Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Leppävirralla on vetovoimaa, kehityksen ja kasvun virtaa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia 2010 2015 Leppävirralla on vetovoimaa, kehityksen ja kasvun virtaa!"

Transkriptio

1 Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Leppävirralla on vetovoimaa, kehityksen ja kasvun virtaa! Leppävirran kunnanvaltuusto Leppävirran kunnanhallitus

2 SISÄLTÖ Päästrategia 3 Visio Strategia- / painopistealueet 4 Kuntakonsernin arvot 4 Strategia-alueiden kehittäminen 5 Asuminen ja elinympäristö 5 Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö 6 Kunnalliset palvelut ja henkilöstö 8 Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset 10 Keskeiset hankkeet Asumisen kehittämishanke 11 Uusi teollisuusalue 11 Matkailun kehittämishanke 11 Energiaklusterin kehittämishanke 11 Kotihoidon ja palveluasumisen kehittämishanke 11 Jokerit 12 Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

3 LEPPÄVIRTA, STRATEGIAN KITEYTYS Keskeiset painopistealueet, keinot ja hankkeet VISIO JA PÄÄSTRATEGIA Lähivuosien haasteet ja trendit erityisesti seurattavat asiat Asuminen ja elinympäristö - asumisen kehittämishanke Elinkeinoympäristö - uusi teollisuusalue - matkailun kehittämishanke - energiaklusterin kehittämishanke Kunnalliset palvelut ja henkilöstö - kotihoidon ja palveluasumisen kehittämishanke Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset Leppävirralla on vetovoimaa, kehityksen ja kasvun virtaa! Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä myös Varkauden talousalueella. Edistämme aktiivisesti hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia. Olemme nykyaikaisen yrittäjyyden edelläkävijä ja tarjoamme vetovoimaisia työllistymisen ja asumisen mahdollisuuksia väestömäärä ja rakenne uudet teknologiat, energia teollisuuden rakennemuutos kuntarakenne ja palveluyhteistyö taloustilanne, erityisesti tulopohja Kuopion ja Varkauden kehitys ilmastonmuutos Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategian valtuustokautta koskeva kiteytys; kh

4 Päästrategia 1 Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä myös Varkauden talousalueella. 2 Kunnassa edistetään aktiivisesti hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia. 3 Leppävirta on nykyaikainen yrittäjyyden edelläkävijä, joka tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yritykselle ja vetovoimaisia työllistymisen ja asumisen mahdollisuuksia; tunnuslauseenamme käytämme teemaa Yrittämisen virtaa ja sen eri johdannaisia: Elämysten virtaa, Asumisen virtaa, Tekemisen virtaa, Hyvinvoinnin virtaa Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

5 Visio 2015 Leppävirralla on vetovoimaa, kehityksen ja kasvun virtaa! Strategia- / painopistealueet Asuminen ja elinympäristö Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö Kunnalliset palvelut ja henkilöstö Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset Kuntakonsernin arvot Kumppanuus ja yhteistyökyky - mm. naapurikuntien, hallintokuntien, valtuustoryhmien kesken Avoimuus/läpinäkyvyys - avoimuus keskinäisesti, ulospäin, uusille asioille ja muutoksille Leppävirtalaisten hyvinvointi Inhimillisyys, ihmisläheisyys Oikeudenmukaisuus Lainmukaisuus, kunnan toimialan rajojen tiedostaminen Terve kuntatalous Turvallisuus Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

6 Strategia-alueiden kehittäminen Asuminen ja elinympäristö Nykytila: Uudet asuintalot ja tonttitarjonta ovat keskittyneet, kysynnästä johtuen, Pohjois- Leppävirralle ja keskustaajamaan Tontteja ei ole riittävän monipuolisesti tarjolla (sijainti, koko, rannat) Keskustaajaman yleisilmeessä ja viihtyisyydessä puutteita 5-tien varsi ei vielä ole kunnan näyteikkunalle kuuluvalla tasolla n vapaa-ajan asuntoa, joista n ulkokuntaisilla Tavoitteet 2012: Uusien asukkaiden saaminen Markkinointi realistisesti; valttina sijainti, työpaikat ja palvelut 5-tieakselin asuinympäristöjen edelleen kehittäminen (tiivistäminen, valmiin jo rakennetun yhdyskuntatekniikan hyödyntäminen, viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen erityisesti keskustaajamassa, Särkiniemi-suunnitelman laadinta) Muiden asuinympäristöjen hyödyntäminen (Konnuksen alueen hyödyntäminen tonttitarjonnassa ja kanavan alueen virkistys- ja matkailutarkoituksissa; siisteys, imago, Sorsakoski-Varkaus-tien sekä Leppävirta-Sorsakoski-tien varren tonttitarjonnan kehittäminen) Ikäihmisille täyden palvelun senioritalo, esteettömyys => Hopeapanttereiden huvikumpu Henkinen ilmapiiri/yhteisöllisyys => Nykyisten asukkaiden hyvä olla ja uusien helppo tulla Mittarit: Uudet talot ja asunnot, muuttoliike Rakentajakyselyt; minkä alueen ja millaisia tontteja kysytään huomioiden myös muu kuin kunnan oma tonttivaranto? Asukastyytyväisyyskysely; uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet Hankkeet, kehittämistoimet : Tonttimarkkinoiden ja julkisen markkinoinnin kehittäminen, yhteistyö yksityisten ja muiden tonttien myyjien kanssa Uusille asukkaille toimitettavan tervetuliaispaketin kehittäminen Senioritalo/-taloja vanhusten asumiseen yksityiset ja 3. sektori voivat toteuttaa ja olla toimijoina Maapoliittisen ohjelman päivittäminen Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

7 Strategia-alueiden kehittäminen Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö Nykytila: Valmistelu ja päätöksenteko joustavaa ja nopeaa, imago hyvä Painopiste pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tai vastaavan kokoisissa konserneihin kuuluvissa yksiköissä (< 250 työntekijää), elinkeinorakenne yrityksissä on teollinen/tuotantovaltainen Työpaikkaomavaraisuus on alhainen ja laskenut 79 %:iin, kunnan ulkopuolella käy työssä n henkilöä, joista Varkaudessa n. 700 ja Kuopiossa n Kunnan ulkopuolella työssäkäyviä leppävirtalaisia on n. 900 enemmän kuin Leppävirralla työssäkäyviä ulkopaikkakuntalaisia Vahvuuksina teollisen tuotannon perinteet; metalliteollisuus, vientiyritykset, sovellettu teknologia Maatalouden tilakoko pienehkö, tuotantosuunnat maito ja marjanviljely, Metsätalouden hakkuutulo merkittävä Pohjois-Savon matkailustrategiassa Leppävirta on luokiteltu matkailukeskittymäksi, jolla on ollut merkitystä pääsemisessä kehittämisohjelmien rahoituskohdealueeksi Asioinnista (sekä kauppa että julkiset palvelut) n. 50 % suuntautuu kunnan ulkopuolelle, päivittäistavarakaupasta n. 20 % Tavoitteet 2012: Elinkeinopolitiikka edelleen aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin Metalli/teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa) turvataan tukemalla osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, järjestämällä tontteja ja toimitiloja Uusien osaamisalueiden kehittäminen; mm. biopolttoaineet, biotekniikka, energiateknologia Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen; hoivapalvelut, matkailupalvelut (mökit, maaseutu- ja kulttuuri-, ja luontomatkailu), koneurakointi, erikoistunut maatalous (maito ja marja), metsätalous (energiapuu) Kaupalliset palvelut; keskustaajaman vetovoiman kehittäminen vuonna 2007 laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta, suurmyymälävaraus Matkailu; Leppiksen/Vokkolan alueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena Suhdannetyöttömyyden haittojen minimointi; taantuman jälkeen tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen Mittarit: Uudet yritykset/netto, uudet työpaikat, kokonaistyöpaikkamäärä, yritysten investoinnit Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

8 Hankkeet ja kehittämistoimet : Kokoojatien ja Tervonlammen teollisuusalueen kaavamuutos 2009 Uuden teollisuusalueen kaavoittaminen ja infran rakentaminen Kaupan mahdollisuudet 5-tien varressa Maaseudun kehittämisohjelman laatiminen Leppiksen/Vokkolan liikunta- ja matkailualueen edelleen hyödyntäminen, mahdollinen loma-osakerakentaminen ja monitoimihalli Osaamis- ja vientiprojektien toteuttaminen; ammattikoulutus ja korkeakouluyhteistyö Toimitilojen rakentaminen, sopimukset Kuntamarkkinoinnin jatkaminen; yrityskunta, asuinkunta, alueiden ja kohderyhmien tarkentaminen Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

9 Strategia-alueiden kehittäminen Kunnalliset palvelut ja henkilöstö Palvelujen nykytila: Peruspalveluiden ensisijaisuus toteutuu aidosti Palveluiden saavutettavuus kohtalainen Saatavuus hyvä Palveluissa ammatillinen osaaminen hyvä, ennaltaehkäisevässä työotteessa vielä kehittämistä Yhteistyöpuutteita on vielä olemassa, joka voi aiheuttaa syrjäytymistä, mutta toisaalta myös päällekkäisyyksiä (esim. ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, päihteet, ongelmaperheet) Kustannustaso kilpailukykyinen Kunnan ja 3. sektorin yhteistyö toimivaa Perusopetus oppilaan näkökulmasta hyvä, yhteistyökysymyksissä kehitettävää Palvelujen tavoitteet 2012: Toteutetaan valtuuston hyväksymät tuoreet mm. vanhuksia sekä lapsia ja nuoria koskevat suunnitelmat ja ohjelmat Uuden toimintakulttuurin ja ohjauksen luominen (yhteiset palvelut) Kosketuspinta nuoriin => uusien mallien ja foorumien löytäminen Syrjäytymisuhan torjuminen, etsivä nuorisotyö Tietotekniikan hyödyntäminen Käyttötalouden ja investointien synkronointi toimialojen kesken Keskeisten lähipalvelujen turvaaminen ylikunnallisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa Hyvä työnantajaimago kunnallisissa (kunnan omat ja kuntien välisenä yhteistyönä tuotettavat) palveluissa Palvelujen mittarit: Saatavuus Hyvinvointimittaristo Asiakkaan kokema laatu Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet : Vanhustenhuollon suunnitelman sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus Päihdestrategian päivittäminen ja toteutus Työikäisten ja hopeapanttereiden hyvinvointisuunnitelman laadinta Yhteisöllisyyden, vetovoiman, esteettömän asumisen, vapaa-ajan, liikunnan, kulttuurin ym. keskeisten näkökulmien sisällyttäminen em. suunnitelmiin Keskustaajaman päivähoitoratkaisu (mahdollinen uusi päiväkotirakennus ja perhepäivähoidon kehittäminen) Toteutetaan palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta lisääviä kehittämishankkeita Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

10 Henkilöstön nykytila: Osaava henkilöstö tekee laadukasta työtä Yhteistyö asiakas- ja kehittämistyössä eri hallintokunnissa toimivien ammattilaisten kesken ontuu jossain määrin Sijaisista joissakin tehtävissä pulaa Työhyvinvointi hyvällä tasolla Henkilöstön tavoitteet 2012: Henkilöstö on muutosmyönteistä, vakituista, pysyvää ja sitoutunutta sekä koulutusmyönteistä Ammattilaisten välinen yhteistyö asiakastyössä toimii ruohonjuuritasolta lähtien Henkilöstölle tarjotaan riittävän haasteellisia työtehtäviä ja niihin liittyvää koulutusta Tyky- ja Tyhy-toimintaan panostetaan: se on tavoitteellista, tiimiytymistä edistävää ja asiakaslähtöistä Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat hyvät => motivaatio nousee Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

11 Strategia-alueiden kehittäminen Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset Nykytila: Kunnassa kohtuullisen hyvä toimintapääoma puskuri Kunnan käyttötalous ja tulot tasapainossa Vuosikate kattaa poistot Kohtuullinen ja kilpailukykyinen verotus Lainamäärä verrattain pieni Tavoitteet 2012: Konsernin tuloksellisuuden seuranta toimii hyvin ja reagointivalmius on hyvä; Ylijäämäinen tilinpäätös Kunnalliset verot ja maksut tasapainossa palvelutason kanssa Palvelujen rahoitus- ja tasopäätökset tehdään samanaikaisesti Lainamäärä selkeästi alle vertailukuntien keskiarvon Luottamushenkilöiden osaamisen varmistaminen erityisesti yhteisesti järjestettävissä / tuotettavissa palveluissa Mittarit: Vuosikate ja sen suhde poistoihin, veroprosentti ja lainamäärä Hankkeet, kehittämistoimet : Käyttötalousmenojen sopeutus kantokykyyn Palvelutuotannon jatkuva kehittäminen; tuottavuuden parantaminen, uudet toimintatavat, kuntayhteistyö Tuotteistus ja hinnoittelu hankkeen käynnistäminen Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

12 Keskeiset hankkeet Asumisen kehittämishanke (vastuutaho: tekninen toimi) Kohderyhmänä erityisesti perheet ja seniorit Muuttajatutkimus, muutto-ohjaus Kärkialueina Uitukanharju, Paukarlahti, Oravikoski, Särkiniemi - huomioidaan myös Sorsakoski, Timola ja laaja asuinmaaseutu Raakamaan hankinta ja kaavoitus Uusi teollisuusalue (vastuutahot: tekninen toimi ja elinkeinotoimi) Nikkilänmäki ja Pilkkatien alue rahoitusta kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan (huomioidaan äkillisen rakennemuutosalueen statukseen liittyvät mahdollisuudet) Matkailun kehittämishanke (vastuutaho: elinkeinotoimi) Leppiksen-Vokkolan alue Aiempien hankkeiden/hankesuunnitelmien toteuttaminen Teemoina luonto- ja vesistömatkailu, perhe- ja hyvinvointimatkailu sekä kulttuurimatkailu Linkittyminen Savon ja koko Itä-Suomen matkailuun, Osallistuminen KOKO-ohjelmaan (ensisijaisesti Kuopion alue, osin myös Varkauden- Pieksämäen alue) Energiaklusterin kehittämishanke (vastuutaho: elinkeinotoimi) Tarkoituksena tarjota talousalueen yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö, Varkauden- Pieksämäen seudun KOKO-ohjelma Tutkimus ja tuotekehitys Tuotantoyhteistyöverkosto Markkinointiyhteistyö (kansainvälinen) Työvoiman rekrytointi ja koulutus Amk:n energiatekniikan koulutusohjelma Yritysten investointihankkeet Rahoitus kehittämisohjelmista ja kunnan yritystoiminnan kehittämisrahastosta Kotihoidon ja palveluasumisen kehittämishanke (vastuutaho: perusturva ja tilapalvelut) tarkoituksena laadukkaiden ja kattavien palvelujen saatavuus, ratkaisujen joustavuus ja nopea reagointikyky laitoshoidosta palveluasumiseen, mahdolliset senioritalo-hankkeet, kylien ryhmäkodit oma budjetti, lisäksi ulkopuolinen rahoitus ao. KASTE-hankkeeseen osallistuminen Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

13 Jokerit Mitä todella positiivista Leppävirralla voisi tapahtua lähivuosina ja miten Leppävirran kunta voisi edistää niiden toteutumista? Energiateknologian uudet mahdollisuudet toteutuvat, biodiesel, kaukolämpö, maalämpö Puhdas luonto, puhtaat vedet => matkailu ja Vokkolan/Leppiksen alue Kylien ja kansalaisten osallistaminen ja aktivointi Vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden kanssakäymisen ja heihin kohdistuvan tiedotuksen kehittäminen Vokkolan/Leppiksen alueen kehittäminen (urheilupaikat, uimaranta, lomaosakkeet, kulttuuri) Konnuksen alue Kuopion ja Varkauden menestys o tiivis yhteistyö molempiin suuntiin o Ikea / Kuopion kehitys => Paukarlahden kaava kaavoitus, markkinointi, tonttitarjonta Energiateknologia o erityisesti lämmönsiirrinteknologia o teollisuustontit, metsäautotiet ja alempi tieverkko (tiehallinto) o Yliopisto + AMK o 5-tien akseli väli Paukarlahti-Leppävirta moottoriliikennetieksi vesi- ja viemäriputkistojen ja muun infrastruktuurin hyödyntäminen Nopeat laajakaistayhteydet laajalle Särkiniemi -suunnitelma Teollisuustonttien kaavoitus Nikkeli Leppävirran kunta- ja hyvinvointistrategia Kunnanvaltuusto / 12

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lappi antaa elämänvoimaa! 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Esipuhe...6 1 Johdatus hyvinvointiohjelmaan...7 1.1 Mitä hyvinvointi on...7 1.2 Lapin ensimmäisen hyvinvointistrategian

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Maakuntavaltuuston hyväksymä 26.2.2007 ( 25) Tarkistettu: maakuntavaltuuston seminaareissa 14.4.2009 ja 23.11.2009 maakuntavaltuuston

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot