TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4 KILPAILUOHJELMA

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ Tiedot myytävistä muodostettavista tonteista Alueen yleiskuvaus 4 2. ARKKITEHTUURIKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 3. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN Suunnittelulle asetetut kaupunkikuvalliset tavoitteet Asemakaava Rakentamistapaohje Kadut ja liittymät Pysäköinti Pihajärjestelyt Yhteistilat Maaperän puhdistaminen Rakennettavuusselvitys Kunnallistekniikka Energiatehokkuuden huomioiminen 8 4. TARJOUSKILPAILU Tarjouskilpailun ehdot Yhteiskuntavelvoitteiden täyttäminen Tarjouksen jättäminen Kysymykset ja tarjouspyynnön täydentäminen 9 5. TONTTIEN LUOVUTUS JA HANKKEEN SUORITUSAIKA Kauppahinnan maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen Rakentaminen MUUTA HUOMIOITAVAA Kauppakirjaan sisällytettävät ehdot Vastuunrajoituslauseke 10

3 3 / YLEISTÄ Ranta-Tampella sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannassa ja Tammerkosken suulla. Alue on merkittävä osa Tampereen kaupunkikuvaa Näsijärven suunnasta katsottuna. Alue on Tammerkosken ympäristön viimeinen laaja uudisrakentamisalue. Rantakadut ja asuintalojen keskelle rakennettava kanava siltoineen luovat alueelle omaleimaisen ja ainutlaatuisen kaupunkimaisen ilmeen. Järvenpuolen asunnoista on avoin maisema Näsijärvelle ja eteläsuunnan asunnoista avautuu näkymä kanavalle. Tampereen kaupungin Kiinteistötoimi järjestää tontinluovutuskilpailun Ranta-Tampellan aloituskorttelissa. Kilpailun kohteena on Tampereen kaupungin asemakaavan 8333 mukaisen korttelin 420 kahtia jaettava kaavatontti nro 4. Muodostettavat tontit rajautuvat etelässä Rantatampellankatuun ja pohjoisessa Kiiskisaarenpuistoon, joka kulkee asuinkortteleiden ja Näsijärven välissä. Alueet myydään eri toteuttajille avoimella tarjouskilpailulla. Sama tarjoaja voi tarjota molempia tämän kilpailun alueita, mutta hintatarjoukset on annettava aluekohtaisesti erikseen. Tarjouskilpailussa kilpaillaan myytävien tonttien rakennusoikeuden kiinteällä hinnalla. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan kilpailulomakkeella kiinteä asuinrakennusoikeuden yksikköhinta /kem 2. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on tarjottu asuinrakennusoikeuden yksikköhinta ja sen perusteella laskettu tonttien kokonaishinta. Tampereen kaupunki myy tehtyjen ostotarjousten perusteella tontit korkeimman hinnan tarjonneelle edellyttäen kuitenkin asuntojen erittäin korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi, että tarjoajalla on kohteen rakentamisen edellyttämä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset. Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken mukaan. Tonteille suunniteltavien rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Rakennukset tulevat sijaitsemaan näkyvällä paikalla Näsijärven rannassa sekä Rantatampellankadun varrella. Korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi sekä kaupunkikuvallisten tavoitteiden täyttämiseksi tonttien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.

4 4 / Tiedot myytävistä muodostettavista tonteista ALUE 1 Alue on esitetty kartalla kilpailuohjelman liitteenä 6 (kartassa esitetty alue vasemmalla). Alueen 1 asuinrakennusoikeus on noin kem 2 ja alueen pinta-ala noin m 2. Alueen kauppaan kuuluu osa asemakaavan 8333 mukaisesta korttelin 420 LPA-tontista nro 3, jonka rakennusoikeus on noin kem 2 ja pinta-ala noin m 2. ALUE 2 Alue on esitetty kartalla kilpailuohjelman liitteenä 6 (kartassa esitetty alue oikealla). Alueen 2 asuinrakennusoikeus on noin kem 2 ja alueen pinta-ala noin m 2. Alueen kauppaan kuuluu osa asemakaavan 8333 mukaisesta korttelin 420 LPA-tontista nro 5, jonka rakennusoikeus on noin 632 kem 2 ja pinta-ala noin 629 m 2. Alueen ostaja saa esittää alustavaan tonttijakoon teknisluonteisia tarkennuksia. Pysäköintiratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden Ranta-Tampellan toteuttajien kanssa. Tampereen kaupunki puhdistaa kustannuksellaan alueet 1 ja 2 pilaantuneesta maa-aineksesta, tämänhetkisen aikataulun mukaan alkuvuoteen 2016 mennessä, pilaantuneen alueen puhdistussuunnitelman mukaisesti. Tontin ostaja vastaa muusta mahdollisesta puhdistamisesta. Päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta on liitteenä 8. Rakennustyöt alueilla voidaan aloittaa vuoden 2017 aikana, sen jälkeen kun rantatunneli on otettu liikenteen käyttöön. Alueiden 1 ja 2 toteuttajilla on arviolta vuoden 2016 loppupuolella mahdollisuus käyttää korttelin länsipäästä YIT Rakennus Oy:n tonteilta vapautuvaa Tampereen kaupungin omistamaa materiaalia esikuormituspenkereen rakentamista varten. Lisätietoja on kohdassa 3.9. Tarjouskilpailun voittajat vastaavat tonttien muodostamiskustannuksista. 1.2 Alueen yleiskuvaus Muodostettavat tontit sijaitsevat Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannalla. Lähialueet ovat valmiiksi rakentunutta vaihtelevasti uutta ja vanhaa asuntopainotteista rakennuskantaa. Tampellan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä tehdasalue on täydentynyt viime vuosina keskustamaiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Armonkallion alue on vähitellen rakennettu tiivis asuinalue. Lähialueen asukasmäärä on vuoden 2013 lopussa ollut 3913 asukasta. Työpaikkoja alueella on vuonna 2012 ollut 2476.

5 5 / ARKKITEHTUURIKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN Alueiden ostajien tulee yhdessä ja yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa järjestää tonttien suunnittelusta Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen arkkitehtuurikutsukilpailu. Kilpailun järjestämisellä pyritään varmistamaan suunnitteluratkaisujen korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ilme, toiminnallinen laatu sekä energiataloudellisuus. Tonttien ostajat vastaavat kilpailun kustannuksista asuinrakennusoikeuksien suhteessa. Tonteille suunniteltavien rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Suunnittelijoilta ja toteuttajilta odotetaan innovatiivisia asuntosuunnitteluratkaisuja. Asuntojen toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen sekä sisäiseen joustavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Rakennukset tulevat sijaitsemaan näkyvällä paikalla Näsijärven rannassa sekä Rantatampellankadun varrella. Kilpailuohjelmaa laadittaessa ja kilpailun arviointiperusteita asetettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota arkkitehtuuriin, ratkaisujen sekä asuntojen toimivuuteen sekä energiatehokkuuteen. Kilpailuun on kutsuttava neljä arkkitehtuuritoimistoa, joilla on kokemusta vaativien asuntokohteiden suunnittelusta arvokkaaseen ympäristöön. Tontinostajat, Tampereen kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto laativat kilpailuohjelman ja valitsevat kilpailuun kutsuttavat arkkitehtitoimistot yhteistyössä. Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä palkintolautakuntaan kaksi edustajaa, tonttien ostajilla molemmilla on oikeus nimetä yksi edustaja ja yksi edustaja on kilpailusääntöjen mukainen puolueeton asiantuntijajäsen. Puheenjohtajana toimii kaupungin edustaja. Arkkitehtuurikilpailu tulee järjestää vuoden 2016 aikana. Kilpailun järjestämisvelvollisuus tulee kauppakirjan ehdoksi. Toteutussuunnitelmat tulee tehdä arkkitehtuurikilpailun voittajatyön mukaisesti. Jatkosuunnittelua ohjaa Ranta-Tampellan suunnitteluohjausryhmä. Kaupunki antaa toteuttajalle valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi, kun suunnitelmien keskeinen sisältö on hyväksytty Ranta-Tampellan suunnitteluohjausryhmässä. Kilpailuohjeet löytyvät Suomen Arkkitehtiliiton internetsivuilta: https://www.safa.fi/kilpailut/tietoa_jarjestajalle/

6 6 / LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN Kilpailuohjelman liitteenä ovat tämän hetken yleissuunnitelmat. Yleisten alueiden suunnittelu on käynnissä. Tonttien jatkosuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä naapureiden ja kaupungin kanssa. 3.1 Suunnittelulle asetetut kaupunkikuvalliset tavoitteet Alue on merkittävä osa Tampereen kaupunkikuvaa Näsijärven suunnasta katsottuna, ja Mustaanlahteen tuleva laivaväylä sivuaa sitä. Valtakunnan pääradalta avautuvat näkymät alueelle eteläpuolelta. Suunnittelualue on Tammerkosken ympäristön viimeinen laaja uudisrakentamisalue. Ranta-Tampellasta rakennetaan maisemallisesti ja kaupunkirakenteellisesti korkealuokkainen asuinalue. Rantakorttelit muodostavat alueen julkisivun Näsijärvelle päin. Korttelit jatkavat puistokorttelin ja Armonkallion korttelirakennetta ja yhdistävät avokorttelin ja umpikorttelin hyvät puolet. Rannan mutkittelevat talomassat ovat kolmen alimman kerroksen osalta yhtenäisiä ja neljännestä kerroksesta ylöspäin avautuvat pistetalomaisiksi massoiksi. Yhtenäiset alemmat kerrokset muodostavat selkeitä, suojattuja piha-, puisto- ja katutiloja. Pistetalomaisten ylempien kerrosten väleistä aukeaa pitkiä näkymiä kortteleiden läpi ja järvinäköala sekä kanavanäköala on tarjolla mahdollisimman monelle asunnolle. Etelän suuntaan avautuvat korttelipihat ovat luonteeltaan yksityisiä kun taas Näsijärvelle avautuvat puistoaukiot ovat osa julkista ranta-aluetta. Rantakorttelit on suunniteltu pysäköinnin osalta omavaraisiksi. Pysäköinti on sijoitettu maanalaisiin pysäköintilaitoksiin kortteleiden ja puistojen alle. Pysäköintilaitokset toteutetaan vaiheittain yhteistyössä naapureiden kanssa. Kortteli 420 muodostaa alueen julkisivun Näsijärvelle päin. Se muodostuu kolmesta pihapiiristä ja niiden välisistä maanalaisista pysäköintihalleista. Pihapiirejä ympäröivät talomassat ovat kolmen alimman kerroksen osalta yhtenäisiä ja neljännestä kerroksesta ylöspäin avautuvat pistetalomaisiksi rakennusosiksi. 3.2 Asemakaava Muodostettavilla tonteilla on voimassa lainvoiman saanut asemakaava nro 8333, jonka mukaan tontit kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK-36), jolle saadaan rakentaa

7 7 / 11 myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Alueen 1 rakennusoikeus on noin kem 2 ja alueen 2 noin kem 2. Rakennukset tulee rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä ja/tai vaaleata rappausta. Rappauksen saa korvata karkeata rappausta vastaavalla pintakäsittelyllä. Rakennusten julkisivut tulee olla pääosin paikalla muurattuja. Tontilla parvekkeet tulee varustaa lasiseinin. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma. Hulevedet, kattovesiä lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien viherkaistaleiden läpi ennen niiden joutumista purkuviemäriin tai -vesistöön. Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse rakentaa rajaseinää. Asemakaavassa on annettu ylimmät korkeusasemat. Ranta-Tampellan rantakorttelin korkomaailma lähtee sovitusta anturan yläpinnan korosta +97. Asemakaavakartta on laadittu ennen uuteen kansalliseen tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmään siirtymistä. Uuden N korkeusjärjestelmän mukaisesti suunniteltaessa korkeuslukuihin lisätään 535 mm. Kilpailuohjelman liitteenä 7 on korjattu korkokaavakartta. Tarjoajan on perehdyttävä rinnakkain sekä korjattuun korkokaavakarttaan että voimassa olevaan asemakaavakarttaan. Asemakaavakartta nro 8333 määräyksineen on liitteenä 3, asemakaavaselostus liitteenä 4 ja havainnekuva liitteenä 9. Kaava-aineisto löytyy kaupungin internetsivuilta: 3.3 Rakentamistapaohje Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, joita on noudatettava soveltuvin osin. Rakentamistapaohje on liitteenä Kadut ja liittymät Suunnittelussa noudatetaan laadittuja katusuunnitelmia. Ajoramppi pysäköintilaitokseen tulee tehdä tontin itäisen rakennusosan kautta. Alueiden toteuttajat laativat ajorampin sijoittamisesta yhteisjärjestelysopimuksen. 3.5 Pysäköinti Pysäköinti on järjestetty kortteleiden pihojen alle. Paikoitusnormi on 1 ap/110 kem 2. Jos tonteille rakennetaan ikääntyneiden palveluasuntoja, paikoitusnormi on lievempi 1 ap/250 kem 2. Vieraspysäköinti sijoittuu katujen varsille ja lähiympäristön pysäköintilaitoksiin. 3.6 Pihajärjestelyt Huleveden käsittelyssä on huomioitava kaavan määräämät viivytysvaatimukset. Asemakaava sisältää seuraavat määräykset hulevesien huomioimisesta: hule-27: Hulevedet, kattovesiä lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien viherkaistaleiden läpi ennen niiden joutumista purkuviemäriin tai vesistöön. hule-15: Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma. Selvitys hulevesien käsittelystä on kaava-aineiston liitteenä 20. Korttelipihoja ei saa aidata. Maantasoon tai pihakannen tasoon sijoittuville asunnoille on mahdollista järjestää omat asuntokohtaiset pihat. Useimmissa kortteleissa on mahdollista myös rakentaa pihatilaa jatkavia kattoterasseja matalampien rakennusosien katolle. Pihojen kasvilajeja valittaessa tulee huomioida ranta-alueen tuuliset olosuhteet. Toisaalta istutuksia voidaan myös hyödyntää tuulensuojana. Istutukset tulee suunnitella niin, että niistä on esteettistä ja toiminnallista hyötyä kaikkina vuodenaikoina. Esimerkiksi havupuut ja heinikot ovat vehreitä talvellakin.

8 8 / Yhteistilat Korttelialueelle saadaan asemakaavan nro 8333 määräyksen mukaisesti varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa kem 2 autosuoja- ja taloustiloja. 3.8 Maaperän puhdistaminen Alue on täytetty useiden vuosikymmenten aikana Näsijärveen. Täyttömateriaali on todennäköisesti pääosin peräisin Tampellan tehdasalueelta. Täytössä on ainakin maa-ainesta, tuhkaa, kuonaa ja rakennusjätettä. Tampereen kaupunki puhdistaa kustannuksellaan alueet 1 ja 2 pilaantuneesta maa-aineksesta, tämänhetkisen aikataulun mukaan alkuvuoteen 2016 mennessä, pilaantuneen alueen puhdistussuunnitelman mukaisesti. Puhdistus toteutetaan massanvaihtona rakennusten alueella pohjavedenpinnan tasoon (+95,7) ja puistoalueilla valmispinta -1m. Leikkaustasoon laitetaan suodatinkangas ja sen päälle puhdasta mursketta (0-55mm) tasoon +96,2 rakennusalueilla. (N2000). Anturakaivuissa sekä pienellä alalla VT12:n nykyisellä alueella on varauduttava pilaantuneen maaaineksen käsittelyyn tai poiskuljettamiseen. Lisäksi alueella on käynnissä Insitupohjavedenkunnostukset, joilla voi olla vaikutusta alueen rakentamisen aikataulutukseen. Tontin ostaja vastaa muusta mahdollisesta puhdistamisesta. Päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta on liitteenä Rakennettavuusselvitys Rakennettavuusselvitys on kaava-aineiston liitteenä 3. Arviolta vuoden 2016 loppupuoliskolla alueiden 1 ja 2 toteuttajilla on mahdollisuus käyttää korttelin länsipäästä YIT Rakennus Oy:n tonteilta vapautuvaa Tampereen kaupungin omistamaa materiaalia esikuormituspenkereen rakentamista varten. Materiaali on tarvittavan ajan jälkeen toimitettava alueiden 1 ja 2 toteuttajien toimesta ja kustannuksella Tampereen kaupungin osoittamalle tontille Ranta-Tampellan alueella. Sitoumuksetta arvioidaan esikuormituspenkereen tarpeen kestävän noin 18 kuukautta. Esikuormituspenkereen olemassa olevat rakennus- ja instrumentointi -suunnitelmat voidaan luovuttaa erikseen sovittavan mukaisesti toteuttajille Kunnallistekniikka Tontti on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä ja liitettävissä alueella olevaan kunnallistekniikkaan. Alueelle on suunniteltu jätteiden putkikeräysjärjestelmä ja kaukokylmä. Tonttien ostaja vastaa kustannukselleen rakennusten liittämisestä verkostoihin. Liittymisessä noudatetaan voimassa olevia liittymis- sekä muita mahdollisia myynti-, toimitus- tai vastaavia ehtoja. Ostaja on velvollinen tarkastamaan mainittujen ehtojen voimassaolon ja sisällön. Liittymis- ja muiden mahdollisten ehtojen mukaiset velvoitteet ja liittymismaksut kuuluvat ostajalle Energiatehokkuuden huomioiminen Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen. 4. TARJOUSKILPAILU 4.1 Tarjouskilpailun ehdot Alueet myydään eri toteuttajille avoimella tarjouskilpailulla. Sama tarjoaja saa tarjota molempia tämän kilpailun alueita, mutta hintatarjoukset on annettava aluekohtaisesti erikseen. Tarjouskilpailussa kilpaillaan myytävien tonttien rakennusoikeuden kiinteällä hinnalla. Tarjoajan tulee ilmoittaa ostotarjouksessaan tarjottava kiinteä asuinrakennusoikeuden yksikköhinta /kem 2. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on tarjottu asuinrakennusoikeuden yksikköhinta ja sen perusteella laskettu tonttien kokonaishinta. Alueet esitetään myytäväksi hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneille toteuttajille. Alueen 1 ja alueen 2 asuinrakennusoikeudesta 20 % on toteutettava vuokra-asuntoina. Lopullisesti alueiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto. Alueita ei vuokrata. Tarjous on tehtävä liitteenä 2 olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjouksiin ei saa liittää maksutai muita ehtoja.

9 9 / 11 Tarjouskilpailu on kaikille avoin. Tarjoajalta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavien korkeatasoisten asuntorakennusprojektien toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla hoidettu. Kaupunki voi tarvittaessa pyytää tarjouksen tekijältä lisäselvitystä kelpoisuusehtojen täyttymisestä. Harkintansa mukaan kaupunki voi sulkea pois kilpailusta tarjoajan, joka ei täytä em. edellytyksiä. Mikäli kaksi tai useampi kelpoisuusehdot täyttänyt tarjoaja esittää yhtä suuren ostotarjouksen kaupunki pidättää oikeuden jatkoneuvotteluihin niiden tekijöiden kanssa. Tarjous on sitova sen jälkeen, kun se on tarjousten avaustilaisuudessa avattu. Mikäli tarjouksentekijä peruu tarjouksensa, myyjä voi periä siitä myyjälle aiheutuneet kulut. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä tai hyväksyä tehdyt ostotarjoukset. Kaupunki ei vastaa mistään tarjoajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai kustannuksista, mikäli kaupunki päättää hylätä kaikki ostotarjoukset tai ostotarjouksen hyväksymistä koskeva päätös ei saa lainvoimaa tai sen myöntäminen pitkittyy. Ostotarjousten tekemisestä ei makseta mitään korvausta. 4.2 Yhteiskuntavelvoitteiden täyttäminen Ostajaksi esitettävän tulee esittää seuraavat selvitykset Tampereen kaupungin Kiinteistötoimelle ennen jäljempänä mainitun esisopimuksen tekemistä: 1. Tarjoajalla ei ole maksuhäiriö- tai muuta luottotietomerkintää. 2. Tarjoaja on täyttänyt osakeyhtiölain ja kirjanpitolain mukaiset velvoitteensa eikä tarjoaja ole laiminlyönyt vero-, sosiaaliturva-, eläke-, vakuutus- taikka muiden vastaavien velvoitteiden suorittamista. Lisäksi ostajaksi esitettävän tulee noudattaa ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. Ostajaksi esitettävää yritystä, sen johtohenkilöitä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä ei saa olla tuomittu ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta. Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättyä tontin myymisestä, mikäli ostajaksi esitettävä ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia tai toimita niistä selvityksiä. Mikäli tarjoajan kotipaikka on muu kuin Suomi, noudatetaan yhteiskuntavelvoitteiden ym. täyttämistä koskevien vaatimusten osalta soveltuvin osin sitä mitä edellä on todettu. 4.3 Tarjouksen jättäminen Tarjous on tehtävä liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Kirjalliset suljetut ostotarjoukset tulee toimittaa perjantaihin klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi PL Tampere Kuoressa on oltava tunnus Tontinluovutuskilpailu Ranta-Tampella kortteli 420 tontti 4. Kilpailu pyritään ratkaisemaan elokuun 2015 loppuun mennessä. 4.4 Kysymykset ja tarjouspyynnön täydentäminen Tarjouspyyntöä ja tarjouspyynnön kohdetta koskevat kysymykset tulee esittää mennessä. Kyselyt tulee tehdä sähköpostilla tai kirjallisesti ja osoittaa kilpailusihteeri Anne Kääriälle, osoitteella Ramboll Finland Oy, Anne Kääriä, PL 25, Espoo tai sähköpostilla Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin ja tarjousaika-

10 10 / 11 na tapahtuvat tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset tai korjaukset julkaistaan kaupungin internet-sivuilla viimeistään TONTTIEN LUOVUTUS JA HANKKEEN SUORITUSAIKA 5.1 Kauppahinnan maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen Kauppahinta tulee maksettavaksi kahdessa erässä. 1. Erä (20 %) kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä 2. Erä (80 %) ennen kuin ensimmäistä kohteen rakennuslupaa on haettu, kuitenkin viimeistään Omistusoikeus tonttiin siirtyy, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Kauppakirja tulee allekirjoittaa mennessä. 5.2 Rakentaminen Myytäville alueille on rakennettava vapaarahoitteisia korkeatasoisia omistus- ja vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja tulee olla 20 % alueen 1 ja alueen 2 asuinrakennusoikeudesta. Asuntojen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan, asuttavuudeltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan mahdollisimman korkeatasoista asuinrakentamista ja rakentamisessa sekä suunnittelussa tulee ottaa huomioon paikan ja maaston ominaispiirteet. Rakennustyöt alueilla voidaan aloittaa vuoden 2017 aikana, sen jälkeen kun rantatunneli on otettu liikenteen käyttöön. Rakentaminen tulee aloittaa viimeistään vuoden aikana siitä kun se on mahdollista aloittaa. Kohteen kaiken rakentamisen tulee olla käyttöönottovalmiina viimeistään MUUTA HUOMIOITAVAA 6.1 Kauppakirjaan sisällytettävät ehdot Kauppakirjaan tullaan sisällyttämään ehto arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämisestä vuoden 2016 aikana. Kauppakirjaan tullaan sisällyttämään myös tässä tarjouspyynnössä aikaisemmin mainittuja ehtoja, kuten rakentamisvelvoite. Lisäksi ostaja on velvollinen noudattamaan alueiden asemakaavamääräyksiä. Alueiden kauppakirjoihin tullaan myös sisällyttämään kauppakirjan ehtojen turvaamiseksi, ostajalle velvollisuus suorittaa kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 10 % kauppahinnasta. Muilta osin tonttien luovutuksessa noudatetaan kaupungin kiinteistöjen myynnissä tavanomaisesti noudattamia luovutusehtoja sekä Kiinteistötoimen mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 6.2 Vastuunrajoituslauseke Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista kuten esimerkiksi siitä ettei myyntipäätös tule lainvoimaiseksi tai alueiden myyminen viivästyy tässä tarjouspyynnössä mainitusta syystä tai kaupungista riippumattomasta syystä.

11 11 / 11 LIITTEET SITOVAT OHJELMA-ASIAKIRJAT Liite 1 Kilpailuohjelma Liite 2 Tarjouslomake Liite 3 Asemakaava 8333 Liite 4 Asemakaavaselostus Liite 5 Rakentamistapaohje LISÄTIEDOT Liite 6 Tontinjakoehdotus Liite 7 Asemakaava uusilla koroilla Liite 8 Päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta Liite 9 Havainnekuva Liite 10 Suunnitteluohje Liite 11 Yhdistetyt yleissuunnitelmat Liite 12 Yleissuunnitelmat TAUSTA-AINEISTOT Kaava-aineistot: Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuohjeet: https://www.safa.fi/kilpailut/tietoa_jarjestajalle/

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 10.3.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot