Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit"

Transkriptio

1 Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe klo mennessä. Mahdolliset kommentit tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Erityisesti kommentteja toivotaan seuraavista asioista: 1. Geelitupen uusinta jo käytössä olevaan muuten toimivaan proteesiin: miten tulisi huomioida tarjouspyynnössä? Kommentoijan toimintatapaehdotus? 2. Kipsimallilla otettu valuholkki: miten tulisi huomioida tarjouspyynnössä? Muut mahdolliset toimintatavat ja ehdotukset? Kommentoijan toimintatapaehdotus?

2 Luonnos sivunro 2 TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Tausta Hankinnan kohteena on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Alueellisen apuvälinekeskuksen (myöhemmin Apuvälinekeskus) yksilöllisesti valmistettavien aikuisten alaraajaproteesien ja aikuisten ja/tai lasten yläraajaproteesien valmistus sekä niihin liittyvät palvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 2. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Pyydämme tarjoustanne yksilöllisesti valmistettavista aikuisten alaraajaproteeseista, aikuisten- ja/tai lasten yläraajaproteeseista ja niihin liittyvistä palveluista oheisen tarjouspohjan mukaan hankintakaudelle optiona ajalle ja Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan erikseen noin puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Ostajan osaoptio-oikeus on mahdollinen hankintaryhmittäin. 3. Kuvaus palvelusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on raaja-amputoitujen protetisointi ja seuranta keskitetty erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskukseen. Proteesityöryhmä kokoontuu yleensä joka torstai tai asiakastarpeen mukaan. Työryhmään kuuluvat Kuntoutuksen toimintayksikön nimeämä vastuulääkäri, apuvälinealan asiantuntija, tarvittaessa osastokuntoutuksessa mukana oleva terapeutti ja palveluntuottajaksi valittu apuväline-/apuneuvoteknikko. Proteesityöryhmä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen aikaisempaa ja nykyistä toimintakykyään ja millaista toimintakykyä proteesilla tavoitellaan. Apuvälineteknikon asiantuntemusta tarvitaan asiakkaalle sopivan proteesin valinnassa. Apuvälineteknikolta edellytämme suomen kielen taitoa, ammatillista osaamista, aktiivista työotetta ja saumatonta yhteistyötä työryhmän kanssa. Proteesitoiminnassa edellytämme palveluntuottajalta saumatonta yhteistyötä hoitavan työryhmän kanssa ja valmiutta työryhmätyöskentelyyn. Uuden proteesin hankinnasta päätöksen tekee aina Kuntoutuksen ylilääkäri tai Kuntoutuksen toimintayksikön nimeämä vastuulääkäri. Myyjä sitoutuu noudattamaan palvelun Ostajan saatavuusperusteita ja toimintatapoja. Proteesin mitanotto, sovitus, luovutus ja pienet huoltotoimenpiteet tapahtuvat Apuvälinekeskuksessa, joka vastaa proteesin käytön seurannasta ja huollosta sopimisesta. Valitun palveluntuottajan tulee sitoutua huoltamaan tai korjaamaan tarvittaessa kaikki alueella käytössä olevat lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetyt ylä- ja/tai alaraajaproteesit. Ennen takuun jälkeistä huoltoa tai korjausta tarvitaan kustannusarvio palveluntuottajalta. Tarjouksesta tulee ilmetä pyydettyjen nimikkeiden mukaisesti proteesien hinnat, takuut, toimitusajat, huollon ja korjauksen laskutusperusteet. Lisäksi edellytämme palveluntuottajalta ammatillista pätevyyttä ja työkokemusta. Täydennyskoulutusten ja maahantuojien järjestämien koulutusten sisällöstä tulee tarvittaessa toimittaa Ostajalle selvitys. 4. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin, jolloin kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.

3 Luonnos sivunro 3 Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä, toissijainen palveluhankinta. Hankinnasta on julkaistu xx.xx.2014 kansallinen hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavan HILMAn www-sivuilla. Osatarjoukset otetaan huomioon hankintaryhmittäin kohdan 16. Päätöksenteon perusteet mukaisesti. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Tarjotuista tuotteista tulee ilmoittaa valmistajan tuotenumerot, jotka merkitään omalle sarakkeelle. Samoja tuotenumeroita tulee käyttää sopimuskauden aikana tilauksissa, lähetteissä ja laskuissa. Muulla tavalla ilmoitettuja tarjouksia ei oteta huomioon. 5. Tarjoushinta ja tarjouksen voimassaolo Tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kiinteinä nettohintoina (kahden desimaalin tarkkuudella) ja ilman arvonlisäveroa, alennukset hintoihin valmiiksi laskettuna. Hinta merkitään tarjouspohjaan ilmoitetussa hintayksikössä (esim. per kpl). Hinnan tulee kattaa kaikki kulut, ml. toimitus-, vakuutus- laskutus- ja käsittelykulut. Tarjoushinnat merkitään nimikkeittäin tarjouspohjassa edelletyllä, asiakkaan toimintakykyä vastaavan käyttötarpeen mukaisella kokoonpanolla. Erikseen sovittaessa Ostaja ja Myyjä voivat vaihtaa proteesiin tarjotun komponentin vaihtoehtoiseen asiakkaan toimintakykyyn paremmin sopivan komponentin (esim. jalkaterän alaraajaproteesissa). Tällöin kokoonpanon vaihdetaan korvaavan komponentin hinta, joka on merkitty erikseen tarjouspohjaan. Kun Ostaja näin vaihtaa komponentin, vaihdosta ei veloiteta erikseen työtunteja, vaan se sisältyy proteesin perushintaan. Tarjoushintaan tulee sisältyä proteesin hinnan lisäksi koko proteesipalvelu. Proteesipalvelu sisältää proteesin arvion, materiaalit, valmistuksen aiheuttamat työtunnit, sovituksen ja käytönopetuksen ohjeineen, luovutuksen henkilökohtaisesti asiakkaalle sekä seurannan Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. Lisäksi tarjoushinta sisältää mahdolliset muutokset sopivuustakuun aikana, mikäli ne eivät aiheudu asiakkaan tilanteen muutoksista johtuvista syistä esimerkiksi tyngän selvä muuttuminen. Tarjoushinnat täytetään taulukkoon nimikekohtaisesti ja tarjoushinta on sitova valitun palveluntuottajan tuotteiden osalta hankintakauden loppuun saakka. Tarjoushintoihin tulee sisältyä proteesityöryhmän koulutus Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. Tarjouksessa tulee erikseen ilmoittaa huollon ja korjauksen laskutusperusteet. Lisäksi tarjouksessa tulee erikseen ilmoittaa takuun jälkeisen huollon laskutusperusteet. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sitoumuksetta tehtyä tai valuuttasidonnaista tarjousta emme ota huomioon. Noudatamme lakisääteisiä hintoihin vaikuttavia muutoksia (kuten mm. arvonlisävero tai tullimaksut). 6. Määrät

4 Luonnos sivunro 4 Ilmoitetut määrät tarkoittavat yhden vuoden (=12 kk) arvioitua tarvetta. Ostaja ei sitoudu tilaamaan ko. määriä, mikäli tarvetta ei ole. Toisaalta hankintakauden aikana voidaan tilata arvioitua enemmän. Hankittavien apuvälineiden määrä riippuu asiakkaiden tarpeista. Alueella on tällä hetkellä noin 50 alaraajaproteesin ja noin 10 yläraajaproteesin käyttäjää. Mikäli asiakkaan perusteltu, yksilöllinen vammasta tai sairaudesta johtuva tarve niin edellyttää, asiakkaalle voidaan erityistapauksessa hankkia yksilöllinen apuväline sopimuksen ulkopuolelta. 7. Toimitusehto Arvio, sovitus, käytönopetus ohjeineen, luovutus ja pienet huollot on tapahduttava henkilökohtaisesti asiakkaalle Seinäjoen keskussairaalan Apuvälinekeskuksessa. 8. Korvaava tuote Mikäli sopimuskauden aikana Myyjän tuotevalikoima muuttuu, Myyjä on velvollinen hyväksyttämään uuden vastaavan tuotteen Ostajalla ja tarjoamaan korvaavan tuotteen hankintasopimuksessa sovitulla hinnalla. Mikäli sopimustuote joudutaan hankkimaan toiselta toimittajalta, on Myyjän vastattava hintaerotuksen kustannuksista. 9. Toimitusaika ja viivästys Toimitusaika ilmoitetaan tuotekohtaisesti tarjouspohjalle. Mikäli toimitus Myyjän vastattavasta syystä viivästyy yli sovitun toimituspäivän suorittaa Myyjä sopimussakkona ensimmäisestä viivästymispäivästä alkaen viivästyssakkoa, joka on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta, jokaiselta päivältä ensimmäisen viikon ajan ja sen jälkeen jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta yhden (1) prosentin viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta, kuitenkin enintään 15 %. Muutoin noudatetaan JYSE 2014 ehtoja. 10. Maksuehto ja laskutus Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun saapumisesta. Toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun tulee sisältää laskulle asetetut yleiset edellytykset ja viitteenä on mainittava sopimusnumero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Ostajalla on käytössä sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä. Verkkolaskuoperaattori ja -tunnus OKOY FIHH Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus Tarjoajan kelpoisuusehdot ja soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti. Todistukset ja muut pyydetyt selvitykset tulee toimittaa tarjouksen yhteydessä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin

5 Luonnos sivunro 5 hankintalain mukainen poissulkeminen. Palvelua toteuttavan henkilön tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisterissä apuvälineteknikon/apuneuvoteknikon ammattinimikkeellä. Tarjoajan tulee nimetä tarjouspohjaan proteesityöryhmään osallistuva, vastuullinen, apuvälineteknikko/apuneuvoteknikko, joka hallitsee ala- ja/tai yläraajaprotetisoinnin. Palvelua tulee olla tarjolla 12 (kaksitoista) kuukautta vuodessa, joten sijainen loma-ajoille tai muille poissaoloille tulee olla nimettynä ja käytettävissä proteesityöryhmässä. Osaamisvaatimukset koskevat myös nimettyä sijaista. Mikäli sopimuksenmukainen vastuuhenkilö tai nimetty sijainen hankintakauden aikana vaihtuu, Myyjän on neuvoteltava tästä ensin Ostajan kanssa. Uuden vastuuhenkilön tulee täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Mikäli Tarjoaja käyttää alihankintaa, Tarjoaja vastaa alihankkijan valmistuksesta ja palvelusta kuin omastaan. 12. Ammatillinen pätevyys ja työkokemus Tarjoajaa koskevien ehdottomien vaatimusten lisäksi tarjoukseen tulee liittää selvitykset palveluun nimetyn apuvälineteknikon työkokemuksesta, valmistamiensa proteesien määrästä ja mahdollisista lisäkoulutuksista proteesipalvelun osalta. 13. Takuu Nimikekohtaiset vähimmäistakuuajat on ilmoitettu tarjouspohjassa. Tarjouspohjaan tulee tarjoajan täyttää tuote- ja sopivuustakuu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tuotteilla on oltava vähintään kuuden (6) kuukauden sopivuustakuu alkaen tuotteen luovutuksesta asiakkaalle. Sopivuustakuulla tarkoitetaan tilannetta, jossa tyngän muutos ei ole syynä tuotteen sopimattomuuteen. Tuotetakuun vähimmäistakuuaika on nimikekohtaisesti 12 kuukautta, paitsi silikonitupen osalta kuusi (6) kuukautta. 14. Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät vakuutukset, kuten muun muassa potilasvahinko- ja vastuuvakuutus. Palveluntuottajan tulee antaa pyydettäessä selvitys toiminnan edellyttämistä vakuutuksista. Myyjä vastaa työntekijöidensä ammattitaidosta ja sen ylläpitämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista ja työsopimuksista. Myyjä vastaa omista vastuistaan kuten työntekijöiden palkoista sivukuluineen ja tarvittavasta työntekijämäärästä sijaismenettelyineen sekä kaikista lainsäädännön velvoittamista vakuutusmaksuista, mukaan lukien eläke- ja potilasvahinkovakuutusmaksut. Myyjä sitoutuu Ostajan suunnitelmaan laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Myyjä vastaa siitä, että Myyjän työntekijät tietävät tarpeellisilta osin tämän sopimuksen sisällön. Myyjä vakuuttaa, että kaikki tämän sopimuksen piirissä toimivat apuvälineteknikot/apuneuvoteknikot ovat ammattitaitoisia (asetus terveydenhuollon

6 Luonnos sivunro 6 ammattihenkilöistä /564). Myyjä vastaa siitä, että sen työntekijät ovat tietoisia tämän sopimuksen ehdoista. Vastuut ja vakuutukset -kohtaan ei sisälly tyhjentävää listausta. 15. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, kun hankintasopimus on tehty. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, Tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 16. Päätöksenteon perusteet Päätöksenteon perusteena on hinnaltaan halvin tarjous hankintaryhmittäin. Yksilöllisesti valmistettavat aikuisten alaraajaproteesit Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Siirtyminen) Hinta (Kevyt sisätila liikkuminen) Hinta (Aktiivinen) Hinta (Aktiivinen ulkoilu) Hinta (Säären kylpyproteesi) Hintayksikkö (Kevyt sisätila liikkuminen) Hintayksikkö (Aktiivinen) Hintayksikkö (Aktiivinen ulkoilu) Hinta (Alaraajaproteesien uusinnat) Hinta (Tynkäsukat ja lisätarvikkeet) Yksilöllisesti valmistettavat yläraajaproteesit aikuiselle Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Kosmeettiset yläraajaproteesit, Aikuiset) Hinta (Myoelektrinen yläraajaproteesi, Aikuiset) Hinta (Yläproteesien uusinnat, Aikuiset) Yksilöllisesti valmistettavat yläraajaproteesit lapsille Hintakori Pisteytysperusteet (korkeintaan 100 pistettä) Hintakori: Suhteessa halvimpaan hintaan Hinta (Kosmeettiset yläraajaproteesit, Lapset) Hinta (Myoelektrinen yläraajaproteesi, lapset) Hinta (Yläproteesien uusinnat, Lapset)

7 Luonnos sivunro Sopimusehdot Valitun toimittajan kanssa tehdään erikseen kirjallinen sopimus (sopimusluonnos liite 4). Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintapäätös tulee sitovaksi vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Pyydämme ilmoittamaan tarjouspohjassa sähköpostiosoitteen mihin hankintapäätös tiedotetaan. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 TAVARAT 5. Tarjous 18. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä henkilötietojen rekisteröinti Yleistä Toiminnassa otetaan huomioon myös tietosuojavaatimukset. Myyjää sitoo henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä arkaluontoisten tietojen käsittelyssä henkilötietolaki ja potilaslainsäädännön mukaiset salassapito- ja vaitiolosäännökset. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tietoturvaa ja varmistavat riittävän henkilötietojen suojaamisen. Myyjä sitoutuu olemaan käyttämättä sopimuksen täyttämisen yhteydessä saamiaan tietoja omassa toiminnassaan ja olemaan luovuttamatta niitä millekään taholle ja pitämään muutoin salassa kaikki potilastiedot. Myyjä sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista 298/2009. Myyjä vastaa siitä, että sen työntekijät ovat tietoisia ja sitoutuneet erillisellä sitoumuksella salassapito- ja vaitiolovelvollisuuksiin. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä muuhun kuin sopimustarkoituksiin ja olemaan luovuttamatta ja pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa materiaalin ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Potilaslain ja muun lainsäädännön mukaan potilaalla on oikeus käyttää terveyspalveluja säilyttäen yksityisyydensuojansa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 16 ja 17 :ssä mainittu salassapitovelvollisuus laajassa merkityksessä koskee myös Myyjän henkilökuntaa, joka käy Ostajan tiloissa. (Liite mallisitoumuslomake) Tähän kohtaan liittyvät velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin Sopimussakko Myyjä on velvollinen korvaamaan sairaanhoitopiirille sopimussakkona kustakin eri rikkomuksesta á euroa kuitenkin kunkin sopimuskauden aikana yhteensä ,00 (kolmekymmentätuhatta) euroa, ja ylimenevältä osalta kaikki Ostajalle aiheutuneet vahingot, mikäli Myyjä rikkoo tämän kohdan ehtoja.

8 Luonnos sivunro Henkilötietojen rekisteröinti Ostaja on tämän sopimuksen mukaisessa toiminnasta syntyvistä potilasasiakirjoista rekisterinpitäjä. Myyjä sitoutuu noudattamaan potilastietorekistereitä koskevaa lainsäädäntöä ja Ostajan ohjeita käyttäessään Ostajan potilastietojärjestelmiä. Myyjä sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista 298/2009. Myyjä kirjaa asiakaskäynnin sisällön ja tehdyt toimenpiteet Effica-sairaskertomusjärjestelmään 19. Sovellettava lainsäädäntö, sopimuksen päättäminen, erimielisyys Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mitä tässä sopimuksessa ei ole erityisesti mainittu sovelletaan JYSE2014 ehtoja. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa määräajan. Optiot ja Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan erikseen noin puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Ostajan osaoptio-oikeus on mahdollinen hankintaryhmittäin. Erimiellisyydet Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, edellyttää sopimuksen purkaminen kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivässä tästä toiselta Osapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Mikäli Ostaja on lähettänyt kolme (3) kertaa vuoden aikana kirjallisia reklamaatioita sopimusrikkomuksista, mukaan lukien viivästykset, Ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla, joita on vähintään kolme (3). Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 20. Sopimuksen siirto Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus ilman toisen osapuolen suostumusta toimintaansa jatkavalle organisaatiolle. 21. Muut ehdot Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä vaadittujen kohtien ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta mukaan tarjouskilpailuun. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset selvitykset. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pitää oikeuden olla yhteydessä referenssitiedoissa esitettyihin yhteistyökumppaneihin.

9 Luonnos sivunro 9 Hankinnan tulee täyttää Suomen lakien ja asetusten vaatimukset, EU-direktiivien ja lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttämät vaatimukset. Tarjoajan tulee pitää rekisteriä potilaalla käytöstä olevista komponenteista ja niiden valmistuseristä tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tarjottujen tuotteiden on täytettävä tuotteelle määrättyjen standardien ja direktiivien vaatimukset ja olla CE-merkitty. Ostajalla on oikeus ja velvollisuus valvoa palveluntuottajan toimintaa. Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu toimittaja-/ edustus-vaihdoksia tai muutoksia sopimustuotteissa, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti välittömästi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakeskukseen. Muutosilmoitukset käsitellään erikseen hankintakeskuksessa ja niistä tulee olla Ostajan hyväksyntä. Mikäli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tapahtuu organisaatiossa muutoksia, jotka vaikuttavat hankintamääriin, pidätämme oikeuden vastaaviin hankintamäärämuutoksiin. Näistä ilmoitamme sopimuskauden aikana. 22. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset, tulee jättää sähköpostitse xxxxxxxx klo xxxxxx osoitteeseen xxxxxxxx Sähköpostiviestien otsikkokentässä oltava ehdottomasti tarjouspyynnön tunniste xxxxx Vastaukset kysymyksiin kootaan yhteen ja lähetetään kilpailutusohjelman kautta kaikille tarjouspyynnön pyytäneille toimittajille viimeistään xxxxx klo xxxx Vain kuntayhtymän kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat Ostajaa sitovia. 23. Tarjouksen lähettäminen Tarjous lähetetään sähköisesti xxxxx klo xxxxx mennessä osoitteella xxxxxxx Huom! Henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen tarjousta ei saa lähettää. Tarjoukseen liittyvät kuvalliset esitteet ja muu aineisto, jota Tarjoaja ei pysty toimittamaan sähköisessä muodossa, toimitetaan suljetussa kuoressa kahtena (2) kappaleena xxxx klo xxxx mennessä alla olevaan osoitteeseen. Kirjekuoreen on ehdottomasti merkittävä tarjouspyynnön tunnus: xxxxxx Postitus: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintakeskus Hanneksenrinne Seinäjoki Allekirjoitus xxxxxxx xxxx

10 Tarjouspohjaluonnos /49 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tarjous (LUONNOS ): Yksilölliset ylä- ja alaraajaproteesit (sopimuskausi , optio asti) TÄYTTÖOHJE: Muokattavissa olevien solujen taustaväri on oranssi Tarjouksen tiedot Tarjoaja: Y-tunnus: Kotisivut: Lähiosoite: Postiosoite: Maa (ellei Suomi): Käyntiosoite (ellei sama kuin yllä): Käyntiosoitteen postinro: Puhelinnro: Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten: Yhteyshenkilö: Mahd. toinen puhelinnro: Sähköposti tilauksia varten: Tarjouksen numero: Päiväys: Tarjous voimassa: Maksuehto: 21 pv netto Toimitusehto: TOP Toimitettuna (= Myyjä vastaa tavaran lastauksesta, kuljetuksesta, tavaravakuutuksesta ja purkamisesta sovitussa paikassa) perille tilaajan varastoon, FIN01.

11 Tarjouspohjaluonnos /49 Kelpoisuusehdot Tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista / :n vaatimukset oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi oltava kyllä-vastaus Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut oltava kyllä-vastaus Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksut oltava kyllä-vastaus Tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista / :n vaatimukset: Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin: Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin: Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi: Tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin: Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut: Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksut: Tarjouspyynnön mukaisesti liike- ja ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellinen materiaali on toimitettu erillisellä liitteellä / liitteillä selkeällä merkinnällä SALAINEN oikeaan yläreunaan (fontti 14): :

12 Tarjouspohjaluonnos /49 Palvelun vaatimukset ja saatavuus Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset selvitykset. Tarjouspyynnön mukainen selv itys varamiesjärjestelyistä sairauspoissaolojen ja vuosilomien ajalta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys palvelun saatavuudesta arkipäivisin ongelmatilanteissa ja toimintavarmuudesta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys proteesien valmistuksesta ja laadunvarmistuksesta: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukaiset referenssit vuosilta 2014, 2013 ja 2012: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys tuotetakuun sisällöstä: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjouspyynnön mukainen selv itys komponenttien kierrätyksestä: Tieto löytyy liitteeltä numero: Tarjoaja on rekisteröitynyt lainsäädännön mukaisesti. Mikäli Tarjoaja on yritys, on oltava Aluehallintoviraston (ent. Lääninhallituksen) toimilupa: Tieto löytyy liitteeltä numero: :

13 Tarjouspohjaluonnos /49 Yksilöllisesti valmistettavat alaraajaproteesit aikuisille Ammatillinen pätevyys ja työkokemus:vastuull. henkilö Tarjoajan tulee ilmoittaa Ostajaa varten ensisijainen, vastuullinen apuvälineteknikko, joka tulee työskenetelmään proteesityöryhmässä. Apuvälineteknikolla/apuneuvoteknikolla tulee olla apuvälineteknikon/apuneuvoteknikon koulutus. Apuvälineteknikoiden/apuneuvoteknikoiden osalta otetaan huomioon vain vakituinen henkilökunta. Täydennyskoulutusten osalta tulee ilmoittaa käytyjen proteesialan koulutuspäivien lukumäärä viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Koulutuspäivällä tarkoitetaan vähintään kuuden (6) tunnin koulutusta ja täydennyskoulutuspäiviä tulee olla käytynä vähintään 10 päivää viimeisen kahden (2) vuoden aikana. Proteesien valmistusprosesseista, joissa nimetty vastuullinen apuvälineteknikko on ollut mukana, ilmoitetaan kokonaismäärä (kpl) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Työkokemus proteesipalvelussa (kk) vähintään 120 kuukautta Kielitaito Suomi oltava kyllä-vastaus Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 päivää Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 kappaletta Seuraava lause ei koske tätä osiota: Mikäli ryhmään on täytetty vähemmän kuin yksi rivi, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro 1 Vastuullinen apuvälineteknikko Työkokemus proteesipalvelussa (kk), kuukautta Kielitaito Suomi Ruotsi Englanti Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, päivää Selvitys täsmennys/täydennyskoulutuksista löytyy tarjouksen liitteeltä nro Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Ilmoita valmistettujen tarjouspyynnön käyttötarkoituksen mukaisten tai vastaavien proteesien lukumäärä proteesikohtaisesti, viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Säären käyttöproteesit, siirtyminen Säären käyttötproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Säären käyttöproteesit, aktiivinen Säären käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Säären kylpyproteesit Reiden käyttöproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Muut alaraajaproteesit

14 Tarjouspohjaluonnos /49 Ammatillinen pätevyys ja työkokemus: Sijainen Tarjoajan tulee ilmoittaa Ostajaa varten ensisijainen sijainen vastuulliselle apuvälineteknikolle. Sijaista koskevat samat vaatimukset kuin vastuullista apuvälineteknikkoa. Apuvälineteknikoiden/apuneuvoteknikoiden osalta otetaan huomioon vain vakituinen henkilökunta. Täydennyskoulutusten osalta tulee ilmoittaa käytyjen proteesialan koulutuspäivien lukumäärä viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Koulutuspäivällä tarkoitetaan vähintään kuuden (6) tunnin koulutusta ja täydennyskoulutuspäiviä tulee olla käytynä vähintään 10 päivää viimeisen kahden (2) vuoden aikana. Proteesien valmistusprosesseista, joissa nimetty apuvälineteknikko on ollut mukana, ilmoitetaan kokonaismäärä (kpl) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Työkokemus proteesipalvelussa (kk) vähintään 120 kuukautta Kielitaito Suomi oltava kyllä-vastaus Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 päivää Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta vähintään 10 kappaletta Seuraava lause ei koske tätä osiota: Mikäli ryhmään on täytetty vähemmän kuin yksi rivi, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro 1 Apuvälineteknikko sijainen Työkokemus proteesipalvelussa (kk), kuukautta Kielitaito Suomi Ruotsi Englanti Proteesialan täsmennys/täydennyskoulutukset viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, päivää Selvitys täsmennys/täydennyskoulutuksista löytyy tarjouksen liitteeltä nro Valmistettujen alaraajaproteesien määrä (kpl) tarjouspyynnön mukaisesti viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Ilmoita valmistettujen tarjouspyynnön käyttötarkoituksen mukaisten tai vastaavien proteesien lukumäärä proteesikohtaisesti, viimeisen kahden (2) vuoden ajalta, kappaletta Säären käyttöproteesit, siirtyminen Säären käyttötproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Säären käyttöproteesit, aktiivinen Säären käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Säären kylpyproteesit Reiden käyttöproteesit, kevyt sisätila liikkuminen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen Reiden käyttöproteesit, aktiivinen ulkoilu Muut alaraajaproteesit

15 Tarjouspohjaluonnos /49 KA Säären käyttöproteesit: Siirtyminen Käyttötarkoitus: sovelluttava henkilölle, joka tarvitsee proteesia mahdollistamaan pystyasennon keittiötoimissa sekä sisätiloissa lyhyet siirtymiset esim. pyörätuoliin ja w c:hin. Proteesin tulee sisältää kaikki proteesin osat niin, että osista muodostuu käyttötarkoitusta vastaava, käyttökuntoinen, asiakkaalle luovutettava, toimiva kokonaisuus. Proteesikokonaisuuteen sisältyvät eri vaihtoehdot tulee olla vaihdettavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kokonaisuuden sisällä. Proteesin kokonaisuus: - Kipsimallilla holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: eri paksuudet vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava. Silikonitupen paksuus tulee olla valittavissa tyngän tarpeen mukaan. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine, valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: eri vaihtoehtoja, jotka valittavissa käyttötarkoituksen ja asiakastarpeen mukaan - Jalkaterä: vähinään kaksi (2) eri vaihtoehtoa / nimike - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Toimitusaika mittojen ottamisesta enintään 10 työpäivää Sopivuustakuu vähintään 6 kuukautta Tuotetakuu vähintään 12 kuukautta Kaikkiin nimikkeisiin pitää tarjota Jotta tuoteryhmä hyväksytään vertailuun, tulee jokaiseen nimikkeeseen tarjota vähintään yksi rivi. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA A Säären käyttöproteesi, siirtyminen, alle 100 kg 2 KA A1 Säären käyttöproteesi, siirtyminen, yli 100 kg Hintayksikkö Hinta, eur Toimitusaika mittojen ottamisesta, työpäivää Sopivuustakuu, kuukautta Tuotetakuu, kuukautta Proteesin tarkempi sisältöerittely tuotenumerotasolla löytyy tarjouksen liitteeltä nro

16 Tarjouspohjaluonnos /49 KA0624 ALARAAJAPROTEESIT: KA A ja KA A1 Sääriproteesin osat Tarjoajan tulee eritellä alla olevaan taulukkoon nimikkeille KA A ja KA A1 tarjoamansa proteesin osat sekä näiden mahdolliset eri vaihtoehdot huomioiden käyttötarkoitus. Tarjottuun proteesikokonaisuuteen ja sen hintaan sisältyvät osat tulee ilmoittaa tarjouspohjassa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspohjaan mahdolliset muut nimikekohtaiset vaihtoehdot, jotka eivät kuulu tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan. Proteesi kokonaisuuden osat: - Holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava, muut mahdolliset eri paksuudet ja materiaalivaihtoehdot (geeli, pehmeä ja kimmoisa silikoni ja polyuretaani) tulee ilmoittaa taulukossa. Geelitupen osalta koko-tieto tulee ilmoittaa tuotemerkki-kentässä. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine -vaihtoehdot - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: kokonaisuuteen tulee sisältyä eri vaihtoehtoja - Jalkaterä: vähintään kaksi (2) eri jalkaterävaihtoehtoa, muut mahdolliset jalkaterävaihtoehdot tulee ilmoittaa myös taulukkoon - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Vertailussa huomioidaan nimikekohtaisesti kaikki rivit (vähintään yksi). Mikäli nimikkeeseen on tarjottu vähemmän rivejä, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA AA Holkki 2 KA AA Holkki 1 KA062440A1 Geelituppi 2 KA062440A1 Geelituppi 1 KA AB Kiinnityslaite 2 KA AB Kiinnityslaite 1 KA AC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 2 KA AC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 1 KA062427A1 Jalkaterä 2 KA062427A1 Jalkaterä Hinta, eur Hintayksikkö Tarkentavat tiedot: materiaali, kiinnitystapa, koko ym. Sisältyykö tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan? Valmistaja Mikäli tuote ei sisälly tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan, tuotekohtainen tarkempi erittely ja selvitys löytyy tarjouksen liitteeltä nro

17 Nimikkeen vaatimuksia vastaavat lisärivit Tarjouspohjaluonnos /49

18 Tarjouspohjaluonnos /49 KA Säären käyttöproteesit: Kevyt sisätila liikkuminen Käyttötarkoitus: sovelluttava henkilölle, joka tarvitsee proteesia mahdollistamaan pystyasennon ja liikkumisen sisätiloissa. Asiakkaan fyysinen toimintakyky rajoittaa proteesin käyttöä ulkona liikkumisessa. Proteesi mahdollist aa pienten esteiden ylittämisen ja epätasaisessa maastossa liikkumisen. Proteesin tulee sisältää kaikki proteesin osat niin, että osista muodostuu käyttötarkoitusta vastaava, käyttökuntoinen, asiakkaalle luovutettava, toimiva kokonaisuus. Proteesikokonaisuuteen sisältyvät eri vaihtoehdot tulee olla vaihdettavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti kokonaisuuden sisällä. Proteesin kokonaisuus: - Kipsimallilla holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: eri paksuudet vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava. Silikonitupen paksuus tulee olla valittavissa tyngän tarpeen mukaan. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine, valittavissa asiakkaan tarpeen mukaan - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: eri vaihtoehtoja, jotka valittavissa käyttötarkoituksen ja asiakastarpeen mukaan - Jalkaterä: vähinään kaksi (2) eri vaihtoehtoa / nimike - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Toimitusaika mittojen ottamisesta enintään 10 työpäivää Sopivuustakuu vähintään 6 kuukautta Tuotetakuu vähintään 12 kuukautta Kaikkiin nimikkeisiin pitää tarjota Jotta tuoteryhmä hyväksytään vertailuun, tulee jokaiseen nimikkeeseen tarjota vähintään yksi rivi. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA B Säären käyttöproteesi, kevyt sisätila liikkuminen, alle 100 kg 2 KA B1 Säären käyttöproteesi, kevyt sisätila liikkuminen, yli 100 kg Hintayksikkö Hinta, eur Toimitusaika mittojen ottamisesta, työpäivää Sopivuustakuu, kuukautta Tuotetakuu, kuukautta Proteesin tarkempi sisältöerittely tuotenumerotasolla löytyy tarjouksen liitteeltä nro

19 Tarjouspohjaluonnos /49 KA0624 ALARAAJAPROTEESIT: KA B ja KA B1 Sääriproteesin osat Tarjoajan tulee eritellä alla olevaan taulukkoon nimikkeille KA B ja KA B1 tarjoamansa proteesin osat sekä näiden mahdolliset eri vaihtoehdot huomioiden käyttötarkoitus. Tarjottuun proteesikokonaisuuteen ja sen hintaan sisältyvät osat tulee ilmoittaa tarjouspohjassa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouspohjaan mahdolliset muut nimikekohtaiset vaihtoehdot, jotka eivät kuulu tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan. Proteesi kokonaisuuden osat: - Holkki: valu- tai lämpömuovi - Geelituppi: vähintään 3 mm esim. Iceross Comfort tai vastaava ja 6 mm esim. Iceross Comfort+ tai vastaava, muut mahdolliset eri paksuudet ja materiaalivaihtoehdot (geeli, pehmeä ja kimmoisa silikoni ja polyuretaani) tulee ilmoittaa taulukossa. Geelitupen osalta koko-tieto tulee ilmoittaa tuotemerkki-kentässä. - Proteesin kiinnityslaitteet: tappi, lukko ja alipaine -vaihtoehdot - Sääriputki ja kiinnitysadapteri: kokonaisuuteen tulee sisältyä eri vaihtoehtoja - Jalkaterä: vähintään kaksi (2) eri jalkaterävaihtoehtoa, muut mahdolliset jalkaterävaihtoehdot tulee ilmoittaa myös taulukkoon - Kosmetiikka sisältäen täytteet, pehmusteet, polvimansettisukka ym. tarvittava muotoilu sekä vähintään kaksi (2) kappaletta kosmetiikkasukkia ja vähintään viisi (5) kappaletta tynkäsukkia (puuvillafrotee 50 cm). Vertailussa huomioidaan nimikekohtaisesti kaikki rivit (vähintään yksi). Mikäli nimikkeeseen on tarjottu vähemmän rivejä, käytetään puuttuvan rivin tilalla muista tarjouksista epäedullisinta arvoa vertailuarvona. Nro Nimike Tuotemerkki Tuotenro 1 KA BA Holkki 2 KA BA Holkki 1 KA062440A2 Geelituppi 2 KA062440A2 Geelituppi 1 KA BB Kiinnityslaite 2 KA BB Kiinnityslaite 1 KA BC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 2 KA BC Sääriputki ja kiinnitysadapteri 1 KA062427A2 Jalkaterä 2 KA062427A2 Jalkaterä Hinta, eur Hintayksikkö Tarkentavat tiedot: materiaali, kiinnitystapa, koko ym. Sisältyykö tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan? Valmistaja Mikäli tuote ei sisälly tarjotun proteesikokonaisuuden hintaan, tuotekohtainen tarkempi erittely ja selvitys löytyy tarjouksen liitteeltä nro

20 Nimikkeen vaatimuksia vastaavat lisärivit Tarjouspohjaluonnos /49

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot