Joulukuun ajankohtaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joulukuun ajankohtaiset"

Transkriptio

1 Joulukuun ajankohtaiset - Jätevesiristeilyn ilmoittautuminen on käynnissä asti. Haja-asutuksen jätevesiin keskittyvälle risteilylle lähdetään Turusta aamulähdöllä. - Valonian joulunäyttely on avoinna viimeistä kertaa Tule tutustumaan kestävän joulun vinkkeihin myös Vanhan Suurtorin joulumarkkinaviikonloppuina. - Valonia julkaisee oppaat virtavesien kunnostuksesta ja jätevesilietteen hyötykäytöstä joulukuussa. Oppaat voi ladata Valonian verkkosivuilta. Valonia siirtyy vuoden 2015 alusta lähtien hallinnollisesti Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen. Tähän asti Valonian hallinnointia on hoitanut Turun kaupunki. Siirto varmistui, kun Varsinais- Suomen liiton maakuntahallitus päätti asiasta Katso lisää: tai seuraa Valoniaa Facebookissa tai Twitterissä Valonian hallinto 2015 alusta Varsinais-Suomen liittoon Tavoitteena on aloittaa toiminnan siirto alkaen siten, että siirtymävaiheen järjestelyt kuten henkilöstön muutto, IT-tarpeistot ja verkkosivut toteutetaan kevään 2015 aikana. Valonian toiminnan sisältöön isäntäorganisaation vaihtuminen ei tuo juurikaan muutoksia. Kuntien ja muiden yhteistyökumppanien edustajista koostuva Valonian johtoryhmä vastaa edelleen toiminnan suurista linjauksista. Lisäksi Varsinais- Suomen liiton kautta kuntien näkökulma nousee entistä monipuolisemmin esille. Valonian hallinnoinnin ja toiminnan käynnistämispäätös viedään maakuntahallitukseen sen jälkeen, kun toimintaa ja taloutta sekä henkilöstöä koskevat yksityiskohtaiset sopimukset ja suunnitelmat ovat valmiina. Keväällä muutto Ratapihankadulle Isäntäorganisaation vaihdos merkitsee samalla sitä, että Valonia muuttaa pois nykyisestä Turun kaupungin omistamasta kiinteistöstä Vanhalta Suurtorilta. Muutto Varsinais-Suomen liiton tiloihin Ratapihankadulle tapahtuu näillä näkymin helmikuun aikana. Muutosta johtuen Valonian näyttely puretaan joulukuun lopussa ja näyttelytoiminta päättyy ainakin toistaiseksi. Kiitämme kaikkia niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat vuosien varrella käyneet tutustumassa näyttelyymme. Näyttelymme viimeinen aukiolopäivä on Vanhan Suurtorin joulumarkkinoilla sunnuntaina Lisätietoja: johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen, p , ja suunnittelupäällikkö Jaana Itälä-Laine, p ,

2 Valonian perinteinen jätevesiristeily järjestetään helmikuussa 2015 Valonian vesihuolto- ja vesiensuojelutiimi kutsuu kaikki haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parissa työskentelevät mukaan Valonian perinteiselle jätevesiristeilylle Turusta Tukholmaan ja takaisin. Matkaan lähdetään Turusta aamulähdöllä ja laiva palaa takaisin Turun satamaan seuraavan aamuna. Valonian Putsareista pellolle eli PUPE -hankkeessa on selvitetty kotitalouksissa muodostuvan sako- ja umpikaivolietteen paikallisia hyötykäyttömahdollisuuksia maanviljelyssä. Hankkeen tulokset julkaistaan sähköisessä muodossa ilmestyvässä oppaassa joulukuussa Oppaan valmistuttua sen voi ladata Valonian www-sivuilta. Hankkeessa on tutkittu erityyppisten lietteiden sisältämiä ravinnemääriä ja tehty viljelykokeita lietteiden lannoitevaikutuksen selvittämiseksi. Lisäksi lietteistä tutkittiin haitta-aineiden pitoisuuksia, jotta voidaan arvioida lietteiden käytön turvallisuutta. Julkaistavaan oppaaseen tulee Laivaseminaarissa on mahdollisuus saada uusinta tietoa jätevesien sisältämistä haitta-aineista, jätevesiosuuskuntatoiminnan kiemuroista ja kuivakäymälöistä julkisissa tiloissa. Risteily on tietysti myös oiva tilaisuus tavata eri toimijoita ja saada äänensä kuuluviin itselleen tärkeissä asioissa. käytännön tietoa lietteen keräystoiminnan vaatimasta kalustosta, lietteen asianmukaisesta käsittelystä ennen käyttöä maanparannusaineena, lietteen levitysmääristä sekä toiminnan harjoittamiseen tarvittavista luvista. Lisäksi oppaassa kerrotaan kotitalouksista peräisin olevan lietteen sisältämistä ravinnemääristä ja haitallisista aineista. Matka on perinteisesti kerännyt kokoon ison määrän henkilöitä, jotka työskentelevät kunnallisella sektorilla, valtion laitoksissa ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi mukana on ollut asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Seminaariin on mahdollista osallistua myös picnicristeilyn muodossa. Valonia julkaisee jätevesilietteen hyötykäyttöoppaan maanviljelijöille Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta Ilmoittaudu ajoissa mukaan, sillä paikkoja on rajoitetusti! Ilmoittautuminen päättyy Voit ilmoittautua risteilylle osoitteessa: Lisätietoja: vesiasiantuntija Jarkko Leka, p , jarkko. Putsareista pelloille -hanke sai rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -rahoitusohjelmasta. Valonia toimii hankkeen vetäjänä hankekumppaninaan MTT Kasvintuotannon tutkimus, KTL Jokioinen. Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Lisätietoja Putsareista pelloille -hankkeesta: vesiasiantuntija Jussi Heikkinen, puh ,

3 Purokunnostushankkeessa tuotetaan opas virtavesistä Valonian purokunnostushanke on loppusuoralla. Hankkeessa kunnostettiin kesän ja syksyn aikana pieniä virtavesiä Saaristomeren valuma-alueella, tehtiin virtavesien kunnostustarveselvityksiä ja selvitettiin virtavesien kalastoa koekalastuksilla. Kesän aikana kunnostettiin kuusi virtavesikohdetta ja osa kunnostuksista toteutettiin talkootyönä. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä viidet virtavesikunnostustalkoot, joihin osallistui yhteensä noin sata vapaaehtoista. Kunnostuksilla parannettiin virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti kalaston elinympäristöjä. Turun Kuninkojalla talkoiltiin syyskuussa. Talkootyönä kunnostettiin noin 100 metriä purouomaa. Kunnostuksista hyötyvät muun muassa kalat ja pohjaeläimet. VirtaV edet & virtavesien kunnostaminen Virtavesioppaan voi ladata Valonian verkkosivuilta. Purokunnostushankkeessa on lisäksi tuotettu opas virtavesistä ja virtavesikunnostuksista. Oppaassa johdatellaan lukija virtavesien ja virtavesikunnostusten maailmaan. Oppaan voi ladata Valonian verkkosivuilta osoitteesta www. valonia.fi/vesi Purokunnostushankkeen rahoittajia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ålandsbanken, Saaristomeren suojelurahasto sekä Airisto-Velkuan, Lounais-Suomen, Paimionselän, Halikonlahden ja Salon seudun kalastusalueet. Lisätietoja: projektityöntekijä Janne Tolonen, p , valonia.fi

4 Marraskuusta alkaen bussin kyytiin on kampanjan myötä astunut jo 60 uutta bussailijaa. Tarjolla elämyksiä sisustustaiteesta torvimusiikkiin Työbussaile2-kampanja on hyvässä vauhdissa Marraskuun alussa käynnistynyt Valonian ja Turun seudun joukkoliikenne Fölin Työbussaile2-kampanja on saanut lentävän lähdön. Jo heti ensimmäisenä kampanjakuukautena 60 bussailijaa hyppäsi linja-auton kyytiin. Koko kampanjan aikana yhteensä 200 autoilevaa työmatkalaista pääsee istahtamaan kuukaudeksi bussin penkille. Osallistujat jakavat kokemuksiaan bussilla matkustamisesta sosiaalisessa mediassa Facebookin lisäksi myös Twitterissä ja Instagramissa. Kokemuksiin pääset tutustumaan koko kampanjan ajan marraskuusta helmikuun loppuun Facebookissa osoitteessa ja siellä voit myös itse jakaa omia näkemyksiäsi joukkoliikenteestä. Retroilme joukkoliikenteen palvelutoimistolle Kampanjassa muitakin joukkoliikenteen käyttäjiä ilahdutetaan tarjoamalla arkea piristäviä elämyksiä. Joulukuussa Turussa sijaitsevaan joukkoliikenteen palvelutoimistoon luodaan retrohenkinen sisustus viihdyttämään toimistossa asioivia ihmisiä. Tempaus tehdään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun muotoilijaopiskelijan kanssa. Sisustustaidetta voi käydä ihailemassa alkaen palvelutoimistossa osoitteessa Aurakatu 5. Lisäksi joulukuun aikana on kampanjan toimesta luvassa Fölin busseissa jouluista torvimusiikkia Sohon Torwien esittämänä. Lisätietoja: projektityöntekijä Aino Yrttiranta, p ,

5 Puun polton kursseilla opittiin päältä sytyttäminen ja sopiva puumäärä Lähes 500 takanomistajaa on osallistunut Valonian puunpolton neuvontaan. Vuoden 2013 syksyn ja tämän vuoden marraskuun välillä on järjestetty yhteensä kymmenen tilaisuutta oikeaoppisesta puun poltosta. Neljä tilaisuutta on pidetty takkatehtaalla Uudessakaupungissa, johon oli bussikuljetus Turusta. Muut neuvontaillat pidettiin Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa, Paimiossa, Somerolla ja Turussa. Pääpuhujana tilaisuuksissa on ollut puun polton saloihin käytännön työssä paneutunut Vesa Salminen Warma-Uunit Oy:stä. Lisäksi osassa tilaisuuksista on ollut paikalla nuohooja tai palotarkastaja. Tilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille ja ne on järjestetty yhteistyössä kuntien kanssa. EnEMMÄn lämpöä vähemmän nokea KäyTäNNöN ohjeita TuliSijAN TeHoKKAASeeN KäyTTööN vähemmillä PääSTöillä Miksi juuri noki on vaarallista? Puun polttaminen on tällä hetkellä yksi suurimmista nokipäästöjen aiheuttajista Pohjoismaissa. Hengitystie- ja sydänsairauksille altistavia nokipäästöjä voi vähentää oikealla polttotavalla. Saman lämmön saa vähemmillä polttopuilla, huonontamatta lähiympäristön ilmanlaatua ja nopeuttamatta arktisen alueen lämpenemistä. Myös nokipalon riski savuhormissa pienenee. Nokihiukkaset imevät auringon säteiden lämpöä ja lämmittävät ilmaa. Arktisilla alueilla ja lumen peittämillä seuduilla myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa noki tummentaa lumen pudotessaan sen päälle. Tumma lumi imee enemmän auringon säteilyä ja sulaa nopeammin. Nokipäästöjen pienentäminen jarruttaa tehokkaasti lumien sulamista ja vaikuttaa paitsi arktisen jääpeitteen kokoon, myös lumettomien talvien esiintymiseen Pohjoismaissa. Puun polton opas löytyy Valonian verkkosivuilta ja sitä voi kysyä myös omasta kunnasta. Toiseen pesälliseen puut lisätään vasta hiilloksen päälle ja tiiviinä pinona, kertoo Vesa Salminen Varma-Uunit Oy:stä. Puun polton illat ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Yhä useampi kotitalous käyttää talvikaudella puuta lisälämmönlähteenä myös uusissa taloissa. Osaava puunpolttaja säästää paitsi polttopuita, myös rahaa, mikäli puita ei saa omasta metsästä. Myös naapurisopu säilyy hyvänä, kun kenenkään piipusta ei tupruta mustaa savua ja nokea. Tärkein oppi mahdollisimman puhtaan palamisen takaamiseksi onkin puiden sytyttäminen päältä pienillä puilla ja sytykkeillä. Pesä kannattaa latoa korkeintaan puolilleen puuta. Tarvittaessa toisen pesällisen voi lisätä, kun ensimmäiset puut ovat palaneet hiillokselle. Keräsimme tilaisuuksissa palautetta siitä, mitä osallistujat aikovat tehdä jatkossa toisin puulla lämmittäessään. Eniten luvattiin tehdä muutoksia sytyttämiseen. Illan jälkeen ihmiset olivat vakuuttuneita siitä, että päältä sytyttäminen kannattaa. Jatkossa luvattiin myös vähentää puiden määrää pesässä sekä olla hakkaamatta kekäleitä lämmittämisen loppuvaiheessa. Lähes kaikki vastaajat kertoivat, että suosittelisivat tilaisuutta muillekin. Puun polton iltoja ei järjestetä samassa muodossa enää vuonna Jos asia kuitenkin kiinnostaa, voit lukea käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön osoitteesta Enemmän lämpöä Vähemmän nokea -opasta voi kysyä myös omasta kunnasta. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

6 Ympäristöteko palkinto Ozoclean Oy:lle ja PS Processing Oy:lle Varsinaissuomalaisille pk-yrityksille vuosittain järjestettävän Ympäristöteko-kilpailun palkinto jaettiin tänä vuonna kahdelle yritykselle. Ozoclean Oy tuo maahan laitetta, jolla valmistetaan otsonivettä, joka on tehokas ympäristöystävällinen puhdistusaine. PS Processing Oy puolestaan on kehittänyt uuden kierrätysprosessin EPS- eli styrox-jätteelle. Lisäksi Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7:lle myönnettiin kunniamaininta suuren aurinkovoimalan rakentamisesta. Otsonoitu vesi on tehokas puhdistusaine Ozoclean Oy on tuonut Suomen markkinoille ammattikäyttöön tarkoitetun LotusPRO -otsonivesilaitteen, joka käyttää vesijohtovettä ja sähköä tuottaakseen otsonoitua vettä. Otsonoitu vesi on tavanomaisia puhdistusaineita ja klooria tehokkaampi, sillä se hyödyntää happiatomin reaktiivisuutta. Se sopii kaikkien pintojen ja materiaalien puhdistukseen ja on ympäristöystävällinen puhdistuskeino. Otsonivesi puhdistaa tehokkaasti orgaanisen lian ja tuhoaa jopa 99 prosenttia mikrobeista. Desinfiointiteho perustuu erittäin nopeaan hapetuskykyyn. Käytännössä otsonista irtoava happi polttaa mikrobit hajalle. Lisäksi otsoniveden hiilijalanjälki on pieni. Uusi kierrätysprosessi styroxille PS Processing Oy on kehittänyt Ympäristöteko-kilpailun voittajat PS Processing Oy (Jarmo Helistölä ja Santeri Sulo) ja Ozoclean Oy (Timo ja Pia Kantola) sekä kunniamaininnan saanut Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7 (Esa Areva). uuden kierrätysprosessin EPSjätteelle eli styroxille. Yritys kerää styrox-jätettä pääosin kala-alan yrityksiltä, jotka sijaitsevat 100 kilometrin säteellä Laitilasta. Lokakuun puoliväliin mennessä styrox-jätettä on tänä vuonna kerätty kierrätykseen noin 187 tonnia, joka vastaa yli 500 tonnin hiilidioksidipoistumaa. Styroxin kierrätys edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää CO²-päästöjä. Kierrätetty EPS-jäte vähentää tarvetta valmistaa uutta polystyreeniä. PS Processing kehittää parhaillaan kotimaan markkinoille kierrätyspolystyreenistä valmistettuja tuotteita. Salon Astrum-keskuksessa on otettu vuoden alussa käyttöön Suomen toistaiseksi suurin aurinkovoimala, jonka kapasiteetti on 322,56 kwp. Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7:n katolle on asennettu 1344 aurinkopaneelia. Tähän mennessä aurinkovoimala on tuottanut sähköä jo 302 megawattituntia. Parhaimpina päivinä kesällä tuotto kattaa 25 prosenttia monitoimikiinteistön sähkönkulutuksesta. Lisätietoja: energianeuvoja Antti Numminen, p ,

7 Ekokodissa luotiin toimintamalleja kotitalouksien ekoneuvontaan Marraskuussa päättyneessä Ekokoti-hankkeessa seurattiin 19 varsinaissuomalaisen kotitalouden kulutustottumuksia ja selvitettiin heidän elämäntapojensa ympäristövaikutuksia. Talouksia kannustettiin ympäristövaikutusten pienentämiseen monipuolisen neuvonnan avulla. Hankkeen tavoitteena oli saada kotitaloudet vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Hankkeessa tuotiin esiin kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä sekä tarjottiin tietoa, työvälineitä ja palveluita päästöjen vähentämiseksi. Kokeilun pohjalta Valonia laati toimintamalleja kotitalouksille suunnattuun ekoneuvontaan. Ekoneuvonnalla kannustetaan kotitalouksia omaksumaan arjen ilmastovaikutuksia vähentäviä käytäntöjä. Kaikki alkaa lähtötilanteen selvittämisestä Hankkeeseen osallistuneet perheet saivat käyttöönsä yhteistyössä Elomatic Oy:n kanssa kehitetyn mittarijärjestelmän, jolla he pystyivät seuraamaan sähkön- ja vedenkulutustaan sekä autolla ajettuja kilometrejä ja jätemääriä. Kotitaloudet tekivät myös Suomen ympäristökeskuksen laatiman Ilmastodieetti-testin. Testitulos kertoo perheessä olevien henkilöiden hiilijalanjäljen sekä päästöjen lähteet. Kotitalouksista kerätty tieto muutettiin kuudeksi erilaiseksi asiakasprofiiliksi. Mittarointi ja Ilmastodieetti osoittautuivat hyödyllisiksi tiedonlähteiksi, mutta kokeilun aikana huomattiin, että ne eivät yksinään riitä. Tarvitaan neuvoja, joka kertoo mikä on merkityksellistä ja mikä ei. Keskeinen havainto oli, että perheen kokonaishiilijalanjälkeen eniten vaikuttava päätös tehdään perheen asuntoa hankittaessa. Asunnon lämmitysmuoto on myös ratkaisevassa asemassa. Hiilijalanjälkeä on vaikea pienentää merkittävästi, jos asunto sijaitsee kaukana työpaikasta julkisten liikennevälineiden ulottumattomissa. Toisaalta hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa energiaremonteilla sekä arjen käytännöillä ja valinnoilla. Asiakasprofiileja tuleville ekoneuvojille Kotitalouksista saadun palautteen ja tiedon perusteella luotiin kuvaus neuvontatyön prosessista sekä ekoneuvontapalvelun hypoteettisista asiakkaista. Hankkeen kotitaloudet tiivistettiin kuudeksi asiakasprofiiliksi. Niissä on myös nähtävissä, kuinka ekoneuvojat ovat perheitä opastaneet. Asiakasprofiileihin voi tutustua Valonian sivuilla Lisäksi luotiin kolme mallia, joilla ekoneuvonnasta voisi saada kannattavaa liiketoimintaa. Mallit ovat yksin toimiva ekoneuvoja, energiasuunnittelijan kanssa yhteistyössä toimiva ekoneuvoja sekä ekoneuvoja, joka tarjoaa myös muita palveluita. Valonian osahanke oli osa ympäristöministeriön kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta rahoitettavaa Ekokoti-hanketta. Kokonaishankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristöopisto Sykli, Ekokumppanit, Ekoleima ja Valonia. Lisätietoja: energianeuvoja Liisa Harjula, p , liisa. Koko Ekokoti-hankkeen verkkosivut

8 Valonian viimeinen joulunäyttely Vanhalla Suurtorilla Vielä ehdit Valonian joulunäyttelyyn! Valonia on siirtymässä vuoden 2015 alussa Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen Ratapihankadulle. Nyt on siis viimeinen tilaisuus tutustua Valonian jouluun virittäytyneeseen näyttelyyn Hjeltintalossa Vanhalla Suurtorilla. Näyttely on auki arkipäivinä tiistaista torstaihin klo Ryhmät voivat varata opastetun käynnin myös muina aikoina. Näyttely on avoinna myös Vanhan Suurtorin joulumarkkinaviikonloppuina klo Viimeinen markkinaviikonloppu on ja näyttely sulkee lopullisesti ovensa sunnuntaina klo 17. Valonian näyttelytila sijaitsee osoitteessa Vanha Suurtori 7 (Hjeltintalo), Turku. Näyttelyyn on maksuton sisäänpääsy. Yli kävijää viiden vuoden aikana Valonian näyttelytoiminta käynnistyi vuonna 2008 Hjeltintalossa. Jo ensimmäisenä vuonna näyttelyyn tutustui yli 1200 kävijää. Yhteensä viiden vuoden aikana kävijöitä on ollut Kestävän arjen avaimet -näyttelykokonaisuus koottiin vuonna 2009 ja perusteemoja ovat siitä asti olleet kestävä kuluttaminen, ruokavalinnat, kodin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus, valaistus, ilmastonmuutos, kestävä liikkuminen sekä energiatehokas rakentaminen. Näyttely tarjoaa kävijöille konkreettisia vinkkejä, selkeää tietoa sekä inspiraatiota omaan arkeen. Vuoden 2008 joulunäyttelyssä oli ekologisesti koristettuja joulukuusia. Perusnäyttelyn lisäksi Valoniassa on ollut useita teemanäyttelyitä. PUHDASTA VETTÄ kansalle ja kaloille oli moniulotteinen kokonaisuus, jossa oli oma polku lapsille. Lämpöä tupaan ja säästöä sukanvarteen -teemanäyttely esitteli uusiutuvia energialähteitä pientalon ja käyttöveden lämmityksessä. Vaate ei tule kaupasta -näyttely puolestaan kertoi vaatteiden tuotannosta ja ympäristövaikutuksista. Joulunäyttely on rakennettu joka vuosi. Vuonna 2008 yhteistyökumppanit oli haastettu koristelemaan joulukuusi ekologisesti. Kuuset olivat esillä näyttelyssä ja yleisö sai niistä äänestää suosikkinsa. Lisätietoja: ympäristökouluttaja Susanna Auvinen, p , fi Mikäli et halua olla kuukausitiedotteen postituslistalla, ilmoita siitä osoitteessa

16 vuotta 2/2012 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2012. Lakana muuntuu kestovaipoiksi

16 vuotta 2/2012 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2012. Lakana muuntuu kestovaipoiksi JO 16 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 16 vuotta 2/2012 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2012 Kuva: urpu-kaarina yli-laurila Kuva: urpu-kaarina yli-laurila Reilua

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitoksen asiakaslehti 4/2009. Ihmisenergian alkulähteillä. Sähkön siirtohinnat nousevat 1.1.2010 s. 7. s. 4

Tampereen Sähkölaitoksen asiakaslehti 4/2009. Ihmisenergian alkulähteillä. Sähkön siirtohinnat nousevat 1.1.2010 s. 7. s. 4 Tampereen Sähkölaitoksen asiakaslehti 4/2009 Ihmisenergian alkulähteillä s. 4 Sähkön siirtohinnat nousevat 1.1.2010 s. 7 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Hyrsingin koulun oppilas Oskari Jokelakin sai Tampereen Kaukolämmöltä

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta

V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7. ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin. Asukasyhteistyöllä. asumismukavuutta V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 7 ilmastonmuutosta vastaan pienin ekoteoin Asukasyhteistyöllä asumismukavuutta pääovi Asukasyhteistyöstä jokaiselle oma juttu - yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri Jäsentiedote 2/2013 s. 6 s. 14 s. 20 Maineteko Maailmalla -palkinto Jari Rautjärvelle Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 koulutuskalenteri TAPAHTUMAKALENTERI s. 5 Näytön Paikka - nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot