Sisällys. Toimintakertomus Motiva-konserni 13. Motiva Oy 16. Tilinpäätöksen liitetiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 4. Motiva-konserni 13. Motiva Oy 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2013 20"

Transkriptio

1 tilinpäätös

2 Sisällys Toimintakertomus Motiva-konserni 13 Motiva Oy 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen allekirjoitukset 27 Tilintarkastusmerkintä 27

3 Toimintakertomus Motiva-konsernin toimintakertomus sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikasta tekemän periaatepäätöksen ( ) mukaisesti yritysvastuuraportin Motivan liiketoiminnan kannalta olennaiset kohdat. Raportointimallia on noudatettu soveltuvin osin. Tietoja, jotka eivät ole Motiva-konsernin kannalta merkityksellisiä, ei ole erikseen mainittu. Motiva-konserni julkaisee vuosittain toimintakatsauksen, joka kuvaa Motivan liiketoiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia (www.motiva.fi). 1 Toiminta Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja säästämiseksi sekä uusiutuvan energian tehokkaan ja kestävän käytön edistämiseksi. Motiva Oy:n omistajaohjaus on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Motiva Oy luokitellaan valtiolle strategisesti tärkeäksi yhtiöksi. Motivalla on keskeinen rooli yhteiskunnan resurssitehokkuuden ja sen myötä yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Motiva Oy toimii valtionhallinnon sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt ja muu valtionhallinto. Motiva Oy omistaa tytäryhtiön Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja muun muassa kunnille. Strategiansa mukaisesti Motiva-konserni johtaa ja kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti edistääkseen kestävää kehitystä. Motiva tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta kan- santaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Niiden merkitys on ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästämisessä ja yritysten kilpailutekijänä jatkuvasti kasvussa. Yritysvastuu on siten Motivan liiketoiminnassa merkityksellistä sekä omassa toiminnassa ja työnantajana että asiakkaiden toiminnan ympäristöhaittojen vähenemisenä ja resurssitehokkuuden parantumisena. Yhteiskunta- ja yritysvastuu ovat olennainen osa projekteja. Motivan toiminnan käynnistämisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 20 vuotta. Energiansäästön palvelukeskus perustettiin vuonna Motivan toiminta on jaettu seitsemään liiketoimintayksikköön: Energiatehokkuus palvelut ja kuluttajat, Energiatehokkuus teollisuus, Uusiutuva energia, Seuranta ja vaikutusten arviointi, Materiaalitehokkuus, Viestintä ja Hallinto. Motiva Services Oy:n yksiköt ovat Ympäristömerkintä, Energiatehokkuuspalvelut sekä Resurssitehokkuus. Motiva toimii pääosin Helsingissä, Motiva Services Oy:n energiatehokkuuspalvelut -yksikön toimipaikkana on Jyväskylä. 3

4 Strategiset tavoitteet: Toiminta Kasvatamme kannattavasti nykyistä liiketoimintaa ja laajennamme sen pohjalta palvelutarjontaa asiakkaillemme. Tuotamme lisäarvoa yhdistämällä Motivan monipuolista osaamista. Asiakkuudet Palvelumme tuottavat asiakkaalle merkittävää hyötyä resurssitehokkuuden parantamisessa. Meidät koetaan tärkeänä ja vaikuttavana toimijana valitsemissamme asiakasryhmissä. Tunnistamme uusia asiakkuuksia kasvumahdollisuuksiin liittyen. Osaaminen ja henkilöstö Kehitämme liiketoiminta- ja johtamisosaamistamme sekä toimintaprosessejamme. Pidämme huolen asiantuntijuuden kehittymisestä Motivassa. Huolehdimme omasta ja toistemme työhyvinvoinnista Talous Toimintamme on kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa. Näin voimme kehittää toimintaamme ja innovatiivisuuttamme. Arvot: Vaikuttava Luotettava - Tehokas Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan johtoryhmä ja muut tarvittavat asiantuntijat. Keskeiset Motivan toimintaan ja hallintoon liittyvät asiat käsitellään johtoryhmässä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja ja yksiköiden päälliköt. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimi- tusjohtajaa strategiaehdotusten laatimisessa, yhtiön toiminnan seuraamisessa ja ohjauksessa, hallituksen kokousten valmistelussa sekä muissa annetuissa tehtävissä. Yritysvastuu on osa konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja. Motivan toimintaa uhkaavat ulkoiset ja sisäiset riskit on arvioitu johtoryhmässä ja ne luokiteltiin asteikolla 1 3 todennäköisyytensä ja merkittävyytensä suhteen. Riskikartoitus on esitelty hallitukselle, joka seuraa sitä säännöllisesti. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Motiva Oy:n keskeisimmät sidosryhmät ovat yhteiskunnan päätöksentekijät, asiakkaat, ja palveluiden käyttäjät, omistaja ja henkilöstö. Motiva ei ole antanut puolue- tai muita tukia tai lahjoituksia. Käynnissä olevia prosesseja tai oikeustoimia Motivaa kohtaan tai ihmisoikeuksiin ja syrjintään liittyviä tapauksia ei ole. Motiva on laatinut eettiset ohjeet, jotka perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. 1.1 Hallinto Motiva Oy:n hallitukseen kuuluivat saakka yhteiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiio (puheenjohtaja), johtaja Heli Arantola, ympäristöneuvos Antero Honkasalo, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ylitarkastaja Bettina Lemström ja toimitusjohtaja Salla Vainio. Motiva Oy:n yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Salla Vainio ja jäseninä johtaja Heli Arantola, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ympäristöneuvos Jarmo Muurman sekä hallitusneuvos Arto Rajala. Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Jouko Kinnunen. Konsernin tilintarkastaja on Oy Tuokko Ltd, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Tuokon. 4

5 2 Talous 2.1. Taloudelliset tavoitteet, niiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat tilikaudella Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011), ja tulos ennen veroja euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Konsernin liikevaihtotavoitteesta jäätiin euroa, joka selittyy asiakastilausten toteutumisena budjetoitua pienempinä. Kun palkka- ja muut kuluerät toteutuivat myös hieman budjetoitua pienempinä, jäätiin liikevoittotavoitteesta lopulta vain euroa. Keskeneräisten projektien jaksotuksessa on sovellettu osatuloutusmenettelyä. Liikkumisen ohjaukseen liittyvät palvelut, valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta sekä edellisellä tilikaudella aloitettu julkisten hankintojen neuvontapalvelu säilyttivät asemansa Motiva-konsernin palveluina. Ympäristömerkintä kasvatti tytäryhtiön liikevaihtoa. Konsernin liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden lukemissa. Konsernin liiketulos kohentui edellisvuodesta ja suurin osa tulosparannuksesta kumuloitui tytäryhtiön kannattavuuden parantumisesta. Tytäryhtiön liikevoitto kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin laskutusastetta painoi yleisen taloustilanteen myötä pidentyneet myyntiajat ja kasvanut myyntityön määrä. Konsernin taseen loppusumma oli euroa ( vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011), josta oman pääoman osuus oli euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. 2.2 Tunnusluvut Liiketoiminta sekä taloudellinen asema ja tulos Konserni Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 5,3 % 4,5 % 6,1 % Omavaraisuusaste 50,9 % 54,5 % 63,6 % Oman pääoman tuotto-% 15,8 % 13,5 % 16,3 % Emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 3,3 % 4,2 % 4,5 % Omavaraisuusaste 55,4 % 57,9 % 64,5 % Oman pääoman tuotto-% 8,2 % 12,7 % 12,5 % 5

6 2.3 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Konserni, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Emoyhtiö, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Lähipiirilainat ja -vastuut Lähipiirille ei ole annettu lainoja. Tarkemmat tiedot konserniyhtiön puolesta annetuista vastuusitoumuksista on esitetty liitetietojen kohdassa vastuusitoumukset. Hallituksen, johtoryhmän jäsenten ja toiminimenkirjoittajien sidonnaisuuksia seurataan ylläpitämällä lähipiirirekisteriä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat sidoksissa Motivan liiketoiminnan kanssa. 2.5 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeiden lukumäärä (1 ääni/osake) kpl kpl Osakepääoma , ,20 3 Henkilöstö 3.1 Henkilöstöjohtaminen Ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö on Motivan menestyksen keskeisin tekijä. Strategian keskeisinä tavoitteina on liiketoiminta- ja johtamisosaamisen sekä asiantuntijuuden kehittäminen, asiantuntijuuden pysyvyyden varmistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstöä koskevina tunnuslukuina Motivassa seurataan esimerkiksi vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja. Vuosittain tehtävässä henkilöstökyselyssä arvioidaan mm. esimiestoimintaa ja työtyytyväisyyttä. Vuonna 2013 laadittiin Motiva-konsernin eettiset ohjeet, jotka perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. Lisäksi Motivalle on laadittu poikkeusja kriisitilanteiden viestintä- ja toimintaohje. 6

7 3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 74 henkilöä, joista Motiva Oy:n palveluksessa oli 55 henkilöä. Vastaavat lukumäärät tilikaudelta 2011 olivat 72 ja 53 henkilöä. Konsernin koko henkilöstöstä vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa oli 70 henkilöä (95 %). Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli noin 44 vuotta. Työsuhteiden keskimääräinen pituus konsernissa oli 5,1 vuotta, Motiva Oy:ssä lähes 6 vuotta. Työsuhteiden keskimääräistä pituutta laskettaessa on tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien ns. vanhoina työntekijöinä siirtyneen ympäristömerkinnän henkilöstön (12 henkilöä) työsuhteet laskettu alkaneiksi vuoden 2011 alusta (Motiva Services Oy:n palveluksessa oloaika). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus konsernissa on laskenut 6 prosenttiin (2012: 13 %) Keskimääräinen lukumäärä, htv Palkat ja palkkiot, Tasa-arvo Yhtiön hallituksessa oli vuoden 2013 lopussa kolme nais- ja kaksi miesjäsentä. Konsernin henkilöstöstä naisia oli kaksi kolmannesta (49) ja miehiä yksi kolmasosa (25). Motiva Oy:n johtoryhmässä oli vuoden 2013 lopussa miehiä ja naisia yhtä paljon (4 naista ja 4 miestä). Tasa-arvosuunnitelman mukaan Motivassa kaikkia työntekijöitä kohdellaan reilusti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Työnantaja tukee naisten ja miesten sijoittumista kaikenlaisiin tehtäviin yrityksen sisällä. Tasa-arvon toteutumista selvitetään vuosittain tehtävässä henkilöstötutkimuksessa. Vastaajista 77 % oli täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / ei samaa eikä eri mieltä väittämän Yksikössämme kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kanssa. Nelikenttäanalyysin perusteella selvästi eniten yksittäisistä tekijöistä kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa kaikkien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, joka asemoituu analyysissä Motivan kehittämiskohteeksi. 3.4 Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmällä pyritään varmistamaan ja parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hallituksen ja johdon palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 500 euroa. Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2013 palkkioita euroa.hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kuusi kertaa. 7

8 Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2013 tulospalkkio perustuu liikevaihto- ja liikevoittotavoitteissa onnistumiseen. Motiva Oy:n toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 2013 aikana palkkaa euroa, josta tulospalkkiota edelliseltä tilikaudelta euroa. Vuodelta 2013 tulospalkkiota tullaan maksamaan euroa. Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline. Tilikaudella 2013 konsernin henkilöstön tavoitepalkkiojärjestelmä uudistettiin ja yhtenäistettiin. Jatkossa kaikki vähintään 6 kk:n ajan konsernin palveluksessa kohdetilikaudella olleet ja myös maksamishetkellä työsuhteessa olevat työntekijät ovat saman palkitsemismallin piirissä. Tavoitepalkitseminen on mahdollista mikäli yhtiön liikevoitto ennen tavoite- ja tulospalkkioiden maksamista ylittää vuosittain hallituksen vahvistaman kynnysarvon. Kynnysarvoksi määritetyn liikevoittotason ylityksestä voidaan tavoitepalkkioiden maksuun käyttää 40 % vuonna Tavoitepalkkio voi olla enintään 8 % henkilön kohdetilikauden säännölliseen kuukausipalkkaan perustuvasta, konserniyhtiöistä maksetusta kokonaispalkasta. Esityksen henkilökohtaisista tavoitteista, kriteereistä ja painoarvoista tekee esimies ja sen hyväksyy toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Erillisiä kriteereitä voi olla työntekijä- tai henkilöryhmäkohtaisesti 1-3 tavoitetta, jotka johdetaan henkilön tuloskortista. Motiva Oy:n henkilöstölle tullaan maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä euroa tilikaudelta Osaamisen kehittäminen ja koulutus Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään jokaisen kanssa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Keskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä ja niissä käsitellään työntekijän työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Henkilöstön kehittäminen perustuu malliin, jossa 70 % osaamisen kehittämisestä tapahtuu työn kautta asiakasprojekteissa ja niihin liittyvässä työssä, 20 % sisäisten valmennusten ja muiden osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tähtäävien tilaisuuksien kautta ja 10 % henkilökohtaisten opintojen, seminaarien, jatkotutkintojen ja muun ulkopuolisen koulutuksen kautta. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään perehdytysohjelman mukaisesti omaan tehtäväänsä sekä koko Motivan toimintaan ja toimintatapoihin ensimmäisten viikkojen aikana. Työntekijöille järjestetään koulutusta työssä käytettäviin työkaluihin tarpeen mukaan sekä tarjotaan tarpeen mukaan mahdollisuus osallistua kielikoulutukseen. Vuonna 2013 järjestettiin myyntitaitojen valmennusta 12:lle asiakastyöstä vastaavalle asiantuntijalle sekä jatkettiin aiempien vuosien viestintä- ja esiintymiskoulutusta yhdelle ryhmälle (6 henkilöä). Lisäksi asiantuntijat osallistuivat oman osaamisalueensa koulutustilaisuuksiin tavoite- ja kehityskeskusteluissa sovitun kehityssuunnitelman mukaisesti. Loppuvuodesta aloitettiin uuden talous- ja projektihallintajärjestelmän pääkäyttäjäkoulutukset. 8

9 3.6 Työterveys ja työhyvinvointi Työterveyspalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Työterveyshuolto käsittää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset sekä työ- ja toimintakyvyn hallinnan ja seurannan. Työterveyshuoltoa on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Lisäksi viime vuosina Motiva on tarjonnut halukkaille influenssarokotuksen. Sairauspoissaoloja vuoden 2013 aikana on ollut hieman edellistä vuotta enemmän, 3,7 % kokonaistyöajasta (v. 2012: 2,3 %). Työtapaturmia oli vuoden aikana 3 kpl. Motiva tukee henkilöstönsä työhyvinvointia mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Vuosittain järjestetään henkilöstön työhyvinvointitapahtuma. Työpisteiden ergonomiakartoituksia tehdään tarpeen mukaan. Edellisenä vuonna käyttöön otettu varhaisen tuen (VATU) malli on toiminut hyvin ja sen käyttöön esimiehiä on kannustettu aktiivisesti. Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä neljään osa-alueeseen: Motivaan yrityksenä, omaan yksikköön, esimieheen sekä omaan työhön. Kokonaistyytyväisyys oli parantunut tai pysynyt samalla tasolla kaikilla neljällä osa-alueella vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstötutkimuksen 2013 tulosten (maaliskuu 2014) perusteella motivalaiset kokevat, että asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat Motivaa, yritystä pidetään alallaan vaikuttavana toimijana ja motivalaiset ovat ylpeitä siitä, että ovat Motivan palveluksessa. Motivalaisten mielestä toiminta yksikössä on ammattimaista, tavoitteet ja merkitys Motivan menestymiseksi ovat tiedossa ja työilmapiiri yksikössä hyvä. Esimiestyöskentelyä arvioidaan kaiken kaikkiaan positiivisesti. Motivalaiset tietävät työnsä tavoitteet ja mitä heiltä odotetaan, voivat vaikuttaa työnsä sisältöön ja tapaan tehdä sitä sekä ovat hyviä työkavereita muille. He myös kokevat, että heitä ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan ja he ovat tyytyväisiä Motivan henkilöstöetuihin. Motiva koetaan kiinnostavaksi työpaikaksi myös tulevaisuudessa ja reilu kolmasosa myös suosittelisi Motivaa työpaikkana. Kritiikkiä motivalaiset antavat toiminnan organisoinnista ja sisäisestä tiedonkulusta Motivassa, yhteistyöstä muiden yksiköiden kanssa, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisusta ajallaan, ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista sekä palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. 4 Ympäristö Merkityksellisintä on Motivan työ, jonka avulla vähennetään ympäristöhaittoja. Motiva tuottaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille tietoa, palveluja ja ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuden huomioon ottamisessa niiden omassa toiminnassa sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Motivan omasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Motiva on seurannut vuonna 2012 laaditun Helsingin toimistoa koskevan energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteitä. Vuonna 2013 toteutettiin Motivan henkilöstön keskuudessa liikkumiskysely ja otettiin käyttöön etäneuvottelujärjestelmä. Motiva on antanut vuonna 2012 Cleantechin strategiseen ohjelmaan lupauksen vihreän kasvun edistämisestä ja kuuluu vuoden aikana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston Ilmastokumppanit hankkeeseen. Työntekijöille on laadittu toimiston ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toimintatavat, ympäristömyötäiset hankinnat, jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Motivan toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Motiva kannustaa henkilökuntaansa joukkoliikenteen käyttöön ja tarjoaa henkilöstölleen joukkoliikennelipun työsuhde-etuna. Motiva pyrkii olemaan valveutunut ja ympäristötietoinen hankkija. Motiva hyödyntää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelytoimittajia sekä asettaa omissa hankinnoissaan ympäristöasioille painoarvoa. Motiva 9

10 liittyi vuonna 2013 Ympäristömerkinnän Vihreät Valinnat -hankintaverkostoon. Motiva ylläpitää kestävien julkisten hankintojen hankintapalvelua ja neuvoo julkisen sektorin hankkijoita ja yrityksiä ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa. 5 Tulevaisuuden näkymät Keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta jatkuu vilkkaana Suomessa ja Euroopan Unionissa. Yksi Motivalle tärkeä asia on hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan kirjattu tavoite resurssi- ja materiaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä Motivan tulevaisuuden kannalta on miten EU:n energiatehokkuusdirektiivi tullaan Suomessa toimeenpanemaan ja millaisia jatkotoimenpiteitä tullaan käynnistämään valtakunnallisen materiaalitehokkuusohjelman perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustettiin Energiavirasto alkaen. Samalla sen tehtävät lisääntyvät, kun virastoon siirtyy energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Merkittävin Energiavirastoon siirtyvistä tehtävistä on työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain Motiva Oy:ltä tilaama energiatyöohjelma sekä aihepiiriin liittyvä valmistelutyö ja seuranta. Energiavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluvien energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmustoimintojen viranomaistasoisena koordinoijana. Tämän mahdolliset vaikutukset Motivan lähivuosien tehtäviin ja rooliin eivät ole toistaiseksi täsmentyneet. Motivalle on tärkeää ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa kumppanuuksia eri ministeriöiden sekä valtionhallinnon virastojen kanssa. Laajenemismahdollisuuksia vähentää taloudellinen taantuma ja valtionhallinnon talousleikkaukset. Yrityksille myytävien palveluiden lisääminen on selkeä tavoite, mikäli yleinen taloustilanne paranee. Motiva-konsernin palveluiden avulla luodaan markkinoita resurssitehokkaille tuotteille ja palveluille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Resurssitehokkuuden parantaminen parantaa myös yritysten kilpailukykyä. Motiva näkee kasvumahdollisuuksia markkinaehtoisessa energia- ja materiaalitehokkuuden konsultoinnissa. Taantumassa resurssitehokkuuden myötä saatavat taloudelliset säästöt kiinnostavat yrityksiä. Tavoitteena on, että vuoden 2012 alussa käynnistetty Energiatehokkuuspalvelut-yksikkö on kannattava vuonna Yrityksillä on tarve ja halu toimia vastuullisesti. Tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintä on hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta. 6 Merkittävät riskit Merkittävin riski tulevina vuosina Motivalle on valtion budjetissa energian ja materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen vähäisyys. Energiatehokkuuden edistämistehtävien siirtyessä Energiavirastoon Motivalta tehtävät tilaukset pienenivät merkittävästi. Mikäli energiaviraston määrärahat eivät lisäänny, myös Motiva Oy:n sidosyksikköroolissa tehtävien toimeksiantojen määrä vähenee. Jatkossakin on tärkeää pystyä säilyttämään Motivan houkuttelevuus hyvänä työnantajana tavoitellun kasvun edellyttämän asiantuntijoiden saamisen turvaamiseksi. Taloustilanteen parantuessa varsinkin energiatehokkuuden osaajista on Suomessa suuri kysyntä. Huono taloustilanne voi vähentää myös ympäristömerkinnän tuloja sekä yrityksille myytävien palveluiden määrää. Merkkitulot ovat sidoksissa yritysten liikevaihtoon. Taantumassa yritykset lykkäävät kehityshankkeitaan. Yhtiön hallitus seuraa toimivan johdon kanssa riskejä voidakseen reagoida niihin nopeasti. 10

11 Motivan hallitus, eturivissä istuu Arto Rajala, hallituksen puheenjohtaja Salla Vainio ja Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen. Takarivissä Sinikka Mustakari, Jarmo Muurman ja Heli Arantola. 7 Hallituksen esitys yhtiön voittovarojen käytöstä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,17 euroa, josta tilikauden voitto on ,63 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiöko kouk selle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 5,53 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa omaan pääomaan jätetään ,17 euroa ,17 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus 11

12 Motiva-konserni Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,25 Liiketoiminnan muut tuotot , ,99 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,01 Henkilöstökulut , ,46 Poistot ja arvonalentumiset , ,23 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,79 Liikevoitto , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut 4 632, ,17 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,62 Tuloverot , ,08 Tilikauden voitto , ,54 12

13 KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,67 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,67 Siirtosaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,82 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,27 Tilikauden voitto , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,39 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,65 Muut lyhytaikaiset velat , ,88 Siirtovelat , ,03 Vieras pääoma yhteensä , ,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,95 13

14 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut , ,05 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,99 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,71 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,33 Maksetut korot 1 780,73 408,74 Saadut korot liiketoiminnasta 6 413, ,91 Maksetut välittömät verot , ,08 Liiketoiminnan rahavirta , ,42 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,08 Investointien rahavirta , ,08 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys ) , ,34 Rahavarat tilikauden alussa , ,48 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,34 14

15 Motiva Oy TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot 1 200, ,49 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,20 Liikevoitto , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,10 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,01 Tuloverot , ,92 Tilikauden voitto , ,09 15

16 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 952, ,63 Muut pitkävaikutteiset menot ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,65 Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöosakkeet , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,28 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset konserniyhtiöltä , ,25 Myyntisaamiset muilta , ,65 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 150,00 0,00 Siirtosaamiset muilta , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,97 Vastaavaa yhteensä , ,25 16

17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,45 Tilikauden voitto , ,09 Oma pääoma yhteensä , ,12 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat konserniyhtiöiltä 9 570, ,66 Ostovelat muilta , ,95 Muut lyhytaikaiset velat , ,70 Siirtovelat konserniyhtiöiltä ,00 0,00 Siirtovelat muilta , ,82 Vieras pääoma yhteensä , ,13 Vastattavaa yhteensä , ,25 17

18 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut , ,30 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 200, ,49 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,19 Maksetut korot 746,24 339,74 Saadut korot liiketoiminnasta 4 488, ,84 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut välittömät verot , , , ,82 Liiketoiminnan rahavirta , ,37 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,08 Investointien rahavirta , ,08 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys ) , ,29 Rahavarat tilikauden alussa , ,44 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,29 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on laadittu Motiva Oy:n sekä Motiva Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Motiva Services Oy:n tilinpäätösten yhdistelmänä ottaen huomioon keskinäisten saamisten ja velkojen sekä keskinäisten liiketoimien eliminoinnit. Molempien yhtiöiden kotipaikka on Helsinki. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätös on laadittu edellisenä vuonna käytettyjä arvostus- ja jaksotusperiaatteita ja - menetelmiä noudattaen. Pysyvien vastaavien arvostaminen Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot aloitetaan hankintamenon syntymistilikauden alusta ja muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot käyttöönottokuukaudesta alkaen. Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu osatuloutuksesta johtuvat keskeneräiset työt. Osatuloutuksen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaatimiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille. Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneen työajan suhteessa hankkeelle budjetoituun kokonaistyöaikaan. Saamisten arvostaminen Saamiset on arvostettu alkuperäisen arvonsa mukaisesti tai sitä alemman todennäköisen arvon mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistoajat Muut pitkävaikutteiset menot ATK-laitteet ATK-ohjelmat Konttorikoneet Konttorikalusto 3 v 3 v 3 v 5 v 10 v 19

20 Konserni, Konserni, Emoyhtiö, Emoyhtiö, Liikevaihdon erittely Valmistusasteen mukainen liikevaihto , , , ,04 Muu liikevaihto , , , ,58 Liikevaihto yhteensä , , , ,62 Pitkäaikaishankkeiden budjetoidut tuotot yhteensä , , , ,00 Kirjattu tuotoksi valmistusasteen mukaan , , , ,02 Tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä , , , ,98 Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaan myynti , , , ,70 Vienti EU maihin , , , ,92 Vienti EU:n ulkopuolelle , ,08 0,00 0, , , , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot Vakuutuskorvaukset 0, ,49 0, ,49 Muut tuotot EU 0,00 117,50 0,00 0,00 Saadut tuet ja avustukset , , ,00 0, , , , ,49 Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu tytäryhtiön saamat avustukset Työ ja elinkeinoministeriöltä ja Ympäristöministeriöltä. 20

21 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Materiaalit ja palvelut Materiaaliostot , , , ,61 Matkakulut , , , ,57 Ulkopuoliset palvelut , , , ,50 Varaston muutos 3 018, , , , , , , ,68 Henkilöstökulut Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan rahapalkat ja palkkiot , , , ,80 Muut palkat ja palkkiot , , , , , , , ,54 Eläkekulut , , , ,24 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,67 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat laskelmaan tilivuodelta. Eläkemenot on kirjattu kuluiksi kertymisvuonna. Emoyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen vuonna 2004, jossa eläkeikä on 60 vuotta. Tytäryhtiön toimitusjohtajalle on otettu eläkevakuutus vuonna 2010 ja eläkeikä on 63 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet , , , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot ,72 0, ,72 0,00 Koneet ja kalusto , , , , , , , ,99 21

22 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , , ,73 ATK- ja muut ulkopuoliset palvelut , , , ,04 Muut kulut , , , , , , , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot, tytäryhtiö 0,00 0, , ,00 Korkotuotot ja kurssivoitot 6 413, , , ,84 Korkokulut 393,53 296,56 117,01 227,56 Muut rahoituksen kulut 1 387,20 112,18 629,23 112, , , , ,10 Tuloverot Tuloverot tilikaudelta , , , ,26 Jäännösverot edelliseltä tilikaudelta 0, ,46 0, , , , , ,92 22

23 Tasetta koskevat liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,07 Lisäykset , ,00 0, ,00 Hankintameno , , , ,07 Kertyneet sumupoistot , , , ,26 Poistot tilikaudella , , , ,18 Kertyneet sumupoistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset ,16 0, ,16 0,00 Hankintameno ,16 0, ,16 0,00 Kertyneet sumupoistot ,00 0,00 0,00 0,00 Poistot tilikaudella ,72 0, ,72 0,00 Kertyneet sumupoistot ,72 0, ,72 0,00 Kirjanpitoarvo ,44 0, ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,16 Lisäykset , , , ,08 Hankintameno , , , ,24 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Poistot tilikaudella , , , ,81 Kertyneet sumupoistot , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Tytäryhtiöosakkeet Motiva Services Oy. 100 % , ,00 23

24 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Siirtosaamisten olennaiset erät Osatuloutukset siirtosaamisissa , , , ,00 Muut siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 0,00 0,00 150,00 0,00 Muut siirtosaamiset muilta , , , , , , , ,34 Siirtovelkojen olennaiset erät Osatuloutukset siirtoveloissa , , , ,00 Jaksotetut palkkaerät , , , ,82 Muut siirtovelat konserniyhtiöille 0,00 0, ,00 0,00 Muut siirtovelat muille , , , , , , , ,82 Oma pääoma Osakepääoma , , , ,20 Ylikurssirahasto , , , ,38 Kertyneet voittovarat , , , ,45 Osingonjako , , , ,00 Tilikauden voitto , , , , , , , ,12 Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , ,54 24

25 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vastuusitoumukset Muut vastuut Rahoitus- ja takauslimiitit , , , ,00 josta käytössä ,70 0, ,70 0,00 Limiitit ovat ei-sitovia takaus- ja rahoituslimiittejä ja käytössä tilikausilla vain esitetyltä osin. Emoyhtiön limiitit ovat vakuudettomia. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset , ,00 Takaukset on annettu rahoitus- ja takauslimiiteistä, jotka eivät ole tilinpäätöshetkellä käytössä. Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,97 Myöhemmin maksettavat , , , ,44 Yhteensä , , , ,41 Käytetyt kirjanpitokirjat Päivä- ja pääkirjat Projektilaskenta Tilinpäätös atk ATK Sidottu Tositelajit Kassa- ja pankkitositteet Ostolaskutositteet Ostolaskujen maksutositteet Myyntilaskutositteet Myyntilaskujen maksutositteet Palkkatositteet Muistiotositteet Tositteet säilytetään paperitositteina. 25

26 Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2014 Salla Vainio Hallituksen puheenjohtaja Heli Arantola Sinikka Mustakari Jarmo Muurman Arto Rajala Jouko Kinnunen Toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 26

27 Tilintarkastuskertomus Motiva Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Motiva Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, jossa emoyhtiön tuloslaskelma osoittaa voittoa ,63 euroa, ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä muun vapaan oman pääoman jakamisesta on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 27

28 Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4 6 A PL Helsinki Puh

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätös 2011 Sisällys Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3 Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 14 Tilintarkastuskertomus Motiva

Lisätiedot

Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1. 31.12.2009

Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1. 31.12.2009 2 Tilinpäätös 2009 Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1. 31.12.2009 1. Toiminta Motiva Oy tuottaa ja tarjoaa energian säästöä, energia- ja materiaalitehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 SISÄLLYS 3 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 8 Motiva konserni tuloslakelma ja tase 12 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 24 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2054342-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Kuhilas Oy Tulliportinkatu 37 C, PL 3010 70701 KUOPIO 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Sivu Kansi 1 Sisällysluettelo 2 Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot