KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30 18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso Ympäristöluvan lakkauttaminen Huoltamo II 13:227 Kontiolahti Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolahti 160 Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta Lehmosta 161 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo 162 Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella Kontiolahden pienvesien ranta asemakaava ja ranta asemakaavan muutos Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 43

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Kontkanen Mika Huttunen Satu Kuusela Minna Nykänen Markku Pakarinen Juha Pakarinen Minna Pihlatie Marja Leena Piiparinen Kirsi Sihvonen Aulikki Puumalainen Jukka puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Suontama Antti ympäristönsuojelusihteeri paikalla :t , poistui klo 17:50 Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahlholm Pekka puheenjohtaja Allekirjoitukset Mika Kontkanen puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Minna Pakarinen Kirsi Piiparinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 145 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Mika Kontkanen toimii tämän kokouksen puheenjohtajana.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 146 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Minna Pakarinen ja Kirsi Piiparinen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso 263/ /2015 Ympäristölautakunta 147 (Ymp.suoj.siht.) Tapani Nuutinen hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa aineslupaa Martti Suihkon omistamalle Kontiolahden kunnan Puson kylän tilalle Ilosaari RN:o 11:13. Alueella on hakijalla päättymässä maa aineslupa mullan ottamiseen ja nyt on vireillä lupahakemus alueen laajentamiseksi ja ottamistoiminnan jatkamiseksi. Alue sijaitsee Kontiolahden Rantakylässä. Alueelle liikennöidään Kaivopurontien kautta. Nyt haetaan maa aineslupaa 10 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle. Ottamisalueen pinta ala on noin 1,6 ha. Maan pinnasta kuoritaan käyttöön 0,4 metrin paksuinen multakerros piharakentamista ja maisemointia varten. Hakemusalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä luonnonarvoiltaan erityisellä alueella. Alueella on voimassa Joensuun seudun yhteinen yleiskaava, jossa alue esitetään maa ja metsätalousalueena. Hakemusalue on vanhaa huonosti metsittyvää pellonpohjaa, joka metsittyy hyvin mullan ottamistoiminnan jälkeen. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaulla ja kuultu ottamisalueen naapurikiinteistöt postitetulla erillistiedoksiannolla. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai pyydettyjä lausuntoja. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Tapani Nuutiselle maa ainesluvan haetulle alueelle 10 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään, koska asiassa täyttyvät MAL 3 :n edellytykset maa ainesluvan myöntämiseksi. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Maisemointitöiden vakuudeksi ei vaadita vakuutta, koska ottamistoiminnassa ei muodostu maisemoitavia jyrkänteitä tai muita sellaisia vaikutuksia minkä vuoksi vakuuden määrääminen olisi tarpeen. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen. Liitteet Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso, kartta Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso, lupamääräykset

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristöluvan lakkauttaminen Huoltamo II 13:227 Kontiolahti 293/ /2015 Ympäristölautakunta 148 (Ymp.suoj. siht.) Kontiolahden kunnalle on myönnetty Pohjois Karjalan lääninhallituksessa ympäristölupa ongelmajätepisteelle Huoltamo II RN:o 13:227 nimiselle tilalle Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä osoitteessa Huoltamotie 10, Kontiolahti. Ongelmajätepiste siirtyi aikanaan Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n vastattavaksi, kun kunta antoi jätehuollon operatiiviset tehtävät kuntien yhteiselle jätehuoltoyhtiölle. Sittemmin Joensuun Seudun Jätehuoltoyhtiö Oy muutti nimensä Puhas Oy:ksi, jonka nimissä toimintaa harjoitettiin viimeiset vuodet ja joka nyt hakee ko. paikalle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista, koska toiminta on lopetettu ja siirretty muualle. Valvontavastuu asiasta siirtyi 2000 luvun alussa ympäristönsuojelulain muutoksen mukana kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Alue on tarkastettu ja alueelle ei ole jäänyt toiminnasta epäsiisteyttä tai huomautettavaa. Rakennukset jäävät alueelle ja Puhas Oy on myymässä niitä eteenpäin. Esitän, että Puhas Oy:n ongelmajätepisteen ympäristölupa, jonka Pohjois Karjalan lääninhallitus myönsi , rauetetaan tilalla Huoltamo II RN:o 13:227, koska toiminta on lopetettu ja siirretty muualle eikä toiminnasta ole jäänyt epäsiisteyttä tai huomautettavaa. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo 444/ /2014 Ympäristölautakunta 149 (Ymp.suoj.siht.) Pihatyö Nuutinen Oy hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta ympäristölupaa maa ja kiviaineksen käsittelyalueelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylään tilalle Soraharju RN:o 42:3. Hakemusalue sijaitsee Kyyrönsuontien varressa aiemmin käytöstä poistuneella maankaatopaikalla. Hakijan tarkoituksena on madaltaa rakennettua maankaatopaikan täyttömäkeä ja tehdä alueen keskosiin maa ja kiviaineksen, energiapuun ja kantojen murskaus ja käsittelyalue. Aluetta käytetään myös väliaikaiseen puhtaan maa aineksen varastointiin. Maankaatopaikalle aiemmin sijoitetusta materiaalista tehdään alueen asutuksen ja Kyyrönsuontien puoleisille laidoille melun ja pölyn leviämistä estävät maisemoidut suojavallit. Toimintaa alueella suunnitellaan harjoitettavan satunnaisesti ympäri vuoden arkipäivisin klo Kantojen murskausta tai haketusta suoritetaan alueella lyhytaikaisesti 1 2 kertaa vuodessa. Täyttömäkeen sijoitettuja puhtaita betoniaineksia paloitellaan käyttökelpoiseen muotoon ja käytetään käsittelykentän rakenteissa. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja hakemusta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana ympäristönsuojelutoimistossa. Lisäksi laitoksen vaikutusalueen kiinteistöt tai niiden haltijat on kuultu postitetulla erillistiedoksiannolla. Hakemuksesta on jätetty 4 muistutusta, joissa vastustetaan luvan myöntämistä liikenteellisistä syistä ja erityisesti betonin murskauksesta aiheutuvan mahdollisen melu ja pölyhaitan vuoksi. Lisäksi muistutuksissa vaaditaan lupahakemuksen tarkentamista. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois Karjalan ympäristöterveyden huollon lausunto, jossa on esitetty vaatimuksia luvan myöntämiselle, meluja pölyhaitat erityisesti huomioiden. Hakija on kuultu esitettyjen lausunnon ja muistutusten johdosta. Hakija esittää saapuneessa vastineessaan ja lupahakemuksen muutosilmoituksessaan sekä hakemuksen täydennyksessä, että betonin murskauksesta alueella luovutaan ja esittää tarkennuksia suunniteltuihin rakenteisiin ja haitallisten vaikutusten torjuntatoimiin. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pihatyö Nuutinen Oy:lle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen täydennyskuvien mukaiselle alueelle ja täydennyksen mukaisille materiaaleille. Laitoksen päivittäistä toiminta aikaa rajoitetaan ja lupaan asetetaan määräykset melu ja pölypäästöjen rajoittamiseksi. Toiminta tukee materiaalien

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta kierrätystavoitteita. Hakemuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset huomioidaan osittain lupamääräyksissä ja luparatkaisussa. Asian käsittely ja lupaan annettavat lupamäärykset ja lausunnon ja muistutusten huomioiminen käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta. Alueen maisemoinnin ja jälkitöiden varalle vaaditaan euron suuruinen vakuus. Tällä päätöksellä kumotaan alueelle myönnetty aiempi maankaatopaikan ympäristölupa ja vastuu alueesta siirtyy nykyiselle toiminnanharjoittajalle. Oheismateriaali: Muistutukset 4 kpl Lausunto Pohjois Karjalan Ympäristöterveys Hakijan vastine Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo 17:50. Liitteet Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo, kartta hakemusalue Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo, lupamääräykset

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen 147/ /2015 Ympäristölautakunta 150 Osavuosiraportti tehdään ajalta Samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportti antaa tiedot tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2015 toteutumasta. Lautakuntien on käsiteltävä osavuosiraportit ja talousarviomuutokset viimeistään Mahdolliset talousarvion muutosesitykset on tehtävä erittäin harkiten. Ensin on tutkittava, onko mahdollinen määrärahan ylittyminen katettavissa tehtävän sisällä. Tästä päättää toimielin. Toiseksi on tutkittava, onko ylitys katettavissa osaston sisällä, joista on tehtävä esitys valtuustolle. Vasta sitten voidaan tehdä mahdollinen määrärahan lisäysesitys. Muutosesitykset on perusteltava tarkasti. Toimintakulujen ohella myös toimintatuottojen arvioiden tarkentaminen on tärkeää. Talousarvion toteutumisvertailussa tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti elokuun lopussa on 66,67 %. Ympäristölautakunnan osalta talousarvion toteutuminen on pääosin tavoitteiden mukainen. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2015 aikana on todennäköistä ja taloudelliset tulokset ovat tässä vaiheessa hieman ylittyneet verrattuna aikaisempiin talousarviovuosiin. Toimintatuottojen toteutunut tulokertymä on koko lautakunnan osalta 90,4 %. Toimintatuotot ylittyvät tässä vaiheessa talousarvioon varatusta.tämän selittää suurelta osin luovuttamattomien teollisuustonttien puiden hakkuu. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat tällä hetkellä hieman alle arvioidun eli toteuma on 61,9 %. Mittaus ja kartastot yksikön suunnittelu ja mittaustoiminnan maksujen toteuma on tässä vaiheessa 41,7 %, mikä jää alhaisemmaksi verrattuna edellisten vuosien talousarvion toteumaan. Koko tulokertymä mittaus ja kartastot yksikössä on 47,9 %. Ympäristönsuojelun muut yhdyskuntapalvelujen maksut ovat myöskin hieman ylittyneet. Tulokertymä on 69,7 % talousarvioon varatusta. Muu toiminta on jatkunut lähes samanlaisena edellisvuoteen verrattuna. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yhteensä elokuun loppuun mennessä ja ne muodostavat suurimman tuloerän. Tulototeuma tonttien myyntivoittojen osalta on 73,4 %. Tonttien luovutus on tänä vuonna ajoittui huhti toukokuulle. Syksyn aikana on tarkoitus tehdä vielä tonttikauppoja yksittäisistä tonteista Hirvijahdintieltä, mikäli tonteille on halukkaita ostajia. Vuokratonttien myyntikampanja saatiin kesän aikana päätökseen. Lautakunnan osalta kokonaismenot ovat tässä vaiheessa alle tasaisesti suhteutetun vertailuprosentin 60,5 % / 66,67 %. Palveluiden ostojen toteutuma lautakunnan osalta on tässä vaiheessa 50,0 %. Henkilöstökulut ovat yhteensä 63,7 % talousarvioon varatusta. Henkilöstökuluissa näkyy jo talkoovapaiden ja lomautusten tuoma säästö sillä talkoovapaat ja lomautukset on pidetty kokonaisuudessaan.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Määrärahatarkistuksia tehdään ympäristölautakunnassa seuraavasti: Tulot: Metsänmyyntitulot luovuttamattomien teollisuustonttien puuston hakkuista Menot: KuEl eläkemenoperusteinen eläkemaksu säästöä Maankäyttö Kaavoituksen osalta on jälleen tulossa työn täyteinen vuosi. Työn alla on useita eri kaavahankkeita. Maakuntakaava 4. hyväksyttiin maakuntavaltuustossa. Kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Kontioniemen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaehdotusta valmistellaan saatujen palautteiden ja tarvittavien lisäselvitysten avulla, siten että ehdotus tulee nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Kontiorannan vanhaan varuskunta alueen asuinaluetta koskeva asemakaavaehdotusta on viimeistelty ja se asetetaan nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisehdotus hyväksyttiin ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavasta tehtiin kaksi valitusta Itä Suomen hallinto oikeuteen. Näin ollen kirkokylän asemakaava on rakennuskiellossa siihen saakka kunnes Itä Suomen hallinto oikeus antaa siitä päätöksen. Uutena asemakaavana ympäristölautakunta hyväksyi Vanhaa Lehmoa koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennusluonnoksen Alueen kaavoitus on kovasti haasteellista ja maanomistajille lähetettävä aineisto on valmisteilla. Ennen aineiston lähettämistä asia käsitellään vielä ympäristölautakunnassa. Uusina kaavahankkeina on valmistelussa ns. Soralan alueen asemakaava. Aluetta koskeva esirakentamissuunnitelma on valmistunut. Lisäksi valmistellaan yleiskaavahankkeita Lehmossa ja kirkonkylässä. Arvioidut tonttien myyntitulot tälle vuodelle tulevat jäämään tavoitteesta. Varparannan kahden omarantaisen omakotitalotontin myynnistä piti luopua valtuuston päätöksen mukaisesti. Näistä menetettiin usean sadantuhannen euron myyntitulot. Kaikkia tämän vuoden myyntitontteja ei saatu kaupaksi. Viime vuoden aikana aloitettu vuokratonttien myyntikampanja on jatkunut alkuvuonna ja kaupat on saatu päätökseen elokuun aikana. Yhteensä vuokratontteja on myyty tämän vuoden puolella 26 kpl, joista 2 kpl haja astusalueelta ja loput kirkonkylästä ja Lehmosta. Kunnan asemakaava alueen ja haja asutusalueen uudisrakentamisen pientalotontit olivat haussa keväällä ja niiden luovutus oli huhti ja toukokuussa. Rakennustontteja on luovutettu yhteensä tänä vuonna 12 kpl, joista vuokratontteja oli 5 kpl Lehmon Hirvijahdintien alueelta.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lisäksi on luovutettu 1 teollisuustontti. Uutena myyntitulo kohteena on ollut luovuttamattomien teollisuustonttien puiden hakkuu. Lisäksi ympäristöyksikössä valmisteltiin kunnan pienien metsätilojen tarjouskilpailu. Metsätiloista jätettiin yhteensä 10 tarjousta, jotka koskivat seitsemää tilaa. Ympäristölautakunta käsittelee tehdyt tarjoukset syyskuun lautakunnan kokouksessa. Tilat, joista ei saatu tarjouksia on laitettu uudelleen tarjouskilpailuun. Mittaus ja kartastot Mittaus ja kartasto yksikön tavoitteena on tuottaa kunnassa laadukasta mittaustoimintaa ja paikkatietopalvelua kustannustehokkaasti. Tonttien kysynnän ja rakentamisen määrän hiipumisen vaikutukset heijastuvat myös mittaus ja kartastot yksikön tulokseen. Tulototeuma on 47,9 %, mikä on hieman alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset 50,5 %. Toimintaa tullaan jatkamaan vastuullisen taloudenhoidon periaatteella. Kesän aikana rakennusten sijainnin merkinnät ja sijaintikatselmukset on tehty tilausten mukaisesti. Lisäksi on suoritettu Lehmon ja keskustan alueen vuokratonttien muodostumisen tarkastamista, nurkkapisteiden merkitsemistä sekä kaavoitukseen liittyviä maastotöitä. Muut kunnallistekniset mittaustyöt mm. Mustolan ja Kontiorannan Ristilahden alueella on suoritettu sovitusti. Vesi ja viemärikartoitus projekti etenee myös hyvää vauhtia. Työn valmiusaste on n. 90 %. Maanmittausinsinöörin siirryttyä toisiin tehtäviin yksikön muut työntekijät ovat hoitaneet välttämättömät työtehtävät mm. osoiteasiat. Uuden maanmittausinsinöörin aloittamisen myötä työtehtävien hoito palautuu ennalleen syksyn aikana. Talven aikana paikkatietoaineistojen sekä järjestelmien kehittämistyötä jatketaan ja osoitejärjestelmää tarkastetaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä. Loppusyksyn aikana suoritetaan rakennuslupiin liittyvien mittaustöiden lisäksi mm. Lehmon alueen vuokratonttien maastoon merkitsemistä, Kontioniemen kaava alueen maastomallin mittaamista ja pohjakartan tarkastamistyötä. T Asuminen Asumispalvelujen toiminta on pysynyt ennallaan. Maaseutu Kontiolahden kunta kuuluu Liperin kunnan hallinnoimaan Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta alueeseen. Tämän vuoden alusta lähtien maaseutuasiamies on ollut tavattavissa Kontiolahden toimipisteessä joka toinen viikko yhtenä ja joka toinen viikko kahtena päivänä. Kevään 2015 tukien haussa jätettiin tukihakemukset 86 maatilalta, joista

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta maatilaa (81,4 %) jätti hakemukset sähköisesti. Tukea hakeneiden maatilojen määrä väheni seitsemällä edellisestä vuodesta. Rakennusvalvonta Touko elokuussa on myönnetty rakennuslupia 80 kpl, toimenpidelupia 12 kpl ja ilmoituslupia 33 kpl. Myönnetyistä rakennuksista erillisiä pientaloja on 14 kpl, rivitaloja 3 kpl ja maatalousrakennuksia 3 kpl. Uusia asuntoja on luvitettu yhteensä 28 kpl. Lupien osalta määräaikojen valvontaa on suoritettu muiden töiden ohessa rakennuslupia, joiden määräaika rakennustöiden loppuun saattamiseksi on mennyt umpeen, oli 9 kpl. Rakennuslupia, joiden kolmen vuoden määräaika töiden aloittamiselle on mennyt umpeen, oli 7 kpl. Rakennetun ympäristön valvontaa on suoritettu yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa. Korjaus ja energia avustushakemuksia jätettiin kahdeksan, joista viisi myönnettiin. Ympäristönsuojelu Ilmasto ohjelman toteuttamistyö on jatkunut eri osastojen kanssa käytyjen tavoitekeskustelujen kautta ja osallistumalla yhteisiin Joensuun ilmastohankkeen tapahtumiin. Teknisellä osastolla on meneillään laaja katuvalojen muutostyö entistä energiaystävällisemmiksi ledilampuiksi. Kesäkauden 2015 aikana ratkaistiin useita Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen alueella vireillä olleita vapautushakemuksia liittymisvelvollisuudesta vesi j a viemäriverkostoon. Työ jatkuu vielä kyläalueilla ja muiden vesihuoltolaitosten alueilla. Vieraslajien torjunnan tarpeellisuudesta ja uusista keinoista torjuntaan tiedotettiin kuntalaisille. Elokuun lopussa oli vireillä 4 maa aineslupaa ja 3 ympäristölupaa. Oheismateriaali: Osavuosiraportti Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 2/2015 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti Liitteet Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen, osavuosiraportti 2/2015

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat / /2015 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 151 Sisäisen valvonnan ohjeen 3.6 mukaan lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty kunnan hallintosäännössä. Ilmoitus laskujen hyväksyjistä on tehtävä taloustoimistolle kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi hyväksyjän virka / toimi tai luottamustehtävä. Vastaanottajana / asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat ovat vuodelle 2015: Tositteiden hyväksyjinä ovat kaavoitusjohtaja Matti Moisala ja rakennustarkastaja Ulla Kettunen. Heidän lisäkseen laskujen asiatarkastajina toimivat asuntosihteeri Lahja Hiltunen, maaseutusihteeri Teuvo Hirvonen, maanmittausinsinööri Kimmo Kymäläinen, ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, tarkastusinsinööri Irene Pieviläinen, lupakäsittelijä Seppo Viitanen, toimistosihteeri Liisa Parviainen, toimistosihteeri Pirjo Törrönen, suunnitteluavustaja Leena Sipilä ja suunnitteluavustaja Maija Parikka. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2015 hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Maanmittausinsinööri Marja Liisa Sykkö on ottanut viran vastaan lukien. Hänet tulee lisätä edeltäjänsä tilalle ympäristölautakunnan laskujen vastaanottajaksi/asiatarkastajaksi. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Maanmittausinsinööri Marja Liisa Sykkö hyväksytään laskujen asiatarkastajaksi vuodelle 2015.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen 244/ /2014 Ympäristölautakunta 152 Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan tarkastusinsinöörin virkaa varten lukien. Tarkastusinsinöörin virka oli haettavana Määräaikaan mennessä tuli kaksikymmentäkuusi (26) hakemusta. Haastattelut pidettiin Haastattelutyöryhmässä olivat mukana ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pekka Ahlholm, varapuheenjohtaja Mika Kontkanen, kaavoitusjohtaja Matti Moisala ja rakennustarkastaja Ulla Kettunen. Haastatteluun oli kutsuttu hakijoista Jani Isohella, Irene Pieviläinen ja Jari Hurskainen. Oheismateriaali: yhteenveto hakijoista. Lisätietoja:Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Kaavoitusjohtaja tekee esityksen valittavasta henkilöstä lautakunnalle kokouksessa. Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita tarkastusinsinöörin virkaan lukien rakennusinsinööri Irene Pieviläisen. Varalle ei valita ketään. Viran tehtäväkohtainen palkka on /kk. Virassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli 290/ /2015 Ympäristölautakunta 153 Hakija: Knif Pekka ja Sirpa Paikka: Kontiolahden kunnan Kolin kylä, tila Niittylä RN:o 3:8. Tilan pinta ala on n m². Hakemus: Noin 48 m²:n suuruisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaavallinen tilanne: Pohjois Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma) ja matkailun ja virkistyksen vetovoima alueeseen (mv 1). Mv merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia. Mv1 merkintä viittaa Kolin Ahmovaaran Vuonislahden Ahvenisen alueeseen. Ma merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee maa ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Merkinnällä osoitetaan maa ja metsätalousalueina kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muuta käyttötarkoitusta. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hakijan perustelut: Hakija perustelee hakemustaan mm. seuraavasti: rakennuksessa kaikki nykyajan mukavuudet. Ei vaikutuksia ympäristöön. Tarkoitus muuttaa pysyvästi kuntaan eläkepäiviksi. Saman tien varrella on useita ympärivuotisia asujia.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen tarvittavassa laajuudessa. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Yleisenä tavoitteena ja periaatteena loma asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisessa ympärivuotiseksi pidetään kunnan kannalta mm. sitä, että tontti sijoittuu lähelle taajamaa tai muuten lähelle olemassa olevia palveluja. Myös alueella olevan tiestön tulisi olla kunnossa, koska luvan myöntäminen voi aiheuttaa myöhemmin mahdollisia mm. oppilaskuljetusvaatimuksia. Rakennuksen tulee myös täyttää ympärivuotisen asunnon tekniset vaatimukset. Knifien tapauksessa lomarakennus ei täytä mitään ympärivuotisen asumisen vaatimuksia, vaan vaatii mittavat korjaustyöt. Mikäli hakijat tekevät tarvittavat muutostyöt lomarakennukseen, hakemus voidaan myöntää. He joutuvat kuitenkin hakemaan poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen rakennusluvan, jossa tekniset vaatimukset tulee tarkastettua. Rakennuspaikan tulee sijaita alueella, jossa loma asunnon omakotitaloksi muuttaminen ei tule aiheuttamaan haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle. Käyttötarkoituksen muutoksella ei saa vaikeuttaa myöskään luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Muutos ei myöskään saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia. Näitä haittoja kyseessä oleva muutos ei tule aiheuttamaan. Merkittävin ongelma kunnan sekä hakijan kannalta on rakennuksen sijainti kaukana kaikista palveluista. Hakija on kuitenkin ottanut asian huomioon omissa suunnitelmissaan. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 370 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti 300/ /2015 Ympäristölautakunta 154 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitsevasta Huuhkaja RN:o 62:31 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous. Pohjois Karjalan ELY keskuksen tarjous oli euroa. Kaavoitusjohtaja neuvotteli myyntihinnaksi ELY keskuksen kanssa euroon, mikä vastaa paremmin tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Pohjois Karjalan ELY keskuksen tekemän korotetun tarjouksen ja myy sille Kontiolahden kylässä sijaitsevan Huuhkaja RN:o 62:31 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 4,30 ha ja se rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Liitteet Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo 298/ /2015 Ympäristölautakunta 155 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Marjasärkkä RN:o 6:24 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pihatyö Nuutinen Oy:n tarjous oli euroa ja Ninja Kylänpään tarjous euroa. Ninja Kylänpään tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Ninja Kylänpään tekemän tarjouksen ja myy hänelle Lehmon kylässä sijaitsevan Marjasärkkä RN:o 6:24 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 0,53 ha. Liitteet Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo 301/ /2015 Ympäristölautakunta 156 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Sorola RN:o 8:11 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Anssi Turusen ja Raija Pynnösen tarjous oli euroa ja Olga ja Konstantin Timoninin tarjous euroa. Olga ja Konstantin Timoninin tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Olga ja Konstantin Timoninin tekemän tarjouksen ja myy heille Lehmon kylässä sijaitsevan Sorola RN:o 8:11 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 1,07 ha. Liitteet Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso 302/ /2015 Ympäristölautakunta 157 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Puson kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 1:65 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pohjois Karjalan ELY keskuksen tarjous koski erillistä määräalaa ja oli suuruudeltaan euroa. Matti Turunen tarjosi koko tilasta euroa. Matti Turusen tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Matti Turusen tekemän tarjouksen ja myy hänelle Puson kylässä sijaitsevan Koulula RN:o 1:65 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 12,76 ha. Liitteet Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso 299/ /2015 Ympäristölautakunta 158 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Puson kylässä sijaitsevasta Mäkelä RN:o 11:96 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous Risto Romppaselta. Tarjouksen suuruus oli euroa. Tehty tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Myytävän tilan maaperässä sijaitsee myös tarjouksen tekijän putkistoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Risto Romppasen tekemän tarjouksen ja myy hänelle Puson kylässä sijaitsevan Mäkelä RN:o 11:96 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 0,92 ha. Alueella oleva puusto on lähinnä lepikkoa. Liitteet Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso, kartta

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolahti 305/ /2015 Ympäristölautakunta 159 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 21:2 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Riitta Puhakan tarjous oli euroa. Laura Melkisen, Jouni Mitjosen, Heikki Melkisen ja Irma Melkisen tarjous oli euroa, mikäli kesken oleva puukauppa ja harvennushakkuu tehdään uuden omistajan lukuun, ja euroa, mikäli ne tehdään kunnan lukuun. Saadut tarjoukset eivät vastaa tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hylkää Kontilahden kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 21:2 nimisestä tilasta tulleet molemmat tarjoukset. Liitteet Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolaht, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 -nimisestä tilasta Lehmosta 296/ /2015 Ympäristölautakunta 160 KontioMehu on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Lehmon kylässä sijaitsevasta Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta teollisuustontti (kortteli 301, tontti 2 (osa) ja tontti 3) perustettavan asunto osakeyhtiön lukuun. Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta euroa. Oheismateriaali: kauppakirjaluonnos Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Lehmon kylässä sijaitsevasta Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta määräalan KontioMehulle perustettavan osakeyhtiön lukuun. Määalasta muodostuu Lehmon asemakaavan mukainen teollisuustontti (kortteli 301, tontti 2 (osa) ja tontti 3). Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta euroa. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Tontin mittausmaksu on 370 euroa. Liitteet Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta Lehmosta, kartta

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo 292/ /2015 Ympäristölautakunta 161 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien alueelta yhteensä 10 AO tonttia. Kaikkia tontteja ei luovutettu tässä haussa. Jäljelle jääneet tontit asetettiin toistaiseksi vapaasti hakujärjestyksessä luovutettaviksi. Markus ja Eeva Korpi ovat allekirjoitetulla ja toimitetulla hakemuksella pyytäneet saada ostaa korttelista 557 tontin nro 2. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO tontin mittausmaksu on 227. Ostaja vastaa lisäksi tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Markus ja Eeva Korvelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä määräalan Hirvasranta RN:o 46:82 nimisestä tilasta kortteli 557 tontti nro 2. Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta on ympäristölautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Ostaja vastaa lisäksi tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo, kartta

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo 281/ /2015 Ympäristölautakunta 162 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan ja Suutelan alueilta yhteensä 8 AO tonttia ja 4 AP tonttia. Hakuajan päätyttyä ympäristölautakunta päätti luovuttaa korttelin 838 AP tontin nro 2 Taloykköset Oy:lle. Taloykköset Oy on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan heti. AP tontin mittausmaksu on 227. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Taloykköset Oy:n välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä määräala Mustola RN:o 9:73 nimisestä tilasta (AP kortteli 838, tontti nro 2). Tontin pinta ala on noin m². Tontin kauppahinta on ympäristölautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo, kartta

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo 295/ /2015 Ympäristölautakunta 163 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut Jarkko ja Saija Kauhasen kanssa Lehmon kylässä sijaitsevan Nurkkala RN:o 8:77 nimisen tilan ostamisesta kunnalle. Tilan pinta ala on n m². Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Tontilla sijaitsee omakotitalo ja varastorakennus. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta on ostanut Saija ja Jarkko Kauhaselta Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevan Nurkkala RN:o 8:77 nimisen tilan rakennuksineen hintaan euroa. Tilan pinta ala on n m². Liitteet Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo, kartta

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella 303/ /2015 Ympäristölautakunta 164 Kontiolahden kunta on ostanut muutama vuosi sitten Sorala nimisen tilan Lehmon eteläpäästä. Tila on vanhaa maa ainesten ottoaluetta. Maa ainesten ottotoimintaa on alueella ollut luvulla. Alue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisessa paikassa rajoittuen Kylmäojantiehen. Maa ainestenoton yhteydessä on alueelle läjitetty erilaisia aineksia. Tästä johtuen alueella on pyritty kartoittamaan täyttöalueet. Näiden lisäksi myös alueen pohjavesitaso on selvitetty mittauksilla. Alueen käyttöönotto rakentamiseen vaatii esirakentamistoimenpiteitä. Alueelle onkin laadittu esirakentamissuunnitelma ja kuivatussuunnitelma. Tarkoitus on, että alueesta tehdään ns. ammattirakentajien alue. Esirakentamistoimenpiteet tehdään kunnan toimesta ja syntyneet kustannukset peritään tontin luovutuksen yhteydessä. Kaavoitusyksikössä on valmisteltu alueen asemakaavaluonnos. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Soralla nimisen tilan asemakaavoituksen ja asettaa päivätyn Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella olevan asemakaavaluonnoksen sekä hankkeeseen liittyvän osallistumis ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 62 :n ja 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti. Lisäksi asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä, Pohjois Karjalan ELY keskukselta ja Pohjois Karjalan maakuntaliitolta. Liitteet Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, osallistumisja arviointisuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaluonnoskartta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaluonnosselostus Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, esirakentamisen yleissuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvitys Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvityksen liitteet 1 3 Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvityksen liite 4 (linnustoselvitys) Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, Murskanlammen ja Suutelanmontun maaperän tilan selvitys

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 152/ /2014 Ympäristölautakunta UPM Kymmene Oyj on aloittanut ranta asemakaavoituksen ja muutoksen omistamiensa Puson kylän tilojen 60:1 ja 59:7 ranta alueilla, jotka ovat Herajärvellä, Pusonjärvellä, Ripulijärvellä ja Kaitajärvellä. Suunnittelun kohteena on Korkeimman hallinto oikeuden päätöksellä /1/11 kumoamat alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Ripulijärven ja Kaitajärven lyhyet rantaosuudet jo vahvistetussa ranta asemakaavassa. Ranta asemakaavan muutos koskee maa ja metsätalousalueita sekä maa ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnos ja osallistumis ja arviointisuunnitelma ovat nyt valmistuneet ja ne voidaan laittaa nähtäville, sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti päivätyt osallistumis ja arviointisuunnitelman ja luonnosasiakirjat koskien Kontiolahden pienvesien ranta asemakaavan muutosta ja laajennusta julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot Pohjois Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois Karjalan ja Pohjois Savon ELY keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Kaavatyö koskee Puson kylän tiloja RN:o 60:1 ja RN:o 59:7. Ympäristölautakunta Kontiolahden kunnan pienvesien ranta asemakaavan päivätyt luonnosasiakirjat ja osallistumis ja arviointisuunnitelma olivat MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausunnot pyydettiin Pohjois Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois Karjalan ja Pohjois Savon ELY keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat ohessa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiivistelmä: Maakuntakaavan tilannetta on kuvattu laajasti kaavaselostuksen kappaleessa 3.2. Täydennyksenä jo esitettyihin kohtiin Herajärven Mäntyselän rannalle osoitetut rakennuspaikat voidaan katsoa kuuluvan maakuntakaavassa (1. vaihe) esitettyyn Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema alueeseen (ma 1). Toisaalla taas yksi suunnittelualueen rakennuspaikoista kohdistuu Ripulijärven harjualueelle, joka on maakuntakaavassa (3. vaihe) esitetty maakunnallisesti arvokkaana harjualueena (ge 1). Suunnittelumääräyksen (ge 1) mukaan

30 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset arvot. Kaavaselostukseen tulee myös täydentää, että maakuntakaavan 3.vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa tuleekin tarkastella vielä erityisesti edellä mainittujen alueiden osalta, onko suunnitellulla rakentamisella haitallisia vaikutuksia esimerkiksi maisemaan ja onko rakennuspaikkojen osoittamiselle tämän myötä edellytyksiä. Luonnosvaiheessa olevien asemakaavan ja asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee selvittää sekä kaavoitettavan alueen että myös rantakaavoitettavan alueen ympäristön ranta alueiden vaikutukset kokonaisuutena. Vain näin toimien voidaan varmistua, että kaava on maakuntakaavamerkintöjen (ge 1) mukainen ja että kaavaratkaisu täyttää valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maankäyttö ja rakennuslain asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset. Kaavaselostuksessa ei esitetä myöskään mitoituslaskelmaa, jonka perusteella saisi käsityksen rantarakentamisen tehokkuudesta. Jos laskelma tai vaikutusten arvioinnit on esitetty aikaisemmassa vaiheessa, tulisi se liittää myös tähän käsillä olevan kaavan luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi sitä, miten lintuselvitys on otettu kaavaratkaisussa huomioon tai onko sitä huomioitu millään tavalla. Erityisesti kaavaluonnoksissa kiinnittää huomiota se, että lintuselvityksen mukaan Ripulijärven luoteisosassa on tavattu kaakkuri ja kuikka sekä Kaitajärvellä ja Pusonjärvellä kuikka. Tästä huolimatta kaavassa on osoitettu rakentamista hyvinkin lähelle lintuselvityksen havaintoja. Vastine: Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema aluemerkintä lisätään kaavakarttaan, samoin arvokas Pitkälampi Ripulinjärvi harjualue ge merkinnällä. Maakuntakaavan 3. vaiheen vahvistuspäivä lisätään. Arvokkaalla harju alueella rakentaminen ei ole kiellettyä. Vain maa ainesten ottaminen alueella ei ole luonnon ja maisemansuojelullisista syistä mahdollista. Kaava merkintä ei salli kellarikerroksen rakentamista. Kaavalla ei ole vaikutusta Kolin maisema alueeseen. Selostusta täydennetään tarvittavilta osin. Ripulijärven luoteisosassa tavattu kaakkuri on ruokailulennollaan koilliseen lentänyt kaakkuri (DIR, NT) eikä kuulu järven pesimälajeihin. Kaakkuri pesii ainoastaan pienillä suorantaisilla lammilla ja suorimmillä ja saa ravintonsa laajoilta selkävesiltä usein kaukanakin pesälammiltaan. Ripulijärven luoteisosassa tavattu kuikka lintuselvityksen karttaliitteessä tarkoittaa kuikkaparia ja niiden pesäpaikka ei ole tiedossa (lintuselvitys s. 6). Kaitajärvellä ei ole tavattu kuikkaa. Pusonjärvellä kortteliin 6 osoitetut rakennuspaikat 2 ja 3 siirretään kauemmaksi kuikan pesästä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tiivistelmä: Pusonjärveltä löydetyn kuikan pesän kohdalta on siirretty kaksi rakennuspaikkaa Ripulinjärven eteläosan kortteliin 25 tontille 4 ja

31 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaitajärven koillisosan kortteliin 15 tontille 4. Kuikan pesä on merkitty linnustoselvityksessä väärään paikkaan, joten tieto on tarkistettava. Herajärven rannan alueella maasto on varsin rehevää. Korttelin 8 tontti 2 on osoitettu hankalasti soistuneen alueen ja rannan väliselle kumpareelle, jolle sijoittuu myös osa tontista 3. Lisäksi saman korttelin tontin 5 kohdalla on kuikan pesä, jota linnustoselvittäjä ei ole havainnut. Kyseisten tonttien siirtomahdollisuudet on tutkittava. Korttelin 25 tontti 4 tulee siirtää tai poistaa. Purojen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain (metsäl 10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja luonnontilaiset purot vesilain (VL 17a ) suojeltuja luontotyyppejä. Ripulinjärven ja Pieni Ripulilammen välisen puron ympäristö on merkitty kaavakartassa sp merkinnällä. Alle hehtaarin kokoiset lammet, kuten Pieni Ripulilampi, ovat vesilain suojeltuja luontotyyyppejä (VL 15 a ) ja niiden lähiympäristöt ovat metsälain 10 :n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Herajärven Enonsalmen lehto on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla on kaavakartassa luo merkintä. ELY keskuksen mielestä rakennuspaikkojen osoittaminen niemen kärkeen on maisemallisesti kyseenalaista ja yleisten kaavoitusperiaatteiden vastaista. Tällä perusteella korttelin 9 tontit 1 ja 2 tulee siirtää tai poistaa. Maakuntakaavan 2. vaiheessa on Ripulijärven ympäristöön osoitettu arvokasta harjualuetta osoittava merkintä ge 1. Nämä alueet on osoitettava kaavakartassa. Kaavakartassa tulee näkyä ohjeelliset tieyhteydet kullekin tontille. Pohjois Karjalan luonnonsuojelupiiri tulee liittää osallisiin. Vastine: Siirretään kuikanpesämerkintä linnustoselvityksessä oikeaan paikaan ja kaavakartalla korttelille 6 osoitetut rakennuspaikat 2 ja 3 siirretään kauemmaksi kuikanpesän paikasta. Herajärven rannan alueella korttelin 8 tonteille 2 ja 3 pystyy rakentamaan. Tontti 5 poistetaan. Siirtomahdollisuutta ei ole, koska ei ole järkevää paikkaa. Korttelin 25 tontti 4 on kavennettu. Tontin rajaus on muutettu siten, että purojen välittömät lähiympäristöt jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Herajärven rannan alueella korttelin 9 tontti 2 poistetaan, koska kapea Enonsalmi on tärkeä kulkuväylä ja talvisin salmi on sula ja kulku tapahtuu mantereen kautta. Arvokas Pitkälampi Ripulinjärvi harjualue osoitetaan maakuntakaavan mukaisesti. Ohjeelliset tieyhteydet lisätään.

Vastine Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen luonnoksesta saatuihin palautteisiin.

Vastine Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen luonnoksesta saatuihin palautteisiin. Vastine 1 (6) Leskinen Timo Kontiolahden kunta Ympäristölautakunta Keskuskatu 8 81100 KONTIOLAHTI Vastine ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen luonnoksesta saatuihin palautteisiin. Lausunnot

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 22.04.2015 klo 17:30 18:22 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 65 85 Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kunnanhallitus Aika 05.10.2015 klo 17:04 20:03 Kokouksen alussa Varparannan kyläyhdistyksen edustajien vierailu ja joukkoliikenteen tilannekatsaus klo 17:04 18:55

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:30-18:50 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 86-110 Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Ympäristölautakunta 68 19.03.2014 Ympäristölautakunta 82 22.04.2015 Ympäristölautakunta 165 22.09.2015 Kunnanhallitus 207 05.10.2015 Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 28.01.2015 klo 17:30-18:07 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 1-27 Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.04.2014 klo 17:30-19:15 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 71-106 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 21.05.2014 klo 17:30-19:04 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 107-127 Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot