Uutiskirje No.2. Sisältö. Projektin osallistujat: HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA INCOM-VET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiskirje No.2. Sisältö. Projektin osallistujat: HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA INCOM-VET 2014"

Transkriptio

1 INCOM-VET 2014 Uutiskirje No.2 Kulttuuriosaamisen kehittäminen ammatillisssa oppilaitoksissa Project No. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145 Projektin osallistujat: Sisältö - Yleiskatsaus hankkeen edistymiseen - 2. Kumppanuuskokous Valle daosta yliopistolla , 2014 Italiassa - 3. kumppanuuskokous Luganossa Sveitsissä - Projektin etenemisen arviointi - Aiheeseen liittyvät hankkeet ja uutiset Lokakuu 2014 HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA Ensimmäinen vuosi INCOM-VET hankeessa on ollut tuottavaa ja aktiivista sekä kehitystä kaikkien kumppaneiden kanssa. Hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat valmistelleet tarvittavat taustatiedot, mukauttaneet siirrettävää materiaalia ja tuottaneet oppaita eri kulttuurien välisen osaamisen siirtämisestä. Projektin tuotteista on kehitetty vedosversioita ja samalla on siirrety monikulttuurisen osaamisen metodologiaa käsikirjoihin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille ja opettajille. Luonnokset ovat testattavana oppilaitoksissa Virossa, Suomessa, Saksassa ja Liettuassa. Nyt testataan opiskelijat, opettajat, kouluttajat ja hallintohenkilöstö. Testaukseen osallistuvia pyydetään täydentämään projektiin suunnitellut kyselylomakkeet. Tuotettavia luonoksia arvioi myös sisäiset asiantuntijat Italiasta ja Sveitsistä sekä ulkopuoliset arvioijat Virosta ja Liettuasta. Saatu palaute on erittäin arvokasta materiaalia, kun tehdän lopullisia versioita hankkeen tuotteista. Toinen tärkeä askel projektissa oli Living Laboratories (LivLabs) suunnittelu ammatillisten oppilaitosten Viron, Suomen, Saksan ja Liettuan välillä. Viralliset INCOM-VET sivusto on julkaistu. Siellä on tietoja hankesta ja päivityksiä hankkeen kaikkien kumppanimaiden kielillä. verkkosivuilla on ollut aktiivisesti käytössä, se levittää tietoa ja uutisia kulttuurien välistä ongelmista. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat tiiviisti kehittäneet suuntaviivat laadunvarmistussuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa tehokkas suorituskyky ja laadukkaat tulokset. On hahmoteltu hankeen vahvuudet ja heikkoudet. INCOM-VET hanke on jo laajalti esitetty kohderyhmillesekä suurelle yleisölle, lukuisilla kansallisilla ja kansainvälisillä tapahtumissa.

2 PAGE 2 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 2. tapaaminen Aostassa, ITALIASSA 2. INCOM-VET hankkeen kokous pidettiin Italiassa, Aostassa toukokuuta, University of Valle d'aostan, kumppani numero kolme, järjesti kokouksen ammattimaisesti. Professori Serenella Besio, professori Maria Giovanna Onorati, Silvano Torreano ja Ester Genero pitivät INCOM-VET konsortion. Tervetulo puheet piti projektipäällikkö Renata Černeckienė ja projektikoordinaattori Ivaras Giniotis selitti päämäärät ja tavoitteet. Kaikki projektin osapuolet olivat tehneet yksityiskohtaisia esityksiä työstään: tutustuen osavuosikatsauksensa, ennustaen tulevaa työtä ja ongelmien ratkaisusta: Professori Julita Navaitienė, tuottaa menetelmät; Deimantė Končiuvienė, ehittää kulttuurienvälistä osaamista käsiteleviä Käsikirjoja ammatillisen koulutuksen kouluttajien ja opiskelijoiden käyttön; Frank Bertelmann-Angenendt, kehittää vuorovaikutteisen kulttuurienvälisen osaamisen työkentää; Ivaras Giniotis teki esityksen ulkopuolisista asiantuntijoista INCOM-VETprojektiin; Helju Virunurm, Levittämistä, siirrettävyyttä ja tunnustamista; Inga Korlienė, INCOM-VET verkkosivuja Marko KemppinenKehittämistä, testaus, suorituskyvyn testaus ja tuloksien yleistäminen; Maria Giovanna Onorati, laadunvarmistus; Furio Bednarzin, esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita. Esityksiä seurasi pyöreän pöydän keskustelu tärkeistä kysymyksistä, ratkaistiin ongelmia ja vaihdettin kokemuksia, oivalluksia ja ajatuksia. Lopussa 1. päivän istuntokierroksella nautittiin perinteisiä italialaisia illallisen antmia. Toisena päivänä istunto Mr. Ivaras Giniotis kartoittti tehdyt toimet ja alustavat tulokset INCOM-VET hankkeesa ja esitteliincom-vet Tilannekatsauksen nro 1. Toinen päivänä saatiin päätökseen myös pyöreän pöydän keskustelut. Pöytäkirjat toisesta kokouksesta löytyvät verkkosivuilta. Projektin edistyminen Laadunvarmistus (Quality assurance plan) QAP guideline EN Materiaalin siirto käsikirjan Living labsien kehittäminen ja ohjeet Levittäminen eri kanavien kautta Vieraile: Yhteys:

3 INCOM-VET NEWSLETTER PAGE 3 3. Kokous Luganossa 3. INCOM-VET hankkeen kokous pidettiin Sveitsissä, Luganossa, 8-9 syyskuu, Tervetulopuheen piti Furio Bednarzin, koordinaattori Ivaras Giniotis selitti päämäärät ja tavoitteet. Kaikki kumppanit päättivät esitellä ja keskustella luonnoksista, analysoida ja hyväksyä tulevaisuuden testausprosessi ja Living Labs osavuosikatsaus. Projektin osapuolet olivat tehneet yksityiskohtaisia esityksiä työstään: Professori Julita Navaitienė, siirtää materiaalin ja menetelmät Deimantė Končiuvienė, kulttuurienvälisen osaamisen käsikirjojen kehittäminen ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Furio Bednarzin, esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita. Susanna Kyösti, kehittämistä, testaus ja tuloksien yleistäminen. Inga Korlienė, INCOM-VET verkkosivut, Frank Bertelmann-Angenendt, Living labs vuorovaikutteisen oppimisympäristön kehittäminen. Osavuosikatsaus, suosituksia siitä, miten voidaan parantaa työtä. Keskusteltiin yhteenveto tuloksista ensimmäisenä päivänä. Sekä nautittiin kulttuurin mukainen illallinen Luganossa. Toinen istunto aloitettiin Ms Helju Virunurmin esityksellä, levittämisestä, siirrettävyydestä ja osavuosikatsauksestaa, tulevan työn, ongelmanratkaisusta, uutiskirje nro 2. Emanuela Sebastiani esitteli laadunvarmistussuunnitelman tuotteita ja osavuosikatsauksensa No.1, tulevan työn, ongelmanratkaisuun. Renata Černeckienė puhui taloudellisesta dokumentaatiosta ja osavuosikatsauksesta. Koordinaattori Ivaras Giniotis esitti vaatimukset määräajoista ja toimintakertomuksista. Kumppanuus kokouksen toisena työpäivänä viimeisteltiin keskustelut kaikista lopullisista kysymyksistä ja tehtin selvennyksiä. kolmas INCOM-VET hankekumppanikokous pidetään Suomessa 9-10 helmikuuta, Projektin eteneminen Materiaalin tuotaminen käsikirjan Living labsien Levittäminen

4 PAGE 4 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 Yleiskatsaus projektin etenemisestä vuoden sisällä Materiaalin mukauttaminen siirtomateriaalin ja käsikrjan tuotanto kulkurillisen osaamisen siirrosta 2. luonnos "Käsikirjasta, menetelmien kehittämiseen kulttuurienvälisen osaamisessa" on jäsennelty kokonaisvaltaisesti sitä, miten kulttuurienvälistä osaamista voitaisiin kehittää ammatillisessa koulutuksessa. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa monikulttuurisen osaamisen saloista, paljastaa monikulttuurisen osaamisen merkityksen työpaikkamarkkinoilla ja sen vaikutuksen oppimiseen ja työprosesseihin. Se kuvailee kolme teoreettista mallia ja joukon menetelmiä ja välineitä eri kulttuurien osaamiseen. Käsikirjoja ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille Ensimmäisen vuoden aikana kehitettiin ensimmäinen luonnos käsikirjoista ammatillisen koulutuksen kouluttajile ja opiskelijoille. Käsikirja on jaettu euravasti: 1. Globaali maailma (Mitä Eurooppa edustaa ja käsitys Euroopan monimuotoisuudesta, eurooppalaisia arvoja) 2. nuorison- ja kulttuurienvälinen oppiminen (Mikä on kulttuuri ja mitä se tarkoittaa kulttuurien näkökulmasta? malli kulttuurin jäävuoresta, stereotyyppisen asenteen muodostaminen.) 3 kulttuurien välinen viestintäkäytäntö (kielenkäyttö, viestinnän prosessi, viestintä vaikeuksia, kuuntelutottumuksia; Ryhti, pyri saavuttamaan ymmärrystä eri edustajia eri kulttuureista, ratkaisja kulttuurien väliseen konfliktin). Käsikirja ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille osoittaa että materiaalia on jaettu eri oppimismenetelmilä: On tärkeää, että on aikaa keskusteluille, aikaa pelata, faktalaatikko, ja kysymyksiä sekä itsehillintää. Esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita Ensimmäisen vuoden aikana suunniteltiin sarja opetusmenetelmist ja välineistä, kuten esimerkit koulutustoimintaan. Nämä käsikirjat integroidaan ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Kokonaisuuden tarkoituksena on on tarjota opettajille ja kouluttajille yleisiä suuntaviivoja, jotta voidaan antaa heille hyödynnetäviä oppimateriaaleja ja välineitä, jotka on osoitettu monikulttuuristen taitojen kehittämiseen ammatillisen koulutukseen. Näillä pyritään: edistämään aktiivisen oppimisen strategioiden kokemuksen moninaisuutta edistämään ihmisten välisen kanssakäymistä eri kulttuurien välillä tehostaa yhteistyötä ihmisten välillä, jotka kuuluvat eri kulttuureihin, ongelman asettelulla ja ongelmanratkaisulla luoda kokemuksia, haastava henkinen järjestelmiä, edistää muutosta. Esimerkkejä on jaettu 3 osaan: - Valmistelee oppimisen yksikköön tai koulutustilaisuuteen: tarpeista analyysi, erityinen lähestymistapa, otetaan kohteiden välisiä yhteyksiä, tietoa, uskomuksia ja arvoja määritettäessä käytäntöjä ja käyttäytymistä, jotta didaktinen suunnittelu ottaa mukaan ominaisuuksien näkökulman, resurssit ja oppijoiden odotukset - Johtaa kulttuurienvälistä oppimista, jossa keskitytään siihen, miten rakentaa ryhmä, joka on valmis työskentelemään kokemuksellisen ja heijastava oppimiseen ympäristössä, hyödyntämällä ryhmädynamiikkaa; erityinen intressi on omistettu kokemusoppimiselle ja ongelmaperustaiselle oppimiselle, kuten tehokkaat menetelmät aktiiviselle oppimiselle; - Arvioidaan kulttuurienvälistä oppimista, hyödyllisiä menetelmiä ja välineitä. Tavoite on vakiinnuttaa ja arvioida oppimistuloksia. Living Labs -vuorovaikutteinen kehittäminen monikulttuuriseen osaamiseen BZB's tuotti perus- ja rakenteellisen kehittämisen mallin Living Laboratories ajatuksesta ammatillisille koulutskeskuksile. LivingLabs on mahdollista suorittaa omassa maassaan. Koska lähtökohdat ovat erilaisia kaikissa maissa, malli osoitti, että se on sovitettavissa eri maissa. LivingLab kumppanit toteutettivat kyselylomakkeella kyselyn eri prosesseista ivinglabissa. Sinä kysyttiin kohderyhmien perustiedot, tietotekniset taidot, sosiaalisen median käyttö ja yleistä kulttuurienvälistä osaamista. Tämä on tärkeää LivingLabsin suunnittelussa ja toteuttamisesa. Kumppanit ovat jo alkaneet toteuttaa omia LivingLabseja tai tekevät niin vuoden 2014 loppuun asti. Kontakti:

5 INCOM-VET NEWSLETTER PAGE 5 Yleiskatsaus projektin etenemisestä vuoden sisällä Laadunvarmistus Laadunvarmistuksen tehtävät: laatia suuntaviivat Englannksi; käynnistää sisäiset web-selvitykset kunkin kokouksen jälkeen, jotta voidaan seurata edistymistä. Se sisältä yös kumppaneiden itsearvioinnin. Laadunvarmisus tapahtuu toimittamalla määräajoin raportteja web-tutkimusten tuloksista ja tarjoamalla puolivälin katsauksia INCOM-VET verkkosivuilla. Suuntaviivat laadunvarmistussuunnitelman on toimitettu marraskuuhun 2013 mennessä (2 kuukauden projekti), ja niiden mukaan arviointi koostuu kolmesta vaiheesta. Esmänen arviointi tehtiin web-kyselynä. Se käynnistettiin pian kokouksen jälkeen Vilnassa marraskuussa 2013 ja raportti toimitettiin helmikuussa 2014 ja esiteltiin kokouksessa Aostassa toukokuussa Tätä nykyä, olemme toisessa vaiheessa eli meneillään on itsearviointi, joka koostuu valmentavasta palauteesta kumppanuuden toiminnasta, joka tapahtuu koko toiminnan ajan, mikätuotaa määräajoin sisäisiä raportteja.toinen sisäinen web-kyselyn tehtiin toukokuussa, kokouksen jälkeen Aostassa, toukokuussa 2014 ja raportti esiteltiin syyskuussa 2014 kokouksen aikana Luganossa. Webkyselyssä, osa kysymyksistä painotettiin kumppaneiden odotuksiin ja käsitystä hankkeen tavoitteiden täyttämisestä ja toteutuksista. Tulokset toisen web-kyselyn jälkeen näyttävät hyvältä tyytyväisyyden taso on korkea ja innostunut. Erittäin myönteiset huomautukset ovat saneet myös hankkeen tärkeimmät painopistealueet. Eli tavoite parantaa laatua ja lisätä näin ylikansallista yhteistyötä laitosten tai järjestöjen välilä ja helpottaa innovatiivisten toimintatapojen käytäntöjä ammatillisen koulutuksen osalta. Myönteisiä huomioita on kultu myös levittämisen vaiheessa, itse asiassa näyttää siltä, että suurin osa sidosryhmistä vastasivat myönteisesti yleiseen hankkeen esittelyyn, ja tämä on hyvä osoitus projektin potentiaalista. kehittäminen ja testaus, tuloksien yleistäminen Kehitys ja testaus on ollut opettavaista ja parantanut oppimisen polkua. Onneksi meillä on ollut tilaisuus työskennellä varsin intensiivisesti yhdessä hankkeen koordinaattorin kanssa, joka on auttanut meitä paljon. Suorituskykytestausta ja ulosten yleistäminen tapahtuu toisen vuoden alussa. Levittäminen, siirrettävyys ja tunnustaminen Alussa hankkeen jokainen kumppanimaan kehitti levittämissuunnitelmaa. Yhteistyökumppanit ovat välittäneet tietoa hanketoiminnan kohderyhmille, edunsaajille eri medioiden kautta, kuten hankkeen verkkosivuilla, uutiskirjeillä, tiedotteila, esitteillä, sosiaalisien verkostojen kautta, blogeilla, jne. Hanke on ollut esillä kansallisella ja Euroopan laajuisisa tapahtumissa kunkin kumppanimaiden kautta. Kaikki kumppanit ovat lähettäneet määräajoin tietoa omien kanaviensa kautta, tiedotteet, radio, televisio ja muut tiedotusvälineet. Uutiskirjeet käännetään kansallisille kielille kaikkien kumppaneiden toimesta (LT, IT, DE, EE, FI) ja on ladattu projektin verkkosivuille Myös hankkeen esitteitä ja malleja tuotettiin levittämään hankkeen tietoa. INCOM-VET verkkosivut Vuoden aikana luotiin INCOM-VET sivusto. INCOM-VET sivusto on omistettu mahdolliselle yleisölle ja hankkeen kohderyhmille. Se on myös käännetty kaikille virallisille kielille Hankkeen yhteistyökumppanien toimesta: EN, LT, EE, IT, FI, DE. INCOM-VET sivuston rakenne sopii kaikille internet-selaimille ja on myös mobiiliversiona. Sivustoa parannetaan huomioiden huomautusten kautta. Verkkosivustoa käyttävät Konsortion jäsenet.jakamaan hankkeiden kehittämiseen tietopaketteja. INCOM-VET sivusto valmistetaan käytettäväksi opetustarkoituksiin ja aikana living lab ympäristöksi. Verkkosivustole on ladattu tulosten kanssa hanketoiminnan uusimmat versiot tuotetuista mateiaaleista. INCOM-VET sivustoa kehitetään, testataan ja parannetaan jatkuvasti paitsi hankkeen yhteistyökumppaneille, ammatillisen koulutuksen ja living lab käyttäjille, mutta myös ulkopuolisia asiantuntijoita ajatellen. Saat Lisätietoja saat vierailemalla:

6 PAGE 6 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 Uutisia ja läheisiä projekteja Sosiaalisen median Vaihto - SoMEx - on uusi Erasmus + projekti, joka alkoi 1. syyskuuta Projektla on 36 kuukauden kesto. Promoottori Formation PME perustuu Liege / Belgia; BZB Krefeld on aktiivinen kumppani. Projekti käsittelee kansainvälistä ammatillisen koulutuksen vaihtoa. Siinä tuetaan sosiaalisen median käytettöä. eri vaiheiden valmisteluun, toimintaan ja jälkikäsittelyyn. Median käytön avulla suunitelan nuorile kansainvälisiä liikkuvuuksia houkuttelevammiksi ja siten lisätään liikkuvuutta. Yhteys: Transferring Open Content on Energy-efficient Buildings - TOCEB, No AT1-LEO Kansallisissa ammatillisen koulutuksen järjestelmissä Euroopassa, on puutetta avoimen sisällön opetus- ja oppimateriaalista aiheesta energiatehokas ja kestävä rakentamisen. Käytettävissä olevat materiaalit eivät ota huomioon valtavaa tieteellisen tutkimuksen tuloksien märää viime vuosina. Itävallassa erittäin onnistunut avoimen sisällön oppimisalustan nimeltään e-nero (www.e-genius.at) energiatehokkaista rakennuksista on kehitetty sopiva teknologia, joka perustuu Wienin teknillisessä yliopistossa kehittämään tutkimukseen.toceb Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja rakennusalalla projektin kumppanimaiden (Itävalta, Tsekki, Italia, Liettua, Puola) kanssa, sekä parantaa pätevyyttä ammatillisen koulutuksen opettajien ja harjoittelijoiden / opiskelijoiden.hankkeen toteutuksessa siirretäänkeskeiset elementit avoimen sisällön alustaan e-neroon kehittämällä 4 moduulia: Energiatehokkaat rakennukset perusteet Thermal Building kunnostaminen eristeet Julkisivu Systems Lisätietoja osoitteesta: Transfer of Building Information Modelling Training Tool for Increasing Competence of Building Sector Competence - BIMTRAIN, No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0133 Rakennuksen tietomallinnus (BIM) on prosessi, joka tuottaa tietoa rakennuksen elinkaaren aikana, mukaan lukien eri prosessit kuten Rakentaminen ja toiminta.tärkein tulos BIMTRAIN Projektissa n luodaan ja mukautetaan Englanti, Liettuan ja Latvia samaan versioon välineelä, jolla pyritään tarjoamalla koulutusta BIM käyttäjille sekä oppilaitosten ja yksityisten yritysten toimijoile. Osallistujamaat: Latvia, Liettua, Alankomaat. Lisätietoa hankkeesta: Vieraile: Projektin tapahtumat: 4 Kokous Suomessa Kokouksessa tarkastellaan yleistä edistymistä / tavoitteet ja tarkastellaan yksityiskohtaisesti Työpaketteja ja niiden seuraavat vaiheet. Kaikki kumppanit tulevat osallistumaan kokoukseen. Tehtävät 4. kokoukseen: Metodologinen materiaali englanniksi Käsikirjat Yhteys:

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä

Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä WBL TOI Manual -projekti Development of work-based learning by transferring existing good

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Sopimus on moniosainen

Sopimus on moniosainen Sopimusasiat KA1 Liikkuvuus 2015 Sopimus on moniosainen Osa I - Erityisehdot (= Hankesopimus) Osa II - Yleisehdot Liitteet: Liite I: Hankkeen kuvaus - hakemuslomake Liite II: Alustava budjetti Liite III:

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.

Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: laatu akkreditointi. Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki. Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi

Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Vapaaehtoistoiminnan tukirakenne: Eurooppalaisia esimerkkejä ja laatu akkreditointi Jyväskylä, 6.5.2010 Dipl. Social Scientist Peter Hilger peter.hilger@helsinki.fi Vapaaehtoistoiminta ja sen tukirakenne

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta: Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta: Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta: Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön: valtionavustukset Valtionavustusten hakuaika 17.6. 30.9.2016 Hankkeiden

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus KA1 webinaari hakijoille 11.01.2018 Työsuunnitelma (Main activities) Työsuunnitelma yhteenveto hankkeen konkreettisesta toteutuksesta Kerro mitä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus Yhteis- ja kaksoistutkinnot Kirsi Hiltunen Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för utvärdering av högskolorna

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus

Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus Kommenttipuheenvuoro liiketoiminnan kehitysjohtaja Asko Alanen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Kansainvälisyyden dynaamiset tilat 3.9.2015 Global Innokas toimijat Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Sivu 1/7 Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Diaarinumero: 51/575/2016 1. PERUSTIEDOT Hakija (koulutuksen järjestäjä) Hakijan virallinen sähköpostiosoite

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

The Covenant capacity -hanke

The Covenant capacity -hanke The Covenant capacity -hanke Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energia-asioissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan Laura Heikkilä koulutuskoordinaattori, FCG Koulutus ja konsultointi

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN Arvioinnin ja kehittämisen yhteensovittamisen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Opetushallitus Erja Kotimäki Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot