Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

2 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kiteen kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (123)

3 Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimintatulot ja menot toimielimittäin Toimintatulot ja menot tulosalueittain Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitus ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (123)

4 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Vuonna 2014 Kiteen kaupungin asukasluku pieneni 210 asukkaalla ollen vuoden lopussa Teollisia työpaikkoja oli vuoden 2014 lopussa 874 kpl, missä vähennystä on 53 eli 5,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömyysaste vuoden lopussa oli 20,6 prosenttia, missä kasvua edellisestä vuodesta on 3,2 prosenttiyksikköä. Yleinen taloudellinen taantuma ja Venäjän tilanne ovat vaikeuttaneet yritystoimintaa. Kaupungin ja Keti Oy:n yhteiset ponnistelut toiminnan löytämiseksi tyhjiin yritystiloihin eivät johtaneet myönteisiin tuloksiin. Kiteen kaupungin oma taloudellinen ja toiminnallinen tulos viime vuodelta oli erinomainen. Alkuvuodesta valmisteltiin aikaisempina vuosina kertyneiden alijäämien kattamiseksi talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Ohjelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Viime vuonna ohjelma toteutui arvioitua paremmin. Tärkein itse tehty taloudellinen tulos on toimintakatteen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Kaupungin toimintakate parani eli pieneni 3,5 prosenttia (2,3 milj. euroa) edellisestä vuodesta. Toimintakatteen näin merkittävä aleneminen on historiallinen Kiteellä. Koko maassa kuntien toimintakate kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,5 prosenttia. Toimintakate toteutui 1,8 milj. euroa arviota parempana. Henkilöstön määrä väheni tavoitteen mukaisesti. Henkilöstömenot, 31,4 milj. euroa, pienentyivät edellisestä vuodesta 0,5 prosenttia. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että yöhoito ja Heinoniemi- Villala-Hummovaara alueen kotipalvelutoiminta otettiin ostopalveluista omaksi toiminnaksi. Edellisen kerran henkilöstömenot ovat pienentyneet vuonna Kaikilla toimialoilla toteutettiin pysyviä rakenteellisia muutoksia ja hallintoa kevennettiin. Maltillinen palkkaratkaisu auttoi henkilöstömenojen pienentämisessä. Palvelujen ostot, 36,2 milj. euroa, pienenivät edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia. Henkilöstömenot ja ostopalvelut, yhteensä 67,6 milj. euroa (89,9 prosenttia toimintamenoista), pienenivät 1,1 milj. euroa. Maksetut avustukset pienenivät 0,8 milj. euroa, johon suurin selittäjä on se, että vuonna 2013 kaupunki maksoi kuntaliitossopimuksen mukaisesti yhdistymisavustuksesta Kesälahden Vuokratalot Oy:lle yhtiön talouden tasapainottamiseen euroa. Vuoden alussa valmisteltu ja valtuuston hyväksymä ja voimaan tullut hallintosääntö selkeytti johtamista ja vastuita. Kaupungin organisaatio jakautuu neljään palvelukeskukseen. Palvelukeskusten toimialajohtajat ovat kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa. Henkilöstöhallinto ja muut kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluneet alueet siirrettiin hallintojohtajan alaisuuteen. Perusturvan hoito- ja hoivaketjun johtaminen uudistettiin perustamalla koko toiminnasta vastaava hoito- ja hoivatyön päällikön virka. Siihen liittyen tehtiin järjestelyjä ikäihmisten palveluissa ja terveyspalveluissa. Sivistystoimen johtamisjärjestelmää uudistettiin ja vastuuta jaettiin koulunjohtajille. Toimialat saavuttivat toiminnalliset tavoitteet hyvin. 16 tulosalueesta 13 saavutti myös taloudelliset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovat käyttötalouden nettomenojen ylitykset olivat yhteensä 0,9 milj. euroa (1,4 prosenttia). Verotulot, 36,8 milj. euroa, kasvoivat 7,5 prosenttia (2,6 milj. euroa). Kaupunki nosti tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä 22,5 prosenttiin. Verotulojen kasvusta noin puolet johtuu veroprosentin nostosta. Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta nostettiin vuoden 2014 alusta. Tuloverot (31,7 milj. euroa) kasvoivat 6,8 prosenttia, kiinteistövero (3 milj. euroa) 11 prosenttia ja 4 (123)

5 yhteisövero (2,1 milj. euroa) 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Verotulot toteutuivat kaksi miljoonaa euroa talousarviota parempana. Valtionosuudet, 37,9 milj. euroa, kasvoivat 8,5 prosenttia (3 milj. euroa) edellisestä vuodesta. Kasvusta puolet, 1,47 miljoonaa euroa, on Kiteen saamaa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Kitee haki ja sai myös lukiokoulutuksen harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,2 miljoonaa euroa. Yhdistymisavustusta Kitee sai 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa edellisenä vuonna). Valtionosuudet toteutuivat 2,3 miljoonaa talousarviota parempana. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua parempina. Tämä johtui siitä, että korkomenot olivat arvioitua huomattavasti pienemmät. Toimintakate, - 64 milj. euroa, pieneni eli parani 3,5 prosenttia ja oli 1,8 milj. euroa arviota parempi. Vuosikate oli 10,9 milj. euroa ja oli 6,4 milj. euroa arviota parempi. Poistot, 2,4 milj. euroa, kasvoivat 0,2 milj. eurolla. Tilikauden tulos oli 8,5 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 8,7 milj. euroa, mikä on 6,3 milj. euroa talousarviota parempi. Terveyskeskus valmistui elokuussa ja Arppen yhtenäiskoulun rakentaminen alkoi viime vuonna. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 6,4 milj. euroa. Kaupungin velkamäärä vuoden lopussa oli 21,8 milj. euroa, 1981 euroa/asukas. Velkamäärä väheni 2,7 milj. euroa. Kiteen kaupungin kertynyt alijäämä vuoden lopussa oli 2,4 milj. euroa eli 215 euroa/asukas. Tulos syntyy tekemällä, harvoin, jos koskaan, itsestään. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta, perustehtäviin keskittyminen, selvät vastuut, henkilöstön ajan tasalla pitäminen, henkilöstön sitoutuminen, säännöllinen toiminnan ja talouden seuranta ja tarvittaessa nopea reagointi olivat tuloksen takana. Viime vuosi osoitti, että kaupunki pystyy itse omin toimin vaikuttamaan taloutensa kehitykseen. Toimintakate pieneni 3,5 prosenttia. Myös verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui erinomaisesti kasvaen 7,9 prosenttia. Kaikki tilinpäätöksen tunnusluvut paranivat viime vuonna. Kuntaliitoksen tuomat mahdollisuudet talouden kohentamiseen pystyttiin käyttämään samalla kun kaupungin järjestämät palvelut säilyivät hyvällä tasolla. Vaikka tulos oli erinomainen, talouden haasteet jatkuvat. Suomen kansantalouden taantuma jatkuu ja julkisen talouden korjaustoimet jatkuvat. Sote- ja toisen asteen koulutuksen uudistukset jäivät ratkaistaviksi eduskuntavaalien jälkeen. Verorahoituksen määrä riippuu kansantalouden kehityksestä ja tulevasta lainsäädännöstä. Kiteen kaupungin suurin haaste on alueen vaikea työllisyystilanne. Kaupungin taloutta on edelleen parannettava valtuuston päätösten mukaisesti, jotta haasteista selvitään myös jatkossa. Kiitän henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä yhteisestä tavoitteellisesta toiminnasta ja tavoitteissa onnistumisesta! Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen, kaupunginjohtaja 5 (123)

6 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Kaupunginvaltuuston päätökset valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallitus, jossa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee tilintarkastajan, jäsenet kaupunginhallitukseen sekä lauta- ja johtokuntiin. Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2014 Kansallinen Kokoomus 6 Suomen Keskusta 13 Suomen Kristillisdemokraatit 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 7 Perussuomalaiset KITEE - ryhmä 6* 1* YHTEENSÄ 35 *) saakka Perussuomalaisten valtuustoryhmässä oli seitsemän jäsentä. Erkki Arovainio erosi ryhmästä , minkä jälkeen Perussuomalaisten valtuustoryhmään jäi kuusi valtuutettua. Erkki Arovainio perusti KITEE-nimisen valtuustoryhmän. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Sinikka Musikka (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sami Palviainen (PS) ja toisena varapuheenjohtajana Kari Sutinen (KOK). Valtuusto kokoontui päätöskokoukseen 9 kertaa vuonna (123)

7 Kaupunginhallituksen kokoonpano Varsinainen jäsen Pj. Esa Lahtela (SDP) I varapj. Ari Asikainen (KESK) II varapj. Osmo Pirhonen (PS) Jäsenet: Kirsi Hirvonen (KESK) Birgitta Muukkonen (SDP) Seija Pajatie (PS) Timo Päivinen (KOK) Kaisa Saari (KOK) Unto Väkeväinen (KESK) Henkilökohtainen varajäsen Vesa Parviainen (SDP) Raimo Oksman (KESK) Marko Koskinen (PS) Liisa Ratilainen (KESK) Tuula Sarvi (SDP) Arja Havukainen (PS) Timo Rahunen (KOK) Susanna Wilén (KOK) Kari Pennanen (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi saakka vs. talousjohtaja ja alkaen va. hallintojohtaja Jari Tuononen. Valtuuston valitsemat muut toimielimet: - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta - Perusturvalautakunta - Ympäristölautakunta - Tekninen lautakunta Lisäksi valtuusto on nimennyt valtuustokaudeksi: - Kiinteistötoimitusten uskotut miehet - Käräjäoikeuden lautamiehet Tilivelvolliset Kiteen kaupungissa v. 2014: Luottamushenkilöt: Kaupunginhallituksen jäsenet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Perusturvalautakunnan jäsenet Ympäristölautakunnan jäsenet Teknisen lautakunnan jäsenet 7 (123)

8 Viranhaltijat: Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen Vs. Talousjohtaja, va. hallintojohtaja Jari Tuononen saakka Va. hallintojohtaja Jari Tuononen alkaen Vs. kehitysjohtaja Tiina Eskelinen saakka Talousjohtaja Eija Hämäläinen alkaen Maaseutupäällikkö Katja Turtiainen Sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Erkki Kontro Lukion rehtori Kyösti Värri Varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen Kirjastotoimenjohtaja Sinikka Panttila Vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen Perusturvajohtaja Markku Kipinä 1.5. alkaen Vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar saakka Sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar Terveyspalvelujen päällikkö Sirpa Kojo saakka Ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väistö-Honkanen saakka Tekninen johtaja Antti Asikainen Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen Kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen Kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen Vuoden 2014 talousarviossa todettiin, että johtamisjärjestelmää tulee uudistaa ja hallintoa keventää. Tämän vuoksi hallintosääntö ja sen myötä viranhaltijaorganisaatiota uudistettiin viime vuonna. 8 (123)

9 9 (123)

10 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertyi hieman yli prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Suomen talouden odotetaan kasvavan hieman muuta Eurooppaa hitaammin ja työllisyysnäkymien odotetaan pysyvän edelleen heikkoina. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia vuonna Vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viennin ja investointien väheneminen laski bruttokansantuotetta 0,2 prosenttia. Viennin piristyminen toisella vuosineljänneksellä käänsi myös bruttokansantuotteen kasvuun hetkellisesti, mutta viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote laski jälleen hieman yksityisen kulutuksen hiipumisen myötä. Koska bruttokansantuotetta kertyi ennakkotietojen mukaan hieman edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta viime vuoden olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Suomen talouden kehitys oli vuonna 2014 hieman muuta EU-aluetta heikompaa. Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet kuntien menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 miljardia euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. Kuntaliiton mukaan kunnat tehostivat toimintaansa vuonna Henkilöstökuluja vähennettiin noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Kunnilla on nyt lainaa 2733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri otettu. 10 (123)

11 1.3.2 Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Kiteen asukasluku vuoden 2014 lopussa oli , eli 210 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syntyneitä oli 80 ja kuolleita 185. Kiteelle muutti 303 asukasta ja Kiteeltä pois 448 asukasta. Maahanmuuttajia Kiteelle muutti 57 ja pois Kiteeltä 7 henkilöä. Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä henkilöä, mikä on 131 henkilöä (9,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seutukunnan työttömyysaste oli 20,4 prosenttia. Työttömyys lisääntyi sekä Kiteellä, Tohmajärvellä että Rääkkylässä. Kiteen työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa 20,6 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 17,4 prosenttia. Tohmajärven työttömyysaste kasvoi 19,9 prosentista 20,3 prosenttiin ja Rääkkylän 19,1 prosentista 19,9 prosenttiin. Kiteellä työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 977 henkilöä, 132 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta vuoden 2014 lopussa oli Pohjois-Karjalassa 17,5 %. ELY-keskusalueista korkein työttömyysaste, 19,1%, oli Kainuussa. Keski-Suomen työttömyysaste oli 17,9 % ja Lapin 17,3 %. Vain Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli alle 10 %. Koko maassa työnvälitystilastosta laskettu työttömien osuus työvoimasta oli 13,9 %. Pohjois-Karjalassa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, 525 henkilöä (4,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuun lopusta työttömien määrä lisääntyi runsaalla henkilöllä. Edellisen kerran työttömien määrä oli yhtä korkealla heinäkuussa 2009, jolloin työttömiä oli hieman yli Koko maassa työttömiä vuoden 2014 lopussa oli 10,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys TP 2013 TA 2014 TP 2014 Verotulot yhteensä Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet yhteensä josta Harkinnanvarainen valt. os. korotus Valt.osuuksien vähenemisen korvaus Yhdistymisavustus Vuonna 2014 Kiteen kaupungin verotulot kasvoivat noin 2,6 miljoonaa euroa, eli 7,5 prosenttia edellisvuodesta. Noin puolet verotulojen kasvusta selittyy tuloveroprosentin nostamisella ja puolet verotulojen yleisellä kasvulla. Tuloverot kasvoivat 6,7 prosenttia edellisvuodesta. Kiinteistöveroja kertyi 11 prosenttia edellisvuotta enemmän ja yhteisöveron tuottoa 13 prosenttia enemmän. 11 (123)

12 Verotulojen kehitys vuosina Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys vuosina Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta lähes kolme miljoonaa euroa, 8,5 prosenttia. Kasvusta puolet, eli 1,47 miljoonaa euroa on harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Yhdistymisavustusta saatiin euroa ja kuntaliitoksesta johtuvaa valtionosuuksien vähenemisen korvausta euroa. 12 (123)

13 Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Käyttötalousosa toteutui jo leikattua talousarviotakin paremmin ja toimintakate (nettomenot) pieneni 3,5 % edellisestä vuodesta ollen 1,8 milj. euroa talousarviota parempi. Toiminnan tehostamista koskevia toimintatavan muutoksia tehtiin ja toimintoja järjesteltiin uudelleen yli toimialarajojen. Henkilöstöä vähennettiin. Toimintakatteen kehitys vuosina Kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,47 miljoonaa euroa. Huolimatta talouden taantumasta ja työttömyyden kasvusta tuloveroja kertyi yli arvion. Työttömyysturvalain muutos siirtää kunnille aikaisempaa suuremman vastuun työllisyyden hoidon menoista. Kiteellä sen on arvioitu tarkoittavan noin 0,5 miljoonan euron menojen lisäystä vuonna 2015 ellei työllistämistoimenpiteissä onnistuta. Kaupunginhallitus hyväksyi työllisyysohjelman Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Kiteen kaupunki on tehnyt sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa Kiteen hoivakodin toiminnan siirtymisestä Kiteen kaupungin omaksi toiminnaksi liikkeen luovutuksella alkaen. Hoivakodin toiminta on tehostettua palveluasumista ja yksikössä on 43 paikkaa. Työntekijät siirtyivät liikkeen luovutuksessa kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kiinteistön omistaa Hemsö Samhällsfastigheter Finland Oy. Vuokrasopimus on siirretty Kiteen kaupungille. Työttömyysaste helmikuun lopussa 2015 oli Kiteellä 20,4 % (-0,2 %-yksikköä vuoden vaihteeseen) ja oli maakunnan kolmanneksi korkein. Sekä soteuudistuksen että toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksen valtakunnalliset ratkaisut siirtyivät ratkaistaviksi vasta eduskuntavaalien jälkeen. 13 (123)

14 Vuosikatteen kehitys vuosina , /asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Vuosikate %:a poistoista vuosina (123)

15 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kiteen kaupungin, kuntakonsernin ja koko julkisen sektorin toiminnan kehittymiseen pidemmällä aikavälillä vaikuttaa Euroopan, Venäjän ja Suomen talouskasvun suunta. Suomessa erityisesti vientiteollisuuden kehittyminen ja menestyminen ovat avaintekijöitä koko kansantaloudelle. Tällä hetkellä kasvunäkymät ovat Euroopassa hyvin vaisut. Suomen talouden arvioidaan kehittyvän keskimääräistä hitaammin ja työllisyysnäkymät ovat heikot. Edellä mainitut tosiasiat ovat sellaisia, joihin kaupunki ei voi vaikuttaa. Kun tähän yhdistetään Kiteen ja koko Keski-Karjalan heikko työllisyystilanne näkymät ovat haastavat. Alueen työllisyystilanteeseen kaupunki voi jossain määrin vaikuttaa. Viime vuoden toimenpiteet ja tulos Kiteen kaupungin omassa organisaatiossa osoittavat, että paljon on mahdollista tehdä ja saada aikaan omilla päätöksillä. Viime vuonna aloitettiin kaupungin talouden kuntoon saattaminen toden teolla ja sitä työtä jatketaan. Vain taloudeltaan terve kunta on houkutteleva ja uskottava alue yrityksille sijoittua. Hyvinvoivalla kunnalla on myös paremmat mahdollisuudet osallistua aktiivisesti työllisyyden ja yritystoiminnan kehittämiseen. Talouden tervehdyttäminen lähti vuonna 2014 arvioitua paremmin käyntiin. Tämä on hyvä asia, sillä työllisyys heikkeni, asukasluku väheni ja yleinen taloudellinen tilanne pysyi heikkona. Kaupungin tavoitteena on huolehtia myös tulevina vuosina niistä perustehtävistä, jotka sillä on. Visiona on itsenäinen, taloudeltaan terve Keski-Karjalan keskus vuonna Kaupungin investointitaso on korkea. Keskimääräiset poistonalaisten investointien omahankintamenot vuosina ovat kaksinkertaiset verrattuna keskimääräisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin vastaavana ajankohtana. Tämä merkitsee sitä, että tulevien vuosien tulorahoituksen (vuosikatteen) on oltava vuosittain keskimäärin lähes 3 miljoonaa euroa poistoja suuremmat, jottei kaupunki velkaannu lisää. Tämän ajanjakson suurimmat investoinnit on jo päätetty ja ne ovat Kiteen terveysasema, Arppen koulu ja Kesälahden peruspalveluinvestoinnit. 1.5 Kiteen kaupungin henkilöstö Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 696 henkilöä, joista vakinaisia 545. Vuoden 2013 lopussa henkilöstömäärä oli yhteensä 732 henkilöä. Viime vuonna kaupunki otti omaksi toiminnaksi ostopalveluista yöhoidon ja Heinoniemi-Villala-Hummovaara alueen kotipalvelutoiminnan. Näiden myötä uusia vakinaisia vakansseja tuli 13 kpl. Huolimatta tästä vakinaisen henkilöstön määrä väheni 4 henkilöllä. Ottaen huomioon ostopalvelujen siirron omaksi toiminnaksi vakinainen henkilöstö vähentyi 17 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän vähentäminen toteutui tavoitteen mukaisesti. Henkilöstömenot, euroa, vähenivät edellisestä vuodesta euroa. Ottaen huomioon ostopalvelujen muuttamisen omaksi toiminnaksi muutos on erittäin merkittävä. Edellisen kerran henkilöstömenot vähenivät Kiteellä vuonna Kiteen kaupungin henkilöstöstä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Se sisältää tarkempia henkilöstöä kuvailevia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. 15 (123)

16 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin viime vuoden tulos paransi merkittävästi kaupungin taloudellista asemaa. Kertynyt alijäämä pieneni 11,1 milj. eurosta 2,4 milj. euroon. Myös korollisen velan määrä kääntyi laskuun. Edellisenä vuonna merkittävimmäksi arvioitu riski on siten pienentynyt. Tästä huolimatta kaupungin talous on edelleen alijäämäinen. Näköpiirissä ei ole ulkoisia asioita, jotka vahvistaisivat kaupungin taloutta. Kaupungin on siksi itse, omin toimin, jatkossakin hoidettava talouttaan määrätietoisesti ylijäämäiseksi. Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen loppusummasta on 45,4 %. Tämä luku mittaa kaupungin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tavoitetasona pidetään 70 % omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Korkoriskiä kasvattaa edelleen korkea lainamäärä, 21,8 milj. euroa. Korkotaso on erittäin alhainen, mutta tilanne voi muuttua. Kahden prosenttiyksikön nousu kaupungin lainojen korkokannassa merkitsee yli euron korkomenojen vuosittaista kasvua. Tavoitteena on vähentää lainamäärää tulevina vuosina. Omavaraisuusprosentin kehittyminen Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta, mikä on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 66 % on yli 50-vuotiaita. Eläke-ennusteen mukaan kaupungin vakituisesta henkilöstöstä on eläköitymässä joka neljäs työntekijä vuoden 2018 loppuun. Henkilöstön ikärakenne toisaalta mahdollistaa henkilöstömäärän vähentämisen joustavasti toisaalta asettaa työnantajalle haasteita henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisessä ja kokemustiedon siirtämisessä seuraajille. Kaupungilla on hyviä välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen mm. Kaari-malli, joita on käytettävä tehokkaasti myös jatkossa. Kaupungin omistama kiinteistömassa on tarpeeseen nähden edelleen liian suuri. Siitä aiheutuu kaupungille tarpeettomia käyttökustannuksia. Talouden tasapainottamisen yhteydessä päätettiin palvelutuotannossa tarvittavat tilat. Lopuista tulee luopua myynnin. purkamisen tai vuokraamisen kautta. Viime vuonna myytiin kaksi tyhjilleen jäänyttä koulua. Sisäilmaongelmat tai niiden epäilyt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat kaupungille vuosittain merkittäviä kustannuksia. Tavanomaisiin kiinteistöihin kohdistuviin riskeihin on varauduttu vakuutuksin. Kaupunki suojautui riskeiltä vakuutuksin eurolla vuonna (123)

17 Kaupunkikonserniin kuuluvien molempien vuokrataloyhtiöiden käyttöasteet ovat huolestuttavan alhaiset. Valtuusto päätti omavelkaisen takausajan jatkamisesta Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen kuudelle lainalle yhtiön talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti. Tämän yhtiön talouden tasapainottaminen tulee olemaan erittäin haasteellinen tehtävä. Heikko työllisyystilanne ja teollisten työpaikkojen menetykset ovat merkittävä riski kaupungin asukasluvun, valtionosuuksien ja verotulojen myönteiselle kehittymiselle. Lainsäädännölliset muutokset vaikuttavat luonnollisesti kaupungin toimintaympäristöön. 1.7 Ympäristötekijät Kiteen kaupungin ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöpäällikkö, joka valvoo ympäristösuojelulain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien noudattamista. Ympäristölautakunta on antanut toiminnastaan erillisen toimintakertomuksen. 2 Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupungin toiminnan ohjauksessa noudatetaan voimassa olevaa hallintosääntöä ja Kuntalakia sekä erityislainsäädäntöä ja kunnan omia ohjeita. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat kunnan viranomaisina vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kiteen kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Toimialajohtajat ovat antaneet pyydetyt selonteot kaupunginjohtajalle toimialansa vuoden 2014 sisäisen valvonnan suunnitelmasta, toteutetusta sisäisestä valvonnasta, keskeisistä havainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä. Toimialat ovat noudattaneet sisäisessä valvonnassa kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta. Suoritetuissa valvontatoimenpiteissä, joilla varmistetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja sekä varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, on korjattu vähäiset virheelliset menettelyt heti kun ne on havaittu. Vesisopimusten tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että Kesälahden vesihuoltolaitokseen liittyneistä kiinteistöistä osaa ei inhimillisen virheen vuoksi ollut laskutettu veden käytöstä pisimmillään 7 vuoteen. Kiinteistöjä tiedotettiin asiasta ja laskutus tehtiin takautuvasti vesimittarin lukeman perusteella. Jälkikäteislaskutuksen suuruus oli ,65 euroa, alv 0%. Saatavien seurantaa tehostettiin. Kuukausittain toimitettiin toimialajohtajille ja kaupunginjohtajalle raportit erääntyneistä saatavista. Ostolaskujen oikeellisuuden tarkastukseen on kiinnitetty huomiota. Laskujen kiertonopeudessa oli edelleen jonkin verran viivettä. Johtoryhmä on kehottanut toimialoja kiinnittämään huomiota laskujen kiertonopeuteen. Kirjanpito ja talouden seuranta oli ajan tasalla koko vuoden. Raportointia kehitettiin. Toteutumisraportteja käytiin läpi johtoryhmässä, esimiesten palavereissa, yksiköiden palavereissa ja henkilöstöinfoissa. Henkilöstömäärän seuraaminen liitettiin raportteihin. Kaupunginhallitukselle ja lautakunnille raportoitiin kuukausittain, valtuustolle kolman- 17 (123)

18 nesvuosittain. Talouden poikkeamiin reagoitiin. Valtuustoon nähden sitovan tason nettomenoylityksiä käyttötaloudessa oli 0,9 milj. euroa, 1,4 %. Ylitysten syyt on selvitetty talousarvion toteutumisvertailussa. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman toteutumista seurattiin. Erilaisia toiminnan järjestämisvaihtoehtoja valittaessa on otettu huomioon taloudellinen näkökulma. Pitämättömiä vanhoja vuoden 2013 lomia (lomanmääräytymisvuonna ansaittuja, olisi tullut pitää mennessä) oli pitämättä tehdyn sisäisen tarkastuksen mukaan yli 130 henkilöllä. Esimiehiä kehotettiin huolehtimaan siitä, että vuosilomat pidetään ajallaan. Asia on korjaantunut. Investointeihin ja käyttötalouden hankkeisiin on haettu ulkopuolista rahoitusta, mikäli saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Käytössä olevat esimiesten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi tiedottaa ajankohtaisista asioista esimiehille sekä kuulla ja tukea heitä tehtävässään. Toimialoilla oli käytössä säännölliset palaverit. 18 (123)

19 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma kuvaa tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettujen menojen kattamiseen. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiiirrot TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/kulut% 14,8 14,2 Vuosikate/Poistot% 455,4 133,2 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä (123)

20 3.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv Pysyvien vast hyödykk luov.tulot Toiminnan ja invest rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 11 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen Vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 237 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 161,7 59,7 Lainanhoitokate 2,0 0,6 Kassan rittävyys, pv 13 7 Asukasmäärä (123)

21 21 (123)

22 3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 6 3 Ennakkomaksut ja keskener. hank Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Liittymismaksut ja muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 0 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ (123)

23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten kausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 0 1 Lahjoitusrahastojen pääomat 8 9 Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 Saadut ennakot Liittymämaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 21 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 45,4 33,8 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,8 44,1 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä/asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä (123)

24 3.4 Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. KUNNAN KOKONAISTULOT JA - MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut 395 Valtionosuudet Muut rahoituskulut 20 Korkotuotot 23 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 507 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) Investoinnit - Pysyvien vastaavien Rahoitusosuudet investointeihin hyödykkeiden luovutustappiot -105 Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustulot 302 Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 11 Antolainasaamisten lisäykset 31 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulot Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset -228 Rahavarojen muutos (123)

25 4 Kuntakonsernin toiminta ja talous 4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Muut yhtiöt 2 Osakkuusyhteisöt 1 4 Kuntayhtymät 5 Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jossa määritellään Kiteen kaupungin sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan toimintaperiaatteet. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen määrittelemää toimintalinjausta. Konserniohjeessa kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin ohjauksen periaatteista. Kiteen kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat Kitee-konsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. 4.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kiteen lämpö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Energia mahdollisimman e/mwh, (Valtakunnan Kaukolämmön edullisesti ja kilpailukykyisesti keskiar- energiahinta 64,50 asiakkaille vo 72,91 e/mwh e/mwh, sis alv Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle sis alv) Tapaamiset nykyisten ja toimialueen uusien asiakkaiden kanssa Suurimpia asiakkaita kontaktoidaan ja uusille annetaan tarjous kaukolämmöstä Toteutuma Koko 2014 vuoden hinta ollut 64,50 e/mwh, sis alv Suurimpia kontaktoitu, tarjouksia tehty 18 kpl, m3 osinko/v euroa toteutui 25 (123)

26 Kiteen kotitalot Oy Toiminnallinen tavoite Hyvät ja turvalliset asuinolot Kohtuullinen vuokrataso Asuntojen tehokas vuokraus Mittari Asiakaskysely (asteikko 1-5) Keskineliövuokra /jm3/kk Mittarin Toteutuma tunnusluku 3 Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu 5/2014. Ka 4,51 (asteikko 1 6) Vuokrataso Keskineliövuokra alle Kelan 8,07 /jm²/kk (ei sisällä hyväksymän Rantapihaa) vuokran keskiarvon alittaa Kelan hyväksymän vuokran Käyttöaste,% 95 % 91,81 % Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteutuma Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 3 Toteutettu 5/2014. Ka 4,46. Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm3/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 9,45 /jm²/kk. Villalaa lukuun ottamatta ylittää vesimaksujen kanssa Kelan hyväksymän keskiarvon. Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 84 % 80,89 %. * Talouden tervehdyttämisohjelman laatiminen ja toimeenpano Ohjelma valmis Laadittu. ** *) Laskettu ARA-ohjeistuksen mukaan. Toteuma on käytössä olevien kiinteistöjen osalta. Kaikkien, myös tyhjennetyt kiinteistöt mukaan luettuna toteuma on 52,19 %. **) kaupunginvaltuusto päätti omavelkaisen takauksen takausajan jatkamisesta Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen kuudelle lainalle yhtiön talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti. 26 (123)

27 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Toiminnallinen tavoite Uusien yritysten määrä Teollisten työpaikkojen lisääminen / Mittari Uudet perustetut yritykset Keski- Karjalassa * Uudet perustetut yritykset Kiteellä * Teollisten työpaikkojen määrän kasvu * Mittarin tunnusluku Toteutuma Keski-Karjalassa perustettu 43 (KETI), 63 (kaupparekisteri) lakannut 46 (kaupparekisteri). Kiteellä perustettu 27 (KETI), 35 (kaupparekisteri) lakannut 29 (kaupparekisteri). -38 Uudet työpaikat * Uudet työpaikat * Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Arvoasteikolla (1-5) 4 4,3 (tehtiin tammikuussa 2015) Talous Kumulatiivinen taloudellinen tulos positiivinen tai nolla * kumulatiivinen ylijäämä *) Tavoitteet asetettu KETI Oy:n toimitusjohtajan tuloskeskustelussa Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kesälahden Vuokratalot Oy ei tulle selviämään taloutensa kuntoon laittamisesta yhtiön voimassaolevalla talouden tervehdyttämisohjelmallaan. Vuokra-asuntojen kysyntä on huomattavasti asuntojen määrää pienempi. Näköpiirissä ei ole kysynnän merkittävää kasvua. Myös Kiteen Kotitalot Oy on vaikeuksissa, jollei asuntojen kysyntä kasva nykyisestä. Keski-Karjalan Keti Oy ja Kiteen Lämpö ovat taloudeltaan terveitä yrityksiä. Vuonna 2015 kaupungissa päivitetään konserniohjeet ja samassa yhteydessä analysoidaan tytäryhtiöiden taloutta. 4.6 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kiteen kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen tehtävänä on muun muassa valvoa kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, antaa ohjeita kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisessa käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus on ohjeistanut yhtiökokouksiin osallistuvia Kiteen kaupungin edustajiksi nimettyjä henkilöitä. Ohjeistus on ollut riittävää, koska päätökset ovat olleet kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia. Tiedonkulku konserniyhteisöjen ja konsernijohdon välillä on varmistettu esimerkiksi siten, että konserniyhteisöjen hallituksiin ja johtokuntiin on valittu kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginjohtaja on käynyt säännöllisesti keskusteluja Keti Oy:n toimitusjohtajan kanssa yhtiön ajankohtaisista asioista ja taloudellisesta tilanteesta. 27 (123)

28 4.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot 0 0 Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 1 5 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -36,1 34,7 Vuosikate/Poistot, % 322,9 140,5 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä (123)

29 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 1 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys 11 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % -155,4 84,1 Lainanhoitokate 2,1 1 Kassan riittävyys (123)

30 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhtyaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ (123)

31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 36,0 26,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,4 55,0 Kertynyt ylimäämä (alijäämä), Kertynyt ylimäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä (123)

32 5 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 5.1 Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,36 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,73 euroa - Tuloutetaan rahaston vähennystä 1 165,59 euroa - Siirretään tilikauden ylijäämä ,68 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 5.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä. Valtuuston päätöksen mukaisesti viime keväänä valmisteltiin Kiteellä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille taseen mukaisen alijäämän 11,1 milj. euroa kattamiseksi. Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman Sen mukaisesti kertyneet alijäämät on katettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Ohjelma toteutui vuonna 2014 arvioitua paremmin. Ohjelman mukaan tilikauden tuloksen tuli olla 2,4 milj. euroa. Tilikauden 2014 ylijäämä on 8,7 miljoonaa euroa. Kattamaton alijäämä vuoden 2014 lopussa on 2,4 miljoonaa euroa. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä ja voimassaoleva talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille on riittävä kaupungin taseessa olevan alijäämän kattamiseksi. Valtuuston hyväksymän vuoden 2015 talousarvion mukainen tulos on 2,2 miljoona euroa. Taloussuunnitelmavuosien tilikauden tulokset ovat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. 32 (123)

33 Tilikauden tulosten kehittyminen vuosina , /asukas Kertyneen yli- / alijäämän kehitys vuosina , /asukas 33 (123)

34 6 Talousarvion toteutuminen 6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Tulosyksiköt: Tarkastustoimi Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki ohjaa tarkastuslautakunnan toimintaa. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Tarkastuslautakuntaa koskevat muutokset ovat vähäisiä. TALOUSARVIO 2014 Menoista pääosa kohdistui lautakunnan palkkoihin ja palkkioihin sekä tarjoukseen perustuvaan ostopalveluna hankittavaan tilintarkastukseen. Toimintatuloja ei ollut. Merkittävimmäksi riskiksi arvioitiin talousarviossa tilinpäätöksen valmistumisen viivästyminen ja ajantasaisen kirjanpidon toteutuminen. Kirjanpito toteutui ajantasaisena ja tilinpäätös valmistui aikataulun mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalain mukainen arviointikertomus ja tilintarkastus Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuminen Kuntalaissa määrättyjen tehtävien suorittaminen oikea-aikaisesti. Arvioinnin kehittäminen mm. jäsenten koulutuksen ja itsearvioinnin avulla. Arviointikertomuksen laadinta kesäkuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomuksen valmistuminen toukokuun loppuun mennessä. Laissa määrättyjen aikarajojen noudattaminen. Toteutui. 34 (123)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2015

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2015 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2015 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2015... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot