EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSIT- TELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSIT- TELY"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Ekokymppi Asiakirjatyyppi Käsittelypaikkaselvitys Päivämäärä EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSIT- TELY

2 EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY Päivämäärä Laatija Joonas Hokkanen, Eero Parkkola Kuvaus Selvityksen sisältö Viite Ramboll Ylistönmäentie JYVÄSKYLÄ T F

3 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY SISÄLTÖ 1. TAUSTA JA TYÖN TAVOITE 1 2. TARKASTELTAVAT KRITEERIT 2 3. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN OULUUN Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Kuljetusten järjestäminen Päätöksenteko Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille 4 4. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN LEPPÄVIRRALLE Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Kuljetusten järjestäminen Päätöksenteko Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille 5 5. VAIHTOEHTOJEN vertailu 6 6. ESITYS TOIMENPITEIKSI 7

4 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 1 1. TAUSTA JA TYÖN TAVOITE Kainuussa syntyy vuosittain yhteensä noin tonnia seka- ja energiajätettä. Kainuun alueella syntyvä seka- ja energia jäte on käsitelty Majasaaren jätekeskuksessa REF-polttoaineeksi kesästä 2012 saakka. Sekajätettä käsitellään Majasaaren käsittelykeskuksessa noin tonnia ja energiajätettä noin tonnia. Käsittelyn tuloksena REF-polttoainetta valmistuu näistä jakeista n tonnia. Lisäksi käsittelyssä saadaan talteen metalleja ja kompostoitavaa bioalitetta. Jätteen käsittely on kilpailutettu ja voimassa oleva käsittelysopimus optioineen kestää vuoden 2016 loppuun. Loppusijoitettavaksi menee ainoastaan tonnia energia- ja muuhun hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä vuodessa. Valmistettu polttoaine on toimitettu energiana hyödynnettäväksi Kainuun Voiman voimalaan. Osa polttoaineesta on toimitettu myös Oulun Energialle ja Ekokemille (Jepua). Nämä laitokset eivät ole voineet ottaa vastaan kaikkea valmistuvaa polttoainetta. Polttoainetta on varastossa tällä hetkellä noin 6500 tonnia. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta astuivat voimaan kesäkuussa Asetuksilla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja muun jätteen sijoittamista kaatopaikalle. Käytännössä tämä rajoitus kieltää orgaanisen jätteen loppusijoittamisen lähes kokonaan. Näitä rajoituksia sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Paikallinen REF-polttoaineen hyödyntäminen Kainuun Voimalla päättynee myös kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana. Voimassaolevien sopimusten puitteissa saadaan REF-polttoainetta toimitetuksi vuositasolla noin 3300 tonnia Jepualle ja ehkä noin 2000 tonnia Ouluun. Uusia hyödyntämispaikkoja etsitään koko ajan ylijäävälle polttoaineelle. Seka- ja energiajätteen käsittelylle / sijoittamiselle tuleekin löytää uusi pysyvä ratkaisu vuoden 2016 jälkeiselle ajalle. Paikallinen hyödyntäminen ei näillä näkymin ole enää mahdollista, jolloin vaihtoehdoksi jää maakunnan ulkopuolinen hyödyntämispaikka. Myös omana toimintana tehtävää kaiken jätteen käsittelyä REF-materiaaliksi ei näillä tiedoilla ole järkevää jatkaa. Ainoastaan erilliskerätty energiajae ja osa sekajätteestä saadaan määrällisesti toimitettua hyödyntämiseen ja kannattaa siten käsitellä vielä Majasaaressa. Pääosalle sekajätettä käsittelyn ainoaksi vaihtoehdoksi on jäämässä toimittaminen jätevoimalaan. Sekajätteen käsittelypaikkojen vaihtoehtoja tarkastellessa lähimmät jätevoimalat löytyvät Oulusta (toiminnassa) ja Leppävirralta (valmistuu 2016). Oulun ekovoimalaitos on Oulun Energian omistama ja Leppävirran tulevan jätevoimalan omistaa seitsemän Keski-Suomen aluejätelaitosta ja Varkauden aluelämpö Oy. Tyypiltään Oulun voimala on arinakattila ja Leppävirran kiertopetikattila. Leppävirralla sijaitsevaan Riikinvoima Oy:öön on vielä mahdollista liittyä osakkaaksi. Tämän työn tavoitteena on vertailla sekajätteen käsittelyä Oulussa ja Leppävirralla. Vertailun perusteella annetaan esitys, miten Ekokympin olisi tarkastelun perusteella tarkoituksenmukaisinta menetellä.

5 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 2 2. TARKASTELTAVAT KRITEERIT Seka- ja energiajätteen käsittelyä koskevalla päätöksellä on ratkaiseva merkitys siitä, kuka ja miten tätä toimintaa voi ylläpitää Ekokympin toiminta-alueen kannalta samanaikaisesti kannattavasti ja vastuullisesti. Päätöksenteossa on otettava huomioon myös kaikki muu jätehuollon järjestämiseen vaikuttava lainsäädäntö ja jo tehdyt sopimukset eri osapuolten välillä. Ekokymppi tekee ratkaisun tutkittujen vaihtoehtojen perusteella. Näin merkittävässä liiketoiminnassa ja lakisääteisessä palvelutehtävässä ratkaisun täytyy olla hyvin perusteltu siten, että mahdollisia vaihtoehtoja on vertailtu päätökseen keskeisesti vaikuttavien kriteerien/asioiden kannalta. Vertailu edellyttää tarkasteltavien kriteerien valintaa ja kunkin vaihtoehdon osalta selvitystä siitä, miten kyseinen kriteeri/asia kunkin vaihtoehdon osalta toteutuu. Keskeiset päätöksenteon kriteerit liittyvät toiminnan sopimiseen, välittömiin ja välillisiin kustannuksiin ja ylipäätään toiminnan kannattavuuteen, vastuisiin, valvonnan määrään ja ympäristövaikutuksiin. Tarkasteltavat kriteerit ovat seuraavat: Esikäsittelyn tarve Kustannukset: käyttö, investoinnit ja kuljetukset Ekokympin resurssitarve Palvelun laatu Osallistuminen päätöksentekoon Ympäristö Riskit Kriteerikohtaisen arvioinnin jälkeen vertaillaan eri vaihtoehtoja kunkin kriteerintoteuman suhteen. Vertailun perusteella tehdään johtopäätöksiä, millä edellytyksillä jokin vaihtoehto voidaan esittää toteutettavaksi. Kaiken tarkastelun jälkeen selvityksen tekijät yhdessä työtä ohjaavan ohjausryhmän antavat esityksen sekajätteen jätehuollon järjestämiseksi Ekokympin alueella. 3. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN OULUUN 3.1 Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimuskumppanina on Oulun Energia. Oulun Energia -konserni muodostaa energia-alan kokonaisuuden, jonka toiminnan painopiste on Oulun alueella ja muualla Pohjois-Suomessa. Sen toiminta tukeutuu pohjoisen luonnonvaroihin ja sen toimintaan sisältyy energia-alan koko arvoketju. Sen toiminta kattaa raaka-aineiden hankinnan ja energian tuotannon, sähkön ja lämmön myynnin ja jakelun sekä alan eri palvelut kuten verkonhallinnan ja urakoinnin. Konsernin emoyhteisö on Oulun kaupungin omistama kunnallinen Oulun Energia -liikelaitos. Lisäksi konserniin kuuluu kuusi tytäryhtiötä. Liikelaitos omistaa tytäryhtiönsä kokonaan lukuun ottamatta Oulun Sähkönmyynti Oy:tä, josta sen osuus on 60,4 prosenttia. Oulun Sähkönmyynnin muita osakkaita ovat useat pohjoisen alueelliset energiayhtiöt. Oulun Energia -konserniin kuuluvat: Oulun Energia liikelaitos (emoyhteisö) Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi Oy Turveruukki Oy Haukiputaan Energia Oy Yli-Iin Sähkö Oy

6 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 3 Oulun energia konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 240 miljoonaa euroa. Oulun energia liikelaitoksen osuus tästä oli 183 miljoonaa euroa. Koko konsernin palveluksessa vuonna 2013 oli 355 henkilöä. Oulun Energialla on tuotantokäytössä sen täysin omistama ekovoimalaitos. Se on yhdyskuntajätteestä energiaa jalostava voimalaitos, joka aloitti kaupallisen toimintansa elokuussa 2012 Oulun Laanilassa. Laitoksessa jätteestä tuotetaan höyryä, jota käytetään Kemiran teollisissa prosesseissa sekä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Voimalaitos on mitoitettu tonnin vuotuiselle jätemäärälle ja se on teholtaan noin 50 megawattia. Ekovoimalaitoksessa käytetään polttoaineena kotitalouksien ja yritysten syntypaikkalajiteltua polttokelpoista sekajätettä. Noin puolet jätteestä tulee Oulun Jätehuollon toiminta-alueelta ja loput sen alueen ulkopuolelta mm. perämeren alueelta (Tornion seutu), Yläsavosta, Koillismaalta ja Pohjanmaalta. Ekovoimalaitoksen toiminnan kannalta lajittelun tarkentaminen on kuitenkin tärkeää. Ekovoimalaitokseen ei saisi mennä palamattomia jätteitä kuten lasia tai metallia eikä vaarallisia jätteitä. Pienet määrät eivät kuitenkaan haittaa (esim. hehkulamput). Oulun Jätehuollon toimialueella jätehuoltoyritykset toimittavat asiakkailta kerätyn polttokelpoisen jätteen suoraan jäteautoissa ekovoimalaitokseen. Muut kuormat ajetaan jätekeskukseen, jossa jätteet lajitellaan edelleen materiaalina kierrätettäväksi, energiakäyttöön tai kaatopaikalle. Rakennusjätekuormat tulevat Ruskon jätekeskukseen. Oivapiste jätekeskuksessa jatkaa entisellään. Isot muovit kuten muovituolit ovat maksullista sekajätettä, ja ne palautetaan Ruskon jätekeskuksen lajitteluareena Larelle. Muualta kuin Oulun Jätehuollon alueelta tulevat polttokelpoisen jätteen kuormat tuodaan suoraan ekovoimalaitokselle joko paaleina tai irtojätteenä konteilla sekä perästä purkavilla rekoilla. 3.2 Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Oulun Energian jätteen hankinta on normaalia polttoaineen hankintaa, kuten muidenkin polttoaineiden hankinta. Asiakkaina ovat mm. kunnalliset jätelaitokset. Oulun Energia pyrkii ensisijaisesti pitkiin toimitussopimuksiin. Tavoitteena on vähintäänkin viiden vuoden sopimusajanjaksot. Sinä aikana tulee sovittu määrä sovitun laatuista jätettä toimittaa Laanilan ekovoimalaitokselle. Sopimusrikkomusten mahdollisista seurauksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Polttoaineen hinta on negatiivinen, eli toimittaja maksaa sovitun maksun sovitun laatuisen jätteen vastaanotosta. Vuonna 2014 tämä nk. porttimaksu on ollut /tonni. Hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen ja sopimusehtojen mukaan. Vuonna 2016 Suomessa aloittaa toimintansa uusia jätevoimalaitoksia, mikä voi vaikuttaa maksettaviin porttimaksuihin. Tällä hetkellä jätepolttoaineen tarjonta Oulussa ylittää laitoksen kapasiteetin. Laitos on arinakattila. Poltettava jäte on syntypaikkalajiteltua jätettä., Polttokelpoinen jäte ei saa sisältää ongelmajätteitä ja siitä on eroteltava materiaalikierrätykseen soveltuva pahvi, paperi, keräyskartonki, lasi, metalli, puhdas puu ja elektroniikkajäte. Palakokorajoite on 0,8m * 0,8 m * 0,8 m. 3.3 Kuljetusten järjestäminen Kuljetukset Oulun Laanilan ekovoimalaitokselle toteutettaisiin Majasaarenkankaan kautta. Majasaarenkankaalla on siirtokuormauksen vaatima infra. Lastauskontteja tarvitaan kolme lisää. Siirtokuljetusmatka Laanilan voimalaitokselle on 195 km. Siirtokuljetuskustannus on vuoden 2014 hintatasolla 23 euroa/tonni. Tarvittaessa Ekokympin toiminta-alueelle voidaan perustaa satelliittiasemia Puolangalle, Vaalaan ja Suomussalmelle. Tämä edellyttäisi uusia siirtokuormauksen vaatimia investointeja ja käyttökuluja; asfalttikentät, vastaanottosiilot, kuljetuskontit, valvonta/seurantalaitteet ja ympäristöluvat. 3.4 Päätöksenteko Oulun Energian toiminnasta ja kannattavuudesta vastaa Oulun kaupunginhallituksen alainen johtokunta kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti.

7 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille Ekokymppi hoitaa Kainuussa kuntien puolesta lakisääteiset ja jätehuoltoviranomaisen tehtävät perussopimuksen mukaisesti. Omana toimintana tapahtuva jätteiden hyödyntäminen ei tulevaisuudessa ole mahdollista toiminta-alueen sisällä Ekokympin strategian mukaan. Energiahyödyntämisen toteuttaminen muun yrityksen toimesta toteuttaa kuitenkin jätelain mukaisten hyötykäyttötavoitteiden täyttymistä. Hallinnolliset kustannukset ja muut perussopimuksen mukaiset toiminnot eivät Ekokympissä käytännössä muutu nykyisestä. Palvelun laatuun Ekokymppi ei voi vaikuttaa. Keskeisiä riskejä on sovittujen jätemäärien toimittaminen. Mahdollisista sanktioista Oulun Energian suunnalta ei ole tietoa. Sopimuksiin liittyvistä muista sitoumuksista ei tässä vaiheessa myöskään tietoa. 4. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN LEPPÄVIRRALLE 4.1 Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimuskumppanina olisi Riikinvoima Oy. Yhtiö on perustettu vuonna 2012 ja sen toimialana on Leppävirran kuntaan rakennutettavan jätepolttoainepohjaisen lämmön ja sähkön tuotantolaitoksen, ekovoimalaitoksen, omistaminen ja hallinnointi, jätteen energiana hyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen. Yhtiö voi liiketoimintaansa varten omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä sekä vuokrata edelleen hallitsemiaan tiloja. Yhtiö on vastikään perustettu ja sen tavoitteena on voimalaitoksen rakennuttaminen ja sen toiminnan aloitus mahdollisimman pikaisesti. Yhtiön liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat tässä vaiheessa vielä pieniä. Liikevaihto vuonna 2013 oli noin euroa ja henkilöstömäärä yksi. Riikinvoima Oy tulee rakennuttamaan Leppävirralle Ekovoimalaitoksen, joka on materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä hyödyntävä lämmön- ja sähköntuotantolaitos. Lisäksi laitoksessa voidaan hyödyntää muitakin jätejakeita. Laitoksessa polttoaineena hyödynnettävät jätteet kerätään pääosin Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilta. Ekovoimalaitoshanke on seitsemän kunnallisen jäteyhtiön sekä Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen hanke. Hankkeen ensisijaisina tavoitteina on lisätä Itä- ja Keski-Suomen alueella toimivien jätehuoltoyhtiöiden syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä sekä turvata Varkauden kaupungin tarvitseman kaukolämmön tuotanto. Hanke käynnistyi syksyllä 2010, ja hankkeen esiselvitys leijukattilalle valmistui keväällä 2011 (Rambol Finland Oy). Toinen tarkentava esiselvitys tehtiin vielä keväällä 2012 (ÅF-Consult Oy), ja samana kesänä valmistui alustava leijukattilan mitoitus- ja toteutustapaselvitys. Laitoksen esisuunnittelu alkoi syksyllä 2012, ja keväällä 2013 jätettiin ympäristölupahakemus sekä pyydettiin laitetoimittajilta tarjoukset. Voimalaitoksen hankinnan kilpailutus on parhaillaan meneillään. Tarjousprosessi on käynnistetty maaliskuussa Hankintasopimuksen allekirjoitus on aikataulutettu elo-syyskuulle Laitos käynnistyy alustavan aikataulun mukaisesti vuoden 2016 puolivälissä. Investoinnin hinnaksi arvioidaan 123,6 M. Aluehallintovirasto on myöntänyt Riikinvoima Oy:lle ympäristöluvan jätteenpolttolaitoksen toimintaan Luvan mukaan laitoksella poltettava jäte on pääasiassa syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä enintään tonnia vuodessa. Lisäksi laitoksella voidaan hyödyntää kyllästettyä puuta ja eräitä muita vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia jätejakeita. Laitoksen leijukerroskattilan polttoaineteho on enintään 65 megawattia. Laitos tuottaa kaukolämpöä Varkauden kaupungin tarpeisiin ja sähköä sähköverkkoon.

8 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 5 Päätöksessä on annettu määräyksiä jätevesistä, savupiipun korkeudesta, ilmapäästöistä, melusta, jätteistä, varastoinnista, häiriötilanteista sekä toiminnan, päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Määräykset on annettu valtioneuvoston asetuksen jätteen polttamisesta (VNA 151/2013) ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisesti. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on jätettävä Itä-Suomen aluehallintovirastolle mennessä. 4.2 Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Ekokymppi liittyy Riikinvoima Oy:n osakkaaksi ja sitoutuu jätepolttoaineen toimittamiseen Leppävirran jätevoimalaitokselle osakassopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Liittymiskustannukset muodostuvat rakentamisen aikaisesta pääomaehtoisesta rahoituksesta , josta kiinteän pääoman osuus on Pääomanlainaksi jää Lisäksi kustannuksia muodostuu kiinteistä kustannuksista (laitoksen ylläpito) /vuosi, josta vähennetään muuttuvat kustannukset (sähkön ja metallin myynti) /vuosi. Kustannukset katetaan jätteen porttimaksulla eli vastaanoton yksikköhinnalla 47,13 /jätetonni. Liittymisen kustannukset ja jätteen käsittelystä muodostuvat kustannukset on esitetty osakassopimuksessa ja sen liitteissä. Laatuvaatimuksena on syntypaikkalajiteltu sekajäte ja esikäsittelyvaatimusta ei ole Ekokympille, eli jäte esikäsitellään Riikinnevalla kiertopetikattilatekniikan vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen hinta on negatiivinen, eli toimittaja maksaa sovitun maksun sovitun laatuisen polttoaineen toimittamisesta. Voimalaitoksen käyttöönottovaiheessa porttimaksu on 47 /tonni. Vuodesta 2016 ja siitä eteenpäin muodostuva hinta on riippuvainen pääomakustannusten pienenemisestä. Laitos tehdään Mankala periaatteella, jolloin voidaan ennustaa, että porttimaksu ei merkittävästi nousisi ja hyvin hoidettuna porttimaksu voi jopa alentua. Mankala-periaate on energiayhtiöiden toimintatapa, jossa useampi pienempi palveluntarvitsija yhdessä perustaa voittoa tuottamattoman osakeyhtiön voimalan rakentamista ja operointia varten. Osakkaat rahoittavat laitoksen rakentamisen ja ylläpidon, vastavuoroisesti osakkaat saavat rakennetusta laitoksesta palveluita omakustannushintaan. Laitoksen polttotekniikka perustuu kiertopetiteknologiaan, jolloin laatuvaatimuksena on syntypaikkalajiteltu kotitalousjäte. Kattilalaitoksen lisäksi Ekovoimalaitos sisältää jätteen varastointitilat sekä jätteen esikäsittelylaitoksen, jossa syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä valmistetaan kiertoleijupetikattilalle sopivaa jätepolttoainetta. Jätteen esikäsittely sisältää jätteen murskauksen sekä magneettisten ja ei-magneettisten metallien erottelun. 4.3 Kuljetusten järjestäminen Kuljetukset Leppävirran voimalaitokselle toteutettaisiin Majasaarenkankaan kautta. Majasaarenkankaalla on jo olemassa siirtokuormauksen vaatimat rakenteet. Kuljetuskontteja tarvitaan kuusi lisää. Siirtokuljetusmatka Leppävirran voimalaitokselle on 236 km. Siirtokuljetuskustannus on vuoden 2014 hintatasolla 28 euroa/tonni. Leppävirran vaihtoehdossa Ekokympin toiminta-alueella ei tarvita satelliittiasemia. 4.4 Päätöksenteko Ekokymppi voi liittyä osakkaaksi Riikinvoima Oy:n. Riikinvoima Oy on toimittanut luonnoksen osakassopimuksesta liitteineen Ekokympille. Jos Ekokymppi liittyy osakkaaksi se saa hallituspaikan ja voi näin osallistua suoraan yhtiön operatiiviseen ohjaukseen. Yhtiökokouksessa päätöksentekoon Ekokymppi osallistuu omistusprosentin mukaisella vaikutusmahdollisuudella. 4.5 Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille Ekokymppi hoitaa Kainuussa kuntien puolesta lakisääteiset ja jätehuoltoviranomaisen tehtävät perussopimuksen mukaisesti. Omana toimintana tapahtuva jätteiden hyödyntäminen ei tulevaisuudessa ole mahdollista toiminta-alueen sisällä Ekokympin strategian mukaan. Energiahyödyntämisen toteuttaminen osakkaana ekovoimalaitoksessa toteuttaa kuitenkin jätelain mukaisten hyötykäyttötavoitteiden täyttymistä. Liittyminen Riikinvoima Oy:n osakkaaksi mahdollistaa toiminnan ja päätöksen teon yhdessä vastaavien jätelaitosten kanssa, jolloin hallinnolliset vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät. Mikäli tilaaja ei kykene toimittamaan Ekovoimalaitokseen kuukausittain ja/tai vuotuisesti tämän sopimuksen mukaista määrää Jätepolttoainetta, on Ekokymppi velvollinen toimittamaan energiasisällöltään saman suuruisena määränä muuta polttoainetta ( Korvaava Polttoaine ). Ekokymppi

9 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 6 ei sitoudu toimittamaan kuitenkaan jätepolttoainetta koko Kainuussa syntyvän määrän suhteessa vaan noin 60 % määrällä, joten riski on hallittavissa puskurissa olevalla jätemäärällä. Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvasta on valitettu ja laitoksen rakentaminen jouduttaneen aloittamaan muutoksen hausta huolimatta. Vastaaviin hankkeisiin ja tilanteisiin verrattuna tätä voidaan pitää pienenä riskinä. Riikinvoima Oy vaatii toimitettavalta jätepolttoaineelta lämpöarvorajoja 8 13 MJ/kg ja tällä hetkellä normaalin sekajätteen lämpöarvo sijoittuu hyvin vaihteluvälille. Jätehuollon lainsäädäntö on uusiutunut voimakkaasti viime vuosina ja edelleen lajitteluvaatimuksia ja tavoitteita on tiukennettu. Tämä tarkoittaa myös entistä tarkempaa lajittelua sekajätteelle, joka toimitetaan energiahyötykäyttöön ja tätä kautta sekajätteen lämpöarvo voi tulevaisuudessa laskea. Osakassopimuksessa on esitetty myös lajitteluvelvoitteet biojätteen, metallin ja lasin osalta vähintään ekopisteillä ja suositellaan kiinteistökohtaista lajittelua. Ekokympin toiminta-alueella on kiinteistökohtainen biojätteen lajitteluvelvoite ja ekopisteverkosto, joten tätä kautta ei arvioida tulevan uusia lajitteluvelvoitteita. Kiertopetikattilan käyttö syntypaikkalajitellun sekajätteen energiahyödyntämiseen on uutta Suomessa. Tekniikkaa on käytetty vastaavalla tavalla ulkomailla, mutta käyttöönottoon voi liittyä epävarmuuksia ja laitoksen käyttöönottovaiheessa voi olla jätteenhyödyntämiseen liittyviä katkoksia. Toiminnan vakiintuessa tekniikkaan liittyvät riskit arvioidaan pieniksi. 5. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkasteltuja yhteistyövaihtoehtoja on vertailu taulukossa 5-1. Vuotuiset kustannukset ovat Riikinvoima Oy vaihtoehdossa noin euroa edullisemmat kuin Oulun Energia vaihtoehdossa. Lähtötilanteessa tonniperusteinen hinta on Oulun vaihtoehdossa 88 euroa tonnia kohden ja Riikinvoima Oy:n vaihtoehdossa 78 euroa tonnia kohden. Tässä vaiheessa, kun ennustetaan vuoden 2016 jälkeen tapahtuvia muutoksia hinnoissa, niin osakassopimus hinnan ero Mankala sopimustyyppiseen hintaan on kuvailtu kuvassa 1. Tämän perustella voitaisiin ennustaa, että osakkuus Riikinvoima Oy:ssä tarjoaisi edullisemman vaihtoehdon myös pitkällä aikavälillä. Oulun Energian porttimaksuun (tonnihintaan) vaikuttaa jätteen polton markkinatilanne. Suomeen tulee toimintaan 8 jätevoimalaitosta, ja kun nämä kaikki ovat toiminnassa, on mahdollista, että jätepolttoaineesta tulee pulaa mikä voi johtaa negatiivisen porttimaksun alenemiseen. Tästäkin huolimatta voidaan ennustaa, että Riikinvoima Oy:n tarjoama palvelu olisi edullisempaa kuin Oulun Energian tarjoama palvelu. Ekokympin henkilöstöresurssitarve ei muutu kummassakaan vaihtoehdossa. Jo nykyisellään energiajätettä käsitellään ja siihen liittyvä seuranta ja laskutus hoidetaan Ekokympissä. Pitkällä tähtäimellä voidaan nähdä toiminnan vain tehostuvan, eikä se ole sidonnainen tehdäänkö yhteistyötä Oulun Energia tai Riikinvoima Oy:n kanssa. Palvelun laatu Oulun Energia on hyvällä tasolla. Yhtiöllä on pitkät perinteet ja laatujärjestelmät vaikkakin jätteen polttoon liittyvä toiminta on uutta. Riikinvoima Oy on kunnallisten laitosten omistama yhtiö, jolloin palvelutason määritys tulee myös suoraan omistajilta. Palvelun voidaan olettaa täyttävän jätelain vaatimukset molemmissa vaihtoehdoissa. Liittyminen toimintaan yhdessä muiden jätelaitosten kanssa on kuitenkin Ekokympille luontevampaa kuin toimittaminen suoraan energiayhtiölle. Toiminta yhdessä muiden jätelaitosten kanssa mahdollistaa jätehuollon koko toimintakentän ohjauksen, johon yhtenä osana kuulu ekovoimalaitos. Kunnallisissa laitoksissa peruskunnilla on tahtotilana osallistua jollain tapaa toiminnan päätöksentekoon. Riikinvoima Oy:ssä Ekokymppi voi olla mukana hallituksen työskentelyssä. Yhtiökokouksessa päätösvalta perustuu jätemäärien suhteessa jaettuun osakkuuteen. Oulun Energiassa Ekokymppi ei osallistu millään muotoa päätöksentekoon.

10 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 7 Taulukko 5-1 Tarkasteltujen yhteistyövaihtoehtojen vertailu Oulun Energia Riikinvoima Vuotuiset kustannukset Ekokympin resurssitarve Ei lisäystä Ei lisäystä Palvelun laatu Hyvä Hyvä Osallistuminen päätöksentekoon Ekokymppi ei voi suoraan vaikuttaa Voi vaikuttaa hallituksessa suoraan operatiiviseen ohjaukseen ja yhtiökokouksessa omistusprosentin mukaisella osuudella. Jätehuollon ohjaus Jätteen energiahyödyntämisen ohjaus on vaikeampaa. Jätteen energiahyödyntämisen ohjaus osana jätehuollon kokonaispalveluja mahdollista Ympäristö Ei muutosta Ei muutosta Riskit Vähäiset Polttotekniikkaan liittyvät Kuva 5-1 Arvio porttimaksun kehityksestä erillisessä sopimus ja Mankala tyyppisessä sopimustilanteessa. 6. ESITYS TOIMENPITEIKSI Suoritetun arvioinnin perusteella esitetään, että Ekokymppi varmistaa liittymisen Riikinvoima Oy:n. Tarkasteltujen vaihtoehtojen ero kustannuksissa on vuositasolla noin euroa Riikinvoima Oy:n hyväksi. Osakkaana Riikinvoima Oy:ssä Ekokymppi pystyy myös osallistumaan päätöksentekoon ja näin voi myös itse vaikuttaa kainuulaisten jätteiden käsittelyn kustannuksiin ja

11 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 8 ympäristövaatimusten toteutumiseen. Riikinvoima Oy on pääosin kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toimintaa, joka on ekokympille tuttua toiminta- ja henkilötasolla. Riikinvoima Oy:n osakassopimukset sekä lopullinen investointipäätös menee osakkaiden käsiteltäväksi elokuun 2014 aikana. Aikataulullisesti lopullinen investointipäätös hankkeesta tulee tehdä syyskuun aikana. Tämän jälkeen allekirjoitetaan uudet osakassopimukset. Riikinvoima Oy:n riskit ovat suuremmat kuin Oulun Energian vaihtoehdossa, mutta riskit ovat hallittavissa. Aikataulumielessä ihanteellisinta olisi, jos Ekokymppi ehtisi mukaan syyskuun aikana, jolloin uusissa allekirjoitettavissa sopimuksissa Ekokymppi voitaisiin jo huomioida. Mahdotonta liittyminen ei toki ole syyskuun jälkeenkään. Osakassopimukseen tällaiseen on tehty varaus. Ekokymppi hallitus pyytää lausunnot peruskunnilta elokuun aikana. Yhtymäkokouksen tulisi tehdä päätös syyskuussa RAMBOLL FINLAND OY Janne Huttunen Yksikön päällikkö Joonas Hokkanen Johtava asiantuntija

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 8.8.2014 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 2/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 2/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 4.7.2014 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.9.2014 kello 16.00 17.40. KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 26.9.2014 nro 2/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 26.9.2014 nro 2/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 26.9.2014 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Ekovoimalaitoksen tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät 11.2.2014, KOKOEKO-seminaari Sisältö Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Miksi kiertopetitekniikka? Hankkeen tilannekatsaus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.9.2014 kello 13.00 13.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Lajitteluareena Laren jätteenkäsittely

Lajitteluareena Laren jätteenkäsittely Lajitteluareena Laren jätteenkäsittely Vastaukset palveluntarjoajien kysymyksiin ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöasiakirjoihin 1. Palvelutuottajan tulee toimittaa vuosittain tilaajalle raportit hyötykäyttökohteista

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Jätehuolto 0y\ 28.02.2012 PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE. Savonlinnan Seudun. Nousialantie 11 27.2.2012 57230 SAVONLINNA. Punkaharjun kunta Kunnanhallitus

Jätehuolto 0y\ 28.02.2012 PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE. Savonlinnan Seudun. Nousialantie 11 27.2.2012 57230 SAVONLINNA. Punkaharjun kunta Kunnanhallitus Savonlinnan Seudun Jätehuolto 0y\ 28.02.2012 Nousialantie 11 27.2.2012 57230 SAVONLINNA PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE Punkaharjun kunta Kunnanhallitus OMISTAJIEN PERIAATEPÄÄTÖS EKOVOIMALAHAN KKEESEEN SITOUTUMISESTA

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Eija Miettinen aika :32:40

Eija Miettinen aika :32:40 Eija Miettinen aika 05.06.2017 11:32:40 Vastaanottaja: "vaasa.hao@oikeus.fi" , Kopio: "pekka.kontio@etappi.com" , Mirva Hautala

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan; case Jätekukko. Jätekukko Oy, Arto Ryhänen

Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan; case Jätekukko. Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Uuden hankintalain vaikutukset kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimintaan; case Jätekukko Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy 16 kuntaa ja 220 000 as. pinta-ala 21 955 km 2, 10 asukasta/km 2 henkilöstöä

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta

Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta Hallitus 37 22.02.2017 Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta 174/00.04.02.00/2017 EKSTPHAL 37 Saimaan Tukipalvelut Oy:n (Satu Oy) hallitus päätti 26.1.2017 pyytää

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot