Alfa-aihepiirisanastot Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alfa-aihepiirisanastot Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö"

Transkriptio

1 Alfa-aihepiirisanastot Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö Alfasoft Oy Mikko Ala-Nikula Copyright Alfasoft Oy

2 2 Sisällysluettelo 1 ALFA-AIHEPIIRISANASTOT VIERAIDEN KIELTEN SANASTO-OHJELMAT OHJELMAAN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN UUDEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN LUOMINEN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN VANHALLA KÄYTTÄJÄTUNNUKSELLA TASON VALINTA AIHEPIIRIEN VALINTA OHJELMAN VALIKKO OPPIKIRJA OPPIKIRJAN SELAAMINEN SANOJEN PEITTÄMINEN HARJOITUSTYYPIT KUVASANA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVASANELU Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANAOSUMA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen ÄÄNIOSUMA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANAPIILO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVAPIILO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen ISORISTIKKO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KOTIRISTIKKO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVARISTIKKO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANANPEITTO Harjoitustyyppinä kirjoittaminen Harjoitustyyppinä monivalinta Harjoitustyyppinä kuuntelu Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen AUKKOLAUSE Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANAVALINTA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen LAUSEVALINTA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVAVALINTA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANASANELU Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen LAUSESANELU Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen YHDISTELY Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen ISOKUVA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen HARJOITUKSISSA KÄYTETTÄVÄT PAINIKKEET... 30

3 3 6.1 LAUSEKEHYKSEN PAINIKKEET PAINIKEPALKIN PAINIKKEET Harjoituksesta poistuminen Harjoituksen ohje Apua ratkaisuun -painike Sanakirja-painike Kuuntele-painike Äänitys-painikkeet SANAKIRJAN KÄYTTÖ SANAKIRJAN AVAAMINEN SANAKIRJASTA POISTUMINEN OHJEET SANAN KUUNTELEMINEN OMAN PUHEEN NAUHOITTAMINEN JA KUUNTELEMINEN KIELEN VALINTA SANOJEN HAKEMINEN SANAKIRJASTA RAPORTTI, PALAUTE JA OPPIMISEN SEURANTA PISTEYTYS PALAUTE RAPORTIN OMINAISUUDET JA KÄYTTÄMINEN OHJEKIRJA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA... 36

4 4 1 Alfa-aihepiirisanastot vieraiden kielten sanastoohjelmat Alfa-aihepiirisanasto (APS) -ohjelmasarja on suunnattu vieraiden kielten sanaston opiskeluun. Ohjelmasarjaan kuuluu englannin-, ruotsin-, saksan- ja ranskan- ja venäjän kielen aihepiirisanastoohjelmat. Saatavilla on kolme eritasoista ohjelmaa: alkeet, keskitaso ja edistynyt taso. Venäjän kielestä saatavilla on poikkeuksellisesti ainoastaan edistyneen tason ohjelma. Sanaston laajuus on kielestä ja tasosta riippuen n sanaa. Lisäksi ohjelmasarjaan kuuluvat erikseen saatavilla olevat amerikanenglannin ja riikinruotsin äänilaajennukset. Ohjelman sanasto on jaettu 35 aihepiiriin, joista opiskelija voi itse valita haluamansa aiheet. Sanoja opitaan käyttämään myös lauseissa, sillä jokaiselle sanalle on ohjelmassa esimerkkilause suomennoksineen. Kaikki ohjelman sisältämät sanat ja lauseet voi kuunnella. Kaikissa kielissä puhujina ovat toimineet kohdekieltä omana äidinkielenään puhuvat henkilöt. Ohjelmassa on myös n harjoituksia havainnollistavaa kuvaa, jotka helpottavat harjoitusten tekemistä ja elävoittävät ohjelmaa. Alfa-aihepiirisanastot on suunniteltu niin, että ne tukevat erilaisia oppimistyylejä ja -strategioita. Ohjelman 18 harjoitustyypiä ovat kokeneiden opettajien suunnittelemia ja niissä on hyödynnetty koulumaailmassa hyviksi osoittautuneita opetustapoja ja -periaatteita. Erilaisia opetusmenetelmiä tutkittaessa on yleisesti huomattu, että oppilaat oppivat eri tavoin. Alfa-ohjelmissa onkin pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan erilaiset oppijat niin auditiiviset, visuaaliset kuin kinesteettisetkin oppimistyylit. Aihepiirisanastojen runsaasta harjoitusvalikoimasta löytyy jokaiselle sopiva ja tehokas tapa oppia vieraan kielen sanastoa. Ohjelma sisältää lisäksi äänellisen ja kuvallisen sanakirjan sekä äänitetyn "oppikirjan", jonka avulla sanoja voi opiskella ennen harjoitustehtäviä. Ohjelmaa on helppo käyttää perinteisen luokkatyöskentelyn ohessa. Se palvelee niin edistyneiden kuin hieman heikompienkin oppilaiden tarpeita, sillä jokainen voi edetä omaa tahtiaan. Jokainen opiskelija saa ohjelman avulla myös jatkuvaa yksilöllistä palautetta mm. erilaisten selkeiden värikoodien ja hauskojen animaatioiden avulla. Lisäksi ohjelma seuraa kunkin opiskelijan edistymistä ja tarjoaa aina monipuolisia apukeinoja oikean ratkaisun löytämiseen. Ohjelma säästää myös opettajan aikaa ja vaivaa sekä mahdollistaa yksilöllisen opintojen ohjauksen.

5 5 2 Ohjelmaan sisäänkirjautuminen 2.1 Uuden käyttäjätunnuksen luominen 1. Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, oppilasta pyydetään aluksi kirjautumisnäytössä täyttämään omat oppilastietonsa. Kun oppilas kirjoittaa oman nimensä, antaa ohjelmalle salasanan ja painaa UUSI-painiketta, on uusi käyttäjätunnus luotu. MUUTA-painikkeesta opiskelija voi muuttaa antamansa nimen ja salasanan. 2. Uudet oppilastiedot hyväksytään vielä OK-painikkeella, jonka jälkeen ohjelma vielä pyytää oppilasta varmistamaan annetun salasanan. 3. Tämän jälkeen ohjelma palautuu vielä kirjautumistilaan. Painamalla OK-painiketta ohjelman käyttäminen voikin alkaa, ja oppilas on ohjelman tuntema käyttäjä, jonka harjoituksista saamat pisteet ohjelma tallentaa hänen omalla nimellään. Jos oppilas kirjautuu ohjelmaan sisään ilman nimeä ja salasanaa, ohjelma ei tallenna hänen harjoituksista saamiaan pisteitä eikä anna henkilökohtaista palautetta. Oppilaan antama nimi yksilöi ohjelman käyttäjän, joten saman nimisiä käyttäjiä ei voi olla ohjelman oppilasrekisterissä kuin yksi. 2.2 Sisäänkirjautuminen vanhalla käyttäjätunnuksella Kun oppilas on kirjautunut omalla käytäjätunnuksellaan ohjelmaan, hän voi avata ohjelman uudestaan omalla nimellään ja aikaisemmin luodulla salasanalla, jolloin ohjelma käyttää juuri kyseisen oppilaan oppilasrekisteriä, muistaa oppilaan harjoituksista saamat pisteet ja antaa henkilökohtaista palautetta.

6 6 2.3 Tason valinta Kirjautumisnäytössä ohjelman vaikeustaso valitaan valitsemalla näytön alalaidassa valintaruuduista ne tasot, joilla opiskelija haluaa ohjelmaa käyttää. Valittavia tasoja ovat alkeet, keski- ja edistynyt taso. Ylempien tasojen ohjelmat sisältävät aina myös alempien tasojen sanaston, ja niissä on mahdollisuus valita, minkä tason tai tasojen sanoja oppilas harjoituksiin haluaa. Lisäksi, jos ohjelmaan on hankittu erikseen saatavilla olevat amerikanenglannin tai riikinruotsin äänilaajennukset, voi kirjautumisnäytössä valita, ovatko äänilaajennukset käytössä vai arpooko ohjelma, mitä ääniä käytetään. 2.4 Aihepiirien valinta Kun oppilas on kirjautunut omalla nimellään ja salasanallaan sisään ohjelmaan, aukeaa ohjelmassa uusi ikkuna, Aihepiirien valinta, jossa oppilas pääsee valitsemaan ohjelman sanastosta eri aihepiirejä. Ikkunan ylälaidassa oppilas voi valita haluaako hän opiskella valitsemistaan aihepiireistä kaikkia valittuja sanoja (Kaikki sanat valituista - valintaruutu) vai haluaako hän opiskella valituista aihepiireistä (Rajatut sanat valituista - valintaruutu) ainoastaan aikaisemmilla käyttökerroilla ratkaisemattomaksi jääneitä sanoja (ratkaisemattomat sanat) ja/tai sanoja, joissa hän on tehnyt virheitä (sanat, joissa on tehty virheitä). Oletuksena ohjelma ehdottaa opiskeltavaksi kaikkia aihepiirejä, mutta rastittamalla haluamansa aihepiirit opiskelija voi rajata harjoittelemaansa sanastoa oman mielensä mukaan. Ikkunan alalaidassa olevilla rasteilla oppilas voi vielä valita tason, jolla hän haluaa opiskella. Kun oppilas on valinnut haluamansa aihepiirit, hän voi aloittaa opiskelun painamalla ALOITApainiketta. EDELLINEN-painikkeesta oppilas voi siirtyä takaisin kirjautumisnäyttöön.

7 7 3 Ohjelman valikko Ohjelmaan sisäänkirjautumisen ja aihepiirien valinnan jälkeen avautuu ohjelman harjoitusvalikko, jossa oppilas voi valita haluamansa harjoitustyypin 18 eri vaihtoehdosta. Samalla ikkunan ala- ja ylälaitaan ilmestyy erilaisia painikkeita. Valikko-ikkunan painikkeet Valikko-ikkunan ylälaidassa sijaitsevasta palkista löytyy kolme painiketta. Vasemmasta laidassa löytyy TIETOJA OHJELMASTA-painike ja OHJEKIRJA-painike, jota painamalla pääsee selaamaan ohjelman käyttöön liittyviä ohjeita. Ks. Ohjekirja. Ikkunan yläpalkin oikeassa laidassa sijaitsee VALITSE KÄYTETTÄVÄT NÄYTÖN TEEMAT painike, jota painamalla oppilas pääsee muuttamaan ohjelman näytön, harjoitusten ja painikepalkkien olemuksia ja ulkoasua. Valikko-ikkunan alalaidassa sijaitsevassa varsinaisessa painikepalkissa sijaitsevat seuraavat painikkeet: LOPETA OHJELMA -painikkeesta oppilas pystyy sammuttamaan ohjelman. PÄÄVALIKON OHJE -painikkeesta avautuu päävalikon ohje, josta avautuu ikkuna, jossa annetaan ohjeita ohjelman käytöstä ÄÄNET-painikkeesta oppilas voi valita ovatko ohjelman äänet käytössä vai ovatko ne pois päältä. Vihreä kaiuttimen kuva tarkoittaa, että kaikki äänet ovat käytössä. Keltainen kaiuttimen kuva tarkoittaa, että vain pyydetyt äänet ovat käytössä

8 8 Punainen kaiuttimen kuva tarkoittaa, että kaikki äänet ovat pois päältä. SANAKIRJA-painikkeesta oppilas voi avata ohjelman sanakirjan. Ks. Sanakirja. OPPIKIRJA-painikkeesta oppilas voi avata ohjelman oppikirjan. Painike avaa äänellisen "oppikirjan", jonka avulla voi opiskella sanoja ennen harjoitusten tekemistä. Ks. Oppikirja. SANASTOASETUKSET-painikkeesta oppilas pääsee takaisin Aihepiirien valinta ikkunaan, jossa hän voi muokata sanastoasetuksia. Ks. Aihepiirien valinta. RAPORTTI-painikkeesta oppilas pääsee katsomaan raporttia opintojensa edistymisestä. Ks. Raportti.

9 9 4 Oppikirja Alfa-aihepiirisanasto-ohjelmat sisältävät äänitetyn "oppikirjan", jonka avulla voi opiskella harjoituksissa tarvittavia sanoja ennen harjoitusten tekemistä. Oppikirjalla voi lukea näkyvissä olevia sanapareja ja niihin liittyviä lauseita tai harjoitella sanastoa peittämällä toisen kielen. Oppikirjan sanasto muodostetaan ohjelman käynnistyksen yhteydessä tehtyjen aihepiirivalintojen perusteella. Oppikirjan saa avattua päävalikon painikepalkin painikkeella OPPIKIRJA. Ks. Valikko-ikkunan painikkeet. 4.1 Oppikirjan selaaminen Oppikirjassa on vieraan kielen mukaan aakkostettu sanalista, jossa vasemmalla on vieraskielinen ja oikealla suomenkielinen sana. Sanalistaa voi selata sivujen välissä olevalla vierityspalkilla. 4.2 Sanojen peittäminen Oppikirjan molemmilla puolilla on myös välilehtiä, joissa ylimmäisissä on joko avoinna tai suljettuna olevan silmän kuva. Napauttamalla hiirellä silmän kuvaa saa kyseisen puolen sanalistan näkyviin ja pois näkyvistä. Samalla silmän kuva vaihtuu suljetusta avoimeksi ja päinvastoin. Pelkässä sanojen lukemisessa käyttäjä voi vierittää sanalistaa ja kuunnella yksittäisiä sanoja tai niitä vastaavia lauseita. Napauttamalla hiiren vasemman puoleisella painikkeella sanaa, ohjelma lausuu kyseisen sanan ja vastaavasti hiiren oikealla painikkeella sanaa vastaavan vihjelauseen. Välilehdellä olevalla painikkeella BCA / ABC voidaan sekoittaa tai aakkostaa sanalista.

10 10 Sanastoa harjoitellessaan käyttäjä voi peittää toisen kielen sanalistasta napauttamalla hiirellä silmävälilehteä. Tämän jälkeen käyttäjä miettii mielessään näkyvillä olevan sanan käännöksen ja napauttaa sitten hiirellä näkyvää sanaa tai toisella puolella olevaa tyhjää käännöksen paikkaa, jolloin sanan käännös ilmestyy sanalistan tyhjälle puolelle. Oppikirjan välilehdillä olevilla painikkeilla Sana ja Lause määritellään, lausuuko ohjelma sanan ja/tai esimerkkilauseen sanan tullessa näkyviin. Napauttamalla hiirellä välilehden kuvaketta ohjelma ei lausu sanaa / esimerkkilausetta oletuksena. Lausekehyksen esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE esimerkkilause suomennoksineen.. Näkyvillä on aina valittua sanaa vastaava

11 11 5 Harjoitustyypit Oppilas voi käynnistää haluamansa harjoitustyypin valitsemalla sen hiirellä. Erilaisia harjoitustyyppejä on ohjelmassa18 kappaletta. 5.1 Kuvasana Kuvasana-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan kuvia vastaavia vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa kuvia vastaavat vieraskieliset sanat ovat sekaisin näytön oikeassa laidassa. Oppilaan tehtävänä on siirtää hiirellä sanat niitä vastaaviin kuviin. Sanan voi pudottaa joko kuvan tai sen alla olevan laatikon päälle. Ohjelma lausuu siirretyn sanan, jos kuva on oikea. Kuva-sana-parin voi myös valita ja tarkastaa siten, että napauttaa ensin hiirellä haluttua kuvaa ja sitten kuvaa vastaavaa sanaa, jolloin se muuttuu siniseksi. Kuva-sana-pari tarkastetaan valinnan jälkeen painamalla näppäintä Enter tai kaksoisnapauttamalla hiirellä joko sanaa tai kuvaa. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Viimeksi valittua kuvaa tai sanaa vastaavan äänen voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Jos kuva-sana-pari on ratkaistu, sen voi kuunnella myös kaksoisnapauttamalla sitä hiirellä. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella harjoitusikkunan alalaidassa sijaitsevan lausekehyksen panikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa tai kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän vihjelauseen suomennoksineen. Lausekehyksen ON/OFF-painikkeista oppilas voi valita näytetäänkö hänelle vieraskielinen esimerkkilause suomennoksineen.

12 Kuvasanelu Kuvasanelu-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan kuullun perusteella vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa näytöllä näkyy aluksi vain kuvia. Tehtäväkehyksen keskelle ilmestyy painikepalkin painiketta KUUNTELE vastaava suurehko painike, jota painamalla kuuluu tiettyä kuvaa vastaava vieraskielinen sana. Alkeet-tasolla tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa kuvaa, jolloin sana ilmestyy kuvan alle. Jos tasona on keskitaso tai edistynyt taso, tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa kuvaa, kirjoittaa sana kuvan alle ilmestyvään laatikkoon ja tarkastaa ratkaisu painamalla näppäintä Enter. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Harjoituksen alalaidassa sijaitsevassa lausekehyksessä olevat esimerkkilauseet ovat pois näkyvistä ja kehyksen painikkeet ovat harmaat, jolloin niitä ei voi käyttää. Jos ratkaisu on oikea, esimerkkilauseet tulevat näkyviin ja lausekehyksen painikkeet käytettäviksi. Esimerkkilauseen voi tällöin kuunnella näytön alalaidan lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Painikepalkin KUUNTELE-painikkeen painallus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää.

13 Sanaosuma Sanaosuma-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan liikkuvia kuvia vastaavia vieraskielisiä sanoja. Sanaosumassa harjoituksen ikkunassa kiertää vasemmalta oikealle kuvia. Kuvien kiertonopeutta voi säätää niiden oikealla puolella olevalla säätimellä eli kuvien viereen sijoitetulla vierityspalkilla. Ikkunan alaosassa on vieraskielisiä sanoja, jotka vastaavat tiettyä kuvaa. Tehtävänä on napauttaa hiirellä valittua sanaa vastaavaa kuvaa sen ilmestyttyä ruudulle. Sanan voi myös siirtää hiirellä oikean kuvan päälle. Sana tarttuu kuvan alaosaan ja katoaa sitten ikkunan alaosasta. Ratkaistun sanan tilalle ilmestyy uusi sana. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Harjoituksen sanat voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen.

14 Ääniosuma Ääniosuma-harjoituksissa opetellaan kuullun perusteella tunnistamaan liikkuvia kuvia vastaavia vieraskielisiä sanoja. Ääniosumassa ikkunassa kiertää vasemmalta oikealle kuvia. Kuvien kiertonopeutta voi säätää niiden oikealla puolella olevalla säätimellä eli kuvien viereen sijoitetulla vierityspalkilla. Lausekehyksessä olevat esimerkkilauseet ovat pois näkyvistä ja kehyksen painikkeet ovat harmaat, jolloin niitä ei voi käyttää. Tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa kuvaa. Jos ratkaisu on oikea, sana tarttuu kuvan alaosaan, esimerkkilauseet tulevat näkyviin ja lausekehyksen painikkeet käytettäviksi. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Painikepalkissa olevaa painiketta KUUNTELE painamalla kaiuttimista kuuluu vieraskielinen sana, joka vastaa tiettyä kuvaa. Esimerkkilauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE vain sen ollessa näkyvissä. Kaiuttimen painallus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää. 5.5 Sanapiilo Sanapiilo-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan ja hahmottamaan opeteltavia sanoja. Sanapiiloharjoitus on ristikkolehdistä tutun piilosanan tapainen. Etsittävien sanojen suomenkieliset vihjeet ovat aluksi piiloristikon alla sinisellä värillä. Ristikosta voi etsiä sanoja vapaassa järjestyksessä. Sana merkitään löytyneeksi napauttamalla ensin hiirellä sanan alkukirjainta ja sen jälkeen

15 15 sanan loppukirjainta. Ohjelma värittää löydetyn sanan suomenkielisen vihjeen vihreällä värillä, liittää vihjeen perään sen vieraskielisen vastineen ja vaihtaa lausekehykseen löydettyä sanaa vastaavan esimerkkilauseen suomennoksineen. Ristikosta poistetaan ne löydetyn sanan kirjaimet, jotka eivät kuulu mihinkään toiseen sanaan. Kirjainten alta alkaa paljastua taustakuva, jonka oppilas näkee kokonaan sitten, kun tehtävä on valmis. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Painikepalkin painike KUUNTELE lausuu ristikossa olevan sanan, jos ristikon osoitin on johonkin sanaan kuuluvan kirjaimen kohdalla. Myös kaksoisnapautus hiirellä piiloristikon kirjaimeen, joka kuuluu johonkin sanaan, lausuu sanan. Hiiren napautus piiloristikon alla oleviin sanoihin lausuu etsittävän sanan. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen.

16 Kuvapiilo Kuvapiilo-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan ja hahmottamaan opeteltavia sanoja. Kuvapiiloharjoituksissa ristikosta etsitään kuvia vastaavat vieraskieliset sanat. Ristikosta voi etsiä sanoja vapaassa järjestyksessä. Sana merkitään löytyneeksi napauttamalla ensin hiirellä sanan alkukirjainta ja sen jälkeen sanan loppukirjainta. Ristikosta poistetaan ne löydetyn sanan kirjaimet, jotka eivät kuulu mihinkään toiseen sanaan. Kirjainten alta alkaa paljastua taustakuva, jonka näkee kokonaan sitten, kun tehtävä on valmis. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Kuvaa vastaavan sanan äänen voi kuunnella napauttamalla kuvaa hiirellä. Painikepalkin painike KUUNTELE lausuu ristikossa olevan sanan, jos ristikon osoitin on johonkin sanaan kuuluvan kirjaimen kohdalla. Myös kaksoisnapautus hiirellä piiloristikon kirjaimeen, joka kuuluu johonkin sanaan, lausuu sanan. Hiiren napautus piiloristikon alla oleviin vihjekuviin lausuu kuvaa vastaavan sanan. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen. 5.7 Isoristikko Isoristikoissa opetellaan kirjoittamaan vieraskielisiä sanoja kuva-, ääni- ja tekstivihjeiden avulla. Isoristikko muodostuu risteävistä vaaka- ja pystysanoista. Vihjeenä on sanaa vastaava kuva ja suomenkielinen teksti tehtäväkehyksen vasemmassa alalaidassa. Ratkaistaessa risteäviä sanoja saa

17 17 apukirjaimia ratkaisemattomiin sanoihin. Tarkastaminen tehdään painamalla näppäintä Enter. Kirjaimet ovat kirjoitettaessa sinisiä, mutta tarkastamisen jälkeen ne muuttuvat värikoodauksen mukaisesti joko vihreiksi tai punaisiksi sen mukaan, onko kirjain oikein vai väärin. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ristikkoon tulevan sanan voi kuunnella napauttamalla hiirellä vihjettä tai sen kuvaa tai kaksoisnapauttamalla ristikon kohtaa, johon sana kirjoitetaan. Kirjainosoittimen kohdalla olevan sanan voi kuunnella myös painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Lausekehyksessä on näkyvillä vihjesanaa vastaava esimerkkilause suomennoksineen. Esimerkkilauseet vaihtuvat sitä mukaa, kun vihjesanatkin vaihtuvat. 5.8 Kotiristikko Kotiristikoissa opetellaan suomentamaan vieraskielisiä sanoja kuva-, ääni- ja tekstivihjeiden avulla. Kotiristikko muodostuu vaaka- ja pystysanoista. Vihjeenä on vieraskielinen sana ja sitä vastaava kuva tehtäväkehyksen vasemmassa alalaidassa. Ratkaistaessa risteäviä sanoja saa apukirjaimia ratkaisemattomiin sanoihin. Tarkastaminen tehdään painamalla näppäintä Enter. Kirjaimet ovat kirjoitettaessa sinisiä, mutta ne muuttuvat tarkastamisen jälkeen värikoodauksen mukaisesti joko vihreiksi tai punaisiksi sen mukaan, onko kirjain oikein vai väärin.

18 18 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Vihjesanan voi kuunnella napauttamalla hiirellä vihjettä tai sen kuvaa tai kaksoisnapauttamalla ristikon kohtaa, johon sanan suomennos kirjoitetaan. Kirjainosoittimen kohdalla olevan sanan vihjeen voi kuunnella myös painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Lausekehyksessä on näkyvillä vieraskielistä vihjesanaa vastaava esimerkkilause suomennoksineen. Esimerkkilauseet vaihtuvat siis sitä mukaa, kun vihjesanatkin vaihtuvat. 5.9 Kuvaristikko Kuvaristikoissa opetellaan kirjoittamaan vieraskielisiä sanoja kuva-, ääni- ja tekstivihjeiden avulla. Kuvaristikko muodostuu vaakasanoista ja yhdestä pystysanasta. Vihjeenä on sanaa vastaava kuva ja suomenkielinen käännös. Tehtävänä on kirjoittaa sana ristikkoon ja tarkastaa ratkaisu painamalla näppäintä Enter. Kirjaimet ovat kirjoitettaessa sinisiä, mutta tarkastamisen jälkeen ne muuttuvat värikoodauksen mukaisesti joko vihreiksi tai punaisiksi sen mukaan, onko kirjain oikein vai väärin. Pystysanan pääsee kirjoittamaan napauttamalla hiirellä sen tekstivihjettä tai käden näköistä osoitinta. Huom! Ruotsin kielessä sanan edessä on aine- ja abstraktisanoilla tähti-merkki (*) osoituksena siitä, että sanan yhteydessä ei käytetä artikkelia. Ruotsin ohjelmassa näytetään myös tieto sanan taivutuksesta. Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen.

19 19 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ristikkoon tulevan sanan voi kuunnella napauttamalla hiirellä sanaa vastaavaa kuvaa tai kaksoisnapauttamalla ristikon kohtaa, johon sana kirjoitetaan. Kirjainosoittimen kohdalla olevan sanan voi kuunnella myös painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä vieraskielistä sanaa tai sitä vastaavaa kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen Sananpeitto Sananpeitto-harjoituksissa opetellaan ymmärtämään, kirjoittamaan ja kuuntelemaan vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa on sanalista, jossa on enintään 20 sanaparia. Sananpeitossa on kolme harjoitusvaihtoehtoa, kirjoittaminen, monivalinta ja kuuntelu, joista valitaan yksi kerrallaan napauttamalla hiirellä sanalistan yläpuolella olevia kuvakkeita.

20 Harjoitustyyppinä kirjoittaminen Kirjoittaminen-harjoitusvaihtoehdossa piilotetaan sanalistan vieraskieliset sanat. Tehtävänä on kääntää suomenkielinen sana vieraalle kielelle. Ohjelma antaa vihjeeksi vieraskielisen sanan ensimmäisen kirjaimen sekä tarvittaessa muita kirjaimia tai kirjainmäärän, jolla ohjataan käyttäjä oikeaan ratkaisuun. Vieraskieliset sanat voi kirjoittaa haluamassaan järjestyksessä napauttamalla kyseistä kohtaa tai kysytyn sanan suomennosta hiirellä, jolloin osoitin siirtyy haluttuun kohtaan. Ratkaisu tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen Harjoitustyyppinä monivalinta Monivalinta-harjoitusvaihtoehdossa piilotetaan sanalistan suomenkieliset sanat. Tehtävänä on valita annetuista vaihtoehdoista se, joka vastaa sanan suomenkielistä vastinetta. Napauttamalla hiirellä vieraskielistä sanaa tai toisella puolella olevaa tyhjää käännöksen paikkaa, tulevat näkyville monivalintavaihtoehdot, joista sanan oikea suomennos valitaan napauttamalla sitä hiirellä. Jos ratkaisu on oikea, sana sijoittuu sanalistaan, ratkaistu sana käännöksineen muuttuu vihreäksi, sanaa vastaavat esimerkkilauseet tulevat lausekehykseen näkyville ja kehyksen painikkeet käytettäviksi. Jos ratkaisu on väärä, valittu sana muuttuu punaiseksi. Hiiren napautus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää Harjoitustyyppinä kuuntelu Kuuntelu-harjoitusvaihtoehdossa on sanalistan vieraskieliset sanat piilotettuina. Napauttamalla hiirellä kasetti-kuvaketta, ohjelma lausuu vieraskielisen sanan. Tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa suomennosta tai sen vieressä olevaa tyhjää käännöksen paikkaa.

21 21 Sanan voi kuunnella uudelleen painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Jos ratkaisu on oikea, sana sijoittuu sanalistaan, ratkaistu sana käännöksineen muuttuu vihreäksi, sanaa vastaavat esimerkkkilauseet tulevat lausekehykseen näkyville ja kehyksen painikkeet käytettäviksi. Jos ratkaisu on väärä, valittu sana muuttuu punaiseksi. Hiiren napautus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää. Huom! Kuuntelunvoi muuttaa automaattiseksi napauttamalla kuunteluvaihtoehdossa näytön vasemmassa ylälaidassa olevaa kasetin kuvaketta. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Sanalistan sanoja voi aluksi lukea tai kuunnella napauttamalla niitä hiirellä, jolloin myös sanaa vastaava esimerkkilause tulee lausekehykseen näkyville. Esimerkkilauseet voi kuunnella niiden ollessa näkyvillä lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Kaikissa harjoitusvaihtoehdoissa lausekehyksessä olevat esimerkkilauseet ovat aluksi pois näkyvistä ja kehyksen painikkeet ovat harmaat, jolloin niitä ei voi käyttää Aukkolause Aukkolause-harjoituksissa opetellaan päättelemään ja kirjoittamaan sanoja teksti-, kuva- ja äänivihjeiden avulla. Tehtävänä on kirjoittaa lauseesta puuttuva vieraskielinen sana oikeassa muodossa aukkokohtaan. Harjoitusikkunan oikeassa laidassa on vierityspalkki, jolla voi vierittää näyttöä harjoituksissa, jotka eivät mahdu kerralla näyttöön. Aukkokohtien alla näkyvät sanojen suomenkieliset vihjeet ja vieraskielisen sanan ensimmäinen kirjain sekä joskus myös lisävihje. Aukkokohta valitaan napauttamalla sitä hiirellä, jolloin ohjelma myös lausuu kohdassa kysyttävän sanan. Aukkokohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Tarkastuksen jälkeen oikea vastaus näytetään vihreällä ja väärä vastaus erilaisilla värikoodeilla. Punainen väri tarkoittaa väärää vastausta ja keltainen väri sitä, että kirjainten järjestyksessä on virhe. Sanan perässä oleva *-merkki tarkoittaa sitä, että sanasta puuttuu kirjaimia. Jos *-merkki esiintyy sanasta erillään, se tarkoittaa sitä, että aukosta puuttuu kokonaisia sanoja. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Valittuun aukkokohtaan tulevan sanan voi kuunnella uudestaan kaksoisnapauttamalla kohtaa hiirellä tai painamalla painikepalkin painiketta KUUNTELE. Lausekehyksessä näytetään oletuksena vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskielisen lauseen.

22 Sanavalinta Sanavalinta-harjoituksisa opetellaan tunnistamaan ja kirjoittamaan vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa on näytön ylälaidassa suomenkielinen sana, vasemmassa laidassa oikeaa ratkaisua vastaava kuva, kuvan oikealla puolella vastausvaihtoehdot sekä kuvan alla tekstilaatikko, johon oikea ratkaisu kirjoitetaan. Tehtävänä on kirjoittaa vieraskielinen sana oikein laatikkoon. Kun ratkaisu on kirjoitettu, kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Ohjelma antaa palautteen värikoodeilla, jotka näkyvät vähän aikaa näytöllä, minkä jälkeen väärien kirjainten paikalle ilmestyy viiva. Oikeassa alalaidassa näkyy näytöllä olevan tehtäväkohdan numero ja montako kohtaa tehtävässä kaikenkaikkiaan on. Jos harjoituksen taso on alkeet, eri vastausvaihtoehtoja on kolme. Jos tasona on keskitaso, vaihtoehtoja on neljä. Tason ollessa edistynyt, vaihtoehtoja on kuusi. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen.

23 23 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Sanan voi kuunnella napauttamalla sitä hiirellä tai painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Oikean ratkaisun voi kuunnella napauttamalla hiirellä vasemmassa laidassa olevaa kuvaa tai suomalaista vihjesanaa. Eri vastausvaihtoehdot voi kuunnella napauttamalla niitä hiirellä. Oikean vastauksen esimerkkilause suomennoksineen on oletuksena koko ajan näkyvissä ja sitä voi käyttää apuna sanaa ratkaistaessa. Esimerkkilauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Lausevalinta Lausevalinta-harjoituksissa opetellaan ymmärtämään vieraskielisiä sanoja ja lauseita. Harjoituksissa on näytön yläreunassa vieraskielinen aukkolause ja sen alla vastausvaihtoehdot niitä vastaavine kuvineen. Oikeassa alalaidassa on näytöllä olevan tehtäväkohdan numero ja tieto siitä, montako kohtaa tehtävässä on. Tehtävänä on valita esimerkkilauseesta puuttuva sana. Haluttu vaihtoehto valitaan kaksoisnapauttamalla sitä hiirellä tai nuolinäppäimillä vasen ja oikea, jonka jälkeen kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Valittua vaihtoehtoa osoittaa sen ympärillä oleva vihreä raami. Jos harjoituksen taso on alkeet, eri vastausvaihtoehtoja on kolme. Jos tasona on keskitaso, vaihtoehtoja on neljä Tason ollessa edistynyt taso, vaihtoehtoja on viisi.

24 24 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Vastausvaihtoehdon voi kuunnella siirtymällä siihen nuolinäppäimillä tai napauttamalla sitä hiirellä. Uudelleen vaihtoehdon voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Lausekehyksessä näytetään oletuksena vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskielisen lauseen Kuvavalinta Kuvavalinta-harjoituksissa opetellaan ymmärtämään vieraskielisiä sanoja. Tehtävänä on tunnistaa vieraskielistä sanaa vastaava kuva. Harjoituksissa on näytön yläreunassa vieraskielinen sana, jota vastaava kuva pitää tunnistaa alla olevista vastausvaihtoehdoista. Haluttu vaihtoehto valitaan kaksoisnapauttamalla sitä hiirellä tai nuolinäppäimillä vasen ja oikea, minkä jälkeen kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Oikeassa alalaidassa on näytöllä olevan tehtäväkohdan numero ja tieto siitä, montako kohtaa tehtävässä on Jos harjoituksen taso on alkeet, eri vastausvaihtoehtoja on kolme. Jos tasona on keskitaso, vaihtoehtoja on neljä. Tason ollessa edistynyt, vaihtoehtoja on viisi.

25 25 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Etsittyä kuvaa vastaavan sanan voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE tai napauttamalla sanaa hiirellä. Vastausvaihtoehdon voi kuunnella siirtymällä siihen nuolinäppäimillä tai napauttamalla sitä hiirellä. Oikean vastauksen esimerkkilause suomennoksineen on oletuksena koko ajan näkyvissä ja sitä voi käyttää apuna sanaa ratkaistaessa. Esimerkkilauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Sanasanelu Sanasanelu-harjoituksissa opetellaan kirjoittamaan kuullun perusteella vieraskielisiä sanoja. Sanasanelussa on kahdeksan sanaa ratkaistavana. Tehtävänä on kirjoittaa kuullut vieraskieliset sanat tekstilaatikoihin. Osoitin siirtyy tekstilaatikkoon napauttamalla sitä hiirellä tai sen vasemmalla puolella olevaa korvan kuvaa hiirellä. Kun ratkaisu on kirjoitettu, kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Ohjelma antaa palautteen värikoodeilla. Yksi tai useampi punainen tähti (*) palautteessa tarkoittaa, että sanasta puuttuu kirjaimia tai lauseesta sanoja. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen.

26 26 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ohjelma lausuu sanan, kun osoitin siirretään tekstilaatikkoon tai kun painetaan tekstilaatikon vieressä olevaa korvan kuvaa tai painikepalkin painiketta KUUNTELE. Sanan voi kuunnella ratkaisun jälkeen napauttamalla sitä hiirellä. Valitun sanan esimerkkilause suomennoksineen on näkyvissä lausekehyksessä ja sitä voi käyttää apuna sanaa kirjoitettaessa. Lauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Lausesanelu Lausesanelu-harjoituksissa opetellaan kirjoittamaan kuullun perusteella kokonaisia vieraskielisiä lauseita. Lausesanelussa on neljä lausetta ratkaistavana. Tehtävänä on kirjoittaa kuullut vieraskieliset lauseet tekstilaatikoihin. Osoitin siirtyy tekstilaatikkoon napauttamalla sitä tai sen vasemmalla puolella olevaa korvan kuvaa hiirellä. Kun ratkaisu on kirjoitettu, kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Ohjelma antaa palautteen värikoodeilla. Punainen tähti (*) palautteen sanassa tarkoittaa, että sanasta puuttuu kirjaimia; useampi tähti tarkoittaa, että lauseesta puuttuu sanoja. Ohjelma korjaa lauseesta käyttäjän kirjoittamat välimerkit ohjelmaan tallennettua ratkaisua vastaavaksi. Käyttäjä ei voi eikä hänen tarvitse kirjoittaa pilkku-merkkejä, koska ohjelma näyttää oikean ratkaisun löydyttyä lauseen välimerkkeineen. Ohjelma hyväksyy yleensä useampiakin kirjoitusasuja, jos sellaisia on. Esim. lause "She will do it." voitaisiin kirjoittaa myös muodossa "She'll do it." Kun lause on ratkaistu oikein, ohjelma näyttää palautteessa aina ohjelmaan tallennetun ensisijaisen ratkaisun.

27 27 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ohjelma lausuu lauseen, kun osoitin siirretään tekstilaatikkoon tai kun painetaan korvan kuvaa tai painikepalkin KUUNTELE-painiketta. Lauseen voi kuunnella ratkaisun jälkeen napauttamalla sitä hiirellä. Lausekehyksessä näytetään oletuksena vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskieliset lauseet Yhdistely Yhdistely-harjoituksissa opetellaan päättelemään sanojen järkevä yhteys lauseisiin. Harjoituksissa näytön vasemmassa laidassa on vieraskielisiä tekstikatkelmia, jotka liittyvät oikealla oleviin lauseisiin. Tehtävänä on siirtää hiirellä tekstikatkelmat oikeisiin lauseisiin. Sanoilla, joihin tekstikatkelmat kuuluvat on myös vihjekuva. Sekä lause että sana ovat aluksi sinisiä. Kun sana tai kuva pudotetaan lauseeseen, ohjelma tarkastaa ratkaisun. Jos ratkaisu on oikein, sana muuttuu harmaaksi, lause vihreäksi ja lause toistetaan ääneen. Jos sana ei kuulu kyseiseen lauseeseen, lause muuttuu punaiseksi. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Lauseet ja ratkaisemattomat sanat voi kuunnella napauttamalla niitä hiirellä. Painikepalkin painikkeella KUUNTELE voi kuunnella ensimmäisen ratkaisemattoman sanan. Lausekehyksessä näytetään vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskielisen

28 28 lauseen. Napauttamalla hiirellä kuvaa, ratkaisematonta sanaa tai lausetta saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän suomenkielisen esimerkkilauseen Isokuva Isokuva-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa on näytön oikeassa laidassa pieniä kuvia, jotka on tarkoitus siirtää hiirellä kuvia vastaavien vieraskielisten sanojen päälle. Jos ratkaisu on oikea, sekä sana että sitä vastaava kuva katoavat näytöltä ja niiden alta alkaa paljastua iso kuva. Vieraskielinen sana muuttuu punaiseksi, jos ratkaisu on väärä. Tehtävän voi ratkaista myös siirtämällä sanat kuvien päälle.

29 29 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa tai kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen. Vieraskielisen sanan voi kuunnella kaksoisnapauttamalla hiirellä sanaa tai sitä vastaavaa kuvaa tai painamalla painikepalkin painiketta KUUNTELE.

30 30 6 Harjoituksissa käytettävät painikkeet Harjoituksissa tarvittavia painikkeita sijaitsee sekä lausekehyksessä että painikepalkissa. 6.1 Lausekehyksen painikkeet Harjoitusten alalaidassa sijaitsevassa lausekehyksessä on kolme painiketta: vieraskielisten esimerkkilauseiden kuunteluun tarkoitettu KUUNTELE-painike ja kaksi ON/OFF-painiketta, joita painamalla oppilas voi päättää näytetäänkö hänelle vieraskielinen esimerkkilause suomennoksineen. Huom! Joidenkin harjoitusten luonteesta johtuen vieraskielistä esimerkkilausetta ei näytetä oppilaalle. 6.2 Painikepalkin painikkeet Harjoituksesta poistuminen Harjoituksesta poistuminen painikkeen painallus sulkee harjoituksen Harjoituksen ohje Painikepalkin painikkeesta TEHTÄVÄN OHJE aukeaa ikkuna, jossa kerrotaan lyhyesti, mitä oppilaan täytyy harjoituksessa tehdä Apua ratkaisuun -painike Harjoituskohdan oikean ratkaisun ja esimerkkilauseen saa aina näkyviin painikepalkin painikkeella APUA RATKAISUUN (ellei apunäytön käyttöä ole estetty). Ratkaisun ja esimerkkilauseen voi myös kuunnella painikkeesta aukeavasta ikkunasta napauttamalla hiirellä vieraskielistä sanaa tai esimerkkilausetta. Huom! Myös vihjelauseista ja niiden suomennoksista opiskelija saa apua jokaisen harjoituskohdan vastaukseen.

31 Sanakirja-painike Ohjelmaan on sisällytetty sanakirja, joka sisältää kaikki ohjelmassa esiintyvät sanat esimerkkilauseineen. Sanakirjan käyttö tehtävissä ei vaikuta tehtävien pisteisiin, ja tarvittava tieto löytyy muutamassa sekunnissa. Ks. Sanakirjan käyttö Kuuntele-painike Painikepalkin KUUNTELE-painiketta käytetään harjoitusten sanojen kuuntelemiseen. Painikkeen toiminto on harjoituskohtaista. Lisää tietoa ohjelman ääni- ja kuunteluominaisuuksista saa lukemalla selostukset ohjelman eri harjoitustyypeistä, joissa jokaisessa on alaluku Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Äänitys-painikkeet ÄÄNITYS-painike tai F12-näppäin aloittaa tietokoneeseen kytketyllä mikrofonilla suoritettavan oman äänen äänityksen. STOP-painike lopettaa äänityksen. TOISTO-painike tai F11-näppäin toistaa oman viimeksi äänitetyn äänen.

32 32 7 Sanakirjan käyttö Sanakirja sisältää monipuoliset toiminnot, joita ohjataan seuraavilla painikkeilla: 7.1 Sanakirjan avaaminen Sanakirja käynnistyy painikepalkin SANAKIRJA-painikkeesta tai näppäimellä F Sanakirjasta poistuminen Sanakirja suljetaan painikkeella POISTU tai näppäimellä Esc. 7.3 Ohjeet Sanakirjan käyttöohjeet saa näkyviin painikkeella OHJEET tai näppäimellä F Sanan kuunteleminen Painikkeella LAUSU tai näppäimellä F5 voi kuunnella vieraskielisen sanan. Esimerkkilauseen voi kuunnella painikkeella KUUNTELE tai näppäimellä F Oman puheen nauhoittaminen ja kuunteleminen Sanakirjassa voi myös nauhoittaa omaa puhettaan painikkeella ÄÄNITYS/STOP tai näppäimellä F12 sekä kuunnella omaa puhettaan painikkeella TOISTO tai näppäimellä F Kielen valinta Kieli, jolla sanoja haetaan valitaan sanakirjassa napauttamalla hiirellä maan lipun ja kirjan välissä olevaa sanankirjoituslaatikkoa, maan lippua tai sen vieressä olevaa hakukenttää tai näppäimellä F3.

33 Sanojen hakeminen sanakirjasta Heti kun käyttäjä painaa hakukentässä jotain kirjainta, sanakirja alkaa etsiä ensimmäistä ehdon täyttävää sanaa. Sana tarkentuu sitä mukaa, kun käyttäjä kirjoittaa hakusanaansa kirjaimia. Sanakirja ei anna kirjoittaa hakusanaa pitempään, jos sanastosta ei löydy enää hakusanaa vastaavaa sanaa. Haetun tai valitun sanan käännökset näkyvät kuvalaatikon toisella puolella ja esimerkkilause suomennoksineen sanojen alla. Enter tyhjentää sanankirjoituslaatikon. Sanakirjaa voidaan selata nuolinäppäimillä ylös ja alas. Huom! Jos kielessä on sanan sukua ilmaisevia artikkeleita, niitä ei kirjoiteta hakusanan eteen (esim. sana der Hund löytyy hakemalla sanaa hund). Sanakirjasta voi etsiä sanoja myös napauttamalla esimerkkilauseissa esiintyviä sanoja. Jos oppilas rastittaa lukitse lauseet valintaruudun, esimerkkilauseet eivät vaihdu sanojen mukana.

34 34 8 Raportti, palaute ja oppimisen seuranta Ohjelman päävalikosta löytyy raportti-toiminto, jolla oppilas voi seurata omien opintojensa edistymistä ja harjoituksista saamiaan pisteitä. Opiskelijan tekemistä harjoituksista ohjelma muodostaa automaattisesti tulostettavan raportin, joka kertoo istuntokohtaisesti: käytetyt aihepiirit käytetyt tasot käytetyt harjoitustyypit (%) missä sanoissa on tehty virheitä (luetellaan jokainen sana aihepiireittäin) yleisen ja aihepiiri- sekä tehtävätyyppikohtaisen osaamistason (%) avun käytön (% kaikista tehtäväkohdista). Lisäksi jokaisella yksittäisellä harjoituksella on oma palaute, joka näytetään oppilaalle, kun hän on saanut koko harjoituksen valmiiksi. Yksittäisille tehtäväkohdille on ohjelmassa myös palauteanimaatioita, jotka näytetään nk. palautelaatikossa. 8.1 Pisteytys Ohjelma antaa oppilaalle jokaisesta harjoituksesta pistettä. Jokaisessa harjoituksessa on samanlainen pisteytys eli ohjelma laskee oppilaan suhteellisen osaamisen riippumatta siitä, mikä harjoitustyyppi on kyseessä tai kuinka monta tehtäväkohtaa harjoituksessa on. Harjoituskohtaisia pisteitä ei tallenneta, mutta pisteet kerätään raporttiin, jonka voi tulostaa päävalikon painikepalkin painikkeesta RAPORTTI. Pisteytyksen pääperiaatteena on, että oikea tehtäväkohdan ratkaisu antaa (100/tehtäväkohtien määrä) pistettä. Koko harjoituksen virheetön ratkaisu antaa siis täydet 100 pistettä. Tehtäväkohdassa oleva virhe vähentää pisteitä virhevähennyksen verran. APUA RATKAISUUNpainikkeen käyttö vähentää pisteitä apuvähennyksen verran. Virhevähennys ja apuvähennys ovat oletuksena 33 % yhden tehtäväkohdan oikeasta ratkaisusta saatavasta pistemäärästä. Molempien vähennysten suuruuteen voi vaikuttaa Alfaaps.ini -tiedoston asetuksilla. 8.2 Palaute Kun oppilas saa harjoituksen valmiiksi, hän saa harjoituksesta teksti- ja äänipalautteen, joka esitetään oletuksena vieraalla kielellä. Napauttamalla tekstiä hiirellä oppilas saa näkyviin palautteen suomennoksen. Napauttamalla tekstin vieressä olevaa kuvaa, oppilas voi myös kuunnella palautteen uudelleen.

35 35 Harjoituskohtien palauteanimaatiot Yksittäisiin harjoituskohtiin on myös liitetty palauteanimaatioita, jotka näkyvät harjoitusnäytössä sanakirjan paikalla nk. palautelaatikossa. Tässä kuvassa näkyy virheellisestä ratkaisusta näytettävä animaatio. Tässä kuvassa näkyy oikeasta ratkaisusta näytettävä animaatio. 8.3 Raportin ominaisuudet ja käyttäminen Raportti on istuntokohtainen, eikä siis kerää tietoa pidemmältä aikaväliltä. Ohjelma säilyttää aina edellisen ja meneillään olevan istunnon raportin tiedot. Opiskelija voi tulostaa raportin esikatseluun ja/tai kirjoittimelle milloin tahansa istunnon aikana, istunnon lopuksi tai seuraavan istunnon jälkeen. Päävalikon painikepalkin painikkeella RAPORTTI avautuu ikkuna, josta voi valita haluaako esikatseltavaksi ja/tai tulostettavaksi edellisen vai meneillään olevan istunnon raportin. Raportin tallentamista levylle voidaan ohjata Alfaaps.ini -tiedoston asetuksella. Raportissa on kolme päälohkoa: otsikkolohko aihepiirilohko tehtävätyyppilohko Otsikkolohkossa ovat ohjelman nimi ja kieli, päiväys, käyttäjän nimi, valitut tasot, yhteistulos ja avun käyttö. Yhteistulos on kaikkien tehtyjen harjoitusten keskiarvo prosentteina. Avun käyttö kertoo, monessako (%) tehtäväkohdassa kaikista käyttäjä on katsonut oikean ratkaisun näyttävän APUA RATKAISUUN-ikkunan. Otsikkolohko tulostetaan jokaisen sivun alkuun. Aihepiirilohkossa jokaisesta aihepiiristä tulostetaan otsikko (aihepiirin nimi), aihepiirin tulos ja tehtäväkohtien määrä sekä virheelliset sanat tasonumeroineen. Virheelliset sanat ovat sanoja, joissa käyttäjä on tehnyt yhden tai useamman kerran virheen. Sanan perään tulostetaan sulkuihin sanan taso, joko 1 (alkeet), 2 (keskitaso) tai 3 (edistynyt). Harjoitustyyppilohkossa on harjoitustyypeittäin tyypin nimi, tulos ja tehtyjen harjoituskohtien määrä. Harjoitustyypin tulos on siihen liittyvien tehtävien pistekeskiarvo prosentteina. Harjoituskohtien määrä on kyseisellä tyypillä tehtyjen harjoitusten kappalemäärä. Tulos ja harjoitusten määrä tulostetaan vain, jos harjoitustyypistä on tehty vähintään yksi tehtävä.

36 36 9 Ohjekirja Ohjelmasta löytyy myös monipuolinen ja kattava ohjekirja, joka avustaa esim. hankalissa tilanteissa ohjelman asentamisessa ja ohjelman käytössä. Ohjeen aiheita voi etsiä, joko hyppylinkkien avulla tai hakemalla aiheita hakusanoilla hakemistosta. Ohjeet voi myös tulostaa. Jos ongelma ei ratkea, voi Alfasoft Oy:n tuotetukeen ottaa aina yhteyttä! Kannattaa kuitenkin ensin katsoa löytyisikö apua ongelmaan Alfasoft Oy:n kotisivuilta osoitteesta 1. Kuinka laajoja aihepiirisanastot ovat? 10 Kysymyksiä ja vastauksia Jokaisen kielen sanasto on jaettu kolmeen tasoon. Alkeet sisältää kielen perussanaston, jonka avulla selviää jokapäiväisistä tilanteista ja se on laajuudeltaan sanaa. Keskitaso sisältää lähes 3000 sanaa ja näin ollen alkeet ja keskitaso sisältävät yhteensä n sanaa, mikä kattaa jo useiden lukiokurssienkin sanastoja. Edistynyt taso sisältää n lisäsanaa ja koko aihepiirisanaston laajuus on siis sanaa sanan raja on valittu juuri sen takia, että se riittää niin lukioiden kuin yliopistoopiskelijoidenkin tarpeisiin. Näin suuren sanaston hallitessaan opiskelija voikin siirtyä oman alansa erikoisanaston pariin. Kielten asiantuntijoiden mukaan varsinkin ruotsin, saksan ja ranskan kielissä yliopisto-opiskelijatkaan eivät välttämättä hallitse aktiivisesti koko ohjelmassamme olevaa sanastoa, joten ohjelmassa riittää haastetta jopa heillekin. Perussanaston (2000 sanaa) avulla voi normaalitekstistä ymmärtää noin 75%, keskitason sanaston (5000 sanaa) avulla n. 85 % ja edistynyt tason sanaston avulla ( sanaa) 95%

37 37 normaalitekstistä. On huomattava, että kyse on yleiskielestä ja erikoisalojen sanastot ovat tietysti erikseen eikä niitä ole voitu ottaa mukaan tähän ohjelmaan. Niistä tehdään todennäköisesti myöhemmin omat sanasto-ohjelmansa, jokaiselle erikoisalalle erikseen. Erityisen tärkeää on huomata, että sanasto laajenee vielä meidän sanastostamme huomattavasti, jos käyttää hyväkseen sananjohto-oppia. Otetaan esimerkki: Perussana: nation kansakunta > national kansallinen international kansainvälinen, nationalistic kansallismielinen, nationality kansakunta, nationalist kansallisaatteen kannattaja, nationalism nationalismi, nationalize kansallistaa, nationalization kansallistaminen + yhdyssanoja (national park kansallispuisto ym.) Yksi sana siis johtaa lukuisiin johdannaisiin ja iskostamalla perussanaston merkitys oppilaaseen runsaalla harjoituksella syntyy oppilaan aivoihin tartuntapinta, johon johdannaiset on helppo liittää sanaamme laajentuu näin ajatellen itse asiassa moninkertaiseksi sanastoksi, esim. englannin kielessä jopa yli sanaan, jos jokaisesta sanasta pystytään keskimäärin johtamaan 4 uutta sanaa, joita ei ole harvinaisuutensa takia otettu mukaan ohjelmaamme. 2. Millä perusteella aihepiirit on valittu? Aihepiirien valinnassa lähtökohtana on ollut kielten opetussuunnitelmissa esiintyvät aihepiirit, joita opiskellaan tyypillisesti kursseittain siten, että kullakin kurssilla keskitytään tiettyyn aihepiiriin ja harjoitellaan siihen liittyvää sanastoa. Tällainen aihepiirisidonnainen jako on löydettävissä kaikista kielistä ja päävalikostamme löytyvät kaikki keskeiset elämänalueet, joiden sanastoa oppilaiden toivotaan oppivan. Oppilaita myösi rohkaistaan siihen suuntaan, että he joutuvat kohtaamaan aivan uusiakin sanoja, joita ei heidän tekstikirjoissaan ole ollut esillä. 3. Miten sanat on sijoitettu eri tasoille: alkeisiin, keskitasolle ja edistyneisiin? Sanaston jako kolmelle tasolle on tehty osittain sanojen frekvenssin eli esiintymistiheyden perusteella ja osittain käyttökelpoisuuden perusteella. Näin ollen alkeet-tasolle on voitu valita suhteellisen harvinaisiakin sanoja, jotka ovat esim. matkailijalle välttämättömiä. Rehellisyyden nimessä on sanottava, että sanaston jakaminen on aina veteen piirretty viiva ja eri henkilöt päätyisivät hieman erilaiseen jaotteluun oman taustansa perusteella. Yleisesti voi sanoa, että konkreettiset esineet ja asiat on helppo ryhmitellä mutta monet ei-konkreettiset sanat voisivat kuulua useisiin aihepiireihin. Viime kädessä ryhmittelyn perustana on käytetty esimerkkilauseen merkitystä. 4. Miksi ohjelmassa on mukana niin paljon lauseita? Sanasto-ohjelmia on kautta aikojen kritisoitu siitä, että ne opettavat vain yksittäisiä sanoja mutta eivät niiden käyttöä kontekstissa. Me halusimme tehdä ohjelman, joka poistaa tämän ongelman. Jokaiselle lauseelle on kirjoitettu esimerkkilause, jonka perusteella oppilas saa selvän kuvan siitä, miten kyseistä sanaa käytetään. Sanojen lisäksi kaikki lauseet on suomennettu opiskelun ja kääntämisen helpottamiseksi. Oppilas voi itse valita, pitääkö hän lauseita näkyvissä vai haluaako hän poistaa esim. suomennoksen kuvaruudulta.

38 38 Ohjelman laajuudesta saa kuvan, kun tiedostaa, että sanojen ja lauseiden tulostus on n. 200 sivua pienifonttista tekstiä. 5. Ketkä ovat olleet sanojen ja lauseiden lukijoina? Lukijoina on käytetty syntyperäisiä, kohdekieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä (englanti, Mikael Davies; ruotsi, Patrik Edman; saksa Herman Vetter; ranska Helene Weinachter; venäjä Tatjana Arminen). Toistojen avulla oikea ääntämys syöpyy väkisinkin mieleen ja auttaa oppimista. Ohjelmien äänilaajennuksien lukijoina ovat toimineet Mikael Davis (amerikan englanti), Leif Sundberg (suomenruotsi) ja Huom! Ohjelmassa on myös oman äänen äänitysmahdollisuus, jonka avulla oppilas pystyy vertaamaan omaa ääntämystään äidinkielenään vierasta kieltä puhuvien henkilöiden ääntämykseen! 6. Mikä merkitys oppikirjaosalla on ohjelmassa? On ensiarvoisen tärkeää huomata, että ohjelmassa on erillinen oppikirjaosa, jonka avulla sanat ja niihin liittyvät lauseet voi kuunnella ja opetella ennen kuin aloittaa tehtävienteon. Oppikirjassa on mahdollista peittää kohdekielinen sana tai suomennos ja saada oikeat ratkaisut näkyviin nopeasti hiirtä napauttamalla. Opiskelija voi itse päättää, mitä hän haluaa kuuluvan kaiuttimista opiskelun aikana (sanat, lauseet vai molemmat). Oppilaat voivatkin halutessaan aloittaa aina uuden aihepiirin opiskelun OPPIKIRJA-osasta (SININEN KIRJA ruudun alaosassa). Jos sanasto tuntuu olevan hallussa jo ennestään, sen jälkeen voi siirtyä itse harjoituksiin. Jos sanasto ei ole hallussa, luetaan se ensin läpi ja sitten PEITETÄÄN joko suomalaiset tai kohdekieliset sanat (silmä kiinni/auki). Oppikirjaosassa ei kirjoiteta mitään vaan se on pikaoppimispaikka ja harjoitus tapahtuu itse harjoitusten puolella. SANANPEITTO-harjoitus on ulkoasultaan hyvin paljon oppikirjan kaltainen. 7. Miksi aihepiirisanastossa on niin paljon erilaisia harjoitustyyppejä? Harjoitustyyppejä on runsaasti koska: oppilaat pitävät erityyppisistä harjoituksista ja voivat oman oppimistyylinsä perusteella valita juuri heitä miellyttäviä harjoituksia, jotkut oppilaat tarvitsevat opettajan ohjausta heille tehokkaimman harjoitustyypin valitsemisessa harjoitustyypit hyödyntävät eri aistikanavia hieman eri tavoin, osassa on kuva primaarina, osassa ääni ja osassa kirjoittaminen nousee etualalle haluamme tarjota loogisen reitin helpoista passiivisista tehtävistä aktiivista kirjoittamista vaativiin lausepohjaisiin harjoituksiin Oppimisen kannalta on täysin sama, minkä harjoitustyypin avulla oppilas oppii sanat. Joillekin oppilaille ei ole edes tarpeen kirjoittaa sanoja vaan he osaavat kirjoittaa ne automaattisesti oikein tehtyään tunnistamistason tehtäviä. Sanakoeharjoituksia voi hyvin tehdä SANANPEITTO-harjoituksen kirjoittamisvaihtoehdolla.

EuroTraffic Language Training

EuroTraffic Language Training EuroTraffic Language Training Käyttäjän opas Sisällysluettelo Kurssin aloittaminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Sisäänkirjautuminen... 6 Tehtävien aloittaminen... 7 Sanasto... 9 Yhdistä ääni ja kuva...

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Alfa-kielioppi interaktiiviset kielioppi- ja harjoituskirjaohjelmat Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö

Alfa-kielioppi interaktiiviset kielioppi- ja harjoituskirjaohjelmat Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö Alfa-kielioppi interaktiiviset kielioppi- ja harjoituskirjaohjelmat Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö Alfasoft Oy Mikko Ala-Nikula 2004 2 Sisällys 1 ALFA-KIELIOPIT INTERAKTIIVISET HARJOITUS- JA OPPIKIRJAT...

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 1 Hakemisto 1 Johdanto...2 1.1 Kirjautuminen...2 1.2 Selaimet ja evästeet...2 1.3 Tehtävien suorittaminen...3 1.4 Tehtäviin vastaaminen...4 1.5 Tehtävien

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

ESLC koetyökalun ohjeet opiskelijalle (FI)

ESLC koetyökalun ohjeet opiskelijalle (FI) ESLC koetyökalun ohjeet opiskelijalle (FI) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 KOKEIDEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Sisäänkirjautuminen 3 2.2 Ääniasetusten testaus kuullunymmärtämiskoetta varten 5 2.3 Kokeen suorittaminen

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen

Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen Kirjautuminen Seppo pelipalveluun Seppo (ex-smartfeet) löytyy nykyään osoitteesta seppo.io. Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Salpauksessa

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Outlook Web App ver 1.2

Outlook Web App ver 1.2 Outlook Web App ver 1.2 Kirjautuminen Kirjoita selaimen osoiteriville: o365.edu.hel.fi Kirjoita opetuksen verkon tunnuksesi ja salasanasi avautuvalla kirjautumissivulla. Hetken odottelun jälkeen esiin

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Windows 8 -kurssi. Kurssista

Windows 8 -kurssi. Kurssista Windows 8 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Kurssista Maanantaisin ja keskiviikkoisin 9. 16.9.2013 Kolme kertaa 3 x 4 h = 12 h Klo 12:15 15:30 Puolessa välissä pidetään vartin kahvitauko Kännykät

Lisätiedot

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS Sivu 1/13 EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS JOHDANTO: Tässä dokumentissa käydään läpi Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Omat tietoni -käyttöopas (kansainvälinen)

Omat tietoni -käyttöopas (kansainvälinen) Omat tietoni -käyttöopas (kansainvälinen) Tässä käyttöoppaassa annetaan käyttöohjeet Omat tietoni -osiota varten, joka on portaali, joka tarjoaa Ashlandin työntekijöille keskitetyn paikan käyttää ja hallita

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Webinaari -koulutukset

Webinaari -koulutukset 2013-03-05 1 (22) Webinaari -koulutukset Webinaariin kirjautumisohje 2013-03-05 2 (22) Sisällysluettelo 1 Liittyminen Webinaariin... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen... 3 1.2 Internet Explorer... 5 1.3 Firefox

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje Sonera Yritysvartija Käyttöohje 1/15 Sonera Yritysvartija Käyttöohje 05/2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Päänäkymä... 4 2. Arkisto... 5 3. Asetukset... 6 3.1. Kamera-asetukset... 7 3.1.1. Yleistä... 7 3.1.2. Tallennus...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Lastensuojelutyön kohtaamisväline

Lastensuojelutyön kohtaamisväline Lastensuojelutyön kohtaamisväline TAIKAMATKA TUOTANTO www.taikamatka.fi Grafaello Oy Susanna Ojalehto (tj) Mannenkatu 1 90100 Oulu +358 40 510 9603 grafaello@grafaello.fi www.grafaello.fi Aineiston kopioiminen

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Tervetuloa mukaan rakentamaan yr-blogiamme! Lue seuraavat ohjeet ennen artikkelisi julkaisemista. Pääset kirjautumaan sisään osoitteessa

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

SOITTORASIA Business

SOITTORASIA Business SOITTORASIA Business PIKAKÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO: 1. OHJELMAN KÄYNNISTYS...2 2. KÄYTTÖLIITTYMÄ...2 3. ÄÄNIALUEET...3 4. MUSIIKKIPROFIILIN LUOMINEN...4 5. SOITTOLISTAN LUOMINEN...5 6. MUSIIKKIPROFIILIEN

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Johdanto. 1. Asennusvaihtoehdot. Tarkemmat asennusohjeet löytyvät ohjelman mukana tulleesta Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeesta.

Johdanto. 1. Asennusvaihtoehdot. Tarkemmat asennusohjeet löytyvät ohjelman mukana tulleesta Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeesta. Johdanto Kolme iloista matemaatikkoa on alakoulun matematiikan opetukseen tarkoitettu opetusohjelma, jonka pohjana on käytetty opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Ohjelma ei seuraa erityisesti

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

AMIS-ohjelman käyttöohjeet

AMIS-ohjelman käyttöohjeet AMIS-ohjelman käyttöohjeet Yleistä AMIS-ohjelma on Daisy-kirjojen ilmainen lukuohjelma. AMISin avulla voit lukea Daisy-äänikirjoja, Daisy-yhdistelmäkirjoja, jotka sisältävät sekä tekstiä että ääntä, ja

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 7

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 7 KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 OMAT VARAUKSET... 4 1.6 MUOKKAA JÄSENTIETOJA... 4 1.7 MUUTA SALASANA... 4

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot