Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2

3 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Kaukolämpö 8 Sähköverkko 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma 18 Sähkön myynti ja siirto 19 Tilastotietoja 20 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Taloudelliset tavoitteet saavutettiin Kuopion Energian tulos oli 11,6 miljoonaa euroa ennen omistajalle maksettua 9,25 miljoonan euron tuloutusta. Talousarvion tulostavoite 9,5 miljoonaa euroa ylitettiin 2,1 miljoonalla. Tulos oli reilut euroa pienempi kuin vuonna Liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia 55,1 miljoonasta eurosta 58,4 miljoonaan euroon pääasiassa onnistuneen sähkön myynnin ansiosta. Sähkön erillistuotanto nykyisellä polttoainepohjalla on päästökauppaolosuhteissa kannattavaa ainoastaan poikkeustilanteissa. 2 Tulosta heikensivät huonosta turvetuotantokesästä 2004 johtunut turvepula sekä turpeen heikko laatu. Turvetilanne palautui normaaliksi kesän 2005 aikana. Myös raskaan polttoöljyn hinnan nousu sekä normaalivuotta selvästi lämpimämpi sää vaikuttivat kannattavuutta alentavasti. Kustannusten nousuun varauduttiin korottamalla kaukolämmön hintaa alkuvuodesta 8,25 %. Osittaisfuusio Atro Oyj:n kanssa ei toteutunut Kilpailtujen liiketoimintojen fuusioimista Atro Oyj:n kanssa selvitettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajiston toimeksiannosta. Hanke ja sen valmistelu saivat julkisessa keskustelussa torjuvan vastaanoton, eikä siitä lopulta edes tehty päätösesitystä. Liiketoimintojen oikeudellista eriyttämistä valmisteltiin Kuopion Energian sähköverkkoliiketoiminta on eriytettävä sähkön myynnistä ja tuotannosta sähkömarkkinalain voimaantulleiden muuttuneiden säännösten mukaisesti alkaen. Osittaisfuusiokeskustelun jatkuessa päätettiin kevättalvella aloittaa eriyttämismallien selvittely. Yhdistyminen Atro Oyj:n kanssa olisi ratkaissut myös eriyttämisvaatimuksen. Kolme vaihtoehtoista eriyttämismallia sisältänyt selvitys valmistui heinäkuussa. Asia vietäneen kaupunginvaltuuston päätettäväksi keväällä Päästökauppa alkoi Kuopion Energia sai kansallisen jakosuunnitelman perusteella päästökauppakaudelle yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa varten riittävästi ilmaisia päästöoikeuksia. Sähkön erillistuotanto nykyisellä polttoainepohjalla on päästökauppaolosuhteissa kannattavaa ainoastaan poikkeustilanteissa. Pois jäänyt tuotanto on korvattu lisäämällä sähkön ostoa. Päästökauppa ei päästöoikeuksien ilmaisjaon ansiosta vaikuttanut merkittävästi tulokseen. Tilanne muuttuu jaksolle , kun oikeuksia on jaossa huomattavasti nykyistä vähemmin. Johtokunnan kokoonpano uusiksi Alkuvuodesta toimintansa aloittanut uusi johtokunta ehti kokoontua ainoastaan viisi kertaa, kun kävi ilmi, että sen toukokuussa käsittelemä sähkökaupan riskikäsikirja oli joutunut vääriin käsiin. Johtokunnan jäsenille jaetut käsikirjakopiot pyydettiin palauttamaan. Johtokunnan yksimielisellä päätöksellä tietovuoto annettiin kaupungin tarkastustoimiston tutkittavaksi. Tarkastustoimisto ei saanut vuotajaa selville, minkä jälkeen johtokunta totesi, ettei sillä ole enää toimintaedellytyksiä. Johtokunta pyysi kaupunginhallitusta ryhtymään toimiin johtokunnan erottamiseksi ja uuden valitsemiseksi. Pyyntö johti kaupunginvaltuuston asettamaan valiokunnan, joka lokakuussa totesi johtokunnan toimintakyvyttömäksi ja nimesi uuden.

5 Energia-alan uusi etujärjestö aloitti toimintansa Energia-alan Keskusliitto ry, Energia-alan Työnantajayhdistys ry, Sähköenergialiitto ry ja Suomen Kaukolämpö Sky ry yhdistivät toimintansa uuteen toimialajärjestöön, jonka nimeksi tuli Energiateollisuus ry. Uusi järjestö aloitti toimintansa vuoden 2005 alussa. Kokemukset uuden järjestön ensimmäisestä toimintavuodesta ovat pääosin myönteiset. Suuri haaste kattavalle etujärjestölle jatkossa on alan erisuuruisten ja osin erilaisilla tavoitteilla toimivien energiayhtiöiden yhteisen näkemyksen muodostaminen. Sähkön myyntimäärät selvässä kasvussa Sähkökauppa kasvoi edellisvuoden 629 GWh:n myynnistä 712 GWh:iin. Kasvu saavutettiin ennen kaikkea lisääntyneen yritysmyynnin ansiosta. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 13 %, kuten myyty energiamääräkin. Kiristynyt kilpailutilanne sekä pidättäytyminen julkisten vähittäismyyntihintojen korotuksesta heikensivät sähkökaupan kannattavuutta. Liikevoitto vuonna 2004 oli 1,7 milj. euroa, vuonna 2005 enää 0,9 miljoonaa. Osa liike- voiton pienenemisestä on siirtymää sähkön- myynniltä tuotannolle sisäisten laskentasään- töjemme mukaisesti. Kuopion Energia liittyi vuoden aikana suoraksi kaupankäyntijäseneksi sähköpörssi Nord Poolin spot-, johdannais- ja päästöoikeusmarkkinoille. Lämmin sää verotti kaukolämmön myyntiä Kaukolämmön myynti putosi 808 GWh:iin oltuaan edellisvuonna lähes 850 GWh. Lämmön myyntiä verotti lämmin sää sekä alkuettä loppuvuodesta. Kuopion Energian kaukolämmön kilpailukyky säilyi vuodenvaihteen 8,25 % hinnankorotuksesta huolimatta hyvänä niin valtakunnallisessa vertailussa kuin suhteessa kilpaileviin lämmitysmuotoihinkin. Öljylämmitteisiä pientaloja liitettiin kaukolämmön piiriin niin paljon kuin ehdittiin. Sähkön siirrossa investointien vuosi Lämmin vuosi sekä Itkonniemen vaneritehtaan lopettaminen verottivat sähkön siirtoa niin, että siirretty määrä jäi edellisvuoden tasolle ollen 558 GWh (562 GWh vuonna 2004). Kuopion Energian investoinnit sähköverkkoon, noin 2,8 miljoonaa euroa, olivat historiassa ennätyskorkeat. Investoineilla sekä vastataan kaupungin laajenemiseen että varmistetaan sähkön toimitusten häiriöttömyyttä. Haapaniemen voimalaitoksen perusparannukset päätökseen Haapaniemen voimalaitoksen perusparannusinvestoinnit saatiin päätökseen. Kummankin voimalaitosyksikön automaatio, prosessiveden käsittely ja päästömittaukset uusittiin. Kiinteän polttoaineen vastaanottokapasiteettia lisättiin rakentamalla uusi vastaanottoasema. Energiaturpeen kilpailukyvyn romahtaminen sähkön erillistuotannossa lopetti Haapaniemen voimalaitoksen lauhdetuotannon käytännössä kokonaan. Tosin alkuvuodesta ei turvetta olisi huonon turvetuotantokesän 2004 jäljiltä ollut saatavillakaan. Turpeen laadun vuoksi voimalaitoksen polttoöljyn käyttö kaksinkertaistui normaalivuoteen verrattuna. Henkilöstöstrategia laadittiin Yhteistyössä johtoryhmän ja henkilöstöjärjestöjen kanssa laadittiin henkilöstöstrategia, jonka tehtäväksi määriteltiin liiketoiminnan tukeminen johtamisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Strategia viedään käytännön toimenpiteiksi vuosittaisten tulostavoitteiden kautta. Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oli 198, edellisvuonna 197. Kaiken kaikkiaan vuoden mittaan palveluksessa oli keskimäärin 224 henkilöä ja palkkoja maksettiin 7,1 miljoonaa euroa. Lähiajan näkymiä Valtioneuvosto antoi marraskuussa eduskunnalle selonteon siitä, minkälaisia toimenpiteitä se aikoo toteuttaa lähiaikoina energia- ja ilmastopolitiikassa (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia). Strategian mukaan valtioneuvosto pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan, että riittävän monipuolinen ja riittävä sähkön ja muun energian saatavuus varmistetaan. Keskeisen huomion kohteena tässä suhteessa on kotimainen energia eli uusiutuvat energialähteet ja biopolttoaineet. Myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoa luvataan edistää. Turvetta pidetään Suomessa hitaasti uusiutuvana biopolttoaineena. Päätös sähköliiketoimintojen oikeudellisesta eriyttämisestä tulee saada aikaan pikaisesti. Jo nyt on selvää, että toteuttamiselle tulee kiire. Uuden voimalaitoksen soveltuvuusselvitys tehdään ja ympäristövaikutusten arviointi sekä laitossuunnittelu käynnistetään vuoden 2006 aikana, jotta voimme tuotantoinvestointistrategiamme mukaisesti korvata vanhenevan Haapaniemi 1-yksikön vuoteen 2011 mennessä. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus kierrätyspolttoaineiden käyttöön. Tammikuussa 2006 kantaverkkoyhtiön varoitukseen kulminoitunut valtakunnallinen pula sähkötehosta tulee aiheuttamaan toimenpiteitä. Tammikuun tapahtumat osoittivat, että huipputehoon varautuminen ei hoidu markkinoiden toimesta. Energia-ala pyrkii löytämään sopimusteitse ratkaisun varatehokysymykseen. Voimalaitosinvestoinnin lisäksi lähivuosien pääpaino uudisrakentamisessa on Kuopion uudessa kaupunginosassa, Saaristokaupungissa. Kiitokset Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta Kuopion Energiaa kohtaan. Tulemme jatkossakin tekemään parhaamme, jotta tuotteidemme laatu ja kilpailukyky säilyvät korkealla tasolla. Haluan myös kiittää henkilöstöämme ponnisteluista, jotka ovat taas kerran johtaneet onnistuneeseen vuoteen. Esa Lindholm 3

6 Johtokunta Johtokunnan jäsenet 2005 (varajäsenet suluissa) Puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (Ohjaaja Martti Roine) Varapuheenjohtaja Yrittäjä Aarno Miettinen (Konemestari, eläkeläinen Vesa Siira) Jäsenet Ekonomi, toiminnanjohtaja Pirjo Lind (Insinööri Kirsi Korhonen) Sisustussuunnittelija, toimitusjohtaja Airi Michael (Opiskelija Janne Mertanen) Erityisopettaja Riitta Paajanen (Yhteiskunt. maist., suunnittelija Elvi Rissanen) Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen (Eduskunta-avustaja, sähköasentaja Jari Hoffren) Kaupunginhallituksen edustaja 4 Sekatyömies Veijo Martikainen (FM, assistentti Tarja Laatikainen) Toimitusjohtaja Erkki Moisander (Rakennusmestari Reijo Martikainen)

7 Organisaatio Puheenjohtaja Jukka Pulkkinen JOHTOKUNTA Varapuheenjohtaja Aarno Miettinen TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON SIHTEERI Kirsti Hartikainen HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja Merja Ruuskanen SÄHKÖNMYYNTI- PALVELUT Myyntijohtaja Ari Sormunen SÄHKÖVERKKO- PALVELUT Verkkojohtaja Kari Väänänen KAUKOLÄMPÖ- PALVELUT Kaukolämpöjohtaja Seppo Partanen TUOTANTO- PALVELUT Tuotantojohtaja Eljas Koskela KIRJANPITO JA KASSA LASKUTUS HENKILÖSTÖASIAT TOIMISTOPALVELUT ENERGIAN HANKINTA JA YLEIS- SUUNNITTELU MYYNTI JA MARKKINOINTI SUUNNITTELU RAKENTAMINEN MATERIAALI- PALVELUT SIIRTO SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO TIETOHALLINTO TEKNISET PALVELUT

8 Sähkönmyyntipalvelut 6 Kuopion Energian sähkön myynnin liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa (19,7 M vuonna 2004). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön vähittäismyynnin lisääntymisestä yritysten ja yhteisöjen sähkökaupassa. Kuopion Energian sähkön myynti päätyi vuonna 2005 ennätykselliseen 712 gigawattituntiin (GWh) ja siinä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 13,3 prosenttia. Sähkön myynnin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,7 M vuonna 2004). Päästökauppa käynnistyi Päästökauppa alkoi Euroopan Unionin alueella vuoden 2005 alusta. Kuopion Energia sai alkujaossa ensimmäiselle jaksolle vuosittaisia päästöoikeuksia vajaat hiilidioksiditonnia. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus vuosittain palauttaa toteutuneita päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien hinta siirtyy fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvan tuotannon muuttuviin kustannuksiin. Sähkön markkinahinnat Keskeiset syyt päästöoikeuksien hintojen nousuun ovat olleet öljyn ja maakaasun korkeat hinnat. kääntyivät nousuun varsin pian päästökaupan alettua. Päästöoikeuksien hintojen ennakoitiin aluksi asettuvan 6-8 euroon hiilidioksiditonnilta ( /tco 2 ), mutta kaupan alkamisen jälkeen ne ovat olleet /tco 2. Nord Poolissa vuoden 2005 päästöoikeuksien keskihinta päätöskursseista laskettuna oli 19,43 euroa hiilidioksiditonnilta. Keskeiset syyt päästöoikeuksien hintojen nousuun ovat olleet öljyn ja maakaasun korkeat hinnat. Kun maakaasun hinta on noussut jyrkästi, on osa sähkön tuottajista lisännyt kivihiilen käyttöä, koska sen hinta on ollut vakaampi. Kivihiilen päästöt ovat kuitenkin selvästi maakaasua suuremmat, joten tuot- tajat ovat joutuneet ostamaan markkinoilta lisää päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet kasvaneen kysynnän mukana, mikä on puolestaan nostanut sähkön markkinahintaa. Esimerkiksi vuoden 2006 forward -tuotteen hinta nousi 40 % vuoden 2005 aikana. Kuopion Energia laati alkuvuodesta päästökauppastrategian vuosille Siinä määritettiin periaatteet päästöjen hallintaan ja niillä käytävään kauppaan. Samassa yhteydessä Kuopion Energia liittyi suoraksi kaupankäyntijäseneksi sähköpörssi Nord Poolin spot-, johdannais- ja päästöoikeusmarkkinoille. Vuoden 2005 aikana myytiin tekemättä jääneestä lauhdetuotannosta vapautuneita päästöoikeuksia. Sähkön hankinta kallistui Vuosi 2005 oli sateiltaan normaali kaikissa pohjoismaissa, joten vesitilanteella ei ollut oleellista vaikutusta sähkön hintatasoon. Nord Poolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2005 Suomen hinta-alueella keskimäärin 30,53 euroa megawattitunnilta

9 (27,68 euroa vuonna 2004). Aiempina vuosina merkittävä tukkumyynti pieneni lähes 40 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui oman sähköntuotannon vähenemisestä päästökaupan takia ja vähittäismyynnin kasvusta. Sähkön hankinnan keskihinta nousi keskimäärin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten nousun vuoksi sähkön myynnin liikevoitto pieneni lähes puoleen. Tähän vaikutti osaltaan se, että sähkön julkisia vähittäismyyntihintoja ei korotettu vuonna Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 380 GWh, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuosi oli keskimääräistä lämpimämpi, minkä vuoksi yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto pieneni 3,5 prosenttia. Varsinainen pudotus tapahtui kuitenkin sähkön lauhdetuotannossa, mikä väheni 84 % edellisvuodesta. Syynä tähän oli päästökaupan alkaminen vuoden 2005 alussa, mikä teki turpeeseen perustuvan lauhdetuotannon kannattamattomaksi sähkön ostoon verrattuna. Kuopion Energian sähkön osto nousi 332 GWh:iin, missä on kasvua 75 % edellisvuoteen verrattuna. Julkiset vähittäismyyntihinnat pysyivät ennallaan Kuopion Energian sähkön julkiset vähittäismyyntihinnat pysyivät vuoden 2005 ennallaan, vaikka useat energiayhtiöt nostivatkin hintoja syksyn aikana. Vuoden lopulla tehtiin päätös 8,5 prosentin hinnankorotuksesta, joka astuu voimaan helmikuussa Edel- lisen kerran kyseisiä hintoja korotettiin lokakuussa Kotitalouksien määräaikaisten sopimusten hinnoittelussa tehtiin vuoden aikana muutamia muutoksia sekä alas- että ylöspäin markkinahintojen kehityksen mukaisesti. Yritysasiakkaiden sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti ja uusien sopimusten hintataso nousi vuoden loppua kohden selvästi. Markkinaosuus omalla verkkoalueella oli noin 67 prosenttia. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti kasvoi 40 % edellisvuodesta, mikä oli valtaosin yritys- ja suurasiakasmyyntiä. Kokonaismyynnistä 45 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle tai tukkumyyntiin. Datasähkötoiminta laajeni hieman Kuopion Energia on toimittanut asiakkailleen laajakaistayhteyksiä sähköverkon välityksellä runsaat kaksi vuotta. Tuotteen saatavuusalue laajeni hieman ja tuote oli vuoden lopussa talouden saatavilla. Laajakaistakilpailu jatkui kireänä ja tuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan. Kuopion Energialla oli vuoden lopussa noin 600 datasähköasiakasta, mihin tuli lisäystä vuoden aikana vajaat 200 asiakasta. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2004). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista. Sähkön hankinnan keskihinta nousi keskimäärin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 7

10 Kaukolämpöpalvelut Öljyn hinnan nousu ja pientalorakentamisen vilkastuminen nostivat uusien liittymien määrän ennätystasolle. 8 Lämmin vuosi Kulunut vuosi oli maailmanlaajuisesti lämpimin vuosi, mitä koskaan on mitattu. Vuoden keskilämpötila oli 4,5 astetta, kun normaalivuosi on 2,9 astetta. Syksy, erityisesti lokamarraskuu oli erittäin lämmin. Toisaalta maaliskuun keskilämpötila oli lähellä normaalivuoden tammikuun lämpötiloja. Vuoden kylmin päivä oli 28. helmikuuta, -18,1 astetta ja kylmin kuukausi helmikuu, -8,4 astetta. Lähihistorian lämpimin vuosi Kuopiossa on 1989, jolloin Ilmatieteen laitoksen Inkilänmäen asemalla mitattiin vuoden keskilämpötilaksi 5,2 astetta. Lämmin vuosi vaikutti myös lämmön myyntiin, joka jäi noin 8 prosenttia tavoitteesta ja oli 808 GWh. Lämpöenergian kokonaistuotanto noin 903 GWh tuotettiin tavanomaiseen tapaan pääosin voimalaitokselta (noin 97 %) ja loput öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasua hyödyntävällä lämpökeskuksella Pitkälahdessa. Uusia asiakkaita ennätysmäärä Öljyn hinnan nousu ja pientalorakentamisen vilkastuminen nostivat uusien liittymien määrän ennätystasolle. Kertomusvuonna liittyneitä asiakkaita oli yhteensä 148 kpl, joista pientaloja 119 kpl. Pääosa liittymistä tuli Saaristokaupunkiin. Suurin liitetty asiakas oli Vest-Wood Suomi Oy Itkonniemellä. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 0,5 milj. m 3. Vuoden lopussa asiakkaiden kokonaismäärä oli kpl ja rakennustilavuus noin 20,5 milj. m 3. Liittymismaksuja kertyi lähes euroa.

11 Lämmön toimitus häiriöittä Lämmön toimitus sujui koko vuoden normaalisti. Lämmityksen maksimitehot jäivät edellisvuosia pienemmiksi. Huipputeho 261,7 MW saavutettiin helmikuun 28. päivänä. Asiakasta kohden lasketut, korjaustöistä ja uusien asiakkaiden liittämisestä johtuneet keskeytykset olivat yhteensä 55 minuuttia ja tästä lämmityskaudella 22 minuuttia. Lämmön hinta nousi Lämmön hintoja korotettiin vuoden alussa 8,25 prosenttia. Perusmaksun korotus oli 10 % ja energiamaksun 8 %. Syynä korotukseen olivat polttoaineiden hintojen nousut. Lämmön hinta pysyi kuitenkin huomattavasti valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. Kaukolämpöputkistoja rakennettiin yhteensä noin 11 kilometriä ja verkon kokonaispituus oli vuoden lopussa 335 kilometriä. Rakentamisen painopiste oli Saaristokaupungin Peikkometsän alueella. Uusi kaukolämmön verkkotietojärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon saannin verkon tilasta. Myös verkon kunnossapidon tiedot viedään nyt hankittuun järjestelmään. Liittymismaksutariffia uudistettiin ja maksun tasoa korotettiin rakennuskustannusindeksin nousua vastaavasti noin 20 %. Maksuja oli viimeksi korotettu vuonna Liittymismaksuun tuli nyt uusi, johdon pituudesta riippuva osa. Maksun perusosa sisältää liittymäjohtoa 15 metriä. Investoinnit kohdistuivat verkon rakentamiseen Kaukolämpöliiketoiminnan kokonaisinvestoinnit kertomusvuonna olivat n. 1,9 miljoonaa euroa. Uusia lämpökeskuksia tai saneerauksia ei kertomusvuonna tehty, joten pääosa investoinneista kohdistui verkon rakentamiseen. Kaukolämmön keskeytysaika (minuuttia/asiakas/vuosi) 75 Lämmityskausi Kesä Yhteensä 0 Vuosi

12 Sähköverkkopalvelut Keskeytykset (minuuttia/vuosi) Kuopion Energia Muut taajamayhtiöt Vuosi Sähkön siirto pieneni prosentilla Sähköä siirrettiin asiakkaille 558 gigawattituntia, joka on prosentin pienempi kuin edellisvuonna. Kuopion Itkonniemellä sijaitseva UPM Kymmene Wood Oy:n vaneritehdas lopetti toimintansa Tehdas oli yksi suurimmista siirtoasiakkaista. Siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa ja liittymissopimuksia Siirtotulot pienenivät 10,6 miljoonasta eurosta 10,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa. Uudet liittymis- ja verkkopalveluehdot sekä sähkön liittymismaksut otettiin käyttöön alkaen. Samalla asiakkaan ja verkonhaltijan välinen liittymispiste (omistusraja) siirrettiin tontin rajalle. Uusi toimintamalli yhdenmukaistaa toimintaa ja antaa asiakkaalle todellisen mahdollisuuden 360 kilpailuttaa liittymisjohdon rakentaminen. Liittymismaksuja laskutettiin asiak- kailta n euroa. Pienasiakkaiden kaukoluennan kokeilualue rakennettiin Petosen kaupunginosaan. Muuntopiirin 260 sähköasiakkaan kulutus luetaan tunneittain käyttäen tiedonsiirtotienä sähköverkkoa ja Kuopion Energian omaa datasähköyhteyttä. Alueen asiakkaiden sähkölaskut ovat joulukuusta 2005 alkaen perustuneet arvion sijasta todelliseen sähkönkäyttöön. Alueen asiakkaiden kaikki sähkölaskut ovat joulukuusta 2005 alkaen perustuneet todelliseen käyttöön. Sähköverkkoa rakennettiin ennätysmäärä Sähköverkon investoinnit olivat 2,8 miljoonaa euroa, josta sähköasemien osuus oli miljoona euroa. Rakentamisen painopisteitä olivat muuntamosaneeraukset, ukset, Petosen Peikkometsän ja Tervapuron asuntoalueet sekä Saaristokaupungin uudisrakentamisen aiheuttamat työt. Kevättalvella rakennettiin kaksi 20 kv tökaapelia Kumpusaaresta Lehtoniemeen. vesis- Molemmissa on integroituna 48-kuituinen valokaapeli viestiyhteyksiä varten. Kaapeleiden lasku tehtiin poikkeuksellisesti jäähän jyrsityn railon kautta. Haapaniemen nykyistä sähköasemaa laajennettiin eurolla. Sinne hankittiin kolmikäämimuuntaja yhteisteholtaan 40 MVA. Hankintaan sisältyi myös 15 - kenttäinen 20 kv kojeisto ja maasulkuvirran sammutuslaitteistot. Samalla kunnostettiin muuntajasuoja vesitysjärjestelmineen. Toimitussopimuksen mukaiset järjestelmät saatiin käyttöön Hankinta tapahtui kokonaistoimituksena Vaasa Engineering Oy:n kanssa vuonna 2004 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Haapaniemen alueen jännitteen nosto kymmenestä kahteenkymmeneen kilovolttiin oli laajin yksittäinen kaapeliverkon investointikohde laitoksen historiassa. Uutta 20 kv:n keskijännitekaapeliverkkoa rakennettiin korotusohjelmassa 12 kilometriä, josta vesistökaapelia oli kolme kilometriä ja muuntajan

13 vaihtoja tehtiin 12. Yhteensä uutta keskijänniteverkkoa rakennettiin toimintavuonna 16 km. Leväsen sähköasemalla kunnostettiin muuntajasuoja vesitysjärjestelmineen sekä laajennettiin asema-alueen suoja-aitausta ja kunnostettiin koko entinen aitaus. Muuntajasuojien kunnostukset teki Voimatel Oy:n Varkauden yksikkö. Savilahden sähköaseman saneerauksen vaihtoehtojen ja kustannusten selvitys tilattiin Empower Oy:ltä ja se valmistui vuoden 2005 lopussa. Viestiverkkoa kehitettiin rakentamalla valokuituyhteys Haapaniemen sähköasemalta Haapaniemen jätevesipumppaamon kautta Lehtoniemen jätevesipuhdistamon muuntamolle. Vesistön alitukseen Kumpusaaresta Lehtoniemeen käytettiin em. 20 kv vesistökaapeleihin integroituja valokuitukaapeleita. Sähköverkon käytettävyys pysyi hyvänä Vuoden 2005 poikkeukselliset sääolosuhteet, myrskyt ja tykkylumi haittasivat monen verkonhaltijan toimintaa. Kuopiossa säästyttiin näiden aiheuttamilta pitkäaikaisilta keskeytyksiltä, koska jakelualue on suppea ja ilmajohtoja metsäalueilla on vähän. Neulamäen puistomuuntajapalo 29. päivänä marraskuuta keskeytti sähkönjakelun koko muuntopiirissä. Peltirakenteinen muuntamo tuhoutui täysin. Paikalle asennettiin ensin tilapäinen muuntamo ja vuoden loppuun mennessä uusi betonirakenteinen puistomuuntamo. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 20 minuuttia. Suunnitellut keskeytykset mukaan lukien kokonaiskeskeytysaika oli 22 minuuttia. Oman verkon rakentaminen työllisti asennuspalveluita Oman verkon rakentaminen ja kunnossapito oli toimintavuoden aikana edellisen vuoden tapaan poikkeuksellisen laajaa ja kaikki sähköverkon rakennuskohteet toteutettiin omalla henkilöstöllä. Materiaalipalvelujen kehittämistä jatkettiin yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa. Varastonimikkeiden ja varastoitavan materiaalin määrää supistettiin ja varmuusvaraston nimikkeistö tarkistettiin ajan tasalle. Tilaaja-toimittajamallia kehitettiin edelleen ottamalla käyttöön HeadPower Oy:n vakiorakenne- ja määräluettelot sekä työtilaussovellus. Ulkoinen toiminta painottui laajan sähköverkon investointiohjelman takia ulkovaloverkon huoltoon ja rakentamiseen Kuopion kaupungille. Ulkovalaistuksen laatutasoa parannettiin jatkamalla edellisenä vuonna aloitettua Puistokadun valaistuksen saneerausta. Ulkoiseen palvelutoimintaan ovat kuuluneet myös kuluttajamuuntamoiden käytönjohtajuudet ja näiden huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä kartoitus- ja kaapelinnäyttöpalvelut. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi ovat valtuutetut tarkastajat suorittaneet sekä uusien että käytössä olevien sähkölaitteistojen varmennus-, määräaikaisja turvallisuustarkastuksia. Haapaniemen alueen jännitteen nosto kymmenestä kahteenkymmeneen kilovolttiin oli laajin yksittäinen kaapeliverkon investointikohde laitoksen historiassa. 11

14 Tuotanto 12 Perusparannukset valmistuivat Haapaniemen voimalaitoksen perusparannusprojektit saatettiin loppuun. Kiinteän polttoaineen vastaanotto- ja käsittelylaitos otettiin laajennuksen osalta käyttöön tammikuussa. Kevättalven aikana lähes kaikki kiinteät polttoaineet tuotiin uuden laitoksen kautta. Vesilaitossaneeraus valmistui aikataulun mukaisesti ja otettiin käyttöön toukokuussa, samoin toimitukseen kuulunut kaukolämpöveden pehmennyslaitos. Haapaniemi 2 -yksikön automaatiouudistus toteutettiin kevätpuolelta aikaistetun kesäseisokin aikana. Kakkosyksikkö käynnistettiin elokuussa suunnitelman mukaisesti. Voimalaitoksen valvomo saneerattiin kahdessa vaiheessa. Ensivaihe toteutettiin 2 -yksikön seisokin aikana ja 1-yksikön puoli syysseisokin aikana. Elokuusta lähtien voimalaitosta on ohjattu entisen kahden ohjauspaikan sijasta yhdestä valvomosta. Automaatiouudistukseen liittynyt prosessitietojärjestelmän uudistuksen toinen vaihe toteutettiin kesäseisokin aikana. Voimalaitoksen perusparannusten loppuun saattaminen ja muut investointimenot olivat 4,3 miljoonaa euroa. Ympäristölupa haettiin Hakemus voimalaitoksen uudeksi ympäristöluvaksi jätettiin lupaviranomaiselle joulukuussa Kesällä 2005 annettiin pyydetyt vastineet ja täydennyksiä, mutta lupakäsittely on edelleen kesken. Lupaviranomaiselta saadun tiedon mukaan käsittely saataisiin loppuun syksyn 2006 aikana. Kumpusaaren

15 öljyvaraston ympäristölupahakemus jätettiin myös joulukuussa 2004 ja hakemukseen tehtiin pyydetyt täydennykset tammikuussa Päästöjen varmentaminen Päästökaupasta johtuva päästöjen mittaus, rekisteröinti, tallennus ja raportointi edellytetään suoritettavaksi asetuksessa määrätyllä tavalla. Lisäksi päästöt on myös varmennettava. Varmentajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Enprima Oy. Työ aloitettiin esiselvityksen tekemisellä syksyllä Voimalaitoksen käytettävyys säilyi korkealla tasolla Vuoden 2005 aikana voimalaitoksen 2 -yksikkö toimi ilman suunnittelemattomia tuotannonkeskeytyksiä. Ykkösyksiköllä lyhyitä keskeytyksiä oli viisi. Kolmessa tapauksessa kyseessä oli häiriö laitoksen järjestelmissä ja kahdessa tapauksessa operointivirhe. Sähköä tuotettiin Haapaniemen voimalaitoksissa 380 GWh, mikä on 13,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuotannon laskuun vaikutti sähköenergian markkinatilanne korkeista päästöoikeuksien hinnoista johtuen, koska oma lauhdesähkön tuotanto loppui lähes kokonaan. Kaukolämpöä tuotettiin voimalaitoksella 877 GWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Voimalaitosten vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan, mutta kuitenkin laitoksen ikääntymisen vaikutus havaitaan yhä selvemmin. Turpeen käyttö väheni laatuongelmien ja päästökaupan vuoksi Voimalaitoksella käytettiin polttoaineita kalenterivuoden aikana yhteensä gigawattituntia. Turvetta siitä oli 1 257, sahanpurua 65 ja öljyä 209 gigawattituntia. Sahanpurun määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vertailuvuoteen verrattuna. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta oli 13,5 prosenttia. Määrään vaikuttivat vielä kaksi heikkoa turvetuotantokesää ja kakkosyksikön pidennetty kesäseisokki, jolloin ykkösyksiköllä käytetyn öljyn määrä lisääntyi. Turpeen tuotanto onnistui edellisiin vuosiin verrattuna hyvin ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Turpeen laatu on pysynyt normaalilla tasolla. Kiuruveden Rikkasuon ympäristölupamenettely on käynnissä ja alueen tuotantosuunnitelmia laaditaan. Oman turvetuotannon osuus kiinteän polttoaineen kokonaismäärästä oli 9,8 prosenttia ja se pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Polttoaineiden käyttö laski vajaat 10 prosenttia edellisestä vuodesta lauhdetuotannon vähenemisen ja lämpimän vuoden takia. Polttoaineet hankittiin perinteisesti määräaikaisin sopimuksin. Tuotannon laskuun vaikutti sähköenergian markkinatilanne korkeista päästöoikeuksien hinnoista johtuen, koska oma lauhdesähkön tuotanto loppui lähes kokonaan. 13

16 Tunnuslukuja Liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys (milj. euroa) 60 Liikevaihto Käyttökate Vuosi Liikevoiton kehitys (milj. euroa) 15 Liikevoitto 10 5 Vuosi Tunnusluvut (laskentakaavat Tilastotietoja-sivulla) Käyttökate (%) 30 30,2 34,5 31,8 30,3 Investointien omarahoitus (%) Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 8,7 9,7 8,7 8,4 8,8 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 14,6 15,6 18,8 15,4 14,6 Oman pääoman tuotto (%) 20,4 21,7 26,1 21,6 20,5 14

17 Energiatase 2005 puu 64,6 sähkön osto 332,3 (GWh) öljy 227,8 biokaasu 10,6 turve 1257,0 energian kokonaishankinta 1892,3 vesikattilat/ öljy 18,2 puu 64,6 turve 1257,0 öljy 209,7 Haapaniemen voimalaitos käytetyt polttoaineet 1531,3 sähkön tuotantohäviöt 88,2 omakäyttö 40,6 sähkön kokonaistuotanto 420,3 tuotanto 379,7 sähkön hankinta 712,0 kaukolämmön kokonaistuotanto 908,6 Voimalaitos 882,4 (97,1 %) Vesikattilat 26,2 (2,9 %) kaukolämmön hankinta 903,0 (100 %) kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 140,4 kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 2,7 tukkumyynti 19,4 vähittäismyynti 692,6 kulutus 811,9 (89,9 %) myynti 808,9 (89,6 %) omakäyttö 5,6 verkostohäviöt 91,1 (10,1 %) käyttö omaan toimintaan 3,0 asuinrakennukset 499,0 (61,7 %) julkiset- ja liikerakennukset 266,2 (32,9 %) teollisuusrakennukset 43,6 (5,4 %) 15

18 Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Turpeen myynti 0 0 Datasähkön myynti Muut myyntitulot L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Muut aineet ja tarvikkeet Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut L I I K E V O I T T O Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä

19 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakaikk. korvaukset Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Velat valtiolle Siirtovelat

20 Rahoituslaskelma (1000 ) Liikelaitoksen toiminta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta 0-4 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

21 Sähkön myynti ja siirto Sähkön myynnin ja siirron eriytetyt tuloslaskelmat (1000 ) Sähkön myynti Sähkön siirto Myyntitulot Sähkön myynti Sähkön siirto Muut myyntitulot Myyntitulot yhteensä Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot ja kantaverkkomaksut Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat Henkilöstösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Sisäiset ostot Kulut yhteensä LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/pääomavelan korko TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Sähkön siirron eriytetty tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakorvaukset Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Ennakkomaks. ja keskener. hankinnat 0 0 Aineelliset hyödykkeet yht VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset 4-92 Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat 2 2 Saamiset yht VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisien tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 3 1 Velat valtiolle Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

22 Tilastotietoja 20 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate% 100x (liikevoitto + poistot) = liikevaihto Investointien 100x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) omarahoitus = tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa poistoaika = tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman 100x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) tuotto = koroll. velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman 100x (tulos ennen satunnaisia eriä + peruspääoman korko) tuotto = oma pääoma Sekä sijoitetun että oman pääoman laskemisessa on käytetty vuoden alku- ja loppusaldon keskiarvoa. ENERGIAN HANKINTA Voimalaitokset, sähkö/lämpö MW 93/225 93/225 Lämpökeskukset MW 335,5 335,5 Sähkön tuotanto GWh 379,7 438,4 Vastapaine-energia GWh 371,6 385,0 Lauhdutusenergia GWh 8,2 53,4 Sähkön osto GWh 332,3 190,2 Sähkön hankinta GWh ,6 Sähkön tukkumyynti GWh 19,4 31,5 Sähkön vähittäismyynti GWh 692,6 597,2 Huipputeho MW 104,8 105,8 Lämmön hankinta GWh 903,0 928,8 Turbiinit GWh 871,6 895,2 Reduktio GWh 5,4 7,7 Lämpökeskukset GWh 26,0 25,9 Polttoaineiden kulutus GWh 1559,0 1712,4 Polttoöljy t Turve m Hake m Oma turvetuotanto m Biokaasu 1000 Nm 3 2, Tuulisähkö MWh SÄHKÖN VÄHITTÄISMYYNTI GWh 672,5 576,9 Asiakkaat kpl Yksityiset kpl/gwh 44262/254, /247,9 Maataloudet kpl/gwh 95/7,6 100/4,0 Jalostus kpl/gwh 410/184,7 408/149,8 Palvelu kpl/gwh 2583/120,6 2513/117,9 Julkiset kpl/gwh 1310/104,9 1187/57,3 Tuulisähkö MWh LÄMMÖN MYYNTI GWh 808,8 849,2 Asiakkaat kpl Asuinrakennukset kpl/gwh 3676/499,0 3541/519,0 Liike- ja julkiset rak. kpl/gwh 473/266,2 465/283,2 Teollisuusrakennukset kpl/gwh 90/43,6 85/47,0 Liitetty rak. tilavuus milj m 3 20,5 20,0 Kaukolämmitysaste % Suurin tuntiteho MW 261,7 275,8 SÄHKÖVERKOSTO Sähköasemat kpl/mva 6/266 6/241 Jakelumuuntamot kpl/mva 678/ /344 Johdot 110 kv km Keskijännitejohdot km Pienjännitejohdot km Siirretty sähkömäärä GWh ,9 Siirron huipputeho MW 104,8 105,8 Siirtoasiakkaiden määrä kpl Keskeytysaika asiakkaalle min/v 23,9 22,1 KAUKOLÄMPÖVERKKO Kiinteät lämpökeskukset kpl/mw 7/322 7/322 Siirrettävät lämpökeskukset kpl/mw 3/14,8 3/14,8 Kaukolämpöverkon pituus km 335,2 324,5 Liittymisjohdot km 149,3 143,7 Siirto- ja jakelujohdot km 185,9 180,8 Keskeytysaika min/asiakas TALOUS Liikevaihto milj. 58,4 55,1 Sähkön myynti milj. 22,2 19,7 Sähkön siirto milj. 10,3 10,6 Lämmön myynti milj. 24,3 23,2 Käyttökate milj. 17,5 16,7 Liikeylijäämä milj. 11,1 11,2 Tuloutus kaupungille milj. 9,3 9,3 Ylijäämä milj. 2,4 2,5 Investoinnit milj. 9,3 11,8 Käyttöomaisuus milj. 55,9 53,0 Palkat milj. 7,1 6,7 Vakinainen henkilökunta kpl

23

24 KUOPION ENERGIA Postiosoite: PL 105, Kuopio Käyntiosoite: Snellmaninkatu 25, Kuopio Puhelin Fax

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. 2006 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. Vuosikertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Kaukolämpö 8 Sähköverkko 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot