RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaaran kunnan omistamien metsämaiden 39 metsätaloussuunnitelmat Ympäristökatselmus Kaavateiden perusparantaminen, Ylätie ja Viistotie Lausunnon antaminen ELY-keskukselle Särkän Erä ry:n 43 poikkeamislupahakemukseen 27 Lausunnon antaminen Rautavaaran kunnanhallitukselle 45 poikkeamishakemuksesta, Eero ja Pirkko Hoffren 28 Metsäkaupoista päättäminen Tiedoksi saatettavat asiat 49

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 16:00-18:00 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kainulainen Pentti puheenjohtaja Kilpeläinen Reijo jäsen Korhonen Jorma jäsen Korhonen Lilja jäsen Pursiainen Markku jäsen Tuppurainen Tarja jäsen Oinonen Veijo varajäsen POISSA Heikkinen Merja jäsen Ahonen Matti kh:n pj. Mustonen Mika kh:n jäsen Murto Unto kunnanjohtaja MUU Berg Jorma kunnaninsinööri Immonen Mirja asiantuntija, Rautavaaran MHY Nevalainen Pirkko asiantuntija, Ympäristötarkastaja : 23 ajan, poistui klo 17:00 :n 24 ajan, poistui klo 17:30 KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Korhonen ja Lilja Korhonen, sekä varalle Tarja Tuppurainen ALLEKIRJOITUKSET Pentti Kainulainen Puheenjohtaja Jorma Berg Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR klo KASTUS Jorma Korhonen Lilja Korhonen Tarja Tuppurainen 26 PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 13:00-15:00 Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla Teknisen lautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Teknisen lautakunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekla Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä yksi pöytäkirjantarkastaja varalle. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Korhonen ja Lilja Korhonen, sekä varalle Tarja Tuppurainen.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaaran kunnan omistamien metsämaiden metsätaloussuunnitelmat Tekla Rautavaaran kunta teetti omistamiensa maiden metsätaloussuunnitelmat Rautavaaran metsänhoitoyhdistyksellä. Maastotyöt on suoritettu vuoden 2014 aikana ja aineisto valmistui kokonaisuudessaan on pyytänyt Jaakko Tossavaista esittelemään uudet metsäsuunnitelmat kokouksessaan Kunnaninsinöörin ehdotus Mirja Immonen Rautavaaran Metsänhoitoyhdistyksestä esitteli metsätaloussuunnitelmat vuosille Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristökatselmus 2015 Tekla Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen, Rautavaaran kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt teknisen lautakunnan ja tekemiä ympäristökatselmuksia. Kunnanhallitus on päättänyt antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi käydä läpi katselmuskierroksella valitut kohteet ja päättää toimenpiteistä tapauskohtaisesti kiinteistön omistajalle epäkohtien ja laiminlyöntien poistamiseksi mennessä. Kunnanhallitukselle on lisäksi annettava toukokuun kokoukseen selvitys, miten asiat ovat edenneet kuntakuvan parantamisessa. päätti kokouksessaan tehdä ympäristökatselmuksen maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaisesti Rautavaaran keskustan rakennuskaava-alueelle. Katselmuksesta ilmoitettiin etukäteen paikallislehdessä kuntalaisten aktivoimiseksi. Tarkastus suoritettiin Tarkastuksen aikana kierrettiin seuraava reitti kunnantalolta alkaen: Koulutie, Välitie, tori, Savontie, Lepotie hautausmaa, Kirkkotie, Kassarakuja, Emmintie, Puistopolku, Suutarinpolku, Kuutamopolku kunnanvarasto, Kuusitie. Katselmuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota keskustan alueella avoimina oleviin kaivantoihin (kaapelointityöt) ja niiden pölyämiseen ja vaarallisuuteen sekä hoitamattomiin puistoalueisiin ja metsikköihin. Katselmuksen tarkoitus oli herättää ihmiset kiinnittämään huomiota omaan elinympäristöönsä ja huolehtimaan siitä omaehtoisesti. päätti kokouksessaan pitää uuden katselmuksen ja käydä samoissa kohteissa kuin vuonna Katselmus tehtiin Katselmuksessa todettiin tuolloin, että esimerkiksi avoimet kaivannot oli siistitty, hautausmaan alueen jäteastiat oli siivottu. Kunnanvarastoalue oli rakennettu uudelleen ja järjestetty. Myös Kirkkotien varressa olevat teollisuusalueet olivat siistiytyneet. Kun maankäyttö- ja rakennuslain mukaan annetaan kehotus alueen siistimiseksi, on tehtävän toteuttamiseksi annettava asianosaiselle kohtuullinen aika toteuttaa määrätty toimenpide. Määräajan kuluttua alue tarkastetaan uudelleen ja tehdään asianosaisen kuuleminen ja annetaan uusi kehotus ja määräaika, ellei toimenpidettä ole suoritettu. Jälleen tehdään uusi katselmus ja kuuleminen ja ryhdytään sitten pakkokeinoin hoitamaan asiaa asettamalla uhkasakko. Nämä toimenpiteet vievät aikaa jopa vuosia ja vaativat myös aina lautakuntakäsittelyn. Pitkien käsittelyprosessien vuoksi

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnaninsinöörin ehdotus: järkevämpi menettely on usein neuvonta ja ohjeistus. Ympäristönsuojelulain nojalla voidaan puuttua alueiden siisteyteen erilaisissa lupa- ja valvontatilanteissa. Roskaantumista käsitellään myös jätelain mukaan. Hyvänä esimerkkinä kuntalaisille toimii kunta. Sen toimielinten päätöksenteko ja toiminta on esimerkkinä kuntalaisille. Tämän vuoksi ympäristön huomioiminen, luonto, energiantehokkuus ja yhdenvertainen kohtelu ja oikeudenmukaisuus tulee olla pohjana kaikelle päätöksenteolle. tulee jatkossakin tekemään katselmuksia ja ohjaamaan rakennetun- ja luonnonympäristön hoitoa ja kunnossapitoa lähinnä luvituksen ja siihen liittyvän ohjeistuksen avulla. Ympäristönhoitoon liittyvät kunnassa voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset (jakelu kaikkiin kiinteistöihin 2013) ja jätehuoltomääräykset (uusiminen käynnissä jätelautakunnassa 2015). Kunnan rakennusjärjestys antaa määräyksiä ja ohjeistusta rakennetusta ympäristöstä (uusiminen vireillä 2015). Myös kunnan alueiden kaavoituksella voidaan edistää ympäristönviihtyisyyttä. Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta toimii itsenäisenä ja riippumattomana kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena erityislainsäädännön mukaisesti. Niiden tehtävät ovat viranomaistehtäviä; lupa- ja valvontatehtäviä, joihin kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta. päättää pitää ympäristökatselmuksen Rautavaaran kunnan kirkonkylän asemakaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olevilla alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 22 luvun, mukaisesti. Lautakunta päättää katselmus ajasta ja katselmukseen osallistujista. Katselmuksesta ilmoitetaan etukäteen Pitäjäläinen lehdessä. Katselmuksen painopiste on vuosina 2010 ja 2014 tarkastetuilla alueilla. Päätös: Katselmus pidetään klo 9:00 jolloin tarkastetaan aikaisemmat alueet. Jäsenet: Pirkko Nevalainen, Petri Ahonen, Matti Markkanen, Jorma Korhonen, Merja Heikkinen ja varalla Veijo Oinonen.

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaavateiden perusparantaminen, Ylätie ja Viistotie Tekla pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Ylätien ja Viistotien peruskorjausurakkakilpailuun HILMA:n (www.hankintailmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 8 urakoitsijaa, joista tarjouskilpailuun valittiin 6 urakoitsijaa. Kunnaninsinöörin ehdotus: Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille urakoitsijoille Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon mennessä. Tarjousvaiheen aikana huomatun inhimillisen virheen takia on yksi urakoitsija jäänyt huomioimatta tarjouskilpailuun osallistujia valittaessa. Tarjousaikaa jatketaan asti. Tarjouskilpailuun valitaan kaikkiaan seitsemän urakoitsijaa. Päätös: Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunnon antaminen ELY-keskukselle Särkän Erä ry:n poikkeamislupahakemukseen Tekla Hakija: Särkän Erä ry Rasimäentie196, Rautavaara Paikka: Rautavaaran kunnan Alaköyrityn kylä, tila: Erä-Särkkä 3:59, tilan pinta-ala m² Hakemus: Rakentaa kokoontumistila rakennus 84m², sauna, kota 17.7m², lahtivaja 50m² ja komposti-wc 4 m², Yhteensä 179 m² Rakennuspaikka on ostettu Rautavaaran kunnalta ja on pinta-alaltaan m². Tontilla on noin 2000 m² lampi. Rakennuspaikka on kaavoittamaton. Rakennuslupa on myönnetty kokoontumisrakennukselle, saunalle ja kodalle, päätöspäivä Rakennushankkeelle ei ollut haettu poikkeamispäätöstä. Rakennustyöt on aloitettu saunan osalta keväällä Alueen kartta liitetään poikkeuslupahakemukseen. Rakennushanke on keskeytetty rakennustarkastajan päätöksellä. Päätös on vahvistettu Rautavaaran kunnan teknisessä lautakunnassa. Rautavaaran kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät kuuluu tekniselle lautakunnalle. ELY- keskuksen saadun selvityksen mukaan on maankäyttö- ja rakennuslain 72,1 :n mukainen vesistö. Haetut poikkeamiset: Poiketaan MRL 171 nojalla rakentaa kokoontumisrakennus 84 m², saunan 23 m² kota 18 m² lahtivaja 50 m² ja komposti wc 4m² rakentamiseen. Kerrosala yhteensä 179 m2 vesistön ranta-alueelle kuuluvalle rantavyöhykkeelle. Alueella ei ole kaavaa Poiketaan MRL 72 :n ja vesilain 11 :n määräyksistä Tieyhteys on tontille Rasimäen tieltä (noin 2km). Rakennushankkeelle on tarkoitus tehdä oma kaivo. Pesuvesien ja lahtivajan jätevesien käsittely tehdään ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan. Rakennukset tulevat Särkän Erän ry:n jäsenten käyttöön. Naapureiden kuulemista ei ole suoritettu, koska ostettu tila sijaitsee

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnaninsinöörin ehdotus: Rautavaaran kunnan omistaman maa-alueen sisällä. Rakennusjärjestyksen mukaan: Rakentamisen sijoittuminen ja sopeutuminen ympäristöön ranta-alueella: Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennusten tulee yleensä olla puupintaisia ja harjakattoisia. Rakennuspaikalla, erityisesti rannan läheisyydessä, tulee kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 25 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 1,0 metriä yläveden korkeutta ylempänä. Saunan sijainti asemapiirroksen mukaan on 51 m rantaviivasta. Saunan ja rannan välinen alue on suota. Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta päättää puoltaa Särkän Erä ry:n poikkeuslupahakemusta, koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n ja vesilain 11 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset ja poikkeaminen ei aiheuta: - haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; - eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Jorma Korhonen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös: Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Pöytäkirjantarkastajana toimii tämän pykälän osalta Tarja Tuppurainen.

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunnon antaminen Rautavaaran kunnanhallitukselle poikkeamishakemuksesta, Eero ja Pirkko Hoffren Tekla Hakija: Eero ja Pirkko Hoffren Leivontie 5, Nilsiä Paikka: Koivuranta niminen tila RN:o , Suojärven kylä. Rakennuspaikan osoite: Pirttipurontie 332a, Kangaslahti Tilan pinta-ala on m². Tila sijaitsee Nurmesjärven rannalla. Hakemus: Haetaan loma-asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi ja poikkeusta rakennusjärjestyksen säännöstä rantaetäisyyteen. Lomarakennus on rakennettu vuonna 2013 ja lopputarkastettu. Rakennuksen kerrosala on 130m² ja 1½ kerroksinen tupakeittiö ja 3 huoneen asunto. Jätevesien käsittelynä ovat wc-vedet umpisäiliö ja harmaavesien suodatus. Lomarakennuksen sijainti rannasta on 30 metriä. Kaavallinen tilanne: Alueella ei ole kaavaa. Rautavaaran kunnan rakennusjärjestys ( ) 4.2 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella: Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää. Vain vähäinen harventaminen on sallittua. Rakennusten etäisyydet rantaviivasta ja sijainnit rakennuspaikalla tulee olla sellaiset, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu tulee loma-asunnon, jonka kokonaisala on enintään 80 m2 ja jonka kokonaiskorkeus on enintään 7 m, etäisyyden rantaviivasta olla vähintään 25 metriä. Suuremman loma-asunnon tai pysyvän asunnon etäisyyden rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 40 metriä. Rantaviivalla tarkoitetaan keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesiraja ole tiedossa, on alimman lattiatason

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ oltava vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeutta korkeammalla. Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 30 m2 ja korkeus enintään 5 m, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, edellyttäen, että jätevesien käsittely ja tulvavaara huomioon ottaen rakentaminen yleensä on mahdollista ja, että rakennuksen ja rannan väliin jätetään riittävä suojapuusto maiseman luonnonmukaisuuden säilyttämiseksi. Asuntoon liittyvän enintään 15 m2 suuruisen rakennelman, kuten kodan tai grillikatoksen saa sijoittaa maalle vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ottaen kuitenkin huomioon maiseman luonnonmukaisuuden säilyttäminen. 4.3 Rakentamisen määrä rantavyöhykkeellä Rantavyöhykkeellä sijaitsevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Rantavyöhykkeellä rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Jätevesien johtamisesta maahan ranta-alueella noudatetaan valtioneuvoston asetusta: Jätevesienkäsittely talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja Rautavaaran kunnan ympäristösuojeluohjeen mukaan. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Naapureiden kuuleminen: Naapureilla ei ole huomauttamista hankkeeseen. Maakäyttö- ja rakennuslain 171 mukainen poikkeamisvalta on Rautavaaran kunnanhallituksella. Poikkeamisen edellytykset: Sovelletut lain kohdat MRL 171, 172, 173 Koska rakennushankkeesta ei ole haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, eikä alueen muulle järjestelylle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia, eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Rakennuksen tulee täyttää SRMK:n asuinrakennukselle asettamat tekniset vaatimukset. Rakennusjärjestyksen kohdat 4.2 ja 4.3 Poikkeaminen rantaetäisyydestä asuinrakennukselle 30 metriä ei aiheuta kohtuutonta haittaa rakennetulle ympäristölle. (Pysyvän

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnaninsinöörin ehdotus: asunnon etäisyyden rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 40 metriä). lausuntonaan kunnanhallitukselle puoltaa Eero ja Pirkko Hoffrenin poikkeuslupahakemusta muuttaa loma-asunto vakituiseksi asunnoksi. Lisäksi puolletaan poikkeamista rakennusjärjestyksen määräyksestä kohdan 4.2 mukaan. Asuinrakennuksen koko 130 m² ja etäisyys 30 metriä keskiveden rantaviivasta. Päätös: Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Metsäkaupoista päättäminen Tekla sai Rautavaaran metsänhoitoyhdistyksen toimesta esityksen ja tarjouksen n m3 puutavarakaupasta. Kauppaan sisältyvä puutavara on tarkoitus kerätä useammasta eri kohteesta mm. pururatojen varrelta ja Monitoimitalon ympäristöstä. Kauppa on perusteltavissa metsänhoitdollisilla töillä. Kunnaninsinöörin ehdotus Tarjousten yhteenveto oli nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urkoitsija Tarjoushinta Alv 0% Stora Enso e. Metsä Group e. hyväksyy Stora Enso OYJ:n puutavaran ostajaksi tarjouksen perusteella. Puukauppa on perusteltua metsänja ympäristönhoidon perusteella. Päätös: Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi saatettavat asiat Tekla Saatetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnaninsinöörin ehdotus: - kunnaninsinöörin tekemät hankintapäätökset ajalta: , :t 1-10, sekä yleiset päätökset ajalta: , :t Ympäristötarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta: , 1. - Toimistosihteerin tekemät viranhaltijapäätökset ajalta: , :t ja , :t Saatetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle seuraavat asiat: - Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös POSELY/48/2015, luonnonsuojelualueen perustaminen - Pohjola vakuutus Oy:n korvauspäätös EK , metsän myrskyvahinko - Ympäristöministeriön kirje YM2/401/2015, ympäristönsuojelulain 59 :n mukainen jätteen käsittelytoiminnan vakuus valvontaviranomaisen vaihtuessa - Palosuojelurahaston päätös SMDno , Rautavaaran kunta; paloaseman peruskorjaus - Savo-Karjalan Ympärisötutkimus Oy:n lausunto , Rautavaaran kunnan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös nro 19/2015/2, Jokijärven sillan (SK-514) uusiminen, Rautavaara - Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös POSELY/1028/2015, luonnonsuojelualueen perustaminen Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 3 / 2015 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Rautavaaran kunta,, PL 24, Rautavaara. Pykälät: 28 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Hallintovalituksen saa tehdä se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta hallintopäätös koskee. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2. krs, Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Kunnallis- ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97,00 euroa.

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 3 / 2015 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset välittäjälle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Maa-aineslain mukaiset päätökset Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, Kuopio puh , fax , sähköposti: Seuraaviin päätöksiin, pykälät: Valitusoikeus ja valitusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella ympäristökeskuksella. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Kuopion hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Päätöksen antopäivä: Viimeinen muutoksenhakupäivä: Valituskirja Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivän on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 3 / 2015 Maankäyttö- ja Rakennuslain (MRL) mukaiset päätökset Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio Pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päättyy Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholman puistikko 43, PL 204, Vaasa Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä: Päättyy 30 päivää päätöksen antopäivästä, viimeinen muutoksenhakupäivä: Ympäristönsuojelulain :n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmään on liitettävä: tämä päätös alkuperäisenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) Nimi ja postiosoite: Rautavaaran kunta, tekninen lautakunta, PL 24, Rautavaara Valtuutus: Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot