Hyvä seuran hallinto ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä seuran hallinto ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon"

Transkriptio

1

2 Hyvä seuran hallinto ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon Seura - suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän perusta Seura on osa isompaa järjestelmää: yhdistys/osakeyhtiö, kunta ja valtio, lajiliitto, muut liitot, liikunnan ja urheilun aluejärjestö, Valo

3 Sisältö Seuratoiminnan taustaa Seuran hallintojärjestelmä Hallitus Seuran jäsen Kurinpito ja esteellisyys

4 Taustaa Seura olemme me yhdessä päättäminen, yhdessä tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos) Seuran omat säännöt ohjaavat, yhdistyslaki luo raamit seura on itsenäinen, toimii yhteiskunnassa Hyvä hallinto on enemmän kuin säännöt ja lait

5 Seuratoiminnan kolme kehää Kehä 3 Urheiluseurojen toimintaedellytykset Kehä 2 Urheiluseuran toimivuus Kehä 1 Urheilu ja liikunta

6 Käytännön kysymyksiä - seuran hallinnon haasteita, miksi toimivuus kärsii? Parikeskustelu Kuka seurassa päättää? Miten hallitus toimii? Mitä on päätetty? Mitä pitää maksaa ja missä se päätetään? Kuuluuko olla jäsen? Mikä on jäsenyys? Mitä on tasapuolinen kohtelu seurassa? Hallituksen viestintäperiaatteet? Seuran palkalliset?

7 mien sääntöjen tutkimista Rekisteröinti ja ilmoitukset Nimenkirjoittajat Seuran mallisäännöt

8 Seuran hallintojärjestelmä Jäsenkokous jäsenellä aloite-, läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus äänioikeutettu jäsen, valtakirjan käyttö kokoontuu fyysisesti (mallisäännöt) asialistaa: hallituksen valinta, tilintarkastajan/toiminnantarkastajan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyntä, yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen tai muu merkittävä talouspäätös, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Hallitus tai johtokunta äänestys ja vaali

9 Seuran hallintojärjestelmä Jaostot ja joukkueet vanhempainkokoukset, vapaaehtoiset ja työsuhteiset (huom. toimitusjohtaja), muut toimijat Tilintarkastaja KHT, HTM/toiminnantarkastaja tase yli euroa liikevaihto yli euroa palveluksessa 3 henkilöä

10 Hallituksen tehtävät Kokoonpano säännöissä (koko, varajäsenet) Hallituksen lakimääräiset tehtävät, tehtävät, jotka hallitus voi hoitaa ja muut tehtävät Yhdistyksen lakimääräinen edustaja, kokousten valmistelu ja päätöksien täytäntöönpano - ei laiton päätös, jäsenrekisteri, toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan avustaminen, selvitysmies yhdistyksen purkautuessa Strategia, toimintasuunnitelma, toiminnan järjestäminen, jäseneksiotto, talouden ja omaisuuden hoito, riskien hallinta, viestintä, toimihenkilöiden palkkaaminen ja toiminnanjohtajan ohjaaminen ja valvominen sekä seuratoiminnan arviointi (vuosikertomus) ja kehittäminen meidän seuratoimintaopas Hallitus ei voi päättää niistä asioista, joista voidaan lain tai sääntöjen mukaan päättää vain yhdistyksen kokouksessa tai jotka ovat erityisen laajakantoisia asioita

11 Hallituksen vastuu ja toimintatapa Hallitus tekee päätöksensä ja vastaa niistä yhteisesti kollektiivina delegointi osittain mahdollista Laissa ei säännöksiä hallituksen sisäisestä toiminnasta, suositus: kirjalliset toimintaperiaatteet hallitus tekee päätöksensä kokouksissaan (some) kokousta varten on yritettävä tavoittaa jokainen jäsen kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii päätökset kirjataan

12 Hallituksen viestintä, seurajohto tutuksi Seura www sivuilla: hallituksen jäsenten esittely (yhteystiedot?) hallituksen päätehtävät hallituksen vuosikello hallitus tiedottaa palsta (hallituksen kokouksen pöytäkirjojen julkisuus) palaute mahdollisuus hallitukselle

13 Hallituksen jäsenen vastuu Hallituksen jäsenen vastuu (eriävä mielipide), selonottovelvollisuus, kollektiivinen vastuu vastuuvapaus Parlamentaarinen vastuu Vahingonkorvausvastuu: velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen jäsenelle tai sivulliselle yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla Rikosoikeudellinen vastuu

14 Jäsenyys Jäsenedellytyksistä voidaan määrätä yhdistyksen säännöissä (12v, 15v, 18v) Jäsenluokat kirjattava sääntöihin Jäsenyydelle ei ole asetettu alaikärajaa (säännöissä voidaan määrätä) Jäsenyys vaatii sekä jäseneksi liittyvän, että yhdistyksen toimia jäseneksi liittyvän on ilmaistava liittymistahtonsa yhdistykselle yhdistyksessä on tehtävä jäseneksi ottamisesta päätös (hallitus) Kellään ei ole oikeutta yhdistyksen jäsenyyteen vastoin yhdistyksen tahtoa Seurassa toimiminen ilman jäsenyyttä?

15 Jäsenluettelo Hallitus vastaa luettelon pitämisestä jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka jäsenet voivat tutustua jäsenluetteloon (ei kopioita) Huom! Henkilötietolain vaatimukset (tieto, joka liittyy yhdistykseen ja sen toimintaan)

16 Jäsen oikeudet ja velvollisuudet ikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen ikeus saada tietoja yhdistyksestä (yhdistyksen säännöt, yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat ja tietoja jäsenluettelosta) ikeus moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa (3 kk) Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet yhdistyksen toimintaan Lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä kohtaan Jäsenmaksuvelvollisuus ja muut sääntöjen mukaiset velvollisuudet pakolliset jäsen- ja muut maksut mainittava säännöissä (maksu kaikille - pakollinen) palvelumaksuja voidaan periä ilman sääntömainintaa (maksu palveluja käyttäville - vapaaehtoinen) Jäsenten on noudatettava yhdistyksen tekemiä päätöksiä Rekisteröidyissä yhdistyksissä jäsenillä ei ole vastuuta yhdistyksen tekemistä sitoumuksista

17 Jäsenen eroaminen ja erottaminen, eronneeksi katsominen Jäsenellä on aina oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa enintään vuoden mittainen irtisanomisaika (jäsenmaksu velvollisuus) kirjallinen ilmoitus hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoitus yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi Jäsen voidaan aina erottaa laissa mainitun perusteen nojalla: jäsenvelvollisuuden laiminlyönti jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä jäsen ei enää täytä lain tai yhdistyksen sääntöjen jäsenyysehtoja yhdistyksen ei tarvitse erottaa ketään, vaikka erottamisperusteet olisivat olemassa (sama kohtelu kaikille) Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta säännöissä määrätyn ajan

18 Erottamismenettely Erottamisesta on tehtävä yhdistyksessä nimenomainen päätös, ellei säännöissä ole muuta määrätty, päätöksen tekevät jäsenet yhdistyksen kokouksessa Erottamispäätös on perusteltava - kuuleminen (ei jäsenmaksu) Erottaminen tehtävästä, mutta ei jäsenyydestä ylempi erottaa (hyvää hallintoa?) perustelu ja osallisten kuuleminen seuran oma riidanratkaisuvaliokunta (yhdistyksen kokous päättää)

19 Kurinpito Sääntöketjutus tai sopimus Kurinpitoon sitouttaminen edellyttää, että etukäteen on määrätty, mistä teoista rangaistus voi tulla ja millaisia rangaistuksia voidaan käyttää Kuuleminen oikeusturva

20 Esteellisyys Henkilökohtainen esteellisyys jäsenen ja yhdistyksen välinen sopimus, jäsenen yksityinen etu tai lähipiirin etu on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa henkilökohtaisesti esteellinen ei saa osallistua äänestykseen eikä tehdä asiassa päätösehdotusta, voi osallistua keskusteluun Toimiasemakohtainen esteellisyys toimiasemaltaan esteellinen ei saa ottaa osaa äänestykseen päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä voi osallistua keskusteluun ja tehdä asiassa päätösehdotuksen

21 Huomioita Tapaturmia sattuu, ei kenenkään syy tapaturmavakuutus (Tuplaturva) turvallisuussuunnitelma Hallinnon vastuuvakuutus, omaisuusturvavakuutus Tietosuoja: henkilörekisterit, pöytäkirjojen julkisuus Musiikin julkinen esittäminen Rahankeräyslupa, arpajaiset Rikosrekisteriote Urheilun oikeusturvalautakunta Kokouskäyttäytyminen Liittojen omat hyvä hallinto julkaisut

22 Valon pääyhteistyökumppanit

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila Toimivaltajaon perusteita Yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset hierarkkisesti rinnakkaisia. Jos organisaatiossa valtuutettujen kokous, määriteltävä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot