TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2006 228. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen, poistui klo 17 :n 279 kohdalla Jussila Sakari varajäsen Kari Kirsti jäsen Lahti Uolevi jäsen Långbacka Hedvig varajäsen Uotinen Pirjo varajäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti kv:n pj, poistui klo Pispanen Reino kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra, poistui klo 17 Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Riihimäki Seppo vt. kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Laukkanen Osku Lehtikankare Antti lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja tiedotuspäällikkö vt. kiinteistöjohtaja Poissa Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars-Runar jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Viitanen Kauko kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 266 KOKOUKSEN AVAUS

2 Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 267 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 268 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 269 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Lahti ja Leena Winter. 270 ILMOITUSASIAT 1. Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksiä: S seurakuntaneuvosto on päätöksellään myöntänyt diakonian viranhaltija Krista Helppilälle palkatonta virkavapautta ja palkata samaksi ajaksi diakoni Sirpa Sipilän hoitamaan sijaisuutta virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaehdoin H28 S seurakuntaneuvosto on päätöksellään päättänyt irtisanoa perhetyöntekijä Helena Koskisen työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä, joiden johdosta Helena Koskisen työ vähenee olennaisesti ja pysyvästi, kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen siten, että työsuhde päättyy S seurakuntaneuvosto on päättänyt myöntää diakonian viranhaltija Katja Suomiselle palkatonta virkavapaata ajalle

3 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä: S tuomiokapitulin notaari on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla myöntää kirkkoherra Jouni Lehikoiselle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherran virasta [...] ajalle määrätä viransijaiseksi kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla ajalle saman seurakunnan kappalainen (I), rovasti Pentti Kokko ja ajalla saman seurakunnan kappalainen (III), rovasti Pekka Ahlamo, molemmat virkansa ohella. S tuomiokapitulin notaari on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla myöntää kirkkoherra, teol.lis. Heimo Rinteelle virkavapautta Maarian seurakunnan kirkkoherran virasta [...] määrätä viransijaiseksi kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla oman virkansa ohella saman seurakunnan kappalainen (I), rovasti Sakari Törmä (KirVESTES , 37 3 mom.). S tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 14 luvun 4 :n 2 momentin nojalla vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 8 kohdalla tekemän päätöksen, joka koskee maanvuokrasopimuksen vahvistamista Simo Virrin kanssa Muhkurin kaupunginosassa sijaitsevaan tonttiin osoitteessa Saukonojantie 14, vuokraamista viideksikymmeneksi (50) vuodeksi. Vuosivuokra on euroa, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 3/ S kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 2/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 4/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 4. Kaatuneiden muistopäivän seppeleen laskut

4 S Turun Sankariristille lasketaan seppeleet klo alkaen. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja edustaa seurakuntayhtymää seppeleenlaskutilaisuudessa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 271 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Turun Diakoniasäätiö on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta lähettää ohessa kevätkokouksessaan hyväksymänsä vuoden 2005 vuosikertomuksen, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksesta. Vuosikertomus, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen, kuuluu seuraavasti: Liite Sääntöjen mukaan Diakoniasäätiön toimintakertomus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsisi Turun Diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta 2005 tiedokseen. hyväksyttiin. 272 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 2/2006 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet:

5 Palkkausjärjestelmän uudistamistyön aikataulu 2. Palkantarkistukset lukien 3. Kirkon alan työolobarometri 4. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän seuraamaan ja tukemaan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa seurakuntayhtymässä. Ohjausryhmään kuuluvat palkka-asiamies Mia Fager, kirkkoherra Jukka Järvensivu, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, pääluottamusmies Kaisa Rauma (JUKO), pääluottamusmies Arno Heinonen (SVTL) ja pääluottamusmies Jaakko Lahtinen (Kirkon alan unioni). Tähän mennessä ohjausryhmä on järjestänyt kaksi koulutustilaisuutta esimiehille, palkka-asiamies on käynyt työpaikkakokouksissa kertomassa palkkausuudistuksesta ja sen etenemisprosessista, työntekijät ovat täyttäneet tehtävästään tehtävänkuvauslomakkeen ja yhteistyössä esimiehen kanssa oma tehtävä on sijoitettu mallitehtävään, ohjausryhmä on tarkastanut mallitehtäviin sijoittamiset ja toimittanut sijoittamistiedot Kirkon työmarkkinalaitokselle. Ohjausryhmä kokoontuu jälleen viikolla 20 ja henkilökuntaa tiedotetaan PikaNaakalla palkkausuudistuksen muuttuneesta aikataulusta ja sisällöstä. Kn merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 2/2006 ja sen johdosta suoritetut toimenpiteet tiedokseen. hyväksyttiin. 273 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2006 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja johtoryhmä ovat valmistelleet ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoista syyskaudella Kokouspäivät ja -ajat ovat seuraavat: Kirkkovaltuusto - torstai 7.9. klo torstai klo torstai klo ja - keskiviikko klo Kirkkoneuvosto - torstai klo torstai klo 16.00

6 torstai7.9. klo torstai klo torstai klo (varapäivä) - torstai klo torstai klo keskiviikko klo torstai klo keskiviikko klo Kirkkovaltuuston päättäjäisillalliset järjestetään Turun linnassa. Uusi kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran Kn merkitsee kokousajat tiedokseen. Ilmoitus kirkkovaltuutetuille kirkkovaltuuston kokousajoista. Kirkkoneuvosto merkitsi kokousajat tiedokseen sillä lisäyksellä, että yhteisen kirkkoneuvoston talousarviokokous pidetään klo alkaen ja sitä jatketaan seuraavana päivänä alkaen klo TURUN JA KAARINAN N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2005 Vuosikertomusta laatimaan asetettu työryhmä on tehnyt ehdotuksen seurakuntayhtymän vuoden 2005 vuosikertomukseksi ja se kuuluu seuraavasti: Liite Aikaisemmista vuosista poiketen tasekirjaan on liitetty suuri osa ennen vuosikertomuksessa olleesta aineistosta, ja varsinainen vuosikertomus on laadittu keveämpään muotoon ns. kansanpainoksena. Vuosikertomuksen on kertomustoimikunnan keräämän aineiston pohjalta toimittanut Roope Lipasti. Vuosikertomuksessa on tietoisesti vältetty laajojen tilastojen esittämistä. Teksteihin on kuitenkin tilastoista poimittu kiinnostavia lukuja ja toiminnasta kiinnostavia yksityiskohtia, ja mielenkiintoisella tavalla ja elävästi pystytty esittelemään seurakuntien toiminnan tapahtumarikkautta ja laajuutta. Tässä vaiheessa vuosikertomukseen voidaan tehdä vielä vähäisiä korjauksia kirkkoneuvostossa. Kn päättää hyväksyä vuosikertomuksen ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

7 Käsittely Vuosikertomuksen tekstiin tehtiin muutama korjaus ja muutos, jotka tiedotuspäällikkö kirjasi muistiin. hyväksyttiin. 275 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN PIIRIIN KUULUMINEN Seurakuntayhtymän Mehiläisestä hankkiman työterveyshuollon piiriin kuuluvat päätoimiset, vähintään 19 tuntia viikossa työtä tekevät viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin neljä kuukautta. Hengellisen työn viranhaltijan palvelussuhde on päätoiminen silloin, kun tehtävämäärä on vähintään puolet kokoaikaisen viran täydestä tehtävämäärästä. Yleisessä säännöllisessä työajassa viikkotyöaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Virastotyöajassa viikkotyöaika on 36 tuntia 15 minuuttia. Hengellisen työntekijän ja yleisessä säännöllisessä työajassa työskentelevän työntekijän puolittaessa työaikansa, he säilyvät työterveyshuollon palvelujen piirissä. Virastotyöajassa työskentelevän työntekijän tehdessä puolitettua työaikaa, hän putoaa työterveyshuollon palvelujen ulkopuolelle. Tämä on epäkohta, joka asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sovellettavan työaikajärjestelmän mukaan. Siirtämällä viikkotyöajalle asetettua rajaa 18 tuntiin, myös virastotyöajan piiriin kuuluvat työntekijät työaikansa puolittaessaan säilyttävät oikeutensa työterveyshuollon palveluihin. Kn päättää, että seurakuntayhtymän hankkiman työterveyshuollon palvelujen piiriin kuuluvat vähintään 18 tuntia viikossa työtä tekevät viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin neljä kuukautta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Mehiläinen/ Anne Kokkala, työsuojelupäällikkö ja työympäristötoimikunta. hyväksyttiin. 276 TURUN JA KAARINAN N LOGO JA GRAAFINEN ILME Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että seurakuntayhtymän logon suunnittelutyö annetaan Mainostoimisto Briiffi Oy:lle. Briiffi on laatinut saamiensa tarkempien ohjeiden mukaisesti seurakuntayhtymälle uuden logon. Logon ideana on risti, jonka elementteinä on yhdeksän ympyrää vastaten seurakuntayhtymän yhdeksää seurakuntaa. Yhtymän logoa käytetään silloin, kun on kysymys koko seurakuntayhtymän

8 asioista, eikä sitä normaalisti yhdistetä seurakuntien logojen kanssa. Logossa esiintyvä nimi on virallinen yhtymän nimi. Liitteenä on uusi logo sekä keskeisimmät lomakkeet: Liite Myös yhtymän eri seurakunnat ovat ryhtyneet laatimaan Mainostoimisto Briiffi Oy:n kanssa omia logojaan, jotka sopisivat yhteen seurakuntayhtymän uuden graafisen ilmeen kanssa. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan yhtymä maksaa myös seurakuntien peruslomakkeiston suunnittelun. Seurakuntien taholta on esitetty toivomus, että kun ne joutuvat tekemään uuden logon, vaikka monella niistä on ajanmukainen logo, seurakuntayhtymä vastaisi myös seurakuntien graafisen ilmeen suunnittelukustannuksista. Tätä voidaan pitää oikeutettuna, minkä vuoksi on syytä päättää, että seurakuntayhtymä vastaa myös seurakunnille uusien logon suunnittelun aiheuttamista kustannuksista, ei kuitenkaan painatuskustannuksista. Seurakunnat voivat käyttää harkintansa mukaan vanhaa esitemateriaalia graafisen ilmeen uudistuksen jälkeenkin. Kirje- ja kirjekuorimateriaali olisi kuitenkin otettava yhtenäisyyden vuoksi käyttöön alkaen. Suunnittelukustannukset esitetään maksettaviksi yhtymän varoista kustannuspaikalta Kn päättää hyväksyä Mainostoimisto Briiffi Oy:n suunnitelman Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän logoksi. Logon ja graafisen ilmeen suunnittelusta aiheutuvat kustannukset maksetaan yhtymän varoista kustannuspaikalta Samalta kustannuspaikalta päätetään maksaa jo olemassa olevien logojen muuttamisesta yhteensopiviksi yhtymän uuden graafisen ilmeen kanssa aiheutuvat kustannukset. Yhteiskustannus on ,60 euroa. Muutoksenhakuoikeus. Ilmoitus taloustoimistolle. Ilmoitus kirkkoherroille ja taloustoimistolle. Käsittely Uuden logon käyttöön oton yksityiskohtainen suunnittelu jatkuu. hyväksyttiin. 277 KIINTEISTÖJOHTAJAN [...] SIJAISUUS

9 Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on [...] pois työstä Kiinteistöjohtajan sijaisena toimii tämän ajan työpäällikkö Antti Lehtikankare. Kiinteistötoimiston pitkäaikaisena työntekijänä Lehtikankare pystyy tehtävän hoitamaan. Virkaehtosopimuksen mukaan työntekijälle on mahdollista maksaa o.v.o.-palkkiota, kun hänet määrätään hoitamaan omien tehtävien ohella toisen työntekijän tehtäviä ja toisen tehtävien hoito on kestänyt yli kaksi viikkoa. Kn toteaa, että työpäällikkö Antti Lehtikankare toimii kiinteistöjohtajan sijaisena [...] Sijaisuuden hoidosta oman virkansa ohella Antti Lehtikankareelle maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti o.v.o.-palkkio, joka on suuruudeltaan 15 % kiinteistöjohtajan viran peruspalkasta. Ilmoitus Antti Lahtikankareelle, Seppo Kosolalle ja taloustoimistolle. Antti Lehtikankare poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 278 ASUNTOSIHTEERI MARGIT HOKKASEN VASTUULISÄ Kanslisti Leena Jalava [...] Leena Jalava ja asuntosihteeri Margit Hokkanen hoitavat käytännössä kahdestaan seurakuntayhtymän asuntojen ja muiden vuokratilojen vuokrauksen, vuokravalvonnan sekä muut siihen liittyvät käytännön tehtävät. Margit Hokkanen hoitaa 35-prosenttisesti Turun Diakoniasäätiön kirjanpidon ja palkanlaskennan. Leena Jalavan joutuessa sairauslomalle Margit Hokkanen vastasi asti yksin koko vuokravalvonnasta, kunnes Jalavalle saatiin sijainen työvoimatoimiston kautta. Sijaisen aloittaessa työt Hokkanen vastasi omien töidensä ohella sijaisen perehdyttämisestä ja työn opastuksesta, mm. Kiha-kiinteistönhallintaohjelman ja muiden käytössä olevien atk-ohjelmien käytön, miten asukas valitaan, asukkaiden vastaanottaminen hoidetaan jne. Sijaisen opetellessa tehtäviä Hokkanen hoiti yksin asunnon hakijoiden vastaanoton, asukasvalinnan ja asuntojen korjausneuvottelut. Virkaehtosopimuksen mukaan työntekijälle on mahdollista maksaa o.v.o.-palkkiota, kun hänet on määrätty hoitamaan omien tehtävien ohella toisen työntekijän tehtäviä, ja toisen tehtävien hoito on kestänyt yli kaksi viikkoa. Kn toteaa, että asuntosihteeri Margit Hokkanen on toiminut Leena Jalavan sijaisena ja tämän jälkeenkin yksin hoitanut Jalavan tehtäviä, kunnes sijainen oli perehdytetty tehtäviin. Sijaisuuden hoidosta ja sijaisen perehdyttämisestä oman virkansa ohella Margit Hokkaselle maksetaan

10 virkaehtosopimuksen mukaisesti o.v.o.-palkkio, joka on suuruudeltaan 10 % kanslisti Leena Jalavan viran peruspalkasta. Ilmoitus Margit Hokkaselle, Seppo Kosolalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 279 HALLINTOVIRASTON SIJAISUUSJÄRJESTELYT Hallintoviraston sihteereille on alkuvuonna 2006 kasautunut runsaasti sairauspoissaoloja, joista osa on ollut päällekkäisiä. Tämän vuoksi työssä olleet sihteerit ovat joutuneet oman virkansa ohella tekemään poissaolevien tehtävät. Kirjaaja Pirkko Kaisla on ollut [...] , kielenkääntäjä Paula Montin ja , hallintosihteeri Armi Laaksonen ja ja tämän jälkeen vuosilomalla ja toimistosihteeri Aira Eloranta on ollut virkavapaalla ja (jatkuu edelleen). Yhden sihteerin poissa ollessa tämän tehtävät ovat jakautuneet kolmelle sihteerille, mitä voidaan vielä pitää kohtuullisena lisäkuormituksena. Kahden sihteerin ollessa yhtä aikaa pois työstä, ovat kaksi työssä olevaa sihteeriä hoitaneet kumpikin oman viran ohella poissaolevien tehtävät. Virkaehtosopimuksen mukaan, jos viranhaltija on määrätty hoitamaan omien virkatehtävien ohella toisen tai toisten viranhaltijoiden tehtäviä muun kuin vuosiloman aikana, hänelle voidaan maksaa o.v.o.-palkkio, kun toisen viranhaltijan tehtävien hoito on kestänyt yli kaksi viikkoa. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirjaaja Pirkko Kaisla on toiminut Paula Montinin, Armi Laaksosen ja Aira Elorannan sijaisena ja Paula Montin on toiminut Armi Laaksosen ja Aira Elorannan sijaisena Vain Pirkko Kaislan ja Paula Montinin osalta ylittyy virkaehtosopimuksen edellyttämä kahden viikon aika. Sijaisuuden hoidosta oman virkansa ohella Pirkko Kaislalle maksetaan ajalta ja Paula Montinille ajalta o.v.o.-palkkio, joka on suuruudeltaan 10 % poissaolevien henkilöiden virkojen peruspalkasta (keskiperuspalkasta R20). Ilmoitus Pirkko Kaislalle, Paula Montinille ja taloustoimistolle. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti o.v.o-korvauksen nostamista 15 %:iin hallintoviraston poikkeuksellisen tilanteen takia. Uolevi Lahti ja Leena Winter kannattivat Kirsti Karin esitystä.

11 Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti siten muutettuna, että o.v.okorvauksen suuruus Pirkko Kaislalle ja Paula Montinille on 15 % palkkojen keskiperuspalkasta R KIRKKOHERRA JOUNI LEHIKOISEN [...] SIJAISUUS Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on ollut [...] Tuomiokapituli on määrännyt hänen sijaisekseen oman virkansa ohella kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla kappalainen Pentti Kokon ja kappalainen Pekka Ahlamon Pekka Ahlamon osalta ylittyy virkaehtosopimuksen o.v.o.-palkkion edellyttämä kahden viikon aika. Kn toteaa, että tuomiokapituli on määrännyt kappalainen Pekka Ahlamon kirkkoherra Jouni Lehikoisen [...]sijaiseksi Sijaisuuden hoidosta oman virkansa ohella Pekka Ahlamolle maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti o.v.o.-palkkio, joka on suuruudeltaan 15 % kirkkoherran viran peruspalkasta. Ilmoitus Pekka Ahlamolle, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 281 KIRKKOHERRA MARTTI HIRVOSEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Kirkkoherra Martti Hirvonen on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Arkkipiispan kansliasihteeri Timo Rosqvist on kutsunut allekirjoittaneen arkkipiispa Jukka Paarman johdolla tehtävälle opintomatkalle Puolaan ja Tsekkiin Anoin Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolta oikeutta osallistua kyseiselle opintomatkalle virkaajalla ja samalla mahdollista matka-avustusta. Edellistä seurakuntaneuvosto puolsi, jälkimmäistä ei. Arkkipiispan sihteeri Rosqvist on pyytänyt minua saarnaamaan sunnuntaina Puolassa Bielsko-Bialan luterilaisessa kirkossa (englanniksi tai saksaksi) ja muutoinkin allekirjoittaneen matkalle lähtö lienee tarpeellinen, koska saarnaavia pappeja matkalla on kovin harvoja. Suomen Matkatoimiston laskun suuruus on 763,62 euroa ja tätä summaa anon yhteiseltä kirkkoneuvostolta matka- ja yöpymiskustannusten peittämiseksi. Liite Timo Rosqvistin sähköposti 2005/11/21 ja Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 11/2005 ( ) 176 kopio.

12 Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on edellä mainitussa päätöksessään myöntänyt kirkkoherra Martti Hirvoselle oikeuden osallistua opintomatkalle Puolaan ja Tsekkiin virka-ajalla ilman ulkomaanpäivärahoja. Matka- ja yöpymiskustannusten osalta seurakuntaneuvosto on hylännyt anomuksen. Kirkkoneuvoston päätöksellä talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja kielenkääntäjä Paula Montin on oikeutettu osallistumaan arkkipiispan seurueessa Puolaan ja Tsekkiin suuntautuvalle tutustumismatkalle virka-aikana. Matkakulut ja virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat on päätetty maksaa kirkkoneuvoston käyttövaroista. Johtoryhmä esittää, että kirkkoherra Martti Hirvosen matkakulut maksettaisiin kirkkoneuvoston käyttövaroista. Kn päättää, että kirkkoherra Martti Hirvosen Puolaan ja Tsekkiin suuntautuvan tutustumismatkan matkakustannukset maksetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista (ei päivärahoja). Ilmoitus Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Kirkkoherra Martti Hirvonen poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 282 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 36 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla.

13 hyväksyttiin. 283 HEIDI JOKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Heidi Jokinen on ilmoittanut, että hänen kotiosoitteensa on muuttunut alkaen. Hän asuu nykyään osoitteessa [...]. Hän asui aikaisemmin Turussa [...], joten virkamatkalaskutuksen avauspiste ei muutu. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa seurakuntapastori Heidi Jokisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Jokisen virkapaikaksi vahvistetaan virasto Eerikinkatu 1-3. Ilmoitus anojalle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 284 ANSSI MIETTISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs kappalainen Anssi Miettinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...], Turku. Virkapaikaksi on ehdotettu Martin kirkkoa. Kirkkoherra Kauko Viitanen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs kappalainen Assi Miettisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Miettisen virkapaikaksi vahvistetaan Martin kirkko. Ilmoitus Anssi Miettiselle, kirkkoherra Kauko Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 285 NUORISOTYÖNOHJAAJA MIRKA SIMOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mirka Simonen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu seurakunnan toimitaloa Eerikinkatu 1-3. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta.

14 Kn päättää oikeuttaa nuorisotyönohjaaja Mirka Simosen laskuttamaan oman auton käytöstä. Laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta [...]. Matkat kotoa virkapaikkaan ja takaisin eivät ylipäänsä ole virkaehtosopimuksen mukaan korvattavia matkoja, mikä on syytä muistuttaa mieleen. Simosen virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo Eerikinkatu 1-3. Ilmoitus Mirka Simoselle, tuomiorovasti Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 286 ERITYISDIAKONIAN VIRAN HOITAJA MARIA WESTERLUNDIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maria Westerlund anoo oman auton käytön laskutusoikeutta. Hänen kotiosoitteensa on [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu diakoniakeskusta. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa erityisdiakonian viran hoitaja Maria Westerlundin laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Westerlundin virkapaikaksi vahvistetaan diakoniakeskus. Ilmoitus anojalle, diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 287 VUODEN 2005 TILINTARKASTUSKERTOMUS Seurakuntayhtymän tilintarkastajat professori Reino Majala KHT, varatuomari Juhani Henttula ja kauppat.maisteri Pekka Sinervo HTM ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen vuodelta Se on seuraava: Liite Kyseessä on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole huomautuksia, joihin kirkkoneuvoston pitäisi vaatia selvityksiä. Kertomuksen loppulausunto kuuluu:

15 Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirkkojärjestyksen, kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja emoyhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta, kehityksestä ja vastuista. Suorittamamme tilintarkastuksen perusteella olemme saaneet sen käsityksen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti talousarviota noudattaen. Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tilinpäätös konsernitaseineen voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltanne tilikaudelta. Tilintarkastajien luovuttama pöytäkirja käsitellään erikseen. Kn merkitsee saaduksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2005 ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. hyväksyttiin. 288 TILINTARKASTAJIEN PÖYTÄKIRJA Luovuttaessaan vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksen tilintarkastajat luovuttivat yhtymän johdolle myös pöytäkirjan kokouksesta Se on seuraava: Liite Tilintarkastajien pöytäkirja on perinteisesti käsitelty kirkkoneuvostossa. Pöytäkirjan eri kohtien johdosta esitetään seuraavaa: Ensimmäisen pykälän johdosta ei ole mainittavaa. ei Tilintarkastajat ovat tutustuneet taloustarkastajan valvontakertomukseen, joka heidän taholtaan anna aihetta raportointiin. Valvontatarkastuskertomus käsitellään noudatetun käytännön mukaisesti johtoryhmässä ja siinä tehdyt mahdolliset korjausehdotukset otetaan huomioon. Sijoitusohjeissa on kohta seitsemän, joka on seuraava: Kirkkoneuvoston tulee toimikausittain tai muutoinkin tarvittaessa määrittää kirkkoneuvoston, sen asettaman sijoitustoimikunnan ja talous- ja suunnittelujohtajan välinen työnjako ja antaa tarvittaessa valtuutukset sijoitustoiminnan käytännön hoitamiseen. Näissä pysyväisohjeissa on

16 tarkoituksenmukaista myös määrätä, miten toimitaan tietyissä kiireellisissä tapauksissa. Kirkkoneuvosto ei ole tällä toimikaudella vahvistanut työnjakoa. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut käytännössä mihinkään ongelmiin, vaan kaikki tärkeät sijoitusasiat on yksittäistapauksina tuotu kirkkoneuvoston käsittelyyn. Koska Varainhallinta Tresor Oy:lle on annettu laajat valtuudet, ei kiireellisyys ole muodostunut ongelmaksi. Työnjako on syytä vahvistaa, koska tilintarkastajat sitä edellyttävät. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa sääntöä siten, että työnjako vahvistettaisiin vain tarvittaessa. Työnjaosta pyydettäneen lausunto sijoitustoimikunnalta. Neljännessä pykälässä tilintarkastajat kiinnittivät huomiota omaisuudenhoitoon. Kilpailuttamalla voidaan pienentää varainhoidon kustannuksia, mutta riskikeskittymän purkamiseen ei tällä toimenpiteellä ole merkitystä. Salkkujen hoito voidaan hajauttaa, mutta sen merkitys sijoitusriskeihin ei ole suoraviivainen. Sijoitustoimikunta tutkii kaiken aikaa vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joten toivomusta on jo noudatettu. Viidennessä pykälässä tilintarkastajat kiinnittävät huomiota osakkeiden myönteiseen kurssikehitykseen. Sen lisäksi he muistuttavat, että laaja investointitoiminta lisää jatkuvia käyttömenoja. He kehottavat investointivauhdin harkintaan ja malttiin. Kuudennen pykälän osalta ei ole näköpiirissä mitään uutta seurakuntayhtymän sijoitusten hoidon kannalta. Konsernitaseen käyttöönotto on tuonut paljon uutta opittavaa kirjanpitoon. Selvää on, että henkilöstö tarvitsee tältä osin koulutusta. Kirjanpidon koulutuspyyntöihin on koulutustoimikunta suhtautunut hyvin myönteisesti. Resurssien riittävyydessä on kyse kirjanpitohenkilöstön määrästä. Nykyisellä henkilöstöllä on vaikeaa noudattaa kiireen takia annettuja määräaikoja tilinpäätösvaiheessa. Ikuisten hoitojen lopettamispäätös on aiheuttanut vain yhden valituksen, joka käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Riitojen määrää on pidettävä pienenä. Johtoryhmä on saanut selvityksen tilintarkastajien pöytäkirjasta eikä sillä ole asian johdosta lausuttavaa. Kn merkitsee saaduksi tilintarkastajien pöytäkirjan ja päättää antaa tilintarkastajille edellä olevan vastauksen mukaisen selvityksen. Ilmoitus tilintarkastajille, sijoitustoimikunnalle ja talous- ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten.

17 hyväksyttiin. 289 TILINTARKASTAJIEN PALKKIO VUODELTA 2005 Taloussäännön mukaan tilintarkastajille suoritetaan talousarvioon otetun määrärahan puitteissa palkkio, jonka keskinäisestä jakamisesta tilintarkastajat päättävät. Tilintarkastuspalkkiot vahvistaa kirkkoneuvosto. Vuodelta 2004 kirkkoneuvosto vahvisti tilintarkastajien palkkioksi puheenjohtajan osalta euroa ja muille tilintarkastajille euroa. Näitä palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Tilintarkastajat ovat esittäneet, että puheenjohtajan palkkiota korotettaisiin 200 eurolla ja muiden tilintarkastajien palkkiota 100 eurolla vuodessa. Kn päättää, että vuoden 2005 tilintarkastustyöstä maksetaan tilintarkastajien puheenjohtajalle euroa ja muille tilintarkastajille euroa. Ilmoitus tilintarkastajille ja palkanlaskentaan toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 290 MUUTOKSET VUODEN 2006 TALOUSARVIOON Talousarvion perusteluosan mukaisesti paikallisseurakunnan talousarvioluku muodostaa yhden liikkuma-alueen. Jos paikallisseurakunta kokonaisuutena saa aikaan säästöä, korvataan näin saatu säästö sille talousarviota seuraavan kerran laadittaessa ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, tullaan siltä ottamaan määrärahan käyttö takaisin pienentämällä seuraavaa talousarvioehdotusta vastaavasti. Seurakuntaneuvostojen pyynnöstä määrärahojen muutoskäytäntöä on nopeutettu siten, että säästöt tai ylitykset huomioidaan heti tilinpäätöksen jälkeen laadittavassa lisätalousarviossa, jota kutsutaan talousarviomuutokseksi. Kirjanpitäjä Marita Vikman on laatinut selvityksen siitä, miten paikallisseurakuntien määrärahojen käyttö on noudattanut talousarviota vuonna Selvitys on seuraava: Liite

18 Selvityksestä ilmenee, että kahdelle seurakunnalle on tullut ylitystä, kun taas muut ovat saaneet aikaan säästöjä. Muutosten yhteinen nettovaikutus on euroa. Selvityksessä on huomioitu myös Ruotsalaisen seurakunnan puhelinkulujen korjaus, josta kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen Eriksgårdenin puhelumaksut vuosilta on maksettu Ruotsalaisen seurakunnan kustannuspaikalta, vaikka kaikkien muiden majojen puhelinmaksut on kirjattu kesäkotien ja leirialueiden puhelinkuluista. Tällä menettelyllä puhelinkulujen kirjaamisasia on oikaistu ja seurakuntia kohdellaan tasavertaisesti. Johtoryhmällä ei ole huomautettavaa talousarviomuutosten johdosta. Noudatettu menettely on ollut käytössä jo vuosia. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2006 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset: Tuomiokirkkoseurakunta, määrärahan lisäys euroa Mikaelinseurakunta, määrärahan vähennys Martinseurakunta, määrärahan lisäys Katariinanseurakunta, määrärajan vähennys Maarian seurakunta, määrärahan lisäys 413 Ruotsalainen seurakunta, määrärahan lisäys Henrikinseurakunta, määrärahan lisäys Paattisten seurakunta, määrärahan lisäys Kaarinan seurakunta, määrärahan lisäys Edellä olevien talousarviomuutosten kustannusvaikutus on euroa, jolla määrällä menot lisääntyvät. hyväksyttiin. 291 VUODEN 2007 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne parani viime vuonna sekä edelliseen vuoteen että vahvistettuun talousarvioon nähden. Talousarviossa oli varauduttu yli kolmen miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa 2,5 miljoonan euron ylijäämää. Tuloksen syntyyn vaikuttivat talousarvion tiukka noudattaminen, satunnaiset tuotot sekä sijoitustulojen hyvä kertymä. Satunnaiset tuotot aiheutuivat arvonlisäverojen palautuksista. Niiden määrä korkoineen oli yli kaksi miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä satunnaisia tuottoja

19 on euroa. Rahoitustuottoja oli 6.8 miljoonaa euroa ja -kuluja 3.2 miljoonaa euroa, joten nettomääräisesti rahoitustuottoja oli 3.6 miljoonaa euroa. Kirkollisveron tuoton arvio oli 24.6 miljoonaa euroa ja kertymä 24.2 miljoonaa euroa eli 98.6 % arvioidusta. Tavoitteesta siis jäätiin vähän. Yhteisöverot olivat 14,5 % kokonaiskertymästä ja niitä kertyi 3.5 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotto laski lähes seitsemän prosenttia. Koko verotulokertymä oli 1,06 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Inflaatiovauhti vaikuttaa talousarvion laadintaan. Viimeinen tieto inflaatiosta on huhtikuulta Tilastokeskuksen tiedon mukaan inflaatio huhtikuussa oli 1,3 prosenttia laskettuna vuosi-inflaatioksi eli 12 kuukautta taaksepäin. Taloutta suunniteltaessa on huomattava, että seurakuntayhtymän jäsenmäärä on laskussa, verotulojen kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt negatiiviseksi ja palkat nousevat tehtyjen sopimusten perusteella omista päätöksistä riippumatta. Talous on järkevää tasapainottaa silloin, kun menee vielä hyvin, koska jälkeenpäin tehty nopea suunnanmuutos koetaan joka tasolla ikäväksi. Vuoden 2007 talousarvion laadinta aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: S vuodelle 2007 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2008 ja 2009 avaintavoitteet ja avainluvut S toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan antaa vaikutusmahdollisuus koko henkilöstölle S laadintayksikköjen tulee käyttää suunnittelulomaketta S S S S tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista myöhemmin on helppo seurata mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosehdotukset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle. Uusiin virkoihin suhtaudutaan hyvin pidättyvästi ja lisäysehdotusten tulee olla hyvin perusteltuja seurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista

20 S koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus- sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat, tili Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten ehdotetaan toimintamäärärahatilille 4381 S talous- ja toimintasuunnittelulomakkeet tulee palauttaa taloustoimistoon mennessä. Suunnittelulomakkeet otetaan sellaisenaan talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä S S S harkinnanvaraisiin menoihin ei sallita mitään yleiskorotusta paikallisseurakuntien kokonaismäärärahan uusi jakomalli on edelleen valmistelussa. Pyrkimyksenä on saada aikaan jakomalli, jossa kullekin seurakunnalle tulee vain yksi määräraha, josta seurakuntaneuvosto on vastuussa kirkkovaltuustolle. Tällöin palkkausmäärärahat ja käyttövarat tulevat samaan kokonaisuuteen ja seurakunnalle syntyy entistä enemmän päätäntävaltaa niiden osalta investointeihin tullaan suhtautumaan hyvin pidättyvästi ja jo hyväksytyt investointikohteet tullaan asettamaan kiireellisyysjärjestykseen. Täydennys esittelyyn Talouspäällikkö Irma Hokka on pyytänyt seuraavaa täydennystä esittelyyn: Tämä lisäys on tärkeä lisätä talousarvion laadintaohjeen esittelyyn, jotta se lähtee pöytäkirjan mukana virastoille, laitoksille ja toimistoille. O s o i t t e e s s a T:Avoin/Toimintasuunnitelmat/2007Toimintasuunnitelmat/2007lomake oleva lomake on pohja, johon yksiköt laativat oman toimintasuunnitelmansa ja tallentavat sen oman yksikkönsä nimellä kansioon 2007Toimintasuunnitelmat. Esimerkiksi Tuomiokirkkoseurakunnan toimintasuunnitelma nimetään Tuomiokirkkoseurakunta, Kasvatusasiainkeskuksen toimintasuunnitelma nimetään Kasvatusasiainkeskus jne. Myös lomakkeen kohtaan Seurakunta/työmuoto kirjoitetaan asianomaisen yksikön nimi. Kirkkoneuvosto päättää antaa esityslistan sivuilla 7 ja 8 mukaiset talousarvio laadintaohjeet vuodelle Samalla lisätään lähetettäviin otteisiin talouspäällikön ehdottama lisäys.

21 Käsittely Jäsen Leena Winter kiinnitti huomiota siihen, että lomakepohjassa on aiemmin sovitulla tavalla myös ympäristötavoitekohta. Esityksen mukaan. 292 TURUN MIKAELIN SINISTEN KOULUTUSALUKSEN VAIHTO Vastuukippari Petri Aaltonen ja taloudenhoitaja Mikko Laine ovat Turun Mikaelin Siniset ry:n puolesta esittäneet seuraavaa: Liite Kirkkovaltuusto päätti , että Turun Mikaelin Sinisten koulutusaluksen vaihtamista varten varataan vuoden 2006 talousarvioon yhteensä euroa, josta euroa suoraa tukea ja euroa pitkäaikaista korotonta lainaa. Pitkäaikaisella tarkoitetaan kymmentä vuotta. Käytäntö on ollut, että lainoihin on vahvistettu takaisinmaksutaulukko, joka on tiettyjen vuosien aikana ollut tasalyhenteinen. Takaisinmaksuaikataulusta ei ole nyt neuvoteltu anojien kanssa. Neuvottelut on käytävä ennen kirkkoneuvoston kokousta. Velkakirjaehdot esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn päättää, että Turun Mikaelin Sinisten koulutusaluksen vaihdon avustus euroa maksetaan talousarvion asianomaiselta kustannuspaikalta. Samalla päätetään valtuuttaa talous- ja suunnittelujohtaja allekirjoittamaan lippukunnan kanssa laadittava lainavelkakirja. Kirkkoneuvosto päätti, että 1. Mikaelin Sinisten koulutusaluksen vaihdon avustus euroa maksetaan talousarvion asianomaiselta kustannuspaikalta. 2. Samalla päätettiin valtuuttaa talous- ja suunnittelujohtaja allekirjoittamaan lippukunnan kanssa laadittava velkakirja sekä sopimaan lainan takaisinmaksujärjestelyistä. Kohtaan 1. ei muutoksenhakuoikeutta, kohtaan 2. saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus talous- ja suunnittelujohtajalle, Mikaelin Siniset-lippukunnalle ja taloustoimistolle. 293 TILINPÄÄTÖKSESSÄ HAVAITUN KIRJOITUSVIRHEEN OIKAISU

22 Talouspäällikkö on tilinpäätöksestä ilmoittanut seuraavaa: Allekirjoitetun tasekirjan toimintakertomuksen sivu 100 on vaihdettu. Kyseessä on euron tarkkuudella esitetyn konsernitaseen pitkäaikaisen vieraan pääoman rivi Hautainhoitositoumukset, johon oli erehdyksessä tulostunut koko pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteissumma eli kun oikea luku on Sivuilla sentin tarkkuudella esitetyssä konsernitaseessa on oikea luku eli ,86 euroa. Tilintarkastajat ovat tietoisia sivun vaihtamisesta ja he ovat ilmoittaneet, että koska kysymyksessä on toimintakertomukseen sisältyvä tilinpäätöksen liitetieto, tasekirjaa ei tarvitse uudelleen allekirjoittaa vaan riittää, että asia tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Testamenttivarojen tuloslaskelmasta puuttuvat Maarian seurakunnan ja Henrikinseurakunnan rahastojen käyttötiedot, koska kumpikaan seurakunta ei ole vuosina 2004 ja 2005 käyttänyt testamenttivarojaan. Kn merkitsee havaitun kirjoitusvirheen oikaisun tiedokseen. esityksen mukaan. Kiinteistöjohtajan asiat 294 HAUTAUSTOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDEN LAAJENNUS Yhtymän voimassa olevan taloussäännön 14 :n 2 ja 3 momentti kuuluvat seuraavasti: Kirkkoneuvosto taikka seurakuntaneuvosto määrää ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään laskut ja muut maksutositteet, jollei hyväksymiseen oikeutetuista ole määräystä ohje- tai johtosäännössä. Laskut voidaan hyväksyä maksettaviksi myös konekielisesti. Hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä sekä hyväksymisoikeuden laajuudesta on ilmoitettava taloustoimistolle. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitusnäytteet. Tapahtuvista muutoksista on viipymättä tehtävä vastaava ilmoitus. Nykyisin hautaustoimen laskut hyväksyy hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Hänen poissa ollessaan sijaisena toimii työnjohtaja Jorma Reiman. Hyväksyminen on toiminut useiden vuosien ajan tietyin järjestelyin. Jotta tietyistä järjestelyistä päästäisiin, hautaustoimen päällikkö esittää

23 hyväksymisoikeuden laajentamista siten, että hänen poissa ollessaan toisena sijaisena olisi toimistonhoitaja Hannele Sokka. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se laajentaisi hautaustoimen laskujen hyväksymisoikeutta siten, että hautaustoimen päällikön poissa ollessa toisena sijaisena työnjohtaja Jorma Reimanin lisäksi on toimistonhoitaja Hannele Sokka. Hyväksymisoikeus koskee seuraavia kustannuspaikkoja tai osastoja: hautaustoimi (40), hautainhoitorahasto, hautojen hoito (81), hautausmaiden investoinnit (74), kiinteistölautakunta (10452) ympäristödiplomitoimikunta (10460) ja koristelu ja kukkien käsittely (51210). Kirkkoneuvosto päättää laajentaa hautaustoimen laskujen hyväksymisoikeutta siten, että hautaustoimen päällikön poissa ollessa toisena sijaisena työnjohtaja Jorma Reimanin lisäksi on toimistonhoitaja Hannele Sokka. Hyväksymisoikeus koskee seuraavia kustannuspaikkoja tai osastoja: hautaustoimi (40), hautainhoitorahasto, hautojen hoito (81), hautausmaiden investoinnit (74), kiinteistölautakunta (10452) ympäristödiplomitoimikunta (10460) ja koristelu ja kukkien käsittely (51210). Ilmoitus taloustoimistolle ja Hannele Sokalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 295 ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN HAUTAAMINEN TURUN TUNNUSTUKSETTOMAAN HAUTAUSMAAHAN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli vahvisti Turun tunnustuksettoman hauta-alueen kaavan ja käyttösuunnitelman Hauta-alue sijaitsee Kärsämäen hautausmaan yhteydessä. Hautaustoimilain 5 :n 1 momentin mukaan hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueesta. Jokaisen seurakunnan ei tarvitse perustaa omaa tunnustuksetonta hautausmaata, vaan se voi olla yhteinen, kunhan se ei sijaitse kohtuuttoman kaukana. Turun naapuriseurakunnat ovatkin useasti kyselleet mahdollisuutta saada käyttää tarvittaessa Turun tunnustuksetonta hautausmaata. Kyselyjä on tullut eniten Naantalin rovastikunnan seurakunnista sekä myös jonkin verran Paimion rovastikunnan seurakunnista. Tiedossa on, että Paimion seurakunta on perustamassa omaa tunnustuksetonta hautausmaata ja että Paimion

24 seurakunta on tehnyt yhteistyösopimuksen alueen käytöstä ainakin Sauvo- Karunan seurakunnan kanssa. Kirkko-verkon intranetissa on mallisopimus, jonka nimi on Yhteistyösopimus tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta, hoitamisesta ja kustannusten jakamisesta. Sopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kiinteistöjohtaja ja hautaustoimen päällikkö ovat tutustuneet mallisopimuksen lisäksi Paimion ja Hyvinkään seurakuntien erittäin yksityiskohtaisiin sopimuksiin. Suurista yhtymistä Helsinki on perustamassa yhdessä Vantaan kanssa aivan uutta tunnustuksetonta hautausmaata ja jyvittää perustamis- ja rakentamiskulut hautausten suhteessa. Espoo perustaa oman tunnustuksettoman hautausmaan. Turun ja Tampereen hautaustoimesta vastaavien viranhaltijoiden kesken on käyty keskustelua siitä, voitaisiinko seurakuntien väliset sopimukset unohtaa kokonaan ja haudata vainajia tunnustuksettomaan hautausmaahan kulloinkin voimassa olevin ulkopaikkakuntalaisen ehdoin ja hinnoin. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi on keskustellut asiasta Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palon kanssa. Harri Palo ei näe tämän mallin käytölle mitään estettä. Ulkopaikkakuntalaisen hautausehdot ovat koeteltuja ja vuosikymmenten saatossa hioutuneita. Maksuissa on otettu huomioon myös hautausmaan perustamiskustannuksia. Kysymyksessä on hautaoikeuden vuokraus 25 vuodeksi. Hautaoikeutta on mahdollista jatkaa kulloinkin voimassa olevin ehdoin enintään 25 vuotta kerrallaan. Ellei hautaoikeutta jatketa, hautaoikeus vuokrataan uutta vainajaa varten. Ulkopaikkakuntalaisen hautaamisen yhteydessä peritään turkulaisiin ja kaarinalaisiin nähden korkeampia taksoja hautaoikeuden luovutuksen lisäksi haudan avauksesta ja peittämisestä, tuhkaamisesta sekä mahdollinen kappelivuokra, jota oman seurakunnan jäseniltä ei peritä lainkaan. Ulkopaikkakuntalaisen maksut pyrkivät olemaan lähellä todellisia kustannuksia. Hautojen hoitomaksut ovat kaikille samat. Järjestelmä on joustava ja hinnat tarkistetaan lakisääteisesti vuosittain. Ne Turun seurakuntayhtymän ulkopuoliset seurakunnat, jotka haluavat pyynnöstä osoittaa hautasijan Turun tunnustuksettomalta hautausmaalta oman seurakuntansa alueella asuneelle vainajalle, perivät lain mukaan vainajan omaisilta oman seurakuntansa vahvistamat maksut. Erotuksen, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen, perii tai hyvittää oma hautatoimistomme kyseisen seurakunnan kanssa.

25 Kaikkien Suomen seurakuntien on pystyttävä osoittamaan pyynnöstä hautasija erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta vuoden 2007 alusta lukien. Hautaustoimen asiantuntijoiden mukaan hautauksia tunnustuksettomiin hautausmaihin ei tule monta ainakaan alkuvuosina. Talousarvioteknisesti tunnustukseton hautausmaa saa hautaustoimen talousarviossa oman kustannuspaikan, missä esitetään hautausmaan toimintatuotot ja -kulut. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että naapuriseurakunnat saavat pyynnöstä sitä haluaville osoittaa hautasijan Turun tunnustuksettomalta hautausmaalta kulloinkin voimassa olevin ulkopaikkakuntalaisen ehdoin ja hinnoin. on voimassa toistaiseksi. Kirkkoneuvosto päättää, että naapuriseurakunnat saavat pyynnöstä sitä haluaville osoittaa hautasijan Turun tunnustuksettomalta hautausmaalta kulloinkin voimassa olevin ulkopaikkakuntalaisen ehdoin ja hinnoin. on voimassa toistaiseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää lähettää asian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin. 296 HAUTAUSMAAKAAVAN JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS TURUN HAUTAUSMAAN KORTTELISSA 1U Turun hautausmaan kaavoitetut uurnahauta-alueet on haudattu täyteen piakkoin. Myös suurehko S-alue, johon hautaukset aloitettiin 1981, on pian täynnä. Hautausmaalla on tällä hetkellä reilun vuoden uurnahautareservi. Kortteli 1U sijaitsee Ylösnousemuskappelin itäpuolella itään viettävässä rinteessä. Korttelin yläosaan on haudattu voimassa olleen kaavan mukaisesti arkkuja, mutta hautaukset on jouduttu lopettamaan vuonna 1975, koska peruskallio on tullut vastaan ja vaadittua hautaussyvyyttä ei ole enää pystytty saavuttamaan. Hautaamatta jäänyttä osaa on hoidettu yhtenäisenä nurmena. Tämä alue on nyt tarkoitus ottaa uurnahautauskäyttöön. Alueen sijainti on seuraava: Liite Kartoittaja Terttu Juonolainen on laatinut alueelle päivätyn hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman. Kaavan mukaan alueelle saadaan 426 uurnahautaa. Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma esitetään oheisessa liitteessä:

26 Liite Alue on maaperältään hyvin kivikkoista. Hautauskerros onkin tarkoitus vaihtaa kaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen. Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 17:8). Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutosta edellä esitetysti. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muuttamisen Turun hautausmaan korttelissa 1U edellä esitetysti ja esittää asian edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. hyväksyttiin. 297 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN OPINTOMATKA PIETARIIN Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan tehdä opintomatkan Pietariin Matkaa varten on määräraha kuluvan vuoden talousarviossa. Koska opintomatka suuntautuu ulkomaille, lautakunta tuo asian kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistölautakunnan opintomatkan Pietariin ja päättää, että matkaan osallistuville maksetaan ulkomaanpäivärahat kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Ilmoitus kiinteistölautakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 298 TURUN MAAKUNTAMUSEON ESINELAINAUSPYYNTÖ Turun maakuntamuseo järjestää ajalla Turun linnassa näyttelyn Sankari vai konna? Se kertoo 11 osiossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka toisille ovat sankareita ja toisille konnia. Uskonto-osiossa käsitellään mm. muinaissuomalaisten jumalia ennen kristinuskon tuloa, P. Henrik ja Lalli, sekä uskonpuhdistuksen aikaa. Suuri osa näyttelyn

27 esineistöstä tulee Turun maakuntamuseon kokoelmista, mutta jonkin verran myös Suomen eri museoista. Turun maakuntamuseo anoo Turun tuomiokirkkomuseon kokoelmista seuraavia esineitä näyttelyynsä: luvun hauta-arkun vaakuna, jossa leijona ja lintu (inv.nro 1349) - öylättirauta (inv.nro 1554) - piispan kuorikaapu vuodelta 1751 (inv.nro 926). Turun maakuntamuseo vastaa esineiden pakkauksesta, kuljetuksesta ja vakuutuksista sekä muista mahdollisista kustannuksista. Turun tuomiokirkkomuseon intendentti Riikka Kaisti puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää suostua Turun maakuntamuseon esinelainauspyyntöön edellytyksellä, että Turun maakuntamuseo vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista. Intendentti Riikka Kaisti hoitaa lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus intendentti Riikka Kaistille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 299 MUUTOKSEN HAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Esityksen mukaan. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa

28 Uolevi Lahti Leena Winter Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot