Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2

3 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Kaukolämpö 8 Sähköverkko 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma 18 Sähkön myynti ja siirto 19 Tilastotietoja 20 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Taloudelliset tavoitteet saavutettiin Kuopion Energian tulos oli 11,6 miljoonaa euroa ennen omistajalle maksettua 9,25 miljoonan euron tuloutusta. Talousarvion tulostavoite 9,5 miljoonaa euroa ylitettiin 2,1 miljoonalla. Tulos oli reilut euroa pienempi kuin vuonna Liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia 55,1 miljoonasta eurosta 58,4 miljoonaan euroon pääasiassa onnistuneen sähkön myynnin ansiosta. Sähkön erillistuotanto nykyisellä polttoainepohjalla on päästökauppaolosuhteissa kannattavaa ainoastaan poikkeustilanteissa. 2 Tulosta heikensivät huonosta turvetuotantokesästä 2004 johtunut turvepula sekä turpeen heikko laatu. Turvetilanne palautui normaaliksi kesän 2005 aikana. Myös raskaan polttoöljyn hinnan nousu sekä normaalivuotta selvästi lämpimämpi sää vaikuttivat kannattavuutta alentavasti. Kustannusten nousuun varauduttiin korottamalla kaukolämmön hintaa alkuvuodesta 8,25 %. Osittaisfuusio Atro Oyj:n kanssa ei toteutunut Kilpailtujen liiketoimintojen fuusioimista Atro Oyj:n kanssa selvitettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajiston toimeksiannosta. Hanke ja sen valmistelu saivat julkisessa keskustelussa torjuvan vastaanoton, eikä siitä lopulta edes tehty päätösesitystä. Liiketoimintojen oikeudellista eriyttämistä valmisteltiin Kuopion Energian sähköverkkoliiketoiminta on eriytettävä sähkön myynnistä ja tuotannosta sähkömarkkinalain voimaantulleiden muuttuneiden säännösten mukaisesti alkaen. Osittaisfuusiokeskustelun jatkuessa päätettiin kevättalvella aloittaa eriyttämismallien selvittely. Yhdistyminen Atro Oyj:n kanssa olisi ratkaissut myös eriyttämisvaatimuksen. Kolme vaihtoehtoista eriyttämismallia sisältänyt selvitys valmistui heinäkuussa. Asia vietäneen kaupunginvaltuuston päätettäväksi keväällä Päästökauppa alkoi Kuopion Energia sai kansallisen jakosuunnitelman perusteella päästökauppakaudelle yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa varten riittävästi ilmaisia päästöoikeuksia. Sähkön erillistuotanto nykyisellä polttoainepohjalla on päästökauppaolosuhteissa kannattavaa ainoastaan poikkeustilanteissa. Pois jäänyt tuotanto on korvattu lisäämällä sähkön ostoa. Päästökauppa ei päästöoikeuksien ilmaisjaon ansiosta vaikuttanut merkittävästi tulokseen. Tilanne muuttuu jaksolle , kun oikeuksia on jaossa huomattavasti nykyistä vähemmin. Johtokunnan kokoonpano uusiksi Alkuvuodesta toimintansa aloittanut uusi johtokunta ehti kokoontua ainoastaan viisi kertaa, kun kävi ilmi, että sen toukokuussa käsittelemä sähkökaupan riskikäsikirja oli joutunut vääriin käsiin. Johtokunnan jäsenille jaetut käsikirjakopiot pyydettiin palauttamaan. Johtokunnan yksimielisellä päätöksellä tietovuoto annettiin kaupungin tarkastustoimiston tutkittavaksi. Tarkastustoimisto ei saanut vuotajaa selville, minkä jälkeen johtokunta totesi, ettei sillä ole enää toimintaedellytyksiä. Johtokunta pyysi kaupunginhallitusta ryhtymään toimiin johtokunnan erottamiseksi ja uuden valitsemiseksi. Pyyntö johti kaupunginvaltuuston asettamaan valiokunnan, joka lokakuussa totesi johtokunnan toimintakyvyttömäksi ja nimesi uuden.

5 Energia-alan uusi etujärjestö aloitti toimintansa Energia-alan Keskusliitto ry, Energia-alan Työnantajayhdistys ry, Sähköenergialiitto ry ja Suomen Kaukolämpö Sky ry yhdistivät toimintansa uuteen toimialajärjestöön, jonka nimeksi tuli Energiateollisuus ry. Uusi järjestö aloitti toimintansa vuoden 2005 alussa. Kokemukset uuden järjestön ensimmäisestä toimintavuodesta ovat pääosin myönteiset. Suuri haaste kattavalle etujärjestölle jatkossa on alan erisuuruisten ja osin erilaisilla tavoitteilla toimivien energiayhtiöiden yhteisen näkemyksen muodostaminen. Sähkön myyntimäärät selvässä kasvussa Sähkökauppa kasvoi edellisvuoden 629 GWh:n myynnistä 712 GWh:iin. Kasvu saavutettiin ennen kaikkea lisääntyneen yritysmyynnin ansiosta. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 13 %, kuten myyty energiamääräkin. Kiristynyt kilpailutilanne sekä pidättäytyminen julkisten vähittäismyyntihintojen korotuksesta heikensivät sähkökaupan kannattavuutta. Liikevoitto vuonna 2004 oli 1,7 milj. euroa, vuonna 2005 enää 0,9 miljoonaa. Osa liike- voiton pienenemisestä on siirtymää sähkön- myynniltä tuotannolle sisäisten laskentasään- töjemme mukaisesti. Kuopion Energia liittyi vuoden aikana suoraksi kaupankäyntijäseneksi sähköpörssi Nord Poolin spot-, johdannais- ja päästöoikeusmarkkinoille. Lämmin sää verotti kaukolämmön myyntiä Kaukolämmön myynti putosi 808 GWh:iin oltuaan edellisvuonna lähes 850 GWh. Lämmön myyntiä verotti lämmin sää sekä alkuettä loppuvuodesta. Kuopion Energian kaukolämmön kilpailukyky säilyi vuodenvaihteen 8,25 % hinnankorotuksesta huolimatta hyvänä niin valtakunnallisessa vertailussa kuin suhteessa kilpaileviin lämmitysmuotoihinkin. Öljylämmitteisiä pientaloja liitettiin kaukolämmön piiriin niin paljon kuin ehdittiin. Sähkön siirrossa investointien vuosi Lämmin vuosi sekä Itkonniemen vaneritehtaan lopettaminen verottivat sähkön siirtoa niin, että siirretty määrä jäi edellisvuoden tasolle ollen 558 GWh (562 GWh vuonna 2004). Kuopion Energian investoinnit sähköverkkoon, noin 2,8 miljoonaa euroa, olivat historiassa ennätyskorkeat. Investoineilla sekä vastataan kaupungin laajenemiseen että varmistetaan sähkön toimitusten häiriöttömyyttä. Haapaniemen voimalaitoksen perusparannukset päätökseen Haapaniemen voimalaitoksen perusparannusinvestoinnit saatiin päätökseen. Kummankin voimalaitosyksikön automaatio, prosessiveden käsittely ja päästömittaukset uusittiin. Kiinteän polttoaineen vastaanottokapasiteettia lisättiin rakentamalla uusi vastaanottoasema. Energiaturpeen kilpailukyvyn romahtaminen sähkön erillistuotannossa lopetti Haapaniemen voimalaitoksen lauhdetuotannon käytännössä kokonaan. Tosin alkuvuodesta ei turvetta olisi huonon turvetuotantokesän 2004 jäljiltä ollut saatavillakaan. Turpeen laadun vuoksi voimalaitoksen polttoöljyn käyttö kaksinkertaistui normaalivuoteen verrattuna. Henkilöstöstrategia laadittiin Yhteistyössä johtoryhmän ja henkilöstöjärjestöjen kanssa laadittiin henkilöstöstrategia, jonka tehtäväksi määriteltiin liiketoiminnan tukeminen johtamisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Strategia viedään käytännön toimenpiteiksi vuosittaisten tulostavoitteiden kautta. Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oli 198, edellisvuonna 197. Kaiken kaikkiaan vuoden mittaan palveluksessa oli keskimäärin 224 henkilöä ja palkkoja maksettiin 7,1 miljoonaa euroa. Lähiajan näkymiä Valtioneuvosto antoi marraskuussa eduskunnalle selonteon siitä, minkälaisia toimenpiteitä se aikoo toteuttaa lähiaikoina energia- ja ilmastopolitiikassa (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia). Strategian mukaan valtioneuvosto pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan, että riittävän monipuolinen ja riittävä sähkön ja muun energian saatavuus varmistetaan. Keskeisen huomion kohteena tässä suhteessa on kotimainen energia eli uusiutuvat energialähteet ja biopolttoaineet. Myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoa luvataan edistää. Turvetta pidetään Suomessa hitaasti uusiutuvana biopolttoaineena. Päätös sähköliiketoimintojen oikeudellisesta eriyttämisestä tulee saada aikaan pikaisesti. Jo nyt on selvää, että toteuttamiselle tulee kiire. Uuden voimalaitoksen soveltuvuusselvitys tehdään ja ympäristövaikutusten arviointi sekä laitossuunnittelu käynnistetään vuoden 2006 aikana, jotta voimme tuotantoinvestointistrategiamme mukaisesti korvata vanhenevan Haapaniemi 1-yksikön vuoteen 2011 mennessä. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus kierrätyspolttoaineiden käyttöön. Tammikuussa 2006 kantaverkkoyhtiön varoitukseen kulminoitunut valtakunnallinen pula sähkötehosta tulee aiheuttamaan toimenpiteitä. Tammikuun tapahtumat osoittivat, että huipputehoon varautuminen ei hoidu markkinoiden toimesta. Energia-ala pyrkii löytämään sopimusteitse ratkaisun varatehokysymykseen. Voimalaitosinvestoinnin lisäksi lähivuosien pääpaino uudisrakentamisessa on Kuopion uudessa kaupunginosassa, Saaristokaupungissa. Kiitokset Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta Kuopion Energiaa kohtaan. Tulemme jatkossakin tekemään parhaamme, jotta tuotteidemme laatu ja kilpailukyky säilyvät korkealla tasolla. Haluan myös kiittää henkilöstöämme ponnisteluista, jotka ovat taas kerran johtaneet onnistuneeseen vuoteen. Esa Lindholm 3

6 Johtokunta Johtokunnan jäsenet 2005 (varajäsenet suluissa) Puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (Ohjaaja Martti Roine) Varapuheenjohtaja Yrittäjä Aarno Miettinen (Konemestari, eläkeläinen Vesa Siira) Jäsenet Ekonomi, toiminnanjohtaja Pirjo Lind (Insinööri Kirsi Korhonen) Sisustussuunnittelija, toimitusjohtaja Airi Michael (Opiskelija Janne Mertanen) Erityisopettaja Riitta Paajanen (Yhteiskunt. maist., suunnittelija Elvi Rissanen) Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen (Eduskunta-avustaja, sähköasentaja Jari Hoffren) Kaupunginhallituksen edustaja 4 Sekatyömies Veijo Martikainen (FM, assistentti Tarja Laatikainen) Toimitusjohtaja Erkki Moisander (Rakennusmestari Reijo Martikainen)

7 Organisaatio Puheenjohtaja Jukka Pulkkinen JOHTOKUNTA Varapuheenjohtaja Aarno Miettinen TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON SIHTEERI Kirsti Hartikainen HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja Merja Ruuskanen SÄHKÖNMYYNTI- PALVELUT Myyntijohtaja Ari Sormunen SÄHKÖVERKKO- PALVELUT Verkkojohtaja Kari Väänänen KAUKOLÄMPÖ- PALVELUT Kaukolämpöjohtaja Seppo Partanen TUOTANTO- PALVELUT Tuotantojohtaja Eljas Koskela KIRJANPITO JA KASSA LASKUTUS HENKILÖSTÖASIAT TOIMISTOPALVELUT ENERGIAN HANKINTA JA YLEIS- SUUNNITTELU MYYNTI JA MARKKINOINTI SUUNNITTELU RAKENTAMINEN MATERIAALI- PALVELUT SIIRTO SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO TIETOHALLINTO TEKNISET PALVELUT

8 Sähkönmyyntipalvelut 6 Kuopion Energian sähkön myynnin liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa (19,7 M vuonna 2004). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön vähittäismyynnin lisääntymisestä yritysten ja yhteisöjen sähkökaupassa. Kuopion Energian sähkön myynti päätyi vuonna 2005 ennätykselliseen 712 gigawattituntiin (GWh) ja siinä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 13,3 prosenttia. Sähkön myynnin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,7 M vuonna 2004). Päästökauppa käynnistyi Päästökauppa alkoi Euroopan Unionin alueella vuoden 2005 alusta. Kuopion Energia sai alkujaossa ensimmäiselle jaksolle vuosittaisia päästöoikeuksia vajaat hiilidioksiditonnia. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus vuosittain palauttaa toteutuneita päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien hinta siirtyy fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvan tuotannon muuttuviin kustannuksiin. Sähkön markkinahinnat Keskeiset syyt päästöoikeuksien hintojen nousuun ovat olleet öljyn ja maakaasun korkeat hinnat. kääntyivät nousuun varsin pian päästökaupan alettua. Päästöoikeuksien hintojen ennakoitiin aluksi asettuvan 6-8 euroon hiilidioksiditonnilta ( /tco 2 ), mutta kaupan alkamisen jälkeen ne ovat olleet /tco 2. Nord Poolissa vuoden 2005 päästöoikeuksien keskihinta päätöskursseista laskettuna oli 19,43 euroa hiilidioksiditonnilta. Keskeiset syyt päästöoikeuksien hintojen nousuun ovat olleet öljyn ja maakaasun korkeat hinnat. Kun maakaasun hinta on noussut jyrkästi, on osa sähkön tuottajista lisännyt kivihiilen käyttöä, koska sen hinta on ollut vakaampi. Kivihiilen päästöt ovat kuitenkin selvästi maakaasua suuremmat, joten tuot- tajat ovat joutuneet ostamaan markkinoilta lisää päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet kasvaneen kysynnän mukana, mikä on puolestaan nostanut sähkön markkinahintaa. Esimerkiksi vuoden 2006 forward -tuotteen hinta nousi 40 % vuoden 2005 aikana. Kuopion Energia laati alkuvuodesta päästökauppastrategian vuosille Siinä määritettiin periaatteet päästöjen hallintaan ja niillä käytävään kauppaan. Samassa yhteydessä Kuopion Energia liittyi suoraksi kaupankäyntijäseneksi sähköpörssi Nord Poolin spot-, johdannais- ja päästöoikeusmarkkinoille. Vuoden 2005 aikana myytiin tekemättä jääneestä lauhdetuotannosta vapautuneita päästöoikeuksia. Sähkön hankinta kallistui Vuosi 2005 oli sateiltaan normaali kaikissa pohjoismaissa, joten vesitilanteella ei ollut oleellista vaikutusta sähkön hintatasoon. Nord Poolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2005 Suomen hinta-alueella keskimäärin 30,53 euroa megawattitunnilta

9 (27,68 euroa vuonna 2004). Aiempina vuosina merkittävä tukkumyynti pieneni lähes 40 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui oman sähköntuotannon vähenemisestä päästökaupan takia ja vähittäismyynnin kasvusta. Sähkön hankinnan keskihinta nousi keskimäärin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten nousun vuoksi sähkön myynnin liikevoitto pieneni lähes puoleen. Tähän vaikutti osaltaan se, että sähkön julkisia vähittäismyyntihintoja ei korotettu vuonna Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 380 GWh, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuosi oli keskimääräistä lämpimämpi, minkä vuoksi yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto pieneni 3,5 prosenttia. Varsinainen pudotus tapahtui kuitenkin sähkön lauhdetuotannossa, mikä väheni 84 % edellisvuodesta. Syynä tähän oli päästökaupan alkaminen vuoden 2005 alussa, mikä teki turpeeseen perustuvan lauhdetuotannon kannattamattomaksi sähkön ostoon verrattuna. Kuopion Energian sähkön osto nousi 332 GWh:iin, missä on kasvua 75 % edellisvuoteen verrattuna. Julkiset vähittäismyyntihinnat pysyivät ennallaan Kuopion Energian sähkön julkiset vähittäismyyntihinnat pysyivät vuoden 2005 ennallaan, vaikka useat energiayhtiöt nostivatkin hintoja syksyn aikana. Vuoden lopulla tehtiin päätös 8,5 prosentin hinnankorotuksesta, joka astuu voimaan helmikuussa Edel- lisen kerran kyseisiä hintoja korotettiin lokakuussa Kotitalouksien määräaikaisten sopimusten hinnoittelussa tehtiin vuoden aikana muutamia muutoksia sekä alas- että ylöspäin markkinahintojen kehityksen mukaisesti. Yritysasiakkaiden sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti ja uusien sopimusten hintataso nousi vuoden loppua kohden selvästi. Markkinaosuus omalla verkkoalueella oli noin 67 prosenttia. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi 40 % edellisvuodesta, mikä oli valtaosin yritys- ja suurasiakasmyyntiä. Kokonaismyynnistä 45 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle tai tukkumyyntiin. Datasähkötoiminta laajeni hieman Kuopion Energia on toimittanut asiakkailleen laajakaistayhteyksiä sähköverkon välityksellä runsaat kaksi vuotta. Tuotteen saatavuusalue laajeni hieman ja tuote oli vuoden lopussa talouden saatavilla. Laajakaistakilpailu jatkui kireänä ja tuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan. Kuopion Energialla oli vuoden lopussa noin 600 datasähköasiakasta, mihin tuli lisäystä vuoden aikana vajaat 200 asiakasta. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2004). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista. Sähkön hankinnan keskihinta nousi keskimäärin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 7

10 Kaukolämpöpalvelut Öljyn hinnan nousu ja pientalorakentamisen vilkastuminen nostivat uusien liittymien määrän ennätystasolle. 8 Lämmin vuosi Kulunut vuosi oli maailmanlaajuisesti lämpimin vuosi, mitä koskaan on mitattu. Vuoden keskilämpötila oli 4,5 astetta, kun normaalivuosi on 2,9 astetta. Syksy, erityisesti lokamarraskuu oli erittäin lämmin. Toisaalta maaliskuun keskilämpötila oli lähellä normaalivuoden tammikuun lämpötiloja. Vuoden kylmin päivä oli 28. helmikuuta, -18,1 astetta ja kylmin kuukausi helmikuu, -8,4 astetta. Lähihistorian lämpimin vuosi Kuopiossa on 1989, jolloin Ilmatieteen laitoksen Inkilänmäen asemalla mitattiin vuoden keskilämpötilaksi 5,2 astetta. Lämmin vuosi vaikutti myös lämmön myyntiin, joka jäi noin 8 prosenttia tavoitteesta ja oli 808 GWh. Lämpöenergian kokonaistuotanto noin 903 GWh tuotettiin tavanomaiseen tapaan pääosin voimalaitokselta (noin 97 %) ja loput öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasua hyödyntävällä lämpökeskuksella Pitkälahdessa. Uusia asiakkaita ennätysmäärä Öljyn hinnan nousu ja pientalorakentamisen vilkastuminen nostivat uusien liittymien määrän ennätystasolle. Kertomusvuonna liittyneitä asiakkaita oli yhteensä 148 kpl, joista pientaloja 119 kpl. Pääosa liittymistä tuli Saaristokaupunkiin. Suurin liitetty asiakas oli Vest-Wood Suomi Oy Itkonniemellä. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 0,5 milj. m 3. Vuoden lopussa asiakkaiden kokonaismäärä oli kpl ja rakennustilavuus noin 20,5 milj. m 3. Liittymismaksuja kertyi lähes euroa.

11 Lämmön toimitus häiriöittä Lämmön toimitus sujui koko vuoden normaalisti. Lämmityksen maksimitehot jäivät edellisvuosia pienemmiksi. Huipputeho 261,7 MW saavutettiin helmikuun 28. päivänä. Asiakasta kohden lasketut, korjaustöistä ja uusien asiakkaiden liittämisestä johtuneet keskeytykset olivat yhteensä 55 minuuttia ja tästä lämmityskaudella 22 minuuttia. Lämmön hinta nousi Lämmön hintoja korotettiin vuoden alussa 8,25 prosenttia. Perusmaksun korotus oli 10 % ja energiamaksun 8 %. Syynä korotukseen olivat polttoaineiden hintojen nousut. Lämmön hinta pysyi kuitenkin huomattavasti valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. Kaukolämpöputkistoja rakennettiin yhteensä noin 11 kilometriä ja verkon kokonaispituus oli vuoden lopussa 335 kilometriä. Rakentamisen painopiste oli Saaristokaupungin Peikkometsän alueella. Uusi kaukolämmön verkkotietojärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon saannin verkon tilasta. Myös verkon kunnossapidon tiedot viedään nyt hankittuun järjestelmään. Liittymismaksutariffia uudistettiin ja maksun tasoa korotettiin rakennuskustannusindeksin nousua vastaavasti noin 20 %. Maksuja oli viimeksi korotettu vuonna Liittymismaksuun tuli nyt uusi, johdon pituudesta riippuva osa. Maksun perusosa sisältää liittymäjohtoa 15 metriä. Investoinnit kohdistuivat verkon rakentamiseen Kaukolämpöliiketoiminnan kokonaisinvestoinnit kertomusvuonna olivat n. 1,9 miljoonaa euroa. Uusia lämpökeskuksia tai saneerauksia ei kertomusvuonna tehty, joten pääosa investoinneista kohdistui verkon rakentamiseen. Kaukolämmön keskeytysaika (minuuttia/asiakas/vuosi) 75 Lämmityskausi Kesä Yhteensä 0 Vuosi

12 Sähköverkkopalvelut Keskeytykset (minuuttia/vuosi) Kuopion Energia Muut taajamayhtiöt Vuosi Sähkön siirto pieneni prosentilla Sähköä siirrettiin asiakkaille 558 gigawattituntia, joka on prosentin pienempi kuin edellisvuonna. Kuopion Itkonniemellä sijaitseva UPM Kymmene Wood Oy:n vaneritehdas lopetti toimintansa Tehdas oli yksi suurimmista siirtoasiakkaista. Siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa ja liittymissopimuksia Siirtotulot pienenivät 10,6 miljoonasta eurosta 10,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa. Uudet liittymis- ja verkkopalveluehdot sekä sähkön liittymismaksut otettiin käyttöön alkaen. Samalla asiakkaan ja verkonhaltijan välinen liittymispiste (omistusraja) siirrettiin tontin rajalle. Uusi toimintamalli yhdenmukaistaa toimintaa ja antaa asiakkaalle todellisen mahdollisuuden 360 kilpailuttaa liittymisjohdon rakentaminen. Liittymismaksuja laskutettiin asiak- kailta n euroa. Pienasiakkaiden kaukoluennan kokeilualue rakennettiin Petosen kaupunginosaan. Muuntopiirin 260 sähköasiakkaan kulutus luetaan tunneittain käyttäen tiedonsiirtotienä sähköverkkoa ja Kuopion Energian omaa datasähköyhteyttä. Alueen asiakkaiden sähkölaskut ovat joulukuusta 2005 alkaen perustuneet arvion sijasta todelliseen sähkönkäyttöön. Alueen asiakkaiden kaikki sähkölaskut ovat joulukuusta 2005 alkaen perustuneet todelliseen käyttöön. Sähköverkkoa rakennettiin ennätysmäärä Sähköverkon investoinnit olivat 2,8 miljoonaa euroa, josta sähköasemien osuus oli miljoona euroa. Rakentamisen painopisteitä olivat muuntamosaneeraukset, ukset, Petosen Peikkometsän ja Tervapuron asuntoalueet sekä Saaristokaupungin uudisrakentamisen aiheuttamat työt. Kevättalvella rakennettiin kaksi 20 kv tökaapelia Kumpusaaresta Lehtoniemeen. vesis- Molemmissa on integroituna 48-kuituinen valokaapeli viestiyhteyksiä varten. Kaapeleiden lasku tehtiin poikkeuksellisesti jäähän jyrsityn railon kautta. Haapaniemen nykyistä sähköasemaa laajennettiin eurolla. Sinne hankittiin kolmikäämimuuntaja yhteisteholtaan 40 MVA. Hankintaan sisältyi myös 15 - kenttäinen 20 kv kojeisto ja maasulkuvirran sammutuslaitteistot. Samalla kunnostettiin muuntajasuoja vesitysjärjestelmineen. Toimitussopimuksen mukaiset järjestelmät saatiin käyttöön Hankinta tapahtui kokonaistoimituksena Vaasa Engineering Oy:n kanssa vuonna 2004 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Haapaniemen alueen jännitteen nosto kymmenestä kahteenkymmeneen kilovolttiin oli laajin yksittäinen kaapeliverkon investointikohde laitoksen historiassa. Uutta 20 kv:n keskijännitekaapeliverkkoa rakennettiin korotusohjelmassa 12 kilometriä, josta vesistökaapelia oli kolme kilometriä ja muuntajan

13 vaihtoja tehtiin 12. Yhteensä uutta keskijänniteverkkoa rakennettiin toimintavuonna 16 km. Leväsen sähköasemalla kunnostettiin muuntajasuoja vesitysjärjestelmineen sekä laajennettiin asema-alueen suoja-aitausta ja kunnostettiin koko entinen aitaus. Muuntajasuojien kunnostukset teki Voimatel Oy:n Varkauden yksikkö. Savilahden sähköaseman saneerauksen vaihtoehtojen ja kustannusten selvitys tilattiin Empower Oy:ltä ja se valmistui vuoden 2005 lopussa. Viestiverkkoa kehitettiin rakentamalla valokuituyhteys Haapaniemen sähköasemalta Haapaniemen jätevesipumppaamon kautta Lehtoniemen jätevesipuhdistamon muuntamolle. Vesistön alitukseen Kumpusaaresta Lehtoniemeen käytettiin em. 20 kv vesistökaapeleihin integroituja valokuitukaapeleita. Sähköverkon käytettävyys pysyi hyvänä Vuoden 2005 poikkeukselliset sääolosuhteet, myrskyt ja tykkylumi haittasivat monen verkonhaltijan toimintaa. Kuopiossa säästyttiin näiden aiheuttamilta pitkäaikaisilta keskeytyksiltä, koska jakelualue on suppea ja ilmajohtoja metsäalueilla on vähän. Neulamäen puistomuuntajapalo 29. päivänä marraskuuta keskeytti sähkönjakelun koko muuntopiirissä. Peltirakenteinen muuntamo tuhoutui täysin. Paikalle asennettiin ensin tilapäinen muuntamo ja vuoden loppuun mennessä uusi betonirakenteinen puistomuuntamo. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 20 minuuttia. Suunnitellut keskeytykset mukaan lukien kokonaiskeskeytysaika oli 22 minuuttia. Oman verkon rakentaminen työllisti asennuspalveluita Oman verkon rakentaminen ja kunnossapito oli toimintavuoden aikana edellisen vuoden tapaan poikkeuksellisen laajaa ja kaikki sähköverkon rakennuskohteet toteutettiin omalla henkilöstöllä. Materiaalipalvelujen kehittämistä jatkettiin yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa. Varastonimikkeiden ja varastoitavan materiaalin määrää supistettiin ja varmuusvaraston nimikkeistö tarkistettiin ajan tasalle. Tilaaja-toimittajamallia kehitettiin edelleen ottamalla käyttöön HeadPower Oy:n vakiorakenne- ja määräluettelot sekä työtilaussovellus. Ulkoinen toiminta painottui laajan sähköverkon investointiohjelman takia ulkovaloverkon huoltoon ja rakentamiseen Kuopion kaupungille. Ulkovalaistuksen laatutasoa parannettiin jatkamalla edellisenä vuonna aloitettua Puistokadun valaistuksen saneerausta. Ulkoiseen palvelutoimintaan ovat kuuluneet myös kuluttajamuuntamoiden käytönjohtajuudet ja näiden huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä kartoitus- ja kaapelinnäyttöpalvelut. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi ovat valtuutetut tarkastajat suorittaneet sekä uusien että käytössä olevien sähkölaitteistojen varmennus-, määräaikaisja turvallisuustarkastuksia. Haapaniemen alueen jännitteen nosto kymmenestä kahteenkymmeneen kilovolttiin oli laajin yksittäinen kaapeliverkon investointikohde laitoksen historiassa. 11

14 Tuotanto 12 Perusparannukset valmistuivat Haapaniemen voimalaitoksen perusparannusprojektit saatettiin loppuun. Kiinteän polttoaineen vastaanotto- ja käsittelylaitos otettiin laajennuksen osalta käyttöön tammikuussa. Kevättalven aikana lähes kaikki kiinteät polttoaineet tuotiin uuden laitoksen kautta. Vesilaitossaneeraus valmistui aikataulun mukaisesti ja otettiin käyttöön toukokuussa, samoin toimitukseen kuulunut kaukolämpöveden pehmennyslaitos. Haapaniemi 2 -yksikön automaatiouudistus toteutettiin kevätpuolelta aikaistetun kesäseisokin aikana. Kakkosyksikkö käynnistettiin elokuussa suunnitelman mukaisesti. Voimalaitoksen valvomo saneerattiin kahdessa vaiheessa. Ensivaihe toteutettiin 2 -yksikön seisokin aikana ja 1-yksikön puoli syysseisokin aikana. Elokuusta lähtien voimalaitosta on ohjattu entisen kahden ohjauspaikan sijasta yhdestä valvomosta. Automaatiouudistukseen liittynyt prosessitietojärjestelmän uudistuksen toinen vaihe toteutettiin kesäseisokin aikana. Voimalaitoksen perusparannusten loppuun saattaminen ja muut investointimenot olivat 4,3 miljoonaa euroa. Ympäristölupa haettiin Hakemus voimalaitoksen uudeksi ympäristöluvaksi jätettiin lupaviranomaiselle joulukuussa Kesällä 2005 annettiin pyydetyt vastineet ja täydennyksiä, mutta lupakäsittely on edelleen kesken. Lupaviranomaiselta saadun tiedon mukaan käsittely saataisiin loppuun syksyn 2006 aikana. Kumpusaaren

15 öljyvaraston ympäristölupahakemus jätettiin myös joulukuussa 2004 ja hakemukseen tehtiin pyydetyt täydennykset tammikuussa Päästöjen varmentaminen Päästökaupasta johtuva päästöjen mittaus, rekisteröinti, tallennus ja raportointi edellytetään suoritettavaksi asetuksessa määrätyllä tavalla. Lisäksi päästöt on myös varmennettava. Varmentajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Enprima Oy. Työ aloitettiin esiselvityksen tekemisellä syksyllä Voimalaitoksen käytettävyys säilyi korkealla tasolla Vuoden 2005 aikana voimalaitoksen 2 -yksikkö toimi ilman suunnittelemattomia tuotannonkeskeytyksiä. Ykkösyksiköllä lyhyitä keskeytyksiä oli viisi. Kolmessa tapauksessa kyseessä oli häiriö laitoksen järjestelmissä ja kahdessa tapauksessa operointivirhe. Sähköä tuotettiin Haapaniemen voimalaitoksissa 380 GWh, mikä on 13,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuotannon laskuun vaikutti sähköenergian markkinatilanne korkeista päästöoikeuksien hinnoista johtuen, koska oma lauhdesähkön tuotanto loppui lähes kokonaan. Kaukolämpöä tuotettiin voimalaitoksella 877 GWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Voimalaitosten vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan, mutta kuitenkin laitoksen ikääntymisen vaikutus havaitaan yhä selvemmin. Turpeen käyttö väheni laatuongelmien ja päästökaupan vuoksi Voimalaitoksella käytettiin polttoaineita kalenterivuoden aikana yhteensä gigawattituntia. Turvetta siitä oli 1 257, sahanpurua 65 ja öljyä 209 gigawattituntia. Sahanpurun määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vertailuvuoteen verrattuna. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta oli 13,5 prosenttia. Määrään vaikuttivat vielä kaksi heikkoa turvetuotantokesää ja kakkosyksikön pidennetty kesäseisokki, jolloin ykkösyksiköllä käytetyn öljyn määrä lisääntyi. Turpeen tuotanto onnistui edellisiin vuosiin verrattuna hyvin ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Turpeen laatu on pysynyt normaalilla tasolla. Kiuruveden Rikkasuon ympäristölupamenettely on käynnissä ja alueen tuotantosuunnitelmia laaditaan. Oman turvetuotannon osuus kiinteän polttoaineen kokonaismäärästä oli 9,8 prosenttia ja se pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Polttoaineiden käyttö laski vajaat 10 prosenttia edellisestä vuodesta lauhdetuotannon vähenemisen ja lämpimän vuoden takia. Polttoaineet hankittiin perinteisesti määräaikaisin sopimuksin. Tuotannon laskuun vaikutti sähköenergian markkinatilanne korkeista päästöoikeuksien hinnoista johtuen, koska oma lauhdesähkön tuotanto loppui lähes kokonaan. 13

16 Tunnuslukuja Liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys (milj. euroa) 60 Liikevaihto Käyttökate Vuosi Liikevoiton kehitys (milj. euroa) 15 Liikevoitto 10 5 Vuosi Tunnusluvut (laskentakaavat Tilastotietoja-sivulla) Käyttökate (%) 30 30,2 34,5 31,8 30,3 Investointien omarahoitus (%) Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 8,7 9,7 8,7 8,4 8,8 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 14,6 15,6 18,8 15,4 14,6 Oman pääoman tuotto (%) 20,4 21,7 26,1 21,6 20,5 14

17 Energiatase 2005 puu 64,6 sähkön osto 332,3 (GWh) öljy 227,8 biokaasu 10,6 turve 1257,0 energian kokonaishankinta 1892,3 vesikattilat/ öljy 18,2 puu 64,6 turve 1257,0 öljy 209,7 Haapaniemen voimalaitos käytetyt polttoaineet 1531,3 sähkön tuotantohäviöt 88,2 omakäyttö 40,6 sähkön kokonaistuotanto 420,3 tuotanto 379,7 sähkön hankinta 712,0 kaukolämmön kokonaistuotanto 908,6 Voimalaitos 882,4 (97,1 %) Vesikattilat 26,2 (2,9 %) kaukolämmön hankinta 903,0 (100 %) kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 140,4 kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 2,7 tukkumyynti 19,4 vähittäismyynti 692,6 kulutus 811,9 (89,9 %) myynti 808,9 (89,6 %) omakäyttö 5,6 verkostohäviöt 91,1 (10,1 %) käyttö omaan toimintaan 3,0 asuinrakennukset 499,0 (61,7 %) julkiset- ja liikerakennukset 266,2 (32,9 %) teollisuusrakennukset 43,6 (5,4 %) 15

18 Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Turpeen myynti 0 0 Datasähkön myynti Muut myyntitulot L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Muut aineet ja tarvikkeet Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut L I I K E V O I T T O Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä

19 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakaikk. korvaukset Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Velat valtiolle Siirtovelat

20 Rahoituslaskelma (1000 ) Liikelaitoksen toiminta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta 0-4 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

21 Sähkön myynti ja siirto Sähkön myynnin ja siirron eriytetyt tuloslaskelmat (1000 ) Sähkön myynti Sähkön siirto Myyntitulot Sähkön myynti Sähkön siirto Muut myyntitulot Myyntitulot yhteensä Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot ja kantaverkkomaksut Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat Henkilöstösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Sisäiset ostot Kulut yhteensä LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/pääomavelan korko TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Sähkön siirron eriytetty tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakorvaukset Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Ennakkomaks. ja keskener. hankinnat 0 0 Aineelliset hyödykkeet yht VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset 4-92 Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat 2 2 Saamiset yht VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisien tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 3 1 Velat valtiolle Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

22 Tilastotietoja 20 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate% 100x (liikevoitto + poistot) = liikevaihto Investointien 100x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) omarahoitus = tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa poistoaika = tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman 100x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) tuotto = koroll. velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman 100x (tulos ennen satunnaisia eriä + peruspääoman korko) tuotto = oma pääoma Sekä sijoitetun että oman pääoman laskemisessa on käytetty vuoden alku- ja loppusaldon keskiarvoa. ENERGIAN HANKINTA Voimalaitokset, sähkö/lämpö MW 93/225 93/225 Lämpökeskukset MW 335,5 335,5 Sähkön tuotanto GWh 379,7 438,4 Vastapaine-energia GWh 371,6 385,0 Lauhdutusenergia GWh 8,2 53,4 Sähkön osto GWh 332,3 190,2 Sähkön hankinta GWh ,6 Sähkön tukkumyynti GWh 19,4 31,5 Sähkön vähittäismyynti GWh 692,6 597,2 Huipputeho MW 104,8 105,8 Lämmön hankinta GWh 903,0 928,8 Turbiinit GWh 871,6 895,2 Reduktio GWh 5,4 7,7 Lämpökeskukset GWh 26,0 25,9 Polttoaineiden kulutus GWh 1559,0 1712,4 Polttoöljy t Turve m Hake m Oma turvetuotanto m Biokaasu 1000 Nm 3 2, Tuulisähkö MWh SÄHKÖN VÄHITTÄISMYYNTI GWh 672,5 576,9 Asiakkaat kpl Yksityiset kpl/gwh 44262/254, /247,9 Maataloudet kpl/gwh 95/7,6 100/4,0 Jalostus kpl/gwh 410/184,7 408/149,8 Palvelu kpl/gwh 2583/120,6 2513/117,9 Julkiset kpl/gwh 1310/104,9 1187/57,3 Tuulisähkö MWh LÄMMÖN MYYNTI GWh 808,8 849,2 Asiakkaat kpl Asuinrakennukset kpl/gwh 3676/499,0 3541/519,0 Liike- ja julkiset rak. kpl/gwh 473/266,2 465/283,2 Teollisuusrakennukset kpl/gwh 90/43,6 85/47,0 Liitetty rak. tilavuus milj m 3 20,5 20,0 Kaukolämmitysaste % Suurin tuntiteho MW 261,7 275,8 SÄHKÖVERKOSTO Sähköasemat kpl/mva 6/266 6/241 Jakelumuuntamot kpl/mva 678/ /344 Johdot 110 kv km Keskijännitejohdot km Pienjännitejohdot km Siirretty sähkömäärä GWh ,9 Siirron huipputeho MW 104,8 105,8 Siirtoasiakkaiden määrä kpl Keskeytysaika asiakkaalle min/v 23,9 22,1 KAUKOLÄMPÖVERKKO Kiinteät lämpökeskukset kpl/mw 7/322 7/322 Siirrettävät lämpökeskukset kpl/mw 3/14,8 3/14,8 Kaukolämpöverkon pituus km 335,2 324,5 Liittymisjohdot km 149,3 143,7 Siirto- ja jakelujohdot km 185,9 180,8 Keskeytysaika min/asiakas TALOUS Liikevaihto milj. 58,4 55,1 Sähkön myynti milj. 22,2 19,7 Sähkön siirto milj. 10,3 10,6 Lämmön myynti milj. 24,3 23,2 Käyttökate milj. 17,5 16,7 Liikeylijäämä milj. 11,1 11,2 Tuloutus kaupungille milj. 9,3 9,3 Ylijäämä milj. 2,4 2,5 Investoinnit milj. 9,3 11,8 Käyttöomaisuus milj. 55,9 53,0 Palkat milj. 7,1 6,7 Vakinainen henkilökunta kpl

23

24 KUOPION ENERGIA Postiosoite: PL 105, Kuopio Käyntiosoite: Snellmaninkatu 25, Kuopio Puhelin Fax

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot