ARVO. Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta KAIKEN YTIMESSÄ ON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVO. Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta KAIKEN YTIMESSÄ ON"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014

2 KAIKEN YTIMESSÄ ON ARVO Materiaalituntemus on taito, jonka ansiosta olemme pystyneet kehittämään osaamisemme, teknologiamme ja tehokkuutemme aina vain paremmiksi. Konsernissamme hallitaan kierrätyksen koko kirjo materiaalin keräämisestä ja käsittelystä aina asiakkaan liiketoimintaa edistävien valimotuotteiden valmistukseen. Annamme jätemateriaalille uuden mahdollisuuden. Arvon, jonka se ansaitsee. Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto Queens Oy Alku- ja loppusivujen varjokuvat: Havas Oy Paino: Markprint Oy Kuvat toimitusjohtajista ja hallituksesta: Studio Skaala Oy 2 Painotuote

3 Tilinpäätös 2014 Toimialakatsaukset 4 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma ja tase 20 Konsernin rahoituslaskelma 20 Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot 21 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 24 Konsernin tunnusluvut 25 Tilinpäätösperiaatteet 26 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 27 Tilintarkastuskertomus 27 Hallitukset, johtoryhmät, tilintarkastajat 28 Yhteystiedot 30 3

4 4

5 Takaisin PERUSASIOIHIN Vuoden 2013 lopussa käynnistettyjen toiminnan tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta pystyimme parantamaan kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme erittäin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta vuoden 2014 aikana. Recycling-konsernin liiketulos parantuikin edellisvuoden miinustuloksesta ollen nyt 4,5 milj. euroa. Tulosparannus tuli pääosin kotimarkkinointamme eli Suomesta ja Ruotsista. Raaka-aineiden laskeneet maailmanmarkkinahinnat ja voimakkaat hintavaihtelut vaikuttivat negatiivisesti kierrätysmateriaalien saatavuuteen sekä Kuusakoski Recyclingin liikevaihtoon. Tästä huolimatta pystyimme kasvattamaan toimitusmääriämme kaikille avainasiakkaillemme. Raaka-aineiden hintoihin ei ole odotettavissa huomattavia hinnannousuja kuluvan vuoden aikana, mikä vaikuttaa erityisesti Baltian ja Puolan liiketoimintojen tuloksentekokykyyn lähitulevaisuudessa. Päivittäisessä toiminnassamme olemme keskittyneet raaka-aineiden hintariskien hallintaan. Ydinliiketoimintastrategiamme päivitettiin alkuvuodesta Sen myötä keskitimme toimintaamme Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa luovuimme purkuliiketoiminnasta loppuvuonna Ruotsissa etsimme purkuliiketoimintaa harjoittavalle Borrkompaniet Sverige AB:lle strategista kumppania. Strategiapäivityksen yhteydessä arvioimme uudelleen kaikkien Suomen ja Ruotsin yksiköiden mahdollisuuksia toimia kannattavasti tulevaisuudessa. Arvioinnin tuloksena päädyimme Ruotsissa Karlstadin ja Suomessa Rauman ja Karjaan yksiköiden sulkemiseen. Toimintaa keskitettiin alueiden suurempiin yksiköihin. Liiketoimintojen keskittämisen positiiviset tulosvaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuoden 2015 aikana. Venäjän liiketoiminta saatiin kannattavaksi vuoden 2014 aikana. Venäjän kriisin ei uskota merkittävästi vaikuttavan liiketoimintaamme kuluvan vuoden aikana, vaikkakin liiketoiminnan kasvu on hyvin epätodennäköistä. USA:ssa saatiin päätökseen investoinnit Chicagossa ja Peoriassa. Myös Vintage Tech Ltd:n yrityskauppa, jossa Kuusakoski osti loput Vintage Techin osakkeista, toteutettiin. Englannissa Vaikeasta markkinatilanteesta SWEEEP Kuusakoski Ltd huolimatta uskomme pystyvämme parantamaan suhteellista aloitti toimintansa uudelleen tulipalon jälkeen. kannattavuuttamme ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Tehtyjen investointien ja toimenpiteiden myötä odotuksemme tuloskehityksestä kaikilla edellä mainituilla markkina-alueilla on nyt varovaisen positiivinen haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Jatkuvan kehitystyön painopiste on prosessien ja toimintatapojen parantaminen ja tavoitteena on entistä parempi materiaalisaanto, erityisesti elektroniikan käsittelyssä. Jatkuvan kehittämisen tueksi valmistui vuonna 2014 yhtiön oma materiaalilaboratorio, joka mahdollistaa raaka-aineiden ja lopputuotteiden analysoinnin huomattavasti aiempaa nopeammin. Toiminnan tehostamista jatketaan kaikilla Kuusakosken maa-alueilla vuoden 2015 aikana. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta uskomme pystyvämme parantamaan suhteellista kannattavuuttamme ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Oikein suunnatuilla investoinneilla ja kilpailukyvyn parantamisella valmistaudumme palaamaan kasvu-uralle vuosien aikana. Atte Kekkonen Kuusakoski Oy, toimitusjohtaja 5

6 ALTEAMSILLA KASVUN VUOSI epävarmasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta Vuoden 2014 alussa tuotteidemme kysyntä kasvoi varsinkin Kiinassa nopeasti. Tuotantoa lisättiin palkkaamalla työvoimaa ja laajentamalla alihankintaverkostoa, joten liikevaihto kehittyi myönteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Elokuussa Kiinan Kunshanissa, Suzhoun tehtaan lähialueella, tapahtunut tehdasräjähdys aiheutti hetkellisen tuotantoseisokin muuttuneiden viranomaismääräysten johdosta. Muutokseen reagoitiin nopeasti; osa tehtaan tuotantovaiheista siirrettiin erillisiin tuotantotiloihin. Uusien määräysten noudattaminen aiheutti lisäkustannuksia ja hidasti varaston kiertonopeutta. Loppuvuodesta päätettiin käynnistää tehtaan laajennusprojekti, jonka valmistumisen jälkeen kaikki tuotantovaiheet saadaan takaisin yksiin tiloihin. Vuoden 2014 liikevaihto kasvoi n. 19 % verrattuna edellisvuoteen. Kasvu oli erityisen ripeää tietoliikenneverkkojen liiketoiminnassa, mutta myös mekatroniikkaliiketoiminta kehittyi myönteisesti. Strategiamme mukaisesti olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden tarpeisiin voimme tuottaa korkean jalostusasteen valutuotteita. Kiinan tehtaan osuus kokonaistuotannosta ja tuloksesta oli edelleen merkittävä toimitusten jakautuessa lähes tasan Aasian markkinoiden ja Euroopan kesken. Puolan tehdas valmisti ensimmäisen toimituksensa helmikuussa, mutta varsinaiseen suurtuotantoon siirtymiseen tarvitaan enemmän sopeutusaikaa. Varsinkin viranomaisluvat, asiakkaiden tuotehyväksynnät ja ongelmat sekä omien että alihankkijoiden tuotantoprosessien ylösajoissa ovat viivästyttäneet projektia. Alkuvaiheen ongelmista Odotamme kokonaiskysynnän pysyvän myös tänä vuonna varsin hyvällä tasolla. huolimatta Puolan tehdas on erittäin merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Suomen tehtaiden kannattavuus parani selvästi edellisvuosiin verrattuna määrätietoisen kehitystyön ansiosta. Vuoden 2014 aikana Intian strateginen merkitys osana tietoliikenneverkkojen liiketoimintaa selkiytyi entisestään. Onnistuimme saamaan useita uusia tuoteprojekteja Intiaan ja päätimme jatkaa merkittäviä panostuksia sen toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Alteamsin tutkimus- ja kehitystoiminnan pääpaino on strategiamme mukaisesti löytää parempia teknisiä ratkaisuja ja tuotantomenetelmiä asiakkaiden tuotteille. Omien prosessien tehokkuutta parannetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Katsausvuoden aikana toteutettiin useita hankkeita. Esimerkiksi on pyritty parantamaan elektroniikan hukkalämmön siirtymistä niin raaka-aineita kuin valukomponentteja ja -prosessia kehittämällä. Intiassa laajensimme tuotantovalikoimaamme ottamalla pinnoituksen uudelleen käyttöön. Kiinassa pääpaino on ollut valimon ja sen osaprosessien tehokkuuden ja laaduntuottokyvyn kehittämisessä erityisen World Class Foundry -projektin kautta. Odotamme kokonaiskysynnän pysyvän myös 2015 varsin hyvällä tasolla. Erityisesti odotamme mekatroniikka-segmentin volyymin kasvavan edelleen ja muodostuvan yhä vahvemmaksi tukijalaksi. Menossa olevat panostukset tehtaiden toiminnan kehittämiseksi sekä Puolan tehtaan ylösajo v rakentavat hyvän pohjan menestyksellemme myös tulevina vuosina. Asko Nevala Alteams Oy, toimitusjohtaja 6

7 7

8 Kuusakoski Group -konserni Kuusakoski Group -konserni muodostuu kierrätysliiketoimintaa harjoittavasta Kuusakoski Oy:stä, valimoliiketoimintaa harjoittavasta Alteams Oy:stä ja kiinteistöyhtiöistä, joita ovat Jokirantakiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Lahden Norokatu 5. Kuusakoski Group -konsernin emoyhtiö on Kuusakosken suvun kokonaan omistama Kuusakoski Group Oy. Kuusakoski Oy tytäryhtiöineen muodostaa kierrätysliiketoimintakonsernin ja Alteams Oy tytäryhtiöineen valimoliiketoimintakonsernin. Konsernin toimintaympäristö ja taloudellinen tulos Konsernin toimintaympäristössä ei tapahtunut oleellista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Maailmantalouden epävarmuus.jatkui ja kilpailu kierrätysmetalleista lisääntyi. Kertomusvuotta voidaan kuvata myös voimakkaiden hintavaihteluiden vuotena. Rautaromun hintapudotus vuoden alusta vuoden loppuun oli 20 %. Valimoliiketoiminnassa oli kasvun vuosi. Alteams Oy:n tuotteiden kysyntä kasvoi erityisesti tietoliikenneverkkoliiketoiminnassa. Valimoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 19 %. Kuusakoski Group Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 655,5 Konsernin taloudellinen milj. euroa, joka on 7,9 % vähem- tulos oli edellistä vuotta män kuin edellisenä vuonna. Kon- parempi, mutta jäi sernin liiketulos oli 6,9 milj. euroa epätyydyttäväksi. (2013: liiketappio -12,3 milj. euroa), joka on 1,0 % (2013: -1,7 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,0 % (2013: -4,3 %). Nettotulos oli 2,8 milj. euroa (2013: nettotappio -20,0 milj. euroa), joka on 0,4 % liikevaihdosta (2013: -2,8 %). Konsernin tulos vuonna 2013 sisälsi kertaluonteisia kustannuksia, sisältäen vuonna 2013 lopetetun bioenergialiiketoiminnan tappion ja lopettamisesta aiheutuneet kulut, yhteensä noin 20 milj. euroa. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto koko konsernin liikevaihdosta on noin 83,5 %. 8

9 ARVO INNOVAATIOILLE Kuusakoskella on aina ollut halu tehdä asioita paremmin. Uudet ratkaisut ja innovatiivisuus ovat.meille kaiken lähtökohta ja niitä on aina arvostettu. Oma tutkimus- ja kehitystoimintamme varmistaa, että kierrätys- ja erotteluosaamisemme ovat alan huippua. Kun teknologiset kilpailuedut ovat omissa käsissämme, pystymme reagoimaan nopeasti ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin etulinjassa. Teknologinen etumatka lisää tehokkuutta, kannattavuutta ja palvelukykyämme. 9

10 Rahoitus ja investoinnit Kuusakoski Group -konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 15,1 miljoonaa euroa (2013: 54,6), investointien jälkeen negatiivinen -5,5 milj. euroa (2013: 21,6 milj. euroa). Konsernin liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrä kasvoi 13,8 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa sitoutui lähinnä varastoihin ja lyhytaikaisiin myyntisaamisiin. Konsernin investoinnit olivat 20,5 milj. euroa (2013: 33,0), joka on 3,1 % (2013: 4,6 %) liikevaihdosta. Kierrätysliiketoiminnan investoinnit painottuivat käytössä olevien prosessien ja materiaalien talteenoton kehittämiseen sekä strategian mukaisten kasvualueiden, erityisesti sähköja elektroniikkaromun kierrätyksen vahvistamiseen. Maantieteellisesti investoinnit painottuivat kierrätysliiketoiminnan osalta Yhdysvaltoihin. Valimoliiketoiminnan merkittävin investointihanke oli Puolaan rakennettu uusi tuotantolaitos. Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Konsernin pitkäaikainen rahoitus turvattiin pankkeja sitovilla valmiusluotoilla, joita konsernilla oli kertomusvuoden lopussa käyttämättä yhteensä 50 milj. euroa. Kertomusvuonna liiketoimintaan tarvittu raha hankittiin pääosin yritystodistusmarkkinoilta. Kuusakoski Oy oli mukana Vakuutusyhtiö Garantian liikkeelle laskemassa toisessa joukkovelkakirjajärjestelyssä. Kuusakoski Oy:n osuus ko järjestelystä oli 10 miljoonaa euroa. Kuusakoski Group -konsernin omavaraisuusaste oli kertomusvuoden lopussa 48,0 % (2013: 53,4 %). Nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 53,0 % (2013: 41,3 %). Nettovelkojen määrä kasvoi vuoden aikana noin 18 milj. euroa. Konsernin rahoitus hoidetaan keskitetysti konsernin emoyhtiön rahoitusosaston toimesta. Henkilöstö Kertomusvuoden aikana konsernin henkilöstömäärä nousi 706 henkilöllä. Vuoden lopussa konsernissa työskenteli yhtensä henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi molemmissa alakonserneissa ulkomailla. Kierrätysliiketoiminnassa henkilöstö kasvoi Yhdysvalloissa lähinnä vuoden lopussa tehdyn Vintage Tech LLC:n yrityskaupan seurauksena. Valimoliiketoiminnassa henkilöstömäärä kasvoi Puolassa. Henkilöstölle maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma Kuusakoski Group -konsernissa oli kertomusvuonna 74,3 milj. euroa (2013: 69,5 milj. euroa). Riskit ja riskienhallinta Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioon ottaen merkittävimpien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin. Kierrätysliiketoiminnan merkittävimmät riskit nykyisessä markkinatilanteessa ovat metallien hintariski, luottoriski, asiakkaiden kysynnässä ja tuotantokapasiteetissa tapahtuvat muutokset, toimintaympäristön rakenteelliset muutokset sekä oma kyvykkyys viedä läpi toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä tehtyjen yrityskauppojen ja uuden liiketoiminnan käynnistämisen vaatimat toimenpiteet. Valimoliiketoiminnassa riskejä ovat tuotteiden kysynnän voimakkaat vaihtelut, raaka-aineiden hintavaihtelut, vaikeasti ennustettava tilausten määrä ja päämarkkinasegmentin suuri riippuvuus muutamasta isosta asiakkaasta sekä uusien yksiköiden käynnistämiseen liittyvät haasteet. Konsernin johto tarkistaa säännöllisesti vakuutusturvan osana riskienhallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, joita on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Konsernille on määritelty hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jonka avulla hallitaan konsernin liiketoimintaan, henkilöstöön ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Riskien suojaukseen käytetyt valuutta- ja metallijohdannaiset arvostetaan käypään arvoon, ja niiden arvo kirjataan tulosvaikutteisesti. Kuusakoski Group -konsernin henkilöstö vuoden lopussa Suomessa Ulkomailla Yhteensä

11 Bureau Veritas Certifications vuoden 2013 marraskuussa tehdyissä auditoinneissaan totesi Kuusakosken toiminnan täyttävän Laatujärjestelmän ISO 9001 sekä Ympäristöjärjestelmän ISO standardien vaatimukset. Toiminnalle myönnettiin tammikuussa uudet sertifikaatit, jotka ovat voimassa tammikuuhun 2017 asti. Kuusakoski ja Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rahasto allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää kierrätystä ja uudelleenkäyttöä Suomessa. Sopimuksen myötä Kuusakoskesta tulee yksi WWF:n pääyhteistyökumppaneista. Vuoden 2015 suunnitelmassa on muun muassa pienten elektroniikkatuotteiden keräysastiakampanjan järjestäminen yrityksissä ja toimistokiinteistöissä. Kuusakosken asiakaskohtainen extranet toiminnoiltaan ja ulkoasultaan täysin uusittu palvelu avattiin nimellä Kuusakoski eservice. Monipuolinen tilaus- ja tietopalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden muun muassa reaaliaikaiseen raportointiin sekä kuljetuspalveluiden tilaamiseen ja reaaliaikaiseen seuraamiseen. Kuusakoski kasvatti omistustaan yhteisyritys SWEEEP Kuusakoskesta.Englannissa. Omistusosuus kasvoi 61 prosenttiin, kun SWEEEP Kuusakosken osakkeista 11 prosenttia siirtyi Kuusakoski Oy:lle. Yrityksen toiset omistajat ovat Patrick ja Pamela Watts, jotka jatkavat yhtiön johdossa. CLEEN Oy käynnisti kesäkuussa nelivuotisen materiaalien arvovirtoihin (ARVI) keskittyvän tutkimusohjelman saatuaan Tekesiltä myönteisen rahoituspäätöksen huhtikuussa. Kuusakoski on yksi CLEEN Oy:n omistajista ja ARVI:n avainyrityksistä. ARVI:n tavoitteena on mahdollistaa 20 % vuosittainen kierrätysliiketoiminnan kasvu kierrätysalan yrityksille ja siten kaksinkertaistaa niiden liikevaihto vuoteen 2020 mennessä. Kuusakoski osti toukokuussa loput 20% tanskalaisen yhteisyrityksen Averhoff.A/S:n omistamista osakkeista itselleen. Kauppa lisää yhteistyötä Tanskan, Ruotsin ja Suomen välillä. 11

12 Kierrätysliiketoiminta Kierrätysliiketoiminta muodostuu Kuusakoski Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä. Markkinatilanne ja taloudellinen kehitys Kierrätysliiketoiminnan markkinatilanne jatkui haasteellisena. Maailmantalouden, erityisesti Kiinan kasvun hidastuminen sekä malmin tuottajien erittäin kovan hintakilpailun seurauksena rautamalmin ja perusmetallien hinnat laskivat merkittävästi vuonna Rautaromun hintataso vuoden 2014 lopussa oli noin 20 % alhaisempi kuin kertomusvuoden alussa. Kierrätysmetalleja raaka-aineena käyttävien asiakasyritysten kysyntä, erityisesti Suomessa, säilyi hyvällä tasolla. Strategiansa mukaisesti Kuusakoski lisäsi toimituksia Suomeen ja Ruotsiin sekä paransi toiminnan hinta- ja materiaaliohjausta. Kierrätysliiketoimintakonsernin liikevaihto oli 548,6 milj. euroa, joka on 11,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (2013: liiketappio -17,0 milj. euroa), joka on 0,8 % (2013: -2,7 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,1 % (2013: -7,3 %). Nettovoitto oli 1,8 milj. euroa (2013: nettotappio -21,2 milj. euroa), joka on 0,3 % liikevaihdosta (2013: -3,4 %). Vuoden 2014 kierrätysliiketoimintakonsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä uudelleenjärjestelykuluja. Vuonna 2013 kertaluonteisia järjestelykuluja oli noin 20 milj. euroa. Liikevaihdon lasku selittyy edellisvuotta pienemmillä volyymeilla ja kierrätysmetallien hintojen laskulla. Yhtiön perinteisen metallinkierrätysliiketoiminnan lisäksi jatkettiin panostusta sähkö- ja elektroniikanlaitteiden kierrätykseen, kierrätyspalveluiden ja -ratkaisujen myyntiin sekä rakennusjäteliiketoimintaan strategian mukaisesti. Lahteen rakennettu kierrätysteknologian tutkimus- ja kehityskeskuksen analyysilaboratorio valmistui kesällä ja näytteenvalmistus murskineen ja sulatusuuneineen vuoden lopussa. Uuden tutkimuskeskuksen myötä yhtiö pystyy entistä paremmin vastaamaan kierrätysteknologian kasvaviin vaatimuksiin. Kertomusvuoden lopussa Kuusakoski Oy teki päätöksen Suomen purkuliiketoiminnan lopettamisesta. Ruotsissa jo vuonna 2013 käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön Suomessa kertomusvuoden alussa. Suomi säilytti vahvan ja tärkeän aseman kierrätysliiketoiminnan tuloksen tekijänä myös vuonna Ruotsin tulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Vuonna 2013 tehdyt sopeuttamistoimenpiteet sekä panostus teknologista osaamista vaativien kompleksisten metallien hankintaan ja prosessointiin vaikuttivat positiivisesti Ruotsin yhtiön tulokseen. Baltian markkinoilla Kuusakosken Viron ja Liettuan yhtiöiden tulokset parantuivat selvästi. Puolassa liiketoiminta oli kannattavaa. Englannissa Sheffieldissä ruostumattoman teräksen käsittelyyn erikoistunut yhteisyritys, Kuusakoski Ltd, jatkoi vahvaa kannattavaa liiketoimintaa. Elektroniikan käsittelyyn Englannin Kentissä keskittyneen yhteisyrityksen Sweeep Kuusakoski Ltd:n liiketulos jäi tappiolliseksi. Tulipalossa kesällä 2013 kokonaan tuhoutunut Sweeep Kuusakosken tuotantolinjasto saatiin uudelleen tuotantoon alkuvuonna Tanskassa toimivan Averhoff A/S:n liiketoiminnan tulos jäi tappiolliseksi. Kuusakoski lunasti yhtiön vähemmistöosakkaan osakkeet osakassopimuksen mukaisesti kokonaan itselleen keväällä Venäjän merkitys konsernin liiketoiminnassa on tällä hetkellä vähäinen. Kertomusvuonna Kuusakoskella oli liiketoimintaa ainoastaan Moskovassa, missä yhtiö keskittyy strategian mukaisesti sähkö- ja elektroniikkaliiketoiminnan kehittämiseen ja kompleksisten metallien kierrätykseen. Kertomusvuonna Kuusakosken Venäjän yhtiön liiketulos oli huomattavasti edellistä vuotta parempi. Yhdysvalloissa Kuusakoski jatkoi strategian mukaisia investointejaan ja sähkö- ja elektroniikan kierrättämiseen liittyvien prosessien ke- 12

13 Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) otettiin ensin käyttöön Ruotsissa, Suomessa järjestelmän käyttöönotto tapahtui Vuonna 2010 käynnistynyt laajamittainen projekti päättyi , mutta muutoksen läpivienti, prosessien seuranta ja tehokkaiden työtapojen kehittäminen jatkuu edelleen. Kuusakoski osti Suomen Erityisjäte Oy:n osakekannasta 49 %. Sopimus edellisen omistajan Skanska Infra Oy:n kanssa allekirjoitettiin elokuussa. Suomen Erityisjäte Oy:n toinen omistaja (51 %) on ympäristöalan konserni LHJ Group (Loimi- Hämeen Jätehuolto). Globaalin asemansa vahvistamiseksi Alteams perusti Puolan Leborkissiin tuotantoyksikön vuoden 2012 lopussa. Ensimmäiset toimitukset tehtaalta lähtivät helmikuussa Suurtuotantoon siirtymiseen tarvitaan vielä aikaa, mutta täydellä vauhdilla toimiessaan yritys tulee työllistämään henkeä. Sähkö- ja elektroniikkaromun esikäsittelyä laajennettiin Suomessa Lapualle, Ouluun, Turkuun ja Tampereelle. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota työ- ja paloturvallisuuteen. Kesällä 2014 käynnistettiin laaja paloturvallisuuskoulutusohjelma. Joulukuussa Kuusakoski osti loput 60 % amerikkalaisen Vintage Techin osakkeista. Vintage Tech Recyclers on ollut Kuusakosken yhteisyritys USA:ssa marraskuusta 2011 lähtien ja se on USA:n johtavia tuottajavastuurahoituksella toimivia elektroniikankierrätysyhtiöitä. Syksyllä 2014 Kuusakoski vietti 100- vuotisjuhliaan. Tapahtumaa juhlistettiin jokaisessa maassa koko henkilöstön voimin juhlavissa, mutta rennoissa tunnelmissa. Kuusakoski Oy avasi kesällä 2014 ainutlaatuisen tutkimuslaboratorion ja kehittämiskeskuksen Lahteen tavoitteenaan uusien materiaalivirtojen löytäminen. Kompleksiset materiaalit ja jalometallien erottelutekniikka ovat kehityskeskuksen toiminnan keskiössä. 13

14 hittämistä. Chicagon alueelle rakennettu kierrätyslaitos saatiin tuotantoon keväällä Vuoden lopussa Kuusakoski lunasti Vintage Tech LLC:n osakekannan kokonaan itselleen. Vintage Tech on USA:n johtava tuottajavastuurahoituksella toimiva elektroniikankierrätysyhtiö. Osakekauppa vahvisti Kuusakosken asemaa USAn elektroniikankierrätysmarkkinoilla. Yhtiön Yhdysvaltain liiketoiminta jäi vuonna 2014 tappiolliseksi. Säteilysuojelussa jatkettiin perusselvityksiä laitteiden iästä ja kunnosta. Selvitysten perusteella tehtiin alustavat suunnitelmat laitteistojen päivityksistä ja arvioitiin lisälaitteiden tarve. Rakennemuutokset Tutkimus, ympäristö ja työsuojelu Kierrätysliiketoiminnan tutkimus- ja kehitysosasto keskittyi erilaisten materiaalivirtojen arvo- ja käsittelyketjujen tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli sekä materiaalien talteenoton ja lajittelutehokkuuden että prosesseissa syntyvien jätevirtojen kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden parantaminen. Sähkö- ja elektroniikkaromun prosessointikartoituksen seurauksena käsinpurku- ja esikäsittelyprosessit harmonisoitiin. Tutkimusorganisaatiossa otettiin käyttöön projektitoimintamalli, eli siirryttiin organisoidumpaan ja suunnitelmallisempaan toimintatapaan. Lahden kehityskeskuksen analyysilaboratorio aloitti toimintansa kesällä ja loppuvuodesta käynnistyi myös näytteenvalmistus murskineen ja sulatusuuneineen. Muita merkittäviä projekteja olivat elektrostaattisen erottimen käyttöönotto, useiden laitevalmistajien luona toteutetut pyörrevirtaerotinkokeet, fluff-koeajot Lahden Ekoparkissa sekä uusien jalometalliprosessien kehittäminen Espoon Kauklahdessa. Vuoden aikana tehtiin runsaasti yhteistyötä useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty, röntgenfluoresenssiteknologiaa metallijakeiden erotuksessa hyödyntävä Poly-XRF laitteisto saatiin testauskuntoon. Kuusakosken merkittävällä myötävaikutuksella aloitettiin kansallinen CLEEN:in Materiaalien Arvovirrat projekti. Aalto-yliopistossa aloitettiin neljä diplomityötä. Ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimien lupien ja ilmoitusten hakeminen jatkui vilkkaana yhtiön toiminnassa tehtyjen muutosten seurauksena. ISO järjestelmän mukaiset ympäristöauditoinnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti. Työsuojelussa jatkettiin järjestelmällistä koulutusta, tehostettiin sisäisiä auditointeja ja jatkettiin työturvallisuussuunnitelmien tekemistä. Kuusakosken toiminta-ajatus ja toimintapolitiikka päivitettiin vastamaan strategiaa. Toimintapolitiikkaan on lisätty uutena Työterveys ja työturvallisuus (TTT) politiikka. Strategian päivityksen yhteydessä työturvallisuusasioihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Tammikuussa Kuusakoski Oy osti 1 1 % osuuden lisää Sweeep Kuusakoski Ltd:n osakkeista. Osakekaupan jälkeen Kuusakoski Oy:n omistus Sweeep Kuusakoski Ltd:stä on 61 %. Toukokuussa Kuusakoski Oy osti loput Averhoff A/S yhtiön osakkeet osakassopimuksen mukaisesti ja joulukuussa Yhdysvalloissa VTKK:n ja Vintage Tech LLCn loput osakkeet. Osakekauppojen jälkeen Kuusakosken osuus edellä mainituista yhtiöistä on 100 %. Syyskuussa Kuusakoski osti 49 % Suomen Erityisjäte Oy:n osakekannasta. Suomen Erityisjäte Oy on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonia. Isossakin yrityksessä tiimityön taustalla ja luotettavuuden takana vaikuttaa suuri joukko yksittäisiä ihmisiä. Toimintamme asiakaspalvelusta innovaatioihin vaatii innostuneita ja kierrätysliiketoiminnan arvoille omistautuneita työntekijöitä. Lupaukset annetaan ja pidetään ihmisten kesken. Paraskaan teknologia ei toimi ja tuota ilman inhimillistä tekijää, siksi osaavan henkilökunnan merkitys heijastuu koko arvoketjuun. 14

15 ARVO TYÖNTEKIJÄLLE 15

16 Valimoliiketoiminta Valimoliiketoiminta muodostuu Alteams Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä. Markkinatilanne ja taloudellinen tulos Tutkimus ja kehitys Valimoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli erityisen ripeää tietoliikenneverkkoliiketoiminnassa, mutta myös mekatroniikkaliiketoiminta (konepaja-, sähkötekninen- ja hyötyajoneuvoteollisuus) kehittyi myönteisesti. Tuloksellisesti vuosi 2014 oli edellistä vuotta heikompi lähinnä Puolan käynnistämiseen liittyvien kulujen ja Kiinan muuttuneiden viranomaismääräysten takia. Valimoliiketoiminnan liikevaihto oli 108,4 milj. euroa, joka on 19,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (2013: 4,0 milj. euroa), joka on 3,7 % (2013: 4,4 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,6 % (2013: 7,7 %). Nettotulos oli 0,9 milj. euroa (2013: 1,2 milj. euroa), joka on 0,8 % liikevaihdosta (2013: 1,4 %). Kiinan tuotannossa oli syksyllä hetkellinen tuotantoseisokkj ohtuen tuotantoyksikön lähialueella tapahtuneesta räjähdyksestä ja sen seurauksena muuttuneista viranomaisten määräyksistä. Tuotantokustannukset nousivat, koska osa tehtaan tuotantovaiheista jouduttiin siirtämään erillisiin tuotantotiloihin. Intian merkitys valmistusmaana nähdään strategisesti tärkeänä. Intiassa konsernilla on yhteisyritys, jonka myyntivolyymit ja taloudellinen kannattavuus kehittyivät kertomusvuoden aikana positiivisesti. Vuoden 2014 alussa valmistuneen Puolan valmistusyksikön massatuotannon ylösajo toteutui odotettua hitaammin ja tämä oli osaltaan heikentämässä konsernin liikevoittoa. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta perustui asiakkaiden tarpeita huomioonottavaan strategiaan. Tutkimustoiminnan pääpaino oli lämmönsiirtoon liittyvissä hankkeissa. Painevaluprosessissa tutkimus keskittyi uusien erikoisprosessien kehittämiseen ja lämmönsiirron tutkimiseen ja sen parantamiseen alumiiniseoksissa. Kehitystoiminnan painopisteenä oli metallisten pinnoitteiden käyttöönotto Intiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 tehtiin useita lämmönsiirtoon liittyviä kehityshankkeita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toimintajärjestelmämme pohjautuu kansainvälisiin laatustandardeihin (ISO 9001 ja TS 16949) ja ympäristöhallinnan perustana on ISO standardi. Rakennemuutokset Alteams-konsernissa ei vuoden aikana tapahtunut rakennemuutoksia. 16

17 Konsernin näkymät vuodelle 2015 Kierrätysliiketoiminnan osalta markkinatilanteessa ei odoteta suuria muutoksia. Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa edelleen kierrätysmetallien saatavuuteen ja kysyntään. Kierrätysliiketoiminnan volyymien arvioidaan olevan pienemmät kuin kertomusvuonna. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi kaikilla maa-alueilla, panostaa jalostusarvon parantamiseen ja riskienhallintaan. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan supistuvan hieman, mutta operatiivisen tuloksen paranevan vuoteen 2014 verrattuna. Valimoliiketoiminnassa liikevaihdon arvioidaan nousevan jonkun verran ja kannattavuuden olevan kertomusvuotta parempi. Kysynnän kasvu tulee sekä tietoliikenneverkot-segmentistä että mekatroniikkasegmentistä. Maantieteellisesti odotamme kysynnän jakautuvan tasaisesti Aasian ja Euroopan kesken siten, että Euroopassa tapahtuvan valmistuksen merkitys lisääntyy. Hallitus arvioi Kuusakoski Group -konsernin vuoden 2015 liikevaihdon pienentyvän hieman vuoden 2014 tasosta. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin emoyhtiön Kuusakoski Group Oy:n voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa euroa ja loput jätetään omaan pääomaan. 17

18 18 ARVO

19 YMPÄRISTÖLLE Omalla toiminnallamme osoitamme arvostavamme luontoa ja ympäristöä. Samalla kun kierrätysmateriaalien tarkka talteenotto parantaa toiminnan kannattavuutta, se myös pienentää ympäristökuormituksia. Häviävän pieni prosenttiosuus jätteistä päätyy tänä päivänä loppusijoitukseen, kun uudelleenkäytön ja energiahyötykäytön osuudet kasvavat huipputeknologian ja uusien menetelmien ansiosta. 19

20 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNIN TASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA M LIIKEVAIHTO 1) 655,5 712,0 Valmistus omaan käyttöön 1,8 3,8 Liiketoiminnan muut tuotot 2) 4,6 4,7 Materiaalit ja palvelut 3) 451,1 531,6 Henkilöstökulut 4) 88,9 86,7 Poistot ja arvonalentumiset 5) 31,7 37,3 Liiketoiminnan muut kulut 83,4 77,2 655,0 732,8 LIIKEVOITTO 6,9-12,3 Rahoitustuotot ja -kulut 7) -1,7-6,5 VOITTO ENNEN VEROJA 5,2-18,8 M VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 9) Aineettomat hyödykkeet 9,0 4,3 Liikearvo 11,7 10,4 Aineelliset hyödykkeet 165,0 175,5 Sijoitukset 2,7 2,7 188,4 193,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 10) 80,1 69,2 Lyhytaikaiset saamiset 11) 118,5 104,2 Rahat ja pankkisaamiset 10,3 10,0 209,0 183,4 Yhteensä 397,4 376,4 M LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä 5,2-18,8 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 31,7 37,3 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -3,4 1,6 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,0-0,1 Rahoitustuotot ja -kulut 3,3 4,9 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 36,9 24,9 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-), -4,4 12,0 vähennys(+) Lainasaamisten lisäys(-), vähennys(+) 0,0 1,3 Vaihto-omaisuuden lisäys(-), vähennys(+) -10,0 28,2 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+), vähennys(-) 0,5-4,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 23,0 62,4 Tuloverot 8) -2,6-1,5 Vähemmistön osuus 0,2 0,3 TILIKAUDEN VOITTO 2,8-20,0 VASTATTAVAA Oma pääoma 12) Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 Edellisten tilikausien voitto 183,0 215,6 Tilikauden voitto 2,8-20,0 186,1 195,8 Vähemmistöosuus 3,2 4,3 Pakolliset varaukset 13) 12,1 13,0 Vieras pääoma 14) Pitkäaikainen vieras pääoma 44,9 26,7 Lyhytaikainen vieras pääoma 151,0 136,5 195,9 163,2 Yhteensä 397,4 376,4 Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -4,6-5,5 Saadut korot 0,2 0,2 Maksetut verot -3,5-2,6 Liiketoiminnan rahavirta 15,1 54,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, netto -11,3-26,6 Ostetut tytäryhtiöt -4,0-6,0 Ostetut osakkuusyhtiöt -4,4-0,4 Muiden sijoitusten lisäys(-), vähennys(+) -0,8 0,0 Investointien rahavirta -20,5-33,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+), vähennys(-) 14,8 7,2 Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+), vähennys(-) 3,0-14,7 Maksetut osingot -12,0-12,1 Rahoituksen rahavirta 5,8-19,5 Rahavarojen muutos 0,4 2,0 Rahavarat tilikauden alussa 10,0 7,9 Rahavarat tilikauden lopussa 10,3 10,0 20

21 KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT M M TULOSLASKELMA 1. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain Liikevaihto toimialoittain Kierrätys 547, 1 621,0 Valimo 108,4 91,0 Yhteensä 655,5 712,0 Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 153,7 169,5 Muu Eurooppa 278,4 286,8 Aasia 202,5 244,1 Muut alueet 20,9 11,6 Yhteensä 655,5 712,0 2. Liiketoiminnan muut tuotot KOM-myyntivoitot 1,8 0,4 Muut liiketoiminnan tuotot 2,8 4,3 Yhteensä 4,6 4,7 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot, aineettomat 1,5 0,7 Suunnitelman mukaiset poistot, liikearvo 4,2 4,5 Suunnitelman mukaiset poistot, aineelliset 26,1 27,1 Arvonalentumiset 0,0 4,9 31,7 37,3 6. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus 0,3 0,4 Muut palvelut 0,1 0,1 Yhteensä 0,4 0,4 3. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 350,4 383,1 Varastojen lisäys (-) vähennys (+) -11,6 26,2 338,8 409,3 Ulkopuoliset palvelut 112,3 122,3 Yhteensä 451,1 531,6 4. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 74,3 69,5 Eläkekulut 8,8 9,0 Muut henkilösivukulut 5,7 8,2 Yhteensä 88,9 86,7 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet 2,7 2,8 7. Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,3-1,5 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 0,2 0,2 Rahoitustuotot yhteensä 0,2 0,2 Korkokulut ja muut rahoituskulut muille 0,6 5,3 Rahoituskulut yhteensä -1,7-6,5 Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssieroja, netto 2,4-1,6 8. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 5,3 3,4 Laskennallisen veron muutos -2,7-1,9 2,6 1,5 Konsernilla on yhtä henkilöä koskeva lisäeläkevakuutus. Lainasaamisia johdolta ei ole. 21

22 M Hankintamenot Muuntoero Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Muuntoero Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poistot Arvon alentumiset Tasearvo TASE, VASTAAVAA 9. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3,2 0,0 0,4 0,0-1,5 0,0 0,0-0,2 0,0 1,8 Muut pitkävaikutteiset menot 11,0 0,1 4,6-1,4-8,4 0,0 1,4-1,2 0,0 6,0 Keskeneräiset hankinnat 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 14,2 0,2 6,0-1,4-9,9 0,0 1,4-1,5 0,0 9,0 Liikearvo yhteensä 68,3 0,4 5,3 0,0-57,9-0,2 0,0-4,2 0,0 11,7 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 9,7-0,2 0,3-1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 Rakennukset ja rakennelmat 93,4 0,8 17,9-4,7-44,3-0,3 3,5-5,2 0,0 61,1 Koneet ja kalusto 258,1 4,2 14,8-13,2-165,2-2,2 10,8-20,3 0,0 87,0 Muut aineelliset hyödykkeet 6,5 0,5 0,7-0,1-3,6-0,2 0,0-0,6 0,0 3,3 Keskeneräiset hankinnat 21,7 0,2 11,7-28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 389,4 5,5 45,4-47,7-213,1-2,8 14,3-26,1 0,0 165,0 Sijoitukset Osakkuusyritysosakkeet 2,5-0,8 4,4-3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Muut osakkeet ja osuudet 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Sijoitukset yhteensä 2,7-0,8 4,4-3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Pysyvät vastaavat yhteensä 474,7 5,2 61,1-52,7-280,9-3,0 15,7-31,7 0,0 188,4 22

23 M Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 32,5 38,1 Valmiit tuotteet 47,4 30,5 Ennakkomaksut 0,2 0,7 80,1 69,2 11. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 94,6 86,3 Lainasaamiset 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 7,6 0,0 Muut saamiset 7,5 5,7 Siirtosaamiset 8,8 12,2 118,5 104,2 TASE, VASTATTAVAA 12. Oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 0,3 0,3 Voitto edellisiltä tilikausilta ,5 228,4 Osingonjako -10,5-10,5 Muuntoero -2,0-2,3 Voitto edellisiltä tilikausilta ,0 215,6 Tilikauden voitto 2,8-20,0 Kertyneet voittovarat 185,8 195,5 Yhteensä 186,1 195,8 13. Pakolliset varaukset Ympäristövaraukset 4,9 4,8 Kuluvaraukset 7,3 8,3 Yhteensä 12,1 13,0 M Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskennalliset verosaamiset 3,7 Laskennalliset verovelat Jaksotuseroista 1,1 1,1 Tilinpäätössiirroista 6,8 5,6 Yhteensä 7,8 6,6 Laskennalliset verovelat netto 2,9 Lainat rahoituslaitoksilta 36,1 20,3 Muut pitkäaikaiset velat 0,9 3,5 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 44,9 26,7 Lainat, jotka erääntyvät 5 vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0,0 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 62,8 55,1 Saadut ennakot 2,9 1,8 Ostovelat 51,1 46,7 Muut korolliset velat 10,8 13,8 Muut korottomat velat 4,5 1,7 Siirtovelat 18,9 17,3 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 151,0 136,5 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen 9,3 8,8 Verot 0,3 0,4 Siirtyvät rahoituskulut 0,2 0,2 Muut 9,0 7,9 18,9 17,3 M MUUT LIITETIEDOT 15. Annetut vakuudet Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainojen määrä 29,8 34,5 Vakuudeksi annetut kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 9,3 12,7 Yrityskiinnitykset 5 7, 1 53,7 Kiinnitykset yhteensä 66,4 66,4 16. Vastuusitoumukset Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6,4 9,1 Myöhemmin maksettavat 31,6 24,6 Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 38,0 33,6 Muut annetut takaukset 4,0 4,7 Vastuusitoumukset yhteensä 42,0 38,4 17. Johdannaissopimukset Avoimet johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Käypä arvo 0,0 0,1 Tuloslaskelmaan merkitty arvonmuutos -0,1 0,1 Metallisuojaukset Käypä arvo 0,1 0,1 Tuloslaskelmaan merkitty arvonmuutos 0,0-0,2 Ostetut sähkötermiinit Käypä arvo -0,6-0,7 Kohde-etuuden arvo 3,0 3,8 Valuuttatermiinit ja metallisuojaukset on tehty suojaustarkoituksessa ja niiden käypä arvo on kirjattu tilinpäätökseen. Toteutuneet ja suljetut sähkötermiinisopimukset on kirjattu tuloslaskelmaan sulkeutumishetkillä. Avoimia sähkötermiinisopimuksia ei ole kirjattu taseeseen, vaan ne on tässä eritelty. Tilikauden päättyessä konsernilla oli voimassa olevia valuuttatermiinija optiosopimuksia sekä sähkö- ja metallijohdannaissopimuksia. 23

24 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN TASE 18. Konsernin omistukset muissa yrityksissä KONSERNIYHTIÖT Maa Omistusosuus % Alteams Oy Suomi 100 Jokirantakiinteistöt Oy Suomi 100 Kiinteistö Oy Lahden Norokatu 5 Suomi 100 Kivikolmio Oy Suomi 100 Kuusakoski Oy Suomi 100 Suomen Hissipurku Oy Suomi 100 Alteams Dispensing AB Ruotsi 100 Alteams Eesti Oü Viro 100 Alteams Poland Sp. Z o.o Puola 100 Alteams Stilexo AB Ruotsi 100 Alteams Suzhou Co. Ltd. Kiina 100 Averhoff A/S Tanska 100 Bjästa Återvinning AB Ruotsi 100 Borrkompaniet Sverige AB Ruotsi 100 Crown Works Ltd Iso-Britannia 50 KS Recycling AB Ruotsi 50 Kuusakoski AS Viro 100 Kuusakoski Glass Recycling LLC Yhdysvallat 100 Kuusakoski Inc Yhdysvallat 100 Kuusakoski Ltd Iso-Britannia 50 Kuusakoski Philadelphia LLC Yhdysvallat 100 Kuusakoski SIA Latvia 100 Kuusakoski Spolka Zo.o Puola 100 Kuusakoski Sverige AB Ruotsi 100 Kuusakoski UAB Liettua 100 Kuusakoski US LLC Yhdysvallat 100 Petromax ZAO Venäjä 100 SWEEEP Kuusakoski Ltd Iso-Britannia 61 Vintage Tech LLC Yhdysvallat 100 VTKK LLC Yhdysvallat 100 M Liikevaihto 1,6 1,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,7 Henkilöstökulut 1,0 1,0 Liiketoiminnan muut kulut 1,6 1,6 Liikevoitto -0,4-0,3 Rahoitustuotot ja -kulut 13,7 15,6 Voitto ennen satunnaisia eriä 13,3 15,3 Satunnaiset kulut 0,0-0,1 Konserniavustus 0,2 0,0 Voitto ennen veroja 13,5 15,2 Tuloverot 0,0 0,0 Tilikauden voitto 13,5 15,2 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO Oman pääoman erittely Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 Edellisten tilikausien voitto ,2 82,5 Osingonjako -10,5-10,5 Edellisten tilikausien voitto ,7 72,0 Tilikauden voitto 13,5 15,2 Kertyneet voittovarat 90,2 87,2 Yhteensä 90,5 87,5 M VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,3 0,0 Aineelliset hyödykkeet 1,2 1,4 Sijoitukset 72,9 72,9 74,4 74,3 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset 9,1 9,5 Lyhytaikaiset saamiset 26,7 24,1 35,8 33,6 VASTATTAVAA 110,2 107,9 Oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 Ylikurssirahasto 0,2 0,2 Edellisten tilikausien voitto 76,7 72,0 Tilikauden voitto 13,5 15,2 90,5 87,5 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 5,9 6,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 13,9 14,0 19,7 20,4 110,2 107,9 OSAKKUUSYRITYKSET Suomen Erityisjäte Oy Suomi 49 Sähkö-Saarnikannas Oy Suomi 20 Ashley Alteams India Private Limited Intia 50 Emoyhtiön jakokelpoiset varat 90,2 87,2 24

25 TUNNUSLUVUT M Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, M 655,5 712,0 842,2 977,8 809,9 Ulkomaan myynti, M 501,8 542,5 672,8 778,3 639,6 % liikevaihdosta 76,6 76,2 79,9 79,6 79,0 Liikevoitto, M 6,9-12,3 19,1 56,1 62,1 % liikevaihdosta 1,0-1,7 2,3 5,7 7,7 Nettorahoituskulut (ilman kurssieroja), M 3,0 3,7 5,4 5,2 5,1 % liikevaihdosta 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 Tulos ennen veroja, M 5,2-18,8 9,6 46,9 56,4 % liikevaihdosta 0,8-2,6 1,1 4,8 7,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,3-9,3 2,5 14,3 20,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,0-4,3 5,4 14,2 21,6 Omavaraisuusaste % 48,0 53,4 55,7 56,4 52,0 Korolliset velat, M 110,7 92,7 100,6 88,0 102,5 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing), % 53,0 41,3 39,5 26,5 42,4 Investoinnit, M 20,5 33,0 35,1 37,2 41,5 % liikevaihdosta 3,1 4,6 4,2 3,8 5,1 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtaiset tunnusluvut Osakkeiden lukumäärä Tulos/osake, 46,6-334,1 69,7 500,8 665,2 Oma pääoma/osake, 3 102, , , , ,2 Osinko/osake, 1 75,0 1 75,0 1 75,0 1 75,0 1 75,0 Osinko/tulos % 375,3-52,4 251,0 34,9 26,3 25

26 Tilinpäätösperiaatteet 26 Konsernitilinpäätös Konsernin ja emoyhtiön Kuusakoski Group Oy:n tilinpäätökset on laadittu noudattaen Suomen kirjanpitolakia. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön lisäksi ne yhtiöt, joissa emoyhtiön välitön tai välillinen omistus äänimäärästä tilikauden lopussa oli yli 50 prosenttia tai joissa emoyhtiöllä on tosiasiallinen määräysvalta. Yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat, sisäiset katteet sekä muiden sisäisten liiketapahtumien vaikutukset on eliminoitu. Osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankinta-ajankohtaa vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasaerin 5 vuodessa. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta ja esitetty omana eränään konsernituloslaskelmassa ja taseessa. Osakkuusyritysten tilinpäätöstiedot on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista näytetään rahoituserissä. Vastaavasti taseessa esitetään osakkeiden arvona osuus osakkuusyritysten omista pääomista ja mahdollinen liikearvo. Osakkuusyrityksiä ovat yhtiöt, joissa konsernin osuus osakkeiden äänimäärästä oli prosenttia tilikauden lopussa. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset, velat ja vastuut on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Tilinpäätöshetken terminoitujen valuuttojen valuuttamääräiset saamiset ja velat on arvostettu termiinikursseilla. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu luonteensa mukaisesti tuloslaskelmaan. Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden kuukausittaisten keskikurssien keskiarvolla. Omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty edellisten tilikausien voittovaroissa. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuvat menot on kirjattu vuosikuluina tuloslaskelmaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa FIFO-periaatetta noudattaen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden menojen määräisenä tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi hankinnan ja valmistuksen kiinteitä menoja. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja poistot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tasearvot perustuvat niiden alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Itsevalmistettujen hyödykkeiden hankintameno sisältää valmistuksen muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina ja ne perustuvat omaisuuden arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Arvioidut taloudelliset pitoajat eri hyödykeryhmille ovat Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 3 5 vuotta 5 10 vuotta 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet vuotta 5 12 vuotta 5 20 vuotta Rahoitusvarat Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Projektien tuloutus Pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Tappiollisten projektien ennakoitu tappio kirjataan kokonaisuudessaan kuluksi. Eläkejärjestelyt Ulkomaisten konserniyhtiöiden eläkekulut on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kunkin tytäryhtiön paikallisen käytännön mukaan laskettuina. Konsernin suomalaisen henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutuksin. Laskennalliset verot Konsernitilinpäätöksessä laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Tilinpäätöksessä 2014 laskennallisten verojen laskentakäytäntöä on muutettu. Aiemmin taseessa on esitetty laskennallinen verovelka ja -saaminen nettomääräisenä laskennallisena verovelkana. Nyt laskennallinen verovelka ja -saaminen esitetään omina riveinään. Vertailutietoja ei näiltä osin ole muutettu. Verovelat ovat kokonaisuudessaan ja verosaamiset arvioiduin ja todennäköisten saamisten suuruisena. Suomen ja joidenkin muiden maiden verolainsäädäntö antaa yrityksille mahdollisuuden pienentää tai lisätä verotettavaa tuloa tilinpäätössiirroin. Näiden lisäys tai vähennys on kirjattu tuloslaskelmaan tilinpäätössiirtojen muutoksena vastaeränään taseen tilinpäätössiirtojen kertymä. Konsernitilinpäätöksessä tilinpäätössiirrot on jaettu tilikauden tulokseksi, kertyneiksi voittovaroiksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Johdannaisten arvostaminen Johdannaiset sisältävät suojaustarkoituksessa tehtyjä valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, koronvaihtosopimuksia ja hyödykejohdannaisia. Valuuttatermiineillä ja -optioilla suojaudutaan ennakoitujen valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirtojen muutokselta. Taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset ja velat arvostetaan valuuttatermiinisopimusten termiinikurssein. Hyödykejohdannaiset ja koronvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon kirjanpitolain 5:2a :n mukaisesti ja käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan. Ympäristövaraukset Uusia maa-alueita hankittaessa kirjataan ympäristövaraus pakollisiin varauksiin tiedossa olevasta mahdollisesta saastuneesta maaperästä. Kuusakoski Oy:n palvelupistekohtaisia ympäristölupamääräyksiä noudatetaan tarkasti ja seurataan jatkuvasti tilikauden aikana. Tilinpäätökseen kirjataan pakollisiin varauksiin tulevat tiedossa olevat ympäristöinvestoinnit sekä mahdolliset puhdistusvaraukset maa-alueista, joilla liiketoiminta tullaan lopettamaan.

27 Tilintarkastuskertomus Olemme tilintarkastaneet Kuusakoski Group Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 24. maaliskuuta 2015 KPMG OY AB Jukka Rajala, KHT Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Kuusakoski Group Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 90,2 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 13,5 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkoa jaetaan 175,00 euroa / osake 10,5 milj. euroa jätetään omaan pääomaan 79,7 milj. euroa yhteensä 90,2 milj. euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Esitämme yhtiökokoukselle vahvistettavaksi tämän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta Espoossa Veikko Kuusakoski, puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mariella Kuusakoski-Toivola Arno Pelkonen Olli Vaartimo Ossi Virolainen Petteri Walldén 27

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot