Kaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuustolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 66. Mikkelin kaupungin. arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. Kaupunginvaltuustolle"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 66 Mikkelin kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuustolle

2 Sisällys 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan työskentely Kokoonpano ja työskentelytapa Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Keskushallinto Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Etelä-Savon pelastuslaitos Liikelaitokset Sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sivistystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tekninen toimi Tekninen lautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta Tilakeskus Kaupunkikonserni Talous ja investoinnit Tilikauden tuloksen muodostuminen ja talous Investoinnit Kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Muut havainnot Ympäristötilinpäätös Henkilöstöraportti Sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta

3 Juhani Oksman 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Toimintavuosi 2014 oli Mikkelin kaupungin uuden kolmijalka -strategian ensimmäinen toimintavuosi. Kaupungin toiminnassa oli havaittavissa kolme tärkeää puutetta, jotka liittyivät edelleen talousvaikeuksiin, sosiaali- ja terveydenhoidon menojen suureen kasvuun ja henkilökunnan sisäiseen ilmapiiriin. Mikkeli putosi kaupunkien imagovertailussa sijalta 7 sijalle 27. Tultiin imago-kilpailussa kerralla pääsarjasta maakuntasarjaan. Kaupungin kehityshankkeet etenivät tavoiteltuun suuntaan, kun biopellettikoelaitos käynnistyi Pursialassa. Mikkelin alueelle elintärkeä toimiala matkailu alkoi kärsiä menetyksiä vuoden loppupuolella, kun EU:n päätöksellä voimaan tulleet talouspakotteet vähensivät tuntuvasti venäläisten turistien määrää. Mikkelin elinkeinotoiminnan kehittämiseksi aloitettiin kahden kehitysyhtiön yhdentymisen valmistelut. Jatkossa jää nähtäväksi, kuinka elinkeino- ja kehityshankkeiden eteenpäin vieminen tehostuu. Mikkelin kehitykselle tärkeä Lupaus projekti etenee aikataulun mukaisesti, vaikka uuden digi-osaamisen ja vanhan manuaalikäytännön välillä on esiintynyt kitkaa monessa paikassa. Pitkän aikaa henkilökunnan sisäistä ilmapiiriä jäytänyt yksi asia lähdettiin viemään maaliin, kun tehtiin kaksikin selvitystä kiusaamiseen liittyvästä kysymyksestä. Toinen henkilökunnan käsittelyyn liittynyt kielteinen asia odottaa edelleen ratkaisuaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vuotta 2014 sävytti useiden johtavien virkamiesten joukkopako tai ainakin niiden valmistelu. Vuosi 2014 oli tässä mielessä alkavan uudistuksen ja muutoksen aikaa. Hyvien saavutusten joukkoon on kirjattava, että Mikkeli on esimerkillinen liikuntakaupunki. Mikkeli palkittiin Suomen Urheilugaalassa Paavo Nurmi -palkinnolla ja mikkeliläiset ovat menestyneet muissakin urheilulajeissa kuin vain palloilulajeissa ja jääkiekossa. Menestyjiä ovat olleet Mikkelin Soutajien kaikki kesän osakilpailut voittanut naisjoukkue, nuoret nyrkkeilijät, hiihtäjät ja yleisurheilijat sekä judon harrastajat. Mikkelissä on erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan liikuntaan, suorituspaikoista ei ole puutetta, on enemmänkin puute liikkujista. Huolestuttavat väestön terveyshaitat olisi käännettävissä parempaan suuntaan, jos ihmisiltä löytyisi tarvittava tahtotila muuttaa epäterveellisiä elintottumuksiaan. Tarkastuslautakunta haluaa kiittää tilintarkastajaa ja lautakuntansa sihteeriä tarkastustoiminnan suunnitelmallisesta järjestämisestä ja hyvästä yhteistyöstä. JUHANI OKSMAN Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 3

4 2. Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on kunnan pakollinen toimielin, jonka tehtävät on määritelty kuntalain 74. :ssä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvionsa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta esittää tässä arviointikertomuksessa. 2.1 Kokoonpano ja työskentelytapa Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi yksitoista (11) jäsentä ja heille varajäsenet sekä nimesi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämä arviointikertomus vuodesta 2014 on nykyisen tarkastuslautakunnan toinen arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan työskentely painottui tilikauden aikana kaupungin toiminnan ja talouden seurantaan sekä johtavien viranhaltijoiden ja muiden henkilöiden kuulemiseen. Tarkastuslautakunnan kuultavina kokouksissa ovat olleet konsernitarkastaja Juha Vuorela, talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen, ympäristöpalveluiden johtaja Arja Holopainen, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Anssi Kaipainen, kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen, vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Kammonen, kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa, hallintojohtaja Ari Liikanen, työterveysliikelaitoksen johtaja Pirkko Valtola, Otavan opiston johtaja Matti Väänänen ja vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki. Lisäksi joulukuun 2014 kokouksessa lautakunta kuuli kaupungin pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Tarkastuslautakunnan jäsenet Elkharam Tiina Kurvinen Minna Kakriainen Markku Tullinen Hannu, varapuheenjohtaja Teittinen Leena Klèn Tanja Oksman Juhani, puheenjohtaja Roos Tea-Tuulia Rantalainen Erkki Aaltonen Janne Piispa Leevi Varajäsenet Suutari-Piispa Eija Puhakka Seija Alanen Juhani Ylönen Teijo Toijonen Merja Paasonen Arto Laukkanen Asko Mielonen Hannu Riikonen Marjukka Marttinen Jussi Rautio Tiia 4

5 Lautakunta on kokoontunut säännöllisesti ja kokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa. Varsinaisen arviointikertomuksen työstämisen tarkastuslautakunta on tehnyt omissa työkokouksissaan huhti- ja toukokuun 2015 aikana. Lautakunnalla on ollut arviointityötä varten käytettävissä mm. eri toimielinten pöytäkirjat, talousarvio 2014, käyttösuunnitelmat 2014, tilinpäätös 2014, henkilöstöraportti 2014, sosiaali- ja potilasasiamiehen laatima selvitys toimintavuodelta 2014 sekä tilintarkastajan raportit. Tilintarkastuksen on suorittanut JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHTT, KHT Elina Hämäläinen. Vastuunalainen tilintarkastaja on ollut sihteerinä läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa ja hän on raportoinut tekemistään tarkastushavainnoista tarkastuslautakunnalle sekä suullisesti että kirjallisesti. Vuoden 2013 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa , jolloin kaupunginvaltuusto merkitsi sen tiedoksi ja päätti samalla pyytää kaupunginhallitusta hankkimaan selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja saattamaan ne valtuuston tietoon syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen antamat selvitykset kokouksessaan Kyseiset selvitykset käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan kokouksessa Lautakunta ei ollut tyytyväinen kaupunginhallituksen antamiin selvityksiin koskien talousarvion laadinnan realistisuutta (mm. sosiaali- ja terveystoimen toistuvat alibudjetoinnit ja ensihoidon kulujen puutteellinen ennakoiminen) ja se päätti, että asiaan palataan vuodelta 2014 laadittavassa arviointikertomuksessa. 2.2 Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet 5

6 3. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin organisaatio on hallintosäännön mukaan jaettu keskushallintoon (konsernipalvelut), sosiaali- ja terveystoimeen, sivistystoimeen ja teknisen toimen toimialaan. Edelleen kaupungin toiminnot on jaettu toimialoihin ja tulosalueisiin, jotka on sijoitettu toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää toimialajaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosassa on esitetty konsernipalveluiden, lautakuntien, liikelaitosten ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat. Määrärahojen sitovuustasoksi talousarviossa on määritelty bruttositovuus eli määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia lukuun ottamatta ruoka- ja puhtauspalveluita, joita sitoo nettotulos. Käyttötalousosassa on esitetty lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Kuntamaisemasta saadut tunnuslukutaulukot on esitetty seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan Mikkelin yksikön, kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan, teknisen lautakunnan sekä rakennuslautakunnan osalta. Mikkelin Vesiliikelaitoksella ja taseyksiköistä Tilakeskuksella on toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta ja kaikilla liikelaitoksilla liikelaitosten liikeylijäämä sekä vakituisen henkilökunnan määrä. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat korkotulojen ja menojen netto. Investointiosassa Tilakeskus-taseyksikön investoinnit on määritelty sitoviksi hanketasolla lukuun ottamatta muutos- ja peruskorjaustöitä. Emokaupungin investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Kaupungin ja Tilakeskuksen investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion käyttötalousosan lautakuntia sitovat palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet (= toiminnalliset tavoitteet) on johdettu kaupungin strategisista päämääristä: 1. Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen 2. Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima 3. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarviossa taulukkomuodossa sivun alareunassa olevan taulukon mukaisesti. MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarviossa taulukkomuodossa: Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiassa Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämät arviointihavainnot perustuvat pitkälti Toteutuma Kaupungin sarakkeessa toiminnallisten tilinpäätöksessä tavoitteiden esitettyihin esitystapa toteutumaselvityksiin talousarviossa. ja poikkeamiin sekä Kuntamaisema ohjelmasta saatujen tunnuslukutaulukoiden sanallisiin selvityksiin. 6 Vuoden 2014 talousarviossa oli asetettu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet myös kaupungin 13 merkittävimmälle tytäryhteisölle. Näiden toteutumista on selostettu tilinpäätöksessä yhteisöittäin vaihtelevalla tavalla, mutta selvityksistä saa hyvän kokonaiskuvan konserniyhtiöiden toiminnasta vuoden 2014 aikana.

7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämät arviointihavainnot perustuvat pitkälti Toteutuma -sarakkeessa tilinpäätöksessä esitettyihin toteutumaselvityksiin ja poikkeamiin sekä Kuntamaisemaohjelmasta saatujen tunnuslukutaulukoiden sanallisiin selvityksiin. Vuoden 2014 talousarviossa oli asetettu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet myös kaupungin 13 merkittävimmälle tytäryhteisölle. Näiden toteutumista on selostettu tilinpäätöksessä yhteisöittäin vaihtelevalla tavalla, mutta selvityksistä saa hyvän kokonaiskuvan konserniyhtiöiden toiminnasta vuoden 2014 aikana. Tarkastuslautakunnan arviointityötä on vaikeuttanut kaupungin toiminnallisten tavoitteiden täsmällisten mittareiden puutteet sekä se, että toimenpiteiden ja toteutumaselvityksen välillä ei ole aina nähtävissä selkeää yhteyttä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita maaseutu- ja tielautakunnan toimenpide Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja toimenpiteiden tekeminen ja sen toteutuma Osallistunut ohjausryhmän kokouksiin. Tämän esitystavan perusteella on mahdotonta arvioida, missä määrin valtuuston asettama toiminnallinen tavoite on toteutunut. Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen luettavuutta häiritsee ja vaikeuttaa erittäin pieni tekstikoko, mistä tarkastuslautakunta huomautti jo edellisvuonna. Lisäksi tilinpäätöksessä on selostettu eräitä asioita useampaan kertaan, mikä tekee tasekirjasta sivumäärältään entistä laajemman. Tilinpäätös on julkinen asiakirja, jonka tulisi olla luettava ja selkeä kokonaisuus. 3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen Mikkelin kaupungin strategia perustuu kestävään kasvuun sekä hyvinvointiin, jota tarkastellaan kolmesta eri hyvinvointinäkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön. Strategiaa on toteutettu kolmen hyvinvointiohjelman ja niille asetettujen päämäärien (a,b,c) kautta: 1. Asukkaiden hyvinvointiohjelma a. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen b. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla c. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 2. Elinkeinojen hyvinvointiohjelma a. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen b. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen c. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu 3. Ympäristön hyvinvointiohjelma a. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen b. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen c. Rakennetun ympäristön laatu Hyvinvointinäkökulmia on talousarviossa konkretisoitu edellä esitetyillä eri päämäärällä (yhteensä 9 kpl). Kunkin päämäärän toteutumista seurataan määrällisillä mittareilla, joille on asetettu lähtö- ja tavoitetasot. Päämäärien toteutumiset on koottu tilinpäätöksessä taulukkomuotoon (indikaattorit, lähtötaso, toteutuma 2014, tavoite 2017). Taulukoista ilmenee, että eri tavoitteiden kohdalla on pääsääntöisesti edetty tavoitetason 2017 suuntaan, mutta poikkeuksiakin on. Lisäksi eräiden mittareiden osalta herää kysymys niiden todennettavuudesta ja luotettavuudesta (esim. alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden, ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen määrä, ekologinen jalanjälki). Toteutumataulukot on esitetty tilinpäätöksessä toimialakohtaisesti. Koko kaupungin osalta eri hyvinvointiohjelmien toteuttamisesta ja toteutumisesta vuoden 2014 aikana voidaan todeta mm. seuraavaa: Asukkaat Vuoden 2014 aikana vakiintui Olkkari-toimintamalli, joka on nuorille suunnattu matalan kynnyksen palveluiden tuottamismalli. Malli tarjoaa nuorille ohjausta, tukea ja osallisuutta omien palveluiden kehittämiseen. Vuonna 2014 kaupungissa toteutettiin laajamittainen Täydellinen liikuntakuukausi, joka huomioitiin Urheilugaalassa Paavo Nurmi -palkinnolla. Mikkelissä päihteet aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia maan keskiarvoa enemmän. Mikkeliläiset juovat alkoholia n. litran enemmän kuin muut suomalaiset keskimäärin. Mikkeliläisten sairastavuus on pysynyt samalla tasolla. Naisten sairastavuus on koko maata pienempi, mutta miehillä huolestuttavia ovat erityisesti nuorten miesten tapaturmat ja myrkytykset sekä suuri itsemurhien määrä. 7

8 Kulttuurin harrastamisen kävijämäärissä oli havaittavissa positiivisia muutoksia (teatteri, uimahalli, orkesteri). Elinkeinot Mikkelin elinkeinorakenne on pk- ja mikroyritysvaltainen ja yli puolet näistä yrityksistä toimii palvelualoilla. Mikkelin seudulla perustetuista uusista yrityksistä (yhteensä 243 kpl) perustettiin 101 yritystä Uusyrityskeskus Dynamon avulla. Vuonna 2014 aloitettiin selvitys ja tehtiin myös päätös Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n fuusioitumisesta Miktech Oy:öön. Mikkelin Entrepreneurship Societyn (yrittäjyysyhteisö) toimesta järjestettiin 48 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 854 henkilöä. Hankintatoimea kehitettiin voimakkaasti vuoden 2014 aikana ja pyrkimyksenä oli mm. lisätä paikallisten yritysten elinvoimaa hankintojen läpinäkyvyydellä. Teollisuustontteja luovutettiin kymmenkunta kappaletta vuonna Satamalahden businessplan valmistui kesällä 2014 ja Satamalahden alueen kaavoitus on aloitettu ns. Veturitallien alueella. Ympäristö Metsä-Sairilan kaatopaikalle ja ESE:n Pursialan voimalaitokselle on tehty investointeja ympäristönäkökulmat huomioon ottaen, mm. jätteidenlajitteluhalli ja Pursialan 2. kattilan muuttaminen kokonaan puulle vuonna 2013 (avajaiset vuonna 2014). Hiilidioksidipäästöjen osalta viimeisin tieto on vuodelta Suurimpia päästöjen aiheuttajia olivat mm. liikenne (35 %), kaukolämmön tuotanto (21 %), kuluttajien sähkökulutus (13 %) jne. Luomutilojen määrä on pienentynyt vuonna 2015 voimaan tulleiden määräysten johdosta. Uusia kevyenliikenteen väyliä on rakennettu eri puolille Mikkeliä mm. Tuskuun; Ristiinan taajaman ja Pellosniemen välinen kevyen liikenteen väylä on valaistu. 3.2 Keskushallinto Keskushallinnon yleisenä tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa. Keskushallinto tukee ja luo edellytyksiä toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Keskushallintoon kuuluvia toimielimiä ja liikelaitoksia olivat vuonna 2014 kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, Etelä-Savon Työterveys Liikelaitos, Etelä-Savon pelastuslautakunta, Mikkelin Vesiliikelaitos, Otavan Opiston Liikelaitos, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja Mikkelin seudun ympäristölautakunta Konsernipalvelut Konsernipalvelut tukee kaupunginjohtajaa johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä. Konsernipalveluille oli asetettu talousarviossa 2014 yhteensä 6 kaupungin strategiasta johdettua, valtuustotason sitovaa tavoitetta. Tavoitteet toteutuivat pääosin, mutta esim. yritysten nettolisäystavoitteesta 140 yritystä/vuosi jäätiin tuntuvasti toteutuman oltua 82 yritystä. Montako yritystä samaan aikaan lopetti toimintansa, kun työttömyysprosentti on ollut koko ajan kasvussa? Konsernipalveluihin sisältyvä hallintopalvelut toteuttaa lupausta ensimmäisestä digitaalisesta kaupungista Suomessa Lupaus2016-ohjelman puitteissa. Ohjelman merkittävin kehittämiskohde vuoden 2014 aikana oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän (KuntaERP) käyttöönoton valmistelu vuoden 2015 alusta. Selvityksen tekeminen aluejohtokuntien uudesta aluejaosta ja kylien neuvottelukuntien asemasta siirtyi vuodelle Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2014 konsernitarkastajan valmistelemana Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan -ohjeen. Ohjeen tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Ohjeessa todetaan mm, että Ohje koskee kaikkia kaupunkikonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa, josta Mikkelin kaupunki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Onko ohje käyty läpi konserniyhtiöiden kanssa? Keskushallinnon toimintamenot ilman ruoka- ja puhtauspalveluita olivat alkuperäisessä talousarviossa 34,1 milj. euroa ja niitä lisättiin tilikauden aikana 0,1 milj. eurolla. Vuoden 2014 lopullinen toteutuma oli yhteensä 31,2 milj. euroa, joten alkuperäinen talousarvio olisi määrärahojen osalta riittänyt. Sen sijaan tulot alittuivat hieman eli 0,1 milj. euroa, minkä valtuusto hyväksyi maaliskuussa

9 MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Nettobudjetoidun Talousarviossa tavoitteeksi ruoka- ja puhtauspalvelut oli asetettu asiakkaiden -yksikön tietämyksen jeet sisäilmaongelmien lisääminen tarjotun hoidossa. ruoan kokonaisravintoainesisällöstä sekä toteutui ravintoaineen yli 0,5 milj. %-osuus euroa viitteellisestä budjetoitua päiväsaannista. tavoitteet Tätä sen sijaan tavoitetta saavutettiin oli tarkoitus hyvin, toteuttaa mm. terveys- hankki- Erilliset tunnusluku- toimintakate paremmin malla asiakaskäyttöön johtuen suureksi mobiililaitteet, osaksi henkilöstökulujen joita ei vuoden 2014 valvonnan aikana kuitenkaan tarkastukset hankittu. ja ympäristölupavelvollisten Tilinpäätöksessä perusteluna tälle on Toimintatulot ilmoitettu, että yhteensä ruoka- 12,9 ja puhtauspalveluilla milj. eu- kohteiden ollut euroja tarkastukset. hankkia ko. laitteita. alittumisesta. roa ylittivät budjetin 0,1 milj. eurolla ja toimintamenot Määrärahoja käytettiin 1,8 milj. euroa eli vajaat 0,1 yhteensä ,5 Ympäristölautakunta milj. euroa alittuivat budjettiin nähden milj. euroa talousarviota vähemmän. Toimintakate ylittyi 0,2 milj. eurolla, kun tuottoja kertyi suunniteltua 0,4 milj. eurolla. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu asiakkaiden Ympäristölautakunnan tietämyksen alaisuudessa lisääminen toimiva tarjotun Ympäristöpalvelut-yksikkö ruoan kokonaisravintoainesisällöstä huollon ja ympäristön suojelun sekä tehtävistä ravintoaineen Mikkelin seudulla. henkilöstömenoissa, Ympäristölautakunnalle terveystarkastajan oli asetettu talousarviossa virka oli enemmän. Tilinpäätöksen vastaa kuntatason mukaan ympäristöterveyden- menosäästöä tuli %-osuus yhteensä viitteellisestä 7 valtuustotason päiväsaannista. sitovaa tavoitetta, Tätä tavoitetta oli ro tarkoitus tavoitteen toteuttaa toteutumista. hankkimalla Esimerkiksi asiakaskäyttöön tavoitteen Todetuista tui? sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistami- joiden toteutumaselvitykset täyttämättä puoli vuotta. tilinpäätöksessä Mistä viran eivät täyttöviive kaikilta osin joh-ker- mobiililaitteet, en kiinteistöjen joita osuus ei vuoden kaupungin 2014 koko aikana kiinteistömassasta: kuitenkaan määrä vähenee 20 %. toteutumana todetaan, että hankittu. Sisäilmatyöryhmän Tilinpäätöksessä kokoonpanoa perusteluna on tälle vahvistettu on ilmoitettu, hoidossa. että ruoka- Erilliset ja puhtauspalveluilla tunnuslukutavoitteet ei ollut sen euroja sijaan saavutettiin Etelä-Savon hyvin, mm. terveysvalvonnan pelastuslaitos tarkastukset ja ym- ja työryhmä on päivittänyt toimintaohjeet sisäilmaongelmien hankkia päristölupavelvollisten ko. laitteita. kohteiden tarkastukset. Etelä-Savon pelastuslautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimiva Etelä-Savon pelastuslaitos toteutti Määrärahoja Ympäristölautakunta käytettiin 1,8 milj. euroa eli vajaat 0,1 milj. vuoden euroa talousarviota 2014 toiminnassaan vähemmän. pelastustoimen Toimintakate vuosien ylittyi 0,2 milj. eurolla, kun tuottoja kertyi suunniteltua enemmän Tilinpäätöksen palvelutasopäätöstä mukaan menosäästöä mm. onnettomuuksien puoli ennaltaehkäisyssä vuotta. Mistä viran sekä täyttöviive turvallisuuskoulutuksessa johtui? ja tuli henkilöstömenoissa, terveystarkastajan alaisuudessa toimiva virka oli Ympäris- täyttämättä Ympäristölautakunnan töpalvelut-yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön suojelun tehtävistä Mikkelin -kasvatuksessa. Pelastuslaitos on ollut kiitettävän aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa, joilla on vahvistettu häiriötilanteiden aikaista toimintaa ja johtamista. seudulla Ympäristölautakunnalle Etelä-Savon pelastuslaitos oli asetettu talousarviossa yhteensä 7 valtuustotason sitovaa tavoitetta, joiden toteutumaselvitykset tilinpäätöksessä eivät kaikilta osin kerro tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi ta- 2 todetaan, että Etelä-Savon pelastuslaitokselle toi- Mikkelin kaupungin vuoden 2014 talousarvion sivulla Etelä-Savon pelastuslautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimiva Etelä-Savon pelastuslaitos toteutti vuoden 2014 toiminnassaan pelastustoimen vuosien palvelutasopäätöstä mm. onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä turvallisuuskoulutuksessa ja -kasvatuksessa. Pelastuslaitos on ollut kiitettävän aktiivisesti mukana voitteen Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko den. Talousarviossa 2014 Pelastuslaitokselle oli aseminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon näh- erilaisissa hankkeissa, joilla on vahvistettu häiriötilanteiden aikaista toimintaa ja johtamista. kiinteistömassasta: määrä vähenee 20 %. toteutumana todetaan, että Sisäilmatyöryhmän kokoonpanoa sa kuvatut tavoitteet toimenpiteineen ja vastuutuksitettu kaupunkistrategian mukaisesti sivun alareunas- Mikkelin kaupungin vuoden 2014 talousarvion sivulla 2 todetaan, että Etelä-Savon pelastuslaitokselle toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Talousarviossa 2014 Pelastuslaitokselle oli asetettu kaupunki- on vahvistettu ja työryhmä on päivittänyt toimintaohneenstrategian mukaisesti seuraavat tavoitteet toimenpiteineen ja vastuutuksineen: ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen. Pelastusjohtaja ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvankehitys: Turvallisuuspalvelut toimivat valvontasuunnitelman mukaan. Pelastuspäällikkö/Savonlinna MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 tavoite: imagotutkimuksen 4. sija tavoite: yleinen yritysilmasto 3,5 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta. Pelastuspäällikkö/Pieksämäki 7 Tilinpäätöksestä puuttuivat kokonaan tavoitteiden toteumaselvitykset. Velvoite valtuuston asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista tilinpäätöksessä koskee kaikkia kaupungin toimielimiä, joten pelastuslaitoksen tulee jatkossa hoitaa toiminnallisten 9tavoitteiden raportointi tilinpäätöksessä asianmukaisella tavalla. Pelastuslaitoksen talous toteutui nettomääräisesti talousarviota paremmin, mutta liikevaihtotavoitteesta

10 Tilinpäätöksestä puuttuivat kokonaan tavoitteiden toteumaselvitykset. Velvoite valtuuston asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista tilinpäätöksessä koskee kaikkia kaupungin toimielimiä, joten pelastuslaitoksen tulee jatkossa hoitaa toiminnallisten tavoitteiden raportointi tilinpäätöksessä asianmukaisella tavalla. Pelastuslaitoksen talous toteutui nettomääräisesti talousarviota paremmin, mutta liikevaihtotavoitteesta 18,7 milj. euroa (muutettu talousarvio) jäätiin 1,8 milj. euroa ja vastaavasti henkilöstökulut alittuivat 2 milj. eurolla (muutettu talousarvio). Mistä näin suuret poikkeamat johtuivat? Liikelaitokset Mikkelin kaupungilla on kolme kunnallista liikelaitosta, joille valtuusto asettaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosten kirjanpito on eriytetty kaupungin kirjanpidossa ja liikelaitosten johtokunnat laativat tilikaudelta omat erillistilinpäätökset. Etelä-Savon Työterveys Liikelaitos saavutti hyvin sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikevaihtotavoite 5 milj. euroa ylittyi 0,8 milj. eurolla ja liikeylijäämä toteutui yli 0,2 milj. euroa suunniteltua paremmin. Tilikauden ylijäämä oli 0,6 milj. euroa. Liikelaitoksen taseessa oli tilinpäätöksen 2014 jälkeen ylijäämää 2,2 milj. euroa. Liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta, kun sen toiminnot siirrettiin liiketoimintasiirtona Etelä-Savon Työterveys Oy:lle. Mikkelin Vesiliikelaitos saavutti kaupunginvaltuuston sille asettamat toiminnalliset tavoitteet. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vakavia jakeluhäiriöitä sattunut. Tilinpäätöksen mukaan liikelaitoksen veden ja jäteveden yhteishinta oli 22. halvin maan 35 suurimman vesilaitoksen joukossa. Tämä sijoitus parani edellisvuodesta, jolloin sijoitus oli 31. Veden hinta perustuu vesihuoltolain määräyksiin, joiden mukaan vesihuollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Vesiliikelaitoksen vuoden 2014 liikevaihtotavoite 10,4 milj. euroa ylittyi 0,4 milj. eurolla. Liikeylijäämätavoite 2,3 milj. euroa ylittyi 1 milj. eurolla, kun poistot toteutuivat lähes 1 milj. euroa arvioitua pienempinä. Mistä poistojen näin iso budjettipoikkeama johtui? Kaupungille maksettiin korvausta peruspääomasta 0,5 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 2,8 milj. euroa. Taseessa on tilinpäätöksen 2014 jälkeen ylijäämää 8,4 milj. euroa ja vapaaehtoisia varauksia 2,7 milj. euroa. Kassa oli tilinpäätöksessä nollilla, kun vesilaitoksen rahavarat vajaat 0,2 milj. euroa olivat lainasaamisena kaupungin konsernitilillä. Otavan opiston tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin. Otavan Opiston Liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuivat edellisvuoden tavoin suunniteltua paremmin. Opiskelijamäärään sidottu valtionosuusrahoitus toteutui 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Liikelaitos onnistui kompensoimaan valtionosuusrahoituksen vajeen projekti- ja myyntituottojen kasvattamisella sekä ostojen vähentämisellä. Se teki 0,2 milj. euron ylijäämän eli talousarvion ylijäämätavoite hieman ylitettiin. Toisen asteen rahoitusuudistus tulee toteutuessaan muuttamaan merkittävästi verkkokoulutuksen valtionosuusperusteita. Samoin vapaan sivistystyön valtionosuudet tulevat laskelmaan. Nämä nyt nähtävissä olevat muutokset tuovat isoja haasteita opiston tulevaan toimintaan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan liikelaitos on tiedostanut hyvin tulevat muutokset ja ryhtynyt jo nyt ennakoiviin toimenpiteisiin. 10

11 3.3 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tarkoituksena on toimialaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten nojalla huolehtia siitä, että palvelut on järjestetty määrällisesti ja laadullisesti yhteistoiminta-alueen kuntien väestöntarpeita vastaavasti. Toimialan tulee myös huolehtia siitä, että sille osoitetaan riittävästi voimavaroja ja että sosiaaliset ja terveysnäkökohdat otetaan huomioon muussa kaupungin kehittämisessä ja palvelutuotannossa. Toimiala vastaa kaupungin tehtäviin kuuluvista sosiaalihuollon, sairaanhoidon ja terveydenhuollon sekä raittiustoimen tehtävistä. Sosiaali- ja terveystoimen alaisia toimielimiä ovat Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaa ohjaa vuonna 2013 hyväksytty seudullisen sosiaali- ja terveystoimen järjestämis- ja kehittämissuunnitelma sekä terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Lautakunnalle asetetut valtuustotason tavoitteet vuoden 2014 osalta toteutuivat pääsääntöisesti hyvin tai hyvään suuntaan. Tavoitteiden toteutumisesta voidaan mainita mm. seuraavaa: vanhuspalveluiden palvelurakennetta on kehitetty tavoitteiden suuntaan painopisteenä kotiin annettavat ja ennaltaehkäisevät palvelut vanhuspalvelulain mukaisia ikäihmisten terveystarkastuksia ei ole voitu tehdä kattavasti resurssipulan takia omaishoitoa on kehitetty ja kaikki kriteerit täyttävät ovat saaneet omaishoidontuen tai maksuttoman palvelun, mutta useissa tapauksissa nämä ovat toteutuneet asiakkaan näkökulmasta viiveellä kotihoidon toiminnan koordinoimiseksi on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä mielenterveys- ja päihdepalveluiden painopistettä on siirretty avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden suuntaan terveyspalveluissa hoitajien vastaanottoaikoja on lisätty ja lääkäreiden ostopalvelua vähennetty seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalue on vielä selvitysvaiheessa Palvelutasoa eli hoito- ja hoivatakuun toteutumista on tilinpäätöksen mukaan seurattu säännöllisesti ja asiasta on tiedotettu väestölle seudun nettisivuston kautta. Palvelutasotavoitteen toteutumisesta olisi hyvä raportoida myös tilinpäätöksessä, koska hoitotakuussa on kyse kunnan vastuulla olevasta lakisääteisestä velvoitteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvio toteutui hieman suunniteltua paremmin. Säästöä syntyi henkilöstömenoissa ja palveluiden ostoissa, yhteensä menot alittuivat 81 tuhatta euroa Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan palveluiden tuottamisen lähtökohtana on seudullinen järjestämissuunnitelma sekä palvelusopimukset. Valtuustotason tavoitteita lautakunnalle oli asetettu yhteensä 3 kpl ja lisäksi talousarvioon oli sisällytetty Mikkelin kaupungin osalta suorite- ja/tai taloustavoitteita aikuissosiaalityölle, aikuisten psykososiaalisille palveluille, erikoissairaanhoidolle, hoito- ja hoivapalveluille, kuntoutukselle, perhepalveluille, suun terveydenhuollolle, vammaispalveluille ja vastaanottopalveluille. Valtuustotason tavoitteiden toteutumisesta voidaan yhteenvetona todeta seuraavaa: mielenterveysasiakkaita siirrettiin tehostetusta palveluasumisesta kevyempiin asumismuotoihin (Miepä-hanke), tästä ei saatu säästöjä vielä vuonna 2014 mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotikuntoutustoiminta käynnistettiin vuoden 2014 alussa päivystykseen luotiin alueellinen hoitoonohjauksen kriteeristö, jolla potilas ohjataan oikealle ammattilaiselle, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan pilotoitiin systemaattinen puhelinkonsultaatio -toimintamalli, joka osoittautui kustannustehottomaksi tiimitoimintamalli alueellisesti ennakkoon sovittuihin potilasryhmiin perusterveydenhuollon kaksi akuuttiosastoa siirrettiin sairaalakampukselle osaksi päivystyshoidon prosessia; myös muita palvelupolkuja ja toimintojen keskittämistä sairaalakampukselle suunniteltiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päällekkäisyyksien vähentämiseksi ja toimintojen läheisyyden hyödyntämiseksi nuorten mahdollisimman varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukemiseen ja auttamiseen luotiin yhteinen tietokonesovellusalusta (liputushanke) Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevä palvelutoiminta vakinaistettiin helmikuussa 2015 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelma päivitettiin ja hyväksyttiin valtuustossa Sähköisten Hyvis-palveluiden käyttöönottoja suunniteltiin mahdollistamaan uudenmuotoisia matalan kynnyksen palveluita ja jalkautuvia palveluita 11

12 Aikuissosiaalityössä sekä sosiaalityön että toimeentulotuen asiakasmäärät toteutuivat olennaisesti suunniteltua suurempina. Toimeentulotukipäätöksen saaminen lain edellyttämän 7 arkipäivän kuluessa toteutui vain 82 %:ssa hakemuksista. Toimeentulotukien käsittelyajat eivät edelleenkään ole kunnossa. Asian hoitamiseen tulee panostaa entistä enemmän, jotta se ei aiheuta kaupungille enempää negatiivista julkisuutta ja pahimmillaan sakkomaksuja. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain soveltamisoppaan mukainen tavoite on, että kunnat käyttäisivät ehkäisevään toimeentulotukeen vähintään 3,3 % kunnan toimeentulotuen menoista. Sosiaali- ja potilasasiamiehen laatiman selvityksen mukaan tämä osuus on ollut Mikkelissä 2 % vuonna Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen suuntaan säästäisi varmaankin toimeentulotuen kustannuksia myöhemmässä vaiheessa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta kaupunki joutui maksamaan 2,6 milj. euroa ja se ylitti alkuperäisen talousarvion yli 0,6 milj. eurolla (ns. KELA-sakkomaksu ). Aikuissosiaalityön määrärahat ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden kokonaisuudessaan yli 1,1 milj. euroa ja myös muutettuun talousarvioon nähden yli 0,6 milj. euroa. Aikaisempien vuosien ja vuoden 2014 lukujen (= asiakasmäärät ja eurot) perusteella vaikuttaa siltä, että talousarviota 2014 ei ollut laadittu realistisesti. Mikkelin kaupungin aikuisten psykososiaalisissa palveluissa mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen asiakasmäärän toteutuma oli 161, kun talousarviossa oli varauduttu 137 asiakkaaseen. Samoin päihdehuollon asumispalveluiden asiakasmäärä kasvoi merkittävästi (talousarvio 34/toteutuma 78). Alkuperäisessä talousarviossa aikuispsykososiaalisiin palveluihin oli varattu määrärahoja 6,6 milj. euroa ja lopullinen toteutuma oli tilinpäätöksessä lähes 9 milj. euroa eli vajetta oli peräti 2,4 milj. euroa. Tuotot yhteensä vajaat 1 milj. euroa toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Aikaisempien vuosien ja vuoden 2014 lukujen (= asiakasmäärät ja eurot) perusteella vaikuttaa siltä, että talousarviota 2014 ei ollut laadittu realistisesti. Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden peräti 7,2 milj. euroa. Osittain ylitystä selittää kuntien maksettavaksi tullut ylimääräinen potilasvastuuvahinkokorvaus vammautuneiden osalta 1,5 milj. euroa. Tarkastuslautakunta odottaa selvitystä, mistä eri tekijöistä muu osa ylityksestä johtuu ja mitä mahdollisuuksia kaupungilla on vaikuttaa vuosi vuodelta kasvavien erikoissairaanhoidon kustannusten hallintaan. Hoito- ja hoivapalveluihin sisältyvät omaishoito, kotihoito, päiväkeskus, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito. Vuonna 2014 kaikki kriteerit täyttävät saivat myönteisen omaishoitotukipäätöksen. Määrärahoja näyttää kuitenkin jääneen käyttämättä ainakin omaishoidon nimenomaisesta tilikohdasta, joten osaavatko kaikki todelliset tarvitsijat hakea tukea ja tarjotaanko omaishoitajille riittävästi vapaapäiviä jaksamisen varmistamiseksi? Omaishoitajien määrä väheni edellisvuodesta 17:llä. Yhtälö vaikuttaa ristiriitaiselta, kun hoidettavien määrä kasvaa. Onko tiedottaminen ollut riittävää esimerkiksi palvelusetelien käytön osalta? Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuodesta 134:lla, mikä selittyy laitoshoidon purkamisella. Toiminnan suunta on saatu oikeaksi ja kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Vanhustenhuollossa painopistealueina olevat ennakoiva toiminta, kuntoutus ja muut kotiin annettavat palvelut vaativat asianmukaiset resurssit. Miten resurssien riittävyydestä on varmistuttu, kun otetaan huomioon tämän palvelun kasvava tarve? Päiväkeskushoitopäivät alittuivat olennaisesti suunnitellusta (tavoite /toteutuma eli 57,8 %), mutta kulut yhteensä 2 milj. euroa toteutuivat lähes budjetin mukaisesti. Hoitopäivien alittuminen selittyy kesä- ja joulukuun pidennetyillä sulkuviikoilla, jotka toteutettiin kaupungin ohjeen mukaan, jotta talouden sopeuttamistavoitteet toteutuivat. Miten talouden sopeuttamistavoitteet toteutuivat, kun asiakasmäärät vähenivät ja kulut kuitenkin kasvoivat? Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät ylittyivät suunnitellusta 2,2 % (= hoitopäivää). Hoitopäivän hinta 114 euroa saatiin pysymään edellisen vuoden tasolla minikilpailutuksen ansiosta. Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivät ylittyivät suunnitellusta 26,9 % (= hoitopäivää) paikkamäärän kasvettua 7:llä. Hoitopäivän hinta oli 189 euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 27 eurolla. Määrärahojen ylitys oli lähes 0,7 milj. euroa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa hoitopäivät yhteensä nousivat edellisvuodesta 5.933:lla eli14 %, vaikka osasto 2 suljettiin syksyllä Hoitopäivän hinta 242 euroa oli 20 euroa edellisvuotta pienempi. Missä määrin kuntoutuksen henkilöstöresursseja riittää kotona asuville? Kokonaisuudessaan hoito- ja hoivapalveluiden määrärahojen käyttö toteutui 1,7 milj. euroa talousarviota pienempänä ja se myös väheni edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. Nämä luvut osoittavat, että tehdyt toiminnalliset muutokset ovat olleet oikeansuuntaisia. 12

13 Vanhuspalveluiden asiakasmäärät kasvavat vuosittain, mikä asettaa haasteita niin toimintaan kuin talouteenkin. Henkilöstömäärä ei kasva asiakasmäärän suhteessa, joten toimintatapoja on edelleen kehitettävä palvelujen turvaamiseksi. Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee, kuten sivun alareunassa oleva Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema kaavio osoittaa. Kuntoutuksessa avofysioterapian käyntimäärät lisääntyivät, vaikka puolet vuodesta toimittiin yhden toimijan vajeella. Välitöntä asiakastyötä lisättiin toimintatapoja tehostamalla. Rintamaveteraanikuntoutusta myönnettiin valtion varoista kaikille Mikkelissä kuntoutusta hakeneille. Kuntoutuksen määrärahojen käyttö ylittyi hieman muutettuun talousarvioon nähden. Perhepalveluissa avohuollon kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden 0,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,25 milj. eurolla. Vuoden 2014 aikana oli useita ensi- ja turvakotisijoituksia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannukset nousivat edellisvuodesta 0,3 milj. euroa, vaikka lukumäärä 147 väheni edellisvuodesta 12:lla. Ennaltaehkäisevään toimintaan ja nuorten ongelmien varhaiseen puuttumiseen on panostettava jatkuvasti mm. sähköisten palveluiden ja eri toimijoiden yhteistyön avulla, jotta vältytään vielä suuremmilta kustannuksilta korjaavassa työssä kuten las- osoittaa. ten- ja nuorisopsykiatriassa ja lasten sijaishuollon laitossijoituksissa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen laatiman selvityksen mukaan kullakin lapsen asioista vastaavalla lastensuojelun työntekijällä on vuonna 2014 ollut Mikkelissä vastattavanaan 78 lapsen asiat, mikä määrä on melkein kaksinkertainen Talentian suositukseen nähden (40 lasta/lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä). Suun terveydenhuollon palveluissa eli hammashoidossa lääkäritilanne on parantumassa. Palvelua saaneiden asiakkaiden määrä jäi selvästi talousarviotavoitteesta , mutta käyntikertojen määrä ylittyi tavoitteesta 3,3 %:lla. Palveluiden turvaamiseen kuntalaisille mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kustannukset yhteensä 4,9 milj. euroa toteutuivat 151 euron tarkkuudella edellisen vuoden suuruisina. Vammaispalveluiden palveluasumisessa oli vuoden 2014 lopussa 52 asiakasta (edellinen vuosi 49) ja hoitopäivien määrä kasvoi 2.675:lla. Kuljetuspalveluiden kustannuskehityksen hillitsemiseksi suunniteltu kuljetusten välittämisen ja yhdistelyn Kyytineuvo-yksikkö ei toteutunut suunnitellusti vuonna Kuljetuskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 80 tuhannella eurolla ja asiakasmäärä 51:llä. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä kasvoi 70:llä. Laitoshoidon purka- MIKKELIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee, kuten seuraava Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema kaavio Väestön Kuntoutuksessa vanhenemista ja avofysioterapian huoltosuhteen muutosta käyntimäärät ilmaiseva lisääntyivät, kaavio. vaikka puolet vuodesta toimittiin yhden toimijan vajeella. Välitöntä asiakastyötä lisättiin toimintatapoja tehostamalla. Rintamaveteraanikuntoutusta myönnettiin valtion varoista kaikille Mikkelissä kuntoutusta hakeneille. 13 Kuntoutuksen määrärahojen käyttö ylittyi hieman muutettuun talousarvioon nähden. Perhepalveluissa avohuollon kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden 0,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellis-

14 minen on lisännyt asiakkaita vammaispalveluiden avopalvelupuolelle (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, päivätoiminta). Vammaispalvelukulut ylittivät alkuperäisen talousarvion peräti 2,2 milj. eurolla ja vielä muutetun talousarvionkin 0,7 milj. eurolla. Vastaanottopalveluissa avohoito- ja vastaanottoasiakkaiden määrät ylittyivät talousarvioon nähden ja vastaavasti terveysneuvonta-asiakkaiden määrät toteutuivat talousarviota pienempinä. Kouluterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet ja mistä se kertoneekaan? Pankalammen asiakkaiden ja lääkärikäyntien lisääntyminen selittynee Haukivuoren, Hirvensalmen ja Anttolan vastaavien lukujen vähenemisellä. Ensineuvon toiminta on parantunut mm. takaisinsoittoajan ja aukioloaikojen pidentämisellä. Miten on varmistuttu, että odottava osapuoli osaa tiedostaa takaisinsoittoajan tosiasiallisen pituuden? Vastaanottopalveluiden määrärahat alittuivat talousarvioon nähden 1,4 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintamenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 212,5 milj. euroa ja vuoden 2014 lopullinen toteutuma oli yhteensä 223,3 milj. euroa, joten alkuperäinen talousarvio ylittyi määrärahojen osalta peräti 10,8 milj. eurolla. Valtuusto myönsi tilikauden aikana lisämäärärahoja 7,8 milj. euroa ja hyväksyi tilikauden päättymisen jälkeen loput määrärahaylitykset 3 milj. euroa. 3.4 Sivistystoimi Sivistystoimen tehtävänä on toimialaa koskevien lakien ja muiden säännösten nojalla tarjota laadukkaita varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluja sekä vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja. Sivistystoimen alaisia toimielimiä ovat kasvatus- ja opetuslautakunta sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnalle oli talousarviossa 2014 asetettu 11 valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta, joita on tilikauden aikana toteutettu pääsääntöisesti hyvin. Toimintakertomuksen yleisessä tekstiosassa on ilmauksia, jotka eivät avaudu lukijalle. Esimerkkeinä voidaan mainita lauseet: "Aiemmin todettu hallinnollinen riskitekijä sijaistamisten osalta on pyritty ratkaisemaan aukottomasti kaikilla tasoilla. ja "Tätä tavoitetta kohti mennään toukokuussa valmistuneen lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden (12 toimenpidettä) toteuttamisen merkeissä, kärkenä opetuksen kehittäminen." Tilinpäätöksen kieliasun selkeyteen ja asioiden täsmälliseen ilmaisuun tulee kiinnittää parempaa huomiota. Hankerahoituksella on voitu paikata henkilöstökulujen ylitystä, jolloin on pysytty budjetissa ja saatu säästöjä. Opetushenkilöstön pätevyystilanne on hyvä. Ryhmäkokojen pienentäminen on onnistunut 0,7 milj. euron valtion rahoituksella. Opetustilojen järkevä käyttö tarkoittaa kooltaan sopivien tilojen vuokrausta ko. opetukselle. Niinpä esimerkiksi kansalaisopiston käyttöön osoitetut liian suuret tilat Päämajatalolla rasittivat tarpeettomasti opiston taloutta. Jatkuvat sisäilmaongelmat koulutiloissa ovat häirinneet opetusta ja sairastuttaneet sekä oppilaita että henkilökuntaa. Kouluterveydenhoito toimii pääosin asianmukaisesti, mutta puutteena ovat täyttämätön psykologin virka ja alituiseen vaihtuvat keikkalääkärit. Varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksissa (esim. liputus) ja nollatoleranssi kiusaamisessa ovat aiempaa paremmin hallinnassa. Etsivä nuorisotyö kärsii resurssien puutteesta. Valtuuston yhdeksi tavoitteeksi päättämä 3,5 luontopäivää vuodessa koululaista kohti vaikuttaa kovin vähäiseltä. Ekologisen jalanjäljen osalta voidaan todeta, että tulostamisessa voisi ilmeisesti säästää totuttuja tapoja muuttamalla. Otavan opiston toiminnan monipuolinen jatkuminen näyttää olevan tulevaisuudessa taloudellisesti haasteellista, muttei mahdotonta. Valtionosuuksien säilyminen nykytasolla on epävarmaa, mikä vaikuttaa välittömästi koulutuksen rahoitukseen. Varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäiväkerhot ovat toimineet kiitettävästi. Päiväkotien täyttöastetavoitetta ei saavutettu (tavoite 95 % / toteutuma 86,1 %). Nuorisotyön henkilöstön määräaikaisuus ja suuri vaihtuvuus vaikeuttavat nuorisotakuuseen pyrkimistä. Sama tekijä haittaa etsivää nuorisotyötä. Kansalaisopisto on suoriutunut tehtävästään kiitettävästi. Kurssimaksut tulisi jatkossakin pystyä pitämään tasolla, joka sopii myös pienituloisille. Toivottavasti kansalaisopistopalvelut voidaan turvata tasapuolisesti koko Mikkelin alueella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa 88,2 milj. euroa, lisämäärärahat talousarviomuutoksilla 0,1 milj. euroa ja lopullinen toteutuma 87,5 milj. euroa. Vastaavasti tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,7 milj. eurolla johtuen kasvaneista kotikuntakorvauksista sekä ennakoitua suuremmasta avustusrahoituksesta. Talousarviomuutokset huomioon ottaen lautakunnan toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa suunniteltua parempana. 14

15 3.4.2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle oli talousarviossa 2014 asetettu 6 valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta, jotka pääosin toteutuivat. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon oli sisällytetty lisäksi suorite- ja/tai taloustavoitteita kulttuuripalveluille, museoille, kirjastoille, liikunta- ja nuorisopalveluille sekä kaupunginorkesterille. Avustusmäärärahat eri kulttuurijärjestöille jaettiin lähes kokonaan, mikä merkittävältä osalta mahdollisti näiden onnistuneen toiminnan. Mikkelin kulttuurielämä on jatkunut monipuolisena ja vireänä. Kulttuuripalveluissa tavoitteet niin kulttuuritilaisuuksien kävijöiden kuin tulojenkin osalta ylitettiin. Mikkelin teatterin uudeksi katsojaennätykseksi tuli Museotoimen kävijätavoitteesta jäätiin lähes 18 % (toteutuma /tavoite ), mikä johtui mm. Päämajamuseon jatkuneesta remontista. Museotoimi pysyi hyvin talousarviossa, kun säästöjä saavutettiin tilapäisen työvoiman palkoissa ja Päämajamuseon tilavuokrissa. Kirjastojen toiminnassa lainamäärät ovat edelleen vähentyneet, mutta verkkopalveluiden käyttö on vastaavasti kasvanut. Kirjastotoimi pysyi hyvin talousarviossa mm. henkilöstökulusäästöjen vuoksi. Mikkeli palkittiin täydellisestä liikuntakuukaudesta. Yksi menestyvistä mikkeliläisistä urheiluseuroista on Mikkelin Soutajat. Kuvassa Mikkelin Soutajien naisjoukkue, joka voitti kesällä 2014 kaikki naisten SM-soutujen osakilpailut ja oli Suomen paras naisten kirkkovenejoukkue. Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta on ollut esimerkillistä. Kuntalaisille on pystytty järjestämään laadukkaita ja monipuolisia palveluita, mikä on näkynyt paitsi hyvinä saavutuksina eri urheilulajeissa niin myös valtakunnallisena tunnustuksena. Vuonna 2014 Mikkelissä toteutettu laajamittainen Täydellinen liikuntakuukausi sai Urheilugaalassa Paavo Nurmi -palkinnon. Aktiivisella liikunta- ja nuorisotoimella on myös arvokas ennaltaehkäisevä vaikutus terveydellisestä näkökulmasta. Orkesterin toiminta on ollut menestyksellistä. Se on pystynyt kasvattamaan esiintymiskertojen määrää ja erityisesti Suomessa pidettyjen konserttien kuulijamäärä on kasvanut. Mikkeli voi olla ylpeä orkesteristaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa 16,6 milj. euroa, lisämäärärahat talousarviomuutoksilla 0,2 milj. euroa ja lopullinen toteutuma 16,2 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio alittui 0,4 milj. eurolla eikä haettua lisämäärärahaa siis tarvittu. 3.5 Tekninen toimi Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin asukkaiden terveelliselle ja viihtyisälle elämiselle sekä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimiala huolehtii kaavoituksesta, liikennesuunnittelusta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, rakennusomaisuuden hallinnasta sekä kuntateknisistä palveluista ja rakennusvalvonnasta, pysäköinninvalvonnasta, maaseutu- ja lomituspalveluista sekä yksityistieasioista. Teknisen toimen alaisia toimielimiä ovat tekninen lautakunta, rakennuslautakunta sekä maaseutu- ja tielautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa taseyksikkönä toimii vuoden 2013 alusta perustettu Tilakeskus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta on lähtökohtaisesti tilaajaorganisaatio. Toimintakertomuksessa todetaan kuitenkin, että se on myös tuottajaorganisaatio. Miten tekninen lautakunta on paneutunut roolijakoon? Teknisen toimen voidaan katsoa suoriutuneen tehtävistään yleisesti katsoen hyvin ja vuodelle 2014 talousarviossa asetetut valtuustotason toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Taulukkomuotoisen esitystavan tavoitteiden ja toteutumaselvitysten kohdalla ei tosin aina käy yksiselitteisesti ilmi, miten kyseisen tavoitteen saavuttamisessa on onnistuttu. Myös asiakastyytyväisyys tulisi ottaa huomioon onnistumisen arvioinnissa nykyistä paremmin. Jos mittarina käytetään ainoastaan tuottajapuolen omaa arviota, kuva onnistumisesta ei ole objektiivinen. Kuntamaisema-taulukoihin sisältyvät numeeriset tiedot aiheuttavat hämmennystä. Esimerkiksi tasekirjan sivulla 141 pysäköinninvalvonnan osalta esitetty tau- 15

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot