TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4 KILPAILUOHJELMA

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ Tiedot myytävistä muodostettavista tonteista Alueen yleiskuvaus 4 2. ARKKITEHTUURIKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 3. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN Suunnittelulle asetetut kaupunkikuvalliset tavoitteet Asemakaava Rakentamistapaohje Kadut ja liittymät Pysäköinti Pihajärjestelyt Yhteistilat Maaperän puhdistaminen Rakennettavuusselvitys Kunnallistekniikka Energiatehokkuuden huomioiminen 8 4. TARJOUSKILPAILU Tarjouskilpailun ehdot Yhteiskuntavelvoitteiden täyttäminen Tarjouksen jättäminen Kysymykset ja tarjouspyynnön täydentäminen 9 5. TONTTIEN LUOVUTUS JA HANKKEEN SUORITUSAIKA Kauppahinnan maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen Rakentaminen MUUTA HUOMIOITAVAA Kauppakirjaan sisällytettävät ehdot Vastuunrajoituslauseke 10

3 3 / YLEISTÄ Ranta-Tampella sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannassa ja Tammerkosken suulla. Alue on merkittävä osa Tampereen kaupunkikuvaa Näsijärven suunnasta katsottuna. Alue on Tammerkosken ympäristön viimeinen laaja uudisrakentamisalue. Rantakadut ja asuintalojen keskelle rakennettava kanava siltoineen luovat alueelle omaleimaisen ja ainutlaatuisen kaupunkimaisen ilmeen. Järvenpuolen asunnoista on avoin maisema Näsijärvelle ja eteläsuunnan asunnoista avautuu näkymä kanavalle. Tampereen kaupungin Kiinteistötoimi järjestää tontinluovutuskilpailun Ranta-Tampellan aloituskorttelissa. Kilpailun kohteena on Tampereen kaupungin asemakaavan 8333 mukaisen korttelin 420 kahtia jaettava kaavatontti nro 4. Muodostettavat tontit rajautuvat etelässä Rantatampellankatuun ja pohjoisessa Kiiskisaarenpuistoon, joka kulkee asuinkortteleiden ja Näsijärven välissä. Alueet myydään eri toteuttajille avoimella tarjouskilpailulla. Sama tarjoaja voi tarjota molempia tämän kilpailun alueita, mutta hintatarjoukset on annettava aluekohtaisesti erikseen. Tarjouskilpailussa kilpaillaan myytävien tonttien rakennusoikeuden kiinteällä hinnalla. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan kilpailulomakkeella kiinteä asuinrakennusoikeuden yksikköhinta /kem 2. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on tarjottu asuinrakennusoikeuden yksikköhinta ja sen perusteella laskettu tonttien kokonaishinta. Tampereen kaupunki myy tehtyjen ostotarjousten perusteella tontit korkeimman hinnan tarjonneelle edellyttäen kuitenkin asuntojen erittäin korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi, että tarjoajalla on kohteen rakentamisen edellyttämä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset. Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken mukaan. Tonteille suunniteltavien rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Rakennukset tulevat sijaitsemaan näkyvällä paikalla Näsijärven rannassa sekä Rantatampellankadun varrella. Korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi sekä kaupunkikuvallisten tavoitteiden täyttämiseksi tonttien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.

4 4 / Tiedot myytävistä muodostettavista tonteista ALUE 1 Alue on esitetty kartalla kilpailuohjelman liitteenä 6 (kartassa esitetty alue vasemmalla). Alueen 1 asuinrakennusoikeus on noin kem 2 ja alueen pinta-ala noin m 2. Alueen kauppaan kuuluu osa asemakaavan 8333 mukaisesta korttelin 420 LPA-tontista nro 3, jonka rakennusoikeus on noin kem 2 ja pinta-ala noin m 2. ALUE 2 Alue on esitetty kartalla kilpailuohjelman liitteenä 6 (kartassa esitetty alue oikealla). Alueen 2 asuinrakennusoikeus on noin kem 2 ja alueen pinta-ala noin m 2. Alueen kauppaan kuuluu osa asemakaavan 8333 mukaisesta korttelin 420 LPA-tontista nro 5, jonka rakennusoikeus on noin 632 kem 2 ja pinta-ala noin 629 m 2. Alueen ostaja saa esittää alustavaan tonttijakoon teknisluonteisia tarkennuksia. Pysäköintiratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden Ranta-Tampellan toteuttajien kanssa. Tampereen kaupunki puhdistaa kustannuksellaan alueet 1 ja 2 pilaantuneesta maa-aineksesta, tämänhetkisen aikataulun mukaan alkuvuoteen 2016 mennessä, pilaantuneen alueen puhdistussuunnitelman mukaisesti. Tontin ostaja vastaa muusta mahdollisesta puhdistamisesta. Päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta on liitteenä 8. Rakennustyöt alueilla voidaan aloittaa vuoden 2017 aikana, sen jälkeen kun rantatunneli on otettu liikenteen käyttöön. Alueiden 1 ja 2 toteuttajilla on arviolta vuoden 2016 loppupuolella mahdollisuus käyttää korttelin länsipäästä YIT Rakennus Oy:n tonteilta vapautuvaa Tampereen kaupungin omistamaa materiaalia esikuormituspenkereen rakentamista varten. Lisätietoja on kohdassa 3.9. Tarjouskilpailun voittajat vastaavat tonttien muodostamiskustannuksista. 1.2 Alueen yleiskuvaus Muodostettavat tontit sijaitsevat Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannalla. Lähialueet ovat valmiiksi rakentunutta vaihtelevasti uutta ja vanhaa asuntopainotteista rakennuskantaa. Tampellan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä tehdasalue on täydentynyt viime vuosina keskustamaiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Armonkallion alue on vähitellen rakennettu tiivis asuinalue. Lähialueen asukasmäärä on vuoden 2013 lopussa ollut 3913 asukasta. Työpaikkoja alueella on vuonna 2012 ollut 2476.

5 5 / ARKKITEHTUURIKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN Alueiden ostajien tulee yhdessä ja yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa järjestää tonttien suunnittelusta Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen arkkitehtuurikutsukilpailu. Kilpailun järjestämisellä pyritään varmistamaan suunnitteluratkaisujen korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ilme, toiminnallinen laatu sekä energiataloudellisuus. Tonttien ostajat vastaavat kilpailun kustannuksista asuinrakennusoikeuksien suhteessa. Tonteille suunniteltavien rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Suunnittelijoilta ja toteuttajilta odotetaan innovatiivisia asuntosuunnitteluratkaisuja. Asuntojen toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen sekä sisäiseen joustavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Rakennukset tulevat sijaitsemaan näkyvällä paikalla Näsijärven rannassa sekä Rantatampellankadun varrella. Kilpailuohjelmaa laadittaessa ja kilpailun arviointiperusteita asetettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota arkkitehtuuriin, ratkaisujen sekä asuntojen toimivuuteen sekä energiatehokkuuteen. Kilpailuun on kutsuttava neljä arkkitehtuuritoimistoa, joilla on kokemusta vaativien asuntokohteiden suunnittelusta arvokkaaseen ympäristöön. Tontinostajat, Tampereen kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto laativat kilpailuohjelman ja valitsevat kilpailuun kutsuttavat arkkitehtitoimistot yhteistyössä. Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä palkintolautakuntaan kaksi edustajaa, tonttien ostajilla molemmilla on oikeus nimetä yksi edustaja ja yksi edustaja on kilpailusääntöjen mukainen puolueeton asiantuntijajäsen. Puheenjohtajana toimii kaupungin edustaja. Arkkitehtuurikilpailu tulee järjestää vuoden 2016 aikana. Kilpailun järjestämisvelvollisuus tulee kauppakirjan ehdoksi. Toteutussuunnitelmat tulee tehdä arkkitehtuurikilpailun voittajatyön mukaisesti. Jatkosuunnittelua ohjaa Ranta-Tampellan suunnitteluohjausryhmä. Kaupunki antaa toteuttajalle valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi, kun suunnitelmien keskeinen sisältö on hyväksytty Ranta-Tampellan suunnitteluohjausryhmässä. Kilpailuohjeet löytyvät Suomen Arkkitehtiliiton internetsivuilta: https://www.safa.fi/kilpailut/tietoa_jarjestajalle/

6 6 / LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN Kilpailuohjelman liitteenä ovat tämän hetken yleissuunnitelmat. Yleisten alueiden suunnittelu on käynnissä. Tonttien jatkosuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä naapureiden ja kaupungin kanssa. 3.1 Suunnittelulle asetetut kaupunkikuvalliset tavoitteet Alue on merkittävä osa Tampereen kaupunkikuvaa Näsijärven suunnasta katsottuna, ja Mustaanlahteen tuleva laivaväylä sivuaa sitä. Valtakunnan pääradalta avautuvat näkymät alueelle eteläpuolelta. Suunnittelualue on Tammerkosken ympäristön viimeinen laaja uudisrakentamisalue. Ranta-Tampellasta rakennetaan maisemallisesti ja kaupunkirakenteellisesti korkealuokkainen asuinalue. Rantakorttelit muodostavat alueen julkisivun Näsijärvelle päin. Korttelit jatkavat puistokorttelin ja Armonkallion korttelirakennetta ja yhdistävät avokorttelin ja umpikorttelin hyvät puolet. Rannan mutkittelevat talomassat ovat kolmen alimman kerroksen osalta yhtenäisiä ja neljännestä kerroksesta ylöspäin avautuvat pistetalomaisiksi massoiksi. Yhtenäiset alemmat kerrokset muodostavat selkeitä, suojattuja piha-, puisto- ja katutiloja. Pistetalomaisten ylempien kerrosten väleistä aukeaa pitkiä näkymiä kortteleiden läpi ja järvinäköala sekä kanavanäköala on tarjolla mahdollisimman monelle asunnolle. Etelän suuntaan avautuvat korttelipihat ovat luonteeltaan yksityisiä kun taas Näsijärvelle avautuvat puistoaukiot ovat osa julkista ranta-aluetta. Rantakorttelit on suunniteltu pysäköinnin osalta omavaraisiksi. Pysäköinti on sijoitettu maanalaisiin pysäköintilaitoksiin kortteleiden ja puistojen alle. Pysäköintilaitokset toteutetaan vaiheittain yhteistyössä naapureiden kanssa. Kortteli 420 muodostaa alueen julkisivun Näsijärvelle päin. Se muodostuu kolmesta pihapiiristä ja niiden välisistä maanalaisista pysäköintihalleista. Pihapiirejä ympäröivät talomassat ovat kolmen alimman kerroksen osalta yhtenäisiä ja neljännestä kerroksesta ylöspäin avautuvat pistetalomaisiksi rakennusosiksi. 3.2 Asemakaava Muodostettavilla tonteilla on voimassa lainvoiman saanut asemakaava nro 8333, jonka mukaan tontit kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK-36), jolle saadaan rakentaa

7 7 / 11 myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Alueen 1 rakennusoikeus on noin kem 2 ja alueen 2 noin kem 2. Rakennukset tulee rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä ja/tai vaaleata rappausta. Rappauksen saa korvata karkeata rappausta vastaavalla pintakäsittelyllä. Rakennusten julkisivut tulee olla pääosin paikalla muurattuja. Tontilla parvekkeet tulee varustaa lasiseinin. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma. Hulevedet, kattovesiä lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien viherkaistaleiden läpi ennen niiden joutumista purkuviemäriin tai -vesistöön. Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse rakentaa rajaseinää. Asemakaavassa on annettu ylimmät korkeusasemat. Ranta-Tampellan rantakorttelin korkomaailma lähtee sovitusta anturan yläpinnan korosta +97. Asemakaavakartta on laadittu ennen uuteen kansalliseen tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmään siirtymistä. Uuden N korkeusjärjestelmän mukaisesti suunniteltaessa korkeuslukuihin lisätään 535 mm. Kilpailuohjelman liitteenä 7 on korjattu korkokaavakartta. Tarjoajan on perehdyttävä rinnakkain sekä korjattuun korkokaavakarttaan että voimassa olevaan asemakaavakarttaan. Asemakaavakartta nro 8333 määräyksineen on liitteenä 3, asemakaavaselostus liitteenä 4 ja havainnekuva liitteenä 9. Kaava-aineisto löytyy kaupungin internetsivuilta: 3.3 Rakentamistapaohje Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, joita on noudatettava soveltuvin osin. Rakentamistapaohje on liitteenä Kadut ja liittymät Suunnittelussa noudatetaan laadittuja katusuunnitelmia. Ajoramppi pysäköintilaitokseen tulee tehdä tontin itäisen rakennusosan kautta. Alueiden toteuttajat laativat ajorampin sijoittamisesta yhteisjärjestelysopimuksen. 3.5 Pysäköinti Pysäköinti on järjestetty kortteleiden pihojen alle. Paikoitusnormi on 1 ap/110 kem 2. Jos tonteille rakennetaan ikääntyneiden palveluasuntoja, paikoitusnormi on lievempi 1 ap/250 kem 2. Vieraspysäköinti sijoittuu katujen varsille ja lähiympäristön pysäköintilaitoksiin. 3.6 Pihajärjestelyt Huleveden käsittelyssä on huomioitava kaavan määräämät viivytysvaatimukset. Asemakaava sisältää seuraavat määräykset hulevesien huomioimisesta: hule-27: Hulevedet, kattovesiä lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien viherkaistaleiden läpi ennen niiden joutumista purkuviemäriin tai vesistöön. hule-15: Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma. Selvitys hulevesien käsittelystä on kaava-aineiston liitteenä 20. Korttelipihoja ei saa aidata. Maantasoon tai pihakannen tasoon sijoittuville asunnoille on mahdollista järjestää omat asuntokohtaiset pihat. Useimmissa kortteleissa on mahdollista myös rakentaa pihatilaa jatkavia kattoterasseja matalampien rakennusosien katolle. Pihojen kasvilajeja valittaessa tulee huomioida ranta-alueen tuuliset olosuhteet. Toisaalta istutuksia voidaan myös hyödyntää tuulensuojana. Istutukset tulee suunnitella niin, että niistä on esteettistä ja toiminnallista hyötyä kaikkina vuodenaikoina. Esimerkiksi havupuut ja heinikot ovat vehreitä talvellakin.

8 8 / Yhteistilat Korttelialueelle saadaan asemakaavan nro 8333 määräyksen mukaisesti varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa kem 2 autosuoja- ja taloustiloja. 3.8 Maaperän puhdistaminen Alue on täytetty useiden vuosikymmenten aikana Näsijärveen. Täyttömateriaali on todennäköisesti pääosin peräisin Tampellan tehdasalueelta. Täytössä on ainakin maa-ainesta, tuhkaa, kuonaa ja rakennusjätettä. Tampereen kaupunki puhdistaa kustannuksellaan alueet 1 ja 2 pilaantuneesta maa-aineksesta, tämänhetkisen aikataulun mukaan alkuvuoteen 2016 mennessä, pilaantuneen alueen puhdistussuunnitelman mukaisesti. Puhdistus toteutetaan massanvaihtona rakennusten alueella pohjavedenpinnan tasoon (+95,7) ja puistoalueilla valmispinta -1m. Leikkaustasoon laitetaan suodatinkangas ja sen päälle puhdasta mursketta (0-55mm) tasoon +96,2 rakennusalueilla. (N2000). Anturakaivuissa sekä pienellä alalla VT12:n nykyisellä alueella on varauduttava pilaantuneen maaaineksen käsittelyyn tai poiskuljettamiseen. Lisäksi alueella on käynnissä Insitupohjavedenkunnostukset, joilla voi olla vaikutusta alueen rakentamisen aikataulutukseen. Tontin ostaja vastaa muusta mahdollisesta puhdistamisesta. Päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta on liitteenä Rakennettavuusselvitys Rakennettavuusselvitys on kaava-aineiston liitteenä 3. Arviolta vuoden 2016 loppupuoliskolla alueiden 1 ja 2 toteuttajilla on mahdollisuus käyttää korttelin länsipäästä YIT Rakennus Oy:n tonteilta vapautuvaa Tampereen kaupungin omistamaa materiaalia esikuormituspenkereen rakentamista varten. Materiaali on tarvittavan ajan jälkeen toimitettava alueiden 1 ja 2 toteuttajien toimesta ja kustannuksella Tampereen kaupungin osoittamalle tontille Ranta-Tampellan alueella. Sitoumuksetta arvioidaan esikuormituspenkereen tarpeen kestävän noin 18 kuukautta. Esikuormituspenkereen olemassa olevat rakennus- ja instrumentointi -suunnitelmat voidaan luovuttaa erikseen sovittavan mukaisesti toteuttajille Kunnallistekniikka Tontti on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä ja liitettävissä alueella olevaan kunnallistekniikkaan. Alueelle on suunniteltu jätteiden putkikeräysjärjestelmä ja kaukokylmä. Tonttien ostaja vastaa kustannukselleen rakennusten liittämisestä verkostoihin. Liittymisessä noudatetaan voimassa olevia liittymis- sekä muita mahdollisia myynti-, toimitus- tai vastaavia ehtoja. Ostaja on velvollinen tarkastamaan mainittujen ehtojen voimassaolon ja sisällön. Liittymis- ja muiden mahdollisten ehtojen mukaiset velvoitteet ja liittymismaksut kuuluvat ostajalle Energiatehokkuuden huomioiminen Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen. 4. TARJOUSKILPAILU 4.1 Tarjouskilpailun ehdot Alueet myydään eri toteuttajille avoimella tarjouskilpailulla. Sama tarjoaja saa tarjota molempia tämän kilpailun alueita, mutta hintatarjoukset on annettava aluekohtaisesti erikseen. Tarjouskilpailussa kilpaillaan myytävien tonttien rakennusoikeuden kiinteällä hinnalla. Tarjoajan tulee ilmoittaa ostotarjouksessaan tarjottava kiinteä asuinrakennusoikeuden yksikköhinta /kem 2. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on tarjottu asuinrakennusoikeuden yksikköhinta ja sen perusteella laskettu tonttien kokonaishinta. Alueet esitetään myytäväksi hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneille toteuttajille. Alueen 1 ja alueen 2 asuinrakennusoikeudesta 20 % on toteutettava vuokra-asuntoina. Lopullisesti alueiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto. Alueita ei vuokrata. Tarjous on tehtävä liitteenä 2 olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjouksiin ei saa liittää maksutai muita ehtoja.

9 9 / 11 Tarjouskilpailu on kaikille avoin. Tarjoajalta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavien korkeatasoisten asuntorakennusprojektien toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla hoidettu. Kaupunki voi tarvittaessa pyytää tarjouksen tekijältä lisäselvitystä kelpoisuusehtojen täyttymisestä. Harkintansa mukaan kaupunki voi sulkea pois kilpailusta tarjoajan, joka ei täytä em. edellytyksiä. Mikäli kaksi tai useampi kelpoisuusehdot täyttänyt tarjoaja esittää yhtä suuren ostotarjouksen kaupunki pidättää oikeuden jatkoneuvotteluihin niiden tekijöiden kanssa. Tarjous on sitova sen jälkeen, kun se on tarjousten avaustilaisuudessa avattu. Mikäli tarjouksentekijä peruu tarjouksensa, myyjä voi periä siitä myyjälle aiheutuneet kulut. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä tai hyväksyä tehdyt ostotarjoukset. Kaupunki ei vastaa mistään tarjoajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai kustannuksista, mikäli kaupunki päättää hylätä kaikki ostotarjoukset tai ostotarjouksen hyväksymistä koskeva päätös ei saa lainvoimaa tai sen myöntäminen pitkittyy. Ostotarjousten tekemisestä ei makseta mitään korvausta. 4.2 Yhteiskuntavelvoitteiden täyttäminen Ostajaksi esitettävän tulee esittää seuraavat selvitykset Tampereen kaupungin Kiinteistötoimelle ennen jäljempänä mainitun esisopimuksen tekemistä: 1. Tarjoajalla ei ole maksuhäiriö- tai muuta luottotietomerkintää. 2. Tarjoaja on täyttänyt osakeyhtiölain ja kirjanpitolain mukaiset velvoitteensa eikä tarjoaja ole laiminlyönyt vero-, sosiaaliturva-, eläke-, vakuutus- taikka muiden vastaavien velvoitteiden suorittamista. Lisäksi ostajaksi esitettävän tulee noudattaa ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. Ostajaksi esitettävää yritystä, sen johtohenkilöitä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä ei saa olla tuomittu ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta. Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättyä tontin myymisestä, mikäli ostajaksi esitettävä ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia tai toimita niistä selvityksiä. Mikäli tarjoajan kotipaikka on muu kuin Suomi, noudatetaan yhteiskuntavelvoitteiden ym. täyttämistä koskevien vaatimusten osalta soveltuvin osin sitä mitä edellä on todettu. 4.3 Tarjouksen jättäminen Tarjous on tehtävä liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Kirjalliset suljetut ostotarjoukset tulee toimittaa perjantaihin klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi PL Tampere Kuoressa on oltava tunnus Tontinluovutuskilpailu Ranta-Tampella kortteli 420 tontti 4. Kilpailu pyritään ratkaisemaan elokuun 2015 loppuun mennessä. 4.4 Kysymykset ja tarjouspyynnön täydentäminen Tarjouspyyntöä ja tarjouspyynnön kohdetta koskevat kysymykset tulee esittää mennessä. Kyselyt tulee tehdä sähköpostilla tai kirjallisesti ja osoittaa kilpailusihteeri Anne Kääriälle, osoitteella Ramboll Finland Oy, Anne Kääriä, PL 25, Espoo tai sähköpostilla Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin ja tarjousaika-

10 10 / 11 na tapahtuvat tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset tai korjaukset julkaistaan kaupungin internet-sivuilla viimeistään TONTTIEN LUOVUTUS JA HANKKEEN SUORITUSAIKA 5.1 Kauppahinnan maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen Kauppahinta tulee maksettavaksi kahdessa erässä. 1. Erä (20 %) kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä 2. Erä (80 %) ennen kuin ensimmäistä kohteen rakennuslupaa on haettu, kuitenkin viimeistään Omistusoikeus tonttiin siirtyy, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Kauppakirja tulee allekirjoittaa mennessä. 5.2 Rakentaminen Myytäville alueille on rakennettava vapaarahoitteisia korkeatasoisia omistus- ja vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja tulee olla 20 % alueen 1 ja alueen 2 asuinrakennusoikeudesta. Asuntojen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan, asuttavuudeltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan mahdollisimman korkeatasoista asuinrakentamista ja rakentamisessa sekä suunnittelussa tulee ottaa huomioon paikan ja maaston ominaispiirteet. Rakennustyöt alueilla voidaan aloittaa vuoden 2017 aikana, sen jälkeen kun rantatunneli on otettu liikenteen käyttöön. Rakentaminen tulee aloittaa viimeistään vuoden aikana siitä kun se on mahdollista aloittaa. Kohteen kaiken rakentamisen tulee olla käyttöönottovalmiina viimeistään MUUTA HUOMIOITAVAA 6.1 Kauppakirjaan sisällytettävät ehdot Kauppakirjaan tullaan sisällyttämään ehto arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämisestä vuoden 2016 aikana. Kauppakirjaan tullaan sisällyttämään myös tässä tarjouspyynnössä aikaisemmin mainittuja ehtoja, kuten rakentamisvelvoite. Lisäksi ostaja on velvollinen noudattamaan alueiden asemakaavamääräyksiä. Alueiden kauppakirjoihin tullaan myös sisällyttämään kauppakirjan ehtojen turvaamiseksi, ostajalle velvollisuus suorittaa kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 10 % kauppahinnasta. Muilta osin tonttien luovutuksessa noudatetaan kaupungin kiinteistöjen myynnissä tavanomaisesti noudattamia luovutusehtoja sekä Kiinteistötoimen mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 6.2 Vastuunrajoituslauseke Myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista kuten esimerkiksi siitä ettei myyntipäätös tule lainvoimaiseksi tai alueiden myyminen viivästyy tässä tarjouspyynnössä mainitusta syystä tai kaupungista riippumattomasta syystä.

11 11 / 11 LIITTEET SITOVAT OHJELMA-ASIAKIRJAT Liite 1 Kilpailuohjelma Liite 2 Tarjouslomake Liite 3 Asemakaava 8333 Liite 4 Asemakaavaselostus Liite 5 Rakentamistapaohje LISÄTIEDOT Liite 6 Tontinjakoehdotus Liite 7 Asemakaava uusilla koroilla Liite 8 Päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta Liite 9 Havainnekuva Liite 10 Suunnitteluohje Liite 11 Yhdistetyt yleissuunnitelmat Liite 12 Yleissuunnitelmat TAUSTA-AINEISTOT Kaava-aineistot: Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuohjeet: https://www.safa.fi/kilpailut/tietoa_jarjestajalle/

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit Elise Lehikoinen 12.12.2016 Kilpailun aikataulu ja siitä tiedottaminen Kilpailun aikataulu KSJ 21.11.2016 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kilpailun ehdot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (7) 87 Neljän pientalotontin myyminen (Vartiokylä, tontit 45454/45-48) HEL 2012-016618 T 10 01 01 01 Kiinteistökartta K5 T3, Vehkalahdenkuja 9,10,14 ja 18 Päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle 13.03.2017 Sivu 1 / 1 5473/2016 02.08.00 27 Asuinkerrostalotonttien AK-1 12221/1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle Valmistelija / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Asemakaavan 11950 selostuksen perspektiivikuvasta TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Y-tunnus Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, Y-tunnus Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPPAKIRJALUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, Y-tunnus 0201256-6 Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJAT

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJA (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON

TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON KILPAILUAIKA 9.3.- 8.5.2017 Tarjouskilpailun sisällys 1. TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON... 2 2. MYYTÄVÄ TONTTI... 3 Kaivoksela... 3 3. KILPAILUAIKA JA TARJOUKSEN

Lisätiedot

Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö

Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö Asemakaava Rakennus Autopaikat Helsingin kaupunki myy Kaarelan Malminkartanossa, osoitteessa Luutnantintie 13 sijaitsevan toimistokäytössä olleen rakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA

TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA 28.2. 28.3.2017 1. YLEISTÄ 1.1 TARJOUSKILPAILU Helsingin kaupunki myy 49. kaupunginosasta (Laajasalo) avoimella tarjouskilpailulla

Lisätiedot

151.61 147.03 147.12 145.12 149.94 148.24 152.40 152.86 152.73 147.30 152.38 152.70 152.88 151.78 147.68 150.05 152.63 152.58 152 152.5 148 149 152.5 150 151 152 152.5 149 151 152 II 5 8 9 14 8 45 82 41

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kaupungin toimivaltainen toimielin, Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh.

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. 169 3955 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto Helsinki 14.2.2006

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella.

Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. 1 Yleiset varausehdot 1. Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. 2. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö-

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun Y-tunnus 0201470-5 PL 401, 00601 HELSINKI

perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun Y-tunnus 0201470-5 PL 401, 00601 HELSINKI 1 (6) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI SATO Oyj perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA Vihdin kunta tarjoaa rakennusliikkeille tai muille rakennuttajille ostettavaksi otsikossa mainitun korttelin tontit 1 ja 2. Kilpailu

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2015 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Asemakaavan 11950 selostuksen perspektiivikuvasta Sivu 1 / 8 TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI

Lisätiedot

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU HANKKEEN KUVAUS 09.05.2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Yleistä... 3 2. Tarjouskilpailu... 4 2.1 Tarjouskilpailun ehdot... 4 2.2 Tarjouksessa pyydetään

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä

Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Rajamäen kiinteistöt: 543-401-24-294 (osoite Lähdetie 31) 543-401-24-50 (osoite

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Hintatarjouskilpailu / tontti 27930/2

Tarjouspyyntö. Hintatarjouskilpailu / tontti 27930/2 Tarjouspyyntö Hintatarjouskilpailu / tontti 27930/2 Sisältö 1 Yleistä tarjouskilpailusta ja tarjouskilpailun kohde... 3 2 Tonttia koskevat tiedot... 3 2.1 Asemakaava- ja tonttitiedot... 3 2.2 Rakennettavuus...

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Tonttien ostotarjouksen tekemisessä huomioitavia seikkoja

Tonttien ostotarjouksen tekemisessä huomioitavia seikkoja Ohje 1 (5) Ohje päivitetty 4.3.2016 Tonttien ostotarjouksen tekemisessä huomioitavia seikkoja Vuonna 2015 päättyneet ja uusitut asuntotonttien pitkäaikaiset sopimukset Helsingin kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI.

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI. KAUPPAKIRJA EHDOTUS 4.7.2016 Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus 0151789-6, osoite PL 7, 35301 ORIVESI. Ostaja Mika Kalle Eemil Haapaniemi (ht. ), osoite Matintie 1, 35300 Orivesi. Kaupan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN KAUPPAKIRJA 1. Sopimusosapuolet Myyjä Ostaja Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki, jota edustaa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON

TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON KILPAILUAIKA 23.10. - 1.12.2017 Tarjouskilpailun sisällys 1. TARJOUSKILPAILU OMISTUSASUNTOTUOTANTOON... 2 2. MYYTÄVÄ TONTTI... 3 3. KILPAILUAIKA JA TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2014 1 (8) 1244 Asuinkerrostalotontin myynti SATOKoti Oy:lle (Katajanokka, tontti 80013/2) HEL 2014-013492 T 10 01 01 01 Esitys A päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Tontit 36118/1-4 olivat haettavana 16.6. - 30.8.2013 välisenä aikana.

Tontit 36118/1-4 olivat haettavana 16.6. - 30.8.2013 välisenä aikana. MUISTIO / JJH Asuntontontin (1 350 k-m 2 ) myynti FIM Tonttirahasto I Ky:lle (Viikki, Viikinmäki, tontti 36118/1) Ristiretkeläistenkatu 1 Varauspäätös ja alkuperäinen hintakilpailu Jatkuva tonttihaku Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2015 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Koipijärvi 418 424 3 67 omistajat: Mirja Helena Suikkanen (xxxxxx xxxx) Vanha

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2016 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPPAKIRJALUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJAT 1 / 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ht XXXXXX-XXXX

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.04.2013 Sivu 1 / 1 6105/10.00.02/2011 118 3.12.2012 31 Myyntipäätöksen jatkaminen Matinkylän metrokeskuksesta Citycon Oyj:lle ja NCC Property Development Oy:lle liikekeskuksen laajentamista varten korttelissa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia Hakuaika 28.4. 9.5.2014 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalo / paritalotontteja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Tinanpuiston tontinluovutuskilpailu

Tinanpuiston tontinluovutuskilpailu 9.8.2017 Tinanpuiston tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma KIRKKONUMMEN KUNTA Kilpailuaika 10.8. 13.10.2017 1 (10) Sisällysluettelo 1 KILPAILUALUEEN ESITTELY... 2 1.1 YLEISTÄ ASEMAKAAVA-ALUEESTA... 2

Lisätiedot

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus 0860341-2), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus 0860338-3), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuin- liike- ja toimistorakennusten tontin myynti Tapiolasta Skanska Talonrakennus Oy:lle, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuin- liike- ja toimistorakennusten tontin myynti Tapiolasta Skanska Talonrakennus Oy:lle, korttelin tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 664/2016 02.07.00 45 Asuin- liike- ja toimistorakennusten tontin myynti Tapiolasta Skanska Talonrakennus Oy:lle, korttelin 12222 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilojen Parvis 418 424 9 636 ja Kiila 418 424 9 637 omistaja: THH Palvelut Oy (2128195

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133 14.12.2015 Sivu 1 / 1 3049/2015 02.07.00 133 Kerrostalotontin myynti Tapiolasta Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun, korttelin 12044 tontti 1 Valmistelijat

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/204 (5) Asuntotontin varaaminen jatkuvan tonttihaun perusteella yksityishenkilöille (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 429/2) HEL 204-006387 T 0 0 0 00 Kiinteistökartta 3/683

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 550 Verkkosaaren eteläosan asuinkortteleita 10600 ja 10601 koskevan ilmoitus- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen sekä esitys kaupunginhallitukselle tonttien

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSTA KOSKEVA ESISOPIMUS. (jäljempänä tontinomistaja)

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSTA KOSKEVA ESISOPIMUS. (jäljempänä tontinomistaja) MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSTA KOSKEVA ESISOPIMUS Osapuolet A Kiinteistö Oy Latokartanontie 4 Y-tunnus 2071929-0 c/ o Cromwell Finland Oy Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki (jäljempänä tontinomistaja)

Lisätiedot

Tilan nimi Tilan pinta-ala xxxx m 2 Kiinteistötunnus 418- Osoite Rakennusoikeus xxxx k-m2 Kaava-alue Kortteli/tontti

Tilan nimi Tilan pinta-ala xxxx m 2 Kiinteistötunnus 418- Osoite Rakennusoikeus xxxx k-m2 Kaava-alue Kortteli/tontti KAUPPAKIRJA (malli) KAUPAN OSAPUOLET Tämän kauppakirjan allekirjoittajat ovat sopineet kaupan kohteena olevan kiinteistön luovutuksesta sekä hyväksyvät tässä kiinteistönkaupassa sovitut ehdot. Myyjä: Lempäälän

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite:

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

Kuva:Kaupunkisuunnitteluvirasto. Ostotarjouskilpailu Vartiokylä, Vehkalahdenkuja

Kuva:Kaupunkisuunnitteluvirasto. Ostotarjouskilpailu Vartiokylä, Vehkalahdenkuja Kuva:Kaupunkisuunnitteluvirasto Ostotarjouskilpailu Vartiokylä, Vehkalahdenkuja SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 2. ASUNTOTONTTIEN TOTEUTUS 2 3. TIEDOT MYYTÄVISTÄ TONTEISTA 2 3.1 LUETTELO TONTEISTA 2 3.2

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali.

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin

Lisätiedot