Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit"

Transkriptio

1 Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe klo mennessä. Mahdolliset kommentit tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Erityisesti kommentteja toivotaan seuraavista asioista: 1. Geelitupen uusinta jo käytössä olevaan muuten toimivaan proteesiin: miten tulisi huomioida tarjouspyynnössä? Kommentoijan toimintatapaehdotus? 2. Kipsimallilla otettu valuholkki: miten tulisi huomioida tarjouspyynnössä? Muut mahdolliset toimintatavat ja ehdotukset? Kommentoijan toimintatapaehdotus?

2 Luonnos sivunro 2 TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Tausta Hankinnan kohteena on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Alueellisen apuvälinekeskuksen (myöhemmin Apuvälinekeskus) yksilöllisesti valmistettavien aikuisten alaraajaproteesien ja aikuisten ja/tai lasten yläraajaproteesien valmistus sekä niihin liittyvät palvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 2. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Pyydämme tarjoustanne yksilöllisesti valmistettavista aikuisten alaraajaproteeseista, aikuisten- ja/tai lasten yläraajaproteeseista ja niihin liittyvistä palveluista oheisen tarjouspohjan mukaan hankintakaudelle optiona ajalle ja Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan erikseen noin puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Ostajan osaoptio-oikeus on mahdollinen hankintaryhmittäin. 3. Kuvaus palvelusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on raaja-amputoitujen protetisointi ja seuranta keskitetty erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskukseen. Proteesityöryhmä kokoontuu yleensä joka torstai tai asiakastarpeen mukaan. Työryhmään kuuluvat Kuntoutuksen toimintayksikön nimeämä vastuulääkäri, apuvälinealan asiantuntija, tarvittaessa osastokuntoutuksessa mukana oleva terapeutti ja palveluntuottajaksi valittu apuväline-/apuneuvoteknikko. Proteesityöryhmä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen aikaisempaa ja nykyistä toimintakykyään ja millaista toimintakykyä proteesilla tavoitellaan. Apuvälineteknikon asiantuntemusta tarvitaan asiakkaalle sopivan proteesin valinnassa. Apuvälineteknikolta edellytämme suomen kielen taitoa, ammatillista osaamista, aktiivista työotetta ja saumatonta yhteistyötä työryhmän kanssa. Proteesitoiminnassa edellytämme palveluntuottajalta saumatonta yhteistyötä hoitavan työryhmän kanssa ja valmiutta työryhmätyöskentelyyn. Uuden proteesin hankinnasta päätöksen tekee aina Kuntoutuksen ylilääkäri tai Kuntoutuksen toimintayksikön nimeämä vastuulääkäri. Myyjä sitoutuu noudattamaan palvelun Ostajan saatavuusperusteita ja toimintatapoja. Proteesin mitanotto, sovitus, luovutus ja pienet huoltotoimenpiteet tapahtuvat Apuvälinekeskuksessa, joka vastaa proteesin käytön seurannasta ja huollosta sopimisesta. Valitun palveluntuottajan tulee sitoutua huoltamaan tai korjaamaan tarvittaessa kaikki alueella käytössä olevat lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetyt ylä- ja/tai alaraajaproteesit. Ennen takuun jälkeistä huoltoa tai korjausta tarvitaan kustannusarvio palveluntuottajalta. Tarjouksesta tulee ilmetä pyydettyjen nimikkeiden mukaisesti proteesien hinnat, takuut, toimitusajat, huollon ja korjauksen laskutusperusteet. Lisäksi edellytämme palveluntuottajalta ammatillista pätevyyttä ja työkokemusta. Täydennyskoulutusten ja maahantuojien järjestämien koulutusten sisällöstä tulee tarvittaessa toimittaa Ostajalle selvitys. 4. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin, jolloin kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.

3 Luonnos sivunro 3 Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä, toissijainen palveluhankinta. Hankinnasta on julkaistu xx.xx.2014 kansallinen hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavan HILMAn www-sivuilla. Osatarjoukset otetaan huomioon hankintaryhmittäin kohdan 16. Päätöksenteon perusteet mukaisesti. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Tarjotuista tuotteista tulee ilmoittaa valmistajan tuotenumerot, jotka merkitään omalle sarakkeelle. Samoja tuotenumeroita tulee käyttää sopimuskauden aikana tilauksissa, lähetteissä ja laskuissa. Muulla tavalla ilmoitettuja tarjouksia ei oteta huomioon. 5. Tarjoushinta ja tarjouksen voimassaolo Tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kiinteinä nettohintoina (kahden desimaalin tarkkuudella) ja ilman arvonlisäveroa, alennukset hintoihin valmiiksi laskettuna. Hinta merkitään tarjouspohjaan ilmoitetussa hintayksikössä (esim. per kpl). Hinnan tulee kattaa kaikki kulut, ml. toimitus-, vakuutus- laskutus- ja käsittelykulut. Tarjoushinnat merkitään nimikkeittäin tarjouspohjassa edelletyllä, asiakkaan toimintakykyä vastaavan käyttötarpeen mukaisella kokoonpanolla. Erikseen sovittaessa Ostaja ja Myyjä voivat vaihtaa proteesiin tarjotun komponentin vaihtoehtoiseen asiakkaan toimintakykyyn paremmin sopivan komponentin (esim. jalkaterän alaraajaproteesissa). Tällöin kokoonpanon vaihdetaan korvaavan komponentin hinta, joka on merkitty erikseen tarjouspohjaan. Kun Ostaja näin vaihtaa komponentin, vaihdosta ei veloiteta erikseen työtunteja, vaan se sisältyy proteesin perushintaan. Tarjoushintaan tulee sisältyä proteesin hinnan lisäksi koko proteesipalvelu. Proteesipalvelu sisältää proteesin arvion, materiaalit, valmistuksen aiheuttamat työtunnit, sovituksen ja käytönopetuksen ohjeineen, luovutuksen henkilökohtaisesti asiakkaalle sekä seurannan Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. Lisäksi tarjoushinta sisältää mahdolliset muutokset sopivuustakuun aikana, mikäli ne eivät aiheudu asiakkaan tilanteen muutoksista johtuvista syistä esimerkiksi tyngän selvä muuttuminen. Tarjoushinnat täytetään taulukkoon nimikekohtaisesti ja tarjoushinta on sitova valitun palveluntuottajan tuotteiden osalta hankintakauden loppuun saakka. Tarjoushintoihin tulee sisältyä proteesityöryhmän koulutus Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. Tarjouksessa tulee erikseen ilmoittaa huollon ja korjauksen laskutusperusteet. Lisäksi tarjouksessa tulee erikseen ilmoittaa takuun jälkeisen huollon laskutusperusteet. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sitoumuksetta tehtyä tai valuuttasidonnaista tarjousta emme ota huomioon. Noudatamme lakisääteisiä hintoihin vaikuttavia muutoksia (kuten mm. arvonlisävero tai tullimaksut). 6. Määrät

4 Luonnos sivunro 4 Ilmoitetut määrät tarkoittavat yhden vuoden (=12 kk) arvioitua tarvetta. Ostaja ei sitoudu tilaamaan ko. määriä, mikäli tarvetta ei ole. Toisaalta hankintakauden aikana voidaan tilata arvioitua enemmän. Hankittavien apuvälineiden määrä riippuu asiakkaiden tarpeista. Alueella on tällä hetkellä noin 50 alaraajaproteesin ja noin 10 yläraajaproteesin käyttäjää. Mikäli asiakkaan perusteltu, yksilöllinen vammasta tai sairaudesta johtuva tarve niin edellyttää, asiakkaalle voidaan erityistapauksessa hankkia yksilöllinen apuväline sopimuksen ulkopuolelta. 7. Toimitusehto Arvio, sovitus, käytönopetus ohjeineen, luovutus ja pienet huollot on tapahduttava henkilökohtaisesti asiakkaalle Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. 8. Korvaava tuote Mikäli sopimuskauden aikana Myyjän tuotevalikoima muuttuu, Myyjä on velvollinen hyväksyttämään uuden vastaavan tuotteen Ostajalla ja tarjoamaan korvaavan tuotteen hankintasopimuksessa sovitulla hinnalla. Mikäli sopimustuote joudutaan hankkimaan toiselta toimittajalta, on Myyjän vastattava hintaerotuksen kustannuksista. 9. Toimitusaika ja viivästys Toimitusaika ilmoitetaan tuotekohtaisesti tarjouspohjalle. Mikäli toimitus Myyjän vastattavasta syystä viivästyy yli sovitun toimituspäivän suorittaa Myyjä sopimussakkona ensimmäisestä viivästymispäivästä alkaen viivästyssakkoa, joka on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta, jokaiselta päivältä ensimmäisen viikon ajan ja sen jälkeen jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta yhden (1) prosentin viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta, kuitenkin enintään 15 %. Muutoin noudatetaan JYSE 2014 ehtoja. 10. Maksuehto ja laskutus Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun saapumisesta. Toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun tulee sisältää laskulle asetetut yleiset edellytykset ja viitteenä on mainittava sopimusnumero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Ostajalla on käytössä sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä. Verkkolaskuoperaattori ja -tunnus OKOY FIHH Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus Tarjoajan kelpoisuusehdot ja soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti. Todistukset ja muut pyydetyt selvitykset tulee toimittaa tarjouksen yhteydessä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin

5 Luonnos sivunro 5 hankintalain mukainen poissulkeminen. Palvelua toteuttavan henkilön tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisterissä apuvälineteknikon/apuneuvoteknikon ammattinimikkeellä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouspohjaan proteesityöryhmään osallistuva, vastuullinen, apuvälineteknikko/apuneuvoteknikko, joka hallitsee ala- ja/tai yläraajaprotetisoinnin. Palvelua tulee olla tarjolla 12 (kaksitoista) kuukautta vuodessa, joten sijainen loma-ajoille tai muille poissaoloille tulee olla nimettynä ja käytettävissä proteesityöryhmässä. Osaamisvaatimukset koskevat myös nimettyä sijaista. Mikäli sopimuksenmukainen vastuuhenkilö tai nimetty sijainen hankintakauden aikana vaihtuu, Myyjän on neuvoteltava tästä ensin Ostajan kanssa. Uuden vastuuhenkilön tulee täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Mikäli Tarjoaja käyttää alihankintaa, Tarjoaja vastaa alihankkijan valmistuksesta ja palvelusta kuin omastaan. 12. Ammatillinen pätevyys ja työkokemus Tarjoajaa koskevien ehdottomien vaatimusten lisäksi tarjoukseen tulee liittää selvitykset palveluun nimetyn apuvälineteknikon työkokemuksesta, valmistamiensa proteesien määrästä ja mahdollisista lisäkoulutuksista proteesipalvelun osalta. 13. Takuu Nimikekohtaiset vähimmäistakuuajat on ilmoitettu tarjouspohjassa. Tarjouspohjaan tulee tarjoajan täyttää tuote- ja sopivuustakuu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tuotteilla on oltava vähintään kuuden (6) kuukauden sopivuustakuu alkaen tuotteen luovutuksesta asiakkaalle. Sopivuustakuulla tarkoitetaan tilannetta, jossa tyngän muutos ei ole syynä tuotteen sopimattomuuteen. Tuotetakuun vähimmäistakuuaika on nimikekohtaisesti 12 kuukautta, paitsi silikonitupen osalta kuusi (6) kuukautta. 14. Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät vakuutukset, kuten muun muassa potilasvahinko- ja vastuuvakuutus. Palveluntuottajan tulee antaa pyydettäessä selvitys toiminnan edellyttämistä vakuutuksista. Myyjä vastaa työntekijöidensä ammattitaidosta ja sen ylläpitämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista ja työsopimuksista. Myyjä vastaa omista vastuistaan kuten työntekijöiden palkoista sivukuluineen ja tarvittavasta työntekijämäärästä sijaismenettelyineen sekä kaikista lainsäädännön velvoittamista vakuutusmaksuista, mukaan lukien eläke- ja potilasvahinkovakuutusmaksut. Myyjä sitoutuu Ostajan suunnitelmaan laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Myyjä vastaa siitä, että Myyjän työntekijät tietävät tarpeellisilta osin tämän sopimuksen sisällön. Myyjä vakuuttaa, että kaikki tämän sopimuksen piirissä toimivat apuvälineteknikot/apuneuvoteknikot ovat ammattitaitoisia (asetus terveydenhuollon

6 Luonnos sivunro 6 ammattihenkilöistä /564). Myyjä vastaa siitä, että sen työntekijät ovat tietoisia tämän sopimuksen ehdoista. Vastuut ja vakuutukset -kohtaan ei sisälly tyhjentävää listausta. 15. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, kun hankintasopimus on tehty. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, Tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 16. Päätöksenteon perusteet Päätöksenteon perusteena on hinnaltaan halvin tarjous hankintaryhmittäin. Yksilöllisesti valmistettavat aikuisten alaraajaproteesit Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Siirtyminen) Hinta (Kevyt sisätila liikkuminen) Hinta (Aktiivinen) Hinta (Aktiivinen ulkoilu) Hinta (Säären kylpyproteesi) Hintayksikkö (Kevyt sisätila liikkuminen) Hintayksikkö (Aktiivinen) Hintayksikkö (Aktiivinen ulkoilu) Hinta (Alaraajaproteesien uusinnat) Hinta (Tynkäsukat ja lisätarvikkeet) Yksilöllisesti valmistettavat yläraajaproteesit aikuiselle Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Kosmeettiset yläraajaproteesit, Aikuiset) Hinta (Myoelektrinen yläraajaproteesi, Aikuiset) Hinta (Yläproteesien uusinnat, Aikuiset) Yksilöllisesti valmistettavat yläraajaproteesit lapsille Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Kosmeettiset yläraajaproteesit, Lapset) Hinta (Myoelektrinen yläraajaproteesi, lapset) Hinta (Yläproteesien uusinnat, Lapset)

7 Luonnos sivunro Sopimusehdot Valitun toimittajan kanssa tehdään erikseen kirjallinen sopimus (sopimusluonnos liite 4). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintapäätös tulee sitovaksi vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Pyydämme ilmoittamaan tarjouspohjassa sähköpostiosoitteen mihin hankintapäätös tiedotetaan. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 TAVARAT 5. Tarjous 18. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä henkilötietojen rekisteröinti Yleistä Toiminnassa otetaan huomioon myös tietosuojavaatimukset. Myyjää sitoo henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä arkaluontoisten tietojen käsittelyssä henkilötietolaki ja potilaslainsäädännön mukaiset salassapito- ja vaitiolosäännökset. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tietoturvaa ja varmistavat riittävän henkilötietojen suojaamisen. Myyjä sitoutuu olemaan käyttämättä sopimuksen täyttämisen yhteydessä saamiaan tietoja omassa toiminnassaan ja olemaan luovuttamatta niitä millekään taholle ja pitämään muutoin salassa kaikki potilastiedot. Myyjä sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista 298/2009. Myyjä vastaa siitä, että sen työntekijät ovat tietoisia ja sitoutuneet erillisellä sitoumuksella salassapito- ja vaitiolovelvollisuuksiin. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä muuhun kuin sopimustarkoituksiin ja olemaan luovuttamatta ja pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa materiaalin ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Potilaslain ja muun lainsäädännön mukaan potilaalla on oikeus käyttää terveyspalveluja säilyttäen yksityisyydensuojansa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 16 ja 17 :ssä mainittu salassapitovelvollisuus laajassa merkityksessä koskee myös Myyjän henkilökuntaa, joka käy Ostajan tiloissa. (Liite mallisitoumuslomake) Tähän kohtaan liittyvät velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin Sopimussakko Myyjä on velvollinen korvaamaan sairaanhoitopiirille sopimussakkona kustakin eri rikkomuksesta á euroa kuitenkin kunkin sopimuskauden aikana yhteensä ,00 (kolmekymmentätuhatta) euroa, ja ylimenevältä osalta kaikki Ostajalle aiheutuneet vahingot, mikäli Myyjä rikkoo tämän kohdan ehtoja.

8 Luonnos sivunro Henkilötietojen rekisteröinti Ostaja on tämän sopimuksen mukaisessa toiminnasta syntyvistä potilasasiakirjoista rekisterinpitäjä. Myyjä sitoutuu noudattamaan potilastietorekistereitä koskevaa lainsäädäntöä ja Ostajan ohjeita käyttäessään Ostajan potilastietojärjestelmiä. Myyjä sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista 298/2009. Myyjä kirjaa asiakaskäynnin sisällön ja tehdyt toimenpiteet Effica-sairaskertomusjärjestelmään 19. Sovellettava lainsäädäntö, sopimuksen päättäminen, erimielisyys Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mitä tässä sopimuksessa ei ole erityisesti mainittu sovelletaan JYSE2014 ehtoja. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa määräajan. Optiot ja Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan erikseen noin puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Ostajan osaoptio-oikeus on mahdollinen hankintaryhmittäin. Erimiellisyydet Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, edellyttää sopimuksen purkaminen kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivässä tästä toiselta Osapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Mikäli Ostaja on lähettänyt kolme (3) kertaa vuoden aikana kirjallisia reklamaatioita sopimusrikkomuksista, mukaan lukien viivästykset, Ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla, joita on vähintään kolme (3). Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. Sopimuksen siirto Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus ilman toisen osapuolen suostumusta toimintaansa jatkavalle organisaatiolle. 21. Muut ehdot Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä vaadittujen kohtien ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta mukaan tarjouskilpailuun. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset selvitykset. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pitää oikeuden olla yhteydessä referenssitiedoissa esitettyihin yhteistyökumppaneihin.

9 Luonnos sivunro 9 Hankinnan tulee täyttää Suomen lakien ja asetusten vaatimukset, EU-direktiivien ja lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttämät vaatimukset. Tarjoajan tulee pitää rekisteriä potilaalla käytöstä olevista komponenteista ja niiden valmistuseristä tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tarjottujen tuotteiden on täytettävä tuotteelle määrättyjen standardien ja direktiivien vaatimukset ja olla CE-merkitty. Ostajalla on oikeus ja velvollisuus valvoa palveluntuottajan toimintaa. Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu toimittaja-/ edustus-vaihdoksia tai muutoksia sopimustuotteissa, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti välittömästi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakeskukseen. Muutosilmoitukset käsitellään erikseen hankintakeskuksessa ja niistä tulee olla Ostajan hyväksyntä. Mikäli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tapahtuu organisaatiossa muutoksia, jotka vaikuttavat hankintamääriin, pidätämme oikeuden vastaaviin hankintamäärämuutoksiin. Näistä ilmoitamme sopimuskauden aikana. 22. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset, tulee jättää sähköpostitse xxxxxxxx klo xxxxxx osoitteeseen xxxxxxxx Sähköpostiviestien otsikkokentässä oltava ehdottomasti tarjouspyynnön tunniste xxxxx Vastaukset kysymyksiin kootaan yhteen ja lähetetään kilpailutusohjelman kautta kaikille tarjouspyynnön pyytäneille toimittajille viimeistään xxxxx klo xxxx Vain kuntayhtymän kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat Ostajaa sitovia. 23. Tarjouksen lähettäminen Tarjous lähetetään sähköisesti xxxxx klo xxxxx mennessä osoitteella xxxxxxx Huom! Henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen tarjousta ei saa lähettää. Tarjoukseen liittyvät kuvalliset esitteet ja muu aineisto, jota Tarjoaja ei pysty toimittamaan sähköisessä muodossa, toimitetaan suljetussa kuoressa kahtena (2) kappaleena xxxx klo xxxx mennessä alla olevaan osoitteeseen. Kirjekuoreen on ehdottomasti merkittävä tarjouspyynnön tunnus: xxxxxx Postitus: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintakeskus Hanneksenrinne Seinäjoki Allekirjoitus xxxxxxx xxxx

10 Tarjouspohjaluonnos /49 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tarjous (LUONNOS ): Yksilölliset ylä- ja alaraajaproteesit (sopimuskausi , optio asti) TÄYTTÖOHJE: Muokattavissa olevien solujen taustaväri on oranssi Tarjouksen tiedot Tarjoaja: Y-tunnus: Kotisivut: Lähiosoite: Postiosoite: Maa (ellei Suomi): Käyntiosoite (ellei sama kuin yllä): Käyntiosoitteen postinro: Puhelinnro: Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten: Yhteyshenkilö: Mahd. toinen puhelinnro: Sähköposti tilauksia varten: Tarjouksen numero: Päiväys: Tarjous voimassa: Maksuehto: 21 pv netto Toimitusehto: TOP Toimitettuna (= Myyjä vastaa tavaran lastauksesta, kuljetuksesta, tavaravakuutuksesta ja purkamisesta sovitussa paikassa) perille tilaajan varastoon, FIN01.

11 Tarjouspohjaluonnos /49 Kelpoisuusehdot Tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista / :n vaatimukset oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi oltava kyllä-vastaus Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksut oltava kyllä-vastaus Tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista / :n vaatimukset: Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin: Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin: Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi: Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin: Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut: Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksut: Tarjouspyynnön mukaisesti liike- ja ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellinen materiaali on toimitettu erillisellä liitteellä / liitteillä selkeällä merkinnällä SALAINEN oikeaan yläreunaan (fontti 14): :

12 Tarjouspohjaluonnos /49 Palvelun vaatimukset ja saatavuus Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset selvitykset. Tarjouspyynnön mukainen selv itys varamiesjärjestelyistä sairauspoissaolojen ja vuosilomien ajalta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys palvelun saatavuudesta arkipäivisin ongelmatilanteissa ja toimintavarmuudesta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys proteesien valmistuksesta ja laadunvarmistuksesta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukaiset referenssit vuosilta 2014, 2013 ja 2012: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys tuotetakuun sisällöstä: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys komponenttien kierrätyksestä: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjoaja on rekisteröitynyt lainsäädännön mukaisesti. Mikäli Tarjoaja on yritys, on oltava Aluehallintoviraston (ent. Lääninhallituksen) toimilupa: Tieto löytyy liitteeltä numero: :

13 Tarjouspohjaluonnos /49 Yksilöllisesti valmistettavat alaraajaproteesit aikuisille Ammatillinen pätevyys ja työkokemus:vastuull. henkilö Tarjoajan tulee ilmoittaa Ostajaa varten ensisijainen, vastuullinen apuvälineteknikko, joka tulee työskenetelmään proteesityöryhmässä. Apuvälineteknikolla/apuneuvoteknikolla tulee olla apuvälineteknikon/apuneuvoteknikon koulutus. Apuvälineteknikoiden/apuneuvoteknikoiden osalta otetaan huomioon vain vakituinen henkilökunta. Täydennyskoulutusten osalta tulee ilmoittaa käytyjen proteesialan koulutuspäivien lukumäärä viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Koulutuspäivällä tarkoitetaan vähintään kuuden (6) tunnin koulutusta ja täydennyskoulutuspäiviä tulee olla käytynä vähintään 10 päivää viimeisen kahden (2) vuoden aikana. Proteesien valmistusprosesseista, joissa nimetty vastuullinen apuvälineteknikko on ollut mukana, ilmoitetaan kokonaismäärä (kpl) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Työkokemus proteesipalvelussa (kk) vähintään 120 kuukautta Kielitaito Suomi oltava kyllä-vastaus Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 päivää Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 kappaletta Seuraava lause ei koske tätä osiota: Mikäli ryhmään on täytetty vähemmän kuin yksi rivi, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro 1 Vastuullinen apuvälineteknikko Työkokemus proteesipalvelussa (kk), kuukautta Kielitaito Suomi Ruotsi Englanti Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, päivää Selvitys täsmennys/täydennyskoulutuksista löytyy tarjouksen liitteeltä nro Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Ilmoita valmistettujen tarjouspyynnön käyttötarkoituksen mukaisten tai vastaavien proteesien lukumäärä proteesikohtaisesti, viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Säären käyttöproteesit, siirtyminen Säären käyttötproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Säären käyttöproteesit, aktiivinen Säären käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Säären kylpyproteesit Reiden käyttöproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Muut alaraajaproteesit

14 Tarjouspohjaluonnos /49 Ammatillinen pätevyys ja työkokemus: Sijainen Tarjoajan tulee ilmoittaa Ostajaa varten ensisijainen sijainen vastuulliselle apuvälineteknikolle. Sijaista koskevat samat vaatimukset kuin vastuullista apuvälineteknikkoa. Apuvälineteknikoiden/apuneuvoteknikoiden osalta otetaan huomioon vain vakituinen henkilökunta. Täydennyskoulutusten osalta tulee ilmoittaa käytyjen proteesialan koulutuspäivien lukumäärä viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Koulutuspäivällä tarkoitetaan vähintään kuuden (6) tunnin koulutusta ja täydennyskoulutuspäiviä tulee olla käytynä vähintään 10 päivää viimeisen kahden (2) vuoden aikana. Proteesien valmistusprosesseista, joissa nimetty apuvälineteknikko on ollut mukana, ilmoitetaan kokonaismäärä (kpl) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Työkokemus proteesipalvelussa (kk) vähintään 120 kuukautta Kielitaito Suomi oltava kyllä-vastaus Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 päivää Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 kappaletta Seuraava lause ei koske tätä osiota: Mikäli ryhmään on täytetty vähemmän kuin yksi rivi, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro 1 Apuvälineteknikko sijainen Työkokemus proteesipalvelussa (kk), kuukautta Kielitaito Suomi Ruotsi Englanti Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, päivää Selvitys täsmennys/täydennyskoulutuksista löytyy tarjouksen liitteeltä nro Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Ilmoita valmistettujen tarjouspyynnön käyttötarkoituksen mukaisten tai vastaavien proteesien lukumäärä proteesikohtaisesti, viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Säären käyttöproteesit, siirtyminen Säären käyttötproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Säären käyttöproteesit, aktiivinen Säären käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Säären kylpyproteesit Reiden käyttöproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Muut alaraajaproteesit

15 Tarjouspohjaluonnos /49 KA Säären käyttöproteesit: Siirtyminen Käyttötarkoitus: sovelluttava henkilölle, joka tarvitsee proteesia mahdollistamaan pystyasennon keittiötoimissa sekä sisätiloissa lyhyet siirtymiset esim. pyörätuoliin ja w c:hin. Proteesin tulee sisältää kaikki proteesin osat niin, että osista muodostuu käyttötarkoitusta vastaava, käyttökuntoinen, asiakkaalle luovutettava, toimiva kokonaisuus. Proteesikokonaisuuteen sisältyvät eri vaihtoehdot tulee olla vaihdettavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kokonaisuuden sisällä. Proteesin kokonaisuus: - Kipsimallilla holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: eri paksuudet vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava. Silikonitupen paksuus tulee olla valittavissa tyngän tarpeen mukaan. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine, valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: eri vaihtoehtoja, jotka valittavissa käyttötarkoituksen ja asiakastarpeen mukaan - Jalkaterä: vähinään kaksi (2) eri vaihtoehtoa / nimike - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Toimitusaika mittojen ottamisesta enintään 10 työpäivää Sopivuustakuu vähintään 6 kuukautta Tuotetakuu vähintään 12 kuukautta Kaikkiin nimikkeisiin pitää tarjota Jotta tuoteryhmä hyväksytään vertailuun, tulee jokaiseen nimikkeeseen tarjota vähintään yksi rivi. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA A Säären käyttöproteesi, siirtyminen, alle 100 kg 2 KA A1 Säären käyttöproteesi, siirtyminen, yli 100 kg Hintayksikkö Hinta, eur Toimitusaika mittojen ottamisesta, työpäivää Sopivuustakuu, kuukautta Tuotetakuu, kuukautta Proteesin tarkempi sisältöerittely tuotenumerotasolla löytyy tarjouksen liitteeltä nro

16 Tarjouspohjaluonnos /49 KA0624 ALARAAJAPROTEESIT: KA A ja KA A1 Sääriproteesin osat Tarjoajan tulee eritellä alla olevaan taulukkoon nimikkeille KA A ja KA A1 tarjoamansa proteesin osat sekä näiden mahdolliset eri vaihtoehdot huomioiden käyttötarkoitus. Tarjottuun proteesikokonaisuuteen ja sen hintaan sisältyvät osat tulee ilmoittaa tarjouspohjassa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspohjaan mahdolliset muut nimikekohtaiset vaihtoehdot, jotka eivät kuulu tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan. Proteesi kokonaisuuden osat: - Holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava, muut mahdolliset eri paksuudet ja materiaalivaihtoehdot (geeli, pehmeä ja kimmoisa silikoni ja polyuretaani) tulee ilmoittaa taulukossa. Geelitupen osalta koko-tieto tulee ilmoittaa tuotemerkki-kentässä. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine -vaihtoehdot - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: kokonaisuuteen tulee sisältyä eri vaihtoehtoja - Jalkaterä: vähintään kaksi (2) eri jalkaterävaihtoehtoa, muut mahdolliset jalkaterävaihtoehdot tulee ilmoittaa myös taulukkoon - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Vertailussa huomioidaan nimikekohtaisesti kaikki rivit (vähintään yksi). Mikäli nimikkeeseen on tarjottu vähemmän rivejä, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA AA Holkki 2 KA AA Holkki 1 KA062440A1 Geelituppi 2 KA062440A1 Geelituppi 1 KA AB Kiinnityslaite 2 KA AB Kiinnityslaite 1 KA AC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 2 KA AC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 1 KA062427A1 Jalkaterä 2 KA062427A1 Jalkaterä Hinta, eur Hintayksikkö Tarkentavat tiedot: materiaali, kiinnitystapa, koko ym. Sisältyykö tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan? Valmistaja Mikäli tuote ei sisälly tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan, tuotekohtainen tarkempi erittely ja selvitys löytyy tarjouksen liitteeltä nro

17 Nimikkeen vaatimuksia vastaavat lisärivit Tarjouspohjaluonnos /49

18 Tarjouspohjaluonnos /49 KA Säären käyttöproteesit: Kevyt sisätila liikkuminen Käyttötarkoitus: sovelluttava henkilölle, joka tarvitsee proteesia mahdollistamaan pystyasennon ja liikkumisen sisätiloissa. Asiakkaan fyysinen toimintakyky rajoittaa proteesin käyttöä ulkona liikkumisessa. Proteesi mahdollist aa pienten esteiden ylittämisen ja epätasaisessa maastossa liikkumisen. Proteesin tulee sisältää kaikki proteesin osat niin, että osista muodostuu käyttötarkoitusta vastaava, käyttökuntoinen, asiakkaalle luovutettava, toimiva kokonaisuus. Proteesikokonaisuuteen sisältyvät eri vaihtoehdot tulee olla vaihdettavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kokonaisuuden sisällä. Proteesin kokonaisuus: - Kipsimallilla holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: eri paksuudet vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava. Silikonitupen paksuus tulee olla valittavissa tyngän tarpeen mukaan. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine, valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: eri vaihtoehtoja, jotka valittavissa käyttötarkoituksen ja asiakastarpeen mukaan - Jalkaterä: vähinään kaksi (2) eri vaihtoehtoa / nimike - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Toimitusaika mittojen ottamisesta enintään 10 työpäivää Sopivuustakuu vähintään 6 kuukautta Tuotetakuu vähintään 12 kuukautta Kaikkiin nimikkeisiin pitää tarjota Jotta tuoteryhmä hyväksytään vertailuun, tulee jokaiseen nimikkeeseen tarjota vähintään yksi rivi. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA B Säären käyttöproteesi, kevyt sisätila liikkuminen, alle 100 kg 2 KA B1 Säären käyttöproteesi, kevyt sisätila liikkuminen, yli 100 kg Hintayksikkö Hinta, eur Toimitusaika mittojen ottamisesta, työpäivää Sopivuustakuu, kuukautta Tuotetakuu, kuukautta Proteesin tarkempi sisältöerittely tuotenumerotasolla löytyy tarjouksen liitteeltä nro

19 Tarjouspohjaluonnos /49 KA0624 ALARAAJAPROTEESIT: KA B ja KA B1 Sääriproteesin osat Tarjoajan tulee eritellä alla olevaan taulukkoon nimikkeille KA B ja KA B1 tarjoamansa proteesin osat sekä näiden mahdolliset eri vaihtoehdot huomioiden käyttötarkoitus. Tarjottuun proteesikokonaisuuteen ja sen hintaan sisältyvät osat tulee ilmoittaa tarjouspohjassa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspohjaan mahdolliset muut nimikekohtaiset vaihtoehdot, jotka eivät kuulu tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan. Proteesi kokonaisuuden osat: - Holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava, muut mahdolliset eri paksuudet ja materiaalivaihtoehdot (geeli, pehmeä ja kimmoisa silikoni ja polyuretaani) tulee ilmoittaa taulukossa. Geelitupen osalta koko-tieto tulee ilmoittaa tuotemerkki-kentässä. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine -vaihtoehdot - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: kokonaisuuteen tulee sisältyä eri vaihtoehtoja - Jalkaterä: vähintään kaksi (2) eri jalkaterävaihtoehtoa, muut mahdolliset jalkaterävaihtoehdot tulee ilmoittaa myös taulukkoon - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Vertailussa huomioidaan nimikekohtaisesti kaikki rivit (vähintään yksi). Mikäli nimikkeeseen on tarjottu vähemmän rivejä, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA BA Holkki 2 KA BA Holkki 1 KA062440A2 Geelituppi 2 KA062440A2 Geelituppi 1 KA BB Kiinnityslaite 2 KA BB Kiinnityslaite 1 KA BC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 2 KA BC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 1 KA062427A2 Jalkaterä 2 KA062427A2 Jalkaterä Hinta, eur Hintayksikkö Tarkentavat tiedot: materiaali, kiinnitystapa, koko ym. Sisältyykö tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan? Valmistaja Mikäli tuote ei sisälly tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan, tuotekohtainen tarkempi erittely ja selvitys löytyy tarjouksen liitteeltä nro

20 Nimikkeen vaatimuksia vastaavat lisärivit Tarjouspohjaluonnos /49

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖLUONNOS: Alipainehaavanhoitolaite ja tarvikkeet 12.9.2014

TARJOUSPYYNTÖLUONNOS: Alipainehaavanhoitolaite ja tarvikkeet 12.9.2014 TARJOUSPYYNTÖLUONNOS TARJOUSPYYNTÖLUONNOS: Alipainehaavanhoitolaite ja tarvikkeet 12.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja 19.9.2014 klo 15.00 mennessä. Mahdolliset kommentit tulee

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Tarjouspyyntö 1(5) IR-spektrofotometri Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Hankintayksikkö Utinkatu 44-48, PL 43 puh. (05) 744 8000 Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Pertti Lindroos pertti.lindroos@ksao.fi

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013.

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. Tarjouspyyntö oppikirjahankinnoista lukuvuodelle 2012 2013 Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. 1. Hankinnan kuvaus Hankinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista

Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista tp öljyntorjuntatuotteet.doc Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista ÖLJYNTORJUNTATUOTTEIDEN HANKINTA Satakunnan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne imeytysaineiden, - liinojen, -turpeiden, keruusäkkien ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) KIVIAINEKSET 2016 Laukaan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kiviainesten toimituksesta, sekä maanajosta kunnallistekniikan rakentamisen työmaille vuodelle 2016

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 TUTKlMUSKÄSlNEET AJALLE 1.5.2015-30.4.2018 Ilmoitettu hilmassa xx.xx.20 15 Loimaan kaupungin keskusvarasto pyytää tarjoustanne tutkimuskäsineistä. Kyseessä on tavarahankinta,

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. KÄYTETTY PYÖRÄALUSTAINEN KAIVUKONE KKHp

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. KÄYTETTY PYÖRÄALUSTAINEN KAIVUKONE KKHp TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN PYÖRÄALUSTAISEN KAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne KÄYTETYSTÄ PYÖRÄALUSTAISESTA KAI- VUKONEESTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Opetusvälineet Kalusteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Syksy

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot