EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2012"

Transkriptio

1 KATSAUS VUOTEEN 2012 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2012 Kaupunginhallitus Kaupunginkanslian julkaisuja 2013:1

2

3 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön vuonna 2012 Lappeenrannan kaupungin EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytöstä vuonna 2012 laadittu katsaus on tarkoitettu ennen kaikkea kaupunkikonsernin luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, mutta sen toivotaan avaavan Lappeenrannan kaupungin EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöä myös asukkaille ja muille sidosryhmille. Katsaus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttösuunnitelman pohjalta ja siihen on koottu tiivistelmät määrärahan käytöstä ja saavutettavista tuloksista vuonna Lappeenrannan kaupunki varasi vuoden 2012 talousarviossa EU- ja elinkeinopoliittisten hankkeiden omaosuutta varten 2,89 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi vuodelle 2011 osoitettujen käyttämättä jääneiden määrärahojen (1,555 M ) siirtämisen käytettäväksi vuonna Näin ollen vuonna 2012 oli käytettävissä EU- ja elinkeinopoliittisin perustein ja Lappeenrannan kaupunginhallituksen hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti yhteensä 4,445 milj. euroa. EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin käytettiin vuonna 2012 yhteensä 3,678 miljoonaa euroa. Kaupungin rahoitukselle saatiin vastinta erilaisista lähteistä ja näin kokonais vuonna 2012 on noin 11 milj. euroa. EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytössä ja elinkeinojen kehittämistoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota rakennemuutoksen hallintaan, uusien työpaikkojen synnyttämiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Määräraha mahdollisti kymmenien hankkeiden sekä ohjelma- ja toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisen kaupungin toimialoilla ja yhtiöissä. Tähän katsaukseen on koottu lyhyt esittely jokaisesta EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttösuunnitelman rivistä. Tiedot perustuvat toteuttajien ilmoittamiin tietoihin ja tarkempia tietoja saa hankekorteissa mainituilta yhteyshenkilöiltä. EU- ja elinkeinopoliittisella määrärahalla rahoitetuissa hankkeissa ja toimenpiteissä työskenteli vuonna 2012 yli 100 eri henkilöä ja yhteensä niistä kertyi yli 80 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi palkkatuella, työllistämistoimin ja erilaisissa työharjoittelupaikoissa työskenteli yli 150 henkilöä. Hankkeiden ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana alueelle on syntynyt tai sijoittautunut noin 40 uutta yritystä ja yli 100 uutta työpaikkaa. Kaikki määrärahasta rahoitettavat hankkeet on käsitelty EU- ja elinkeinotyöryhmässä, jonka jälkeen virallisen päätöksen on tehnyt kehitysjohtaja, kaupunginjohtaja tai kaupunginhallitus. EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaa Lappeenrannan kaupungin - ja talousyksikkö, tarkemmat yhteystietomme löydät takakannesta. Lappeenrannassa Krista Huovila EU-asiamies Strategia- ja talousyksikkö

4

5 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 nimi Päätös Käyttösuunnitelma Toteuma Muu (arvio) A Käyttötaloushankkeet Työllisyyspoliittiset hankkeet A1 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupatoiminta - Kuokka KH 56/ A2 MaTTi KH 495/ A3 Maahanmuuttajan yrittäjyyden tuki - Mammutti KH 587/ A4 Sosiaalinen yritystoiminta Etelä-Karjalassa - Espinno KH 190/ A5 Nuorisotyöllisyyden ja syrjäytymisen hoito KH 75/ A6 Muut ESR hankkeet / Tiet työhön 2 - TIETTY 2 KJ 20/ Aluekehitysohjelmien kunta ja muu kunta A7 Maaseutuohjelma - LEADER KH 435/ A8 Osaamiskeskusohjelma - OSKE KH 334/ A9 Koheesio- ja kilpailukykyohjelma - KOKO KH 548/ A10 Etelä-Karjala-instituutin perus - EKi KH 75/ A11 Virkistysaluesäätiön hankkeet - Retkeilyhanke KH 62/ A12 Yhteiset joet, yhteiset kalat - RIFCI KH 141/ A13 Linnoitus, Satamatori ja tapahtumat KH 75/ A14 Muut aluekehityshankkeet + Wirma KH 304/ B Elinkeinopoliittiset hankkeet Kehittämishankkeet B1 WIRMA:n projektiraha KH 75/ B2 Läntisen Pien-Saimaan tilan parantamisohjelma - PISA II KH 299/ B3 Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen KJ 43/ B4 Sijoittautumisen tukeminen KH 75/ B5 Yrityshautomotoiminta KH 75/ B6 Kaupunki- ja elinkeinopoliittinen markkinointi KH 75/ B7 Venäjä- yhteydet ja koordinointi KH 75/ B8 Matkailu markkinointi (gosaimaa) EU 169/ B9 Pietarin suomalais-venäläinen innovaatiokeskus KH 75/ B10 Step Up - Cross Border City in Action KH 199/ B11 Innovation and business Cooperation KH 201/ B12 Muut pienet MKR, EAKR- ja ENPI-hankkeet KH 75/ Lentoliikennehankkeet B13 Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen KH 75/ Investointihankkeet B14 Mustolan kehityshyppy KH 208/ B15 Sataman rautatieraiteen peruskorjaus KH 75/ B16 Myllysaaren perhepuisto KH 160/ B17 Wolkoffin talomuseon kellarin kunnostaminen ravintolaksi KH 78/ B18 KalaPISA KH 76/ B19 Linnoituksen valaistus ja liikenne KH 413/ B20 Rauha matkailualueen kehittäminen KH 75/ B21 Rauha-Tiuru alueen lähi-infra KH 75/ B22 Kohonkankaantie KH 75/ B23 Linnoituksen kehittäminen (Urheilutalo, Kannas ) KH 75/ B24 Muut investointihankkeet (mm. Saimaa, Vainikkala ym.) KH 75/ C Rakennemuutoksen hallinta C1 Rakennemuutoksen hallinta - investointihankkeet KH 75/ RAHOITUS YHTEENSÄ

6 A Käyttötaloushankkeet työllisyyspoliittiset hankkeet A1 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupatoiminta Kuokka Toteuttaja Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry Yhteyshenkilö Anu Olkkonen, tai Hankeaika Kustannukset ja Kustannukset vuonna 2012 yhteensä ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin jatko Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa nä on Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja Lappeenrannan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset sekä maahanmuuttaja-asiakkaat. Kokonaisvaltaisen tuen ja ohjauksen sekä aktivoinnin avulla asiakas pyritään sitouttamaan työtoimintaan. Tavoitteet 2012: Työllistää palkkatuella 30 henkilöä Työharjoittelu/työelämävalmennus 70 henkilöä Työkokeilu 5 henkilöä Pienimuotoisen koulutuksen järjestäminen kohdejoukolle Toteuma 2012: Palkkatuella 51 henkilöä Työharjoittelu /työelämävalmennus 82 henkilöä Työkokeilu 1 henkilö Tavoitteena oli, että avoimille työmarkkinoille työllistyy 6 henkilöä ja että 5 henkilöä lähtee koulutukseen. Työllistyneitä vuoden aikana oli 8 henkilöä ja 3 henkilöä pääsi koulutukseen. Tavoitteena on myös ohjata asiakkaita tarvittaessa päihdekuntoutukseen ja mielenterveystoimistoon. Työpajatoimintaa on kehitetty vastaamaan hankkeeseen tulevien asiakkaiden tarpeita. Asiakkaille on järjestetty asiantuntijaluentoja. Hankkeella on menossa viides ja viimeinen vuosi. ELY-keskukselta on haettu ta uudelle hankkeelle. 7 ohjaajaa ja osa-aikainen toimistotyöntekijä. Palkkatuella työllistettyjä oli 28 henkilötyövuotta. Ei yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. Kohderyhmänä on Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja Lappeenrannan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset, nuoret sekä maahanmuuttaja-asiakkaat. Hanke edistää vanhusten kotona asumista (kiinteistöryhmien lumityöt ja ruohonleikkuut sekä vanhustyöntekijät). Syrjäytymisen ja ongelmien kasautumisen ehkäisy työtoiminnan avulla. Maakuntaohjelma Pyritään ehkäisemään syrjäytymistä pitkäaikaistyöttömien osalta. Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen. 4

7 A2 MaTTi Toteuttajat Päätoteuttaja: Laptuote-säätiö, Osatoteuttaja: Eksoten maahanmuuttopalvelut Yhteyshenkilö Anna Hallikainen, Hankeaika Kustannukset ja jatko Koko hankkeen kustannusarvio yht Vuoden 2012 kustannusarvio , josta ESR:n osuus , Laptuote-säätiön omaosuus ja Lappeenrannan kaupungin vuoden 2012 EU-määrärahaa Tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on kehittää edelleen Momentin palvelukokonaisuudessa hyväksi havaittuja toimintamalleja ja vakiinnuttaa Momentin toimintakonsepti osaksi muuta palvelujärjestelmää. Toimenpiteet ja vuonna 2012: kehitetty ja testattu alkukartoituksen seudullista mallia autettu työ- ja harjoittelupaikkojen etsimisessä ja edistetty omatoimista työnhakua auttamalla työnhaun asiakirjojen tekemisessä ja kontaktien luomisessa järjestetty työnhakukurssi ja 7 suomen kielen kurssia järjestetty pienryhmätoimintaa (kerhot, mediapaja) alettu kehitellä Internetin hyödyntämistä ystävä- ja tukihenkilötoiminnan järjestämisessä järjestetty 22 erilaista tilaisuutta, tapahtumaa ja tutustumiskäyntiä autettu maahanmuuttajia omaehtoisen toiminnan järjestämisessä alettu kehitellä ohjeistusvideoiden tekemistä tuotettu materiaalia tammikuussa 2013 julkaistaville Momentin uudistetuille kotisivuille Hanke jatkuu asti, jonka jälkeen toiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi palvelujärjestelmää. Työpaikat Uudet työpaikat 2012: 0 (tavoite hankeaikana 4). Olemassa oleviin työpaikkoihin 2012: 4 (tavoite hankeaikana 4). Palkkatuella ja harjoittelupaikkoihin 1 (tavoite hankeaikana 17). Projektin työpaikat: 3,25 (projektipäällikkö 100 %, työnetsijä 50 %, projektityöntekijä 70 %, kouluttaja 50 %, kehittämispäällikkö 5 %, viestintäkoordinaattori 40 % ja maahanmuuttotyön koordinaattori 40 %) Asiakkaat, Lappeenranta Ei yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. Alueen maahanmuuttajat, maahanmuuttotyötä tekevät organisaatiot, yhdistykset, henkilöt sekä alueen työ- ja elinkeinoelämä Toteutetaan turvallisen ja vetovoimaisen elinympäristön päätavoitetta vahvistamalla positiivista ja monikulttuurista toimintaympäristöä sekä peruspalveluiden päätavoitetta edistämällä työ- ja toimintakykyä ja vahvistamalla asukkaiden itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Maakuntaohjelma Määrärahalla toteutetaan maakuntaohjelman toimintalinjaa koulutus ja osaava työvoima. 5

8 A3 Maahanmuuttajan yrittäjyyden tuki Mammutti Toteuttaja Wirma Lappeenranta Oy Yhteyshenkilö Sampo Vehviläinen, tai Hankeaika Kustannukset ja Kokonaiskustannukset yhteensä Rahoitus: ESR , yritys ja Lappeenrannan kaupunki , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa Tavoite: Projektin tavoitteena on löytää ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen ja parantaa toimivien maahanmuuttajataustaisten yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä kehittää alkavien maahanmuuttajataustaisten yrittäjien ja yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneiden maahanmuuttajien neuvontaa. tavoitteena on perustaa Mammutti-sivusto internetiin, jonne kootaan mm. tietoja yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta Suomessa, avataan useasti kysyttyä palsta ja perustetaan ongelmanratkaisupalvelu. Toimenpiteet ja 2012: Vuoden 2012 aikana tutustuttiin olemassa olevaan sähköiseen yrityspalvelumateriaaliin sekä suunniteltiin sivuston rakennetta ja sisältöä. aloitteesta on lähetetty TEM:lle vetoomus Yritys- Suomi -sivuston kääntämisestä venäjänkielelle. Vetoomuksen allekirjoittivat Wirman lisäksi useat muut alueelliset kehitysyhtiöt. Mammutti-sivuston toteuttaminen aloitetaan vuoden 2013 alussa. Vuoden 2012 aikana pidettiin useita maahanmuuttajille suunnattuja yrittäjyys-koulutustilaisuuksia yhteistyössä Aktivan kanssa hankeen näkyvyyttä vahvistettiin osallistumalla EU arjessa: Rajaton riemu -tapahtumaan. Lisäksi neuvoteltiin yhteistyöstä International Business Clubin kanssa alueen maahanmuuttajien aktivoimiseksi, tehtiin aktiivista yrittäjyysneuvontatyötä sekä annettiin maahanmuuttajataustaisille yrityksille ja yrittäjille yleisneuvontaa. Maahanmuuttajayrittäjien liiketoimintaosaaminen, toimintaedellytykset ja verkostoituminen ovat parantuneet. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tiedonsaanti yrittäjyydestä on parantunut. Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen edistyy. jatko Hanke jatkuu asti. Työpaikat Uudet työpaikat 2012: 7 (kokonaistavoite 10 kpl/vuosi, yhteensä 20). Uudet yritykset 2012: 5 (kokonaistavoite 10 kpl/vuosi, yhteensä 20). Asiakkaat, Suomessa asuvat yrittäjyydestä kiinnostuneet ulkomaalaistaustaiset henkilöt työmarkkina-asemasta riippumatta sekä yrittäjänä toimivat maahanmuuttajat. Pyritään luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä maahanmuuttajaväestölle. Hanke tukee kaupungin kansainvälistä imagoa. Lappeenranta Maakuntaohjelma Hanke kehittää maakunnan kansainvälistä toimintaympäristöä ja edistäen väestön viihtymistä Etelä-Karjalassa. 6

9 A4 Etelä-Suomen palveluinnovaatiot ESPINNO Sosiaalinen yritystoiminta Etelä-Karjalassa osahanke Toteuttajat Päätoteuttaja: THL Osatoteuttaja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä EKSOTE Yhteyshenkilö Anja Helvasto, tai puh Hankeaika Kustannukset ja Osahankkeen kustannusarvio yhteensä Vuoden 2012 kustannukset , josta EAKR:n osuus ja vuoden 2012 EU-määrärahaa tavoitteena oli heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työllistymisen tukeminen. Osahankkeen tavoitteet ja 2012: 1. Sosiaalisen yrittäjyyden neuvontamallin juurruttaminen Hankkeessa on sovittu Wirman ja TYP:n yhteistyöstä sosiaalisten yrittäjyyden markkinoinnissa. 2. Raportoidaan ja mallinnetaan ohjeet, tiedotteet ja opasteet THL/osahankeyhteistyö Hanke on julkaissut esittelycd:n sosiaalisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisesta kriteereistä julkisissa hankinnoissa sekä ohjekirjat hoivan tukitehtävistä ja malliesimerkkejä sosiaalisista kriteereistä julkisissa hankinnoissa. CD ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa ovat ladattavissa kotisivulta ja Hoivan tuki kirjamateriaalia voi tilata osoitteesta 3. Tiedotus/koulutustilaisuuksien järjestäminen Päätösseminaari pidettiin Kouvolassa tavoitteista ja tuloksista julkaistiin Kaupunkilehti Vartissa tiedotusliite Kaakkois-Suomen alueen talouteen. jatko Hanke päättyi Eksote käynnisti Osaksi työelämäosallisuutta -hankkeen, joka tukee ESPINNO -hankkeen tulosten jalkauttamista. Työpaikat Asiakkaat, aikana on syntynyt 15 uutta sosiaalisen työllistämisen työpaikkaa (kokonaistavoite 20 24), joista Lappeenrantaan 7. Projektiaikaiset työpaikat: 1,5 henkilöä. Hankeaikana syntyi 5 sosiaalista yritystä, joista 2 Lappeenrantaan. nä olivat hyvinvointipalveluiden yritykset, 3. sektorin toimijat ja asiakkaana heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työntekijät. Lappeenranta Hanke toteutti Lappeenrannan seudun työllisyyspoliittista ohjelmaa Maakuntaohjelma Maakuntaohjelman syrjäytymisen ehkäisemistavoitetta/ työttömyyden alentamistavoite 14 % > 10 %. 7

10 A5 Nuorisotyöllisyyden ja syrjäytymisen hoito Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki Yhteyshenkilö Päivi Savilampi, tai Hankeaika Kustannukset ja Vuoden 2012 EU-määrärahaa 61317, josta työllisyyspoliittiseen kokeiluun ja nuorten työllistämisen tukemiseen. Tavoite: Alle 25-vuotiaiden ammattiin valmistuneiden työttömien nuorten työllistymisen tukeminen, työurien ja työkokemuksen mahdollistaminen palkkatuetulla työllä kaupunkiorganisaatiossa, Eksotessa ja kumppanuusn kautta kolmannelle sektorille. Rahoitus mahdollistaa nuorille koulutuksen jälkeen työkokemuksen saamisen ja työssä oppimisen. Työllistämisen tavoitteena on nuoren tulevan työllistymisen ja työurien tukeminen. Tiivis yhteistyö TEtoimiston ja TYP:n kanssa (ennakointi, seuranta ja arviointi). Lappeenrannan kaupunki pääsi mukaan hallitusohjelmaan sisältyvään työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun. Kokeilu kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin. jatko Kuntakokeilu jatkuu vuoteen 2015 Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta Nuorten työllistämisen tukeminen: nuoria töissä Loma-asuntomessuilla 7 kpl Kasvatus- ja opetustoimessa 3 kpl Teatterilla 1 kpl Teknisellä toimella 1 kpl kumppanuusyhteisöllä, Taidekoulu Estradilla 2 kpl Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu: Projektiaikaiset työpaikat : 4 Projektiaikaiset työpaikat: : 5/vuosi Tavoitteena 200 asiakasta/vuosi työllistämistoimien kohteena Ei yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. nä ovat alle 25-vuotiaat ammattiin valmistuneet työttömät nuoret työnhakijat. Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu kohdentuu heikommassa työmarkkina-asemassa oleviin. Lappeenrannan kaupunkin kriittiset menestystekijät: nuoret ikäluokat ja osaavan työvoiman tarjonta ovat tae menestyvälle ja uusille aloille laajenevalle yritystoiminnalle. Nuorten työllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Strateginen tavoite: yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä muut oppilaitokset tuottavat työmarkkinoiden tarvitsemia osaajia. Toimenpiteet: nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kohdennetaan ammatillinen koulutus vastaamaan työelämän tarpeita, toteutetaan nuorisotyöttömyyttä ehkäiseviä hankkeita ja tarjotaan vastavalmistuneille työkokemusta kartuttavia harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja Maakuntaohjelma Nuorten työllistämishanke on maakuntaohjelman mukainen tähdäten nuorten työllistymisen parantamiseen. 8

11 A6 Muut ESR hankkeet Tiet työhön 2 TIETTY 2 Toteuttajat Päätoteuttaja: Parik-säätiö osatoteuttajat: Laptuote-säätiö, INTOa työstä ry, Sotek-säätiö, TyönVuoksi ry. Yhteyshenkilö Virpi Ulmanen, tai Hankeaika Kustannukset ja jatko Laptuote-säätiön osahankkeen kustannusarvio on laskennallinen osuus Vuoden 2012 kustannukset ovat yhteensä , josta ESR:n osuus on , Laptuote-säätiön omaosuus 772 ja vuoden 2012 EU-määrärahaa Tavoitteena on kehittää ensisijaisesti Lappeenrannan seutukunnan välityömarkkinoiden toimintaa ja välityömarkkinoiden välittäviä toimia luomalla uusia siirtymävaiheen matalan kynnyksen työpaikkoja. Lisäksi tavoitteena on järjestää asiakkaille kotipalvelujen ammattitutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta, tehdä välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyviä koulutusehdotuksia/ aloitteita ELY-keskukselle, sekä kehittää asiakkaiden edelleensijoittamismahdollisuuksia alueen yrityksiin. Toimenpiteet vuonna 2012: välityömarkkinoiden kehittäminen uusien työpaikkojen luominen oppisopimuskoulutus ja koulutusehdotukset edelleensijoittamismahdollisuuksien kehittäminen Saavutetut vuonna 2012: alueen välityömarkkinat kehittyvät (kotiin suunnattujen palveluiden työtehtäviin lisätty miesvaltaisia työtehtäviä ) alueelle syntyy uusia matalan kynnyksen työpaikkoja (2 kpl) än kuuluvat saavat oppisopimuskoulutusta koulutusehdotukset ELY-keskukselle asiakkaiden edelleensijoittamismahdollisuudet alueen yrityksiin kehittyvät Hanke jatkuu asti. Tämän jälkeen toimintaa kehitetään organisaation normaalina toimintana tai haetaan jatkohanketta. Työpaikat Uudet työpaikat 2012: 3 (tavoite koko hankeaikana 6) Projektiaikaiset työpaikat: 2 (tavoite koko hankeaikana 10) Harjoittelijat ja muut työllistämistoimet: 8 (tavoite hankeaikana 16) Koulutukseen ja muihin toimenpiteisiin 0 (tavoite hankeaikana 4) Asiakkaat, Lappeenranta Ei yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. Kaikki Lappeenrannan kaupungin alueella heikossa työmarkkinaasemassa olevat henkilöt, erityisesti pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Toteutetaan n aktiivisen työllisyyden edistämisen tavoitetta, jonka tuloksena työllisyys paranee. Toteutetaan laadukkaat ja kestävällä tavalla tuotetut peruspalvelut- tavoitetta toimintatavalla työ on parasta sosiaaliturvaa. Maakuntaohjelma Toteutetaan toimintalinjaa 2, Koulutus ja osaava työvoima, vastaamalla kehittämistoimenpitein SWOT-analyysissä esitettyihin uhkiin ja heikkouksiin (Työttömyys/alhainen työllisyysaste ja pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttama pysyvä syrjäytyminen) 9

12 A Käyttötaloushankkeet aluekehitysohjelmat + perus A7 Näinikkää kehittämisohjelma Leader-ohjelma Toteuttaja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry Yhteyshenkilö Sirpa Onttinen, tai Hankeaika Ohjelmakausi Kustannukset ja Ohjelma-alueen kokonais on noin 4 M. Lisäksi yksityistä ta noin 2 M. Vuonna kehys ohjelmaalueelle , josta Lappeenrannan EU-määrärahaa Tavoitteena on maaseutualueiden paikallinen ja asukaslähtöinen kehittäminen. Ollaan mukana tukemassa alueen kokonaiskehittämistä alhaalta ylös -periaatteella. Toimenpiteet vuonna 2012: 1. Yrittäjyys: a) Maaseutukoordinaattori 2 -hanke; tietoa yritystuista myös sidosryhmäkampanjoinnilla, yritysten aktivointia, neuvontaa, opastusta hankkeistamiseen, verkottamista maakunnassa ja kansainvälisesti, täsmäkoulutustilaisuuksia, opintoretkiä. b) Yhteistyöllä lisää myyntiä II Blue Saimaa -hanke; matkailuyrittäjien yhteistyön syventäminen, verkoston vahvistaminen laajentamalla myös Lprn suuntaan, messu- ym. osaamisen lisääminen, benchmarking, matkailupalvelujen kehittäminen myös yhteistyössä Karjalan Kannaksen venäläisten matkailuyrittäjien kanssa. (Lisäksi Salpalinja Lappeenrannassa -hanke kokoaa hajallaan olevaa tietoa, jolla voi myöhemmin olla matkailullistakin käyttöä.) c) Kivikantatie 387; Ylämaantien alueen yritysverkoston muodostaminen tukemaan alueen yhteistä markkinoinnin ja matkailupalveluiden kehittämistä. Alueellisen yhteishengen kasvattaminen ja osaamisen lisääminen. 2. Elinympäristö: Pien-Saimaan kosteikkoasiamies -hanke 3. Kylien kehittäminen: Lyytikkälän monitoimihalli, Rutolan kyläpolku, Simolan Marttojen astiastovarasto, Tapavainolan ns. piha paraatikuntoon, Ylämaan Marttalan vesikatto, Hytin VPK:n talon kunnostus ja Rauhanrannan saunaremppa. 4. Kaupunki-Leader -info, uuden Leader-ohjelman valmistelu jatko Leader-ohjelman ohjelmakausi on Työpaikat Projektiaikaiset työpaikat 4 (n. 4 htv) Myönn. 10 yritystukea koko seudulle, ei uusia yrityksiä. Asiakkaat, Maaseudun asukkaat, yritykset ja yhteisöt kohderyhminä ja hyödynsaajina Lappeenranta Leader-ohjelma toteuttaa osaltaan Lappeenrannan kaupungin n ydintavoitteita 2-5, mm. edistämällä asukkaiden omatoimisuutta, hyvinvointia, viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja asuinalueiden viihtyisyyttä, elinympäristön vetovoimaisuutta sekä arvostamalla yritteliästä ja yrittäjälähtöistä toimintaa sekä 3. sektorin yhteistyötä aktivoivien rakenteiden luomista. Maakuntaohjelma Maakuntaohjelman painopistealueita Leaderissä: matkailun kehittäminen, turvallinen, viihtyisä ja vetovoimainen asuinympäristö, kestävä elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri. 10

13 A8 Kaakkois-Suomen osaamiskeskusohjelma KOSKE Toteuttaja Kaakkois-Suomen osaamiskeskusta koordinoi ja hallinnoi Wirma Lappeenranta Oy (muut toteuttajat: SSKY ja Kehy) Yhteyshenkilö Sanna Laukkanen, tai Hankeaika Osaamiskeskusohjelma ohjelmakausi Kustannukset ja Perustoiminnan budjetti vuonna 2012 oli Rahoitus 50 % Etelä-Karjalan liitolta (MKR), omaosuus Lappeenranta, Imatra ja Savonlinna. Lappeenrannan osuus vuoden 2012 EUmäärärahaa OSKE vahvistaa innovaatioiden keskittymiä, jotka ovat haluttuja yhteistyökumppaneita kansainvälisissä verkostoissa. OSKE -toiminnan ytimessä ovat hankevalmistelu, yritysten aktivointi, yhteistyön lujittaminen sekä osaamisen vahvistaminen. Yhteistyön tuloksena syntyy uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa, kasvuyrityksiä, uusia liiketoimintamalleja ja -palveluja. KOSKE osallistuu kolmen klusterin (Uusiutuva metsäteollisuus, Älykkäät koneet ja Tulevaisuuden energiateknologia) toimintaan. Toimenpiteet 2012: osaamisalojen saumaton yhteistyö alueellisella ja kansallisella tasolla teemapäivien ja match-making -tapahtumien järjestäminen sekä aktiivinen viestintä Tulokset 2012: EU-Venäjä Innovaatiofoorumiin tuotettu sisältöä Puunjalostuksesta petrokemiaan työpaja Saimaa Biorefine Valley- konsepti KV-aktiviteetit Green Marina -suunnittelukilpailu Innovaatioitupankki-katalyyttihanke jatko Ohjelmakausi päättyy Työpaikat Uusia työpaikkoja 150 kumulatiivisesti, projektiaikaiset työpaikat 4,2 Wirmassa, toiminta-alueella yhteensä 6 (tavoite 7 8) Asiakkaat, Lappeenranta Uusia yrityksiä kumulatiivisesti 6 kpl Energiasektori, pakkausala, puunjalostusteollisuus, koneenrakennusala ja suunnittelutoimistot. Yliopistot ja tutkimuslaitokset. Lappeenrannan kehittäminen Energia-, metsä- ja kivitoimialoilla kansainväliseksi kärkitoimijaksi. Lappeenrannan asema maan suurimpana energia-alan koulutuksen ja tutkimuksen keskittymänä toimii perustana alan liiketoiminnan kasvulle. Maakuntaohjelma Elinkeinorakenteen uudistaminen painopistealoina matkailu, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja uudistuva metsäteollisuusklusteri sekä ICT-alan kilpailuetujen kehittäminen ja hyödyntäminen. Koulutus ja osaava työvoima -toimintalinjan tärkein strateginen tavoite on osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen uudistuvan elinkeinorakenteen tarpeisiin. Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tärkein strateginen päämäärä on saada alueelle menestyvää yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. 11

14 A8 Innovaatiokeskittymä valmistelu (INKA) Toteuttaja Wirma Lappeenranta Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, Hankeaika Kustannukset ja Rahoitus osaamiskeskusohjelmasta. Kustannukset , josta vuoden 2012 EU määrärahaa Osaamiskeskusohjelmakausi päättyy vuoden 2013 lopulla ja TEM valmistelee yhdessä alueiden kanssa uutta ohjelmavälinettä innovaatiokeskittymien vahvistamiseksi (uusi ohjelmaväline 2014+, IN- KA Innovatiiviset kaupungit -ohjelma). Tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeet ja luoda instrumentti, jolla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa. Innovaatiokeskittymä on globaalin arvoverkoston solmukohta, jossa on laadukas innovaatioympäristö. Tavoitteena on luoda Suomeen maailman parhaat edellytykset korkean osaamisen ja liiketoiminnan harjoittamiselle. Valmistelutyön tavoitteena on valmistella aiehakemus INKAohjelmaan. Ohjelmantyön valmistelussa keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, korkeakoulut ja kaupungit. Toteutetut Työpajasarja yhteistyössä Susinno Oy:n kanssa. Työpajoihin osallistuivat kaupunkien lisäksi alueen korkeakoulut ja elinkeinoelämä jonka tuloksena syntyi kaksi kärkeä (Hyvinvointi ja Energia) työpajatyöskentely teemana energia työpajatyöskentely teemana hyvinvointi - Syksyn työskentelyn tuloksena syntyi ensimmäinen luonnos Lappeenranta-Imatra seudun INKA konseptista. - INKA valmistelun ohjausryhmätyöskentely - Kansallisen innovaatioverkoston toimintaan osallistuminen jatko Valmistelutyö jatkuu asti nimellä Innovatiiviset kaupungit ohjelman (INKA) valmistelutyö, yhteyshenkilönä toimii Markku Mäki-Hokkonen, Työpaikat Ei välittömiä työpaikkavaikutuksia Ei välittömiä yritysvaikutuksia Asiakkaat, Alueen kunnat, koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä yritykset Lappeenranta Valmistelutyö toteutetaan osana uuden kaupunkin elinkeinopoliittisen ja Venäjä ohjelmien laadintaa. Maakuntaohjelma Toteuttaa toimintalinjaa Elinkeinorakenteen uudistaminen. 12

15 A9 Lappeenranta Imatra-seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO Toteuttajat KOKO:a koordinoi ja hallinnoi Lappeenrannan kaupunki 1.6. alkaen kuntayhteistyötä koordinoi Etelä-Karjalan liitto Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai alkaen Satu Sikanen, tai Hankeaika KOKO Lappeenranta Imatra-seutu Lappeenranta Imatra-kaupunkiseutu Kustannukset ja Kokonaisrahoituksen määrä , josta vuoden 2012 EUmäärärahaa KOKO oli alueiden omaehtoisen kehittämisen ja alueiden kehittämisestä annetun lain mukainen erityisohjelma, jonka tavoitteena oli alueiden kilpailukyvyn parantaminen. Ohjelman tarkoituksena oli parantaa alueiden kehitysedellytyksiä ja käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja ja koordinoida kehittämistyötä. Lappeenranta Imatra-seudulla KOKO:n tavoitteena oli maakunnassa yhdessä valittujen teemojen 1) Venäjä, 2) Energia ja ympäristö, 3) Matkailu ja luovat alat alla: uusien työpaikkojen synnyttäminen ja olemassa olevien säilyttäminen, yritysten kasvuedellytysten luominen sekä kaupunkien ja maaseudun välisen yhteistyön, verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Kuntayhteistyötä jatkettiin Lappeenranta Imatra-kaupunkiseutuna KOKO:n tavoitteiden ja KOKO:ssa omaksuttujen hyvien toimintamallien pohjalta myös vuonna Kuntayhteistyön koordinointi siirtyi 1.6. alkaen Etelä-Karjalan liitolle. Kuntayhteistyöhön osoitetulla rahoituksella käynnistettiin vuonna MKR -hanketta ja 1 EAKR -hanke. Aiempina vuosina käynnistetyistä maakunnallisista EAKR -hankkeista oli vuonna 2012 toteutuksessa vielä 5 hanketta. Lisäksi kuntayhteistyönä laadittiin Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma, käynnistettiin Eksoten ulkoinen arviointi ja maakunnallinen toimipaikkarekisterin päivitys, osallistuttiin kansallisten Luovien alojen, Innovaatio ja Venäjäverkostojen toimintaan ja valmistauduttiin tulevaan työhön. jatko Kuntayhteistyötä jatketaan myös vuonna Työpaikat Uudet työpaikat syntyvät rahoitettavien hankkeiden kautta. Projektiaikaiset työpaikat: rahoitettavissa hankkeissa 6 Uudet yritykset syntyvät rahoitettavien hankkeiden kautta. Asiakkaat, Maakunnan kunnat, asukkaat, yritykset, koulutusorganisaatiot Lappeenranta Toteuttaa valituilla vahvuusalueillaan elinkeinoa. Maakuntaohjelma Kuntayhteistyön ja maakuntaohjelman linjaukset olivat yhdenmukaiset. 13

16 A10 Etelä-Karjala-instituutti EKi Toteuttaja Etelä-Karjala-instituutti Yhteyshenkilö Pertti Kolari, tai Hankeaika Kustannukset ja Perus euroa, josta OKM:n ja Etelä-Karjalan liiton perus , josta Lappeenrannan kaupungin vuoden 2012 EU-määrärahaa Etelä-Karjala-instituutti (EKi) on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) monitieteinen erillislaitos. Instituutti tekee akateemista tutkimusta aluetta koskevista teemoista. Instituutin tehtävänä on myös tukea maakunnan kulttuuri- ja sivistystyötä. Instituutin toiminta vahvistaa maakunnan osaamista ja tieteellistä perusrakennetta. EKi:n tavoitteena on yhdistää tieteitä ja tehdä aktiivista tutkimustyötä maakunnan eri tutkimusyksiköiden ja yliopiston tiedekuntien sekä erillislaitosten kanssa. Instituutti tarjoaa maakunnalle asiantuntijapalveluita omilta osaamisaloiltaan ja luo uutta osaamista yleishyödyllisten kulttuuri- ja sivistyshankkeidensa kautta. Instituutin järjestämä yleisöluento-, asiantuntijaluento- ja seminaaritoiminta ovat osa instituutin yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Ulysses-hanke tutkii raja-alueiden rakenteita, toimivuutta ja kehitystä kuuden tapaustutkimuksen voimin edistäen raja-alueilla tehtävää aluesuunnittelua sekä alueiden kehitystä ja kilpailukykyä. Kutkasta kulttuurikutinaa -hanke edistää koulutuksen, verkostoitumisen ja työpajojen avulla kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden sekä luovien alojen pienyrittäjien yhteistyötä. Maaseudun merkkipaalut -hanke tuotti sisältöjä maakunnan kulttuurimatkailun käyttöön (http://tarinaikkuna.blogspot.com). Cross-Border Citizen Scientists ENPI-hankkeessa ryhmä suomalaisia ja venäläisiä peruskoululaisia tutkii asiantuntijoiden opastuksella Suomen ja Venäjän välistä raja-aluetta. Muuta: Skinnarilan niemien kasvillisuuskartoitus ja kulttuuriympäristö raportti, Lappeenrannan kylpylaitoksen historiateos jatko Instituutin toiminta jatkuu vuonna Työpaikat Instituutissa työskentelee koko- ja osa-aikaisesti 10 henkilöä (7 htv) Ei yritysvaikutuksia. Asiakkaat, Maakunnan asukkaat Lappeenranta Instituutti pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että Lappeenranta on kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa asukkaat viihtyvät. Maakuntaohjelma Instituutti työllistää humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita osaajia. Lisäksi instituutti vahvistaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston alueellista vaikuttavuutta. 14

17 A11 Virkistysaluesäätiön hankkeet: Retkeilyhanke Toteuttajat Päätoteuttaja: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö Osatoteuttajat: Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi ja maaseututoimisto sekä muut kunnat Yhteyshenkilö Hanna Ollikainen, tai Hankeaika , hankkeelle haettu jatkoaikaa vuodelle 2013 Kustannukset ja jatko Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta Koko hankkeen kustannusarvio on yhteensä Lappeenrannan osahankkeiden kustannusarvio: Salpapolun luolien kunnostus ja Rauha-Myllymäki reittisuunnittelu yhteensä , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa Maakunnallisena yhteishankkeena hallinnoitava yleishyödyllinen investointihanke, jolla toteutetaan luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön rakenteita virkistysaluesäätiön retkisatamiin ym. kohteisiin ja kuntien osoittamiin tarpeisiin. Toimenpiteet vuonna 2012: Virkistysaluesäätiön kohteet (Lappeenranta osarahoittajana) Pullikaisen retkisataman grillikatos ym. kohteen viimeistely Ilkonsaaren grillikatos, toteutus siirretty vuoteen 2013 Satamosaaren saunojen laiturien ja kulkuportaiden kunnostus/uusiminen Polttopuukatoksia retkisatamiin - toimenpide jatkuu 2013 Venepoijuja retkisatamiin Hiitolanjoen polun rakentaminen Lappeenrannan kaupungin osahankkeet Salpalinjan kohteiden kunnostus Hostikassa on valmistunut Rauha-Myllymäki -reittiyhteyden suunnittelu jatkuu vuonna 2013 Lisäksi maakunnan muilla kunnilla on omat osahankkeensa. Hanke jatkuu asti. Projektiaikaiset työpaikat n. 0,5 vuotta (osa-aikainen projektipäällikkö n. 25 % työajasta). Välillisesti hanke työllistää alueen toimijoita ostopalveluiden kautta. Hanke ei suoraan luo uutta yritystoimintaa. Matkailuelinkeino ja ohjelmapalveluyritykset hyötyvät hankkeen tuloksista. Maakunnan asukkaat, matkailijat ja matkailuyritykset. Hanke toteuttaa elinkeinon tavoitetta Matkailusta luodaan todellinen vahvuus sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja luo osaltaan vetovoimaista elinympäristöä. Maakuntaohjelma TL1: matkailuun sopivien alueiden jalostaminen asiakaslähtöisesti uusia matkailupalveluja tarjoavia ympärivuotisia elämyskohteita. TL4: Saimaan alueen kehittäminen merkittäväksi ja monipuoliseksi virkistys- ja ulkoilualueeksi, jonka vetovoima perustuu vesistöjen monipuoliseen matkailukäyttöön ja Venäjän läheisyyteen. Lisäksi toteutetaan maakuntaohjelman yleisiä tavoitteita kuntien yhteistyöstä sekä yhteistyötä Kymenlaakson maakunnan kanssa. 15

18 A12 Yhteiset joet, yhteiset kalat RIFCI Lappeenranta Toteuttaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yhteyshenkilö Matti Vaittinen, tai Hankeaika Rahoitus Kokonais Lappeenrannan kaupungin osuus Vuoden 2012 EU-määrärahaa ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa jokiluonnon ja -ympäristön hyvä ekologinen tila sekä säilyttää arvokkaat kalakannat. Hankkeessa sovitetaan yhteen luonnonsuojelua ja teollisuuden tarpeita sekä edistetään hankealueen luontomatkailua ja virkistyskäyttöä. Hanke on jaettu kuuteen työpakettiin (ACT). Jokainen työpaketti pitää sisällään useita eri toimia. ACT1 Projektin hallinto ja koordinointi ACT2 Jokikunnostukset ACT3 Metsätalouden vesiensuojelu ja luonnonsuojelu ACT4 Kalakantojen elvytys ja tutkimus ACT5 Jokiluonnon virkistyskäyttö ja kalastus ACT6 Ympäristökasvatus ja tiedottaminen merkittävimmät ja vuonna 2012: ACT2: Virtavesikunnostuksien toteutuksia ja suunnittelua (FIN/RUS) ACT3: Mustajoen alueen metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma sekä vesiensuojelurakenteiden suunnittelua ja toteutuksia ACT4: Kala- ja vesistötutkimuksia sekä uhanalaisen Mustajoen meritaimenkannan geenipankin perustaminen ACT5: Luontopolun rakentaminen Viipuriin sekä luontopolun kohentaminen Lappeenrannan Houni/Alajoella ACT6: Leirien (Ecocamp) järjestäminen opiskelijoille molemmin puolin rajaa sekä monipuolinen tiedottaminen eri medioissa jatko Hanke jatkuu kevääseen Työpaikat Projekti työllistää yhden kokoaikaisen sekä 38 osa-aikaista projektityöntekijää. Hanke työllistää myös alihankintojen kautta. Hanke ei suoraan muodosta uusia yrityksiä, mutta luo toimintaedellytyksiä pienimuotoiseen yritystoimintaan. Asiakkaat, Hankealueen asukkaat, kaupungit, viranomaistahot, opiskelijat, koululaiset, luontomatkailijat sekä pienyrittäjät (mm. luontomatkailu) Toteuttaa tavoitteita: paraneva ympäristön ja vesistön tila, viihtyisä ja terveellinen elinympäristö ja kansainvälisesti arvostettu EU- Venäjä toimija, jolla on uudistunut ja monipuolistunut yritystoiminta. Maakuntaohjelma Toteuttaa toimintalinjaa Kestävä elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri: 1) Kehittämällä elinympäristöä viihtyisäksi, turvalliseksi sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi kulttuuriympäristöt huomioiden 2) Laadukkaan elinympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää, että ympäristöstä huolehtiminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut otetaan huomioon kaikissa tulevissa toiminnoissa ja toimenpiteissä. 3) Muiden vesialueiden tilan kohentaminen (Rakkolanjoki-Haapajärvi). 16

19 A13 Linnoitus, Satamatori ja tapahtumat Toteuttajat Wirma Lappeenranta Oy ja Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimi Yhteyshenkilö Kirsti Rautio, tai Hankeaika Kustannukset ja Budjetti , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa Muut rahoittajat yhteistyökumppanit ja Wirma Lappeenranta Oy tavoitteena on toteuttaa satamaan Hiekkalinna sekä rahoittaa erillistapahtumia Sataman ja Linnoituksen alueelle mm. - Beach volley SM-kiertueen osakilpailu kesällä Sataman Valot / Kulttuuritoimi - Kevät, Kekri ja Sydäntalven markkinat / Saimia - Venäläinen viikko - Joulupukin ja Pakkasukon tapaaminen jatko Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta Toimenpiteet tukevat kaupunkimarkkinointia ja edistävät elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Lisäksi tapahtumat lisäävät Lappeenrannan kiinnostavuutta matkailukohteena ja tapahtumat saavat medianäkyvyyttä. Hiekkalinnaa hyödynsivät markkinoinnissaan kaupunki ja matkailuelinkeinoon liittyvät yritykset. Joulupukin ja Pakkasukon tapaaminen sai kansallista huomiota ja lukuisia mediaosumia. Vuosittain tehtävä määrärahavaraus. 30 kesäaikaista = 12 henkilötyövuotta Ei tavoitteita uusien yritysten syntymiseksi. Kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat sekä paikalliset ja kesäasukkaat. Uusien matkailua edistävien palvelukokonaisuuksien ja tapahtuminen kehittäminen ja toteuttaminen. Edistää Lappeenrannan markkinointia vireänä ja vetovoimaisena kaupunkina Maakuntaohjelma Elinkeinorakenteen uudistaminen -toimintalinja. Kilpailuetujen kehittäminen ja hyödyntäminen matkailualalla. 17

20 A14 Muut aluekehityshankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Hankeaika Kustannukset ja Vuoden 2012 EU-määrärahaa Rahoitusvaraus, josta osoitetaan EU- ja elinkeinotyöryhmän esityksestä ta aluekehitystä tukeviin toimiin EU- ja elinkeinopoliit- tisiin toimenpiteisiin. Kaupunginjohtajan erillispäätöksellä Wirma Lappeenranta Oy:lle osoitettiin euroa Lappeenranta n toimintaympäristön, pääasiassa ulkopuolisiin analysointi- ja asiantuntijatöihin. jatko Vuosittain tehtävä määrärahavaraus. Työpaikat Ei työpaikkavaikutuksia. Ei yritysvaikutuksia. Asiakkaat, Alueen asukkaat Lappeenranta Elinkeino: Yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistäminen Maakuntaohjelma Toteuttaa toimintalinjaa Elinkeinorakenteen uudistaminen 18

21 B Elinkeinopoliittiset hankkeet kehittämishankkeet B1 Wirman projektiraha RENEWTECH Toteuttajat Päätoteuttaja Cursor, Osatoteuttaja: Wirma Lappeenranta Oy Yhteyshenkilö Panu Riikonen, tai Hankeaika Kustannukset ja jatko Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta Koko hankkeen kustannusarvio yhteensä , josta Wirman osatoteutus on yhteensä Vuoden 2012 budjetti oli , josta vuoden 2012 EUmäärärahaa (Wirman projektiraha) Wirman osaprojektin tavoitteena on työstää LUT:n työpaketissa kehitettävästä tuulenmallinnusteknologiasta kaupallisia tuotteita yhdessä alueen yritysten kanssa. Keskeisimpiä tehtäviä ovat mm. eri osa-alueille sopivien toteutustahojen (kaupallistajat) identifiointi alustavien liiketoimintasuunnitelmien laatiminen yhteistyössä kaupallistajien kanssa Toimenpiteet: täsmennetään tuulipuistojen uuden säätötavan tuomat hyödyt operaattoreille, investoreille ja kunnossapitoyrityksille listataan eri osa-alueiden hyväksikäyttävät yritykset laaditaan niille ansaintamallit ja valittujen yritysten kanssa liiketoimintasuunnitelmat Tulokset: Potentiaaliset teknologian hyödyntäjät selvitetty Neuvottelut kaupallistajakandidaattien kanssa Uuden säätötavan hyötypotentiaalin selvitykset mittauksin käynnistetty Hanke jatkuu asti. Tavoite koko hankkeen aikana koko hankealueella yhteensä 50 työpaikkaa. Osaprojektilla ei työpaikkatavoitteita. Projektiaikaiset työpaikat Wirmassa: 1 Tavoite koko hankkeen aikana koko hankealueella yhteensä 5 uutta yritystä. Osaprojektilla ei yritystavoitteita. Tuulivoimaan liittyvät yritykset: energiayhtiöt, laitetoimittajat, kunnossapitoyritykset. Vahvistaa alueen uusiutuvaan energiaan pohjaavia yrityksiä sekä niihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Synnyttää uusiin liiketoimintamalleihin pohjautuvia työpaikkoja. Maakuntaohjelma Hanke kasvattaa uusiutuvan energian alalla toimivien yritysten liiketoimintaa sekä synnyttää uusia yrityksiä. 19

22 jatko Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta B1 Wirman projektiraha Game Cluster Pelitoimialan yritysvetoisen klusterin synnyttäminen ja laadukkaan koulutuksen takaaminen Etelä-Suomessa Toteuttajat Päätoteuttaja: Cursor Oy Osatoteuttaja: Wirma Lappeenranta Oy ( asti) Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Hankeaika (Wirma irtautunut hankkeesta ) Kustannukset ja Koko hankkeen budjetti yhteensä: , josta Wirman osaprojektin budjetti yhteensä: , josta vuoden 2012 EUmäärärahaa (Wirman projektiraha) Osaprojektin tavoitteena on kansainvälisten liiketoimintaedellytysten kehittäminen pelialan yrityksissä. Tämän osaprojektin tuloksena hankkeeseen osallistuvien yritysten kyky toimia kansainvälisellä pelitoimialalla kasvaa merkittävästi. Toimenpiteet ja saavutetut vuonna 2012: 1. Osaprojektin kick-off 2. Suunniteltujen toimenpiteiden osittaminen ja projektisuunnitelman tarkentaminen 3. Potentiaalisten uusien peliyritysten ja jo olemassa olevien peliyritysten kartoittaminen. 4. Peliyritysten uusien liike- ja peli-ideoiden arviointi 5. Kansainväliseen pelitoimialan tapahtumaan osallistuminen 6. Peliliiketoiminnan avainalueiden asiantuntijakonsultaatiot arvioinnin läpikäyneille ja valikoiduille yrityksille 7. Työpaja/koulutustilaisuus peliliiketoiminnasta eri organisaatioille 8. Kansainväliseen pelitoimialan business-to-business - tapahtumaan osallistuminen Hanke siirtyy kokonaisuudessaan Cursor Oy:n hallinnoitavaksi. Koko projektin tuloksena syntyy uusia työpaikkoja noin 60 kpl hankkeen loppuun ( ) mennessä. Koko projektin tuloksena syntyy uusia pelialalla toimivia yrityksiä noin 15 kpl. Kohderyhmänä on kymmenet pelitoimialan - ja sen alihankintaketjuun kuuluvat - yksityiset ja julkiset organisaatiot, jotka toimivat Etelä-Suomessa. Hanke tukee Lappeenrannan vuoden 2012 strategista tavoitetta elinkeinorakenteen laajentamiselle ja uusien yritysten houkuttelemista paikkakunnalle. Maakuntaohjelma Hanke tukee Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa ( ), erityisesti sen elinkeinorakenteen uudistamisen (ICT-alan kilpailuetujen kehittäminen ja hyödyntäminen) toimintalinjaa. Raportoimaton osuus projektirahasta B1: euroa. 20

23 B1 Wirman projektiraha Onnistuneesti Uusille Markkinoille Toteuttajat Päätoteuttaja: Wirma Lappeenranta Oy Osatoteuttaja: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Yhteyshenkilö Eeva Pihlajaniemi, tai Hankeaika Kustannukset ja , HUOM! Muutos alkaen, katso alla. Kokonaisbudjetti , Wirma Lappeenranta Oy:n budjetti , josta vuoden 2012 osuus on , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa (Wirman projektiraha) Tavoitteena on syventää yritysten kansainvälistymistä (kv) valituilla kohdemarkkinoilla. Tämän myötä yritysten liiketoiminta kasvaa, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen työllisyyteen ja elinkeinoelämän dynamiikkaan. Kansainvälistyminen kattaa erilaisia liiketoiminnan toimintoja, kuten ulospäin (mm. vienti) ja sisäänpäin suuntautuvat toiminnot (esim. tuonti, kuten raaka-aineet ja puolivalmisteet) sekä alihankinnat. Näihin toimintoihin luetaan ulkomaisten työntekijöiden työllistäminen, kv-työntekijävaihto sekä yhteistyö ulkomaalaisten ja kotimaisten oppilaitosten kanssa. päätavoitteet ovat alueen 1) yritysten kansainvälistymisen tukeminen ja liiketoiminnan kasvu 2) vihreiden ja ympäristöystävällisten kv-palveluiden jatkojalostus sekä 3) yrityspalveluorganisaation vihreän osaamispääoman kehittäminen. Toimenpiteet ja odotettavat vuonna 2012: Tietoiskut yrityksille (6 kpl) vuosittainen kv-seminaari (1 kpl) markkina-aluekartoitukset ja swot-analyysit (Saimia) (15 kpl) markkina- ja messuselvitysmatkat hyvien liikenneyhteyksien päässä oleville markkinoille (4 kpl) Selvitys vihreistä yrityspalveluista ja ns. Green Office - konseptista Lisäksi asiakas- ja partnerihaku toimialoittain, kv-uutiskirjeet (10 kpl), tiedottaminen, vuosittainen kv-tarvemäärittely tarvekyselyllä yrittäjille (1 kpl), luodun kv-verkoston ylläpito, verkostotapaamiset ja uusien verkostojen tunnistaminen. jatko Hanke päättyy Wirma luopui kansainvälistymiseen liittyvästä osiosta, jonka hoitaa alkaen Imatran Seudun Kehitysyhtiö. Wirma on mukana vain Green Office -osiossa. Työpaikat Projektiaikaiset työpaikat: 1,25 Tavoitteena 15 uutta työpaikkaa koko hankeaikana. Asiakkaat, Ei tavoitteita uusien yritysten syntymiseksi Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien pienet ja keskisuuret yritykset. Välillisiä kohderyhmiä ovat seutukuntien opiskelijat ja vastavalmistuneet, oppilaitokset, kauppakamarit, yrittäjäyhdistykset ja seudulliset yrityspalveluorganisaatiot. Lappeenranta Kehittää kaupungin ja alueen yritysten mm. kv-yhteyksiä, yritysten kasvun tukeminen kansainvälistä toimintaa lisäämällä Maakuntaohjelma Kehittää Etelä-Karjalan ja alueen yritysten kansainvälisiä toimintoja ja yhteyksiä 21

24 B1 Wirman projektiraha Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa. Lappeenrannan seudun matkailuneuvonnan uudet tieto- ja palveluratkaisut -osahanke Toteuttajat Päätoteuttaja: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Osatoteuttajat: Wirma Lappeenranta Oy, Cursor Oy, Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy Yhteyshenkilö Panu Fabritius, tai Hankeaika Kustannukset ja Wirman osatoteutuksen kustannusarvio yhteensä , joista EAKR- ja valtion ta ja kuntien , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa (Wirman projektiraha) ja (Yrityshautomotoiminta) Matkailijaneuvonnan ja -informaation uusi toimintamalli ja palvelukonseptin tehostaminen Sähköiset jakelukanavat: Asennettu ja otettu käyttöön 8 i+ matkailuneuvontalaitetta Mobiiliteknologian hyödyntämiseen löydetty yhteistyökumppaniksi Outdoors Finland Etelä -hanke SOME- tehty syksyn aikana ja siihen linkitetty visitlappeenranta.fi konseptin toteuttaminen aloitettu. Muut jakelukanavat: Matkailuneuvonta siirtynyt uuteen toimintapaikkaan Valtakadulle Lappeenrannan Info&Shop siirretty uuden i+ brändin alle Katupartioita käytetty kesällä kaupungilla Asiamiespisteet valittu ja niitä on tässä vaiheessa 18 kappaletta ympäri Lappeenrannan seutua 2. Lappeenrannan seudun ostosmatkailun kehittämisohjelma Tax-free myynnin edistäminen: Tax-free myynnin ja ostosmatkailun kehittämiseen liittyvän selvityksen tekee TAK Oy. Tuloksia saadaan helmikuussa 2013 Ostosmatkailuun liittyvien yritysten verkottaminen: Olemme saaneet syksyn aikana 47 yritystä mukaan i+ järjestelmään joka on ensiaskel verkostoitumisessa. Ostosmatkailun ja muiden matkailualan toimijoiden yhteistyön parantaminen: On tehty selvitys venäläisten matkailijoiden palveluodotuksista ja ostokäyttäytymisestä Lappeenrannan alueella. Selvitys toimii työkaluna yhteistyön parantamisessa. jatko Hanke päättyy Työpaikat Projektiaikaiset työpaikat: 1 Ei suoria työpaikkavaikutuksia. 47 yritystä on tullut mukaan uuteen i+ järjestelmään Asiakkaat, Matkailun ja kaupan alan yritykset ja yrittäjät, matkailun kehittäjäorganisaatiot, kuluttajaryhmät, yritysasiakkaat sekä matkanjärjestäjät Lappeenranta Lappeenrannan matkailullisen vetovoiman vahvistaminen. Matkailijoiden ja maahanmuuttajien palveluiden parantaminen. Maakuntaohjelma Elinkeinorakenteen uudistaminen painopistealoina matkailu, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja uudistuva metsäteollisuusklusteri sekä ICT-alan kilpailuetujen kehittäminen ja hyödyntäminen. 22

25 B2 Pien-Saimaan kuormituksen vähentämishanke PISA 2013 tavoitteet, vuonna 2013 ja jatko Työpaikat Asiakkaat, Lappeenranta Toteuttajat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Yhteyshenkilö Ilkka Räsänen, tai Hankeaika Kustannukset ja Kokonaiskustannus , josta Maaseutuohjelma ja KAS ELY Lappeenrannan kaupunki , Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö Vuoden 2012 talousarvio , josta vuoden 2012 EU-määrärahaa tavoitteet: Läntisen Pien-Saimaan ulkoisen kuormituksen vähentäminen veden laadun parantaminen ja vesihuollon turvaaminen virkistyskäytön ja viihtyvyyden lisääminen Toimenpiteet 2012 Haja-asutuksen jätevesihuollon yleissuunnitelma metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueelle, ympäristösuunnitelma 10 tilalle, kuivakäymälöiden käytön edistäminen, tukea jätevesijärjestelmien suunnitteluun, Loma-asuntomessut , työnäytöksiä, yleisötilaisuuksia, koulutusta ja tiedotusta, kosteikkosuunnitelmia yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa Tulokset: Kuormituksen vähentämistoimet ja vesistön kunnostaminen jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen. aikana tehdyt suunnitelmat ja uudet työtavat pysyviksi käytännöiksi, vesiensuojelutoimenpiteitä ja -suunnitelmia toteutetaan muita lähteitä hyödyntämällä. Kokemus, tieto-taito ja sitoutuminen vesiensuojeluun lisääntyvät kaikilla sektoreilla. Hanke jatkuu asti. Projektiaikaiset työpaikat: 1 projektikoordinaattori, 1 projektiavustaja Ei yritysvaikutuksia. Pien-Saimaan valuma-alueen asukkaat, yhteisöt ja kunnat Päätavoitteet: Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Pien-Saimaan veden laadun parantaminen Pien-Saimaan veden laatu hyvä Juomaveden laatu hyvä ja sen saatavuus on turvattu Lappeenrannan kaupungin kestävän kehityksen ohjelma 2005 Maakuntaohjelma Toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjaa Kestävä elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri - Maakunnan viihtyvyys ja vetovoimaisuus / Pien-Saimaan veden laadun parantaminen. 23

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 2 Kainuun kehittämisrahan kokonaistarve vuodelle 2011 yht. 56 188 000 ja myöntövaltuus 2 500 000. KAINUUN

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot