KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30 18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso Ympäristöluvan lakkauttaminen Huoltamo II 13:227 Kontiolahti Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolahti 160 Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta Lehmosta 161 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo 162 Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella Kontiolahden pienvesien ranta asemakaava ja ranta asemakaavan muutos Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 43

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Kontkanen Mika Huttunen Satu Kuusela Minna Nykänen Markku Pakarinen Juha Pakarinen Minna Pihlatie Marja Leena Piiparinen Kirsi Sihvonen Aulikki Puumalainen Jukka puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Suontama Antti ympäristönsuojelusihteeri paikalla :t , poistui klo 17:50 Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahlholm Pekka puheenjohtaja Allekirjoitukset Mika Kontkanen puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Minna Pakarinen Kirsi Piiparinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 145 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Mika Kontkanen toimii tämän kokouksen puheenjohtajana.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 146 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Minna Pakarinen ja Kirsi Piiparinen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso 263/ /2015 Ympäristölautakunta 147 (Ymp.suoj.siht.) Tapani Nuutinen hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa aineslupaa Martti Suihkon omistamalle Kontiolahden kunnan Puson kylän tilalle Ilosaari RN:o 11:13. Alueella on hakijalla päättymässä maa aineslupa mullan ottamiseen ja nyt on vireillä lupahakemus alueen laajentamiseksi ja ottamistoiminnan jatkamiseksi. Alue sijaitsee Kontiolahden Rantakylässä. Alueelle liikennöidään Kaivopurontien kautta. Nyt haetaan maa aineslupaa 10 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle. Ottamisalueen pinta ala on noin 1,6 ha. Maan pinnasta kuoritaan käyttöön 0,4 metrin paksuinen multakerros piharakentamista ja maisemointia varten. Hakemusalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä luonnonarvoiltaan erityisellä alueella. Alueella on voimassa Joensuun seudun yhteinen yleiskaava, jossa alue esitetään maa ja metsätalousalueena. Hakemusalue on vanhaa huonosti metsittyvää pellonpohjaa, joka metsittyy hyvin mullan ottamistoiminnan jälkeen. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaulla ja kuultu ottamisalueen naapurikiinteistöt postitetulla erillistiedoksiannolla. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai pyydettyjä lausuntoja. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Tapani Nuutiselle maa ainesluvan haetulle alueelle 10 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään, koska asiassa täyttyvät MAL 3 :n edellytykset maa ainesluvan myöntämiseksi. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Maisemointitöiden vakuudeksi ei vaadita vakuutta, koska ottamistoiminnassa ei muodostu maisemoitavia jyrkänteitä tai muita sellaisia vaikutuksia minkä vuoksi vakuuden määrääminen olisi tarpeen. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen. Liitteet Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso, kartta Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso, lupamääräykset

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristöluvan lakkauttaminen Huoltamo II 13:227 Kontiolahti 293/ /2015 Ympäristölautakunta 148 (Ymp.suoj. siht.) Kontiolahden kunnalle on myönnetty Pohjois Karjalan lääninhallituksessa ympäristölupa ongelmajätepisteelle Huoltamo II RN:o 13:227 nimiselle tilalle Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä osoitteessa Huoltamotie 10, Kontiolahti. Ongelmajätepiste siirtyi aikanaan Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n vastattavaksi, kun kunta antoi jätehuollon operatiiviset tehtävät kuntien yhteiselle jätehuoltoyhtiölle. Sittemmin Joensuun Seudun Jätehuoltoyhtiö Oy muutti nimensä Puhas Oy:ksi, jonka nimissä toimintaa harjoitettiin viimeiset vuodet ja joka nyt hakee ko. paikalle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista, koska toiminta on lopetettu ja siirretty muualle. Valvontavastuu asiasta siirtyi 2000 luvun alussa ympäristönsuojelulain muutoksen mukana kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Alue on tarkastettu ja alueelle ei ole jäänyt toiminnasta epäsiisteyttä tai huomautettavaa. Rakennukset jäävät alueelle ja Puhas Oy on myymässä niitä eteenpäin. Esitän, että Puhas Oy:n ongelmajätepisteen ympäristölupa, jonka Pohjois Karjalan lääninhallitus myönsi , rauetetaan tilalla Huoltamo II RN:o 13:227, koska toiminta on lopetettu ja siirretty muualle eikä toiminnasta ole jäänyt epäsiisteyttä tai huomautettavaa. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo 444/ /2014 Ympäristölautakunta 149 (Ymp.suoj.siht.) Pihatyö Nuutinen Oy hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta ympäristölupaa maa ja kiviaineksen käsittelyalueelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylään tilalle Soraharju RN:o 42:3. Hakemusalue sijaitsee Kyyrönsuontien varressa aiemmin käytöstä poistuneella maankaatopaikalla. Hakijan tarkoituksena on madaltaa rakennettua maankaatopaikan täyttömäkeä ja tehdä alueen keskosiin maa ja kiviaineksen, energiapuun ja kantojen murskaus ja käsittelyalue. Aluetta käytetään myös väliaikaiseen puhtaan maa aineksen varastointiin. Maankaatopaikalle aiemmin sijoitetusta materiaalista tehdään alueen asutuksen ja Kyyrönsuontien puoleisille laidoille melun ja pölyn leviämistä estävät maisemoidut suojavallit. Toimintaa alueella suunnitellaan harjoitettavan satunnaisesti ympäri vuoden arkipäivisin klo Kantojen murskausta tai haketusta suoritetaan alueella lyhytaikaisesti 1 2 kertaa vuodessa. Täyttömäkeen sijoitettuja puhtaita betoniaineksia paloitellaan käyttökelpoiseen muotoon ja käytetään käsittelykentän rakenteissa. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja hakemusta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana ympäristönsuojelutoimistossa. Lisäksi laitoksen vaikutusalueen kiinteistöt tai niiden haltijat on kuultu postitetulla erillistiedoksiannolla. Hakemuksesta on jätetty 4 muistutusta, joissa vastustetaan luvan myöntämistä liikenteellisistä syistä ja erityisesti betonin murskauksesta aiheutuvan mahdollisen melu ja pölyhaitan vuoksi. Lisäksi muistutuksissa vaaditaan lupahakemuksen tarkentamista. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois Karjalan ympäristöterveyden huollon lausunto, jossa on esitetty vaatimuksia luvan myöntämiselle, meluja pölyhaitat erityisesti huomioiden. Hakija on kuultu esitettyjen lausunnon ja muistutusten johdosta. Hakija esittää saapuneessa vastineessaan ja lupahakemuksen muutosilmoituksessaan sekä hakemuksen täydennyksessä, että betonin murskauksesta alueella luovutaan ja esittää tarkennuksia suunniteltuihin rakenteisiin ja haitallisten vaikutusten torjuntatoimiin. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pihatyö Nuutinen Oy:lle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen täydennyskuvien mukaiselle alueelle ja täydennyksen mukaisille materiaaleille. Laitoksen päivittäistä toiminta aikaa rajoitetaan ja lupaan asetetaan määräykset melu ja pölypäästöjen rajoittamiseksi. Toiminta tukee materiaalien

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta kierrätystavoitteita. Hakemuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset huomioidaan osittain lupamääräyksissä ja luparatkaisussa. Asian käsittely ja lupaan annettavat lupamäärykset ja lausunnon ja muistutusten huomioiminen käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta. Alueen maisemoinnin ja jälkitöiden varalle vaaditaan euron suuruinen vakuus. Tällä päätöksellä kumotaan alueelle myönnetty aiempi maankaatopaikan ympäristölupa ja vastuu alueesta siirtyy nykyiselle toiminnanharjoittajalle. Oheismateriaali: Muistutukset 4 kpl Lausunto Pohjois Karjalan Ympäristöterveys Hakijan vastine Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo 17:50. Liitteet Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo, kartta hakemusalue Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo, lupamääräykset

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen 147/ /2015 Ympäristölautakunta 150 Osavuosiraportti tehdään ajalta Samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportti antaa tiedot tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2015 toteutumasta. Lautakuntien on käsiteltävä osavuosiraportit ja talousarviomuutokset viimeistään Mahdolliset talousarvion muutosesitykset on tehtävä erittäin harkiten. Ensin on tutkittava, onko mahdollinen määrärahan ylittyminen katettavissa tehtävän sisällä. Tästä päättää toimielin. Toiseksi on tutkittava, onko ylitys katettavissa osaston sisällä, joista on tehtävä esitys valtuustolle. Vasta sitten voidaan tehdä mahdollinen määrärahan lisäysesitys. Muutosesitykset on perusteltava tarkasti. Toimintakulujen ohella myös toimintatuottojen arvioiden tarkentaminen on tärkeää. Talousarvion toteutumisvertailussa tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti elokuun lopussa on 66,67 %. Ympäristölautakunnan osalta talousarvion toteutuminen on pääosin tavoitteiden mukainen. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2015 aikana on todennäköistä ja taloudelliset tulokset ovat tässä vaiheessa hieman ylittyneet verrattuna aikaisempiin talousarviovuosiin. Toimintatuottojen toteutunut tulokertymä on koko lautakunnan osalta 90,4 %. Toimintatuotot ylittyvät tässä vaiheessa talousarvioon varatusta.tämän selittää suurelta osin luovuttamattomien teollisuustonttien puiden hakkuu. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat tällä hetkellä hieman alle arvioidun eli toteuma on 61,9 %. Mittaus ja kartastot yksikön suunnittelu ja mittaustoiminnan maksujen toteuma on tässä vaiheessa 41,7 %, mikä jää alhaisemmaksi verrattuna edellisten vuosien talousarvion toteumaan. Koko tulokertymä mittaus ja kartastot yksikössä on 47,9 %. Ympäristönsuojelun muut yhdyskuntapalvelujen maksut ovat myöskin hieman ylittyneet. Tulokertymä on 69,7 % talousarvioon varatusta. Muu toiminta on jatkunut lähes samanlaisena edellisvuoteen verrattuna. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yhteensä elokuun loppuun mennessä ja ne muodostavat suurimman tuloerän. Tulototeuma tonttien myyntivoittojen osalta on 73,4 %. Tonttien luovutus on tänä vuonna ajoittui huhti toukokuulle. Syksyn aikana on tarkoitus tehdä vielä tonttikauppoja yksittäisistä tonteista Hirvijahdintieltä, mikäli tonteille on halukkaita ostajia. Vuokratonttien myyntikampanja saatiin kesän aikana päätökseen. Lautakunnan osalta kokonaismenot ovat tässä vaiheessa alle tasaisesti suhteutetun vertailuprosentin 60,5 % / 66,67 %. Palveluiden ostojen toteutuma lautakunnan osalta on tässä vaiheessa 50,0 %. Henkilöstökulut ovat yhteensä 63,7 % talousarvioon varatusta. Henkilöstökuluissa näkyy jo talkoovapaiden ja lomautusten tuoma säästö sillä talkoovapaat ja lomautukset on pidetty kokonaisuudessaan.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Määrärahatarkistuksia tehdään ympäristölautakunnassa seuraavasti: Tulot: Metsänmyyntitulot luovuttamattomien teollisuustonttien puuston hakkuista Menot: KuEl eläkemenoperusteinen eläkemaksu säästöä Maankäyttö Kaavoituksen osalta on jälleen tulossa työn täyteinen vuosi. Työn alla on useita eri kaavahankkeita. Maakuntakaava 4. hyväksyttiin maakuntavaltuustossa. Kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Kontioniemen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaehdotusta valmistellaan saatujen palautteiden ja tarvittavien lisäselvitysten avulla, siten että ehdotus tulee nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Kontiorannan vanhaan varuskunta alueen asuinaluetta koskeva asemakaavaehdotusta on viimeistelty ja se asetetaan nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisehdotus hyväksyttiin ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavasta tehtiin kaksi valitusta Itä Suomen hallinto oikeuteen. Näin ollen kirkokylän asemakaava on rakennuskiellossa siihen saakka kunnes Itä Suomen hallinto oikeus antaa siitä päätöksen. Uutena asemakaavana ympäristölautakunta hyväksyi Vanhaa Lehmoa koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennusluonnoksen Alueen kaavoitus on kovasti haasteellista ja maanomistajille lähetettävä aineisto on valmisteilla. Ennen aineiston lähettämistä asia käsitellään vielä ympäristölautakunnassa. Uusina kaavahankkeina on valmistelussa ns. Soralan alueen asemakaava. Aluetta koskeva esirakentamissuunnitelma on valmistunut. Lisäksi valmistellaan yleiskaavahankkeita Lehmossa ja kirkonkylässä. Arvioidut tonttien myyntitulot tälle vuodelle tulevat jäämään tavoitteesta. Varparannan kahden omarantaisen omakotitalotontin myynnistä piti luopua valtuuston päätöksen mukaisesti. Näistä menetettiin usean sadantuhannen euron myyntitulot. Kaikkia tämän vuoden myyntitontteja ei saatu kaupaksi. Viime vuoden aikana aloitettu vuokratonttien myyntikampanja on jatkunut alkuvuonna ja kaupat on saatu päätökseen elokuun aikana. Yhteensä vuokratontteja on myyty tämän vuoden puolella 26 kpl, joista 2 kpl haja astusalueelta ja loput kirkonkylästä ja Lehmosta. Kunnan asemakaava alueen ja haja asutusalueen uudisrakentamisen pientalotontit olivat haussa keväällä ja niiden luovutus oli huhti ja toukokuussa. Rakennustontteja on luovutettu yhteensä tänä vuonna 12 kpl, joista vuokratontteja oli 5 kpl Lehmon Hirvijahdintien alueelta.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lisäksi on luovutettu 1 teollisuustontti. Uutena myyntitulo kohteena on ollut luovuttamattomien teollisuustonttien puiden hakkuu. Lisäksi ympäristöyksikössä valmisteltiin kunnan pienien metsätilojen tarjouskilpailu. Metsätiloista jätettiin yhteensä 10 tarjousta, jotka koskivat seitsemää tilaa. Ympäristölautakunta käsittelee tehdyt tarjoukset syyskuun lautakunnan kokouksessa. Tilat, joista ei saatu tarjouksia on laitettu uudelleen tarjouskilpailuun. Mittaus ja kartastot Mittaus ja kartasto yksikön tavoitteena on tuottaa kunnassa laadukasta mittaustoimintaa ja paikkatietopalvelua kustannustehokkaasti. Tonttien kysynnän ja rakentamisen määrän hiipumisen vaikutukset heijastuvat myös mittaus ja kartastot yksikön tulokseen. Tulototeuma on 47,9 %, mikä on hieman alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset 50,5 %. Toimintaa tullaan jatkamaan vastuullisen taloudenhoidon periaatteella. Kesän aikana rakennusten sijainnin merkinnät ja sijaintikatselmukset on tehty tilausten mukaisesti. Lisäksi on suoritettu Lehmon ja keskustan alueen vuokratonttien muodostumisen tarkastamista, nurkkapisteiden merkitsemistä sekä kaavoitukseen liittyviä maastotöitä. Muut kunnallistekniset mittaustyöt mm. Mustolan ja Kontiorannan Ristilahden alueella on suoritettu sovitusti. Vesi ja viemärikartoitus projekti etenee myös hyvää vauhtia. Työn valmiusaste on n. 90 %. Maanmittausinsinöörin siirryttyä toisiin tehtäviin yksikön muut työntekijät ovat hoitaneet välttämättömät työtehtävät mm. osoiteasiat. Uuden maanmittausinsinöörin aloittamisen myötä työtehtävien hoito palautuu ennalleen syksyn aikana. Talven aikana paikkatietoaineistojen sekä järjestelmien kehittämistyötä jatketaan ja osoitejärjestelmää tarkastetaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä. Loppusyksyn aikana suoritetaan rakennuslupiin liittyvien mittaustöiden lisäksi mm. Lehmon alueen vuokratonttien maastoon merkitsemistä, Kontioniemen kaava alueen maastomallin mittaamista ja pohjakartan tarkastamistyötä. T Asuminen Asumispalvelujen toiminta on pysynyt ennallaan. Maaseutu Kontiolahden kunta kuuluu Liperin kunnan hallinnoimaan Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta alueeseen. Tämän vuoden alusta lähtien maaseutuasiamies on ollut tavattavissa Kontiolahden toimipisteessä joka toinen viikko yhtenä ja joka toinen viikko kahtena päivänä. Kevään 2015 tukien haussa jätettiin tukihakemukset 86 maatilalta, joista

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta maatilaa (81,4 %) jätti hakemukset sähköisesti. Tukea hakeneiden maatilojen määrä väheni seitsemällä edellisestä vuodesta. Rakennusvalvonta Touko elokuussa on myönnetty rakennuslupia 80 kpl, toimenpidelupia 12 kpl ja ilmoituslupia 33 kpl. Myönnetyistä rakennuksista erillisiä pientaloja on 14 kpl, rivitaloja 3 kpl ja maatalousrakennuksia 3 kpl. Uusia asuntoja on luvitettu yhteensä 28 kpl. Lupien osalta määräaikojen valvontaa on suoritettu muiden töiden ohessa rakennuslupia, joiden määräaika rakennustöiden loppuun saattamiseksi on mennyt umpeen, oli 9 kpl. Rakennuslupia, joiden kolmen vuoden määräaika töiden aloittamiselle on mennyt umpeen, oli 7 kpl. Rakennetun ympäristön valvontaa on suoritettu yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa. Korjaus ja energia avustushakemuksia jätettiin kahdeksan, joista viisi myönnettiin. Ympäristönsuojelu Ilmasto ohjelman toteuttamistyö on jatkunut eri osastojen kanssa käytyjen tavoitekeskustelujen kautta ja osallistumalla yhteisiin Joensuun ilmastohankkeen tapahtumiin. Teknisellä osastolla on meneillään laaja katuvalojen muutostyö entistä energiaystävällisemmiksi ledilampuiksi. Kesäkauden 2015 aikana ratkaistiin useita Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen alueella vireillä olleita vapautushakemuksia liittymisvelvollisuudesta vesi j a viemäriverkostoon. Työ jatkuu vielä kyläalueilla ja muiden vesihuoltolaitosten alueilla. Vieraslajien torjunnan tarpeellisuudesta ja uusista keinoista torjuntaan tiedotettiin kuntalaisille. Elokuun lopussa oli vireillä 4 maa aineslupaa ja 3 ympäristölupaa. Oheismateriaali: Osavuosiraportti Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 2/2015 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti Liitteet Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen, osavuosiraportti 2/2015

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat / /2015 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 151 Sisäisen valvonnan ohjeen 3.6 mukaan lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty kunnan hallintosäännössä. Ilmoitus laskujen hyväksyjistä on tehtävä taloustoimistolle kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi hyväksyjän virka / toimi tai luottamustehtävä. Vastaanottajana / asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat ovat vuodelle 2015: Tositteiden hyväksyjinä ovat kaavoitusjohtaja Matti Moisala ja rakennustarkastaja Ulla Kettunen. Heidän lisäkseen laskujen asiatarkastajina toimivat asuntosihteeri Lahja Hiltunen, maaseutusihteeri Teuvo Hirvonen, maanmittausinsinööri Kimmo Kymäläinen, ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, tarkastusinsinööri Irene Pieviläinen, lupakäsittelijä Seppo Viitanen, toimistosihteeri Liisa Parviainen, toimistosihteeri Pirjo Törrönen, suunnitteluavustaja Leena Sipilä ja suunnitteluavustaja Maija Parikka. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2015 hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Maanmittausinsinööri Marja Liisa Sykkö on ottanut viran vastaan lukien. Hänet tulee lisätä edeltäjänsä tilalle ympäristölautakunnan laskujen vastaanottajaksi/asiatarkastajaksi. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Maanmittausinsinööri Marja Liisa Sykkö hyväksytään laskujen asiatarkastajaksi vuodelle 2015.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen 244/ /2014 Ympäristölautakunta 152 Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan tarkastusinsinöörin virkaa varten lukien. Tarkastusinsinöörin virka oli haettavana Määräaikaan mennessä tuli kaksikymmentäkuusi (26) hakemusta. Haastattelut pidettiin Haastattelutyöryhmässä olivat mukana ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pekka Ahlholm, varapuheenjohtaja Mika Kontkanen, kaavoitusjohtaja Matti Moisala ja rakennustarkastaja Ulla Kettunen. Haastatteluun oli kutsuttu hakijoista Jani Isohella, Irene Pieviläinen ja Jari Hurskainen. Oheismateriaali: yhteenveto hakijoista. Lisätietoja:Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Kaavoitusjohtaja tekee esityksen valittavasta henkilöstä lautakunnalle kokouksessa. Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita tarkastusinsinöörin virkaan lukien rakennusinsinööri Irene Pieviläisen. Varalle ei valita ketään. Viran tehtäväkohtainen palkka on /kk. Virassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli 290/ /2015 Ympäristölautakunta 153 Hakija: Knif Pekka ja Sirpa Paikka: Kontiolahden kunnan Kolin kylä, tila Niittylä RN:o 3:8. Tilan pinta ala on n m². Hakemus: Noin 48 m²:n suuruisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaavallinen tilanne: Pohjois Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma) ja matkailun ja virkistyksen vetovoima alueeseen (mv 1). Mv merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia. Mv1 merkintä viittaa Kolin Ahmovaaran Vuonislahden Ahvenisen alueeseen. Ma merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee maa ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Merkinnällä osoitetaan maa ja metsätalousalueina kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muuta käyttötarkoitusta. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hakijan perustelut: Hakija perustelee hakemustaan mm. seuraavasti: rakennuksessa kaikki nykyajan mukavuudet. Ei vaikutuksia ympäristöön. Tarkoitus muuttaa pysyvästi kuntaan eläkepäiviksi. Saman tien varrella on useita ympärivuotisia asujia.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen tarvittavassa laajuudessa. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Yleisenä tavoitteena ja periaatteena loma asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisessa ympärivuotiseksi pidetään kunnan kannalta mm. sitä, että tontti sijoittuu lähelle taajamaa tai muuten lähelle olemassa olevia palveluja. Myös alueella olevan tiestön tulisi olla kunnossa, koska luvan myöntäminen voi aiheuttaa myöhemmin mahdollisia mm. oppilaskuljetusvaatimuksia. Rakennuksen tulee myös täyttää ympärivuotisen asunnon tekniset vaatimukset. Knifien tapauksessa lomarakennus ei täytä mitään ympärivuotisen asumisen vaatimuksia, vaan vaatii mittavat korjaustyöt. Mikäli hakijat tekevät tarvittavat muutostyöt lomarakennukseen, hakemus voidaan myöntää. He joutuvat kuitenkin hakemaan poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen rakennusluvan, jossa tekniset vaatimukset tulee tarkastettua. Rakennuspaikan tulee sijaita alueella, jossa loma asunnon omakotitaloksi muuttaminen ei tule aiheuttamaan haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle. Käyttötarkoituksen muutoksella ei saa vaikeuttaa myöskään luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Muutos ei myöskään saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia. Näitä haittoja kyseessä oleva muutos ei tule aiheuttamaan. Merkittävin ongelma kunnan sekä hakijan kannalta on rakennuksen sijainti kaukana kaikista palveluista. Hakija on kuitenkin ottanut asian huomioon omissa suunnitelmissaan. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 370 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti 300/ /2015 Ympäristölautakunta 154 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitsevasta Huuhkaja RN:o 62:31 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous. Pohjois Karjalan ELY keskuksen tarjous oli euroa. Kaavoitusjohtaja neuvotteli myyntihinnaksi ELY keskuksen kanssa euroon, mikä vastaa paremmin tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Pohjois Karjalan ELY keskuksen tekemän korotetun tarjouksen ja myy sille Kontiolahden kylässä sijaitsevan Huuhkaja RN:o 62:31 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 4,30 ha ja se rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Liitteet Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo 298/ /2015 Ympäristölautakunta 155 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Marjasärkkä RN:o 6:24 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pihatyö Nuutinen Oy:n tarjous oli euroa ja Ninja Kylänpään tarjous euroa. Ninja Kylänpään tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Ninja Kylänpään tekemän tarjouksen ja myy hänelle Lehmon kylässä sijaitsevan Marjasärkkä RN:o 6:24 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 0,53 ha. Liitteet Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo 301/ /2015 Ympäristölautakunta 156 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Sorola RN:o 8:11 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Anssi Turusen ja Raija Pynnösen tarjous oli euroa ja Olga ja Konstantin Timoninin tarjous euroa. Olga ja Konstantin Timoninin tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Olga ja Konstantin Timoninin tekemän tarjouksen ja myy heille Lehmon kylässä sijaitsevan Sorola RN:o 8:11 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 1,07 ha. Liitteet Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso 302/ /2015 Ympäristölautakunta 157 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Puson kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 1:65 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pohjois Karjalan ELY keskuksen tarjous koski erillistä määräalaa ja oli suuruudeltaan euroa. Matti Turunen tarjosi koko tilasta euroa. Matti Turusen tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Matti Turusen tekemän tarjouksen ja myy hänelle Puson kylässä sijaitsevan Koulula RN:o 1:65 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 12,76 ha. Liitteet Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso 299/ /2015 Ympäristölautakunta 158 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Puson kylässä sijaitsevasta Mäkelä RN:o 11:96 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous Risto Romppaselta. Tarjouksen suuruus oli euroa. Tehty tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Myytävän tilan maaperässä sijaitsee myös tarjouksen tekijän putkistoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Risto Romppasen tekemän tarjouksen ja myy hänelle Puson kylässä sijaitsevan Mäkelä RN:o 11:96 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 0,92 ha. Alueella oleva puusto on lähinnä lepikkoa. Liitteet Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso, kartta

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolahti 305/ /2015 Ympäristölautakunta 159 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 21:2 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Riitta Puhakan tarjous oli euroa. Laura Melkisen, Jouni Mitjosen, Heikki Melkisen ja Irma Melkisen tarjous oli euroa, mikäli kesken oleva puukauppa ja harvennushakkuu tehdään uuden omistajan lukuun, ja euroa, mikäli ne tehdään kunnan lukuun. Saadut tarjoukset eivät vastaa tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hylkää Kontilahden kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 21:2 nimisestä tilasta tulleet molemmat tarjoukset. Liitteet Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolaht, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 -nimisestä tilasta Lehmosta 296/ /2015 Ympäristölautakunta 160 KontioMehu on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Lehmon kylässä sijaitsevasta Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta teollisuustontti (kortteli 301, tontti 2 (osa) ja tontti 3) perustettavan asunto osakeyhtiön lukuun. Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta euroa. Oheismateriaali: kauppakirjaluonnos Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Lehmon kylässä sijaitsevasta Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta määräalan KontioMehulle perustettavan osakeyhtiön lukuun. Määalasta muodostuu Lehmon asemakaavan mukainen teollisuustontti (kortteli 301, tontti 2 (osa) ja tontti 3). Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta euroa. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Tontin mittausmaksu on 370 euroa. Liitteet Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta Lehmosta, kartta

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo 292/ /2015 Ympäristölautakunta 161 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien alueelta yhteensä 10 AO tonttia. Kaikkia tontteja ei luovutettu tässä haussa. Jäljelle jääneet tontit asetettiin toistaiseksi vapaasti hakujärjestyksessä luovutettaviksi. Markus ja Eeva Korpi ovat allekirjoitetulla ja toimitetulla hakemuksella pyytäneet saada ostaa korttelista 557 tontin nro 2. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO tontin mittausmaksu on 227. Ostaja vastaa lisäksi tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Markus ja Eeva Korvelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä määräalan Hirvasranta RN:o 46:82 nimisestä tilasta kortteli 557 tontti nro 2. Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta on ympäristölautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Ostaja vastaa lisäksi tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo, kartta

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo 281/ /2015 Ympäristölautakunta 162 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan ja Suutelan alueilta yhteensä 8 AO tonttia ja 4 AP tonttia. Hakuajan päätyttyä ympäristölautakunta päätti luovuttaa korttelin 838 AP tontin nro 2 Taloykköset Oy:lle. Taloykköset Oy on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan heti. AP tontin mittausmaksu on 227. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Taloykköset Oy:n välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä määräala Mustola RN:o 9:73 nimisestä tilasta (AP kortteli 838, tontti nro 2). Tontin pinta ala on noin m². Tontin kauppahinta on ympäristölautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo, kartta

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo 295/ /2015 Ympäristölautakunta 163 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut Jarkko ja Saija Kauhasen kanssa Lehmon kylässä sijaitsevan Nurkkala RN:o 8:77 nimisen tilan ostamisesta kunnalle. Tilan pinta ala on n m². Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Tontilla sijaitsee omakotitalo ja varastorakennus. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta on ostanut Saija ja Jarkko Kauhaselta Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevan Nurkkala RN:o 8:77 nimisen tilan rakennuksineen hintaan euroa. Tilan pinta ala on n m². Liitteet Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo, kartta

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella 303/ /2015 Ympäristölautakunta 164 Kontiolahden kunta on ostanut muutama vuosi sitten Sorala nimisen tilan Lehmon eteläpäästä. Tila on vanhaa maa ainesten ottoaluetta. Maa ainesten ottotoimintaa on alueella ollut luvulla. Alue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisessa paikassa rajoittuen Kylmäojantiehen. Maa ainestenoton yhteydessä on alueelle läjitetty erilaisia aineksia. Tästä johtuen alueella on pyritty kartoittamaan täyttöalueet. Näiden lisäksi myös alueen pohjavesitaso on selvitetty mittauksilla. Alueen käyttöönotto rakentamiseen vaatii esirakentamistoimenpiteitä. Alueelle onkin laadittu esirakentamissuunnitelma ja kuivatussuunnitelma. Tarkoitus on, että alueesta tehdään ns. ammattirakentajien alue. Esirakentamistoimenpiteet tehdään kunnan toimesta ja syntyneet kustannukset peritään tontin luovutuksen yhteydessä. Kaavoitusyksikössä on valmisteltu alueen asemakaavaluonnos. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Soralla nimisen tilan asemakaavoituksen ja asettaa päivätyn Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella olevan asemakaavaluonnoksen sekä hankkeeseen liittyvän osallistumis ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 62 :n ja 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti. Lisäksi asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä, Pohjois Karjalan ELY keskukselta ja Pohjois Karjalan maakuntaliitolta. Liitteet Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, osallistumisja arviointisuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaluonnoskartta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaluonnosselostus Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, esirakentamisen yleissuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvitys Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvityksen liitteet 1 3 Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvityksen liite 4 (linnustoselvitys) Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, Murskanlammen ja Suutelanmontun maaperän tilan selvitys

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 152/ /2014 Ympäristölautakunta UPM Kymmene Oyj on aloittanut ranta asemakaavoituksen ja muutoksen omistamiensa Puson kylän tilojen 60:1 ja 59:7 ranta alueilla, jotka ovat Herajärvellä, Pusonjärvellä, Ripulijärvellä ja Kaitajärvellä. Suunnittelun kohteena on Korkeimman hallinto oikeuden päätöksellä /1/11 kumoamat alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Ripulijärven ja Kaitajärven lyhyet rantaosuudet jo vahvistetussa ranta asemakaavassa. Ranta asemakaavan muutos koskee maa ja metsätalousalueita sekä maa ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnos ja osallistumis ja arviointisuunnitelma ovat nyt valmistuneet ja ne voidaan laittaa nähtäville, sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti päivätyt osallistumis ja arviointisuunnitelman ja luonnosasiakirjat koskien Kontiolahden pienvesien ranta asemakaavan muutosta ja laajennusta julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot Pohjois Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois Karjalan ja Pohjois Savon ELY keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Kaavatyö koskee Puson kylän tiloja RN:o 60:1 ja RN:o 59:7. Ympäristölautakunta Kontiolahden kunnan pienvesien ranta asemakaavan päivätyt luonnosasiakirjat ja osallistumis ja arviointisuunnitelma olivat MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausunnot pyydettiin Pohjois Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois Karjalan ja Pohjois Savon ELY keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat ohessa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiivistelmä: Maakuntakaavan tilannetta on kuvattu laajasti kaavaselostuksen kappaleessa 3.2. Täydennyksenä jo esitettyihin kohtiin Herajärven Mäntyselän rannalle osoitetut rakennuspaikat voidaan katsoa kuuluvan maakuntakaavassa (1. vaihe) esitettyyn Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema alueeseen (ma 1). Toisaalla taas yksi suunnittelualueen rakennuspaikoista kohdistuu Ripulijärven harjualueelle, joka on maakuntakaavassa (3. vaihe) esitetty maakunnallisesti arvokkaana harjualueena (ge 1). Suunnittelumääräyksen (ge 1) mukaan

30 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset arvot. Kaavaselostukseen tulee myös täydentää, että maakuntakaavan 3.vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa tuleekin tarkastella vielä erityisesti edellä mainittujen alueiden osalta, onko suunnitellulla rakentamisella haitallisia vaikutuksia esimerkiksi maisemaan ja onko rakennuspaikkojen osoittamiselle tämän myötä edellytyksiä. Luonnosvaiheessa olevien asemakaavan ja asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee selvittää sekä kaavoitettavan alueen että myös rantakaavoitettavan alueen ympäristön ranta alueiden vaikutukset kokonaisuutena. Vain näin toimien voidaan varmistua, että kaava on maakuntakaavamerkintöjen (ge 1) mukainen ja että kaavaratkaisu täyttää valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maankäyttö ja rakennuslain asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset. Kaavaselostuksessa ei esitetä myöskään mitoituslaskelmaa, jonka perusteella saisi käsityksen rantarakentamisen tehokkuudesta. Jos laskelma tai vaikutusten arvioinnit on esitetty aikaisemmassa vaiheessa, tulisi se liittää myös tähän käsillä olevan kaavan luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi sitä, miten lintuselvitys on otettu kaavaratkaisussa huomioon tai onko sitä huomioitu millään tavalla. Erityisesti kaavaluonnoksissa kiinnittää huomiota se, että lintuselvityksen mukaan Ripulijärven luoteisosassa on tavattu kaakkuri ja kuikka sekä Kaitajärvellä ja Pusonjärvellä kuikka. Tästä huolimatta kaavassa on osoitettu rakentamista hyvinkin lähelle lintuselvityksen havaintoja. Vastine: Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema aluemerkintä lisätään kaavakarttaan, samoin arvokas Pitkälampi Ripulinjärvi harjualue ge merkinnällä. Maakuntakaavan 3. vaiheen vahvistuspäivä lisätään. Arvokkaalla harju alueella rakentaminen ei ole kiellettyä. Vain maa ainesten ottaminen alueella ei ole luonnon ja maisemansuojelullisista syistä mahdollista. Kaava merkintä ei salli kellarikerroksen rakentamista. Kaavalla ei ole vaikutusta Kolin maisema alueeseen. Selostusta täydennetään tarvittavilta osin. Ripulijärven luoteisosassa tavattu kaakkuri on ruokailulennollaan koilliseen lentänyt kaakkuri (DIR, NT) eikä kuulu järven pesimälajeihin. Kaakkuri pesii ainoastaan pienillä suorantaisilla lammilla ja suorimmillä ja saa ravintonsa laajoilta selkävesiltä usein kaukanakin pesälammiltaan. Ripulijärven luoteisosassa tavattu kuikka lintuselvityksen karttaliitteessä tarkoittaa kuikkaparia ja niiden pesäpaikka ei ole tiedossa (lintuselvitys s. 6). Kaitajärvellä ei ole tavattu kuikkaa. Pusonjärvellä kortteliin 6 osoitetut rakennuspaikat 2 ja 3 siirretään kauemmaksi kuikan pesästä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tiivistelmä: Pusonjärveltä löydetyn kuikan pesän kohdalta on siirretty kaksi rakennuspaikkaa Ripulinjärven eteläosan kortteliin 25 tontille 4 ja

31 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaitajärven koillisosan kortteliin 15 tontille 4. Kuikan pesä on merkitty linnustoselvityksessä väärään paikkaan, joten tieto on tarkistettava. Herajärven rannan alueella maasto on varsin rehevää. Korttelin 8 tontti 2 on osoitettu hankalasti soistuneen alueen ja rannan väliselle kumpareelle, jolle sijoittuu myös osa tontista 3. Lisäksi saman korttelin tontin 5 kohdalla on kuikan pesä, jota linnustoselvittäjä ei ole havainnut. Kyseisten tonttien siirtomahdollisuudet on tutkittava. Korttelin 25 tontti 4 tulee siirtää tai poistaa. Purojen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain (metsäl 10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja luonnontilaiset purot vesilain (VL 17a ) suojeltuja luontotyyppejä. Ripulinjärven ja Pieni Ripulilammen välisen puron ympäristö on merkitty kaavakartassa sp merkinnällä. Alle hehtaarin kokoiset lammet, kuten Pieni Ripulilampi, ovat vesilain suojeltuja luontotyyyppejä (VL 15 a ) ja niiden lähiympäristöt ovat metsälain 10 :n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Herajärven Enonsalmen lehto on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla on kaavakartassa luo merkintä. ELY keskuksen mielestä rakennuspaikkojen osoittaminen niemen kärkeen on maisemallisesti kyseenalaista ja yleisten kaavoitusperiaatteiden vastaista. Tällä perusteella korttelin 9 tontit 1 ja 2 tulee siirtää tai poistaa. Maakuntakaavan 2. vaiheessa on Ripulijärven ympäristöön osoitettu arvokasta harjualuetta osoittava merkintä ge 1. Nämä alueet on osoitettava kaavakartassa. Kaavakartassa tulee näkyä ohjeelliset tieyhteydet kullekin tontille. Pohjois Karjalan luonnonsuojelupiiri tulee liittää osallisiin. Vastine: Siirretään kuikanpesämerkintä linnustoselvityksessä oikeaan paikaan ja kaavakartalla korttelille 6 osoitetut rakennuspaikat 2 ja 3 siirretään kauemmaksi kuikanpesän paikasta. Herajärven rannan alueella korttelin 8 tonteille 2 ja 3 pystyy rakentamaan. Tontti 5 poistetaan. Siirtomahdollisuutta ei ole, koska ei ole järkevää paikkaa. Korttelin 25 tontti 4 on kavennettu. Tontin rajaus on muutettu siten, että purojen välittömät lähiympäristöt jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Herajärven rannan alueella korttelin 9 tontti 2 poistetaan, koska kapea Enonsalmi on tärkeä kulkuväylä ja talvisin salmi on sula ja kulku tapahtuu mantereen kautta. Arvokas Pitkälampi Ripulinjärvi harjualue osoitetaan maakuntakaavan mukaisesti. Ohjeelliset tieyhteydet lisätään.

Vastine Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen luonnoksesta saatuihin palautteisiin.

Vastine Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen luonnoksesta saatuihin palautteisiin. Vastine 1 (6) Leskinen Timo Kontiolahden kunta Ympäristölautakunta Keskuskatu 8 81100 KONTIOLAHTI Vastine ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen luonnoksesta saatuihin palautteisiin. Lausunnot

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 12.9.2016 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 22.04.2015 klo 17:30 18:22 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 65 85 Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kunnanhallitus Aika 05.10.2015 klo 17:04 20:03 Kokouksen alussa Varparannan kyläyhdistyksen edustajien vierailu ja joukkoliikenteen tilannekatsaus klo 17:04 18:55

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA, PUSO KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KONTIOLAHDEN KUNTA, PUSO KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY OAS 1 (8) 17.12.2013 Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan muutos KONTIOLAHDEN KUNTA, PUSO KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:30-18:50 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 86-110 Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 740/10.02.03/2016 Kaavtmk 13.3.2017 14 IITTI KAUSALA Päiväys 7.3.2017 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN ANTTILANTIE KUUSIKALLIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Ympäristölautakunta 68 19.03.2014 Ympäristölautakunta 82 22.04.2015 Ympäristölautakunta 165 22.09.2015 Kunnanhallitus 207 05.10.2015 Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Lapinlahden kunnanvirasto, kokoushuone Marjatta

LAPINLAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Lapinlahden kunnanvirasto, kokoushuone Marjatta LAPINLAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 KOKOUSKUTSU Aika 18:00 Paikka Lapinlahden kunnanvirasto, kokoushuone Marjatta Käsiteltävät asiat Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja Tekninen lautakunta 113 26.09.2017 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja 241/10.03.00.01/2017 Tekninen lautakunta 26.09.2017 113 Hakija: Hakijana on tilan omistaja. Paikka: Kontiolahden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Koivuranta) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot