ICF kuntoutuksen arjessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICF kuntoutuksen arjessa"

Transkriptio

1 ICF kuntoutuksen arjessa Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Kuntootus kohalleen, Kuopio FT Heidi Anttila Ikääntyneet, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö ICF kuntoutuksen arjessa 1

2 Miksi toimintakyky on tärkeä? Toimintakyvyllä on merkitystä asiakkaille, koska se vaikuttaa kaikkeen mitä teemme elämässämme. Hoito- ja palvelupäätösten pohjaksi tarvitaan hyvää tietoa asiakkaan toimintakyvystä 1. Toimintakyvyn ongelma ennustaa sekä palvelujen tarvetta (objektiivisesti) että asiakkaan subjektiivista halua saada palveluita 2. Palvelujen tulokset voidaan parhaiten kuvata toimintakyvyn muutoksina ICF kuntoutuksen arjessa 2

3 Miksi tarvitaan ICF? Tavanomainen tilanne... Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset puhuvat kukin omaa kieltään TOIMINTAKYVYSTÄ Lähde: ICF Research Branch, Sveitsi ICF kuntoutuksen arjessa 3

4 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO 2001 Yleisesti hyväksytty viitekehys toimintakyvyn ymmärtämiseen ja kuvaamiseen. Yhteinen kansainvälinen kieli eri ammattiryhmien välillä Kuvaa toimintakyvyn jatkumona Täysi toimintakyky Täysi vammaisuus Saatavilla päivitettynä (ICF2015) THL:n kansallisella koodistopalvelimella THL - ICF Toimintakyvyn käsiteluokitus ICF kuntoutuksen arjessa 4

5 Learning ICF Terveydentila Kehoin rakenteet &toiminnot Suoritukset Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät Toimintakyvyn ja -rajoitteiden ymmärtäminen FT Heidi Anttila

6 Learning ICF Yksilötekijät Ympäristötekijät Osallisuus Suoritukset Kehon rakenteet & toiminnot Terveydentila Toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden ymmärtäminen FT Heidi Anttila

7 WHO:n luokitusperhe RELATED Classifications International Classification of External Causes of Injury (ICECI) The Anatomical, Therapeutic, Chemical (ATC) classification system with Defined Daily Doses (DDD) ISO 9999 Technical aids for persons with disabilities Classification and Terminology International Classification of Primary Care (ICPC) REFERENCE Classifications I nternational C lassification of D iseases I nternational C lassification of F unctioning, Disability & Health I nternational C lassification of H ealth I nterventions (under development) DERIVED Classifications International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (ICD-O-3) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA) Application of the International Classification of Diseases to Neurology (ICD-10-NA) ICF kuntoutuksen arjessa 7

8 ICF kuntoutuksen arjessa 8

9 ICF:n käyttömahdollisuudet Toimintakyvyn ymmärtämisessä ja jäsentämisessä Toimintakyvyn kuvaaminen Asiakastyössä Kunnan palveluissa ja etuuksissa Oppimisessa ja kouluissa Politiikassa ja politiikkaohjelmissa Kyselyissä ja selvityksissä Oikeuksien ajamisessa ja voimaantumisen välineenä How to use the ICF. Practical Manual Exposure draft for comment. October Functioning and Disability Reference Group. WHO-FIC Network ICF kuntoutuksen arjessa 9

10 Miten voin käyttää ICF:ää toimintakyvyn kuvaamiseen työssäni? Keskity asiakkaan toimintakykyyn tiettynä hetkenä, profiilin laajuus ja käyttötarkoitus huomioon ottaen. Valitse aikaväli ja ympäristö, jotka tarjoavat vakaan, edustavan kuvan yksilön toimintakyvystä. Aikaväli voi olla esimerkiksi viikko tai kuukausi. Sopiva ympäristö on sellainen, jossa yksilö viettää suurimman osan ajastaan, esim. koulu tai koti. Profiilin yksityiskohtaisuustaso voi vaihdella, mikäli jokin alue on erityisen huomion ja tarkan profiloinnin kohteena ICF kuntoutuksen arjessa 10

11 Miten teen ICF-luokitukseen perustuvan toimintakykyprofiilin? Edellyttää aina kerättyjen tietojen muuntamista ICFkuvauskohteiksi: 1. muuntamalla nykyisillä arviointityökaluilla ja -välineillä kerätyt tiedot vastaaviksi kuvauskohteiksi ja tarkenteiksi tai 2. koodaamalla kliiniset havainnot suoraan ICF-kuvauskohteilla ja - tarkenteilla. Käytännön asiakastyössä ICF:n käyttöä helpottavia ICF-työkaluja ovat (Rauch ym. 2008) ICF-arviointilomake tarpeiden arviointiin ICF-kuvauslomake toimintakykyprofiilin tekemiseen ICF-interventiotaulukko palveluiden suunnitteluun ja työnjakoon ICF kuntoutuksen arjessa 11

12 Miten valitsen osa-alueita ja kuvauskohteita ICF-luokituksesta? Tunnista, mikä ratkaisu sopii parhaiten kulloisenkin profiilin laajuuteen ja tilanteeseen Esimerkkejä testatuista lähestymistavoista: WHODAS 2.0:n tai muiden ICF-luokitukseen perustuvien arviointivälineiden käyttö Koko luokituksen käyttö: valitse koko koodivalikoimasta asianmukaiset, yksilöön ja profiilin laajuuteen parhaiten soveltuvat koodit. Tarkka, mutta työläs. Rajatun, etukäteen määritellyn luokitusportaan käyttö: Yksityiskohtaisuuden tasoksi on rajattu esim. vain II luokitusportaan kuvauskohteet. Etukäteen rajatun listan käyttö: tietty määrä kuvauskohteita, joiden mukaan kaikki asiakkaat arvioidaan kaikissa tilanteissa ICF kuntoutuksen arjessa 12

13 Etukäteen rajatut listat Rajattu lista 1 ICF-tarkistuslista: 169 kuvauskohteen tarkistuslista, jota WHO testasi aidoissa olosuhteissa (eri ikäryhmät, tilanteet ja terveydentilat), min. Rajattu lista 2 Koodivalikoimat tiettyihin olosuhteisiin tai tietyille käyttäjille: Käyttäjien järjestelmällisesti kokoamia listoja tiettyjä olosuhteita tai sovelluskohteita varten, voivat olla käyttöpaikkakohtaisia. Rajattu lista 3 ICF-ydinlistat tietyille lääketieteellisille terveydentiloille: noudatettu tieteellistä prosessia, johon kuuluu järjestelmällinen tutkimuskatsaus, monikeskuspoikkileikkaustutkimus, asiantuntija-arvio, kvalitatiivinen tutkimus ja kansainvälinen konsensuskonferenssi. Ei huomioi liitännäissairauksia, voi heikentää toimintakykyprofiilin tarkkuutta ICF kuntoutuksen arjessa 13

14 Ydinlistoja CP-lasten toimintakyvyn arviointiin CP-vammaisten lasten ja nuorten ICF-kuvauskohteiden valinta: eri näkökulmista priorisoitiin eri kuvauskohteita 64/497 (13%) yhteisiä kaikissa 4 tutkimuksessa (Schriariti & Mâsse, 2014). Kaikki ICF ydinlistat ja koko ICF suomeksi: ICF ekuvauslomake ICF kuntoutuksen arjessa 14

15 Syöpää sairastavien lasten arjen toimintakyvyn kuvaaminen Syöpälasten, 1-5 v. (n=12) ja vanhempien (n=19) haastattelut 4 ajankohtana (dg, 6kk, 12kk, 18kk), litterointi, siltaus ICF-CYluokitukseen (Darcy ym. 2014) Laaja ydinlista, jossa 70 ICF-CY-kuvauskohdetta ICF kuntoutuksen arjessa 15

16 Communication Supports Inventory - Children & Youth Verkkotyökalu tavoitteiden asetteluun lapsille, joilla erityisiä kommunikoinnin vaikeuksia ICF kuntoutuksen arjessa 16

17 ICF Yleinen ydinlista (N=7) Liikkuminen d450 Käveleminen d455 Liikkuminen paikasta toiseen Kipu b280 Kipuaistimus Uni ja energia b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot Tunteet b152 Tunne-elämän toiminnot d230 d850 Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen ja toimien suorittaminen Vastikkeellinen työ Kuntoutus ydinlista (N=15) Liikkuminen b455 Rasituksen sietotoiminnot b710 Nivelten liikkuvuustoiminnot b730 Lihasvoiman ja tehon tuottotoiminnot d470 Kulkuneuvojen käyttäminen Itsestä d510 Peseytyminen huolehtiminen d540 Pukeutuminen d570 Omasta terveydestä huolehtiminen Ihmissuhteet d710 Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika Uni ja energia b134 Unitoiminnot b640 Seksuaalitoiminnot d770 Intiimit ihmissuhteet d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen d640 Kotitaloustöiden tekeminen d660 Muiden henkilöiden avustaminen ICF kuntoutuksen arjessa

18 Kuntoutus ydinlistan ympäristötekijät (N=10) e110 e120 e135 e150 e155 e225 e310 e320 e450 e580 Syötävät ja juotavat tuotteet ja aineet henkilökohtaiseen kulutukseen Henkilökohtaisen liikkumisen ja liikenteen tuotteet ja teknologiat sisä- ja ulkokäyttöön Työssä käytettävät tuotteet ja teknologiat Julkisten rakennusten arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen tuotteet ja teknologiat Yksityisrakennusten arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen tuotteet ja teknologiat Ilmasto Lähiperhe Ystävät Terveydenhuollon henkilöstön asenteet Terveydenhuolto - palvelut, hallinnointijärjestelmät ja politiikka ICF kuntoutuksen arjessa 18

19 ICF kuntoutuksen arjessa 19

20 Sähköiseen asiakaskertomukseen rakenteinen toimintakykytieto Sähköisellä palvelualustalla kootaan kuvausta ja arviota toimintakyvystä Mukaan kaikki tärkeät toimintakyvyn alueet Jaettavaksi yli tietojärjestelmärajojen ICF-luokitus rakenteisen kirjaamisen pohjana ICF kuntoutuksen arjessa 20

21 Omahoitopolut.fi Oletko oikealla polulla? Tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista Verkon käyttö: 27% v. 92% v ICF kuntoutuksen arjessa 21

22 ICF tulee ICD-11:een Toimintakykyominaisuudet (Functioning properties) osana ICD sisältömallia Ne ovat joukko ICF-kuvauskohteita, jotka sisältyvät ICD:n sairauskokonaisuuksiin. Diagnoosi + Toimintakyky Laajempi ja merkityksellisempi kuva yksilöistä ja väestöstä Voidaan käyttää monien päätösten apuna ICF kuntoutuksen arjessa 22

23 Tavoitteita tulevalle Maailman terveysjärjestö (WHO) tavoittelee terveydenhuollon reformia, kohti peruspalveluita, yhteisöllisyyttä, yksilöllisiä sote-palveluita ICF tarjoaa standardoidun tietorakenteen ja yhteiden kielen eri ammatiryhmille, asiakkaan toimintakyvyn kuvaamiseksi hänelle tärkeissä ympäristöissä ja tilanteissa Sote-reformi: tasa-arvoiset, asiakaslähtöiset, laadukkaat palvelut, saumattomat palveluketjut koko maahan Palvelut lähelle kansalaisia, tai sähköisesti mobiilipalveluina, osaksi asiakkaiden arkea ICF kuntoutuksen arjessa 23

24 On voimaannuttava, jotta voi osallistua Institute of Medicine, I. O. M. (2013). Partnering with Patients to Drive Shared Decisions, Better Value, and Care Improvement: Workshop Proceedings. The National Academies Press. Retrieved from ICF kuntoutuksen arjessa 24

25 Kohti yksilöllistä toimintakykykuvausta Ymmärrä yksilön toimintakyvyn ongelmat Käytä riittävä määrä tarpeellisia kuvauskohteita (ICF koodeja) yksilön toimintakyvyn kuvaamiseen Ydinlistojen kehittäminen: : 26 julkaisua : 76 julkaisua : 110 julkaisua TULE-sairaus, Ankyloiva spondyliitti, Krooninen laaja-alainen kipu, Alaselkäkipu, Osteoartriitti, Osteoporoosi, Nivelreuma, Kardiopulmonaalinen, Iskeeminen sydäntauti, Diabetes, Lihavuus, Obstruktiivinen keuhkosairaus, Neurologinen, Aivohalvaus, Masennus, Bipolaarihäiriö, MS-tauti, Selkäydinvamma, Aivovamma, CP-vammaiset lapset ja nuoret, Rintasyöpä, Pään ja kaulan alueen syöpä, Tulehduksellinen suolistosairaus, Käden ongelmat, Unihäiriöt, Ammatillinen kuntoutus, Geriatrinen, Kuulohäiriö, Huimaus Ydinlistat noudattelevat diagnostisia tai toiminnallisia tilanteita ICF kuntoutuksen arjessa 25

26 micf tietojärjestelmä ICF kuntoutuksen arjessa 26

27 Toivelistalla micf kuvaa jokaisen henkilön yksilöllisen toimintakykyprofiilin, hänen omana näkemyksenään ja otta huomioon relevantit, paikalliset ympäristötekijät. micf ei leimaa yksilöä diagnoosilla tai toimintakykyluokilla micf edistää yksilöllistä hoitoa ja palveluja ICF kuntoutuksen arjessa 27

28 Ydinlistat cor(e)sets ovat jäämässä pois muodista! micf kuvaa jokaisen henkilön yksilöllisen toimintakykyprofiilin, hänen omana näkemyksenään ja otta huomioon relevantit, paikalliset ympäristötekijät. micf ei leimaa yksilöä diagnoosilla tai toimintakykyluokilla micf edistää yksilöllistä hoitoa ja palveluja ICF kuntoutuksen arjessa 28

29 Mobile ICanFunction (micf) - tarkoitus kehittää mobiiliratkaisu WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisestä luokituksesta (ICF) Sovelluksen ja projektin työnimi on micf micf:n avulla kansalaisten on mahdollista tehdä laaja itsearviointi toimintakyvystään Samaa sovellusta käyttäen myös eri alojen ammattilaiset voivat arvioida kansalaisen toimintakykyä Vastauksien perusteella voidaan muodostaa kansalaisen toimintakykyprofiili Digitalisoituminen & rakenteisuus; täysin yhteensopiva sähköisten tietojärjestelmien kanssa Pohjaa WHO:n tavoitteisiin ja STM:n julkaisuun SOTE-tieto hyötykäyttöön ICF kuntoutuksen arjessa 29

30 SOTE-uudistus Sote-tieto hyötykäyttöön Tiedon määrä kasvaa; Digitalisoituminen Tiedolla johtaminen Vastuu omasta terveydestä ja hyvinvoinnista Tiedonkulku ja hyötykäyttö yli ammattialojen Kansalaisten osallistuminen ja osallistaminen Kansalaisten itse tuottama tieto (itsearviointi) Asiakaslähtöisyys, itsenäisyys ja valinnanvapaus Potilas- ja asiakastietojärjestelmät Big Data Kansainvälinen yhteensopivuus Mobiliilaitteet ja sovellukset WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) Termieditori Puhekielen sanojen siltaamiseen ICF:ään Luotettavat, pätevät ja muutosherkät mittarit Esim. tietokonepohjainen itsearviointijärjestelmä PROMIS Yhteinen toimintakykytiedon tietorakennemalli VALMIS; saatavilla Koodistopalvelimella THL, VALMISTEILLA TOIMIA-verkosto arvioi USA; käännettävä suomeksi VALMISTEILLA Kansalainen voi tehdä ja jakaa oman arvionsa toimintakyvystään Vastataan kysymyksiin, jotka yhdistyvät ICFkoodeihin Eri ammattialojen edustajat käyttävät samaa sovellusta Kaikki tieto käytettävissä heti tietojärjestelmissä Kansainvälinen yhteensopivuus Mahdollista vastata kirjoittaen tai puhuen Soveltuu lapsille, aikuisille, ikääntyneille ja vammaisille Muodostuu toimintakykyprofiili (laaja arvio toimintakyvystä) Mahdollisuus seurata muutosta ajassa Yhdenmukaistaa terminologiaa ja helpottaa yhteistyötä Kaikki toimintakyvystä oleva tieto käytettävissä kaikilla ammattilaisilla Raportointi, tilastointi, seuranta helpottuu ja nopeutuu Odotetut hyödyt palveluiden käyttäjille ja tuottajille ICF kuntoutuksen arjessa 30

31 International micf Partnership Collaborative ICF kuntoutuksen arjessa 31

32 Mistä lisätietoa? Toimintakyvyn arviointi ICF-luokitus ICF-koulutukset: Helsinki Jyväskylä Lahti ja ICF koulutusmateriaaleja: #toimintakyky ICF kuntoutuksen arjessa 32

33 Lähteitä THL ICF:n päivittäminen. Saatavilla: https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icfluokitus/icf-kuuluu-who-n-luokitusperheeseen/icf-luokituksen-paivittaminen THL ICF-taskukirja. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. THL ICF-ydinlistat ja tarkistuslista. Saatavilla: Rauch A, Cieza A, Stucki G, Melvin J. How to apply the ICF for rehabilitation management in clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med 2008; 44: Schriariti V & Mâsse LC. Identifying areas of functioning in children and youth with cerebral palsy using the ICF-CY coding system: from whose perspective? Eur J Paediatr Neurol 2014, 18: doi: /j.ejpn Darcy L, Enskär K, Granlund M, Simeonsson RJ, Björk M. health and functioning in everyday lives of young children with cancer: documenting with the International Classification of Functioning, Disability and Health Children and Youth (ICF-CY). Child: care, health and development, 2014; 41(3): doi: /cch ICF kuntoutuksen arjessa 33

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä)

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) avulla ICF WHO:n tekemä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) on ensimmäinen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot