Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkriptio

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet Turvatoimenpiteet Merkinnät Hätätilanteissa toimiminen Kierrätystiedot... 3 Laitteen kuvaus Esittely Yleistietoja ominaisuuksista Kuva laitteesta Laitteiston kuvaus Laiteohjelmiston kuvaus Capture-välilehden kuvaus Library-välilehden kuvaus Kuvaus kuvanäkymästä Kuvaus analyysityönkulusta Kuvaus asetusnäkymistä Lisävarusteet... 4 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Laitteen asetukset Järjestelmäasetukset Päivämäärä ja aika Fokus Laitteen merkkivalo Huolto Verkko Verkon määrittäminen Verkon käyttäminen laitteesta Laitteen käyttäminen verkosta... 5 Käyttö Käytön vuokaavio Laitteen virran kytkeminen Alustan valitseminen Alustan asettaminen laitteeseen Kuvan ottaminen Käytettävissä olevat menetelmät Chemiluminescence-kuvaus Colorimetric-kuvaus Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 3

4 Sisällysluettelo Fluorescence-kuvaus Kuvan katseleminen Kuvatiedostojen tallentaminen ja hallitseminen Tallennuskohde Kuvien tallentaminen Tiedostonhallintavalinnat Kuvan analysoiminen Kaistan luominen Taustan vähennys Raidan tunnistus Molekyylipainon määritys Normalisointi Yhteenveto Sammuta laite Kunnossapito Laite Lisävarusteet Säännölliset tarkistukset... 7 Vianmääritys Yleiset ongelmat Kuvanlaadun ongelmat Ongelmat ohjelmistossa... 8 Tiedot... Hakemisto Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

5 1 Esittely 1 Esittely Tämän asiakirjan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita Amersham Imager 600 -järjestelmän käyttämisestä ja kunnossapitämisestä turvallisesti. Edellytykset Amersham Imager 600 -laitteen käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät: Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan turvaohjeet. Käyttäjän on tunnettava yleisten laboratoriolaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Laitteen ovat asentaneet GE -yhtiön edustajat. Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvallisuusilmoituksista, tietoja määräyksistä ja yleisen kuvauksen Amersham Imager 600 -laitteen käyttötarkoituksesta. Tässä luvussa Osa 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Katso sivua 6 8 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 5

6 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen käyttöä Amersham Imager 600 Käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen Amersham Imager 600 -järjestelmän asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä aina käyttöopas lähettyvillä, kun käytät Amersham Imager 600 -laitetta. Älä käytä Amersham Imager 600 -järjestelmää muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus Amersham Imager 600 on CCD-kamerajärjestelmä, joka tuottaa digitaalisia kuvia geeleissä tai kalvoissa olevista näytteistä kolmessa eri tilassa: kemiluminesenssi, kolorimetrinen ja fluoresenssi. Amersham Imager 600 -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAROITUS-, VAARA- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. Varoitukset VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. 6 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

7 1 Esittely 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Varotoimet VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Huomautukset HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä seuraavasti: lihavoitu kursivoitu. Kaksoispiste erottaa valikkotasot ja näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Buffer valve). Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 7

8 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tässä osassa luetellaan direktiivit ja standardit, jotka Amersham Imager 600 -laite täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-yhdenmukaisuus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Kopio EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa pyynnöstä. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi IEC , EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nro EN , IEC , FCC osa 15 B luokka A, ICES-003 luokka A, EN , EN Kuvaus Turvavaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMC-vaatimukset. Muistiinpanot EN viimeisin versio mukautettuna EN standardin mukaiseksi EN , EN /108/EY -direktiivin mukaisesti 8 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

9 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Standardi Kuvaus Muistiinpanot EN ISO EN UL94-V2 Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys Kotelon tarjoama suojausluokka Laitteiden ja lisälaitteiden osien muovimateriaalien tulenkestävyyttä koskeva turvallisuustestausstandardi FCC-standardi Tämä laite on testattu ja todettu luokan A digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi FCC-säännöstön osa 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä näiden käyttöohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Tämän laitteen käyttö asuma-alueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän edellytetään korjaavan häiriöt omalla kustannuksellaan. FCC-VAROITUS: muutokset tai muokkaukset, joita määräysten noudatuksesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta. CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 9

10 1 Esittely 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Ympäristömääräykset Direktiivi 2011/65/EU liite II 2012/19/EU ACPEIP Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien Amersham Imager 600 -laitteeseen kytkettävien laitteiden on täytettävä standardien EN /IEC tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Valonlähteet Tämän laitteen LED-valonlähteiden turvallisuus on arvioitu riskianalyysillä EN standardin mukaisesti. Amersham Imager 600, kokoonpanon mukaan, on varustettu joillakin tai kaikilla seuraavassa taulukossa luetelluilla valonlähteillä: Valonlähteet Sininen merkkivalo Vihreä merkkivalo Punainen merkkivalo Valkoinen merkkivalo Trans-UV-illuminaattori Aallonpituus 460 nm 520 nm 630 nm nm 312 nm 10 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

11 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan Amersham Imager 600 -laitteeseen liittyviä turvatoimia, turvamerkintöjä ja hätätoimenpiteitä sekä laitteen turvallista hävittämistä. Tässä luvussa Osa 2.1 Turvatoimenpiteet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 11

12 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet 2.1 Turvatoimenpiteet Esittely Amersham Imager 600 -laite saa virtaa verkkovirrasta, voidaan varustaa UV-valolla ja voi ottaa kuvia mahdollisesti vaarallisista näytteistä. Ennen laitteen asennusta, käyttöä tai huoltoa sinun on oltava tietoinen käyttöohjeissa kuvatuista vaaroista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä Amersham Imager 600-laitetta muulla kuin oppaassa (Käyttäjän opas) kuvatulla tavalla. VAROITUS Tämän laitteiston käyttäminen muilla kuin käyttäjädokumentaatiossa määritetyillä tavoilla voi aiheuttaa fyysisiä vaurioita valosäteilylle altistumisen, sähköiskun tai käynnissä olevan osan koskettamisen aiheuttaman loukkaantumisen vuoksi. VAROITUS Älä käytä laitetta, jos havaittavissa on savua, outoja ääniä tai hajuja tai jos laite kuumenee tavallista enemmän. Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Lopeta käyttö välittömästi katkaisemalla virta virtakytkimellä ja irrottamalla laite pistorasiasta. Ota yhteys GEn paikalliseen edustajaan ja pyydä korjausta. VAROITUS Älä taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa äläkä anna sen jäädä puristuksiin laitteen alle, sillä se saattaa vioittua. Viallisen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä GEn paikallista edustajaa vaihtamaan vialliset virtajohdot. 12 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

13 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. VAROITUS Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tukos voi aiheuttaa ylikuumenemista ja toimintahäiriöitä. Jotta jäähdytys on riittävää, on varmistettava, että laitteen edessä on vähintään 40 cm vapaata tilaa ja sivuilla seiniin tai muihin laitteisiin väliä ainakin 10 cm. Henkilösuojaus VAROITUS Vaaralliset aineet.noudata vaarallisia kemikaaleja käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata järjestelmän turvallista käyttöä ja kunnossapitoa koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. VAARA Laitteessa on turvallisuuslukitus. Jos lukitus on epäkunnossa tai sitä on peukaloitu, laitteesta voi säteillä UV-valoa ja näkyvää valoa, mikä voi aiheuttaa iholle palovammoja ja heikentää näköä. Älä avaa laitteen luukkua toiminnan aikana, kun RUN-valo palaa. Jos luukku avataan ja laite jatkaa toimimista, sammuta laite välittömästi ja ota yhteyttä GE -yhtiön huoltoon. VAARA Älä koske UV-yksikköön UV-altistuksen jälkeen. Se aiheuttaa palovammavaaran. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 13

14 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet Asennus VAROITUS Koska laite on raskas, ota yhteyttä GE -yhtiön huoltohenkilöstöön, kun liikutat tai siirrät laitteen pääosaa. Jos laite putoaa, se voi rikkoutua, tai sinä voit loukkaantua pahasti, jos laite putoaa jalallesi. VAROITUS Virtajohto. Käytä vain GE -yhtiön toimittamia tai hyväksymiä virtajohtoja, joissa on hyväksytyt pistokkeet. VAROITUS Suojamaadoitus. Amersham Imager 600 -laitteet on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. VAARA Amersham Imager 600 on kiinnitettävä ennen kuljetusta tai siirtämistä. Pyydä GE -yhtiöltä ohjeita ennen laitteen kuljettamista. HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja Ethernet-porttiin. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. HUOMIO Vain IEC sertifioituja laitteita ja kaapeleita saa käyttää liittämään laitteen. 14 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet Käyttö VAROITUS Älä käytä laitetta altaassa, altaan lähellä tai kosteissa (suhteellinen kosteus yli 70 %) tai pölyisissä tiloissa. Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. VAROITUS Älä kosketa ukonilman aikana virransyöttöpistokkeeseen, koska se voi aiheuttaa sähköiskun. VAARA Käytä Amersham Imager 600-kolonnin käytön ja huoltotoimenpiteiden aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. Suojalasit Suojakäsineet Suojajalkineet, joissa on mielellään metallinen kärkivahviste VAARA Näytteen valmistelussa käytettyjä reagensseja on käytettävä valmistajien ohjeiden mukaisesti. VAARA Älä nojaa näyteluukkuun. VAARA Avaa tai sulje laitteen luukku kahvan avulla. VAARA Laitteen päälle ei saa asettaa painavia esineitä. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Käsittele näytealustoja ja tablettitietokoneita huolellisesti, jotteivät ne putoa. VAARA Älä kosketa laitteen valonlähdettä. Valonlähde voi olla kuuma. VAARA Älä jätä näytteitä laitteeseen kuvauksen jälkeen. Muuten ne voivat pilaantua ja vaurioittaa laitetta. VAARA Älä poista laitteiston keskinäislukitusta käytöstä, koska UV-valoa voi säteillä, jos luukku avataan. HUOMIO Älä käytä muita kuin määritettyjä USB-laitteita. Se voi aiheuttaa laitteiston toimintahäiriön. HUOMIO Älä käytä USB-portteja ulkoisten laitteiden lataamiseen. Se voi aiheuttaa laitteiston toimintahäiriön. HUOMIO Useiden tietokoneiden liittäminen yhteen laitteeseen voi heikentää suorituskykyä. Samanaikainen käyttö voi aiheuttaa tietojen häviämistä. 16 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet HUOMIO Älä liitä lisävarusteita, kuten tietokoneita, monitoreita tai näppäimistöjä laitteeseen käytön aikana, koska tämä voi pysäyttää kuvauksen tai aiheuttaa tietojen häviämisen. HUOMIO Älä katkaise virtaa toiminnan aikana, koska se voi aiheuttaa tietojen häviämistä ja vahingoittaa Compact flash -asemaa. Katkaise virta vain hätätilanteessa. HUOMIO Älä avaa laitteen luukkua kuvauksen aikana, kun RUN-valo osoittaa laitteen olevan käynnissä. Tämä pysäyttää kuvauksen, eikä tietoja tallennu. HUOMIO Suurten tiedostomäärien siirtäminen liitetylle tietokoneelle käytön aikana voi heikentää järjestelmän suorituskykyä. HUOMIO Älä koske valonlähteen ikkunoihin, koska naarmut tai lika voivat heikentää suorituskykyä. HUOMIO Tablettitietokonetta ei voi ladata tällä laitteella. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet HUOMIO Kun liität järjestelmään ulkoisen monitorin, käytä sellaista, jossa on SVGA-resoluutio. Heikkoresoluutioisessa monitorissa ei näy toimintopainikkeita. Kunnossapito VAROITUS Sähköiskun vaara. Vain GE -yhtiön valtuuttama huoltohenkilöstö saa tehdä laitteen korjaukset ja muutokset. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. VAROITUS Älä käytä liiallista määrää nestettä Amersham Imager 600 -laitteen puhdistamiseen. Seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö tai sähköisku. VAARA Käytä Amersham Imager 600-kolonnin käytön ja huoltotoimenpiteiden aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. Suojalasit Suojakäsineet Suojajalkineet, joissa on mielellään metallinen kärkivahviste VAARA Katkaise virta virtakytkimellä ennen laitteen sisäosien puhdistusta. 18 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimenpiteet VAARA Amersham Imager -kuvantamislaitteen mallien 600 UV, 600 QC ja 600 RGB UV-lamput sisältävät elohopeaa, joka täytyy kierrättää tai hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. HUOMIO Älä käytä puhdistukseen hankaavia materiaaleja, kuten hankaussientä. Tämä voi aiheuttaa laitteelle vaurioita. HUOMIO Hävitä tablettitietokone käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. HUOMIO Kun teet laitteelle kunnossapitoa, poista tablettitietokone. Jos se putoaa jalkasi päälle, se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 19

20 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Amersham Imager 600 -laitteen ulkopuolella oleva merkintä kuvaa tekniset tiedot ja varotoimet, joita tarvitaan laitteen käyttämisessä turvallisesti. Tässä osassa luetellaan ja selitetään merkintöjen sisältämät symbolit sekä laitteessa käytetyt lisäsymbolit. Amersham Imager 600 -laitteen sarjanumero Amersham Imager 600 -laitteen sarjanumero näkyy laitteen takana olevasta merkinnästä. Merkinnöissä käytetyt symbolit Laitteen merkinnöissä käytetään seuraavia symboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Laite noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia Laite noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. 20 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

21 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Tämä symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuote sisältää enemmän vaarallisia materiaaleja kuin mitä on määritetty kiinalaisessa standardissa SJ/T , Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa. Tämä symboli osoittaa, että laitteen on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL on laitos, joka Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusviraston (OSHA:n) hyväksymänä täyttää Yhdysvaltain liittovaltion (Code of Federal Regulations) - säännöstön lain 29 (29 CFR) osan lailliset vaatimukset. N3732 Etiketin ja lisäsymbolien sijainti Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 21

22 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Lisätietoja symboleista on kohdassa Osa 3.4 Laitteiston kuvaus, sivulla 29. Symboli Kuvaus On/Off-kytkin I/O DVI-D Power -kytkin I: virran kytkentä O: virran katkaisu DVI-D-monitorin liitäntä USB-portti Ethernet-portti Huomio: kuuma pinta 22 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

23 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.3 Hätätilanteissa toimiminen Hätätilanteessa: Katkaise virta painamalla laitteen oikeassa sivussa alhaalla oleva Power-kytkin O-asentoon. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 23

24 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Esittely Tässä osassa on tietoja Amersham Imager 600 -laitteen poistamisesta käytöstä. Dekontaminaatio Laite ja lisävarusteet on puhdistettava epäpuhtauksista ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia jätteiden hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettava. Näytteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun Amersham Imager 600 poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen Amersham Imager 600 -mallien 600 QC, 600 UV ja 600 RGB lamput sisältävät elohopeahöyryä. Nämä on kierrätettävä tai hävitettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä vaan kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. 24 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

25 3 Laitteen kuvaus 3 Laitteen kuvaus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa on esitetty yhteenveto Amersham Imager 600 -laitteen ominaisuuksista ja laitteen eri kokoonpanoista. Se sisältää myös kuvaukset laitteiston osista, ohjelmiston näytöistä ja toiminnoista. Ohjelmiston pienten muutosten takia tämän oppaan näyttökaappaukset voivat olla hieman erilaisia kuin todellinen ohjelmisto. Yleiset toiminnot ovat kuitenkin samoja. Tässä luvussa Osa 3.1 Esittely 3.2 Yleistietoja ominaisuuksista 3.3 Kuva laitteesta 3.4 Laitteiston kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus 3.6 Lisävarusteet Katso sivua Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 25

26 3 Laitteen kuvaus 3.1 Esittely 3.1 Esittely Amersham Imager 600 on kuvantamislaite, joka on tarkoitettu tunnistamaan ja kvantifioimaan geeleissä tai kalvoissa olevia proteiineja tai DNA:ta. Jäähdytettyä 3,2 megapikselin CCD-kameraa käytetään ottamaan korkearesoluutioisia digitaalisia kuvia elektroforeesilla tai western-blottauksella saaduista geelien ja kalvojen proteiini- ja DNA-raidoista. Laite voi ottaa kuvia kemiluminesenssi-, fluoresenssi- ja kolorimetrinäytteistä järjestelmän kokoonpanon mukaan. Laite sisältää analyysiohjelmiston. Laitetta voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin yliopistoissa ja lääke- ja luonnontieteiden alalla. 26 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

27 3 Laitteen kuvaus 3.2 Yleistietoja ominaisuuksista 3.2 Yleistietoja ominaisuuksista Seuraavassa on luettelo Amersham Imager 600 -laitteen ominaisuuksista: Erittäin herkkä 3,2 megapikselin CCD-kamera Nopeasti jäähtyvä detektori Valmis käyttöön 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen Tablettitietokoneen liitäntä saatavilla Erittäin tarkka kemiluminesenssikuvaus Yhdistetyn värillisen kemiluminesenssinäytekuvan ja valkoisen valon värimerkkiaineen kuvan luonti Fluoresenssikuvaus käyttämällä sinistä, vihreää ja punaista Epi-valonlähdettä ja UV trans -illuminaattoria Kolorimetrisesti värjättyjen geelien tai kalvojen värikuvat, jotka on saatu valkoisen valon valaistuksella Värjättyjen geelien tarkka kvantifiointi valkoisella trans-valaistuksella Intuitiivinen malli ja helppokäyttöinen kuvananalysointityönkulku Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 27

28 3 Laitteen kuvaus 3.3 Kuva laitteesta 3.3 Kuva laitteesta Amersham Imager 600 -laitetta käytetään langattomasti liitetyltä tablettitietokoneelta. Sitä voidaan myös käyttää langallisesta kosketusnäytöstä tai monitorista hiiren avulla. Seuraava kuva esittää Amersham Imager 600 -laitteen kokoonpanon tablettitietokoneen kanssa. 28 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

29 3 Laitteen kuvaus 3.4 Laitteiston kuvaus 3.4 Laitteiston kuvaus Kunkin mallin pääosat Amersham Imager 600 -laitetta on neljää mallia. Amersham Imager 600 -laitteessa on eri osia ja toimintoja mallin mukaan. Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri mallien toiminnot ja osat. Toiminnot Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Ohjausohjelmisto kuvaamiseen ja analysointiin X X X X Kemiluminesenssi CCD-kamerapää mukaan lukien linssi X X X X Epi valkoisen valon lähde X X X X Suodattimen vaihdin X X X Trans-UV-valonlähde X X X Trans-valkoisen valon lähde X X Sininen, vihreä ja punainen Epi -valonlähde X Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 29

30 3 Laitteen kuvaus 3.4 Laitteiston kuvaus Amersham Imager 600 -laitteen ulkopuoli Seuraavassa kuvassa on esitetty laitteen pääasialliset ulkoiset laitteiston osat Osa 1 2 Nimi USB-portti Virtapainike ja merkkivalot Kuvaus USB 2.0 -portti USB flash -aseman liittämiseen. Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. On/Off-painike: Kytke virta painamalla painiketta. Katkaise virta painamalla painiketta uudelleen. Power: merkkivalo palaa (valkoisena), kun laitteeseen on kytketty virta. Run: merkkivalo palaa (sinisenä), kun laite on käynnissä tai jos Instrument indicator on valittu. Error: merkkivalo palaa (punaisena), kun laitteessa on toimintahäiriö. 30 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

31 3 Laitteen kuvaus 3.4 Laitteiston kuvaus Osa Nimi Tablettitietokoneen telakka Luukku Virtakytkin Virtaliitäntä DVI-D-portti USB-portti Ethernet-portti Kuvaus Telakkaan mahtuu seuraavan kokoisia ja painoisia tablettitietokoneita: Leveys: mm Korkeus: 183,5 186 mm Syvyys: 9,5 mm tai vähemmän Paino: 750 g tai vähemmän Jotkin tablettitietokoneet eivät sovi telakkaan kulmien muodon vuoksi. Tablettitietokonetta ei voi ladata tällä laitteella. Laitteen luukku Vaihtokytkin: I: virran kytkentä O : virran katkaisu Verkkovirtajohdon liitäntä. Vain digitaalisen DVI-monitorin liitäntäportti. Portti muille ulkoisille laitteille, esimerkiksi tulostimelle. Tablettitietokonetta ei voi ladata tällä laitteella. Verkkokaapelin liitäntä. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 31

32 3 Laitteen kuvaus 3.4 Laitteiston kuvaus Amersham Imager 600:n sisäpuoli Alla esitetyssä kuvassa näkyvät laitteen sisällä olevat pääosat Osa Nimi Ylempi alustanohjain Alempi alustanohjain Trans-White -valonlähde Trans-UV-valonlähde Epi-valonlähde Epi-valonlähde Suodattimen vaihdin Kuvaus Ohjaimet, jotka tukevat alustaa ja asettelevat sen oikeaan asentoon. Ohjaimet, jotka tukevat alustaa ja asettelevat sen oikeaan asentoon. Valkoinen valo UV-valo Malleissa 600, 600 UV ja 600 QC: valkoisen valon lähde Mallissa 600 RGB: valkoinen valo plus sininen, vihreä ja punainen valonlähde Valkoinen valo Suodattimen vaihtoyksikkö 32 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

33 3 Laitteen kuvaus 3.4 Laitteiston kuvaus Amersham Imager 600 -laitteen merkkivalot Seuraavassa taulukossa on kuvattu laitteen etupuolella, On/Off-painikkeen oikealla puolella olevien merkkivalojen eri tilat. Tila POWER RUN ERROR Merkinnän tyyppi ja tiheys Valkoinen valo Sininen valo Punainen valo Off Käynnistys X Vilkunta ~ 1 Hz Vilkkuu = 0,5 s / sammunut = 0,5 s Valmiustila / virta kytketty X Katkeamaton valo Varattu/toiminta X X Katkeamaton valo Virhe X X Vilkunta ~ 1 Hz Vilkkuu = 0,5 s / sammunut = 0,5 s Sammuttaminen X Vilkunta ~ 1 Hz Vilkkuu = 0,5 s / sammunut = 0,5 s Virransäästö X Vilkkuu hitaasti ~ 0,5 Hz Vilkkuu = 0,5 s / sammunut = 1,5 s Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 33

34 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Esittely Amersham Imager 600 -ohjelmisto ohjaa sinut kuvien ottamisen ja kuvatietojen analysoimisen työnkulun läpi. Ohjelmistoa käytetään tavallisesti langattomasti liitetyltä tablettitietokoneelta, joka on asetettu telakkaan laitteen etupuolelle. Tässä osassa on kuvattu ohjelmiston pääasialliset osat ja toiminnot. Ohjelmistoa voidaan ohjata kannettavalta tablettitietokoneelta, kaapelilla liitetystä kosketusnäytöstä tai monitorista hiiren avulla. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella järjestelmän kokoonpanon mukaan. Lisätietoja järjestelmän kokoonpanoista on kohdassa Osa 3.4 Laitteiston kuvaus, sivulla 29. Tämän kohdan sisältö Tämä kohta sisältää seuraavat: Osa Capture-välilehden kuvaus Library-välilehden kuvaus Kuvaus kuvanäkymästä Kuvaus analyysityönkulusta Kuvaus asetusnäkymistä Katso sivua Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

35 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Capture-välilehden kuvaus Capture-välilehden kuvaus SPARAD UNDER FEL NAMN Capture-näkymä Capture-välilehti tulee näkyviin oletuskäynnistysnäyttönä, kun Amersham Imager 600 -laitteeseen ja tablettitietokoneeseen on kytketty virta ja käynnistystoimenpide on päättynyt. Sen avulla voit valita kuvankaappausmenetelmän ja määrittää valotuksen tiedot. Näyttö muuttuu menetelmän valinnan mukaan. 13 Seuraavassa kuvassa on kuvattu Capture-välilehden perusosat Osa Toiminto 12 Valittu kuvankaappausmenetelmä. Capture välilehti kuvankaappausmenetelmän valitsemiseen ja valotuksen aloittamiseen. Alue, joka näyttää valitun menetelmän valinnat. Settings-näkymän avaamisen asetuskuvake. Ohjekuvake tilannekohtaisen ohjeen avaamiseen. Start valotuksen käynnistyspainike. Päivämäärä ja aika. Asetetun alustan asento. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 35

36 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Capture-välilehden kuvaus Osa 9 Toiminto Laitteen CCD status, joka on joko vihreä = CCD-lämpötila on määritysten sisällä ja laite on valmis käyttöön. oranssi = CCD-lämpötila ei ole määritysten sisällä. Odota vihreää valoa ennen jatkamista. Menetelmäkohtaiset näytöt Näytössä näkyy valittu kuvankaappausmenetelmä ja menetelmään liittyvät valinnat. Järjestelmän määritysten mukaan sinulla on ehkä pääsy kaikkiin menetelmiin. Seuraavassa osassa on kuvattu kaikki Amersham Imager 600 -tuoteperheessä käytettävissä olevat menetelmänäytöt. Lisätietoja järjestelmän kokoonpanoista on kohdassa Osa3.4 Laitteiston kuvaus, sivulla29. Chemiluminescence Seuraavassa kuvassa on esitetty Capture-välilehden pääosat, kun oletusasetuksena on Chemiluminescence-kuvankaappausmenetelmä ja automaattisena valotusaikana Auto Osa 1 Toiminto Chemiluminescence -painike: valittu kemiluminesenssi-kuvankaappausmenetelmä. 36 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

37 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Capture-välilehden kuvaus Osa 2 3 Toiminto Colorimetric marker-valintaruutu: käytä valintaruutua näytteisiin, joissa on kolorimetrinen merkki. Avattava Exposure-valikko: valitse kemiluminesenssi-kuvankaappauksen valotusvalinta: Auto, Semi-Auto, Manual ja Incremental. Lisätietoa manuaalisista ja vaiheittaisista asetuksista on kohdassa, sivulla Start -painike: aloita kuvankaappaus tällä painikkeella. Colorimetric Seuraavassa kuvassa on esitetty Capture-välilehden osat, kun on valittu Colorimetric-kuvankaappausmenetelmä. 13 Lisätietoa yleisistä osista on kohdassa Capture-näkymä, sivulla Osa Toiminto Colorimetric-kuvankaappausmenetelmä valittu 11 7 Kolorimetrisen kuvankaappausmenetelmän valinta-alue: 9 8 Epi-illumination (tässä valittu) 6 5 Trans-illumination Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 37

38 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Capture-välilehden kuvaus Fluorescence Seuraavassa kuvassa on esitetty Capture-välilehden osat, kun on valittu Fluorescence-kuvankaappausmenetelmä. Näyttö muuttuu valittujen valintojen mukaan ja ei-käytettävissä olevat valinnat muuttuvat harmaiksi. 13 Lisätietoa yleisistä osista on kohdassa Capture-näkymä, sivulla Osa 1 Toiminto Fluorescence-kuvankaappausmenetelmä valittu Kuvankaappausmenetelmän 11 valinnat: 9 Epi-RGB (tässä valittu) Custom Trans-UV 3 Exposure-valinnat: Auto (tässä valittu) Semi-Auto Manual Lisätietoa manuaalisista asetuksista on kohdassa, sivulla Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

39 3.5.2 Library-välilehden kuvaus Library-välilehdessä voidaan etsiä ja hallita kuvatiedostoja. Alla esitetyssä kuvassa näkyvät Library-välilehden pääosat Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Library-välilehden kuvaus Osa 1 Toiminto Luettelo tiedostoista valitussa paikassa. Valittu tiedosto on korostettu sinisellä. Sinun täytyy ehkä selata näkymiä tai siirtyä näkymästä toiseen, jotta näet kaikki tiedostot Valittu tiedostosijainti (tässä esimerkissä laitteessa). Näytä tiedoston tallennusvalinnat, esimerkiksi USB flash -asema tai verkkosijainnit. Valitse pudotusvalikosta lisää tiedostosijainnin valintoja. Search-kenttä: etsi tiettyjä tiedostoja kentän avulla. Clear-painike: tyhjennä hakukenttä tällä painikkeella. Selauspainikkeet ja -palkki: Selaa näkyvän tallennettujen tiedostojen luettelon tiedostoja palkilla tai painikkeilla. Valittu Sort -vaihtoehto: näytä tiedoston lajitteluvalinnat valitsemalla avattava valikko: Name nimi Date päivämäärä Method menetelmä Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 39

40 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Library-välilehden kuvaus Osa Toiminto Näkyvä luettelo saatavilla olevasta luettelomäärästä: vaihda luettelosta toiseen nuolipainikkeilla. Valittujen tiedostojen määrä. Select all-/deselect all-painike: valitse kaikki näkyvät tiedostot tai poista tiedostojen valinta painikkeilla. Delete-painike: poista valitut (merkityt) tiedostot tällä painikkeella. Rename-painike: nimeä tallennettu tiedosto uudelleen tällä painikkeella. Copy/Move-painike: kopioi tai siirrä valittuja tiedostoja tällä painikkeella. Open-painike: avaa valittu tiedosto/tiedostot tällä painikkeella. 40 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

41 3.5.3 Kuvaus kuvanäkymästä 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus kuvanäkymästä Kuvan ottamisen jälkeen otettu kuva tai kuvat tulevat näkyviin. Alla esitetyssä kuvassa näkyvät kuvanäkymän pääosat Osa 1 Toiminto Otetun kuvan näyttö. Vaiheittainen valotus tuottaa useita kuvia, jotka näkyvät kaksi kerrallaan valotuksen aikana. Selaa kuvia eteenpäin- ja taaksepäin-nuolipainikkeilla, jotka ovat kuvan oikealla puolella Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 41

42 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus kuvanäkymästä Osa 2 Toiminto Otettujen kuvien välilehdet. Sininen teksti ja kehys korostavat näkyvät kuvat. Yhdistelmäkuva tulee näkyviin valittaessa vähintään kaksi kuvaa. Lisätietoja eri kuvausmenetelmillä otetuista näkyvistä kuvista on kohdassa Osa 5.5 Kuvan ottaminen, sivulla 84. Jos kolorimetrinen merkki oli valittuna, välilehdissä näkyy Sample ja Marker. Jos tehtiin monikanavainen fluoresenssikaappaus, välilehdissä 1 näkyvät valitut kanavat Blue, Green, ja Red Tietokuvake: avaa tällä kuvakkeella lisätietoja kuvasta ja valotuksesta, kuten kuvatiedoston nimi ja valotusaika. 42 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

43 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus kuvanäkymästä Osa 4 Toiminto Kuvatyökalujen valikko: muokkaa otetun kuvan asetuksia työkaluilla ja katsele kuvasta lisätietoja. Display Zoom Contrast Intensity tool Lisätietoja kuvatyökaluista on kohdassa Kuvatyökalut, sivulla Valittu kuvatyökalu- ja valintanäkymä: Display on oletusnäkymä. Done-painike: poistu näkymästä tallentamatta tällä painikkeella. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan peruutus. Tämä estää kuvien poistamisen vahingossa Save-painike: tallenna kuva tällä painikkeella. Katso lisätietoja kohdasta Osa 5.7 Kuvatiedostojen tallentaminen ja hallitseminen, sivulla 116. Analyze-painike: Avaa Analyze-näkymä tällä painikkeella. Katso lisätietoja kohdasta Osa 5.8 Kuvan analysoiminen, sivulla 128. Print-painike: tulosta kuva tällä painikkeella. Tulostustoiminto edellyttää, että laite on liitetty USB-tulostimeen. Jos tulostin täytyy asentaa, ota yhteyttä GE -yhtiön edustajaan. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 43

44 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus analyysityönkulusta Kuvaus analyysityönkulusta Tässä osassa kuvataan analyysityönkulun vaihtoehdot. Työnkulku mahdollistaa kuvatietojen analysoinnin. Avaa analyysityönkulku valitsemalla Analyze-painike. Painike on käytettävissä kuvaamisen jälkeen tai avattaessa jo otettu kuva. Työnkulku sisältää viisi vaihetta ja tulokset yhteenvetona. Vaiheen päättymisen jälkeen siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Next-painike. Katso lisätietoja kohdasta Osa5.8 Kuvan analysoiminen, sivulla 128. Kuvaus Seuraavassa kuvassa on esitetty aloitusnäyttö ja analyysin ensimmäinen vaihe Osa Toiminto Contrast-painike: muuta kuvan kontrastia tällä painikkeilla. Image view -painike: aktivoi kuvanäkymä tällä painikkeella. Lane profile -painike: erottele graafiset kaistaprofiilit tällä painikkeella. Zoom out -painike: loitonna tällä painikkeella. Zoom in -painike: lähennä tällä painikkeella. Analyze workflow -painikkeet: siirry analyysityönkulussa näillä painikkeilla. 44 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

45 Analyysivaihtoehdot Seuraavassa kuvassa on kuvattu työnkulun vaiheet ja vaihtoehdot. 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus analyysityönkulusta Vaihe 1 Kuva vaiheesta Kuvaus Avaa kaistan luomisen vaihe painikkeella Lane Creation -vaihtoehtoa käytetään määrittämään ja sijoittamaan kaistat, joita käytetään myöhemmässä analyysissä. 2 Avaa taustan vähennyksen vaihe painikkeella Background -vaihtoehtoa käytetään valitsemaan taustavähennyksen menetelmä. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 45

46 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus analyysityönkulusta Vaihe 3 Kuva vaiheesta Kuvaus Avaa raidan havaitsemisen vaihe painikkeella Band Detection -vaihtoehtoa käytetään havaitsemaan kunkin määritetyn kaistan raita. 4 Avaa MW-kalibroinnin vaihe painikkeella MW Calibration -vaihtoehdolla luodaan molekyylipainon kalibrointikäyrä valitun vakiomerkin perusteella. 5 Avaa normalisoinnin vaihe painikkeella Normalization-vaihtoehdolla valitaan normalisoinnissa käytettävät raidat. 46 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

47 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus analyysityönkulusta Vaihe 6 Kuva vaiheesta Kuvaus Avaa yhteenveto painikkeella Summary-vaihtoehdolla esitetään yhteenveto analyysin tulostiedoista. Tallenna analyysitiedot yhdessä kuvatiedoston kanssa Save-painikkeella. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 47

48 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus asetusnäkymistä Kuvaus asetusnäkymistä Tässä osassa kuvataan eri asetusnäkymät ja valinnat. Yleisasetusnäkymä Asetusnäkymässä olevilla asetusvalinnoilla voit määrittää laitteen määrityksiä. Asetusnäkymä tulee näkyviin valitsemalla asetuskuvake: Alla esitetyssä kuvassa näkyvät Settings-näkymän pääosat. Lisätietoja on kohdassa Osa 4.3 Järjestelmäasetukset, sivulla Osa Toiminto Back -painike: sulje asetusnäkymä ja palaa edelliseen näkymään tällä Instrument indicator painikkeella. Network-painike: määritä DHCP:tä tai staattista IP:tä käyttävä verkko. Show mouse cursor-valintaruutu: näytä hiiren kursori liitetyssä ulkoisessa monitorissa valitsemalla valintaruutu. Instrument indicator-painike: aktivoi tablettitietokoneeseen liitetty laite ja sytytä laitteen Run-merkkivalo tällä painikkeella. Date & Time -painike: määritä laitteen päivämäärä ja aika tällä painikkeella. Focus-painike: säädä fokusta tällä painikkeella. Sleep-painike: määritä aika, kun automaattinen CCD-jäähdytys lakkaa käyttämättömyysjaksojen jälkeen. 48 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

49 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus asetusnäkymistä Osa 8 9 Toiminto Service-painike: näytä laitteen sarjanumero, versionumero ja avaa Software update ja Export log. Save locations -painike: lisää uusi verkkosijainti kuvatiedostojen tallennusta varten tai muokkaa tai poista verkkosijainteja. Näppäimistö Näppäimistö tulee näkyviin, kun valitset tekstikentän kirjoittamista varten. Esimerkkejä tekstikentistä ovat: Search, Optional image name prefix, Comment tai Rename. Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa esitetään näppäimistön pääosat. Vasemmalla esitetyssä kuvassa näkyy aakkosellinen näkymä näppäimistöstä (jossa on pieniä kirjaimia). Oikealla esitetyssä kuvassa näkyy näppäimistön numero- ja symbolinäkymä Osa Toiminto Kirjoitettu teksti näkyy tekstikentässä. Clear-painike: Poista kaikki kirjoitettu teksti tekstikentästä painikkeella. Näppäimistöalue: kirjoita 15 tekstiä näppäimistöllä. 14 Delete-painike: poista yksi kirjain kerrallaan painamalla tätä painiketta. Enter-painike: luo uusi rivi tällä painikkeella. Vaihtopainike: vaihda näppäimistöön isot kirjaimet tällä painikkeella. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 49

50 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus asetusnäkymistä Osa Toiminto Navigointipainikkeet: siirry edestakaisin kirjoitetussa tekstillä näillä painikkeilla. Done-painike: tallenna muutokset tällä painikkeella. Space-painike: lisää välilyönti tällä painikkeella. Cancel-painike: palaa edelliseen ikkunaan muutoksia tallentamatta tällä painikkeella. abc-painike: vaihda näppäimistöön pienet kirjaimet tällä vaihda näppäimistöön numerot ja symbolit tällä painikkeella. Palaa kirjainnäppäimistöön abc- tai ABC-painikkeella. Set exposure time -näkymä tulee näkyviin, kun valitaan Manual- tai Incremental -valotus pudotusvalikosta ja sen jälkeen Exposure time -painike tai Interval time -painike. Sen avulla voit määrittää valotusajan manuaalisesti. Alla esitetyssä kuvassa näkyvät Set exposure time -näkymän pääosat Set exposure time -ikkunassa näkyvä aika on oletusarvoisesti edellisessä kuvauksessa käytetty valotusaika. Aika voidaan asettaa vähintään 0,1 sekunnista enintään 60 minuuttiin. Osa 1 Toiminto Cancel-painike: palaa Capture-välilehteen muutoksia tallentamatta. 50 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

51 3 Laitteen kuvaus 3.5 Laiteohjelmiston kuvaus Kuvaus asetusnäkymistä Osa Toiminto Reset-painike: nollaa valotusaika tällä painikkeella. Aikayksiköiden alue: Pidennä tai lyhennä valotusaikaa Minutes, Seconds tai 1/10 sec plus- tai miinuspainikkeilla. Näppäimistö: Siirry Minutes-, Seconds- ja 1/10 sec-kenttien välillä oikeilla ja vasemmilla nuolipainikkeilla. Aktiivinen kenttä näkyy sinisenä aikayksikköalueella. Aseta valitun kentän aika napauttamalla numeropainikkeita. Nuolipainikkeet: siirry minuuttien, sekuntien ja 1/10 sekuntien välillä aikayksikköalueella painikkeiden avulla. Set-painike: tallenna muutokset tällä painikkeella. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 51

52 3 Laitteen kuvaus 3.6 Lisävarusteet 3.6 Lisävarusteet Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet Seuraavassa taulukossa on esitetty Amersham Imager 600 -laitteen lisävarusteet. Lisävarusteet vaihtelevat mallista toiseen. Osa Kuvaus Koodinro Malliin liittyvää: Musta alusta, merkitty Black Tray Kaikki mallit UV Trans -alusta, merkitty UV Trans Tray (läpinäkyvä) UV 600 QC 600 RGB Valkoinen Trans -alusta, merkitty White Trans Tray QC 600 RGB Valkoinen sisäke, merkitty White Insert (käytettäväksi Black Tray-alustan kanssa tarvittaessa) Kaikki mallit Diffuusiolevy, merkitty Diffuser Board (valkoisen valon Transillumination) QC 600 RGB 52 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

53 3 Laitteen kuvaus 3.6 Lisävarusteet Osa Kuvaus Koodinro Malliin liittyvää: Amersham Imager 600 Operating Instructions Kaikki mallit Verkkovirtajohto (Pohjois-Amerikkaan) Kaikki mallit Verkkovirtajohto (Eurooppaan) Kaikki mallit DVD, jossa on käännökset oppaasta Amersham Imager 600 Operating Instructions Kaikki mallit Tilattavat lisävarusteet Osa Kuvaus Koodinro Malliin liittyvää: Geelilevyt 17 x 25 (UV- Trans-alustaan) UV 600 QC 600 RGB Päivitysvalinnat Osa/kuvaus Koodinro Malliin liittyvää: AI600-päivitys 600 malliin 600 UV Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 53

54 3 Laitteen kuvaus 3.6 Lisävarusteet Osa/kuvaus AI600-päivitys 600 UV malliin 600 QC AI600-päivitys 600 QC malliin 600 RGB AI600-päivitys 600 UV malliin 600 RGB Koodinro Malliin liittyvää: 600 UV 600 QC 600 UV 54 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

55 4 Asennus 4 Asennus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa on tietoja Amersham Imager 600 -laitteen käyttöpaikan valmistelusta, verkkoyhteyksien määrittämisestä sekä järjestelmän asetusten määrittämisestä. Amersham Imager 600 -laitteen saavat asentaa tai kuljettaa vain GE -yhtiön valtuuttama henkilöstö. Laite sisältää osia, jotka voivat vahingoittua, ellei niitä kiinnitetä kuljetuksen ajaksi ja käsitellä oikein. Tässä luvussa Osa 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.2 Laitteen asetukset 4.3 Järjestelmäasetukset 4.4 Verkko Katso sivua Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 55

56 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Ympäristö Seuraavassa taulukossa kuvataan Amersham Imager 600 -laitteen ympäristövaatimukset. VAARA Älä käytä laitetta huoneessa, jonka lämpötila on yli +28 C. Korkeammat lämpötilat eivät anna CCD:n jäähtyä tarvittavasti ( 25 C:een). Parametri Amersham Imager 600 -laitteen ympärille jätettävä vapaa tila Levyn tila Laitteen etupuoli (käyttöpaneelin puoli): 40 cm Oikealla: 10 cm Vasemmalla: 10 cm Takana: 10 cm Yllä: 10 cm Sijoitus Vakaa laboratoriopöytä, jonka kuormakapasiteetti on vähintään 980 N (100 kg) Penkin täytyy olla vaakasuorassa 2 (kahden) asteen tarkkuudella. Muut olosuhteet 1 Ota huomioon työnkulku ja lisäominaisuudet, kun suunnittelet asennusta. 2 Tarvittavat rakennustyöt ja sähkö-/ilmastointityöt on suoritettava ennen asennusta. 3 Ei ole toivottavaa pitää lämmönlähdettä lähellä Amersham Imager 600 -laitteen ilmanottoaukkoja, vaikka muut ympäristövaatimukset täyttyisivät. 4 Älä asenna laitetta ikkunan lähelle. Vältä suoraa auringonvaloa. Varmista, että läheisiin ikkunoihin on asennettu sälekaihtimet. 5 Älä aseta esineitä virtapistokkeen lähelle, jotta virtajohdon pääsee helposti irrottamaan hätätilanteessa. 56 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

57 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Parametri Käyttölämpötila/kosteus Levyn tila Lämpötila: C (lämpötilan vaihtelu alle 10 ºC tunnissa tai vähemmän) Kosteus: % suhteellinen kosteus (kondensoitumaton) Jos edellä mainitut ehdot eivät täyty, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kuljetus-/säilytysympäristö Lämpötila: Kosteus: 5 95 %, suhteellinen kosteus (kondensoitumaton) Jos edellä mainitut ehdot eivät täyty, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Asennuspaikka 1 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa lämpötila voi vaihdella suuresti (lämpötilanvaihtelu yli 10 ºC tunnissa). 2 Laitetta ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria. 3 Laitetta ei saa sijoittaa tilaan, jossa on kastumisen tai tulvimisen vaara. 4 Laitetta ei saa sijoittaa tilaan, jossa se saattaa altistua syövyttävälle kaasulle. 5 Laitetta ei saa sijoittaa pölyiseen tilaan. 6 Laitetta ei saa sijoittaa tilaan, jossa esiintyy jatkuvaa tai liiallista tärinää tai iskuja. 7 Laitetta ei saa sijoittaa tilaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle. Käyttöpaikka Enimmäiskäyttökorkeus Melu Kotelon tarjoama suoja Ylijänniteluokka Nimellinen saastumisaste Sisäkäyttöön Enintään m Enintään 70 db (A) Nopea Lmax 60 db(a) ja keskiarvo Leq 54 db(a) (1 m laitteesta) IP21 Transienttiylijänniteluokka II Saastumisaste 2 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 57

58 4 Asennus 4.2 Laitteen asetukset 4.2 Laitteen asetukset Esittely Amersham Imager 600 -laitteen alkuasennuksen tekevät GE -yhtiön huoltoedustajat. Amersham Imager 600 on kiinnitettävä ennen pitkiä kuljetusmatkoja. Pyydä GE -yhtiöltä ohjeita ennen kuljetusta tai laitteen siirtämistä. Jos haluat liittää lisämonitoreita tai oheislaitteita, pyydä ohjeita GE -yhtiöltä. 58 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

59 4 Asennus 4.3 Järjestelmäasetukset 4.3 Järjestelmäasetukset Esittely Tässä osassa kuvataan järjestelmäkohtaisten asetusten määrittäminen. Järjestelmäasetukset löytyvät Settings-näkymästä. Avaa asetusnäkymä valitsemalla asetuskuvake Capture- ja Library-välilehtien oikeasta yläkulmasta. Asetusnäkymän yleiset osat on selostettu kohdassa Osa Kuvaus asetusnäkymistä, sivulla 48 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 59

60 4 Asennus 4.3 Järjestelmäasetukset Päivämäärä ja aika Päivämäärä ja aika Päivämäärän ja ajan näkymä Seuraava kuva esittää Date & Time -näkymän. Osa Toiminto Cancel -painike: palaa Settings-ikkunaan muutoksia tallentamatta tällä painikkeella. Date-kenttä: määritä arvot vuodelle, kuukaudelle ja päivälle Year-, Monthja Day-kohtien vieressä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla. Time-kenttä: määritä arvot tunnille ja minuutille Hour- ja Minute-kohtien vieressä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla. Ok -painike: tallenna päivämäärän ja ajan muutokset ja palaa Settings-ikkunaan. Päivämäärän muuttaminen Muuta laitteen päivämääräasetus valitsemalla plus- tai miinuspainike Year-, Monthja/tai Day-kentän vierestä vuoden, kuukauden tai päivän muuttamista varten. 60 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

61 Ajan muuttaminen 4 Asennus 4.3 Järjestelmäasetukset Päivämäärä ja aika Muuta laitteen aika-asetus valitsemalla plus- tai miinuspainike Hour- tai Minute-kentän vierestä tuntien tai minuuttien muuttamista varten. Päivämäärän ja ajan muutoksien tallentaminen Tallenna muutokset Date & time -näkymään valitsemalla Ok-painike. Poistu näkymästä tallentamatta valitsemalla Cancel-painike. Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC 61

62 4 Asennus 4.3 Järjestelmäasetukset Fokus Fokus Focus-näkymä Fokus on tavallisesti kiinteä. Paksuissa näytteissä tämä kiinteä fokus ei ehkä ole riittävä ja sinun täytyy ehkä säätää sitä väliaikaisesti Osa Toiminto Kuva-alue, jolla näkyy kuva näytteestä. Kaksoisnuolipainikkeet: säädä fokusta suurempina askeleina näillä painikkeilla. 13 Fokusarvo Yksittäiset nuolipainikkeet: säädä fokusta pienempinä askeleina näillä painikkeilla. Default -painike: nollaa fokus oletusarvoon. Eri laitteiden fokusarvo on erilainen Kirkkausarvo. Plus- ja miinuspainikkeet: säädä kirkkausarvoa näillä painikkeilla. OK -painike: tallenna uudet asetukset tällä painikkeella. 62 Amersham Imager 600 Käyttöohjeet AC

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista FLA Image Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite AirPrint-opas Tietoja AirPrintistä Asetustoimet Tulostaminen Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja AirPrintistä Tulostaminen AirPrintillä...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF-587 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot