News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö"

Transkriptio

1 Production Partner News nro. 2/2011 [Sisältö Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Vaativia toimeksiantoja Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia Ruotsin uusi sopimus ja uusi osasto Kunnianosoitus koulutukselle ABB:n myöntämä turvallisuuspalkinto BIS PP Oy lle BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään

2 2 Pääkirjoitus: Morten Mathisen: Hyvät ystävät! Olemme juuri ohittaneet vuoden ensimmäisen puoliskon, ja lomakausi on ovella. Monet ovat tehneet lujasti töitä jo pitkään, ja heillä on nyt ansaitun tauon paikka. Jotkut joutuvat kuitenkin jatkamaan töitään vielä jonkin aikaa ennen lomalle lähtöään. Asiakkaat saattavat tarvita palvelujamme juuri nyt, minkä takia joudumme muuttamaan lomasuunnitelmiamme. Tämä kuuluu osana palvelualan ja yrittäjyyden elinehtoihin. Meidän on aina syytä iloita siitä, että asiakas on valinnut juuri meidät, vaikka se ei aina sovikaan yhteen omien suunnitelmiemme kanssa. Emme saa pitää itsestäänselvyytenä, että asiakkaat valitsevat meidät jatkossakin. He valitsevat meidät vain, jos he katsovat meidän tarjoavan parhaan vaihtoehdon. Siksi on tärkeää, että kaikki panostavat pitkäjänteisten ja hyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Sillä puolestaan varmistetaan omien työpaikkojemme säilyminen. Tähän pääsemme parhaiten tarjoamalla työssämme joka kerta hyvän lopputuloksen. HSE (terveys, ympäristö ja työturvallisuus) on asiakastyytyväisyyden tärkeä osa-alue. Asiakkaat eivät halua käyttää toimittajaa, jonka työntekijöille sattuu vahinkoja tai jonka työntekijät ovat usein sairauslomalla. Huonon alun jälkeen olemme nyt oikealla tiellä tapaturmien ja sairauspoissaolojen määrän suhteen, mutta parannuksia ei saada vieläkään aikaan riittävän nopeasti. Etenkin lyhytkestoiset sairauspoissaolot huolestuttavat meitä suuresti. Meidän on onnistuttava vähentämään niiden määrää huomattavasti. Kannattavuus ei ole kokonaisuutena katsottuna vieläkään tyydyttävä, ja eri yksiköidemme välillä on suuria eroja. Joidenkin yksiköiden suorituskyky on tavattoman hyvä, kun taas toisilla on runsaasti parantamisen varaa. Heikkoja lukuja tuottavat yksiköt ovat toteuttaneet lukuisia hyödyllisiä parannustoimenpiteitä. Tätä työtä on jatkettava yhtä intensiivisesti kuin tähänkin asti. Meidän on onnistuttava kääntämään tappiollisten yksiköiden kehitys mahdollisimman nopeasti. Kukaan ei voi jatkaa tappiollista toimintaa pitkällä aikavälillä. Useimpien yksiköiden markkinointityö on yleisesti ottaen hoidettu erittäin hyvin. Haluan kiittää tehdystä markkinointityöstä erityisesti Ruotsia, jossa kasvu on tällä hetkellä suurin. Siellä on tehty monia uusia sopimuksia ja saatu paljon uusia asiakkaita. Nyt on kesä, ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni toivottaakseni teille kaikille mukavaa lomaa ja kiittääkseni tähänastisesta panoksestanne. Tapaamme jälleen kesän jälkeen virkistyneinä ja levänneinä sekä valmiina tarttumaan uusiin toimiin. Terveisin Morten Mathisen Keskipisteessä HSE Vuoden ensimmäisten viiden kuukauden aikana tapahtuneiden yhdeksän TRI-tapaturman takia TRI-lukumme on nyt 4,3. Myös sairauspoissaoloja on edelleen toivottua enemmän, mutta lyhytkestoisten sairauspoissaolojen määrä on pienentynyt kiitettävästi niin, että niiden osuus on nyt 2,6 %. Jokaisen työntekijän yksilöllisen vastuun merkitys kasvaa tulevaisuudessa! Henkilövahinkojen kokonaismäärä näyttää nyt olevan laskussa. Se on myönteistä, sillä mehän haluamme ehkäistä KAIKEN tyyppisiä vahinkoja, niin pieniä kuin suuriakin. Käynnistimme huhtikuussa henkilövahinkojen määrän vähentämiseen tähtäävän kampanjan. Tähän kampanjaan sisältyy kaikkia velvoittavia erinäisiä toimenpiteitä, ja lisäksi yksittäisissä yksiköissä sovelletaan paikallisia toimenpiteitä. Kampanjan tarkoituksena on auttaa jokaista henkilöä tiedostamaan vastuunsa kaikista tehtävistä töistä. Kampanjan pääkohtina ovat: Päivittäiset HSE-kartoitukset Esimiehemme ovat velvollisia tarkkailemaan käynnissä olevia töitä ja niiden mahdollisia kriittisiä vaiheita. Kaikissa yksiköissä tulee olla valmiiksi laadittu päivittäisiä HSE -kartoituksia koskeva suunnitelma. Tällä on määrä varmistaa, että HSE -kartoituksia tehdään joka päivä, myös asiakkaan laitoksissa. Pääteemana on keskustelu, jossa kiinnitetään huomiota työn suorittamiseen liittyviin riskeihin ja ennalta ehkäiseviin toimiin. Suojavarusteiden käyttö Useat meillä sattuneista tapaturmista olisivat olleet vältettävissä, mikäli suojavarusteita olisi käytetty riittävästi. Siksi kaikkien tiettyyn työhön ryhtyvien henkilöiden on tärkeää tietää, minkälaisia suojavarusteita yksittäisten töiden yhteydessä on käytettävä. Suojavarusteiden käyttö on yksi HSE-kartoitusten tärkeistä teemoista, ja työntekijöille on annettava myös suojavarusteiden käyttökoulutusta. Henkilökohtainen työturvallisuusanalyysi Olemme soveltaneet henkilökohtaista työturvallisuusanalyysiä PSJA/ Take 2+2 (Mieti Ensin) jo monen vuoden ajan. Se on tärkein työkalumme, jonka avulla voimme arvioida tehtäviin töihin liittyviä riskejä ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Aiomme nyt tarkistaa blogimme sisällön nähdäksemme, voimmeko parantaa tätä työkalua entisestään. Tähän työhön pyydetään mukaan useita työntekijöitä ja työsuojeluvaltuutettuja, jotta kaikki hyvät ehdotukset onnistutaan tuomaan päivänvaloon. Keskitymme nyt jokaisen yksilön vastuuseen, mikä tarkoittaa, että kyse on SINUN vastuustasi ja MINUN vastuustani. Kaikki riippuu SINUSTA ja MINUSTA. Åge Norberg, HSE- ja laatutoimintojen johtaja JULKAISIJA: BIS PRODUCTION PARTNER Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Vastaava toimittaja: Mirjam Tangen Ympäristömerkitty painotuote , Wera as, Toimittaja: Merethe Falkum Lien Teksti ja valokuvat: Kirjoittaja Ole Bjørn Ulsnæs TOIMITUS: Länsi-Norja: Ingvar Stadheim Pohjois-, Itä- ja Etelä-Norja: Dag Madsen IFS: Asbjørn Bendiksen Offshore, Turnarounds ja konsulttipalvelut: Geir Kulås: Ruotsi: Peter Mårtensson Suomi: Kim Kronstedt Internet: www:bis.productionpartner.com

3 3 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU: Karmøyhin on perustettu työsuojeluvaltuutettujen yhteinen foorumi. Siinä ovat mukana kaikki osastot, ja foorumi kokoontuu kerran kuukaudessa. Vasemmalta lukien: Gunstein Staupe, Hans Thomas, M. Haugen, Ronny Tjøsvoll, Terje Kvamme (päätyösuojeluvaltuutettu), Tom Jonny Tønnessen, Annette Stonghaugen ja Frank Stava. Kjetil Oppigard ei ollut läsnä kuvaa otettaessa. Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Karmøyn osasto haluaa vahvistaa työsuojeluvaltuutettujen asemaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on perustettu yhteinen foorumi, jossa kaikkien seitsemän osaston työsuojeluvaltuutetut tapaavat toisensa kerran kuukaudessa. HSE on meille tärkeä asia. Haluamme järjestää asiat niin, että työsuojeluvaltuutetuille varataan mahdollisuus entistä laajempaan osallistumiseen, sanoo HSE-ja laatujohtaja Kristin Hausken. Se koskee etenkin ajankohtaisia HSE-asioita, joita käsittelemään työsuojeluvaltuutettumme on tärkeä saada mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on luoda hyvä yhteistyö osastojen välille ja aiempaa paremmat mahdollisuudet tietämyksen, tiedon ja hyvien ratkaisujen välittämiseen. Sitoutuneisuus Haluamme sitoutuneita työsuojeluvaltuutettuja, jotka kantavat vastuuta ja tekevät aktiivisesti työtä luodakseen meille turvallisen työympäristön. Hauskenin käsityksen mukaan onnistuminen edellyttää hyviä joukkuepelaajia. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on näyttää hyvää esimerkkiä ja noudattaa yhdessä sopimiamme menettelytapoja ja rutiineja. Karmøyn työsuojeluvaltuutetut huolehtivat yhteistyössä johdon kanssa siitä, että HSE-kartoituksia tehdään joka päivä. Tällä tavalla työt pystytään jakamaan niin, että jokaisella työsuojeluvaltuutetulla on yksi HSE-kartoitus joka viikko. Lisäksi kerran kuukaudessa suoritetaan työturvallisuus- ja paloturvallisuuskartoituksia. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on välittää ja huolehtia työtovereista terveellisen ja hyvän työympäristön luomiseksi. Siksi on keskeisen tärkeää, että työnantaja huolehtii työsuojeluvaltuutetun työssään tarvitseman koulutuksen järjestämisestä. Pidämme tärkeänä myös sitä, että työsuojeluvaltuutetuille annetaan riittävästi aikaa voidakseen suorittaa työnsä asianmukaisella tavalla. Tämän panostuksen tuloksia on tarkoitus seurata syksyllä. Tällöin työsuojeluvaltuutettujen ja luottamushenkilöiden on tarkoitus järjestää BIS PP:n VestMidt-yksikössä yhteinen kokous, jonka teemana ovat työsuojeluvaltuutetun roolit ja tehtävät. Tom Jonny Tønnessen, Karmøyn teollisuusmuurausyksikön työsuojeluvaltuutettu Olen työskennellyt työsuojeluvaltuutettuna vasta kolme kuukautta mutta tunnen jo nyt, että yritys on järjestänyt asiat niin hyvin, että pystyn suoriutumaan työstäni kunnolla. Teen HSE-kartoituksia sekä omalla osastollani, muilla osastoilla täällä Karmøyssa että asiakkaiden luona. Seuranta on tärkeää myös silloin, kun BIS PP:n työntekijät työskentelevät muiden yritysten tiloissa. Saako työsuojeluvaltuutettu tunnustusta työstään työtovereiltaan? Kyllä, niin sanoisin. Melu ja tärinä synnyttävät melko suuria haasteita, ja teen yhteistyötä työtovereiden kanssa näiden olosuhteiden kohentamiseksi. Annette Stonghaugen, P&E Karmøyn yksikön työsuojeluvaltuutettu Minun tehtävänäni on huolehtia työturvallisuudesta, osallistua HSE-työhön ja varmistaa, että sen periaatteita noudatetaan. Teemme HSE-kartoituksia täällä Karmøyssa päivittäin, ja työsuojeluvaltuutetut jakavat tehtävät keskenään. Tämä tarkoittaa, että minä osallistun tällaiseen kartoitukseen kerran viikossa. Havaitsetteko HSE-kartoituksia tehdessänne paljon korjausta vaativia asioita? Ei, meidän osastollamme ei ole kovinkaan paljon sormella osoitettavaa. Sama koskee muita osastoja. Mielestäni ihmiset käyttävät ahkerasti suojavarusteita. Tom Jonny Tønnessen Annette Stonghaugen

4 4 KULJETUSVAUNU: Vanhat putket kuljetetaan pois köysiradan avulla. Rataa ohjaa maastosta käsin kaukosäädintä käyttävä henkilö. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja joustavoittaa suuresti asennustyötä. Vaativa toimeksianto Svelgenissä Elkem Bremangerin sulatusuunien jäähdytysveden varajärjestelmä joudutaan vaihtamaan, ja tämän vaativan työn suorittamisesta vastaa BIS PP:n Høyangerin osasto. Työt suoritetaan erittäin vaikeakulkuisessa maastossa, ja koneiden ja laitteiden kuljetusta varten on rakennettu köysirata. BIS PP Høyanger huolehtii vanhan putkiston purkamisesta ja uuden asentamisesta. Uusi putkisto muodostuu sekä lasikuituputkista että ruostumattomasta teräksestä valmistetuista putkista, joiden halkaisija on mm. Purettavaa ja asennettavaa uutta putkea on kaiken kaikkiaan noin 350 metriä. tekevät kaikista toiminnoista työturvallisuusanalyysin. Toistaiseksi projektin yhteydessä ei ole rekisteröity vahinkoja tai tapaturmia, ja tavoitteemme on vahinkojen 0-taso, kertoo Sognin ja Fjordanen yksikön markkinoinninja liiketoiminnan kehittäjä Kjell Nesse. Olemme valinneet köysiradan helikopterin asemesta Vaativa urakka Projekti on vaativa ja edellyttää kaivaustyötä, betonityötä ja teräsrakenteisiin liittyviä töitä. Työntekijöiden tulee varmistaa turvallisuutensa käyttämällä putoamissuojalaitteita, koska monet kohdat ovat sekä vaikeakulkuisia, liukkaita että korkealla sijaitsevia. Projektin yhteydessä joudutaan rakentamaan betoniperustuksia, rumpuja ja vedenottoja. Suurin osa teräsrakenteista valmistetaan etukäteen konepajassa, mutta jonkin verran asennushitsausta joudutaan väistämättä suorittamaan paikan päällä. Projektin on suunniteltu valmistuvan elokuun 2011 loppuun mennessä. Tähän työhön liittyvä BIS PP:n ja asiakkaan eli Elkemin välinen yhteistyö sujuu hyvin. Projektia varten on esimerkiksi laadittu oma HSE-suunnitelma. Alueella suoritetaan viikoittaisia työturvallisuuskartoituksia yhdessä asiakkaan kanssa, ja työtekijät Köysiradan käyttö Köysiradan käyttö on suhteellisen uusi keino tämäntyyppisten teollisuustoimintojen yhteydessä, ja valittu ratkaisu on herättänyt suurta kiinnostusta. Olemme päättäneet käyttää köysirataa helikopterin asemesta ja hankkineet asiantuntijatietoa jyrkissä paikoissa työskentelemisen ammattilaiselta T. Frivikiltä. Köysiradan käyttö on taloudellisesti edullista ja riippumaton säästä ja näkyvyydestä. Alueella sijaitsee myös useita ristikkäin kulkevia korkeajännitejohtoja, joiden takia helikopterin käyttö olisi ollut erittäin vaikeaa, Nesse kertoo. Köysirataa käytettäessä työtä voidaan tehdä sääolosuhteista riippumatta. Rataa ohjaa maastosta käsin kaukosäädintä käyttävä henkilö. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja joustavoittaa huomattavasti asennustyötä. TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN: Työ suoritetaan vaikeakulkuisessa maastossa, ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseen on panostettu paljon.

5 Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia ja parantavat laatua Karmøy Rolling Mill (KRM) on Karmøyn yksikön suuri ja tärkeä asiakas. BIS PP toimittaa yhtiölle erilaisia kunnossapitopalveluja, ja suureen avarrus/ jyrsinkoneeseen investoimisemme ansiosta asiakkaamme kustannukset ovat alentuneet ja työn laatu on parantunut, kertoo konepajan osastojohtaja Leif Ove Hansen. Huoltoautoon liittyvä yhteistyö 5 Valssain huolehtii monista BIS PP:n kunnossapitotöistä. KRM:n valssausrullien kunnossapitoon tarvitaan kahta tai kolmea miestyövuotta vastaava työmäärä. Valssaimen rullat kuluvat, ja niiden pintaan synty pieniä halkeamia. Tämä heikentää laatua. Valsseja työstetään niin, että halkeamat saadaan poistettua. Sen jälkeen valsseihin sorvataan uusi lievästi kupera kaari koko pituudelta. Lukuisten koneistus- ja kunnossapitovaiheiden jälkeen kuoret ohenevat liikaa. Ne halkaistaan, ja pintaan kutistetaan uudet kuoret, jotka koneistetaan käyttövalmiiksi. Myös tästä työstä huolehtii BIS PP. Tarkkuus Työstämme myös murtumakohtia ja valmistamme muun muassa valssaimeen tarvittavia varaosia, Hansen kertoo. Kysymykseen tulevat kaikenlaiset, niin pieniin sorvipenkkeihin ja jyrsimiin sopivat osat kuin melko suuret, painavat osat ja laitteet, jotka nostetaan paikoilleen suuriin koneisiin 15 tonnin palkkinostureilla. Meillä on HNK-avarrus/jyrsinkone ja sorvipenkkejä, joilla voidaan työstää jopa 20 tonnin painoisia ja halkaisijaltaan mm:n suuruisia kappaleita. Karmøy Rolling Millin tuotantolinja sisältää myös erinäisiä vaihdelaatikoita. Ne tarkastetaan säännöllisesti, ja kuluneet laakerit vaihdetaan. Vaihdelaatikot linjaporataan avarrus/jyrsinkoneessa, Kalastusyrityksen kanssa tehty kunnossapitosopimus BIS PP:n Karmøyn yksiköllä on kunnossapitosopimus Norjan johtaviin kalastusyrityksiin lukeutuvan Domstein Enghavin kanssa. Yhtiö, jolla on muun muassa kalatuotteiden tuotantoa Haugesundissa, on yksi suurimmista kalaa ja mereneläviä Pohjoismaiden markkinoille toimittavista toimijoista. Lisäksi Domstein Enghav vie tuotteitaan moniin Euroopan maihin. Yhteistyö käynnistyi muutamilla toimeksiannoilla, jolloin saavutimme yrityksen luottamuksen, kertoo BIS PP KOKOA RIITTÄÄ: Karmøyn konepaja koneistaa kaikenlaisia, niin pieniin sorvipenkkeihin ja jyrsimiin sopivia osia kuin melko suuria, painavia osia ja laitteita, jotka nostetaan paikoilleen 15 tonnin palkkinostureilla. Konepajalla on HNK-avarrus/jyrsinkone ja sorvipenkkejä, joilla voidaan työstää jopa 20 tonnin painoisia ja halkaisijaltaan mm:n suuruisia kappaleita. niihin asennetaan uudet tiivisteet ja uudet laakerit mukautetaan. Konepaja suorittaa koneistustyön tiiviissä vuoropuhelussa vaihdelaatikkojen toimittajan kanssa. Aiemmin vaihdelaatikot jouduttiin kiinnittämään monesta kohdasta, ennen kuin tämä työ oli mahdollista tehdä. BIS PP on investoinut suureen avarrus/ jyrsinkoneeseen, joka koneistaa jopa 20 tonnin painoisia kappaleita. Tämän ansiosta suuretkin vaihdelaatikot tarvitsee kiinnittää vain yhden kerran. Tämän ansiosta tuotantolaitteen aikaansaama lopputulos on huomattavasti aiempaa tarkempi ja laatu parempi, toteaa Karmøy Rolling Millin kunnossapitopäällikkö Alf Einar Ørke. Karmøyn yksikön sähköteknisen osaston johtaja Pål Conesa. Kun yritys halusi investoida uuteen tuotantolinjaan, saimme mahdollisuuden tehdä hintatarjouksen sähkötöistä. Sen ansiosta saimme kunnossapitoa koskevan yksinoikeussopimuksen tämän kalanjalostusyrityksen kanssa. Toimitamme kunnossapitopalveluja omilla ammattialoillamme ja tarjoamme projekteja. Tämä on johtanut moniin putkialaan sekä sähköalaan liittyviin toimeksiantoihin, asennustöistä vastaava Eivind Andreas Notland kertoo. Karmøyssa toimiva BIS PP:n putkija hitsauspaja tekee yhteistyötä TOOLSin ja Parkerin kanssa letkujen ja hydrauliikan kunnossapitoon erikoistuneen huoltoauton suhteen. Tämä yhteistyö on tarjonnut BIS PP:lle pääsyn uusille markkinoille. Yhteistyö käynnistyi kaksi vuotta sitten, jolloin käytössä oli vanha auto. Projekti on onnistunut niin hyvin, että nyt on investoitu uuteen ja tarkoituksenmukaiseen autoon. Se on nyt myös varustettu suurella määrällä hitsauksessa ja mekaanisessa työssä tarvittavia laitteita. TOOLS toimittaa yhteistyössä Parkerin kanssa letkuja ja puristustyökaluja, ja me puolestamme miehitämme auton yhdellä vakituisella työntekijällä, kertoo BIS PP:n Karmøyn yksikön putki-, hitsaus- ja mekaanisen osaston päällikkö Egil Andre Vedøy. Koska meillä on nyt kaikki laitteet ja työkalut valmiina autossa, voimme lähteä liikkeelle lyhyelläkin varoituksella. Nopea reagointikykymme on uskomattoman tärkeä tekijä asiakkaille, jotka voivat menettää paljon rahaa koneiden ja laitteiden seistessä. Laajentuneet markkinat Tämä panostus on avannut uudet markkinat BIS PP:n Karmøyn yksikölle, sillä nyt huolehdimme myös veneiden ja alueella toimivien urakointiyritysten huolto- ja korjaustöistä. Yhteistyössä TOOLSin kanssa autamme asiakkaita, jotka tarvitsevat hydrauliikkaan ja letkujen huoltoon liittyvää apua. Tämä on tuonut meille runsaasti uusia toimeksiantoja ja mukavaa kasvua, osastopäällikkö kertoo. Auton ansiosta näkyvyytemme markkinoilla lisääntyy, ja yhteistyö on myös tuonut mukanaan melko toimeksiantoja Karmøyn yksikköömme.

6 6 BIS PP:n avulla aikaansaatu päästöjen huomattava vähentyminen YHTEISTYÖ: Päästöjen väheneminen on Yaran ja BIS PP:n yhteistyön ansiota. Yara kehittää ja omistaa teknologian, kun taas BIS PP on kehittänyt ja valmistanut polttokorit, joissa katalyyttimassa on. Kuvassa vasemmalta lukien: Audun Thorsen, BIS PP:n projektijohtaja, Jan Hvidsten BIS PP:n teknisten palvelujen osastolta, Harald Mørken Yaran operatiiviselta osastolta ja Jan Fredrik Arnulf, Yaran kaasuosaston kunnossapitopäällikkö. Yara on kehittänyt teknologian, jonka avulla typpihapon tuotannosta peräisin olevia ilokaasupäästöjä voidaan pienentää 90 prosenttia. BIS PP on suunnitellut ja valmistanut polttokorit, joihin katalyyttimassa on uuneissa sijoitettu. Yhteistyön tuloksena prosessipäästöjä on pystytty vähentämään merkittävästi. Hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnettuina päästöjen väheneminen vastaa Mongstadissa suunnitteilla olevaa hiilidioksidin erottamista. Yaralla on kolme happotehdasta Herøyassa Porsgrunnissa. Typpihappoa käytetään lannoitetuotannossa. Valmistuksessa ammoniakkia ja ilmaa poltetaan erityisissä uuneissa asteen lämpötilassa. 90 prosentin vähennys Poltto tapahtuu katalyyttisesti, ja nimenomaan uuden katalyyttimassan kehittämisen ansiosta päästöjä on onnistuttu vähentämään, kertoo Yaran kaasuosaston kunnossapitopäällikkö Jan Fredrik Arnulf. Polton aikana muodostuu ilokaasua. Nyt noin 90 prosenttia ilokaasusta saadaan hajoamaan takaisin hapeksi ja typeksi sen sijaan, että se karkaisi taivaan tuuliin. Näin aikaansaatu päästöjen väheneminen vastaa hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnettuina määrältään Stoltenbergin ja hallituksen markkinoimaa Mongstadin kuuhunlaskeutumisprojektia. Typpihappoa valmistetaan kolmessa tehtaassa. SS1:ssä on 23 poltinta, kun taas SS2:ssa ja SS3:ssa on yhteensä kolme suurehkoa poltinta. Kaikissa uuneissa katalyyttimassa on sijoitettu polttokoreihin. Koska lämpötila on korkea ja koska uunit kuumenevat nopeasti niiden sytyttämisen jälkeen, polttokorien muodolle ja valmistukselle asetetaan tiukkoja vaatimuksia. Yhteistyö Olemme työskennelleet tämän projektin parissa parin kolmen vuoden ajan ja olemme nyt valmiit ottamaan uuden teknologian käyttöön kaikissa uuneissa. Siihen on investoitu yhteensä miljoonaa kruunua, Arnulf toteaa. Olemme täällä Porsgrunnissa kehittäneet polttokoreja yhteistyössä BIS PP:n kanssa. Kysymyksessä on Yaran kehittämä teknologia, mutta BIS PP:n tekninen keskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä Yaran katalysaattoriryhmän kanssa ratkaistakseen korkean lämpötilan synnyttämät haasteet. Yaran katalysaattoriryhmä työskentelee Porsgrunnin tehtaan yhteydessä, mutta sen tehtävänä on ratkaista kyseinen ongelma kaikkien Yara-konsernin tehtaiden puolesta. Meillä on pitkä kokemus mekaanisista laitteista, joiden on kestettävä korkeita lämpötiloja, Audun Thorsen toteaa. Hän on toiminut BIS PP:n projektijohtajana, ja Jan Hvidsten on vastannut suunnittelutyöstä. Herøyan levykonepaja on valmistanut ja asentanut 23 polttokoria Yaran typpihappotehtaisiin Porsgrunniin. Lisäksi konepaja on valmistanut 17 polttokoria Yaran Glomfjordin tehtaita varten. KUUMAT OLTAVAT: Jan Fredrik Arnulf, Yara, ja Audun Thorsen, BIS PP, vilkaisevat tarkistusikkunasta SS3:n uunin sisään. Sisälämpötila on noin 900 astetta.

7 7 Yaran huoltoseisokki BIS PP:n Glomfjordin yksikkö toteutti touko- kesäkuun vaihteessa Yaran huoltoseisokin. BIS PP vastasi suunnittelusta, resurssien ohjauksesta ja useimpien kunnossapitotehtävien ja projektitoimitusten toteutuksesta. Huoltoseisokki organisoitiin projektiksi, jossa sekä meillä että Yaralla oli omat selkeästi määritetyt vastuualueet. Tarjosimme projektiin huoltoseisokin koordinaattoreita, työnjohtajia, resurssisuunnittelijan sekä varsinaisen työn suorittajat, kertoo BIS PP:n Glomfjordin yksikön toimitusjohtaja Sture Karlsen. Seisokin suunnittelu ja valmistelutyöt käynnistettiin jo helmikuussa. BIS PP osallistuu jälleen suunnitteluvaiheen työhön. Yara hoiti tämän tehtävän tietyn ajan kokonaan itse. Työnjohtomme alaisuudessa työskenteli noin 70 henkilöä. Heistä 40 oli vuokratyövoimaa, muun muassa kuusi henkilöä BIS PP:n itäisen yksikön konepajatuotannosta, Karlsen jatkaa. Tehtävät käsittivät kaikki eri ammattialat kuten automatiikan ja sähkön, mekaniikan, hitsauksen, levytyöt, rakennustyöt ja NDTtestauksen (Non-Destructive Testing eli ainetta rikkomaton koestus). Tehtäviin kuuluivat niin pienet kunnossapitotyöt kuin suuret kiinteähintaiset toimeksiannotkin. Huoltoseisokin aikana tulee aina eteen monenlaisia haasteita kuten esimerkiksi ylimääräisiä töitä ja viivästyksiä. BIS PP:n palvelualtis ryhmä tarttui haasteisiin suoralta kädeltä ja ratkaisi ongelmat asiakasta kaikin puolin tyydyttävällä tavalla, Karlsen korostaa. Huolimatta siitä, että työ oli hektistä ja siihen osallistui paljon ihmisiä, tehtävät suoritettiin työturvallisuuden osalta kiitettävällä tavalla. HSE-asioihin panostettiin voimakkaasti, eikä projektin aikana sattunut vakavia tapahtumia tai vahinkoja. BIS PP:n Glomfjordin osasto on saanut asiakkaalta runsaasti hyvää palautetta huoltoseisokin asianmukaisesta toteutuksesta, hienoista HSE-asenteista, tehokkuudesta, huippulaadusta ja erittäin korkealuokkaisesta palveluasenteesta. Rjukanissa toteutettava julkisivun kunnostustyö KUNNOSTUSTYÖ: Såheimin voimala, jota Rjukanin paikalliset asukkaat kutsuvat Såheimin oopperaksi, on tarkoitus kunnostaa. Työt käynnistyivät toukokuussa ja jatkuvat syyskuuhun. BIS PP:n Rjukanin rakennusosasto on rakentanut m2:n verran telineitä voidakseen aloittaa rakennustekniset työt. Kunnostuksen kohteina ovat julkisivu ja m2 eristettyä kattoa. Tarkoituksena on vaihtaa suuri määrä liuskekivilaattoja ja suorittaa peltisepäntöitä. Rakennuksen omistaa Hydro Energi. Glomfjordissa toimivien REC Wafer -yksiköiden kehitysprojektit Sellaisten prosessien keskeisinä tekijöinä ovat vakioidut ja optimaalisiksi kehitetyt ratkaisut. Jensen toimii projektin johtajana. Projekti on nyt loppuvaiheessa, ja se saadaan päätökseen vuoden 2011 helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana. Toimintakatkosten määrä vähentynyt BIS PP on osallistunut useisiin REC Wafer Multi -yksikön Glomfjordissa toteutettaviin parannusprojekteihin. TYÖPAJA: Työpaja, johon osallistui sekä REC:n että BIS PP:n työntekijöitä, loi perustan prosessin jatkamiselle ja määritti prosessin teoreettisen toteutusajan, josta on tarkoitus pitää tulevaisuudessa kiinni. Parannuksia koskevan ehdotuksen ja metallityöprosessin perusteella alettiin laatia raportteja kaikkien uunitoimintojen tarkistusten yhteydessä havaittavista poikkeamista. Sillä tavalla voidaan selvittää, mitä tekijöitä voidaan optimoida toimintakatkosten vähentämiseksi. Meillä on käynnissä kaksi REC Waferissa toteutettavaa eri kehitysprojektia, kertoo BIS PP:n Glomfjordin yksikön markkinoinnista ja liiketoimintojen kehittämisestä vastaava Arnstein Jensen. Sekä REC Wafer Mono että REC Wafer Multi hyödyntävät parannusprosesseissaan meidän työntekijöittemme työpanosta ja osaamista. Monon tehdasyksikössä tehtiin aluksi selvitys, joka koski siirtymistä käyttämään aiempaa suurempia kvartsista valmistettuja sulatusastioita uunissa työstettävien määrien lisäämiseksi. Samassa selvityksessä tarkasteltiin luonnollisesti myös tuotantoon vaikuttavia laatutekijöitä. Tarkoituksena on pystyä valvomaan uunien prosesseja mahdollisimman hyvin. Uunien muutostöitä koskevan sopimuksen läpikäynnin yhteydessä viime talvena teimme ehdotuksen parannusprosessista, jonka avulla uunien toimintakatkoksia pystytään vähentämään, Jensen selittää. REC Wafer Multi Glomfjord päätti ryhtyä tähän prosessiin ja kutsui BIS PP:n siihen mukaan. REC Wafer Multi Glomfjordin yksikössä järjestettiin työpaja, johon BIS PP:n Glomfjordin yksikkö osallistui.

8 8 UUTISIA[ Telemarkin kunnossapitoyksikkö ja konepajatuotantoyksikkö osallistuivat toukokuun lopussa Rønningenissä Bamblessa toimivan INEOSin huoltoseisokkiin. Työhön osallistui Telemarkin kunnossapitoyksiköstä 25 henkilöä, joista suurin osa oli mekaanikkoja mutta joiden joukossa oli myös muutama automatisoituihin järjestelmiin perehtynyt työntekijä. Konepajatuotantoyksiköstä työhön osallistui hitsaajaa ja putkimiestä. Työ suoritettiin aikataulun mukaisesti ja ilman vahinkoja. Siltaläpän laakereiden tarkastamiseen löytyi ratkaisu Porsgrunnin sillan läpät ovat olleet toiminnassa yli 50 vuotta, ja niiden jokaisen noston yhteydessä pyörivät laakerit oli korkea aika tarkastaa. Siltaläpät jouduttiin nostamaan ylös laakerinkuorista, jotta laakereihin päästiin käsiksi. Siltaläppä on liian raskas nostettavaksi, mutta BIS PP:n konepajapalveluista huolehtivat insinöörit Egil Spangelo ja Stein Ivar Ravnås keksivät kuitenkin oikean ratkaisun. Työ aloitettiin myöhään viime syksynä, ja projektin alussa tehtyyn tarkastukseen osallistui nosturiosaston työntekijöitä. Siinä yhteydessä arvioitiin työn laajuutta ja mahdollisia ratkaisuja. Minkäänlaista kulumista ei ollut havaittavissa, mutta nyt saatavillamme on erikoistyökalu, jonka avulla Porsgrunnin sillan siltaläpät voidaan nostaa jälleen 50 vuoden kuluttua niiden tarkistamiseksi. Ratkaisuksi valittiin siltaläpän kallistaminen siltarakenteeseen kuuluvan kaiteen yli. Luonnostelin pari kolme erilaista ratkaisumallia, ja lopuksi päädyimme nyt valitsemaamme ratkaisuun, Ravnås kertoo. Nostolaite Laadimme ratkaisua koskevat laskelmat ja yksityiskohtaiset piirrokset ja esittelimme ne toimeksiantajalle eli Mestalle. Ajatuksena oli siirtää paino siltaläpältä sillan kantaviin rakenteisiin. Teimme sen teräsrakenteen avulla. Siltaläppä nostettiin nosturin avulla tämän nostolaitteen yläosaan. Ilmoitimme Mestalle nostolaitteen valmistushinnan ja teimme tarjouksen nostotyön suorittamisesta. Nostolaite valmistettiin Herøyan Pelti- ja konepajassa. Varsinaisesta nostamisesta huolehti nosturiosastomme. NOSTURI: Nosturi on sijoitettu teräsrakenteeseen, joka siirtää siltaläpän painon sillan kantaviin rakenteisiin, kertoo insinööri Stein Ivar Ravnås (portailla). Nosturiosastolla työskentelevä Øistein Hermansen on valmis aloittamaan työt nosturilla. NOSTAMINEN: Nosturiosastolla työskentelevä Øistein Hermansen nostaa siltaläppää hydraulisella nosturilla. Varsinainen työ käsitti siltaläpän nostamisen noin 10 cm takareunastaan. Tämä mahdollisti sen, että laakerien tarkistamiseen oli riittävästi tilaa. Suoritimme työn kahdessa vaiheessa. Ensin nostettiin siltaläpän vasen puoli. Sen jälkeen nostettiin oikea puoli. OTAMME TYÖNTEKIJÖITÄ PALVELUKSEEMME: Olemme nyt ensimmäisen työhönottoprosessin loppuvaihteessa. Se tarkoittaa, että olemme lähettäneet tarjouskirjeemme niille hakijoille, jotka haluamme ottaa palvelukseemme ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella, sanoo Vestfoldin kunnossapito-osaston johtaja Arild Nordstad.

9 Öljyllä tai propaanilla toimivien valu-uunien muuttaminen maakaasutoimisiksi BIS PP NESin Mosjøenin yksikkö muuttaa öljyllä tai propaanilla toimivat kuusi Alcoan valu-uunia maakaasutoimisiksi (LNG). Työ on päässyt hyvään vauhtiin. Kolme uunia toimivat nyt maakaasulla. Neljännen uunin muutostyöt käynnistetään ennen yleistä lomakautta. Kahden jäljellä olevan uunin muutostyöt on määrä saada päätökseen syksyllä Mosjøenin yksikkö vahvistaa tämän projektin avulla poltinvarusteiden kunnossapitoon että uusien laitteistojen asentamiseen liittyvää osaamistaan. Se on valinnut käyttöönsä Fives North Americanin valmistamat polttimet. Muutostyö tuottaa suurta ympäristöhyötyä. Hiilidioksidipäästöt vähenevät vuodessa 500 tonnia ja rikkidioksidipäästöt 30 tonnia. Maakaasuun siirtyminen säästää lisäksi vuodessa energiaa 2,7 miljoonaa kilowattituntia (GWh), kertoo kunnossapitokeskuksen johtaja Trond Fjelleng. Muutostöiden yhteydessä toteutettavat BIS PP:n työvaiheet: Putkien, lähinnä kaasuputkien asentaminen Poltinten ja poltinvarusteiden korjaaminen, muuttaminen ja asentaminen Sähkötekniset korjaukset, muutostyöt ja asennustyöt Ohjelmoitavien loogisten ohjainten sekä näytön ohjainten ohjelmointi Koko muutosvaiheen ajan noudatetaan tarkkoja HSE-periaatteita. Alcoa seuraa tiiviisti sekä HSE-periaatteiden soveltamista että muutostöiden edistymistä. MAAKAASU: Alcoan kolme uunia toimivat nyt maakaasulla. Neljännen uunin muutostyöt käynnistetään ennen yleistä lomakautta. Kahden jäljellä olevan uunin muutostyöt on määrä saada päätökseen syksyllä Slagentangenin työt ovat täydessä vauhdissa Sähkömiehet ja automatisoituihin järjestelmiin perehtyneet työntekijät työskentelevät täyttä vauhtia Esson jalostamolla Slagentangenissa Tønsbergin ulkopuolella. Lisää ammattimiehiä on tarkoitus hankkia BIS PP:n verkon kautta, mutta Vestfoldin kunnossapito-osasto on ottamassa palvelukseensa omia työntekijöitä. BIS PP on tehnyt jalostamon kanssa viisivuotisen puitesopimuksen. Sähkömiesten ja automatisoituihin järjestelmiin perehtyneiden työntekijöiden on määrä työskennellä Esson työnjohdon alaisuudessa. Toistaiseksi Slagentangenissa työskentelee viisi miestä, mutta heidän määräänsä saatetaan lisätä. Vestfoldin kunnossapito-osasto sai puitesopimuksen tekemisen yhteydessä paljon apua BIS PP OTAC ja BIS Industrier -yksikköjen johdolta sekä BIS PP NES -yksikön markkinointiverkostolta. Verkosto Koska työt aloitettiin varsin nopeasti sopimuksen solmimisen jälkeen, jouduimme aluksi hakemaan avuksi ammattimiehiä BIS PP:n muista yksiköistä, kertoo Vestfoldin kunnossapito-osaston toimitusjohtaja Arild Nordstad. Haimme työntekijöitä IPECin Kristiansandin yksiköstä sekä Telemarkin kunnossapito-osastolta. Mahdollisuutemme päästä käyntiin tällä tavalla on ehdottomasti yksi toimintamme vahvuuksista. Slagentangenissa töiden käynnistämisestä vastaavat viisi työntekijää ovat olleet BIS PP:n hyviä edustajia. Toimeksiantaja on ilmaissut olevansa hyvin tyytyväinen tehtyyn työhön. Hankimme myös ensi vuonna työntekijöitä oman verkostomme kautta. Syyskuussa 2012 jalostamolla on tarkoitus toteuttaa laaja huoltoseisokki, ja projektissa tarvitaan mahdollisesti noin 40 sähkömiestä ja automatisoituihin järjestelmiin perehtynyttä työntekijää, mikäli BIS PP saa kyseisen toimeksiannon. Otamme palvelukseemme työntekijöitä Olemme nyt ensimmäisen työhönottoprosessin loppuvaihteessa. Se tarkoittaa, että olemme lähettäneet tarjouskirjeemme niille hakijoille, jotka haluamme ottaa palvelukseemme ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella, Nordstad toteaa. Toistaiseksi meidän on ollut helppoa löytää tässä vaiheessa tarvitsemamme työntekijät, mutta nyt suuntaamme katseemme markkinoille löytääksemme lisää ammatti-ihmisiä Slagentangenin synnyttämien tarpeiden tyydyttämiseksi. Tarvitsemme noin 8 12 henkilöstä muodostuvan perusmiehityksen. Vestfoldin kunnossapito-osaston kehitys on ollut myönteistä. Slagentangenia koskeva sopimus on tärkeä, mutta osasto kartoittaa Buskerudin, Vestfoldin ja Oslon markkinatilannetta monilla muillakin keinoilla. Se merkitsee myös, että työntekijöiden määrää on tarve lisätä. Vestfoldin kunnossapito-osasto toimii kilpaillulla alalla ja kokee markkinoiden nousupaineet. Tämä tarkoittaa, että haluttua osaamista tarjoavista työntekijöistä käydään kilpailua. Etsimme ihmisiä, jotka asuvat pysyvästi täällä ja haluavat työskennellä omalla lähialueellaan. Myös toimeksiantaja pitää tätä tärkeänä. Esson HSE-profiili on erittäin korkeatasoinen. Se sopii hyvin yhteen omien arvojemme ja HSE-periaatteittemme kanssa. Näin tiukkojen HSE-vaatimusten takia sekä me itse että toimeksiantajamme haluamme työntekijöiksi henkilöitä, joilla on pitkään jatkunut vakituinen työ ja jotka tuntevat hyvin kaikki rutiinit. Tulevaisuuden näkymät BIS PP:tä edustavien työn suorittajien sekä Esson paikallisen johdon välinen ilmapiiri on erittäin hyvä. Olemme tietysti iloisia siitä, Nordstad toteaa. Vuoropuhelu sujuu helposti ja yhteistyö on ratkaisuhakuinen. Osastopäällikkö on hyvin tyytyväinen tähän mennessä toteutuneeseen kehitykseen.

10 10 JOHTORYHMÄ: BIS PP AB:n johtoryhmän jäsenet vasemmalta lukien: Michael Hillring, aluejohtaja, Sweden East; Peter Mårtensson, AkzoNobel-sopimuksesta vastaava johtaja; Synnöve Daagarsson, talouspäällikkö; Jan-Erik Kukkonen, Borealis-sopimuksesta vastaava johtaja; Ronny Theandersson, HSE- ja laatupäällikkö; Tomas Svedberg, aluepäällikkö, Sweden Mid; John Ahl, BIS PP Interpipe AB:n toimitusjohtaja; Thommy Collén, BIS PP AB:n henkilöstöpäällikkö ja Gunnar Andersson, BIS PP AB:n toimitusjohtaja. Yhteinen johtoryhmä selkeyttää BIS PP AB:n johdon asemaa BIS PP AB:n yrityskulttuurin on määrä olla samanlainen koko Ruotsissa. Tämä on yksi uuden yhteisen johtoryhmän tavoitteista. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään keskeisiä näkökohtia ja tekemään yhtiötä koskevia päätöksiä. BIS PP AB otti viime vuonna haltuunsa BIS Industriteknik AB:n, minkä jälkeen Ruotsissa on kolme liiketoiminta-aluetta, BIS PP West, East ja Mid. Aiemmin yhtiöllä ei ole ollut yhteisiä ongelmia käsittelevää johdon organisaatiota. Tilanne on nyt muuttunut, ja vuodenvaihteessa perustettiin eri alueilla erilaisissa tehtävissä toimivista kymmenestä johtajasta muodostuva ryhmä. BIS PP AB:n ostettua BIS Industriteknik AB:n nimitettiin johto, jonka tehtävänä oli vastata täytäntöönpanovaiheen aikaisesta johtamisesta. Vuoden loppupuolella perustettiin kiinteä johtoryhmä, jolla oli tiettyjä yhteisiä henkilöstötehtäviä, kertoo Thommy Collén, joka työskentelee Ruotsin BIS PP:n henkilöstövastaavana ja jolla on keskeinen rooli johtoryhmän jäsenenä. Johtoryhmän kokoontuessa kerran kuukaudessa esityslistalla on erinäisiä kiinteitä kohtia, kuten talous, henkilöstöasiat, HSE, laatu, markkinointitoimet ja konsernijohdon raportit. Tulevaisuudessa on tarkoitus keskittyä kyseisille kolmelle alueelle yhteisiin teemoihin. Käsittelemme ryhmässä kaikkia yleisiä asioita ja linjauksia mutta pohdimme luonnollisesti myös eri työpaikkoihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, Thommy Collén kertoo. Yksi johdon tälle vuodelle asettamista tavoitteista on yhden tai kahden MPC-sopimuksen (Maintenance Partner Concept) solmiminen Sweden Eastin liiketoiminta-alueella. Johtoryhmä voi tukea ja auttaa tässä pyrkimyksessä hyödyntämällä esimerkiksi West-liiketoiminta-alueella luotua osaamista, toteaa BIS PP AB:n johtaja Gunnar Andersson. Johtoryhmä on yksimielinen siitä, että meidän on syytä jatkaa panostamista niin kutsumaamme muutosjohtamiseen (Change Management). Pyrimme sen avulla vaikuttamaan siihen, että jokainen organisaatioon kuuluva yksittäinen henkilö kehittää yrittäjyyttään ja sisäistää yrityskulttuurimme. Siinä yhteydessä meidän on tärkeää yhdistää liiketoimintastrategiamme ja hyviksi koetut perusarvot. Tässä strategiassa korostetaan osaamisen, työtehtävien oikeanlaisen käsittelyn ja toisistaan välittämisen tärkeyttä. Johtoryhmän tulee selkeästi noudattaa fokusalueemme (Fokus Area) rakennetta, jossa jaamme johtamis- ja seurantatyön neljään tärkeään osaan: 1. HSE-tavoitteiden, taloudellisten tavoitteiden, muiden KPI-mittareiden ja orgaanisen kasvun tiivis seuranta 2. Parannusprojekteihin, järjestelmien tehostamiseen, sertifiointeihin, tarkistuksiin, konseptien kehittämiseen, henkilöstön kehittämiseen ja organisaation kehittämiseen liittyvät keskipitkän aikavälin kehittämistoimet 3. Pitkäaikainen kasvu, mahdolliset yritysostot ja perustamistoimet 4. Johtajuuden kehittäminen ja johdossa tehtävät muutokset Johtoryhmä vastaa siitä, että yhteisiä perusarvoja käsitellään eri liiketoimintaalueilla samalla tavalla ja että johdon välittämät viestit tavoittavat kaikki työntekijät. Eri liiketoiminta-alueiden yritysten kehittämisessä tulee asteittain alkaa noudattaa samaa käsitteellistä perusrakennetta muun muassa organisaation suhteen. Jokaisella liiketoiminta-alueella esiintyvä kysyntä ratkaisee kuitenkin aina sen, mitkä yksiköt kasvavat enemmän kuin toiset, Gunnar Andersson lisää. BIS PP Interpipe lähettää hitsaajia Karibialle Seitsemän BIS PP Interpipen hitsaajaa matkusti toukokuussa Arubaan Karibialle. Nyt nämä ruotsalaiset alan ammattilaiset ovat palanneet kotiin tehtyään kuuden viikon ajan hitsaustyötä ja putkien asennustyötä öljykäyttöisessä voimalassa. Voimalan toimituksesta vastaa suomalainen Wärtsilä. BIS PP Interpipe sai toimeksiannon erään ruotsalaisen alihankkijan välityksellä. Saimme tämän työn, koska projektin valmistumisella oli kiire, kertoo BIS PP Interpipen toimitusjohtaja John Ahl. Työntekijämme ovat tosin kalliimpia kuin paikallinen työvoima, mutta skandinaaviset ammatti-ihmiset ovat erittäin tehokkaita. Siksi asiakkaan kannattaa hankkia työntekijät meiltä. Asiakas on erittäin tyytyväinen tekemämme työn laatuun. Asiakkaalla on alueella useita samankaltaisia projekteja, joten saattaa hyvin käydä niin, että Karibian lomasaarille tehdään lisää työmatkoja. KARIBIA: Seitsemän hitsaajaa ovat tehneet hyvää työtä Arubassa Karibialla.

11 Uusi kunnossapitosopimus ja uusi osasto Ruotsiin BIS Production Partner Interpipe on allekirjoittanut kolmivuotisen sopimuksen Nynäshamnissa Tukholman eteläpuolella rannikolla sijaitsevan öljynjalostamon Nynas AB:n kanssa. Sopimus koskee putki- ja mekaanisia töitä, ja sen johdosta paikalle perustetaan uusi BIS PP -osasto. 11 Kunnossapitosopimus varmistaa BIS Production Partner Interpipen yksinoikeuden huolehtia jalostamon putki- ja mekaanisiin töihin liittyvästä kunnossapitotyöstä. Meillä ei ole ennestään toimintaa maan tässä osassa. Tämän johdosta perustamme tänne uuden osaston, jonne olemme juuri palkkaamassa ammatti-ihmisiä ja johdon edustajia. Konepaja aloittaa toimintansa 1. elokuuta, kertoo BIS Production Partner Interpipen toimitusjohtaja John Ahl. Alkuvaiheessa osasto työllistää noin kymmenen miestä. Tämä alue tarjoaa kasvupotentiaalia meidän kaltaisellemme yritykselle Tämä alue tarjoaa kasvupotentiaalia meidän kaltaisellemme yritykselle. Täällä toimii energiayhtiöitä, paperintuottajia ja muutakin teollisuutta. Haluamme hyötyä osaston perustamisesta ja hankkia lisää asiakkaita, Ahl toteaa. SOPIMUS: Ruotsin BIS Production Partnerin johtaja Gunnar Andersson, BIS Production Partner Interpipen toimitusjohtaja John Ahl ja Nynas AB:n hankintavastaava Stefan Thelin sopimusasiakirjat kädessään. Ruotsin itärannikon teollinen rakenne on aivan erilainen kuin Ruotsin länsiosassa, jossa BIS PP on jo saavuttanut vahvan jalansijan. Oletan, että meillä on hyvät kasvumahdollisuudet maan tässä osassa. Olemme nimittäin kehittäneet jo pitkään yhteistyökulttuuria, jonka ansiosta olemme kilpailukykyisiä itärannikolla. Olemme luoneet paremmat HSE-olosuhteet ja olemme tehokkaampia kuin maan tässä osassa nykyään toimivat yhtiöt. Holmen Paperin kanssa tehty sopimus BIS PP AB Eastin Hallstavikissa toimiva osasto on tehnyt Holmen Paperin kanssa sopimuksen sähkö- ja automaatioalan palvelujen toimittamisesta. Sopimus syntyi sen jälkeen, kun toimeksiantaja etsi kaksi vuotta sitten näiden palvelujen toimittajaa ja valitsi tehtävään BIS PP:n tarjouskilpailun perusteella. Onnistumisen keskeisenä tekijänä ovat olleet suunnittelukokoukset. Joka viikko pidetään kokous, jossa pohditaan lähimmän kuukauden aikana suoritettavaa työtä. Lisäksi kerran kuukaudessa pidetään kokous, jossa suunnitellaan lähimmän yhdestä neljään kuukautta kestävän ajanjakson yksityiskohtia. Nyt yhteistyö sujuu kuin rasvattu, markkinointipäällikkö Jan Fagerström toteaa. Olemme uhranneet jonkin verran aikaa saadaksemme kaikki rutiinit toimimaan, mutta olemme nyt löytäneet hyvin toimivan yhteistyömuodon. Nyt näyttää siltä, että Holmen Paperille tekemämme työt lisääntyvät, Fagerström paljastaa. Olemme juuri saaneet kyselyn, jossa tiedustellaan valmiuttamme ryhtyä kantamaan vastuuta paperitehtaan satamaalueen valaistuksesta. PAPERITEHDAS: Hallstavikin osastolla on seitsemän työntekijää, jotka kaikki tekevät työtä Holmen Paperille.

12 12 Rivakoin askelin kohti kohenevaa terveyttä BIS PP:n työntekijät etelän Bohusista pohjoisen Albyhyn osallistuivat vuoden askelmittarikilpailuun. Aiemmin paikallisiin kilpailuihin osallistuivat vain yksittäiset yksiköt, mutta tällä kerralla julistettiin kaikille osastoille avoin kilpailu. Viime vuoden syksynä Stenungsundin yksikkö osallistui askelmittarikilpailuun yhdessä paikkakunnan muiden yhtiöiden kanssa. Meidän mielestämme oli kuitenkin ikävää, etteivät muita osastoja edustavat työtoverimme saaneet olla kilpailussa mukana. Sen vuoksi päätimme toteuttaa Ruotsin koko BIS PP:n käsittävän yhteisen projektin, kertoo Mia Asplund, BIS PP Westin henkilöstöpäällikkö. Kilpailun lähtölaukaus ammuttiin 6. huhtikuuta, ja maaliintulo tapahtui 8. kesäkuuta. Kilpailun tavoitteena oli kävellä mahdollisimman monta askelta Bohusin ja Albyn välisellä osuudella. Askelmittareiden sekä henkilökohtaiselle verkkosivulle osoitteessa kirjautumisen avulla kaikki osallistujat pystyivät seuraamaan niin omaa kuin muidenkin edistymistä. Koska kaikki eivät voineet käyttää askelmittareita työaikana, kilpailussa huomioitiin ainoastaan työajan jälkeen otettujen askelten määrä. KUNNIANOSOITUS: Nösnäsin lukiossa toteutettu elinkeinoelämän tukema tekninen koulutus, Tuna-ohjelma, on nimetty Vuoden tekniseksi koulutukseksi». Kuvassa vasemmalta Christer Jannesson, BIS PP:n henkilöstöosasto, Lavinia Poulot, Tuna-ohjelmaan osallistuva oppilas, ja Stefan Thedin, BIS PP:n työnjohtaja. Tuna-ohjelmaan osallistujille upea kunnianosoitus Ruotsin teknisten yritysten työnantajayhdistys nimesi Nösnäsin lukiossa toteutetun elinkeinoelämän tukeman teknisen koulutuksen, Tunaohjelman, Vuoden tekniseksi koulutukseksi. Tätä koulutusta tukee BIS PP, joka ottaa koulusta harjoittelijoita töihin joka vuosi. On todella hauskaa tietää, että olemme onnistuneet joissakin asioissa hyvin, kunnianosoituksesta iloitseva Lavinia Poulot toteaa. Hän on yksi neljästä tänä vuonna BIS PP:ssä työskennelleistä harjoittelijoista, joka perehtyy Tuna-ohjelman koulutuksessa automatisoituihin järjestelmiin. Lavinia Poulot työskentelee BIS PP:ssä tämän kesän ennen neljännen eli viimeisen opiskeluvuoden suorittamista. Tuna on nelivuotinen lukiokoulutus, jossa keskitytään prosessitekniikkaan, automaatioon ja laboratoriotekniikkaan. Koulutus aloitettiin 90-luvun puolivälissä, ja paikalliset yhtiöt BIS PP mukaan lukien ovat osallistuneet koulutusohjelman sisällön suunnitteluun. Tarvitsemme alueellamme runsaasti automatisoituihin järjestelmiin perehtyneitä työntekijöitä, ja hyvin pian on odotettavissa sukupolvenvaihdos. Siksi olemme iloisia tästä koulutuksesta, toteaa BIS PP:tä edustava Christer Jannesson. Monet Tuna-ohjelman suorittaneet oppilaat saavat vakituisen työpaikan koulutuksen jälkeen, kun taas toiset jatkavat koulutustaan korkeakoulussa. Ydinvoimalan kunnossapitotoimitukset BIS PP AB:n neljä työntekijää tekevät vakituista kunnossapitotyötä Forsmarkin ydinvoimalassa. Forsmark 1 on 70 päivää kestäneiden muutostöiden jälkeen nyt jälleen käytössä, mutta muut kaksi reaktoria vaativat vielä paljon työtä. Muutostöihin on viimeisten kolmen vuoden aikana osallistunut noin sata henkeä. Forsmark 1:n, 2:n ja 3:n elinkaarta on pidennetty vuoteen, kertoo sähköasennuksista vastaavan ryhmän päällikkö Sven-Åke Johansson. Lisäksi voimalassa suoritetaan erinäisiä toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi. Tähän aiheeseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota Japanin tapahtumien jälkeen. Johansson olettaa, että vuonna 2014 ja sen jälkeen kunnossapitotehtäviä on paljon, kun taas 2012 ja 2013 ovat välivuosia, joiden aikana kunnossapitotarve vähenee.

13 BIS Production Partner Oy on saanut ABB:n myöntämän Boliden Harjavalta Annual Turnaround Safety Award -turvallisuuspalkinnon. Palkinnon myöntämistä perustellaan työllä, jolla edistetään turvallisia työolosuhteita alkamalla rekisteröidä läheltä piti -tilanteita koskevat ilmoitukset ja tapaturmat. BIS PP on toiminut Harjavallan ABB:n alihankkijana Bolidenin ja Norilsk Nickel n toteutettujen huoltoseisokkien yhteydessä. ABB:n turvallisuuspalkinto BIS PP Oy lle 13 Medhelp tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja terveysneuvontaa BIS PP:n terveysneuvontayhtiö Medhelpin kanssa tekemän sopimuksen ansiosta riittää, että työntekijät tarttuvat vain puhelimeen, jos he tai heidän lapsensa sairastuvat. Puhelinsoitto ohjautuu sairaanhoitajalle, joka antaa henkilökohtaisia neuvoja ja/tai tietoja sairaiden lasten hoidosta. Sopimus on uusi, ja sen käytännön hallinnoinnista vastaa Kinnekullehälsan. Sopimus koskee kaikkia Ruotsissa sijaitsevia yksiköitä, ja ajatuksena on, että työntekijät saavat apua saman tien. Samalla kaikki asianomaiset esimiehet saavat tekstiviestin tai sähköpostin, jossa ilmoitetaan työntekijän poissaolosta, sanoo Mia Asplund. BIS PP:n työterveyshuollosta. KUNNIAKIRJA: BIS PP sai Boliden Harjavalta Annual Turnaround Safety Award -palkinnon ABB:n huoltoseisokin vastaavalta Kari Nevalaiselta, vasemmalla, BIS PP:n Pekka Kalliomäki ja kuvassa kunniakirjaa kädessään pitävä Jussi Mäntyvaara. Oikealla seisoo ABB:n terveys- ja turvallisuusasioista vastaava Teijo Hanhilampi. Turvallisuuspalkinnon ojensivat BIS PP Harjavallan yksikönpäällikölle Mika Kylänpäälle ABB:n vuoden 2011 huoltoseisokin vastaava, Kari Nevalainen, ja ABB:n turvallisuus- ja terveysasioiden johtaja Teijo Hanhilampi. Nevalainen ja Hanhilampi kiittivät BIS PP:tä kokonaisvaltaisesta HSE-työhön panostamisesta. Erityisen myönteisenä pidettiin sitä, että tästä työstä vastaa yksi nimetty henkilö. Tuomariston ratkaisuun vaikuttivat myös BIS PP:n pitkäaikainen panostus turvallisuuteen ja kehitystyöhön sekä työntekijöiden oikeanlainen suhtautuminen. Huoltoseisokki työllisti noin 600 vuokratyöntekijää, joista 80 tulivat BIS PP:ltä. ABB:n erikseen määritettynä tavoitteena oli, että kaikkien huoltoseisokkiin osallistuvien työntekijöiden tuli kirjoittaa vähintään yksi läheltä piti -vaaratilannetta tai vastaavaa koskeva ilmoitus. BIS PP oli ainoa yhtiö, joka täytti tämän tavoitteen ja vieläpä niin, että se ylitettiin. Kaikista vuoden 2011 huoltoseisokin aikana tehdyistä läheltä piti -tilanteita koskevista ilmoituksista noin puolet tuli BIS PP:ltä. BIS PP on myös hyvin tyytyväinen siihen, että kolme viikkoa kestänyt ja osittain erittäin haasteellisissa oloissa suoritettu työurakka sujui ilman minkäänlaisia onnettomuuksia. BIS PP oli ainoa yhtiö, joka täytti tämän tavoitteen ja vieläpä niin, että se ylitettiin Jussi Mäntyvaara oli BIS PP:ssä vastuussa tästä huoltoseisokista, joka oli lukuisten seisokkien joukossa parhaiten toteutettu seisokki. Myös muut BIS PP:n työntekijät saivat ABB:lta tunnustusta laajasta osaamisestaan ja hyvästä työmotivaatiostaan. Ennalta ehkäisevä terveystyö Ruotsin BIS PP AB solmi vuodenvaihteessa Kinnekullehälsanin kanssa työterveyshuoltoa koskevan sopimuksen. Sopimus koskee kaikkia Ruotsin yksikköjä Sundsvallia lukuun ottamatta. Kaikille työntekijöille on tärkeää voida tarjota samat palvelut riippumatta siitä, missä päin maata he työskentelevät. Tämä oli aiemmin vaikeaa sopimusten erilaisuuden takia, kertoo Mia Asplund, läntisen liiketoimintaalueen henkilöstöpäällikkö ja yhtiön työterveyshuollon vastuuhenkilö. Kinnekullehälsanissa keskitytään elämäntyyliin liittyviin seikkoihin, terveystarkastuksiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Konseptimme perustuu kolmeen alueeseen, jotka voidaan hieman yksinkertaistettuna jakaa osaalueisiin terveys, terveysriski ja sairaus. Teemme lujasti töitä terveysasioiden edistämiseksi ja panostamme erilaisten sairauksien ennalta ehkäisemiseen, Kinnekullehälsanin aluepäällikkö Inge Lennartsson toteaa. Sopimus tarkoittaa, että kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus kolmen vuoden välein tehtävään terveystarkastukseen. Terveystarkastukset aloitetaan nyt, ja niitä suoritetaan vaiheittain ja kaikkialla samalla tavalla. Ne käsittävät elämäntyylin analyysin, työympäristöä koskevan kyselylomakkeen ja lääketieteellisen tutkimuksen, Inge Lennartsson sanoo.

14 14 Kaiken pitää ehdottomasti olla paikoillaan pienintä yksityiskohtaa myöten Offshore: BIS PP osallistui toukokuussa Statoilin kolmella öljynporauslautalla toteutettuihin huoltoseisokkeihin. Kuva esittää Oseberg Øst -porauslautalla toteutettavaa työvaihetta. Toukokuussa toteutettiin kolme huoltoseisokkia Noin 40 BIS PP:n työntekijää osallistui toukokuussa huoltoseisokkeihin, joita järjestettiin Statoilin öljynporauslautoilla Oseberg Øst, Oseberg C ja Visund. Koska projektit toteutettiin rinnakkain, oli haasteellista saada niin suuri määrä alan ammattilaisia paikalle samanaikaisesti. Projektit työllistivät toukokuussa 40 työntekijää melko lyhyiden tai pitkien kausien ajan. Lisäksi Veslefrikk-öljykentällä suoritettiin avustustehtäviä. Tämä työ olisi ollut lähestulkoon mahdoton toteuttaa ilman pitkälle kehitettyä Main-Tech-verkostoa, kertoo Bengt Nikolaisen. Hän johtaa raskaita, pyöriviä laitteita varten kehitettyä Main-Techverkostoa. Verkosto käsittää BIS PP:n ja asiakkaat. Kolme porauslauttaa Jokaiselle porauslautalle perustettiin oma ryhmä, jota johtivat samat henkilöt, jotka vastasivat työn suunnittelusta. Joudumme ratkaisemaan monia haasteita, joten olemme suunnitelleet seisokkeja etukäteen noin puolen vuoden ajan ennen niiden käytännön toteuttamista. Suunnittelujakson aikana on tehty selvityksiä ja analyysejä. Kyse on laajoista ja vaativista töistä, Nikolaisen korostaa. Kaiken pitää ehdottomasti olla paikoillaan ja kohdallaan pienintä yksityiskohtaa myöten ennen töiden käynnistämistä. Tämä monimutkainen tehtävä asettaa koko organisaation koetukselle. Työntekijöistä, matkustussuunnitelmista, laitteista ym. laadittujen yhteenvetojen on oltava täysin kattavat. Suoritettavat työt edellyttävät myös erityisosaamista muun muassa seuraavien työvaiheiden yhteydessä: Nostot Laippaliitokset Kemikaalien käsittely APOS Haasteet Sellaisten huoltoseisokkien aikana tapahtuu todella paljon. Monia töitä tehdään rajoitetun alueen sisäpuolella. Siksi työntekijöiden työn koordinointi tarjoaa harvinaisen suuren haasteen mutta on välttämätön ei-toivottujen tapahtumien ja viivästysten vähentämiseksi. HSE-olosuhteisiin kiinnitettiin, kuten aina, laajasti huomiota. Kaikki projektit onnistuttiin toteuttamaan ilman, että henkilöstölle ja laitteistolle olisi aiheutunut vahinkoa, Nikolaisen selvittää. Yhteistyö BIS PP:n muiden osastojen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Työntekijät ovat olleet äärimmäisen motivoituneita suuresta työkuormituksesta ja vaativasta työstä huolimatta. Työntekijämme ovat pyrkineet tekemään hyvää työtä ja olleet kiinnostuneita uudesta ajattelusta sekä menetelmien ja tekniikan parantamisesta sekä asiakkaan että työtiimin eduksi ja toimintakatkosten määrän minimoimisesta. Huoltoseisokit ovat tarjonneet työntekijöillemme paljon uusia kokemuksia, joita he voivat hyödyntää omalla osastollaan ja tulevissa töissään. Vaikka aina voidaan pyrkiä vielä parempaan, työntekijämme voivat esittää esimerkkejä asiakkaalle koituneista erittäin suurista hyödyistä ja myös tuntea vastaavaa tyydytystä asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksista, Nikolaisen toteaa lopuksi.

15 15 SEMINAARI: Noin 30 energialaistosten ja teollisuusyritysten edustajaa käytti toukokuussa kaksi päivää oppimiseen ja kokemusten vaihtoon BIS PP:n järjestämässä seminaarissa, jossa käsiteltiin nykyaikaisia huoltoseisokkiprojekteja. Nykyaikaisia huoltoseisokkiprojekteja käsittelevä seminaari BIS PP Turnaround järjesti toukokuun viimeisenä viikkona nykyaikaisia huoltoseisokkiprojekteja käsittelevän seminaarin. Noin 30 henkilöä osallistui kahden päivän seminaariin oppiakseen uutta ja vaihtaakseen kokemuksia huoltoseisokkeihin liittyvistä ongelmista. Alalla törmätään kireisiin kilpailuolosuhteisiin. Tuotanto-osastot ovat jatkuvan paineen alaisena pyrkiessään löytämään menetelmiä ja ratkaisuja, joilla organisaatioiden resurssien kustannustehokkuutta ja optimaalista hyödyntämistä voidaan lisätä. Tämän johdosta BIS PP Turnaround teki aloitteen sellaisen tapaamispaikan luomiseksi, jossa suuret teollisuusyritykset ja toimittajat voivat vaihtaa keskinäisiä kokemuksiaan. Kokemusten välittäminen Kysymyksessä oli huoltoseisokkiprojekteihin osallistuvalle tuotantohenkilöstölle suunnattu ammattiseminaari, kertoo BIS PP Turnaroundin toimitusjohtaja Dag Tore Johnsen. Osallistujat olivat Norjan ja Ruotsin vesivoimala-alalla ja suurissa teollisuusyrityksissä työskenteleviä projektijohtajia, toimeksiannoista vastaavia, suunnittelijoita ja HSE-johtajia. Ohjelmassa oli erilaisia huoltoseisokkiprojekteihin liittyviä aiheita. Luennoitsijoina toimivat suuria Vaikka yritysten välillä on suuria eroja, niillä on myös monia yhdistäviä tekijöitä. teollisuusasiakkaita, toimittajia ja BIS Production Partneria edustavat henkilöt. Seminaarin tarkoituksena oli mahdollistaa neljää pääaluetta koskeva kokemusten vaihto ja oppiminen: Toiminnan turvallisuuden takaaminen huoltoseisokkien välillä Tuotannon tehokkuuden varmistaminen koko käyttöaikana seuraavaan huoltoseisokkiin asti Jatkuviin parannusprosesseihin perustuva huoltoseisokkiprojektien optimointi Huoltoseisokkiprojektien toteuttamisten tehostaminen Luennoitsijat tarjosivat uusia ajatuksia ja ratkaisuja huoltoseisokkien aikana mahdollisesti esiin tuleviin ongelmiin. Esityslistalla mainittiin myös seisokkien väliset käyttöjaksot. Johnsenin käsityksen mukaan tällaisiin seminaareihin liittyvä sosiaalinen näkökulma on keskeisessä asemassa. Vaikka yritysten välillä on suuria eroja, niillä on myös monia yhdistäviä tekijöitä. Siksi laaja yhteysverkko on jokaiselle tärkeä, ja pyrimme järjestämään vastaavanlaisen seminaarin Ruotsissa tulevan talven aikana. Haluamme profiloida BIS PP Turnaroundin aktiiviseksi huoltoseisokkipalvelujen toimittajaksi. Haluamme osoittaa pystyvämme huoltoseisokin työntekijöiden lisäksi tarjoamaan muutakin osaamista ja muita vaihtoehtoja, Johnsen kiteyttää lopuksi. Lämmönvaihtimiin liittyvä urakka Mongstadissa Noin mekaanikkoa ja asentajaa Porsgrunnin, Rjukanin ja Årdalin yksiköistä työskentelevät Statoilin Mongstadin laitoksessa tarkoituksenaan irrottaa ja puhdistaa 13 lämmönvaihdinta. Työ on määrä suorittaa tänä kesänä kuuden viikon aikana. Pyrimme vahvistamaan asemiamme tällä alalla. Siksi tämä toimeksianto on meille tärkeä, toteaa BIS PP Turnaroundin toimitusjohtaja Dag Tore Johnsen. LÄMMÖNVAIHTIMET: BIS PP:n mekaanikot ja asentajat työskentelevät Mongstadissa tarkoituksenaan irrottaa ja puhdistaa 13 lämmönvaihdinta.

16 PALAUTUSOSOITE: BIS Production Partner Oy Ratalankatu 11, Harjavalta Vierailu Saksasta Kolmas syy, miksi halusin saada harjoittelupaikan Norjasta, oli se, että halusin saada lisätietoa kunnossapitoon liittyvistä asioista. Siihen sain tilaisuuden Porsgrunnin Consultancy-yksikössä. Minkälaisen kuvan sait norjalaisesta arjesta ja työpäivästä? Olen käynyt osastolla ja olen saanut enemmän asiakaskontakteja kuin mihin olen tottunut. Lisäksi norjalaiset työntekijät säätelevät omaa työaikaansa enemmän kuin mihin olen tottunut kotona. Porsgrunnissa: Daniel Breibarth BIS PP:n Consultancy-yksikössä työskentelevien työtovereiden seurassa. BIS PP:n Consultancy-yksikkö sai koko toukokuun ajan nauttia saksalaisen Daniel Breibarthin, Bilfinger Berger, vierailusta. Tämä 20-vuotias nuorukainen arvelee itse olevansa yhtiön ensimmäinen opiskelija, joka on matkustanut ulkomaille saadakseen lisätietoa omasta yrityksestä. Mielestäni oleskeluni Porsgrunnissa on ollut upeaa, Daniel kertoo. Työtovereilta saatu vastaanotto ei olisi voinut olla parempi. Kielitaidon kohentaminen Opiskelija on vierailun aikana nähnyt, miten BIS PP:ssä työskennellään, ja hän käynyt eri asiakkaiden luona, muun muassa Yara-konsernissa ja Hydro Aluminium Rolled Products -yksikössä Holmestrandissa. Hän on oleskelunsa aikana laatinut myös tietokannan, joka helpottaa kunnossapitotietojen analysointia. Osallistuin Sandefjordissa järjestettyyn huoltoseisokkiseminaariin. Se oli mielenkiintoista ja opettavaista, Daniel toteaa. Hän valmisti oleskelunsa aikana huoltoseisokkeja koskevat esittelyaineiston, jonka hän esitteli Consultancy-yksikön konsulteille. Daniel käytti esittelyaineiston valmistamiseen runsaasti aikaa. Hän etsi Internetistä tietoja ja haastatteli lisäksi BIS PP:ssä työskenteleviä alan asiantuntijoita. Daniel sai paljon myönteistä palautetta esittelystään sekä projektin parantamiseen tähtääviä hyviä neuvoja. Hänen on tarkoitus esitellä projekti Saksassa koulun opettajille ja muille oppilaille. Miksi halusit matkustaa Norjaan saamaan oppia? Minulla on siihen useita syitä, saksalainen vastaa. Minulle on tärkeää tutustua paremmin BIS PP:hen. Haluan myös kohentaa sekä norjan että englannin kielen taitoani. Norjan ja saksan kielessä on paljon yhtäläisyyksiä. Ymmärrän monia sanoja lukiessani norjankielisiä tekstejä, mutta ääntäminen on vaikeaa. Minulle on myös tärkeää parantaa englannin kielen taitoani. Saksan yliopistossa ei opiskella kovin paljon englantia. Sain täällä upean mahdollisuuden oppia lisää. Kun englantia joutuu puhumaan koko ajan eikä äidinkieltään voi käyttää lainkaan, kieltä oppii nopeasti. Opiskelija Daniel Breibarth on opiskellut vuodesta 2009 lähtien, ja hän on ollut harjoittelijana BIS Maintenance Südwest GmbH:ssa. Hän suorittaa koulutusta Leipzigin ammattiakatemiassa. Koulutus on käytännönläheisempi kuin tavallinen yliopistokoulutus. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, hän valmistuu ensi vuonna ja saa tuolloin oppiarvon Dipl. Ing. Service Engineering (BA). Haluan tutustua paremmin myös yhtiön muihin osiin, Daniel täsmentää. Uskon, että siitä olisi hyötyä tulevalle uralleni. Kiertomatka Opiskelija käytti viikonloput hyväkseen matkustaakseen eri puolilla Sør- ja Østlandetia. Hän vieraili Rjukanin teollisuustyömuseossa ja tutustui sekä Kristiansandiin että Osloon. Daniel on innokas harrastelijavalokuvaaja, ja kuvia on kertynyt eri puolille Norjaa tehdyiltä matkoilta paljon. Olen käynyt useissa kiinnostavissa museoissa, ja mielestäni Oslo oli upea. Oli myös mielenkiintoista kokea 17. toukokuuta Porsgrunnissa järjestetty kulkue. Me emme juhli kansallispäiväämme samalla tavalla. On ollut myös mukavaa tutustua norjalaisiin työtovereihin. Olen vieraillut monissa perheissä ja saanut maistaa tyypillistä norjalaista ruokaa. Ruoka on poikennut siitä, mihin olen tottunut, mutta sekin on ollut todella miellyttävä kokemus, Daniel toteaa lopuksi.

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta

Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta Paltamo-kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.2013 Työllisyysvaikutuksia Työttömyys aleni Paltamossa jyrkästi, 17 prosentista noin 4

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku Taustaa ensimmäinen tule-pilotti L&T:n ja Terveystalon yhteishankkeena

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut Uponor Infra 360 Projektservice 011 02 Uponor Infra 360 Projektipalvelut Meille ei mikään ole mahdotonta Kerromme tässä esitteessä kuinka vastaamme kaikkiin

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Ruotsin businesskulttuuri ja liiketoimintatavat. Kasvua Pohjoisesta 24.5.2016, Helsinki

Ruotsin businesskulttuuri ja liiketoimintatavat. Kasvua Pohjoisesta 24.5.2016, Helsinki Ruotsin businesskulttuuri ja liiketoimintatavat Kjell Skoglund, toimitusjohtaja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Kasvua Pohjoisesta 24.5.2016, Helsinki Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Uudet säännöt kunnanvaltuuston ja maakunnanvaltuuston vaaleissa 2003

Uudet säännöt kunnanvaltuuston ja maakunnanvaltuuston vaaleissa 2003 Uudet säännöt kunnanvaltuuston ja maakunnanvaltuuston vaaleissa 2003 Tärkeää vaalitietoa uudet säännöt siitä, miten äänestät vaalipäivänä uudet säännöt ennakkoäänestyksestä uudet säännöt siitä, miten voit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Terveysjohtamisen tuloksia. Aino Health Management

Terveysjohtamisen tuloksia. Aino Health Management Terveysjohtamisen tuloksia Aino Health Management Aino Health Management Oy Perustettu 1994 Työterveyspalveluntuottajista riippumaton terveysjohtamisen edelläkävijäyritys Tähtäämme asiakasorganisaation

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Käyntiosoite: Rantalantie 6, Lieksa PL 13, Lieksa Puh Fax (013)

Käyntiosoite: Rantalantie 6, Lieksa PL 13, Lieksa Puh Fax (013) Pielisen messut Hyvät Pielisen messuille osallistujat, Pielisen messut toteutuvat Lieksassa parin vuoden tauon jälkeen taas kaksipäiväisenä tapahtumana. Odotettavissa on, että messuille osallistuu jälleen

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Datum 2010-12-10 Senast uppdaterad av Hans Björk Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revisio 0 Dok. nr 3511 Sivu 1 (8) 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAJOITUKSET 3 2

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot