Kaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuustolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 66. Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. Kaupunginvaltuustolle"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 66 Mikkelin kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuustolle

2 Sisällys 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan työskentely Kokoonpano ja työskentelytapa Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Keskushallinto Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Etelä-Savon pelastuslaitos Liikelaitokset Sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sivistystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tekninen toimi Tekninen lautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta Tilakeskus Kaupunkikonserni Talous ja investoinnit Tilikauden tuloksen muodostuminen ja talous Investoinnit Kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Muut havainnot Ympäristötilinpäätös Henkilöstöraportti Sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta

3 Juhani Oksman 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Toimintavuosi 2014 oli Mikkelin kaupungin uuden kolmijalka -strategian ensimmäinen toimintavuosi. Kaupungin toiminnassa oli havaittavissa kolme tärkeää puutetta, jotka liittyivät edelleen talousvaikeuksiin, sosiaali- ja terveydenhoidon menojen suureen kasvuun ja henkilökunnan sisäiseen ilmapiiriin. Mikkeli putosi kaupunkien imagovertailussa sijalta 7 sijalle 27. Tultiin imago-kilpailussa kerralla pääsarjasta maakuntasarjaan. Kaupungin kehityshankkeet etenivät tavoiteltuun suuntaan, kun biopellettikoelaitos käynnistyi Pursialassa. Mikkelin alueelle elintärkeä toimiala matkailu alkoi kärsiä menetyksiä vuoden loppupuolella, kun EU:n päätöksellä voimaan tulleet talouspakotteet vähensivät tuntuvasti venäläisten turistien määrää. Mikkelin elinkeinotoiminnan kehittämiseksi aloitettiin kahden kehitysyhtiön yhdentymisen valmistelut. Jatkossa jää nähtäväksi, kuinka elinkeino- ja kehityshankkeiden eteenpäin vieminen tehostuu. Mikkelin kehitykselle tärkeä Lupaus projekti etenee aikataulun mukaisesti, vaikka uuden digi-osaamisen ja vanhan manuaalikäytännön välillä on esiintynyt kitkaa monessa paikassa. Pitkän aikaa henkilökunnan sisäistä ilmapiiriä jäytänyt yksi asia lähdettiin viemään maaliin, kun tehtiin kaksikin selvitystä kiusaamiseen liittyvästä kysymyksestä. Toinen henkilökunnan käsittelyyn liittynyt kielteinen asia odottaa edelleen ratkaisuaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vuotta 2014 sävytti useiden johtavien virkamiesten joukkopako tai ainakin niiden valmistelu. Vuosi 2014 oli tässä mielessä alkavan uudistuksen ja muutoksen aikaa. Hyvien saavutusten joukkoon on kirjattava, että Mikkeli on esimerkillinen liikuntakaupunki. Mikkeli palkittiin Suomen Urheilugaalassa Paavo Nurmi -palkinnolla ja mikkeliläiset ovat menestyneet muissakin urheilulajeissa kuin vain palloilulajeissa ja jääkiekossa. Menestyjiä ovat olleet Mikkelin Soutajien kaikki kesän osakilpailut voittanut naisjoukkue, nuoret nyrkkeilijät, hiihtäjät ja yleisurheilijat sekä judon harrastajat. Mikkelissä on erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan liikuntaan, suorituspaikoista ei ole puutetta, on enemmänkin puute liikkujista. Huolestuttavat väestön terveyshaitat olisi käännettävissä parempaan suuntaan, jos ihmisiltä löytyisi tarvittava tahtotila muuttaa epäterveellisiä elintottumuksiaan. Tarkastuslautakunta haluaa kiittää tilintarkastajaa ja lautakuntansa sihteeriä tarkastustoiminnan suunnitelmallisesta järjestämisestä ja hyvästä yhteistyöstä. JUHANI OKSMAN Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 3

4 2. Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on kunnan pakollinen toimielin, jonka tehtävät on määritelty kuntalain 74. :ssä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvionsa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta esittää tässä arviointikertomuksessa. 2.1 Kokoonpano ja työskentelytapa Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi yksitoista (11) jäsentä ja heille varajäsenet sekä nimesi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämä arviointikertomus vuodesta 2014 on nykyisen tarkastuslautakunnan toinen arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan työskentely painottui tilikauden aikana kaupungin toiminnan ja talouden seurantaan sekä johtavien viranhaltijoiden ja muiden henkilöiden kuulemiseen. Tarkastuslautakunnan kuultavina kokouksissa ovat olleet konsernitarkastaja Juha Vuorela, talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen, ympäristöpalveluiden johtaja Arja Holopainen, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Anssi Kaipainen, kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen, vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Kammonen, kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa, hallintojohtaja Ari Liikanen, työterveysliikelaitoksen johtaja Pirkko Valtola, Otavan opiston johtaja Matti Väänänen ja vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki. Lisäksi joulukuun 2014 kokouksessa lautakunta kuuli kaupungin pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Tarkastuslautakunnan jäsenet Elkharam Tiina Kurvinen Minna Kakriainen Markku Tullinen Hannu, varapuheenjohtaja Teittinen Leena Klèn Tanja Oksman Juhani, puheenjohtaja Roos Tea-Tuulia Rantalainen Erkki Aaltonen Janne Piispa Leevi Varajäsenet Suutari-Piispa Eija Puhakka Seija Alanen Juhani Ylönen Teijo Toijonen Merja Paasonen Arto Laukkanen Asko Mielonen Hannu Riikonen Marjukka Marttinen Jussi Rautio Tiia 4

5 Lautakunta on kokoontunut säännöllisesti ja kokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa. Varsinaisen arviointikertomuksen työstämisen tarkastuslautakunta on tehnyt omissa työkokouksissaan huhti- ja toukokuun 2015 aikana. Lautakunnalla on ollut arviointityötä varten käytettävissä mm. eri toimielinten pöytäkirjat, talousarvio 2014, käyttösuunnitelmat 2014, tilinpäätös 2014, henkilöstöraportti 2014, sosiaali- ja potilasasiamiehen laatima selvitys toimintavuodelta 2014 sekä tilintarkastajan raportit. Tilintarkastuksen on suorittanut JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHTT, KHT Elina Hämäläinen. Vastuunalainen tilintarkastaja on ollut sihteerinä läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa ja hän on raportoinut tekemistään tarkastushavainnoista tarkastuslautakunnalle sekä suullisesti että kirjallisesti. Vuoden 2013 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa , jolloin kaupunginvaltuusto merkitsi sen tiedoksi ja päätti samalla pyytää kaupunginhallitusta hankkimaan selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja saattamaan ne valtuuston tietoon syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen antamat selvitykset kokouksessaan Kyseiset selvitykset käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan kokouksessa Lautakunta ei ollut tyytyväinen kaupunginhallituksen antamiin selvityksiin koskien talousarvion laadinnan realistisuutta (mm. sosiaali- ja terveystoimen toistuvat alibudjetoinnit ja ensihoidon kulujen puutteellinen ennakoiminen) ja se päätti, että asiaan palataan vuodelta 2014 laadittavassa arviointikertomuksessa. 2.2 Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet 5

6 3. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin organisaatio on hallintosäännön mukaan jaettu keskushallintoon (konsernipalvelut), sosiaali- ja terveystoimeen, sivistystoimeen ja teknisen toimen toimialaan. Edelleen kaupungin toiminnot on jaettu toimialoihin ja tulosalueisiin, jotka on sijoitettu toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää toimialajaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosassa on esitetty konsernipalveluiden, lautakuntien, liikelaitosten ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat. Määrärahojen sitovuustasoksi talousarviossa on määritelty bruttositovuus eli määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia lukuun ottamatta ruoka- ja puhtauspalveluita, joita sitoo nettotulos. Käyttötalousosassa on esitetty lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Kuntamaisemasta saadut tunnuslukutaulukot on esitetty seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan Mikkelin yksikön, kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan osalta. Mikkelin Vesiliikelaitoksella ja taseyksiköistä Tilakeskuksella on toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta ja kaikilla liikelaitoksilla liikelaitosten liikeylijäämä sekä vakituisen henkilökunnan määrä. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat korkotulojen ja menojen netto. Investointiosassa Tilakeskus-taseyksikön investoinnit on määritelty sitoviksi hanketasolla lukuun ottamatta muutos- ja peruskorjaustöitä. Emokaupungin investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Kaupungin ja Tilakeskuksen investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion käyttötalousosan lautakuntia sitovat palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet (= toiminnalliset tavoitteet) on johdettu kaupungin strategisista päämääristä: 1. Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen 2. Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima 3. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarviossa taulukkomuodossa sivun alareunassa olevan taulukon mukaisesti. MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarviossa taulukkomuodossa: Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiassa Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämät arviointihavainnot perustuvat pitkälti Toteutuma Kaupungin sarakkeessa toiminnallisten tilinpäätöksessä tavoitteiden esitettyihin esitystapa toteutumaselvityksiin talousarviossa. ja poikkeamiin sekä Kuntamaisema ohjelmasta saatujen tunnuslukutaulukoiden sanallisiin selvityksiin. 6 Vuoden 2014 talousarviossa oli asetettu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet myös kaupungin 13 merkittävimmälle tytäryhteisölle. Näiden toteutumista on selostettu tilinpäätöksessä yhteisöittäin vaihtelevalla tavalla, mutta selvityksistä saa hyvän kokonaiskuvan konserniyhtiöiden toiminnasta vuoden 2014 aikana.

7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämät arviointihavainnot perustuvat pitkälti Toteutuma -sarakkeessa tilinpäätöksessä esitettyihin toteutumaselvityksiin ja poikkeamiin sekä Kuntamaisemaohjelmasta saatujen tunnuslukutaulukoiden sanallisiin selvityksiin. Vuoden 2014 talousarviossa oli asetettu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet myös kaupungin 13 merkittävimmälle tytäryhteisölle. Näiden toteutumista on selostettu tilinpäätöksessä yhteisöittäin vaihtelevalla tavalla, mutta selvityksistä saa hyvän kokonaiskuvan konserniyhtiöiden toiminnasta vuoden 2014 aikana. Tarkastuslautakunnan arviointityötä on vaikeuttanut kaupungin toiminnallisten tavoitteiden täsmällisten mittareiden puutteet sekä se, että toimenpiteiden ja toteutumaselvityksen välillä ei ole aina nähtävissä selkeää yhteyttä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita maaseutu- ja tielautakunnan toimenpide Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja toimenpiteiden tekeminen ja sen toteutuma Osallistunut ohjausryhmän kokouksiin. Tämän esitystavan perusteella on mahdotonta arvioida, missä määrin valtuuston asettama toiminnallinen tavoite on toteutunut. Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen luettavuutta häiritsee ja vaikeuttaa erittäin pieni tekstikoko, mistä tarkastuslautakunta huomautti jo edellisvuonna. Lisäksi tilinpäätöksessä on selostettu eräitä asioita useampaan kertaan, mikä tekee tasekirjasta sivumäärältään entistä laajemman. Tilinpäätös on julkinen asiakirja, jonka tulisi olla luettava ja selkeä kokonaisuus. 3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Mikkelin kaupungin strategia perustuu kestävään kasvuun sekä hyvinvointiin, jota tarkastellaan kolmesta eri hyvinvointinäkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön. Strategiaa on toteutettu kolmen hyvinvointiohjelman ja niille asetettujen päämäärien (a,b,c) kautta: 1. Asukkaiden hyvinvointiohjelma a. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen b. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla c. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 2. Elinkeinojen hyvinvointiohjelma a. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen b. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen c. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu 3. Ympäristön hyvinvointiohjelma a. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen b. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen c. Rakennetun ympäristön laatu Hyvinvointinäkökulmia on talousarviossa konkretisoitu edellä esitetyillä eri päämäärällä (yhteensä 9 kpl). Kunkin päämäärän toteutumista seurataan määrällisillä mittareilla, joille on asetettu lähtö- ja tavoitetasot. Päämäärien toteutumiset on koottu tilinpäätöksessä taulukkomuotoon (indikaattorit, lähtötaso, toteutuma 2014, tavoite 2017). Taulukoista ilmenee, että eri tavoitteiden kohdalla on pääsääntöisesti edetty tavoitetason 2017 suuntaan, mutta poikkeuksiakin on. Lisäksi eräiden mittareiden osalta herää kysymys niiden todennettavuudesta ja luotettavuudesta (esim. alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden, ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen määrä, ekologinen jalanjälki). Toteutumataulukot on esitetty tilinpäätöksessä toimialakohtaisesti. Koko kaupungin osalta eri hyvinvointiohjelmien toteuttamisesta ja toteutumisesta vuoden 2014 aikana voidaan todeta mm. seuraavaa: Asukkaat Vuoden 2014 aikana vakiintui Olkkari-toimintamalli, joka on nuorille suunnattu matalan kynnyksen palveluiden tuottamismalli. Malli tarjoaa nuorille ohjausta, tukea ja osallisuutta omien palveluiden kehittämiseen. Vuonna 2014 kaupungissa toteutettiin laajamittainen Täydellinen liikuntakuukausi, joka huomioitiin Urheilugaalassa Paavo Nurmi -palkinnolla. Mikkelissä päihteet aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia maan keskiarvoa enemmän. Mikkeliläiset juovat alkoholia n. litran enemmän kuin muut suomalaiset keskimäärin. Mikkeliläisten sairastavuus on pysynyt samalla tasolla. Naisten sairastavuus on koko maata pienempi, mutta miehillä huolestuttavia ovat erityisesti nuorten miesten tapaturmat ja myrkytykset sekä suuri itsemurhien määrä. 7

8 Kulttuurin harrastamisen kävijämäärissä oli havaittavissa positiivisia muutoksia (teatteri, uimahalli, orkesteri). Elinkeinot Mikkelin elinkeinorakenne on pk- ja mikroyritysvaltainen ja yli puolet näistä yrityksistä toimii palvelualoilla. Mikkelin seudulla perustetuista uusista yrityksistä (yhteensä 243 kpl) perustettiin 101 yritystä Uusyrityskeskus Dynamon avulla. Vuonna 2014 aloitettiin selvitys ja tehtiin myös päätös Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n fuusioitumisesta Miktech Oy:öön. Mikkelin Entrepreneurship Societyn (yrittäjyysyhteisö) toimesta järjestettiin 48 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 854 henkilöä. Hankintatoimea kehitettiin voimakkaasti vuoden 2014 aikana ja pyrkimyksenä oli mm. lisätä paikallisten yritysten elinvoimaa hankintojen läpinäkyvyydellä. Teollisuustontteja luovutettiin kymmenkunta kappaletta vuonna Satamalahden businessplan valmistui kesällä 2014 ja Satamalahden alueen kaavoitus on aloitettu ns. Veturitallien alueella. Ympäristö Metsä-Sairilan kaatopaikalle ja ESE:n Pursialan voimalaitokselle on tehty investointeja ympäristönäkökulmat huomioon ottaen, mm. jätteidenlajitteluhalli ja Pursialan 2. kattilan muuttaminen kokonaan puulle vuonna 2013 (avajaiset vuonna 2014). Hiilidioksidipäästöjen osalta viimeisin tieto on vuodelta Suurimpia päästöjen aiheuttajia olivat mm. liikenne (35 %), kaukolämmön tuotanto (21 %), kuluttajien sähkökulutus (13 %) jne. Luomutilojen määrä on pienentynyt vuonna 2015 voimaan tulleiden määräysten johdosta. Uusia kevyenliikenteen väyliä on rakennettu eri puolille Mikkeliä mm. Tuskuun; Ristiinan taajaman ja Pellosniemen välinen kevyen liikenteen väylä on valaistu. 3.2 Keskushallinto Keskushallinnon yleisenä tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa. Keskushallinto tukee ja luo edellytyksiä toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Keskushallintoon kuuluvia toimielimiä ja liikelaitoksia olivat vuonna 2014 kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, Etelä-Savon Työterveys Liikelaitos, Etelä-Savon pelastuslautakunta, Mikkelin Vesiliikelaitos, Otavan Opiston Liikelaitos, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja Mikkelin seudun ympäristölautakunta Konsernipalvelut Konsernipalvelut tukee kaupunginjohtajaa johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä. Konsernipalveluille oli asetettu talousarviossa 2014 yhteensä 6 kaupungin strategiasta johdettua, valtuustotason sitovaa tavoitetta. Tavoitteet toteutuivat pääosin, mutta esim. yritysten nettolisäystavoitteesta 140 yritystä/vuosi jäätiin tuntuvasti toteutuman oltua 82 yritystä. Montako yritystä samaan aikaan lopetti toimintansa, kun työttömyysprosentti on ollut koko ajan kasvussa? Konsernipalveluihin sisältyvä hallintopalvelut toteuttaa lupausta ensimmäisestä digitaalisesta kaupungista Suomessa Lupaus2016-ohjelman puitteissa. Ohjelman merkittävin kehittämiskohde vuoden 2014 aikana oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän (KuntaERP) käyttöönoton valmistelu vuoden 2015 alusta. Selvityksen tekeminen aluejohtokuntien uudesta aluejaosta ja kylien neuvottelukuntien asemasta siirtyi vuodelle Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2014 konsernitarkastajan valmistelemana Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan -ohjeen. Ohjeen tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Ohjeessa todetaan mm, että Ohje koskee kaikkia kaupunkikonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa, josta Mikkelin kaupunki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Onko ohje käyty läpi konserniyhtiöiden kanssa? Keskushallinnon toimintamenot ilman ruoka- ja puhtauspalveluita olivat alkuperäisessä talousarviossa 34,1 milj. euroa ja niitä lisättiin tilikauden aikana 0,1 milj. eurolla. Vuoden 2014 lopullinen toteutuma oli yhteensä 31,2 milj. euroa, joten alkuperäinen talousarvio olisi määrärahojen osalta riittänyt. Sen sijaan tulot alittuivat hieman eli 0,1 milj. euroa, minkä valtuusto hyväksyi maaliskuussa

9 MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Nettobudjetoidun Talousarviossa tavoitteeksi ruoka- ja puhtauspalvelut oli asetettu asiakkaiden -yksikön tietämyksen jeet sisäilmaongelmien lisääminen tarjotun hoidossa. ruoan kokonaisravintoainesisällöstä sekä toteutui ravintoaineen yli 0,5 milj. %-osuus euroa viitteellisestä budjetoitua päiväsaannista. tavoitteet Tätä sen sijaan tavoitetta saavutettiin oli tarkoitus hyvin, toteuttaa mm. terveys- hankki- Erilliset tunnusluku- toimintakate paremmin malla asiakaskäyttöön johtuen suureksi mobiililaitteet, osaksi henkilöstökulujen joita ei vuoden 2014 valvonnan aikana kuitenkaan tarkastukset hankittu. ja ympäristölupavelvollisten Tilinpäätöksessä perusteluna tälle on Toimintatulot ilmoitettu, että yhteensä ruoka- 12,9 ja puhtauspalveluilla milj. eu- kohteiden ollut euroja tarkastukset. hankkia ko. laitteita. alittumisesta. roa ylittivät budjetin 0,1 milj. eurolla ja toimintamenot Määrärahoja käytettiin 1,8 milj. euroa eli vajaat 0,1 yhteensä ,5 Ympäristölautakunta milj. euroa alittuivat budjettiin nähden milj. euroa talousarviota vähemmän. Toimintakate ylittyi 0,2 milj. eurolla, kun tuottoja kertyi suunniteltua 0,4 milj. eurolla. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu asiakkaiden Ympäristölautakunnan tietämyksen alaisuudessa lisääminen toimiva tarjotun Ympäristöpalvelut-yksikkö ruoan kokonaisravintoainesisällöstä huollon ja ympäristön suojelun sekä tehtävistä ravintoaineen Mikkelin seudulla. henkilöstömenoissa, Ympäristölautakunnalle terveystarkastajan oli asetettu talousarviossa virka oli enemmän. Tilinpäätöksen vastaa kuntatason mukaan ympäristöterveyden- menosäästöä tuli %-osuus yhteensä viitteellisestä 7 valtuustotason päiväsaannista. sitovaa tavoitetta, Tätä tavoitetta oli ro tarkoitus tavoitteen toteuttaa toteutumista. hankkimalla Esimerkiksi asiakaskäyttöön tavoitteen Todetuista tui? sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistami- joiden toteutumaselvitykset täyttämättä puoli vuotta. tilinpäätöksessä Mistä viran eivät täyttöviive kaikilta osin joh-ker- mobiililaitteet, en kiinteistöjen joita osuus ei vuoden kaupungin 2014 koko aikana kiinteistömassasta: kuitenkaan määrä vähenee 20 %. toteutumana todetaan, että hankittu. Sisäilmatyöryhmän Tilinpäätöksessä kokoonpanoa perusteluna on tälle vahvistettu on ilmoitettu, hoidossa. että ruoka- Erilliset ja puhtauspalveluilla tunnuslukutavoitteet ei ollut sen euroja sijaan saavutettiin Etelä-Savon hyvin, mm. terveysvalvonnan pelastuslaitos tarkastukset ja ym- ja työryhmä on päivittänyt toimintaohjeet sisäilmaongelmien hankkia päristölupavelvollisten ko. laitteita. kohteiden tarkastukset. Etelä-Savon pelastuslautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimiva Etelä-Savon pelastuslaitos toteutti Määrärahoja Ympäristölautakunta käytettiin 1,8 milj. euroa eli vajaat 0,1 milj. vuoden euroa talousarviota 2014 toiminnassaan vähemmän. pelastustoimen Toimintakate vuosien ylittyi 0,2 milj. eurolla, kun tuottoja kertyi suunniteltua enemmän Tilinpäätöksen palvelutasopäätöstä mukaan menosäästöä mm. onnettomuuksien puoli ennaltaehkäisyssä vuotta. Mistä viran sekä täyttöviive turvallisuuskoulutuksessa johtui? ja tuli henkilöstömenoissa, terveystarkastajan alaisuudessa toimiva virka oli Ympäris- täyttämättä Ympäristölautakunnan töpalvelut-yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön suojelun tehtävistä Mikkelin -kasvatuksessa. Pelastuslaitos on ollut kiitettävän aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa, joilla on vahvistettu häiriötilanteiden aikaista toimintaa ja johtamista. seudulla Ympäristölautakunnalle Etelä-Savon pelastuslaitos oli asetettu talousarviossa yhteensä 7 valtuustotason sitovaa tavoitetta, joiden toteutumaselvitykset tilinpäätöksessä eivät kaikilta osin kerro tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi ta- 2 todetaan, että Etelä-Savon pelastuslaitokselle toi- Mikkelin kaupungin vuoden 2014 talousarvion sivulla Etelä-Savon pelastuslautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimiva Etelä-Savon pelastuslaitos toteutti vuoden 2014 toiminnassaan pelastustoimen vuosien palvelutasopäätöstä mm. onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä turvallisuuskoulutuksessa ja -kasvatuksessa. Pelastuslaitos on ollut kiitettävän aktiivisesti mukana voitteen Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko den. Talousarviossa 2014 Pelastuslaitokselle oli aseminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon näh- erilaisissa hankkeissa, joilla on vahvistettu häiriötilanteiden aikaista toimintaa ja johtamista. kiinteistömassasta: määrä vähenee 20 %. toteutumana todetaan, että Sisäilmatyöryhmän kokoonpanoa sa kuvatut tavoitteet toimenpiteineen ja vastuutuksitettu kaupunkistrategian mukaisesti sivun alareunas- Mikkelin kaupungin vuoden 2014 talousarvion sivulla 2 todetaan, että Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Talousarviossa 2014 Pelastuslaitokselle oli asetettu kaupunki- on vahvistettu ja työryhmä on päivittänyt toimintaohneenstrategian mukaisesti seuraavat tavoitteet toimenpiteineen ja vastuutuksineen: ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen. Pelastusjohtaja ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvankehitys: Turvallisuuspalvelut toimivat valvontasuunnitelman mukaan. Pelastuspäällikkö/Savonlinna MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 tavoite: imagotutkimuksen 4. sija tavoite: yleinen yritysilmasto 3,5 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta. Pelastuspäällikkö/Pieksämäki 7 Tilinpäätöksestä puuttuivat kokonaan tavoitteiden toteumaselvitykset. Velvoite valtuuston asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista tilinpäätöksessä koskee kaikkia kaupungin toimielimiä, joten pelastuslaitoksen tulee jatkossa hoitaa toiminnallisten 9tavoitteiden raportointi tilinpäätöksessä asianmukaisella tavalla. Pelastuslaitoksen talous toteutui nettomääräisesti talousarviota paremmin, mutta liikevaihtotavoitteesta

10 Tilinpäätöksestä puuttuivat kokonaan tavoitteiden toteumaselvitykset. Velvoite valtuuston asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista tilinpäätöksessä koskee kaikkia kaupungin toimielimiä, joten pelastuslaitoksen tulee jatkossa hoitaa toiminnallisten tavoitteiden raportointi tilinpäätöksessä asianmukaisella tavalla. Pelastuslaitoksen talous toteutui nettomääräisesti talousarviota paremmin, mutta liikevaihtotavoitteesta 18,7 milj. euroa (muutettu talousarvio) jäätiin 1,8 milj. euroa ja vastaavasti henkilöstökulut alittuivat 2 milj. eurolla (muutettu talousarvio). Mistä näin suuret poikkeamat johtuivat? Liikelaitokset Mikkelin kaupungilla on kolme kunnallista liikelaitosta, joille valtuusto asettaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosten kirjanpito on eriytetty kaupungin kirjanpidossa ja liikelaitosten johtokunnat laativat tilikaudelta omat erillistilinpäätökset. Etelä-Savon Työterveys Liikelaitos saavutti hyvin sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikevaihtotavoite 5 milj. euroa ylittyi 0,8 milj. eurolla ja liikeylijäämä toteutui yli 0,2 milj. euroa suunniteltua paremmin. Tilikauden ylijäämä oli 0,6 milj. euroa. Liikelaitoksen taseessa oli tilinpäätöksen 2014 jälkeen ylijäämää 2,2 milj. euroa. Liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta, kun sen toiminnot siirrettiin liiketoimintasiirtona Etelä-Savon Työterveys Oy:lle. Mikkelin Vesiliikelaitos saavutti kaupunginvaltuuston sille asettamat toiminnalliset tavoitteet. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vakavia jakeluhäiriöitä sattunut. Tilinpäätöksen mukaan liikelaitoksen veden ja jäteveden yhteishinta oli 22. halvin maan 35 suurimman vesilaitoksen joukossa. Tämä sijoitus parani edellisvuodesta, jolloin sijoitus oli 31. Veden hinta perustuu vesihuoltolain määräyksiin, joiden mukaan vesihuollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Vesiliikelaitoksen vuoden 2014 liikevaihtotavoite 10,4 milj. euroa ylittyi 0,4 milj. eurolla. Liikeylijäämätavoite 2,3 milj. euroa ylittyi 1 milj. eurolla, kun poistot toteutuivat lähes 1 milj. euroa arvioitua pienempinä. Mistä poistojen näin iso budjettipoikkeama johtui? Kaupungille maksettiin korvausta peruspääomasta 0,5 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 2,8 milj. euroa. Taseessa on tilinpäätöksen 2014 jälkeen ylijäämää 8,4 milj. euroa ja vapaaehtoisia varauksia 2,7 milj. euroa. Kassa oli tilinpäätöksessä nollilla, kun vesilaitoksen rahavarat vajaat 0,2 milj. euroa olivat lainasaamisena kaupungin konsernitilillä. Otavan opiston tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin. Otavan Opiston Liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuivat edellisvuoden tavoin suunniteltua paremmin. Opiskelijamäärään sidottu valtionosuusrahoitus toteutui 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Liikelaitos onnistui kompensoimaan valtionosuusrahoituksen vajeen projekti- ja myyntituottojen kasvattamisella sekä ostojen vähentämisellä. Se teki 0,2 milj. euron ylijäämän eli talousarvion ylijäämätavoite hieman ylitettiin. Toisen asteen rahoitusuudistus tulee toteutuessaan muuttamaan merkittävästi verkkokoulutuksen valtionosuusperusteita. Samoin vapaan sivistystyön valtionosuudet tulevat laskelmaan. Nämä nyt nähtävissä olevat muutokset tuovat isoja haasteita opiston tulevaan toimintaan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan liikelaitos on tiedostanut hyvin tulevat muutokset ja ryhtynyt jo nyt ennakoiviin toimenpiteisiin. 10

11 3.3 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tarkoituksena on toimialaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten nojalla huolehtia siitä, että palvelut on järjestetty määrällisesti ja laadullisesti yhteistoiminta-alueen kuntien väestöntarpeita vastaavasti. Toimialan tulee myös huolehtia siitä, että sille osoitetaan riittävästi voimavaroja ja että sosiaaliset ja terveysnäkökohdat otetaan huomioon muussa kaupungin kehittämisessä ja palvelutuotannossa. Toimiala vastaa kaupungin tehtäviin kuuluvista sosiaalihuollon, sairaanhoidon ja terveydenhuollon sekä raittiustoimen tehtävistä. Sosiaali- ja terveystoimen alaisia toimielimiä ovat Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaa ohjaa vuonna 2013 hyväksytty seudullisen sosiaali- ja terveystoimen järjestämis- ja kehittämissuunnitelma sekä terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Lautakunnalle asetetut valtuustotason tavoitteet vuoden 2014 osalta toteutuivat pääsääntöisesti hyvin tai hyvään suuntaan. Tavoitteiden toteutumisesta voidaan mainita mm. seuraavaa: vanhuspalveluiden palvelurakennetta on kehitetty tavoitteiden suuntaan painopisteenä kotiin annettavat ja ennaltaehkäisevät palvelut vanhuspalvelulain mukaisia ikäihmisten terveystarkastuksia ei ole voitu tehdä kattavasti resurssipulan takia omaishoitoa on kehitetty ja kaikki kriteerit täyttävät ovat saaneet omaishoidontuen tai maksuttoman palvelun, mutta useissa tapauksissa nämä ovat toteutuneet asiakkaan näkökulmasta viiveellä kotihoidon toiminnan koordinoimiseksi on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä mielenterveys- ja päihdepalveluiden painopistettä on siirretty avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden suuntaan terveyspalveluissa hoitajien vastaanottoaikoja on lisätty ja lääkäreiden ostopalvelua vähennetty seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalue on vielä selvitysvaiheessa Palvelutasoa eli hoito- ja hoivatakuun toteutumista on tilinpäätöksen mukaan seurattu säännöllisesti ja asiasta on tiedotettu väestölle seudun nettisivuston kautta. Palvelutasotavoitteen toteutumisesta olisi hyvä raportoida myös tilinpäätöksessä, koska hoitotakuussa on kyse kunnan vastuulla olevasta lakisääteisestä velvoitteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvio toteutui hieman suunniteltua paremmin. Säästöä syntyi henkilöstömenoissa ja palveluiden ostoissa, yhteensä menot alittuivat 81 tuhatta euroa Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan palveluiden tuottamisen lähtökohtana on seudullinen järjestämissuunnitelma sekä palvelusopimukset. Valtuustotason tavoitteita lautakunnalle oli asetettu yhteensä 3 kpl ja lisäksi talousarvioon oli sisällytetty Mikkelin kaupungin osalta suorite- ja/tai taloustavoitteita aikuissosiaalityölle, aikuisten psykososiaalisille palveluille, erikoissairaanhoidolle, hoito- ja hoivapalveluille, kuntoutukselle, perhepalveluille, suun terveydenhuollolle, vammaispalveluille ja vastaanottopalveluille. Valtuustotason tavoitteiden toteutumisesta voidaan yhteenvetona todeta seuraavaa: mielenterveysasiakkaita siirrettiin tehostetusta palveluasumisesta kevyempiin asumismuotoihin (Miepä-hanke), tästä ei saatu säästöjä vielä vuonna 2014 mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotikuntoutustoiminta käynnistettiin vuoden 2014 alussa päivystykseen luotiin alueellinen hoitoonohjauksen kriteeristö, jolla potilas ohjataan oikealle ammattilaiselle, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan pilotoitiin systemaattinen puhelinkonsultaatio -toimintamalli, joka osoittautui kustannustehottomaksi tiimitoimintamalli alueellisesti ennakkoon sovittuihin potilasryhmiin perusterveydenhuollon kaksi akuuttiosastoa siirrettiin sairaalakampukselle osaksi päivystyshoidon prosessia; myös muita palvelupolkuja ja toimintojen keskittämistä sairaalakampukselle suunniteltiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päällekkäisyyksien vähentämiseksi ja toimintojen läheisyyden hyödyntämiseksi nuorten mahdollisimman varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukemiseen ja auttamiseen luotiin yhteinen tietokonesovellusalusta (liputushanke) Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevä palvelutoiminta vakinaistettiin helmikuussa 2015 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma päivitettiin ja hyväksyttiin valtuustossa Sähköisten Hyvis-palveluiden käyttöönottoja suunniteltiin mahdollistamaan uudenmuotoisia matalan kynnyksen palveluita ja jalkautuvia palveluita 11

12 Aikuissosiaalityössä sekä sosiaalityön että toimeentulotuen asiakasmäärät toteutuivat olennaisesti suunniteltua suurempina. Toimeentulotukipäätöksen saaminen lain edellyttämän 7 arkipäivän kuluessa toteutui vain 82 %:ssa hakemuksista. Toimeentulotukien käsittelyajat eivät edelleenkään ole kunnossa. Asian hoitamiseen tulee panostaa entistä enemmän, jotta se ei aiheuta kaupungille enempää negatiivista julkisuutta ja pahimmillaan sakkomaksuja. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain soveltamisoppaan mukainen tavoite on, että kunnat käyttäisivät ehkäisevään toimeentulotukeen vähintään 3,3 % kunnan toimeentulotuen menoista. Sosiaali- ja potilasasiamiehen laatiman selvityksen mukaan tämä osuus on ollut Mikkelissä 2 % vuonna Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen suuntaan säästäisi varmaankin toimeentulotuen kustannuksia myöhemmässä vaiheessa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta kaupunki joutui maksamaan 2,6 milj. euroa ja se ylitti alkuperäisen talousarvion yli 0,6 milj. eurolla (ns. KELA-sakkomaksu ). Aikuissosiaalityön määrärahat ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden kokonaisuudessaan yli 1,1 milj. euroa ja myös muutettuun talousarvioon nähden yli 0,6 milj. euroa. Aikaisempien vuosien ja vuoden 2014 lukujen (= asiakasmäärät ja eurot) perusteella vaikuttaa siltä, että talousarviota 2014 ei ollut laadittu realistisesti. Mikkelin kaupungin aikuisten psykososiaalisissa palveluissa mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen asiakasmäärän toteutuma oli 161, kun talousarviossa oli varauduttu 137 asiakkaaseen. Samoin päihdehuollon asumispalveluiden asiakasmäärä kasvoi merkittävästi (talousarvio 34/toteutuma 78). Alkuperäisessä talousarviossa aikuispsykososiaalisiin palveluihin oli varattu määrärahoja 6,6 milj. euroa ja lopullinen toteutuma oli tilinpäätöksessä lähes 9 milj. euroa eli vajetta oli peräti 2,4 milj. euroa. Tuotot yhteensä vajaat 1 milj. euroa toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Aikaisempien vuosien ja vuoden 2014 lukujen (= asiakasmäärät ja eurot) perusteella vaikuttaa siltä, että talousarviota 2014 ei ollut laadittu realistisesti. Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden peräti 7,2 milj. euroa. Osittain ylitystä selittää kuntien maksettavaksi tullut ylimääräinen potilasvastuuvahinkokorvaus vammautuneiden osalta 1,5 milj. euroa. Tarkastuslautakunta odottaa selvitystä, mistä eri tekijöistä muu osa ylityksestä johtuu ja mitä mahdollisuuksia kaupungilla on vaikuttaa vuosi vuodelta kasvavien erikoissairaanhoidon kustannusten hallintaan. Hoito- ja hoivapalveluihin sisältyvät omaishoito, kotihoito, päiväkeskus, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito. Vuonna 2014 kaikki kriteerit täyttävät saivat myönteisen omaishoitotukipäätöksen. Määrärahoja näyttää kuitenkin jääneen käyttämättä ainakin omaishoidon nimenomaisesta tilikohdasta, joten osaavatko kaikki todelliset tarvitsijat hakea tukea ja tarjotaanko omaishoitajille riittävästi vapaapäiviä jaksamisen varmistamiseksi? Omaishoitajien määrä väheni edellisvuodesta 17:llä. Yhtälö vaikuttaa ristiriitaiselta, kun hoidettavien määrä kasvaa. Onko tiedottaminen ollut riittävää esimerkiksi palvelusetelien käytön osalta? Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuodesta 134:lla, mikä selittyy laitoshoidon purkamisella. Toiminnan suunta on saatu oikeaksi ja kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Vanhustenhuollossa painopistealueina olevat ennakoiva toiminta, kuntoutus ja muut kotiin annettavat palvelut vaativat asianmukaiset resurssit. Miten resurssien riittävyydestä on varmistuttu, kun otetaan huomioon tämän palvelun kasvava tarve? Päiväkeskushoitopäivät alittuivat olennaisesti suunnitellusta (tavoite /toteutuma eli 57,8 %), mutta kulut yhteensä 2 milj. euroa toteutuivat lähes budjetin mukaisesti. Hoitopäivien alittuminen selittyy kesä- ja joulukuun pidennetyillä sulkuviikoilla, jotka toteutettiin kaupungin ohjeen mukaan, jotta talouden sopeuttamistavoitteet toteutuivat. Miten talouden sopeuttamistavoitteet toteutuivat, kun asiakasmäärät vähenivät ja kulut kuitenkin kasvoivat? Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät ylittyivät suunnitellusta 2,2 % (= hoitopäivää). Hoitopäivän hinta 114 euroa saatiin pysymään edellisen vuoden tasolla minikilpailutuksen ansiosta. Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivät ylittyivät suunnitellusta 26,9 % (= hoitopäivää) paikkamäärän kasvettua 7:llä. Hoitopäivän hinta oli 189 euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 27 eurolla. Määrärahojen ylitys oli lähes 0,7 milj. euroa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa hoitopäivät yhteensä nousivat edellisvuodesta 5.933:lla eli14 %, vaikka osasto 2 suljettiin syksyllä Hoitopäivän hinta 242 euroa oli 20 euroa edellisvuotta pienempi. Missä määrin kuntoutuksen henkilöstöresursseja riittää kotona asuville? Kokonaisuudessaan hoito- ja hoivapalveluiden määrärahojen käyttö toteutui 1,7 milj. euroa talousarviota pienempänä ja se myös väheni edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. Nämä luvut osoittavat, että tehdyt toiminnalliset muutokset ovat olleet oikeansuuntaisia. 12

13 Vanhuspalveluiden asiakasmäärät kasvavat vuosittain, mikä asettaa haasteita niin toimintaan kuin talouteenkin. Henkilöstömäärä ei kasva asiakasmäärän suhteessa, joten toimintatapoja on edelleen kehitettävä palvelujen turvaamiseksi. Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee, kuten sivun alareunassa oleva Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema kaavio osoittaa. Kuntoutuksessa avofysioterapian käyntimäärät lisääntyivät, vaikka puolet vuodesta toimittiin yhden toimijan vajeella. Välitöntä asiakastyötä lisättiin toimintatapoja tehostamalla. Rintamaveteraanikuntoutusta myönnettiin valtion varoista kaikille Mikkelissä kuntoutusta hakeneille. Kuntoutuksen määrärahojen käyttö ylittyi hieman muutettuun talousarvioon nähden. Perhepalveluissa avohuollon kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden 0,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,25 milj. eurolla. Vuoden 2014 aikana oli useita ensi- ja turvakotisijoituksia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannukset nousivat edellisvuodesta 0,3 milj. euroa, vaikka lukumäärä 147 väheni edellisvuodesta 12:lla. Ennaltaehkäisevään toimintaan ja nuorten ongelmien varhaiseen puuttumiseen on panostettava jatkuvasti mm. sähköisten palveluiden ja eri toimijoiden yhteistyön avulla, jotta vältytään vielä suuremmilta kustannuksilta korjaavassa työssä kuten las- osoittaa. ten- ja nuorisopsykiatriassa ja lasten sijaishuollon laitossijoituksissa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen laatiman selvityksen mukaan kullakin lapsen asioista vastaavalla lastensuojelun työntekijällä on vuonna 2014 ollut Mikkelissä vastattavanaan 78 lapsen asiat, mikä määrä on melkein kaksinkertainen Talentian suositukseen nähden (40 lasta/lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä). Suun terveydenhuollon palveluissa eli hammashoidossa lääkäritilanne on parantumassa. Palvelua saaneiden asiakkaiden määrä jäi selvästi talousarviotavoitteesta , mutta käyntikertojen määrä ylittyi tavoitteesta 3,3 %:lla. Palveluiden turvaamiseen kuntalaisille mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kustannukset yhteensä 4,9 milj. euroa toteutuivat 151 euron tarkkuudella edellisen vuoden suuruisina. Vammaispalveluiden palveluasumisessa oli vuoden 2014 lopussa 52 asiakasta (edellinen vuosi 49) ja hoitopäivien määrä kasvoi 2.675:lla. Kuljetuspalveluiden kustannuskehityksen hillitsemiseksi suunniteltu kuljetusten välittämisen ja yhdistelyn Kyytineuvo-yksikkö ei toteutunut suunnitellusti vuonna Kuljetuskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 80 tuhannella eurolla ja asiakasmäärä 51:llä. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä kasvoi 70:llä. Laitoshoidon purka- MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee, kuten seuraava Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema kaavio Väestön Kuntoutuksessa vanhenemista ja avofysioterapian huoltosuhteen muutosta käyntimäärät ilmaiseva lisääntyivät, kaavio. vaikka puolet vuodesta toimittiin yhden toimijan vajeella. Välitöntä asiakastyötä lisättiin toimintatapoja tehostamalla. Rintamaveteraanikuntoutusta myönnettiin valtion varoista kaikille Mikkelissä kuntoutusta hakeneille. 13 Kuntoutuksen määrärahojen käyttö ylittyi hieman muutettuun talousarvioon nähden. Perhepalveluissa avohuollon kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden 0,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellis-

14 minen on lisännyt asiakkaita vammaispalveluiden avopalvelupuolelle (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, päivätoiminta). Vammaispalvelukulut ylittivät alkuperäisen talousarvion peräti 2,2 milj. eurolla ja vielä muutetun talousarvionkin 0,7 milj. eurolla. Vastaanottopalveluissa avohoito- ja vastaanottoasiakkaiden määrät ylittyivät talousarvioon nähden ja vastaavasti terveysneuvonta-asiakkaiden määrät toteutuivat talousarviota pienempinä. Kouluterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet ja mistä se kertoneekaan? Pankalammen asiakkaiden ja lääkärikäyntien lisääntyminen selittynee Haukivuoren, Hirvensalmen ja Anttolan vastaavien lukujen vähenemisellä. Ensineuvon toiminta on parantunut mm. takaisinsoittoajan ja aukioloaikojen pidentämisellä. Miten on varmistuttu, että odottava osapuoli osaa tiedostaa takaisinsoittoajan tosiasiallisen pituuden? Vastaanottopalveluiden määrärahat alittuivat talousarvioon nähden 1,4 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintamenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 212,5 milj. euroa ja vuoden 2014 lopullinen toteutuma oli yhteensä 223,3 milj. euroa, joten alkuperäinen talousarvio ylittyi määrärahojen osalta peräti 10,8 milj. eurolla. Valtuusto myönsi tilikauden aikana lisämäärärahoja 7,8 milj. euroa ja hyväksyi tilikauden päättymisen jälkeen loput määrärahaylitykset 3 milj. euroa. 3.4 Sivistystoimi Sivistystoimen tehtävänä on toimialaa koskevien lakien ja muiden säännösten nojalla tarjota laadukkaita varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluja sekä vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja. Sivistystoimen alaisia toimielimiä ovat kasvatus- ja opetuslautakunta sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnalle oli talousarviossa 2014 asetettu 11 valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta, joita on tilikauden aikana toteutettu pääsääntöisesti hyvin. Toimintakertomuksen yleisessä tekstiosassa on ilmauksia, jotka eivät avaudu lukijalle. Esimerkkeinä voidaan mainita lauseet: "Aiemmin todettu hallinnollinen riskitekijä sijaistamisten osalta on pyritty ratkaisemaan aukottomasti kaikilla tasoilla. ja "Tätä tavoitetta kohti mennään toukokuussa valmistuneen lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden (12 toimenpidettä) toteuttamisen merkeissä, kärkenä opetuksen kehittäminen." Tilinpäätöksen kieliasun selkeyteen ja asioiden täsmälliseen ilmaisuun tulee kiinnittää parempaa huomiota. Hankerahoituksella on voitu paikata henkilöstökulujen ylitystä, jolloin on pysytty budjetissa ja saatu säästöjä. Opetushenkilöstön pätevyystilanne on hyvä. Ryhmäkokojen pienentäminen on onnistunut 0,7 milj. euron valtion rahoituksella. Opetustilojen järkevä käyttö tarkoittaa kooltaan sopivien tilojen vuokrausta ko. opetukselle. Niinpä esimerkiksi kansalaisopiston käyttöön osoitetut liian suuret tilat Päämajatalolla rasittivat tarpeettomasti opiston taloutta. Jatkuvat sisäilmaongelmat koulutiloissa ovat häirinneet opetusta ja sairastuttaneet sekä oppilaita että henkilökuntaa. Kouluterveydenhoito toimii pääosin asianmukaisesti, mutta puutteena ovat täyttämätön psykologin virka ja alituiseen vaihtuvat keikkalääkärit. Varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksissa (esim. liputus) ja nollatoleranssi kiusaamisessa ovat aiempaa paremmin hallinnassa. Etsivä nuorisotyö kärsii resurssien puutteesta. Valtuuston yhdeksi tavoitteeksi päättämä 3,5 luontopäivää vuodessa koululaista kohti vaikuttaa kovin vähäiseltä. Ekologisen jalanjäljen osalta voidaan todeta, että tulostamisessa voisi ilmeisesti säästää totuttuja tapoja muuttamalla. Otavan opiston toiminnan monipuolinen jatkuminen näyttää olevan tulevaisuudessa taloudellisesti haasteellista, muttei mahdotonta. Valtionosuuksien säilyminen nykytasolla on epävarmaa, mikä vaikuttaa välittömästi koulutuksen rahoitukseen. Varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäiväkerhot ovat toimineet kiitettävästi. Päiväkotien täyttöastetavoitetta ei saavutettu (tavoite 95 % / toteutuma 86,1 %). Nuorisotyön henkilöstön määräaikaisuus ja suuri vaihtuvuus vaikeuttavat nuorisotakuuseen pyrkimistä. Sama tekijä haittaa etsivää nuorisotyötä. Kansalaisopisto on suoriutunut tehtävästään kiitettävästi. Kurssimaksut tulisi jatkossakin pystyä pitämään tasolla, joka sopii myös pienituloisille. Toivottavasti kansalaisopistopalvelut voidaan turvata tasapuolisesti koko Mikkelin alueella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa 88,2 milj. euroa, lisämäärärahat talousarviomuutoksilla 0,1 milj. euroa ja lopullinen toteutuma 87,5 milj. euroa. Vastaavasti tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,7 milj. eurolla johtuen kasvaneista kotikuntakorvauksista sekä ennakoitua suuremmasta avustusrahoituksesta. Talousarviomuutokset huomioon ottaen lautakunnan toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa suunniteltua parempana. 14

15 3.4.2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle oli talousarviossa 2014 asetettu 6 valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta, jotka pääosin toteutuivat. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon oli sisällytetty lisäksi suorite- ja/tai taloustavoitteita kulttuuripalveluille, museoille, kirjastoille, liikunta- ja nuorisopalveluille sekä kaupunginorkesterille. Avustusmäärärahat eri kulttuurijärjestöille jaettiin lähes kokonaan, mikä merkittävältä osalta mahdollisti näiden onnistuneen toiminnan. Mikkelin kulttuurielämä on jatkunut monipuolisena ja vireänä. Kulttuuripalveluissa tavoitteet niin kulttuuritilaisuuksien kävijöiden kuin tulojenkin osalta ylitettiin. Mikkelin teatterin uudeksi katsojaennätykseksi tuli Museotoimen kävijätavoitteesta jäätiin lähes 18 % (toteutuma /tavoite ), mikä johtui mm. Päämajamuseon jatkuneesta remontista. Museotoimi pysyi hyvin talousarviossa, kun säästöjä saavutettiin tilapäisen työvoiman palkoissa ja Päämajamuseon tilavuokrissa. Kirjastojen toiminnassa lainamäärät ovat edelleen vähentyneet, mutta verkkopalveluiden käyttö on vastaavasti kasvanut. Kirjastotoimi pysyi hyvin talousarviossa mm. henkilöstökulusäästöjen vuoksi. Mikkeli palkittiin täydellisestä liikuntakuukaudesta. Yksi menestyvistä mikkeliläisistä urheiluseuroista on Mikkelin Soutajat. Kuvassa Mikkelin Soutajien naisjoukkue, joka voitti kesällä 2014 kaikki naisten SM-soutujen osakilpailut ja oli Suomen paras naisten kirkkovenejoukkue. Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta on ollut esimerkillistä. Kuntalaisille on pystytty järjestämään laadukkaita ja monipuolisia palveluita, mikä on näkynyt paitsi hyvinä saavutuksina eri urheilulajeissa niin myös valtakunnallisena tunnustuksena. Vuonna 2014 Mikkelissä toteutettu laajamittainen Täydellinen liikuntakuukausi sai Urheilugaalassa Paavo Nurmi -palkinnon. Aktiivisella liikunta- ja nuorisotoimella on myös arvokas ennaltaehkäisevä vaikutus terveydellisestä näkökulmasta. Orkesterin toiminta on ollut menestyksellistä. Se on pystynyt kasvattamaan esiintymiskertojen määrää ja erityisesti Suomessa pidettyjen konserttien kuulijamäärä on kasvanut. Mikkeli voi olla ylpeä orkesteristaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa 16,6 milj. euroa, lisämäärärahat talousarviomuutoksilla 0,2 milj. euroa ja lopullinen toteutuma 16,2 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio alittui 0,4 milj. eurolla eikä haettua lisämäärärahaa siis tarvittu. 3.5 Tekninen toimi Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin asukkaiden terveelliselle ja viihtyisälle elämiselle sekä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimiala huolehtii kaavoituksesta, liikennesuunnittelusta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, rakennusomaisuuden hallinnasta sekä kuntateknisistä palveluista ja rakennusvalvonnasta, pysäköinninvalvonnasta, maaseutu- ja lomituspalveluista sekä yksityistieasioista. Teknisen toimen alaisia toimielimiä ovat tekninen lautakunta, rakennuslautakunta sekä maaseutu- ja tielautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimii vuoden 2013 alusta perustettu Tilakeskus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta on lähtökohtaisesti tilaajaorganisaatio. Toimintakertomuksessa todetaan kuitenkin, että se on myös tuottajaorganisaatio. Miten tekninen lautakunta on paneutunut roolijakoon? Teknisen toimen voidaan katsoa suoriutuneen tehtävistään yleisesti katsoen hyvin ja vuodelle 2014 talousarviossa asetetut valtuustotason toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Taulukkomuotoisen esitystavan tavoitteiden ja toteutumaselvitysten kohdalla ei tosin aina käy yksiselitteisesti ilmi, miten kyseisen tavoitteen saavuttamisessa on onnistuttu. Myös asiakastyytyväisyys tulisi ottaa huomioon onnistumisen arvioinnissa nykyistä paremmin. Jos mittarina käytetään ainoastaan tuottajapuolen omaa arviota, kuva onnistumisesta ei ole objektiivinen. Kuntamaisema-taulukoihin sisältyvät numeeriset tiedot aiheuttavat hämmennystä. Esimerkiksi tasekirjan sivulla 141 pysäköinninvalvonnan osalta esitetty tau- 15

16 lukko on tiedoiltaan vaikeaselkoinen: Yhteensä -sarakkeessa on esitetty kulut plus-merkkisinä, Tuotot sarakkeessa on pysäköintipalveluiden tuotot yhteensä esitetty miinus-merkkisinä, mutta pysäköintivirhemaksutulot on samassa taulukossa esitetty plus-merkkisinä. Myös pysäköintivirhemaksutulojen ja niitä vastaavien pysäköintivirhemaksujen kappalemäärien tarkastelu vuosilta 2013 ( euroa/ kpl) ja 2014 ( euroa/ kpl) johtaa toisistaan olennaisesti poikkeaviin virhemaksujen yksikköhintoihin eli 39 euroa ja 33 euroa. Millä nämä yksikköhintaerot kahden vuoden välillä selittyvät? Tilinpäätöksen mukaan virhemaksujen määrää ja perinnän tehokkuutta on vähentänyt henkilöstövaje. Mistä henkilöstövaje pysäköintipalveluissa johtui? Pysäköinninvalvonnassa käyttöönotettua rengaslukkoa voidaan pitää hyvänä asiana. Kaavoitustoimi on työskennellyt kovassa paineessa suurista tulevaisuusprojekteista johtuen. Tästä huolimatta erityisesti yritystoimintaa tukevat kaavaratkaisut pitäisi saada vietyä läpi kohtuullisessa ajassa. Toimintakertomuksen mukaan Mikkelissä on tällä hetkellä noin 138 luovutusvalmista pientalotonttia eli riittävästi useille vuosille. Työpaikkakehitystavoitteen vuoksi kaavoituksen painopistealuetta on siirretty asuinrakentamisesta liike-, teollisuus- ja kaupan kohteiden kaavoittamiseen. Kaavoituspuolen pitäisi olla ajan tasalla kokonaisvaltaisella tavalla eli niin asuntopoliittisen ohjelman päivityksen kuin elinkeino-ohjelmankin osalta. Kaavoituksen tulee vastata kysyntään, joten tarjonta ja palvelut tulee mitoittaa loppukäyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Esimerkiksi Tuskuun on tulossa lisää tontteja, mutta onko muu palvelutarjonta otettu huomioon riittävissä määrin (lapsiystävällisyys, koulut, ruokakaupat jne.)? Asuntomessut valmistelutyö käynnistyi vuoden 2014 aikana. Asuntomessujen toteutukseen ja markkinointiin tulee panostaa voimakkaasti, vaikka nykyinen taloustilanne luo asian toteuttamiseen todella haasteelliset lähtökohdat. Miten on varmistuttu, että rakennusaikataulu kaupungin osalta pitää ja että talojen rakentajat pääsevät ajoissa toimiin? Imagollisesti kaupungille on erittäin tärkeää, että alue valmistuu ajoissa. Myös rakentajien kannalta on tärkeää, että kohteet valmistuvat ajallaan, koska sanktiot ovat kovat. Asuntomessuja varten laadittiin kaksi kaavaa, MoisioKyyhkylän osayleiskaava ja Kirkonvarkauden asemakaava. Mistä johtui näiden kaavoitusten kustannusten nousu olennaisesti ennakkoarvioita korkeammiksi? Tarkastuslautakunta korostaa edelleen hankintamenettelyiden oikeellisuuden varmistamista kaikissa tilanteissa. Kun hankkeita kilpailutetaan ja arvioidaan, niin erityisesti laadun valvontaan ja jääviysasioihin niin kilpailutus-, tilaus- kuin toteutusvaiheessakin tulisi paneutua nykyistä huolellisemmin. Myös suunnitteilla olevien hankkeiden käytännön toimivuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tilinpäätöksessä esitetyn mukaan teknisellä toimella on mm. liikenneväylien ylläpitoon tulossa ja katkolla isoja hankintoja (katuvalojen elohopealamppujen vaihtaminen, alueurakan kaikki alueet, Ristiinan alueet), joten hankintaosaamista tarvitaan. Toimintakertomuksessa todetaan, että Kunnallistekniikan rakenteiden korjausvelka kasvoi". Mistä syystä korjausvelka kasvoi ja mikä on sen määrä tällä hetkellä? Keskustan viheralueet ja puistot ovat edellisvuosien tapaan saaneet erityisesti kesäjakson ajalta kiitosta. Asuntomessualue sijaitsee Saimaan rannalla Kirkonvarkauden sillan tuntumassa. Sisäilmaongelmat niin kouluissa kuin muissakin kaupungin rakennuksissa on nyt tunnustettu, mutta onko niihin varauduttu riittävästi? Sisäilmaongelmat tulee ottaa vakavasti ja asianmukaisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä viipymättä varmistamalla samalla riittävä osaaminen ja tietotaito. Tilinpäätöksessä todetaan, että 16

17 kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat nousseet ennustamattomasti kunnostusohjelmasta esiin. Miten tämä menneisyyden ennustamattomuus on mahdollista, kun asia on ollut yleisessä tiedossa jo useita vuosia? Teknisen lautakunnan mukaan ympäristövastuisiin on varauduttu tekemällä varauksia muun muassa pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen kunnostusta varten. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehtiin euron varaus Tikkalan entiseen kaatopaikkaan ja Suomenniemelle. Tilinpäätöksen liitetiedoista ilmenee, että kaatopaikkojen jälkihoitoon on varauduttu 1,2 milj. euron ja muiden alueiden jälkihoitoon 1,9 milj. euron pakollisilla varauksilla. Onko ympäristövastusiin varauduttu riittävästi kun otetaan huomioon mm. asuntomessualueella esille tulleet ongelmat? Teknisen lautakunnan määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa 13,5 milj. euroa ja lisämäärärahat talousarviomuutoksilla 1 milj. euroa. Lopullinen toteutuma oli 14,8 milj. euroa, joten ylitystä tuli 0,3 milj. euroa. Tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,7 milj. eurolla, mutta jäivät muutetusta talousarviosta 49 tuhatta euroa Maaseutu- ja tielautakunta Lautakunnan hallinnoima 3-vuotinen Yksityistie toimivaksi -hanke päättyi vuonna Hankkeen puitteissa järjestettiin runsaasti koulutustilaisuuksia, joihin osallistui peräti 730 henkilöä. Hanke oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja se osoitti, että yksityisteihin ja niiden hallintoon liittyvä tiedontarve oli suuri. Kaupungin avustamat, hyvin hoidetut yksityistiet ovat osaltaan parantamassa syrjäseuduilla asuvien kuntalaisten elinoloja. Uusia maaseudun kehittämishankkeita ei talousarviosuunnitelmista poiketen aloitettu, minkä vuoksi niihin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä. Yksityisteiden perusparannushankkeita sen sijaan toteutui arvioitua enemmän (tavoite 60/ toteutuma 89), kun liitoskuntien yksityistiekunnat hakivat avustuksia runsaasti. Toimintakertomuksen mukaan kaupungilla on ollut edelleen ongelmia saada korvaavaa henkilöstöä eläköityvien lomittajien tilalle, joten asiakkaita ei ole pystytty palvelemaan tarpeen vaatimalla tavalla. Lisäpaineita palvelujen tarjoamiseen toi Suomenniemen viljelijöiden siirtyminen Mikkelin kaupungin lomituspalveluasiakkaiksi vuoden 2014 alusta. Lomittajapulan takia ostopalveluita jouduttiin lisäämään. Lomituspuolen rekrytointiin olisi löydettävä uusia tapoja, sillä lomituksen rooli on tärkeä. Valtio maksaa lomitustoiminnan kaikki kulut hallintokuluja lukuun ottamatta, joten palvelun tuottaminen on kunnalle todella edullista. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintamenot olivat talousarviossa 8,5 milj. euroa ja tilikauden lopullinen toteutuma oli 7,9 milj. euroa, joten talousarvio alittui määrärahojen osalta 0,6 milj. euroa. Vastaavasti myös tulot alittuivat talousarvioon nähden 0,6 milj. eurolla. Menojen ja tulojen alittumista selittää suurimmaksi osaksi edellä todettu lomittajien rekrytointiongelma Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta suoriutui tehtävistään hyvin henkilöstön pitkäaikaisista poissaoloista huolimatta. Anttolan ja Haukivuoren osalta rakennusvalvonnan palvelut keskitettiin Mikkelin virastotaloon loppuvuodesta 2014, taustalla toiminnan tehostaminen ja henkilöstön eläköityminen. Viranomaistoiminta rakennusvalvonnassa on yksi kaupungin mainekuvan rakentaja. Rakennuslautakunnan viranomaisroolin on oltava kaikissa tilanteissa läpinäkyvää, koska se valvoo myös kaupunkiorganisaation omia kohteita. Mikkelin kaupungissa oli edelleen vuonna 2014 voimassa kolme eri rakennusjärjestystä: Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen. Miten tämä rakennusjärjestysten päällekkäisyys on vaikuttanut käytännön toimintaan ja milloin Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys on tarkoitus saattaa ajan tasalle? Rakennusvalvonnassa on vuoden 2014 talousarvion mukaisesti otettu käyttöön sähköinen lupaprosessi. Myös muut talousarviossa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat. Rakennuslupien määrä oli ennakoitua suurempi, joten tulot ylittyivät. Rakennuslautakunta toimii Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena laskuttaen viranomaispalvelut Metsäsairila Oy:ltä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mikkelin uudet jätehuoltomääräykset hyväksyttiin alustavasti rakennuslautakunnassa Rakennuslautakunnan toimintamenot olivat talousarviossa vajaat 1 milj. euroa ja tilikauden toteutuma 0,8 milj. euroa. Tulot toteutuivat 64 tuhatta euroa talousarviota suurempana Tilakeskus Taseyksikkönä toimivan Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi Tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän Tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen toimintaa leimasivat vuoden 2014 aikana kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden korjaaminen lisämäärärahatarpeineen. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. 17

18 Kiinteistöjen korjausvelka oli tilinpäätöksen mukaan noin 1 % edellisvuotta suurempi ja suuruudeltaan euroa/asukas. Tilinpäätöksessä käytetyn asukasluvun ja laskutoimituksen mukaan korjausvelan määräksi saadaan 61,1 milj. euroa, jota lukua ei ole tilinpäätöksessä erikseen ilmoitettu. MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Talousarvioon sisältyneen toimenpiteen Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen; Hänninkentän huoltorakennuksen saneeraus ja laajennus, Naisvuoren uimahallin saneeraus, Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus toteutumaselvitys puuttui tilinpäätöksestä kokonaan. Muilta osin Tilakeskus pääosin toteutti valtuuston sille talousarviossa asettamat toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet. Kiinteistöjen vuokrausaste 94 % laski edellisvuodesta 3 prosenttiyksikköä. Liikevaihto 31,2 milj. euroa koostui pääosin vuokratuotoista, joista ulkoisten vuokrien osuus oli 7,1 milj. euroa ja sisäisten 24,1 milj. euroa. Tilakeskuksen talous toteutui talousarviota paremmin liikevaihdoltaan ja muilta tuotoiltaan (+0,87 milj. euroa), mutta liikeylijäämä jäi tavoitteesta 1,1 milj. euroa. Liikeylijäämän alittuminen selittyy kertaluontoisilla poistoilla 1 milj. euroa, jotka tehtiin purettavien ja käytöstä poistettavien kiinteistöjen osalta kirjanpitolain säännösten edellyttämällä tavalla. Korvausta peruspääomasta maksettiin kaupungille 4,9 milj. euroa (= 3,7 % peruspääomasta) ja tilikauden tulos 1,5 milj. euroa alittui suunnitellusta 1 milj. eurolla. Tilakeskuksen nettoinvestoinnit olivat 10,4 milj. euroa. 3.6 Kaupunkikonserni Mikkelin kaupunkikonsernin muodostavat Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt. Kaupunkikonserniin kuului vuonna 2014 yhteensä 18 osakeyhtiötä, 10 kiinteistöosakeyhtiötä ja 6 asuntoosakeyhtiötä. Osakeyhtiöistä 13:lle oli asetettu valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. Seuraavassa taulukossa on lyhyesti kommentoitu näistä eräiden tavoitteiden toteutumista. Etelä-Savon Energia Oy (konserni) Mankala-hinnat eivät pysyneet pörssihintojen alapuolella eli tavoitetta ei saavutettu, sähkön myynnin tulos oli negatiivinen Kirjanpidollinen tulos oli edellisen vuoden tasolla, osingonjako kaupungille 2,86 milj. euroa Budjetoituun tulokseen ei päästy epäedullisten sääolosuhteiden vuoksi Etelä-Savon Koulutus Oy Toiminnan sopeuttaminen tila- ja henkilöstökulujen osalta onnistui Tulos toteutui 1,4 milj. euroa budjetoitua paremmin Kiinteistökehitys Naistinki Oy Tilojen vuokrausaste pysyi korkeana, Tuma-talo täynnä Uusia investointeja ei käynnistynyt, Satamalahden alueen hankkeen suunnittelu jatkui Yhtiö teki positiivisen tuloksen, tulos edellisvuotta parempi Metsäsairila Oy Jätteen hyötykäyttötavoitteet saavutettiin Jätehuollon perusmaksun käyttöönottoa valmistellaan Taloudelliset tavoitteet toteutuivat, tilikauden tulos edellisvuotta parempi Mikalo Oy Käyttöastetavoite hieman ylitettiin (tot. 97,01 % /tavoite 96 %), mutta se oli yhtiön historian alhaisin. Korjausvelka saatiin pidettyä kurissa, mutta se kasvoi kuntaliitoksen myötä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli hyvä. Talous toteutui hyvin, asuintalovarausta kasvatettiin 2 milj. eurolla ja arvonalentumispoistoja kirjattiin 0,5 milj. euroa (Leppälaaksontien 2 taloa). Mikkelin Asumisoikeus Oy Tavoitteena ollut lähes 100 %:n käyttöaste on edelleen laskenut, koska suurilla asunnoilla ei kysyntää. Riikolankatu 1:n lämmitysjärjestelmä korjattiin. Taloudelliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Mikkelin Jäähalli Oy Isot investoinnit jäähallin osalta on tehty. Vastikkeita jouduttiin korottamaan kesken tilikauden yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Mikkelin opiskelija-asunnot Oy Käyttöastetavoite 94,05 % ylitettiin toteutuman oltua 95,4 %; paljon ulkomaalaisia opiskelijoita. Tilikauden rahoitustulos oli positiivinen. MOAS 5 peruskorjattiin 1,6 milj. eurolla ja MOAS 2 0,7 milj. eurolla, molemmat rahoitettiin vapaarahoitteisella lainalla

19 MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, joitain investointeja siirrettiin seuraaville vuosille vuokralaisen toivomuksesta (Etelä-Savon Koulutus Oy) Kiinteistöjen vuokrausaste tulee pienenemään vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksiaan laaditun tilastrategian mukaisesti, erityisesti Otavan koulutilan rakennuskannan vuokraaminen tulee olemaan haasteellista. Mikkelin Ravirata Oy Päätapahtuma toteutettiin suunnitellusti (St Michel). Rataolosuhteiden vuoksi keskeytyneet T75-ravit maaliskuussa olivat iso imagotappio yhtiölle. Tavoiteltua tilinpäätöksen minimitasoa eli 0-tulosta ei saavutettu. Miktech Oy Yhtiö on toteuttanut omalta osaltaan laadukkaasti kaupungin kärkihankkeita; vuosi 2014 oli hankekauden viimeinen vuosi ja koko hankekanta päättyi Budjetoitua nollatulosta ei saavutettu, vaan tappiota tuli 21 tuhatta euroa Taloudellista riskiä vuodelle 2015 lisäävät uuden hankekauden käynnistymisviiveet ja Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n fuusiosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset. Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja yhtiö on toteuttanut omalta osaltaan laadukkaasti kaupungin kärkihankkeita. Uusien yritysten määrätavoitetta ei aivan saavutettu. Taloudellisissa tavoitteissa ei ollut poikkeamia. YIT Kuntatekniikka Oy Liikevaihtotavoite ylittyi 1 milj. eurolla ja muutkin taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Asiakastyytyväisyysmittauksen ja työntekijöiden työilmapiiritutkimuksen tulokset olivat hyviä. Miten nämä tutkimukset toteutettiin? Kiinteistöpalveluiden kilpailutus vuonna 2015 ratkaisee tähän toimintoon aikanaan kaupungilta liikkeenluovutuksella siirtyneen henkilöstön työllistymisen. 4 TALOUS JA INVESTOINNIT Mikkelin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 oli 3,8 milj. euroa ylijäämäinen, kun alkuperäinen talousarvio oli euroa ylijäämäinen. Tilivuoden aikana tehtyjen määrärahamuutosten jälkeinen talousarvio oli 8,8 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen 2014 jälkeen kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää 12,4 milj. euroa. Oleellisimmat erot alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä ovat seuraavat: Toimintatuottojen ylitys Toimintakulujen ylitys Verotulojen ylitys Valtionosuuksien alitus Rahoitustuottojen (netto) ylitys Poistojen ylitys +1,2 milj. euroa - 4,7 milj. euroa +3,7 milj. euroa -1,4 milj. euroa +5,6 milj. euroa -0,7 milj. euroa 20 19

20 4. Talous ja investoinnit Mikkelin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 oli 3,8 milj. euroa ylijäämäinen, kun alkuperäinen talousarvio oli euroa ylijäämäinen. Tilivuoden aikana tehtyjen määrärahamuutosten jälkeinen talousarvio oli 8,8 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen 2014 jälkeen kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää 12,4 milj. euroa. Oleellisimmat erot alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä ovat seuraavat: Toimintatuottojen ylitys Toimintakulujen ylitys Verotulojen ylitys Valtionosuuksien alitus Rahoitustuottojen (netto) ylitys Poistojen ylitys YHTEENSÄ EROT +1,2 milj. euroa - 4,7 milj. euroa +3,7 milj. euroa -1,4 milj. euroa +5,6 milj. euroa -0,7 milj. euroa +3,7 milj. euroa Toimintakuluissa erityisesti sosiaali- ja terveystoimen kulut ylittyivät merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta eli 10,7 milj. euroa, josta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osuus oli 7,2 milj. euroa. Velkaa Mikkelin kaupungilla oli vuodenvaihteessa 171,6 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 vuosikate oli 23,5 milj. euroa ja investoinnit (netto) olivat 17,9 milj. euroa. 4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja talous Vuodelle 2014 asetettu tärkein taloudellinen tavoite oli velkamäärän kasvun estäminen. Tulosta arvioitaessa pitää ottaa huomioon tilivuoden aikana tapahtuneet poikkeukselliset asiat. Tällaisia ovat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot (= myyntihinnan ja tasearvon erotus) ja muut kertaluonteiset menot ja tulot. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kirjattiin kiinteän omaisuuden myyntivoittoja n. 5 milj. euroa. Satunnaisina erinä on pidettävä Ammattikorkeakoulun kiinteistöjä hoitavan kuntayhtymän ylijäämän palautusta 5,1 milj. euroa sekä potilasvahinkovakuutuksen lisälaskua 1,5 milj. euroa. Taseen vieraan pääoman muutokset edelliseen tilinpäätökseen verrattuna on koottu seuraavaan taulukkoon: 20

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuustolle

Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuustolle Tekninen lautakunta 26.1.2016 8, liite 1 Mikkelin kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 Kaupunginvaltuustolle Sisällys 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus...3

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 29.10.2014 Nro 8/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 29.10.2014 Nro 8/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 29.10.2014 Nro 8/2014 AIKA Ke 29.10.2014 klo 16.30 20.00 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi?

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Soile Kuitunen, valt.tri, toimitusjohtaja 5.3.2015 1 Nuoret -50 000 koulutuksen ja työn ulkopuolella, ilman perusasteen jälkeistä koulutusta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014 1 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI Aikuissosiaalityössä sekä sosiaalityön että toimeentulotuen asiakasmäärät toteutuivat olennaisesti suunniteltua

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot