ARVO. Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta KAIKEN YTIMESSÄ ON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVO. Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta KAIKEN YTIMESSÄ ON"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014

2 KAIKEN YTIMESSÄ ON ARVO Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta olemme pystyneet kehittämään osaamisemme, teknologiamme ja tehokkuutemme aina vain paremmiksi. Konsernissamme hallitaan kierrätyksen koko kirjo materiaalin keräämisestä ja käsittelystä aina asiakkaan liiketoimintaa edistävien valimotuotteiden valmistukseen. Annamme jätemateriaalille uuden mahdollisuuden. Arvon, jonka se ansaitsee. Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto Queens Oy Alku- ja loppusivujen varjokuvat: Havas Oy Paino: Markprint Oy Kuvat toimitusjohtajista ja hallituksesta: Studio Skaala Oy 2 Painotuote

3 Tilinpäätös 2014 Toimialakatsaukset 4 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma ja tase 20 Konsernin rahoituslaskelma 20 Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot 21 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 24 Konsernin tunnusluvut 25 Tilinpäätösperiaatteet 26 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 27 Tilintarkastuskertomus 27 Hallitukset, johtoryhmät, tilintarkastajat 28 Yhteystiedot 30 3

4 4

5 Takaisin PERUSASIOIHIN Vuoden 2013 lopussa käynnistettyjen toiminnan tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta pystyimme parantamaan kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme erittäin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta vuoden 2014 aikana. Recycling-konsernin liiketulos parantuikin edellisvuoden miinustuloksesta ollen nyt 4,5 milj. euroa. Tulosparannus tuli pääosin kotimarkkinointamme eli Suomesta ja Ruotsista. Raaka-aineiden laskeneet maailmanmarkkinahinnat ja voimakkaat hintavaihtelut vaikuttivat negatiivisesti kierrätysmateriaalien saatavuuteen sekä Kuusakoski Recyclingin liikevaihtoon. Tästä huolimatta pystyimme kasvattamaan toimitusmääriämme kaikille avainasiakkaillemme. Raaka-aineiden hintoihin ei ole odotettavissa huomattavia hinnannousuja kuluvan vuoden aikana, mikä vaikuttaa erityisesti Baltian ja Puolan liiketoimintojen tuloksentekokykyyn lähitulevaisuudessa. Päivittäisessä toiminnassamme olemme keskittyneet raaka-aineiden hintariskien hallintaan. Ydinliiketoimintastrategiamme päivitettiin alkuvuodesta Sen myötä keskitimme toimintaamme Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa luovuimme purkuliiketoiminnasta loppuvuonna Ruotsissa etsimme purkuliiketoimintaa harjoittavalle Borrkompaniet Sverige AB:lle strategista kumppania. Strategiapäivityksen yhteydessä arvioimme uudelleen kaikkien Suomen ja Ruotsin yksiköiden mahdollisuuksia toimia kannattavasti tulevaisuudessa. Arvioinnin tuloksena päädyimme Ruotsissa Karlstadin ja Suomessa Rauman ja Karjaan yksiköiden sulkemiseen. Toimintaa keskitettiin alueiden suurempiin yksiköihin. Liiketoimintojen keskittämisen positiiviset tulosvaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuoden 2015 aikana. Venäjän liiketoiminta saatiin kannattavaksi vuoden 2014 aikana. Venäjän kriisin ei uskota merkittävästi vaikuttavan liiketoimintaamme kuluvan vuoden aikana, vaikkakin liiketoiminnan kasvu on hyvin epätodennäköistä. USA:ssa saatiin päätökseen investoinnit Chicagossa ja Peoriassa. Myös Vintage Tech Ltd:n yrityskauppa, jossa Kuusakoski osti loput Vintage Techin osakkeista, toteutettiin. Englannissa Vaikeasta markkinatilanteesta SWEEEP Kuusakoski Ltd huolimatta uskomme pystyvämme parantamaan suhteellista aloitti toimintansa uudelleen tulipalon jälkeen. kannattavuuttamme ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Tehtyjen investointien ja toimenpiteiden myötä odotuksemme tuloskehityksestä kaikilla edellä mainituilla markkina-alueilla on nyt varovaisen positiivinen haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Jatkuvan kehitystyön painopiste on prosessien ja toimintatapojen parantaminen ja tavoitteena on entistä parempi materiaalisaanto, erityisesti elektroniikan käsittelyssä. Jatkuvan kehittämisen tueksi valmistui vuonna 2014 yhtiön oma materiaalilaboratorio, joka mahdollistaa raaka-aineiden ja lopputuotteiden analysoinnin huomattavasti aiempaa nopeammin. Toiminnan tehostamista jatketaan kaikilla Kuusakosken maa-alueilla vuoden 2015 aikana. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta uskomme pystyvämme parantamaan suhteellista kannattavuuttamme ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Oikein suunnatuilla investoinneilla ja kilpailukyvyn parantamisella valmistaudumme palaamaan kasvu-uralle vuosien aikana. Atte Kekkonen Kuusakoski Oy, toimitusjohtaja 5

6 ALTEAMSILLA KASVUN VUOSI epävarmasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta Vuoden 2014 alussa tuotteidemme kysyntä kasvoi varsinkin Kiinassa nopeasti. Tuotantoa lisättiin palkkaamalla työvoimaa ja laajentamalla alihankintaverkostoa, joten liikevaihto kehittyi myönteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Elokuussa Kiinan Kunshanissa, Suzhoun tehtaan lähialueella, tapahtunut tehdasräjähdys aiheutti hetkellisen tuotantoseisokin muuttuneiden viranomaismääräysten johdosta. Muutokseen reagoitiin nopeasti; osa tehtaan tuotantovaiheista siirrettiin erillisiin tuotantotiloihin. Uusien määräysten noudattaminen aiheutti lisäkustannuksia ja hidasti varaston kiertonopeutta. Loppuvuodesta päätettiin käynnistää tehtaan laajennusprojekti, jonka valmistumisen jälkeen kaikki tuotantovaiheet saadaan takaisin yksiin tiloihin. Vuoden 2014 liikevaihto kasvoi n. 19 % verrattuna edellisvuoteen. Kasvu oli erityisen ripeää tietoliikenneverkkojen liiketoiminnassa, mutta myös mekatroniikkaliiketoiminta kehittyi myönteisesti. Strategiamme mukaisesti olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden tarpeisiin voimme tuottaa korkean jalostusasteen valutuotteita. Kiinan tehtaan osuus kokonaistuotannosta ja tuloksesta oli edelleen merkittävä toimitusten jakautuessa lähes tasan Aasian markkinoiden ja Euroopan kesken. Puolan tehdas valmisti ensimmäisen toimituksensa helmikuussa, mutta varsinaiseen suurtuotantoon siirtymiseen tarvitaan enemmän sopeutusaikaa. Varsinkin viranomaisluvat, asiakkaiden tuotehyväksynnät ja ongelmat sekä omien että alihankkijoiden tuotantoprosessien ylösajoissa ovat viivästyttäneet projektia. Alkuvaiheen ongelmista Odotamme kokonaiskysynnän pysyvän myös tänä vuonna varsin hyvällä tasolla. huolimatta Puolan tehdas on erittäin merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Suomen tehtaiden kannattavuus parani selvästi edellisvuosiin verrattuna määrätietoisen kehitystyön ansiosta. Vuoden 2014 aikana Intian strateginen merkitys osana tietoliikenneverkkojen liiketoimintaa selkiytyi entisestään. Onnistuimme saamaan useita uusia tuoteprojekteja Intiaan ja päätimme jatkaa merkittäviä panostuksia sen toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Alteamsin tutkimus- ja kehitystoiminnan pääpaino on strategiamme mukaisesti löytää parempia teknisiä ratkaisuja ja tuotantomenetelmiä asiakkaiden tuotteille. Omien prosessien tehokkuutta parannetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Katsausvuoden aikana toteutettiin useita hankkeita. Esimerkiksi on pyritty parantamaan elektroniikan hukkalämmön siirtymistä niin raaka-aineita kuin valukomponentteja ja -prosessia kehittämällä. Intiassa laajensimme tuotantovalikoimaamme ottamalla pinnoituksen uudelleen käyttöön. Kiinassa pääpaino on ollut valimon ja sen osaprosessien tehokkuuden ja laaduntuottokyvyn kehittämisessä erityisen World Class Foundry -projektin kautta. Odotamme kokonaiskysynnän pysyvän myös 2015 varsin hyvällä tasolla. Erityisesti odotamme mekatroniikka-segmentin volyymin kasvavan edelleen ja muodostuvan yhä vahvemmaksi tukijalaksi. Menossa olevat panostukset tehtaiden toiminnan kehittämiseksi sekä Puolan tehtaan ylösajo v rakentavat hyvän pohjan menestyksellemme myös tulevina vuosina. Asko Nevala Alteams Oy, toimitusjohtaja 6

7 7

8 Kuusakoski Group -konserni Kuusakoski Group -konserni muodostuu kierrätysliiketoimintaa harjoittavasta Kuusakoski Oy:stä, valimoliiketoimintaa harjoittavasta Alteams Oy:stä ja kiinteistöyhtiöistä, joita ovat Jokirantakiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Lahden Norokatu 5. Kuusakoski Group -konsernin emoyhtiö on Kuusakosken suvun kokonaan omistama Kuusakoski Group Oy. Kuusakoski Oy tytäryhtiöineen muodostaa kierrätysliiketoimintakonsernin ja Alteams Oy tytäryhtiöineen valimoliiketoimintakonsernin. Konsernin toimintaympäristö ja taloudellinen tulos Konsernin toimintaympäristössä ei tapahtunut oleellista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Maailmantalouden epävarmuus.jatkui ja kilpailu kierrätysmetalleista lisääntyi. Kertomusvuotta voidaan kuvata myös voimakkaiden hintavaihteluiden vuotena. Rautaromun hintapudotus vuoden alusta vuoden loppuun oli 20 %. Valimoliiketoiminnassa oli kasvun vuosi. Alteams Oy:n tuotteiden kysyntä kasvoi erityisesti tietoliikenneverkkoliiketoiminnassa. Valimoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 19 %. Kuusakoski Group Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 655,5 Konsernin taloudellinen milj. euroa, joka on 7,9 % vähem- tulos oli edellistä vuotta män kuin edellisenä vuonna. Kon- parempi, mutta jäi sernin liiketulos oli 6,9 milj. euroa epätyydyttäväksi. (2013: liiketappio -12,3 milj. euroa), joka on 1,0 % (2013: -1,7 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,0 % (2013: -4,3 %). Nettotulos oli 2,8 milj. euroa (2013: nettotappio -20,0 milj. euroa), joka on 0,4 % liikevaihdosta (2013: -2,8 %). Konsernin tulos vuonna 2013 sisälsi kertaluonteisia kustannuksia, sisältäen vuonna 2013 lopetetun bioenergialiiketoiminnan tappion ja lopettamisesta aiheutuneet kulut, yhteensä noin 20 milj. euroa. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto koko konsernin liikevaihdosta on noin 83,5 %. 8

9 ARVO INNOVAATIOILLE Kuusakoskella on aina ollut halu tehdä asioita paremmin. Uudet ratkaisut ja innovatiivisuus ovat.meille kaiken lähtökohta ja niitä on aina arvostettu. Oma tutkimus- ja kehitystoimintamme varmistaa, että kierrätys- ja erotteluosaamisemme ovat alan huippua. Kun teknologiset kilpailuedut ovat omissa käsissämme, pystymme reagoimaan nopeasti ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin etulinjassa. Teknologinen etumatka lisää tehokkuutta, kannattavuutta ja palvelukykyämme. 9

10 Rahoitus ja investoinnit Kuusakoski Group -konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 15,1 miljoonaa euroa (2013: 54,6), investointien jälkeen negatiivinen -5,5 milj. euroa (2013: 21,6 milj. euroa). Konsernin liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrä kasvoi 13,8 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa sitoutui lähinnä varastoihin ja lyhytaikaisiin myyntisaamisiin. Konsernin investoinnit olivat 20,5 milj. euroa (2013: 33,0), joka on 3,1 % (2013: 4,6 %) liikevaihdosta. Kierrätysliiketoiminnan investoinnit painottuivat käytössä olevien prosessien ja materiaalien talteenoton kehittämiseen sekä strategian mukaisten kasvualueiden, erityisesti sähköja elektroniikkaromun kierrätyksen vahvistamiseen. Maantieteellisesti investoinnit painottuivat kierrätysliiketoiminnan osalta Yhdysvaltoihin. Valimoliiketoiminnan merkittävin investointihanke oli Puolaan rakennettu uusi tuotantolaitos. Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Konsernin pitkäaikainen rahoitus turvattiin pankkeja sitovilla valmiusluotoilla, joita konsernilla oli kertomusvuoden lopussa käyttämättä yhteensä 50 milj. euroa. Kertomusvuonna liiketoimintaan tarvittu raha hankittiin pääosin yritystodistusmarkkinoilta. Kuusakoski Oy oli mukana Vakuutusyhtiö Garantian liikkeelle laskemassa toisessa joukkovelkakirjajärjestelyssä. Kuusakoski Oy:n osuus ko järjestelystä oli 10 miljoonaa euroa. Kuusakoski Group -konsernin omavaraisuusaste oli kertomusvuoden lopussa 48,0 % (2013: 53,4 %). Nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 53,0 % (2013: 41,3 %). Nettovelkojen määrä kasvoi vuoden aikana noin 18 milj. euroa. Konsernin rahoitus hoidetaan keskitetysti konsernin emoyhtiön rahoitusosaston toimesta. Henkilöstö Kertomusvuoden aikana konsernin henkilöstömäärä nousi 706 henkilöllä. Vuoden lopussa konsernissa työskenteli yhtensä henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi molemmissa alakonserneissa ulkomailla. Kierrätysliiketoiminnassa henkilöstö kasvoi Yhdysvalloissa lähinnä vuoden lopussa tehdyn Vintage Tech LLC:n yrityskaupan seurauksena. Valimoliiketoiminnassa henkilöstömäärä kasvoi Puolassa. Henkilöstölle maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma Kuusakoski Group -konsernissa oli kertomusvuonna 74,3 milj. euroa (2013: 69,5 milj. euroa). Riskit ja riskienhallinta Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioon ottaen merkittävimpien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin. Kierrätysliiketoiminnan merkittävimmät riskit nykyisessä markkinatilanteessa ovat metallien hintariski, luottoriski, asiakkaiden kysynnässä ja tuotantokapasiteetissa tapahtuvat muutokset, toimintaympäristön rakenteelliset muutokset sekä oma kyvykkyys viedä läpi toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä tehtyjen yrityskauppojen ja uuden liiketoiminnan käynnistämisen vaatimat toimenpiteet. Valimoliiketoiminnassa riskejä ovat tuotteiden kysynnän voimakkaat vaihtelut, raaka-aineiden hintavaihtelut, vaikeasti ennustettava tilausten määrä ja päämarkkinasegmentin suuri riippuvuus muutamasta isosta asiakkaasta sekä uusien yksiköiden käynnistämiseen liittyvät haasteet. Konsernin johto tarkistaa säännöllisesti vakuutusturvan osana riskienhallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, joita on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Konsernille on määritelty hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jonka avulla hallitaan konsernin liiketoimintaan, henkilöstöön ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Riskien suojaukseen käytetyt valuutta- ja metallijohdannaiset arvostetaan käypään arvoon, ja niiden arvo kirjataan tulosvaikutteisesti. Kuusakoski Group -konsernin henkilöstö vuoden lopussa Suomessa Ulkomailla Yhteensä

11 Bureau Veritas Certifications vuoden 2013 marraskuussa tehdyissä auditoinneissaan totesi Kuusakosken toiminnan täyttävän Laatujärjestelmän ISO 9001 sekä Ympäristöjärjestelmän ISO standardien vaatimukset. Toiminnalle myönnettiin tammikuussa uudet sertifikaatit, jotka ovat voimassa tammikuuhun 2017 asti. Kuusakoski ja Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rahasto allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää kierrätystä ja uudelleenkäyttöä Suomessa. Sopimuksen myötä Kuusakoskesta tulee yksi WWF:n pääyhteistyökumppaneista. Vuoden 2015 suunnitelmassa on muun muassa pienten elektroniikkatuotteiden keräysastiakampanjan järjestäminen yrityksissä ja toimistokiinteistöissä. Kuusakosken asiakaskohtainen extranet toiminnoiltaan ja ulkoasultaan täysin uusittu palvelu avattiin nimellä Kuusakoski eservice. Monipuolinen tilaus- ja tietopalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden muun muassa reaaliaikaiseen raportointiin sekä kuljetuspalveluiden tilaamiseen ja reaaliaikaiseen seuraamiseen. Kuusakoski kasvatti omistustaan yhteisyritys SWEEEP Kuusakoskesta.Englannissa. Omistusosuus kasvoi 61 prosenttiin, kun SWEEEP Kuusakosken osakkeista 11 prosenttia siirtyi Kuusakoski Oy:lle. Yrityksen toiset omistajat ovat Patrick ja Pamela Watts, jotka jatkavat yhtiön johdossa. CLEEN Oy käynnisti kesäkuussa nelivuotisen materiaalien arvovirtoihin (ARVI) keskittyvän tutkimusohjelman saatuaan Tekesiltä myönteisen rahoituspäätöksen huhtikuussa. Kuusakoski on yksi CLEEN Oy:n omistajista ja ARVI:n avainyrityksistä. ARVI:n tavoitteena on mahdollistaa 20 % vuosittainen kierrätysliiketoiminnan kasvu kierrätysalan yrityksille ja siten kaksinkertaistaa niiden liikevaihto vuoteen 2020 mennessä. Kuusakoski osti toukokuussa loput 20% tanskalaisen yhteisyrityksen Averhoff.A/S:n omistamista osakkeista itselleen. Kauppa lisää yhteistyötä Tanskan, Ruotsin ja Suomen välillä. 11

12 Kierrätysliiketoiminta Kierrätysliiketoiminta muodostuu Kuusakoski Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä. Markkinatilanne ja taloudellinen kehitys Kierrätysliiketoiminnan markkinatilanne jatkui haasteellisena. Maailmantalouden, erityisesti Kiinan kasvun hidastuminen sekä malmin tuottajien erittäin kovan hintakilpailun seurauksena rautamalmin ja perusmetallien hinnat laskivat merkittävästi vuonna Rautaromun hintataso vuoden 2014 lopussa oli noin 20 % alhaisempi kuin kertomusvuoden alussa. Kierrätysmetalleja raaka-aineena käyttävien asiakasyritysten kysyntä, erityisesti Suomessa, säilyi hyvällä tasolla. Strategiansa mukaisesti Kuusakoski lisäsi toimituksia Suomeen ja Ruotsiin sekä paransi toiminnan hinta- ja materiaaliohjausta. Kierrätysliiketoimintakonsernin liikevaihto oli 548,6 milj. euroa, joka on 11,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (2013: liiketappio -17,0 milj. euroa), joka on 0,8 % (2013: -2,7 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,1 % (2013: -7,3 %). Nettovoitto oli 1,8 milj. euroa (2013: nettotappio -21,2 milj. euroa), joka on 0,3 % liikevaihdosta (2013: -3,4 %). Vuoden 2014 kierrätysliiketoimintakonsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä uudelleenjärjestelykuluja. Vuonna 2013 kertaluonteisia järjestelykuluja oli noin 20 milj. euroa. Liikevaihdon lasku selittyy edellisvuotta pienemmillä volyymeilla ja kierrätysmetallien hintojen laskulla. Yhtiön perinteisen metallinkierrätysliiketoiminnan lisäksi jatkettiin panostusta sähkö- ja elektroniikanlaitteiden kierrätykseen, kierrätyspalveluiden ja -ratkaisujen myyntiin sekä rakennusjäteliiketoimintaan strategian mukaisesti. Lahteen rakennettu kierrätysteknologian tutkimus- ja kehityskeskuksen analyysilaboratorio valmistui kesällä ja näytteenvalmistus murskineen ja sulatusuuneineen vuoden lopussa. Uuden tutkimuskeskuksen myötä yhtiö pystyy entistä paremmin vastaamaan kierrätysteknologian kasvaviin vaatimuksiin. Kertomusvuoden lopussa Kuusakoski Oy teki päätöksen Suomen purkuliiketoiminnan lopettamisesta. Ruotsissa jo vuonna 2013 käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön Suomessa kertomusvuoden alussa. Suomi säilytti vahvan ja tärkeän aseman kierrätysliiketoiminnan tuloksen tekijänä myös vuonna Ruotsin tulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Vuonna 2013 tehdyt sopeuttamistoimenpiteet sekä panostus teknologista osaamista vaativien kompleksisten metallien hankintaan ja prosessointiin vaikuttivat positiivisesti Ruotsin yhtiön tulokseen. Baltian markkinoilla Kuusakosken Viron ja Liettuan yhtiöiden tulokset parantuivat selvästi. Puolassa liiketoiminta oli kannattavaa. Englannissa Sheffieldissä ruostumattoman teräksen käsittelyyn erikoistunut yhteisyritys, Kuusakoski Ltd, jatkoi vahvaa kannattavaa liiketoimintaa. Elektroniikan käsittelyyn Englannin Kentissä keskittyneen yhteisyrityksen Sweeep Kuusakoski Ltd:n liiketulos jäi tappiolliseksi. Tulipalossa kesällä 2013 kokonaan tuhoutunut Sweeep Kuusakosken tuotantolinjasto saatiin uudelleen tuotantoon alkuvuonna Tanskassa toimivan Averhoff A/S:n liiketoiminnan tulos jäi tappiolliseksi. Kuusakoski lunasti yhtiön vähemmistöosakkaan osakkeet osakassopimuksen mukaisesti kokonaan itselleen keväällä Venäjän merkitys konsernin liiketoiminnassa on tällä hetkellä vähäinen. Kertomusvuonna Kuusakoskella oli liiketoimintaa ainoastaan Moskovassa, missä yhtiö keskittyy strategian mukaisesti sähkö- ja elektroniikkaliiketoiminnan kehittämiseen ja kompleksisten metallien kierrätykseen. Kertomusvuonna Kuusakosken Venäjän yhtiön liiketulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Yhdysvalloissa Kuusakoski jatkoi strategian mukaisia investointejaan ja sähkö- ja elektroniikan kierrättämiseen liittyvien prosessien ke- 12

13 Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) otettiin ensin käyttöön Ruotsissa, Suomessa järjestelmän käyttöönotto tapahtui Vuonna 2010 käynnistynyt laajamittainen projekti päättyi , mutta muutoksen läpivienti, prosessien seuranta ja tehokkaiden työtapojen kehittäminen jatkuu edelleen. Kuusakoski osti Suomen Erityisjäte Oy:n osakekannasta 49 %. Sopimus edellisen omistajan Skanska Infra Oy:n kanssa allekirjoitettiin elokuussa. Suomen Erityisjäte Oy:n toinen omistaja (51 %) on ympäristöalan konserni LHJ Group (Loimi- Hämeen Jätehuolto). Globaalin asemansa vahvistamiseksi Alteams perusti Puolan Leborkissiin tuotantoyksikön vuoden 2012 lopussa. Ensimmäiset toimitukset tehtaalta lähtivät helmikuussa Suurtuotantoon siirtymiseen tarvitaan vielä aikaa, mutta täydellä vauhdilla toimiessaan yritys tulee työllistämään henkeä. Sähkö- ja elektroniikkaromun esikäsittelyä laajennettiin Suomessa Lapualle, Ouluun, Turkuun ja Tampereelle. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota työ- ja paloturvallisuuteen. Kesällä 2014 käynnistettiin laaja paloturvallisuuskoulutusohjelma. Joulukuussa Kuusakoski osti loput 60 % amerikkalaisen Vintage Techin osakkeista. Vintage Tech Recyclers on ollut Kuusakosken yhteisyritys USA:ssa marraskuusta 2011 lähtien ja se on USA:n johtavia tuottajavastuurahoituksella toimivia elektroniikankierrätysyhtiöitä. Syksyllä 2014 Kuusakoski vietti 100- vuotisjuhliaan. Tapahtumaa juhlistettiin jokaisessa maassa koko henkilöstön voimin juhlavissa, mutta rennoissa tunnelmissa. Kuusakoski Oy avasi kesällä 2014 ainutlaatuisen tutkimuslaboratorion ja kehittämiskeskuksen Lahteen tavoitteenaan uusien materiaalivirtojen löytäminen. Kompleksiset materiaalit ja jalometallien erottelutekniikka ovat kehityskeskuksen toiminnan keskiössä. 13

14 hittämistä. Chicagon alueelle rakennettu kierrätyslaitos saatiin tuotantoon keväällä Vuoden lopussa Kuusakoski lunasti Vintage Tech LLC:n osakekannan kokonaan itselleen. Vintage Tech on USA:n johtava tuottajavastuurahoituksella toimiva elektroniikankierrätysyhtiö. Osakekauppa vahvisti Kuusakosken asemaa USAn elektroniikankierrätysmarkkinoilla. Yhtiön Yhdysvaltain liiketoiminta jäi vuonna 2014 tappiolliseksi. Säteilysuojelussa jatkettiin perusselvityksiä laitteiden iästä ja kunnosta. Selvitysten perusteella tehtiin alustavat suunnitelmat laitteistojen päivityksistä ja arvioitiin lisälaitteiden tarve. Rakennemuutokset Tutkimus, ympäristö ja työsuojelu Kierrätysliiketoiminnan tutkimus- ja kehitysosasto keskittyi erilaisten materiaalivirtojen arvo- ja käsittelyketjujen tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli sekä materiaalien talteenoton ja lajittelutehokkuuden että prosesseissa syntyvien jätevirtojen kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden parantaminen. Sähkö- ja elektroniikkaromun prosessointikartoituksen seurauksena käsinpurku- ja esikäsittelyprosessit harmonisoitiin. Tutkimusorganisaatiossa otettiin käyttöön projektitoimintamalli, eli siirryttiin organisoidumpaan ja suunnitelmallisempaan toimintatapaan. Lahden kehityskeskuksen analyysilaboratorio aloitti toimintansa kesällä ja loppuvuodesta käynnistyi myös näytteenvalmistus murskineen ja sulatusuuneineen. Muita merkittäviä projekteja olivat elektrostaattisen erottimen käyttöönotto, useiden laitevalmistajien luona toteutetut pyörrevirtaerotinkokeet, fluff-koeajot Lahden Ekoparkissa sekä uusien jalometalliprosessien kehittäminen Espoon Kauklahdessa. Vuoden aikana tehtiin runsaasti yhteistyötä useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty, röntgenfluoresenssiteknologiaa metallijakeiden erotuksessa hyödyntävä Poly-XRF laitteisto saatiin testauskuntoon. Kuusakosken merkittävällä myötävaikutuksella aloitettiin kansallinen CLEEN:in Materiaalien Arvovirrat projekti. Aalto-yliopistossa aloitettiin neljä diplomityötä. Ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimien lupien ja ilmoitusten hakeminen jatkui vilkkaana yhtiön toiminnassa tehtyjen muutosten seurauksena. ISO järjestelmän mukaiset ympäristöauditoinnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti. Työsuojelussa jatkettiin järjestelmällistä koulutusta, tehostettiin sisäisiä auditointeja ja jatkettiin työturvallisuussuunnitelmien tekemistä. Kuusakosken toiminta-ajatus ja toimintapolitiikka päivitettiin vastamaan strategiaa. Toimintapolitiikkaan on lisätty uutena Työterveys ja työturvallisuus (TTT) politiikka. Strategian päivityksen yhteydessä työturvallisuusasioihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Tammikuussa Kuusakoski Oy osti 1 1 % osuuden lisää Sweeep Kuusakoski Ltd:n osakkeista. Osakekaupan jälkeen Kuusakoski Oy:n omistus Sweeep Kuusakoski Ltd:stä on 61 %. Toukokuussa Kuusakoski Oy osti loput Averhoff A/S yhtiön osakkeet osakassopimuksen mukaisesti ja joulukuussa Yhdysvalloissa VTKK:n ja Vintage Tech LLCn loput osakkeet. Osakekauppojen jälkeen Kuusakosken osuus edellä mainituista yhtiöistä on 100 %. Syyskuussa Kuusakoski osti 49 % Suomen Erityisjäte Oy:n osakekannasta. Suomen Erityisjäte Oy on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonia. Isossakin yrityksessä tiimityön taustalla ja luotettavuuden takana vaikuttaa suuri joukko yksittäisiä ihmisiä. Toimintamme asiakaspalvelusta innovaatioihin vaatii innostuneita ja kierrätysliiketoiminnan arvoille omistautuneita työntekijöitä. Lupaukset annetaan ja pidetään ihmisten kesken. Paraskaan teknologia ei toimi ja tuota ilman inhimillistä tekijää, siksi osaavan henkilökunnan merkitys heijastuu koko arvoketjuun. 14

15 ARVO TYÖNTEKIJÄLLE 15

16 Valimoliiketoiminta Valimoliiketoiminta muodostuu Alteams Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä. Markkinatilanne ja taloudellinen tulos Tutkimus ja kehitys Valimoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli erityisen ripeää tietoliikenneverkkoliiketoiminnassa, mutta myös mekatroniikkaliiketoiminta (konepaja-, sähkötekninen- ja hyötyajoneuvoteollisuus) kehittyi myönteisesti. Tuloksellisesti vuosi 2014 oli edellistä vuotta heikompi lähinnä Puolan käynnistämiseen liittyvien kulujen ja Kiinan muuttuneiden viranomaismääräysten takia. Valimoliiketoiminnan liikevaihto oli 108,4 milj. euroa, joka on 19,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (2013: 4,0 milj. euroa), joka on 3,7 % (2013: 4,4 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,6 % (2013: 7,7 %). Nettotulos oli 0,9 milj. euroa (2013: 1,2 milj. euroa), joka on 0,8 % liikevaihdosta (2013: 1,4 %). Kiinan tuotannossa oli syksyllä hetkellinen tuotantoseisokkj ohtuen tuotantoyksikön lähialueella tapahtuneesta räjähdyksestä ja sen seurauksena muuttuneista viranomaisten määräyksistä. Tuotantokustannukset nousivat, koska osa tehtaan tuotantovaiheista jouduttiin siirtämään erillisiin tuotantotiloihin. Intian merkitys valmistusmaana nähdään strategisesti tärkeänä. Intiassa konsernilla on yhteisyritys, jonka myyntivolyymit ja taloudellinen kannattavuus kehittyivät kertomusvuoden aikana positiivisesti. Vuoden 2014 alussa valmistuneen Puolan valmistusyksikön massatuotannon ylösajo toteutui odotettua hitaammin ja tämä oli osaltaan heikentämässä konsernin liikevoittoa. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta perustui asiakkaiden tarpeita huomioonottavaan strategiaan. Tutkimustoiminnan pääpaino oli lämmönsiirtoon liittyvissä hankkeissa. Painevaluprosessissa tutkimus keskittyi uusien erikoisprosessien kehittämiseen ja lämmönsiirron tutkimiseen ja sen parantamiseen alumiiniseoksissa. Kehitystoiminnan painopisteenä oli metallisten pinnoitteiden käyttöönotto Intiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 tehtiin useita lämmönsiirtoon liittyviä kehityshankkeita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toimintajärjestelmämme pohjautuu kansainvälisiin laatustandardeihin (ISO 9001 ja TS 16949) ja ympäristöhallinnan perustana on ISO standardi. Rakennemuutokset Alteams-konsernissa ei vuoden aikana tapahtunut rakennemuutoksia. 16

17 Konsernin näkymät vuodelle 2015 Kierrätysliiketoiminnan osalta markkinatilanteessa ei odoteta suuria muutoksia. Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa edelleen kierrätysmetallien saatavuuteen ja kysyntään. Kierrätysliiketoiminnan volyymien arvioidaan olevan pienemmät kuin kertomusvuonna. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi kaikilla maa-alueilla, panostaa jalostusarvon parantamiseen ja riskienhallintaan. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan supistuvan hieman, mutta operatiivisen tuloksen paranevan vuoteen 2014 verrattuna. Valimoliiketoiminnassa liikevaihdon arvioidaan nousevan jonkun verran ja kannattavuuden olevan kertomusvuotta parempi. Kysynnän kasvu tulee sekä tietoliikenneverkot-segmentistä että mekatroniikkasegmentistä. Maantieteellisesti odotamme kysynnän jakautuvan tasaisesti Aasian ja Euroopan kesken siten, että Euroopassa tapahtuvan valmistuksen merkitys lisääntyy. Hallitus arvioi Kuusakoski Group -konsernin vuoden 2015 liikevaihdon pienentyvän hieman vuoden 2014 tasosta. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin emoyhtiön Kuusakoski Group Oy:n voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa euroa ja loput jätetään omaan pääomaan. 17

18 18 ARVO

19 YMPÄRISTÖLLE Omalla toiminnallamme osoitamme arvostavamme luontoa ja ympäristöä. Samalla kun kierrätysmateriaalien tarkka talteenotto parantaa toiminnan kannattavuutta, se myös pienentää ympäristökuormituksia. Häviävän pieni prosenttiosuus jätteistä päätyy tänä päivänä loppusijoitukseen, kun uudelleenkäytön ja energiahyötykäytön osuudet kasvavat huipputeknologian ja uusien menetelmien ansiosta. 19

20 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNIN TASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA M LIIKEVAIHTO 1) 655,5 712,0 Valmistus omaan käyttöön 1,8 3,8 Liiketoiminnan muut tuotot 2) 4,6 4,7 Materiaalit ja palvelut 3) 451,1 531,6 Henkilöstökulut 4) 88,9 86,7 Poistot ja arvonalentumiset 5) 31,7 37,3 Liiketoiminnan muut kulut 83,4 77,2 655,0 732,8 LIIKEVOITTO 6,9-12,3 Rahoitustuotot ja -kulut 7) -1,7-6,5 VOITTO ENNEN VEROJA 5,2-18,8 M VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 9) Aineettomat hyödykkeet 9,0 4,3 Liikearvo 11,7 10,4 Aineelliset hyödykkeet 165,0 175,5 Sijoitukset 2,7 2,7 188,4 193,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 10) 80,1 69,2 Lyhytaikaiset saamiset 11) 118,5 104,2 Rahat ja pankkisaamiset 10,3 10,0 209,0 183,4 Yhteensä 397,4 376,4 M LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä 5,2-18,8 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 31,7 37,3 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -3,4 1,6 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,0-0,1 Rahoitustuotot ja -kulut 3,3 4,9 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 36,9 24,9 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-), -4,4 12,0 vähennys(+) Lainasaamisten lisäys(-), vähennys(+) 0,0 1,3 Vaihto-omaisuuden lisäys(-), vähennys(+) -10,0 28,2 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+), vähennys(-) 0,5-4,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 23,0 62,4 Tuloverot 8) -2,6-1,5 Vähemmistön osuus 0,2 0,3 TILIKAUDEN VOITTO 2,8-20,0 VASTATTAVAA Oma pääoma 12) Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 Edellisten tilikausien voitto 183,0 215,6 Tilikauden voitto 2,8-20,0 186,1 195,8 Vähemmistöosuus 3,2 4,3 Pakolliset varaukset 13) 12,1 13,0 Vieras pääoma 14) Pitkäaikainen vieras pääoma 44,9 26,7 Lyhytaikainen vieras pääoma 151,0 136,5 195,9 163,2 Yhteensä 397,4 376,4 Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -4,6-5,5 Saadut korot 0,2 0,2 Maksetut verot -3,5-2,6 Liiketoiminnan rahavirta 15,1 54,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, netto -11,3-26,6 Ostetut tytäryhtiöt -4,0-6,0 Ostetut osakkuusyhtiöt -4,4-0,4 Muiden sijoitusten lisäys(-), vähennys(+) -0,8 0,0 Investointien rahavirta -20,5-33,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+), vähennys(-) 14,8 7,2 Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+), vähennys(-) 3,0-14,7 Maksetut osingot -12,0-12,1 Rahoituksen rahavirta 5,8-19,5 Rahavarojen muutos 0,4 2,0 Rahavarat tilikauden alussa 10,0 7,9 Rahavarat tilikauden lopussa 10,3 10,0 20

21 KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT M M TULOSLASKELMA 1. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain Liikevaihto toimialoittain Kierrätys 547, 1 621,0 Valimo 108,4 91,0 Yhteensä 655,5 712,0 Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 153,7 169,5 Muu Eurooppa 278,4 286,8 Aasia 202,5 244,1 Muut alueet 20,9 11,6 Yhteensä 655,5 712,0 2. Liiketoiminnan muut tuotot KOM-myyntivoitot 1,8 0,4 Muut liiketoiminnan tuotot 2,8 4,3 Yhteensä 4,6 4,7 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot, aineettomat 1,5 0,7 Suunnitelman mukaiset poistot, liikearvo 4,2 4,5 Suunnitelman mukaiset poistot, aineelliset 26,1 27,1 Arvonalentumiset 0,0 4,9 31,7 37,3 6. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus 0,3 0,4 Muut palvelut 0,1 0,1 Yhteensä 0,4 0,4 3. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 350,4 383,1 Varastojen lisäys (-) vähennys (+) -11,6 26,2 338,8 409,3 Ulkopuoliset palvelut 112,3 122,3 Yhteensä 451,1 531,6 4. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 74,3 69,5 Eläkekulut 8,8 9,0 Muut henkilösivukulut 5,7 8,2 Yhteensä 88,9 86,7 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet 2,7 2,8 7. Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,3-1,5 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 0,2 0,2 Rahoitustuotot yhteensä 0,2 0,2 Korkokulut ja muut rahoituskulut muille 0,6 5,3 Rahoituskulut yhteensä -1,7-6,5 Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssieroja, netto 2,4-1,6 8. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 5,3 3,4 Laskennallisen veron muutos -2,7-1,9 2,6 1,5 Konsernilla on yhtä henkilöä koskeva lisäeläkevakuutus. Lainasaamisia johdolta ei ole. 21

22 M Hankintamenot Muuntoero Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Muuntoero Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poistot Arvon alentumiset Tasearvo TASE, VASTAAVAA 9. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3,2 0,0 0,4 0,0-1,5 0,0 0,0-0,2 0,0 1,8 Muut pitkävaikutteiset menot 11,0 0,1 4,6-1,4-8,4 0,0 1,4-1,2 0,0 6,0 Keskeneräiset hankinnat 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 14,2 0,2 6,0-1,4-9,9 0,0 1,4-1,5 0,0 9,0 Liikearvo yhteensä 68,3 0,4 5,3 0,0-57,9-0,2 0,0-4,2 0,0 11,7 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 9,7-0,2 0,3-1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 Rakennukset ja rakennelmat 93,4 0,8 17,9-4,7-44,3-0,3 3,5-5,2 0,0 61,1 Koneet ja kalusto 258,1 4,2 14,8-13,2-165,2-2,2 10,8-20,3 0,0 87,0 Muut aineelliset hyödykkeet 6,5 0,5 0,7-0,1-3,6-0,2 0,0-0,6 0,0 3,3 Keskeneräiset hankinnat 21,7 0,2 11,7-28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 389,4 5,5 45,4-47,7-213,1-2,8 14,3-26,1 0,0 165,0 Sijoitukset Osakkuusyritysosakkeet 2,5-0,8 4,4-3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Muut osakkeet ja osuudet 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Sijoitukset yhteensä 2,7-0,8 4,4-3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Pysyvät vastaavat yhteensä 474,7 5,2 61,1-52,7-280,9-3,0 15,7-31,7 0,0 188,4 22

23 M Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 32,5 38,1 Valmiit tuotteet 47,4 30,5 Ennakkomaksut 0,2 0,7 80,1 69,2 11. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 94,6 86,3 Lainasaamiset 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 7,6 0,0 Muut saamiset 7,5 5,7 Siirtosaamiset 8,8 12,2 118,5 104,2 TASE, VASTATTAVAA 12. Oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 0,3 0,3 Voitto edellisiltä tilikausilta ,5 228,4 Osingonjako -10,5-10,5 Muuntoero -2,0-2,3 Voitto edellisiltä tilikausilta ,0 215,6 Tilikauden voitto 2,8-20,0 Kertyneet voittovarat 185,8 195,5 Yhteensä 186,1 195,8 13. Pakolliset varaukset Ympäristövaraukset 4,9 4,8 Kuluvaraukset 7,3 8,3 Yhteensä 12,1 13,0 M Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskennalliset verosaamiset 3,7 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista 1,1 1,1 Tilinpäätössiirroista 6,8 5,6 Yhteensä 7,8 6,6 Laskennalliset verovelat netto 2,9 Lainat rahoituslaitoksilta 36,1 20,3 Muut pitkäaikaiset velat 0,9 3,5 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 44,9 26,7 Lainat, jotka erääntyvät 5 vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,0 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 62,8 55,1 Saadut ennakot 2,9 1,8 Ostovelat 51,1 46,7 Muut korolliset velat 10,8 13,8 Muut korottomat velat 4,5 1,7 Siirtovelat 18,9 17,3 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 151,0 136,5 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen 9,3 8,8 Verot 0,3 0,4 Siirtyvät rahoituskulut 0,2 0,2 Muut 9,0 7,9 18,9 17,3 M MUUT LIITETIEDOT 15. Annetut vakuudet Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainojen määrä 29,8 34,5 Vakuudeksi annetut kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 9,3 12,7 Yrityskiinnitykset 5 7, 1 53,7 Kiinnitykset yhteensä 66,4 66,4 16. Vastuusitoumukset Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6,4 9,1 Myöhemmin maksettavat 31,6 24,6 Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 38,0 33,6 Muut annetut takaukset 4,0 4,7 Vastuusitoumukset yhteensä 42,0 38,4 17. Johdannaissopimukset Avoimet johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Käypä arvo 0,0 0,1 Tuloslaskelmaan merkitty arvonmuutos -0,1 0,1 Metallisuojaukset Käypä arvo 0,1 0,1 Tuloslaskelmaan merkitty arvonmuutos 0,0-0,2 Ostetut sähkötermiinit Käypä arvo -0,6-0,7 Kohde-etuuden arvo 3,0 3,8 Valuuttatermiinit ja metallisuojaukset on tehty suojaustarkoituksessa ja niiden käypä arvo on kirjattu tilinpäätökseen. Toteutuneet ja suljetut sähkötermiinisopimukset on kirjattu tuloslaskelmaan sulkeutumishetkillä. Avoimia sähkötermiinisopimuksia ei ole kirjattu taseeseen, vaan ne on tässä eritelty. Tilikauden päättyessä konsernilla oli voimassa olevia valuuttatermiinija optiosopimuksia sekä sähkö- ja metallijohdannaissopimuksia. 23

24 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN TASE 18. Konsernin omistukset muissa yrityksissä KONSERNIYHTIÖT Maa Omistusosuus % Alteams Oy Suomi 100 Jokirantakiinteistöt Oy Suomi 100 Kiinteistö Oy Lahden Norokatu 5 Suomi 100 Kivikolmio Oy Suomi 100 Kuusakoski Oy Suomi 100 Suomen Hissipurku Oy Suomi 100 Alteams Dispensing AB Ruotsi 100 Alteams Eesti Oü Viro 100 Alteams Poland Sp. Z o.o Puola 100 Alteams Stilexo AB Ruotsi 100 Alteams Suzhou Co. Ltd. Kiina 100 Averhoff A/S Tanska 100 Bjästa Återvinning AB Ruotsi 100 Borrkompaniet Sverige AB Ruotsi 100 Crown Works Ltd Iso-Britannia 50 KS Recycling AB Ruotsi 50 Kuusakoski AS Viro 100 Kuusakoski Glass Recycling LLC Yhdysvallat 100 Kuusakoski Inc Yhdysvallat 100 Kuusakoski Ltd Iso-Britannia 50 Kuusakoski Philadelphia LLC Yhdysvallat 100 Kuusakoski SIA Latvia 100 Kuusakoski Spolka Zo.o Puola 100 Kuusakoski Sverige AB Ruotsi 100 Kuusakoski UAB Liettua 100 Kuusakoski US LLC Yhdysvallat 100 Petromax ZAO Venäjä 100 SWEEEP Kuusakoski Ltd Iso-Britannia 61 Vintage Tech LLC Yhdysvallat 100 VTKK LLC Yhdysvallat 100 M Liikevaihto 1,6 1,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,7 Henkilöstökulut 1,0 1,0 Liiketoiminnan muut kulut 1,6 1,6 Liikevoitto -0,4-0,3 Rahoitustuotot ja -kulut 13,7 15,6 Voitto ennen satunnaisia eriä 13,3 15,3 Satunnaiset kulut 0,0-0,1 Konserniavustus 0,2 0,0 Voitto ennen veroja 13,5 15,2 Tuloverot 0,0 0,0 Tilikauden voitto 13,5 15,2 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO Oman pääoman erittely Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 Edellisten tilikausien voitto ,2 82,5 Osingonjako -10,5-10,5 Edellisten tilikausien voitto ,7 72,0 Tilikauden voitto 13,5 15,2 Kertyneet voittovarat 90,2 87,2 Yhteensä 90,5 87,5 M VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,3 0,0 Aineelliset hyödykkeet 1,2 1,4 Sijoitukset 72,9 72,9 74,4 74,3 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset 9,1 9,5 Lyhytaikaiset saamiset 26,7 24,1 35,8 33,6 VASTATTAVAA 110,2 107,9 Oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 Edellisten tilikausien voitto 76,7 72,0 Tilikauden voitto 13,5 15,2 90,5 87,5 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 5,9 6,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 13,9 14,0 19,7 20,4 110,2 107,9 OSAKKUUSYRITYKSET Suomen Erityisjäte Oy Suomi 49 Sähkö-Saarnikannas Oy Suomi 20 Ashley Alteams India Private Limited Intia 50 Emoyhtiön jakokelpoiset varat 90,2 87,2 24

25 TUNNUSLUVUT M Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, M 655,5 712,0 842,2 977,8 809,9 Ulkomaan myynti, M 501,8 542,5 672,8 778,3 639,6 % liikevaihdosta 76,6 76,2 79,9 79,6 79,0 Liikevoitto, M 6,9-12,3 19,1 56,1 62,1 % liikevaihdosta 1,0-1,7 2,3 5,7 7,7 Nettorahoituskulut (ilman kurssieroja), M 3,0 3,7 5,4 5,2 5,1 % liikevaihdosta 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 Tulos ennen veroja, M 5,2-18,8 9,6 46,9 56,4 % liikevaihdosta 0,8-2,6 1,1 4,8 7,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,3-9,3 2,5 14,3 20,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,0-4,3 5,4 14,2 21,6 Omavaraisuusaste % 48,0 53,4 55,7 56,4 52,0 Korolliset velat, M 110,7 92,7 100,6 88,0 102,5 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing), % 53,0 41,3 39,5 26,5 42,4 Investoinnit, M 20,5 33,0 35,1 37,2 41,5 % liikevaihdosta 3,1 4,6 4,2 3,8 5,1 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtaiset tunnusluvut Osakkeiden lukumäärä Tulos/osake, 46,6-334,1 69,7 500,8 665,2 Oma pääoma/osake, 3 102, , , , ,2 Osinko/osake, 1 75,0 1 75,0 1 75,0 1 75,0 1 75,0 Osinko/tulos % 375,3-52,4 251,0 34,9 26,3 25

26 Tilinpäätösperiaatteet 26 Konsernitilinpäätös Konsernin ja emoyhtiön Kuusakoski Group Oy:n tilinpäätökset on laadittu noudattaen Suomen kirjanpitolakia. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön lisäksi ne yhtiöt, joissa emoyhtiön välitön tai välillinen omistus äänimäärästä tilikauden lopussa oli yli 50 prosenttia tai joissa emoyhtiöllä on tosiasiallinen määräysvalta. Yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat, sisäiset katteet sekä muiden sisäisten liiketapahtumien vaikutukset on eliminoitu. Osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankinta-ajankohtaa vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasaerin 5 vuodessa. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta ja esitetty omana eränään konsernituloslaskelmassa ja taseessa. Osakkuusyritysten tilinpäätöstiedot on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista näytetään rahoituserissä. Vastaavasti taseessa esitetään osakkeiden arvona osuus osakkuusyritysten omista pääomista ja mahdollinen liikearvo. Osakkuusyrityksiä ovat yhtiöt, joissa konsernin osuus osakkeiden äänimäärästä oli prosenttia tilikauden lopussa. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset, velat ja vastuut on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Tilinpäätöshetken terminoitujen valuuttojen valuuttamääräiset saamiset ja velat on arvostettu termiinikursseilla. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu luonteensa mukaisesti tuloslaskelmaan. Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden kuukausittaisten keskikurssien keskiarvolla. Omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty edellisten tilikausien voittovaroissa. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuvat menot on kirjattu vuosikuluina tuloslaskelmaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa FIFO-periaatetta noudattaen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden menojen määräisenä tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tasearvot perustuvat niiden alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Itsevalmistettujen hyödykkeiden hankintameno sisältää valmistuksen muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina ja ne perustuvat omaisuuden arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Arvioidut taloudelliset pitoajat eri hyödykeryhmille ovat Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 3 5 vuotta 5 10 vuotta 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet vuotta 5 12 vuotta 5 20 vuotta Rahoitusvarat Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Projektien tuloutus Pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Tappiollisten projektien ennakoitu tappio kirjataan kokonaisuudessaan kuluksi. Eläkejärjestelyt Ulkomaisten konserniyhtiöiden eläkekulut on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kunkin tytäryhtiön paikallisen käytännön mukaan laskettuina. Konsernin suomalaisen henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutuksin. Laskennalliset verot Konsernitilinpäätöksessä laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Tilinpäätöksessä 2014 laskennallisten verojen laskentakäytäntöä on muutettu. Aiemmin taseessa on esitetty laskennallinen verovelka ja -saaminen nettomääräisenä laskennallisena verovelkana. Nyt laskennallinen verovelka ja -saaminen esitetään omina riveinään. Vertailutietoja ei näiltä osin ole muutettu. Verovelat ovat kokonaisuudessaan ja verosaamiset arvioiduin ja todennäköisten saamisten suuruisena. Suomen ja joidenkin muiden maiden verolainsäädäntö antaa yrityksille mahdollisuuden pienentää tai lisätä verotettavaa tuloa tilinpäätössiirroin. Näiden lisäys tai vähennys on kirjattu tuloslaskelmaan tilinpäätössiirtojen muutoksena vastaeränään taseen tilinpäätössiirtojen kertymä. Konsernitilinpäätöksessä tilinpäätössiirrot on jaettu tilikauden tulokseksi, kertyneiksi voittovaroiksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Johdannaisten arvostaminen Johdannaiset sisältävät suojaustarkoituksessa tehtyjä valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, koronvaihtosopimuksia ja hyödykejohdannaisia. Valuuttatermiineillä ja -optioilla suojaudutaan ennakoitujen valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirtojen muutokselta. Taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset ja velat arvostetaan valuuttatermiinisopimusten termiinikurssein. Hyödykejohdannaiset ja koronvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon kirjanpitolain 5:2a :n mukaisesti ja käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan. Ympäristövaraukset Uusia maa-alueita hankittaessa kirjataan ympäristövaraus pakollisiin varauksiin tiedossa olevasta mahdollisesta saastuneesta maaperästä. Kuusakoski Oy:n palvelupistekohtaisia ympäristölupamääräyksiä noudatetaan tarkasti ja seurataan jatkuvasti tilikauden aikana. Tilinpäätökseen kirjataan pakollisiin varauksiin tulevat tiedossa olevat ympäristöinvestoinnit sekä mahdolliset puhdistusvaraukset maa-alueista, joilla liiketoiminta tullaan lopettamaan.

27 Tilintarkastuskertomus Olemme tilintarkastaneet Kuusakoski Group Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 24. maaliskuuta 2015 KPMG OY AB Jukka Rajala, KHT Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Kuusakoski Group Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 90,2 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 13,5 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkoa jaetaan 175,00 euroa / osake 10,5 milj. euroa jätetään omaan pääomaan 79,7 milj. euroa yhteensä 90,2 milj. euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Esitämme yhtiökokoukselle vahvistettavaksi tämän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta Espoossa Veikko Kuusakoski, puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mariella Kuusakoski-Toivola Arno Pelkonen Olli Vaartimo Ossi Virolainen Petteri Walldén 27

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot