Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit"

Transkriptio

1 Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe klo mennessä. Mahdolliset kommentit tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Erityisesti kommentteja toivotaan seuraavista asioista: 1. Geelitupen uusinta jo käytössä olevaan muuten toimivaan proteesiin: miten tulisi huomioida tarjouspyynnössä? Kommentoijan toimintatapaehdotus? 2. Kipsimallilla otettu valuholkki: miten tulisi huomioida tarjouspyynnössä? Muut mahdolliset toimintatavat ja ehdotukset? Kommentoijan toimintatapaehdotus?

2 Luonnos sivunro 2 TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Tausta Hankinnan kohteena on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Alueellisen apuvälinekeskuksen (myöhemmin Apuvälinekeskus) yksilöllisesti valmistettavien aikuisten alaraajaproteesien ja aikuisten ja/tai lasten yläraajaproteesien valmistus sekä niihin liittyvät palvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 2. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Pyydämme tarjoustanne yksilöllisesti valmistettavista aikuisten alaraajaproteeseista, aikuisten- ja/tai lasten yläraajaproteeseista ja niihin liittyvistä palveluista oheisen tarjouspohjan mukaan hankintakaudelle optiona ajalle ja Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan erikseen noin puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Ostajan osaoptio-oikeus on mahdollinen hankintaryhmittäin. 3. Kuvaus palvelusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on raaja-amputoitujen protetisointi ja seuranta keskitetty erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskukseen. Proteesityöryhmä kokoontuu yleensä joka torstai tai asiakastarpeen mukaan. Työryhmään kuuluvat Kuntoutuksen toimintayksikön nimeämä vastuulääkäri, apuvälinealan asiantuntija, tarvittaessa osastokuntoutuksessa mukana oleva terapeutti ja palveluntuottajaksi valittu apuväline-/apuneuvoteknikko. Proteesityöryhmä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen aikaisempaa ja nykyistä toimintakykyään ja millaista toimintakykyä proteesilla tavoitellaan. Apuvälineteknikon asiantuntemusta tarvitaan asiakkaalle sopivan proteesin valinnassa. Apuvälineteknikolta edellytämme suomen kielen taitoa, ammatillista osaamista, aktiivista työotetta ja saumatonta yhteistyötä työryhmän kanssa. Proteesitoiminnassa edellytämme palveluntuottajalta saumatonta yhteistyötä hoitavan työryhmän kanssa ja valmiutta työryhmätyöskentelyyn. Uuden proteesin hankinnasta päätöksen tekee aina Kuntoutuksen ylilääkäri tai Kuntoutuksen toimintayksikön nimeämä vastuulääkäri. Myyjä sitoutuu noudattamaan palvelun Ostajan saatavuusperusteita ja toimintatapoja. Proteesin mitanotto, sovitus, luovutus ja pienet huoltotoimenpiteet tapahtuvat Apuvälinekeskuksessa, joka vastaa proteesin käytön seurannasta ja huollosta sopimisesta. Valitun palveluntuottajan tulee sitoutua huoltamaan tai korjaamaan tarvittaessa kaikki alueella käytössä olevat lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetyt ylä- ja/tai alaraajaproteesit. Ennen takuun jälkeistä huoltoa tai korjausta tarvitaan kustannusarvio palveluntuottajalta. Tarjouksesta tulee ilmetä pyydettyjen nimikkeiden mukaisesti proteesien hinnat, takuut, toimitusajat, huollon ja korjauksen laskutusperusteet. Lisäksi edellytämme palveluntuottajalta ammatillista pätevyyttä ja työkokemusta. Täydennyskoulutusten ja maahantuojien järjestämien koulutusten sisällöstä tulee tarvittaessa toimittaa Ostajalle selvitys. 4. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin, jolloin kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.

3 Luonnos sivunro 3 Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä, toissijainen palveluhankinta. Hankinnasta on julkaistu xx.xx.2014 kansallinen hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavan HILMAn www-sivuilla. Osatarjoukset otetaan huomioon hankintaryhmittäin kohdan 16. Päätöksenteon perusteet mukaisesti. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Tarjotuista tuotteista tulee ilmoittaa valmistajan tuotenumerot, jotka merkitään omalle sarakkeelle. Samoja tuotenumeroita tulee käyttää sopimuskauden aikana tilauksissa, lähetteissä ja laskuissa. Muulla tavalla ilmoitettuja tarjouksia ei oteta huomioon. 5. Tarjoushinta ja tarjouksen voimassaolo Tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kiinteinä nettohintoina (kahden desimaalin tarkkuudella) ja ilman arvonlisäveroa, alennukset hintoihin valmiiksi laskettuna. Hinta merkitään tarjouspohjaan ilmoitetussa hintayksikössä (esim. per kpl). Hinnan tulee kattaa kaikki kulut, ml. toimitus-, vakuutus- laskutus- ja käsittelykulut. Tarjoushinnat merkitään nimikkeittäin tarjouspohjassa edelletyllä, asiakkaan toimintakykyä vastaavan käyttötarpeen mukaisella kokoonpanolla. Erikseen sovittaessa Ostaja ja Myyjä voivat vaihtaa proteesiin tarjotun komponentin vaihtoehtoiseen asiakkaan toimintakykyyn paremmin sopivan komponentin (esim. jalkaterän alaraajaproteesissa). Tällöin kokoonpanon vaihdetaan korvaavan komponentin hinta, joka on merkitty erikseen tarjouspohjaan. Kun Ostaja näin vaihtaa komponentin, vaihdosta ei veloiteta erikseen työtunteja, vaan se sisältyy proteesin perushintaan. Tarjoushintaan tulee sisältyä proteesin hinnan lisäksi koko proteesipalvelu. Proteesipalvelu sisältää proteesin arvion, materiaalit, valmistuksen aiheuttamat työtunnit, sovituksen ja käytönopetuksen ohjeineen, luovutuksen henkilökohtaisesti asiakkaalle sekä seurannan Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. Lisäksi tarjoushinta sisältää mahdolliset muutokset sopivuustakuun aikana, mikäli ne eivät aiheudu asiakkaan tilanteen muutoksista johtuvista syistä esimerkiksi tyngän selvä muuttuminen. Tarjoushinnat täytetään taulukkoon nimikekohtaisesti ja tarjoushinta on sitova valitun palveluntuottajan tuotteiden osalta hankintakauden loppuun saakka. Tarjoushintoihin tulee sisältyä proteesityöryhmän koulutus Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. Tarjouksessa tulee erikseen ilmoittaa huollon ja korjauksen laskutusperusteet. Lisäksi tarjouksessa tulee erikseen ilmoittaa takuun jälkeisen huollon laskutusperusteet. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sitoumuksetta tehtyä tai valuuttasidonnaista tarjousta emme ota huomioon. Noudatamme lakisääteisiä hintoihin vaikuttavia muutoksia (kuten mm. arvonlisävero tai tullimaksut). 6. Määrät

4 Luonnos sivunro 4 Ilmoitetut määrät tarkoittavat yhden vuoden (=12 kk) arvioitua tarvetta. Ostaja ei sitoudu tilaamaan ko. määriä, mikäli tarvetta ei ole. Toisaalta hankintakauden aikana voidaan tilata arvioitua enemmän. Hankittavien apuvälineiden määrä riippuu asiakkaiden tarpeista. Alueella on tällä hetkellä noin 50 alaraajaproteesin ja noin 10 yläraajaproteesin käyttäjää. Mikäli asiakkaan perusteltu, yksilöllinen vammasta tai sairaudesta johtuva tarve niin edellyttää, asiakkaalle voidaan erityistapauksessa hankkia yksilöllinen apuväline sopimuksen ulkopuolelta. 7. Toimitusehto Arvio, sovitus, käytönopetus ohjeineen, luovutus ja pienet huollot on tapahduttava henkilökohtaisesti asiakkaalle Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. 8. Korvaava tuote Mikäli sopimuskauden aikana Myyjän tuotevalikoima muuttuu, Myyjä on velvollinen hyväksyttämään uuden vastaavan tuotteen Ostajalla ja tarjoamaan korvaavan tuotteen hankintasopimuksessa sovitulla hinnalla. Mikäli sopimustuote joudutaan hankkimaan toiselta toimittajalta, on Myyjän vastattava hintaerotuksen kustannuksista. 9. Toimitusaika ja viivästys Toimitusaika ilmoitetaan tuotekohtaisesti tarjouspohjalle. Mikäli toimitus Myyjän vastattavasta syystä viivästyy yli sovitun toimituspäivän suorittaa Myyjä sopimussakkona ensimmäisestä viivästymispäivästä alkaen viivästyssakkoa, joka on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta, jokaiselta päivältä ensimmäisen viikon ajan ja sen jälkeen jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta yhden (1) prosentin viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta, kuitenkin enintään 15 %. Muutoin noudatetaan JYSE 2014 ehtoja. 10. Maksuehto ja laskutus Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun saapumisesta. Toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun tulee sisältää laskulle asetetut yleiset edellytykset ja viitteenä on mainittava sopimusnumero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Ostajalla on käytössä sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä. Verkkolaskuoperaattori ja -tunnus OKOY FIHH Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus Tarjoajan kelpoisuusehdot ja soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti. Todistukset ja muut pyydetyt selvitykset tulee toimittaa tarjouksen yhteydessä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin

5 Luonnos sivunro 5 hankintalain mukainen poissulkeminen. Palvelua toteuttavan henkilön tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisterissä apuvälineteknikon/apuneuvoteknikon ammattinimikkeellä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouspohjaan proteesityöryhmään osallistuva, vastuullinen, apuvälineteknikko/apuneuvoteknikko, joka hallitsee ala- ja/tai yläraajaprotetisoinnin. Palvelua tulee olla tarjolla 12 (kaksitoista) kuukautta vuodessa, joten sijainen loma-ajoille tai muille poissaoloille tulee olla nimettynä ja käytettävissä proteesityöryhmässä. Osaamisvaatimukset koskevat myös nimettyä sijaista. Mikäli sopimuksenmukainen vastuuhenkilö tai nimetty sijainen hankintakauden aikana vaihtuu, Myyjän on neuvoteltava tästä ensin Ostajan kanssa. Uuden vastuuhenkilön tulee täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Mikäli Tarjoaja käyttää alihankintaa, Tarjoaja vastaa alihankkijan valmistuksesta ja palvelusta kuin omastaan. 12. Ammatillinen pätevyys ja työkokemus Tarjoajaa koskevien ehdottomien vaatimusten lisäksi tarjoukseen tulee liittää selvitykset palveluun nimetyn apuvälineteknikon työkokemuksesta, valmistamiensa proteesien määrästä ja mahdollisista lisäkoulutuksista proteesipalvelun osalta. 13. Takuu Nimikekohtaiset vähimmäistakuuajat on ilmoitettu tarjouspohjassa. Tarjouspohjaan tulee tarjoajan täyttää tuote- ja sopivuustakuu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tuotteilla on oltava vähintään kuuden (6) kuukauden sopivuustakuu alkaen tuotteen luovutuksesta asiakkaalle. Sopivuustakuulla tarkoitetaan tilannetta, jossa tyngän muutos ei ole syynä tuotteen sopimattomuuteen. Tuotetakuun vähimmäistakuuaika on nimikekohtaisesti 12 kuukautta, paitsi silikonitupen osalta kuusi (6) kuukautta. 14. Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät vakuutukset, kuten muun muassa potilasvahinko- ja vastuuvakuutus. Palveluntuottajan tulee antaa pyydettäessä selvitys toiminnan edellyttämistä vakuutuksista. Myyjä vastaa työntekijöidensä ammattitaidosta ja sen ylläpitämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista ja työsopimuksista. Myyjä vastaa omista vastuistaan kuten työntekijöiden palkoista sivukuluineen ja tarvittavasta työntekijämäärästä sijaismenettelyineen sekä kaikista lainsäädännön velvoittamista vakuutusmaksuista, mukaan lukien eläke- ja potilasvahinkovakuutusmaksut. Myyjä sitoutuu Ostajan suunnitelmaan laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Myyjä vastaa siitä, että Myyjän työntekijät tietävät tarpeellisilta osin tämän sopimuksen sisällön. Myyjä vakuuttaa, että kaikki tämän sopimuksen piirissä toimivat apuvälineteknikot/apuneuvoteknikot ovat ammattitaitoisia (asetus terveydenhuollon

6 Luonnos sivunro 6 ammattihenkilöistä /564). Myyjä vastaa siitä, että sen työntekijät ovat tietoisia tämän sopimuksen ehdoista. Vastuut ja vakuutukset -kohtaan ei sisälly tyhjentävää listausta. 15. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, kun hankintasopimus on tehty. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, Tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 16. Päätöksenteon perusteet Päätöksenteon perusteena on hinnaltaan halvin tarjous hankintaryhmittäin. Yksilöllisesti valmistettavat aikuisten alaraajaproteesit Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Siirtyminen) Hinta (Kevyt sisätila liikkuminen) Hinta (Aktiivinen) Hinta (Aktiivinen ulkoilu) Hinta (Säären kylpyproteesi) Hintayksikkö (Kevyt sisätila liikkuminen) Hintayksikkö (Aktiivinen) Hintayksikkö (Aktiivinen ulkoilu) Hinta (Alaraajaproteesien uusinnat) Hinta (Tynkäsukat ja lisätarvikkeet) Yksilöllisesti valmistettavat yläraajaproteesit aikuiselle Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Kosmeettiset yläraajaproteesit, Aikuiset) Hinta (Myoelektrinen yläraajaproteesi, Aikuiset) Hinta (Yläproteesien uusinnat, Aikuiset) Yksilöllisesti valmistettavat yläraajaproteesit lapsille Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Kosmeettiset yläraajaproteesit, Lapset) Hinta (Myoelektrinen yläraajaproteesi, lapset) Hinta (Yläproteesien uusinnat, Lapset)

7 Luonnos sivunro Sopimusehdot Valitun toimittajan kanssa tehdään erikseen kirjallinen sopimus (sopimusluonnos liite 4). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintapäätös tulee sitovaksi vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Pyydämme ilmoittamaan tarjouspohjassa sähköpostiosoitteen mihin hankintapäätös tiedotetaan. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 TAVARAT 5. Tarjous 18. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä henkilötietojen rekisteröinti Yleistä Toiminnassa otetaan huomioon myös tietosuojavaatimukset. Myyjää sitoo henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä arkaluontoisten tietojen käsittelyssä henkilötietolaki ja potilaslainsäädännön mukaiset salassapito- ja vaitiolosäännökset. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tietoturvaa ja varmistavat riittävän henkilötietojen suojaamisen. Myyjä sitoutuu olemaan käyttämättä sopimuksen täyttämisen yhteydessä saamiaan tietoja omassa toiminnassaan ja olemaan luovuttamatta niitä millekään taholle ja pitämään muutoin salassa kaikki potilastiedot. Myyjä sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista 298/2009. Myyjä vastaa siitä, että sen työntekijät ovat tietoisia ja sitoutuneet erillisellä sitoumuksella salassapito- ja vaitiolovelvollisuuksiin. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä muuhun kuin sopimustarkoituksiin ja olemaan luovuttamatta ja pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa materiaalin ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Potilaslain ja muun lainsäädännön mukaan potilaalla on oikeus käyttää terveyspalveluja säilyttäen yksityisyydensuojansa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 16 ja 17 :ssä mainittu salassapitovelvollisuus laajassa merkityksessä koskee myös Myyjän henkilökuntaa, joka käy Ostajan tiloissa. (Liite mallisitoumuslomake) Tähän kohtaan liittyvät velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin Sopimussakko Myyjä on velvollinen korvaamaan sairaanhoitopiirille sopimussakkona kustakin eri rikkomuksesta á euroa kuitenkin kunkin sopimuskauden aikana yhteensä ,00 (kolmekymmentätuhatta) euroa, ja ylimenevältä osalta kaikki Ostajalle aiheutuneet vahingot, mikäli Myyjä rikkoo tämän kohdan ehtoja.

8 Luonnos sivunro Henkilötietojen rekisteröinti Ostaja on tämän sopimuksen mukaisessa toiminnasta syntyvistä potilasasiakirjoista rekisterinpitäjä. Myyjä sitoutuu noudattamaan potilastietorekistereitä koskevaa lainsäädäntöä ja Ostajan ohjeita käyttäessään Ostajan potilastietojärjestelmiä. Myyjä sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista 298/2009. Myyjä kirjaa asiakaskäynnin sisällön ja tehdyt toimenpiteet Effica-sairaskertomusjärjestelmään 19. Sovellettava lainsäädäntö, sopimuksen päättäminen, erimielisyys Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mitä tässä sopimuksessa ei ole erityisesti mainittu sovelletaan JYSE2014 ehtoja. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa määräajan. Optiot ja Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan erikseen noin puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Ostajan osaoptio-oikeus on mahdollinen hankintaryhmittäin. Erimiellisyydet Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, edellyttää sopimuksen purkaminen kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivässä tästä toiselta Osapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Mikäli Ostaja on lähettänyt kolme (3) kertaa vuoden aikana kirjallisia reklamaatioita sopimusrikkomuksista, mukaan lukien viivästykset, Ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla, joita on vähintään kolme (3). Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. Sopimuksen siirto Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus ilman toisen osapuolen suostumusta toimintaansa jatkavalle organisaatiolle. 21. Muut ehdot Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä vaadittujen kohtien ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta mukaan tarjouskilpailuun. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset selvitykset. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pitää oikeuden olla yhteydessä referenssitiedoissa esitettyihin yhteistyökumppaneihin.

9 Luonnos sivunro 9 Hankinnan tulee täyttää Suomen lakien ja asetusten vaatimukset, EU-direktiivien ja lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttämät vaatimukset. Tarjoajan tulee pitää rekisteriä potilaalla käytöstä olevista komponenteista ja niiden valmistuseristä tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tarjottujen tuotteiden on täytettävä tuotteelle määrättyjen standardien ja direktiivien vaatimukset ja olla CE-merkitty. Ostajalla on oikeus ja velvollisuus valvoa palveluntuottajan toimintaa. Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu toimittaja-/ edustus-vaihdoksia tai muutoksia sopimustuotteissa, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti välittömästi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakeskukseen. Muutosilmoitukset käsitellään erikseen hankintakeskuksessa ja niistä tulee olla Ostajan hyväksyntä. Mikäli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tapahtuu organisaatiossa muutoksia, jotka vaikuttavat hankintamääriin, pidätämme oikeuden vastaaviin hankintamäärämuutoksiin. Näistä ilmoitamme sopimuskauden aikana. 22. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset, tulee jättää sähköpostitse xxxxxxxx klo xxxxxx osoitteeseen xxxxxxxx Sähköpostiviestien otsikkokentässä oltava ehdottomasti tarjouspyynnön tunniste xxxxx Vastaukset kysymyksiin kootaan yhteen ja lähetetään kilpailutusohjelman kautta kaikille tarjouspyynnön pyytäneille toimittajille viimeistään xxxxx klo xxxx Vain kuntayhtymän kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat Ostajaa sitovia. 23. Tarjouksen lähettäminen Tarjous lähetetään sähköisesti xxxxx klo xxxxx mennessä osoitteella xxxxxxx Huom! Henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen tarjousta ei saa lähettää. Tarjoukseen liittyvät kuvalliset esitteet ja muu aineisto, jota Tarjoaja ei pysty toimittamaan sähköisessä muodossa, toimitetaan suljetussa kuoressa kahtena (2) kappaleena xxxx klo xxxx mennessä alla olevaan osoitteeseen. Kirjekuoreen on ehdottomasti merkittävä tarjouspyynnön tunnus: xxxxxx Postitus: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintakeskus Hanneksenrinne Seinäjoki Allekirjoitus xxxxxxx xxxx

10 Tarjouspohjaluonnos /49 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tarjous (LUONNOS ): Yksilölliset ylä- ja alaraajaproteesit (sopimuskausi , optio asti) TÄYTTÖOHJE: Muokattavissa olevien solujen taustaväri on oranssi Tarjouksen tiedot Tarjoaja: Y-tunnus: Kotisivut: Lähiosoite: Postiosoite: Maa (ellei Suomi): Käyntiosoite (ellei sama kuin yllä): Käyntiosoitteen postinro: Puhelinnro: Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten: Yhteyshenkilö: Mahd. toinen puhelinnro: Sähköposti tilauksia varten: Tarjouksen numero: Päiväys: Tarjous voimassa: Maksuehto: 21 pv netto Toimitusehto: TOP Toimitettuna (= Myyjä vastaa tavaran lastauksesta, kuljetuksesta, tavaravakuutuksesta ja purkamisesta sovitussa paikassa) perille tilaajan varastoon, FIN01.

11 Tarjouspohjaluonnos /49 Kelpoisuusehdot Tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista / :n vaatimukset oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi oltava kyllä-vastaus Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksut oltava kyllä-vastaus Tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista / :n vaatimukset: Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin: Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin: Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi: Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin: Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut: Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksut: Tarjouspyynnön mukaisesti liike- ja ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellinen materiaali on toimitettu erillisellä liitteellä / liitteillä selkeällä merkinnällä SALAINEN oikeaan yläreunaan (fontti 14): :

12 Tarjouspohjaluonnos /49 Palvelun vaatimukset ja saatavuus Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset selvitykset. Tarjouspyynnön mukainen selv itys varamiesjärjestelyistä sairauspoissaolojen ja vuosilomien ajalta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys palvelun saatavuudesta arkipäivisin ongelmatilanteissa ja toimintavarmuudesta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys proteesien valmistuksesta ja laadunvarmistuksesta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukaiset referenssit vuosilta 2014, 2013 ja 2012: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys tuotetakuun sisällöstä: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys komponenttien kierrätyksestä: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjoaja on rekisteröitynyt lainsäädännön mukaisesti. Mikäli Tarjoaja on yritys, on oltava Aluehallintoviraston (ent. Lääninhallituksen) toimilupa: Tieto löytyy liitteeltä numero: :

13 Tarjouspohjaluonnos /49 Yksilöllisesti valmistettavat alaraajaproteesit aikuisille Ammatillinen pätevyys ja työkokemus:vastuull. henkilö Tarjoajan tulee ilmoittaa Ostajaa varten ensisijainen, vastuullinen apuvälineteknikko, joka tulee työskenetelmään proteesityöryhmässä. Apuvälineteknikolla/apuneuvoteknikolla tulee olla apuvälineteknikon/apuneuvoteknikon koulutus. Apuvälineteknikoiden/apuneuvoteknikoiden osalta otetaan huomioon vain vakituinen henkilökunta. Täydennyskoulutusten osalta tulee ilmoittaa käytyjen proteesialan koulutuspäivien lukumäärä viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Koulutuspäivällä tarkoitetaan vähintään kuuden (6) tunnin koulutusta ja täydennyskoulutuspäiviä tulee olla käytynä vähintään 10 päivää viimeisen kahden (2) vuoden aikana. Proteesien valmistusprosesseista, joissa nimetty vastuullinen apuvälineteknikko on ollut mukana, ilmoitetaan kokonaismäärä (kpl) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Työkokemus proteesipalvelussa (kk) vähintään 120 kuukautta Kielitaito Suomi oltava kyllä-vastaus Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 päivää Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 kappaletta Seuraava lause ei koske tätä osiota: Mikäli ryhmään on täytetty vähemmän kuin yksi rivi, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro 1 Vastuullinen apuvälineteknikko Työkokemus proteesipalvelussa (kk), kuukautta Kielitaito Suomi Ruotsi Englanti Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, päivää Selvitys täsmennys/täydennyskoulutuksista löytyy tarjouksen liitteeltä nro Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Ilmoita valmistettujen tarjouspyynnön käyttötarkoituksen mukaisten tai vastaavien proteesien lukumäärä proteesikohtaisesti, viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Säären käyttöproteesit, siirtyminen Säären käyttötproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Säären käyttöproteesit, aktiivinen Säären käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Säären kylpyproteesit Reiden käyttöproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Muut alaraajaproteesit

14 Tarjouspohjaluonnos /49 Ammatillinen pätevyys ja työkokemus: Sijainen Tarjoajan tulee ilmoittaa Ostajaa varten ensisijainen sijainen vastuulliselle apuvälineteknikolle. Sijaista koskevat samat vaatimukset kuin vastuullista apuvälineteknikkoa. Apuvälineteknikoiden/apuneuvoteknikoiden osalta otetaan huomioon vain vakituinen henkilökunta. Täydennyskoulutusten osalta tulee ilmoittaa käytyjen proteesialan koulutuspäivien lukumäärä viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Koulutuspäivällä tarkoitetaan vähintään kuuden (6) tunnin koulutusta ja täydennyskoulutuspäiviä tulee olla käytynä vähintään 10 päivää viimeisen kahden (2) vuoden aikana. Proteesien valmistusprosesseista, joissa nimetty apuvälineteknikko on ollut mukana, ilmoitetaan kokonaismäärä (kpl) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Työkokemus proteesipalvelussa (kk) vähintään 120 kuukautta Kielitaito Suomi oltava kyllä-vastaus Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 päivää Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 kappaletta Seuraava lause ei koske tätä osiota: Mikäli ryhmään on täytetty vähemmän kuin yksi rivi, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro 1 Apuvälineteknikko sijainen Työkokemus proteesipalvelussa (kk), kuukautta Kielitaito Suomi Ruotsi Englanti Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, päivää Selvitys täsmennys/täydennyskoulutuksista löytyy tarjouksen liitteeltä nro Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Ilmoita valmistettujen tarjouspyynnön käyttötarkoituksen mukaisten tai vastaavien proteesien lukumäärä proteesikohtaisesti, viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Säären käyttöproteesit, siirtyminen Säären käyttötproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Säären käyttöproteesit, aktiivinen Säären käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Säären kylpyproteesit Reiden käyttöproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Muut alaraajaproteesit

15 Tarjouspohjaluonnos /49 KA Säären käyttöproteesit: Siirtyminen Käyttötarkoitus: sovelluttava henkilölle, joka tarvitsee proteesia mahdollistamaan pystyasennon keittiötoimissa sekä sisätiloissa lyhyet siirtymiset esim. pyörätuoliin ja w c:hin. Proteesin tulee sisältää kaikki proteesin osat niin, että osista muodostuu käyttötarkoitusta vastaava, käyttökuntoinen, asiakkaalle luovutettava, toimiva kokonaisuus. Proteesikokonaisuuteen sisältyvät eri vaihtoehdot tulee olla vaihdettavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kokonaisuuden sisällä. Proteesin kokonaisuus: - Kipsimallilla holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: eri paksuudet vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava. Silikonitupen paksuus tulee olla valittavissa tyngän tarpeen mukaan. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine, valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: eri vaihtoehtoja, jotka valittavissa käyttötarkoituksen ja asiakastarpeen mukaan - Jalkaterä: vähinään kaksi (2) eri vaihtoehtoa / nimike - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Toimitusaika mittojen ottamisesta enintään 10 työpäivää Sopivuustakuu vähintään 6 kuukautta Tuotetakuu vähintään 12 kuukautta Kaikkiin nimikkeisiin pitää tarjota Jotta tuoteryhmä hyväksytään vertailuun, tulee jokaiseen nimikkeeseen tarjota vähintään yksi rivi. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA A Säären käyttöproteesi, siirtyminen, alle 100 kg 2 KA A1 Säären käyttöproteesi, siirtyminen, yli 100 kg Hintayksikkö Hinta, eur Toimitusaika mittojen ottamisesta, työpäivää Sopivuustakuu, kuukautta Tuotetakuu, kuukautta Proteesin tarkempi sisältöerittely tuotenumerotasolla löytyy tarjouksen liitteeltä nro

16 Tarjouspohjaluonnos /49 KA0624 ALARAAJAPROTEESIT: KA A ja KA A1 Sääriproteesin osat Tarjoajan tulee eritellä alla olevaan taulukkoon nimikkeille KA A ja KA A1 tarjoamansa proteesin osat sekä näiden mahdolliset eri vaihtoehdot huomioiden käyttötarkoitus. Tarjottuun proteesikokonaisuuteen ja sen hintaan sisältyvät osat tulee ilmoittaa tarjouspohjassa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspohjaan mahdolliset muut nimikekohtaiset vaihtoehdot, jotka eivät kuulu tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan. Proteesi kokonaisuuden osat: - Holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava, muut mahdolliset eri paksuudet ja materiaalivaihtoehdot (geeli, pehmeä ja kimmoisa silikoni ja polyuretaani) tulee ilmoittaa taulukossa. Geelitupen osalta koko-tieto tulee ilmoittaa tuotemerkki-kentässä. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine -vaihtoehdot - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: kokonaisuuteen tulee sisältyä eri vaihtoehtoja - Jalkaterä: vähintään kaksi (2) eri jalkaterävaihtoehtoa, muut mahdolliset jalkaterävaihtoehdot tulee ilmoittaa myös taulukkoon - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Vertailussa huomioidaan nimikekohtaisesti kaikki rivit (vähintään yksi). Mikäli nimikkeeseen on tarjottu vähemmän rivejä, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA AA Holkki 2 KA AA Holkki 1 KA062440A1 Geelituppi 2 KA062440A1 Geelituppi 1 KA AB Kiinnityslaite 2 KA AB Kiinnityslaite 1 KA AC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 2 KA AC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 1 KA062427A1 Jalkaterä 2 KA062427A1 Jalkaterä Hinta, eur Hintayksikkö Tarkentavat tiedot: materiaali, kiinnitystapa, koko ym. Sisältyykö tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan? Valmistaja Mikäli tuote ei sisälly tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan, tuotekohtainen tarkempi erittely ja selvitys löytyy tarjouksen liitteeltä nro

17 Nimikkeen vaatimuksia vastaavat lisärivit Tarjouspohjaluonnos /49

18 Tarjouspohjaluonnos /49 KA Säären käyttöproteesit: Kevyt sisätila liikkuminen Käyttötarkoitus: sovelluttava henkilölle, joka tarvitsee proteesia mahdollistamaan pystyasennon ja liikkumisen sisätiloissa. Asiakkaan fyysinen toimintakyky rajoittaa proteesin käyttöä ulkona liikkumisessa. Proteesi mahdollist aa pienten esteiden ylittämisen ja epätasaisessa maastossa liikkumisen. Proteesin tulee sisältää kaikki proteesin osat niin, että osista muodostuu käyttötarkoitusta vastaava, käyttökuntoinen, asiakkaalle luovutettava, toimiva kokonaisuus. Proteesikokonaisuuteen sisältyvät eri vaihtoehdot tulee olla vaihdettavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kokonaisuuden sisällä. Proteesin kokonaisuus: - Kipsimallilla holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: eri paksuudet vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava. Silikonitupen paksuus tulee olla valittavissa tyngän tarpeen mukaan. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine, valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: eri vaihtoehtoja, jotka valittavissa käyttötarkoituksen ja asiakastarpeen mukaan - Jalkaterä: vähinään kaksi (2) eri vaihtoehtoa / nimike - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Toimitusaika mittojen ottamisesta enintään 10 työpäivää Sopivuustakuu vähintään 6 kuukautta Tuotetakuu vähintään 12 kuukautta Kaikkiin nimikkeisiin pitää tarjota Jotta tuoteryhmä hyväksytään vertailuun, tulee jokaiseen nimikkeeseen tarjota vähintään yksi rivi. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA B Säären käyttöproteesi, kevyt sisätila liikkuminen, alle 100 kg 2 KA B1 Säären käyttöproteesi, kevyt sisätila liikkuminen, yli 100 kg Hintayksikkö Hinta, eur Toimitusaika mittojen ottamisesta, työpäivää Sopivuustakuu, kuukautta Tuotetakuu, kuukautta Proteesin tarkempi sisältöerittely tuotenumerotasolla löytyy tarjouksen liitteeltä nro

19 Tarjouspohjaluonnos /49 KA0624 ALARAAJAPROTEESIT: KA B ja KA B1 Sääriproteesin osat Tarjoajan tulee eritellä alla olevaan taulukkoon nimikkeille KA B ja KA B1 tarjoamansa proteesin osat sekä näiden mahdolliset eri vaihtoehdot huomioiden käyttötarkoitus. Tarjottuun proteesikokonaisuuteen ja sen hintaan sisältyvät osat tulee ilmoittaa tarjouspohjassa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspohjaan mahdolliset muut nimikekohtaiset vaihtoehdot, jotka eivät kuulu tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan. Proteesi kokonaisuuden osat: - Holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava, muut mahdolliset eri paksuudet ja materiaalivaihtoehdot (geeli, pehmeä ja kimmoisa silikoni ja polyuretaani) tulee ilmoittaa taulukossa. Geelitupen osalta koko-tieto tulee ilmoittaa tuotemerkki-kentässä. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine -vaihtoehdot - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: kokonaisuuteen tulee sisältyä eri vaihtoehtoja - Jalkaterä: vähintään kaksi (2) eri jalkaterävaihtoehtoa, muut mahdolliset jalkaterävaihtoehdot tulee ilmoittaa myös taulukkoon - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Vertailussa huomioidaan nimikekohtaisesti kaikki rivit (vähintään yksi). Mikäli nimikkeeseen on tarjottu vähemmän rivejä, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA BA Holkki 2 KA BA Holkki 1 KA062440A2 Geelituppi 2 KA062440A2 Geelituppi 1 KA BB Kiinnityslaite 2 KA BB Kiinnityslaite 1 KA BC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 2 KA BC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 1 KA062427A2 Jalkaterä 2 KA062427A2 Jalkaterä Hinta, eur Hintayksikkö Tarkentavat tiedot: materiaali, kiinnitystapa, koko ym. Sisältyykö tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan? Valmistaja Mikäli tuote ei sisälly tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan, tuotekohtainen tarkempi erittely ja selvitys löytyy tarjouksen liitteeltä nro

20 Nimikkeen vaatimuksia vastaavat lisärivit Tarjouspohjaluonnos /49

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT 8.9.2008 SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta sairaanhoidollisista pienlaitteista, hoitovälineistä

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 3D- KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN Pyydämme tarjoustanne nykyisen kaivukoneen kaivusyvyysjärjestelmän päivittämistä 3d-koneohjausjärjestelmään

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2007 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava tietopuolinen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa:

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa: LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 1/2016 1 (5) ANESTESIARESPIRAATTORI/TYÖASEMA Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Tilaaja pyytää kahta erillistä tarjousta (vaihtoehto A ja vaihtoehto B). Vaihtoehto B: hissin nykyisen ovet kunnostetaan eikä hissikoriin tule ovea

Tilaaja pyytää kahta erillistä tarjousta (vaihtoehto A ja vaihtoehto B). Vaihtoehto B: hissin nykyisen ovet kunnostetaan eikä hissikoriin tule ovea RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TARJOUSPYYNTÖ 24.3.2011 Arvoisa vastaanottaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä palvelusta tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 17.03.2016

TARJOUSPYYNTÖ 17.03.2016 JOUTSAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOSUODATTIMIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 0. HANKINNAN KUVAUS JA HANKINTAYKSIKÖN TIEDOT 0.1. Hankinnan kohde ja laajuus 0.2. Hankintayksikkö Tarjouskilpailun tarkoituksena

Lisätiedot

2.5.2013. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

2.5.2013. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) PIENKUORMAAJAN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne yleiskauhalla varustetusta pienkuormaajasta. Pienkuormaajan käyttötarkoitus Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen opetusmaatilalla

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot