Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy"

Transkriptio

1 Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka, Ylivieska Koulutusohjelma Puutekniikka Työn nimi Kustannustehokkuuden parantaminen Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Työn ohjaaja Lehtori, Heikki Salmela Työelämäohjaaja Tuotantopäällikkö, Hannu Virkkala Tekijä/tekijät Vilho Karjalainen Sivumäärä 63 Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n kustannustehokkuutta. Työn avulla etsittiin menetelmiä, joilla talomalli Kävyn valmistusaika saataisiin laskettua 950 tunnista 700 tuntiin. Työn teoriaosassa käydään läpi pientaloteollisuuden nykytila ja ennusteet. Lisäksi perehdytään erilaisiin teollisiin rakennusjärjestelmiin ja vertaillaan niiden etuja ja haittoja. Työssä tarkastellaan myös alihankinnan käyttöä rakennusalalla ja mitä siihen kuuluu. Ratkaisuvaihtoehdoissa tarkastellaan elementtiseinien käyttömahdollisuutta, työmenetelmien muunneltavuutta ja kuistin ja muiden komponenttien rakennuksessa mahdollisuutta käyttää alihankintaa. Lisäksi tutkitaan ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuutta yritykseen ja millaisia hyötyjä niistä seuraisi. Yhteenvedossa tultiin siihen tulokseen, että yritykselle paras järjestelmä olisi työmenetelmissä käsitelty tiimijako, jolla tarkoitetaan talon rakennusvaiheiden jakamista kuuteen osaan. Tiimijaon etuja ovat se, että sillä saavutettaisiin vaadittava valmistusaika ja siihen pystyttäisiin liittämään muitakin menetelmiä, jolloin valmistusaika laskisi huomattavasti alle vaaditun. Asiasanat pientalorakentaminen, kustannustehokkuus, teolliset rakennusjärjestelmät, alihankinta

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNI- VERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Wood Technology Name of thesis Improving the cost effeciency Case Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Instructor Senior Lecturer, Heikki Salmela Supervisor Production Manager, Hannu Virkkala Date Author Vilho Karjalainen Pages 63 The aim of this thesis was to improve the cost efficiency of Teijo-Talot Pohjanmaa Oy. The purpose of the study was to find construction methods that would decrease the construction time of the Käpy house model from 950 hours to 700 hours. The theoretical part of the thesis concentrates on the current situation of small house construction industry and its future prospects. It also looks into different industrial construction methods and compares their strengths and weaknesses. The thesis also researches the use of subcontracting within construction industry, and all that it includes. In considering the alternative solutions the possibility of using element walls, the adaptability of each working method, and the possibility of using subcontracting in the construction of porches and other components are examined. Furthermore, the usability of the different alternative solutions for the firm and their benefits was researched. The conclusion was that the best method from the company s perspective is the team division method that was presented as one of the working methods. The team division refers to dividing the construction phase into six parts. One of the strengths of the team division method is that the designated construction time can be reached by using it. One can also use other methods simultaneously with the team division method, thereby reducing the construction time considerably below the designated amount. Key words small house construction industry, cost efficiency, industrial construction methods, subcontracting

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YRITYS Tuotteet Asiakkaat 6 3 TALOTEOLLISUUDEN TUOTANTOVAIHEET Pientaloteollisuus Seinärakenteet Pre-cut-järjestelmä Platform-järjestelmä Pienelementtijärjestelmä Suurelementtijärjestelmä Tilaelementti-järjestelmä Alihankinta rakennusalalla 18 4 YRITYKSEN NYKYISET TYÖMENETELMÄT Työvaiheet Runko Kattotuolien asennus Sisäseinät Rungon lämpöeristys Ulkovuori Väliseinien viimeistely Vesikatto Ulkovuoren viimeistely Sisätilojen kalustaminen Kuisti Työstökoneet Työvoiman käyttö 43 5 ONGELMA JA SEN RATKAISUEHDOTUKSET Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n kustannustehokkuuden parantaminen Ratkaisuehdotukset Elementtiseinät Avoin elementtijärjestelmä Avoimen elementtijärjestelmän yleisperiaate Järjestelmän soveltamisalat ja soveltuvuus yritykseen Työstömenetelmät Seinärakenteiden soveltaminen Työmenetelmät Tuotannonohjaus Alihankinta 54

5 6 TULOKSET JA POHDINTA Elementtiseinien tulokset Työstömenetelmien tulokset Pre-cut Tiimijako JOT-ajattelu Alihankinta Yhteenveto 61 LÄHTEET

6 1 1 JOHDANTO Teijo-Talot Pohjanmaa Oy on täysin valmiita taloja valmistava talotehdas, jonka toimipaikkana on Halsua. Tehdas on perustettu vuonna 2006, joten kyseessä on aika nuori yritys. Teijo-Talot Pohjanmaa Oy valmistaa noin 50 taloa vuodessa ja sen erikoisuutena on se, että talot valmistetaan täysin valmiiksi tuotantohallissa kuivissa olosuhteissa, josta ne toimitetaan lavetilla uudelle omistajalle. Tämän mahdollistaa pohjan sisälle asennettu patentoitu nostomenetelmä. Yrityksen mottona onkin se, että toimituspäivä on myös muuttopäivä. Tällä tarkoitetaan sitä, että talo toimitetaan aamulla ja se on muuttovalmis iltapäivällä. Teijo-Talot konserni koostuu viidestä eri toimipaikassa olevasta yrityksestä, jonka yhtenä yrityksenä on Teijo-Talot Pohjanmaa Oy. Konserni on ainoa talotehdasverkosto, joka käyttää tällaista rakennustapaa. Tästä johtuen konserni joutuu itse tekemään tuotekehitystyötä tuotannon ja rakenteiden kehittämiseksi. Tällä hetkellä rakennukset valmistetaan pitkästä tavarasta pohjan päällä alusta loppuun, joka on vähemmän teollista talonvalmistusta. Yrityksen tavoitteena on löytää uusia keinoja ja ratkaisuja tuotannon kehittämiseen. Opinnäytetyön hankintaprosessi sai alkunsa heinäkuussa 2007, jolloin aloin tiedustella silloisesta kesätyöpaikastani Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:stä löytyisikö yrityksestä kehitystarpeita. Kehitystarpeita oli kaksi, joista valitsin toisen eli kustannustehokkuuden parantamisen. Kustannustehokkuuden parantamisen tavoitteena oli saada laskettua valmistusaikaa esimerkki talomalli Kävyssä 950 työtunnista 700 työtuntiin. Opinnäytetyön teon aloitin lokakuussa 2007, jolloin määriteltiin opinnäytetyön sisältö ja sen rajaus. Sisältö koostuu kolmesta pääseikasta, jotka ovat mahdollisuus käyttää ulkoseinäelementtejä, työmenetelmien kehittäminen ja alihankintakohteet. Opinnäytetyö on rajattu sisältämään talomalli Kävyn rakennusvaiheet ja kuistin valmistus, mutta työstä on jätetty pois pohjan valmistus, koska sen kehittämiseen ei nähty tarvetta.

7 2 Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja analysoida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita voidaan soveltaa yrityksen tuotantoon. Ratkaisuvaihtoehdoista käsitellään edut, haitat ja niistä koostuvat kustannukset, joiden perusteella arvioidaan niiden kannattavuus. Yrityksen tuotantotapa pienentää ratkaisuvaihtoehdoiksi soveltuvien järjestelmien määrää, koska tuloksissa joudutaan huomioimaan tuotantokapasiteetti ja valmistustapa. Yrityksen toivomuksena olisi opinnäytetyöni avulla löytää menetelmä tai menetelmät, jotka soveltuisivat helposti nykyiseen tuotantojärjestelmään ja antaisivat toivotun tuloksen.

8 3 2 YRITYS Teijo-Talot Pohjanmaa Oy kuuluu Teijo-Talot konserniin, jonka historia alkaa vuonna Teijo-Talot Oy:n päätoimialana on erilaisten pienrakennusten valmistaminen. Tuotanto alkoi Perniössä, jossa rakennettiin ensimmäiset prototyyppirakennukset sekä kymmenkunta ensimmäistä rakennusta. Perniön Kankkonummella rakennettiin ensimmäinen tehdashalli vuonna 2002 ja se otettiin käyttöön Vuonna 2005 tuotantotiloja kasvatettiin rakentamalla uusi 3000 neliömetrin tuotantohalli (Kuvio 1). Tuotantokapasiteetti Perniössä on n. 100 rakennusta vuosittain. Teijo-Talot on ainoa talotehdas Suomessa, joka valmistaa täysin valmiita ja kalustettuja taloja. (Teijo-Talot 2008.) KUVIO 1. Teijo-Talojen Perniön tuotantohallit (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) Talojen tasaisen kysynnän kasvun vuoksi Teijo-Talojen tuotantokapasiteettiä lisättiin perustamalla uusia tehtaita muualle Suomeen. Ensimmäinen tehdas oli Teijo- Talot Pohjanmaa Oy, joka aloitti lokakuussa 2006 Halsualla. Seuraava oli Teijo- Talot Häme keväällä 2007 Tuuloksessa. Viimeisimpänä on Sodakylään perustettu Teijo-Talot Lappi Oy Lisäksi 2008 vuoden aikana valmistuu kaksi tehdasta

9 4 lisää Teijo-Talot Uusimaa Sipooseen ja Akso-Haus Ou Viroon. Kaikissa näissä tehtaissa voidaan valmistaa n rakennusta vuosittain. (Teijo-Talot 2008.) Teijo-Talot Oy:n palveluksessa Perniössä työskentelee tällä hetkellä 13 työntekijää, joista osa toimii rakennussuunnittelussa sekä toimistotehtävissä ja osa tuotannon ja kuljetuksen eri työtehtävissä. Tehtaalla työskentelee lisäksi useita aliurakoitsijoita suorittaen mm. lvi- ja sähkötöitä sekä muita rakennustöitä. Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n palveluksessa Halsualla työskentelee tällä hetkellä n. 13 työntekijää sekä aliurakoitsijoita erityisalojen töissä. Teijo-Talot Häme Oy työllistää tällä hetkellä noin 10 työntekijää sekä useita aliurakoitsijoita. (Teijo-Talot 2008.) 2.1 Tuotteet Teijo-Talot Pohjanmaa Oy valmistaa omakotitalojen lisäksi majoituskyliä, taukopaikkoja, kioskeja, kahviloita, kouluja, päiväkoteja ja vuokralle tarkoitettuja asuntokokonaisuuksia. Yrityksen tuotantohalliin mahtuu yhtä aikaa valmistettavaksi seitsemän taloa ja tuotantohallia on tarkoitus suurentaa neljällä talopaikalla. Yrityksen tuotemallisto koostuu kuudesta omakotimallista joiden neliömäärä vaihtelee 63,5-130 neliömetriin, neljästä vapaa-ajanmallista, joiden koot vaihtelevat neliömetriin, kolmesta autotalli- ja varastomallista, joiden koot vaihtelevat 28,5-54 neliömetriin ja lisäksi tehdään sopimusten mukaan erikoistilauksia. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) Rajoituksena kohteissa on, että yksittäisen rakennuksen pohjanala saa olla maksimissaan 6x13,5 metriä, johtuen kuljetusteknisistä syistä. Suuremmat kohteet valmistetaan useammasta eri osasta, jotka kasataan yhteen asennuspaikalla. Talomallistoissa on kaksi toimitustapaa: avaimet käteen tai pintavalmis. Taloja on mahdollista saada 1- tai 1,5 -kerroksisena. Neliöhinta talomalleissa ja vapaa-ajan kohteissa vaihtelee varusteista, materiaaleista ja valmiusasteesta riippuen euroon. Autotallin ja varaston neliöhinnat alkavat 700 eurosta varusteista riippuen. Hinnat sisältävät kuljetuksen ja asennuksen. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.)

10 5 Avaimet käteen -toimituksessa hintaan sisältyvät kodinkoneet, keittiönkalusteet, säilytyskaapistot, ilmanvaihtokone, vesivaraaja ja jne. Avaimet käteen -toimituksen erikoisuutena on se, että asiakas voi muuttaa uuteen kotiinsa asumaan samana päivänä kuin talo on toimitettu perille. Lisäksi yrityksen valmistamien talojen etuna on myös se, että ne rakennetaan täysin valmiiksi hallissa kuivissa olosuhteissa, jolloin rakenteet eivät pääse missään rakennusvaiheessa kastumaan. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n tuotteiden päärakennusmateriaali on massiivipuu. Rakennusten pohjat valmistetaan betonista ja raudoitusvaiheessa ennen valua pohjaan kiinnitetään patentoitu nostomenetelmä, joka mahdollistaa talon nostamisen kuljetuslavetille ja pois siitä (Kuvio 2). Lisäksi yritys tekee pohjatyöt valmiiksi tarvittaessa, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia kuin kunnallistekniikasta. Talot ovat muuten täysin valmiita lukuun ottamatta nosto- ja liitoskohtia, jotka viimeistellään asennuspaikalla. Lisäksi rakennusten etuna on myös niiden siirtomahdollisuus tarvittaessa. Tämä lisää rakennusten käyttöikää ja arvoa. Teijo-Talot - konserni on Suomen ainut talotehdas, joka valmistaa taloja tällä rakennustavalla. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) KUVIO 2. Nosto- ja kuljetusmenetelmä (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.)

11 6 2.2 Asiakkaat Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n asiakaskunta koostuu pääasiassa eläkeläisistä, keskiikäisistä pariskunnista, pienistä lapsiperheistä ja nuorista pariskunnista. Eniten edellä mainituista ryhmistä asiakkaina on eläkeläisiä, jotka haluavat muuttaa pienempään taloon vanhuudenpäivikseen. Seuraava ryhmä ovat keski-ikäiset pariskunnat, joiden lapset ovat muuttaneet pois ja nykyinen koti on liian iso kahdelle tai se annetaan lapsille. Pienimmän ryhmän muodostavat pienet lapsiperheet ja nuoret pariskunnat, jotka ovat hankkimassa ensimmäistä omakotitaloa. Asiakkaiden yleisimmät syyt siihen, miksi he valitsevat Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n, ovat kilpailukykyinen hinta, laatu, toimitusnopeus ja toimitustapa. Suurin osa asiakkaista on painottanut valintaperusteiksi myös sitä, että itse eivät osanneet tai kyenneet rakentamaan taloa. Valintaan vaikutti myös se, että talo on heti muuttovalmis asennuksen jälkeen ja talo rakennetaan kuivissa olosuhteissa. Teijo-Talojen tavoitteena on lisätä kiinnostusta nuorten ensirakentajien keskuudessa ja kasvattaa sitä kautta markkinaosuutta. Nykyinen rakentamisen kehitys tukee yrityksen toimialaa siten, että talojen koko pienenee ja ihmisten kiinnostus valmistaloja kohtaan kasvaa. Tämä on näkynyt yrityksessä kysynnän lisääntymisenä ja tilausmäärien kasvuna. Lisäksi asiakaskuntaan ovat tulleet kunnat ja kaupungit, jotka ovat tilanneet yritykseltä vuokra-asuntoja, päiväkoteja ja kouluja. Siirrettävyys on laajentanut asiakaskuntaa. Nyt esimerkiksi koulut voidaan siirtää sinne, missä oppilaat ovat tai rakennukset voidaan muuttaa myöhemmin muuhun tarkoitukseen. Tätä ominaisuutta muut kilpailevat yritykset eivät voi tarjota. Teijo-Talojen näkemys asiakaskunnan kasvuun on se, että nykyisin ihmiset muuttavat työn perässä paljon ja tämän takia on helpompi siirtää koko asunto kuin ostaa tai rakentaa uusi. Lisäksi kaupungeilla ja kunnilla on vaatimuksena jo se, että yleiset rakennukset pitää olla siirrettäviä ja uudelleen käytettäviä. Lisäksi kilpailuetuna on myös se, että rakennukset ovat täysin valmiita, joten ostajan ei tarvitse huolehtia mistään ylimääräisistä asennustöistä kuten perustus-, sähkö-, lvi- tai keittiökalusteiden asentamisesta.

12 7 3 TALOTEOLLISUUDEN TUOTANTOVAIHEET Taloteollisuuden tuotantovaiheet voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan: pientaloteollisuus, seinärakenteet ja alihankinta rakennusalalla. Pientaloteollisuudessa käydään läpi eri talotehdasmallit ja niiden tuotantomäärät. Lisäksi tutkitaan pientaloteollisuuden suhdannelukuja ja näkymiä. Seinärakenteissa perehdytään tarkemmin seinärakenteisiin ja ratkaisuihin ja niiden soveltamiseen talon rakentamisessa. Alihankinnassa tutustutaan taloteollisuuteen kuuluviin alihankintakohtiin. 3.1 Pientaloteollisuus Pientaloteollisuus käsittää omakoti-, rivi- ja pienkerrostalorakentamisen. Tässä tapauksessa perehdytään enemmän erilaisiin puisiin talonrakennustapoihin ja niiden välillä oleviin eroihin. Lisäksi vertaillaan eri rakennustapojen jakautumista Suomessa. Pientaloteollisuus voidaan jakaa viiteen eri rakennustapaan, jotka ovat pre-cut, platform, pien-, suur- ja tilaelementti. Näistä jokainen edustaa omaa, erilaista rakennustyyliä ja niitä tuotetaan erillä tavalla. Rakennustapojen jakautumista Suomessa voidaan esitellä kuvion 3 avulla. Kuten kuviosta 3 voidaan tulkita, suosituimpia ovat suurelementit (29%), seuraavana pienelementit (24%) ja niiden jälkeen pre-cut (21%) ja tilaelementit (5%). Muut tuotteet ja palvelut kategoria (4%) sisältää platformin. Yhteensä nämä muodostavat 83%:a koko rakennusteollisuuden tuotanto-osuudesta. Huomioitavaa on se, että kuvaaja koskee vain puutalojen rakennusosuutta, joka taas on 77% koko maan talopakettien osuudesta vuonna 2007.

13 8 KUVIO 3. Rakennusjärjestelmien jakautuminen Suomessa (Metla 2008.) Tutkittaessa puutalojen alueellista jakaumaa, huomataan yritysten selvä keskittyminen tietyille alueille (Taulukko 1). Pohjois-Pohjanmaa on selvästi suurin puutaloja valmistava-alue, jonka 29 yrityksen liikevaihto on yhteensä euroa ja yritykset työllistävät 910 henkilöä. Nämä luvut ovat aika huimia verrattaessa koko maan lukuihin, koska Pohjois-Pohjanmaan liikevaihdon osuus koko maan osuudesta on 26% ja viiden ensimmäisen alueen on 76%. Huomion arvoista on myös se, että suurimmat rakennuskeskittymät ovat Etelä-Suomessa, jonne talopaketteja kuljetetaan kuorma-autolla Pohjois-Pohjanmaalta asti. (Vallin 2007.)

14 9 Taulukko 1. Puutalojen valmistuksen jakauma alueitta (Vallin 2007.) Markkinoiden kehityksessä rakentaminen ei Suomessa lähivuosina kasva. Sama vaikutus on myös muualla Euroopassa. Ainoa poikkeus on Keskinen Itä-Eurooppa, jossa rakentaminen on vielä kasvussa. Korjausrakentaminen kasvaa uudistuotantoa nopeammin koko Euroopan alueella. Kotimaassa rakentaminen keskittyy suurimmaksi osaksi puisten pientalojen ja pienkerrostalojen rakentamiseen. Asiakkaat haluavat yhä valmiimpia ratkaisuja rakentamiseen ja siksi rakentaminen on siirtynyt lähemmäksi avaimet käteen -tuotantoa. (Vallin 2007.) Rakennuksen puuosia ollaan standardoimassa enemmän teollisuuden valmistettaviksi. Ongelmana on puisen kerrostalorakentamisen vähentyminen ja tämän vuoksi kotimaan matalat puukerrostalot ole tarpeeksi suuri sektori, jotta teollisuuden kannattaa kehittää siihen pitkälle vietyjä ratkaisuja. Kuten kuviossa 4 voidaan nähdä, puutalojen suhdanneluku on ollut laskussa viime vuoden, mutta sen odotetaan lähtevän nousuun vuonna Nousua voisi lisätä laajentamalla markkinoita. Tämän takia on tähdättävä kansainvälisille markkinoille. Puuelementtien valmistajilla on mahdollisuuksia lisätä vientitoimintaa. Tuotteet ovat hyviä ja yrityksissä on valmistusosaamista, mutta tuotteiden soveltuvuuteen ja markkinointiin pitää panostaa. Lisäksi yritysten pieni koko on suuri rajoite vientituotannolle. (Vallin 2007.)

15 10 KUVIO 4. Rakennuspuusepänteollisuuden suhdanneodotukset (Vallin 2007.) 3.2 Seinärakenteet Seinärakenteissa käydään läpi tämän hetken teollisesti valmistettavien talopakettien seinäratkaisut. Seinäratkaisut voidaan jakaa viiteen eri järjestelmään, jotka ovat pre-cut, platform, pienelementti, suurelementti ja tilaelementti. Järjestelmissä käydään läpi niiden rakenteet, sovelluskohteet, edut ja haitat Pre-cut-järjestelmä Pre-cut-järjestelmällä tarkoitetaan teollisesti esivalmistettua puutavaraa, joka toimitetaan määrämittaisena rakennustyömaalle. Järjestelmä perustuu suurimmaksi osaksi standardoituihin rakenteisiin ja niiden hyväksikäyttöön. Standardijärjestelmän avulla voidaan laatia rakennuspiirustukset, jotka kattavat määrälaskennan, kappalemerkinnän, pakkaus-, järjestely- ja asennusohjeen. Järjestelmä ei oleellisesti eroa normaalista pitkäntavaran rakentamisesta, vaan se on siitä kehit-

16 11 tyneempi versio. Pre-cut-järjestelmä on markkinoiden muunneltavin rakennusjärjestelmä. Tämän takia sitä käytetään paljon pientalorakentamisessa, joka tapahtuu yleensä paikan päällä (Kuvio 5). Lisäksi järjestelmää käytetään yleisesti muussakin rakentamisessa, ei pelkästään pientalorakentamisessa. (Laitinen 1995, ) KUVIO 5. Pre-cut-järjestelmällä rakennettu runko (Decor 2008.) Pre-cut-järjestelmän käyttökohteita ovat rungon osat, ulkoverhouslaudat, koristelistat, räystään aluslaudat, vesikaton ruodelaudat, ulkoverhouspaneelit ja koolauslaudat. Osaan näistä tuotteista joudutaan jättämään tasausvara, jotka lyhennetään oikeaan mittaan vasta rakennuspaikalla. Järjestelmän tarkoitus näillä tuotteilla on nopeuttaa rakentamista ja vähentää materiaalihukkaa. Standardisoimalla kappaleet ja niiden katkonta optimointisahalla, voidaan laskea materiaalihukka 25%:sta 3%:tiin. Esimerkkinä voisi käyttää runkotolppien mitallistamista ja loveamista (Kuvio 6). Rakentamisajassa järjestelmä ei häviä paljoa elementtirakentamiselle ja sen etuna voi pitää muunneltavuutta rakennusvaiheessa. Järjestelmää voidaan myös yhdistää muihin rakenteisiin, kuten betonivälipohjiin ja betoniseiniin. (Laitinen 1995, )

17 12 KUVIO 6. Runkotolpan loveaminen (Laitinen 1995, 59.) Pre-cut-järjestelmän etuihin voidaan laskea kustannustehokkuus, materiaalihukan vähäisyys, rakenteiden muunneltavuus, JOT-ajattelun hyödyntäminen tavaran toimituksissa ja standardimittojen käyttö. Asiakas voi myös itse rakentaa talon valmiiksi annettujen ohjeiden avulla. Järjestelmä on ennen ollut erittäin suosittu omakotirakentamisessa, kun rakentaminen on tehty itse, mutta nykyään sitä hyödyntävät enemmän rakennusliikkeet. Järjestelmän haittoja ovat esisuunnittelun ja materiaalivalikoiman yhteensovittamisen työteliäisyys, teollisen esivalmistelun vähäisyys, rakenteiden herkkyys säävaihtelulle rakennusvaiheessa ja materiaalivirran organisointi. (Laitinen 1995, ) Platform-järjestelmä Platform-järjestelmä eli tasorakennejärjestelmä on kantavaseinäinen puurankarakenne. Platform-järjestelmä ei juurikaan eroa pre-cut-järjestelmästä muuten kuin rakennustavassa, koska tässäkin järjestelmässä käytetään määrämittaisia materiaaleja. Platform-järjestelmässä talo rakennetaan kerroksittain siten, että ala- ja välipohjat ovat työalustoja, joiden päällä kerroksen seinät kootaan vaakatasossa ja nostetaan pystyyn (Kuvio 7). Järjestelmä sopii hyvin pientalorakentamiseen, mutta

18 13 se soveltuu myös rivi- ja kerrostalorakentamiseen. Järjestelmää käyttävät sekä ammattimaiset että omatoimiset rakentajat sen helppouden ja vähäisen työkalumäärän takia. (Viljakainen 1999.) KUVIO 7. Alapohja vasemmalla ja välipohja oikealla (Laitinen 1995, 62.) Järjestelmän pääidea on se, että rungon perusosat ja niiden liitokset ovat standardoidut. Standardoinnin avulla niistä voidaan muodostaa lukematon määrä erilaisia asuntoratkaisuja. Tämän mahdollistaa se, että standardiosat ovat määrämittaisia ja mitoiltaan yhteensopivia. Liitokset voidaan tehdä pelkästään naulaamalla, eikä puutavaran loveuksia tarvita, siksi esivalmisteisten rungon osien työstötarve on vähäistä. (Viljakainen 1999.) Platform-järjestelmän etuja ovat yksinkertaisuus, edullisuus, nopeus, käsiteltävyys sekä se, että siinä ei tarvita erikoistyökaluja. Lisäksi tähänkin järjestelmään voi soveltaa JOT-ajattelutapaa tavaran käsittelyssä ja niiden toimitusten ajoittamisessa. Haittoja ovat rakenteiden sääherkkyys rakennusvaiheessa, esisuunnittelun ja materiaalivalikoiman yhteensovittamisen työteliäisyys ja teollisen esivalmistelun vähäisyys. Järjestelmä on erittäin suosittu Amerikassa ja se on vähitellen siirtynyt

19 14 myös Suomeen. Eniten tätä järjestelmää käytetään rakennuksiin, jotka sisältävät useampia kerroksia. (Viljakainen 1999.) Pienelementtijärjestelmä Pienelementtijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa ulkoseinät valmistetaan valmiiksi tehtaalla ja ne toimitetaan sieltä rakennuspaikalle pystytettäväksi. Pienelementit ovat kooltaan 0,3 1,8 metriä leveitä ja yleensä täyskorkeita (1- kerroksissa taloissa), jolloin niiden pystyttäminen voidaan suorittaa käsin. Pienelementit tehdään tehdastuotantona ja elementit ovat kooltaan ja rakenteeltaan standardoituja. Standardisointi mahdollistaa suhteellisen pienen elementtivalikoiman, jonka ansiosta tehdas voi tuottaa jatkuvasti vakioelementtejä varastoon. (Laitinen 1995, ) Pienelementtijärjestelmässä tuotanto ei ole asiakasjohteista vaan siinä pystytään tuottamaan vakioelementtejä varastoon ympäri vuoden, tilauksista riippumattomasti. Pienelementeistä koottavien talojen etuna on se, että niitä pystytään toimittamaan noin kolme kertaa enemmän kuin suurelementeistä valmistettavia (Kuvio 8). Varastosta kootaan taloon tarvittavat elementit ja ne toimitetaan rakennuspaikalle. Lisäksi elementtien koko edesauttaa sitä, että talomallisto voi olla erittäin laaja, kunhan vain suunnittelussa on huomioitu elementtien rajoitukset. (Laitinen 1995, ) KUVIO 8. Pienelementtitalo kuorma-autoon lastattuna (Ainasoja 2008.)

20 15 Tuotantotapa asettaa tiettyjä rajoituksia, kuten esimerkiksi sen, että vaakaverhousta ei pystytä toimittamaan, koska seinä koostuu pienistä osista. Samasta syystä 2,4 metriä leveisiin ikkunakokonaisuuksiin tulee keskelle leveämpi väli, kun elementin vaihtuminen edellyttää niiden väliin kahta runkotolppaa. Sähköputkituksia ei voida asentaa tehtaalla valmiiksi johtuen siitä, että seinä koostuu useasta eri osasta. (Laitinen 1995, ) Pienelementtijärjestelmän etuja ovat elementtien pieni koko, nopea asennettavuus sekä se, että pystytyksessä ei tarvita nosturia tai mitään erikoistyökaluja (Kuvio 9), talomallien monipuolisuus, lyhyt toimitusaika, vakioelementtejä voidaan valmistaa varastoon ja rakenteiden standardisointi. Haittoja ovat pystysaumojen määrä, rakenteelliset rajoitukset, teollisen esivalmistelun asteen vähäisyys 7 10%, huono soveltuvuus 2-kerroksisiin rakennuksiin ja esisuunnittelun laajuus. Pienelementtejä käytetään pääsääntöisesti vain talojen ja tallien rakentamiseen. (Laitinen 1995, 67.) KUVIO 9. Pienelementin pystytys (Jukka-Talo 2008.)

21 Suurelementtijärjestelmä Suurelementtijärjestelmä on samanlainen kuin pienelementtijärjestelmä. Erona on vain elementtien suurempi koko ja parempi valmiusaste (Kuvio 10). Suurelementit ovat kooltaan 0,3 14 metriä leveitä ja korkeus 0,3 3,5 metriä, jolloin talon ulkoseinät voidaan toteuttaa neljällä elementillä. Suurelementit ovat myös standardoituja rakenteen ja mitoitusten suhteen, kuten pienelementitkin. Muutenkin suurelementtien käyttötavat ovat samanlaisia kuin pienelementtien. (Laitinen 1995, 68.) KUVIO 10. Talo pienelementteinä 57 osaa ja suurelementteinä 7 osaa (Laitinen 1995, 69.) Suurelementtijärjestelmä on helposti muunneltava, koska seinä koostuu yleensä vain muutamasta elementistä. Suurelementtijärjestelmä poikkeaa pienelementtijärjestelmästä siinä mielessä, että siinä valmistus on täysin asiakasjohteista ja elementtejä ei voida tämän takia valmistaa varastoon etukäteen. Tämä näkyy parhaiten talotehtaissa keskitalven lomautuksina, kun ei pystytä valmistamaan enää lisää elementtejä, koska varastot ovat jo täynnä. Muina rakenteiden eroavaisuuksina on se, että sähköputkien ja -rasioiden reiät ovat valmiiksi asennettuja ja ulkoseinä pystytään tehdä täysin valmiiksi. Kuljetukset ovat suurelementeissä paljon haastavampia kuin pienelementeissä johtuen elementtien koosta. (Laitinen 1995, )

22 17 Suurelementtijärjestelmän etuja ovat tasalaatuisuus, standardoidut rakenteet, muunneltavuus, teollinen esivalmisteluaste 20 50%, asennuksen nopeus ja pitkittäissaumojen vähyys. Haittoja ovat elementtien käsiteltävyys (Kuvio 11), talviseisokit ja se, että pystytys vaatii ammattilaisten käyttöä. Suurelementtejä käytetään taloihin, talleihin ja suurempien rakennusten rakentamiseen. (Laitinen 1995, ) KUVIO 11. Suurelementin pystytys (City-Talo 2008.) Tilaelementti-järjestelmä Tilaelementtijärjestelmällä käsitetään se rakennuksen osa, joka sisältää seinät, katon ja lattian, joka on useimmiten teknisiltä asennuksilta viimeisteltyinä. Talo tuodaan tontille tyypillisesti yhtenäisenä talona tai kahtena kappaleena riippuen kohteen koosta. Valmistus voidaan jakaa osavalmistukseen tai täysin valmiin talon valmistukseen. Molemmat ratkaisut sisältävät täysin valmiit sisä- ja ulkoseinät ja lisäksi lvi- ja sähköasennukset. Tilaelementit valmistetaan tehtaassa valmiiksi kuivissa olosuhteissa (Kuvio 12), josta ne toimitetaan rakennuspaikalle. Elementin maksimikoko on noin 5,5x14,5x4,0 m ja talon koko on noin 6,0x14,5x7,0 m, johtuen tieliikennesääntöjen määräyksistä (Kuvio 12). (Laitinen 1995, )

23 18 KUVIO 12. Tilaelementin valmistaminen vasemmalla ja kuljetus oikealla (Laitinen 1995, 74, 76.) Tilaelementtejä tehdään usealla eri tyylillä; niitä voidaan valmistaa suurelementteinä tai pre-cut-järjestelmänä, nämä kaksi mainittua ovat yleisimmin käytettyjä. Tilaelementit ovat pisimmälle kehitettyjä tehdasvalmisteisia talonrakennusmenetelmiä. Elementtien asennus valmiiksi asti rakennuspaikalla kestään yleensä 1 päivästä 4 viikkoon riippuen valmistajasta ja kohteesta. Tilaelementteihin liitetään käsite avaimet käteen, jolla tarkoitetaan täysin valmiiksi valmistettua taloa. Tilaelementtien suosio on ollut koko ajan kasvussa. Tilaelementtien yleisempiä käyttökohteita ovat päiväkodit, koulut, toimistot, omakoti-, rivi- ja pienkerrostalot. (Laitinen 1995, ) Tilaelementtijärjestelmän etuja ovat kuivat rakennusolosuhteet, suuri teollinen esivalmisteluaste, pystytyksen nopeus, rakenteiden standardisointi, pystysaumojen vähyys, materiaalien keskittäminen tehtaaseen, vähäinen materiaalihukka, talvitoimituksen mahdollisuus ja parhaimmassa tapauksessa kertatoimitus yhtenäiselle talolle. Haittoja ovat kuljetusrajoitukset, suunnittelun suuri osuus ja aliurakoitsijoiden suuri määrä (sähkö ja lvi). (Laitinen 1995, 76.) 3.3 Alihankinta rakennusalalla Alihankinnalla rakennusalalla tarkoitetaan ulkopuolisten valmistajien tekemiä töitä tai rakennusten osia. Yleensä talotehtailla rakentamisessa on tiettyjä komponent-

24 19 teja tai osia, joita yritys ei pysty tai ei ole kannattavaa valmistaa itse. Lisäksi alihankinta voi käsittää rakennusalalla ostettavaa työvoimaa, kuten vuokrattavat työmiehet, palvelut tai urakat. Nykyään taloteollisuus pyrkii parantamaan omaan tuotantokapasiteettiaan hankkimalla osan tuotantoonsa tarvittavista materiaaleista tai komponenteista valmiina tarvikkeina. Yleisimmät alihankintatarvikkeet ovat standardimitoilla tuotettaviin tuotteisiin liittyviä lisärakenteita. Talotehtaiden käyttämät alihankintatuotteet ovat yleensä yksinkertaisia ja aikaa vieviä osia, jotka ovat käytännössä aina samoilla mitoilla tehtäviä. Yleisimmät alihankintatarvikkeet ovat räystäselementit (Kuvio 13), ikkunoiden ja ovien vuorilaudat, erillisrakenteet (kuistit, ulkosaunat ja varastot) ja koristelistat ja elementit. Räystäselementtejä käyttävät eniten pien- ja suurelementtiteollisuus, näiden suosio perustuu niiden nopeaan asentamiseen ja standardimitoitukseen. Ikkunoidenja ovien vuorilautojen alihankinta perustuu myös standardimitoitukseen, jonka ansiosta alihankkijat pystyvät helposti valmistamaan suuren valikoiman erilaisia vuorilautavaihtoehtoja. KUVIO 13. Räystäselementin asennus (City-Talo 2008.)

25 20 Erillisrakenteissa yrityksillä ei ole kapasiteettia valmistaa erikseen omissa tiloissa asiakkaan haluamia tuotteita, vaan he ratkaisevat ongelman ostamalla kyseiset tuotteet toiselta yritykseltä. Näin molemmat yritykset hyötyvät toisistaan yhdistämällä tietotaitonsa siten, että molemmat pystyvät keskittymään pelkästään tiettyihin tuotteisiin menettämättä kilpailuasemaansa. Koristelistoilla ja elementeillä yritykset pyrkivät erottumaan muista yrityksistä lisäämällä esteettisyyttä tuotteisiinsa. Yleisin toimintatapa tällä alueella on se, että yritys tekee sopimuksen valmistajan kanssa valmistettavasta kappaleesta. Sopimuksessa on maininta siitä, että valmistava yritys sopeutuu valmistamaan vain tälle yritykselle kyseistä tuotetta. Työvoima-alihankinta keskittyy suurimmaksi osaksi yrityksiin, jotka vuokraavat työvoimaa toisille yrityksille vain määräajaksi yleensä kesäisin lomien tuuraajiksi. Urakka- ja palvelualihankinta taas perustuu enemmän yrityksen tekemään työhön toiselle yritykselle eli aliurakointiin. Aliurakointi voi sisältää rakentamista, sähköjen ja lvi-tekniikan asentamista. Yleensä aliurakointi yritys tarjoaa vain tietynlaista erikoisosaamista, mitä normaalilla yrityksellä ei ole.

26 21 4 YRITYKSEN NYKYISET TYÖMENETELMÄT Yrityksen nykytilan selityksessä lähdettiin liikkeelle jaottelemalla työmenetelmät kolmeen eri osioon. Osiot koostuvat työvaiheista, työstökoneista ja työvoiman käytöstä. Osioissa käydään läpi Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n tämän hetkiset toimintatavat, laitteet ja henkilöresurssit. 4.1 Työvaiheet Seuraavassa kappaleessa käydään läpi talon rakentamiseen liittyvät työvaiheet. Työvaiheet eivät ole täysin samassa järjestyksessä kuin ne oikeasti tehdään, vaan ne on jaoteltu alaotsikoihin sisällön mukaan. Talon rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun pohja on kuivunut pintakuivaksi. Työt aloitetaan puhdistamalla alajuoksun alle tuleva pinta ja valusta nousevat kiinnityskierretangot valamisjätteestä (kivet, betoni ja muu epäpuhtaus). Työvaiheissa ei tarkastella pohjan tekoprosessia Runko Alajuoksun alla olevalla pinnalla tarkoitetaan valetun pohjan ulkoreunoja, jotka määrittelevät talon ulkoseinän paikat. Kun pinta ja kiinnityskierretangot ovat puhdistettu, niin alajuoksun paikalle asetetaan solumuovi tiivistämään pohjan ja alajuoksun välistä liitosta. Tämän jälkeen katkaistaan alajuoksun lankut (koko 120*45 mm) määrämittaiseksi. Lankut asetetaan solumuovin viereen ja merkitään kiinnityskierretankojen paikat. Merkittyihin kohtiin porataan kierretangon kokoiset reiät. Lankut asetetaan solumuovin päälle niin, että kiinnityskierretangot tulevat poratuista reistä läpi. Aluslaatat asetetaan kiinnityskierretangoille ja sen jälkeen mutterit kierretään paikoilleen ja kiristetään. Kuitenkin on huomioitava, että alajuoksun ja routaeristeen väliin ei jää tyhjää tilaa, vaan alajuoksu tulee tiukasti eristettä vasten

27 22 Seuraavaksi alajuoksuun merkitään runkotolppien paikat. Runkotolppien jaoksi pyritään saamaan 600 millimetriä keskeltä keskelle, koska runkovillat ja seinälevyt ovat standardisoituja tälle jaolle. Runkotolpat (koko 120*45mm) katkaistaan määrämittaiseksi, mutta noin 2-5 senttimetriä pitemmäksi kuin valmiin seinän oikea mitta, koska pohja saattaa olla kiero. Lisäksi runkotolppien yläpäähän ajetaan rakennussirkkelillä 45 millimetriä leveä lovi yläjuoksuun tukipalkkia varten. Jokainen runkotolppa asetetaan ennalta merkittyihin paikkoihin ja kiinnitetään alajuoksuun runkonaulaimella. Runkotolpat suoristetaan katsomalla tolpan kylkisuoraan vatupassilla ja kiinnittämällä tolppaan alajuoksusta viistosti nouseva tukilauta. Tukilaudan toinen pää on kiinni alajuoksussa ja se kulkee alajuoksun suuntaisesti. Nurkissa runkotolpat ammutaan toisiinsa kiinni. Tämän jälkeen runkotolppien päät katkaistaan pistosahalla samanpituisiksi. Jotta runkotolppien pituus olisi sama, tolppiin merkitään korkomerkki vaa ituskojeen avulla. Korkomerkistä mitataan annettu mitta runkotolpan päähän ja merkitään katkaisukohta. Runko sidotaan yhteen yläjuoksulla, joka kiinnitetään runkotolppien päihin kiinni runkonaulaimella. Rungon sisäpuolelta leikataan tolpan yläosasta 120 millimetriä pitkä pala pois. Hahloon paikalle asetetaan tukipalkki, jonka koko on 120*45 millimetriä. Tukipalkki kiinnitetään hahloon runkonaulaimella. Seuraavaksi rungot tuetaan ja suoristetaan tukilautojen avulla, sillä pyritään estämään rakenteiden liikkuminen. Tämän jälkeen asennetaan ikkunoille ja oville kiinnityspuut. Kiinnityspuiden muodostamat aukot ovat ikkunoita ja ovia pari senttimetriä leveämpiä, koska karmien ja kiinnityspuiden väliin täytyy saada tiivisteeksi uretaanivaahtoa. Ikkunoiden ala- ja yläkiinnityspuiden alle ja päälle asennetaan välin mittainen runkotolppa, silloin kun ikkunan väli on suurempi kuin 600 millimetriä (Kuvio 14).

28 23 KUVIO 14. Runko Kattotuolien asennus Kattotuolien asennus aloitetaan merkitsemällä kattotuolien paikat yläjuoksuun 900 millimetrin jaolla keskeltä keskelle. Ensimmäisen kattotuolin paikalle toisen puolen kohdalle kiinnitetään kulmalevyt ankkurinauloilla. Kattotuoli nostetaan trukilla yläjuoksun päälle ja siirretään liu uttamalla kulmalevyä vasten ja naulataan kiinni ankkurinauloilla. Tämän jälkeen kiinnitetään kattotuolin toiselle puolelle kulmalevyt. Näin edetään läpi yläjuoksun kiinnittämällä kaikki tarvittavat kattotuolit. Kattotuolien kiinnityksen jälkeen asennetaan vaaka- ja nyrjähdystuet tuolien jokaiseen pystytukeen, mutta liukutukiin ei saa kiinnittää mitään, koska ne toimivat kattotuolien joustovarana. Vaaka- ja nyrjähdystuet voivat sijaita pystytuen samalla tai vastakkaisilla puolilla. Vaakatuilla suoristetaan kattotuolien jaot yläosasta saman levyisiksi kuin alhaalta eli 900 millimetriä. Vaakatukien lisäksi asennetaan nyrjähdystuet. Nyrjähdystuella sidotaan aina kolme kattotuolia yhteen niin, että tuki kulkee ensimmäisen tuolin yläreunasta viistosti kolmannen tuolin alareunaan. Seuraava nyrjähdystuki lähtee kolmannen tuolin alareunasta jatkuen viidennen tuolin yläreunaan, muodostaen jatkuvan siksak-kuvion matkallaan läpi kattotuolien (Kuvio 15).

29 24 KUVIO 15. Kattotuolien nyrjähdystuenta Sisäseinät Ulkoseinien sisäpuolelle ensimmäiseksi asennetaan höyrysulku, jonka tehtävänä on estää kosteuden siirtymisen runkoon. Höyrysulkuna käytetään rakennusmuovia, jolla peitetään ulkoseinien sisäpuoli ja sisäkatto. Muovi asennetaan kiinni seiniin ja kattoon ampumalla hakasnaulaimella muovi runkotolppiin ja kattotuolei- hin kiinni. Höyrysulun asentaminen aloitetaan rakennuksen keskeltä kattotuolien suuntaisesti edeten reunoihin. Muovin saumojen tulee olla päällekkäin niin, että alempi muovi tulee kiinni seuraavaan kattotuolissa. Kun sisäpuoli on kauttaaltaan muovitettu, saumakohdat tiivistetään kangasteipillä. Tämän jälkeen ovien kohdilta leikataan muovi pois, jotta rakennukseen päästään kulkemaan. Kun höyrysulku on valmis, on seuraava vaihe sisäkaton harvalaudoituksen teko. Harvalaudoitus aloitetaan kiinnittämällä ensimmäinen yhtenäinen lautajono (lauta kerrallaan) kattotuoliin painamalla laudat ulkoseinän sisäseinää vasten. Harvalaudoituksen suunta on päinvastainen kattotuoliin nähden ja lautojen kiinnitykseen käytetään runkonaulainta. Seuraavan lautajonon etäisyys ensimmäisestä on yleensä millimetriä ja siitä seuraavien lautajonojen jako keskeltä keskelle on 300 millimetriä sisäverhoilupaneelista riippuen. Näin edetään molemmista reu- jossa viimeiset laudat asetetaan kylki kylkeä vas- noista kattotuolien keskelle asti, ten (Kuvio 16).

30 25 KUVIO 16. Sisäkaton höyrysulku ja harvalaudoitus Seuraava työvaihe on ulkoseinien sisäpuolen levyttäminen. Seinien levyttämiseen käytetään 13 millimetriä paksua ja 1200 millimetriä leveää kipsilevyä, jonka pituus vaihtelee millimetriin. Levytys aloitetaan aina siitä nurkasta, josta runkotolppien jako on aloitettu. Ensimmäisestä levystä leikataan 50 millimetrin levyinen suikale pois, jotta levy sopisi runkotolppien jaolle, koska nurkissa runkotolpat ovat puoleen väliin asti limittäin. Levy kiinnitetään kipsinaulaimella ampumalla. Seuraavat levyt ovat ehjiä, koska runkotolppien jako on 600 millimetriä keskeltä keskelle. Seinän viimeinen levy kavennetaan oikean mittaiseksi. Ikkunoiden ja ovien kohdilla aukon kohdat leikataan auki pistosahalla tai mattoveitsellä, mutta on muistettava, ettei levyjen sauma saa olla samalla kohdalla kuin ikkunan tai oven pieli. Näin edetään läpi kaikkien seinien. Seuraava työvaihe on väliseinien runkojen asennus. Asennus tapahtuu samalla tavalla kuin ulkoseinien runkojen kasaus. Runkotolppien vahvuus on 45 millimetriä ja leveys vaihtelee millimetriin riippuen käyttökohteesta. Väliseinien alajuoksut asennetaan piirustusten määräämille paikoille ja niiden alle solumuovi. Alajuoksujen läpi porataan lattiaan sisälle asti noin 120 millimetriä syviä reikiä ja niihin lyödään vasaralla 100 millimetriä pitkä pikanaula, joka lukitsee alajuoksun

31 26 lattiaan kiinni. Tämän jälkeen alajuoksuihin asennetaan runkotolpat normaalisti 600 millimetrin jaolla. Runkotolpat oikaistaan vatupassilla ja ammutaan runkonaulaimella yläjuoksuun kiinni. Väliseinistä toinen puoli levytetään vain, koska putki- ja sähkömiesten pitää tehdä tarvittavat asennukset. Levytyksen jälkeen asennetaan kaapeille, lavuaareille ja muille seiniin kiinnitettäville kohteille tuet. Tuet ovat millimetriä leveää ja 25 millimetriä vahvaa lautaa ja ne asennetaan runkotolppien väliin niille määrätyille paikoille joko ruuveilla tai naulaamalla. Seuraavaksi putki- ja sähkömiehet aloittavat omat asennustyönsä rakennuksen sisällä Rungon lämpöeristys Villoitus aloitetaan välikatosta, johon laitetaan kattotuolien alapuiden väliin tiiviisti 100 millimetriä vahva Paroc-vuorivilla. Lisäksi vuorivillan päälle tulee myöhemmin vähintään 300 millimetriä puhallusvillaa, jotta saavutetaan rakennusmääräysten vaatima 400 millimetrin vähimmäisvaatimus. Ulkoseinien pystyvilloitukseen käytetään 125 millimetriä vahvaa vuorivillaa. Vuorivilla asetetaan runkotolppien väliin tiiviisti noin millimetriä leveämpänä. Runkotolppien väli on keskeltä keskelle 600 millimetriä eli tolppien väli on 550 millimetriä ja vuorivilla on 565 millimetriä leveää. Seuraavaksi asennetaan vaakakoolaus, joka on 45 millimetriä vahvaa ja 75 millimetriä leveää lankkua. Vaakakoolaus aloitetaan laittamalla uretaanivaahtoa 80 millimetriä leveän routaeristeen päälle ja vaahdon päälle tiukasti lankku. Lankku kiinnitetään runkotolppaan joko 5 tuuman rautanaulalla tai 120 millimetriä pitkillä ruuveilla. Kun ensimmäinen koolausrivi on talon ympäri asti asennettu, niin seuraavat rivit tulevat 600 millimetrin jaolla keskeltä keskelle (Kuvio 17). Viimeinen rivi tulee noin 3000 millimetriin riippuen tuulensuojalevyjen korkeudesta ja päädyissä harjalle asti. Ikkuna ja ovi aukot kierretään myös koolauksella, jotta ne olisivat samalla korkeudella ja estäisivät kylmän pääsyn runkorakenteisiin.

32 27 KUVIO 17. Vaakakoolaus Vaakakoolauksen väliin asennetaan tiukasti 75 millimetriä vahva vuorivilla. Missään vaiheessa villoitusta ei saa jäädä vuorivillan ja puiden väliin reikiä, koska se aiheuttaisi talvella ulkoseinien sisäpuolen kuurautumista. Kun villoitus on suoritettu, ulkoseiniin asennetaan tuulensuojalevyt. Levytys aloitetaan nurkasta ja levyt kiinnitetään huopakattonaulaimella vaakakoolaukseen. Sivuseinillä levyn alareuna tulee routaeristeen päälle ja yläpuolelta leikataan tarvittaessa palat pois kattotuolien kohdilta, jotta levy mahtuu paikalleen ja päädyissä levy tulee harjalle asti. Ikkuna- ja oviaukkojen kohdista levyt leikataan pois, mutta kuitenkin niin ettei levyn sauma ole samalla kohdalla kuin ikkunan tai oven pieli. Tuulensuojalevyjen asennuksen jälkeen laitetaan kattotuolien väliin tuuliohjaimet, jotka edesauttavat ilman vaihtumista ja estävät puhallusvillan putoamista pois välikatosta. Tuuliohjaimet lähtevät tuulensuojalevyn yläreunasta ja nousevat kattotuolin suuntaisesti noin millimetrin matkan. Tuuliohjain on noin millimetriä kattotuolin yläreunan alapuolella, jotta katon ja tuuliohjaimen väliin muodostuu tuuletuskanava. Tuuliohjaimien asennuksen jälkeen välikattoon laitetaan puhallusvilla, tämän tekevät alan ammattilaiset.

33 Ulkovuori Tuulensuojalevyn päälle tehdään koolaus ulkovuorta varten. Ulkovuorityylejä on kolmea erilaista pystyvuori, vaakavuori ja pysty- ja vaakavuori. Yleisin käytetty ulkovuori on pysty- ja vaakavuori, jossa ikkunan alapuolella oleva vuori on pystyssä, ikkunan välissä vaakana ja ikkunan päällä pystyssä. Pysty- ja vaakavuori erotetaan toisistaan tippapellillä, jotta ulkovuoren paneeleihin ja seinän väliin ei pääsisi valumaan vettä. Ennen koolauksen alkua tuulensuojan alareunaan kiinnitetään nauloilla hiiripelti estämään hiirien pääsy rakennukseen. Hiiripellin päälle asennetaan runkonaulaimella naulaamalla vaakakoolauslauta, joka on 25 millimetriä vahva ja millimetriä leveä. Laudan alaosa tulee samalle tasolle kuin hiiripellin ulospäin käännetty ritilä. Seuraavaksi tulee kaksi lautaa päällekkäin, joista toinen on ikkunoiden alapuolelle ja ylempi ikkunoiden välissä, johon tippapelti kiinnitetään. Vaakakoolauslaudan päältä lähtee pystykoolaus 600 millimetrin jaolla ja ylettyy ikkunan yläreunan päälle noin 200 millimetriä. Pystykoolauksen päältä lähtee kaksi vaakakoolauslautaa päällekkäin, jonka alimmaiseen lautaan tulee tippapelti ja ylimmäiseen lautaan tulee pystyvuori. Viimeisen vaakakoolauslaudan yläreuna tulee kattotuolin yläpuun alareunan tasalle. Ulkovuoren laitto aloitetaan alhaalla olevasta pystyvuoresta. Pystypaneelit sahataan 15 asteen kulmaan niin, että alapäähän tulee tippareuna ja yläpäähän viiste tippapeltiä varten. Pystypaneelin alapää tulee alimmaisen vaakakoolauslaudan alapuolelle noin millimetriä ja se kiinnitetään rumpunaulaimella. Yläpuoli tulee ikkunan alla olevan vaakakoolauslaudan yläreunan kanssa tasoille. Pystyvuoren päälle naulataan tippapelti niin, että pellin kiinnitysosa tulee pystyvuoren kärjen päälle ja tippapeltiosa viisteen päälle, joka on noin asteen kulmassa. Tippapelti tulee vain ikkunoiden ja seinien väliin, ei ikkunoiden alle, koska ikkunoiden alle tulevat ikkunapellit. Tippapellin kanttauksesta noin 10 millimetriä ylöspäin, kiinnitysosan päälle kiinnitetään ensimmäinen vaakapaneeli. Paneelit ammutaan jokaiseen koolauslautaan kiinni, koska se vähentää paneelien kosteuselämistä. Vaakavuori nousee kokonai-

34 29 suudessaan kahden paneelikerroksen verran ikkunoiden yläosan yläpuolelle, jotta siihen mahtuisivat ikkunoiden yläpuolella olevat koristevuorilaudat. Vaakapaneelin päälle kiinnitetään tippapelti samalla tavalla kuin pystyvuoren päälle. Pystyvuori lähtee myös noin 10 millimetriä kanttauksen päältä ja nousee ylimmäisen vaakakoolauslaudan yläreunan kanssa tasalle. Päädyissä pystyvuori nousee harjankärjen tasalle. Myös ylempi pystyvuori sahataan samalla tavalla kuin alempi pystyvuori Väliseinien viimeistely Sähkö- ja putkimiehien asennusten jälkeen aloitetaan väliseinien villoitus. Kaikki väliseinät villoitetaan, mutta tähän ei ole syynä lämpöeristys vaan äänieristys. Villoituksen jälkeen seinät levytetään loppuun ja levyihin porataan tarvittaviin kohtiin reiät esimerkiksi pistorasioille, vesipisteille ja yms. Levytyksen valmistuttua jos on mahdollista, niin asennetaan savupiippu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos maalari on ehtinyt tehdä tarvittavat pintakäsittelyt takan takana olevalle seinälle ja takanasentaja on asentanut takan, on savupiipun asentaminen mahdollista. Savupiippu on malliltaan pyöreä ja väriltään asiakkaan valitsema, se koostuu eri mittaisista elementeistä. Piippu on tehty kahdesta metalliputkesta, joiden välissä on palovilla. Piipun asennuksessa ensimmäiseksi leikataan takan päälle, hormin kohdalle välikattoon piipun ja piipun ympärille tulevan suojavillan kokoinen reikä. Tämän jälkeen piippu kasataan viimeistä elementtiä vaille valmiiksi ja villoitetaan välikatosta puhallusvillan tasalle, jonka jälkeen piippu suoristetaan ja tuetaan. Piipun viimeinen elementti asennetaan vasta tontilla. Seuraavaksi maalarit viimeistelevät ja maalavat seinät ja tekevät vesieristykset ja laatoitukset.

35 Vesikatto Ensimmäinen vaihe vesikaton tekemisessä on aluskatteen asennus. Aluskate tulee talon sivun suuntaisesti ja sen asennus aloitetaan alhaalta ylöspäin. Aluskatteen leveys on 1500 millimetriä ja rullassa on noin 40 metriä, materiaalina on käytetty muovia. Ensimmäinen leveys aluskatetta laitetaan noin millimetriä talon ulkoseinän ulkopuolelle ja molemmista päistä noin millimetriä yli päätyseinien, jotta vesi ei pääsisi valumaan välikattoon (Kuvio 18). Aluskate kiinnitetään kattotuolien yläpuun yläpinnan päälle joko hakasnaulaimella tai nitojalla. KUVIO 28. Aluskatteen kiinnitys (Ruukki 2008.) Seuraava leveys laitetaan noin millimetriä edellisen leveyden päälle saman pituisena kuin edellinen, näin edetään harjalle asti, jossa aluskate menee harjan yli toiselle puolelle noin millimetriä. Savupiipun ja tuuletuskanavien kohdalla tehdään aluskatteeseen hieman pienempi reikä, jotta liitokset olisivat tiiviitä. Liitosten tiiviys varmistetaan teippaamalla liitokset. Toinen puoli tehdään samalla tavalla ja harjalla aluskatteet tulevat toistensa päälle. Aluskatteen päälle ammutaan tuuletusrimat runkonaulaimella kattotuolien yläpuun päälle tuolien suuntaisesti. Rimat valmistetaan ajamalla 125 millimetriä leveä ja 25 millimetriä paksu lauta kahtia. Tuuletusriman päälle asennetaan runkonaulaimella naulaamalla ruodelaudat, jotka ovat 125 millimetriä leveää ja 25 millimetriä paksua

36 31 lautaa. Ensimmäinen ruodelauta tulee kattotuolien päähän kiinni talon sivuseinän suuntaisesti ja vähintään 600 millimetriä päätyseinien ulkopuolelle. Seuraava ruodelauta tulee 270 millimetriä kattotuolin päästä ruodelaudan keskelle ja siitä seuraavat ruodelaudat 350 millimetrin keskeltä keskelle jaolla. Harjalle tulee kaksi ruodelautaa päällekkäin, jotta harjalla pellit kestäisivät päällä kävelyn rasitukset ja harjapelti olisi helpompi kiinnittää. Samat toimenpiteet tehdään myös toiselle puolelle. Päätyseinien yli tulevien ruodelautojen alapintaan kiinnitetään poikaset, jotta päätyräystäät olisivat samalla tasolla kuin sivuräystäät. Kiinnityksessä käytetään joko nauloja tai ruuveja. Poikasia tulee päätyräystääseen vähintään kahdeksan kappaletta ja niiden pituus on noin millimetriä riippuen räystäslautojen leveydestä. Ensimmäinen poikanen tulee kiinni toiseksi alimpaan ruodelautaan alhaalta ylöspäin katsottuna ja viimeinen toiseksi ylimpään, muut poikaset tulevat tasaisesti jaettuna näiden kahden välille. Samalla tavalla tehdään kolme muuta lapetta. Tämän jälkeen ruodelaudat lyhennetään tulevan ulomman otsalaudan sisäreunan pituisiksi. Seuraava vaihe on otsalautojen asennus. Asennus aloitetaan päätyseinien alalaidoista niin, että otsalaudat tulevat reilusti yli sivuseinän räystään ja lautojen alareunat ovat noin millimetriä alempana kuin poikasten alapinnat. Kiinnityksessä käytetään rumpunaulainta. Jatkon kohdat tulevat aina poikasten kohdalle, jotta niiden molemmat päät saadaan kiinnitettyä. Harjalla otsalautojen päät katkaistaan jiiriin niin, että liitossauma muodostuu kohtisuoraan ylöspäin. Sivuseinien otsalaudat asetetaan päätyseinien otsalautoja vasten samalle korkeudelle. Päätyseinien otsalaitojen alaosa leikataan sivuseinien otsalautojen ulkoreunan tasalle. Seuraavaksi asennetaan toinen otsalauta päätyräystäisiin niin, että lautojen sisäpinta tulee edellisten otsalautojen ulkopintoja vasten ja lautojen yläreuna on ruodelautojen yläreunan tasalla. Tämän jälkeen suoritetaan pääty- ja sivuseiniin edellä mainitut operaatiot. Otsalautojen jälkeen laitetaan räystäslaudat. Räystäslautojen asentaminen aloitetaan päädyistä laittamalla ensimmäisen räystäslaudan kylki otsalaudan sisäosaa vasten ja laudan alapää sivuseinän otsalaudan sisäosaan vasten. Räystäslauta

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

"SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ

SÄÄLTÄ SUOJAAN - TOIMITUSSISÄLTÖ 5.1.2015 "SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ "SÄÄLTÄ SUOJAAN" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ: -Ulkoseinäelementit: - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm -ulkovuori pääosin asennettuna -ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Satulinna 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi VINYYLIverhousPANEELIN ASENNUSOHJEET Yleistä: Tämän asennusohjeen on koonnut Juhani Glan yli 30 vuoden kokemuksella vinyyliverhouspaneelien

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

VAJA. [ Puu tekee kodin ]

VAJA. [ Puu tekee kodin ] VAJA [ Puu tekee kodin ] ENNEN KUIN ALOITAT Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Etene asennuksessa ohjeen

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Katuosoite Paikkakunta CityGreen122 - Maakotka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN JA

Lisätiedot

11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN

11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN 21.01.2006 11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN LAMELLIHIRSI VLL 112 saumatiivistekaista nurkan saumatiivistepala (leikataan työmaalla saumatiivisterullasta, palan pituus 25 cm) kuva 11.2 d 1 - levitä rullasta

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Lue ensin koko ohje lävitse,

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI 1 Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI puh 020 749 8010 Tekninen tuki takotek.toimisto@gmail.com, 040-77201935 2 Ennen työn aloittamista

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Putketon uppoasennus

Putketon uppoasennus Putketon uppoasennus Asennus rakenteeseen: perusasiat Kaapelia asennettaessa suoraan rakenteeseen ilman asennusputkea jätetään kaapelille liikkumavaraa. Vältetään risteämiä muiden kaapeleiden kanssa. Asennustilaa

Lisätiedot

Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos

Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Pyörät kannattaa pysäköidä suojakatokseen. Tässä yksinkertaisessa pyöräkatoksessa pyörät ovat aina valmiina. Seiniin voi kiinnittää koukkuja ja hyllyjä pyöräpumpuille,

Lisätiedot

GARDENLIFE ULKOHUUSSIN RAKENTAMINEN

GARDENLIFE ULKOHUUSSIN RAKENTAMINEN GARDENLIFE ULKOHUUSSIN RAKENTAMINEN ENNEN KUIN ALOITAT Lue tämä opas ennen rakentamisen aloittamista niin tiedät mitä työkaluja rakentamisessa tarvitset ja mitä työvaiheita rakentaminen sisältää. Kun ulkohuussin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

Vaja TEE ITSE PUUSTA

Vaja TEE ITSE PUUSTA Vaja TEE ITSE PUUSTA Ennen kuin aloitat Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. TOIMITUSSISÄLTÖ GreenBuild Mallitalo 1 Rakennuspaikkakunta: Jyväskylä Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN JA ELEMENTTIEN KULUTTAJAKAUPPAA SEKÄ

Lisätiedot

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

Pinkopahvin kiinnitys seinään

Pinkopahvin kiinnitys seinään Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös Tammelassa 13.4.2010 Niko Palonen Juhani Korpinen SataEDU Nakkilan toimipiste Kahden ajan maailmanperinnöt projekti 2010 Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Santex Huone 80-86 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 80-86 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 80-86 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustettujen Santex-huoneiden 80-86 yhteinen

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Postiosoite Paikkakunta GreenBuild89 - Muuttohaukka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Katuosoite Paikkakunta CityGreen106 - Tuulihaukka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.

MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet. MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.fi KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJEET kulmamalli kulmaistuimella R890 KI

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Santex Huone 35 kiinteällä tai liukuvalla Santex-katolla ja näkyvällä tai sisäänrakennetulla vesikourulla

Santex Huone 35 kiinteällä tai liukuvalla Santex-katolla ja näkyvällä tai sisäänrakennetulla vesikourulla Santex Huone 35 kiinteällä tai liukuvalla Santex-katolla ja näkyvällä tai sisäänrakennetulla vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on Santex-huoneen 35 yhteinen asennusohje

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Rakennustutkimus RTS Oy Laurinmäenkuja 3 A, 00440 Helsinki 09-5407 310, fax 09-5031 810

Rakennustutkimus RTS Oy Laurinmäenkuja 3 A, 00440 Helsinki 09-5407 310, fax 09-5031 810 Laurinmäenkuja 3 A, 00440 Helsinki 09-5407 310, fax 09-5031 810 HELMIKUU 2015 OMATALORAKENTAMINEN TYÖLLISTÄÄ Tämä analyysi on tehty Omatalon toimeksiannosta helmikuussa 2015. 1 OMAKOTIRAKENTAMINEN TYÖLLISTÄÄ,

Lisätiedot

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN.

ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Sivu 1 / 15 Sivu 2 / 15 ISKU AIR SEINÄN KOKOAMINEN. Tarkista että toimitus sisältää pakkauslistan mukaiset tarvikkeet. Tarvittavat työkalut kokoamisessa ovat: Kuusiokolo 3mm, 5mm ja 6mm kiintoavaimet 13mm

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014

Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 Karmikulma KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 12.8.2014 SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka karmikulma s. 3 2. Asennus s. 4 3. Karmin kiinnitys s. 12 4. Oviasennus s. 13 5. Lisätietoja s. 13 Karmikulma käyttö- ja suunnitteluohje

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola ASENNUS- JA RAKENNUSOHJEET

UPM SILMU-Pergola ASENNUS- JA RAKENNUSOHJEET UPM SILMU-Pergola ASENNUS- JA RAKENNUSOHJEET Onnittelut uuden UPM SILMU-Pergolan hankinnasta! MONIPUOLISESTI JA NAUTITTAVASTI Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero KH-3/4 KÄYTTÖTARKOITUS Kuivakäymäläkomeroa KH-3 käytetään K- ja S1-luokan väestönsuojissa, joissa se sijoitetaan väestönsuojan sisäpuolelle käymälätilojen ilmanvaihtoa

Lisätiedot

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti!

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt kuivakäymäläkomerolle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin

Lisätiedot

Pinta-ala: 14,70 m 2. Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm

Pinta-ala: 14,70 m 2. Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm Tuote tilattava myymälään ennakkoon. Pinta-ala: 14,70 m 2 4492 x 3272 mm Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm Ovityyppi: C11 *) Ikkunatyyppi: 3 x R3, kiinteä *) Ikkunatyyppi: 3 x B2, avattava *) Harjakorkeus:

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia

Lisätiedot

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset.

Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Mittajärjestelmät ja mittasuositukset. Hannu Hirsi Johdanto: Mittajärjestelmien tarkoitus: Helpottaa eri toimijoiden järjestelmien ja osien yhteensovittamista : suunnittelua, valmistusta, asentamista,

Lisätiedot

Pihakatos 180 cm x 120 cm pulpettikatolla ilman lattiaa

Pihakatos 180 cm x 120 cm pulpettikatolla ilman lattiaa Pihakatos 180 cm x 120 cm pulpettikatolla ilman lattiaa Materiaalipaketin toimitussisältö Lattiapalkit 42x148 L-1200 mm, 4 kpl Lattiapalkit 42x148 L-1800 mm, 4 kpl Seinien runkotolpat 42x98 L-2060 mm,

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

MaxFloor Komposiittilautojen asennus

MaxFloor Komposiittilautojen asennus MaxFloor Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T - muovikiinnikkeet (vaiht. RST pikakiinnikkeet) Perustus (Runko) 1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa, ettei terassiin tule vääntöä tai

Lisätiedot

2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella.

2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella. 2-OSAINEN KOMPOSTORI Tämä kompostori voidaan toteuttaa myös 1-osaisena ilman väliseinää ja yhdellä kannella. NÄKYMÄ EDESTÄ Mitat: Korkeus max. 80 cm Syvyys n. 75 cm Leveys n. 100-160 cm riippuen siitä,

Lisätiedot