JOSKUS MUUTOS ON NIIN NOPEAA ETTEI SITÄ HUOMAA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOSKUS MUUTOS ON NIIN NOPEAA ETTEI SITÄ HUOMAA..."

Transkriptio

1 1 R A T K E S JOSKUS MUUTOS ON NIIN NOPEAA ETTEI SITÄ HUOMAA... RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 4 / 2000

2 2 N:o 4 / 2000 ( ) 6.vuosikerta Julkaisija: RATKES - ratkaisuja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys (ry.) Päätoimittaja: Tapio Malinen puh/fax: Toimitusneuvosto: Ben Furman, Lauri Heikkilä, Vesa Heiskanen, Leena Helle, Kristiina Lipponen,Antti Mattila. Taitto: Timo Rytkönen p: tai Taiteellinen suunnittelu&kansi: Kati Simonen puh: Jäsenasiat, lehdentilaus ja osoitteen muutokset: Tilipiirto os. Ratkes ry. PL 56, Hki tai fax Internetissä Ratkesin kotisivu: Ratkesin kotisivua ylläpitää: Päivittelijä Lasse Salmi Ilmoituksista ota yhteys: Aapo Pääkkö puh: Jäsenmaksu+lehti yksityiset:130 mk/vuosi yhdistykset/yritykset:200mk/v Lehteä voi tilata liittymättä jäseneksi hintaan 200mk/v Ilmestyy neljänä numerona v Seuraava numero Lehteen tulevan materiaalin on oltava toimituksessa mennessä. Toimituksen osoite: Kajavatie 21, 06100, Porvoo. ILMOITUSHINNAT: ensi vuoden ilmoitushintoja tarkistetaan. Ota yhteys Aapo Pääkköön, ks. yllä 2 4 MONIOTTELIJAN MAAILMASTA - Ratkes-lehti haastatteli Peter Sundmania Pekka Väänänen Sisältö 3 LUKIJALLE 7 ILON KARTTA Tuula Laitinen 8 JA ALUSSA OLI UNELMA... - Ratkes-lehti vieraili SPR:n Helsingin Nuorten turvatalossa Timo Rytkönen 14 NYT VOIN JATKAA : - Wittgenstein ja kommunikaatio John Shotter 24 AVARTAVAA SUUNNISTUSTA VANHEMMUUDEN MAASTOSSA Vesa Heiskanen 28 ONNISTUNUT VUOROVAIKUTUS HOITOTYÖSSÄ Katarina Sarvela 36 MARATONI VAI PIKAPYRÄHDYS? - kehittävä projekti päiväkodissa Anneli Litovaara 40 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Sira Niipola 41 MINÄ VASTAAN! - kolmiulotteinen kirjaesittely Pauliina Kivikko, Tiina Pakkanen ja Aapo Pääkkö 44 KYVYKKYYDEN DISKURSSI -kirjaesittely Fride Hedman 46 KOLLEKTIIVISEN OPPIMISEN TIELLÄ - kirjaesittely Kari Tuominen 48 RATKESIN ALUEELLINEN TOIMINTA ISSN

3 3 Päätoimittaja Tapio Malinen Lukijalle 3 On olemassa Elävää Puhetta ja Kuollutta Puhetta. Kuolleen Puheen tunnusmerkkinä on vastavuoroinen manipulointi, kontrolli ja ennustettavuus. Se on kuluttamisen, pelottamisen, hyväksikäytön ja manipuloinnin kieltä. Tällainen puhe luo mielenhäirinnän kulttuuria, joka vieraannuttaa ja peittää olevan näkyvistä erilaisin naamioin ja peittein. Elävä Puhe on merkitysten verkosto, jonka pääasiallisena sisältönä on vastavuoroinen ymmärrys, mahdollisuudet, jotka eivät vielä ole todellisia, mutta eivät myöskään täysin kuvitteellisia ja yhteistyö. Tällainen puhe on aktiivisesti osallistuvaa ja spontaanisti improvisoitua. Sen verkostot synnyttävät psykologisen tilan tasavertaiselle yhdessäololle. Se luo usein keskustelujen ekologian, jolle on tunnusomaista virtaavuus, kontrolloimattomuus, avoimuus, improvisaatio, osallisuus, moniäänisyys ja ennustamattomuus. Ratkaisukeskeinen työtapa syntyi, kun sen kehittäjät vuosikausia havainnoivat toimivia puhetapoja ja keskustelivat jatkuvasti eri kliinisissä tilanteissa niiden valintaperusteista. Käytäntö, teoria ja tutkimus ohjasivat, muuttivat ja vaikuttivat koko ajan toisiinsa: teoria oli elävää käytäntöä ja käytäntö elävää teoriaa. Näennäisen pienet asiat voivat olla suuria: kun sormi hipaisee ihoa, elektroniverkkojen kosketuspinnassa puhkeaa raju sähkömyrsky. Elämämme epävarmuustilanteissa olemme vastuullisia siitä, miten kielleistämme todellisuutemme. Riitta Nelimarkan sanoin: jokainen uni voi myös olla karkaava mahdollisuus. Jokainen rajoite kiihoke. Jokainen menetys voitto. Kun kehitämme työtapaamme, mielestäni meidän on jatkuvasti varottava varmuuden harhaa. Usein luomme merkityksiä niin että legitimoimme maailmankuvamme ja teemmekin alkuperäisestä, autenttisesta, muuttuvasta pysyvän ja oikeaoppisen. Samalla tavalla kun kala ei tiedosta märkyyttään, me emme tiedosta maailmankuvaamme, joka kuitenkin ohjaa havaintojamme, ajatteluamme ja tekojamme. Kokemuksen konkretisointia, jonka ajatteleva mieli tekee, sanotaan useissa viisausperinteissä tietämättömyydeksi. Tällöin samaistumme usein näkemisemme välineisiin. Ja samaistuskohteemme, esim. työtapamme, alkaa vääjäämättä kontrolloida meitä. Epäilyn tie on vaarallinen ja poikittainen. Se paljastaa kuitenkin ne mahdollisuudet, joita varmuus hiljaisuudellaan peittää. Tietämättömyys ei aina ole tiedon puutetta, vaan havaitsemisen ja ajattelun vuoksi hämmentävistä tunteistamme syntynyttä mielen epäselvyyttä. Heideggerin mukaan maailmassa oleva ihminen on se avoimuus, jonka kautta oleva ilmenee, mutta vain siinä määrin kuin ihminen itse on avoin olevalle. Elävä Puhe ei tuota tietoa hallitakseen maailmaa, vaan muuttaakseen ihmistä. Elämä voikin olla juhla-ateria, jonka ääressä monet ihmiset näkevät nälkää.

4 4 MONIOTTELIJAN maailmasta R ATKES ry. luovutti Suomen ensimmäisen ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajasertifikaatin. Sertifikaattityöryhmän tarkan seulan läpäisi ensimmäisenä EB- TA:n isäntänäkin kesällä toiminut Peter Sundman. Onnea Peter! Kävin sateisena marraskuun iltapäivänä juttelemassa hänen kanssaan, jotta lehtemme lukijat pääsisivät tutustumaan tähän ratkesaktivistiin lähemmin. Ratkes-lehti haastatteli Peter Sundmania Millainen on työhistoriasi ratkaisukeskeisyyden parissa? Pekka Väänänen Kirjoittaja työskentelee SPR:n Vantaan Nuorten Turvatalossa sekä työnohjaajana ja kouluttajana Frogleap Oy:ssä. Työskentelin v.1986 Helsingin sosiaaliviraston avioliitto- ja perheneuvonnassa. Yhteisömme muokkasi ratkaisukeskeisyyttä itselleen sopivaksi työtavaksi. Toin oman panokseni tähän mm. ajatuksilla ja toiminnoilla, joita olin saanut PaloAlton Mental Research Instituutin koulutuksesta. Työtavan omaksumisen ja lisäkouluttautumisen myötä aloin

5 saada myös työnohjauspyyntöjä. V.1990 aloitin konsulttiyrityksen, jossa työskentelin osapäiväisesti. Tällöin tein mm. kehittämissuunnitelman Kyläsaaren ensisuojaan. Pääsin siis miettimään, miten muutkin voisivat käyttää ratkaisukeskeisiä juttuja. Tästä alkaen minua on seurannut myös kehittäjä-titteli. Tieni johti siihen, että vuodesta 1993 olen toiminut kokopäiväisesti yrityksessäni. -95 tein Helsingin opetussosiaalikeskuksen toimesta tutkimuksen ratkaisukeskeisyydestä sosiaalityössä. Vuonna 1997 liityin Eeri Partnersiin. Tällöin aloitin uudelleen myös asiakastyön. Tutkimus ja kehittämistyö, koulutus, työnohjaus ja asiakastyö ovatkin työllistäneet minua tiiviisti. Koen itseni moni- tai kymmenottelijaksi, jolla on hyvä koko ajan olla jotakin uutta vireillä. Kerro viime aikojen helmeilevästä työtilanteestasi Jokin aika sitten olin työnohjaajana tilanteessa, jossa käsiteltiin erään pakkohuostaanoton toteuttamista. Oli pohdittu jopa poliisin apua. Työohjauksen aikana käsittelimme työtapoja huostaanoton toteuttamiseksi. Kun vastikään työnohjasin samaa ryhmää, kuulin että he olivat pystyneet päättämään ja järjestämään sijoitusasian niin, että kaikki hyväksyivät ja ymmärsivät prosessin. Edellisellä kerralla tehty suunnitelma oli tehnyt tämän mahdolliseksi. Mitä taitoja ja kykyjä käytit tuossa tilanteessa? Uskoin ja luotin työntekijöiden omiin kykyihin, viisauteen sekä ammattitaitoon. Kuuntelin. Käytin pohdiskelevaa, tutkivaa otetta. Olin sinnikäs. Katsoin asiaa toisesta näkökulmasta. Luotin prosessiin. Miksi valitsit juuri kertomasi tapauksen? Vaikka nyt vireillä olevat suunnitelmat psykoterapiakoulutuksiksi vievätkin paljon aikaani, haluan myös pitää sosiaalityön osana arkeani. Tilanne tuotti mielihyvää ja siinä tapahtui myös jonkinlaista omien vanhojen mokien korjausta. Olen ollut mukana vastaavanlaisissa tilanteissa, jotka eivät sujuneet näin hyvin. Ratkaisukeskeisyys on usein tällä tavalla upea juttu; siinä voi iloita työnsä hedelmistä. Kertooko vastauksesi Sinusta jotain? Kyllä kai minulla on meneillään suunnan etsintä. Pohdiskelen nykyisin, millaista työtä haluaisin tehdä ja missä. Onko mielestäsi suomalaisessa ratkaisukeisyydessä nähtävissä tällä hetkellä jotakin erityistä kehityslinjaa? Tilanne on mielestäni seesteinen.verkosto- ja yhdyskuntatyötä tullaan tekemään yhä enemmän ratkaisukeskeisin keinoin, ehkä vähitellen yhteiskuntatyötäkin. Sovellusala kasvaa koko ajan myös liikemaailmassa. Ratkaisukeskeisiä menetelmiä on ollut siellä jo käytössä, mutta nyt työtavasta puhutaan jo nimelläkin. Ratkaisukeskeisyys on murtanut käsityksen, jonka mukaan sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia ratkaistaan pohtimalla menneisyyt- 5 tä. Työotteesta on tulossa, jollei nyt hovikelpoinen, niin ainakin keittiökelpoinen. Ratkaisukeskeisyyttä menetelmänään käyttävät keskustelevat koko ajan, mihin suuntaan työtapaa voisi kehittää ja mikä olisi oikea tie. Mielestäni on hyvä, että keskustelua käydään. Yhtä oleellista on se, että yhtä oikeaa vastausta ei ole. Keskustelu synnyttää uusia käsitteitä ja työtapa kehittyy. Miten näet oman roolisi tässä kehityksessä? Osallistun mielelläni hyvien koulutusten järjestämisiin. Näin ehkä syntyy uusia ammattilaisia, jotka osaavat ratkaisukeskeisen työtavan. Olen myös mielelläni mukana menetelmän tutkimisessa. Toimin tällä hetkellä EBTA:n puitteissa ratkaisukeskeisyyttä tutkivassa ryhmässä. Nykytilanteeseen voi tutustua EBTA:n kotisivuilla Luonnollisesti olen myös RATKESkuvioissa muiden mukana uusien asioiden kokeilijana. Olet nyt yhdistyksen virallisesti hyväksymä ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja. Mitä ajattelet saamastasi sertifikaatista? Sertifikaattiasia on hyvä juttu, koska se mahdollistaa hyviä koulutuksia ja näin saadaan ammattitaitoisia ihmisiä käyttämään ideoitaan. Muodolliset pätevyydet sisältävät kuitenkin riskin, että ratkaisukeskeinen liike jähmettyy ja menettää avoimuuttaan ja luomisvoimaansa. Jo tällä het-

6 6 kellä sitä uhrataan hieman. Millainen olisi hyvä tilanne tämän asian suhteen? Että meillä olisi itsenäisesti ja kriittisesti ajattelevia, ääneen puhuvia ammattilaisia. He olisivat valmiita ottamaan vaikutteita ja keskustelemaan asioista. Tämä tilanne on itse asiassa jo nyt lähes totta. Millainen on ammatillinen tulevaisuuden unelmasi? Olisin mukana kolmessa tai neljässä psykoterapiakoulutuksessa. Toivon myös, että syntyisi hyviä hankkeita, joiden myötä kehitetään työtapoja, joissa palvelun saajat ja tarjoajat toimisivat yhteistyössä. Peterin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: RATKAISUKESKEINEN HYPNOOSI -KOULUTUS ja Kohderyhmä: sosiaali-, terapia-alan ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut työssään rentoutustaitoja tarvitsevat ammatti-ihmiset Koulutuksen sisältö: I päivä Kontaktin luominen Milton H. Ericksonin kielimallit Ratkaisukeskeinen lähestymistapa Transsin mallittaminen II päivä Itserentoutus Hypnoosin perustekniikoita Monitasoinen kommunikaatio III päivä NLP ja hypnoosi Transsin merkit Käytännön harjoittelua IV päivä Tarinan käyttö Käytännön harjoittelua Kouluttajina toimivat: Pekka Aarninsalo LL, NLP-master, Matti Alpola KM, NLP-trainer ja Lauri Heikkilä FK, NLP-trainer 6 Koulutuksen hinta: 2000 mk+alv 22% Koulutuksen koko max. 20 henkeä Koulutusaika on Koulutettavilla suositellaan olevan esim. NLP-mastertutkinto tai yhden henkilön suositus kurssille. Koulutus tapahtuu Helsingin keskustassa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Matti Alpola p ,

7 7 Ilon kartta 1. Ota A4-kokoinen paperi ja taita sen pitkä sivu kolmioksi. Revi tai leikkaa ylimääräinen pois. 2. Taita edelleen pienemmäksi kolmioksi. 3. Taita edelleen pienemmäksi kolmioksi. 4. Aukaise paperi. Kuvittele paperin kuvaavan elämäsi kokonaisuutta ja kahdeksan eri sektorin sen eri osa-alueita. 5. Kirjoita jokaiseen kahdeksaan sektoriin yhden elämäsi osa-alueen nimi. 6. Kirjoita sektorien keskipisteeseen kolme kirjainta: I, L ja O. 7. Piirrä jokaiseen taitoksen kohtaan piste, joka kuvaa ilon tyytyväisyysarvoa esim. asteikolla Yhdistä pisteet viivalla, jolloin saat elämäsi ilon kartan. 9. Mieti, minkä karttasi sektorin toivoisit olevan toisin ja mitä asioita tekemällä saat tämän sektorin tavoittelemallesi tasolle. Näin saat pienin askelin ilonkarttasi entistäkin suuremmaksi ja loistavammaksi. 10. Mieti, millainen ilonkartta olisi kaikkien toiveittesi täyttymys. 11. Mitä pieniä askelia se sinulta edellyttäisi? Voit elävöittää karttaasi väreillä, pienillä kuvilla, sanoilla, lauseilla tai millä tahansa sinua innostavalla tavalla. Pidä karttasi mukanasi ja silmäile sitä ainakin aamulla ja illalla, mielellään päivänkin aikana. Taitettuna se kulkee helposti mukanasi. Tätä karttaa voit käyttää apuvälineenä minkä tahansa asian selventämisessä. Keskellä voi lukea esim. perhe, avioliitto, parisuhde, harrastukset, oma kehitys, terveys, kunto, koti tai jokin tunne tai arvo ; rakkaus, viha, suru, onni, pelko, vapaus, rauha. Keksi itse lisää ja selkeytä kartan avulla, mitä voisit tehdä toisin ko. asian hyväksi elämässäsi. Kartta auttaa sinua näkemään, että vaikka joku asia on huonosti niin samaan aikaan voi olla jopa seitsemän ko. asiaan kuuluvaa kohtaa kohtalaisessa tai jopa hyvässä kunnossa. Onnistumisen iloa karttasi kanssa ja innostusta ilon virtaan! Kartan laatija on varkautelainen ilon opas. P jouluaskartelua Ratkes-lehden lukijoille Tuula Laitinen

8 8 Ja alussa oli Unelma 8 - Ratkes-lehti vieraili 10- vuotiaan SPR:n Helsingin nuorten turvatalossa Timo Rytkönen Meitä oli useita, joilla oli yhteinen unelma. Halusimme tehdä työtä nuorten parissa uudella, innostuneella ja rohkealla tavalla. Etsimme ratkaisuja kohti uudenlaista lastensuojelua ja kriisityötä. Jotain kotona asumisen ja virallisen järjestelmän välimaastoon. Unelmissamme oli talo, jonne olisi helppo tulla - vieläpä ihan vapaaehtoisesti. Talo, jonne voisi tulla, kun tarvitsi apua kriiseihin tai joskus ihan vaan kattoa pään päälle. Yllä oleva sitaatti on turvatalon johtaja Merja Hakalan kirjoituksesta Unelma toteutui. Siinä hän kuvailee 10 vuoden takaisia ajatuksia, jolloin nuorten turvataloa oltiin perustamassa (SPR:n Helsingin nuorten turvatalon juhlajulkaisu Arjesta unelmiin. Toimittaneet Ilja Hakala ja Sampsa Huttunen).

9 9 Suomen Punaisen Ristin Helsingin nuorten turvatalo vietti vuotisjuhliaan Nynäsin kartanossa. Vieraiden kirjo kertoi tärkeän viestin turvatalon toiminnasta: kiinteitä yhteyksiä pidetään laajalle ja ansiota halutaan jakaa onnistuneesta työstä asiaan vaikuttaneiden kanssa. Juhlapuheessaan Ben Furman vaati tinkimättömään tyyliinsä kansallisen edun nimissä turvatalolaisilta vastausta kolmeen kysymykseen, jotka paljastaisivat heidän Salaisen Aseensa: 1) Jos pitää aloittaa jokin toiminta ja tarjota sille jotain mallia tai yhteistä ideologiaa, herättää se luonnollisesti vastustusta. Miten turvatalo on onnistunut tässä mahdottomassa tehtävässä ja pystynyt luomaan yhteisen kielen, toiminta-ajatuksen ja käytännön? 2) Erilaisia innostuneita kokeiluja on aina tehty, mutta usein ne jäävät 2-3 vuoden päiväperhoiksi. Mikä on salaisuutenne, kun vietätte jo 10-vuotisjuhlianne eli olette onnistuneet rakentamaan toimintaanne pitkäjänteisesti? 3) Edelliseen liittyen: miten olette yhä, leipiintymisen sijaan, innostuneita ja olette kyenneet jakamaan samaa innostusta sidosryhmienne, yhteistyötahojenne kanssa? Ratkes-lehti vieraili SPR:n Helsingin nuorten turvatalossa tutkiakseen, mitä siellä oikein tehdään ja löytääkseen joitain vastauksia Salaisen Aseen arvoitukseen. Työnäky Mennessäni tutustumaan turvataloon mietin, millaiseen kriisipesäkkeeseen tai teho-osastolle oikein tulen. Ennakko-odotukseni eivät kuitenkaan täyttyneet. Vastassa ei ollut kiireisiä ja stressaantuneita työntekijöitä, nuorten huolien raskauttamia raatajia, ei haistattelevia nuoria, ei yhtään keskisormen esittelijää, ei huutoa, rähinää, eikä kiireessä säntäileviä ihmisiä. Eikä rokki soinut. Ilmapiiri oli kodikkaan rauhallinen ja asiallinen. Muutama nuori oli lähdössä ulos asioilleen ja kysyi jotain työntekijältä. Jokunen työntekijä oli aamukahvilla keittiössä, joku keskusteli puhelimessa kokousajasta viranomaisten kanssa. Vierailijana tunsin oloni heti kotoisaksi istuutuessani olohuoneeseen keskustelemaan turvatalon työntekijöiden kanssa. Paikalla olivat Raila Frondén, Mika Hämäläinen, Pekka Larkka, Anne-Maria Pitkänen, Aapo Pääkkö, Kimmo Tapiala ja Monna Suomi. 10-vuotiaalta oli heti kysyttävä, mitä ajatuksia oli taloa perustettaessa. Ajatus, että tarjoaisimme vain nuorille ensiapua, yöpymispaikan ja muutaman neuvon ja ohjaisimme sitten eteenpäin, osoittautui heti alussa toimimattomaksi. Oli tarvetta työskennellä välittömästi nuorten kanssa ja tarjota intensiivisempää apua tässä ja nyt-tilanteissa. Lisäksi ideana oli luoda uutta, jotain jota ei vielä ollut olemassa. Työntekijät kokivat tärkeäksi reagoida ongelmiin jo niiden alkuvaiheessa. Lähdettiin luomaan nykyisin toimivaa mallia: nuoren kanssa tehdään yksilötyötä turvatalolla, toimitaan välittäjänä hänen ja perheen asioissa ja tehdään verkostotyötä eri viranomaisten ja auttajatahojen kanssa. Eri sidosryhmien kanssa alkoi kitkaton yhteistyö heti perustamisesta lähtien. Hämmästelimme, miten nopeasti esimerkiksi sairaaloista ohjattiin asiakkaita ja alettiin pyytää apua. Talo löysi helposti paikkansa kodin ja lastensuojelun välimaastossa ja nuoret kokivat, että tänne oli helppo tulla ja täällä sai kaipaamansa apua. Tavoitteena oli toimia ripeästi ja ennaltaehkäisevästi. Nuoren ihmisen elämässä pieni väärinkäsitys saattaa muodostua ratkaisevaksi tulevaisuuden

10 10 tarvittaessa eri perheenjäsenten kanssa voidaan keskustella erikseen. Työntekijöiden mielestä on tärkeää kuunnella kaikkia osapuolia. Turvatalossa kysytään aina aluksi nuorelta, perheenjäseniltä ja muilta yhteistyötahoilta: Kuinka voimme olla avuksi? Työntekijöillä ei ole valmiita vastauksia ja ratkaisuja; ne synnytetään yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Tällainen työtapa on osoittautunut tulokselliseksi: se purkaa mahdollisia ennakkoasenteita ja tarvetta puolustautua. Työskentelyssä nousevat valokeilaan tavoitteet ja ratkaisut, eivät ongelmat. Yhdessä luotuihin tavoitteisiin on helpompi sitoutua, jolloin voi olettaa niiden ohjaavan tulevaisuudessakin tekemistä. Nuorten yleisin tavoite on päästä takaisin omaan kotiin. Turvatalo pyrkii siihen, että nuori ja hänen perheensä saisivat eväikseen toimivia ratkaisuja, joita yhdessä luodaan. Ei niin että minä haluan tai sinun pitää, vaan että me yhdessä voimme. Avoimuus ja arvostavuus tarttuvat kannalta. Siksi pulmatilanteisiin on hyvä puuttua heti (Merja Hakala, Arjesta unelmiin ). Nuoret tulevat turvataloon monenlaisista tilanteista. Usein syynä ovat erilaiset ristiriidat kotona. Avun saamiseen voi riittää yksi puhelinsoitto, joku tarvitsee intensiivisempää asiansa käsittelyä. Kun nuori tulee taloomme, pyrimme olemaan joustavia; annamme hänelle aikaa miettiä ja toimimme tilanteiden mukaan. Talossa voi kuitenkin olla enintään n. kaksi viikkoa. Turvatalossa tehdään ratkaisukeskeistä perhe- ja verkostotyötä nuorta ja hänen perhettään kunnioittaen. Perheen omat voimavarat yritetään löytää omaan käyttöön. Ollessaan turvatalossa nuoren kanssa käydään tavoitekeskusteluja. Pohditaan yhdessä, mitä nuori haluaa ja perheen kanssa järjestetään neuvotteluja. Tilanteesta riippuen ollaan yhteydessä myös eri viranomaisiin ja tarpeen mukaan järjestetään yhteisneuvotteluja, joissa asioita selvitetään. Myös Me voimme Turvatalon työntekijät pitävät työssään seuraavia periaatteita tärkeinä: inhimillisyys, asiakkaan ja perheen oman kulttuurin kunnioittaminen sekä puolueettomuus. Miten nämä periaatteet näkyvät käytännössä? Nuori tulee taloon töihin.tänne ei tulla vain olemaan. Me vaadimme heiltä aina tosi paljon. Vaatimalla osoitamme vastuuta ja välittämistä. Tämä edellyttää kuitenkin työotetta, joka lähtee rakentavasta yhteistyöstä. Työntekijät eivät aseta tavoitteita; sen tekevät nuori itse ja hänen perheensä. Meidän tavoitteemme on saada perhe neuvottelemaan ja luomaan omat tavoitteensa. Vanhemmilta ja nuorilta kysytään joka käänteessä mitä nyt tehdään?, voiko näin tehdä?. Arvostava ja kysyvä työtapa vaikuttaa usein kaikkiin osapuoliin. Nuoren vanhemmat voivat esimerkiksi soittaa turvatalolle ja kysyä kotitilanteestaan: Mitä nyt tehdään, voiko näin tehdä? He alkavat vähitellen kysellä näin myös toisiltaan. Avoimuudella on ratkaiseva merkitys hyvän vuorovaikutuksen syntymisessä. Asioita ei sovita kenenkään selän takana ja salaisuuksia ei luoda. Vastuu päätöksistä ja elämästä pyritään aina palauttamaan sinne minne se kuuluu: nuorelle ja hänen perheelleen. Avoimmuus kasvattaa luottamusta. Per-

11 11 he voi ehkä ensimmäistä kertaa pysähtyä miettimään, millaista elämää itse haluan ja miten haluamme perheenä elää. Kunnioittava ja arvostava työote näkyy myös käytännössä. Kun tulin tänne töihin, hämmästyin kuinka normaalisti ja leppoisasti kaikki, niin nuoret kuin työntekijät, puhuivat toisilleen. Aiemmissa työpaikoissa olin tottunut toisenlaiseen menoon.täällä ei kukaan huuda tai haistattele toiselle. Puoluettomuuden periaate Työntekijöiden mielestä puolueettomuus liittyy olennaisesti kunnioittavaan ja arvostavaan työotteeseen. Se ei merkitse välinpitämätömyyttä tai tekemättämyyttä, vaan sitä että syyttelemättä etsitään ratkaisuja. Keskitytään siihen, mikä on perheen yhteinen käsitys hyvästä vuorovaikutuksesta tai tavasta toimia. Kuunnellaan kaikkia osapuolia ja heidän tarinoitaan. Keskeistä on turvallisten toimintatapojen löytäminen ja sen pohtiminen, miten ne otetaan käyttöön. Puolueettomuuden periaate turvaa tärkeimmän tavoitteen: asiat on selvitettävä, jotta päästään kaikkien kannalta turvallisiin ratkaisuihin. Myös työntekijät miettivät aina, ovatko he vakuuttuneita nuoren turvallisuudesta hänen lähtiessään talosta ja ovatko nuoren asettamat tavoitteet toteutuneet. Jos asioista ollaan epävarmoja, työtä pitää jatkaa. Vapaaehtoiset tuovat taloon toimintavireyttä. Heidän kauttaan työyhteisö kysyy ja arvottaa jokaista, yksinkertaistakin tekemistä:miksi näin tehdään? Tämä estää urautumista ja näin nähdään paremmin pientenkin asioiden arvo ja merkitys kokonaisuudelle. Mikä muu työyhteisössä pitää yllä intoa ja unelmaa? - kysymykseen tulee työntekijöiltä välittömästi vastauksia. Ensinnäkin kaikki periaatteet koskevat kaikkia, ei ole erityisryhmiä. Toiseksi huolehditaan jatkuvasti, ettei talossa ole liikaa sääntöjä eikä periaatteita. Lisäksi toimintaa määrittävien periaatteiden täytyy olla niin konkreettisia, että niistä voi johtaa käytännön toimia. Keskinäinen luottamus on työntekijöille tärkeä asia: toisen tekemiseen voi ihan oikeasti luottaa. Myös perusajatuksesta, miksi ollaan juuri täällä töissä, keskustellaan säännöllisesti. Periaatteita pitää elävöittää, sillä ne tuovat työhön arvokkuutta ja luovat pidemmälle meneviä päämääriä. Entä mikä työntekijöissä ylläpitää innostusta? Vastaukseksi tulee vaikuttava ja kadehdittava lista asi- Unelman ja innon lähde Turvatalon yksi mielenkiintoinen piirre on se, että illalla töissä on aina myös mukana vapaaehtoistyöntekijöitä. He ovat eri ikäisiä ja erilaisissa ammateissa työskenteleviä ihmisiä. Asetelmalla nähdään olevan monia tärkeitä puolia. Heidän mukanaan talon henkeen tulee normaaliutta ja kodikkuutta. Kun työntekijä keskustelee nuoren kanssa tavoitteista, voi vapaaehtoinen puolestaan kertoa hänelle arkisissa tilanteissa omista nuoruuden kokemuksistaan. Kokemuksia voidaan vertaille. Usein nuoret hämmästelevät, kun kuulevat, ettei vapaaehtoinen saa palkkaa työstään. Miksi sä sit tuut tänne? Et sä ookkaan täällä töissä? Onks tää niin tärkeetä? Se tuo luonnollisella tavalla nuorelle käsityksen tilanteen ja asioidensa tärkeydestä ja luo nuoren itsenäiselle pohdinnalle tarvittavaa kaikupohjaa.

12 12 oita: Täällä uskaltaa kokeilla yksikään päivä ei ole samanlainen (ei ole huonoja ja hyviä työntekijöitä, on joko toimiva tai vähemmän hyvin toimiva yhteisö, johon jokainen voi ja johon jokaisella on vastuu vaikuttaa) saa olla erilainen kaikilla on halu pitää yllä hyvää ilmapiiriä (sekään ei synny itsestään). Mitä vielä? Talossa vallitseva ilmapiiri lisää rohkeutta toimia, uskaltaa olla omimmillaan ja kokeilla hullujakin juttuja. Lisäksi mainitaan ehkä se vaikuttavin tekijä, jonka haastattelijakin on havainnut jo tullessaan turvataloon: huumorin käyttö. Sen avulla vaikeistakin asioista voi puhua ilman loukkaamisen pelkoa. Se on myös parasta työsuojelua kun käsitellään vaikeita asioita. Välittäen omille siiville Niille nuorille, joille ei ole mahdollista mennä takaisin kotiin, pyritään järjestämään paras mahdollinen paikka lastensuojelun palveluista. Helsingin turvatalolla on tukiasuntoja sellaisille itsenäistyville nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä lastensuojelun tukiasuntoihin eikä mennä takaisin kotiin. Tukiasuntoprojektin nimi on Itsenäiseen asumiseen. Jokaisen asuntoon tulevan nuoren kanssa tehdään yksilöllinen tuki- ja tulevaisuudensuunnitelma. Nuorta tavataan säännöllisesti. Perhettä tuetaan ylläpitämään vastuuta nuoresta tukiasuntoon muuton aikana. Itsenäisyys ja itsenäinen elämä ei saa merkitä välittämisen loppumista perheen taholta. Vain lähipiirin välittämisen kautta rakentuu nuorelle todellinen itsenäisyys. Tukiasunnoissa nuoret asuvat yhteisöllisesti. Yhteisöstä nuoret saavat arvokasta vertaistukea ja oppivat taitoja huomioida toista ja sopia vaikeistakin yhteisasumiseen liittyvistä asioista niin että kaikki voivat olla tyytyväisiä. Yhteisön toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota yhteisillä kokouksilla ja erilaisella yhteistoiminnalla. Syksyllä mm. mentiin yhdessä retkelle koskea laskemaan. Salaisuuden ratkaisu Haastattelun jälkeen mietin, mikä minuun teki tapaamisessa suurimman vaikutuksen. Löydän vastauksen helposti: työntekijöiden luoma välitön ja lämmintä huumoria täynnä oleva ilmapiiri. Ajattelen jopa, että jos olisin itse nuori, olisi mukavaa päästä tähän turvataloon asiakkaaksi. Sitten ryppyotsainen minä toteaa: ajattele vähän, nuorilla on ongelmia ja vaikeuksia, asiat solmussa, tuskaa ja ahdistusta. Ne pitää ottaa vakavasti. Huumorin ja vakavuuden välinen ristiriita mietityttää. Ehkä juuri siitä löytyy Helsingin nuorten turvatalon hengen ydin: hyvä työtapa ja ilmapiiri voi houkutella ihmisiä selvittämään asioita. Useinhan ajattelemme, että ongelmat pakottavat tekoihin. Salainen ase voikin olla se että luodaan tilanteita, joissa ratkaisut houkuttelevat vakavasti tavoittelemaan jotakin uutta. Suomen Punaisen Ristin nuorten turvataloja on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja aloitti turvatalo toimintansa myös Espoossa. * Turvataloihin voivat hakeutua kaikki alle 19-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat kriisitilanteissaan apua. * Toiminta perustuu ratkaisukeskeiseen perhe- ja verkostotyöhön. * Turvatalot päivystävät puhelimitse ympäri vuorokauden ja ovet ovat avoinna nuorille klo * Turvatalo tarjoaa paikan yöpyä tilapäisesti ja siellä autetaan nuorta selvittämään asioitaan eteenpäin yhteistyössä lähiverkoston kanssa. Monelle nuorelle se on ja on ollut tärkeä seisake pysähtyä miettimään asioitaan, levähtää ja aloittaa järjestämään elämäänsä tavoitteellisemmin.

13 RATKAISUKESKEISTÄ JATKOKOULUTUSTA KEVÄÄLLÄ 2001 Haluatko syventää taitojasi innostavan tiimin kanssa ja saada samalla ideoita ja apua omaan työhösi? Koulutuksemme toteutetaan opetuksellisena ryhmätyönohjauksena kevään 2001 aikana. Suuri osa koulutuksesta on suoraa työnohjausta. Opiskelemme osallistujien ja keskuksemme asiakkaita / työtilanteita hoitaen ja analysoiden. Käytössäsi on koko osaamisemme asiakastyöstä, kouluttamisesta, työnohjauksesta, työyhteisöjen kehittämisestä ja muista kehittämishankkeista. Aika: 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 25.4., klo Paikka. Eeri Partners Lyhytterapiakeskus Runeberginkatu 15 A 6. Osallistujat: 7-8 henkilöä, jotka työssään voivat soveltaa opiskeltavia asioita. Kouluttajat: Matti Alpola KM, nlp-trainer Antero Katajainen LL, nlp-master, Krisse Lipponen sos.psyk, Anneli Litovaara tth, työnohjaaja, nlp-trainer, Lauri Heikkilä FM, nlp-trainer, Peter Sundman sos.tt, kehittäjä. Hinta: 2500 mk (sis alv 22%). Ilmoittautumiset: Anneli Litovaara tai Krisse Lipponen mennessä. 13 K O U L U T U S T A Runeberginkatu 15 A 6, Helsinki puh/fax , Matti Alpola p Anneli Litovaara p Lauri Heikkilä p Riitta Huurros p Antero Katajainen p Peter Sundman p Krisse Lipponen p Ratkaisukeskeinen NLP -koulutus työterveyshuollon ammattilaisille koulutuksen tavoitteena on antaa lisää työvälineitä työterveyshuollon asiakastyöhön ja ammattilaisten oman jaksamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen. Koulutus toteutuu kolmena kuuden päivän jaksona, ja oikeuttaa NLP Practitioner todistukseen. Osallistujamäärä enintään 20 henkilöä. Koulutuspäivät ovat arkipäiviä. 1. JAKSO , 2.3., 28.3., ja JAKSO , 7.9., ja JAKSO keväällä 2002 Kouluttaja: Anneli Litovaara, Tth, kouluttaja, NLP Trainer Lisäksi muita kouluttajia Hinta: 6600 mk+ ALV22%, josta laskutetaan 4400 mk +ALV22% kurssin alkaessa ja loput 3.jakson alkuun mennessä v.2002 Paikka: Helsingin keskusta Tilaa esite! Ilmoittautuminen mennessä: tai p

14 14 NYT VOIN JATKAA : Wittgenstein ja kommunikaatio Totuus ei synny eikä sitä myöskään löydä yksittäisen ihmisen päästä; se syntyy dialogisessa vuorovaikutuksessa niiden ihmisten välille, jotka sitä etsivät (Bahtin, 1984, s.110). Aikuinen Wittgenstein Ihmiset tietävät, mitä tekevät; usein he myös tietävät, miksi he tekevät, mitä tekevät; mutta eivät tiedä, mitä tekemisistä seuraa (Foucault, kirjassa Dreyfus ja Rabinow, 1986, s.187).

15 15 JOHN SHOTTER Professori Department of Communication University of New Hampshire Durham, NH U.S.A Suomennos: TAPIO MALINEN Wittgenstein-sitaatit Heikki Nymanin suomennoksista. John Shotter Kieli ja kommunikaatio ovat jokseenkin kummallisia asioita: vaikka käytämme kieltä joka päivä ja useimmiten vältymme johtamasta toisiamme harhaan, emme silti pysty täsmällisesti selittämään, miten kieli toimii. Koemme kuitenkin, että sen luonne tai olemus ei ole meiltä kokonaan piilossa. Olemme tietoisia useista kielen olemusta kuvaavista vihjeistä, jotka odottavat vielä löytäjäänsä. Tästä johtuvat loppumattomat tutkimushankkeemme. Ristiriitaa, joka liittyy kielenkäytön sujuvaan arkeen ja vaikeuteen ilmaista sitä, mistä loppujen lopuksi on kyse, kuvataan Augustinuksen kuuluisassa kirjoituksessa: Mikä siis on aika? Jos kukaan ei kysy minulta, tiedän sen; jos haluan selittää sen kysyjälle, en tiedä sitä. Wittgenstein viittaa tähän sanontaan luonnehtiessaan omia, todella kummallisia kielen ja kommunikaation tutkimuksiaan (huomaat hetken päästä, miksi kutsun niitä todella kummallisiksi ). Hän toteaa, ettei niiden tarkoituksena ole jäljittää uusia tosiseikkoja. Tutkimuksellemme on pikemminkin olennaista, että emme pyri oppimaan sen avulla mitään uutta. Haluamme ymmärtää jotakin, mikä on jo avoinna silmiemme edessä. Tätä nimittäin emme näytä jossain mielessä ymmärtävän (1953, no.89). Tämän vuoksi, hän jatkaa emme saa esittää minkäänlaista teoriaa. Tarkasteluissamme ei saa olla mitään hypoteettista. Kaikki selittäminen on poistettava ja pelkän kuvaamisen on tultava sen sijaan (1953, no.109). Hänen mielestään mielipiteittemme hypoteettisuus merkitsee sitä, että viittaamme keksimiimme myyttisiin entiteetteihin - joita ei ole olemassa - koska emme kykene näkemään sitä, mikä tosiasiallisesti on silmiemme edessä eri puhetilanteissa. Toisaalla hän huomauttaa omasta filosofiastaan, joka pelkästään asettaa kaiken esiin, ei selitä mitään eikä tee mitään johtopäätöksiä : koska kaikki on avoinna esillä, ei ole mitään selitettävää. Meitä ei näet kiinnosta se, mikä on ehkä kätkettynä (1953, no.126). Miten lause pystyy esittämään jotakin? Etkö sitten tiedä? Sinulta ei ole kätketty mitään (1953, no.435). Häntä kiinnostaa toisin sanoen tietynlainen välitön selkeys, josta puuttuvat tuskalliset ristiriitaisuudet, joiden vuoksi teemme laittomia kysymyksiä (niin kuin Hertz asian ilmaisee). Minulle selkeys, selvyys ovat arvoja sinänsä. Minua ei kiinnosta rakentaminen niin paljon kuin se, että on selkeät näkemykset rakennusten perustuksista sanoo Wittgenstein (1980, s.7e). Se miksi hänen väitteensä ovat niin kummallisia niin kummallisia etten odota sinun ymmärtävän minua tai jos ymmärrät, uskovan minua tai jos uskot, pitävän sen seurauksista johtuu siitä etteivät ne ainoastaan kyseenalaista koko käsitystämme tiedon luonteesta, vaan paljasta-

16 6 16 vat myös sen, että petämme jatkuvasti itseämme. Tällä tarkoitan sitä ikään kuin ylläoleva ei jo riittäisi esimakuna tästä kummallisuudesta että koska ( hänen kaikkea muuta kuin käsittämätön väitteensä) mikään ei ole piilossa ja kaikki on nähtävissä, mitään teorioita ei tarvita vääristämään tosiasioita. Tähän hän lisää vielä seuraavat huomautukset: Mutta perustelemisella, todisteiden oikeaksi osoittamisella on päätepisteensä. Päätepisteenä ei ole kuitenkaan se, että välittömästi oivallamme tietyt lauseet tosiksi, eikä siis eräänlainen näkeminen, vaan päätepisteenä on toimintamme, joka on kielipelimme perustana (1969, no.204). Lisäksi, hän jatkaa sinun on pidettävä mielessä, että kielipeli on jotain perustelematonta. Ei järkevää (tai järjetöntä). Se on tässä kuten elämämme (1969, no. 559). Toisin sanoen puheemme olioista sinänsä perustuu siihen varmuuteen, joka meillä on puhuessamme ja toimiessamme keskinäisissä suhteissamme. Tämä ei ehkä ensi näkemältä vaikutakaan oudolta. Olemmehan yksimielisiä siitä, että kaikkia väitteitämme ja teorioitamme olevaisesta täytyy koetella käytännössä. Tämä ei kuitenkaan estä niitä, jotka ovat kiinnostuneita kielen ja kommunikaation tutkimuksesta, puhumasta täysin teoreettisesti ja etsimästä totuutta käytännöllisten suhteittemme, inhimillisen historiamme ja laitostemme tuolta puolen: erityisistä transsendenteista, metafyysisistä tai biologisista todellisuuksista, jotka piilevät ilmentymien takana sisäisissä kieliopeissa, säännöissä, käyttösopimuksissa jne. Mutta jos Wittgenstein on oikeassa ja mikään ei ole piilossa, niin kaikki nämä teoreettiset entiteetit tulevat tosiasioiden jäljessä ja vääristävät jopa silmiemme edessä olevan todellisuuden. Meidän tarvitsee oivaltaa, että olemme epäonnistuneet näkemään miten vaikeaa on huomata se, mikä on täysin silmiemme edessä! (1980, s.39). Avuksi Wittgenstein tarjoaa yksinkertaisesti tiettyjä puhetapoja, jotka kiinnittävät huomiomme ilmiöiden välisiin yhteyksiin, joita emme muuten näkisi. Näitä erityisiä puhetapoja hän kutsuu muistutuksiksi (1953, no.127). Joskus ne ovat niin yksikertaisia ja lyhyitä kuin älä ajattele, katso! (1953, no.66) (jos olet tottunut ajattelemaan, että kaikilla peleillä täytyy olla jotain yhteistä) tai niin kuin intialaisella matemaatikolla on tapana sanoa todistelun ratkaisevalla hetkellä Katso tätä! (1953, no.144) Wittgensteinin maailma: Nyt voin jatkaa Miten meidän tulisi suhtautua tällaisiin muistutuksiin? Mistä niiden on tarkoitus muistuttaa? Wittgensteinin viestiä on hyvin vaikea ymmärtää, vaikka kyse on filosofista, joka korostaa selkeyttä. Hän ei näytä puhuvan mistään suoraan, eikä mikään ole kiinteää tai lopullista. Hänelle on jopa vaikeaa ilmaista suoraan oma tarkoitusperänsä filosofina: Mikä on päämääräsi filosofiassa? hän kysyy itseltään, Osoittaa kärpäselle ulospääsy kärpäslasista (1953, no.309). Itse hän ei argumentoi voimakkaasti, tekee vain harvoja jos ollenkaan johtopäätöksiä, eikä esitä mitään teorioita tai malleja. Kuten olemme nähneet, hän soimaa näitä lähestymistapoja: niissä on jotain illusorista, joka vie todellisuuden tuolle puolen vääristäen sitä. Se mikä on silmiemme edessä on kuin kärpäselle avoin pullon suu jos vain näkisimme sen. Haluan väittää että todellisuus, jonka näkemisessä epäonnistumme ja joka on päivittäin silmiemme edessä, on eletyn elämämme käytännön todellisuus. Emme tiedä, miten näkisimme sen sellaisenaan, vääristelemättä sitä tai sanomatta jatkuvasti, että sen täytyy olla tietyn kaltainen. Mutta jos haluamme oivaltaa tämän ja sen miksi Wittgenstein puhuu niin kuin puhuu, tarvitsemme eräänlaisen linssin, jolla voimme katsoa häntä, sekä tietyn hermeneuttisen tavan, millä voimme lukea hänen kirjoituksiaan. Se voi löytyä seuraavanlaisista huomautuksista: Ymmärtäminen on sen tietämistä, miten jatkaa ja näin muodoin se on kyky: mutta ymmärrän ja voin jatkaa ovat lauseita, merkkejä (1980, I, no.875); Kysymys on tietyistä olosuhteista, jotka oikeuttavat minun sanomaan, että osaan jatkaa tai Filosofisella ongelmalla on kaava: En tiedä, miten jatkaa (1953, no.154). Tässä hän käsittelee käytännöllisesti asioita, joita me voisimme helposti kuvata teoreettisin termein. Miksi? Koska hän haluaa välttää sitä, mitä hän kutsuu ajattelun yleiseksi sairaudeksi. Tämän sairauden vuoksi etsimme aina (ja löydäm-

17 17 me) sitä, mitä voisi nimittää mielentilaksi, josta tekomme kumpuavat kuin säiliöstä ( 1965, s.143). Ja juuri tätä puhetta oliosta, jota emme eräässä mielessä voi osoittaa hän haluaa välttää. Tutkimuksissaan - vaikka on outoa sanoa näin - hän ei ole välttämättä kiinnostunut siitä, ymmärtävätkö ihmiset toisiaan, ovatko he samaa mieltä, kommunikoivatko keskenään (so. lähettäen viestejä toisilleen), keksivätkö ulkoisten olosuhteiden todellisen luonteen, tekevätkö välttämättä mitään, mikä on ihmisenä olemisen kannalta perustavaa. Hänen mielestään kommunikaatiota - erityisenä, mutta ei vielä täysin selitettynä prosessina ei voi pitää ihmisenä olemisen kannalta minään perustavaa laatua olevana asiana: Ei: ilman kieltä emme voisi viestiä toistemme kanssa mutta kyllä: ilman kieltä emme voi vaikuttaa muihin ihmisiin niinja-niin; emme voi rakentaa katuja ja koneita jne (1953, no.491). Hän on yksinkertaisesti kiinnostunut siitä, että voimme jatkaa toistemme kanssa, kokea toisemme vastuullisiksi. Hänelle riittää se, että reagoimme tai vastaamme toisillemme niin että voimme jatkaa suhteitamme. Kommunikoiminen (so. viestien lähettäminen), toistemme ymmärtäminen, taitava keskustelu jostain asiasta, irtautuminen kielipelistä keskustelemaan syntyneistä kontakteista ; kaikki nämä kyvyt ovat tai voivat olla myöhempää kehitystä. Wittgensteinia siis kiinnostaa - niin kuin minä asian näen - tutkia niitä alun perin ruumiillisia vasteita ja reaktioita, jotka yksinkertaisesti tekevät mahdollisiksi toinen toistemme käyttäytymistendenssien herkän seurannan tai käsittämisen ja ne käytännön olosuhteet, joissa voimme jatkaa toistemme kanssa. Sumu hälvenee, kun tutkimme kielen ilmiöitä sen alkeellisista käyttötavoista, joista voimme saada selkeän yleiskuvan sanojen tarkoituksesta ja toiminnasta (1953, no.5). Vaikka luulemme, että kommunikoimme toistemme kanssa melko hyvin ja että tiedemiehinä tehtävänämme on selvittää, miten sen teemme, niin - toistan vielä - Wittgenstein ei oleta ollenkaan asian olevan näin. Hän väittää, että johdamme toisiamme usein harhaan ja emme ymmärrä toinen toisiamme (Taylor, 1992). Hän on siis kiinnostunut löytämään sellaisia puhetapoja, joilla voimme välttää tällaiset sekaannukset ja väärinymmärrykset, mytologiat ja tyhjät teoriat. Filosofia on taistelua sitä vastaan, että kielemme välineet noituvat ymmärryksemme Wittgenstein lapsena (1953, no.109). Tämä projekti mielessään hän on kiinnostunut siitä ruumiillistuneesta tiedosta, jota ilmennämme elämämme enemmän tai vähemmän säännönmukaisissa sosiaalisissa toiminnoissa. Hänen mukaansa näissä toiminnoissa, elämässämme ja sen ympäristöissä ei ole löydettävissä yhtä ainoaa sääntöä. [Huomautus 1: Jopa Tractatuksessa (1988[1922]) hän vakuuttaa että ei ole mitään asioiden apriorista järjestystä (T:5.634); että koko modernin maailmankatsomuksen pohjana on harha, että niin sanotut luonnonlait olisivat luonnonilmiöiden selityksiä (T:6.371). Ja kirjassaan Filosofisia tutkimuksia hän kirjoittaa haluamme luoda järjestyksen tietoomme kielen käytöstä: järjestyksen määrätarkoitusta varten, yhden monista mahdollisista järjestyksistä ei yhtä nimenomaista järjestystä (FT: no.132), koska sellaista ei ole. Jos järjestyksiä

18 18 on, ovat ne meidän itsemme luomia ] Spontaanin, harkitsemattoman, tulkitsemattoman toimintamme monimutkaisuus paljastuisi meille selvemmin, mikäli tutkisimme joitain ruumiillisia, sosiaalisia aktiviteetteja kuten esim. kädenpuristusta tai tanssimista tai pallo- ja mailapelejä tai miten sisustamme huoneemme yhdessä toisten kanssa. Tapamme jatkaa toistemme kanssa järkevällä tavalla on perusluontoinen seikka, sillä sen jälkeen voimme saavuttaa kaikki muut tärkeinä pitämämme asiat mukaan lukien niiden teorioiden rakentamisen, joiden avulla selitämme asioiden luonnetta. Mutta miten toimimme, miten sosiaalisesti konstruoimme tai kehitämme erilaisia mahdollisia, puheeseen kietoutuneita tapoja jatkaa toistemme kanssa no, sitä joudumme itse kukin harjoittelemaan. Meidän ei kuitenkaan tarvitse löytää jo olemassa olevia sosiaalisten suhteiden lakeja, jotka olisivat piilossa ja joille alistaisimme itsemme. Kielen keksiminen voisi merkitä täsmätarkoitusta palvelevan kojeen keksimistä luonnonlakien perusteella (tai yhtäpitävästi niiden kanssa); mutta sillä on myös toinen mieli, joka on analoginen sille, jossa puhumme pelin keksimisestä (1953, no.492). Jos tämä on Wittgensteinin projekti yritys suunnata katse arkitilanteissamme sanojen ruumiilliseen käyttöön on meidän huomioitava muutama tärkeä seikka tässä toiminnassa. Piirteitä jatkamistapojemme perustasta Tämä jatkamistoiminta on sinällään epävakaista ja häilyvää; se osoittaa niin sanoaksemme kohti ylenmääräisiä mahdollisuuksia; se on leikkisää ja asianmukaista valmistautumista pelien pelaamiseen (Shotter, 1973). Se näyttää luovan perustan sekä täsmällisimmille että epämääräisimmille puhetavoillemme. Se vaikuttaa olevan ehtymätön uusien mahdollisuuksien lähde ja kaikki yritykset antaa sille lopullinen ilmaisu näyttävät epäonnistuvan. Itse asiassa näin on oltavakin, sillä jatkaminen ihmisten parissa on - kuten elämä itsekin - loputon prosessi. Teemme jatkuvasti asioita niin sanoakseni elämän virrasta käsin. Joten vaikka kehittäisimme tekemisistämme kaikenlaisia teorioita idealistisia, materialistisia, konstruktionistisia, realistisia, intentionalistisia jne. mikään niistä ei milloinkaan selitä sitä, mitä itse asiassa teemme, kun yksinkertaisesti jatkamme toistemme kanssa. Jokainen tällainen teoria kehkeytyy, saa mielekkyytensä ja sovellutuksensa sosiaalisen elämän jatkuvasta virrasta. Näillä teorioilla ei kuitenkaan voida kuvata itse virtaa. Joten yritys palauttaa tämä ruumiillinen, keskinäisissä toimissamme käyttämämme puhetapa yksilön pään sisällä olevaksi tiedoksi tai teoriaksi, johtaa joko loputtomiin tulkintoihin tai geometrisesti laajeneviin, yhteyksissään ilmeneviin yksityiskohtien kuvauksiin. Sillä tapamme käyttää sanoja, kun teemme mitä teemme, ovat lukemattomat (1953, no.23). Ei ole olemassa mitään yksittäistä, periaatteellista tapaa, miten meidän pitäisi puhua. Se, miten kuvaamme sitä, mitä teemme kun olemme sanoin suhteissa toinen toisiimme ja ympäristöömme se riippuu myös meistä. Joten vaikka loisimme teorioita, lakeja, periaatteita, propositioita, uskomuksia, ideoita, sääntöjä, sopimuksia jne. ja uskoisimme toimivamme näiden sisäisten säännösten mukaisesti ikään kuin toimintamme riippuisi niistä Wittgenstein väittäisi kuitenkin, että puheemme merkitys syntyy olemassa olevista puhekäytännöistä. Nämä käytännöt eivät myöskään voi viitata mihinkään sisäisiin olioihin. Parhaimmillaan voisimme puhua runollisesta toiminnasta, joka yhäti uudestaan vie huomiomme niihin puhetilanteiden piirteisiin, joita emme muuten huomaisi. Kun filosofit käyttävät jotakin sanaa tieto, oleminen, olio, minuus, lause, nimi ja yrittävät käsittää asioiden olemuksen, meidän on aina kysyttävä itseltämme: käytetäänkö tätä sanaa sitten siinä kielessä, jossa sen kotipaikka on, todella koskaan tällä tavalla? Me palautamme sanat niiden metafyysisestä käytöstä takaisin niiden jokapäiväiseen käyttötapaan (1953, no.116). Meidän on tutkittava näiden abstraktien

19 termien erilaisia, yksittäisiä ja tosiasiallisia käyttötapoja eri käytännön tilanteissa. Wittgenstein kiinnittää huomiomme siihen laajuuteen ja voimaan, mikä arkielämämme itsestään selvillä taustatoiminnoilla on, kun ruumiillisina olentoina reagoimme ihmisiin ympärillämme. Nämä toiminnot ovat itsestäänselviä me vain teemme niitä sillä ne ovat kasvumme myötä omaksuttua sosiaalista elämää. Olen kutsunut niitä toisaalla yhteistoiminnaksi (Shotter, 1980, 1984, 1993). Tässä yhteydessä voimme nimittää niitä toiminnoiksi, jotka kertovat, miten vastaamme toisillemme, miten jatkamme toistemme kanssa. Ne eivät synny sisäisistä tarpeistamme ja suunnitelmistamme, vaan siitä että joudumme sovittamaan tekemisemme olosuhteiden mukaisesti. Niitä ei voi täydellisesti käsittää ja vaikka niiden aikana vaikutammekin koko ajan toisiimme, itse tekeminen on ennustamatonta ja määrittelemätöntä. Näiden dialogisten toimintatapojen luonne hämärtyy osaksi siksi, että tiedemiehinä ajattelemme älyllisen toiminnan olevan ikään kuin malli kaikesta normaalista tekemisestä ja osaksi siksi että Wittgensteinkin tutkii usein sitä, mikä näyttää ihmisen älylliseltä toiminnalta esim. lukusarjojen jatkumista tai filosofien teoretisointia. Spontaanin, harkitsemattoman, tulkitsemattoman toimintamme monimutkaisuus paljastuisi meille selvemmin, mikäli tutkisimme joitain ruumiillisia, sosiaalisia aktiviteetteja kuten esim. kädenpuristusta tai tanssimista tai pallo- ja mailapelejä tai miten sisustamme huoneemme yhdessä toisten kanssa. [Huomautus 2: Helen Keller (joka oli sekä sokea että kuuromykkä) puhuu siitä, miten hän kykeni tunnistamaan ihmisen kädenpuristuksesta parikin vuotta ensimmäisen tapaamisen jälkeen.] Sääntöjen seuraaminen Puhun näistä asioista, sillä keskeistä Wittgensteinin tutkimuksissa on havainto säännön seuraamisesta. Hänen mielestään emme ainoastaan seuraa sääntöä, vaan emme voi olla sanomatta jotakin (1953, no.299) tietyissä tilanteissa. Kyseisillä säännöillä on outo voima: joissain tilanteissa ne voivat noitua meidät. Wittgensteinin ajatuksia säännöistä ei ole kuitenkaan helppoa seurata. Näyttää siltä, että joissain määrätyissä institutionalisoiduissa tilanteissa seuraamme kiinteää, ensisijaista sääntöä. Näissä tapauksissa tuo yleinen sääntö ikään kuin määrittää ko. tekemisen. Joissain tilanteissa taas mitään kiinteää, ensisijaista, ulkoista sääntöä ei ole. Sisäinen varmuus siitä, että tehdään oikein syntyy spontaaneissa arkipäivän hetkissä itse tekemisestä. Se on ikään kuin jonkin vielä ilmaisemattoman käytännöllistä ymmärtämistä itse tekemisen aikana. Vaikka sanommekin noudattavamme sääntöjä, niin itse asiassa sisäinen tieto, joka ohjaa toimintaamme ko. tilanteissa ylittää huimasti kaikki säännöt: Mutta miten jokin sääntö voi opettaa minulle, mitä minun on tehtävä tässä kohdassa? Mitä ikinä teenkin, se voidaan yhdistää jonkin tulkinnan avulla sääntöön 19 Ei, meidän ei pitäisi sanoa näin, vaan: jokainen tulkinta on yhdessä tulkittujen asioiden kanssa ilmassa eikä voi antaa näille mitään tukea. Pelkät tulkinnat eivät määrää merkitystä (1953, no.198). Se, että joku uskoo seuraavansa sääntöä, ei ole säännön seuraamista. (1953, no. 202). Sillä säännön seuraaminen on käytäntöä (1953, no.202). Tekemisteni perusteleminen ei riitä, sillä perusteeni loppuvat pian. Ja sen jälkeen tulen toimimaan ilman perusteita (1953, no.211). Miten voin seurata sääntöä? ellei tämä ole syitä koskeva kysymys, se on kysymys, joka koskee oikeutusta, että toimin säännön mukaan tällä tavalla. Jos olen tyhjentänyt perustelut, olen päätynyt kovaan kalliopohjaan ja lapioni taipuu taaksepäin. Olen taipuvainen silloin sanomaan: juuri näin toimin (1953, no.219). Käytännössä asia on kaikessa yksinkertaisuudessaan juuri näin. Sitä ei voi selittää sen pitemmälle, paitsi turvautumalla jälleen käytäntöön. Aiemmin mainituissa arkipäivän tilanteissa sisäinen, muuttuva tuntomme kertoo hetki hetkeltä, 19

20 20 olemmeko oikeilla jäljillä. Ikään kuin itse tilanne vaikuttaisi kolmantena osapuolena näyttämöllä, joka Bahtinin sanoin toimii tapahtumien todistajana ja tuomarina (1986, S.137). Näissä yhteisissä, interaktiivisissa hetkissä mukanaolijat tietävät ikään kuin ruumiillisesti kokeneensa tilanteen toisten kanssa. Sääntöjen so. tilanteeseen sisältyvien vaatimusten seuraaminen ei ole tässä tapauksessa älyllinen prosessi. Tosiaankin Säännöstä ei ole mitään hyötyä. Se ei selitä mitään, vaan se tulee itse selitetyksi (1981, no.302). Tässä yhteydessä tunnemme usein kiusausta viitata ihmisen sisäisiin, mystisiin prosesseihin esim. hän ymmärtää säännön intuitiivisesti. Mutta yhtä hyvin voimme sanoa, että hän tietää, miten jatkaa ; hän on oppinut tämän. Toimimme implisiittisesti ikään kuin tekomme liittyisivät tapaamme olla maailmassa. Emme toimi tietyllä tavalla, koska meitä on kehotettu tekemään niin, vaan koska tekomme ovat sen meille opettaneet. Tehtävänämme on siis yrittää saattaa sanoiksi, kielellistää ilmaisematonta, ruumiillista, joka tulee esille tavoissamme jatkaa toistemme kanssa. 20 Johtopäätöksiä Tarkoitukseni on ollut kiinnittää huomiota niihin puhehetkiin, jolloin voimme tavallisina ihmisinä osallistua oman todellisuutemme luomiseen. Näillä hetkillä on meille suuri merkitys, koska niissä syntyy omaa elämäämme. Käsitellessämme sellaisia asioista kuin puhe, kieli, ajatus, havainto, yksilö, minä, identiteetti, valta, yhteiskunta on hyvin helppoa ajatella, että ne ovat olemassa olevia asioita ja kun teemme tutkimussuunnitelmia, tietäisimme jo tarkkaan, mitä tutkimme. On vaikea käsittää, että tämänkaltaiset oliot eivät olisikaan tuolla ulkona maailmassa alkuperäisessä, naturalistisessa muodossaan odottamassa vain tutkimustamme. Emme tule ajatelleeksi, että yhteys näihin olioihin on mahdollista vain ennaltasovitun, sisäisesti järjestyneen kielipelin puitteissa. Ja että tämä peli on muotoutunut etuoikeutetun ryhmän - meidän arvojemme ja mieltymystemme mukaisesti. Mielestämme etsimme vain yksinkertaisesti totuutta. Emme ole tietoisia pyrkimyksestämme hallita menetelmillämme tutkimuskohdetta. Tästä peruspyrkimyksestä Descartes on sanonut : oikealla menetelmällä voisimme olla Luonnon valtiaita ja hallitsijoita. Vielä vähemmän tiedostamme sitä, miten puheemme näistä entiteeteistä voi hyvän tieteisromaanin tapaan luoda kuvitelman niiden todellisuudesta. Meistä on epätavallista ajatella, että edellä mainitut käsitteet ovat olemukseltaan kiistanalaisia käsitteitä (Gallie, 1962), joilla on monia mahdollisia merkityksiä ja että niiden lopullinen mielekkyys syntyy aina keskustelukäytännöissä. Arvostamme sitä, että työssämme meidän täytyisi katsoa ilmiöiden läpi. Tutkimuksemme ei kuitenkaan kohdistu ilmiöihin, vaan kuten voisi sanoa ilmiöiden mahdollisuuksiin (1953, no.90). Juuri tämä vastakkainasettelu tekee Wittgensteinin työn niin merkittäväksi. Sillä jos tutkimme puhekäytännöissä piileviä erilaisia mahdollisuuksia jatkaa toistemme kanssa, voimme myös havaita, miten luomme niitä koko ajan lisää. Esimerkiksi kun miellämme ymmärtämisen käytännölliseksi, sosiaaliseksi ilmiöksi, joka kertoo ihmisille miten jatkaa toisten kanssa ei päässä tapahtuvaksi sisäiseksi prosessiksi ihmiset voivat ymmärtää toisiaan uudella tavalla. Tällaista epämääräistä ja sokeaa työskentelytapaa, jota Wittgenstein suosittelee, meidän on kuitenkin vaikea kuvitella ja sietää. Mutta tuodessaan tekemistemme sekavat yksityiskohdat havaittavaksemme hän haluaa muistuttaa, että kaikki ymmärtämiseemme liittyvä on jo itse asiassa meille tuttua. Anna sanojen käytön opettaa sinulle niiden merkitys (1953, s.220e). Meidän on jatkuvasti löydettävä sanojen merkitykset joko niiden uusista tai vanhoista käyttötavoista. Joskus näyttää siltä, että tietyt käyttötavat olisivat kiinteitä ja lopullisia. Tämän olemme itse aiheuttaneet ja juuri tässä toimii valta ja politiikka. Mahdollisuudet löytää vanhoille sanoille uusissa olosuhteissa tuoreita merkityksiä ovat kuitenkin loputtomat. Kyse on kyvystämme tuoda esiin uutta elämää, uusia ihmisten välisiä maailmoja ja tapoja olla. Pakkomielteemme puhua teoreettisesti hämärtää käytännössä dialogista puhetta.

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Suunnittelu on toivon järjestämistä

Suunnittelu on toivon järjestämistä Suunnittelu on toivon järjestämistä John Forester haastattelussa Perheeni oli paennut Wienistä, koska he olivat juutalaisia. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin enkä aikonut kuluttaa elämääni pommien tekemiseen,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot