News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö"

Transkriptio

1 Production Partner News nro. 2/2011 [Sisältö Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Vaativia toimeksiantoja Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia Ruotsin uusi sopimus ja uusi osasto Kunnianosoitus koulutukselle ABB:n myöntämä turvallisuuspalkinto BIS PP Oy lle BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään

2 2 Pääkirjoitus: Morten Mathisen: Hyvät ystävät! Olemme juuri ohittaneet vuoden ensimmäisen puoliskon, ja lomakausi on ovella. Monet ovat tehneet lujasti töitä jo pitkään, ja heillä on nyt ansaitun tauon paikka. Jotkut joutuvat kuitenkin jatkamaan töitään vielä jonkin aikaa ennen lomalle lähtöään. Asiakkaat saattavat tarvita palvelujamme juuri nyt, minkä takia joudumme muuttamaan lomasuunnitelmiamme. Tämä kuuluu osana palvelualan ja yrittäjyyden elinehtoihin. Meidän on aina syytä iloita siitä, että asiakas on valinnut juuri meidät, vaikka se ei aina sovikaan yhteen omien suunnitelmiemme kanssa. Emme saa pitää itsestäänselvyytenä, että asiakkaat valitsevat meidät jatkossakin. He valitsevat meidät vain, jos he katsovat meidän tarjoavan parhaan vaihtoehdon. Siksi on tärkeää, että kaikki panostavat pitkäjänteisten ja hyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Sillä puolestaan varmistetaan omien työpaikkojemme säilyminen. Tähän pääsemme parhaiten tarjoamalla työssämme joka kerta hyvän lopputuloksen. HSE (terveys, ympäristö ja työturvallisuus) on asiakastyytyväisyyden tärkeä osa-alue. Asiakkaat eivät halua käyttää toimittajaa, jonka työntekijöille sattuu vahinkoja tai jonka työntekijät ovat usein sairauslomalla. Huonon alun jälkeen olemme nyt oikealla tiellä tapaturmien ja sairauspoissaolojen määrän suhteen, mutta parannuksia ei saada vieläkään aikaan riittävän nopeasti. Etenkin lyhytkestoiset sairauspoissaolot huolestuttavat meitä suuresti. Meidän on onnistuttava vähentämään niiden määrää huomattavasti. Kannattavuus ei ole kokonaisuutena katsottuna vieläkään tyydyttävä, ja eri yksiköidemme välillä on suuria eroja. Joidenkin yksiköiden suorituskyky on tavattoman hyvä, kun taas toisilla on runsaasti parantamisen varaa. Heikkoja lukuja tuottavat yksiköt ovat toteuttaneet lukuisia hyödyllisiä parannustoimenpiteitä. Tätä työtä on jatkettava yhtä intensiivisesti kuin tähänkin asti. Meidän on onnistuttava kääntämään tappiollisten yksiköiden kehitys mahdollisimman nopeasti. Kukaan ei voi jatkaa tappiollista toimintaa pitkällä aikavälillä. Useimpien yksiköiden markkinointityö on yleisesti ottaen hoidettu erittäin hyvin. Haluan kiittää tehdystä markkinointityöstä erityisesti Ruotsia, jossa kasvu on tällä hetkellä suurin. Siellä on tehty monia uusia sopimuksia ja saatu paljon uusia asiakkaita. Nyt on kesä, ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni toivottaakseni teille kaikille mukavaa lomaa ja kiittääkseni tähänastisesta panoksestanne. Tapaamme jälleen kesän jälkeen virkistyneinä ja levänneinä sekä valmiina tarttumaan uusiin toimiin. Terveisin Morten Mathisen Keskipisteessä HSE Vuoden ensimmäisten viiden kuukauden aikana tapahtuneiden yhdeksän TRI-tapaturman takia TRI-lukumme on nyt 4,3. Myös sairauspoissaoloja on edelleen toivottua enemmän, mutta lyhytkestoisten sairauspoissaolojen määrä on pienentynyt kiitettävästi niin, että niiden osuus on nyt 2,6 %. Jokaisen työntekijän yksilöllisen vastuun merkitys kasvaa tulevaisuudessa! Henkilövahinkojen kokonaismäärä näyttää nyt olevan laskussa. Se on myönteistä, sillä mehän haluamme ehkäistä KAIKEN tyyppisiä vahinkoja, niin pieniä kuin suuriakin. Käynnistimme huhtikuussa henkilövahinkojen määrän vähentämiseen tähtäävän kampanjan. Tähän kampanjaan sisältyy kaikkia velvoittavia erinäisiä toimenpiteitä, ja lisäksi yksittäisissä yksiköissä sovelletaan paikallisia toimenpiteitä. Kampanjan tarkoituksena on auttaa jokaista henkilöä tiedostamaan vastuunsa kaikista tehtävistä töistä. Kampanjan pääkohtina ovat: Päivittäiset HSE-kartoitukset Esimiehemme ovat velvollisia tarkkailemaan käynnissä olevia töitä ja niiden mahdollisia kriittisiä vaiheita. Kaikissa yksiköissä tulee olla valmiiksi laadittu päivittäisiä HSE -kartoituksia koskeva suunnitelma. Tällä on määrä varmistaa, että HSE -kartoituksia tehdään joka päivä, myös asiakkaan laitoksissa. Pääteemana on keskustelu, jossa kiinnitetään huomiota työn suorittamiseen liittyviin riskeihin ja ennalta ehkäiseviin toimiin. Suojavarusteiden käyttö Useat meillä sattuneista tapaturmista olisivat olleet vältettävissä, mikäli suojavarusteita olisi käytetty riittävästi. Siksi kaikkien tiettyyn työhön ryhtyvien henkilöiden on tärkeää tietää, minkälaisia suojavarusteita yksittäisten töiden yhteydessä on käytettävä. Suojavarusteiden käyttö on yksi HSE-kartoitusten tärkeistä teemoista, ja työntekijöille on annettava myös suojavarusteiden käyttökoulutusta. Henkilökohtainen työturvallisuusanalyysi Olemme soveltaneet henkilökohtaista työturvallisuusanalyysiä PSJA/ Take 2+2 (Mieti Ensin) jo monen vuoden ajan. Se on tärkein työkalumme, jonka avulla voimme arvioida tehtäviin töihin liittyviä riskejä ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Aiomme nyt tarkistaa blogimme sisällön nähdäksemme, voimmeko parantaa tätä työkalua entisestään. Tähän työhön pyydetään mukaan useita työntekijöitä ja työsuojeluvaltuutettuja, jotta kaikki hyvät ehdotukset onnistutaan tuomaan päivänvaloon. Keskitymme nyt jokaisen yksilön vastuuseen, mikä tarkoittaa, että kyse on SINUN vastuustasi ja MINUN vastuustani. Kaikki riippuu SINUSTA ja MINUSTA. Åge Norberg, HSE- ja laatutoimintojen johtaja JULKAISIJA: BIS PRODUCTION PARTNER Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Vastaava toimittaja: Mirjam Tangen Ympäristömerkitty painotuote , Wera as, Toimittaja: Merethe Falkum Lien Teksti ja valokuvat: Kirjoittaja Ole Bjørn Ulsnæs TOIMITUS: Länsi-Norja: Ingvar Stadheim Pohjois-, Itä- ja Etelä-Norja: Dag Madsen IFS: Asbjørn Bendiksen Offshore, Turnarounds ja konsulttipalvelut: Geir Kulås: Ruotsi: Peter Mårtensson Suomi: Kim Kronstedt Internet: www:bis.productionpartner.com

3 3 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU: Karmøyhin on perustettu työsuojeluvaltuutettujen yhteinen foorumi. Siinä ovat mukana kaikki osastot, ja foorumi kokoontuu kerran kuukaudessa. Vasemmalta lukien: Gunstein Staupe, Hans Thomas, M. Haugen, Ronny Tjøsvoll, Terje Kvamme (päätyösuojeluvaltuutettu), Tom Jonny Tønnessen, Annette Stonghaugen ja Frank Stava. Kjetil Oppigard ei ollut läsnä kuvaa otettaessa. Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Karmøyn osasto haluaa vahvistaa työsuojeluvaltuutettujen asemaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on perustettu yhteinen foorumi, jossa kaikkien seitsemän osaston työsuojeluvaltuutetut tapaavat toisensa kerran kuukaudessa. HSE on meille tärkeä asia. Haluamme järjestää asiat niin, että työsuojeluvaltuutetuille varataan mahdollisuus entistä laajempaan osallistumiseen, sanoo HSE-ja laatujohtaja Kristin Hausken. Se koskee etenkin ajankohtaisia HSE-asioita, joita käsittelemään työsuojeluvaltuutettumme on tärkeä saada mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on luoda hyvä yhteistyö osastojen välille ja aiempaa paremmat mahdollisuudet tietämyksen, tiedon ja hyvien ratkaisujen välittämiseen. Sitoutuneisuus Haluamme sitoutuneita työsuojeluvaltuutettuja, jotka kantavat vastuuta ja tekevät aktiivisesti työtä luodakseen meille turvallisen työympäristön. Hauskenin käsityksen mukaan onnistuminen edellyttää hyviä joukkuepelaajia. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on näyttää hyvää esimerkkiä ja noudattaa yhdessä sopimiamme menettelytapoja ja rutiineja. Karmøyn työsuojeluvaltuutetut huolehtivat yhteistyössä johdon kanssa siitä, että HSE-kartoituksia tehdään joka päivä. Tällä tavalla työt pystytään jakamaan niin, että jokaisella työsuojeluvaltuutetulla on yksi HSE-kartoitus joka viikko. Lisäksi kerran kuukaudessa suoritetaan työturvallisuus- ja paloturvallisuuskartoituksia. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on välittää ja huolehtia työtovereista terveellisen ja hyvän työympäristön luomiseksi. Siksi on keskeisen tärkeää, että työnantaja huolehtii työsuojeluvaltuutetun työssään tarvitseman koulutuksen järjestämisestä. Pidämme tärkeänä myös sitä, että työsuojeluvaltuutetuille annetaan riittävästi aikaa voidakseen suorittaa työnsä asianmukaisella tavalla. Tämän panostuksen tuloksia on tarkoitus seurata syksyllä. Tällöin työsuojeluvaltuutettujen ja luottamushenkilöiden on tarkoitus järjestää BIS PP:n VestMidt-yksikössä yhteinen kokous, jonka teemana ovat työsuojeluvaltuutetun roolit ja tehtävät. Tom Jonny Tønnessen, Karmøyn teollisuusmuurausyksikön työsuojeluvaltuutettu Olen työskennellyt työsuojeluvaltuutettuna vasta kolme kuukautta mutta tunnen jo nyt, että yritys on järjestänyt asiat niin hyvin, että pystyn suoriutumaan työstäni kunnolla. Teen HSE-kartoituksia sekä omalla osastollani, muilla osastoilla täällä Karmøyssa että asiakkaiden luona. Seuranta on tärkeää myös silloin, kun BIS PP:n työntekijät työskentelevät muiden yritysten tiloissa. Saako työsuojeluvaltuutettu tunnustusta työstään työtovereiltaan? Kyllä, niin sanoisin. Melu ja tärinä synnyttävät melko suuria haasteita, ja teen yhteistyötä työtovereiden kanssa näiden olosuhteiden kohentamiseksi. Annette Stonghaugen, P&E Karmøyn yksikön työsuojeluvaltuutettu Minun tehtävänäni on huolehtia työturvallisuudesta, osallistua HSE-työhön ja varmistaa, että sen periaatteita noudatetaan. Teemme HSE-kartoituksia täällä Karmøyssa päivittäin, ja työsuojeluvaltuutetut jakavat tehtävät keskenään. Tämä tarkoittaa, että minä osallistun tällaiseen kartoitukseen kerran viikossa. Havaitsetteko HSE-kartoituksia tehdessänne paljon korjausta vaativia asioita? Ei, meidän osastollamme ei ole kovinkaan paljon sormella osoitettavaa. Sama koskee muita osastoja. Mielestäni ihmiset käyttävät ahkerasti suojavarusteita. Tom Jonny Tønnessen Annette Stonghaugen

4 4 KULJETUSVAUNU: Vanhat putket kuljetetaan pois köysiradan avulla. Rataa ohjaa maastosta käsin kaukosäädintä käyttävä henkilö. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja joustavoittaa suuresti asennustyötä. Vaativa toimeksianto Svelgenissä Elkem Bremangerin sulatusuunien jäähdytysveden varajärjestelmä joudutaan vaihtamaan, ja tämän vaativan työn suorittamisesta vastaa BIS PP:n Høyangerin osasto. Työt suoritetaan erittäin vaikeakulkuisessa maastossa, ja koneiden ja laitteiden kuljetusta varten on rakennettu köysirata. BIS PP Høyanger huolehtii vanhan putkiston purkamisesta ja uuden asentamisesta. Uusi putkisto muodostuu sekä lasikuituputkista että ruostumattomasta teräksestä valmistetuista putkista, joiden halkaisija on mm. Purettavaa ja asennettavaa uutta putkea on kaiken kaikkiaan noin 350 metriä. tekevät kaikista toiminnoista työturvallisuusanalyysin. Toistaiseksi projektin yhteydessä ei ole rekisteröity vahinkoja tai tapaturmia, ja tavoitteemme on vahinkojen 0-taso, kertoo Sognin ja Fjordanen yksikön markkinoinninja liiketoiminnan kehittäjä Kjell Nesse. Olemme valinneet köysiradan helikopterin asemesta Vaativa urakka Projekti on vaativa ja edellyttää kaivaustyötä, betonityötä ja teräsrakenteisiin liittyviä töitä. Työntekijöiden tulee varmistaa turvallisuutensa käyttämällä putoamissuojalaitteita, koska monet kohdat ovat sekä vaikeakulkuisia, liukkaita että korkealla sijaitsevia. Projektin yhteydessä joudutaan rakentamaan betoniperustuksia, rumpuja ja vedenottoja. Suurin osa teräsrakenteista valmistetaan etukäteen konepajassa, mutta jonkin verran asennushitsausta joudutaan väistämättä suorittamaan paikan päällä. Projektin on suunniteltu valmistuvan elokuun 2011 loppuun mennessä. Tähän työhön liittyvä BIS PP:n ja asiakkaan eli Elkemin välinen yhteistyö sujuu hyvin. Projektia varten on esimerkiksi laadittu oma HSE-suunnitelma. Alueella suoritetaan viikoittaisia työturvallisuuskartoituksia yhdessä asiakkaan kanssa, ja työtekijät Köysiradan käyttö Köysiradan käyttö on suhteellisen uusi keino tämäntyyppisten teollisuustoimintojen yhteydessä, ja valittu ratkaisu on herättänyt suurta kiinnostusta. Olemme päättäneet käyttää köysirataa helikopterin asemesta ja hankkineet asiantuntijatietoa jyrkissä paikoissa työskentelemisen ammattilaiselta T. Frivikiltä. Köysiradan käyttö on taloudellisesti edullista ja riippumaton säästä ja näkyvyydestä. Alueella sijaitsee myös useita ristikkäin kulkevia korkeajännitejohtoja, joiden takia helikopterin käyttö olisi ollut erittäin vaikeaa, Nesse kertoo. Köysirataa käytettäessä työtä voidaan tehdä sääolosuhteista riippumatta. Rataa ohjaa maastosta käsin kaukosäädintä käyttävä henkilö. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja joustavoittaa huomattavasti asennustyötä. TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN: Työ suoritetaan vaikeakulkuisessa maastossa, ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseen on panostettu paljon.

5 Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia ja parantavat laatua Karmøy Rolling Mill (KRM) on Karmøyn yksikön suuri ja tärkeä asiakas. BIS PP toimittaa yhtiölle erilaisia kunnossapitopalveluja, ja suureen avarrus/ jyrsinkoneeseen investoimisemme ansiosta asiakkaamme kustannukset ovat alentuneet ja työn laatu on parantunut, kertoo konepajan osastojohtaja Leif Ove Hansen. Huoltoautoon liittyvä yhteistyö 5 Valssain huolehtii monista BIS PP:n kunnossapitotöistä. KRM:n valssausrullien kunnossapitoon tarvitaan kahta tai kolmea miestyövuotta vastaava työmäärä. Valssaimen rullat kuluvat, ja niiden pintaan synty pieniä halkeamia. Tämä heikentää laatua. Valsseja työstetään niin, että halkeamat saadaan poistettua. Sen jälkeen valsseihin sorvataan uusi lievästi kupera kaari koko pituudelta. Lukuisten koneistus- ja kunnossapitovaiheiden jälkeen kuoret ohenevat liikaa. Ne halkaistaan, ja pintaan kutistetaan uudet kuoret, jotka koneistetaan käyttövalmiiksi. Myös tästä työstä huolehtii BIS PP. Tarkkuus Työstämme myös murtumakohtia ja valmistamme muun muassa valssaimeen tarvittavia varaosia, Hansen kertoo. Kysymykseen tulevat kaikenlaiset, niin pieniin sorvipenkkeihin ja jyrsimiin sopivat osat kuin melko suuret, painavat osat ja laitteet, jotka nostetaan paikoilleen suuriin koneisiin 15 tonnin palkkinostureilla. Meillä on HNK-avarrus/jyrsinkone ja sorvipenkkejä, joilla voidaan työstää jopa 20 tonnin painoisia ja halkaisijaltaan mm:n suuruisia kappaleita. Karmøy Rolling Millin tuotantolinja sisältää myös erinäisiä vaihdelaatikoita. Ne tarkastetaan säännöllisesti, ja kuluneet laakerit vaihdetaan. Vaihdelaatikot linjaporataan avarrus/jyrsinkoneessa, Kalastusyrityksen kanssa tehty kunnossapitosopimus BIS PP:n Karmøyn yksiköllä on kunnossapitosopimus Norjan johtaviin kalastusyrityksiin lukeutuvan Domstein Enghavin kanssa. Yhtiö, jolla on muun muassa kalatuotteiden tuotantoa Haugesundissa, on yksi suurimmista kalaa ja mereneläviä Pohjoismaiden markkinoille toimittavista toimijoista. Lisäksi Domstein Enghav vie tuotteitaan moniin Euroopan maihin. Yhteistyö käynnistyi muutamilla toimeksiannoilla, jolloin saavutimme yrityksen luottamuksen, kertoo BIS PP KOKOA RIITTÄÄ: Karmøyn konepaja koneistaa kaikenlaisia, niin pieniin sorvipenkkeihin ja jyrsimiin sopivia osia kuin melko suuria, painavia osia ja laitteita, jotka nostetaan paikoilleen 15 tonnin palkkinostureilla. Konepajalla on HNK-avarrus/jyrsinkone ja sorvipenkkejä, joilla voidaan työstää jopa 20 tonnin painoisia ja halkaisijaltaan mm:n suuruisia kappaleita. niihin asennetaan uudet tiivisteet ja uudet laakerit mukautetaan. Konepaja suorittaa koneistustyön tiiviissä vuoropuhelussa vaihdelaatikkojen toimittajan kanssa. Aiemmin vaihdelaatikot jouduttiin kiinnittämään monesta kohdasta, ennen kuin tämä työ oli mahdollista tehdä. BIS PP on investoinut suureen avarrus/ jyrsinkoneeseen, joka koneistaa jopa 20 tonnin painoisia kappaleita. Tämän ansiosta suuretkin vaihdelaatikot tarvitsee kiinnittää vain yhden kerran. Tämän ansiosta tuotantolaitteen aikaansaama lopputulos on huomattavasti aiempaa tarkempi ja laatu parempi, toteaa Karmøy Rolling Millin kunnossapitopäällikkö Alf Einar Ørke. Karmøyn yksikön sähköteknisen osaston johtaja Pål Conesa. Kun yritys halusi investoida uuteen tuotantolinjaan, saimme mahdollisuuden tehdä hintatarjouksen sähkötöistä. Sen ansiosta saimme kunnossapitoa koskevan yksinoikeussopimuksen tämän kalanjalostusyrityksen kanssa. Toimitamme kunnossapitopalveluja omilla ammattialoillamme ja tarjoamme projekteja. Tämä on johtanut moniin putkialaan sekä sähköalaan liittyviin toimeksiantoihin, asennustöistä vastaava Eivind Andreas Notland kertoo. Karmøyssa toimiva BIS PP:n putkija hitsauspaja tekee yhteistyötä TOOLSin ja Parkerin kanssa letkujen ja hydrauliikan kunnossapitoon erikoistuneen huoltoauton suhteen. Tämä yhteistyö on tarjonnut BIS PP:lle pääsyn uusille markkinoille. Yhteistyö käynnistyi kaksi vuotta sitten, jolloin käytössä oli vanha auto. Projekti on onnistunut niin hyvin, että nyt on investoitu uuteen ja tarkoituksenmukaiseen autoon. Se on nyt myös varustettu suurella määrällä hitsauksessa ja mekaanisessa työssä tarvittavia laitteita. TOOLS toimittaa yhteistyössä Parkerin kanssa letkuja ja puristustyökaluja, ja me puolestamme miehitämme auton yhdellä vakituisella työntekijällä, kertoo BIS PP:n Karmøyn yksikön putki-, hitsaus- ja mekaanisen osaston päällikkö Egil Andre Vedøy. Koska meillä on nyt kaikki laitteet ja työkalut valmiina autossa, voimme lähteä liikkeelle lyhyelläkin varoituksella. Nopea reagointikykymme on uskomattoman tärkeä tekijä asiakkaille, jotka voivat menettää paljon rahaa koneiden ja laitteiden seistessä. Laajentuneet markkinat Tämä panostus on avannut uudet markkinat BIS PP:n Karmøyn yksikölle, sillä nyt huolehdimme myös veneiden ja alueella toimivien urakointiyritysten huolto- ja korjaustöistä. Yhteistyössä TOOLSin kanssa autamme asiakkaita, jotka tarvitsevat hydrauliikkaan ja letkujen huoltoon liittyvää apua. Tämä on tuonut meille runsaasti uusia toimeksiantoja ja mukavaa kasvua, osastopäällikkö kertoo. Auton ansiosta näkyvyytemme markkinoilla lisääntyy, ja yhteistyö on myös tuonut mukanaan melko toimeksiantoja Karmøyn yksikköömme.

6 6 BIS PP:n avulla aikaansaatu päästöjen huomattava vähentyminen YHTEISTYÖ: Päästöjen väheneminen on Yaran ja BIS PP:n yhteistyön ansiota. Yara kehittää ja omistaa teknologian, kun taas BIS PP on kehittänyt ja valmistanut polttokorit, joissa katalyyttimassa on. Kuvassa vasemmalta lukien: Audun Thorsen, BIS PP:n projektijohtaja, Jan Hvidsten BIS PP:n teknisten palvelujen osastolta, Harald Mørken Yaran operatiiviselta osastolta ja Jan Fredrik Arnulf, Yaran kaasuosaston kunnossapitopäällikkö. Yara on kehittänyt teknologian, jonka avulla typpihapon tuotannosta peräisin olevia ilokaasupäästöjä voidaan pienentää 90 prosenttia. BIS PP on suunnitellut ja valmistanut polttokorit, joihin katalyyttimassa on uuneissa sijoitettu. Yhteistyön tuloksena prosessipäästöjä on pystytty vähentämään merkittävästi. Hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnettuina päästöjen väheneminen vastaa Mongstadissa suunnitteilla olevaa hiilidioksidin erottamista. Yaralla on kolme happotehdasta Herøyassa Porsgrunnissa. Typpihappoa käytetään lannoitetuotannossa. Valmistuksessa ammoniakkia ja ilmaa poltetaan erityisissä uuneissa asteen lämpötilassa. 90 prosentin vähennys Poltto tapahtuu katalyyttisesti, ja nimenomaan uuden katalyyttimassan kehittämisen ansiosta päästöjä on onnistuttu vähentämään, kertoo Yaran kaasuosaston kunnossapitopäällikkö Jan Fredrik Arnulf. Polton aikana muodostuu ilokaasua. Nyt noin 90 prosenttia ilokaasusta saadaan hajoamaan takaisin hapeksi ja typeksi sen sijaan, että se karkaisi taivaan tuuliin. Näin aikaansaatu päästöjen väheneminen vastaa hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnettuina määrältään Stoltenbergin ja hallituksen markkinoimaa Mongstadin kuuhunlaskeutumisprojektia. Typpihappoa valmistetaan kolmessa tehtaassa. SS1:ssä on 23 poltinta, kun taas SS2:ssa ja SS3:ssa on yhteensä kolme suurehkoa poltinta. Kaikissa uuneissa katalyyttimassa on sijoitettu polttokoreihin. Koska lämpötila on korkea ja koska uunit kuumenevat nopeasti niiden sytyttämisen jälkeen, polttokorien muodolle ja valmistukselle asetetaan tiukkoja vaatimuksia. Yhteistyö Olemme työskennelleet tämän projektin parissa parin kolmen vuoden ajan ja olemme nyt valmiit ottamaan uuden teknologian käyttöön kaikissa uuneissa. Siihen on investoitu yhteensä miljoonaa kruunua, Arnulf toteaa. Olemme täällä Porsgrunnissa kehittäneet polttokoreja yhteistyössä BIS PP:n kanssa. Kysymyksessä on Yaran kehittämä teknologia, mutta BIS PP:n tekninen keskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä Yaran katalysaattoriryhmän kanssa ratkaistakseen korkean lämpötilan synnyttämät haasteet. Yaran katalysaattoriryhmä työskentelee Porsgrunnin tehtaan yhteydessä, mutta sen tehtävänä on ratkaista kyseinen ongelma kaikkien Yara-konsernin tehtaiden puolesta. Meillä on pitkä kokemus mekaanisista laitteista, joiden on kestettävä korkeita lämpötiloja, Audun Thorsen toteaa. Hän on toiminut BIS PP:n projektijohtajana, ja Jan Hvidsten on vastannut suunnittelutyöstä. Herøyan levykonepaja on valmistanut ja asentanut 23 polttokoria Yaran typpihappotehtaisiin Porsgrunniin. Lisäksi konepaja on valmistanut 17 polttokoria Yaran Glomfjordin tehtaita varten. KUUMAT OLTAVAT: Jan Fredrik Arnulf, Yara, ja Audun Thorsen, BIS PP, vilkaisevat tarkistusikkunasta SS3:n uunin sisään. Sisälämpötila on noin 900 astetta.

7 7 Yaran huoltoseisokki BIS PP:n Glomfjordin yksikkö toteutti touko- kesäkuun vaihteessa Yaran huoltoseisokin. BIS PP vastasi suunnittelusta, resurssien ohjauksesta ja useimpien kunnossapitotehtävien ja projektitoimitusten toteutuksesta. Huoltoseisokki organisoitiin projektiksi, jossa sekä meillä että Yaralla oli omat selkeästi määritetyt vastuualueet. Tarjosimme projektiin huoltoseisokin koordinaattoreita, työnjohtajia, resurssisuunnittelijan sekä varsinaisen työn suorittajat, kertoo BIS PP:n Glomfjordin yksikön toimitusjohtaja Sture Karlsen. Seisokin suunnittelu ja valmistelutyöt käynnistettiin jo helmikuussa. BIS PP osallistuu jälleen suunnitteluvaiheen työhön. Yara hoiti tämän tehtävän tietyn ajan kokonaan itse. Työnjohtomme alaisuudessa työskenteli noin 70 henkilöä. Heistä 40 oli vuokratyövoimaa, muun muassa kuusi henkilöä BIS PP:n itäisen yksikön konepajatuotannosta, Karlsen jatkaa. Tehtävät käsittivät kaikki eri ammattialat kuten automatiikan ja sähkön, mekaniikan, hitsauksen, levytyöt, rakennustyöt ja NDTtestauksen (Non-Destructive Testing eli ainetta rikkomaton koestus). Tehtäviin kuuluivat niin pienet kunnossapitotyöt kuin suuret kiinteähintaiset toimeksiannotkin. Huoltoseisokin aikana tulee aina eteen monenlaisia haasteita kuten esimerkiksi ylimääräisiä töitä ja viivästyksiä. BIS PP:n palvelualtis ryhmä tarttui haasteisiin suoralta kädeltä ja ratkaisi ongelmat asiakasta kaikin puolin tyydyttävällä tavalla, Karlsen korostaa. Huolimatta siitä, että työ oli hektistä ja siihen osallistui paljon ihmisiä, tehtävät suoritettiin työturvallisuuden osalta kiitettävällä tavalla. HSE-asioihin panostettiin voimakkaasti, eikä projektin aikana sattunut vakavia tapahtumia tai vahinkoja. BIS PP:n Glomfjordin osasto on saanut asiakkaalta runsaasti hyvää palautetta huoltoseisokin asianmukaisesta toteutuksesta, hienoista HSE-asenteista, tehokkuudesta, huippulaadusta ja erittäin korkealuokkaisesta palveluasenteesta. Rjukanissa toteutettava julkisivun kunnostustyö KUNNOSTUSTYÖ: Såheimin voimala, jota Rjukanin paikalliset asukkaat kutsuvat Såheimin oopperaksi, on tarkoitus kunnostaa. Työt käynnistyivät toukokuussa ja jatkuvat syyskuuhun. BIS PP:n Rjukanin rakennusosasto on rakentanut m2:n verran telineitä voidakseen aloittaa rakennustekniset työt. Kunnostuksen kohteina ovat julkisivu ja m2 eristettyä kattoa. Tarkoituksena on vaihtaa suuri määrä liuskekivilaattoja ja suorittaa peltisepäntöitä. Rakennuksen omistaa Hydro Energi. Glomfjordissa toimivien REC Wafer -yksiköiden kehitysprojektit Sellaisten prosessien keskeisinä tekijöinä ovat vakioidut ja optimaalisiksi kehitetyt ratkaisut. Jensen toimii projektin johtajana. Projekti on nyt loppuvaiheessa, ja se saadaan päätökseen vuoden 2011 helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana. Toimintakatkosten määrä vähentynyt BIS PP on osallistunut useisiin REC Wafer Multi -yksikön Glomfjordissa toteutettaviin parannusprojekteihin. TYÖPAJA: Työpaja, johon osallistui sekä REC:n että BIS PP:n työntekijöitä, loi perustan prosessin jatkamiselle ja määritti prosessin teoreettisen toteutusajan, josta on tarkoitus pitää tulevaisuudessa kiinni. Parannuksia koskevan ehdotuksen ja metallityöprosessin perusteella alettiin laatia raportteja kaikkien uunitoimintojen tarkistusten yhteydessä havaittavista poikkeamista. Sillä tavalla voidaan selvittää, mitä tekijöitä voidaan optimoida toimintakatkosten vähentämiseksi. Meillä on käynnissä kaksi REC Waferissa toteutettavaa eri kehitysprojektia, kertoo BIS PP:n Glomfjordin yksikön markkinoinnista ja liiketoimintojen kehittämisestä vastaava Arnstein Jensen. Sekä REC Wafer Mono että REC Wafer Multi hyödyntävät parannusprosesseissaan meidän työntekijöittemme työpanosta ja osaamista. Monon tehdasyksikössä tehtiin aluksi selvitys, joka koski siirtymistä käyttämään aiempaa suurempia kvartsista valmistettuja sulatusastioita uunissa työstettävien määrien lisäämiseksi. Samassa selvityksessä tarkasteltiin luonnollisesti myös tuotantoon vaikuttavia laatutekijöitä. Tarkoituksena on pystyä valvomaan uunien prosesseja mahdollisimman hyvin. Uunien muutostöitä koskevan sopimuksen läpikäynnin yhteydessä viime talvena teimme ehdotuksen parannusprosessista, jonka avulla uunien toimintakatkoksia pystytään vähentämään, Jensen selittää. REC Wafer Multi Glomfjord päätti ryhtyä tähän prosessiin ja kutsui BIS PP:n siihen mukaan. REC Wafer Multi Glomfjordin yksikössä järjestettiin työpaja, johon BIS PP:n Glomfjordin yksikkö osallistui.

8 8 UUTISIA[ Telemarkin kunnossapitoyksikkö ja konepajatuotantoyksikkö osallistuivat toukokuun lopussa Rønningenissä Bamblessa toimivan INEOSin huoltoseisokkiin. Työhön osallistui Telemarkin kunnossapitoyksiköstä 25 henkilöä, joista suurin osa oli mekaanikkoja mutta joiden joukossa oli myös muutama automatisoituihin järjestelmiin perehtynyt työntekijä. Konepajatuotantoyksiköstä työhön osallistui hitsaajaa ja putkimiestä. Työ suoritettiin aikataulun mukaisesti ja ilman vahinkoja. Siltaläpän laakereiden tarkastamiseen löytyi ratkaisu Porsgrunnin sillan läpät ovat olleet toiminnassa yli 50 vuotta, ja niiden jokaisen noston yhteydessä pyörivät laakerit oli korkea aika tarkastaa. Siltaläpät jouduttiin nostamaan ylös laakerinkuorista, jotta laakereihin päästiin käsiksi. Siltaläppä on liian raskas nostettavaksi, mutta BIS PP:n konepajapalveluista huolehtivat insinöörit Egil Spangelo ja Stein Ivar Ravnås keksivät kuitenkin oikean ratkaisun. Työ aloitettiin myöhään viime syksynä, ja projektin alussa tehtyyn tarkastukseen osallistui nosturiosaston työntekijöitä. Siinä yhteydessä arvioitiin työn laajuutta ja mahdollisia ratkaisuja. Minkäänlaista kulumista ei ollut havaittavissa, mutta nyt saatavillamme on erikoistyökalu, jonka avulla Porsgrunnin sillan siltaläpät voidaan nostaa jälleen 50 vuoden kuluttua niiden tarkistamiseksi. Ratkaisuksi valittiin siltaläpän kallistaminen siltarakenteeseen kuuluvan kaiteen yli. Luonnostelin pari kolme erilaista ratkaisumallia, ja lopuksi päädyimme nyt valitsemaamme ratkaisuun, Ravnås kertoo. Nostolaite Laadimme ratkaisua koskevat laskelmat ja yksityiskohtaiset piirrokset ja esittelimme ne toimeksiantajalle eli Mestalle. Ajatuksena oli siirtää paino siltaläpältä sillan kantaviin rakenteisiin. Teimme sen teräsrakenteen avulla. Siltaläppä nostettiin nosturin avulla tämän nostolaitteen yläosaan. Ilmoitimme Mestalle nostolaitteen valmistushinnan ja teimme tarjouksen nostotyön suorittamisesta. Nostolaite valmistettiin Herøyan Pelti- ja konepajassa. Varsinaisesta nostamisesta huolehti nosturiosastomme. NOSTURI: Nosturi on sijoitettu teräsrakenteeseen, joka siirtää siltaläpän painon sillan kantaviin rakenteisiin, kertoo insinööri Stein Ivar Ravnås (portailla). Nosturiosastolla työskentelevä Øistein Hermansen on valmis aloittamaan työt nosturilla. NOSTAMINEN: Nosturiosastolla työskentelevä Øistein Hermansen nostaa siltaläppää hydraulisella nosturilla. Varsinainen työ käsitti siltaläpän nostamisen noin 10 cm takareunastaan. Tämä mahdollisti sen, että laakerien tarkistamiseen oli riittävästi tilaa. Suoritimme työn kahdessa vaiheessa. Ensin nostettiin siltaläpän vasen puoli. Sen jälkeen nostettiin oikea puoli. OTAMME TYÖNTEKIJÖITÄ PALVELUKSEEMME: Olemme nyt ensimmäisen työhönottoprosessin loppuvaihteessa. Se tarkoittaa, että olemme lähettäneet tarjouskirjeemme niille hakijoille, jotka haluamme ottaa palvelukseemme ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella, sanoo Vestfoldin kunnossapito-osaston johtaja Arild Nordstad.

9 Öljyllä tai propaanilla toimivien valu-uunien muuttaminen maakaasutoimisiksi BIS PP NESin Mosjøenin yksikkö muuttaa öljyllä tai propaanilla toimivat kuusi Alcoan valu-uunia maakaasutoimisiksi (LNG). Työ on päässyt hyvään vauhtiin. Kolme uunia toimivat nyt maakaasulla. Neljännen uunin muutostyöt käynnistetään ennen yleistä lomakautta. Kahden jäljellä olevan uunin muutostyöt on määrä saada päätökseen syksyllä Mosjøenin yksikkö vahvistaa tämän projektin avulla poltinvarusteiden kunnossapitoon että uusien laitteistojen asentamiseen liittyvää osaamistaan. Se on valinnut käyttöönsä Fives North Americanin valmistamat polttimet. Muutostyö tuottaa suurta ympäristöhyötyä. Hiilidioksidipäästöt vähenevät vuodessa 500 tonnia ja rikkidioksidipäästöt 30 tonnia. Maakaasuun siirtyminen säästää lisäksi vuodessa energiaa 2,7 miljoonaa kilowattituntia (GWh), kertoo kunnossapitokeskuksen johtaja Trond Fjelleng. Muutostöiden yhteydessä toteutettavat BIS PP:n työvaiheet: Putkien, lähinnä kaasuputkien asentaminen Poltinten ja poltinvarusteiden korjaaminen, muuttaminen ja asentaminen Sähkötekniset korjaukset, muutostyöt ja asennustyöt Ohjelmoitavien loogisten ohjainten sekä näytön ohjainten ohjelmointi Koko muutosvaiheen ajan noudatetaan tarkkoja HSE-periaatteita. Alcoa seuraa tiiviisti sekä HSE-periaatteiden soveltamista että muutostöiden edistymistä. MAAKAASU: Alcoan kolme uunia toimivat nyt maakaasulla. Neljännen uunin muutostyöt käynnistetään ennen yleistä lomakautta. Kahden jäljellä olevan uunin muutostyöt on määrä saada päätökseen syksyllä Slagentangenin työt ovat täydessä vauhdissa Sähkömiehet ja automatisoituihin järjestelmiin perehtyneet työntekijät työskentelevät täyttä vauhtia Esson jalostamolla Slagentangenissa Tønsbergin ulkopuolella. Lisää ammattimiehiä on tarkoitus hankkia BIS PP:n verkon kautta, mutta Vestfoldin kunnossapito-osasto on ottamassa palvelukseensa omia työntekijöitä. BIS PP on tehnyt jalostamon kanssa viisivuotisen puitesopimuksen. Sähkömiesten ja automatisoituihin järjestelmiin perehtyneiden työntekijöiden on määrä työskennellä Esson työnjohdon alaisuudessa. Toistaiseksi Slagentangenissa työskentelee viisi miestä, mutta heidän määräänsä saatetaan lisätä. Vestfoldin kunnossapito-osasto sai puitesopimuksen tekemisen yhteydessä paljon apua BIS PP OTAC ja BIS Industrier -yksikköjen johdolta sekä BIS PP NES -yksikön markkinointiverkostolta. Verkosto Koska työt aloitettiin varsin nopeasti sopimuksen solmimisen jälkeen, jouduimme aluksi hakemaan avuksi ammattimiehiä BIS PP:n muista yksiköistä, kertoo Vestfoldin kunnossapito-osaston toimitusjohtaja Arild Nordstad. Haimme työntekijöitä IPECin Kristiansandin yksiköstä sekä Telemarkin kunnossapito-osastolta. Mahdollisuutemme päästä käyntiin tällä tavalla on ehdottomasti yksi toimintamme vahvuuksista. Slagentangenissa töiden käynnistämisestä vastaavat viisi työntekijää ovat olleet BIS PP:n hyviä edustajia. Toimeksiantaja on ilmaissut olevansa hyvin tyytyväinen tehtyyn työhön. Hankimme myös ensi vuonna työntekijöitä oman verkostomme kautta. Syyskuussa 2012 jalostamolla on tarkoitus toteuttaa laaja huoltoseisokki, ja projektissa tarvitaan mahdollisesti noin 40 sähkömiestä ja automatisoituihin järjestelmiin perehtynyttä työntekijää, mikäli BIS PP saa kyseisen toimeksiannon. Otamme palvelukseemme työntekijöitä Olemme nyt ensimmäisen työhönottoprosessin loppuvaihteessa. Se tarkoittaa, että olemme lähettäneet tarjouskirjeemme niille hakijoille, jotka haluamme ottaa palvelukseemme ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella, Nordstad toteaa. Toistaiseksi meidän on ollut helppoa löytää tässä vaiheessa tarvitsemamme työntekijät, mutta nyt suuntaamme katseemme markkinoille löytääksemme lisää ammatti-ihmisiä Slagentangenin synnyttämien tarpeiden tyydyttämiseksi. Tarvitsemme noin 8 12 henkilöstä muodostuvan perusmiehityksen. Vestfoldin kunnossapito-osaston kehitys on ollut myönteistä. Slagentangenia koskeva sopimus on tärkeä, mutta osasto kartoittaa Buskerudin, Vestfoldin ja Oslon markkinatilannetta monilla muillakin keinoilla. Se merkitsee myös, että työntekijöiden määrää on tarve lisätä. Vestfoldin kunnossapito-osasto toimii kilpaillulla alalla ja kokee markkinoiden nousupaineet. Tämä tarkoittaa, että haluttua osaamista tarjoavista työntekijöistä käydään kilpailua. Etsimme ihmisiä, jotka asuvat pysyvästi täällä ja haluavat työskennellä omalla lähialueellaan. Myös toimeksiantaja pitää tätä tärkeänä. Esson HSE-profiili on erittäin korkeatasoinen. Se sopii hyvin yhteen omien arvojemme ja HSE-periaatteittemme kanssa. Näin tiukkojen HSE-vaatimusten takia sekä me itse että toimeksiantajamme haluamme työntekijöiksi henkilöitä, joilla on pitkään jatkunut vakituinen työ ja jotka tuntevat hyvin kaikki rutiinit. Tulevaisuuden näkymät BIS PP:tä edustavien työn suorittajien sekä Esson paikallisen johdon välinen ilmapiiri on erittäin hyvä. Olemme tietysti iloisia siitä, Nordstad toteaa. Vuoropuhelu sujuu helposti ja yhteistyö on ratkaisuhakuinen. Osastopäällikkö on hyvin tyytyväinen tähän mennessä toteutuneeseen kehitykseen.

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Venäjä avaa kuivaamon ovet

Venäjä avaa kuivaamon ovet HELMIKKU 2006 WWW.WSAB.NET VIERAS 43 vuotta samalla sahalla Venäjä avaa kuivaamon ovet OTSIKOITA Tiivis tunnelma WSAB Clubissa >> Sivut 4 5 Nykyaikainen puutavarankuivaus on ehdottomasti tekemässä läpimurtoa

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosi 2009 lyhyesti Ålandsbanken Abp on kauden aikana ostanut osia Kaupthing Bank Sverige AB:stä, nykyisin Ålandsbanken Sverige AB, (käsittäen Kaupthing

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot