Workshops title, abstract, chair(s) and workshop language(s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Workshops title, abstract, chair(s) and workshop language(s)"

Transkriptio

1 Workshops title, abstract, chair(s) and workshop language(s) 1) Founding values of citizen participation in Russia and Europe: where does the clash come from? Even as common commitments to respect democratic values and market economy should have seen the convergence of Russia and Europe, recent history witnesses a growing gap between their respective interpretations of these commitments. It is enough to mention the recent developments in Ukraine that continue to pit Russia s and the European Union s respective spheres of influence against each other. This naturally leads one to wonder whether there is in Russia some imbedded pattern of political governance that would resist attempts at transposing the European model to the Russian context. Although Russia has experienced types of regimes as diverse as an imperial monarchy, various adaptations of the communist ideal and eventually a form of national presidentialism, it is hard not to notice similarities between pre-soviet, Soviet and post-soviet Russia when it comes to the type of involvement of citizens or the lack of it- in the various spheres of political life. The question is whether what the European mind sees as a mysterious inability to lay the foundations of a healthy democracy could paradoxically signal the resistance of a specifically Russian pattern of achieving political consensus. The task of establishing the existence of such an ethos of citizen participation and that of understanding its nature go together. The projected workshop will discuss the convergence of religious/cultural values and institutional structures that could have shaped this enduring type of synergy between citizens and their rulers in the course of Russian history, with special emphasis on the rise of the Moscow principality between the 13 th and the 16 th centuries. Chair(s): Antoine Lévy, ntoine.levy(at)uef.fi Workshop language(s): English 2) Strateginen ennakointi ja politiikan tutkimus Strateginen ennakointi ja tulevaisuuden tutkimus valtaavat nopeasti alaa. Mutta mikä on politiikan tutkimuksen ja näiden kehittyvien metodologioiden suhde? Onko politiikan teorialla eri muodoissaan annettavaa tällä kentällä? Mitä uudet metodologiat voivat puolestaan antaa politiikan tutkimukselle? Tämä työryhmä toivottaa tervetulleeksi paperit, jotka laajasti ymmärrettynä pohtivat tätä aihetta. Chair(s): Hiski Haukkala, Tampereen Yliopisto, hiski.haukkala(at)formin.fi Workshop language(s): Finnish 3) Deliberatiiviset menettelyt pirullisten ongelmien käsittelyssä Pirullisilla ongelmilla tarkoitetaan päätöksentekijöiden kohtaamia ongelmia, jotka sisältävät syviä arvo- ja intressiristiriitoja, joiden seurauksia on vaikea tunnistaa ja joiden ratkaisu tuottaa uusia ongelmia. Pirullisiin ongelmiin liittyy vaikeasti

2 hahmotettavaa ja hallittavaa kompleksisuutta. Instituutioiden uudistaminen, esim. soteuudistus ja ainakin joidenkin julkisten menojen leikkaukset ovat tyypillisiä esimerkkejä pirullisista ongelmista. Tämän tyyppisten ongelmien määritteleminen ja hahmottaminen on jo sinänsä ongelma. Erilaiset deliberatiiviset menettelyt, mukaan lukien organisoidu kansalaisdeliberaatiot esimerkiksi kansalaisraadeissa, voivat auttaa määrittelemään pirullisia ongelmia, kartoittamaan niihin liittyvää arvopohjaa ja kompleksisuutta sekä tuottamaan parempia päätöksiä. Työryhmän tavoitteena on pohtia erilaisten käsitteiden kuten pirullisten ongelmien sekä päätöksenteon laadun kriteerien kuten oikeudenmukaisuuden ja legitimiteetin määrittelyä, sekä tutkia deliberatiivisten menettelyjen mahdollisuutta vaikuttaa pirullisten ongelmien määrittelyyn ja ratkaisuun. Työryhmä lähestyy aihetta monitieteisestä näkökulmasta. Työryhmässä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä. Miten pirulliset ongelmat voidaan tunnistaa julkisessa päätöksenteossa? Miten erilaisten asiantuntijoiden, sidosryhmien ja kansalaisten deliberaatiot voivat edesauttaa pirullisten ongelmien hahmottamista ja käsittelyä? Miten kansalaisten osallistuminen pirullisten ongelmien käsittelyyn esimerkiksi kansalaisraadeissa on kytkettävissä muodolliseen päätöksentekoon? Politiikan tutkimuksen näkökulman ohella erityisesti hallinnon tutkimuksen näkökulma on aiheen kannalta relevantti. Työryhmään toivotaan aihetta laajasti ymmärrettynä koskevia teoreettisia ja empiirisiä papereita tai esityksiä. Chair(s): Kaisa Herne, kaisa.herne(at)uta.fi and Maija Setälä, maiset(at)utu.fi and Pirkko Vartiainen, pirkko.vartiainen(at)uwasa.fi Workshop language(s): Finnish 4) These days are fast, nothing lasts, there ain t no time to waste The present and future of party-voter-ties in representative democracies Beginning from the 1980s, the capacity of West European parties to engage citizens has significantly declined, indicated by the major drops in absolute party membership and the downward trend in voter turnout. Western democracies are going through a dual process. On the one hand, the state has distanced itself from civil society; on the other, the complex processes of globalization do not strictly follow the lines of state and society (Hirst & Khilnani, 1996; Dalton 2008). In this situation, political parties seem rather ineffective and drifting away from their social constituencies, causing problems of accountability and legitimacy. When traditional cleavages wane and politics moves to the arenas unreachable to the political parties, there is a void for new forms of interest mediation, including anti-establishment parties and new social movements operating outside the party system. This may cause both increasing abstention and volatility in elections. In the changing environment, where the political agenda has become more short-lived and political life more hectic, the parties are bound to adapt their strategies in an agile way. The workshop welcomes both theoretical and empirical papers discussing on the erosion of party-voter -ties. The paper proposals may approach the topic either from the demand side (party choice, political representation, political trust) or the supply side (party strategies, reforms of party organization, alternatives to party politics).

3 Chair(s): Elina Kestilä-Kekkonen, University of Tampere, elina.kestilakekkonen(at)uta.fi and Jussi Westinen, Åbo Akademi, jussi.westinen(at)abo.fi Workshop language(s): English, Swedish, Finnish 5) Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity Research Professor Niilo Kauppi (French National Center for Scientific Research, CNRS) was appointed for the period Academy of Finland Distinguished Professor (FiDiPro), affiliated with the University of Jyväskylä. The FiDiPro project Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity aims to further develop the research activities of the Finnish Centre in Political Thought and Conceptual Change, an Academy of Finland CoE in The project builds upon three interrelated topics: 1) the analysis of the history and contemporary forms of political thought and concepts, including the new geopolitics of conceptual and intellectual transfers, 2) the analysis of debates as the uniting theme of parliamentary and university cultures, and 3) the conceptual study of European Union politics with the focus on political agency and rhetorical strategies in the power struggles in the EU and in its relations to its member states. The project provides an excellent point of reference for different orientations of studies of politics and culture, and for the interdisciplinary collaboration between political theorists and scholars from neighbouring disciplines. The founding members of the team besides Kauppi are Professor Claudia Wiesner, (University of Marburg), Dr. Taru Haapala (University of Jyväskylä) and Professor Kari Palonen (University of Jyväskylä). The FiDiPro projects aims at building around it a wider network of scholars interested in its main topics and their mutual relationships. A panel at the FPSA annual conference forms an important part in creating such a network. The panel expects papers from any of the three topics mentioned above. Chair(s): Niilo Kauppi, niilo.kauppi(at)misha.fr and Kari Palonen, kari.i.palonen(at)jyu.fi Workshop language(s): English, Finnish, French, German, Swedish 6) Ilmastonmuutos, tieteidenvälisyys ja politiikka Ilmastonmuutos muuttaa kaiken. Väitteen on tehnyt tutuksi tutkivajournalisti Naomi Klein laajaa keskustelua herättäneellä kirjallaan This Changes Everything. Ilmastonmuutoksen lisäksi, ja siihen kytkeytyen, planeetan elämän tulevaisuutta uhkaavat erilaiset ekologiset kriisit. Nähdäksemme nämä uhkakuvat pakottavat myös tieteentekijät miettimään uudelleen omien tieteenalojensa perustavia lähtöoletuksia ja kysymyksenasetteluja. Nämä kysymykset ovat monin tavoin poliittisia, mutta kutsuvat samalla tarkastelemaan ja määrittelemään uudelleen sitä, miten ymmärrämme politiikan.

4 Työryhmässä haluamme yhtäältä keskittyä siihen, miten ilmastonmuutos asettaa uudelleen talouden-, politiikan- ja yhteiskuntatutkimuksen keskeiset olettamukset ja kysymykset. Toisaalta työryhmässä pyritään tarkastelemaan ilmastonmuutosta ja ekologisia ongelmia poikkitieteellisiin lähestymistavoin ja tutkimusottein. Keskeistä on tarkastelutapa, jossa ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat nähdään yhteenkietoutuvina. Täten myös näiden ongelmien ratkaisuja tulee lähestyä poikkitieteellisesti. Kannustammekin erityisesti rohkeisiin poikkitieteellisiin yhteisesityksiin eri tieteenalojen edustajien kesken. Olemme kiinnostuneita erityisesti seuraavista kysymyksistä ja teemoista: -erilaisten ekologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten yhteenkytkeytyminen - talouskasvu, kasvun rajat ja talouden vaihtoehtoiset mallit - markkinamekanismit, politiikka ja ekologiset ratkaisut - talouden suunnittelu ja ekologinen kestävyys - ympäristö, valta ja omistus - luokka, eriarvoisuus ja ympäristöpolitiikka - poliittinen ympäristöhistoria - geopoliittiset konfliktit ja niiden ympäristövaikutukset - yhteiskunnallisten liikkeiden politiikka ja ilmastonmuutos - ilmasto ja suvereniteetti Tämän lisäksi toivotamme tervetulleeksi rohkeat esitelmäehdotukset myös näiden kysymysten ulkopuolelta. Työryhmän kielenä on suomi. Chair(s): Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto, Lauri.Lahikainen(at)uta.fi and Tero Toivanen, Helsingin yliopisto, tero.toivanen(at)helsinki.fi Workshop language(s): Finnish 7) Parliamentary War Powers Recent developments in international relations have featured significant moments in which national legislative assemblies have exercised foreign policy decision-making. In early March 2014 global media reported how the Federation Council, the Russian upper house of parliament, authorized the deployment of Russian military to Ukraine marking further escalation to the on-going crisis. Half a year earlier, in August 2013, the British Parliament had rejected the policy leading to a military intervention to the Syrian Civil War and US Congress was also expected to vote on the issue but in the end it was postponed. A question emerges are these unique situations in the history of parliamentary foreign policy decision-making, or are we witnessing an era in which parliamentary powers in terms of war and peace are increasingly exceeding somewhat traditional executive powers? We invite papers from different disciplines to discuss the state and development of parliamentary war powers; i.e. different decision-making powers that relate to the deployment and use of military troops to an armed conflict from the perspective of legislative assemblies. We welcome both empirical and theoretical papers situated, for example, in history, political science or international

5 relations and which are dealing with parliamentary war powers either as national/international case studies or as part of broader comparisons. Chair(s): FT Teemu Häkkinen, Jyväskylän yliopisto, teemu.hakkinen(at)jyu.fi and YTT Anna Kronlund, Ulkopoliittinen instituutti Workshop language(s): English, Finnish 8) Parliamentary deliberation as a form of political expression Expression of disagreement is a basic feature of democratic politics. Recognition of adversaries, opposing views, is embedded in parliamentary deliberation. In this institutionalised form of politics free speech is protected by free mandate, and certain rules of debate are applied. As a mode of debate, parliamentary deliberation differs from other arenas in which public speech and voicing opinions is less regulated. In terms of political expression, parliamentary politics is known for its formality. It receives a lot of criticism on being an outdated and inflexible way of conducting political decision-making. Recent research, however, has turned interest towards parliamentary forms and uses of language, which throws light on this type of politics from a very different, inspiring angle. Parliamentary qualities can be identified and traced, for example, in various political assemblies and phenomena. The new modes of questioning have activated re-conceptualisations of parliamentary studies. They can also initiate fresh approaches related to political expression and disagreement in democratic politics. This panel welcomes proposals (max. 250 words) approaching themes related to parliamentary deliberation and/or political expression. Papers can be written and presented in English, Swedish or Finnish depending on the participants. Chair(s): Dr Hanna-Mari Kivistö, University of Jyväskylä, hanna-mari.kivisto(at)jyu.fi and Dr Taru Haapala, University of Jyväskylä, taru.k.s.haapala(at)jyu.fi Workshop language(s): English, Swedish, Finnish 9) Narratives in politics Recent years have witnessed a narrative turn in political science, which has been long overdue given the central role of narrative in the discipline. As Bevir and Rhodes (2003: 20) write, political science relies largely on a narrative form of explanation. We account for actions, practices and institutions by telling a story about how they came to be as they are and perhaps also about how they are preserved. Narratives are thus to political science what theories are to the natural sciences (Bevir and Rhodes 2003: 20). In political science narrative has been engaged with, studied and employed in various ways, ranging from structural and ontological approaches to treating narrative as a

6 research method. Narrative can be seen as a pivotal element in constructing reality and identity. It can also be seen as a way of describing reality as a mode of explanation. This panel welcomes submissions on all aspects of narrative in political science: what accounts as narrative, how political events are narrated in theory and practice, what kind of narratives are successful in politics and international relations, why narratives matter in politics, and what are the benefits of using narrative as a tool, concept or method in political science. Narratives are everywhere, but there are also limits to them not everything is narrative. What are those limits? Presentations in this panel can be in English or Finnish. Chair(s): Johanna Vuorelma, University of Warwick, Workshop language(s): English, Finnish 10) The Currents of Change in World Order The chief question we want to address with this workshop are the different factors of change in world order and their implication on the future world politics. On one hand, these factors include the rising self-consciousness of BRICS-countries, their economic and geopolitical importance. On the other hand, these factors include the various free trade agreements (FTA) that US is pursuing with all over the globe: Transatlantic Economic and Investment Partnership (TTIP), Trans-Pacific Partnership (TPP) and The Trade in Services Agreement (TISA). BRICS-countries are not taking part in these negotiations. Is the world being divided into two different communities, the West and the Rest? We welcome both theoretical and empirical perspectives to the subject of change. We also welcome papers that are more specific. For example, can the Ukraine crisis be seen as part of battle of hegemony in the Western borderland of the Eurasian continent? Is China content with its role as a regional power? What position does the control of Indian Ocean and the energy routes provide for India, and what where the implications of closer cooperation with China? Chair(s): Professor Jyrki Käkönen, University of Tallinn, University of Tampere, jyrki.kakonen(at)uta.fi and PhD student Marko Juutinen, University of Tampere, marko.juutinen(at)uta.fi Workshop language(s): English, Finnish 11) Politics of Participation Popular participation in government programmes and projects has in recent decades become a kind of a super ideology. Participation is seen to provide solutions to social problems as well as democratic political possibilities. For example so called multi-level or new governance have changed political participation as citizens are invited to engage

7 in hearings, partnerships and other modes of co-operation in different levels of government. The participatory practices of new governance alter the relations between civil society and administration in ways we cannot yet foresee. This change is visible in European Union and nation states as well as regional and local government. Traditionally participation has meant non-public action and channelling citizens demands to political system, but in participatory governance the boundary between state and society becomes blurred. In academic research, participatory possibilities offered by administration have provoked twofold reactions. On one hand, participation has been seen as a possibility for a more direct democracy. On the other hand, participation has been interpreted as an aid to policy implementation in which citizens are called to act, but not as political agents but on the terms of the administration. Then, participation can rather diminish than increase citizens possibilities for political action, and produce consensus instead of democracy. This panel scrutinizes the meanings, forms, possibilities and problems of such participatory practices that take place on the boundary of civil society and administration. To what extent participation enhances the possibilities of political action and democracy and to what extent it limits them? Under what kind of conditions participatory practices provide the citizens with means to influence on directions or substance of politics? What kind of identities and agencies participatory practices offer for citizens and what kind of communities they seek to build? In the panel, participation can be approached in various materials at different levels of administration. The perspective of both the participant and administration can be emphasised. We welcome both theoretical and empirical papers. Working languages are Finnish and English. Chair(s): Katja Mäkinen, University of Jyväskylä, katja.a.p.makinen(at)jyu.fi and Marko Nousiainen, University of Jyväskylä, marko.k.nousiainen(at)jyu.fi Workshop language(s): Finnish, English 12) Terveys ja yhteiskunnallinen toiminta Terveys on monessa suhteessa nouseva teema yhteiskunnallisessa keskustelussa. Eri väestöryhmien välisten terveyserojen on havaittu jyrkkenevän myös perinteisissä hyvinvointivaltioissa, kuten pohjoismaissa. Poliittisilla puolueilla on keskenään vahvoja näkemyseroja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tavoista. Lisäksi terveysmenoihin käytettävien kustannusten voi olettaa vain nousevan tulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä. Yksilötasolla on puolestaan havaittu, että terveydentilalla on monentyyppisiä yhtymäkohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä koskeviin näkemyksiin ja poliittiseen osallistumiseen. Tutkimusten mukaan heikko psyykkinen tai somaattinen terveydentila on yhteydessä tasa-arvomyönteisempiin arvoihin, sosiaaliturvaan ja terveydenhuollon

8 leikkauksiin liittyvien lakien vastustamiseen, vähäisempään luottamukseen perusturvan riittävyyteen sekä matalampaan äänestysaktiivisuuteen ja muuhun poliittiseen osallistumiseen. Terveys onkin mielekästä hahmottaa yhtenä yksilön yhteiskunnallista orientaatiota jäsentävänä tekijänä. Työryhmä pyrkii kokoamaan yhteen tutkijoita, jotka tarkastelevat terveyden roolia yhteiskunnallisessa toiminnassa useista eri näkökulmista. Mahdollisia lähestymistapoja ovat esimerkiksi terveydentilan vaikutus arvoihin ja asenteisiin sekä yhteiskunnallisen osallistumisen eri muotoihin, terveys sosiaalisen pääoman osatekijänä ja terveyteen liittyvien aiheiden politisoituminen yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksentekoprosesseissa. Työryhmä soveltuu hyvin niin politiikan tutkimuksen, sosiaalipolitiikan, terveyssosiologian kansanterveystieteen, terveystaloustieteen, terveydenhuoltotutkimuksen, sosiaalilääketieteen kuin väestötieteen edustajille. Esitellyt paperit voivat pohjautua erilaisiin rekisteriaineistoihin, yksilötason terveystutkimuksiin tai terveyspolitiikkaa koskeviin asiakirjoihin. Työryhmän tavoitteena on koota siellä esitellyistä papereista terveyden yhteiskunnallista roolia käsittelevä teemanumero joko politiikan tai yhteiskuntapolitiikan alan julkaisuun. Chair(s): Reijo Sund, Helsingin yliopisto, reijo.sund(at)helsinki.fi and Hanna Wass, Helsingin yliopisto, hanna.wass(at)helsinki.fi Workshop language(s): Finnish, Swedish, English 13) Ett nytt paradigmskifte i Nordeuropa - alliansfrihet i kläm Säkerhetspolitiken både i Finland och i Sverige står inför nya utmaningar när konflikten mellan Ryssland och EU/Nato i Europa tillspetsats. Rysslands försvarssatsningar parade med nedrustningen inom den större delen av Nato har förändrat styrkekorrelationskoefficienten. Rysslands agerande i anknytning både till Krim, Ukraina, och i Östersjöområdet antyder att ovanstående förändring bedöms som fördelaktig för att stärka rysk maktpolitik västerut. Ryskt agerande bryter mot de viktigaste principerna för både FN och ingångna europeiska avtal om gränsers okränkbarhet. Denna utveckling utgör ett särskilt hot mot gråzonsområden, som Sverige och Finland genom vidmakthållen alliansfrihet, kan ses som. Den svenska regeringen har, nya ubåtskränkningar till trots, klart tagit avstånd från ett Nato-medlemskap. Inkommande riksdagsval i Finland kan enligt opinionssiffrorna leda till ett likartat avståndstagande i Finland. Detta förstärker bilden att både Sverige och Finland står inför stora säkerhetspolitiska utmaningar, som våra beslutsfattare har hoppats hörde till historien efter Sovjetunionens fall. Det är dessa klassiska säkerhetspolitiska utmaningar, och hur dessa kan bemötas, som är huvudtemat för denna arbetsgrupp.

9 Arbetsspråket är p.g.a. att svenska deltagare redan vidtalats svenska, engelska och finska, i nämnd ordning. Chair(s): docent Steve Lindberg, Åbo Akademi, Vasa, slindber(at)abo.fi and docent Tomas Ries, FHS, Stockholm Workshop language(s): Swedish, English, Finnish 14) Role of parliaments in contemporary representative democracy Representative, contemporary legislative bodies face many challenges. Some of them derive from the environment in which they operate: in an era of globalized governance and supranational agencies the autonomous jurisdiction of parliaments can be regarded as a barrier. Some challenges, particularly in the Finnish context, derive also from political culture: the logic of supermajority government rule creates discrepancies in the authority of Parliament of Finland, Eduskunta. In sum, parliament s claims for monopoly of legitimate, democratic representation as well as ability and competence to voice out popular grievances are questioned on many fronts. However, reforms, such as the change to the Constitution in the beginning of the millennia, as well as alterations made to the parliamentary procedures (new standing committees, simplified legislative procedure, elimination of minority objection), have aimed at strengthening the role parliament as a representative institution, granting it more formal power. Also the introduction of citizen s initiative soon three years ago belongs to the continuum of enhancing responsiveness of parliamentary rule. This panel wishes to evoke the discussion on the role of national parliaments in contemporary representative democracies. This theme can be approached on various angles, addressing questions on e.g. democratic and non-democratic representation and agency, political parties and parliamentary party groups, parliamentary committees, and decision-making processes and procedures. We invite theoretically, methodologically and empirically oriented papers revolving around legislative bodies, especially Parliament of Finland, but also papers discussing other democratic assemblies are welcomed. Papers can be presented in Finnish, Swedish or English. Chair(s): Anne Maria Holli, Helsingin yliopisto, anne.holli(at)helsinki.fi and Jenni Rinne, Helsingin yliopisto, jenni.rinne(at)helsinki.fi Workshop language(s): Finnish, Swedish, English 15) The new dynamics of foreign and security policy in the Eurasian context Ulko-ja turvallisuuspolitiikan uusi dynamiikka Euraasiassa After two decades from the fall of the Soviet Union, the Ukraine crises 2014 makes us approach the questions of foreign and security policy in the Eurasian context in a new way. The Cold War rhetoric has returned but has the Cold War? Suddenly the existing relations seem to have new aspects in geopolitics, strategic thinking, status questions,

10 identities, integration projects and energy relations etc. The role of Russia in the world and Russia?s own foreign and security policy has been re-evaluated. New actors have emerged to influence already established patterns. It is reasonable to look at the old frames in a new light. What has changed and which underlining determinants are still there? Why the perceptions relating to legitimate interests are so different depending on the actors or are they? How will the new dynamics in the Eurasian context contribute to global order? We invite papers touching widely these questions or any issues relating to foreign and security policy in the Eurasian context. Especially welcomed are papers that challenge old theories, paradigms and approaches. The language of the papers can be English or Finnish. Chair(s): Sirke Mäkinen, University of Tampere, sirke.makinen(at)uta.fi and Hanna Smith, University of Helsinki, hanna.smith(at)helsinki.fi Workshop language(s): English, Finnish 16) Politik i komparativt perspektiv: möjligheter och utmaningar I fokus för arbetsgruppen står de omfattande förändringar som det komparativa studiet av politik har genomgått under de senaste decennierna. Nya analysmetoder tillsammans med ökad tillgång till internationella databaser har förändrat förutsättningarna för komparativa studier. Möjligheten att göra komparativa analyser i tid och rum har förstärkts, men samtidigt står komparativa studier inför nya utmaningar. Analysenheter som tidigare varit grunden för komparativa analyser är inte längre självklara och nya former av politiska konfigurationer har tillkommit. Ökad globalisering och internationalisering har dessutom skapat alltmer beroende mellan såväl stater som samhällsnivåer (interdependence), vilket förutsätter mer komplexa teorier och modeller än tidigare. Arbetsgruppen välkomnar uppsatser som behandlar utvecklingen inom komparativa forskningsfält. Uppsatser som problematiserar den metodologiska utvecklingen är särskilt välkomna, men även uppsatser som empiriskt tillämpar komparativa ansatser för att analysera fenomen på mikro- eller makronivå är relevanta för arbetsgruppen. Det samma gäller uppsatser som presenterar kontextuella analyser eller flernivåanalyser. Skisser till planerade studier eller projekt med komparativa ansatser välkomnas också till arbetsgruppen. Arbetsspråket i arbetsgruppen kommer att vara svenska, men uppsatserna som presenteras i arbetsgruppen kan vara svensk- eller engelskspråkiga. Chair(s): Thomas Denk, Åbo Akademi, tdenk(at)abo.fi Workshop language(s): Swedish, papers in Swedish, English

11 17) Kommunaldemokrati och politik Kuntademokratia ja politiikka Den statsvetenskapliga forskningen i Finland har i mindre utsträckning än i de övriga nordiska länderna intresserat sig för frågor som berör den kommunala eller regionala nivån. Kommunerna utgör en utmärkt plattform för att testa centrala statsvetenskapliga frågeställningar, eftersom antalet enheter - både system och aktörer - är stort, vilket ger utrymme för varierande metodologiska angreppssätt. Vi välkomnar presentationer som syftar till att undersöka politiska företeelser på lokal och regional nivå. I övrigt är arbetsgruppen inte avgränsad till ett specifikt politikområde. Vi välkomnar såväl empiriska, metodologiska och teoretisk bidrag som har en anknytning t.ex. till kommunalval, kommunalt beslutsfattande, demokratiska innovationer och kommunreformen. Såväl kvantitativa som kvalitativa analyser är välkomna. Gruppens arbetsspråk är finska och svenska. Bidragen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Kunta- ja aluepolitiikka on jäänyt suomalaisessa politiikantutkimuksessa muihin Pohjoismaihin verrattuna vähälle huomiolle. Kunnat tarjoavat erinomaisen testilaboration politologisten kysymysten tarkasteluun, kuntien suuren lukumäärän ja keskinäisten erojen mahdollistaessa monia metodologisesti mielenkiintoisia lähestymistapoja. Työryhmään toivotaan esityksiä, joiden pyrkimyksenä on valottaa poliittisia kysymyksiä kunta- ja aluetasolla. Niin empiiriset, metodologiset kuin teoreettisetkin esitykset ovat tervetulleita. Työryhmä ei rajaudu tiettyyn yksittäiseen teemaan. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi kunnallisvaaleja, kunnallista päätöksentekoa, demokraattisia innovaatioita tai kuntauudistusta - joko kvantitatiivisella tai kvalitatiivisella tutkimusotteella. Työryhmän työkielet ovat suomi ja ruotsi. Käsiteltävät paperit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Chair(s): Linnéa Henriksson, universitetslärare Statsvetenskapliga institutionen, offentlig förvaltning Åbo Akademi, linnea.henriksson(at)abo.fi and Sari Pikkala, akademilektor Statsvetenskapliga institutionen, offentlig förvaltning Åbo Akademi, sari.pikkala(at)abo.fi and Siv Sandberg, forskare Statsvetenskapliga institutionen, offentlig förvaltning Åbo Akademi, siv.sandberg(at)abo.fi Workshop language(s): Finnish, Swedish, English 18) Poliittisen talouden tutkimus Työryhmässä esitellään poliittisen talouden tutkimusalalla (political economy) tehtyä viimeaikaista tutkimusta. Poliittisen talouden tutkimus ymmärretään työryhmässä

12 laajasti laskelmointiin perustuvan yhteiskunnallisen päätöksenteon ideoiden, instituutioiden ja käytäntöjen sekä niistä käytävien valtakamppailujen tutkimuksena. Työryhmä toivottaa tervetulleeksi eri tieteenalojen, kuten politiikan tutkimuksen, taloustieteen, poliittisen ja taloushistorian, kulttuurintutkimuksen, sosiologian, sosiaalipolitiikan, kauppatieteiden, hallinnon tutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, oikeustieteiden ja filosofian piiristä nousevia poliittisen talouden analyyseja. Työryhmään sopivia tutkimusteemoja ovat muun muassa poliittisen talouden normatiivinen ja analyyttinen teoria ja teoriahistoria talousideoiden ja talouden instituutioiden muutos kulttuurinen ja kriittinen poliittisen talouden tutkimus talousdiskurssien ja taloustieteen normatiiviset ja poliittiset sitoumukset globaali ja kansainvälinen poliittinen talous heterodoksinen taloustutkimus vaihtoehtoiset lähestymistavat talouspolitiikkaan taloustutkijoiden ja talousvaikuttajien asema poliittisessa päätöksenteossa talouden idean sekä taloudellisten toimijoiden ja käytäntöjen sosiaalinen rakentuminen sekä poliittisen talouden tutkimuksen ja taloustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tila Suomessa ja kansainvälisesti. Työryhmään toivotaan erityisesti ajankohtaisia ilmiöitä empiirisesti käsitteleviä, monitieteelliseen ja monimenetelmälliseen keskusteluun perustuvia tai/ja talouden poliittista analyysia koskevien uusien teoreettisia ja metodologisia avauksia käsitteleviä papereita. Työryhmä kannustaa kaikkia työryhmän osallistujia kirjoittamaan työryhmäesitelmän pohjalta artikkelin Poliittinen talous -lehteen. Työryhmäesitelmien pohjalta kirjoitetut artikkelit voidaan käsitellä toimituksessa nopeutetulla aikataululla. Chair(s): Ville-Pekka Sorsa, Helsingin yliopisto, ville-pekka.sorsa(at)helsinki.fi and Juri Mykkänen, Helsingin yliopisto, juri.mykkanen(at)helsinki.fi Workshop language(s): Finnish, papers in Finnish, English

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis - Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Sosiaalisen pääoman skaalaus

Sosiaalisen pääoman skaalaus Nordia Geographical Publications Volume 37:1 Sosiaalisen pääoman skaalaus Paikallisia ja ylipaikallisia näkökulmia maankäyttöön Nellimissä, Inarissa Mari Riipinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA esitetään Oulun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia. Mari Matveinen, TtM-opiskelija

Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia. Mari Matveinen, TtM-opiskelija Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia Mari Matveinen, TtM-opiskelija 8.9.2010 Sisältö Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Harjoittelupaikka: The WHO European Office for Investment

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Kansalaisten osallisuus ja yhteiskunnan pirulliset ongelmat

Kansalaisten osallisuus ja yhteiskunnan pirulliset ongelmat Kansalaisten osallisuus ja yhteiskunnan pirulliset ongelmat Pirkko Vartiainen Professori Sosiaali- ja terveyshallintotiede 3.5.2017 Miksi ihmisten osallisuutta tarvitaan? 1/3 VNS selonteossa (1/2017 vp)

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action Toimintasuunnitelman linjakeskustelu Preliminary discussion for the planfo-action Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Selkeyttää edustajistolle toimintasuunnitelman rakennetta / Clarify

Lisätiedot