1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet Väestörakenne ja palvelutarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet"

Transkriptio

1 1 YLEISPERUSTELUT

2 2 1. YLEISPERUSTELUT 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet Väestörakenne ja palvelutarpeet Jyväskylän väkiluvun kasvu on jatkunut voimakkaana jo kymmenen vuotta ja jatkuu edelleen. Asukkaiden lisääntymisen rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Demografinen huoltosuhde eli lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä edullinen, pienin yli asukkaan kuntien vertailussa. Sen sijaan taloudellisella huoltosuhteella (muu väestö per työlliset) verrattuna useat suuret kaupungit ovat Jyväskylää edullisemmassa asemassa. Tämä aiheutuu Jyväskylän opiskelijoiden ja työttömien suuresta määrästä, mikä puolestaan näkyy mm. keskitulojen tasossa ja heijastuu myös kuntatalouteen. Toisaalta on huomattava, että työllisten määrä on kehittynyt Jyväskylässä hyvin, ja taloudellinen huoltosuhde on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten vertailukaupunkien keskitasoa. Vertailutietoja Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista: Jyväskylä Kymmenen suurinta keskimäärin Helsinki, Espoo ja Vantaa Muut seitsemän suurinta Sataa työllistä kohden eläkeläisiä vuotiaita opiskelijoita työttömiä muita yhteensä Väkiluvun muutos 2003 (%) 1,59 0,70 0,78 0,67 Väkiluvun muutos 1-9/04 (%)* 1,30 0,47 0,55 0, vuotiaiden osuus väestöstä 2003 (%) 22,1 16,9 15,4 17,5 Korkea-asteen koulutus 2002 (%) 30,4 29,1 33,8 27,1 Keskimääräiset tulot 2002 ( /asukas) Vuosimuutos (%) 2,9 2,7 1,2 3,3 Työpaikkojen muutos 2002 (%)* 3,1 2,3 2,5 2,2 Työttömyysaste (%) 15,3 12,3 8,2 14,0 Vuosimuutos (%-yksikköä) -0,5-0,2 0,2-0,4 Toimeentulotukimenojen muutos 2003 (%) 2,1 2,6 1,8 2,9 Yhden henkilön talouksia 2003 (%) 44,9 42,7 39,0 44,3 Asuntotuotanto 2003 per asukasta 13,3 7,5 9,2 6,8 Kt-asuntojen hinnat 4-6/04 ( /m 2 )** Vuosimuutos (%) 7,3 6,7 4,5 7,7 Asuntojen vuokrat 4-6/04 ( /m 2 /kk)** 8,51 8,70 9,61 8,24 Vuosimuutos (%) 1,4 1,6 0,6 2,1 Verotulojen muutos 2003 (%) -4,9-6,3-6,3-6,3 Lainat, emo 2004 ( /asukas) * = ennakkotieto, ** = keskimäärin, lähde: Tilastokeskus

3 3 Jyväskylän asukasmäärä lisääntyi vuosina yhteensä 9 268:lla eli 12,9 prosenttia. Työllisten määrän kasvu oli Päivähoitoikäisten määrä väheni samana aikana 613:lla (-9,6%), mutta määrä kasvanee jatkossa. Ala-asteikäiset vähenivät ko. jaksolla 287:lla eli 5,4 prosenttia ja vuosina suuntaus näyttää jatkuvan. Tämän jälkeen ryhmän koko suurentunee nykyiselleen.. Vuoden 2003 lopulla vuotiaita oli eli 310 enemmän kuin 5-10 vuotta aiemmin, mutta arvion mukaan heitä on vuonna 2010 yli 900 enemmän. Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut vuosittain noin neljä prosenttia, mutta kasvu pienenee kunnes suuret ikäluokat tulevat ko. ikään. Työikäisten määrän arvioidaan kasvavan edelleen noin 500:lla vuodessa, ja näin Jyväskylän väkiluku olisi vuonna Tämä kaupungin oma arvio on noin tuhat suurempi kuin Tilastokeskuksen tuore ennuste. Ero syntyy työikäisten ryhmässä, ja Tilastokeskuksen syntyvyysennuste näyttää hieman suurelta. Muilta osin näkemykset yhtyvät Jyväskylän lapset ja arvio vuoteen vuotiaat vuotiaat Jyväskylän iäkkäät ja arvio vuoteen vuotiaat Yli 75-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus

4 1.1.2 Jyväskylän seutu ja sen verkostokaupunki 4 Vuoden 2004 alusta alkaen Jyväskylän seutu muodostuu yhdeksästä kunnasta ja asukasmäärä on Seudun kunnat ovat Hankasalmi, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Jyväskylän seutu lasketaan suuriin suomalaisiin kaupunkiseutuihin. Se on kiistaton kasvukeskus. Esimerkiksi työpaikkojen määrä kasvoi vuodesta 1995 vuoteen 2001 runsaalla viidenneksellä. Vuonna 2003 seudun väkiluku kasvoi asukkaalla. Elinkeinopolitiikan koordinoinnista vastaavan Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n omistajakuntia ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame ja Uurainen. Jykesin sopimuskumppaneita ovat myös muut seudun kunnat ja lisäksi Suolahti. Jyväskylän seudun verkostokaupunkihanke vastaa elinkeinopolitiikkaa laaja-alaisemmasta yhteistyöstä. Siinä ovat mukana seudun yhdeksän kuntaa ja Suolahti. Nämä kymmenen kuntaa toteuttavat Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmaa. Sitä rahoittavat mukana olevat kunnat ja sisäasiainministeriö, hallinnoijana on Jykes, joka ostaa aluekeskusohjelman ohjelmajohtajan palvelut Jyväskylän kaupungilta. Ohjelman kustannukset ovat vuonna 2005 noin euroa, josta Jyväskylän osuus on neljännes. Verkostokaupunkihanke toteuttaa uutta yhteishallinnan ideologiaa. Yhteishallinta-ajattelun mukaan julkisen vallan ohella alueelliseen kehittämiseen osallistuvat myös markkinasektori ja vapaaehtoistoiminnasta koostuva kolmas sektori. Aika ajoin julkisuudessa verkostokaupunki sekoitetaan väittelyyn kuntajaotuksesta. Verkostokaupunki on yhteishallintaidean kautta kuntayhteistyötä syvällisempi malli. Kuntajaotuksen muutokset ovat toki sallittuja ja mahdollisia, mutta kuntajaotus on ainoastaan yksi useista tarkastelunäkökulmista. Verkostokaupunkihanketta ohjaa kuukausittain kokoontuva kunnanhallitusten puheenjohtajien ja kunnanjohtajien kokous. Kunnanvaltuustojen puheenjohtajat kokoontuvat kahdesti vuodessa. Kunnanvaltuustot ja kunnanhallitukset kokoontuvat tarvittaessa verkostokaupunkiforumeihin. Vuoden 2006 alusta seudullista ympäristöterveydenhuoltoa johtaa oma seudullinen hallintoelin. Toiminnoittain hallintoa on järjestetty sekä yhtiöpohjalta että kuntayhtymämallilla. Valtioneuvosto hyväksyi aluekeskusohjelman jatkon vuosille Samalla valtioneuvosto lupasi Jyväskylän seudun verkostokaupunkihankkeelle lisää perusrahoitusta. Perusteluna oli vuosina kehitettyjen hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. Verkostokunnat ja asukasluvut Hankasalmi Jyväskylä Jyväskylän mlk Korpilahti Laukaa Muurame Petäjävesi Suolahti Toivakka Uurainen Yhteensä

5 5 Jyväskylän seudun verkostokaupunkihanke on kymmenen kunnan kumppanuuspohjainen yhteistyöverkosto, jonka yhteinen väestömäärä on Verkoston pienimmässä kunnassa on noin asukasta ja suurimmassa yli asukasta. Verkostokaupunkivisionsa mukaan Jyväskylän seutu on elinvoimainen mahdollisuuksien areena, jossa jaetaan valtaa ja vastuuta erilaisina yhdessä. Verkostokaupungissa tavoitellaan seudun kuntien yhteistyötä toiminnoittain. Päämääränä on kuntayhteistyötä syvällisempi seutuyhteistyö. Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmatyössä lähtökohtana on, että tarvitaan niin merkittäviä muutoksia ja voimien koontia, etteivät onnistuneetkaan kuntaliitokset yksin tarjoa riittäviä ratkaisuja. Laajempaa näkökulmaa puoltaa se, että korkeintaan viidennes paikalliseen elinvoimaan vaikuttavista voimavaroista on välittömästi kuntien ohjattavissa, neljä viidennestä on markkina- ja yhteisövoimilla. Seutukehittämisen perusstrategiana on, että kullekin toiminnolle haetaan mielekkäin organisointimalli, jonka tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunta uusissa oloissa. Peruspalvelujen tilauttaminen, organisoiminen ja laadun valvonta nähdään julkiselle sektorille delegoituina tehtävinä. Tehokkuus on sitä, että asiat tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Tehokas ratkaisu maksimoi hyvinvoinnin. Eri toiminnoissa seudun rajat voivat muodostua eri tavoin. Verkostokaupungissa keskeistä on yhteistyö, kumppanuudet, osaamisen hallinta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Avaimena on kyky löytää uusia tapoja järjestää yhteisiä palveluja, jossa mukana on julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Lähtökohtana on hanke- ja toimintokohtaisesti parhaiden kumppanien löytäminen. Tavoitteena on luoda kehittämisjärjestelmä, joka ruokkii aloitteellisuutta, kokoaa toimijoita sekä henkisiä ja taloudellisia voimavaroja. Voimavaroja kokoamalla turvataan palvelujen järjestämisen tehokkuus ja käyttöaste, henkilöstön saatavuus ja osaavuus, palvelujen laadun kehittäminen, erikoisosaamisen hyödyntäminen, riittävä massa erityispalveluille ja mahdollisuus kilpailuttamisohjaukseen. Tehokkuustavoitteen ohella joissain tapauksissa kysymys on jopa palvelun säilymisestä. Voimavarojen yhdistämisellä ja toimintojen yhdentämisellä on mahdollisuus saavuttaa mittakaavaetuja tavoitteena parempi tuottavuus. Tavoitteena on myös synnyttää lisää palvelujen tuottajia, mikä mahdollistaa kilpailuttamisen ohjauskeinona. Yhteistoiminta-alueet määrittyvät toiminnoittain ja eteneminen on vaiheittaista. Toimintojen organisoinnissa on useita vaihtoehtoja: kunta/- yhtymä (esim. asunto- ja tonttitarjonta, maankäytön suunnittelu), liikelaitos (kiinteistöpalvelut, ruokahuolto), säätiö (päihdehuolto, kehitysvammapalvelut, työvalmennuspalvelut), osakeyhtiö (elinkeinopolitiikka, matkailu, jätehuolto, jätevedet). Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan seudullisesti Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kautta. Säätiömallilla, esimerkkinä päihdepalvelusäätiö, tavoitellaan voimia kokoamalla innovatiivisia ratkaisuja ottamalla samaan organisaatioon peruskuntia, sairaanhoitopiiri, paikallisia yhdistyksiä kuten Jyväskylän Katulähetys ry, valtakunnallisia järjestöjä kuten A -klinikka säätiö, Sininauhaliitto, Suomen kirkon Sisälähetysseura sekä Youth Against Drugs järjestö. Säätiöratkaisussa yhdistyy paikallinen julkisella sektorilla oleva ammatillinen osaaminen, paikallisten järjestöjen kokemusperäinen tieto sekä valtakunnallisten järjestöjen (kuten A-klinikka säätiön) monipuolinen päihdepoliittinen asiantuntemus ja vaikuttamistyö. Säätiöratkaisut soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuollon alueella sellaisiin erityispalveluihin, joissa yksi kunta on liian pieni palvelutuottaja ja joissa kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävää osaamista ja kokemusperäistä tietoa.

6 6 Dialogisella kehittämismallilla haetaan uusia toimintakäytäntöjä arkielämän ongelmiin, mitkä eivät siististi lokeroidu ammatillisiin vastuualueisiin, vaan vaativat syvän sitoutumisen, ennakkoluulottomuuden ja asiantuntemuksen yhdistämistä - sekä ammattilaisten kesken, että ammattilaisten ja kansalaisten välillä. Yhteistä näkemystä haetaan enemmänkin toimijoiden rajapinnoille, niiden väliin kuin niiden sijaan. Vastaavaa toimintaideaa tavoitellaan työvalmennuspalveluihin keskittyvässä Tekevä -säätiössä sekä Keski-Suomen vammaispalvelusäätiössä. Vuoden 2003 alusta kunnallisena liikelaitoksena aloittanutta Total Kiinteistöpalvelua perustellaan kustannustehokkuuden ja laadun varmistamisen tavoittein. Toimialalle kaivataan myös elinkaariedullisuutta. Tavoitteena eivät ole lyhytaikaiset voitot, vaan huolehtia asiakaslähtöisesti asiakkaan kiinteistöstä koko elinkaaren ajan. Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistuksen kautta tavoitteena on sopeuttaa toiminta markkinatalouteen ja tulosvastuun vahvistamiseen. Kaupungin työterveyshuollon liikelaitostamisella pyritään saamaan aikaan seudullisia palveluja myyvä, kustannustehokas ja monipuolista osaamista edustava keskittymä. Osakeyhtiömallilla, esimerkkinä seudullinen elinkeinoyhtiö, tavoitellaan voimien koonnin ohella kunnallista joustavampia käytäntöjä seudullisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Joustava asiakaslähtöinen toteutus osaltaan lisää alueen houkuttelevuutta yritysten sijoituspaikkana ja sijoittajien silmissä. Jyväskylän seudulla on ulkoistettu päihdeongelmaisten asumispalvelut Katulähetys ry:lle ja nuorten asumispalvelut Nuorisoasunnot ry:lle. Yhdistyspohjaisella ratkaisulla on onnistuttu kanavoimaan toimijoiden tunnepääoma, soveltuvuus ja osaaminen paikallisten sosiaalisten ongelmien ratkaisuun sekä sitouttamaan toimijat laajemminkin toimintaan syrjäytymistä vastaan Strategiset kehittämishankkeet 1. Kaupunkistrategian uudistaminen Koulutus- ja kehittämisohjelman yhteydessä uudistetaan kaupungin strategia. Poliittisten päätöksentekijöiden osallistumisesta strategian laadintaan tehdään erillinen ohjelma. Strategialla vahvistetaan verkostokaupunkiyhteistyötä, tuetaan uudistuvaa ja innovatiivista kaupunkipolitiikkaa, parannetaan palvelutuotantoprosessien toimivuutta, tehostetaan resurssien käyttöä ja saatetaan kaupungin talous tasapainoon. 2. Palvelutuotannon seudullinen uudistaminen Vuonna 2004 tehdään selvitys seudullisesta palvelurakenteesta ja -kapasiteetista. Selvityksen perusteella tunnistetaan niitä kohdealueita, joissa on eritystä tarvetta uudistaa palvelurakenteita seudulliselta perustalta. Vuonna 2005 kehittämistoimet suunnataan selvityksen perusteella valittuihin kohteisiin. Tavoitteena on nykyisen palveluranteen seudullinen tiivistäminen ja kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen. Erityisenä tavoitteena on estää turhia opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen investointeja ja vahvistaa yhteisten palvelujen käyttöä yli hallinnollisten rajojen. 3. Kolmannen sektorin toiminnan tukirakenteiden vahvistaminen Järjestöistä on muodostunut merkittäviä seudullisia hyvinvointipoliittisia toimijoita. Niiden kautta kanavoituu taloudellisia resursseja ja sisällöllistä osaamista seudulle. Kolmannen sektorin yhteistyön edistäjänä ja tuki- ja neuvontaorganisaationa toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT). Kaupunki yhdessä seudun ja maakunnan muiden toimijoiden kanssa vahvistaa KYT:in toimintaedellytyksiä kolmannen sektorin tukirakenteiden luomisessa. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on aikaansaada Ray:n rahoituksen turvin toimitilaratkaisu (Hyvinvoinnin edistämiskeskus), joka turvaa järjestöjen ammattihenkilökunnalle riittävät ja ajanmukaiset tilat sekä edistää järjestöjen välistä yhteistyötä.

7 7 4. Vitapolis Vitapolis kokoaa yhteen ikääntyvän väestön hyvinvointiin liittyvää osaamista Jyväskylän seudulla. Tavoitteena on tuottaa palveluja sekä seudullisiin että valtakunnallisiin, ja mahdollisesti myös kansainvälisiin tarpeisiin. Vitapolis yhdistää julkista ja yksityistä osaamista ja toimintaa vankkaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkimukseen ja -opetukseen. Yhteistyönä kehitetään laaja-alaista osaamista ja näyttöön ja uusiin näkemyksiin perustuvia hyvän toiminnan malleja 5. Seudullinen päivähoito Hankkeen tavoitteena on palvelujärjestelmä, joka tarjoaa seudulla asuville perheille joustavan päivähoitopalvelun ja kuntien yhteiset erityispalvelut. Samalla tarkistetaan päivähoidon palveluverkko, toimitilatarve ja peruskorjaustarpeet. Yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen muodot ja taso yhdenmukaistetaan. 6. Innoroad Jyväskylä - Tieliikenteen osaamiskeskus Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantona ELC Finland Oy teki vuonna 2004 esiselvityksen tiekuljetuselinkeinon kehittämisestä Suomessa. ELC Finland Oy on tehnyt sittemmin Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön ja Keski-Suomen liiton toimeksiannosta liiketoimintasuunnitelman Jyväskylän vahvuuksista ja mahdollisuuksista tieliikenteen osaamisen kehittämiselle. Sen mukaan Jyväskylän poikkitieteellinen human technology -ajattelu sekä kuljetusinsinöörikoulutuksen pitkät perinteet luovat hyvän pohjan toimialan strategiselle kehittämiselle. Suunnitelman pohjalta käynnistettävä hanke yhdistää tieliikenteen tutkimustoiminnan (Jyväskylän yliopisto), kuljetus- ja ajoneuvoteknologian opetuksen ja kehityksen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), ammattihenkilöstön koulutuksen (Jyväskylän ammattiopisto) liiketoiminnan kehittämiseen (Jykes). 7. Tuotteistamisklinikka Suomessa on kehittämisessä, rahoittamisessa ja riskien hallinnassa tarve uusille kustannustehokkaille prosessityökaluille. Aluekeskusohjelman kautta käynnistetyssä hyvinvointiteknologiaprosessissa (Wellness Dream Lab) saatua kokemusta voidaan monistaa eri toimialoille ja laajemminkin kehittämistoimintaan. Kaupungin aloitteesta käynnistetään selvitys jatkotoimenpiteistä yhdessä prosessin toimijoiden kanssa. Tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan hankkeelle on saatavissa ulkopuolista rahoitusta, minkä lisäksi palveluille on testattua kysyntää sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uusi lähestymistapa muuttaa myös oppimisympäristöjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on menettely otettu jo käytäntöön, kuten myös Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä. Ammattikorkeakoulukentässä on ilmennyt kysyntää saada menettely käyttöön eri puolille Suomea. 8. Monitoimijaisessa ympäristössä tuotettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannonohjausmalli - TUMA Hankkeen päätavoite on tuotteistaa tuotannonohjausmalli ja siihen kehitettävä tuotannonohjausjärjestelmä. Tavoitteena on tarjota palvelutuotantoon aikaisempaa tehokkaammat prosessienhallinnan, laadunvalvonnan ja kilpailuttamista tukevat työkalut. Hanke tukee yksityisten ja 3. sektorin palveluntuottajien mahdollisuuksia integroitua aikaisempaa paremmin kuntien hallinnoimiin palveluprosesseihin. Pienten palveluntarjoajien mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin ja aidosti kilpailla suurten kansa ovat vähäiset, ellei kehitetä uusia ratkaisuja kuntien vastuulla oleviin prosesseihin, laadunvalvontaan ja viestinnän menetelmiin.

8 8 Hankkeessa pilotoidaan sähköisiä työkaluja, jotka tarjoavat myös pienille palveluntuottajille mahdollisuuden tarkoituksenmukaiseen viestintään palvelujen tilaajan kanssa. Nämä työkalut pääosin ostetaan (kilpailutuksen perusteella) olemassa olevilta yrityksiltä ja ne räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi. Kehitettyjen ratkaisujen pohjalta sekä viranomaisille että palveluyrityksille laaditaan koulutusohjelmat niiden tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Yritysten kasvun ja kehityksen kannalta oleellista on tuottaa palveluita liiketaloudellisesti kannattavasti ja siten, että asiakassuhteista muodostuu riittävän pitkäjänteisiä. Palvelujen tilaaja on suurimmalta osin julkinen sektori (kunnat). Yritysten toiminnan kannalta onkin tärkeää, että ne osallistuvat päämiehen prosessien kehittämiseen ja näin varmistetaan myös kehitettävien työkalujen osuvuus. Tuotannonohjauksen tavoitteet: 1. Mahdollistaa useista palveluntuottajista (monitoimijaympäristössä) koostuvan, joustavan tuotantoresurssin hyödyntämisen. 2. Antaa mahdollisuuden suunnitella ja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalle hänen tarpeisiinsa sopivin, kustannustehokkain palvelu ja hoito laatutasolla. 3. Mahdollistaa asiakkaan saaman palvelun ja hoidon seuraamista reaaliajassa. 4. Kehittää informaation kulkua, dokumentointia, tietoturvaa ja laadunvalvontaa. Hanke toteutetaan suurimmissa Länsi-Suomen tavoite 2-alueen kaupungeissa. Prosessimallien ja työkalujen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä erikokoisten palveluntuottajien kanssa. Projektin kokonaisjohtamisesta vastaa projektin omistaja Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Prosessin läpiviemisessä hyödynnetään Wellness Dream Labissa käyttöönotettua vaiheistettua tuotteistamismallia, jonka avulla järjestelmä saatetaan käyttöön. Malli integroi yleiset laatujärjestelmäkriteerit tuotteistamishankkeeseen. Hankkeen laadun ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota Sisäiset kehittämishankkeet 1. Hallinnon uudistuksen jatko Vuonna 2004 uudistettiin kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijahallinto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudet johtosäännöt kesäkuussa Loppuvuonna tehdään toimialakohtaiset toimintasäännöt ja muita toimeenpanopäätöksiä. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan Vuoden 2005 aikana toteutetaan uudistuksen toteutusta varmistava kehittämis- ja koulutusohjelma, jonka yhteydessä luodaan uuden organisaation ja toimintatavan mukaiset ohjaus- ja johtamisjärjestelmät. Erityinen huomio kiinnitetään talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän toimivuuteen sekä tavoitteiden laadinnan ja niiden toteutumisen arvioinnin tehostamiseen. 2. Luottamuselinten toiminnan tukeminen Kaupunginvaltuustolle ja hallitukselle järjestään koulutusta, jonka yhteydessä sovitaan luottamuselinten työskentelyä, ryhmien välistä yhteistyötä sekä luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon vuorovaikutusta koskevista toimintaperiaatteista ja pelisäännöistä. Uusia luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä parannetaan perehdyttämisohjelmalla, jonka toteutuksessa otetaan huomioon uusi toimialajako. Yleisenä tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden tietoutta oman toimialueen tehtävistä, vahvistaa luottamuselinten strategista otetta sekä parantaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä. 3. Seudullinen talous- ja hankintapalvelukeskus ja toiminnanohjausjärjestelmä Taloushallinnon kehittäminen etenee talouden perustehtävien keskittämisellä talouspalvelukeskukseen vuoden 2005 aikana. Muut seudun kunnat tulevat mukaan vaiheittain vuodesta 2006 alkaen. Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa kaupungin muille yksiköille tehokkaasti ja ammattitaitoisesti kirjanpidon, hankinnan, ostolaskujen käsittelyn, laskutuksen, perinnän, rahoituksen ja kassanhallinnan sekä palkanlaskennan perusprosesseja. Näin kaupungin muut yksiköt voivat keskittyä varsinaiseen ydintoimintaansa ja samalla taloustoimintoihin voidaan

9 9 keskittyä tehokkaasti. Palvelukeskusmalli noudattaa kaupungin sisäistä tilaaja-tuottajamallia. Lisäksi talous- ja hankintapalvelukeskus edistää verkostokaupunkihankkeen osana etenevää seudullista taloushallinnon kehittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmä on talouden, hankinnan sekä logistiikan integroitu kokonaisjärjestelmä. Järjestelmä sisältää mm. kirjanpidon, laskutuksen, osto- ja myyntireskontran, hankinnan, toimittajasuhteiden hallinnan, ostamisen, kassanhallinnan, käyttöomaisuuden, logistiikan. Taloushallinnon palvelukeskus aloittaa toimintansa olemassa olevia tietojärjestelmiä käyttäen. Kuitenkin hankkeen alusta lähtien on ollut selvää, ettei kaikkia siinä tavoiteltuja hyötyjä tai säästöjä saavuteta ilman tietojärjestelmien uudistamista. Integroidussa kokonaisjärjestelmässä tieto syötetään järjestelmään vain kerran ja se on aina kaikkien osajärjestelmien käytössä reaaliaikaisena. Näin eri osajärjestelmien välillä ei tarvita liittymiä ja tiedot ovat näin samalla tasolla kaikilta osin. Siirtyminen toiminnanohjausjärjestelmien käyttöön ei ole pelkästään uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa. Enemmänkin on kyse prosessi- ja toimintatapauudistuksesta sekä tiedon ja tietämyksen hallinnasta. 4. Hyvinvointikertomuksen laadinta Kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi kaupungin ensimmäisen hyvinvointikertomuksen syksyllä Tarkoituksena on, että hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain. Seuraavan hyvinvointikertomuksen suunnittelu on käynnistynyt. Aikataulu on laadittu siten, että valmistelu tehdään vuoden 2005 aikana ja kertomus tulee luottamuselinten käsittelyyn vuonna 2006 ja että valtuusto käsittelee kertomusta syksyllä Valmisteluvaiheeseen kuuluu seminaareja muita tilaisuuksia, joihin luottamushenkilöitä kutsutaan mukaan. Hyvinvointikertomus on eri toimialojen ja muiden toimijoiden laatima katsaus kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja niiden vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomukseen kootaan tiivistettyä tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin kehityssuunnista ja tarpeista. Sitä voidaan käyttää hyväksi kaupungin strategioiden laadinnassa ja toiminnan ohjaamisessa. 5. Toimitila- ja infrapalvelujen järjestämisen uudet vaihtoehdot Kehittämishankkeen tavoitteena on yhdessä Kuntaliiton, Kuntarahoituksen ja osallistuvien kuntien kanssa kehittää uusia vaihtoehtoisia toiminta- ja kumppanuusmalleja kuntien toimitila- ja infrapalvelujen järjestämiselle. Keskeisinä kehittämisalueina ovat elinkaarinäkökulma, yksityisrahoitusmallit, toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen sekä laadukkaiden palvelujen turvaaminen. Hanke on kaksivaiheinen, ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kunnille käyttökelpoiset ratkaisumallit ja toisessa vaiheessa sovelletaan malleja käytännön pilottihankkeissa Kaupungin henkilöstöstrategia Kaupungin henkilöstöstrategian lähtökohtana on kaupungin visio ja palvelutuotannon strategia. Henkilöstöstrategia kertoo, millaista henkilöstöpolitiikkaa kaupunki noudattaa pyrkiessään saavuttamaan tavoitteensa. Henkilöstöstrategiassa otetaan huomioon yhteiskunnallinen kehitys, kaupungin taloudellinen tilanne ja henkilöstön tilaa koskevat selvitykset. Näiden pohjalta määritellään ne henkilöstöstrategian kehittämisalueet, joihin henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä suunnataan. Kaupungin organisaatioiden tuloksellisuuden parantaminen on jatkuva haaste, johon vastataan kehittämällä tasapainoista tuloksellisuuden arviointia osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää. Kokonaisvaltainen tuloksellisuusarviointi edellyttää työyhteisöissä neljän näkökulman tasapainoista huomioimista. Nämä näkökulmat ovat: vaikuttavuus/taloudellisuus, asiakaspalvelun laadukkuus ja asiakastyytyväisyys, prosessien sujuvuus ja henkilöstön aikaansaannoskyky.

10 10 Palvelutuotannossa henkilöstön osuus on keskeinen. Tämän vuoksi henkilöstön aikaansaannoskyky nousee keskeiseksi osaksi tuloksellisuutta. Panostamalla aikaansaannoskykyyn rakennetaan pohjaa organisaation tulokselliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa. Henkilöstöstrategiassa vahvistetaan henkilöstön aikaansaannoskykyyn liittyvät kehittämisalueet tuleville vuosille. Henkilöstöstrategia vuoteen 2005 Henkilöstöstrategian lähivuosien kehittämisalueita määriteltäessä on tarkasteltu erilaisia kaupunkia, työympäristöä ja henkilöstöä koskevia selvityksiä, sekä mietitty tulevaisuuden asettamia haasteita. Henkilöstötoimisto ja ammattijärjestöt ovat yhdessä hyväksyneet kehittämisalueiksi henkilöstövoimavarat, johtaminen, osaaminen, työssä jaksaminen sekä palkkauspolitiikka ja henkilöstön kannustaminen. Kehittämisalueet on hyväksytty kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Henkilöstöstrategian kehittämisalueille on vahvistettu seuraavat tavoitteet: Meillä on tulevaisuudessa riittävä, ammattitaitoinen henkilöstö Kaupungin tavoitteena on saada palvelukseensa toimintoihin nähden riittävä, laadullisesti korkeatasoinen henkilöstö. Tulevaisuudessa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään, joten kaupungin houkuttelevuus työnantajana täytyy varmistaa. Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen ja mitoittaminen edellyttää henkilöstösuunnittelua, jota toteutetaan hallintokunnissa kiinteässä yhteydessä toiminnan ja talouden suunnittelun kanssa. Henkilöstövoimavarojen seurannan välineenä hyödynnetään henkilöstötilinpäätöksiä. Johtamistapamme edistää työyhteisöjen toimivuutta ja tuloksellisuutta Kannustavan ja innostavan ilmapiirin luominen työyhteisöihin edellyttää kaupungissa avointa, aitoon yhteistyöhön perustuvaa johtamisjärjestelmää. Johtamismenetelmien tulee antaa henkilöstölle liikkumatilaa ja tukea luovuutta. Ikäjohtaminen nousee työyhteisöissä yhä keskeisempään asemaan, joten eri-ikäisten työntekijöiden erilaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen asettaa esimiehille suuria haasteita. Henkilöstömme on osaavaa ja muutoskykyistä Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamistarpeiden tarkasteluun, jossa yhdistetään yksilöiden ja tiimien tämän hetkinen sekä tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Erilaisilla kehittämis- ja koulutusjärjestelmillä sekä onnistuneilla rekrytoinneilla kehitetään henkilöstön osaamista haluttuun suuntaan. Ammatillisia valmiuksia ylläpidetään täydennyskoulutuksen avulla, minkä lisäksi työntekijöille luodaan mahdollisuudet oppia työssä. Esimiehen ja alaisen väliset suunnittelu- ja kehityskeskustelut käydään systemaattisesti. Henkilöstön työkyky säilyy hyvänä koko työuran Työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista läpi työelämän. Henkilöstön ikääntyessä työkykyä ylläpitävän toiminnan merkitys tulee lähivuosina yhä korostumaan. Työkykyä ylläpitävä toiminta on liitetty yhdeksi keskeiseksi osaksi työyhteisöjen normaalia kehittämistoimintaa, jossa esimiesten sitoutumisella on tärkeä merkitys. Tykytoiminnalla tavoitellaan osaltaan henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemistä sekä eläkkeellesiirtymisiän nostamista. Henkilöstön palkkaus ja kannustuskeinot ovat motivoivia ja oikeudenmukaisia Tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palkkauksen tulee perustua työn ja tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen osaamiseen sekä tuloksellisuuteen. Palkkojen täytyy muuttua tehtävien mukaan ja olla kannustavia ja kilpailukykyisiä. Myös henkilöstöpalvelut vaikuttavat henkilöstön motivaatioon ja niitä tulee kehittää. Henkilöstöstrategian tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseen pyritään yhteistyötoimikunnan vuosittain hyväksymien kehittämistoimenpiteiden avulla.

11 Tavoitteet vuoden 2005 talousarviossa Strategiset tavoitteet Strategisten tavoitteiden avulla sopeudutaan toimintaympäristön muutoksiin ja tehdään valintoja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarvion käsittelyn yhteydessä, mutta ne eivät luonteensa mukaisesti ole yksityiskohdiltaan valtuustoon nähden sitovia. Kehittämistavoitteet Kehittämistavoitteiden avulla saavutetaan strategiset tavoitteet, kehitetään toimintaa ja viritetään organisaatiota. Sitovia kehittämistavoitteita syntyy konkreettisten päätösten kautta. Toiminnalliset tavoitteet Kuntalain tarkoittavat toiminnalliset tavoitteet eli palvelutavoitteet kuvaavat toiminnan merkitystä kaupunkilaisille. Ne kuvaavat tarpeen, panosten ja vaikutusten välistä suhdetta. Jos palvelutuotannon resursoinnissa tapahtuu muutoksia, tulisi sen vaikuttaa tavoitteisiin ja päinvastoin. Toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on pyrittävä kuvaamaan kuntalaisille tuotettua hyötyä esimerkiksi palvelujen tason ja saatavuuden avulla. Henkilöstöä, tiloja, laitteita ja muita resursseja, organisaatiota, määrärahojen käyttöä, toiminnan kehittämistä tai suoritteiden ja palvelujen määrää kuvaavat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia vain poikkeustapauksessa. Tavoitteita seurataan ja niistä raportoidaan talousarviossa sekä kolmannesvuosiraporteissa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelutavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne asetetaan palveluja tuottaville hallintokunnille. Konsernihallinto tuottaa lähinnä sisäisiä palveluja ja vastaa yhdessä hallintokuntien kanssa koko konsernin strategisten ja kehittämistavoitteiden toteutumisesta. 1.2 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton mukaan valtiovarainministeriö nostanee kasvuennustettaan kuluvalle vuodelle. Myös muut ennustuslaitokset ovat korottaneet kokonaistuotannon kasvuarvioita keväällä esitetyistä. Ensi vuoden kehityksestä sen sijaan näkemykset eroavat julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan. Valtiovarainministeriö painottaa ennusteessaan taloudelliseen kehitykseen liittyvää epävarmuutta muun muassa raakaöljyn hinnassa ja Yhdysvaltain taloustilanteessa. Vaikka samat epävarmuudet onkin otettu huomioon muissa ennustelaitoksissa, ne arvioivat kokonaistuotannon määrän kasvun vuonna 2005 nopeutuvan kuluvan vuoden noin kolmen prosentin lisäyksestä. Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut Suomessa hidasta. Kansainvälinen inflaatio on pysynyt maltillisena, joskin muun muassa raakaöljymarkkinoilla esiintyvä epävarmuus on kohottanut hintoja. Korkotason aleneminen on myös laskenut myös kuluttajahintaindeksiä tänä vuonna. Ensi vuonna kuluttajahintaindeksin ennustetaan kohoavan noin 1,5-2 %. Inflaatio nopeutuu varsinkin, jos odotettavissa olevat kustannuspaineet alkavat purkautua ja korkotaso nousee. Työttömyysasteen arvioidaan pienenevän ensi vuonna, koska palvelujen työvoimatarve lisääntyy. Työllisyyden kohoaminen riippuu myös yritysten kysyntänäkymistä ja kannattavuuskehityksestä. Keskimääräinen työttömyysaste saattaa alentua 8½ prosenttiin.

12 12 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (% - muutos) Tuotanto ( määrä ) 2,2 2,2 2,8 2,8 Palkkasumma 3,0 3,7 4,0 4,4 Ansiotaso 3,5 4,0 3,5 3,5 Inflaatio 1,6 0,9 0,2 1,8 ( % - yksikköä ) Työttömyysaste 9,1 9,0 8,8 8,5 Verot / BKT 45,8 44,8 44,8 44,8 Julkiset menot / BKT 50,1 51,1 51,0 50,9 Rahoitusjäämä / BKT 4,3 2,1 2,3 2,2 Julkinen velka / BKT 42,6 45,6 44,9 44,7 Vaihtotase / BKT 7,4 5,2 4,9 4,8 Euribor 3 kk, % 3,3 2,4 2,1 2,6 10 vuoden korko, % 5,0 4,1 4,4 4,7 1.3 Kuntatalouden näkymät vuosina Kunnallistalouden rahoitustilanne heikkeni Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan ( ) mukaan selvästi vuonna Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate heikkenee vielä vuonna 2004 ja jää poistoja pienemmäksi. Kuntatalouden rahoitustasapaino paranee vuonna 2005 ja sen jälkeisinä vuosina kehitysarvion mukaan selvästi. Vuosikate kasvaa ennakoidusta vuoden 2004 noin 1,4 mrd. eurosta noin 1,6 mrd. euroon vuonna 2005 ja se kattaa lähes käyttöomaisuuden poistot. Kuntatalouden rahoituslaskelma on mekaaninen painelaskelma eikä siihen sisälly oletuksia talouden tasapainottamisesta esimerkiksi investointeja vähentämällä tai veroprosenttia korottamalla. Vuoteen 2008 mennessä kuntatalouden kehitys johtaa siihen, että kunnissa ja kuntayhtymissä tulee välttämättä tehdä ratkaisuja menojen kasvun hillitsemisestä, investointien määrästä, veroprosenteista, palvelurakenteesta ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina (mrd. euroa) Toimintatuotot 7,1 7,5 7,9 8,3 8,6 9,0 9,4 Toimintakulut -22,7-23,8-24,9-25,9-26,9 27,9 28,9 Toimintakate -15,8-16,4-17,0-17,6-18,3-18,9-19,5 Verotulot 14,1 13,5 13,5 14,1 14,8 15,4 15,9 Valtionosuudet 3,9 4,3 4,8 5,1 5,3 5,6 5,8 Rahoituserät, netto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Vuosikate 2,3 1,6 1,4 1,6 1,9 2,2 2,3 Poistot -1,6-1,6-1,6-1,6-1,7-1,7-1,7 Satunnaiset erät, netto 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden tulos 1,0 0,2 0,0 0,3 0,5 0,8 0,9

13 13 Investointien ennakointiin liittyy ongelmia. Investointien kokonaismäärän kehitys riippuu ennen kaikkea suurten kuntien omasta verotulokehityksestä. Sen ja erityisesti yhteisöveron ennakointi on vaikeaa. Satunnaisten nettotulojen arviointiin liittyvien vaikeuksien takia niiden suuruudeksi on laskelmassa oletettu 0,3 mrd. euroa. Pienten kuntien investointitaso tulee pysymään alhaisena mm. siksi, että osalla näistä kunnista vuosikate pysyy heikkona tai negatiivisena, jolloin lisävelkaantuminen investointien johdosta ei ole mahdollista. Laskelman mukaan lainakanta kasvaa hieman ja kassavarat supistuvat vuoteen 2008 mennessä. 2,5 2,0 1,5 1,0 1,8 1,2 1,2 2,0 Kuntien nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate Miljardia euroa 1,5 1,3 1,6 1,7 1,7 1,3 1,4 1,4 2,3 2,0 1,5 2,3 2,1 1,6 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,6 1,9 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 0,5 0, Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Lähde: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina (mrd. euroa) Vuosikate 2,3 1,6 1,4 1,6 1,9 2,2 2,3 Satunnaiset erät, netto 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Investoinnit, netto 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Lainananto 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Antolainojen lyhennykset 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Lainojen lyhennykset 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 Rahoitusjäämä/-tarve -0,6-1,3-1,4-1,1-0,8-0,5-0,6 Bruttolainanotto 1,4 1,4 1,4 1,1 1,0 0,7 0,7 Lainakanta ,8 5,6 6,2 6,6 6,8 6,8 6,7 Kassavarat ,3 3,3 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 Nettovelka (lainat kassavarat) 1,5 2,3 3,2 3,8 4,0 4,0 3,9 Nettovelka, % BKT:sta 1,1 1,6 2,2 2,4 2,5 2,4 2,3 Bruttovelka, % BKT:sta 3,5 3,9 4,2 4,3 4,3 4,1 3,9 Toimintamenot, % BKT:sta 16,3 16,7 16,9 16,9 17,0 17,0 17,0

14 14 8 Kuntien lainakanta ja kassavarat Miljardia euroa 7 6 5,6 6,2 6,6 6,8 6,8 6, ,4 4,4 3,9 4,0 4,3 4, ,6 2,5 2,7 3,2 3,1 3,3 3,3 3,0 2,9 2,8 2,8 2, Kassavarat Lainakanta Lähde: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta 1.4 Jyväskylän kaupungin talous Kunnanhallituksen on kuntalain 70 mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kuntaliiton tilipäätössuosituksen mukaan talouden tasapainottamista koskeva esitys on tehtävä, jos tilikauden tulos poikkeaa olennaisesti siitä, mitä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden talousarviota ja -suunnitelmaa hyväksyttäessä oli tiedossa. Hallituksen on suosituksen mukaan otettava esityksessään kantaa kuluvan vuoden talousarvion muuttamiseen tai valmisteilla olevan talousarvion ja -suunnitelman perusteiden tarkistamiseen. Talouden tasapainotuksen käsittelyä vuoden 2003 tilinpäätöksen yhteydessä ei pidetty tarpeellisena, koska vuoden 2003 tulos oli ylijäämäinen ja kumulatiivista ylijäämää oli kertynyt 3,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 talousarviota laadittaessa tavoitteena on ollut talouden tasapainotus valtuuston hyväksymän vuosien taloussuunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelmassa vuoden 2005 tavoitteeksi asetettiin vuosikatteen nostaminen 21,4 miljoonaan euroon. Vuosien taloussuunnitelmassa tätä aikaisemmin asettua vuosikatetavoitetta on jouduttu selvästi laskemaan. Vuosikate kattaa poistoista vain 12,9 % vuonna 2005 ja saavuttaa poistojen tason vuonna Arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä kuntaliiton käyttämällä asteikolla kaupungin talouden voidaan katsoa olevan heikko vuosina ja tasapainossa vuona Vuosien 2006 ja 2007 osalta asetettu vuosikatetavoite on taloussuunnitelman mukaan mahdollista saavuttaa siten, että käyttötalouden nettomenot jäädytetään vuoden 2005 tasolle. Tämä tulee edellyttämään toimintojen merkittävää tehostamista ja myös päätöksiä kaupungin tarjoamien palvelujen laajuudesta ja tasosta. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien on oletettu taloussuunnitelmassa säilyvän koko suunnitelmakauden vuoden 2005 tasolla.

15 , ,6 Nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate Miljoonaa euroa 24 15, , , , ,7 31 1,5 23 3, , , Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate -121,1 Valtionosuudet 7 % Lainanotto 8 % Tulot 2005 Muut tulot 1 % Käyttötulot 10 % Investointitulot 25 % Liikelaitosten tulot 16 % Verotulot 33 %

16 16 Yhdyskuntatoimi 5 % Menot 2005 Lainojen lyhennys 4 % Investointimenot 7 % Sivistystoimi 12 % Muut menot 23 % Muut yksiköt 5 % Liikelaitosten menot 12 % Sosiaali- ja terveystoimi 33 % Alijäämän kattamisvelvollisuus Laki kuntalain 65 ja 86 :n muuttamisesta (353/2000) tuli voimaan Muutokset koskivat kuntalain talousarvio ja -suunnitelmasäännöstä (65 :n 1 ja 2 momenttia) sekä kuntaa koskevien säännösten soveltamista kuntayhtymässä (86 ). 65 :n 2 momenttiin on otettu lisäsäännös, jonka mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 valmisteltaviin talousarvioihin ja - suunnitelmiin sekä vuodelta 2001 laadittaviin tilinpäätöksiin. Talouden tasapainottamista koskevat säännökset kuntalaissa (365/1995) edellyttävät talousarvion ja -suunnitelman laatimista siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (65 2 mom.). Lisäksi kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (70 ). Lainmuutoksen tarkoituksena on hallituksen esityksen (HE 157/1999 vp) mukaan täydentää ja selkeyttää mainittuja säännöksiä erityisesti talousarvion ja -suunnitelman laatimista koskevilta osin. Talouden tasapainottamiselle osoitetaan laissa ulkoiseen kirjanpitoon perustuva arviointiperuste siten, että tasapainottamistarve määräytyy taseen osoittamasta ja talousarvion laadintavuonna kertyväksi arvioidusta alijäämästä. Alijäämän kumuloituminen taseeseen pyritään laissa estämään määrittelemällä täsmällisesti milloin kattamisvelvoite syntyy ja milloin ja missä yhteydessä toimenpiteet sen kattamiseksi tulee esittää. Alijäämän kattamista koskevaa sääntelyä ei sovelleta kuntayhtymässä. Kattamisvelvoite määräytyy tilinpäätöksen ja talousarvion alijäämistä. Katettavaa alijäämää määritettäessä otetaan huomioon sekä yli- että alijäämäiset erät jäljempänä mainituista tase- ja

17 17 talousarvioeristä. Tilinpäätöksen alijäämällä tarkoitetaan alijäämää, joka saadaan laskemalla yhteen edellisen tilikauden taseen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tilikauden yli-/alijäämä -erät. Talousarvion alijäämällä tarkoitetaan valtuuston hyväksymän, kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosan viimeisen rivin osoittamaa alijäämää. Talousarviomuutokset otetaan huomioon yli-/ alijäämää määritettäessä Alijäämän kattamisvelvollisuus Miljoonaa euroa Taloussuunnitelma 102, ,1 81,8 83, ,7 0,4 6,4 2,1 7,3-9,1-5,0 1,6-17,2-2,7 2,1-7,3 1,3-2,4-7,3-5,2-13, * 2005* 2006* 2007* Tilinpäätös / Talousarvio Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Alijäämän kattamistoimenpiteistä päättää valtuusto. Päätös tulee tehdä talousarviossa ja - suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä. Alijäämän kattaminen talousarviossa ja - suunnitelmassa osoitetaan valmisteltavan talousarviovuoden ja/tai sitä seuraavien suunnitteluvuosien tuloslaskelmaosan ylijäämillä. Suunnitteluvuosien yli-/alijäämäerien yhteenlasketun määrän tulee olla vähintään nolla sen jälkeen kun kertynyt alijäämä on katettu. Tämä tulkinta on johdettavissa 65 2 momentin säännöksestä, joka edellyttää taloussuunnitelman laatimista siten, että kunnan tehtävien hoitaminen turvataan. Nettovaikutukseltaan alijäämäinen tulossuunnitelma, joka johtaisi taloudellisen aseman olennaiseen heikkenemiseen suunnittelukaudella, ei täyttäisi mainitun säännöksen vaatimusta. Näin ollen ei voida pitää riittävänä, että suunnittelukauden jonakin tai joinakin vuosina osoitetaan ylijäämä, joka kattaa ennen suunnittelukautta kertyneen alijäämään, mutta taloussuunnitelma kokonaisuudessaan on alijäämäinen. Jyväskylän kaupungin vuoden 2003 tilinpäätös osoitti yhteensä 3,7 miljoonan euron ylijäämää vuosilta Vuoden 2004 alijäämäksi arvioidaan noin 17,2 miljoonaa euroa, joten kuntalain 65 :n 2 momentin mukainen taloussuunnitelmassa katettava alijäämä on 13,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 talousarvion mukaan alijäämä tulee katetuksi vuonna 2005 saatavilla satunnaisilla tuloilla. Alijäämän määrää arvioitaessa on otettava huomioon, että vuosikate kattaa vuoden 2005 talousarvion mukaan poistoista vain 12,9 % ja että ilman satunnaisia tuloja vuodet 2005 ja 2006 olisivat edelleen selvästi alijäämäisiä.

18 Tulossuunnitelma Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä tulossuunnitelmassa liikelaitokset lasketaan yhteen muun kaupungin kanssa rivi riviltä ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Talousarvion yhteydessä esitetään kaksi erilaista tulossuunnitelmaa, joista toisessa liikelaitokset on yhdistetty tilinpäätöksen tapaan ja toisessa ne ovat nettona eli rahoitustuotoissa näkyy vain niiltä perittävä sijoitetun pääoman tuotto. Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja tunnuslukujen laskentaa varten tulee käyttää kokonaistaloudellista tulossuunnitelmaa. Talousarvioasetelman muutokset Konsernihallinto Kaupunkisuunnittelu -> Yhdyskuntatoimen toimiala Tietohallintotoimisto -> Liiketoimintatoimiala Rahatoimisto -> Liiketoimintatoimiala, talouspalvelukeskus Rahatoimisto -> Keskushallinto, talouden ohjaus Kaupunginosahallinto -> Liiketoimintatoimiala Työterveyshuolto -> Siirto KH:n kohtaan Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta -> Yhdyskuntatoimen toimiala Ympäristötoimi Ympäristötoimi -> Yhdyskuntatoimen toimiala Sosiaali- ja terveystoimi Nuorisotyö -> Sivistystoimen toimiala, kulttuuritoimi Yleinen edunvalvonta -> Liiketoimintatoimiala Opetustoimi Opetustoimi -> Sivistystoimen toimiala Työväenopisto -> Kuntayhtymään Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi -> Sivistystoimen toimiala Liikuntatoimi Liikuntatoimi -> Sivistystoimen toimiala Tekninen palvelukeskus Tekninen palvelukeskus -> Yhdyskuntatoimen toimiala Toimialan johto ja hallinto Sisältää toimialajohtajan ja hänen esikuntansa Apulaiskaupunginjohtaja siirtona KH:n kohdasta Yhdyskuntatoimenjohtaja budjetoidaan uutena Sivistystoimenjohtaja budjetoidaan uutena Toimialajohtajien esikunta- ja muut menot siirtoina toimialan sisältä Talouspalvelukeskus Sisältyy hallintokeskuksen menoihin Sisäinen siirto liiketoiminnan toimialalle vuoden 2005 aikana

19 Toimintatulot Kaupungin käyttötulot vähenevät vuoden 2004 talousarvion ennakoituun toteutumaan verrattuna -0,1 % eli 36 tuhatta euroa euroa Arvio TAE Muutos TOIMIELIN % Konsernihallinto ,4 % Sosiaali- ja terveystoimi ,5 % Sivistystoimi ,2 % Yhdyskuntatoimi ,4 % Liiketoiminta ,2 % Käyttötaloustulot ,1 % Tilapalvelu ,6 % Vesilaitos ,9 % Kylän Kattaus ,4 % Aluepelastus ,2 % Altek ,0 % Työterveys ,0 % Total-kiinteistöpalvelu ,0 % Liikelaitokset yhteensä ,3 % Käyttötaloustulot ,0 % Organisaatio ja muut muutokset Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi KÄYTTÖTULOT Sivistystoimi Työväenopisto kuntayhtymään ,5 % Yhdyskuntatoimi Maan myyntitulot ,1 % Liiketoiminta YHTEENSÄ ,2 %

20 1000 euroa Arvio TAE 20 KÄYTTÖTULOT Muutos TOIMIELIN % Konsernihallinto , ,4 % Kaupunginvaltuusto 0 0, ,0 % Avustukset 0 0, ,0 % Elinkeinopolitiikka 0 0, ,0 % Kaupunginhallitus , ,7 % Hallintokeskus , ,2 % Sosiaali- ja terveystoimi , ,5 % Johto ja hallinto 16 27, ,2 % Sosiaali- ja mielent ,5 32 0,2 % Avoterveydenhuolto , ,8 % Vanhusp- ja tk-sairaala , ,2 % Päivähoito , ,1 % Erikoissairaanhoito 0 0, ,0 % Sivistystoimi , ,2 % Johto ja hallinto 0 0, ,0 % Opetustoimi , ,3 % Opetusvirasto 0 0, ,0 % Perusopetus ,0 0 0,0 % Lukio-opetus 39 39,0 0 0,0 % Työväenopisto 780 0, ,0 % Kulttuuritoimi , ,8 % Kulttuuritoimen keskus , ,0 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto ,6 0 0,0 % Museot , ,3 % Kuvataidekoulu ,3-5 -4,8 % Jyväskylän kaupunginorkesteri ,6 0 0,0 % Jyväskylän kaupunginteatteri , ,6 % Nuorisotyö ,9 5 3,3 % Liikuntatoimi ,0 0 0,0 % Yhdyskuntatoimi , ,4 % Johto ja hallinto 0 0, ,0 % Yhdyskuntatekniikka , ,9 % Pelastuspalvelut ja joukkoliikenne ,0 20 2,9 % Kaupunkisuunnittelu 41 62, ,8 % Rakennusvalvonta ,0 14 2,0 % Ympäristötoimi ,0 0 0,0 % Liiketoiminta , ,2 % Johto ja hallinto 0 0, ,0 % Tietohallinto , ,8 % Talouspalvelukeskus 0 0,0 0 0,0 % Erillispalvelut ,9 55 9,3 % Yhteensä , ,1 %

21 Toimintamenot Käyttömenot kasvavat vuoden 2004 talousarvion ennakoituun toteumaan verrattuna yhteensä 3,0 % eli 10,7 miljoonaa euroa. Käyttötalouden menojen kasvuun vaikuttavat merkittävimmät tekijät ovat palkkaus- ja kiinteistömenojen nousu euroa Arvio TAE Muutos TOIMIELIN % Konsernihallinto ,9 % Sosiaali- ja terveystoimi ,0 % Sivistystoimi ,8 % Yhdyskuntatoimi ,1 % Liiketoiminta ,0 % Käyttötalousmenot ,0 % Tilapalvelu ,0 % Vesilaitos ,7 % Kylän Kattaus ,4 % Aluepelastus ,7 % Altek ,4 % Työterveys ,8 % Total-kiinteistöpalvelu ,9 % Liikelaitokset yhteensä ,6 % Käyttötalousmenot ,1 % Organisaatio ja muut muutokset Konsernihallinto LIKES:n lainojen hoitokulujen muutos ,2 % Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Työväenopisto kuntayhtymään ,0 % Yhdyskuntatoimi Liiketoiminta KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ,8 %

22 1000 euroa Arvio TAE 22 KÄYTTÖMENOT Muutos TOIMIELIN % Konsernihallinto , ,9 % Kaupunginvaltuusto ,0 0 0,1 % Avustukset , ,1 % Elinkeinopolitiikka , ,8 % Kaupunginhallitus , ,1 % Hallintokeskus , ,0 % Sosiaali- ja terveystoimi , ,0 % Johto ja hallinto , ,3 % Sosiaali- ja mielent , ,7 % Avoterveydenhuolto , ,6 % Vanhusp- ja tk-sairaala , ,7 % Päivähoito , ,1 % Erikoissairaanhoito , ,7 % Sivistystoimi , ,8 % Johto ja hallinto 132, ,0 % Opetustoimi , ,6 % Opetusvirasto , ,3 % Perusopetus , ,9 % Lukio-opetus , ,8 % Työväenopisto , ,0 % Kulttuuritoimi , ,0 % Kulttuuritoimen keskus ,5 22 1,0 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto , ,2 % Museot , ,8 % Kuvataidekoulu ,7 6 1,8 % Jyväskylän kaupunginorkesteri ,6 90 4,0 % Jyväskylän kaupunginteatteri , ,3 % Nuorisotyö ,9 44 3,9 % Liikuntatoimi , ,3 % Yhdyskuntatoimi , ,1 % Johto ja hallinto 132, ,0 % Yhdyskuntatekniikka , ,2 % Pelastuspalvelut ja joukkoliikenne , ,4 % Kaupunkisuunnittelu ,6 32 2,2 % Rakennusvalvonta ,0 21 3,0 % Ympäristötoimi ,0 10 0,7 % Liiketoiminta , ,0 % Johto ja hallinto 0 132, ,0 % Tietohallinto , ,6 % Talouspalvelukeskus 0 0,0 0 0,0 % Erillispalvelut , ,4 % Yhteensä , ,0 %

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot