MINUN OPISKELUKANSIONI. omakuvasi. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINUN OPISKELUKANSIONI. omakuvasi. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen"

Transkriptio

1 MINUN OPISKELUKANSIONI LAITA LaitaTÄHÄN tähän OMA omakuvasi kuvasi Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen

2 Minun opiskelukansioni Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tekijät Sanna Turakka Merja Hyytiäinen The Picture Communication Symbols by DynaVox Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. DynaVox Mayer-Johnson 2100 Wharton Street Suite 400 Pittsburgh, PA USA Phone: Fax: Web site: Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Juvenes Print Oy Tampere 2011 ISBN (PDF) 2. uudistettu painos VAVA II

3 MINUN OPISKELUKANSIONI -materiaalia voi tilata osoitteesta: tai Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate PL Joensuu Minun opiskelukansioni -materiaali on ladattavissa ilmaiseksi pdfmuodossa osoitteessa Tämä materiaali on tuotettu osana Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen -hanketta (VAVA II, ). Hanketta rahoittavat Itä-Suomen ELY-keskukset ja Euroopan sosiaalirahasto ja sitä hallinnoi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Muita VAVA II -hankkeessa tuotettuja materiaaleja: Arkielämäntaitoni (kansio) Arkis (vihko) Arviointiohje ja lomakkeen käyttö (vihko) Astianpesukoneen käyttöohje (vihko tai laminoidut ohjekuvat) ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus (2 kansiota) Harkis (vihko) Koulusta työhön. Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani (2. uudistettu painos) Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita (2 kansiota) MOKKI Minun Oma KalenteriKIrjani (kierrevihko, 2. uudistettu versio) Osaamispassi (moniste) Tunnetaitopeli (lautapeli) Työhis (vihko) Työn monet polut (DVD ja opasvihko) Valmentavaa koulutusta etäopetuksena (vihko) Lisätietoa muusta materiaalista: VAVA II

4 SISÄLLYS OPETTAJAN JA OHJAAJAN OPAS MINÄ-SIVUT 1. PÄIVÄNAVAUS JA PÄIVÄOHJELMA 2. VIIKKOSUUNNITELMAT JA TIEDOTUS kalenteri: viikonpäivä ja sää Viikonpäivähyrrän valmistusohjeet kalenteri: vuosi, vuodenaika, kuukausi ja päivämäärä kalenteripohjia Vuodenaika- ja kuukausikuvia ensin Sitten -pohja toimintojen jäsentämiseen päiväohjelmapohjat opiskelupäiville Viikkosuunnitelmapohja Viikkotiedotepohja 3. PÄIVÄKIRJA opiskelijan päiväkirjakaavake ohjaajan päiväkirjakaavake 4. OPISKELUVALMIUDET Yksilöllinen suunnitelma aakkostaulu Valmistusohjeet Ensin Sitten -korttiin 5. ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Yksilöllinen suunnitelma Minun sosiaaliset tarinani

5 6. ARKIELÄMÄNTAIDOT, ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Yksilöllinen suunnitelma 7. LIIKUNTA, MOTORISET TAIDOT JA TERVEYSTIETO Yksilöllinen suunnitelma 8. VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI Yksilöllinen suunnitelma Vapaa-ajan valintataulu 9. TYÖELÄMÄVALMIUDET Yksilöllinen suunnitelma 10. ARVIOINTI Tehtäväohjepohja Tehtävien arviointilomakkeita opiskelijan itsearviointilomakkeita opas arviointiin 11.

6 La Casina 2. Jukka-Pekka Levy OPETTAJAN JA OHJAAJAN OPAS VAVA II Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa

7 MINUN OPISKELUKANSIONI Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa Minun opiskelukansioni -materiaalipaketti on kehitetty Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten hallinnoimassa Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen (VAVA II) -hankkeessa. Kansion alkuperäinen versio perustuu Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen (VAVA) -hankkeen aikana saatuihin kokemuksiin toisen asteen valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen etäopetuksen pilottikokeilusta. Materiaalin tarkoituksena on tarjota malleja ja ohjata opettajan työtä toisen asteen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja materiaalien keräämisessä. Lisäksi se jäsentää toisen asteen opiskelijan ja häntä opiskelussaan ohjaavien henkilöiden opiskelupäivien toimintaa ja materiaaleja. Materiaali on erityisesti suunniteltu jäsentämään opiskelua ja ohjausta tilanteissa, joissa opetus tapahtuu etäopetuksena pääosin ohjaajan toteuttamana ja opettajan suunnittelemana. Materiaali soveltuu kuitenkin myös luokka- ja ryhmämuotoiseen opiskeluun. Kansio sisältää ideoita, esimerkkejä ja erilaisia arviointikaavakkeita opiskelijalle ja tämän kanssa työskenteleville henkilöille. Materiaali löytyy sähköisenä VAVA II -hankkeen verkkosivuilta, josta sivuja voi tulostaa tarvittavan määrän. Kansion sivuja voi myös kopioida. Minun opiskelukansioni -materiaali jakaantuu 11 osioon, joiden sivut on erotettu toisistaan värein. Näiden lisäksi kansion alussa on lyhyt Minä -osio opiskelijan tärkeistä tiedoista. Kansiossa on ideoita ja ohjeita opetusta suunnittelevalle opettajalle, mutta sen käyttötarkoitus on ensisijaisesti toimia opiskelijan opiskelua ohjaavana kansiona. Ylimääräiset lomakkeet ja sivut sekä Opettajan ja ohjaajan opas on tarkoitus ottaa erilleen ennen kansion luovuttamista opiskelijalle. Opettaja ja ohjaaja valitsevat opetusta suunnitellessaan ne sivut, joita kulloinkin tarvitaan. Kansiota voi käyttää rinnakkain muun VAVA II -hankkeessa tuotetun materiaalin kanssa ja kansioiden materiaaleja voi halutessaan yhdistellä.

8 Kirjallisuusvinkkejä opetuksen suunnittelun tueksi: Attwood, T Aspergerin oireyhtymä. Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Haukkarannan koulu. Hiltunen, V., Hyytiäinen, M., Lindroos, S. & Matero, M Ohjaan ja avustan. Koulunkäyntiavustajan käsikirja. WSOY. Hyytiäinen, M., Kokko, L., Mäki, M., Pietiläinen, E. & Virtanen, P Vaikeavammaisten oppilaiden opetus. Esiopetuksesta peruskoulun päättymiseen. Kehitysvammaliitto ry. Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) HOJKS II Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus. Kerola (toim.) Struktuuria opetukseen. Selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjänä. PS-kustannus. Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus. Mesibov, G., Schopler, E., Schaffer, B. & Landrus, R Toimintojen arviointimenetelmä nuoruus- ja aikuisikäisiä varten (AAPEP) (TEACCH IV). Kehitysvammaliitto ry. Ojanen, M. & Seppälä, H PSYTO psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikko. Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö KOTU. Pulli, T., Launonen, K. & Saarela, M AURA. Yhteisön ja sen autistisen jäsenen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseen. Avainsäätiö ja Pääjärven kuntayhtymä. Von Tetzchner, S. & Martinsen, H Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Kehitysvammaliitto ry. Helsinki.

9 MINÄ-SIVUT Minun opiskelukansioni Minä-sivut sijaitsevat erillisenä vihkosena kansion alussa. Opiskelija täyttää yhdessä ohjaajan tai opettajan kanssa vuorovaikutuksessa sivuihin perustietoja itsestään, opiskelupaikastaan, hänelle tärkeistä ihmisistä ja arjessa tärkeistä asioista. Minä-sivuja voi täyttää myös kuvallisesti liittämällä siihen valokuvia tai esimerkiksi lehdistä leikattuja kuvia. Sivujen täyttäminen aloitetaan heti lukuvuoden alussa ja niihin sisällytetään tarvittavat yhteystiedot oppilaitoksen henkilökunnasta, opiskelijan perheestä ja lähihenkilöistä sekä muista opiskelijan kanssa työskentelevistä henkilöistä (esimerkiksi kuljetuspalvelut ja terapeutit). Minä-sivuista löytyvät Tietoja minusta - sekä Muuta tärkeää osio, joihin tiivistetään Portti-kirjatyyppisesti asioita, jotka on tärkeä huomioida opiskelijan arjessa (esimerkiksi kommunikaatio, ruoka- ja allergia-asiat, opiskelijalle haastavat tilanteet ja kuinka niiden kohtaaminen on helpompaa). Erittäin tärkeää on, että kansiota täytetään vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa ja asiat kirjataan siihen rakentavasti, ei leimaavasti. Kansio on ensisijaisesti opiskelijan oma työväline, joten hänellä itsellään on oltava mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia tietoja siihen kirjataan.

10 PÄIVÄNAVAUS JA PÄIVÄINFO Opiskelukansion päivänavausosiossa on valmiita pohjia ajan ja päiväohjelmien jäsentämistä varten. Kuvia varten pohjiin kiinnitetään tarranauhat tai sinitarraa. Opetusta suunnitteleva opettaja tai ohjaaja voi päivänavauksia varten tulostaa ja laminoida opiskelijalle valokuvia, PCS-kuvia tai piirroksia säätiloista, vuodenajoista ja kuukausista. Kansiossa on valmiina muutamia kuvia sekä viikonpäivähyrrä päivänavauksia varten. Osio sisältää myös värillisiä kalenteripohjia, joihin lisätään numerot käsin. Kalenteripohja vaihdetaan kuukausittain sille varattuun kohtaan päivänavauspohjassa. Päiväohjelmien jäsentämistä varten on jokaiselle opiskelupäivälle varattu kaksipuoleinen päiväohjelmapohja. Tämän lisäksi kansioon on hyvä varata jokaisen päiväohjelmapohjan yhteyteen esim. muovitasku, jossa kyseisen päivän kuvat voi säilyttää. Lauantai ja sunnuntai on yhdistetty yhdelle päiväohjelmapohjalle. Valmiisiin pohjiin kiinnitetään kuvia varten tarranauhat tai sinitarraa. Päivänavauspohjat voi halutessaan irrottaa kansiosta ja asettaa seinälle tai opiskelupöydälle, jossa ne ovat paremmin näkyvissä päivän aikana. Kaksipuoleiseen päiväohjelmapohjaan voi halutessaan toiselle puolelle koota aamupäivän ja toiselle iltapäivän ohjelman. Ensin-Sitten -kortti toimii apuna toimintojen jäsentämisessä. Opiskelija voi itse tai ohjaajan tuella siirtää kuvia päiväjärjestyksestä korttiin. Tämä auttaa selkeyttämään opiskelupäivää ja tuo samalla toiminnallisuutta eri toimintojen väliin. Kortti toimii myös motivoivana sopimuksena haastavissa tilanteissa. Tällöin sitten -kohtaan valitaan yhdessä jokin sellainen asia, joka motivoi tekemään ensin-kohdan toiminnot. Kuvat kiinnitetään korttiin tarranauhan tai sinitarran avulla. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

11 VIIKKOSUUNNITELMAT JA TIEDOTUS Alustavat viikkosuunnitelmat laaditaan etukäteen esimerkiksi lukukaudeksi kerrallaan etenkin opetuksen toteutuessa etäopetuksena. Tämä yhdistää opiskelijan arjen toimintoja osaksi koulutus- ja kuntoutusprosessia sekä helpottaa ajan ja toimintojen jäsentämistä. Lisäksi valmiit viikkosuunnitelmat selkeyttävät käytännön järjestelyiden tekemistä kuten kuljetus-palveluiden tilaaminen, työvuorolistojen teko sekä materiaalien hankinta. Näin koulutus parhaalla mahdollisella tukee opiskelijan integroitumista omaan yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Etäopiskelijan viikkosuunnitelmiin sisällytetään opiskelijan normaaleita päivärutiineja, yksikössä tapahtuvia ryhmätoimintoja sekä yksilökohtaisesti terapiat tai päivätoimintaa. Opiskelupäivien suunnittelussa huomioidaan sekä opiskelijan vahvuudet että harjoiteltavat asiat. Opiskelun suunnittelussa tehdään luonnollisesti yhteistyötä opiskelijan, hänen perheensä ja lähihenkilöidensä kanssa. Tiedonkulku opiskelijan tärkeistä asioista helpottaa kaikkia osapuolia työskentelemään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelukansion tiedotusosioon kerätään opiskelupäivien ja kodin kuulumisia reissuvihko -tyyppisesti. Tietoa opiskelun etenemisestä kerätään kuvallisesti ja kirjoitettuna esimerkiksi viikkotiedotteiden muodossa. Viikkotiedote-pohjia on mahdollista täyttää niin kirjoittamalla, kuin lisäämällä valokuvia tai muita kuvia. Kuvia tiedotteisiin voi lisätä myös liimaamalla. Kansiossa on valmiita pohjia viikkotiedotteen laatimista varten, mutta tiedote on mahdollista laatia myös vapaamuotoisesti tietokoneella kirjoittamalla ja liimaamalla paperille viikon kuulumisia. Kun viikkotiedotteet laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa, pystytään samalla arvioimaan yhdessä kuluneen viikon toimintoja. Tiedotteiden avulla opiskelijan ja hänen lähihenkilönsä on mahdollista palata myöhemmin muistelemaan opiskeluvuoden asioita, jolloin kuvat helpottavat asioista keskustelua. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

12 ESIMERKKI VIIKKOTIEDOTTEESTA Toukokuun terveiset täältä Kaprakasta. Takana on lyhyt kouluviikko. Maanantaina meillä oli retkipäivä Ilomantsiin. Kävimme lähimmäispalvelukeskus Iljalassa ruokailemassa. Ruoka oli hyvää ja tarjoilu pelasi. Meitä oli todella odotettu vieraiksi Iljalaan. Iljalasta läksimme Nukke- ja nalletalon avajaisiin. Käynti sujui hienosti, vaikka tilat kävivätkin pieniksi, koska avajaisissa oli paljon muitakin vieraita meidän lisäksemme. Tilaisuudessa isä Ioannis Lampropoulos piti kiitosrukoushetken ja Ritva Korhonen kertoi hieman talon taustasta ja toiminnan historiasta. Sen jälkeen oli vuorossa Päivi Karhu-Sormusen nukkeimprovisaatio ja kahvitarjoilu. Nukketalosta läksimme Pääskynpesään, jossa kirjoitimme päiväkirjat ja nautimme välipalaa. Lopuksi kiersimme vähän Ilomantsin keskustassa ja katselimme paikkoja. Nyt onkin sitten pitkä viikonloppu vapaata. Maanantaina lähdemme luokkaretkelle Lieksaan. Olemme reissussa yötä. Lähtö maanantaina 9.30 ja paluu koululle tiistaina kello Meille on varattu kaksi mökkiä Vuonislahdesta. Retken aikana käymme Pikku Kilin eläinpuistossa, ruokailemme Vuonislahdessa, ulkoilemme ja vietämme yhteistä aikaa saunoen ja seurustellen. Mukaan tarvitaan henkilökohtaiset lääkkeet, säänmukainen vaatetus, hygieniatarvikkeet ja vähän rahaa omiin ostoksiin. Ja reppuun paljon mukavaa retkimieltä. Mukavaa viikonloppua toivoen Liisa, Paula, Tuija, Heini, Kirsi ja Merja Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

13 PÄIVÄKIRJA Opiskelupäivien päätteeksi opiskelija täyttää ohjaajan kanssa päiväkirjalomakkeen, jonka avulla palautetaan mieleen päivän toimintoja ja arvioidaan päivän sujumista kokonaisuutena. Päiväkirjaa täytetään kirjoittamalla tai kuvallisesti, esimerkiksi liimaamalla tai piirtämällä päiväkirjalomakkeeseen kuvia päivän tapahtumista. Tätä varten kansioon kannattaa hankkia muovitasku, johon kuvia tulostetaan valmiiksi. Päiväkirjan täyttämisessä voi myös käyttää valokuvia, joita opiskelijasta on päivän aikana otettu tai vaihtoehtoisesti kuvia, joita opiskelija on itse valokuvannut. Päiväkirjaan voi myös kiinnittää muita päivään liittyviä muistoja esimerkiksi esitteitä retkipaikoista. Päiväkirjan kuvat ja tekstit auttavat myöhemminkin palauttamaan mieliin opiskeluvuoden aikana tehtyjä asioita ja toimivat kommunikaation tukena opiskelijan kertoessa lähihenkilöilleen opiskelustaan. Kaavakkeessa on myös kohta, johon kotona tai asumisyksikössä lisätään opiskelijan kanssa kuulumisia, tekstiä tai kuvia esimerkiksi tehdyistä asioista tai käydyistä keskusteluista. Opiskelijan päiväkirjakaavakkeen lopussa on kuvallinen arviointiasteikko, jossa on käytetty samoja kuvia, kuin kansion muissa arviointikaavakkeissa. Opiskelupäivän arviointia on hyvä tehdä opiskelijan kanssa keskustellen ja opastaen häntä kuvien käytössä. Ohjaajalle on laadittu oma päiväkirjakaavake, jonka avulla hän arvioi opiskelupäivää kokonaisuutena (tehtävien sujumista, opiskelijan mielialaa ja vuorovaikutuksen laatua) sekä hyvin sujuneita ja vaikeita asioita. Tämä kaavake toimii apuvälineenä opettajan ja ohjaajan välisessä tiedonvaihdossa. Opettaja käyttää näitä huomioita apuna suunnitellessaan opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja sekä arvioidessaan opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Päiväkirjakaavakkeeseen ohjaaja kirjaa häntä askarruttavia asioita, joissa hän tarvitsisi ohjausta sekä huomioita tehtävistä ja niissä käytettävistä materiaaleista. Täytetyt päiväkirjalomakkeet toimivat seurannan apuvälineinä, auttavat opetuksen mukauttamisessa yksilöllisemmäksi sekä helpottavat uusien tavoitteiden asettamisessa ja opintojen arvioinnissa. Päiväkirja toimii myös pohjana opettajan ja avustajan välisissä ohjauskeskusteluissa sekä työnohjauksessa. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

14 OPISKELUVALMIUDET Ammatillisessa peruskoulutuksessa tapahtuvan vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelman perusteissa Opiskeluvalmiudet jakaantuvat neljään osa-alueeseen: viestintä ja vuorovaikutus, toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet, matematiikka ja tietotekniikka. Jokainen opettaja suunnittelee opiskelutehtävät huomioiden valtakunnalliset ja oppilaitoksen opetussuunnitelman sekä oppilaan HOJKS:ssa määritellyt tavoitteet. Kansiosta löytyy lomakepohja yksilöllisen suunnitelman laatimista varten. Suunnitelmaan poimitaan HOJKS:sta tavoitteet, joiden pohjalta opettaja kirjaa lomakepohjaan, millaisin tehtävin taitoja harjoitellaan tietyillä jaksoilla. Kansion lopussa Arviointi-osiossa on lisäksi tehtäväohje-kaavakkeita, joihin laaditaan jokaisesta tehtävästä selkeät tavoitteet ja suorittamisvaiheet. Näiden lisäksi opiskelijalle on hyvä laatia myös kuvalliset ohjeet. Tehtävien arviointia varten kansion lopsuta löytyy myös erilaisia arviointikaavakkeita niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajallensa. Kirjallisuutta ja ideoita tehtävien suunnitteluun: Granlund, M. & Olsson, C Enemmän vuorovaikutusta. Kurssiaineisto Teoriakirja. Kehitysvammaliitto ry. Granlund, M. & Olsson, C Enemmän vuorovaikutusta. Kurssiaineisto Menetelmäkirja. Kehitysvammaliitto ry. Göös, R-L. & Laitinen, I Arkimatikkaa. Kehitysvammaliitto ry. Haverinen, H., Kujanpää, S. & Norvapalo, P Koritehtävät 2. Nuorten ja aikuisten toiminnanohjauksen omatoimisuuden ja oppimisen tueksi. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Honka, S., Norvapalo, P. & Väinölä, V Koritehtävät 3. Akateemisia tehtäviä eri oppiaineiden opetuksen yksilöllistämiseen toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tueksi. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Ilmonen, P Verkkoposti selkokielellä. Kehitysvammaliitto ry. Ilmonen, P Nettietiketti Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä. Kehitysvammaliitto ry. Kujanpää, S. & Väinölä, V Koritehtävät 1. Toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tueksi. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Lappalainen, U. & Vesterinen-Sumu, E AAMU. Suomen kielen kuvasanakirja. Kettunen,L. & Martikainen, R LoKiMa-opas. LoKiMa Oppimisväline loogisen ajattelun, kielen ja matematiikan oppimiseen. (Tevella Oy). Pesonen, M-L Koreja kommunikaatioon. Harjoituksia pienten puhe- ja kielihäiriöisten lasten kuntoutukseen. Puheterapeuttien kustannus Oy. Somero. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa peruskoulutuksessa VAVA II

15 ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot kuuluvat Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelmassa Toimintakyvyn edistymisen osa-alueeseen. Harjoiteltaviin taitoihin kuuluvat mm. realistisen minäkuvan rakentaminen ja sosiaalisissa tilanteissa toimiminen. Minun opiskelukansioni materiaalista löytyy yksilöllisen suunnitelman lomakepohja itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen harjoitusten ja tehtävien suunnittelua varten. Kansion Arviointi-osiosta löytyviä tehtävä- ja arviointi kaavakkeita voi käyttää yksittäisten tehtävien laatimista ja arviointia varten. Sosiaaliset kuvatarinat ovat yksi tapa harjoitella sosiaalisia- ja tunnetaitoja. Kansiossa on opiskelijan omia sosiaalisia tarinoita varten koontisivu, johon sillä hetkellä käytössä olevat tarinat ja ohjeet niiden käytöstä voidaan kerätä. Sosiaalisten tarinoiden valmistaminen Myönteinen, kiinnostava otsikko Kannustava ja positiivinen alku Vaiheittainen kuvaus tilanteesta Toivottava toimintatapa tilanteessa Loppupäätelmät ja toimivan käyttäytymisen vahvistaminen (palkkio / kannustin onnellinen loppu ) Sosiaalisissa tarinoissa käytettävät kuvat ja ilmaisu mietitään yksilöllisesti opiskelijan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Tarinoissa vältetään negatiivisten ilmaisumuotojen käyttöä (esim. ei saa ). Tarinat säilytetään yhteisesti sovitussa paikassa, esim. opiskelijan kansiossa. Tarina luetaan opiskelijan kanssa läpi ilman korostuksia tai erityisiä äänenpainoja ennakointia, harjoittelua, muistin tukea vaativissa tai muissa vaikeissa tilanteissa. Lisää tietoa ja esimerkkejä: Andersson, B Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Faherty, C Autismi / Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle? Ideoita strukturoitua opetusta varten kotiin ja kouluun. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Goldstein, A.P., Glick, B. & Gibbs, J.C ART Aggression Replacement Training Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille. 2. uud. pain. Suomen Art ry. Gray,C. & White, A My Social Stories Book. Jessica Kingsley Publishers Gray, C The New Social Stories Book. Future Horizons Inc. Heikura-Pulkkinen, U. & Kujanpää, S Sosiaaliset kuvatarinat. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Howley, M Revealing the Hidden Social Code : Social Stories for People with Autistic Spectrum Disorders. London: Jessica Kingsley Publ. Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A Tunteesta tunteeseen ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin. Harjoituskirja. OPH. (Ohjaajan opas osoitteessa Kujanpää, S Tukikeskustelun käsikirja. Terapeuttista keskustelua hyväksyvässä ilmapiirissä. Haukkarannan koulun julkaisusarjat. Vermeulen, P Olen jotakin erityistä. Kuinka kertoa lapsille ja nuorille heidän autismistaan tai Aspergerin oireyhtymästään. Haukkarannan koulu. Jyväskylä. Vähäkuopus, J. & Kilkki, S Peili ohjelma minäkuvan ja itsetietoisuuden kehittämistä varten. Kehitysvammaliitto ry. Williams, M.S. & Shellenberger, S How Does Your Engine Run? A Leader s Guide to The Alert Program for Self-Regulation. Therapy Works Inc. Albuquerque. USA

16 ESIMERKKI

17 ARKIELÄMÄN TAIDOT, ITSENÄISEN ASUMISEN VALMIUDET JA YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Arkielämään, asumiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen liittyvien taitojen harjoitteluun kuuluu mm. asiointia, ruoanlaittoa ja kotiaskareita, hygieniasta huolehtimista, ostosten tekoa, rahankäyttöä sekä eri liikennevälineillä liikkumista. Opiskelun tukena on hyvä käyttää kuvallista materiaalia esimerkiksi jäsentämään työtehtävien järjestystä (kuvastruktuurit) tai ohjeistamaan tehtävien suorittamista (kuvitetut ruokareseptit ja työohjeet). Tukena toimivat myös harjoiteltavia tilanteita varten laaditut sosiaaliset tarinat. Kuvallisten ohjeiden ulkoasu ja kieliasu kannattaa suunnitella yksilöllisesti. Jotkut opiskelijat hyötyvät lyhyistä ja selkeästi ruudukkoon asetelluista ohjeista, kun taas toiset nauttivat tarkemmista, enemmän kuvia sisältävistä ohjeista. Opettaja voi itse laatia opetusmateriaalia esim. valokuvin, mainoslehdistä leikatuin kuvin, piirtämällä tai erilaisten kuvaohjelmien avulla (esim. Boardmaker-, Symbolikirjoitus2000 tai Symwriter -ohjelmat). Kuvitettua materiaalia löytyy myös valmiina. Arviointi-osion tehtävä- ja arviointi kaavakkeita kannattaa käyttää yksittäisten tehtävien laatimisen ja arvioinnin apuna. Ideoita ja materiaalia: Arkielämäntaitoni. Materiaali itsenäisen elämän taitojen oppimiseen, harjoitteluun ja arviointiin VAVA IIhankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. ARKIS Arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas & HARKIS - opiskelijakohtainen suunnitelmapohja VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Astianpesukoneen käyttöohje VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Göös, R-L Arkielämän ABC. Opetushallitus. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutusja kehittämispalvelu Aducate. Kuitunen, R., Norrby, H. & Sirkiä, T Kokaten. Keittokoulu 1. & Herkutellen. Keittokoulu 2. Kehitysvammaliito ry. Seppänen, P Kauppapeli. Tervaväylän koulu.

18 ESIMERKKI

19 LIIKUNTA, MOTORISET TAIDOT JA TERVEYSTIETO Minun opiskelukansioni -materiaalissa liikunta, motoriset taidot ja terveystieto on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetussuunnitelmassa liikunnan ja motoristen taitojen ainealueessa tavoitteena on, että opiskelija omaksuu liikunnan osaksi elämäntapojaan, hahmottaa kehoaan ja pystyy suoriutumaan päivittäisistä motorisista toiminnoista itselleen optimaalisella tavalla. Terveystiedon opiskelussa tavoitteena on, että opiskelija omaksuu terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kuntoutumista edistävän elämäntavan. Jokaisessa opiskelupäivässä tulisi olla tilaa liikunnalle, ulkoilulle ja rentoutumiselle. Liikun-nan merkitys stressin purkamisessa ja keskittymisen parantamisessa on kiistaton. Nykyään fyysinen rasitus tiedostetaan myös yhtenä haastavan käyttäytymisen ehkäisykeinona esimerkiksi autismikuntoutuksessa entistä paremmin. Harjoittelun, kokeilun ja valintojen teon kautta jokaiselle opiskelijalle voidaan löytää hänelle sopiva liikuntamuoto. Aistitoimintojen poikkeavuudet tulisi myös ottaa huomioon opetusta suunnitellessa. Säännölliset yksilöllisten tarpeiden ja motivaation perusteella suunnitellut aistiharjoitukset on hyvä sisällyttää opiskelupäivien päiväjärjestyksiin. Nämä voivat sisältävät esimerkiksi rentoutusta, kehon hahmottamista edistäviä harjoituksia, haistelua, maistelua, suun motoriikan harjaannuttamista, kuunteluharjoituksia tai vaikkapa tasapainoaistia stimuloivia toimintoja. Tarpeen mukaan motoriikka- ja aistituokioita voi arvioida kansiosta löytyvien kaavakkeiden avulla. Ohjaajan on hyvä kirjata ylös huomioitaan tuokioista, sillä nämä havainnot toimivat pohjana harjoitusten suunnittelussa sekä antavat tietoa siitä, milloin harjoituksia on tarkoituksenmukaista vaihtaa. Kirjallisuutta ja ideoita: Ayres, A.J Aistimusten aallokossa. Sensorisen Integraation häiriön ymmärtäminen. PS-Kustannus. Juva. Bundy, A.C., Lane, S. J. & Murray, E.A Sensory Integration. Theory and Practice. F.A. Davis Company. Philadelphia. USA. Delacato,C.H Muukalainen keskuudessamme. Autistinen lapsi. Kehitysvammaliitto ry. Hyttinen, S Haaveita ja haluja. Kehitysvammaliitto ry. Kerola, K. & Kallio, A Kuumasta kylmään. Miltä tuntuu? Aistimusten tarinat kuvin ja sanoin. Kehitysvammaliitto ry. Knill, M & C KKK-harjoitusohjelmat. (Kehontuntemus, kontakti, kommunikaatio). Kehitysvammaliitto ry. Latva, T., Taipale, S. & Uosukainen, L MOPA motoriikka paremmaksi. Luokassa toteutettavia motorisia harjoituksia. Haukkarannan koulun julkaisusarjat. Rajala, P Kahden. Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Kehitysvammaliitto ry. SDM-menetelmä vaikeasti vammaisten ja autististen lasten liikunnassa DVD-materiaali. Mäntykankaan koulu. Stock Kranowitz, C Tahatonta tohellusta. Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. PS-Kustannus. Juva. Szegda, D. & Hokkanen, E Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Kehitysvammaliitto ry.

20 SUUJUMPPA-ESIMERKKI 1. HaMpaiDenpesu sähköhammasharjalla (aamulla) 2. asetu päinmakuulle lattialle (vatsallesi). puhalla HÖYHen lähtöviivalta MaaliViiValle. 3. nyt saat HaisTella kahta Tuoksua. (avustaja kertoo, mikä tuoksu on kyseessä. Tuoksu laitetaan suoraan nenän alle. ensimmäisen tuoksun jälkeen kahvin tuoksu neutralisoimaan.) 4. puhalla HÖYHen uudestaan lähdöstä Maaliin. sitten saat Taas HaisTella Tuoksua. Tee TÄMÄ VielÄ kerran. (Yhteensä 3 tuoksua + kahvituoksut.) 5. neljännen puhalluskierroksen JÄlkeen saat MaisTella Viikon Makua. (1. viikko karvaat maut: karvasmanteliaromi, kaneli, ruokasooda sekoitettuna lusikalliseen vettä, laitetaan kielen takaosaan. avustaja kertoo ensin, mikä maku on kyseessä. 2. viikko happamat maut: etikka, sitruuna sekoitettuna veteen, kielen sivuille. 3. viikko suolaiset maut: suola, aromisuola ym. kielen keskelle 4. viikko makeat maut: sokeri, vanilliinisokeri, hunaja jne. kielen kärkeen.) 6. ViiDennen puhalluskierroksen JÄlkeen saat pureskella HapankoRppua. lopuksi pureskelemme ksylitoltablettia.

21 VAPAA-AIKA, TAIDE JA KULTTUURI Vapaa-ajan valintojen teon harjoittelu kuuluu valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen tavoitteisiin. Erilaisiin harrastuksiin tai vapaa-ajanviettotapoihin tutustuminen voi tapahtua oppilaitoksen ulkopuolella, mutta vapaa-ajantaitoja ja valintoja voi harjoitella myös jokaisessa opiskelupäivässä esimerkiksi valitsemalla vapaa-ajantaulusta tekemistä opiskelun lomassa. Vapaa-ajan taitoja voi harjoitella esimerkiksi pelien pelaamisen muodossa, jolloin myös vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot harjaantuvat. Kansiosta löytyy pohja vapaa-ajan valintataululle. Taulun alaosaan kiinnitetään esimerkiksi kuvia niistä toiminnoista, joista opiskelija voi vapaahetkinään valita tekemistä. Opiskelija poimii valitsemansa toiminnon ja asettaa sen taulun yläosaan. Kansiosta löytyy myös tekstein esimerkkejä erilaisista vapaa-ajantoiminnoista. Opettajan tai ohjaajan kannattaa yhdessä opiskelijan kanssa etsiä toimintoja vastaavia kuvia, joita vapaa-ajan valintataulussa käytetään. Erilaiset taiteeseen (musiikkiin, kuvataiteisiin, kädentaitoihin, sanataiteeseen, draamaan, kirjallisuuteen ym.) liittyvät toimintatuokiot ovat virikkeellistä ja usein opiskelijoille mieluista toimintaa, joiden avulla samalla harjoitellaan myös esimerkiksi hienomotorisia taitoja, omatoimisuutta, työtoiminnan osa-alueita, päivittäisiä sekä vapaa-ajan taitoja. Taidetuokiot suunnitellaan opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja motivaatio sekä oppilaitoksen opetussuunnitelman osa-alueet huomioon ottaen. Mahdollisuuksien mukaan taidetuokioita voi sisällyttää jokaiseen opiskelupäivään esimerkiksi vapaa-ajan valintojen kautta. Opetusta suunnitteleva opettaja laatii selkeät, mielellään kuvalliset ohjeet taidetuokioiden toteuttamisesta opiskelijaa ja häntä ohjaavaa henkilöä varten. Tuokioiden suunnitteluun ja arviointiin voi halutessaan käyttää kansion lopusta löytyviä tehtävä- ja arviointilomakkeita. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kaikkia tuokioita ei tarvitse arvioida, vaan taide toimii myös itseilmaisun, rentoutumisen, vapautumisen ja tuntemisen linkkinä. Linkkejä ja ideoita: ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä oppimiskokonaisuus VAVA II-hankkeessa tuotettua materiaalia. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Haataja, M. & Sainio, A Tee kuva. Kehitysvammaliitto ry ja Kirsikoti ry. Halkola, U., Mannermaa, L. & Koffert, T. (toim.) Valokuvan terapeuttinen voima. Duodecim. Kaikkonen, M. & Uusitalo, K Kuvionuotit. Kehitysvammaliitto ry. Kaikkonen, M. & Uusitalo, K Kuvionuotit 2. Kehitysvammaliitto ry. Kaikkonen, M. & Uusitalo, K Kuvionuotit 3. Kehitysvammaliitto ry.

ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ

ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ Arviointiohje ja lomakkeen käyttö Työryhmä Jukka Vetoniemi Jussi Väänänen The Picture Communication Symbols 1981 2010 by DynaVox Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved

Lisätiedot

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen Työryhmä Kirsi Frilander Siru Helama Tapio Immonen Eila Jäntti Marjo Juuti-Tavi Kati Karjalainen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI KOULUSTA TYÖHÖN LAITA TÄHÄN OMA KUVASI MINUN SIIRTYMÄTILANTEIDEN SUUNNITELMANI ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Koulusta työhön - minun siirtymätilanteiden suunnitelmani

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti.

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti. Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti. 2 ETÄTEHTÄVÄT kumppanuushanke Verso Hei! Tämä Etätehtävät-vihko on tarkoitettu itsenäiseen kielen opiskeluun.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kaveritaidot -toiminta

Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot ovat sosiaalisten taitojen harjoittelemista ja kehittämistä. Kaveritaito -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

VALMENTAVA 2 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

VALMENTAVA 2 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaistyö Vammaisten työ- ja päivätoiminta Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus Haavikon opetussuunnitelma VALMENTAVA 2 Työhön

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hippo terapiaklinikka, Jyväskylä Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo terapiaklinikka, Jyväskylä Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo terapiaklinikka, Jyväskylä Terapiaryhmät 2016-2017 Alle kouluikäisten kehitysvammaisten lasten ryhmät Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi Esioppilaan itsearvionti Lomakkeet 1- Ohje Esiopetuksessa kehitetään lasten edellytyksiä itsearvointiin. Lapsia rohkaistaan kuvaamaan, mistä he esiopetuksessa pitävät, missä he ovat omasta mielestään onnistuneet

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot