Uutiskirje No.2. Sisältö. Projektin osallistujat: HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA INCOM-VET 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutiskirje No.2. Sisältö. Projektin osallistujat: HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA INCOM-VET 2014"

Transkriptio

1 INCOM-VET 2014 Uutiskirje No.2 Kulttuuriosaamisen kehittäminen ammatillisssa oppilaitoksissa Project No. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145 Projektin osallistujat: Sisältö - Yleiskatsaus hankkeen edistymiseen - 2. Kumppanuuskokous Valle daosta yliopistolla , 2014 Italiassa - 3. kumppanuuskokous Luganossa Sveitsissä - Projektin etenemisen arviointi - Aiheeseen liittyvät hankkeet ja uutiset Lokakuu 2014 HANKKEEN ETENEMINEN VUODEN AIKANA Ensimmäinen vuosi INCOM-VET hankeessa on ollut tuottavaa ja aktiivista sekä kehitystä kaikkien kumppaneiden kanssa. Hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat valmistelleet tarvittavat taustatiedot, mukauttaneet siirrettävää materiaalia ja tuottaneet oppaita eri kulttuurien välisen osaamisen siirtämisestä. Projektin tuotteista on kehitetty vedosversioita ja samalla on siirrety monikulttuurisen osaamisen metodologiaa käsikirjoihin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille ja opettajille. Luonnokset ovat testattavana oppilaitoksissa Virossa, Suomessa, Saksassa ja Liettuassa. Nyt testataan opiskelijat, opettajat, kouluttajat ja hallintohenkilöstö. Testaukseen osallistuvia pyydetään täydentämään projektiin suunnitellut kyselylomakkeet. Tuotettavia luonoksia arvioi myös sisäiset asiantuntijat Italiasta ja Sveitsistä sekä ulkopuoliset arvioijat Virosta ja Liettuasta. Saatu palaute on erittäin arvokasta materiaalia, kun tehdän lopullisia versioita hankkeen tuotteista. Toinen tärkeä askel projektissa oli Living Laboratories (LivLabs) suunnittelu ammatillisten oppilaitosten Viron, Suomen, Saksan ja Liettuan välillä. Viralliset INCOM-VET sivusto on julkaistu. Siellä on tietoja hankesta ja päivityksiä hankkeen kaikkien kumppanimaiden kielillä. verkkosivuilla on ollut aktiivisesti käytössä, se levittää tietoa ja uutisia kulttuurien välistä ongelmista. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat tiiviisti kehittäneet suuntaviivat laadunvarmistussuunnitelmalle, jotta voidaan varmistaa tehokkas suorituskyky ja laadukkaat tulokset. On hahmoteltu hankeen vahvuudet ja heikkoudet. INCOM-VET hanke on jo laajalti esitetty kohderyhmillesekä suurelle yleisölle, lukuisilla kansallisilla ja kansainvälisillä tapahtumissa.

2 PAGE 2 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 2. tapaaminen Aostassa, ITALIASSA 2. INCOM-VET hankkeen kokous pidettiin Italiassa, Aostassa toukokuuta, University of Valle d'aostan, kumppani numero kolme, järjesti kokouksen ammattimaisesti. Professori Serenella Besio, professori Maria Giovanna Onorati, Silvano Torreano ja Ester Genero pitivät INCOM-VET konsortion. Tervetulo puheet piti projektipäällikkö Renata Černeckienė ja projektikoordinaattori Ivaras Giniotis selitti päämäärät ja tavoitteet. Kaikki projektin osapuolet olivat tehneet yksityiskohtaisia esityksiä työstään: tutustuen osavuosikatsauksensa, ennustaen tulevaa työtä ja ongelmien ratkaisusta: Professori Julita Navaitienė, tuottaa menetelmät; Deimantė Končiuvienė, ehittää kulttuurienvälistä osaamista käsiteleviä Käsikirjoja ammatillisen koulutuksen kouluttajien ja opiskelijoiden käyttön; Frank Bertelmann-Angenendt, kehittää vuorovaikutteisen kulttuurienvälisen osaamisen työkentää; Ivaras Giniotis teki esityksen ulkopuolisista asiantuntijoista INCOM-VETprojektiin; Helju Virunurm, Levittämistä, siirrettävyyttä ja tunnustamista; Inga Korlienė, INCOM-VET verkkosivuja Marko KemppinenKehittämistä, testaus, suorituskyvyn testaus ja tuloksien yleistäminen; Maria Giovanna Onorati, laadunvarmistus; Furio Bednarzin, esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita. Esityksiä seurasi pyöreän pöydän keskustelu tärkeistä kysymyksistä, ratkaistiin ongelmia ja vaihdettin kokemuksia, oivalluksia ja ajatuksia. Lopussa 1. päivän istuntokierroksella nautittiin perinteisiä italialaisia illallisen antmia. Toisena päivänä istunto Mr. Ivaras Giniotis kartoittti tehdyt toimet ja alustavat tulokset INCOM-VET hankkeesa ja esitteliincom-vet Tilannekatsauksen nro 1. Toinen päivänä saatiin päätökseen myös pyöreän pöydän keskustelut. Pöytäkirjat toisesta kokouksesta löytyvät verkkosivuilta. Projektin edistyminen Laadunvarmistus (Quality assurance plan) QAP guideline EN Materiaalin siirto käsikirjan Living labsien kehittäminen ja ohjeet Levittäminen eri kanavien kautta Vieraile: Yhteys:

3 INCOM-VET NEWSLETTER PAGE 3 3. Kokous Luganossa 3. INCOM-VET hankkeen kokous pidettiin Sveitsissä, Luganossa, 8-9 syyskuu, Tervetulopuheen piti Furio Bednarzin, koordinaattori Ivaras Giniotis selitti päämäärät ja tavoitteet. Kaikki kumppanit päättivät esitellä ja keskustella luonnoksista, analysoida ja hyväksyä tulevaisuuden testausprosessi ja Living Labs osavuosikatsaus. Projektin osapuolet olivat tehneet yksityiskohtaisia esityksiä työstään: Professori Julita Navaitienė, siirtää materiaalin ja menetelmät Deimantė Končiuvienė, kulttuurienvälisen osaamisen käsikirjojen kehittäminen ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Furio Bednarzin, esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita. Susanna Kyösti, kehittämistä, testaus ja tuloksien yleistäminen. Inga Korlienė, INCOM-VET verkkosivut, Frank Bertelmann-Angenendt, Living labs vuorovaikutteisen oppimisympäristön kehittäminen. Osavuosikatsaus, suosituksia siitä, miten voidaan parantaa työtä. Keskusteltiin yhteenveto tuloksista ensimmäisenä päivänä. Sekä nautittiin kulttuurin mukainen illallinen Luganossa. Toinen istunto aloitettiin Ms Helju Virunurmin esityksellä, levittämisestä, siirrettävyydestä ja osavuosikatsauksestaa, tulevan työn, ongelmanratkaisusta, uutiskirje nro 2. Emanuela Sebastiani esitteli laadunvarmistussuunnitelman tuotteita ja osavuosikatsauksensa No.1, tulevan työn, ongelmanratkaisuun. Renata Černeckienė puhui taloudellisesta dokumentaatiosta ja osavuosikatsauksesta. Koordinaattori Ivaras Giniotis esitti vaatimukset määräajoista ja toimintakertomuksista. Kumppanuus kokouksen toisena työpäivänä viimeisteltiin keskustelut kaikista lopullisista kysymyksistä ja tehtin selvennyksiä. kolmas INCOM-VET hankekumppanikokous pidetään Suomessa 9-10 helmikuuta, Projektin eteneminen Materiaalin tuotaminen käsikirjan Living labsien Levittäminen

4 PAGE 4 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 Yleiskatsaus projektin etenemisestä vuoden sisällä Materiaalin mukauttaminen siirtomateriaalin ja käsikrjan tuotanto kulkurillisen osaamisen siirrosta 2. luonnos "Käsikirjasta, menetelmien kehittämiseen kulttuurienvälisen osaamisessa" on jäsennelty kokonaisvaltaisesti sitä, miten kulttuurienvälistä osaamista voitaisiin kehittää ammatillisessa koulutuksessa. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa monikulttuurisen osaamisen saloista, paljastaa monikulttuurisen osaamisen merkityksen työpaikkamarkkinoilla ja sen vaikutuksen oppimiseen ja työprosesseihin. Se kuvailee kolme teoreettista mallia ja joukon menetelmiä ja välineitä eri kulttuurien osaamiseen. Käsikirjoja ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille Ensimmäisen vuoden aikana kehitettiin ensimmäinen luonnos käsikirjoista ammatillisen koulutuksen kouluttajile ja opiskelijoille. Käsikirja on jaettu euravasti: 1. Globaali maailma (Mitä Eurooppa edustaa ja käsitys Euroopan monimuotoisuudesta, eurooppalaisia arvoja) 2. nuorison- ja kulttuurienvälinen oppiminen (Mikä on kulttuuri ja mitä se tarkoittaa kulttuurien näkökulmasta? malli kulttuurin jäävuoresta, stereotyyppisen asenteen muodostaminen.) 3 kulttuurien välinen viestintäkäytäntö (kielenkäyttö, viestinnän prosessi, viestintä vaikeuksia, kuuntelutottumuksia; Ryhti, pyri saavuttamaan ymmärrystä eri edustajia eri kulttuureista, ratkaisja kulttuurien väliseen konfliktin). Käsikirja ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille osoittaa että materiaalia on jaettu eri oppimismenetelmilä: On tärkeää, että on aikaa keskusteluille, aikaa pelata, faktalaatikko, ja kysymyksiä sekä itsehillintää. Esimerkkejä oppimateriaalista, käytännön tehtäviä, tapaustutkimuksia, videoita Ensimmäisen vuoden aikana suunniteltiin sarja opetusmenetelmist ja välineistä, kuten esimerkit koulutustoimintaan. Nämä käsikirjat integroidaan ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Kokonaisuuden tarkoituksena on on tarjota opettajille ja kouluttajille yleisiä suuntaviivoja, jotta voidaan antaa heille hyödynnetäviä oppimateriaaleja ja välineitä, jotka on osoitettu monikulttuuristen taitojen kehittämiseen ammatillisen koulutukseen. Näillä pyritään: edistämään aktiivisen oppimisen strategioiden kokemuksen moninaisuutta edistämään ihmisten välisen kanssakäymistä eri kulttuurien välillä tehostaa yhteistyötä ihmisten välillä, jotka kuuluvat eri kulttuureihin, ongelman asettelulla ja ongelmanratkaisulla luoda kokemuksia, haastava henkinen järjestelmiä, edistää muutosta. Esimerkkejä on jaettu 3 osaan: - Valmistelee oppimisen yksikköön tai koulutustilaisuuteen: tarpeista analyysi, erityinen lähestymistapa, otetaan kohteiden välisiä yhteyksiä, tietoa, uskomuksia ja arvoja määritettäessä käytäntöjä ja käyttäytymistä, jotta didaktinen suunnittelu ottaa mukaan ominaisuuksien näkökulman, resurssit ja oppijoiden odotukset - Johtaa kulttuurienvälistä oppimista, jossa keskitytään siihen, miten rakentaa ryhmä, joka on valmis työskentelemään kokemuksellisen ja heijastava oppimiseen ympäristössä, hyödyntämällä ryhmädynamiikkaa; erityinen intressi on omistettu kokemusoppimiselle ja ongelmaperustaiselle oppimiselle, kuten tehokkaat menetelmät aktiiviselle oppimiselle; - Arvioidaan kulttuurienvälistä oppimista, hyödyllisiä menetelmiä ja välineitä. Tavoite on vakiinnuttaa ja arvioida oppimistuloksia. Living Labs -vuorovaikutteinen kehittäminen monikulttuuriseen osaamiseen BZB's tuotti perus- ja rakenteellisen kehittämisen mallin Living Laboratories ajatuksesta ammatillisille koulutskeskuksile. LivingLabs on mahdollista suorittaa omassa maassaan. Koska lähtökohdat ovat erilaisia kaikissa maissa, malli osoitti, että se on sovitettavissa eri maissa. LivingLab kumppanit toteutettivat kyselylomakkeella kyselyn eri prosesseista ivinglabissa. Sinä kysyttiin kohderyhmien perustiedot, tietotekniset taidot, sosiaalisen median käyttö ja yleistä kulttuurienvälistä osaamista. Tämä on tärkeää LivingLabsin suunnittelussa ja toteuttamisesa. Kumppanit ovat jo alkaneet toteuttaa omia LivingLabseja tai tekevät niin vuoden 2014 loppuun asti. Kontakti:

5 INCOM-VET NEWSLETTER PAGE 5 Yleiskatsaus projektin etenemisestä vuoden sisällä Laadunvarmistus Laadunvarmistuksen tehtävät: laatia suuntaviivat Englannksi; käynnistää sisäiset web-selvitykset kunkin kokouksen jälkeen, jotta voidaan seurata edistymistä. Se sisältä yös kumppaneiden itsearvioinnin. Laadunvarmisus tapahtuu toimittamalla määräajoin raportteja web-tutkimusten tuloksista ja tarjoamalla puolivälin katsauksia INCOM-VET verkkosivuilla. Suuntaviivat laadunvarmistussuunnitelman on toimitettu marraskuuhun 2013 mennessä (2 kuukauden projekti), ja niiden mukaan arviointi koostuu kolmesta vaiheesta. Esmänen arviointi tehtiin web-kyselynä. Se käynnistettiin pian kokouksen jälkeen Vilnassa marraskuussa 2013 ja raportti toimitettiin helmikuussa 2014 ja esiteltiin kokouksessa Aostassa toukokuussa Tätä nykyä, olemme toisessa vaiheessa eli meneillään on itsearviointi, joka koostuu valmentavasta palauteesta kumppanuuden toiminnasta, joka tapahtuu koko toiminnan ajan, mikätuotaa määräajoin sisäisiä raportteja.toinen sisäinen web-kyselyn tehtiin toukokuussa, kokouksen jälkeen Aostassa, toukokuussa 2014 ja raportti esiteltiin syyskuussa 2014 kokouksen aikana Luganossa. Webkyselyssä, osa kysymyksistä painotettiin kumppaneiden odotuksiin ja käsitystä hankkeen tavoitteiden täyttämisestä ja toteutuksista. Tulokset toisen web-kyselyn jälkeen näyttävät hyvältä tyytyväisyyden taso on korkea ja innostunut. Erittäin myönteiset huomautukset ovat saneet myös hankkeen tärkeimmät painopistealueet. Eli tavoite parantaa laatua ja lisätä näin ylikansallista yhteistyötä laitosten tai järjestöjen välilä ja helpottaa innovatiivisten toimintatapojen käytäntöjä ammatillisen koulutuksen osalta. Myönteisiä huomioita on kultu myös levittämisen vaiheessa, itse asiassa näyttää siltä, että suurin osa sidosryhmistä vastasivat myönteisesti yleiseen hankkeen esittelyyn, ja tämä on hyvä osoitus projektin potentiaalista. kehittäminen ja testaus, tuloksien yleistäminen Kehitys ja testaus on ollut opettavaista ja parantanut oppimisen polkua. Onneksi meillä on ollut tilaisuus työskennellä varsin intensiivisesti yhdessä hankkeen koordinaattorin kanssa, joka on auttanut meitä paljon. Suorituskykytestausta ja ulosten yleistäminen tapahtuu toisen vuoden alussa. Levittäminen, siirrettävyys ja tunnustaminen Alussa hankkeen jokainen kumppanimaan kehitti levittämissuunnitelmaa. Yhteistyökumppanit ovat välittäneet tietoa hanketoiminnan kohderyhmille, edunsaajille eri medioiden kautta, kuten hankkeen verkkosivuilla, uutiskirjeillä, tiedotteila, esitteillä, sosiaalisien verkostojen kautta, blogeilla, jne. Hanke on ollut esillä kansallisella ja Euroopan laajuisisa tapahtumissa kunkin kumppanimaiden kautta. Kaikki kumppanit ovat lähettäneet määräajoin tietoa omien kanaviensa kautta, tiedotteet, radio, televisio ja muut tiedotusvälineet. Uutiskirjeet käännetään kansallisille kielille kaikkien kumppaneiden toimesta (LT, IT, DE, EE, FI) ja on ladattu projektin verkkosivuille Myös hankkeen esitteitä ja malleja tuotettiin levittämään hankkeen tietoa. INCOM-VET verkkosivut Vuoden aikana luotiin INCOM-VET sivusto. INCOM-VET sivusto on omistettu mahdolliselle yleisölle ja hankkeen kohderyhmille. Se on myös käännetty kaikille virallisille kielille Hankkeen yhteistyökumppanien toimesta: EN, LT, EE, IT, FI, DE. INCOM-VET sivuston rakenne sopii kaikille internet-selaimille ja on myös mobiiliversiona. Sivustoa parannetaan huomioiden huomautusten kautta. Verkkosivustoa käyttävät Konsortion jäsenet.jakamaan hankkeiden kehittämiseen tietopaketteja. INCOM-VET sivusto valmistetaan käytettäväksi opetustarkoituksiin ja aikana living lab ympäristöksi. Verkkosivustole on ladattu tulosten kanssa hanketoiminnan uusimmat versiot tuotetuista mateiaaleista. INCOM-VET sivustoa kehitetään, testataan ja parannetaan jatkuvasti paitsi hankkeen yhteistyökumppaneille, ammatillisen koulutuksen ja living lab käyttäjille, mutta myös ulkopuolisia asiantuntijoita ajatellen. Saat Lisätietoja saat vierailemalla:

6 PAGE 6 INCOM-VET NEWSLETTER NO2 Uutisia ja läheisiä projekteja Sosiaalisen median Vaihto - SoMEx - on uusi Erasmus + projekti, joka alkoi 1. syyskuuta Projektla on 36 kuukauden kesto. Promoottori Formation PME perustuu Liege / Belgia; BZB Krefeld on aktiivinen kumppani. Projekti käsittelee kansainvälistä ammatillisen koulutuksen vaihtoa. Siinä tuetaan sosiaalisen median käytettöä. eri vaiheiden valmisteluun, toimintaan ja jälkikäsittelyyn. Median käytön avulla suunitelan nuorile kansainvälisiä liikkuvuuksia houkuttelevammiksi ja siten lisätään liikkuvuutta. Yhteys: Transferring Open Content on Energy-efficient Buildings - TOCEB, No AT1-LEO Kansallisissa ammatillisen koulutuksen järjestelmissä Euroopassa, on puutetta avoimen sisällön opetus- ja oppimateriaalista aiheesta energiatehokas ja kestävä rakentamisen. Käytettävissä olevat materiaalit eivät ota huomioon valtavaa tieteellisen tutkimuksen tuloksien märää viime vuosina. Itävallassa erittäin onnistunut avoimen sisällön oppimisalustan nimeltään e-nero (www.e-genius.at) energiatehokkaista rakennuksista on kehitetty sopiva teknologia, joka perustuu Wienin teknillisessä yliopistossa kehittämään tutkimukseen.toceb Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja rakennusalalla projektin kumppanimaiden (Itävalta, Tsekki, Italia, Liettua, Puola) kanssa, sekä parantaa pätevyyttä ammatillisen koulutuksen opettajien ja harjoittelijoiden / opiskelijoiden.hankkeen toteutuksessa siirretäänkeskeiset elementit avoimen sisällön alustaan e-neroon kehittämällä 4 moduulia: Energiatehokkaat rakennukset perusteet Thermal Building kunnostaminen eristeet Julkisivu Systems Lisätietoja osoitteesta: Transfer of Building Information Modelling Training Tool for Increasing Competence of Building Sector Competence - BIMTRAIN, No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0133 Rakennuksen tietomallinnus (BIM) on prosessi, joka tuottaa tietoa rakennuksen elinkaaren aikana, mukaan lukien eri prosessit kuten Rakentaminen ja toiminta.tärkein tulos BIMTRAIN Projektissa n luodaan ja mukautetaan Englanti, Liettuan ja Latvia samaan versioon välineelä, jolla pyritään tarjoamalla koulutusta BIM käyttäjille sekä oppilaitosten ja yksityisten yritysten toimijoile. Osallistujamaat: Latvia, Liettua, Alankomaat. Lisätietoa hankkeesta: Vieraile: Projektin tapahtumat: 4 Kokous Suomessa Kokouksessa tarkastellaan yleistä edistymistä / tavoitteet ja tarkastellaan yksityiskohtaisesti Työpaketteja ja niiden seuraavat vaiheet. Kaikki kumppanit tulevat osallistumaan kokoukseen. Tehtävät 4. kokoukseen: Metodologinen materiaali englanniksi Käsikirjat Yhteys:

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Koko koulun lähestymistapa teknologialla tuettuun muutokseen

Koko koulun lähestymistapa teknologialla tuettuun muutokseen Koko koulun lähestymistapa teknologialla tuettuun muutokseen Tiivistelmä Living Schools Lab -hankkeen tuloksista Syyskuu 2014 Co-funded by the 7th Framework Programme of the European Union Toimittajat:

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Ehdotukset laatumerkeistä, liittyvistä palveluista ja työkaluista Valmisteltu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista

Lisätiedot