UUSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI TULOSSA. Kuntien 6. ilmastokonferenssi Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI TULOSSA. Kuntien 6. ilmastokonferenssi 3.-4.5.2012. Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriö"

Transkriptio

1 UUSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI TULOSSA Kuntien 6. ilmastokonferenssi Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriö Direktiiviehdotuksen sisällöstä Kansallinen energiatehokkuuden tavoite (3 artikla) Julkisten rakennusten esimerkillinen rooli (4 artikla) Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa (5 artikla) Energiansäästön velvoiteohjelma (6 artikla) Energiakatselmukset ja energianhallintajärjestelmät (7 artikla) Mittarointi ja informatiivinen laskutus (8 artikla) Seuraamukset eli sanktiot (9 artikla) Sähkön ja lämmön yhteistuotannon & kaukolämmön edistäminen (10 art.) Pätevöitymis- ja sertifiointijärjestelmät (13 artikla) Energiapalvelut (14 artikla) Muut toimet energiatehokkuuden edistämiseksi (15 artikla) Delegoidut säädökset (17 ja 18 artikla) Raportoinnit (19 artikla)

2 Ehdotus direktiiviksi energiatehokkuudesta Komission ehdotus Puolan puheenjohtajakausi 7-12/2011 Kaksi tekstiversiota: ja Bilateraalineuvottelu lokakuussa 2011 Syksyllä saatiin putsattua pääosa hankalista/tehottomista/kalliista velvoitteista Tanskan puheenjohtajakausi 1-6/2012 Tekstiversiot: 2.2., 2.3., 29.3., 16.4., Osa ongelmien poistumisesta varmistui, mutta muutama iso uusi ongelma Neuvoston Energiatyöryhmässä neuvotteluja käyty viikottain Erillisessä teknisessä komiteassa viisi kokousta erityisaiheista Parlamentin ITRE-valiokunnassa äänestys muutosehdotuksista Neuvottelumandaatti neuvoston pj-maalle Tanskalle Coreperissa Ensimmäiset kolmikantaneuvottelut eli trilogit ja Toukokuu-kesäkuu: viisi trilogia ja Coreperia agendalla Viimeinen Coreper , Energianeuvosto EED-paketti on joko valmis tai sitten siirtyy Kyprokselle Neuvoston, komission ja parlamentin tulee olla yksimielisiä sen sisällöstä Kansallinen energiatehokkuuden tavoite Kansallinen energiatehokkuuden tavoite (3 artikla) Jäsenvaltio voi asettaa oman ohjeellisen tavoitteensa ( ) absoluuttisena primäärienergian tai energian loppukulutuksen tasona energiansäästölle primäärienergiassa tai energian loppukulutuksessa energiaintensiteettinä (primäärienergian kulutus / bruttokansantuote) Tulee ottaa huomioon EU:n 20 % säästötavoite Tulee ilmoittaa komissiolle, mitä tavoite tarkoittaa absoluuttisena primäärienergian ja energian loppukulutuksen tasona Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma (NEEAP) Ensimmäinen toimintasuunnitelma toimitettava mennessä Komissio arvioi mennessä, miten todennäköistä on, että EU saavuttaa vuoden 2020 tavoitteensa primäärienergiankulutus enintään 1474 Mtoe tai energian loppukäyttö 1078 Mtoe Komissiolla on oikeus tehdä uusia aloitteita EU-säädöksiksi, ei tarvitse erikseen tästä velvoitetta komissiolle direktiiviin kirjoittaa

3 Julkisten rakennusten esimerkillinen rooli Alun perin 4 artiklan ehdotus oli, että kaikista julkisen sektorin rakennuksista on peruskorjattava vuosittain 3 % Koskee rakennuksia, jotka eivät täytä kansallisia energiatehokkuuden minivaatimuksia (joita ei ole eikä tule olemaankaan?) Pienet ja virallisesti suojellut rakennukset voidaan rajata ulos Laskettiin, että tästä tulisi noin1 Mrd. vuotuinen lisäkustannus Nyt rajaus valtion keskushallinnon omistamat ja sen käytössä olevat Voidaan käyttää kaavamaisen peruskorjauspakon sijaan muita toimia edellyttäen, että saavutetaan sama energiansäästön määrä Uusi kolmas vaihtoehto on rahasto, johon laitettava investointeja vastaava määrä rahaa Jäsenvaltioiden tulee rohkaista julkisyhteisöjä (kuntia) Ottamaan käyttöön energiatehokkuuden toimintasuunnitelman, jossa on energiansäästötavoitteet Ottamaan käyttöön energianhallintajärjestelmän, joka sisältää mm. energiakatselmukset Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Alun perin ehdotus oli, että kaikkien julkisyhteisöjen tulee hankkia vain laitteita, palveluja ja rakennuksia, joiden energiatehokkuuden taso on korkea. Tarkemmat vaatimukset erillisessä liitteessä. Laitteet, joilla on energiamerkintä - vain korkeimman luokan laitteita Kaikissa palvelusopimuksissa edellytettävä, että palvelun tarjoaja käyttää vain parhaan energiatehokkuusluokan laitteita Julkisyhteisö saa hankkia ja vuokrata vain rakennuksia, jotka täyttävät kansalliset energiatehokkuuden minimivaatimukset Voi ottaa huomioon kustannustehokkuuden, taloudellisuuden, teknisen toimivuuden ja kilpailuttamisen mahdollisuudet Joka tapauksessa muotoilu jäsenvaltion on varmistettava, että olisi edellyttänyt säätämistä lain kautta Nyt muotoilu on jäsenvaltion tulee rohkaista julkisyhteisöjä hankkimaan Parempi näin, koska liitteen III vaatimuksia, erityisesti palvelusopimusten ja rakennusten osalta ei millään saatu järjelliseen muotoon. Parlamentin muutosehdotuksista on keskusteltu

4 Energiatehokkuuden velvoiteohjelma Tällä hetkellä hankalin 6 artikla on rakennettu siitä näkövinkkelistä, että jäsenvaltioilla on energiayhtiöille kohdistettu velvoiteohjelma Artiklaa ja sen liitettä on viritetty siten, että eräät jäsenvaltiot voivat jatkaa nykyisiä velvoiteohjelmiaan, mutta muille artiklan velvoitteet eivät ole helppoja On niin monta liikkuvaa osaa, että vaikutusten arviointi on hankalaa Pihvi on vuotuinen ja käytännössä sitova 1,5 % energiansäästötavoite Tulkinta oli pitkään, että kysymys on 9,0 10,5 % säästötavoitteesta vuodelle 2020 ja että lähinnä neuvotellaan siitä, mistä vuodesta lähtien säästöjä saa laskea (varhaistoimet). Komission ehdotus 2011, nyt tekstissä vuosi Komission uusi tulkinta on, että kysymys on ns. kumulatiivisesta säästöstä jaksolla Meille 9 % = 22,5 TWh säästöä vuonna 2020, mutta kumulatiivisena 80 TWh saavutettua säästöä koko jaksolla tai tai Tanskan pj-kaudella tuodut uudet reunaehdot ovat ongelmallisia Säästöä hyväksytään vain niistä toimista, jotka on toteutettu jonkun politiikkatoimen seurauksena, omin nokkineen tehty toimi ei tuota säästöä Jos laitteelle on nyt (tai tulee myöhemmin) EU:sta energiatehokkuuden minimivaatimus, säästöä syntyy vain, jos hankitaan tätä tasoa parempaa. Mittarointi ja informatiivinen laskutus Alun perin varsin tiukat ja kattavat vaatimukset mittaroinnista ja laskutuksesta Komission näkemys on ollut (ja lienee edelleen), että kaikki mahdollinen kaasuhellasta lähtien on erikseen mittaroitava ja kaikesta kulutetusta energiasta on kuukausittain laskutettava Kaikenkattavat ja ylimittaiset vaatimukset monelle jäsenvaltiolle iso ongelma ja sen vuoksi 8 artiklaan on tullut merkittävästi lievennyksiä Suomen keskeinen huoli oli vaatimus huoneistokohtaisesta lämpöenergian mittaamisesta ja laskuttamisesta (jokaiseen patteriin Suomessa ns. heat cost allokaattori) Vaatimusta huoneistokohtaisesta mittaamisesta ei tarvitse ottaa käyttöön, jos jäsenvaltio voi osoittaa, että se ei ole kustannustehokasta Artiklassa on lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittarointivaatimukset lukuisien muutosten jäljiltä aika sekavassa muodossa Pieni riski on tulkinnasta, että kaukolämpöön liitetyissä taloissa jouduttaisiin käyttöveden lämmityksen lämmönvaihdin mittaroimaan erikseen

5 Sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja kaukolämmön edistäminen Alun perin varsin tiukasti kytketty kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun Käytännössä vaatimukset jopa sillä tasolla, että uusia asuinalueita olisi saanut rakentaa vain kaukolämpöverkon viereen Kaavoitukseen ja maankäyttöön puuttumisen todettiin olevan ns. toissijaisuusperiaatteen vastaista Suomen eduskunta ja puolenkymmentä muuta kansallista parlamenttia lähetti 10 artiklasta perustellun huomautuksen Kytkennän kaavoitukseen poistettiin, mutta tanskalaiset tekivät artiklaan ja sen liitteeseen sellaiset muotoilut, että lopputuloksen epäiltiin johtavan samaan tilanteeseen Saatiin huhtikuussa yksinkertaistettua ymmärrettävään muotoon Artikla 10 tulee teettämään kohtalaisesti hallinnollista työtä, mutta nykyisessä muodossaan se ei velvoita investoimaan yhteistuotantoon ja kaukolämpöön Yhtä sun toista pienempää on velvoitteita, jotka aiheuttavat ylimääräistä hallinnollista työtä ilman, että siitä mitään erityisempää hyötyä seuraa on ylimittaisia kaikkea kaikille velvoitteita, joiden toimeenpano tismalleen vaatimusten mukaisesti tuskin keneltäkään onnistuu on epäselviä muotoilua, jotka jättävät asioita tulkinnanvaraiseksi on kohtia, jotka elävät ja joissa pienillä muutoksilla voi olla merkittävät seuraamuksia hyvään ja huonoon suuntaan on kiire ja poliittiset paineet saada paketti Tanskan pj-kaudella hyväksyttyä eräästä catering-palvelusta todettiin aikanaan kiireessä kelpaa huonompikin, mutta ei ole paras mahdollinen periaate lainsäädäntötyössä

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Teppo Lehtinen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot Vanajanlinna 27.1.2011 1 3 IEA 2008 Worldwide, existing buildings represent Recommendation a) Governments should

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia D I S C U S S I O N JUHA RAITIO Balladi eurosta eli Euroopan velkakriisin synty, hoito ja seuraukset Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia roskisdyykkarista. Kertosäkeen mukaan vaikka paremmaksi kaikki

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Kokoomus - Taru Tujunen

Kokoomus - Taru Tujunen Kokoomus - Taru Tujunen K1: Verokilpailun ja -kierron vastaiset toimet EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. EU:n veronkierron vastaisessa

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot