Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 1/2007. perinneviikko kun näköradio tuli kotiini... viestintänumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 1/2007. perinneviikko kun näköradio tuli kotiini... viestintänumero"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 1/2007 perinneviikko kun näköradio tuli kotiini... viestintänumero

2 6 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 SPGY:n Palkeet -projekti Hoitokoti Päiväkummussa Perinnemusiikki soi Pasilassa. Perinneviikon yhteydessä karjalaista perinnettä toi esille Ari Vasama soittaen palalaikkaa ja kitaraa sekä säestäen ja laulaen karjalaisia kansanlauluja. 10 valittiin vuoden 2006 itähelsinkiläiseksi yrittäjäksi. Ryhmäkotivastaavat ja Keittiön emäntä saivat kiitokseksi upeasta työstään keltaiset Gerberat Hoitokoti Päiväkummun Tiedotus- ja viestintätiimi TIVI Kalevalapäivä ja perinneviikko Tapahtumia valittiin vuoden 2006 itähelsinkiläiseksi yrittäjäksi Kun näköradio tuli kotiini... Kevään ryhmät Päiväkummussa Kohtaaminen Vanamolaisten mietteitä kodista ja Hoitokoti Päiväkummussa asumisesta Kotiäänestys Päiväkummussa Kuultua Keittiönurkka Runo Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Julkaisija Oy Toimitusryhmä Anne Väätäinen, Riitta Miettinen, Mia Pulkkinen, Liisa Syrjälä, Mika Suomela, Mervi Kämper ja Leila Pelkonen Ulkoasu Ilmari Tuomivaara Yhteystiedot Päiväkummun sanomat ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se on saatavilla Pasilan ja Vuosaaren toimipisteistä sekä luettavissa osoitteessa Yhteystiedot Toimitusjohtaja Irma Väätäinen Pasilan yksikkö: Topparikuja Helsinki. Pasilan vastaava hoitaja Tiina Salmi ryhmäkoti Ainola (1.krs) ryhmäkotivastaava Marjatta Pajumäki (09) ryhmäkoti Vipula (2.krs) ryhmäkotivastaava Liisa Syrjälä (09) ryhmäkoti Kullervo (3.krs) ryhmäkotivastaava Mia Airaksinen (09) ryhmäkoti Vanamo (4.krs) ryhmäkotivastaava Laura Karlsson (09) Keittiö Karpalo (2.krs) Emäntä Leila Pelkonen (09) Vuosaaren ryhmäkoti Vellamo: vastaava hoitaja ja ryhmäkotivastaava Outi Gerdt (09) Merikorttikuja 6 R Helsinki

3 Pääkirjoitus Antoisa vanhustyö viestinnän ytimeen! Pasi Salminen Anne Väätäinen talousjohtaja, TIVIn tiimivastaava Ihmisarvo ja elämisen laatu ovat pitkälti riippuvaisia siitä, miten kukin meistä tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Kyse on viestinnästä ja sen onnistumisesta. Hoitokoti Päiväkummussa ollaan päivittäin hyvin erilaisten viestintätilanteiden edessä. Haasteita viestinnälle tuovat muun muassa aistien heikentyminen ja erilaiset sairaudet. Myös organisaation koko ja kolmivuorotyö asettavat viestinnälle omat haasteensa. Viestinnän on toimittava moniammatillisessa tiimissä ja koko hoitoketjussa mahdollisimman saumattomasti ja luotettavasti. Viestintä Hoitokoti Päiväkummussa on muuttunut toiminnan kasvaessa, monipuolistuessa ja kehittyessä. Ennen esimerkiksi hoidon suunnittelu, seuranta ja arviointi sekä tiedon välittäminen tapahtui pitkälti suullisesti ja kynän ja paperin avulla. Nykyisin tärkeänä apuna ovat asukastietojärjestelmämme PrimeCare sekä intranetti. Näiden avulla tiedon välitys on luotettavampaa ja tehokkaampaa. Hoitajien kesken ja moniammatillisessa tiimissä meitä auttavat muun muassa tiimiorganisaatio ja sen ympärille rakentuneet viestinnän tukijärjestelmät. Vaikka viestintään panostaminen näkyi jo vuosi sitten tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa, on meillä edelleen paljon kehitettävää. Myös ryhmäkotien sisäisessä viestinnässä on tapahtunut muutosta. Eräs omai- nen kuvasi mielestäni varsin hyvin erään ryhmäkodin sisäisessä viestinnässä tapahtunutta kehitystä. Hän totesi, että kaksi vuotta sitten, kun toisilleen vieraat asukkaat asettuivat asumaan samaan ryhmäkotiin, oli yhteisessä tilassa melko hiljaista. Toisia tarkkailtiin, eikä omia mielipiteitä uskallettu tuoda julki. Nyt samaisen ryhmäkodin tilassa käy ihana puheensorina ja omia mielipiteitäkin uskalletaan esittää. Asukaskokouksissa on puhuttu vaikeistakin asioista ja mietitty ryhmäkodin sääntöjä yhteistuumin. Näin haasteellisista asioista keskustelu ei olisi onnistunut tuolloin kaksi vuotta sitten. Hoitokoti Päiväkummun viestintää kehitettäessä on pidetty mielessä myös ulkoisen viestinnän tärkeys. Haluamme, että myös sidosryhmämme tuntevat toimintaajatuksemme ja -filosofiamme ja pääsevät tutustumaan meidän toimintaamme pintaa syvemmälle. Olemme oivaltaneet, että vain monipuolinen ulkoinen viestintä pystyy avaamaan suurelle yleisölle sen ammattitaitoa vaativan, sisältörikkaan ja elämänilon sävyttämän hoito- ja vanhustyön, jonka me itse olemme saaneet kokea. Mielenkiintoisia lukuhetkiä Sanomien Viestintä-teemanumeron parissa! Anne Väätäinen

4 Ilmari Tuomivaara SPGY:n Palkeet projekti Hoitokoti Päiväkummussa Teksti: Irma Väätäinen Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys ry. toteutti RAY:n rahoittamana vuosina PALKEET-projektin, Vanhuspsykiatrisen osaamisen- ja palveluketjujen kehittämisprojekti palveluasumisessa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa vuosina oli mukana Hoitokoti Päiväkummun lisäksi 17 muuta asumis- ja hoitopalveluita tuottavaa tahoa eri puolilta Suomea. Vuosina tuli projektiin lisää 12 osallistujaa. Hoitokoti Päiväkummusta oli koko ajan projektissa mukana vastaavahoitaja Outi Gerdt Vellamosta ja yrittäjäsisaret Anneli Tuovinen-Vasarainen ja Irma Väätäinen. Viimevuosina projektiin osallistui myös koko psykogeriatrinen ryhmäkoti Vipula. Projektin keskeisinä tavoitteina oli: hoito- ja palvelutalon asukkaan palvelupolun mallintaminen mielenterveyshäiriöistä kärsivien vanhusasukkaiden auttaminen vahvistamalla hoitajien osaamista koulutuksen ja projektissa koulutettujen mentoreiden avulla ja kehittämällä yhteistyötä myös erikoissairaanhoidon kanssa kehittää palvelutalon henkilöstön osaamiskartta osaamisen ja johtamisen työvälineeksi Monin tavoin innostava, kannustava ja käytännön työelämää tukeva projekti päätettiin juhlallisesti upeassa seminaarissa Finlandia-talolla Seminaarin aikana ja sen päättyessä oli kaikille selvää, miten tärkeästä ja tuloksekkaasta projektista oli ollut kyse. Projektin tavoitteet oli saavutettu yleisesti ja myös Päiväkummun osalta hyvin monipuolisesti. Palautteiden mukaan vanhustyö oli muuttunut asukaslähtöisemmäksi ja osaavammaksi siten, että asukkaat ovat voineet asua palvelutaloissa aiempaa pidempään. Myös yhteistyö eri hoitotahojen kesken oli parantunut ja työssä jaksaminen lisääntynyt. Projektin erityinen osuus ja anti Hoitokoti Päiväkummulle oli mahdollisuus osallistua Palvelutalon osaamiskartan kehittämiseen ja sen monipuoliseen käytäntöön soveltamiseen. Muista poiketen osaamiskarttaa on käytetty jo henkilöstön rekrytoinnissa ja muiden tavoin kehityskeskusteluissa ja henkilöstön koulutus- ja kehityssuunnitelmia laadittaessa. Projektin aikana arvokas asia on ollut saada tutustua myös uuteen laajaan kollegajoukkoon ja kerätä projektin sisällöllisen annin lisäksi myös kosolti käytännön kokemuksia. Päällimmäiseksi projektista on jäänyt hyvä mieli matkaevääksi tulevalle työelämän matkalle vanhusten parissa.

5 Pasi Salminen Hoitokoti Päiväkummun Tiedotus- ja viestintätiimi TIVI Hoitokoti Päiväkummun Tiedotusja viestintätiimi TIVI on toiminut jo parin vuoden ajan. Toiminta-ajatuksemme olemme muotoilleet seuraavanlaiseksi: Tiedotus- ja viestintätiimi pyrkii ylläpitämään, edistämään ja kehittämään elämänilon hoitofilosofian sävyttämää sisäistä ja ulkoista viestintää Hoitokoti Päiväkummussa. Suurimman osan tiimimme toiminnasta kahmaisee paljon luettu ja jopa kehujakin saanut Hoitokoti Päiväkummun Sanomat, jota ilolla toimitamme. Onneksi myös monet muut päiväkumpulaiset rohkenevat tarttua kynään ja kirjoitella artikkeleita lehteen! Haasteenamme olisi saada myös omaisia ja muita sidosryhmiä innostumaan Sanomiin kirjoittelusta! Huolehdimme myös siitä, että esitteitä ja muuta tarvittavaa materiaalia on aina saatavana. Olemme olleet rakentamassa Hoitokoti Päiväkummun viestinnän tukijärjestelmiä kolmivuorotyössä kun tiedonkulku on aina haasteellista. Autamme muita tiimejä tiedotukseen ja muuhun viestintään liittyvissä asioissa. Työsarkaamme ovat kuuluneet myös nettisivujen ja muun viestintämateriaalin ajan tasalla pitäminen, messujen järjestämisessä mukana oleminen, ilmoitustaulujen siistiminen, viestinnän teknisten apuvälineiden käytön tukihenkilönä toimiminen ja monet muut pienet askareet. Tänä vuonna tiimimme on päättänyt ottaa teemakseen Elämäniloa ja ammatillisuutta viestintään. Vuoden aikana haluamme kiinnittää huomiota niin viestien sisältöön ilmaisun täsmällisyyteen ja sävyyn, kuin myös niiden ulkonäköön. Tiimimme aktiivisia jäseniä ovat: Anne Väätäinen, tiimivastaava Liisa Syrjälä, Vipula Mika Suomela, Kullervo Mervi Kämper, Vanamo Riitta Miettinen, Vellamo Leila Pelkonen, Karpalo Irina Sorvisto, Ainola Visuaalista viestintää Hoitokoti Päiväkummun Sanomien visuaalisesta ilmeestä on kahden vuoden ajan vastannut viestinnän opiskelija Ilmari Tuomivaara. Tavoitteena on ensisijaisesti ollut tehdä lehteä, jota lukijan on mukava selailla tai lukea pidempäänkin. Ulkoasun rooli on houkutella lehden selailija jutun äärelle, jonka jälkeen tekstin tehtävänä on kaapata lukija lopullisesti mukaansa. Hyvässä lehdessä artikkelit ja ulkoasu muodostavat toimivan kokonaisuuden, tuumaa Ilmari. Yhden numeron ulkoasun toteuttaminen vie yleensä noin työtuntia. Taittajan työmäärään vaikuttaa kuinka hyvin jutut istuvat sivuille sekä käytössä oleva kuvamateriaali. Päiväkummusta on onneksi löytynyt paljon innokkaita kirjoittajia ja valokuvaajia. Lehtiä Ilmari päätyi taittamaan osittain sattumalta, kun opiskelijalehdelle ei meinannut löytyä toteuttajaa. Vielä muutaman vuoden jälkeenkin taittaminen tuntuu enemmän harrastukselta kuin työltä. Hyvä niin, sillä tämän harrastuksen parissa olisi mukava viettää vielä ainakin toiset kaksi vuotta.

6 Kalevalapäivä perinneviikko & Kalevala-päivän yhteydessä vietettiin perinneviikkoa ( ) myös tänä keväänä. Perinteitä huomioitiin viikon jokaisena päivänä sekä Vuosaaressa että Pasilassa. Teksti: Mirja Saksa ja Riitta Miettinen Kuva: Mirja Saksa

7 Anne Väätäinen Riitta Miettinen Mervi Kämper Kansalliseepostamme, Kalevalaa luettiin kaikissa ryhmäkodeissa pitkin viikkoa ja Kalevalan synnystä heräsi mielenkiintoisia keskusteluja. Kalevalan käsikirjoitus oli valmiina jo alkuvuodesta Elias Lönnrot päiväsi esipuheensa 28. helmikuuta Tätä päivää vietetään nykyisin Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä. Muistelimme ja keskustelimme Kalevalassa esiintyvistä henkilöistä kuten Ainosta, Ilmarisesta, Joukahaisesta, Kullervoisesta, Vipusesta ja Väinämöisestä. Kalevalaisiin nimiinhän pohjautuvat myös ryhmäkotiemme nimet. Myös perinneleikit ja -laulut olivat tärkeä osa perinneviikkoa. Keittiö Karpalon toteutuksella tuotiin ruoan mukana entisiä tuttuja makuja ja tuoksuja erilaisten perinneruokien ja leivonnaisten kuten läskisoosin, talkkunahyveen, perunatuuvingin, attolohkon, kokkosten eli mahalleen makkuajien ja vesirinkilöiden muodossa. Monet ryhmäkotiemme asukkaista saivat myös leipoa perinteisiä leivonnaisia kuten Karjalanpiirakoita ja Sulshinoita. Vellamossa Kalevala-viikko ponkaistiin käyntiin maanantaina tuolijumpan merkeissä. Hiki pinnassa keskusteltiin Kalevalasta ja mietittiin, mitä se toi kenellekin mieleen. Faktaa luettiin suuren suuresta Kalevala-kirjasta. Mieluisan tuokion päätteeksi laulettiin ja tanhuttiin vanhoja kansanlauluja. Vellamossa tiistaiaamupäivä sujui Soili Laukan vetäessä musiikkia ja muistelua -ryhmää, sekin Kalevala tyyliin. Oikeita Kalevala-runoja Vellamossa esitti asukas ja lausuntataiteilija Liisa Majapuro, joka osasi lausua runot oikeassa mitassa ja tunteita herättäen. Iltapäivällä ratkottiin Kalevala-ristikoita. Pasilassa Ari Vasama toi tiistaina karjalaista perinnettä esille soittaen palalaikkaa ja kitaraa sekä säestäen ja laulaen karjalaisia kansanlauluja. Keskiviikkona Vellamoon saapui esiintymään neljä nuorta kanteleen soittajaa Itä-Helsingin musiikkiopistosta. Nuorten taitelija-alkujen musiikista nousi monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Lapset esittivät sooloja ja lopuksi muutaman yhteissoiton. Vellamon asukkaat toivoivat vastakin saavansa kuulla tällaista kaunista musiikkia. Keskiviikkona Pasilaan odotettiin päiväkoti Alppimajan tyttöjä esittämään piirileikkejä ja kansantanhuja, mutta vatsatauti kaatoi petiin tämän nuoren esiintyjäryhmän. Kansantanhujen sijaan ryhmäkodeissa kuultiin runonlausuntaa ja tutustuttiin erilaisiin perinneleikkeihin. Esimerkiksi noppapelissä tutut paikat Karjalan laulumailta herättivät muistoja ja keskustelua. Torstaina oli Vellamossa vuorossa Kalevala-tietovisa, johon vastaukset löytyivät viikon aikana käytyjen tietoiskujen ja keskustelujen joukosta. Pasilassa puolestaan tutustuttiin vielä syvällisemmin Kalevalaan Kalevalaisiin naisiin kuuluvan runonlausuja Tuula Ohta Malmivuon avulla. Malmivuo tulkitsi Vipulan juhlasaliin kerääntyneelle yleisölle Kalevalan tarinan, Maailman synnyn ja Sammon tarinan. Esitys oli kovasti pidetty, joten haastoimme Tuulan uudelleen esiintymään luoksemme kevätrunojensa kera. Vellamossa perinneviikko sai loisteliaan päätöksen, kun naapurin Päiväkoti Rantakiven lapset kävivät esiintymässä laulaen ja tanssien. Kyllä Vellamon asukkaiden silmät loistivat kun lapset lauloivat heleästi vanhoja lauluja. Pasilan ryhmäkodeissa perinneviikon päätti juhlallisesti puolestaan Sibelius Akatemian opiskelija Maija Kauhanen soittamalla kannelta kussakin ryhmäkodissa sunnuntaina iltapäivällä. Myös talon koristelussa huomioitiin jälleen perinneviikkoa. Pasilan sisääntuloaulaan oli koottu lehtileikkeleistä kuvia menneiltä vuosikymmeniltä. Niistä pystyi seuraamaan muun muassa eri vuosikymmenten muotia, autoja ja sarjakuvia. Jokaisen ryhmäkodin seinälle tuotiin edellisenä Kalevala-päivänä tehdyt, kunkin ryhmäkodin Kalevala-hahmoa kuvaavat teokset. Perinnepöytiä koottiin useampaan paikkaan tuohivirsuineen ja vanhoine astioineen. Perinneviikkoa ja Kalevalan päivää tulemme jälleen viettämään esivuonna samaan aikaan perinteisesti, mutta ehkä eri leikkien ja eri esiintyjien sekä erilaisten perinneruokien merkeissä. Perinne kehittyy koko ajan ja tämän päivän asiat ovat jo huomenna perinnettä. Tähän lopuksi mieleen tulee eräs sanonta, joka oli ruokalistamme etukannella. Mitä sakkeemman juuren paat sitä makkeemman leivän saat. Sanonta on hyvin opettavainen kaikessa toiminnassa eikä vain ruoanvalmistuksessa.

8 Ystävänpäivän viettoa Päiväkummussa Ryhmäkodeissa askarreltiin ystävänpäivän kortteja jo hyvissä ajoin etukäteen. Aamupäivällä ryhmäkodeissa oli erilaista ohjelmaa esimerkiksi Ainolassa vietettiin ystävänpäivän tanssiaisia ja laulettiin. Pasilassa oli iltapäivällä ystävänpäivän konsertti Vipulan juhlasalissa, johon kerääntyi nelisenkymmentä kuulijaa. Solistina toimi Mia Hed. Mia on sosionomi ja Olavi Virta laulukilpailun voittaja. Opinnäytetyössään Mia perehtyi Ikääntyneen vanhuksen musiikkimuisteloihin. Mian säestäjänä toimi Martti Franck. Vuosaaressa ystävänpäivää vietettiin kauneuden hoidon merkeissä. Vellamoon saapui vieraiksi kaksi opiskelijaa kauneudenhoitooppilaitoksesta, jotka pientä korvausta vastaan antoivat asukkaillemme erilaisia hoitoja. Toiset asukkaat rentoutuivat kasvohieronnan ja manikyyrin tuomasta hyvästä olosta, ja toiset halusivat kulmien ja ripsien värjäyksiä. Päiväkahvilla nautimme keittiö Karpalon loihtimasta ystävänpäiväkakusta. Teksti: Susanna Honkanen ja Anne Väätäinen

9 Hyvä Suomi! Vellamossa seurattiin tiivisti Suomen menestystä hiihdon MM-kisoissa Sapporossa. Kaikki aamuvirkut katselivat kisoja suorana tv:stä ja muutkin saivat nauttia Suomen mitaleista iltapäivän uusintakisoista. Hihkumista ja kannustamista kuultiin niin hoitajien kuin asukkaidenkin suusta. Etenkin naisten mitalit lämmittivät Vellamon naisvaltaista katsomoa. Kultamitalikahveja nautiskeltiin kerran jos toisenkin aamupäivien aikaan. Hattua nostettiin etenkin Virpi Kuitusen menestykselle, joka voitti useamman kultamitalin. Toisinaan henkilökunta innostui liikaakin päivälevon aikaan, jolloin joku asukkaista säikähtämällä heräsi riemun kiljahduksiin. HYVÄ SUOMI! Teksti ja kuva: Riitta Miettinen Syntymäpäiväjuhlat Pasilassa Naisten päivä 8.3. Tulevaa ohjelmaa Hoitokodissamme vietettiin Pasilan 2- vuotissynttäreitä perjantaina 9.tammikuuta Juhlan kunniaksi oli Vipulan saliin kutsuttu esiintymään Simo Backman kumppaneineen. Hauskojen välipuheiden sekä tuttujen laulujen siivittämänä syntymäpäivätunnelma nousi korkealle, yleisö osallistui innokkaasti laulamalla mukana mm. Runebergin sanoin. Konsertin jälkeen ryhmäkodeissa oli tarjolla tietenkin syntymäpäiväkakkua kahden kynttilän kera. Synttärien kunniaksi oli kuvataideryhmä valmistanut kuvakollaasin, jossa oli mukana valokuvia ja otsikoita Pasilan 2-vuotistaipaleelta. Juliste oli nähtävänä hissin seinustalla, jossa sitä saattoi tarkastella matkatessaan kerroksesta toiseen. Kabinetissa oli myös esillä Mirja Saksan kokoama julistesarja Ainolan, Vipulan, Kullervon, Vanamon ja Karpalon toiminnan ensiaskeleista tähän päivään. Esillä oli valokuvia, tarinoita ja myös otteita Päiväkummun Sanomista kahden vuoden ajalta. Julisteita tarkastellessa voi vain todeta: ensimmäisen kahden vuoden aikana on Pasilassa koettu uskomaton määrä erilaisia tapahtumia ja juhlia - remontteja ja muuttoja unohtamatta! Teksti: Eila Turunen Naisten päivänä Vipulan juhlasalissa saimme kuunnella Olavi Virtaa ja muita tuttuja kappaleita trubaduuri Peran esittäminä. Teksti ja kuva: Anne Väätäinen Kullervon laskiainen Laskiaistiistaita vietettiin Kullervossa elokuvaa katsellen koko poppoon voimin. Alun perin meidän piti lähteä porukalla ulkoilemaan, mutta valitettavasti sääolot pitivät meidät sisätiloissa. Mutta menihän se laskiaistiistai ihan muka- Ryhmäkodeittain on suunniteltu yhtä ja toista kevään kyynnykselle. Koko talon keväästä voisi kertoa sen verran, että liikunta-, kuvataide-, ja musiikkiryhmät jatkuvat koko kevään. Yhteistyö seurakuntien kanssa jatkuu muun muassa hartaushetkien ja ehtoolliskirkon muodossa. Pääsiäisnoitiin voi Päiväkummussa törmätä Palmusunnuntain tienoilla. Pääsiäistä, vappua, äitienpäivää ja montaa muuta hetkeä ennätetään viettää ennen seuraavan lehden ilmestymistä. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta asukastietojärjestelmään liittyen ja tiimipalavereissa kehitetään talon toimintaa edelleen. Päiväkummun henkilökuntaa on mahdollisuus bongata myös Naisten kympillä keltaisissa paidoissa! Aurinkoisia kevätpäiviä! Toimitus vasti herkkuja, kuten karamelleja ja mehua nauttien. Ja kaikenkukkuraksi keittiö Karpalon loistava henkilökunta oli leiponut meille erittäin maistuvat laskiaispullat kahvin kera nautittavaksi. Teksti: Mika Suomela

10 Anne Väätäinen Janne Vasarainen Hoitokoti Päiväkummun yrittäjäsisarukset vastaanottamassa Yrittäjä-palkintoa. Ryhmäkotivastaavat ja Keittiön emäntä saivat kiitokseksi upeasta työstään keltaiset Gerberat. valittiin vuoden 2006 itähelsinkiläiseksi yrittäjäksi Teksti: Anne Väätäinen Iltapäivällä kahvihetken aikaan oli Vuosaaren ryhmäkoti Vellamon yhteisissä tiloissa normaalia enemmän väkeä. Paikalla olivat Hoitokoti Päiväkummun yrittäjäsisarukset ja heidän lapsensa, vastaavat hoitajat, kaikki ryhmäkotivastaavat edustamassa omia ryhmäkotejaan, keittiön emäntä, Vellamon asukkaat ja henkilökunta sekä Mira Koukkunen, Kari Taalman ja Pentti Rantala Itä-Helsingin Yrittäjistä. Myös Vuosaari -lehden toimittaja ja valokuvaaja olivat paikalla. Juhlaan oli aihetta, sillä Itä-Helsingin Yrittäjät valitsi vuoden 2006 itähelsinkiläiseksi yrittäjäksi Oy:n. Itä-Helsingin Yrittäjät on toiminut alueella yli 10 vuotta ja joka vuosi se on valinnut Vuoden itähelsinkiläisen yrittäjän. Periaatteena on, ettei kahta kertaa peräkkäin valita saman alan yritystä. Valintaan vaikuttavat useat seikat. Tälläkin kertaa hyviä yrityksiä oli monta, eikä Itä-Helsingin Yrittäjien hallituksen tehtävä ollut helppo. valittiin Vuoden itähelsinkiläiseksi yritykseksi, koska toiminnan taustalla on ihmisläheisyys ja halu auttaa ihmisiä, totesi Itä-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Pentti Rantala palkitsemispuheessaan. Hän kiitteli a myös siitä, että se on osoittanut hallittua ja tervettä riskinottokykyä ja halua laajentaessaan toimintaansa. Lyhyessä ajassa Päiväkumpu on kasvanut 54 henkeä työllistäväksi yritykseksi. Rantala sanoi yhden palkitsemiskriteerin olleen myös se, että yrityksessä on ajoissa ryhdytty pohtimaan sukupolvenvaihdokseen liittyviä kysymyksiä. Hän ihaili myös lämminhenkistä ilmapiiriä, mikä ryhmäkoti Vellamossa vallitsi. Hoitokoti Päiväkummun yrittäjäsisarukset Irma Väätäinen, Mirja Saksa ja Anneli Tuovinen-Vasarainen ottivat vastaan Yrittäjä -patsaan, Vuoden yrittäjä -kunniakirjan ja onnittelu kukat. Irma Väätäinen totesi kiitospuheessaan jakavansa palkinnon koko ammattitaitoisen henkilökunnan, talon asukkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kesken. Tämä on hyvän yhteistyön tulos, Irma sanoi. Vastaaville hoitajille, ryhmäkotivastaaville ja keittiön emännälle jaettiin kiitokseksi keltaiset Gerberat. Palkinnon ilo on jaettu kuohuviinien ja kukkien kerä kaikissa Päiväkummun ryhmäkodeissa. 10

11 Kun näköradio tuli kotiini Ensimmäiset yleiset televisiolähetykset aloitettiin Saksassa vuonna Televisio tuli Suomeen 1950-luvulla. MTV on juhlinut tänä keväänä viisikymppisiään ja myös YLE on juhlinut 50-vuotista taivaltaan tv-lähetysten parissa. Nykyään televisio on lähes joka kodin varuste. Toimitusryhmäämme kiinnosti, minkälaisia olivat asukkaidemme ensi kohtaamiset television kanssa. Kyselimme muistoja viideltä päiväkumpulaiselta. Lahja, Ainola Jaa No siitä on jo aikaa. Televisiosta puhuttiin tuolloin jopa pirun kuvana. Meillä kotona televisio oli sellainen pieni laatikko. Mustavalkoinen. Televisiosta katsottiin vaan uutiset ja jumalanpalvelus. Muuhun ei ollut aikaa. Jukka, Vipula En ole koskaan ollut mikään innokas tv-ohjelmien seuraaja. Jos ruudusta on tullut jotakin mielenkiintoista, esim. asiaohjelmia, olen niitä kyllä seurannut. Elämään on mahtunut niin paljon muutakin mielenkiintoista koettavaa, ettei tv ole ollut se tärkein ajanviete. Jukka kertoi myös panneensa merkille, että ajan myötä tv-ohjelmat ovat muuttuneet - nykyään lähetetään paljon roskaa. Hän arveli, että taloudellinen panostaminen ohjelmien laatuun on ehkä vähentynyt. Eihän kaikki ohjelmat voi kuitenkaan niin vakavia olla, kyllähän sitä hauskaakin tarvitaan, Jukka tuumi lopuksi. Esko, Kullervo En mä siitä oikein mitään muista. Taisi meillä olla kuitenkin joku mustavalkolaatikko kotona. Sitä me sitten katseltiin perheen kanssa. Anna, Vanamo Ensimmäinen televisio ostettiin Annan perheen asuessa Viipurin lähellä eräässä kylässä. Ohjelmaa tuli hyvin vähän ja se oli pääosin suomalaista. Ei tullut niin paljon ulkomaisia ohjelmia kuin nykyään. Tapana oli myös pitää kutsut naapureille, jolloin ohjelmia katsottiin yhdessä, Anna muistelee. Annan mukaan television tuloa pidettiin osana nykyaikaa ja hyvin tärkeänä asiana. Sen kautta opittiin asioita muista maista, yhteiskunnasta ja eri mahdollisuuksista esimerkiksi mainosten kautta. Tällä tavoin televisio toi tietoa pienen kylän ihmisille. Eeva-mamma, Vellamo Alkuun käytiin naapurissa katsomassa televisiosta uutisia ja jumalanpalveluksia. Ja sitten jonkin ajan päästä mieshän sen television kotiin toi, Eeva muistelee. Eeva-mamman tytärkin (58v) innostuu muistelemaan ensikohtaamistaan TV: n kanssa: Asuin vähän yli kymmenvuotiaana oppikoulun takia uskovaisen isotädin luona kirkonkylällä. Kevättalvella urheiluliikkeen ison näyteikkunan edusta täyttyi uteliaista, jotka olivat tulleet töllistelemään näköradiota tai pirunsilmää, joksi tätini sitä nimitti. Pikkuhiljaa alkoivat kyläläiset huolestuneena seurata naapureitaan, jotka uskalsivat tuon epäilyttävän konkurssiharavan (TV-antennin) katolleen hankkia. 11

12 Kevään ryhmät Päiväkummussa Teksti: Toimintaterapeutti Eila Turunen Kuva: Anne Väätäinen Toimintaterapeutti Eila Turunen ohjaa liikuntaryhmäläisiä tuolijumpassa. Hoitokodissamme aloitti helmikuun alussa kaksi uutta ryhmää, liikuntaryhmä sekä kuvataideryhmä. Vapaaehtoistyöntekijä Mirja Ilkka on ollut kuvataideryhmässä ohjaamassa ja ideoimassa ryhmän toimintaa. Ryhmät ovat avoimia kaikille Päiväkummun asukkaille. Jokaisesta ryhmäkodista on osallistunut 1-2 asukasta näihin viikoittain kokoontuviin ryhmiin. Opiskelijat ovat myös olleet hienosti mukana asukkaita avustamassa ja kannustamassa. Opiskelija voi hyödyntää ryhmiä omana oppimiskokemuksenaan, oman asukkaan tai esim. liikuntaryhmän ohjaaminen voi olla haasteellinen ja mielenkiintoinen tehtävä osana harjoittelujaksoa. Ryhmien tavoitteena on kehittää ja ylläpitää asukkaiden fyysistä sekä psykososiaalista toimintakykyä. Onnistumisen ja pätevyyden kokeminen oman toiminnan kautta lisää tyytyväisyyttä ja mielihyvää myös arjen eri tilanteissa. Ryhmissä pyritään tarjoamaan uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja entisten toimintojen tuottaessa vaikeuksia tai käydessä mahdottomaksi huumorin ja vuorovaikutuksen keinoja unohtamatta. Liikuntaryhmän ohjelmassa kiinnitetään huomiota mm. tasapainoon, koordi- naatioon, nivelliikkuvuuteen, ryhtiin sekä hengitykseen. Musiikin käyttö liikunnassa lisää myös mahdollisuuksia luovuuteen ja itseilmaisuun ilman arvostelun pelkoa. Kuunteleminen, vuorovaikutus toisten ryhmäläisten kanssa sekä keskittyminen omaan työskentelyyn ovat keskeisiä menetelmiä kuvataideryhmässä. Työskentely nähdään prosessina, jossa tekeminen on usein tärkeämpää kuin lopputulos. Kuvataideryhmäläisten töitä on ollut nähtävissä mm. hoitokotimme hissin harmaita seiniä rikastuttamassa. 12

13 Kohtaaminen Pekka Kalpio Teksti ja kuva: Mika Suomela Kalpion Pekka syntyi vuonna 1946 Helsingissä naistenklinikalla. Jo muutaman vuoden kuluttua Pekan syntymästä perhe sai tarpeekseen Helsingin pölystä ja metelistä ja he muuttivat isän rakentamaan omakotitaloon Orimattilaan. Pekka on kotoisin varsinaisesta suurperheestä, sillä hänellä on peräti viisi veljeä ja neljä siskoa. Huh, onpahan siinä ollut muuten vanhemmilla puuhaa lapsien paimentamisessa. Pekalta itseltänsä kysyessäni asiasta, hän hymyillen nyökkää ja toteaa minun olevan oikeassa. Hän on elämänsä aikana asunut eripuolilla etelä-suomea ja tehnyt myös erialan töitä aikalailla. Mielekkäimmäksi ja elämänsä työksi Pekka mainitsee sen ajan, jolloin hän ajoi isoa rekkaa aina manner-eurooppaan saakka. He toimittivat lähinnä vaatteita Euroopan markkinoille myytäväksi. Pekka piti työstänsä paljon, koska siinä työssä näki ja koki paljon uutta ja mahtavaa ja myöskin pääsi reissaamaan ulkomaille asti samaan syssyyn. Mutta myös tässäkin työssä oli omat huonot puolensa, kuten pitkät ja raskaat ajomatkat. Tuohon aikaan liittyy kuulemma paljon hyviä ja unohtumattomia muistoja vuosien varrelta. Naimisiin saakka Pekka ei ikinä ennättänyt, mutta on hänellä yksi tytär joka asuu maapallon toisella puolella eli Australiassa. Tai, no ei sitä koskaan ole liian myöhäistä vielä naimisiin menon kannalta, vinkkaa Pekka silmää. Pekan lempipuuhiin kesäisin kuuluu laiskottelu auringossa, uiminen ja tikanheitto. Talvi ei kuulu kuulemma hänen suosikki vuodenaikoihin, koska silloin on liian kylmä eikä ulkona voi tehdä mitään. Onkin siis ihana odottaa tulevaa kesää! 13

14 Vanamolaisten mietteitä kodista ja Hoitokoti Päiväkummussa asumisesta Teksti: Elina Mattila Pasilan ryhmäkodin 2-vuotis päivänä ryhmäkoti Vanamossa mietittiin kodin merkitystä ja asukkaat saivat tuoda esille omia kokemuksiaan Hoitokoti Päiväkummussa asumisesta. Kodin merkitys puhututti asukkaita ja herätti ajatuksia. Useat asukkaat sanoivatkin, ettei ryhmäkoti voi korvata koskaan oikeaa kotia eikä sen enää tarvitsekaan. Kodin merkitys muuttuu ikääntymisen myötä ja kun yksin kotona asuminen ei ole enää mahdollista, kaivataan kotia, jossa on turvallista ja hyvä olla. Ryhmäkoti asumisen hyvänä puolena asukkaat pitivät sitä, että vaikka jokaisella on oikeus omaan rauhaan, on mukava tietää, että seinän takana löytyy tuttuja juttukavereita. Yhteiselämän haasteena onkin uudenlaisen yhteisöllisyyden kehittäminen elämänilon avulla ottaen huomioon jokaisen asukkaan ainutlaatuinen persoona. Mikä tekee kodista kodin? Näin Vanamon väki vastasi: Kodin tekevät määrätyt tavat ja se, että saa nukkua Hyvin on viihdytty, hyvä henkilökunta on kaikki kaikessa. Koti ei kuitenkaan ole sama kuin oma aiempi koti, esineitä puuttuu. Turvallisuus on hyvin tärkeä asia mitä vanhempi on, sitä enemmän kaipaa turvallisuutta. Hyvin ollaan viihdytty, turvallisuus on tärkeä asia. Kotona pitää olla tilaa ja saa tehdä vapaasti mitä tahtoo. Voi nukkua pitkään ja keittää kahvit kun tahtoo. Koti merkitsee vapautta. Täällä on hyvä ruoka ja ruoka-ajat on sopivia. Aamulla saa nukkua tarpeeksi pitkään. Tykkään hoitajista ja tykkään jutella heidän kanssaan, hoitajat on kivoja Hyvin olen viihtynyt, hyvä hoito ja täällä on hyvä olla, mutta ei tunnu niin kodilta, kun ei ole perhettä läsnä, oma perhe ei asu täällä. Kotiäänestys Päiväkummussa Teksti: Tiina Salmi Päiväkummun Pasilan yksikössä järjestettiin eduskuntavaalien kotiäänestys perjantaina Tämä äänestystilaisuus oli toinen Pasilan yksikön historiassa ja meni jo rutiinilla. Tiedot äänestävistä asukkaista oli toimitettu hyvissä ajoin Helsingin Keskusvaalilautakuntaan, koska kotiäänestys ei onnistu ilman ennakkoilmoittautumista. Ryhmäkoteihin jaettiin Helsingin vaalipiirin ehdokaslistat, joihin jokainen halukas sai tutustua ennakolta ennen varsinaista äänestystä. Kotiäänestyspäivän aamuna kaksi vaalivirkailijaa saapuivat hoitokotiin ja kiersivät ryhmäkodit kerrallaan ottamas- sa ääniä vastaan. He myös tarvittaessa avustivat asukkaita mm. lukemalla ehdokaslistat ja avustamalla numeron kirjoittamisessa. Vaalivirkailijat korostivat, etteivät he saa ohjailla äänestäjiä päätöksen teossa, vaan heidän roolinsa on vain avustaa teknisessä suorituksessa. Vaalivirkailijat kertoivat yllättävän monen asukkaan halunneen antaa äänensä eduskuntavaaleissa, osalla asukkaista oli oma ehdokas jo ennakolta tiedossa ja muutamien kanssa luettiin listoja viime hetkiin saakka. Kuultua Kuultua Asukas sanoi maate mennessään: Taivaan isä pitäköön kaikki nuo liikkuvaiset omassa metsässään Eräs asukas tuumaa aina skoolatessaan: Kippis kummitus, hei haamut! Asukas tuumasi iltarukouksen jälkeen: Elämä pitää järjestää silleen, että siinä on jokin juoni! Asukas luki tuttua iltarukoustaan ja sanat meni sekaisin, johon hän harmistuksissaan: Sehän meni päin helvettiä oho.. ja nauroi makeasti päälle. Päivällisen jälkeen pöytään jäi keskustelemaan mies ja kaksi naista. Jonkun aikaa rupateltua mies, huikkasi hoitajan ja sanoi: Tarjoilija. Rouvat haluaisivat jo kotiin, mutta minä kyllä ottaisin vielä lasillisen, kiitos. 14

15 Keittiönurkka Tältä palstalta löydät ideoita suussa sulaviin kotileivonnaisiin ja muihin pikkuherkkuihin. Teksti: Mirja Saksa Hoitokoti Päiväkummussa vietimme perinneviikkoa viikolla 9. Etsiessäni karjalaiseen ruokakulttuuriin kuuluvia leivonnaisia iltapäiväkahvilla tarjottavaksi, osui Karjalaisten Nuortenliiton toimittamasta vihkosesta kohdalleni veitikkamainen nimi: Kokkoset eli Mahalleen makkuajat. Ehkä nimi johtuu siitä, että leivonnaiset käännetään pellille kypsymään laitettaessa ylösalaisin. Leivonnaisista voi hyvin tehdä myös suolaisia vain täytettä vaihtamalla. Pullataikina 5 dl maitoa 50 g hiivaa 1 muna 2 dl sokeria 1 tl suolaa 15 ½ dl=1kg vehnäjauhoja 150 g voita tai margariinia Mustikkatäyte 1 l Kokonaisia mustikoita 1 ½ rkl Perunajauhoja 3 rkl Sokeria 1. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja murenna siihen hiiva. Sekoita maitoon muna, sokeri ja suola. Lisää joukkoon jauhoja sen verran, että saat löysän vellimäisen seoksen. Vatkaa sitä hetki. 2. Lisää loput jauhot ja pehmeä rasva. Vaivaa taikina käsin tasaiseksi ja kimmoisaksi niin, että se irtoaa hyvin käsistä. 3. Anna taikinan kohota lämpimässä paikassa kaksinkertaiseksi leivinliinalla peitettynä. 4. Pyöritä taikinasta kananmunan kokoisia palloja. Taputa ne sentin paksuisiksi kakkaroiksi. Anna niiden kohota 15 minuuttia. 5. Sekoita mustikoihin perunajauhot ja sokeri. 6. Pane jokaiselle kakkaralle ruokalusikallinen täytettä. Nosta reunat päälle ja ummista Kokkoset. 7. Pane Kokkoset pellille saumapuoli alaspäin ja paista 225 asteen lämmössä 15 minuuttia. 8. Voitele kypsät Kokkoset sulatetulla voilla uunista ottamisen jälkeen. 9. Perinteisesti Kokkoset tarjotaan marjakeiton kera, mutta Kokkoset sopivat tarjottavaksi myös sellaisenaan iltapäiväkahvin kera. Voit täyttää Kokkoset myös ohra-munatäytteellä. 15

16 Pumpulilinna Pumpulipilvistä pumpulilunta maahan hiljaa putoo. Pumpulilumi pumpulipeiton valkean maahan kutoo. Pumpulipeiton palloiksi käärin niistä linnan laitan. Pumpuliverhot ikkunaan ja katoksi oksia taitan. Pumpulilinnassa pumpuliunta prinsessa Lumi nukkuu. Nukkuu ihan siihen saakka kunnes käki keväällä kukkuu. Silloin se sulaa se pumpulilinna ja sulaa myös prinsessa Lumi, Sillä pumpulilinna ja prinsessa oli vain kaunis pumpuliuni. Anneli Kammonen Kuva Antti-Jussi Kangas

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6

Lisätiedot

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti 2/2009 24.5.2009 Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti Hurakka on Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti. Toimintasuunnitelmassa on sovittu, että

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

"Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18

Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 Kajaanin seurakuntalehti No 3 torstai 21.3.2013 56. vsk "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 2 21.3.2013 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

3 Herätys on... Niin mitä se on? Riston. ystäväksi. Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012

3 Herätys on... Niin mitä se on? Riston. ystäväksi. Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012 Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 4 15. elokuuta 2012 3 Herätys on... Niin mitä se on? 4 Jumala paransi 7 Eila on kutsuttu Herätys on asia, jota kaivataan ja odotetaan. Riston Risto Portaankorva

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 Hyvinkään seurakuntalehti 6 12.12.2013 Seppo Ylönen: Nopon koulun 2. luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituksissa Jouluevankeliumi kuuluu koulujen jouluun Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 keskiaukeama

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan.

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 2/2014 Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Kuntien panostus kolmannen sektorin toimintaan tuo moninkertaiset

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

kauppias Intiassa runokirjan Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Kauppiaaksi 22-vuotiaana

kauppias Intiassa runokirjan Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Kauppiaaksi 22-vuotiaana Lapin alueen helluntaiseurakuntien lehti NUMERO 6 12. joulukuuta 2012 Hyvää Joulua 3 Aino Orajärven 6 Pikkumäet 8 Uskalsin tehdä kauppias Kauppiaaksi 22-vuotiaana Intiassa Blogikuvaus kahdesta päivästä

Lisätiedot

Yritys Hyvä VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT

Yritys Hyvä VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT Yritys Hyvä 2015 VOITTAJAKIRJOITUKSET JA -RYHMÄTYÖT YRITYS HYVÄ 2015 voittajakirjoitukset ja -ryhmätyöt Toimitus ja taitto Annika Jokinen, Kehittämiskeskus Opinkirjo Kirjoitusten luonnehdinnat Anne Helttunen,

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot