KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30 18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso Ympäristöluvan lakkauttaminen Huoltamo II 13:227 Kontiolahti Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolahti 160 Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta Lehmosta 161 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo 162 Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella Kontiolahden pienvesien ranta asemakaava ja ranta asemakaavan muutos Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 43

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Kontkanen Mika Huttunen Satu Kuusela Minna Nykänen Markku Pakarinen Juha Pakarinen Minna Pihlatie Marja Leena Piiparinen Kirsi Sihvonen Aulikki Puumalainen Jukka puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Suontama Antti ympäristönsuojelusihteeri paikalla :t , poistui klo 17:50 Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahlholm Pekka puheenjohtaja Allekirjoitukset Mika Kontkanen puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Minna Pakarinen Kirsi Piiparinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 145 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Mika Kontkanen toimii tämän kokouksen puheenjohtajana.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 146 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Minna Pakarinen ja Kirsi Piiparinen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso 263/ /2015 Ympäristölautakunta 147 (Ymp.suoj.siht.) Tapani Nuutinen hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa aineslupaa Martti Suihkon omistamalle Kontiolahden kunnan Puson kylän tilalle Ilosaari RN:o 11:13. Alueella on hakijalla päättymässä maa aineslupa mullan ottamiseen ja nyt on vireillä lupahakemus alueen laajentamiseksi ja ottamistoiminnan jatkamiseksi. Alue sijaitsee Kontiolahden Rantakylässä. Alueelle liikennöidään Kaivopurontien kautta. Nyt haetaan maa aineslupaa 10 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle. Ottamisalueen pinta ala on noin 1,6 ha. Maan pinnasta kuoritaan käyttöön 0,4 metrin paksuinen multakerros piharakentamista ja maisemointia varten. Hakemusalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä luonnonarvoiltaan erityisellä alueella. Alueella on voimassa Joensuun seudun yhteinen yleiskaava, jossa alue esitetään maa ja metsätalousalueena. Hakemusalue on vanhaa huonosti metsittyvää pellonpohjaa, joka metsittyy hyvin mullan ottamistoiminnan jälkeen. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaulla ja kuultu ottamisalueen naapurikiinteistöt postitetulla erillistiedoksiannolla. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai pyydettyjä lausuntoja. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Tapani Nuutiselle maa ainesluvan haetulle alueelle 10 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään, koska asiassa täyttyvät MAL 3 :n edellytykset maa ainesluvan myöntämiseksi. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Maisemointitöiden vakuudeksi ei vaadita vakuutta, koska ottamistoiminnassa ei muodostu maisemoitavia jyrkänteitä tai muita sellaisia vaikutuksia minkä vuoksi vakuuden määrääminen olisi tarpeen. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen. Liitteet Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso, kartta Maa aineslupa mullan ottamiseen tilalle Ilosaari RN:o 11:13 Puso, lupamääräykset

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristöluvan lakkauttaminen Huoltamo II 13:227 Kontiolahti 293/ /2015 Ympäristölautakunta 148 (Ymp.suoj. siht.) Kontiolahden kunnalle on myönnetty Pohjois Karjalan lääninhallituksessa ympäristölupa ongelmajätepisteelle Huoltamo II RN:o 13:227 nimiselle tilalle Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä osoitteessa Huoltamotie 10, Kontiolahti. Ongelmajätepiste siirtyi aikanaan Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n vastattavaksi, kun kunta antoi jätehuollon operatiiviset tehtävät kuntien yhteiselle jätehuoltoyhtiölle. Sittemmin Joensuun Seudun Jätehuoltoyhtiö Oy muutti nimensä Puhas Oy:ksi, jonka nimissä toimintaa harjoitettiin viimeiset vuodet ja joka nyt hakee ko. paikalle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista, koska toiminta on lopetettu ja siirretty muualle. Valvontavastuu asiasta siirtyi 2000 luvun alussa ympäristönsuojelulain muutoksen mukana kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Alue on tarkastettu ja alueelle ei ole jäänyt toiminnasta epäsiisteyttä tai huomautettavaa. Rakennukset jäävät alueelle ja Puhas Oy on myymässä niitä eteenpäin. Esitän, että Puhas Oy:n ongelmajätepisteen ympäristölupa, jonka Pohjois Karjalan lääninhallitus myönsi , rauetetaan tilalla Huoltamo II RN:o 13:227, koska toiminta on lopetettu ja siirretty muualle eikä toiminnasta ole jäänyt epäsiisteyttä tai huomautettavaa. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo 444/ /2014 Ympäristölautakunta 149 (Ymp.suoj.siht.) Pihatyö Nuutinen Oy hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta ympäristölupaa maa ja kiviaineksen käsittelyalueelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylään tilalle Soraharju RN:o 42:3. Hakemusalue sijaitsee Kyyrönsuontien varressa aiemmin käytöstä poistuneella maankaatopaikalla. Hakijan tarkoituksena on madaltaa rakennettua maankaatopaikan täyttömäkeä ja tehdä alueen keskosiin maa ja kiviaineksen, energiapuun ja kantojen murskaus ja käsittelyalue. Aluetta käytetään myös väliaikaiseen puhtaan maa aineksen varastointiin. Maankaatopaikalle aiemmin sijoitetusta materiaalista tehdään alueen asutuksen ja Kyyrönsuontien puoleisille laidoille melun ja pölyn leviämistä estävät maisemoidut suojavallit. Toimintaa alueella suunnitellaan harjoitettavan satunnaisesti ympäri vuoden arkipäivisin klo Kantojen murskausta tai haketusta suoritetaan alueella lyhytaikaisesti 1 2 kertaa vuodessa. Täyttömäkeen sijoitettuja puhtaita betoniaineksia paloitellaan käyttökelpoiseen muotoon ja käytetään käsittelykentän rakenteissa. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja hakemusta koskeva kuulutus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana ympäristönsuojelutoimistossa. Lisäksi laitoksen vaikutusalueen kiinteistöt tai niiden haltijat on kuultu postitetulla erillistiedoksiannolla. Hakemuksesta on jätetty 4 muistutusta, joissa vastustetaan luvan myöntämistä liikenteellisistä syistä ja erityisesti betonin murskauksesta aiheutuvan mahdollisen melu ja pölyhaitan vuoksi. Lisäksi muistutuksissa vaaditaan lupahakemuksen tarkentamista. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois Karjalan ympäristöterveyden huollon lausunto, jossa on esitetty vaatimuksia luvan myöntämiselle, meluja pölyhaitat erityisesti huomioiden. Hakija on kuultu esitettyjen lausunnon ja muistutusten johdosta. Hakija esittää saapuneessa vastineessaan ja lupahakemuksen muutosilmoituksessaan sekä hakemuksen täydennyksessä, että betonin murskauksesta alueella luovutaan ja esittää tarkennuksia suunniteltuihin rakenteisiin ja haitallisten vaikutusten torjuntatoimiin. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pihatyö Nuutinen Oy:lle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen täydennyskuvien mukaiselle alueelle ja täydennyksen mukaisille materiaaleille. Laitoksen päivittäistä toiminta aikaa rajoitetaan ja lupaan asetetaan määräykset melu ja pölypäästöjen rajoittamiseksi. Toiminta tukee materiaalien

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta kierrätystavoitteita. Hakemuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset huomioidaan osittain lupamääräyksissä ja luparatkaisussa. Asian käsittely ja lupaan annettavat lupamäärykset ja lausunnon ja muistutusten huomioiminen käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta. Alueen maisemoinnin ja jälkitöiden varalle vaaditaan euron suuruinen vakuus. Tällä päätöksellä kumotaan alueelle myönnetty aiempi maankaatopaikan ympäristölupa ja vastuu alueesta siirtyy nykyiselle toiminnanharjoittajalle. Oheismateriaali: Muistutukset 4 kpl Lausunto Pohjois Karjalan Ympäristöterveys Hakijan vastine Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen perusteluineen. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo 17:50. Liitteet Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo, kartta hakemusalue Ympäristölupa tilalle Soraharju RN:o 42:3 Lehmo, lupamääräykset

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen 147/ /2015 Ympäristölautakunta 150 Osavuosiraportti tehdään ajalta Samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportti antaa tiedot tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2015 toteutumasta. Lautakuntien on käsiteltävä osavuosiraportit ja talousarviomuutokset viimeistään Mahdolliset talousarvion muutosesitykset on tehtävä erittäin harkiten. Ensin on tutkittava, onko mahdollinen määrärahan ylittyminen katettavissa tehtävän sisällä. Tästä päättää toimielin. Toiseksi on tutkittava, onko ylitys katettavissa osaston sisällä, joista on tehtävä esitys valtuustolle. Vasta sitten voidaan tehdä mahdollinen määrärahan lisäysesitys. Muutosesitykset on perusteltava tarkasti. Toimintakulujen ohella myös toimintatuottojen arvioiden tarkentaminen on tärkeää. Talousarvion toteutumisvertailussa tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti elokuun lopussa on 66,67 %. Ympäristölautakunnan osalta talousarvion toteutuminen on pääosin tavoitteiden mukainen. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2015 aikana on todennäköistä ja taloudelliset tulokset ovat tässä vaiheessa hieman ylittyneet verrattuna aikaisempiin talousarviovuosiin. Toimintatuottojen toteutunut tulokertymä on koko lautakunnan osalta 90,4 %. Toimintatuotot ylittyvät tässä vaiheessa talousarvioon varatusta.tämän selittää suurelta osin luovuttamattomien teollisuustonttien puiden hakkuu. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat tällä hetkellä hieman alle arvioidun eli toteuma on 61,9 %. Mittaus ja kartastot yksikön suunnittelu ja mittaustoiminnan maksujen toteuma on tässä vaiheessa 41,7 %, mikä jää alhaisemmaksi verrattuna edellisten vuosien talousarvion toteumaan. Koko tulokertymä mittaus ja kartastot yksikössä on 47,9 %. Ympäristönsuojelun muut yhdyskuntapalvelujen maksut ovat myöskin hieman ylittyneet. Tulokertymä on 69,7 % talousarvioon varatusta. Muu toiminta on jatkunut lähes samanlaisena edellisvuoteen verrattuna. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yhteensä elokuun loppuun mennessä ja ne muodostavat suurimman tuloerän. Tulototeuma tonttien myyntivoittojen osalta on 73,4 %. Tonttien luovutus on tänä vuonna ajoittui huhti toukokuulle. Syksyn aikana on tarkoitus tehdä vielä tonttikauppoja yksittäisistä tonteista Hirvijahdintieltä, mikäli tonteille on halukkaita ostajia. Vuokratonttien myyntikampanja saatiin kesän aikana päätökseen. Lautakunnan osalta kokonaismenot ovat tässä vaiheessa alle tasaisesti suhteutetun vertailuprosentin 60,5 % / 66,67 %. Palveluiden ostojen toteutuma lautakunnan osalta on tässä vaiheessa 50,0 %. Henkilöstökulut ovat yhteensä 63,7 % talousarvioon varatusta. Henkilöstökuluissa näkyy jo talkoovapaiden ja lomautusten tuoma säästö sillä talkoovapaat ja lomautukset on pidetty kokonaisuudessaan.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Määrärahatarkistuksia tehdään ympäristölautakunnassa seuraavasti: Tulot: Metsänmyyntitulot luovuttamattomien teollisuustonttien puuston hakkuista Menot: KuEl eläkemenoperusteinen eläkemaksu säästöä Maankäyttö Kaavoituksen osalta on jälleen tulossa työn täyteinen vuosi. Työn alla on useita eri kaavahankkeita. Maakuntakaava 4. hyväksyttiin maakuntavaltuustossa. Kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Kontioniemen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaehdotusta valmistellaan saatujen palautteiden ja tarvittavien lisäselvitysten avulla, siten että ehdotus tulee nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Kontiorannan vanhaan varuskunta alueen asuinaluetta koskeva asemakaavaehdotusta on viimeistelty ja se asetetaan nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisehdotus hyväksyttiin ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavasta tehtiin kaksi valitusta Itä Suomen hallinto oikeuteen. Näin ollen kirkokylän asemakaava on rakennuskiellossa siihen saakka kunnes Itä Suomen hallinto oikeus antaa siitä päätöksen. Uutena asemakaavana ympäristölautakunta hyväksyi Vanhaa Lehmoa koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennusluonnoksen Alueen kaavoitus on kovasti haasteellista ja maanomistajille lähetettävä aineisto on valmisteilla. Ennen aineiston lähettämistä asia käsitellään vielä ympäristölautakunnassa. Uusina kaavahankkeina on valmistelussa ns. Soralan alueen asemakaava. Aluetta koskeva esirakentamissuunnitelma on valmistunut. Lisäksi valmistellaan yleiskaavahankkeita Lehmossa ja kirkonkylässä. Arvioidut tonttien myyntitulot tälle vuodelle tulevat jäämään tavoitteesta. Varparannan kahden omarantaisen omakotitalotontin myynnistä piti luopua valtuuston päätöksen mukaisesti. Näistä menetettiin usean sadantuhannen euron myyntitulot. Kaikkia tämän vuoden myyntitontteja ei saatu kaupaksi. Viime vuoden aikana aloitettu vuokratonttien myyntikampanja on jatkunut alkuvuonna ja kaupat on saatu päätökseen elokuun aikana. Yhteensä vuokratontteja on myyty tämän vuoden puolella 26 kpl, joista 2 kpl haja astusalueelta ja loput kirkonkylästä ja Lehmosta. Kunnan asemakaava alueen ja haja asutusalueen uudisrakentamisen pientalotontit olivat haussa keväällä ja niiden luovutus oli huhti ja toukokuussa. Rakennustontteja on luovutettu yhteensä tänä vuonna 12 kpl, joista vuokratontteja oli 5 kpl Lehmon Hirvijahdintien alueelta.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lisäksi on luovutettu 1 teollisuustontti. Uutena myyntitulo kohteena on ollut luovuttamattomien teollisuustonttien puiden hakkuu. Lisäksi ympäristöyksikössä valmisteltiin kunnan pienien metsätilojen tarjouskilpailu. Metsätiloista jätettiin yhteensä 10 tarjousta, jotka koskivat seitsemää tilaa. Ympäristölautakunta käsittelee tehdyt tarjoukset syyskuun lautakunnan kokouksessa. Tilat, joista ei saatu tarjouksia on laitettu uudelleen tarjouskilpailuun. Mittaus ja kartastot Mittaus ja kartasto yksikön tavoitteena on tuottaa kunnassa laadukasta mittaustoimintaa ja paikkatietopalvelua kustannustehokkaasti. Tonttien kysynnän ja rakentamisen määrän hiipumisen vaikutukset heijastuvat myös mittaus ja kartastot yksikön tulokseen. Tulototeuma on 47,9 %, mikä on hieman alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset 50,5 %. Toimintaa tullaan jatkamaan vastuullisen taloudenhoidon periaatteella. Kesän aikana rakennusten sijainnin merkinnät ja sijaintikatselmukset on tehty tilausten mukaisesti. Lisäksi on suoritettu Lehmon ja keskustan alueen vuokratonttien muodostumisen tarkastamista, nurkkapisteiden merkitsemistä sekä kaavoitukseen liittyviä maastotöitä. Muut kunnallistekniset mittaustyöt mm. Mustolan ja Kontiorannan Ristilahden alueella on suoritettu sovitusti. Vesi ja viemärikartoitus projekti etenee myös hyvää vauhtia. Työn valmiusaste on n. 90 %. Maanmittausinsinöörin siirryttyä toisiin tehtäviin yksikön muut työntekijät ovat hoitaneet välttämättömät työtehtävät mm. osoiteasiat. Uuden maanmittausinsinöörin aloittamisen myötä työtehtävien hoito palautuu ennalleen syksyn aikana. Talven aikana paikkatietoaineistojen sekä järjestelmien kehittämistyötä jatketaan ja osoitejärjestelmää tarkastetaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä. Loppusyksyn aikana suoritetaan rakennuslupiin liittyvien mittaustöiden lisäksi mm. Lehmon alueen vuokratonttien maastoon merkitsemistä, Kontioniemen kaava alueen maastomallin mittaamista ja pohjakartan tarkastamistyötä. T Asuminen Asumispalvelujen toiminta on pysynyt ennallaan. Maaseutu Kontiolahden kunta kuuluu Liperin kunnan hallinnoimaan Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta alueeseen. Tämän vuoden alusta lähtien maaseutuasiamies on ollut tavattavissa Kontiolahden toimipisteessä joka toinen viikko yhtenä ja joka toinen viikko kahtena päivänä. Kevään 2015 tukien haussa jätettiin tukihakemukset 86 maatilalta, joista

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta maatilaa (81,4 %) jätti hakemukset sähköisesti. Tukea hakeneiden maatilojen määrä väheni seitsemällä edellisestä vuodesta. Rakennusvalvonta Touko elokuussa on myönnetty rakennuslupia 80 kpl, toimenpidelupia 12 kpl ja ilmoituslupia 33 kpl. Myönnetyistä rakennuksista erillisiä pientaloja on 14 kpl, rivitaloja 3 kpl ja maatalousrakennuksia 3 kpl. Uusia asuntoja on luvitettu yhteensä 28 kpl. Lupien osalta määräaikojen valvontaa on suoritettu muiden töiden ohessa rakennuslupia, joiden määräaika rakennustöiden loppuun saattamiseksi on mennyt umpeen, oli 9 kpl. Rakennuslupia, joiden kolmen vuoden määräaika töiden aloittamiselle on mennyt umpeen, oli 7 kpl. Rakennetun ympäristön valvontaa on suoritettu yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa. Korjaus ja energia avustushakemuksia jätettiin kahdeksan, joista viisi myönnettiin. Ympäristönsuojelu Ilmasto ohjelman toteuttamistyö on jatkunut eri osastojen kanssa käytyjen tavoitekeskustelujen kautta ja osallistumalla yhteisiin Joensuun ilmastohankkeen tapahtumiin. Teknisellä osastolla on meneillään laaja katuvalojen muutostyö entistä energiaystävällisemmiksi ledilampuiksi. Kesäkauden 2015 aikana ratkaistiin useita Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen alueella vireillä olleita vapautushakemuksia liittymisvelvollisuudesta vesi j a viemäriverkostoon. Työ jatkuu vielä kyläalueilla ja muiden vesihuoltolaitosten alueilla. Vieraslajien torjunnan tarpeellisuudesta ja uusista keinoista torjuntaan tiedotettiin kuntalaisille. Elokuun lopussa oli vireillä 4 maa aineslupaa ja 3 ympäristölupaa. Oheismateriaali: Osavuosiraportti Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy osavuosiraportin 2/2015 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti Liitteet Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2015 ja talousarvion tarkistaminen, osavuosiraportti 2/2015

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat / /2015 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 151 Sisäisen valvonnan ohjeen 3.6 mukaan lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty kunnan hallintosäännössä. Ilmoitus laskujen hyväksyjistä on tehtävä taloustoimistolle kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi hyväksyjän virka / toimi tai luottamustehtävä. Vastaanottajana / asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat ovat vuodelle 2015: Tositteiden hyväksyjinä ovat kaavoitusjohtaja Matti Moisala ja rakennustarkastaja Ulla Kettunen. Heidän lisäkseen laskujen asiatarkastajina toimivat asuntosihteeri Lahja Hiltunen, maaseutusihteeri Teuvo Hirvonen, maanmittausinsinööri Kimmo Kymäläinen, ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, tarkastusinsinööri Irene Pieviläinen, lupakäsittelijä Seppo Viitanen, toimistosihteeri Liisa Parviainen, toimistosihteeri Pirjo Törrönen, suunnitteluavustaja Leena Sipilä ja suunnitteluavustaja Maija Parikka. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2015 hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Maanmittausinsinööri Marja Liisa Sykkö on ottanut viran vastaan lukien. Hänet tulee lisätä edeltäjänsä tilalle ympäristölautakunnan laskujen vastaanottajaksi/asiatarkastajaksi. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Maanmittausinsinööri Marja Liisa Sykkö hyväksytään laskujen asiatarkastajaksi vuodelle 2015.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen 244/ /2014 Ympäristölautakunta 152 Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan tarkastusinsinöörin virkaa varten lukien. Tarkastusinsinöörin virka oli haettavana Määräaikaan mennessä tuli kaksikymmentäkuusi (26) hakemusta. Haastattelut pidettiin Haastattelutyöryhmässä olivat mukana ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pekka Ahlholm, varapuheenjohtaja Mika Kontkanen, kaavoitusjohtaja Matti Moisala ja rakennustarkastaja Ulla Kettunen. Haastatteluun oli kutsuttu hakijoista Jani Isohella, Irene Pieviläinen ja Jari Hurskainen. Oheismateriaali: yhteenveto hakijoista. Lisätietoja:Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Kaavoitusjohtaja tekee esityksen valittavasta henkilöstä lautakunnalle kokouksessa. Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää valita tarkastusinsinöörin virkaan lukien rakennusinsinööri Irene Pieviläisen. Varalle ei valita ketään. Viran tehtäväkohtainen palkka on /kk. Virassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli 290/ /2015 Ympäristölautakunta 153 Hakija: Knif Pekka ja Sirpa Paikka: Kontiolahden kunnan Kolin kylä, tila Niittylä RN:o 3:8. Tilan pinta ala on n m². Hakemus: Noin 48 m²:n suuruisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaavallinen tilanne: Pohjois Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma) ja matkailun ja virkistyksen vetovoima alueeseen (mv 1). Mv merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia. Mv1 merkintä viittaa Kolin Ahmovaaran Vuonislahden Ahvenisen alueeseen. Ma merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee maa ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Merkinnällä osoitetaan maa ja metsätalousalueina kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muuta käyttötarkoitusta. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hakijan perustelut: Hakija perustelee hakemustaan mm. seuraavasti: rakennuksessa kaikki nykyajan mukavuudet. Ei vaikutuksia ympäristöön. Tarkoitus muuttaa pysyvästi kuntaan eläkepäiviksi. Saman tien varrella on useita ympärivuotisia asujia.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen tarvittavassa laajuudessa. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Yleisenä tavoitteena ja periaatteena loma asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisessa ympärivuotiseksi pidetään kunnan kannalta mm. sitä, että tontti sijoittuu lähelle taajamaa tai muuten lähelle olemassa olevia palveluja. Myös alueella olevan tiestön tulisi olla kunnossa, koska luvan myöntäminen voi aiheuttaa myöhemmin mahdollisia mm. oppilaskuljetusvaatimuksia. Rakennuksen tulee myös täyttää ympärivuotisen asunnon tekniset vaatimukset. Knifien tapauksessa lomarakennus ei täytä mitään ympärivuotisen asumisen vaatimuksia, vaan vaatii mittavat korjaustyöt. Mikäli hakijat tekevät tarvittavat muutostyöt lomarakennukseen, hakemus voidaan myöntää. He joutuvat kuitenkin hakemaan poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen rakennusluvan, jossa tekniset vaatimukset tulee tarkastettua. Rakennuspaikan tulee sijaita alueella, jossa loma asunnon omakotitaloksi muuttaminen ei tule aiheuttamaan haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle. Käyttötarkoituksen muutoksella ei saa vaikeuttaa myöskään luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Muutos ei myöskään saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia. Näitä haittoja kyseessä oleva muutos ei tule aiheuttamaan. Merkittävin ongelma kunnan sekä hakijan kannalta on rakennuksen sijainti kaukana kaikista palveluista. Hakija on kuitenkin ottanut asian huomioon omissa suunnitelmissaan. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 370 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Niittylä 3:8 Koli, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti 300/ /2015 Ympäristölautakunta 154 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitsevasta Huuhkaja RN:o 62:31 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous. Pohjois Karjalan ELY keskuksen tarjous oli euroa. Kaavoitusjohtaja neuvotteli myyntihinnaksi ELY keskuksen kanssa euroon, mikä vastaa paremmin tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Pohjois Karjalan ELY keskuksen tekemän korotetun tarjouksen ja myy sille Kontiolahden kylässä sijaitsevan Huuhkaja RN:o 62:31 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 4,30 ha ja se rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Liitteet Tilan Huuhkaja RN:o 62:31 myyminen Kontiolahti, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo 298/ /2015 Ympäristölautakunta 155 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Marjasärkkä RN:o 6:24 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pihatyö Nuutinen Oy:n tarjous oli euroa ja Ninja Kylänpään tarjous euroa. Ninja Kylänpään tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Ninja Kylänpään tekemän tarjouksen ja myy hänelle Lehmon kylässä sijaitsevan Marjasärkkä RN:o 6:24 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 0,53 ha. Liitteet Tilan Marjasärkkä RN:o 6:24 myyminen Lehmo, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo 301/ /2015 Ympäristölautakunta 156 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Sorola RN:o 8:11 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Anssi Turusen ja Raija Pynnösen tarjous oli euroa ja Olga ja Konstantin Timoninin tarjous euroa. Olga ja Konstantin Timoninin tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Olga ja Konstantin Timoninin tekemän tarjouksen ja myy heille Lehmon kylässä sijaitsevan Sorola RN:o 8:11 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 1,07 ha. Liitteet Tilan Sorola RN:o 8:11 myyminen Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso 302/ /2015 Ympäristölautakunta 157 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Puson kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 1:65 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Pohjois Karjalan ELY keskuksen tarjous koski erillistä määräalaa ja oli suuruudeltaan euroa. Matti Turunen tarjosi koko tilasta euroa. Matti Turusen tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Matti Turusen tekemän tarjouksen ja myy hänelle Puson kylässä sijaitsevan Koulula RN:o 1:65 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 12,76 ha. Liitteet Tilan Koulula RN:o 1:65 myyminen Puso, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso 299/ /2015 Ympäristölautakunta 158 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Puson kylässä sijaitsevasta Mäkelä RN:o 11:96 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous Risto Romppaselta. Tarjouksen suuruus oli euroa. Tehty tarjous vastaa myytävän tilan arvoa. Myytävän tilan maaperässä sijaitsee myös tarjouksen tekijän putkistoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Risto Romppasen tekemän tarjouksen ja myy hänelle Puson kylässä sijaitsevan Mäkelä RN:o 11:96 nimisen tilan hintaan euroa. Myytävän tilan pinta ala on 0,92 ha. Alueella oleva puusto on lähinnä lepikkoa. Liitteet Tilan Mäkelä RN:o 11:96 myyminen Puso, kartta

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolahti 305/ /2015 Ympäristölautakunta 159 Kunnanhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että kunta laittaa myyntiin julkisella tarjouskilpailulla pienet metsätilat, jotka ovat metsänhoidollisesti irrallisia eivätkä ole metsätaloudellisesti kunnan kannalta merkittäviä. Suljetut tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 21:2 nimisestä tilasta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Riitta Puhakan tarjous oli euroa. Laura Melkisen, Jouni Mitjosen, Heikki Melkisen ja Irma Melkisen tarjous oli euroa, mikäli kesken oleva puukauppa ja harvennushakkuu tehdään uuden omistajan lukuun, ja euroa, mikäli ne tehdään kunnan lukuun. Saadut tarjoukset eivät vastaa tilan arvoa. Oheismateriaali: yhteenvetotaulukko Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hylkää Kontilahden kylässä sijaitsevasta Koulula RN:o 21:2 nimisestä tilasta tulleet molemmat tarjoukset. Liitteet Kunnan pienien tilojen myyntitarjous tilasta Koulula RN:o 21:2 Kontiolaht, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 -nimisestä tilasta Lehmosta 296/ /2015 Ympäristölautakunta 160 KontioMehu on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Lehmon kylässä sijaitsevasta Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta teollisuustontti (kortteli 301, tontti 2 (osa) ja tontti 3) perustettavan asunto osakeyhtiön lukuun. Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta euroa. Oheismateriaali: kauppakirjaluonnos Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Lehmon kylässä sijaitsevasta Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta määräalan KontioMehulle perustettavan osakeyhtiön lukuun. Määalasta muodostuu Lehmon asemakaavan mukainen teollisuustontti (kortteli 301, tontti 2 (osa) ja tontti 3). Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta euroa. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Tontin mittausmaksu on 370 euroa. Liitteet Määräalan myyminen Jaamantori RN:o 2:112 nimisestä tilasta Lehmosta, kartta

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo 292/ /2015 Ympäristölautakunta 161 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien alueelta yhteensä 10 AO tonttia. Kaikkia tontteja ei luovutettu tässä haussa. Jäljelle jääneet tontit asetettiin toistaiseksi vapaasti hakujärjestyksessä luovutettaviksi. Markus ja Eeva Korpi ovat allekirjoitetulla ja toimitetulla hakemuksella pyytäneet saada ostaa korttelista 557 tontin nro 2. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO tontin mittausmaksu on 227. Ostaja vastaa lisäksi tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Markus ja Eeva Korvelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä määräalan Hirvasranta RN:o 46:82 nimisestä tilasta kortteli 557 tontti nro 2. Tontin pinta ala on noin m² ja kauppahinta on ympäristölautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Ostaja vastaa lisäksi tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 557 tontti 2 Lehmo, kartta

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo 281/ /2015 Ympäristölautakunta 162 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan ja Suutelan alueilta yhteensä 8 AO tonttia ja 4 AP tonttia. Hakuajan päätyttyä ympäristölautakunta päätti luovuttaa korttelin 838 AP tontin nro 2 Taloykköset Oy:lle. Taloykköset Oy on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan heti. AP tontin mittausmaksu on 227. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Taloykköset Oy:n välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä määräala Mustola RN:o 9:73 nimisestä tilasta (AP kortteli 838, tontti nro 2). Tontin pinta ala on noin m². Tontin kauppahinta on ympäristölautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen tilasta Mustola 9:73 kortteli 838 tontti 3 Lehmo, kartta

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo 295/ /2015 Ympäristölautakunta 163 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut Jarkko ja Saija Kauhasen kanssa Lehmon kylässä sijaitsevan Nurkkala RN:o 8:77 nimisen tilan ostamisesta kunnalle. Tilan pinta ala on n m². Kauppahinnaksi on sovittu euroa. Tontilla sijaitsee omakotitalo ja varastorakennus. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta on ostanut Saija ja Jarkko Kauhaselta Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevan Nurkkala RN:o 8:77 nimisen tilan rakennuksineen hintaan euroa. Tilan pinta ala on n m². Liitteet Tilan ostaminen Nurkkala RN:o 8:77 Lehmo, kartta

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella 303/ /2015 Ympäristölautakunta 164 Kontiolahden kunta on ostanut muutama vuosi sitten Sorala nimisen tilan Lehmon eteläpäästä. Tila on vanhaa maa ainesten ottoaluetta. Maa ainesten ottotoimintaa on alueella ollut luvulla. Alue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisessa paikassa rajoittuen Kylmäojantiehen. Maa ainestenoton yhteydessä on alueelle läjitetty erilaisia aineksia. Tästä johtuen alueella on pyritty kartoittamaan täyttöalueet. Näiden lisäksi myös alueen pohjavesitaso on selvitetty mittauksilla. Alueen käyttöönotto rakentamiseen vaatii esirakentamistoimenpiteitä. Alueelle onkin laadittu esirakentamissuunnitelma ja kuivatussuunnitelma. Tarkoitus on, että alueesta tehdään ns. ammattirakentajien alue. Esirakentamistoimenpiteet tehdään kunnan toimesta ja syntyneet kustannukset peritään tontin luovutuksen yhteydessä. Kaavoitusyksikössä on valmisteltu alueen asemakaavaluonnos. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Soralla nimisen tilan asemakaavoituksen ja asettaa päivätyn Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella olevan asemakaavaluonnoksen sekä hankkeeseen liittyvän osallistumis ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 62 :n ja 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti. Lisäksi asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä, Pohjois Karjalan ELY keskukselta ja Pohjois Karjalan maakuntaliitolta. Liitteet Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, osallistumisja arviointisuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaluonnoskartta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaluonnosselostus Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, esirakentamisen yleissuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvitys Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvityksen liitteet 1 3 Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto ja maisemaselvityksen liite 4 (linnustoselvitys) Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, Murskanlammen ja Suutelanmontun maaperän tilan selvitys

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 152/ /2014 Ympäristölautakunta UPM Kymmene Oyj on aloittanut ranta asemakaavoituksen ja muutoksen omistamiensa Puson kylän tilojen 60:1 ja 59:7 ranta alueilla, jotka ovat Herajärvellä, Pusonjärvellä, Ripulijärvellä ja Kaitajärvellä. Suunnittelun kohteena on Korkeimman hallinto oikeuden päätöksellä /1/11 kumoamat alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Ripulijärven ja Kaitajärven lyhyet rantaosuudet jo vahvistetussa ranta asemakaavassa. Ranta asemakaavan muutos koskee maa ja metsätalousalueita sekä maa ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnos ja osallistumis ja arviointisuunnitelma ovat nyt valmistuneet ja ne voidaan laittaa nähtäville, sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti päivätyt osallistumis ja arviointisuunnitelman ja luonnosasiakirjat koskien Kontiolahden pienvesien ranta asemakaavan muutosta ja laajennusta julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot Pohjois Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois Karjalan ja Pohjois Savon ELY keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Kaavatyö koskee Puson kylän tiloja RN:o 60:1 ja RN:o 59:7. Ympäristölautakunta Kontiolahden kunnan pienvesien ranta asemakaavan päivätyt luonnosasiakirjat ja osallistumis ja arviointisuunnitelma olivat MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausunnot pyydettiin Pohjois Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois Karjalan ja Pohjois Savon ELY keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat ohessa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiivistelmä: Maakuntakaavan tilannetta on kuvattu laajasti kaavaselostuksen kappaleessa 3.2. Täydennyksenä jo esitettyihin kohtiin Herajärven Mäntyselän rannalle osoitetut rakennuspaikat voidaan katsoa kuuluvan maakuntakaavassa (1. vaihe) esitettyyn Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema alueeseen (ma 1). Toisaalla taas yksi suunnittelualueen rakennuspaikoista kohdistuu Ripulijärven harjualueelle, joka on maakuntakaavassa (3. vaihe) esitetty maakunnallisesti arvokkaana harjualueena (ge 1). Suunnittelumääräyksen (ge 1) mukaan

30 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset arvot. Kaavaselostukseen tulee myös täydentää, että maakuntakaavan 3.vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa tuleekin tarkastella vielä erityisesti edellä mainittujen alueiden osalta, onko suunnitellulla rakentamisella haitallisia vaikutuksia esimerkiksi maisemaan ja onko rakennuspaikkojen osoittamiselle tämän myötä edellytyksiä. Luonnosvaiheessa olevien asemakaavan ja asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee selvittää sekä kaavoitettavan alueen että myös rantakaavoitettavan alueen ympäristön ranta alueiden vaikutukset kokonaisuutena. Vain näin toimien voidaan varmistua, että kaava on maakuntakaavamerkintöjen (ge 1) mukainen ja että kaavaratkaisu täyttää valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maankäyttö ja rakennuslain asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset. Kaavaselostuksessa ei esitetä myöskään mitoituslaskelmaa, jonka perusteella saisi käsityksen rantarakentamisen tehokkuudesta. Jos laskelma tai vaikutusten arvioinnit on esitetty aikaisemmassa vaiheessa, tulisi se liittää myös tähän käsillä olevan kaavan luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi sitä, miten lintuselvitys on otettu kaavaratkaisussa huomioon tai onko sitä huomioitu millään tavalla. Erityisesti kaavaluonnoksissa kiinnittää huomiota se, että lintuselvityksen mukaan Ripulijärven luoteisosassa on tavattu kaakkuri ja kuikka sekä Kaitajärvellä ja Pusonjärvellä kuikka. Tästä huolimatta kaavassa on osoitettu rakentamista hyvinkin lähelle lintuselvityksen havaintoja. Vastine: Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema aluemerkintä lisätään kaavakarttaan, samoin arvokas Pitkälampi Ripulinjärvi harjualue ge merkinnällä. Maakuntakaavan 3. vaiheen vahvistuspäivä lisätään. Arvokkaalla harju alueella rakentaminen ei ole kiellettyä. Vain maa ainesten ottaminen alueella ei ole luonnon ja maisemansuojelullisista syistä mahdollista. Kaava merkintä ei salli kellarikerroksen rakentamista. Kaavalla ei ole vaikutusta Kolin maisema alueeseen. Selostusta täydennetään tarvittavilta osin. Ripulijärven luoteisosassa tavattu kaakkuri on ruokailulennollaan koilliseen lentänyt kaakkuri (DIR, NT) eikä kuulu järven pesimälajeihin. Kaakkuri pesii ainoastaan pienillä suorantaisilla lammilla ja suorimmillä ja saa ravintonsa laajoilta selkävesiltä usein kaukanakin pesälammiltaan. Ripulijärven luoteisosassa tavattu kuikka lintuselvityksen karttaliitteessä tarkoittaa kuikkaparia ja niiden pesäpaikka ei ole tiedossa (lintuselvitys s. 6). Kaitajärvellä ei ole tavattu kuikkaa. Pusonjärvellä kortteliin 6 osoitetut rakennuspaikat 2 ja 3 siirretään kauemmaksi kuikan pesästä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tiivistelmä: Pusonjärveltä löydetyn kuikan pesän kohdalta on siirretty kaksi rakennuspaikkaa Ripulinjärven eteläosan kortteliin 25 tontille 4 ja

31 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaitajärven koillisosan kortteliin 15 tontille 4. Kuikan pesä on merkitty linnustoselvityksessä väärään paikkaan, joten tieto on tarkistettava. Herajärven rannan alueella maasto on varsin rehevää. Korttelin 8 tontti 2 on osoitettu hankalasti soistuneen alueen ja rannan väliselle kumpareelle, jolle sijoittuu myös osa tontista 3. Lisäksi saman korttelin tontin 5 kohdalla on kuikan pesä, jota linnustoselvittäjä ei ole havainnut. Kyseisten tonttien siirtomahdollisuudet on tutkittava. Korttelin 25 tontti 4 tulee siirtää tai poistaa. Purojen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain (metsäl 10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja luonnontilaiset purot vesilain (VL 17a ) suojeltuja luontotyyppejä. Ripulinjärven ja Pieni Ripulilammen välisen puron ympäristö on merkitty kaavakartassa sp merkinnällä. Alle hehtaarin kokoiset lammet, kuten Pieni Ripulilampi, ovat vesilain suojeltuja luontotyyyppejä (VL 15 a ) ja niiden lähiympäristöt ovat metsälain 10 :n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Herajärven Enonsalmen lehto on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla on kaavakartassa luo merkintä. ELY keskuksen mielestä rakennuspaikkojen osoittaminen niemen kärkeen on maisemallisesti kyseenalaista ja yleisten kaavoitusperiaatteiden vastaista. Tällä perusteella korttelin 9 tontit 1 ja 2 tulee siirtää tai poistaa. Maakuntakaavan 2. vaiheessa on Ripulijärven ympäristöön osoitettu arvokasta harjualuetta osoittava merkintä ge 1. Nämä alueet on osoitettava kaavakartassa. Kaavakartassa tulee näkyä ohjeelliset tieyhteydet kullekin tontille. Pohjois Karjalan luonnonsuojelupiiri tulee liittää osallisiin. Vastine: Siirretään kuikanpesämerkintä linnustoselvityksessä oikeaan paikaan ja kaavakartalla korttelille 6 osoitetut rakennuspaikat 2 ja 3 siirretään kauemmaksi kuikanpesän paikasta. Herajärven rannan alueella korttelin 8 tonteille 2 ja 3 pystyy rakentamaan. Tontti 5 poistetaan. Siirtomahdollisuutta ei ole, koska ei ole järkevää paikkaa. Korttelin 25 tontti 4 on kavennettu. Tontin rajaus on muutettu siten, että purojen välittömät lähiympäristöt jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Herajärven rannan alueella korttelin 9 tontti 2 poistetaan, koska kapea Enonsalmi on tärkeä kulkuväylä ja talvisin salmi on sula ja kulku tapahtuu mantereen kautta. Arvokas Pitkälampi Ripulinjärvi harjualue osoitetaan maakuntakaavan mukaisesti. Ohjeelliset tieyhteydet lisätään.

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot