Alfa-aihepiirisanastot Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alfa-aihepiirisanastot Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö"

Transkriptio

1 Alfa-aihepiirisanastot Ohjelmien ominaisuudet ja käyttö Alfasoft Oy Mikko Ala-Nikula Copyright Alfasoft Oy

2 2 Sisällysluettelo 1 ALFA-AIHEPIIRISANASTOT VIERAIDEN KIELTEN SANASTO-OHJELMAT OHJELMAAN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN UUDEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN LUOMINEN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN VANHALLA KÄYTTÄJÄTUNNUKSELLA TASON VALINTA AIHEPIIRIEN VALINTA OHJELMAN VALIKKO OPPIKIRJA OPPIKIRJAN SELAAMINEN SANOJEN PEITTÄMINEN HARJOITUSTYYPIT KUVASANA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVASANELU Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANAOSUMA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen ÄÄNIOSUMA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANAPIILO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVAPIILO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen ISORISTIKKO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KOTIRISTIKKO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVARISTIKKO Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANANPEITTO Harjoitustyyppinä kirjoittaminen Harjoitustyyppinä monivalinta Harjoitustyyppinä kuuntelu Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen AUKKOLAUSE Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANAVALINTA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen LAUSEVALINTA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen KUVAVALINTA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen SANASANELU Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen LAUSESANELU Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen YHDISTELY Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen ISOKUVA Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen HARJOITUKSISSA KÄYTETTÄVÄT PAINIKKEET... 30

3 3 6.1 LAUSEKEHYKSEN PAINIKKEET PAINIKEPALKIN PAINIKKEET Harjoituksesta poistuminen Harjoituksen ohje Apua ratkaisuun -painike Sanakirja-painike Kuuntele-painike Äänitys-painikkeet SANAKIRJAN KÄYTTÖ SANAKIRJAN AVAAMINEN SANAKIRJASTA POISTUMINEN OHJEET SANAN KUUNTELEMINEN OMAN PUHEEN NAUHOITTAMINEN JA KUUNTELEMINEN KIELEN VALINTA SANOJEN HAKEMINEN SANAKIRJASTA RAPORTTI, PALAUTE JA OPPIMISEN SEURANTA PISTEYTYS PALAUTE RAPORTIN OMINAISUUDET JA KÄYTTÄMINEN OHJEKIRJA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA... 36

4 4 1 Alfa-aihepiirisanastot vieraiden kielten sanastoohjelmat Alfa-aihepiirisanasto (APS) -ohjelmasarja on suunnattu vieraiden kielten sanaston opiskeluun. Ohjelmasarjaan kuuluu englannin-, ruotsin-, saksan- ja ranskan- ja venäjän kielen aihepiirisanastoohjelmat. Saatavilla on kolme eritasoista ohjelmaa: alkeet, keskitaso ja edistynyt taso. Venäjän kielestä saatavilla on poikkeuksellisesti ainoastaan edistyneen tason ohjelma. Sanaston laajuus on kielestä ja tasosta riippuen n sanaa. Lisäksi ohjelmasarjaan kuuluvat erikseen saatavilla olevat amerikanenglannin ja riikinruotsin äänilaajennukset. Ohjelman sanasto on jaettu 35 aihepiiriin, joista opiskelija voi itse valita haluamansa aiheet. Sanoja opitaan käyttämään myös lauseissa, sillä jokaiselle sanalle on ohjelmassa esimerkkilause suomennoksineen. Kaikki ohjelman sisältämät sanat ja lauseet voi kuunnella. Kaikissa kielissä puhujina ovat toimineet kohdekieltä omana äidinkielenään puhuvat henkilöt. Ohjelmassa on myös n harjoituksia havainnollistavaa kuvaa, jotka helpottavat harjoitusten tekemistä ja elävoittävät ohjelmaa. Alfa-aihepiirisanastot on suunniteltu niin, että ne tukevat erilaisia oppimistyylejä ja -strategioita. Ohjelman 18 harjoitustyypiä ovat kokeneiden opettajien suunnittelemia ja niissä on hyödynnetty koulumaailmassa hyviksi osoittautuneita opetustapoja ja -periaatteita. Erilaisia opetusmenetelmiä tutkittaessa on yleisesti huomattu, että oppilaat oppivat eri tavoin. Alfa-ohjelmissa onkin pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan erilaiset oppijat niin auditiiviset, visuaaliset kuin kinesteettisetkin oppimistyylit. Aihepiirisanastojen runsaasta harjoitusvalikoimasta löytyy jokaiselle sopiva ja tehokas tapa oppia vieraan kielen sanastoa. Ohjelma sisältää lisäksi äänellisen ja kuvallisen sanakirjan sekä äänitetyn "oppikirjan", jonka avulla sanoja voi opiskella ennen harjoitustehtäviä. Ohjelmaa on helppo käyttää perinteisen luokkatyöskentelyn ohessa. Se palvelee niin edistyneiden kuin hieman heikompienkin oppilaiden tarpeita, sillä jokainen voi edetä omaa tahtiaan. Jokainen opiskelija saa ohjelman avulla myös jatkuvaa yksilöllistä palautetta mm. erilaisten selkeiden värikoodien ja hauskojen animaatioiden avulla. Lisäksi ohjelma seuraa kunkin opiskelijan edistymistä ja tarjoaa aina monipuolisia apukeinoja oikean ratkaisun löytämiseen. Ohjelma säästää myös opettajan aikaa ja vaivaa sekä mahdollistaa yksilöllisen opintojen ohjauksen.

5 5 2 Ohjelmaan sisäänkirjautuminen 2.1 Uuden käyttäjätunnuksen luominen 1. Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, oppilasta pyydetään aluksi kirjautumisnäytössä täyttämään omat oppilastietonsa. Kun oppilas kirjoittaa oman nimensä, antaa ohjelmalle salasanan ja painaa UUSI-painiketta, on uusi käyttäjätunnus luotu. MUUTA-painikkeesta opiskelija voi muuttaa antamansa nimen ja salasanan. 2. Uudet oppilastiedot hyväksytään vielä OK-painikkeella, jonka jälkeen ohjelma vielä pyytää oppilasta varmistamaan annetun salasanan. 3. Tämän jälkeen ohjelma palautuu vielä kirjautumistilaan. Painamalla OK-painiketta ohjelman käyttäminen voikin alkaa, ja oppilas on ohjelman tuntema käyttäjä, jonka harjoituksista saamat pisteet ohjelma tallentaa hänen omalla nimellään. Jos oppilas kirjautuu ohjelmaan sisään ilman nimeä ja salasanaa, ohjelma ei tallenna hänen harjoituksista saamiaan pisteitä eikä anna henkilökohtaista palautetta. Oppilaan antama nimi yksilöi ohjelman käyttäjän, joten saman nimisiä käyttäjiä ei voi olla ohjelman oppilasrekisterissä kuin yksi. 2.2 Sisäänkirjautuminen vanhalla käyttäjätunnuksella Kun oppilas on kirjautunut omalla käytäjätunnuksellaan ohjelmaan, hän voi avata ohjelman uudestaan omalla nimellään ja aikaisemmin luodulla salasanalla, jolloin ohjelma käyttää juuri kyseisen oppilaan oppilasrekisteriä, muistaa oppilaan harjoituksista saamat pisteet ja antaa henkilökohtaista palautetta.

6 6 2.3 Tason valinta Kirjautumisnäytössä ohjelman vaikeustaso valitaan valitsemalla näytön alalaidassa valintaruuduista ne tasot, joilla opiskelija haluaa ohjelmaa käyttää. Valittavia tasoja ovat alkeet, keski- ja edistynyt taso. Ylempien tasojen ohjelmat sisältävät aina myös alempien tasojen sanaston, ja niissä on mahdollisuus valita, minkä tason tai tasojen sanoja oppilas harjoituksiin haluaa. Lisäksi, jos ohjelmaan on hankittu erikseen saatavilla olevat amerikanenglannin tai riikinruotsin äänilaajennukset, voi kirjautumisnäytössä valita, ovatko äänilaajennukset käytössä vai arpooko ohjelma, mitä ääniä käytetään. 2.4 Aihepiirien valinta Kun oppilas on kirjautunut omalla nimellään ja salasanallaan sisään ohjelmaan, aukeaa ohjelmassa uusi ikkuna, Aihepiirien valinta, jossa oppilas pääsee valitsemaan ohjelman sanastosta eri aihepiirejä. Ikkunan ylälaidassa oppilas voi valita haluaako hän opiskella valitsemistaan aihepiireistä kaikkia valittuja sanoja (Kaikki sanat valituista - valintaruutu) vai haluaako hän opiskella valituista aihepiireistä (Rajatut sanat valituista - valintaruutu) ainoastaan aikaisemmilla käyttökerroilla ratkaisemattomaksi jääneitä sanoja (ratkaisemattomat sanat) ja/tai sanoja, joissa hän on tehnyt virheitä (sanat, joissa on tehty virheitä). Oletuksena ohjelma ehdottaa opiskeltavaksi kaikkia aihepiirejä, mutta rastittamalla haluamansa aihepiirit opiskelija voi rajata harjoittelemaansa sanastoa oman mielensä mukaan. Ikkunan alalaidassa olevilla rasteilla oppilas voi vielä valita tason, jolla hän haluaa opiskella. Kun oppilas on valinnut haluamansa aihepiirit, hän voi aloittaa opiskelun painamalla ALOITApainiketta. EDELLINEN-painikkeesta oppilas voi siirtyä takaisin kirjautumisnäyttöön.

7 7 3 Ohjelman valikko Ohjelmaan sisäänkirjautumisen ja aihepiirien valinnan jälkeen avautuu ohjelman harjoitusvalikko, jossa oppilas voi valita haluamansa harjoitustyypin 18 eri vaihtoehdosta. Samalla ikkunan ala- ja ylälaitaan ilmestyy erilaisia painikkeita. Valikko-ikkunan painikkeet Valikko-ikkunan ylälaidassa sijaitsevasta palkista löytyy kolme painiketta. Vasemmasta laidassa löytyy TIETOJA OHJELMASTA-painike ja OHJEKIRJA-painike, jota painamalla pääsee selaamaan ohjelman käyttöön liittyviä ohjeita. Ks. Ohjekirja. Ikkunan yläpalkin oikeassa laidassa sijaitsee VALITSE KÄYTETTÄVÄT NÄYTÖN TEEMAT painike, jota painamalla oppilas pääsee muuttamaan ohjelman näytön, harjoitusten ja painikepalkkien olemuksia ja ulkoasua. Valikko-ikkunan alalaidassa sijaitsevassa varsinaisessa painikepalkissa sijaitsevat seuraavat painikkeet: LOPETA OHJELMA -painikkeesta oppilas pystyy sammuttamaan ohjelman. PÄÄVALIKON OHJE -painikkeesta avautuu päävalikon ohje, josta avautuu ikkuna, jossa annetaan ohjeita ohjelman käytöstä ÄÄNET-painikkeesta oppilas voi valita ovatko ohjelman äänet käytössä vai ovatko ne pois päältä. Vihreä kaiuttimen kuva tarkoittaa, että kaikki äänet ovat käytössä. Keltainen kaiuttimen kuva tarkoittaa, että vain pyydetyt äänet ovat käytössä

8 8 Punainen kaiuttimen kuva tarkoittaa, että kaikki äänet ovat pois päältä. SANAKIRJA-painikkeesta oppilas voi avata ohjelman sanakirjan. Ks. Sanakirja. OPPIKIRJA-painikkeesta oppilas voi avata ohjelman oppikirjan. Painike avaa äänellisen "oppikirjan", jonka avulla voi opiskella sanoja ennen harjoitusten tekemistä. Ks. Oppikirja. SANASTOASETUKSET-painikkeesta oppilas pääsee takaisin Aihepiirien valinta ikkunaan, jossa hän voi muokata sanastoasetuksia. Ks. Aihepiirien valinta. RAPORTTI-painikkeesta oppilas pääsee katsomaan raporttia opintojensa edistymisestä. Ks. Raportti.

9 9 4 Oppikirja Alfa-aihepiirisanasto-ohjelmat sisältävät äänitetyn "oppikirjan", jonka avulla voi opiskella harjoituksissa tarvittavia sanoja ennen harjoitusten tekemistä. Oppikirjalla voi lukea näkyvissä olevia sanapareja ja niihin liittyviä lauseita tai harjoitella sanastoa peittämällä toisen kielen. Oppikirjan sanasto muodostetaan ohjelman käynnistyksen yhteydessä tehtyjen aihepiirivalintojen perusteella. Oppikirjan saa avattua päävalikon painikepalkin painikkeella OPPIKIRJA. Ks. Valikko-ikkunan painikkeet. 4.1 Oppikirjan selaaminen Oppikirjassa on vieraan kielen mukaan aakkostettu sanalista, jossa vasemmalla on vieraskielinen ja oikealla suomenkielinen sana. Sanalistaa voi selata sivujen välissä olevalla vierityspalkilla. 4.2 Sanojen peittäminen Oppikirjan molemmilla puolilla on myös välilehtiä, joissa ylimmäisissä on joko avoinna tai suljettuna olevan silmän kuva. Napauttamalla hiirellä silmän kuvaa saa kyseisen puolen sanalistan näkyviin ja pois näkyvistä. Samalla silmän kuva vaihtuu suljetusta avoimeksi ja päinvastoin. Pelkässä sanojen lukemisessa käyttäjä voi vierittää sanalistaa ja kuunnella yksittäisiä sanoja tai niitä vastaavia lauseita. Napauttamalla hiiren vasemman puoleisella painikkeella sanaa, ohjelma lausuu kyseisen sanan ja vastaavasti hiiren oikealla painikkeella sanaa vastaavan vihjelauseen. Välilehdellä olevalla painikkeella BCA / ABC voidaan sekoittaa tai aakkostaa sanalista.

10 10 Sanastoa harjoitellessaan käyttäjä voi peittää toisen kielen sanalistasta napauttamalla hiirellä silmävälilehteä. Tämän jälkeen käyttäjä miettii mielessään näkyvillä olevan sanan käännöksen ja napauttaa sitten hiirellä näkyvää sanaa tai toisella puolella olevaa tyhjää käännöksen paikkaa, jolloin sanan käännös ilmestyy sanalistan tyhjälle puolelle. Oppikirjan välilehdillä olevilla painikkeilla Sana ja Lause määritellään, lausuuko ohjelma sanan ja/tai esimerkkilauseen sanan tullessa näkyviin. Napauttamalla hiirellä välilehden kuvaketta ohjelma ei lausu sanaa / esimerkkilausetta oletuksena. Lausekehyksen esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE esimerkkilause suomennoksineen.. Näkyvillä on aina valittua sanaa vastaava

11 11 5 Harjoitustyypit Oppilas voi käynnistää haluamansa harjoitustyypin valitsemalla sen hiirellä. Erilaisia harjoitustyyppejä on ohjelmassa18 kappaletta. 5.1 Kuvasana Kuvasana-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan kuvia vastaavia vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa kuvia vastaavat vieraskieliset sanat ovat sekaisin näytön oikeassa laidassa. Oppilaan tehtävänä on siirtää hiirellä sanat niitä vastaaviin kuviin. Sanan voi pudottaa joko kuvan tai sen alla olevan laatikon päälle. Ohjelma lausuu siirretyn sanan, jos kuva on oikea. Kuva-sana-parin voi myös valita ja tarkastaa siten, että napauttaa ensin hiirellä haluttua kuvaa ja sitten kuvaa vastaavaa sanaa, jolloin se muuttuu siniseksi. Kuva-sana-pari tarkastetaan valinnan jälkeen painamalla näppäintä Enter tai kaksoisnapauttamalla hiirellä joko sanaa tai kuvaa. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Viimeksi valittua kuvaa tai sanaa vastaavan äänen voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Jos kuva-sana-pari on ratkaistu, sen voi kuunnella myös kaksoisnapauttamalla sitä hiirellä. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella harjoitusikkunan alalaidassa sijaitsevan lausekehyksen panikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa tai kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän vihjelauseen suomennoksineen. Lausekehyksen ON/OFF-painikkeista oppilas voi valita näytetäänkö hänelle vieraskielinen esimerkkilause suomennoksineen.

12 Kuvasanelu Kuvasanelu-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan kuullun perusteella vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa näytöllä näkyy aluksi vain kuvia. Tehtäväkehyksen keskelle ilmestyy painikepalkin painiketta KUUNTELE vastaava suurehko painike, jota painamalla kuuluu tiettyä kuvaa vastaava vieraskielinen sana. Alkeet-tasolla tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa kuvaa, jolloin sana ilmestyy kuvan alle. Jos tasona on keskitaso tai edistynyt taso, tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa kuvaa, kirjoittaa sana kuvan alle ilmestyvään laatikkoon ja tarkastaa ratkaisu painamalla näppäintä Enter. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Harjoituksen alalaidassa sijaitsevassa lausekehyksessä olevat esimerkkilauseet ovat pois näkyvistä ja kehyksen painikkeet ovat harmaat, jolloin niitä ei voi käyttää. Jos ratkaisu on oikea, esimerkkilauseet tulevat näkyviin ja lausekehyksen painikkeet käytettäviksi. Esimerkkilauseen voi tällöin kuunnella näytön alalaidan lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Painikepalkin KUUNTELE-painikkeen painallus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää.

13 Sanaosuma Sanaosuma-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan liikkuvia kuvia vastaavia vieraskielisiä sanoja. Sanaosumassa harjoituksen ikkunassa kiertää vasemmalta oikealle kuvia. Kuvien kiertonopeutta voi säätää niiden oikealla puolella olevalla säätimellä eli kuvien viereen sijoitetulla vierityspalkilla. Ikkunan alaosassa on vieraskielisiä sanoja, jotka vastaavat tiettyä kuvaa. Tehtävänä on napauttaa hiirellä valittua sanaa vastaavaa kuvaa sen ilmestyttyä ruudulle. Sanan voi myös siirtää hiirellä oikean kuvan päälle. Sana tarttuu kuvan alaosaan ja katoaa sitten ikkunan alaosasta. Ratkaistun sanan tilalle ilmestyy uusi sana. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Harjoituksen sanat voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen.

14 Ääniosuma Ääniosuma-harjoituksissa opetellaan kuullun perusteella tunnistamaan liikkuvia kuvia vastaavia vieraskielisiä sanoja. Ääniosumassa ikkunassa kiertää vasemmalta oikealle kuvia. Kuvien kiertonopeutta voi säätää niiden oikealla puolella olevalla säätimellä eli kuvien viereen sijoitetulla vierityspalkilla. Lausekehyksessä olevat esimerkkilauseet ovat pois näkyvistä ja kehyksen painikkeet ovat harmaat, jolloin niitä ei voi käyttää. Tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa kuvaa. Jos ratkaisu on oikea, sana tarttuu kuvan alaosaan, esimerkkilauseet tulevat näkyviin ja lausekehyksen painikkeet käytettäviksi. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Painikepalkissa olevaa painiketta KUUNTELE painamalla kaiuttimista kuuluu vieraskielinen sana, joka vastaa tiettyä kuvaa. Esimerkkilauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE vain sen ollessa näkyvissä. Kaiuttimen painallus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää. 5.5 Sanapiilo Sanapiilo-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan ja hahmottamaan opeteltavia sanoja. Sanapiiloharjoitus on ristikkolehdistä tutun piilosanan tapainen. Etsittävien sanojen suomenkieliset vihjeet ovat aluksi piiloristikon alla sinisellä värillä. Ristikosta voi etsiä sanoja vapaassa järjestyksessä. Sana merkitään löytyneeksi napauttamalla ensin hiirellä sanan alkukirjainta ja sen jälkeen

15 15 sanan loppukirjainta. Ohjelma värittää löydetyn sanan suomenkielisen vihjeen vihreällä värillä, liittää vihjeen perään sen vieraskielisen vastineen ja vaihtaa lausekehykseen löydettyä sanaa vastaavan esimerkkilauseen suomennoksineen. Ristikosta poistetaan ne löydetyn sanan kirjaimet, jotka eivät kuulu mihinkään toiseen sanaan. Kirjainten alta alkaa paljastua taustakuva, jonka oppilas näkee kokonaan sitten, kun tehtävä on valmis. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Painikepalkin painike KUUNTELE lausuu ristikossa olevan sanan, jos ristikon osoitin on johonkin sanaan kuuluvan kirjaimen kohdalla. Myös kaksoisnapautus hiirellä piiloristikon kirjaimeen, joka kuuluu johonkin sanaan, lausuu sanan. Hiiren napautus piiloristikon alla oleviin sanoihin lausuu etsittävän sanan. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen.

16 Kuvapiilo Kuvapiilo-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan ja hahmottamaan opeteltavia sanoja. Kuvapiiloharjoituksissa ristikosta etsitään kuvia vastaavat vieraskieliset sanat. Ristikosta voi etsiä sanoja vapaassa järjestyksessä. Sana merkitään löytyneeksi napauttamalla ensin hiirellä sanan alkukirjainta ja sen jälkeen sanan loppukirjainta. Ristikosta poistetaan ne löydetyn sanan kirjaimet, jotka eivät kuulu mihinkään toiseen sanaan. Kirjainten alta alkaa paljastua taustakuva, jonka näkee kokonaan sitten, kun tehtävä on valmis. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Kuvaa vastaavan sanan äänen voi kuunnella napauttamalla kuvaa hiirellä. Painikepalkin painike KUUNTELE lausuu ristikossa olevan sanan, jos ristikon osoitin on johonkin sanaan kuuluvan kirjaimen kohdalla. Myös kaksoisnapautus hiirellä piiloristikon kirjaimeen, joka kuuluu johonkin sanaan, lausuu sanan. Hiiren napautus piiloristikon alla oleviin vihjekuviin lausuu kuvaa vastaavan sanan. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen. 5.7 Isoristikko Isoristikoissa opetellaan kirjoittamaan vieraskielisiä sanoja kuva-, ääni- ja tekstivihjeiden avulla. Isoristikko muodostuu risteävistä vaaka- ja pystysanoista. Vihjeenä on sanaa vastaava kuva ja suomenkielinen teksti tehtäväkehyksen vasemmassa alalaidassa. Ratkaistaessa risteäviä sanoja saa

17 17 apukirjaimia ratkaisemattomiin sanoihin. Tarkastaminen tehdään painamalla näppäintä Enter. Kirjaimet ovat kirjoitettaessa sinisiä, mutta tarkastamisen jälkeen ne muuttuvat värikoodauksen mukaisesti joko vihreiksi tai punaisiksi sen mukaan, onko kirjain oikein vai väärin. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ristikkoon tulevan sanan voi kuunnella napauttamalla hiirellä vihjettä tai sen kuvaa tai kaksoisnapauttamalla ristikon kohtaa, johon sana kirjoitetaan. Kirjainosoittimen kohdalla olevan sanan voi kuunnella myös painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Lausekehyksessä on näkyvillä vihjesanaa vastaava esimerkkilause suomennoksineen. Esimerkkilauseet vaihtuvat sitä mukaa, kun vihjesanatkin vaihtuvat. 5.8 Kotiristikko Kotiristikoissa opetellaan suomentamaan vieraskielisiä sanoja kuva-, ääni- ja tekstivihjeiden avulla. Kotiristikko muodostuu vaaka- ja pystysanoista. Vihjeenä on vieraskielinen sana ja sitä vastaava kuva tehtäväkehyksen vasemmassa alalaidassa. Ratkaistaessa risteäviä sanoja saa apukirjaimia ratkaisemattomiin sanoihin. Tarkastaminen tehdään painamalla näppäintä Enter. Kirjaimet ovat kirjoitettaessa sinisiä, mutta ne muuttuvat tarkastamisen jälkeen värikoodauksen mukaisesti joko vihreiksi tai punaisiksi sen mukaan, onko kirjain oikein vai väärin.

18 18 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Vihjesanan voi kuunnella napauttamalla hiirellä vihjettä tai sen kuvaa tai kaksoisnapauttamalla ristikon kohtaa, johon sanan suomennos kirjoitetaan. Kirjainosoittimen kohdalla olevan sanan vihjeen voi kuunnella myös painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Lausekehyksessä on näkyvillä vieraskielistä vihjesanaa vastaava esimerkkilause suomennoksineen. Esimerkkilauseet vaihtuvat siis sitä mukaa, kun vihjesanatkin vaihtuvat. 5.9 Kuvaristikko Kuvaristikoissa opetellaan kirjoittamaan vieraskielisiä sanoja kuva-, ääni- ja tekstivihjeiden avulla. Kuvaristikko muodostuu vaakasanoista ja yhdestä pystysanasta. Vihjeenä on sanaa vastaava kuva ja suomenkielinen käännös. Tehtävänä on kirjoittaa sana ristikkoon ja tarkastaa ratkaisu painamalla näppäintä Enter. Kirjaimet ovat kirjoitettaessa sinisiä, mutta tarkastamisen jälkeen ne muuttuvat värikoodauksen mukaisesti joko vihreiksi tai punaisiksi sen mukaan, onko kirjain oikein vai väärin. Pystysanan pääsee kirjoittamaan napauttamalla hiirellä sen tekstivihjettä tai käden näköistä osoitinta. Huom! Ruotsin kielessä sanan edessä on aine- ja abstraktisanoilla tähti-merkki (*) osoituksena siitä, että sanan yhteydessä ei käytetä artikkelia. Ruotsin ohjelmassa näytetään myös tieto sanan taivutuksesta. Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen.

19 19 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ristikkoon tulevan sanan voi kuunnella napauttamalla hiirellä sanaa vastaavaa kuvaa tai kaksoisnapauttamalla ristikon kohtaa, johon sana kirjoitetaan. Kirjainosoittimen kohdalla olevan sanan voi kuunnella myös painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä vieraskielistä sanaa tai sitä vastaavaa kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen Sananpeitto Sananpeitto-harjoituksissa opetellaan ymmärtämään, kirjoittamaan ja kuuntelemaan vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa on sanalista, jossa on enintään 20 sanaparia. Sananpeitossa on kolme harjoitusvaihtoehtoa, kirjoittaminen, monivalinta ja kuuntelu, joista valitaan yksi kerrallaan napauttamalla hiirellä sanalistan yläpuolella olevia kuvakkeita.

20 Harjoitustyyppinä kirjoittaminen Kirjoittaminen-harjoitusvaihtoehdossa piilotetaan sanalistan vieraskieliset sanat. Tehtävänä on kääntää suomenkielinen sana vieraalle kielelle. Ohjelma antaa vihjeeksi vieraskielisen sanan ensimmäisen kirjaimen sekä tarvittaessa muita kirjaimia tai kirjainmäärän, jolla ohjataan käyttäjä oikeaan ratkaisuun. Vieraskieliset sanat voi kirjoittaa haluamassaan järjestyksessä napauttamalla kyseistä kohtaa tai kysytyn sanan suomennosta hiirellä, jolloin osoitin siirtyy haluttuun kohtaan. Ratkaisu tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen Harjoitustyyppinä monivalinta Monivalinta-harjoitusvaihtoehdossa piilotetaan sanalistan suomenkieliset sanat. Tehtävänä on valita annetuista vaihtoehdoista se, joka vastaa sanan suomenkielistä vastinetta. Napauttamalla hiirellä vieraskielistä sanaa tai toisella puolella olevaa tyhjää käännöksen paikkaa, tulevat näkyville monivalintavaihtoehdot, joista sanan oikea suomennos valitaan napauttamalla sitä hiirellä. Jos ratkaisu on oikea, sana sijoittuu sanalistaan, ratkaistu sana käännöksineen muuttuu vihreäksi, sanaa vastaavat esimerkkilauseet tulevat lausekehykseen näkyville ja kehyksen painikkeet käytettäviksi. Jos ratkaisu on väärä, valittu sana muuttuu punaiseksi. Hiiren napautus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää Harjoitustyyppinä kuuntelu Kuuntelu-harjoitusvaihtoehdossa on sanalistan vieraskieliset sanat piilotettuina. Napauttamalla hiirellä kasetti-kuvaketta, ohjelma lausuu vieraskielisen sanan. Tehtävänä on napauttaa hiirellä kuultua sanaa vastaavaa suomennosta tai sen vieressä olevaa tyhjää käännöksen paikkaa.

21 21 Sanan voi kuunnella uudelleen painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Jos ratkaisu on oikea, sana sijoittuu sanalistaan, ratkaistu sana käännöksineen muuttuu vihreäksi, sanaa vastaavat esimerkkkilauseet tulevat lausekehykseen näkyville ja kehyksen painikkeet käytettäviksi. Jos ratkaisu on väärä, valittu sana muuttuu punaiseksi. Hiiren napautus poistaa esimerkkilauseet näkyvistä ja muuttaa lausekehyksen painikkeet harmaiksi, jolloin niitä ei voi käyttää. Huom! Kuuntelunvoi muuttaa automaattiseksi napauttamalla kuunteluvaihtoehdossa näytön vasemmassa ylälaidassa olevaa kasetin kuvaketta. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Sanalistan sanoja voi aluksi lukea tai kuunnella napauttamalla niitä hiirellä, jolloin myös sanaa vastaava esimerkkilause tulee lausekehykseen näkyville. Esimerkkilauseet voi kuunnella niiden ollessa näkyvillä lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Kaikissa harjoitusvaihtoehdoissa lausekehyksessä olevat esimerkkilauseet ovat aluksi pois näkyvistä ja kehyksen painikkeet ovat harmaat, jolloin niitä ei voi käyttää Aukkolause Aukkolause-harjoituksissa opetellaan päättelemään ja kirjoittamaan sanoja teksti-, kuva- ja äänivihjeiden avulla. Tehtävänä on kirjoittaa lauseesta puuttuva vieraskielinen sana oikeassa muodossa aukkokohtaan. Harjoitusikkunan oikeassa laidassa on vierityspalkki, jolla voi vierittää näyttöä harjoituksissa, jotka eivät mahdu kerralla näyttöön. Aukkokohtien alla näkyvät sanojen suomenkieliset vihjeet ja vieraskielisen sanan ensimmäinen kirjain sekä joskus myös lisävihje. Aukkokohta valitaan napauttamalla sitä hiirellä, jolloin ohjelma myös lausuu kohdassa kysyttävän sanan. Aukkokohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Tarkastuksen jälkeen oikea vastaus näytetään vihreällä ja väärä vastaus erilaisilla värikoodeilla. Punainen väri tarkoittaa väärää vastausta ja keltainen väri sitä, että kirjainten järjestyksessä on virhe. Sanan perässä oleva *-merkki tarkoittaa sitä, että sanasta puuttuu kirjaimia. Jos *-merkki esiintyy sanasta erillään, se tarkoittaa sitä, että aukosta puuttuu kokonaisia sanoja. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Valittuun aukkokohtaan tulevan sanan voi kuunnella uudestaan kaksoisnapauttamalla kohtaa hiirellä tai painamalla painikepalkin painiketta KUUNTELE. Lausekehyksessä näytetään oletuksena vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskielisen lauseen.

22 Sanavalinta Sanavalinta-harjoituksisa opetellaan tunnistamaan ja kirjoittamaan vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa on näytön ylälaidassa suomenkielinen sana, vasemmassa laidassa oikeaa ratkaisua vastaava kuva, kuvan oikealla puolella vastausvaihtoehdot sekä kuvan alla tekstilaatikko, johon oikea ratkaisu kirjoitetaan. Tehtävänä on kirjoittaa vieraskielinen sana oikein laatikkoon. Kun ratkaisu on kirjoitettu, kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Ohjelma antaa palautteen värikoodeilla, jotka näkyvät vähän aikaa näytöllä, minkä jälkeen väärien kirjainten paikalle ilmestyy viiva. Oikeassa alalaidassa näkyy näytöllä olevan tehtäväkohdan numero ja montako kohtaa tehtävässä kaikenkaikkiaan on. Jos harjoituksen taso on alkeet, eri vastausvaihtoehtoja on kolme. Jos tasona on keskitaso, vaihtoehtoja on neljä. Tason ollessa edistynyt, vaihtoehtoja on kuusi. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen.

23 23 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Sanan voi kuunnella napauttamalla sitä hiirellä tai painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Oikean ratkaisun voi kuunnella napauttamalla hiirellä vasemmassa laidassa olevaa kuvaa tai suomalaista vihjesanaa. Eri vastausvaihtoehdot voi kuunnella napauttamalla niitä hiirellä. Oikean vastauksen esimerkkilause suomennoksineen on oletuksena koko ajan näkyvissä ja sitä voi käyttää apuna sanaa ratkaistaessa. Esimerkkilauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Lausevalinta Lausevalinta-harjoituksissa opetellaan ymmärtämään vieraskielisiä sanoja ja lauseita. Harjoituksissa on näytön yläreunassa vieraskielinen aukkolause ja sen alla vastausvaihtoehdot niitä vastaavine kuvineen. Oikeassa alalaidassa on näytöllä olevan tehtäväkohdan numero ja tieto siitä, montako kohtaa tehtävässä on. Tehtävänä on valita esimerkkilauseesta puuttuva sana. Haluttu vaihtoehto valitaan kaksoisnapauttamalla sitä hiirellä tai nuolinäppäimillä vasen ja oikea, jonka jälkeen kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Valittua vaihtoehtoa osoittaa sen ympärillä oleva vihreä raami. Jos harjoituksen taso on alkeet, eri vastausvaihtoehtoja on kolme. Jos tasona on keskitaso, vaihtoehtoja on neljä Tason ollessa edistynyt taso, vaihtoehtoja on viisi.

24 24 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Vastausvaihtoehdon voi kuunnella siirtymällä siihen nuolinäppäimillä tai napauttamalla sitä hiirellä. Uudelleen vaihtoehdon voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE. Lausekehyksessä näytetään oletuksena vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskielisen lauseen Kuvavalinta Kuvavalinta-harjoituksissa opetellaan ymmärtämään vieraskielisiä sanoja. Tehtävänä on tunnistaa vieraskielistä sanaa vastaava kuva. Harjoituksissa on näytön yläreunassa vieraskielinen sana, jota vastaava kuva pitää tunnistaa alla olevista vastausvaihtoehdoista. Haluttu vaihtoehto valitaan kaksoisnapauttamalla sitä hiirellä tai nuolinäppäimillä vasen ja oikea, minkä jälkeen kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Oikeassa alalaidassa on näytöllä olevan tehtäväkohdan numero ja tieto siitä, montako kohtaa tehtävässä on Jos harjoituksen taso on alkeet, eri vastausvaihtoehtoja on kolme. Jos tasona on keskitaso, vaihtoehtoja on neljä. Tason ollessa edistynyt, vaihtoehtoja on viisi.

25 25 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Etsittyä kuvaa vastaavan sanan voi kuunnella painikepalkin painikkeella KUUNTELE tai napauttamalla sanaa hiirellä. Vastausvaihtoehdon voi kuunnella siirtymällä siihen nuolinäppäimillä tai napauttamalla sitä hiirellä. Oikean vastauksen esimerkkilause suomennoksineen on oletuksena koko ajan näkyvissä ja sitä voi käyttää apuna sanaa ratkaistaessa. Esimerkkilauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Sanasanelu Sanasanelu-harjoituksissa opetellaan kirjoittamaan kuullun perusteella vieraskielisiä sanoja. Sanasanelussa on kahdeksan sanaa ratkaistavana. Tehtävänä on kirjoittaa kuullut vieraskieliset sanat tekstilaatikoihin. Osoitin siirtyy tekstilaatikkoon napauttamalla sitä hiirellä tai sen vasemmalla puolella olevaa korvan kuvaa hiirellä. Kun ratkaisu on kirjoitettu, kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Ohjelma antaa palautteen värikoodeilla. Yksi tai useampi punainen tähti (*) palautteessa tarkoittaa, että sanasta puuttuu kirjaimia tai lauseesta sanoja. Huom! Saksan kielessä eriäviin yhdysverbeihin kirjoitetaan myös kauttaviiva, esim. auf/steigen.

26 26 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ohjelma lausuu sanan, kun osoitin siirretään tekstilaatikkoon tai kun painetaan tekstilaatikon vieressä olevaa korvan kuvaa tai painikepalkin painiketta KUUNTELE. Sanan voi kuunnella ratkaisun jälkeen napauttamalla sitä hiirellä. Valitun sanan esimerkkilause suomennoksineen on näkyvissä lausekehyksessä ja sitä voi käyttää apuna sanaa kirjoitettaessa. Lauseen voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE Lausesanelu Lausesanelu-harjoituksissa opetellaan kirjoittamaan kuullun perusteella kokonaisia vieraskielisiä lauseita. Lausesanelussa on neljä lausetta ratkaistavana. Tehtävänä on kirjoittaa kuullut vieraskieliset lauseet tekstilaatikoihin. Osoitin siirtyy tekstilaatikkoon napauttamalla sitä tai sen vasemmalla puolella olevaa korvan kuvaa hiirellä. Kun ratkaisu on kirjoitettu, kohta tarkastetaan painamalla näppäintä Enter. Ohjelma antaa palautteen värikoodeilla. Punainen tähti (*) palautteen sanassa tarkoittaa, että sanasta puuttuu kirjaimia; useampi tähti tarkoittaa, että lauseesta puuttuu sanoja. Ohjelma korjaa lauseesta käyttäjän kirjoittamat välimerkit ohjelmaan tallennettua ratkaisua vastaavaksi. Käyttäjä ei voi eikä hänen tarvitse kirjoittaa pilkku-merkkejä, koska ohjelma näyttää oikean ratkaisun löydyttyä lauseen välimerkkeineen. Ohjelma hyväksyy yleensä useampiakin kirjoitusasuja, jos sellaisia on. Esim. lause "She will do it." voitaisiin kirjoittaa myös muodossa "She'll do it." Kun lause on ratkaistu oikein, ohjelma näyttää palautteessa aina ohjelmaan tallennetun ensisijaisen ratkaisun.

27 27 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Ohjelma lausuu lauseen, kun osoitin siirretään tekstilaatikkoon tai kun painetaan korvan kuvaa tai painikepalkin KUUNTELE-painiketta. Lauseen voi kuunnella ratkaisun jälkeen napauttamalla sitä hiirellä. Lausekehyksessä näytetään oletuksena vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskieliset lauseet Yhdistely Yhdistely-harjoituksissa opetellaan päättelemään sanojen järkevä yhteys lauseisiin. Harjoituksissa näytön vasemmassa laidassa on vieraskielisiä tekstikatkelmia, jotka liittyvät oikealla oleviin lauseisiin. Tehtävänä on siirtää hiirellä tekstikatkelmat oikeisiin lauseisiin. Sanoilla, joihin tekstikatkelmat kuuluvat on myös vihjekuva. Sekä lause että sana ovat aluksi sinisiä. Kun sana tai kuva pudotetaan lauseeseen, ohjelma tarkastaa ratkaisun. Jos ratkaisu on oikein, sana muuttuu harmaaksi, lause vihreäksi ja lause toistetaan ääneen. Jos sana ei kuulu kyseiseen lauseeseen, lause muuttuu punaiseksi. Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Lauseet ja ratkaisemattomat sanat voi kuunnella napauttamalla niitä hiirellä. Painikepalkin painikkeella KUUNTELE voi kuunnella ensimmäisen ratkaisemattoman sanan. Lausekehyksessä näytetään vain suomenkielinen lause, koska harjoituksessa kysytään vieraskielistä lausetta. Lausekehyksen painikkeella KUUNTELE voi kuitenkin kuunnella vieraskielisen

28 28 lauseen. Napauttamalla hiirellä kuvaa, ratkaisematonta sanaa tai lausetta saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän suomenkielisen esimerkkilauseen Isokuva Isokuva-harjoituksissa opetellaan tunnistamaan vieraskielisiä sanoja. Harjoituksissa on näytön oikeassa laidassa pieniä kuvia, jotka on tarkoitus siirtää hiirellä kuvia vastaavien vieraskielisten sanojen päälle. Jos ratkaisu on oikea, sekä sana että sitä vastaava kuva katoavat näytöltä ja niiden alta alkaa paljastua iso kuva. Vieraskielinen sana muuttuu punaiseksi, jos ratkaisu on väärä. Tehtävän voi ratkaista myös siirtämällä sanat kuvien päälle.

29 29 Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Esimerkkilauseet ovat oletuksena koko ajan näkyvissä ja niitä voi kuunnella lausekehyksen painikkeella KUUNTELE. Napauttamalla hiirellä sanaa tai kuvaa saa lausekehykseen näkyville siihen liittyvän esimerkkilauseen suomennoksineen. Vieraskielisen sanan voi kuunnella kaksoisnapauttamalla hiirellä sanaa tai sitä vastaavaa kuvaa tai painamalla painikepalkin painiketta KUUNTELE.

30 30 6 Harjoituksissa käytettävät painikkeet Harjoituksissa tarvittavia painikkeita sijaitsee sekä lausekehyksessä että painikepalkissa. 6.1 Lausekehyksen painikkeet Harjoitusten alalaidassa sijaitsevassa lausekehyksessä on kolme painiketta: vieraskielisten esimerkkilauseiden kuunteluun tarkoitettu KUUNTELE-painike ja kaksi ON/OFF-painiketta, joita painamalla oppilas voi päättää näytetäänkö hänelle vieraskielinen esimerkkilause suomennoksineen. Huom! Joidenkin harjoitusten luonteesta johtuen vieraskielistä esimerkkilausetta ei näytetä oppilaalle. 6.2 Painikepalkin painikkeet Harjoituksesta poistuminen Harjoituksesta poistuminen painikkeen painallus sulkee harjoituksen Harjoituksen ohje Painikepalkin painikkeesta TEHTÄVÄN OHJE aukeaa ikkuna, jossa kerrotaan lyhyesti, mitä oppilaan täytyy harjoituksessa tehdä Apua ratkaisuun -painike Harjoituskohdan oikean ratkaisun ja esimerkkilauseen saa aina näkyviin painikepalkin painikkeella APUA RATKAISUUN (ellei apunäytön käyttöä ole estetty). Ratkaisun ja esimerkkilauseen voi myös kuunnella painikkeesta aukeavasta ikkunasta napauttamalla hiirellä vieraskielistä sanaa tai esimerkkilausetta. Huom! Myös vihjelauseista ja niiden suomennoksista opiskelija saa apua jokaisen harjoituskohdan vastaukseen.

31 Sanakirja-painike Ohjelmaan on sisällytetty sanakirja, joka sisältää kaikki ohjelmassa esiintyvät sanat esimerkkilauseineen. Sanakirjan käyttö tehtävissä ei vaikuta tehtävien pisteisiin, ja tarvittava tieto löytyy muutamassa sekunnissa. Ks. Sanakirjan käyttö Kuuntele-painike Painikepalkin KUUNTELE-painiketta käytetään harjoitusten sanojen kuuntelemiseen. Painikkeen toiminto on harjoituskohtaista. Lisää tietoa ohjelman ääni- ja kuunteluominaisuuksista saa lukemalla selostukset ohjelman eri harjoitustyypeistä, joissa jokaisessa on alaluku Sanojen ja esimerkkilauseiden kuunteleminen Äänitys-painikkeet ÄÄNITYS-painike tai F12-näppäin aloittaa tietokoneeseen kytketyllä mikrofonilla suoritettavan oman äänen äänityksen. STOP-painike lopettaa äänityksen. TOISTO-painike tai F11-näppäin toistaa oman viimeksi äänitetyn äänen.

32 32 7 Sanakirjan käyttö Sanakirja sisältää monipuoliset toiminnot, joita ohjataan seuraavilla painikkeilla: 7.1 Sanakirjan avaaminen Sanakirja käynnistyy painikepalkin SANAKIRJA-painikkeesta tai näppäimellä F Sanakirjasta poistuminen Sanakirja suljetaan painikkeella POISTU tai näppäimellä Esc. 7.3 Ohjeet Sanakirjan käyttöohjeet saa näkyviin painikkeella OHJEET tai näppäimellä F Sanan kuunteleminen Painikkeella LAUSU tai näppäimellä F5 voi kuunnella vieraskielisen sanan. Esimerkkilauseen voi kuunnella painikkeella KUUNTELE tai näppäimellä F Oman puheen nauhoittaminen ja kuunteleminen Sanakirjassa voi myös nauhoittaa omaa puhettaan painikkeella ÄÄNITYS/STOP tai näppäimellä F12 sekä kuunnella omaa puhettaan painikkeella TOISTO tai näppäimellä F Kielen valinta Kieli, jolla sanoja haetaan valitaan sanakirjassa napauttamalla hiirellä maan lipun ja kirjan välissä olevaa sanankirjoituslaatikkoa, maan lippua tai sen vieressä olevaa hakukenttää tai näppäimellä F3.

33 Sanojen hakeminen sanakirjasta Heti kun käyttäjä painaa hakukentässä jotain kirjainta, sanakirja alkaa etsiä ensimmäistä ehdon täyttävää sanaa. Sana tarkentuu sitä mukaa, kun käyttäjä kirjoittaa hakusanaansa kirjaimia. Sanakirja ei anna kirjoittaa hakusanaa pitempään, jos sanastosta ei löydy enää hakusanaa vastaavaa sanaa. Haetun tai valitun sanan käännökset näkyvät kuvalaatikon toisella puolella ja esimerkkilause suomennoksineen sanojen alla. Enter tyhjentää sanankirjoituslaatikon. Sanakirjaa voidaan selata nuolinäppäimillä ylös ja alas. Huom! Jos kielessä on sanan sukua ilmaisevia artikkeleita, niitä ei kirjoiteta hakusanan eteen (esim. sana der Hund löytyy hakemalla sanaa hund). Sanakirjasta voi etsiä sanoja myös napauttamalla esimerkkilauseissa esiintyviä sanoja. Jos oppilas rastittaa lukitse lauseet valintaruudun, esimerkkilauseet eivät vaihdu sanojen mukana.

34 34 8 Raportti, palaute ja oppimisen seuranta Ohjelman päävalikosta löytyy raportti-toiminto, jolla oppilas voi seurata omien opintojensa edistymistä ja harjoituksista saamiaan pisteitä. Opiskelijan tekemistä harjoituksista ohjelma muodostaa automaattisesti tulostettavan raportin, joka kertoo istuntokohtaisesti: käytetyt aihepiirit käytetyt tasot käytetyt harjoitustyypit (%) missä sanoissa on tehty virheitä (luetellaan jokainen sana aihepiireittäin) yleisen ja aihepiiri- sekä tehtävätyyppikohtaisen osaamistason (%) avun käytön (% kaikista tehtäväkohdista). Lisäksi jokaisella yksittäisellä harjoituksella on oma palaute, joka näytetään oppilaalle, kun hän on saanut koko harjoituksen valmiiksi. Yksittäisille tehtäväkohdille on ohjelmassa myös palauteanimaatioita, jotka näytetään nk. palautelaatikossa. 8.1 Pisteytys Ohjelma antaa oppilaalle jokaisesta harjoituksesta pistettä. Jokaisessa harjoituksessa on samanlainen pisteytys eli ohjelma laskee oppilaan suhteellisen osaamisen riippumatta siitä, mikä harjoitustyyppi on kyseessä tai kuinka monta tehtäväkohtaa harjoituksessa on. Harjoituskohtaisia pisteitä ei tallenneta, mutta pisteet kerätään raporttiin, jonka voi tulostaa päävalikon painikepalkin painikkeesta RAPORTTI. Pisteytyksen pääperiaatteena on, että oikea tehtäväkohdan ratkaisu antaa (100/tehtäväkohtien määrä) pistettä. Koko harjoituksen virheetön ratkaisu antaa siis täydet 100 pistettä. Tehtäväkohdassa oleva virhe vähentää pisteitä virhevähennyksen verran. APUA RATKAISUUNpainikkeen käyttö vähentää pisteitä apuvähennyksen verran. Virhevähennys ja apuvähennys ovat oletuksena 33 % yhden tehtäväkohdan oikeasta ratkaisusta saatavasta pistemäärästä. Molempien vähennysten suuruuteen voi vaikuttaa Alfaaps.ini -tiedoston asetuksilla. 8.2 Palaute Kun oppilas saa harjoituksen valmiiksi, hän saa harjoituksesta teksti- ja äänipalautteen, joka esitetään oletuksena vieraalla kielellä. Napauttamalla tekstiä hiirellä oppilas saa näkyviin palautteen suomennoksen. Napauttamalla tekstin vieressä olevaa kuvaa, oppilas voi myös kuunnella palautteen uudelleen.

35 35 Harjoituskohtien palauteanimaatiot Yksittäisiin harjoituskohtiin on myös liitetty palauteanimaatioita, jotka näkyvät harjoitusnäytössä sanakirjan paikalla nk. palautelaatikossa. Tässä kuvassa näkyy virheellisestä ratkaisusta näytettävä animaatio. Tässä kuvassa näkyy oikeasta ratkaisusta näytettävä animaatio. 8.3 Raportin ominaisuudet ja käyttäminen Raportti on istuntokohtainen, eikä siis kerää tietoa pidemmältä aikaväliltä. Ohjelma säilyttää aina edellisen ja meneillään olevan istunnon raportin tiedot. Opiskelija voi tulostaa raportin esikatseluun ja/tai kirjoittimelle milloin tahansa istunnon aikana, istunnon lopuksi tai seuraavan istunnon jälkeen. Päävalikon painikepalkin painikkeella RAPORTTI avautuu ikkuna, josta voi valita haluaako esikatseltavaksi ja/tai tulostettavaksi edellisen vai meneillään olevan istunnon raportin. Raportin tallentamista levylle voidaan ohjata Alfaaps.ini -tiedoston asetuksella. Raportissa on kolme päälohkoa: otsikkolohko aihepiirilohko tehtävätyyppilohko Otsikkolohkossa ovat ohjelman nimi ja kieli, päiväys, käyttäjän nimi, valitut tasot, yhteistulos ja avun käyttö. Yhteistulos on kaikkien tehtyjen harjoitusten keskiarvo prosentteina. Avun käyttö kertoo, monessako (%) tehtäväkohdassa kaikista käyttäjä on katsonut oikean ratkaisun näyttävän APUA RATKAISUUN-ikkunan. Otsikkolohko tulostetaan jokaisen sivun alkuun. Aihepiirilohkossa jokaisesta aihepiiristä tulostetaan otsikko (aihepiirin nimi), aihepiirin tulos ja tehtäväkohtien määrä sekä virheelliset sanat tasonumeroineen. Virheelliset sanat ovat sanoja, joissa käyttäjä on tehnyt yhden tai useamman kerran virheen. Sanan perään tulostetaan sulkuihin sanan taso, joko 1 (alkeet), 2 (keskitaso) tai 3 (edistynyt). Harjoitustyyppilohkossa on harjoitustyypeittäin tyypin nimi, tulos ja tehtyjen harjoituskohtien määrä. Harjoitustyypin tulos on siihen liittyvien tehtävien pistekeskiarvo prosentteina. Harjoituskohtien määrä on kyseisellä tyypillä tehtyjen harjoitusten kappalemäärä. Tulos ja harjoitusten määrä tulostetaan vain, jos harjoitustyypistä on tehty vähintään yksi tehtävä.

36 36 9 Ohjekirja Ohjelmasta löytyy myös monipuolinen ja kattava ohjekirja, joka avustaa esim. hankalissa tilanteissa ohjelman asentamisessa ja ohjelman käytössä. Ohjeen aiheita voi etsiä, joko hyppylinkkien avulla tai hakemalla aiheita hakusanoilla hakemistosta. Ohjeet voi myös tulostaa. Jos ongelma ei ratkea, voi Alfasoft Oy:n tuotetukeen ottaa aina yhteyttä! Kannattaa kuitenkin ensin katsoa löytyisikö apua ongelmaan Alfasoft Oy:n kotisivuilta osoitteesta 1. Kuinka laajoja aihepiirisanastot ovat? 10 Kysymyksiä ja vastauksia Jokaisen kielen sanasto on jaettu kolmeen tasoon. Alkeet sisältää kielen perussanaston, jonka avulla selviää jokapäiväisistä tilanteista ja se on laajuudeltaan sanaa. Keskitaso sisältää lähes 3000 sanaa ja näin ollen alkeet ja keskitaso sisältävät yhteensä n sanaa, mikä kattaa jo useiden lukiokurssienkin sanastoja. Edistynyt taso sisältää n lisäsanaa ja koko aihepiirisanaston laajuus on siis sanaa sanan raja on valittu juuri sen takia, että se riittää niin lukioiden kuin yliopistoopiskelijoidenkin tarpeisiin. Näin suuren sanaston hallitessaan opiskelija voikin siirtyä oman alansa erikoisanaston pariin. Kielten asiantuntijoiden mukaan varsinkin ruotsin, saksan ja ranskan kielissä yliopisto-opiskelijatkaan eivät välttämättä hallitse aktiivisesti koko ohjelmassamme olevaa sanastoa, joten ohjelmassa riittää haastetta jopa heillekin. Perussanaston (2000 sanaa) avulla voi normaalitekstistä ymmärtää noin 75%, keskitason sanaston (5000 sanaa) avulla n. 85 % ja edistynyt tason sanaston avulla ( sanaa) 95%

37 37 normaalitekstistä. On huomattava, että kyse on yleiskielestä ja erikoisalojen sanastot ovat tietysti erikseen eikä niitä ole voitu ottaa mukaan tähän ohjelmaan. Niistä tehdään todennäköisesti myöhemmin omat sanasto-ohjelmansa, jokaiselle erikoisalalle erikseen. Erityisen tärkeää on huomata, että sanasto laajenee vielä meidän sanastostamme huomattavasti, jos käyttää hyväkseen sananjohto-oppia. Otetaan esimerkki: Perussana: nation kansakunta > national kansallinen international kansainvälinen, nationalistic kansallismielinen, nationality kansakunta, nationalist kansallisaatteen kannattaja, nationalism nationalismi, nationalize kansallistaa, nationalization kansallistaminen + yhdyssanoja (national park kansallispuisto ym.) Yksi sana siis johtaa lukuisiin johdannaisiin ja iskostamalla perussanaston merkitys oppilaaseen runsaalla harjoituksella syntyy oppilaan aivoihin tartuntapinta, johon johdannaiset on helppo liittää sanaamme laajentuu näin ajatellen itse asiassa moninkertaiseksi sanastoksi, esim. englannin kielessä jopa yli sanaan, jos jokaisesta sanasta pystytään keskimäärin johtamaan 4 uutta sanaa, joita ei ole harvinaisuutensa takia otettu mukaan ohjelmaamme. 2. Millä perusteella aihepiirit on valittu? Aihepiirien valinnassa lähtökohtana on ollut kielten opetussuunnitelmissa esiintyvät aihepiirit, joita opiskellaan tyypillisesti kursseittain siten, että kullakin kurssilla keskitytään tiettyyn aihepiiriin ja harjoitellaan siihen liittyvää sanastoa. Tällainen aihepiirisidonnainen jako on löydettävissä kaikista kielistä ja päävalikostamme löytyvät kaikki keskeiset elämänalueet, joiden sanastoa oppilaiden toivotaan oppivan. Oppilaita myösi rohkaistaan siihen suuntaan, että he joutuvat kohtaamaan aivan uusiakin sanoja, joita ei heidän tekstikirjoissaan ole ollut esillä. 3. Miten sanat on sijoitettu eri tasoille: alkeisiin, keskitasolle ja edistyneisiin? Sanaston jako kolmelle tasolle on tehty osittain sanojen frekvenssin eli esiintymistiheyden perusteella ja osittain käyttökelpoisuuden perusteella. Näin ollen alkeet-tasolle on voitu valita suhteellisen harvinaisiakin sanoja, jotka ovat esim. matkailijalle välttämättömiä. Rehellisyyden nimessä on sanottava, että sanaston jakaminen on aina veteen piirretty viiva ja eri henkilöt päätyisivät hieman erilaiseen jaotteluun oman taustansa perusteella. Yleisesti voi sanoa, että konkreettiset esineet ja asiat on helppo ryhmitellä mutta monet ei-konkreettiset sanat voisivat kuulua useisiin aihepiireihin. Viime kädessä ryhmittelyn perustana on käytetty esimerkkilauseen merkitystä. 4. Miksi ohjelmassa on mukana niin paljon lauseita? Sanasto-ohjelmia on kautta aikojen kritisoitu siitä, että ne opettavat vain yksittäisiä sanoja mutta eivät niiden käyttöä kontekstissa. Me halusimme tehdä ohjelman, joka poistaa tämän ongelman. Jokaiselle lauseelle on kirjoitettu esimerkkilause, jonka perusteella oppilas saa selvän kuvan siitä, miten kyseistä sanaa käytetään. Sanojen lisäksi kaikki lauseet on suomennettu opiskelun ja kääntämisen helpottamiseksi. Oppilas voi itse valita, pitääkö hän lauseita näkyvissä vai haluaako hän poistaa esim. suomennoksen kuvaruudulta.

38 38 Ohjelman laajuudesta saa kuvan, kun tiedostaa, että sanojen ja lauseiden tulostus on n. 200 sivua pienifonttista tekstiä. 5. Ketkä ovat olleet sanojen ja lauseiden lukijoina? Lukijoina on käytetty syntyperäisiä, kohdekieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä (englanti, Mikael Davies; ruotsi, Patrik Edman; saksa Herman Vetter; ranska Helene Weinachter; venäjä Tatjana Arminen). Toistojen avulla oikea ääntämys syöpyy väkisinkin mieleen ja auttaa oppimista. Ohjelmien äänilaajennuksien lukijoina ovat toimineet Mikael Davis (amerikan englanti), Leif Sundberg (suomenruotsi) ja Huom! Ohjelmassa on myös oman äänen äänitysmahdollisuus, jonka avulla oppilas pystyy vertaamaan omaa ääntämystään äidinkielenään vierasta kieltä puhuvien henkilöiden ääntämykseen! 6. Mikä merkitys oppikirjaosalla on ohjelmassa? On ensiarvoisen tärkeää huomata, että ohjelmassa on erillinen oppikirjaosa, jonka avulla sanat ja niihin liittyvät lauseet voi kuunnella ja opetella ennen kuin aloittaa tehtävienteon. Oppikirjassa on mahdollista peittää kohdekielinen sana tai suomennos ja saada oikeat ratkaisut näkyviin nopeasti hiirtä napauttamalla. Opiskelija voi itse päättää, mitä hän haluaa kuuluvan kaiuttimista opiskelun aikana (sanat, lauseet vai molemmat). Oppilaat voivatkin halutessaan aloittaa aina uuden aihepiirin opiskelun OPPIKIRJA-osasta (SININEN KIRJA ruudun alaosassa). Jos sanasto tuntuu olevan hallussa jo ennestään, sen jälkeen voi siirtyä itse harjoituksiin. Jos sanasto ei ole hallussa, luetaan se ensin läpi ja sitten PEITETÄÄN joko suomalaiset tai kohdekieliset sanat (silmä kiinni/auki). Oppikirjaosassa ei kirjoiteta mitään vaan se on pikaoppimispaikka ja harjoitus tapahtuu itse harjoitusten puolella. SANANPEITTO-harjoitus on ulkoasultaan hyvin paljon oppikirjan kaltainen. 7. Miksi aihepiirisanastossa on niin paljon erilaisia harjoitustyyppejä? Harjoitustyyppejä on runsaasti koska: oppilaat pitävät erityyppisistä harjoituksista ja voivat oman oppimistyylinsä perusteella valita juuri heitä miellyttäviä harjoituksia, jotkut oppilaat tarvitsevat opettajan ohjausta heille tehokkaimman harjoitustyypin valitsemisessa harjoitustyypit hyödyntävät eri aistikanavia hieman eri tavoin, osassa on kuva primaarina, osassa ääni ja osassa kirjoittaminen nousee etualalle haluamme tarjota loogisen reitin helpoista passiivisista tehtävistä aktiivista kirjoittamista vaativiin lausepohjaisiin harjoituksiin Oppimisen kannalta on täysin sama, minkä harjoitustyypin avulla oppilas oppii sanat. Joillekin oppilaille ei ole edes tarpeen kirjoittaa sanoja vaan he osaavat kirjoittaa ne automaattisesti oikein tehtyään tunnistamistason tehtäviä. Sanakoeharjoituksia voi hyvin tehdä SANANPEITTO-harjoituksen kirjoittamisvaihtoehdolla.

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Nokia Lumia 610 -käyttöohje

Nokia Lumia 610 -käyttöohje Nokia Lumia 610 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 6 Näppäimet ja osat 6 Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin 7 Aseta SIM-kortti paikalleen 8 Lataa puhelin 10 Antennien

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Lumia 625

Käyttöohje Nokia Lumia 625 Käyttöohje Nokia Lumia 625 4.0. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Puhelimessa on käyttöohje, joka on aina mukanasi ja käytettävissä, kun sitä tarvitset. Löydä vastauksia kysymyksiin

Lisätiedot

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä

Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Älä ryhdy geokätköilijäksi, tai lue ainakin tämä ohje ennen sitä Tätä opasta saa jakaa vapaasti muuttamattomassa muodossa, sekä käyttää epäkaupalliseen kouluttamiseen ja opastamiseen. Oppaan kaupallisesta

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014

OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014 OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014 ALOITTAMINEN Rekisteröityminen Rekisteröityminen Petra s Planet for Schools -ohjelmistoon on helppoa. Voit joko rekisteröityä maksuttomaan kokeilujaksoon nettisivujemme kautta

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot