Uutiskirje No.2. Sisältö. Projektin osallistujat: HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA INCOM-VET 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiskirje No.2. Sisältö. Projektin osallistujat: HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA INCOM-VET 2014"

Transkriptio

1 INCOM-VET 2014 Uutiskirje No.2 Kulttuuriosaamisen kehittäminen ammatillisssa oppilaitoksissa Project No. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145 Projektin osallistujat: Sisältö - Yleiskatsaus hankkeen edistymiseen - 2. Kumppanuuskokous Valle daosta yliopistolla , 2014 Italiassa - 3. kumppanuuskokous Luganossa Sveitsissä - Projektin etenemisen arviointi - Aiheeseen liittyvät hankkeet ja uutiset Lokakuu 2014 HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA Ensimmäinen vuosi INCOM-VET hankeessa on ollut tuottavaa ja aktiivista sekä kehitystä kaikkien kumppaneiden kanssa. Hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat valmistelleet tarvittavat taustatiedot, mukauttaneet siirrettävää materiaalia ja tuottaneet oppaita eri kulttuurien välisen osaamisen siirtämisestä. Projektin tuotteista on kehitetty vedosversioita ja samalla on siirrety monikulttuurisen osaamisen metodologiaa käsikirjoihin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille ja opettajille. Luonnokset ovat testattavana oppilaitoksissa Virossa, Suomessa, Saksassa ja Liettuassa. Nyt testataan opiskelijat, opettajat, kouluttajat ja hallintohenkilöstö. Testaukseen osallistuvia pyydetään täydentämään projektiin suunnitellut kyselylomakkeet. Tuotettavia luonoksia arvioi myös sisäiset asiantuntijat Italiasta ja Sveitsistä sekä ulkopuoliset arvioijat Virosta ja Liettuasta. Saatu palaute on erittäin arvokasta materiaalia, kun tehdän lopullisia versioita hankkeen tuotteista. Toinen tärkeä askel projektissa oli Living Laboratories (LivLabs) suunnittelu ammatillisten oppilaitosten Viron, Suomen, Saksan ja Liettuan välillä. Viralliset INCOM-VET sivusto on julkaistu. Siellä on tietoja hankesta ja päivityksiä hankkeen kaikkien kumppanimaiden kielillä. verkkosivuilla on ollut aktiivisesti käytössä, se levittää tietoa ja uutisia kulttuurien välistä ongelmista. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat tiiviisti kehittäneet suuntaviivat laadunvarmistussuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa tehokkas suorituskyky ja laadukkaat tulokset. On hahmoteltu hankeen vahvuudet ja heikkoudet. INCOM-VET hanke on jo laajalti esitetty kohderyhmillesekä suurelle yleisölle, lukuisilla kansallisilla ja kansainvälisillä tapahtumissa.

2 PAGE 2 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 2. tapaaminen Aostassa, ITALIASSA 2. INCOM-VET hankkeen kokous pidettiin Italiassa, Aostassa toukokuuta, University of Valle d'aostan, kumppani numero kolme, järjesti kokouksen ammattimaisesti. Professori Serenella Besio, professori Maria Giovanna Onorati, Silvano Torreano ja Ester Genero pitivät INCOM-VET konsortion. Tervetulo puheet piti projektipäällikkö Renata Černeckienė ja projektikoordinaattori Ivaras Giniotis selitti päämäärät ja tavoitteet. Kaikki projektin osapuolet olivat tehneet yksityiskohtaisia esityksiä työstään: tutustuen osavuosikatsauksensa, ennustaen tulevaa työtä ja ongelmien ratkaisusta: Professori Julita Navaitienė, tuottaa menetelmät; Deimantė Končiuvienė, ehittää kulttuurienvälistä osaamista käsiteleviä Käsikirjoja ammatillisen koulutuksen kouluttajien ja opiskelijoiden käyttön; Frank Bertelmann-Angenendt, kehittää vuorovaikutteisen kulttuurienvälisen osaamisen työkentää; Ivaras Giniotis teki esityksen ulkopuolisista asiantuntijoista INCOM-VETprojektiin; Helju Virunurm, Levittämistä, siirrettävyyttä ja tunnustamista; Inga Korlienė, INCOM-VET verkkosivuja Marko KemppinenKehittämistä, testaus, suorituskyvyn testaus ja tuloksien yleistäminen; Maria Giovanna Onorati, laadunvarmistus; Furio Bednarzin, esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita. Esityksiä seurasi pyöreän pöydän keskustelu tärkeistä kysymyksistä, ratkaistiin ongelmia ja vaihdettin kokemuksia, oivalluksia ja ajatuksia. Lopussa 1. päivän istuntokierroksella nautittiin perinteisiä italialaisia illallisen antmia. Toisena päivänä istunto Mr. Ivaras Giniotis kartoittti tehdyt toimet ja alustavat tulokset INCOM-VET hankkeesa ja esitteliincom-vet Tilannekatsauksen nro 1. Toinen päivänä saatiin päätökseen myös pyöreän pöydän keskustelut. Pöytäkirjat toisesta kokouksesta löytyvät verkkosivuilta. Projektin edistyminen Laadunvarmistus (Quality assurance plan) QAP guideline EN Materiaalin siirto käsikirjan Living labsien kehittäminen ja ohjeet Levittäminen eri kanavien kautta Vieraile: Yhteys:

3 INCOM-VET NEWSLETTER PAGE 3 3. Kokous Luganossa 3. INCOM-VET hankkeen kokous pidettiin Sveitsissä, Luganossa, 8-9 syyskuu, Tervetulopuheen piti Furio Bednarzin, koordinaattori Ivaras Giniotis selitti päämäärät ja tavoitteet. Kaikki kumppanit päättivät esitellä ja keskustella luonnoksista, analysoida ja hyväksyä tulevaisuuden testausprosessi ja Living Labs osavuosikatsaus. Projektin osapuolet olivat tehneet yksityiskohtaisia esityksiä työstään: Professori Julita Navaitienė, siirtää materiaalin ja menetelmät Deimantė Končiuvienė, kulttuurienvälisen osaamisen käsikirjojen kehittäminen ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Furio Bednarzin, esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita. Susanna Kyösti, kehittämistä, testaus ja tuloksien yleistäminen. Inga Korlienė, INCOM-VET verkkosivut, Frank Bertelmann-Angenendt, Living labs vuorovaikutteisen oppimisympäristön kehittäminen. Osavuosikatsaus, suosituksia siitä, miten voidaan parantaa työtä. Keskusteltiin yhteenveto tuloksista ensimmäisenä päivänä. Sekä nautittiin kulttuurin mukainen illallinen Luganossa. Toinen istunto aloitettiin Ms Helju Virunurmin esityksellä, levittämisestä, siirrettävyydestä ja osavuosikatsauksestaa, tulevan työn, ongelmanratkaisusta, uutiskirje nro 2. Emanuela Sebastiani esitteli laadunvarmistussuunnitelman tuotteita ja osavuosikatsauksensa No.1, tulevan työn, ongelmanratkaisuun. Renata Černeckienė puhui taloudellisesta dokumentaatiosta ja osavuosikatsauksesta. Koordinaattori Ivaras Giniotis esitti vaatimukset määräajoista ja toimintakertomuksista. Kumppanuus kokouksen toisena työpäivänä viimeisteltiin keskustelut kaikista lopullisista kysymyksistä ja tehtin selvennyksiä. kolmas INCOM-VET hankekumppanikokous pidetään Suomessa 9-10 helmikuuta, Projektin eteneminen Materiaalin tuotaminen käsikirjan Living labsien Levittäminen

4 PAGE 4 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 Yleiskatsaus projektin etenemisestä vuoden sisällä Materiaalin mukauttaminen siirtomateriaalin ja käsikrjan tuotanto kulkurillisen osaamisen siirrosta 2. luonnos "Käsikirjasta, menetelmien kehittämiseen kulttuurienvälisen osaamisessa" on jäsennelty kokonaisvaltaisesti sitä, miten kulttuurienvälistä osaamista voitaisiin kehittää ammatillisessa koulutuksessa. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa monikulttuurisen osaamisen saloista, paljastaa monikulttuurisen osaamisen merkityksen työpaikkamarkkinoilla ja sen vaikutuksen oppimiseen ja työprosesseihin. Se kuvailee kolme teoreettista mallia ja joukon menetelmiä ja välineitä eri kulttuurien osaamiseen. Käsikirjoja ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille Ensimmäisen vuoden aikana kehitettiin ensimmäinen luonnos käsikirjoista ammatillisen koulutuksen kouluttajile ja opiskelijoille. Käsikirja on jaettu euravasti: 1. Globaali maailma (Mitä Eurooppa edustaa ja käsitys Euroopan monimuotoisuudesta, eurooppalaisia arvoja) 2. nuorison- ja kulttuurienvälinen oppiminen (Mikä on kulttuuri ja mitä se tarkoittaa kulttuurien näkökulmasta? malli kulttuurin jäävuoresta, stereotyyppisen asenteen muodostaminen.) 3 kulttuurien välinen viestintäkäytäntö (kielenkäyttö, viestinnän prosessi, viestintä vaikeuksia, kuuntelutottumuksia; Ryhti, pyri saavuttamaan ymmärrystä eri edustajia eri kulttuureista, ratkaisja kulttuurien väliseen konfliktin). Käsikirja ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille osoittaa että materiaalia on jaettu eri oppimismenetelmilä: On tärkeää, että on aikaa keskusteluille, aikaa pelata, faktalaatikko, ja kysymyksiä sekä itsehillintää. Esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita Ensimmäisen vuoden aikana suunniteltiin sarja opetusmenetelmist ja välineistä, kuten esimerkit koulutustoimintaan. Nämä käsikirjat integroidaan ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Kokonaisuuden tarkoituksena on on tarjota opettajille ja kouluttajille yleisiä suuntaviivoja, jotta voidaan antaa heille hyödynnetäviä oppimateriaaleja ja välineitä, jotka on osoitettu monikulttuuristen taitojen kehittämiseen ammatillisen koulutukseen. Näillä pyritään: edistämään aktiivisen oppimisen strategioiden kokemuksen moninaisuutta edistämään ihmisten välisen kanssakäymistä eri kulttuurien välillä tehostaa yhteistyötä ihmisten välillä, jotka kuuluvat eri kulttuureihin, ongelman asettelulla ja ongelmanratkaisulla luoda kokemuksia, haastava henkinen järjestelmiä, edistää muutosta. Esimerkkejä on jaettu 3 osaan: - Valmistelee oppimisen yksikköön tai koulutustilaisuuteen: tarpeista analyysi, erityinen lähestymistapa, otetaan kohteiden välisiä yhteyksiä, tietoa, uskomuksia ja arvoja määritettäessä käytäntöjä ja käyttäytymistä, jotta didaktinen suunnittelu ottaa mukaan ominaisuuksien näkökulman, resurssit ja oppijoiden odotukset - Johtaa kulttuurienvälistä oppimista, jossa keskitytään siihen, miten rakentaa ryhmä, joka on valmis työskentelemään kokemuksellisen ja heijastava oppimiseen ympäristössä, hyödyntämällä ryhmädynamiikkaa; erityinen intressi on omistettu kokemusoppimiselle ja ongelmaperustaiselle oppimiselle, kuten tehokkaat menetelmät aktiiviselle oppimiselle; - Arvioidaan kulttuurienvälistä oppimista, hyödyllisiä menetelmiä ja välineitä. Tavoite on vakiinnuttaa ja arvioida oppimistuloksia. Living Labs -vuorovaikutteinen kehittäminen monikulttuuriseen osaamiseen BZB's tuotti perus- ja rakenteellisen kehittämisen mallin Living Laboratories ajatuksesta ammatillisille koulutskeskuksile. LivingLabs on mahdollista suorittaa omassa maassaan. Koska lähtökohdat ovat erilaisia kaikissa maissa, malli osoitti, että se on sovitettavissa eri maissa. LivingLab kumppanit toteutettivat kyselylomakkeella kyselyn eri prosesseista ivinglabissa. Sinä kysyttiin kohderyhmien perustiedot, tietotekniset taidot, sosiaalisen median käyttö ja yleistä kulttuurienvälistä osaamista. Tämä on tärkeää LivingLabsin suunnittelussa ja toteuttamisesa. Kumppanit ovat jo alkaneet toteuttaa omia LivingLabseja tai tekevät niin vuoden 2014 loppuun asti. Kontakti:

5 INCOM-VET NEWSLETTER PAGE 5 Yleiskatsaus projektin etenemisestä vuoden sisällä Laadunvarmistus Laadunvarmistuksen tehtävät: laatia suuntaviivat Englannksi; käynnistää sisäiset web-selvitykset kunkin kokouksen jälkeen, jotta voidaan seurata edistymistä. Se sisältä yös kumppaneiden itsearvioinnin. Laadunvarmisus tapahtuu toimittamalla määräajoin raportteja web-tutkimusten tuloksista ja tarjoamalla puolivälin katsauksia INCOM-VET verkkosivuilla. Suuntaviivat laadunvarmistussuunnitelman on toimitettu marraskuuhun 2013 mennessä (2 kuukauden projekti), ja niiden mukaan arviointi koostuu kolmesta vaiheesta. Esmänen arviointi tehtiin web-kyselynä. Se käynnistettiin pian kokouksen jälkeen Vilnassa marraskuussa 2013 ja raportti toimitettiin helmikuussa 2014 ja esiteltiin kokouksessa Aostassa toukokuussa Tätä nykyä, olemme toisessa vaiheessa eli meneillään on itsearviointi, joka koostuu valmentavasta palauteesta kumppanuuden toiminnasta, joka tapahtuu koko toiminnan ajan, mikätuotaa määräajoin sisäisiä raportteja.toinen sisäinen web-kyselyn tehtiin toukokuussa, kokouksen jälkeen Aostassa, toukokuussa 2014 ja raportti esiteltiin syyskuussa 2014 kokouksen aikana Luganossa. Webkyselyssä, osa kysymyksistä painotettiin kumppaneiden odotuksiin ja käsitystä hankkeen tavoitteiden täyttämisestä ja toteutuksista. Tulokset toisen web-kyselyn jälkeen näyttävät hyvältä tyytyväisyyden taso on korkea ja innostunut. Erittäin myönteiset huomautukset ovat saneet myös hankkeen tärkeimmät painopistealueet. Eli tavoite parantaa laatua ja lisätä näin ylikansallista yhteistyötä laitosten tai järjestöjen välilä ja helpottaa innovatiivisten toimintatapojen käytäntöjä ammatillisen koulutuksen osalta. Myönteisiä huomioita on kultu myös levittämisen vaiheessa, itse asiassa näyttää siltä, että suurin osa sidosryhmistä vastasivat myönteisesti yleiseen hankkeen esittelyyn, ja tämä on hyvä osoitus projektin potentiaalista. kehittäminen ja testaus, tuloksien yleistäminen Kehitys ja testaus on ollut opettavaista ja parantanut oppimisen polkua. Onneksi meillä on ollut tilaisuus työskennellä varsin intensiivisesti yhdessä hankkeen koordinaattorin kanssa, joka on auttanut meitä paljon. Suorituskykytestausta ja ulosten yleistäminen tapahtuu toisen vuoden alussa. Levittäminen, siirrettävyys ja tunnustaminen Alussa hankkeen jokainen kumppanimaan kehitti levittämissuunnitelmaa. Yhteistyökumppanit ovat välittäneet tietoa hanketoiminnan kohderyhmille, edunsaajille eri medioiden kautta, kuten hankkeen verkkosivuilla, uutiskirjeillä, tiedotteila, esitteillä, sosiaalisien verkostojen kautta, blogeilla, jne. Hanke on ollut esillä kansallisella ja Euroopan laajuisisa tapahtumissa kunkin kumppanimaiden kautta. Kaikki kumppanit ovat lähettäneet määräajoin tietoa omien kanaviensa kautta, tiedotteet, radio, televisio ja muut tiedotusvälineet. Uutiskirjeet käännetään kansallisille kielille kaikkien kumppaneiden toimesta (LT, IT, DE, EE, FI) ja on ladattu projektin verkkosivuille Myös hankkeen esitteitä ja malleja tuotettiin levittämään hankkeen tietoa. INCOM-VET verkkosivut Vuoden aikana luotiin INCOM-VET sivusto. INCOM-VET sivusto on omistettu mahdolliselle yleisölle ja hankkeen kohderyhmille. Se on myös käännetty kaikille virallisille kielille Hankkeen yhteistyökumppanien toimesta: EN, LT, EE, IT, FI, DE. INCOM-VET sivuston rakenne sopii kaikille internet-selaimille ja on myös mobiiliversiona. Sivustoa parannetaan huomioiden huomautusten kautta. Verkkosivustoa käyttävät Konsortion jäsenet.jakamaan hankkeiden kehittämiseen tietopaketteja. INCOM-VET sivusto valmistetaan käytettäväksi opetustarkoituksiin ja aikana living lab ympäristöksi. Verkkosivustole on ladattu tulosten kanssa hanketoiminnan uusimmat versiot tuotetuista mateiaaleista. INCOM-VET sivustoa kehitetään, testataan ja parannetaan jatkuvasti paitsi hankkeen yhteistyökumppaneille, ammatillisen koulutuksen ja living lab käyttäjille, mutta myös ulkopuolisia asiantuntijoita ajatellen. Saat Lisätietoja saat vierailemalla:

6 PAGE 6 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 Uutisia ja läheisiä projekteja Sosiaalisen median Vaihto - SoMEx - on uusi Erasmus + projekti, joka alkoi 1. syyskuuta Projektla on 36 kuukauden kesto. Promoottori Formation PME perustuu Liege / Belgia; BZB Krefeld on aktiivinen kumppani. Projekti käsittelee kansainvälistä ammatillisen koulutuksen vaihtoa. Siinä tuetaan sosiaalisen median käytettöä. eri vaiheiden valmisteluun, toimintaan ja jälkikäsittelyyn. Median käytön avulla suunitelan nuorile kansainvälisiä liikkuvuuksia houkuttelevammiksi ja siten lisätään liikkuvuutta. Yhteys: Transferring Open Content on Energy-efficient Buildings - TOCEB, No AT1-LEO Kansallisissa ammatillisen koulutuksen järjestelmissä Euroopassa, on puutetta avoimen sisällön opetus- ja oppimateriaalista aiheesta energiatehokas ja kestävä rakentamisen. Käytettävissä olevat materiaalit eivät ota huomioon valtavaa tieteellisen tutkimuksen tuloksien märää viime vuosina. Itävallassa erittäin onnistunut avoimen sisällön oppimisalustan nimeltään e-nero (www.e-genius.at) energiatehokkaista rakennuksista on kehitetty sopiva teknologia, joka perustuu Wienin teknillisessä yliopistossa kehittämään tutkimukseen.toceb Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja rakennusalalla projektin kumppanimaiden (Itävalta, Tsekki, Italia, Liettua, Puola) kanssa, sekä parantaa pätevyyttä ammatillisen koulutuksen opettajien ja harjoittelijoiden / opiskelijoiden.hankkeen toteutuksessa siirretäänkeskeiset elementit avoimen sisällön alustaan e-neroon kehittämällä 4 moduulia: Energiatehokkaat rakennukset perusteet Thermal Building kunnostaminen eristeet Julkisivu Systems Lisätietoja osoitteesta: Transfer of Building Information Modelling Training Tool for Increasing Competence of Building Sector Competence - BIMTRAIN, No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0133 Rakennuksen tietomallinnus (BIM) on prosessi, joka tuottaa tietoa rakennuksen elinkaaren aikana, mukaan lukien eri prosessit kuten Rakentaminen ja toiminta.tärkein tulos BIMTRAIN Projektissa n luodaan ja mukautetaan Englanti, Liettuan ja Latvia samaan versioon välineelä, jolla pyritään tarjoamalla koulutusta BIM käyttäjille sekä oppilaitosten ja yksityisten yritysten toimijoile. Osallistujamaat: Latvia, Liettua, Alankomaat. Lisätietoa hankkeesta: Vieraile: Projektin tapahtumat: 4 Kokous Suomessa Kokouksessa tarkastellaan yleistä edistymistä / tavoitteet ja tarkastellaan yksityiskohtaisesti Työpaketteja ja niiden seuraavat vaiheet. Kaikki kumppanit tulevat osallistumaan kokoukseen. Tehtävät 4. kokoukseen: Metodologinen materiaali englanniksi Käsikirjat Yhteys:

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä

Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä WBL TOI Manual -projekti Development of work-based learning by transferring existing good

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki. Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Sopimus on moniosainen

Sopimus on moniosainen Sopimusasiat KA1 Liikkuvuus 2015 Sopimus on moniosainen Osa I - Erityisehdot (= Hankesopimus) Osa II - Yleisehdot Liitteet: Liite I: Hankkeen kuvaus - hakemuslomake Liite II: Alustava budjetti Liite III:

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus

Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus Kommenttipuheenvuoro liiketoiminnan kehitysjohtaja Asko Alanen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus Yhteis- ja kaksoistutkinnot Kirsi Hiltunen Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för utvärdering av högskolorna

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Kansainvälisyyden dynaamiset tilat 3.9.2015 Global Innokas toimijat Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO www.kvlakk.fi Motorsport-mekaanikon koulutus Moottoriurheiluun painottuvassa automekaanikon koulutuksessa yhdistyvät kaksi vahvaa suomalaista osaamisalaa, autourheilu ja

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Mitä olemme tehneet MTKL:ssa? (ms)

Mitä olemme tehneet MTKL:ssa? (ms) MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN KOKEMUSARVIOINTI JA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA Vöyri 8.9.2009 Anne-Marita Ruuska, Kaisa Saavalainen ja Markku Salo Mitä olemme tehneet MTKL:ssa? (ms) TAUSTAA: YaY-hanke: asukkaat

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA

TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA Maat, joissa ei ole talvirekaita koskevia vaatimuksia Maat, joissa o talvirekaide/ketjuje käyttöä koskevia paikallisia vaatimuksia Maat, joissa

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta LATTE -hankkeen päätösseminaari 9.12.2010 Rovaniemellä City Hotel, Joiku-kabinetti, Pekankatu 9 96200 Rovaniemi Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

The Covenant capacity -hanke

The Covenant capacity -hanke The Covenant capacity -hanke Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energia-asioissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan Laura Heikkilä koulutuskoordinaattori, FCG Koulutus ja konsultointi

Lisätiedot