Kohti syvenevää DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti syvenevää DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2009"

Transkriptio

1 via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2009 Kohti syvenevää kumppanuutta Tarjolla osaamisen koko ketju Hyvä suunnittelu kannattaa Turvallisuus tuotti tulosta Iskukykyä kansainvälistymiseen

2 Vuoden ensimmäisen Vian teemana on asiakkuus. Valotamme teemaa eri asiakkaidemme edustajien ja projektien kautta. Erittäin tärkeänä osana asiakastyötä tulee jutuissa esille asiakaspalaute, jota me Destiassa kuuntelemme herkällä korvalla. Tavoitteenamme on rakentaa pitkäkestoisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä asiakkuussuhteita joihin pääsemme vain ymmärtämällä asiakkaan tarpeet paremmin. Vaikuttaa aika itsestään selvältä, jopa hieman kliseiseltä, mutta niin se vain on: me Destiassa haluamme tuntea asiakkaamme paremmin voidaksemme tarjota ratkaisuja, jotka kehittävät ja lisäävät meidän molempien liiketoimintaa. Pitkäaikaisessa yhteistyössä hyödyt ovat monet: molemminpuolinen ymmärrys ja arvostus kasvaa, samoin tulevien haasteiden tai ongelmien ennakointi, mikä taas säästää kustannuksia ja helpottaa budjetointia. Yhteisissä hankkeissa pitkään mukana olleiden henkilöiden välille syntyy luottamus toistensa ammattitaitoon ja sitoutumiseen hankkeiden läpiviemiseen. Yksi pitkäaikaisen kumppanuuden eduista on työturvallisuuden kehittäminen yhteistyössä. Asioita yhdessä läpikäypääkirjoitus Yhteinen etu mällä kumpikin voi oppia uutta toiselta. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Neste Oilin Porvoon-tuotantolaitoksen tiimin työskentely: Destia on poikkeuksellisilla ratkaisuilla kyennyt entisestään parantamaan työ- ja liikenneturvallisuutta alueella, ja toisaalta taas Neste Oilin tinkimätön suhtautuminen työturvallisuuteen on opettanut Destialle paljon. Lue lisää asiasta jutusta Kohti syvenevää kumppanuutta sivulla 4. Lehdessä haastatellut asiakkaan edustajat painottavat työturvallisuuden parantamisen merkitystä. Destiassa viime vuonna toteutettu Turvallisuus on ammattitaitoa -kampanja vähensi työtapaturmia ja paransi työmaiden yleistä turvallisuustasoa. Jutussa Turvallisuuden teemavuosi toi tuloksia sivulla 25 kerrotaan, kuinka epäkohtiin huomion kiinnittäminen ja aktiivinen sisäinen viestintä saivat mitattavia tuloksia aikaan: viime vuoden tapaturmataajuus Destiassa oli alle 15 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun koko alan keskiarvo liikkuu noin 80 tietämillä. Tästä on kuitenkin vielä varaa parantaa, ja jokainen työtapaturma on liikaa. Turvallista vuoden jatkoa! Miia Apukka VIA 1/2009 DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI. Julkaisija Destia, Kumpulantie 11, PL 73, Helsinki. Vaihde PÄÄTOIMITTAJA Miia Apukka, , TOIMITUSKUNTA Jouni Karjalainen, Kalevi Katko, Heidi Kekäläinen, Hannu Kulju, Pirjo Lappalainen, Johanna Otranen ja Nina Raitanen. TOIMITUS Sanoma Magazines Finland, Yritysjulkaisut: toimituspäällikkö Kimmo Holappa, tuottaja Hannu Virtanen ulkoasu Sirpa Ärmänen toimitusrepro Esko Järnström, Tuukka Palmio ja Raimo Tommila. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen artikkeleiden tai kuvien palauttamisesta eikä säilytyksestä. KUSTANTAJA Sanoma Magazines Finland, Yritysjulkaisut (09) OSOITTEENMUUTOKSET Uusimaa Oy, Porvoo ISSN Lehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille. KANSI Matti Sainio, Seppo Sainio, Rauno Häkkänen ja Heimo Rintamäki 2 VIA 1/2009 Neste Oilin Porvoon-tuotantolaitoksella, kuva Harri Vaskimo.

3 via 1/ Kohti syvenevää asiakkuutta Näytöt osaamisesta ovat poikineet uusia urakoita ja syventäneet kumppanuutta. 8 Tarjolla osaamisen koko ketju Destia haluaa tarjota asiakkailleen infra-alan kokonaisratkaisuja. 8 Tuttu toimija hoitaa homman Pitkäaikaiset hankintasopimukset antavat pohjan hyvin toimivalle yhteistyölle. 11 Tehdas kuin pieni kaupunki Infrahuolto pitää torniolaisen terästehtaan pyörät pyörimässä Tien käyttäjää ajatellen Hyvä suunnittelu mahdollistaa rakentamisen keskellä vilkasta liikennevirtaa. 14 Puisto sai arvokkaan ilmeen Moderni nykyaika ja arvokas historia yhdistyvät Hämeenlinnan puistossa. 18 Jos odottamatonta sattuu Suuressa pelastusharjoituksessa varauduttiin onnettomuuksiin lautta-aluksilla. 22 Uutta kasvua tuulivoimasta Tuulivoima tarjoaa hyvät kasvun mahdollisuudet. 25 Turvallisuus tuotti tulosta Turvallisuuden teemavuosi vähensi tapaturmia. 26 Urakka sillan alla Kulosaaren siltaa korjataan haastavassa työympäristössä. 29 Liikenteen solmu avautui Läntinen kehätie vihittiin käyttöön Tampereella. 30 Vahvoin asein maailmalle Finnroad tuo uutta osaamista kansainväliseen liiketoimintaan uutiset 32 in brief 34 VIA 1/2009 3

4 Asiakkuus Kohti syvenevää Hyvä henkilökemia vauhdittaa asioiden sujumista, Destian Heimo Rintamäki (vas.) ja Neste Oilin Seppo Sainio toteavat. 4 VIA 1/2009

5 kumppanuutta Destia on toteuttanut Neste Oilin Porvoontuotantolaitoksilla useita rakennushankkeita ja liikennejärjestelyjä. Näytöt osaamisesta yhdessä kasvaneen asiakastuntemuksen kanssa ovat poikineet uusia urakoita ja syventäneet kumppanuutta. Teksti Hannu Virtanen Kuvat Harri Vaskimo Porvoon-jalostamolla Kilpilahdessa valmistauduttiin vuonna 2004 puolen miljardin euron jätti-investointiin. Tuolloin käynnistyi uuden diesel-tuotantolinjan rakentaminen. Hankkeeseen liittyi raskaita kuljetuksia, jotka edellyttivät jalostamoalueen siltojen vahvistamista. Esimerkiksi jänneväliltään 50 metriä olevan sillan piti kestää tonnin paino. Sillan kantavuus oli kuitenkin vain 160 tonnia. 44 VIA 1/2009 5

6 Asiakkuus Rauno Häkkäsen (vas.) ja Matti Sainion yhteistyö käynnistyi urakasta, jossa uusittiin jalostamoalueen siltoja. 44 Käytännössä tämä merkitsi uuden sillan rakentamista vanhan päälle. Kaikkiaan urakkaan sisältyi kahdeksan sillan uusiminen. Kilpailutimme siltahankkeen ja valitsimme Destian eli silloisen Tieliikelaitoksen sen toteuttajaksi, rakennussuunnittelun jaospäällikkö Matti Sainio Neste Jacobsista kertoo. Neste Jacobs vastaa Neste Oilin insinööripalveluista ja tekee suunnittelua myös muille öljy-, kaasuja kemianteollisuuden yrityksille. Siltahankkeesta käynnistyi yhteistyö, joka on tehnyt Kilpilahdesta tutun työmaan muun muassa Destian projektipäällikölle Rauno Häkkäselle. Enimmillään Destialla oli käynnissä samanaikaisesti 5 6 diesel- tai sen jälkeiseen biodiesel-hankkeeseen liittynyttä urakkaa. Jalostamoalueelle johtava kaksikaistainen yleinen tie muun muassa levennettiin kolmikaistaiseksi. Destian konsulttipalvelut suunnitteli ratkaisun ja Destian rakentaminen yhteistyössä hoitopalveluiden kanssa toteutti sen, Häkkänen sanoo. Alkujaan väliaikaiseksi tarkoitettu ratkaisu osoittautui niin toimivaksi ja kestäväksi, että se on jäänyt pysyväksi. Tuotantoprosessiin liittyvät rakennuskohteet ovat pääsääntöisesti meidän itsemme suunnittelemia. Prosessisuunnittelu on niissä toiminnoissa keskeisintä ja sen ydinosaamisen hallitsemme. Tuotantoon liittyvä rakentamisen suunnittelu ja rakentaminen palvelevat prosessin onnistumista ja kytkeytyvät siten läheisesti prosessisuunnitteluun. Liikenne- ja tiejärjestelyissä tilanne on toinen ja suosii ulkopuolisten tekemiä suunnittele ja toteuta -hankkeita, Matti Sainio tähdentää. Konsulttipalvelut mukana liikennejärjestelyissä Destian suunnittelemilla liikennejärjestelyillä on lisätty Kilpilahden liikenne- ja työturvallisuutta. Lisäksi muun muassa suurten seisokkien aikaisten huoltotöiden liikenteen sujumista on parannettu erityisjärjestelyin. Aina kyse ei ole ollut rahallisesti mittavasta investoinnista, vaan pikemminkin hyvien ideoiden soveltamisesta käytäntöön. Poikkeuksellinen ratkaisu oli esimerkiksi vuoden 2005 seisokin aikana vaihtaa kolmikaistaisen tien yhden kaistan kulkusuunta kesken päivän liikennevirtojen mukaan. Tämä oli uutta Tiehallinnollekin ja se seurasi mielenkiinnolla toteutuksen onnistumista, kehityspäällikkö Seppo Sainio Neste Oililta muistaa. Kilpilahden alueen turvallisuutta ja ulkoasua on parannettu parin viime vuoden aikana Neste Oilin johdolla viitoitusta, liikennemerkkejä ja ajoratamerkintöjä uusimalla. Destian suunnittelemaan saneeraukseen ovat Neste Oilin lisäksi tarvittavilta osin osallistuneet alueen muut petrokemian yhtiöt sekä Tiehallinto. Meneillään on myös työliikenteen tarkastelu, joka on samalla Destian työliitukehittämisprojektin pilottihanke. Kilpilahteen kulkevan maantie 148:n varteen on tarkoitus rakentaa niin ikään jalostamoalueen kohteiden löytämistä helpottava infoalue. Neste Oilin työturvallisuus on Suomen huippua. Sen tinkimätöntä noudattamista edellytetään kaikilta täällä liikkuvilta. Asioita yhdessä läpikäymällä voimme kuitenkin löytää keinoja, joilla ajoneuvo jen ja henkilöiden liikkumisen turvallisuutta parannetaan entisestään. Tässä Destia tarjoaa Neste Oilin käyttöön oman erityisasiantuntemuksensa, johtava konsultti Heimo Rintamäki Destiasta sanoo. Oma väki ei aina näe metsää puilta vaan saattaa katsoa asioita liian totutusta näkökulmasta. Ulkopuoliset sitä vastoin voivat tehdä hyviä havaintoja, jotka jäävät meiltä huomaamatta, Seppo Sainio jatkaa. Onnistuminen tuo luottamusta Hyvin tehty työ on tekijänsä paras mainos, Matti Sainio muistuttaa. Neste Oilin ja Destian yhteistyön sujumista ja syvenemistä on edesauttanut hankkeissa mukana olleiden henkilöiden välille syntynyt luottamus toistensa ammattitaitoon ja sitoutumiseen hankkeiden läpiviemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Kanssakäyminen on kehittynyt vuosien myötä. Molemminpuolinen kokemus ja henkilötuntemus helpottavat yhteistyötä ja säästää aikaa ja vaivaa. Tiedämme, että hankkeen toteuttaja ymmärtää tapamme toimia ja erityisvaatimuksemme. Asiat tulevat tehdyksi kerralla oikein. Rauno Häkkänen katsoo yrityksen luovan vain ne puitteet, joissa toimitaan. Henkilöt kuitenkin tekevät varsinaisen työn. Aivan samoin kuin meidän pitää näyttää kykymme, myös Destian alihankkijoiden on vakuutettava meidät soveltuvuudesta täällä toimimiseen. Kilpilahdessa urakoivat työntekijät ovatkin olleet pääsääntöisesti samoja henkilöitä hankkeesta toiseen. Seppo Sainio pitää varsin ratkaisevana 6 VIA 1/2009

7 sitä, kuka urakoitsijan puolelta vetää hanketta. Urakat ovat aikataulullisesti ja teknisesti niin vaativia, ettei harjoittelija niissä pärjää. Ei ainakaan kustannustehokkaasti. Destia on omalla osaamisellaan ja kustannuskilpailukyvyllään menestynyt hyvin Kilpilahti-hankkeissaan. Sekään ei luonnollisesti ole ollut pahitteeksi, että myös henkilökemiat ovat pelanneet. Työmaan hyvä ja avoin yhteistyö on aina pelkkää plussaa. Onnistumiset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Destia urakoi Neste Oilin Porvoon-jalostamon lisäksi Naantalin-jalostamolla. Viime vuonna yritys teki töitä myös Neste Oilin Haminan-varastoalueella. Neste Jacobsin suunnittelemia kohteita Destia on Kilpilahdessa rakentanut lisäksi muun muassa Borealikselle. Oma työmäärä vähenee Se, että urakoitsijalla on mahdollisuus toimia pitkäjänteisesti saman asiakkaan kanssa on varmasti sekä Neste Oilin että urakoitsijan etu, Matti Sainio arvioi. Omaa työmääräämme säästää, kun tiedämme esimerkiksi turvallisuussääntöjä noudatettavan kirjaimellisesti. Urakoitsija puolestaan pystyy valmiin organisaationsa myötä tarjoamaan uusia töitä kilpailukykyiseen hintaan. Tämä edellyttää luonnollisesti, että Kilpilahdessa on koko ajan meneillään sopiva määrä kyseisiä investointeja. Suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää, että tuntee ja sisäistää mahdollisimman hyvin kohdeyrityksen toiminnot ja toimintaperiaatteet. Muuten yritys voi joutua opastamaan jokaisen työn kerta kerralta uudelleen, Heimo Rintamäki jatkaa. Hänen mukaansa teollisuuden infrahankkeissa korostuu myös aikataulujen pitäminen. Prosessit tulee saada valmiiksi ja tuottamaan viimeistään aiottuna ajankohtana. Eri työvaiheet seuraavat toisiaan eikä mihinkään myöhästymisiin ole varaa. Urakoitsijalta vaaditaankin joustavuutta ja kykyä vastata yllätyksiin. Kun toimitaan prosessien keskellä, voidaan työn edetessä joutua tekemään esimerkiksi vanhojen rakenteiden korjaustöitä, joista ei tiedetty ennakkoon. Vaikka työmäärä kasvaisi, aikataulut eivät yleensä muutu, Rauno Häkkänen sanoo. Myös Matti Sainio toteaa rakentamisen olevan usein hektistä. Siinä ei jää juurikaan aikaa ylimääräisille keskusteluille, vaan hankkeen on edettävä kaiken aikaa. Aito kilpailutilanne Tähän asti Neste Oil on kilpailuttanut kaikki infra-alan rakennus- ja konsulttihankkeensa erikseen sitä mukaa, kun niitä on tullut tehtäväksi. Urakkakyselyissä ehdokkaiksi valitaan Kitkatonta yhteispeliä Yhteistyö Destian kanssa sujuu kitkatta hyvässä yhteisymmärryksessä, projektipäällikkö Jorma Rapeli Neste Oilin Naantalintuotantolaitokselta toteaa. Destia on uusinut jalostamolle neljä BE-säiliön vallitilaa. Parhaillaan on menossa yhden säiliön perustuksen, vallitilan ja viemäröinnin teko. Destia tuli aikanaan valituksi tarjouksen perusteella 3 4 urakoitsijan joukosta. Urakat on kilpailutettu hanke kerrallaan. Destialla on hallussaan tiiviiden rakenteiden tekemisen tieto ja taito, Rapeli sanoo. Vallitilojen saneeraukset jatkuvat tarjouskilpailujen kautta. Rapelin mukaan yhteistyö Destian kanssa voisi laajeta kattamaan myös suunnittelu- ja muita infra-alan palveluja. Projektipäällikkö Jyrki Viitanen Destiasta arvostaa niin ikään yhteistyön sujuvuutta. Kun hankkeita kertyy, luottamus kasvaa ja kumppanuus syvenee. vain ne urakoitsijat, joiden kanssa tiedämme voivamme kaupat tehdä. Olisi hölmöä edes pyytää tarjousta sellaiselta, joka ei teknisesti pysty toteuttamaan työtä. Kyllä infra-alalalta löytyy kuitenkin useita sopivia ehdokkaita ja urakoissa on aito kilpailutilanne, Matti Sainio sanoo. Seppo Sainion mielestä konsulttipalveluissa voitaisiin ajatella sovellettavan myös puitesopimusta. Näin etenkin mikäli tietylle ajanjaksolle olisi odotettavissa useita Neste Oilin toiminta on erittäin asiantuntevaa ja selkeää. He tietävät mitä meiltä vaatia arvostaessaan laatua, toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta. Kun kokonaisuus on kunnossa, kanssakäyminen on mutkatonta, Viitanen toteaa. Hänen mukaansa Destia toimii kaikissa urakoissaan asiakkaan arvomaailmaa ja toimintatapoja kunnioittaen ja tarkasti noudattaen. Neste Oilin kohdalla kolme keskeistä tekijää ovat: turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus. Ennen urakan alkua tehdään yhdessä riski- ja turvallisuuskartoitukset. Eri työvaiheita varten koko urakassa mukana oleva henkilöstö perehdytetään. Viikkopalavereissa käydään lävitse mennyttä ja tulevaa. Viikon varrella voi olla useitakin työturvallisuustarkastuksia. Yhdessäkään niistä emme ole saaneet negatiivista huomautusta, positiivista palautetta kylläkin, Viitanen sanoo. toisiinsa kytkeytyviä töitä. Pitkäjänteiseen kumppanuuteen liittyy, että innovointia ja ratkaisujen hakemista tapahtuu varsinaisten urakoiden ulkopuolellakin. Urakointia osuvampaa onkin puhua prosessiyhteistyöstä. Olisi varmasti helpompaa ja luontevampaakin, jos jokainen työtehtävä ei edellyttäisi erillistä tarjouspyyntöä ja siihen vastaamista, Heimo Rintamäki sanoo yhtyen Sainion ajatuksiin puitesopimusten eduista. < Hyvin sujuneiden hankkeiden myötä kanssakäyminen syvenee ja tiivistyy, Neste Oilin ja Destian kumppanit tietävät omasta kokemuksestaan. VIA 1/2009 7

8 Asiakkuus Tarjolla osaamisen koko ketju D estia on yritys, jonka kanssa asiakkaat voivat tehdä laaja-alaista, pitkäjänteistä ja kehityksen kärjessä kulkevaa yhteistyötä. Muistutuksena tarjoamistaan mahdollisuuksista Destia on nimennyt asiakkuuden vuoden 2009 teemakseen. Haluamme tehdä tunnetuksi sen osaamisen koko ketjun, mikä meillä infra-alalla on. Se sisältää niin suunnittelua, rakentamista kuin kunnossapitoa ja muuta palvelua. Asiakkaat saattavat nykyisellään hankkia näitä toimintoja monesta paikasta, me voimme toimittaa heille kokonaisratkaisuja, Destia Solutions -liiketoimintaryhmän johtaja Juha Ryhänen sanoo. Laajimmillaan pystymme ottamaan vaikka tietyn liikeyrityksen tai kunnan koko infraomaisuuden hallintaamme. Voimme kartoittaa sen kehittämistarpeet, suunnitella ja toteuttaa ne sekä vastata niiden ylläpidosta ja ajantasaisuudesta. Tällöin asiakas pystyy entistä tehokkaammin keskittymään omaan ydintoimintaansa. Uskomme laaja-alaisen ja pitkäjänteisen kumppanuuden tuottamaan lisäarvoon. Destialla on organisaatiossaan satoja ihmisiä, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden kanssa eri tasoilla. Usein tämä tapahtuu tiettyyn kilpailutuksen kautta saatuun hankkeeseen keskittyen. Jatkossa voimavaroja ja organisaatiota kehitetään niin, että Destian asema infra-alan mahdollisena hovihankkijana nousee entistä paremmin esiin. Asiakkaan kanssa keskustellen ja hänen tarpeisiinsa laaja-alaisesti perehtyen voimme yhdessä miettiä ja kehittää ratkaisuja, jotka parhaiten edistävät hänen liiketoimintojensa kehittymistä ja häiriöttömyyttä. Tämä antaa lähtökohdat lisätä asiakkaan toiminnan tuloksellisuutta sekä kilpailukykyä hänen omien asiakkaidensa silmissä, Ryhänen uskoo. DI Juha Ryhänen aloitti Destia Solutions -liiketoimintaryhmän vetäjänä vuoden vaihteessa. Sitä ennen hän oli tehnyt 24 vuoden monipuolisen työuran hissibisneksessä. Viimeksi hän toimi Otisin Suomen ja Baltian alueen maajohtajana. Minua kiinnostaa teknisen osaamisen ja markkinoinnin yhdistäminen. Olen liikkunut vuosikausia asiakasrajapinnassa. Destialla on vahva halu ja kyky luoda uutta liiketoimintaa uusilla alueilla. Kaikkinensa näen Destian monialaisena ja luotettavana kumppanina. Suomessa olemme infra-alan ykkönen ja jatkossa pyrimme entistä merkittävämmäksi toimijaksi koko Itämeren alueella, Ryhänen kiteyttää. < Tuttu toimija Jyväskylässä Jyväskylän kaupunki tilaa Destialta kaupunkisuunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja saneerausta. Pitkäaikaiset hankintasopimukset tutun toimijan kanssa takaavat hyvin toimivan yhteistyön. Teksti Pirjo Vuorenpää Kuvat Pekka Rötkönen Destian Keski-Suomen alueen suunnittelupalveluista vastaa yksikön päällikkö Pekka Karhinen. Suunnitelmat laaditaan Jyväskylän Tourulassa sijaitsevassa toimistossa, mutta käytössä on koko Destian asiantuntijaverkosto. Jyvässeudulla toimivat lähes kaikki isot suunnittelutoimistot. Alan kilpailutilanne on kova, mutta se pitää virkeänä ja pistää kehittämään omaa toimintaa ja osaamista, Karhinen sanoo. Jyväskylä on Karhisen mukaan edistyksellinen kaupunki, joka tilaa suunnittelun asiantuntijayrityksiltä ja kehittää vahvasti omaa toimintaansa. Yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa on tehty laaja-alaisemmin 2000-luvun alusta alkaen. On eduksi, että tunnemme tilaajan ja tilaaja tuntee meidät. Toimintatavat ovat tulleet tutuiksi vuosien myötä. Paikallisena toimijana tunnemme hyvin toiminta-alueen ja sen erityispiirteet, Karhinen summaa yhteistyötä kaupungin kanssa. Karhisen tiimissä kaupungille tehtyjen suunnittelutöiden vastaavana projektipäällikkönä toimii konsultti Juha Antila Käytännön työtä, tiedonsiirtoa ja yhteydenpitoa asiakkaan kanssa helpottaa se, että käyttämämme XStreet -suunnitteluohjelmisto on sama kuin kaupungilla, kertoo Antila, joka myös teki ammattikorkeakoulun päättötyönään Jyväskylän kaupungille piirustus- ja arkistointiohjeen. Jyväskylässä Destian suurimpia suunnittelukohteita ovat viime vuosina olleet ydinkeskustassa Yliopistonkadun saneerauksen ja Veturitallin alueen suunnittelu. Lisäksi on toteutettu uusien asuinalueiden, kuten Kinkovuori ja Mustalampi, sekä teollisuusalueiden vesi- katuhuollon suunnittelua. Kaupunkisuunnittelussa suurimpana haasteena on kaikkien tekijöiden huomioiminen riittävän ajoissa. Liikkumisen eri muodot, tekniset verkot ja monia muita asioista on huomioitava sitä enemmän mitä lähempänä kaupungin keskustaa ollaan. Keskustassa mennään nykyään entistä enemmän kevyen liikenteen ehdoilla, esimerkiksi esteetön ja turvallinen liikkuminen ovat tärkeitä asioita, Pekka Karhinen sanoo. Jyväskylän kaupunki on hakenut suunnitteluun uusia tuulia maailmalta. Destia on mukana kaupungin keskustassa sijaitsevan Asemakadun kehittämisessä Shared Space -ajattelun mukaiseksi. Tämän uuden ajattelun mukaan liikenneväylät rakennetaan niin, että ne luontaisesti ohjaavat liikkujia muun muassa väylien erilaisten pinnoitteiden ja rakenteiden avulla, Antila selvittää. Yhtiömme on ehkä aikaisemmin mielletty vain tienrakentajaksi, mutta nykyään olemme hyvin vahvasti mukana myös kaupungin keskustan suunnittelussa ja saneerauksissa, Karhinen huomauttaa. Hyvä suunnittelu kannattaa Jyväskylän kaupunki on viime vuodet ollut selkeä tilaajaorganisaatio, jolla on suunnittelupuolella omaa henkilöstöä vähän. Sen sijaan vuoden alusta kaupunkiin yhdistyneellä Jyväskylän maalaiskunnalla oli vahva oma suunnitteluorganisaationsa, jonka henkilöstöstä suurin osa siirtyi kaupungin liikelaitosten Jyväskylän Energian ja Altekin palvelukseen. Me saimme yhden henkilöresurssin 8 VIA 1/2009

9 Destia vastaa Jyväskylässä muun muassa valaistuksen kunnossapidosta. Sillä on apunaan vahva alihankintaverkosto töiden tekemiseksi. lisää suunnitteluun. Pienempiä suunnittelutöitä varten on hyvä olla omaakin henkilöstöä, Jyväskylän kaupungin rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen toteaa. Jyväskylä kuitenkin pyrkii suunnittelutöissään pitkäaikaisiin ja isoihin puitesopimuksiin, joita on tällä hetkellä suunnittelun osalta neljän eri suunnittelutoimiston kanssa. Destian kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Destian tekemät suunnittelutyöt ovat laadukkaita. Rakentajat arvostavat selkeitä kuvia. Suunnittelusopimukseen kuuluu nykyään aina myös työmaapalvelu, mikä on joustavaa ja tärkeää töiden onnistumisen kannalta, Vuoriainen kiittelee. Tilaajana Vuoriainen arvostaa sitä, että suunnittelija esittää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, joissa huomioidaan laajempia vaikutuksia. Kustannussuunnittelun osalta hän, julkisorganisaation edustajana, toivoo suunnittelijoiden tarjoavan myös edullisia ratkaisuja toteutukseen. Hyvänä suunnitteluun kannattaa panostaa, jolloin ei tarvita enää työaikaista suunnittelua. Myös se, että aikataulut ja kustannuspuoli pitävät, on tärkeää. Destia on onnistunut hyvin näissäkin asioissa. Pitkäaikaiset sopimukset tavoitteena Jyväskylän kaupungin ylläpidon rakennuttaja Jukka Piispanen on tehnyt Destian ja sen edeltäjän Tieliikelaitoksen kanssa yhteistyötä kymmenkunta vuotta. Yhteisiin projekteihin on kuulunut investointihankkeita ja kunnossapitoa, siltojen ja katujen saneerauksia, uusia asuinalueita, alueurakointia ja ulkovalaistuksen ylläpitoa. Vuoden alussa toteutuneen kuntaliitoksen myötä uuden Jyväskylän pinta-ala kasvoi noin kymmenkertaiseksi ja 44 VIA 1/2009 9

10 Asiakkuus Jukka Piispanen (oik.) arvostaa Destian toimintavarmuutta ja palvelualttiutta. Jukka Pitkänen voikin hymyillä tyytyväisenä. 44 omaisuus kasvoi kolmanneksella. Tämä tarkoittaa, että tulevat hankinnat ovat nykyistä isompia kokonaisuuksia. Piispanen kokee asian myönteisenä. Hankintojen kilpailuttaminen vie aikaa ja rahaa. Sen vuoksi hankintojen on oltava riittävän isoja ja urakoiden pitkäaikaisia. Urakointipuolella ja sähköverkon ylläpidossa kilpailu toimii hyvin, mutta alueurakointiin Piispanen toivoisi enemmän toimijoita. Destian vahvuutena on projektiosaaminen. Pääurakoitsijana se kerää alueurakoitsijoiden ketjun ja hallitsee kokonaisriskin, Piispanen sanoo. Viimeisin hankintapäätös Destialta on Suunnittelussa sovitetaan yhteen monia tarpeita, Juha Antila muistuttaa. neljäksi vuodeksi tehty Jyväskylän ulkovalaistusverkon läntisen alueen huoltosopimus. Se käsittää noin valopisteen huollon ja korjaukset. Destian kanssa on myös sopimukset Säynätsalon ja Keljonkankaan alueiden talvi- ja kesähoidosta sekä keskusta-alueen kevyen liikenteenväylien talvihoidosta. Lisäksi meillä on kilpailutettu sopimus yksilöimättömistä maarakennustöistä, jotka hoitaa Destia. Olemme halunneet luoda kumppanuussopimuksen, joka mahdollistaa lisätöiden nopeankin tilauksen, joita kuntapuolella tänä päivänä tarvitaan. Minulla on aina ollut Destiasta vahva mielikuva, että sen toiminnassa näkyy pitkän historian tuoma kokemus ja monipuolinen osaaminen. Se on Jyväskylän seudulla ainoa urakoitsija, joka tarjoaa lähes kaikkia kilpailuttamiamme urakoita. Destiassa ei aliarvioida pieniäkään töitä vaan kaikki työt otetaan vakavasti, Piispanen kertoo. Arvostan myös Destian toimintavarmuutta ja palvelualttiutta. Ammattitaitoisen, uutta teknologiaa ja toimintatapoja kehittävän toimijan kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. Uutta teknologiaa ja taitavaa osaamista Hyvä esimerkki Destian käyttämästä uudesta teknologiasta on Incode City, langaton GPS-pohjainen ja reaaliaikainen toimenpiteiden seurantajärjestelmä, jota ollaan pilotoimassa Jyväskylässä. Tämä järjestelmä auttaa työnohjauksessa ja raportoinnissa. Sen tallentamaa historiatietoa saatetaan tarvita esimerkiksi vakuutusyhtiötä varten onnettomuustilanteissa. Kehitämme tälläkin tavalla omaa alaamme menetelmien ja laitteiden osalta, kertoo projektipäällikkö Jukka Pitkänen, joka vastaa Destian kunnossapidon alueurakoista Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken alueilla. Reilun parinkymmenen vuoden työkokemuksellaan Pitkänen tietää, että uusien teknisten sovellusten ja toimintatapojen sekä kunnollisen kaluston lisäksi töiden onnistumiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Verkostoituminen on avainsana palvelujen toteuttamiseksi. Onneksi Jyvässeudulla riittää osaajia, esimerkiksi Kilpisenkadun sillan valaistusta rakennettaessa tarvittiin teräs-, sähkö- ja kiviammattilaisten osaamista ja kaikki tekijät löytyivät maakunnasta, Pitkänen kertoo. Jyväskylän kaupungin urakoiden osalta yhteistyö on tiivistä ja jouhevaa asiakkaan edustajan, Jukka Piispasen, kanssa. Ratkaisu ongelmatilanteessa on yleensä yhden puhelinsoiton päässä. Yhteistyömme Jyväskylän kaupungin kanssa alkoi 1990-luvun puolivälissä yksittäisten katujen hoitotöistä, siitä toiminta on kasvanut eri kaupunginosien hoitotoimiin. On ilo toimia osaavan asiakkaan kanssa, joka tietää mitä tahtoo. < 10 VIA 1/2009

11 Pitkäjänteinen hyvin toimiva kumppanuus tuo kustannusetuja, Jussi Konttajärvi uskoo. Terästehdas on kuin pieni kaupunki Outokummun terästehdas Torniossa on koko pohjoisen Suomen moottoreita. Destian osaaminen on yksi tekijä, joka pitää tehdasjätin pyörät pyörimässä. Teksti Timo Sormunen Kuva Antti Kurola Outokummun terästehdas Torniossa mistui vuonna Kustannuksiltaan on kävijälleen vakuuttava ilmestys. Jo 1,1 miljardin euron rakennusprojekti on 1960-luvun lopulla toimintansa aloittanut tehdas on massiivisen investointi yksittäisistä tehdasinvestoinneista. yksi Suomen taloushistorian suurimmista ohjelman jälkeen alansa suurin ja tehokkain Euroopassa. tyneen tehdaskompleksin vaikutukset Peräti 700 hehtaarin alueelle levittäy Myös sijaintinsa puolesta se on alansa säteilevät koko Pohjois-Suomeen. Siitä ykkönen: missään muualla ei terästä tehdä yhtä pohjoisilla leveysasteilla. Tornio Haaparannan rinnalle. on samalla tullut kuin kolmas kaupunki Tornion tehtaan mittava laajennus, joka tuplasi sen tuotantokapasiteetin, val numeroilla mitaten mykistävä. Tehdasalueen infrastuktuuri on kaikilla Verkko aitojen sisältä löytyy teitä, siltoja, lastauslaitureita, putkistoja ja useita materiaalinkäsittelyalueita. Pelkästään asfalttiteitä ja katuja on liki 50 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä yhden kunnollisen aamulenkin verran eli 6,5 kilometriä. Paikoitusalueiden pinta-ala on kahdeksan hehtaaria ja erilaisia tuotantoa tukevia ulkoalueita löytyy satoja hehtaareita. Tehdasjätti tarvitsee toimiakseen myös todella raskaan sarjan energia- ja vesihuollon. Esimerkiksi sähkönkulutus vastaa keskikokoisen kaupungin energiantarvetta. Myös vettä kuluu tunnissa sama määrä kuin Oulun kaupungissa koko vuorokauden aikana, laskeskelee Tornion tehtaan infrarakentamisesta ja alueen hoidosta 44 VIA 1/

12 Asiakkuus vastaavan Outokumpu Stainlessin rakennuttajainsinööri Jussi Konttajärvi. Paljon työkohteita joka päivä Ja kuten tavallisesta kaupungista, löytyy yli henkilöä työllistävältä tehdasalueelta mitä erilaisimpia korjauskohteita viemäröintivioista päällysteiden halkeiluun, kaidekorjauksiin ja liikenteen ohjaukseen. Erilaiset korjauspartiot ja työkoneet ovatkin tehdasalueella tuttu näky. Käytännössä täällä on joka päivä jokin korjausta tai muutostöitä vaativa kohde. Tehdasalueella on lisäksi niin paljon toimintaa ja liikennettä, että esimerkiksi kulkuväylien ja niiden opasteiden on oltava jatkuvasti kunnossa, Konttajärvi kertoo. Outokumpu on ulkoistanut infra- ja ympäristöhuollon alan erikoisosaajille. Tehtaan päivittäisten toimintojen kannalta yksi tärkeimmistä kumppaneista on Destia, joka huolehtii Konttajärven jo aiemmin mainitsemista palokuntalaistehtävistä keskinäisen puitesopimuksen pohjalta. Tehdasalueen isompien ja raskaampien infra-investointien tekijät valitaan perinteiseen tapaan koko maan kattavalla kilpailutuksella. Niissäkin Destia on ollut vahvoilla. Ennakointi pitää kustannukset kurissa Konttajärven mielestä terästehtaan ja Destian jo useamman vuoden ajan jatkunut yhteistyö on esimerkki toimivasta kumppanuudesta, joka tuo kustannustehokkuutta. Meille on todella iso etu, että yhteistyökumppani tuntee tämän alueen ja sen erityisvaatimukset. Korjauskohteet pystytään paikallistamaan useimmiten jo puhelimessa, eikä aikaa hukkaannu turhaan etsiskelyyn ja opastukseen tehdasalueella. Liikkuminen on täällä muutenkin tarkasti valvottua. Ja kun kyse on laajasta kellon ympäri toimivasta tehdasalueesta, työssä on huomioitava jatkuvasti turvallisuusnäkökohdat. Tornion teräsjättiä sitoo tiukan laatujärjestelmän lisäksi yhtiön sisäinen tavoite pudottaa työtapaturmat alle puoleen nykytasosta. Sama kriteeri koskee myös täällä toimivia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Yksi väärin asetettu opaste tai korjaamatta jäänyt kuoppa voi aiheuttaa vahingon, joka hankaloittaa koko tehtaan toimintaa, Konttajärvi painottaa. Samaan hengenvetoon hän tähdentää ennakoivan kunnossapidon nousevan entistä tärkeämpään asemaan paitsi koneiden ja laitteiden, myös kulkuväylien, ulkoalueiden ja muun perusinfran hoidossa. Pitkäjänteiset kumppanuudet ovat tässäkin kohtaa selkeä etu. Kun paikat tulevat tutuiksi, myös edessä olevat ongelmat havaitaan ajoissa ja korjaukset hoituvat halvemmalla. Se helpottaa selkeästi budjetointia, Konttajärvi tiivistää. Tornion tehdas on avainasiakas Destian projektipäällikkö Janne Poikajärvi sanoo suoraan, että Tornion terästehdas on heille yksi Pohjois-Suomen tärkeimmistä asiakkaista. Nopeisiin huolto- ja korjaustöihin keskittyvän puitesopimuksen arvo on vuositasolla merkittävä, ja sen oheen tarjouskilpailusta saadut yksittäisurakat nostavat kokonaissummaa edelleen. Useimmiten nämä nopeat korjaukset ovat opasteiden ja liikennemerkkien vaihtoja, pieniä päällyste- ja kivetysremontteja, rikkoutuneiden kaivonkansien vaihtoja, reistailevien porttien ja vääntyneiden kaiteiden korjauksia, Poikajärvi luettelee. Huoltotöiden haastetta lisää se, että tehdasalueen sisällä on vilkas liikenne ja tarkasti suunniteltu logistiikka, joka ei saa turhan takia häiriintyä. Lisäksi siellä liikkuva kuljetuskalusto on erittäin raskasta, joten väylät ja lastausalueet ovat joka päivä kovilla. Harmittomalta näyttävä asfalttikohouma muuttuu ison lastin alla nopeasti kuopaksi, joka voi tuottaa monenlaista murhetta, Poikajärvi muistuttaa. Konttajärven tavoin Poikajärvikin kehuu kitkattoman yhteistyön etuja. Kun työkohteet ja -tekijät ovat keskenään tuttuja, sujuu moni asia pelkällä puhelinsoitolla. Päämäärä tietysti on, että nuo puutteet havaitaan ja korjataan hyvissä ajoin. Silloin tuota puhelinsoittoa ei edes tarvita. Kerralla kuntoon Terästehtaan vertaaminen pieneen kaupunkiin, jossa tapahtuu koko ajan jotain, on myös Poikajärven mielestä osuvaa. Infrahuoltoa ja kunnossapitoa ei voi kuitenkaan hoitaa kaupunkien tapaan. Samaa paikkaa ei tuolla tehdasalueella voi tosiaankaan repiä auki montaa kertaa peräkkäin ja muutaman viikon välein. Työt on suunniteltava ja tehtävä niin, että homma tulee kerralla valmiiksi. Se on myös asiakkaan etu, Poikajärvi painottaa. Kevään aikana Outokumpu kilpailuttaa koko Tornion-tehdasalueen ulkoalueiden ja liikenneväylien kunnossapidon ja hoidon. Tavoitteena on useamman vuoden pituinen yhteistyösopimus. Aiomme olla tässä kisassa vahvasti mukana, projektipäällikkö lupaa. < Keskellä liki taukoamatonta liikennevirtaa rakennettava Hakamäentien parantaminen on osoitus hyvän suunnittelun ja yhteistyön tuloksellisuudesta. Hanke on toteutettu tien käyttäjien tarpeet ja ympäristön erityispiirteet onnistuneesti huomioon ottaen. Teksti Hannu Virtanen Kuva Juha Salminen Hakamäentie on monin tavoin poikkeuksellinen urakka. Helsingin vilkkaimpiin liikenteen solmukohtiin kuuluva kulkureitti on ollut käytössä koko kesällä 2006 alkaneen rakentamisen ajan. Työt on jouduttu tekemään varsin ahtaissa ja vaativissa oloissa. Niiden etenemiseen vaikuttavat esimerkiksi rataalueen rajoitetut työskentelyajat, kaupunkiympäristön lukuisat maanalaiset rakenteet ja laitteet sekä siltojen suuri määrä. Työt on kuitenkin suunniteltu niin, että liikenteelle aiheutuvat haitat pysyvät mahdollisimman pieninä, projektipäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen Destiasta kertoo. Destia vastaa Tiehallinnon jättihankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Myös alueen yritysten ja laitosten eritystarpeet on otettu tarkoin huomioon. Hakamäentien varrella sijaitsee niin paloasema, bussivarikko, tv-yhtiöitä, Hartwall Areena kuin Messukeskuskin. 12 VIA 1/2009

13 Tien käyttäjää ajatellen Tällaisessa hankkeessa yhteydenpidon ja yhteistyön eri osapuolten kesken on oltava saumatonta. Liki päivittäin eteen tulee jotain yllättävää. Silloin on tärkeää, että asiat saadaan selvitettyä ja hoidettua sujuvasti, työmaasta Tiehallinnon puolelta vastaava projektipäällikkö Jukka Hietaniemi korostaa. Yhteinen asiakas Hakamäentien liikennejärjestelyjä on jouduttu aika ajoin muuttamaan tehtävien töiden mahdollistamiseksi. Lisäksi työmaalla on suoritettu yli tuhat räjäytystä, joiden vuoksi liikenne on jouduttu pysäyttämään hetkeksi. Hietaniemen mukaan viiden minuutin tavoiteaikaa ei näissä seisauksissa ole ylitetty kertaakaan. Olemme saaneet runsaasti palautetta liikennejärjestelyistä. Useinhan helpommin jaetaan moitteita kuin annetaan kiitosta. Nyt palaute on ollut poikkeuksellisen positiivista. Joukossa on ollut monia parannusehdotuksia, joita olemme toteuttaneetkin. Autoilijat ymmärtävät uutta väylää tehtävän, jotta heidän matkantekonsa olisi jatkossa entistä sujuvampaa. Tien käyttäjä on sekä Tiehallinnon että Destian yhteinen asiakas. Tiehallinto asetti tiukat määräykset liikenteen hoidolle rakennusaikana. Jo alkujaan oli selvää, ettei väylälle ollut olemassa korvaavaa kiertotietä. Kaistojen määrän piti kuitenkin pysyä nykyisellään ja liittymäkaistojen pituudet samoina. Myös kevyen liikenteen väylien tuli säilyä samantasoisina. Näin liikennevirtojen oh jailusta työmaa-alueen halki kehittyi taitolaji, josta on Destiassa vastannut Seppo Lehtonen. Liikennejärjestelyistä kuten muistakin työmaan tapahtumista on tiedotettu aktiivisesti. Hankkeella on esimerkiksi omat internet-sivut osoitteessa fi/hakamaentie. Julkisuus ja aktiivinen viestintä ovat nykypäivää. Tiedotusvälineet ja yksittäiset henkilöt ovat selvästi aiempaa kiinnostuneempia työmaiden tapahtumista. Uudet viestintätavat sähköposteineen ovat myös helpottaneet ja lisänneet palautteen antamista, Hietaniemi toteaa. Monipuolista toimitusvarmuutta Hakamäentien valmistuminen on edennyt hyvin aikataulussaan. Uusitun väylän tulee olla liikenteen käytössä tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Toimitusvarmuus korostuu hankkeessa, jolla on kireä aikataulu jo jossa joutuu sovittamaan yhteen lukemattomia toisiinsa kytkeytyviä asioita ja tehtäviä. Etenkin kriittiset työvaiheet pitää pystyä toteuttamaan tarkalleen aikataulunsa mukaisesti, Hietaniemi korostaa. Hänen mukaansa tässä onnistumista on auttanut suuresti Hakamäentie-työmaan asiansa tuntevat ja kokeneet urakoitsijat. Destia on hankkeessa pääurakoitsija ja vastaa kokonaissuunnittelusta. Kaikkiaan työmaalla on toiminut toista sataa urakoitsijaa ja enimmillään henkilöä. Myös työturvallisuus vilkkaan liikenteen ympäröimänä on vaatinut erityishuomiota. Saikkosen mukaan työturvallisuuteen on Destiassa viime vuosina kaikkinensa panostettu tuntuvasti. Tapaturmien määrää onkin onnistuttu vähentämään merkittävästi. ST-hanke on näytön paikka Destia, silloiselta nimeltään vielä Tieliikelaitos, voitti Hakamäentien parantamisesta käydyn avoimen tarjouskilpailun keväällä Hietaniemen mukaan urakasta kilpaili kolme toteuttajaa, joista kahdelta tuli hyväksyttävä tarjous. Hakamäentie on niin mittava ja vaativissa oloissa toteutettava hanke, ettei Suomesta löydy kuin muutama siihen kykenevä infra-alan toimija. Destialla oli tarjottavanaan hankkeen vaatimukset ja erityispiirteet huomioon ottava kustannuksiltaan kilpailukykyisin ratkaisu, Hietaniemi arvioi. Monipuolisen oman osaamisensa ja sitä täydentävän yhteistyöverkostonsa turvin Destia pystyi käynnistämään hankkeen toteutuksen rivakasti. Työt maastossa aloitettiinkin jo kuukauden sisällä urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Yhteistyö tilaajan kanssa korostuu suunnittele ja toteuta -hankkeissa. Kun asioita pohditaan ja ratkotaan hyvässä hengessä jo etukäteen, ei ratkaisujen hyväksyttämiseen tilaajalla kulu ylimääräistä aikaa. Näin eri työvaiheet etenevät ja työmaa pysyy hyvin aikataulussaan, Hakamäentie-hanketta Destiassa vetävä Jukka- Pekka Saikkonen sanoo. < VIA 1/

14 Vanha puisto sai arvokkaan ilmeen Nykyaikainen käytännöllisyys ja vanha arvokkuus ovat yhdistettävissä. Tämän voi todeta Hämeenlinnan kirkon ympäristössä, jonka täysremontti on saanut paljon kiitosta. Teksti Johanna Paasikangas-Tella Kuvat Olli Häkämies Kirpeä pakkanen ja kylmä tuuli purevat, kun seisomme ihailemassa Hämeenlinnan Kirkko- ja Toripuiston uudistunutta ilmettä. Jouko Keskimaa, Susanna Lappalainen ja Asko Markoff ovat tyytyväisiä yhteisen projektinsa lopputulokseen. Tyytyväisyyteen on syytäkin, sillä kaupungin keskeisen puiston perusteellinen muodonmuutos on ilmeisen onnistunut. Se voitti vuoden 2007 Ympäristörakenne-kilpailun ja myös kaupunkilaiset ovat antaneet siitä runsaasti kehuja. Hämeenlinnan oman Hyvän rakentamisen palkinnon kohde sai vuonna 2006 heti valmistumisensa jälkeen. Destian eli silloisen Tieliikelaitoksen kesällä 2006 toteuttamassa projektissa oli oikeastaan kyse paluusta VIA 1/2009

15 Mittava puistourakka tarjosi Asko Markoffille (vas.), Susanna Lappalaiselle ja Jouko Keskimaalle tilaisuuden yhdistää vanhaa ja uutta. VIA 1/

16 Pienetkin yksityiskohdat palvelevat palkittua kokonaisilmettä puisto- ja torialueen muodonmuutoksessa. vanhaan. Hämeenlinnasta kotoisin ollut arkkitehti Armas Lindgren laati noin sata vuotta aiemmin suunnitelman toripuiston ulkonäön kohentamiseksi ja torikaupan uudelleenjärjestämiseksi. Hänen suunnitelmiensa mukainen toripuisto valmistui Sittemmin Lindgrenin kädenjälki vähitellen hävisi, ja 1950-luvulla alue rakennettiin kokonaan uudestaan. Vuoden 2006 uudistuksessa pidettiin ohjenuorana Lindgrenin alkuperäiset suunnitelmat. Historiallinen arvokkuus ja kauneus haluttiin takaisin. Lindgrenin suunnitelmat koskivat ennen kaikkea kirkon välittömällä edustalla sijaitsevaa Toripuistoa, eivät niinkään kirkon takana ja sivuilla olevaa Kirkkopuistoa. Suunnittelijoilla olikin Kirkkopuiston puolella hiukan vapaammat kädet. Eroon töhryistä Kunnostus tuli jo todella tarpeeseen. Puiston kunto oli jo huono, vaikka kyseessä on keskeinen ruutukaava-alueen puisto. Näissä puistoissa on voimakas ilta- ja yökäyttö, ja täällä tehtiin ilkivaltaa. Työn seurauksena ulkonäkö uudistui ja samalla otettiin käyttöön valvontakamerat, kertoo viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen. Täysremontti on selvästi muuttanut puiston ilmapiiriä, sillä ilkivalta ja töhriminen ovat vähentyneet. Projektipäällikkö Asko Markoff Destian Infrarakentamisen Länsi-Suomen palveluyksiköstä kertoo, että on ollut mukava huomata puiston olevan nyt ahkerassa käytössä. Viime kesänä täällä oli ihan mannermaista tunnelmaa: väki istui nurmikoilla ja myös muurien päällä. Nuoret käyvät täällä edelleen öisin, mutta olisikohan niin, että nuorisokin arvostaa paikkoja enemmän, kun on siistiä. Toripuiston paviljongit uudistettiin samalla kertaa. Aiemmin ne olivat olleet kylmillään ja suositut töhrimiskohteet. Paviljongit kunnostettiin ja ne ovat nyt kesäkäytössä. Ne olivat kaupungin omaa työtä, mutta kaikki muu alueen kunnostus kuului Destian projektiin, kertoo 20 vuotta Hämeenlinnan puistoalueita kunnostanut ja hoitanut puistopuutarhuri Jouko Keskimaa. Destian urakkaan kuuluivat muun muassa kivialueet, nurmialueet, kivi- ja rauta-aidat sekä istutukset. Vuodelta 1911 olevista puista huonokuntoisia lehmuksia poistettiin ja vielä elinvoimaiset riippajalavat ja pihlaja jätettiin. Lehmusten alla oli muuri, jonka kiviä juuret olivat työnnelleet pois paikoiltaan. Puita poistamalla saatiin muurikin siistiksi, Lappalainen toteaa. Vanha ja uusi sulassa sovussa Kyseessä oli Hämeenlinnan isoin puistourakka pariinkymmeneen vuoteen. Kaikki uusittiin. Kirkon ympäristöä tuli piristämään melkoinen joukko uusia istutuksia. Sinne laitettiin perennoja, taikinamarja-aitaa, marjakuusia, syreeniä yläreunaan, alppiruusuja, sipulikasveja, Keskimaa listaa. Historiallisen ilmeen palauttaminen ei ollut esteenä uusienkaan yksityiskohtien mukaan ottamiselle. Kirkon ympärille on esimerkiksi laitettu epäsuoria valaisimia, jotka ovat Hämeenlinnan omaa mallia. Samanlaisia pystytettiin 2000-luvun alussa Sibeliuksen syntymäkodin ympärille. Puiston kalusteina ovat nyt modernit, mutta samalla ajattoman tyylikkäät penkit sekä roska-astiat kestävästä metallista. Sen sijaan Linnankatua ja perennaistutusalueita rajaavat valurauta-aidat on muotoiltu vanhan mallin mukaan. Käytävien pinnoitteena on soramurske, jonka käyttöön on historialliset perusteet. Viimeistellyn ilmeen aikaansaami- 16 VIA 1/2009

17 Huolella tehty myös kestää pitkään. seksi käytävien reunukseksi on rakennettu graniittinen luonnonkivirajaus ja vesialtaan ympärille on tehty kiveys Lindgrenin alkuperäisen ajatuksen mukaisesti. Puistojen kunnallisteknisiä rakenteita, kuten sade- ja jätevesiviemäröintejä, on uusittu. Rakennusten kattovedet johdetaan nyt suoraan rännikaivoihin. Nykyaikaisuus näkyy myös siinä, että kumpaankin puistoon rakennettiin automaattinen nurmialueiden ja istutusten kastelujärjestelmä ylläpitoa helpottamaan. Kaupungin sydän sykkii Yksi osallinen projektissa oli myös Hämeenlinna Vanajan seurakunta, joka omistaa maan kirkkorakennuksen alla. Otimme mahdollisuuksien mukaan huomioon kirkon historiaan liittyviä seikkoja ja seurakunta osallistui kustannuksiin puolella, Lappalainen sanoo. Kirkko on hallinnut Hämeenlinnan kaupunkikuvaa jo reilut 200 vuotta. Sen suunnitteli Kustaa III:n hoviarkkitehti Despréz. Puistikko on ympäröinyt kirkkoa 1800-luvun alkupuolelta ja jo silloin kaupunkilaisilla ja kirkkoon tulevilla maalaisilla oli tapana kesäiltoina ja pyhäpäivinä kokoontua Kirkkopuistoon istuskelemaan. Torielämä on vilkasta myös nykypäivänä. Normaalien toripäivien ja vakiokauppiaiden lisäksi kesällä on kerran kuussa markkinat ja vuoden vaihteen tienoilla monenlaista tapahtumaa. Kaunis puisto houkuttelee runsaasti käyttäjiä. Puiston uudistuksen myötä Hämeenlinnan keskusta-alueen ilme on huomattavasti kohentunut, Lappalainen sanoo. Puiston hoito uusi aluevaltaus Keskellä kaupunkia on rakennettava hiukan eri tapaan kuin moottoritien varressa. Olihan tämä erilainen urakka. Työajat olivat rajatummat, oltiin koko ajan ihmisten silmien alla, ja ylimääräistä työtilaa ei ollut. Mutta hyvin kaikki sujui, sillä liikennejärjestelyistä, melusta ja pölystä ei tullut yhtään valituksia, Markoff toteaa. Kaupungin keskustassa laatuvaatimukset ovat myös tiukemmat kuin syrjäisemmässä kohteessa. Työ oli pienipiirteisempää. Toisaalta, osana urakkaa istutimme viisimetrisiä lehmuksia, ja siinä oli taas omat jipponsa, Markoff kertoo. Aivan uudenlainen aluevaltaus oli puiston jälkihoito. Kaupungin viherrakentamisessa on normaalia käytäntöä, että urakoitsija huolehtii puiston hoidosta pari vuotta urakan jälkeen. Destian parivuotinen puiston takuuhoito päättyi loppusyksystä. Tämä oli silmiä avaava kokemus. Puistoa hoitaessa opimme arvostamaan myös sitä puolta. Takuuhoitoon kuului muun muassa roskien keruu ja ruohon leikkuu. Takuuajan hoidolla varmistetaan hyvä lopputulos, Markoff sanoo. Viheraluehan ei ole valmis vielä silloin, kun se on vasta rakennettu, Lappalainen toteaa. Huolitellen valmiiksi Projekti oli huolella suunniteltu, joten suurempia yllätyksiä ei matkan varrella tullut. Yksi vuosi tehtiin suunnitelmaa, toinen vuosi rakennettiin ja kaksi seuraavaa vuotta olivat takuuhoitoa. Kaupunkilaiset näkevät tästä kaikesta vain pienen osan: sen että puisto on uudessa kuosissa, Keskimaa sanoo. Jotain pientä yllätystä matkan varrella aina tulee, kun kaivellaan vanhan asutuksen perustuksia. Esimerkiksi kirkon läheltä löytyi vanha maakuoppa, joka oli ollut viinikellarina. Huolella tehty toivottavasti myös kestää pitkään. On sitten leppeä kesäilta tai narskuva pakkanen hämeenlinnalaisten kelpaa viettää torielämää. < kiitosta kaupunkilaisilta Jututimme hämeenlinnalaisia, jotka liikkuvat lähes päivittäin torin tuntumassa. Kaisa Blomqvist: Onhan tämä tosi hieno, entiseen verraten tullut paremmaksi. Iltaisin tämä on nuorison suosima paikka. Mukavaa, että vanhat puut säästettiin. Etenkin kesäasussaan ympäristö on hieno. Myös iltavalaistus on upea. Riitta-Liisa Kaikkonen: Olen pitänyt kahvilaa torin vieressä 15 vuotta ja seurasin remonttia aitiopaikalta. Remontti sujui kuten piti, eikä se vaikuttanut liiketoimintaan. Tykkään kaikesta muusta paitsi hiekkakäytävistä. Hiekka kantautuu joka paikkaan ihmisten jaloissa. Sen tilalla voisi olla esimerkiksi kiveys kuten torilla. Eija Viitanen: Työmaalla sujuivat työt hyvin. Lopputulos on kaunis. Istutukset kesällä ja yleensä kokonaisuus miellyttää silmää. Pentti Santapukki: Ainahan remontit ovat kovia mylläyksiä. Minusta näyttää ihan hyvältä ja ihmiset viihtyvät täällä. Ihan hyvin sopii maisemaan. Kaisa Blomqvist Riitta-Liisa Kaikkonen Eija Viitanen Pentti Santapukki VIA 1/

18 Jos jotain odottamatonta sattuu Mitä jos lautta-aluksella syttyisi tulipalo? Muun muassa tätä tilannetta harjoiteltiin Nauvossa ja Paraisilla Destia Oy Lauttapalvelujen suuressa pelastusharjoituksessa. Teksti Matti Välimäki Kuvat Tapio Kalliomäki Nauvon vanhaan lauttarantaan on pysäköity nukkavieru Opel. Joulukuinen aamu on sateensuhruinen, mutta aivan kuin auton luona harmaa saisi uusia sävyjä. Ihan kuin konepellin alta taivaalle nousisi pieniä savujuovia... Kyllä, Opel on tulessa! Auton alla loimottaa. Hetkessä ilma on savusta sakeana ja liekit nuoleskelevat jo hyttiäkin Kaksi miestä ottaa mukaansa Fire Express-sammutinlaitteen ja marssii määrätietoisesti auton luo. Toinen miehistä nostaa ylös konepellin ja kaveri päästelee täysillä liekkimereen mikropisaranestettä. Tilanne on hallinnassa; palo sammuu. Mutta odottakaapas vaan, pieni hetki, ja palosammutinkouluttaja Esa Tähkävuori saa auton syttymään uudelleen! Paljon autoja, vähän tilaa Olemme seuraamassa Destian lauttahenkilökunnalleen järjestämää turvallisuuskoulutusta. Opelin sytyttäjä on paitsi luvallisella, myös erittäin hyödyllisellä asialla. Kukin viidestäkymmenestä koulutettavasta saa vuorollaan kokeilla ajoneuvon sammuttamista. Koulutettavat ovat lautta-aluksilta, losseilta ja Turun konttorilta; kaukaisimmat Oulun Hailuodosta saakka. 18 VIA 1/2009

19 VIA 1/

20 Harjoituksia on oltava mahdollisimman usein, jotta toiminta automatisoituu. Palavat autot ovat tietenkin riittävän vaarallisia jo sinällään. Entistä vaarallisempi tilanne on, jos palava auto on lautta-aluksella, missä lähellä on paljon muita helposti syttyviä autoja ja hyvin vähän tilaa toimia. Lautta-aluksilla on käytössä Fire Express-laitteet. Tämäkin harjoittelu tähtää siihen, että laitteiden käsittely sekä oikeat toimintatavat ovat selkeästi kaikkien mielessä, liikennepäällikkö Timo Mäkelä kertoo. Turvallisuusasiat painottuvat jo henkilökuntamme peruskoulutuksessa, mutta näitä asioita pitää tietenkin säännöllisesti kerrata. Noudatamme myös International Safety Management -koodia, jonka mukaan pienimuotoisempia palo- tai turvallisuusharjoituksia on oltava vähintään kerran kuukaudessa. Tapahtumia seuraava maallikko on vaikuttunut. Hän jää kuitenkin miettimään, miksi palavat autot eivät räjähtele samaan tapaan kuin amerikkalaisissa elokuvissa? Autot eivät räjähdä muuta kuin elokuvissa. Vaikka esimerkiksi autossa olisi kaasupulloja, ne eivät yleensä varsinaisesti räjähdä, vaikka joutuisivat olemaan pitkään liekeissä, Esa Tähkävuori Saariston Sammutin Oy:sta selvittää. Tehtävä konehuoneessa Käännämme selkämme...ja huomaamme, että myös vähän matkan päässä, lauttaalus Falcon konehuoneessa savuaa. Lossinkuljettaja Rami Kuustonen ja kansimies Carl-Johan Wikström saavat varusteikseen maskin ja kevyen happilaitteen. Tehtävänä on tutkia konehuone ja pelastaa sinne mahdollisesti jääneet ihmiset. Kuustonen ja Wikström sukeltavat rohkeasti pimeään savuun keskelle ja sulkevat oven perässään. Siirrymme odottamaan heitä autokannelle. Aika kuluu ja minuutit tuntuvat tunneilta. Lopulta miehet kapuavat ovesta ja raahaavat mukanaan miehenkokoista, mytyistä tehtyä nukkea. Nukke on menettänyt rytäkässä toisen saappaansa, mutta muuten se vaikuttaa olosuhteisiin nähden varsin hyväkuntoiselta. Kaveri ei olisi halunnut millään tulla mukaan, vaan se tarrautui kaiteisiin ja oli muutenkin hankala. Kumma tyyppi, Kuustonen naureskelee. Sitten miehet vakavoituvat. He ovat harjoituksen antiin hyvin tyytyväisiä. Olen ollut Falcon konehuoneessa ennenkin ja minulla oli valmis kuvitelma siitä, missä mitäkin on. Tässä huolimatta pimeässä ja savussa eksyi todella helposti. Mutta kokemuksen myötä homma sujuu varmasti seuraavalla kerralla paremmin, Wikström miettii. Tälläiset harjoitukset ovat erittäin hyviä. Näitä pitäisi olla mahdollisimman usein, jotta toiminta automatisoituisi, meripelastusseurassa vapaaehtoisena työskentelevä Kuustonen kertoo. Timo Mäkelä kertoo, että Falcon konehuoneessa on savunilmaisimet ja hiilidioksidisammutusjärjestelmä. Tulipalon sattuessa myös palopellit suljetaan, mikä estää hapen pääsyn alakertaan. Matkustaja palaa! Vähän matkan päässä Falcon autokannella toinen nukke kokee kovia: se sytytetään palamaan. (Hmm, alkaa käydä selväksi, miksi konehuoneen nukke ei halunnut lainkaan autokannelle...) Pelastusharjoitus kokosi lautta-aluksilla työskentelevät yhteiseen turvallisuuskoulutukseen.

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin 5x LEMPIBRÄNDI 1/2010 Busterissa uskottiin unelmiin VENEKAUPAT KESKELLÄ TALVEA Näin hurmaat verkossa Opiskelijat panivat merkit järjestykseen Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi Sami Sykkö paneutui

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010 Haluaisitko, että tämä on näkymä tulevasta olohuoneestasi? Asetu mukavasti Kuortaneelle! www.kuortane.fi Me huolehdimme, hoivaamme ja hoidamme suurella sydämellä!

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

hyvää elämää b u s i n e s s & t e c h n o l o g y

hyvää elämää b u s i n e s s & t e c h n o l o g y 1 09 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y hyvää elämää pohjoiskarjalaisen elämänmenon olemus / odotetut idän osaajat / Joensuumenu abloyn ikämestariohjelma / kulttuuri on kaupunkia isompi / kesä täynnä

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7 ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin Asukasyhteistyöllä asumismukavuutta pääovi Asukasyhteistyöstä jokaiselle oma juttu - yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot