Järjestyssääntö Jokelan vankila. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestyssääntö Jokelan vankila. Voimassa alkaen 17.6.2011"

Transkriptio

1 Voimassa alkaen

2 1 Sisältö 1 YLEISTÄ VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUKSET TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN VAHVUUSTARKASTUS OSASTON AVAAMISEN YHTEYDESSÄ VAHVUUSTARKASTUS OSASTON AUKIOLOAIKANA VAHVUUSTARKASTUS OSASTON OLLESSA SULJETTU TYÖ-, OPISKELU- JA VAPAA-AJAN TOIMINNAT TYÖTOIMINNAT OPISKELU VAPAA-AJAN TOIMINNAT LAITOSMYYMÄLÄSSÄ ASIOINTI TAPAAMISET VALVOTUT TAPAAMISET VALVOTUT LAPSITAPAAMISET VALVOMATTOMAT TAPAAMISET ISÄ-LAPSIRYHMÄ-TAPAAMINEN TAVAROIDEN VASTAANOTTAMINEN TAPAAMISTEN YHTEYDESSÄ PUHELIMEN KÄYTTÖ POSTIN LÄHETTÄMINEN SIISTEYS OMAISUUDEN HALLUSSAPITO ESINEET JA AINEET, JOITA EI ANNETA VANGIN HALTUUN ESINEEN JA AINEEN TARKASTETTAVUUS ESINEEN JA AINEEN HALTUUN ANTAMISEEN VAIKUTTAVAT MUUT ASIAT OSASTOKOHTAISET HALLUSSAPITOMÄÄRÄYKSET VANKILAN OSASTOT MATKASELLIOSASTO OSASTO OSASTO ERISTYSOSASTO OSASTO PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA LÄÄKKEET... 12

3 2 1 YLEISTÄ sisältää vankeus- ja tutkintavankeuslakia ja niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä tarkempia määräyksiä vankilan alueella liikkumisesta ja tilojen lukittuna pitämisestä, osastoista, tapaamisten ja puhelimen käytön sekä vapaa-ajan järjestämisestä, omaisuuden hallussapidosta sekä muista vastaavista vankilan järjestyksen ylläpitämiseen ja toimintojen järjestämiseen liittyvistä yksittäisistä seikoista. Vangin on noudatettava vankilan järjestyssääntöä. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus järjestyssäännön rikkomisesta edellyttäen, että järjestyssäännössä on nimenomaisesti mainittu kyseisestä rikkomuksesta voivan seurata kurinpitorangaistus. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus myös siitä, mikäli hän jättää noudattamatta Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi antamaa kehotusta tai käskyä. Tällainen kehotus tai käsky voidaan antaa myös järjestyssäännön määräyksen noudattamiseksi. 2 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN Vanki saa liikkua ja oleskella hänelle määrätyllä toiminta- ja työpaikalla, omalla asuinosastollaan sekä ulkoiluun, ruokailuun ja vapaa-aikaan määrätyssä paikassa aikoina, jotka ilmenevät osaston päiväjärjestyksestä. Muualla vankilassa tai sen alueella liikkuminen on ilman lupaa kielletty. Vanki ei saa asiattomasti oleskella siirtymisiin tarkoitetuilla käytävillä. Vangin liikkumisesta tai oleskelusta luvattomalla alueella voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Vangilla ei saa olla hallussaan tavaroitaan liikkuessaan vankilan alueella ilman vankeinhoitoviranomaisen antamaa lupaa. Määräyksen vastaisesta menettelystä voidaan määrätä kurinpitorangaistus. 3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA Vangin tulee olla asianmukaisesti pukeutunut vankilan alueella. Epäasianmukaisesta pukeutumisesta voidaan määrätä kurinpitorangaistus.

4 3 4 TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUKSET 4.1. Tilojen lukittuna pitäminen Sellien ovet ovat lukittuina päiväjärjestyksessä määrättyinä aikoina. Mikäli vanki ei ole sellien ovia suljettaessa omassa sellissään ilman hyväksyttävää perustetta hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus Vahvuustarkastus osaston avaamisen yhteydessä Vangin on oltava sellissään vähintään istuma-asennossa Vahvuustarkastus osaston aukioloaikana Vahvuustarkastuksesta ilmoitetaan yleiskuulutuksella, jolloin vangin on viipymättä siirryttävä käytävälle oman sellinsä oven edustalle vahvuustarkastuksen suorittamisen ajaksi. Mikäli vanki ei noudata tätä määräystä, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus Vahvuustarkastus osaston ollessa suljettu Vahvuustarkastuksesta ilmoitetaan yleiskuulutuksella. Vangin on oltava sellissään vähintään istuma-asennossa siten, että hänen paikalla olonsa on mahdollista todeta sellin ovea avaamatta. 5 TYÖ-, OPISKELU- JA VAPAA-AJAN TOIMINNAT 5.1. Työtoiminnat n työtoimintoina järjestetään kokoonpano- ja pakkaus-, metalli-, verhoomo- (oppisopimuskoulutus), siivous-, kiinteistönhuolto- ja ylläpito-, rakennus-, askartelu- sekä puusepän työtä Opiskelu ssa järjestetään sekä valmentavaa että ammattiin johtavaa koulutusta ulkopuolisen oppilaitoksen järjestämänä. Lisäksi on mahdollisuus suorittaa mm. peruskoulun ja lukion opintoja, sekä kansanopistojen kursseja tai avoimien korkeakoulujen opintosuorituksia Vapaa-ajan toiminnat ssa järjestetään vapaa-ajan toimintana liikuntaa, askartelua, musiikkikerhoa, hengellisiä tilaisuuksia ja lautapelikerhoa. Osastokohtaiset vapaa-ajan toiminnot selviävät kunkin osaston päiväjärjestyksestä. Vangit voivat tehdä ehdotuksia vapaa-ajantoimintoihin tai niihin liittyviin tarvikehankintoihin n ohjelmatoimikunnalle.

5 4 Vangilla on mahdollisuus päästä kirjastoon kerran viikossa osastokohtaisen päiväjärjestyksen tai vapaa-ajantoimintaohjelman mukaisena aikana. Kirjastoon tulee ilmoittautua osaston henkilökunnan ohjeiden mukaisesti etukäteen. Eristysosastolla yksinäisyysrangaistusta suorittavalla, järjestysrikkomuksen selvittämisen johdosta erillään pidettävällä, pakkokeinolain perusteella erillään pidettävällä tai turvaamistoimenpiteiden kohteena olevalla vangilla ei ole oikeutta päästä kirjastoon osaston päiväjärjestyksen mukaisena aikana. Vangin halutessa käyttää kirjaston palveluja hänen tulee lähettää asiointilomake vankilan opinto-ohjaajalle. Määräaikaisesti työ- tai toimintakyvyttömällä (=sairausloma) vangilla, mikäli terveydenhoitohenkilökunta katsoo sen tarpeelliseksi, ei ole oikeutta osallistua vapaa-ajantoimintoihin kirjastoa, kirkkoa tai muuta hengellistä tilaisuutta lukuun ottamatta. 6 LAITOSMYYMÄLÄSSÄ ASIOINTI Vanki voi ostaa vankilan laitosmyymälästä henkilökohtaiseen käyttöönsä kerran viikossa myymälän tuotevalikoiman mukaisia tuotteita. Vanki täyttää osastolla ostolomakkeen ja palauttaa sen osaston postilaatikkoon. Osastokohtaiset tilauslomakkeiden jättämisajankohdat ja laitosmyymälässä asioinnin ajankohta ilmenee kunkin osaston päiväjärjestyksestä. Eristysosastolla yksinäisyysrangaistusta suorittavalla, järjestysrikkomuksen selvittämisen johdosta erillään pidettävällä, turvaamistoimenpiteiden kohteena olevalla, pakkokeinolain perusteella erillään pidettävällä vangilla tai matkaselliosastolla asuvalla vangilla ei ole oikeutta päästä henkilökohtaisesti laitosmyymälään, vaan henkilökunta toimittaa ostokset vangille tilauslistan perusteella osaston päiväjärjestyksen mukaisena ostopäivänä. Matkaselliosastolla olevalla vangilla ei ole oikeutta ostaa nk. kaupunkiostoja. Muualta kuin toisesta vankilasta saapuneella vangilla on mahdollisuus suorittaa ostoksia jättämällä tilauslomake henkilökunnalle. Osto-oikeuden väärinkäytöstä voidaan määrätä kurinpitorangaistus.

6 5 7 TAPAAMISET 7.1 Valvotut tapaamiset Valvotut tapaamiset järjestetään lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä. Tapaamisen kesto on 45 minuuttia. Tapaamisajat ovat osastoittain jaettuna seuraavat: Osasto 1 Omasta pyynnöstä eristetyt klo PakkokL:n perusteella eristetyt klo klo klo klo VankL 18:5 / TvL 13:5 klo perusteella eristetyt klo klo klo Osastot 2, 3 ja 4 klo klo klo Kurinpitorangaistusta suorittavan ja turvaamistoimenpiteiden (pl.vankl 18:5 ja Tvl:n 13:5 ) kohteena olevan vangin tapaamisaika määräytyy hänen osastosijoituksensa perusteella. Vanki voi tavata jokaisena tapaamispäivänä yhden kerran. Tapaajien määrä on rajoitettu kahteen aikuiseen ja kohtuulliseen määrään lapsia. Kohtuullisuutta harkitessa otetaan huomioon se, että vangin tapaajille on varattuna kaksi istuinta. Vanki varaa tapaamisen erillisellä lomakkeella viimeistään keskiviikkona (tai kaksi päivää ennen arkipyhää). Lomake on jätettävä osaston postilaatikkoon klo 8.00 mennessä. Vankilan henkilökunta antaa tapaamisajan, ja palauttaa lomakkeen vangille. Vanki on itse velvollinen ilmoittamaan tapaamisajan tapaajilleen. ssa kirjoilla oleva vanki ei voi tulla tapaamaan toista vankia Jokelan vankilaan. Tapaajien on ilmoittauduttava vankilan portilla viimeistään 15 minuuttia ennen varsinaista tapaamisaikaa. Päällysvaatteet on jätettävä tapaamistilassa olevaan naulakkoon. Tapaaminen tapahtuu pöydässä, missä vangin ja tapaajan välillä on lasi. Vanki ja tapaaja eivät saa koskettaa toisiaan tapaamisen aikana, myös lasiin koskeminen tai sen rajalinjan ylittäminen millään tavoin on kielletty.

7 6 Tapaaja ja vanki eivät saa pitää hallussaan muistiinpanovälineitä, tehdä muistiinpanoja tai välittää kirjallisia viestejä ilman henkilökunnan lupaa. Mikäli vanki rikkoo tapaamisen ehtoja, hänelle voidaan määrätä asiasta kurinpitorangaistus ja /tai tapaaminen voidaan keskeyttää Valvotut lapsitapaamiset Perhetapaamisluvan saaneilla lapsiperheillä on mahdollisuus tavata lapsitapaamiseen tarkoitetussa huoneessa samoina aikoina kuin muutkin valvotut tapaamiset järjestetään. Tapaaminen on tarkoitettu ensisijaisesti vangin omien tai puolison lasten tapaamiseen. Tapaaminen varataan samalla tavalla kuin valvottu tapaaminen. Vankilalla on mahdollisuus rajoittaa valvotun lapsitapaamisen määrä vankia kohden yhteen kertaan viikonlopun tai arkipyhän aikana. Tapaajien määrä on rajoitettu kahteen aikuiseen ja kohtuulliseen määrään lapsia. Lapsi ei saa olla 15 vuotta vanhempi. Valvotun lapsitapaamisen saamisen edellytyksenä on, että vankia on tapaamassa vähintään yksi enintään 15-vuotias lapsi. Tapaamishuoneen ovi on pidettävä avoinna, eikä huoneesta saa poistua ilman henkilökunnan lupaa. Tapaaja ja vanki eivät saa pitää hallussaan muistiinpanovälineitä, tehdä muistiinpanoja tai välittää kirjeitä, muita postilähetyksiä tai kirjallisia viestejä ilman henkilökunnan lupaa. Mikäli vanki rikkoo tapaamisen ehtoja, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus ja /tai tapaaminen voidaan keskeyttää Valvomattomat tapaamiset Lupa valvomattomaan tapaamiseen anotaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Anomus on jätettävä riittävän ajoissa ennen anottua tapaamisajankohtaa osaston rikosseuraamusesimiehelle. Valvomaton tapaaminen myönnetään enintään yhden (1) kerran kalenterikuukaudessa. Valvomaton tapaaminen tapahtuu erillisessä tapaamishuoneessa viikonloppuisin ja arkipyhinä klo tai klo , sekä keskiviikkoisin klo tai Joissakin tapauksissa tapaaminen järjestetään KKS - käytävän neuvotteluhuoneessa lauantaisin klo tai , sekä sunnuntaisin ja arkipyhinä klo Kaikissa valvomattomaan tapaamisiin tarkoitetuissa tiloissa on tupakointikielto. Lupa valvomattomaan tapaamiseen myönnetään ensisijaisesti vangeille, joille ei myönnetä poistumislupia rangaistusajan pituuden perusteella.

8 7 Mikäli vanki rikkoo valvomattoman tapaamisen lupaehtoja, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus. 7.4 Isä-lapsiryhmä-tapaaminen Vangilla on mahdollisuus saada lupa tavata omia, tai todistettavasti samassa osoitteessa vangin kanssa asuvia avio- tai avopuolison lapsia. Tapaamisen myöntämisessä arvioidaan ja sovelletaan tapaamisen myöntämisen edellytyksiä samoilla perusteilla, kuin valvomattoman tapaamisen saamiseksi. Vangin on anottava isä-lapsiryhmä-tapaamista kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Anomus on jätettävä riittävän ajoissa ennen aiottua tapaamisaikaa vankilan pastorille. Isä-lapsiryhmä kokoontuu vankilan liikuntasalissa keskimäärin kerran kuukaudessa lauantaisin klo erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Lupa isä-lapsiryhmä-tapaamiseen voidaan peruttaa, mikäli myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Mikäli vanki rikkoo isä-lapsiryhmä-tapaamiseen ehtoja, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus Tavaroiden vastaanottaminen tapaamisten yhteydessä Vanki voi ottaa vastaan henkilökunnan luvalla tapaamisen yhteydessä, ei kuitenkaan tapaamistilanteessa, enintään 5kpl aikakausi- tai sanomalehtiä, 5 kpl kirjoja sekä kohtuullisen määrän muuta henkilökohtaista omaisuutta. Vastaanotettavan omaisuuden laatua ja kohtuullisuutta arvioidessa otetaan huomioon n järjestyssäännön hallussapitomääräykset, sekä säilytystilojen rajallisuus. Aikakausi- ja sanomalehdet on jätettävä ennen tapaamista henkilökunnalle tapaamistilojen toimistoon, muut vangille tulevat tavarat on jätettävä ennen tapaamista henkilökunnan tarkastettavaksi portille. Vanki voi luovuttaa tapaamisen yhteydessä, ei kuitenkaan tapaamistilanteessa, omaisuusluetteloon merkittyä henkilökohtaista omaisuuttaan tapaajalle. Vangin on hyvissä ajoin ennen tapaamisajankohtaa lähetettävä asiointilomake vastaanottoon omaisuuden tarkastamiseksi ja pakkaamiseksi luovuttamista varten. Omaisuuden, esineiden, elintarvikkeiden tai muiden aineiden luovuttaminen tapaajalle ilman henkilökunnan lupaa on kielletty. Mikäli vanki rikkoo tätä määräystä, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus. 8 PUHELIMEN KÄYTTÖ Vangin tulee ennen soittamista ilmoittaa kirjallisesti kenelle ja mihin numeroon hän aikoo soittaa. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän antaa virheellistä tietoa soitettavasta puhelinnumerosta tai puhelun vastaanottajasta.

9 8 Soittolomake on jätettävä osaston henkilökunnalle päivittäin aamulla ennen osaston päiväjärjestyksen mukaista sulkemisaikaa. Säännös ei koske kiireellisiä tai muutoin perusteltuja tilanteita eikä asiamiehelle soittamista. Puheluiden määrää voidaan rajoittaa ottaen huomioon henkilöstöresurssit, soittopyynnön esittäneiden vankien määrä ja osastokohtaiset soittoajat. Puhelinkortit säilytetään henkilökunnan hallussa. Puhelinkortit ovat henkilökohtaisia. Osastokohtaiset puhelimen käyttöajat ilmenevät osastoja käsittelevässä pykälässä (12 ). 9 POSTIN LÄHETTÄMINEN Vankilasta lähetettävään kirjeeseen, muuhun postilähetykseen ja viestiin on merkittävä näkyviin lähettäjän nimi. Mikäli vanki ei halua merkitä nimeään kyseisiin lähetyksiin, hänen on annettava lähetys henkilökohtaisesti vankilan henkilökunnalle. Säännös ei koske vankilan toimintaa valvoville viranomaisille ja ihmisoikeuksien toteutumista valvoville toimielimille osoitettuja kirjeitä. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän laittaa edellä mainitun lähetyksen osaston postilaatikkoon ilman, että siihen on merkitty lähettäjän nimi, ellei kyse ole valvontaviranomaisille osoitetusta kirjeestä. Mikäli vanki yrittää kuljettaa, tai antaa toisen vangin kuljetettavaksi, kirjeen tai muun postilähetyksen tai viestin ohi vankilan postin tarkastuksen, asiasta voidaan määrätä hänelle kurinpitorangaistus. 10 SIISTEYS Sellikalustus on pidettävä kalusteluettelon mukaisessa järjestyksessä ja tavaroiden tulee olla säilytettyinä kaapeissa ja muissa säilytystiloissa. Osaston yhteiskäyttöön tarkoitettuja esineitä tai kalusteita ei saa siirtää selleihin ilman henkilökunnan lupaa. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän menettelee määräyksen vastaisesti. Kuvia, julisteita ja muita esineitä saa kiinnittää ainoastaan asuinhuoneen seinällä olevaan kiinnitysalustaan. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän kiinnittää niitä muualle asuinhuoneessa.

10 9 11 OMAISUUDEN HALLUSSAPITO 11.1 Esineet ja aineet, joita ei anneta vangin haltuun VankL 9 luvun (ja TVL 5 luvun) 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan vangin haltuun ei anneta esineitä tai aineita, joista aiheutuu vaaraa henkilön turvallisuudelle. Tällaisia ovat ampuma- ja teräaseiden, räjähdysaineiden ja kaasusumuttimien lisäksi mm. ponnekaasulliset aerosolivalmisteet ja myrkyt. Tällaisia ovat myös kemikaalit, joiden aineyhdiste mahdollistaa räjähdysaineiden valmistamisen, kuten vetyperoksidia sisältävät hiusvärit sekä litium-paristot. Tällaisia ovat myös mm. teräväkärkiset sakset sekä injektioneulat ja ruiskut, joita vankilan terveydenhoitohenkilökunta ei ole vangille antanut. VankL 9 luvun (ja TVL 5 luvun) 1 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan vangin haltuun ei anneta esineitä tai aineita, jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen. Tällaisia ovat mm. omaisuuden hajottamiseen soveltuvat työkalut. VankL 9 luvun (ja TVL 5 luvun) 1 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan vangin haltuun ei anneta esineitä tai aineita, joista aiheutuu erityistä haittaa vankilan yleiselle järjestykselle. Tällaisia erityistä haittaa aiheuttavia esineitä tai aineita ovat mm. 1) tiedon tallentamiseen soveltuvat laitteet. Tällaisia laitteita ovat mm. tietokoneet, kamerat, videokamerat, MP3-soittimet ja osa pelikonsoleista. Kiellettyjä ovat kovalevyn sisältävät laitteet sekä erilliset muistit. 2) sähköisen viestinnän mahdollistavat laitteet. Tällaisia laitteita ovat mm. matkapuhelimet ja niiden apuvälineet kuten laturit, radiopuhelimet ja osa pelikonsoleista. Kiellettyjä ovat myös esineet, joita käytetään sähköisen yhteyden muodostamiseen, kuten sim-kortit, USB-modeemit (ns. mokkulat) sekä lautas- ja muut erillisantennit. Kiellettyjä ovat myös esineet, joiden käyttö liittyy kiinteästi sähköisessä viestinnässä käytettäviin laitteisiin. 3) laitteet, jotka soveltuvat viranomaisten radioliikenteen kuunteluun ja seurantaan tai muuten viranomaisten toiminnan tarkkailuun. Tällaisia ovat mm. radiopuhelimet liiketunnistimet, radioliikenteen ilmaisimet ja radioaalloilla toimivat kuulokkeet. Kiellettyjä ovat myös kiikarit ja muut tarkkailuun soveltuvat optiset laitteet. 4) terveys- ja siisteyshaittoja sekä paloturvallisuusriskin aiheuttavat aineet ja esineet. Tällaisia ovat mm. tatuointi- ja lävistysvälineet, eläimet sekä kynttilät. 5) muulla tavoin vankilan yleistä järjestystä vaarantavat esineet. Tällaisia ovat mm. asejäljitelmät, kamppailu ja karkaamisvälineet sekä rikollisten järjestöjen ja ryhmien tunnuksilla varustetut esineet. Vangin haltuun annettujen esineiden muuttaminen väkivallantekoihin paremmin soveltuviksi on kiellettyä. Tällä tarkoitetaan mm. lyömäaseeksi soveltuvan esineen kuten hammasharjan teroittamista tai kädensijan valmistamista kynään.

11 10 Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hänen hallustaan löydetään edellä mainittuja esineitä tai aineita Esineen ja aineen tarkastettavuus Vangin haltuun ei anneta esineitä ja aineita, joita ei pystytä riittävän luotettavasti tarkastamaan. Tällaisia ovat mm. ns. poltetut cd-levyt,lisäravinteet sekä luontaistuotteet ja vitamiinit. Tällaisia ovat myös vankilan ulkopuolelta tuotavat hygieniaja kosmetiikkatuotteet, elintarvikkeet sekä tupakkatuotteet ja tarvikkeet. Hygienia- ja kosmetiikkatuotteet, elintarvikkeet sekä tupakkatuotteet ja - tarvikkeet on hankittava laitosmyymälästä tai muuten vankilan välityksellä. Mikäli vanki ottaa kyseisiä tuotteita mukaansa laitoksen ulkopuolelle ollessaan ilman vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan valvontaa, niitä ei anneta hänen haltuunsa laitokseen palattuaan. Tarkastaminen tulee pystyä suorittamaan ilman omaisuudelle aiheutuvaa vahinkoa. Haltuun annettavan esineiden on oltava rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät ole omiaan soveltumaan kiellettyjen esineiden tai aineiden kätkemiseen. Sähkölaitteen haltuun antamisen edellytyksenä on, että laite on tyyppihyväksytty, sen kuori on ehjä ja että siinä on tunnistenumero. Sähkölaitteesta on kytkettävä virta pois kun sitä ei käytetä. Esineeseen tarkastuksen yhteydessä kiinnitettyjä sinettejä ei saa irrottaa tai vahingoittaa. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus sinettien irrottamisesta tai vahingoittamisesta. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus siitä, mikäli hän yrittää kuljettaa tavaroita vankilaan tarkastusta välttäen Esineen ja aineen haltuun antamiseen vaikuttavat muut asiat Vanki voi saada haltuunsa vain kohtuullisen määrän käyttöesineitä. Haltuun annettavien käyttöesineiden määrän tulee olla sellainen, että ne mahtuvat säilytettäväksi sellin säilytystiloihin niille varatuille paikoille. Vangin haltuun ei anneta esinettä, jos samanlainen tai vastaava esine kuuluu sellivarustukseen. Vankien haltuun ei anneta muitakaan sellaisia esineitä, joita vankila on jo hankkinut vankien käyttöön, mikäli vangilla on mahdollisuus esineen käyttämiseen. Sellit ovat valmiiksi kalustettuja, eikä haltuun anneta omia kalusteita, kuten mattoja tai verhoja. Sähköverkon riittämättömyys voi vain poikkeustapauksissa olla peruste rajoittaa sähkölaitteiden haltuun antamista. Haltuun annetaan kerralla enintään yhteensä 20 kpl c- ja vhs-kasetteja, 20 kpl cdja dvd- levyjä sekä pelikonsolipelejä, 20 kpl kirjoja ja 20 kpl lehtiä.

12 11 Hallussapitomääräykset eivät koske niitä esineitä ja aineita, jotka on annettu vangin haltuun jo ennen järjestyssäännön voimaantuloa. Mikäli vanki siirtyy toiseen vankilaan tällöin noudatetaan vastaanottavassa vankilassa siirron ajankohtana voimassaolevia hallussapitomääräyksiä Osastokohtaiset hallussapitomääräykset Matkaselliosastolla asuva vanki saa haltuunsa kohtuullisen määrän kirjoja, lehtiä, kirjoitusvälineet, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tarvikkeita sekä vankilan laitosmyymälästä hankkimansa tupakkatuotteet ja elintarvikkeet. 12 VANKILAN OSASTOT Matkaselliosasto Osastopaikkaa odottavat vangit. Käräjämatkalla olevat vangit. Siirtyvät vangit. Lyhyt aikaiset sakko- ja vankeusvangit. Matkaselliosastolla asuva vanki saa haltuunsa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tarvikkeita kohtuullisen määrän. Viihde-elektroniikan tai muiden sähkölaitteiden haltuun saaminen ei ole mahdollista. Vangille järjestetään mahdollisuus puhelimen käyttöön välttämättömien asioiden hoitamiseksi tai muusta erityisestä syystä. Osasto 1 Omasta pyynnöstään erillään asuvat vangit. Pakkokeinolain perusteella eristetyt vangit. Erillään pidettävät (VankL 18:5 ja TvL 13:5 ) vangit. Omasta pyynnöstä erillään asuvalla vangilla on mahdollisuus puhelimen käyttöön osaston päiväjärjestyksen mukaisina osaston aukioloaikoina. Pakkokeinolain perusteella eristetyllä ja erillään pidettävällä (VankL 18:5 ja TvL 13:5 ) vangilla on hänen pyytäessään mahdollisuus puhelimen käyttöön osaston päiväjärjestyksessä tätä varten asioiden hoitamiseen tarkoitettuna aikana. Osasto 2 1) Toimintaan osallistumattomat vangit (pihan puoli). Vangilla on mahdollisuus puhelimen käyttöön osaston päiväjärjestyksen mukaisina osaston aukioloaikoina. 2)Toimintaan osallistuvat tai toimintapaikkaa odottavat vangit (radan puoli). Vangilla on mahdollisuus puhelimen käyttöön osaston päiväjärjestyksen mukaisina osaston aukioloaikoina.

13 12 Eristysosasto Yksinäisyysrangaistusta suorittavat vangit. Järjestysrikkomuksen selvittämisen johdosta erillään pidettävät vangit. Turvaamistoimenpiteiden kohteena olevat vangit. Vangin henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen tarkoitetut tarvikkeet säilytetään eristysosaston varastossa. Vangille voidaan järjestää mahdollisuus puhelimen käyttöön välttämättömien asioiden hoitamiseksi tai muusta erityisestä syystä. Osasto 3 Toimintaan osallistuville vangeille. Vangilla on mahdollisuus puhelimen käyttöön seuraavasti; Arkisin Viikonloppuisin ja arkipyhinä ma,ke,pe lauantai ti,to,pe sunnuntai ma,ke sunnuntai ti,to pe Osasto 4 Sitoumusosasto toimintaan osallistuville vangeille. Vangilla on mahdollisuus puhelimen käyttöön seuraavasti; Arkisin Viikonloppuisin ja arkipyhinä ti,to lauantai ma,ke sunnuntai ti,to,pe ma,ke pe 13 PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA LÄÄKKEET Vanki ei saa pitää hallussaan, käyttää eikä valmistaa alkoholia, muuta päihdyttävää ainetta, rikoslain 44 luvun 16 :ssä tarkoitettuja dopingaineita eikä huumausaineen käyttöön tai käsittelyyn tarkoitettuja esineitä. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus edellä mainittujen aineiden ja esineiden hallussapidosta, käyttämisestä tai valmistamisesta. Päihdetestin manipuloinnista tai sen yrittämisestä voidaan määrätä kurinpitorangaistus.

14 13 Vangilla ei saa olla hallussaan lääkkeitä ilman Rikosseuraamuslaitoksen lääkärin tai sairaanhoitajan lupaa. Lääkkeiden luvattomasta hallussapidosta voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Tämä järjestyssääntö tulee voimaan Helsingissä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluejohtaja Katri Järvinen Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen lakimies Heli Tamminen

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE SUOMENLINNAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE SUOMENLINNAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE N JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Voimassa 7.10.2014 lukien 1...3 YLEISTÄ...3 2...3 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN...3 3...3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA...3 4...4 SÄHKÖINEN VALVONTA...4

Lisätiedot

SATAKUNNAN VANKILAN HUITTISTEN OSASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SATAKUNNAN VANKILAN HUITTISTEN OSASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SATAKUNNAN VANKILAN HUITTISTEN OSASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SISÄLLYS sivu 1 YLEISTÄ...3 2 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN...3 3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA 3 4 TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUKSET...4

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: Poliisihallitus Liite 1 1 (7) 2014 2020/2013/5490 1 VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSVIRASTON JULKAISUJA 5/2008 HEUNI, Publication Series No. 58. Suomalaisten vankiloiden turvallisuus

RIKOSSEURAAMUSVIRASTON JULKAISUJA 5/2008 HEUNI, Publication Series No. 58. Suomalaisten vankiloiden turvallisuus RIKOSSEURAAMUSVIRASTON JULKAISUJA 5/2008 HEUNI, Publication Series No. 58 Suomalaisten vankiloiden turvallisuus mika junninen RIKOSEURAAMUSVIRASTON JULKAISUJA 5/2008 HEUNI, Publication Series No. 58 Suomalaisten

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot