klo Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa Valtakatu 33, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.4.2014 klo 9.00-15.00 Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa Valtakatu 33, Kuusankoski"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Aika klo 14:00-15:15 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Pulla Peltola puheenjohtaja Eeva Forsström sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Keijo Rinnesalmi Teppo Sainio Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa klo Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa Valtakatu 33, Kuusankoski

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Osallistujat Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja Jaakkola Allan varapuheenjohtaja Hongisto Mikko jäsen Lantta Sari jäsen Palonen Juha jäsen Pasi Tero jäsen Peltola Tuomo jäsen Rinnesalmi Keijo jäsen Sainio Teppo jäsen Silvala-Jokinen Sorella jäsen Mettälä Petri varajäsen Muut Ahtiainen Anne esittelijä Rautiainen Leena asiantuntija Soini Arja asiantuntija Forsström Eeva pöytäkirjanpitäjä Sironen Anne asiantuntija 24 Poissa Hartikainen Jutta jäsen Koivunen Pasi Lindeman Ari Luotonen Hannu jäsen jäsen vs. kaupunkikehitysjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kotkan jätemaksutaksa alkaen Lausuntopyyntö Ekokem-Palvelu Oy:n Kouvolan 69 teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 22 Oikaisuvaatimus Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön 71 viranhaltijapäätökseen Pekka Telkän jäteastian tyhjennysvälipäätöksestä 23 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat 77

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kyjäte 18 Hallintosäännön 39 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kymen jätelautakunnan päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Kyjäte 19 Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kymen jätelautakunnan päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Rinnesalmi ja Teppo Sainio.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Kotkan jätemaksutaksa alkaen 4079/ /2014 Kyjäte 20 Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Jätelain 79 :n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 :ssä. Jätelain 81 :n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen numeeriset taksataulukot. Kotkan kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset sekä hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta. Kuljetusurakan hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa vuosittain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuorma-autoliikenteen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella. Hinnantarkistuksen lähtötaso on vuoden 2012 maaliskuun pisteluku jota verrataan jakson 3/2013-2/2014 pistelukujen keskiarvoon. Sopimuksen hinnantarkistusehdon mukaisesti laskettu indeksimuutos on 0,72%, joka esitetään huomioitavaksi taksassa. Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan hyväksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää urakoitsijalle maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luottotappiovarauksen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajojärjestelykustannuksen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama porttimaksu eli loppukäsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva perusmaksu, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus. Porttimaksun perusteena oleviin käsittelyhintoihin ei ole tullut muutoksia. Yksityiskohtaiset taksaperusteet ilmenevät liitteestä 1. Loppujätteen astiatyhjennysmaksut halpenevat maksuperusteiden yhtenäistämisestä johtuen keskimäärin 3.2 %. Taksa käsittää loppujätteen ja biojätteen astiatyhjennysmaksut sekä tuottajavastuun mukaista keräystä täydentävän hyötyjätteiden (keräyspaperi, -kartonki, pienmetalli ja lasi) keräyksen

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta astiatyhjennysmaksut sekä Heinsuon jäteaseman vastaanottomaksut. Biojätteen tyhjennysmaksuihin esitetään kuljetuskustannusindeksin mukaista korotusta kuljetusmaksuun. 240 litran biojäteastian käsittelymaksuun esitetään tilavuusperusteisesti 33 sentin korotusta. Muiden hyötyjätteiden tyhjennysmaksut ja jäteaseman vastaanottomaksut pysyvät nykyisellään. Jätetaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähetettiin pidettäväksi nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski ja Kotkan kaupungintalossa 4. kerros osoitteessa Kustaankatu 2, Kotka. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kymen jätelautakunnan ja Kotkan kaupunkien internet-sivuilla ajalla Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään mielipidettä asiasta. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta määrää Kotkan jätemaksutaksan alkaen edellä esitetyn mukaisena. Kymen jätelautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Lausuntopyyntö Ekokem-Palvelu Oy:n Kouvolan teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 4072/ /2014 Kyjäte 21 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Kouvolan kaupunkia antamaan lausuntonsa otsikossa mainitusta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Asiata pyydetään hankkimaan myös kaupungin ympäristösuojelusta, jätehuollosta, maankäytöstä, teknisestä toimesta sekä pelastustoimesta vastaavien lautakuntien lausunto. Lausuntopyyntö kuulutuksineen on tämän asian oheismateriaalina nro. Ekokem-Palvelu Oy on toimittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) hankkeesta, joka koskee Kouvolan Keltakankaan Hyötyvirran (ent. Ekopark) alueella sijaitsevan Kouvolan Teollisuusjätekeskuksen laajentamista. YVA- ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin järjestämisestä sekä arvioinnissa tarvittavista selvityksistä. YVA - ohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, maankäyttötarpeesta sekä toteuttamisvaihtoehdoista. Ekokem-Palvelu Oy:llä on ollut teollisuusjätteenkäsittelykeskus Hyötyvirran alueella vuodesta 2007 lähtien. Yhtiöllä on ympäristölupa vastaanottaa erilaisia jätteitä ja vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä käsiteltäväksi, hyödynnettäväksi sekä loppu sijoitettavaksi kaatopaikalle enintään t/a. Hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelle ja laajentaa vaarallisten jätteiden kaatopaikka-aluetta sekä ottaa samalla käyttöön uusia jätteen käsittelymenetelmiä, mm. kierrätyspolttoaineiden valmistus esim.. rakennus-, purku- ja energiajätteestä, muovien lajittelu ja kierrätys, tuhkien ka lietteiden lannoitevalmistus, Kierrätysterminaalin perustaminen, nykyisen vesienkäsittelylaitoksen siirtäminen käsittelykeskuksen alueelle, jätteenpolton kuonien käsittely bioliottamalla (VE2) sekä vanhansuljetun kaatopaikan Keltakankaan kaatopaikan jätteiden hyödyntäminen mm. raaka-aineena (ns. landfill minig) (VE1B ja VE). YVA-ohjelma on nähtävillä mm. yhteysviranomaisen Internet-sivuilla: Lautakunnan jäseniä pyydetään hakemaan YVA-ohjelma em. osoitteesta. Lausunnot ja mielipiteet tulee esittää mennessä ELY-keskukselle. Esitys lausunnoksi: Kymen jätelautakunnalla ei ole Kouvolan teollisuusjätekeskuksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan lausuttavaa. Kymen jätelautakunta päättää JL 32 :n mukaisesti asumisessa syntyvistä

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta ja julkishallinnon yhdyskuntajätteistä. YVA-ohjelmassa pyydetään lausuntoa teollisuusjätekeskuksen maankäyttötarpeesta ja toteutumisvaihtoehdoista. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta antaa lausunnon jätehuollon ja maankäytön osalta, koska lausunnossa otetaan kantaa Keltakankaan suljettua kaatopaikkaa koskevassa suunnitelmassa sekä alueen maankäyttöön liittyvissä asioissa kuten mahdollisesti tarvittavasta asemakaavamuutoksesta. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle edellä esitetyn lausunnon. Kymen jätelautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Oikaisuvaatimus Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen Pekka Telkän jäteastian tyhjennysvälipäätöksestä 3645/ /2014 Kyjäte 22 Pekka Telkkä on tehnyt Kymen jätelautakunnalle osoitetun oi kai su vaa timuk sen jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksestä Viranhaltijapäätöksessä Pekka Telkälle ei myönnetty kahdentoista (12) viikon tyhjennysväliä jäteastian tyhjennykselle. Voimassa olevan Kymenlaakson ja Lapinjärven jä te huol to mää räys ten mukai ses ti pisin myönnettävä jäteastian tyhjennysväli on kaksitoista (12) viikkoa mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteet asian mu kai ses ti kompostorissa. Oikaisuvaatimuksessa Pekka Telkkä anoo muutosta vi ran hal ti ja pää tökseen ja vaatii kahdentoista (12) viikon tyh jen nys vä liä jäteastian tyhjennykselle. Perusteluna hän esittää seuraavaa: - kiinteistöllä on ollut jo käytössä kahdeksan (8) viikon tyhjennysväli - biojätteet kompostoidaan avokompostissa - elintarvikejätettä tulee ainoastaan perunankuorista ja muista juureksista ja kalajätteet haudataan maahan - nykyinen kahdeksan (8) viikon tyhjennysväli on liian lyhyt, astia jää vajaaksi tyhjennettäessä - taloudessa asuu kaksi henkilöä Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä nro 2. Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset kohdan 3 mukaan: Loppujäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää, jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä (kompostorissa) tai kiinteistö kuuluu biojätteen erilliskeräyksen piiriin: - neljään (4) viikkoon tekemällä kirjallinen ilmoitus kunnallisen jätehuollon toteuttajalle. - neljää (4) viikkoa pidemmäksi enintään 12 viikkoon tekemällä kirjallinen hakemus kunnan jätehuoltoviranomaiselle - yhden tai kahden henkilön talous, kesäkaudella (viikot 41-17) tyhjennysväli kaksi (2) viikkoa ja talvikaudella (viikot 18-40) ja neljä (4) viikkoa ilman asianmukaista kompostointia. Peruste jäteastian tyhjennysvälin pidentämiselle jätehuoltomääräysten mukai ses ta pisimmästä tyhjennysvälistä (12 viikkoa) ei ole se, että jä te as tia on vajaa tyhjennettäessä, biojätteet kompostoidaan avokompostissa sekä haudataan maahan. Pekka Telkän nykyinen tyhjennysväli 8 viikkoa ei ole jätehuoltomääräyksien mukainen, koska kiinteistöllä ei ole biojätteen kompostoria.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Kiinteistön jätehuoltoilmoituksen mu kaan Pekka Telkän kiinteistöllä on 240 l jäteastia. Pekka Telkälle myönnettiin jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksessä pisimmät tyhjennysvälit mitkä jätehuoltomääräyksien mukaan voidaan myöntää ilman asianmukaista biojätteen kompostointia: Kesäkaudella (viikot 18-40) kaksi (2) viikkoa ja talvikaudella (viikot 41-17) neljä (4) viikkoa. Viranhaltijapäätös jäteastian tyhjennysvälistä on aina määräaikainen ja voi mas sa olopäivämäärä on päätöksessä. Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen, p , leena.rautiainen(a)kouvola.fi Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rustein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muuteta. Kymen jätelautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Ilmoitusasiat Kyjäte Viranhaltijapäätökset Kymen jätelautakunnan jätehuoltohuoltopäällikö: Yleinen päätös TYHJÄ PÄÄTÖS Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kivelä Marko) Miehikkälä Päätös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Takkunen Tuulikki ja Pasi) Määräaikainen autiotilapäätös (Hyyryläinen Simo-Heikki) Määräaikainen autiotilapäätös (Häkkänen Hannu), Määräaikainen autiotilapäätös (Asikainen Kaarle), Määräaikainen autiotilapäätös (Ruohonen Eero), Pankalahti, Määräaikainen autiotilapäätös (Kokkonen Tommi ja Marja-Leena), Määräaikainen autiotilapäätös (Hyttinen Esa), Määräaikainen autiotilapäätös (Penttinen Tapio), Määräaikainen autiotilapäätös (Mattila Kari ja Ritva), Pankalahti, Päätös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon järjestämisestä ja tyhjennysvälipäätös (Ilves Janne), Kotka Määräaikainen autiotilapäätös (Ahonen Seija), Kotka Määräaikainen autiotilapäätös (Ahonen Seija), Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Levänen Aila) Miehikkälä Määräaikainen autiotilapäätös (Huttunen Helmi), Mynttilä, Määräaikainen autiotilapäätös (Koivisto Ilmo), Nurmaa, Määräaikainen autiotilapäätös (Vanha-aho Veikko), Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Martikainen Pirkko) Halmeniemi, Määräaikainen autiotilapäätös (Pulkkinen Pauli), Huutoniemi, Määräaikainen autiotilapäätös (Laari Aira), Käävänkylä, Määräaikainen autiotilapäätös (Häkkinen Pertti), Tuustaipale, Määräaikainen autiotilapäätös (Siltala Päivi), Voikoski,

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Karkamo Mervi) Kuusankoski, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Pyötsiä Markku) Valkeala, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Punttila Unto) Kausala, Iitti Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Saarelma Katri) Elimäki, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Nieminen Tommi) Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Valjakka Pentti), Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Rahkola Tuulikki) Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Jäkkilä Maila) Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Happonen Eino kp) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Liesi Paavo ja Irma) Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Korkeela-Leppälä Tuula) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Autio Viive) Kotka Määräaikainen autiotilapäätös (Frimodig Marko) Määräaikainen autiotilapäätös (Frimodig Marko) Määräaikainen autiotilapäätös (Hyyryläinen Reijo) Määräaikainen autiotilapäätös (Hokkanen Ilkka) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Peltonen Veli) Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Junnola Pekka) Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Sipilä Paula) Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Korpela Anni) Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Penttilä Tiina) Määräaikainen autiotilapäätös (Volanen Tuomo) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Gunnar Hannu) Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Tolvanen Eeva) Päätös vapaa-ajan asunnon jätehuoltojärjestelyistä (Bauer Pirjo) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Ahverdov Alexandr) Kotka Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Saxlin Ari) Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Rautio Sonia) Määräaikainen autiotilapäätös (Rytkönen Tapio), Käävänkylä,

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kontto Mirja), Kotka Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Santaharju Leena) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Partanen Jouni) Kuusankoski, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Heimonen Tapio), Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Riikola Urho), Määräaikainen autiotilapäätös (Kinnunen Petri), Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Pekkalin Sinikka) Kuusankoski, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Halkola Juha), Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Tuppurainen Kari) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Virpimaa Raimo), Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Dag Taha), Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kauppi Lauri), Kouvola Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Virtanen Seppo), Valkeala, Kouvola Määräaikainen autiotilapäätös (Sågbom Gretel), Lapinjärvi Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Joas Hannu) Huutjärvi, Pyhtää Määräaikainen autiotilapäätös (Lantto Erkki), Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Telkkä Pekka), Miehikkälä Päätös vapaa-ajan asunnon jätehuoltojärjestelyistä (Laasio Päivi) Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Vanhala Taito kp), Kotka Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Parkkinen Erkki) Myllykoski, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kunnas Ulla), Myllykoski, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Penttilä Tiina), Päätös jätemaksun kohtuullistamisesta (Kyllönen Titta), Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Hovila Hannu), Pyhtää Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Jurvanen Eira), Savero, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Vähäsöyrinki Esa), Saaramaa, Kouvola Päätös jätemaksun kohtuullistamisesta (Björkman Asko ja Rauni), Päätös jätemaksun kohtuullistamisesta (Paljakka Viljo), Nurmaa, Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Leppänen Seppo ja Päivi), Karankamäki,

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Ravi Eeva), Muurikkala, Miehikkälä Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Jokisalo Marjo), Virolahti Päätös vapaa-ajan asunnon jätehuoltojärjestelyistä (Haavisto Raimo), Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Vanttola Arto), Elimäki, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kurittu Arto), Sippola, Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Khakimov Eduard), Sippola, Kouvola Päätös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Säisänen Matti) Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Suurnäkki Mirja), Kotka Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Mäkinen Leena) Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Närvänen Raimo) Kouvola Päätös vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Parkkinen Erkki) Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Forsell Annette), Kouvola Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kauppila Juha), Virolahti Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kymen jätelautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kymen jätelautakunta Muut esille tulevat asiat Kyjäte 24 Kymenlaakson Jäte Oy:n tiedottaja Anne Sironen kertoo jätehuollon tiedottamisesta ja neuvonnasta sekä ajankohtaisista asioista Kymen jätelautakunnan alueella. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kymen jätelautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Anne Sironen saapui ja poistui tämän asian käsittelyn aikana.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kymen jätelautakunta :t Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kymen jä te lau ta kun nal le. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekoaika Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen si säl tä vä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitet tava päätöksen tehneelle viranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon vaaditaan oikaisua, - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, - jos oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta oikaisuvaatimuksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen laillisen edus ta jan sa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä - oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan alkamisajankohdasta, - asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Tekniikka-ja ympäristötalon kirjaamoon niin, että oikaisuvaatimus on perillä viimeistään oikaisuvaatimuksen te kemi sel le asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päät ty mis tä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, et tä ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamispaikan yhteystiedot ja aukioloaika Käyntiosoite Valtakatu 33, Kuusankoski Postiosoite PL 32, Kuusankoski Telekopio Sähköposti Aukioloaika klo

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 18, 19 ja 21 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus 20 Valitusviranomainen Valitusperuste Valitusoikeus Valitusaika Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hal lin to-oikeu teen Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai - päätös on muuten lainvastainen. Valituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen si säl tä vä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Valituskirjelmä ja sen liitteet Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava valitusviranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaa di taan tehtäväksi, perusteet, joilla muutosta haetaan, valittajan nimi ja kotikunta, jos valittaja käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta valituksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valitusasiaan liittyvät ilmoitukset toi mi te taan. Valituskirjelmä on valittajan tai laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitet tava.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Valituskirjelmään on liitettävä - valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, - asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa niin, että va li tus on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au ki olo ajan päättymistä. Valittajan vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä en nen valitusajan päättymistä. Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika Oikeudenkäyntimaksu Käyntiosoite Puijonkatu 29 A 2. krs, Kuopio Postiosoite PL 1744, Kuopio Puhelin (vaihde) Telekopio Sähköposti ita-suomi.hao(at)oikeus.fi Asiakaspalvelu avoinna klo Hallinto-oikeuden päätöksestä peritään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa sää det ty oikeudenkäyntimaksu.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Hallintovalitus 22 Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hal lin to-oikeu teen. Valituksen saa tehdä asianosainen eli se, jota päätös koskee, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Valituskirjelmä ja sen liitteet Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava valitusviranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaa di taan tehtäväksi, perusteet, joilla muutosta haetaan, valittajan nimi ja kotikunta, jos valittaja käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta valituksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valitusasiaan liittyvät ilmoitukset toi mi te taan. Valituskirjelmä on valittajan tai laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitet tava. Valituskirjelmään on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja,

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa niin, että va li tus on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au ki olo ajan päättymistä. Valittajan vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä en nen valitusajan päättymistä. Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika Oikeudenkäyntimaksu Käyntiosoite Puijonkatu 29 A 2. krs, Kuopio Postiosoite PL 1744, Kuopio Puhelin (vaihde) Telekopio Sähköposti ita-suomi.hao(at)oikeus.fi Asiakaspalvelu avoinna klo Hallinto-oikeuden päätöksestä peritään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa sää det ty oikeudenkäyntimaksu.

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot