2) 1 tai i a - Suo m i. Italian kanssa käytiin neuvotteluja maaottelun aikaansaamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) 1 tai i a - Suo m i. Italian kanssa käytiin neuvotteluja maaottelun aikaansaamiseksi"

Transkriptio

1 40 Suomen joukkueen johtajana oli everstiluutnantti K. E. Levälahti Vierumäeltä ja suomalaisina arvostelutuomareina hammaslääkäri B. Stenman Karhulasta ja voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta Helsingistä. Saksan joukkueen johtajana oli valmentaja Martin Schneider ja saksalaisina tuomareina herrat Bertram ja Nord. Joukkueiden kokoonpano ilmenee tulosluettelosta. Arvostelu suoritettiin siten, että neljän arvostelutuomarin antamista numeroista jätettiin huomioon ottamatta korkein ja matalin numero. Kahdesta jäljelle jääneestä numerosta otettiin keskiarvo. Joukkuetulosta varten laskettiin kuuden parhaan voimistelijan tulos kullakin telineellä. Joukkuekilpailun voitti Saksa ja mieskoh tai sen kilpailun Esa Seeste, kuten allaolevasta tulosluettelosta selviää. Saksa-Suomi -voimistel umaaottelun tulokset: ci. C >. os '0 ~ <II >. ~ <II os <II SUOMEN JOUKKUE. > 0..~ ci Z :x1 :x1 :os a:: :> a:: >l..., Laitinen, Kalevi Martikainen, Eelis Saarvala, Ale Savolainen, Heikki Seeste, Esa Tanner, Aimo Teräsvirta, Einari Tukiainen, Eino parhaan summa SAKSAN JOUKKUE. Beckert, Franz.., Göggel, Eugen Krötzsch, K urt Miiller, Alfred Stadel, Karl Stadel, Willi Stangl, Innozent. -, Steffens, Walter parhaan summa ) 1 tai i a - Suo m i. Italian kanssa käytiin neuvotteluja maaottelun aikaansaamiseksi v Neuvottelujen tuloksena tehtiinkin maaottelusopimus, jonka mukaan ensimmäinen maaottelu Italiaa vastaan suoritetaan huhtikuun 20. p:nä 1941 Helsingissä.. 3) Unkari-Suomi. Unkarin kanssa on käyty neuvotteluja maaottelun järjestämiseksi keväällä Vuoden loppuun mennessä ei vielä oltu saatu aikaan sopimusta, joskin Unkari oli jo ilmoittanut periaatteessa suostuvansa maaotteluun. 4) S vei t s i - Suo m i. Sveitsin Voimisteluliitto ilmoitti, että se ei toistaiseksi voi noudattaa tehtyä maaottelusopimusta, joten sveitsiläisten vastavierailu Suomessa lykkääntyi epämääräiseen tulevaisuuteen. 5) N 0 r j a - Suo m i. Norjan Voimisteluliitto ilmoitti olevansa valmis lähitulevaisuudessa jatkamaan maaottelusopimuksen toteuttamista, mutta määräaikana, syksyllä 1940, ei Norja vielä voinut tehdä matkaa Suomeen. d) Hopeaseppelekilpailut. Hopeaseppelekilpailut jäivät v pitämättä. Tavaramerkkisopimukset. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) sanoi raaka-ainetilanteen vuoksi irti sopimukset liiton tavaramerkin käyttämisestä pukuvalmisteissaan, mutta tilitti siitä huolimatta vuoden lopussa liitolle sopimuksen mukaan. O/Y Urheilutarpeiden kanssa on ollut edelleen voimassa tavaramerkkisopimus toiminimen voimistelukenkävalmisteisiin nähden. 41

2 42 Olympiakisat. XII Olympiakisojen Järjestelytoimikunnan voimistelujaostoon ovat kuuluneet everstiluutnantti K. E. Levälahti, varatuomari V. J. Niiniluoto, lehtori V. Lahtinen, hammaslääkäri B. Stenman, toimittaja E. Palolampi, prokuristi V. Salonen ja kapteeni Soivio. Ennenkuin jaosto ehti aloittamaan keskeytynyttä toimintaansa peruutettiin olympiakisat ja Järjestely toimikunta jaostoineen lakkautettiin. Sota. Sota ja sen jälkeiset poikkeukselliset olosuhteet haittasivat huomattavasti liiton toimintaa. Syksyllä 1939 reserviharjoituksiin astuneet liiton, piirien ja seurojen toimihenkilöt sekä voimistelijat joutuivat viipymään maanpuolustustehtävissä yli puoli vuotta. Säännölliset voimisteluharjoitukset pääsivät alkuun yleensä vasta syksyllä 1940, mutta vielä silloinkin olivat varsinkin Itä-Suomen voimistelusalit joko sotilaitten tai siirtoväen majoituspaikkoina. Sodassa kaatuneista voimistelumiehistä mainittakoon tässä kolme huomattavinta: Yrjö Nykänen, Martti Uosikkinen ja Mauri Noroma. Yhteistoimintaneuvottelut TUL:n kanssa. Sodan jälkeen jatkoivat SVUL ja TUL neuvotteluja yhteistoiminnan aikaansaamiseksi ja nämä neuvottelut johtivat yhteistoimintasopimukseen elokuun 1. p:nä. Tämän jälkeen alkoi Voimisteluliitto neuvottelut TUL:n kanssa määritelläkseen lähemmin yhteistoiminnan voimistelun alalla. Neuvottelukuntaan kuuluivat SVL:stä lehtori Väinö Lahtinen, konttoripäällikkö Martti Aittovaara ja voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta sekä TUL:sta voimistelunopettaja Väinö Laherma, herrat Yrjö Ahtio ja V. Puukilainen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi lehtori V. Laherma ja sihteerinä voim.op. P. Teräsvirta. Neuvottelukunta laati yhteistoimintasopimuksen, joka hyväksyttiin kummassakin liitossa ja allekir~oitettiin marraskuun 30. p:nä.., Yhteistoimintasopimuksen edellyttämään yhteistoimintavaliokuntaan määräsi kumpikin liitto samat edustajat, jotka olivat olleet neuvottelukunnassa. Yhteistoimintasopimus voimistelussa on seuraava: Yhtyen Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton kesken tehtyyn yhteistoimintasopimukseen sopivat allekirjoittaneet Työväen Urheiluliitto ja Suomen Voimisteluliitto keskenään lisäksi seuraavaa: 1) Kumpikin sopimuspuoli määräävät kolme jäsentä kalenterivuosittain yhteistoimintavatiokuntaan, jonka tehtävänä on yhteistoimintaan kuuluvien käytännöllisten asiain hoitaminen, kuten maaottelujen järjestäminen, edustajien valitseminen maaotteluihin, mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien myöntäminen ja voimistelu toiminnan yhtenäistyttäminen kummassakin liitossa. 2) Suomen mestaruuskilpailut järjestetään kolmessa ryhmässä: I. VapaaliikemestaruuskiLpailut kesä-heinäkuussa. Osanotto-oikeu~ kaikilla Suomen Voimisteluliittoon ja Työväen Urheiluliittoon kuuluvilla seuroilla. A-luokan mestaruuskilpailut ovat avoinna kaikille seuroille, B-luokan mestaruuskilpailut kaikille muille, paitsi niille, jotka yhteistoimintavaliokunta on erikseen A-luokkaan määrännyt. Kilpailuohjelman ja joukkueiden suuruuden määrää yhteistoimintavaliokunta kunakin vuonna erikseen. "Hopeaseppelekilpailut": Vapaaliikemestaruuskilpailujen yhteydessä suoritetaan mieskohtainen voimistelu- ja urheilukilpailu "Entisten Ponnistajain" lahjoittamasta hopeaseppeleestä. II. A-luokan telinemestaruuskilpailut marraskuun viimeisenä lauantaina ja sunnuntaina. Osanotto-oikeus mieskohtaiseen kilpailuun on kaikilla hyvämaineisilla Suomen kansalaisoikeudet omaavilla amatöörivoimistelijoilla. Joukkuekilpailuun saavat osallistua kaikki Työväen Urheiluliittoon ja Suomen Voimisteluliittoon kuuluvat seurat. Kilpailuohjelma mieskohtaisessa kilpailussa: Yksi yhteistoimintavaliokunnan määräämä pakollinen ja yksi omavalintainen rekki-, nojapuu-, rengas-, hevos- ja vapaaliike sekä hyppy, eli yhteensä kaksitoista liikettä. Joukkuekilpailussa on sama ohjelma ja neljän parhaan voimistelijan loppupistemäärät kussakin joukkueessa yhteenlaskettuina ratkaisevat }ärjestyksen. 43

3 II. B- ja nuorten luokan telinemestaruuskilpailut joulukuun 1. lauantaina ja sunnuntaina. Osanotto-oikeus B-1uokan mieskohtaiseen mestaruuskilpailuun on kaikilla voimistelijoilla samoin edellytyksin kuin A-Iuokankin kilpailuihin, paitsi niillä, jotka yhteistoimintavaliokunta on erikseen A-Iuokkaan nimennyt. Joukkuekilpailuun saavat osallistua kaikki Suomen Voimisteluliiton ja Työväen Urheiluliiton alaiset seurat, paitsi ne, jotka yhteistoimintavaliokunta on erikseen A-luokkaan nimennyt. Nuorten 1uokan kilpailuun saavat osallistua kaikki yllämainitut edellytykset täyttävät voimistelijat, jotka ensimmäiseen kilpailupäivään mennessä eivät ole täyttäneet 18 vuotta. Kilpailuohjelma B-luokassa on sekä mieskohtaisessa että joukkuekilpailussa sama kuin A-luokassa, paitsi pakollisten liikkeiden kokoonpanoon nähden. Nuorten 1uokassa suoritetaan pakollfsina hevos-, rengas- ja vapaaliike sekä vapaavalintaisina rekki- ja nojapuuliike sekä hyppy. 3) Jokajsen Suome sa järjestetyn maaottelun tuloista siirretään n.s. edustus tilille (pankkiin talletettuna) tulevaisuudessa järjestettävän vastavuoroisen maaottelun edustusjoukkueen matka- y.m. kustannuksia vastaava summa, jolla suoritetaan vastavierailusta aiheutuvat kulut. Tilille myöhemmin syntyvä mahdollinen tappio tai sille jääneet ylijäämävarat jaetaan tai täydennetään liittojen kesken siten, että kumpikin liitto suorittaa tai saa osuutensa sen mukaan, miten monta edustajaa (varamiehet mukaanluettuina) ottelusopimuksiin sisältyvissä maaotteluissa liitosta on ollut edustajia. 4) Yhteisissä kilpailuissa, näihin luettuna myös mahdolliset maajoukkueiden valintakilpailut, - katsastuskilpailut, näytökset tai muut matkaanlähtötilaisuudet, jaetaan liitoille tuleva mahdollinen voitto tai tappio sopimuspuolten kesken edustuspaikkojen lukumäärän mukaan. 5) Mestaruuskilpailujen mahdollinen voitto jaetaan järjestäjien ja liittojen kesken siten, että kilpailujen järjestäjä saa 50 % ja jäljelle jäävä 50 % jaetaan liittojen kesken sen mukaan, miten liitoista on ollut kussakin mestaruuskilpailussa osanottajia. 6) Tämä sopimus on voimassa allekirjoittamispäivästä lähtien ja jatkuu kalenteri vuosittain, ellei sitä jommalta kummalta taholta ennen lokakuun loppua sanota irti. Tämä sopimus purkaantuu, jos Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton välinen sopimus purkaantuu. 7) Tätä sopimusta on tehty kaksi allekirjoitettua kappaletta, joista toinen on Suomen Voimisteluliiton ja toinen Työväen Urheiluliiton hallussa. Voimistelun arvostelutuomarit. Toimikauden aikana hyväksyttiin II luokan voimistelun arvostelutuomareiksi seuraavat: Aittovaara, Martti, konttoripääli., Helsinki, Helsingin piiri. Leskinen, Martti, yliopp., Helsinki, Helsingin piiri. Nora, Yrjö, voim.op., Helsinki, Helsingin piiri. Sorvali, Sointu, voim.op., Helsinki, Helsfngin piiri. Toiviainen, Jorma, yliopp., Helsinki, Helsingin piiri. Backlund, B., yliopp., Helsinki, SFI. Björk, J. W. A., voim.op., Kokkola, SFI. Andersson. L. H., yliopp., Helsinki, SFI. Ehrsten, K. H., harjoittelija, Tammisaari, SFI. Andersson, 1. E., maanviljelijä, Haddom, SFI. Ahlroth, E. A., työmies, Fiskars, SFI. Mattson, P.-H., maanviljelijä, Karjaa, SFI. Bergvik. E. S., työmies, Fiskars, SFI. Viklund, V., harjoittelija, Karjaa, SFI. Wikström, C.-E., maanviljelijä, Snappertuna, SFI. Dunkers, B. V., koululainen, Vaasa, SFI. Andersson, T. H., koululainen, Vaasa, SFI. Sjöblom, A. V., abiturientti, Helsinki, SFI. Sundblom, R., maanviljelijä, Sunbada, SFI. Henriksson, O. A., lämmittäjä, Oravainen, SFI. Thors, E. L., maanviljelijä, Oravainen, SFI. Eriksson, A. G., asentaja, Pietarsaari, SFI. Nordström, N.-O., koululainen, Vaasa, SFL Söderberg, F., kauppa-apulainen, Oravainen, SFI. Kärkinen, Aarne, sähköasentaja, Vaasa, SFI. Stenmark, S. A., maanviljelijä, Pännäinen, SFI. Sundqvist, B. A., maanviljelijä, Pännäinen, SFI.

4 46 47 Suomen Voimisteluliiton tilinpäätös v De b e t Voi t t 0- ja t a p p i 0 t i l i. Kredit An Kulunki-, palkka- ja vuokratili Per Tavaratili Palkkamenot Vuokramenot Yleiskulut.... " Posti-, puhelin- ja sähketili Postikulut Ulkolinjapuhelut Sähkekulut Kurssi-, neuvonta- ja propagandatili Kurssim enot Neuvontakulut.... Propagandakulut " Kokous- ja matkakulujentili Kokousmatkakulut.... Sekalaiset kokouskulut ,000: - 3,000: - 900:- 888: : : 60 28,861: 10 7,829: - 6,271 : 25 14,690: - 1,781:60 39,900: - 2,214: 65 42,961: 35 16,471: 60 Painotuotteista.... Voimistelumerkeistä.... Mestaruusmitaleista.... Tavaramerkkioikeudesta ,360: 30 1,124: :- 2,189: 25 " Kilpailujentili Kilpailulupamaksut " Voimistelujuhlatili Loppuosa ylijäämästä " Olympiavalmennustili Loppuosa valmennusavustuksesta.... " Määrärahatili SVUL:n avustus v " Korkotili Pääomatili Tappio v ,814: :- 10,997: 75 25,000: - 29,155: - 15,978 : - 33,650: 75 " Ulkomaisten kilpailujentili Saksa-Suomi maaottelukulut ,068: 60 " Sekalaistentili ,279 : 50 mk 119,895 : 70 mk 119,895 : 70 An SVUL:n tili Ta s e- Rahaa ,284: 95 " Arvopaperitili ,075:- Filmitili... 3,000:- " Tavaratili Painotuotteita ,004: 05 Voimistelum erkkejä....._._._._. 3_,1_1_5_: _05 5,_1_19_: 1_0 mk 285,479 : 05 t i l i. Per SVL:n koulutusrahasto " Maaottelurahasto.... M. Uosikkisen kiertopa!kintotili.... " Pääomatili Säästö edellisiltä vuosilta ,522: 70 Tappio v : : ,070: - 5,337 : 10 1,200: : 95 mk 285,479 : 05

5 49 Suomen Urheiluliitto v Sodan seuraukset. V sota, jossa yleisurheiluväki oli ollut niin runsaslukuisasti mukana, jätti päätyttyään huomattavia aukkoja liiton riveihin. Useat urheilumiehemme haavoittuivat, osan ollessa vielä toipilaina sairaaloissa. Valitettavan suuri oli niidenkin luku, jotka saavuttivat urheilunkin korkeimman päämäärän - antoivat kalleimpansa isänmaan vapauden lunnaiksi. Mainitsemme seuraavat tunnetuimmat yleisurheilijat, jotka kaatuivat sodassamme sankareina: Gunnar Höckert, Martti Tolamo, Tauno Peussa, Ilmari Helle, Martti Marttelin, Emil Kukkonen. Suomen Urheiluliitto tekee kunniaa näiden miesten muistolle, joka velvoittaa uupumattomaan työskentelyyn nuorisomme hyväksi. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekko.nen, ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl.insinööri Aku Kuusisto, Helsinki, ekonoomi Ilmari Reinikka, Helsinki, insinööri Arvo Ta- nila, Helsinki, kultaseppä Yrjö Salmela, Turku, kamreeri Emil Koponen, Viipuri, lehtori Väinö Teivaala, Hämeenlinna, ja insinööri Alarik Tawast, Tampere. Liittojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut dipl.insinööri Aku Kuusisto, liiton sihteerinä insinööri Arvo Tanila, rahastonhoitajana varatuomari Anton Salmenkylä, ja toimistosihteerinä toimistopäällikkö Lauri Santala. Liittojohtokunta on pitänyt 9 kokousta, joiden pöytäkirjoissa on 145 pykälää. Osanotto liittojohtokunnan kokouksiin on ollut seuraava: Tanila, Koponen ja Salmela 9, Kekkonen, Kuusisto, Reinikka ja Tawast 8, Teivaala 6 ja Ahlbäck 3 kokoukseen. Valiokunnat. Liittojohtokunnan vahvistamien ohjesääntöjen mukaan liiton asioita johtokunnalle ovat valmistelleet ja johtokunnan päätöksien mukaan hoitaneet seuraavat johtokunnan asettamat valiokunnat: Talousvaliokunta, Valmennus- ja Koulutusvaliokunta, Ulkoasiainvaliokunta, Kurinpitovaliokunta ja Suunnistamisvaliokunta. Talo u s vai i 0 kun n a n puheenjohtajana on toiminut varatuomari Anton Sa:menkylä ja jäseninä johtaja Johan A. Maljanen, kamreeri Jussi Tossavainen ja johtaja Ossi Rosokivi. Valiokunta ei ole pitänyt varsinaisia kokouksia, vaan on hoitanut asiat puhelinneuvottelujen perusteella. VaI m e n n u s- j a K 0 u 1 utu s vai i 0 kun n a n puheenjohtajana on toiminut insinööri Arvo Tanila ja jäseninä laivanselvittäjä Allan Mustonen, sotilasohjaaja Olli Vaalamo, kauppias Paavo Nurmi, konttoristi Erik Wilen ja ekonoomi I :mari Reinikka. Valiokunta on pitänyt 2 kokousta ja pöytäkirjapykäliä on kertynyt 25. UI k 0 a s i a i n vai i 0 kun n a n puheenjohtajana on ollut kapteeni Lauri Pihkala ja jäseninä toimittaja Sulo Kolkka sekä maisteri Lauri Miettinen. Valiokunta ei ole pitänyt yhtään kokousta.

6 50 K u r i n p i t 0 vai i 0 kun n a n puheenjohtajana on ollut hallintoneuvos Vilho Ebeling ja jäseninä varatuomari J. Ståhlberg ja maisteri Aarne Lassila. Valiokunnan ei ole tarvinnut pitää kokouksia. Suu n n i s t a m i s vai i 0 kun n a n puheenjohtajåna on toiminut maisteri Olli Veijola ja jäseninä insinööri Johan Lagus, myymälänhoitaja Leo Lö! ja reviisori Yrjö Vehmersalo. Valiokunta ei ole pitänyt yhtään kokousta. Varsi.naisten ~okousten lisäksi valiokunnat ovat pitäneet useita puhelm- y.m. neuvotteluja. - Kaikkien vaji,)lnmtien toimistosihteerinä on toiminut liiton toimisto :;ihteeri, toimistopäällikkö Lauri Santala. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Toimintasääntöjen mukaisesti liiton nimen ovat kirjoittaneet liiton puheenjohtaja, lakit.tohtori Urho Kekkonen tai varapuheenjohtaja, dipl.insööri Aku Kuusisto yhdessä liiton sihteerin, insinööri Arvo Tanilan tai rahastonhoitajan, varatuomari Anton Salmenkylän tai toimistosihteerin, toimistopäällikkö Lauri Santalan kanssa. Liiton jäsenistö. Toimintavuoden päättyessä kuului liittoon 846 seuraa ja 74,820 yksityistä jäsentä. Vastaavat luvut olivat v ja 72,523. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä kansainväliseen urheiluliittoon (International Amateur Athletic Federation) ja Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon. Liiton edustus SVUL:n toimielimissä. SVUL:n liittokokouksissa liittoa ovat edustaneet lakit. tohtori Urho Kekkonen, Helsinki, tohtori Reino Leimu, 'Turku, toimittaja Arvo Alanne, Oulu, kauppias KalLe T1.j.omi, Hämeenlinna, kamreeri Emil Koponen, Viipuri, ja varatuomari Anton Salmenkylä, Helsinki. SVUL:n liittohallituksessa liiton edustajina ovat toimineet lakit.tohtori Urho Kekkonen, Helsinki, varalla insinööri Alarik Tawast, Tampere; diplinsinööri Aku Kuusisto, Helsinki, varalla taksoitussihteeri Toivo Uimonen, Viipuri; johtaja Yrjö Helanterä, Hämeenlinna, varalla jo/ltaja Ossi Rosokivi, Helsinki. Edustus Stadion-säätiössä. Stadion-säätiön hallituksessa liittoa on edustanut varatuomari Anton Salmenkylä. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Suomen Olympialaisessa Komiteassa liiton edustajana on toiminut lakiuohtori Urho Kekkonen. Suomen Olympialaisen Komitean Valtuuskunnassa ovat olleet lakit. tohtori Urho Kekkonen mainitun komitean puheenjohtajana, sekä lisäksi insinööri Arvo Tanila, lehtori Väinö Teivaala ja kapteeni Lauri Pihkala. Liiton aluejärjestelmä. A 1 u e i den j 0 h t 0- j a toi m i h e n k i 1 ö t. Aluejärjestelmän sääntöjen mukaisesti kussakin alueessa asioita hoiti aluetoimikunta. Aluetoimikuntien kokoonpano kuluneena vuonna oli seuraava: Pohjolan alue: Oulun piiristä herra E. Junnola, puheenjohtaja, Peräpohjolan piiristä herra V. Nopanen, varap~heenjohtaja, ja Kainuun piiristä herra H. Haukia. Aluetoimikunnan sihteerinä on toiminut herra Esko Similä. pohjanmaan alue: Etelä-Pohjanmaan piiristä herra L. M. Kauppi, puheenjohtaja, varamies herra Aarno Jussila, Kesll:i-Suomep piiristä herra Taito Salava, va- 51

7 S2 retpuheenjohtaja, varamies herra Hannes Launiainen, Keski-Pohjanmaan piiristä herra Kauno Kleemola, sihteeri, varamies herra Yrjö Kivelä. Savo-Karjalan alue: Pohjois-Savon piiristä opettaja Kalle Laakkonen, puheenjohtaja, varamies herra A. Weirell, Suur-Savon piiristä prokuristi M. Hämäläinen, varapuheenjohtaja, varamies opettaja Yrjö Nykänen, Pohjois-Karjalan piiristä vääpeli J. A. Rainola, varamies kasööri 1. Natunen. Aluetoimikunnan sihteerinä on toiminut konttoristi U. Hakkarainen. Häme-Länsi-Suomen alue: Varsinais-Suomen piiristä kultaseppä Yrjö Salmela, puheenjohtaja, varamies herra P. Sajamo, Hämeen piiristä opettaja Into Harju, varamies L. Helanterä, Satakunnan piiristä R. Mela, varamies herra O. Tähtinen. Aluetoimikunnan sihteerinä on toiminut herra P. Havulinna. Etelä-Suomen alue: Lahden piiristä prokuristi A. Pöyry, puheenjohtaja, varamies herra O. Louhimo, Helsingin piiristä työnjohtaja A. Osola, varapuheenjohtaja, varamies herra T. Ailio, Uudenmaan piiristä konttoripäällikkö A. Kosonen, sihteeri, varamies herra L. Keinänen. Karjalan alue: Viipurin piiristä taksoitussihteeri T. Uimonen, puheenjohtaja, varamies herra Aaro Laine, Itä-Karjalan piiristä kapteeni Reino Penttinen, varapuheenjohtaja, varamies herra Nestori Järvelä, Kymenlaakson piiristä pakkamestari Toivo Korkeamäki, varamies herra Anton Huusari. Aluetoimikunnan sihteerinä on toiminut herra A. Laine. Liiton vuosikokous. Liiton vuosikokous pidettiin Tampereella elokuun 25 p:nä Suomen yleisurheilumestaruuskilpailujen yhteydessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari yrjö Kautia ja sihteerinä liiton toimistosihteeri Lauri S"antala. Kokouksessa oli edustettuina '17 seuraa. Vuosikokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 1) Hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1939, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) hyväksyttiin liiton vuoden 1941 talousarvio, joka päättyi 424,000: -; 3) valittiin liiton puheenjohtajaksi yksimielisesti uudelleen vuodeksi 1941 lakitieteen tohtori Urho Kekkonen Helsingistä; 4) valittiin johtokunnan jäseniksi vuosiksi erovuorossa olleet jäsenet: pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, insinööri Aku Kuusisto, Helsinki, ekonoomi J. Reinikka, Helsinki, ja insinööri Alarik Tawast, Tamp~re, yksimielisesti uudelleen; muut, vuosiksi valltut johtokunnan jäsenet ovat kultaseppä Yrjö Salmela, Turku insinööri Arvo Tanila, Helsinki, lehtori Väinö Teiva~la Tampere, ja kamreeri Emil Koponen, Helsinki; 5)' hyväksyttiin liiton vuoden 1941 tilintar~astajiks~ kamreeri Sulo Järvinen, Helsinki, ja tuoman Marttt Kauppila, Tampere; 6) vahvistettiin v pidettävien Suomen mestaruuskilpailujen verotusperusteet sekä kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen lupamaksut; 7) myönnettiin liittojohtokunnalle valtuudet päättää Suomen mestaruuskilpailujen järjestämisestä v. 1941; 8) hyväksyttiin liittojohtokunnan tekemä väliaikainen sopimus SFI:n kanssa; 9) luovutettiin Kalevan Malja vuoden 1939 tulost~n perusteella Helsingin Kisa-Veikoille ja Hannes-lV!.aIJa v nuorten mestaruuskilpailujen perusteella Vnpurin Urheilijoille. Suomen Urheiluliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin välinen sopimus. Rauhanteossa tapahtuneitten alueluovutusten johdosta Suomen Urheiluliiton aluejärjestelmän sääntöjä muutettaessa sitoutuu Suomen Urheiluliitto huolehtimaan siitä, että Svenska Finlands Idrottsförbundin piirien ja seurojen osanotto aluetoimikuntien lyö.. 53

8 55 hön turvataan. Kuluvana Vuonna Svenska Itirottsförbundin alaisteh seurojen urheilijat osallistuvat aluemestaruuskilpailuihin. Tällä pohjalla uudistetäan viime vuonna irtisanottu Suomen Urheiluliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin välinen sopimus." Yhteistoiminta TUL:n kanssa. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton tehtyä yhteistoimintasopimuksen elokuun 1 p:nä 1940, aloitettiin neuvottelut myöskin Suomen Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton välillä. SUL:n johtokunta nimesi edustajikseen heuvotteluihin insinöörit Aku Kuusiston ja Arvo Tanilan sekä toimistopäällikkö L. Santalan, joista ensinmainittu toimi heu:.. vo ttel ukoko usten puheenj oh taj ana. Ensimmäinen kokous pidettiin marraskuun 14 p:nä ja ennen vuoden vaihdetta päästiin jo periaatteessa täydelliseen yhteisymmärrykseen, mutta lopullisen sopimuksen teko jäi seuraavana vuonna toteutettavaksi. Koulutus- ja vcilmennustoitninta. Liiton koulutustoiminta ei sodan jälkeisistä poikkeuksellisista olosuhteista johtuen muodostunut niin voimaperäiseksi kuin edellisten vuosien kokemusten perusteella olisi hyvällä syyllä voinut olettaa, mutta siitä huolimatta saavutettiin tyydytyksellä todettavia tuloksia. Yleisurheilun saattamiseksi yhä laajemmalle' pohjalle ja täten mahdollisimman suurten joukkojen saamiseksi yleisurheilun harrastajiksi on järjestetty runsaasti neuvontatilaisuuksia ja pitemmälle edistyneille on järjestetty paikilllis- ja piirikursseja. Toimitsijavoimien KOUluttamiseksi järjestettiin lisäksi yhdet palkintotuoma;ikurssit. A. N e u von t a- j aku r s s i t b imi n t a. Liiton neuvofitatyö sambifikuin kurssi toimin takin ovat jatkuneet aikaiserlipien vuosien kokemusten arlta- mien opetusten mukaisesti. Työstä on vastannut pääasiassa liiton vakinaisesti palkkaama päävalmentaja Armas Valste. Lisäksi oli edellisenä vuonna kiinnitetty hänen apulaisekseen opettaja Heikki Taskinen. Edellisten lisäksi ovat kesä-elokuun aikana liiton palveluksessa olleet seuraavat valmentajat ja urheiluneuvojat: Yrjö Eliala, Allan Gummerus, Edmund Hampaala, Ilmari ja Into Harju, Paavo Havulinna, Anton Huusari, Mik~o Kajaani Paavo Karikko, Ilmari Karvonen, Hugo Lahttnen Adro Laine Eino ja Ilmari Leino, Olavi Maijala, Per:tti Oura, Ossi Rajasaari, Veikko Strömbäck, Heikki Teuri, Kalervo Toivonen, Hannes Torpo ja Paul Virtanen. Edellämainitut valmentajat ja urheiluneuvojat antoivat ne u von ta a yhteensä 139 tilaisuudessa, joita järjestettiin kesä-elokuun aikana yli ~a~.~kaku~nalla. Neuvontatilaisuudet kestivät 1-3 paivaa kuk~n ja niiden osanottajamäärä kohosi 5,197. Neuvontatilaisuuksissa annettiin neuvontaa yhteensä 1,099 1/2 tunnin aikana. P a i k a 11 i s k u r ss e j a toimeenpantiin kaikissa SVUL:n piireissä yhteensä 107 kurssit, joilla oli. ~sanottajia 4,947. Niiden ohjelmassa oli luentoj~, harj.olt.uksia, keskustelua y.m. yhteensä 1,087 1/2 tunba. TOlm~n~.a paikalliskursseilla tapahtui pääasiassa iltaisin ~a kesbvat kurssit 2-5 päivää. Tarkempi selostus kursseista seuraa edempänä. Pii r i k u r s s e i 11 a annettiin huomattavasti yksityiskohtaisempaa opetusta kuin paikalliskurssei~la. K~rssien päiväohjelma oli hyvin kiinteä ja mom.puo11~en käsittäen n. 8 tuntia. Kullekin piirikurssille 011 hyvaksytty keskimäärin 30 nuorta kehityskykyistä urheilijaa, joiden matka- ja oleskelukulut liitto suo~it~i.. Osanottajille annettiin ohjausta harjoitus- ja tyy11a.sloi~sa. Kur~sien ohjelmaan kuului lisäksi terveydenholto ~.a. luento~a m.m. urheilijain kansalaisvelvollisuuksista. Pllnk~:~seJa pidettiin 7 paikkakunnalla yhteensä 173 urheilijalle. Työtuntien lukumäärä oli kaikkiaan 243.

9 56 Maaotteluehdokkaille pidettiin 4 vai m e n n u s t i la i suu t t a ja oli niissä yhteensä 172 osanottajaa käsittäen opetus 175 tuntia. ' Edelleen pidettiin yhdet p a 1 k i n t 0 tuo m a r i k u r s s i t, joilla oli 18 osanottajaa. YHTEENVETO Suomen Urheiluliiton neuvonta_ ja kurssitoiminnasta v ) Neuvontatilaisuudet. Kymenlaakso: 57 20) Huruksela 17-18/ 6 21) Elimäki 19-20/ :1) Ruotsinpyhtää / ) Kymi 25-26/ ) Karhula 27-28/ ') Vuohijärvi 29/ ) Kuusankoski 2-3/ ) Werla 6-7/ ) Muhniemi 10-11/ ) Sippola 29-30/ ) Metsäkylä 31 / ) Summa 1/ ) Miehikkälä 7-8/ 8 33) Mäntlahti 9/ ) Tavastila 10/ ) Kotka 12-13/ ) Hamina 14-15/ 'i) Mussalo 16/ ) Kyminlinna 19/ ) Heinlahti 20/ ) Pyhtää 21 / ) Kouvola 22-23/ ) Vehkalahti 28/8, 4/ 9' 24 1) Kauhajoki 16-17/ ) Koskenkorv?, 21-22/6 37 3) Alahärmä 29-30/7 30 4) Lapua 26/ ) Ylihärmä 31 / 7 42 Etelä - Pohj anmaa: 63 10) Valkeakoski 7/ 8 11) Tampere 26/7, 16-17/ 8, 22-27/ 9, 1/ ) Ylivieska 13/ 6 Pi täm ispaikka 14) Säynätsalo 20-21/7 15) Jyväskylä 22/7 16) Koskenpää 8-9/ 8 Häme: Keski-Pohjanmaa: 29 Keski-Suomi: ) Jalasjärvi 5-6/ 8 7) Ylistaro 8) Ylistaron Uurtajat 9) Seinäjoki Pi tämispaikka 12) Länsi-Vesilahti 4/ 8 17) Petäjävesi 10-11/ 8 18) Keuru 12-13/ 8 19) Konnevesi 14-15/ 8 45 OsanottaJIa ) Lahti 30/ 5 44) Heinola 2/ 6 45) Lahti 10/ 6 48) Oulu 2/ 8 49) Oulu 8-9/ 8 52) Joensuu 22-23/ 7 53) Tohmajärvi 24/7 Pi tämispaikka 55) Varkaus 28-29/ 6 56) Leppävirta 30/ 6 57) Suonenjoki 1/7 ~8) Siilinjärvi 2/ 7 59) MaanUika 3/ 7 60) Pielavesi 4/ Lahti: Oulu: Pohjois-Karjala: 86 7 Pohjois-Savo: ti Osanja -aika ottajia 46) Lahti 6, 11, 13, 27/ ) Lahti 17/ 6, 1-2/ ) Ruukki 9/ 8 51) Oulu 19/ 8 54) Outokumpu 25/7 61) Kiuruvesi 5-6/7 62) Iisalmi 7/ 7 63) Juankoski 8/7 64) Nilsiä 9/7 65) Nilsiä, Raatti 10/7 ('6) Iisalmi 21 /

10 58 67) Pori 16/ 6 68) Ulvila 21 / 6 69) Lavia 25-26/ 6 70) Kankaanpää 27-28/ 6 71) Parkano 29/ 6 72) Pihlava 30/ 6 73) Ulvila 1/7 74) Yyterinsannat 2-6/ 7 Satakunta: Suur-Savo: 75) LauttakyIä 13-14/ 7 76) Kauvatsa 15-16/7 77) Kokemäki 19/7 78) Eura 25-26/7 79) Eurajoki 29/7 80) Rauma 27-28/7 81) Pori 30/7 Osan- ottajia 82) Mikkeli 18-19/ 6, 10-11/ ) Pieksämäki 28/ 6 83) HiiroIa 20/ ) Joroinen 29/ 6 84) Otava 21/6 6 85) Mäntyharju 22-23/ ) Kangasniemi 25-26/ ) Haukivuori 27/ ) Salo 10-14/ 6, 2/ 8 94) MuurIa 13/ 4, 1/ 8, 7/ 8 95) Naantali 15-16/ 6 96) Rymättylä 17-18/ 6 97) Kodisjoki 19-20/ 6 98) Pyhäranta 21-22/ 6 99) Lokalahti 25-27/ 6 100) Halikko 28-30/ 6, 6/ 8 101) Pertteli 1-2/7, 3/ 8 102) Kuusjoki 3-4/7 103) Somero 5-6/ 7 104) Kiikala 7-8/7 105) Kisko 9-10/ 7 106) Perniö 11-13/7 107) Kemiö 14-15/7, 8/ 8 108) Särkisalo 16-17/7 109) Paattinen 18-19/7 110) "ehmaa 20-21/ 7 111) Kalanti 22/7 112) Taivassalo 23-24/7 113) Mietoinen 25-26/7 Varsinais-Suomi: ) Rantasalmi 30/ 6-1/ ) Juva 2/ ) Savonlinna 3-5/7, 6-8/ ) YIäne 27-28/7 115) Loimaa 29-31/7 116) Naantali 16-17/ 6 117) Mynämäki 21-22/ 6 118) Karinainen 26-28/ 6 119) Laitila 29-30/ 6, 1/ / 8 120) Mynämäki 2/7 121) Nousiainen 3-5/7 122) Koski T.l. 8-10/7 123) Marttila 11-12/7 124) Paimio 25-26/7 125) Paimio 8/ 8 126) Masku 17/7, 2/ 8 127) Käyrä 18-19/ 7 i28) ;'ura 22-24/ 7 129) Karinainen 29/ 7 130) Piikkiö 30-31/7 ~31) Raisio 9-10/ 8 132) Lieto 12-14/ ) PaikaUiskurssit. 1) Kurikka 18-20/ 6 Pi tämispaikka 3} Ypäjä 12-13, 18/ 8 4) Koijärvi 14-15/ 8 5\ Tammela 16-17/ 8 6) JOkioinen 25-27/ 8 7) Lielahti 22-23/7 8) Kyröskoski 24-25/ 7 9) Sahalahti 27-28/7 10) Kuhmalahti 29/7 11) Lempäälä 1-2/8 20) Kalajoki 9-12/6 21) Halsua 17-19/ 6 22) "eteli 20-22/6 23) Kaustinen 25-27/ 6 24) Kälviä 28-30/ 6 O) Jyväskylä 17-19/ 6 31) Lannevesi 20-22/6 32) Saarijärvi 25-27/ 6 33) Pylkönmäki 28-30/ 6 34) Karstula 1-4/ 7 35) Ähtäri 5-7/7 Etelä-Pohjanmaa: Viipuri: Pltämispaikka Osan- bsanja -aika ottajia ottajia 133) Lappeenranta 16-17/ ) "uoksenniska 1/ ) Lappeenranta 15-29/ ) \'1], Helsinki 16-17/ ) Tainionkoski 30/ ) "U, Helsinki 29-30/ ) Imatra 31 / 7 4 5, Häme: Pi tämispaikka 2) Laihia 25-28/ 6 Keski -Pohj anmaa: Keski-Suomi: Pltämispaikka 12) Urjala 3-4/ 8, 3-4/ 9 13) Epilä 6, 8, 27/ 8 14) Kangasala 7/ 8 1~) Pälkäne 10-11/ 8. 10/ 9 16) Kuorevesi 12-13/ 8 17) Killinkoski 14-15/ 8 18) Ruovesi 16/ 8 19) Orivesi 19-20/ 8 25) Toholampi 4-5/7 26) Nivala 6-8/7 27) Haapajärvi 9-11/ 7 28) Kokkola 15-17/7 29) Evijärvi 18-20/7 ~ ) Haapamäki 8-10/ ) Äänekoski 11-13/ ) "iitasaari 14-16/7 8 39) Suolahti 17-19/ ) Tikkakoski 30/7-1/ ) Jämsä 5-7/ 8 2Q

11 fio 42) Miekkiö 9/ 7 43) Lahti 13-14/7, 3-4 /8, 15/ 9 44) Hollola 16/7, 17-18/ 8, 37 Lahti: / ) Kalliola 30-31/7 46) Okeroinen 29/ 9 47) Laitila 24-25/ 8 Lappi: Osan- ottajia 48) Kemi 27/ 6-1 / 7, 4-5/7 49) Tornio 2-3/ ) Rovaniemi 5-7/ Oulu: Osanja-aika ottaj ia 51) Oulu 12-14/ ) OUlainen, Hiipsjärvi 52) Martinniemi 15-17/ ) Pateniemi 18-20/ / ) Vihanti 1/ 8 54) Muhos 21-23/ ) Oulu 16-17/ 7 60) Haapavesi 10-11/ ) Piippola 12-13/ 8 56) Raahe 18-19/ ) Pulkkila 14/8 57) Oulainen, Huima 22, 43 29/ 7 44 Pi tämispaikka 63) Kuopio 12-13/ 7 64) Pihlava 17-18/ 6 65) Pori 19-20/ 6 66) Karkku 9-10/7 70) Riihimäki 17-20/ 6 71) Turenki 25-26/ 6 72) Tervakoski 27-29/ 6 73) Hyvinkää 30/ 6-2/7 74) Karkkila 3-7/7 75) Rajamäki 8-10/7 Pohjois-Savo: 25 Satakunta: ottajia Osan ) Tyrvää 11-12/ ) Kiikoinen 17-18/ ) Rauma 23-24/ 7 67 Uusimaa: Osan- ottajia 19 76) Vanha-Moisio 26-27/ ~7) Lohja 29-30/ ) Virkkala 31/7-2/ ) Nurmijärvi 8-9/ ) Kerava 10-12/ J) Porvoo 13-15/ 8 37 Pi tämispaikka 82) Pöytyä 29-31/7, 2/ ) Kumila 5-7/ 8, 9/ ) Nousiainen 13-14/ ) Vahto 15-16/ M Kleivinranta 19-21/ 8 22 Varsinais-Suomi: 87) Lemu 29/ 8, 3-4/ 9 88) Parainen 11-12/ 10, 16-17/ 10 89) Rusko 23-24/ 9, 29-30/ Viipuri: Osan- Osanja -aika ottajia ottajia 90) Lappeenranta 16-19/ 6, 99) Karkusjärvi 17-18/7 32 4/ ) Taipalsaari 22-24/ ) Savitaipale 21 / 6, 27-28/ e1) Imatra 26/7, 1-3/ ) Tirilä 22-24/ 6, 28-30/ ) Tainionkoski 5-7/ ) Joutseno 25 / 6, 29-30/ ) Ruokolahti 8-10/ ) Lappeenranta 1, 3, 5/ ) Mikkeli 12-14/ ) Kaukas 2, 4, 27/ ) Luumäki 20-22/ ) Muukko 8-10/ ) Lemi 23-25/ ) Partala 11-12/ ) Lappee 26-28/ ) Tirilä 14-15/7 29 4,947 3) Piiri kurssit. Osan- P i tämispaikka Osanja -aika ottajia ottajia Etelä-Pohjanmaa: 4) Palkintotuomari- 1) Ilmajoki, 9-15/ 6 24 kurssit. Häme: Uusimaa: 2) Nokia 16-21/ ) Karkkila 5-7/ 8 19 Keski-Suomi: 5) Valmentajien neu- 3) Karstula 23-29/7 27 vottelutilaisuus. Oulu: 1) Helsinki 3-4/ ) Pateniemi 8-14/7 33 6) M aaottelu-valmen- Pohjois-Karjala: nustilaisuudet. 5, Joensuu 28-30/ ) Helsinki 12-13/ 5 68 Pohjois-Savo: 2) Helsinki 6-12/ ) Kuopio 14-17/8 44 3) Helsinki 13-19/ ) ~uruvesi 19-20/ 8 5 4) Vierumäki 5-11 /

12 62 Yh~e~nsä ~li liiton järjestämiä kurssi- ja neuvontahlalsuuksla 258, joissa oli kaikkiaan liaj.1- ottajaa. Käytettyjen työtuntien lukumää;ä kohosi 2,541 lh. B) VaI m e n n u s toi m i n t a.. Kuluneen vuoden valmennustoiminta kohdistui lähmnä edustajien valmennukseen Suomi-Saksa-Ruotsi S~omi-Ruotsi ja Suomi-Unkari maaotteluja varten: Lllton valmentaja Armas Valste oli henkilökohtaisessa k~sketuksessa kaikkiin edustusurheilijoihin, minkä lisäksi ha?.a~toi ki:j~llisia ohjeita nuoremmille lupaaville ur ~~I~~JOll~e. Slsaharjoitustilaisuuksia ei luonnollisestik~an tana ~Olkkeuksellisena vuotena pidetty ollenkaan. Valment~Ja Valsteen apuna työskenteli valmentaja Heikki Taskmen.. Kaikesta valmennuksesta huolehti liiton Valmennus ~a ~oulutu.sva.liokunta laadittujen ja hyväksyttyjen oh JelmIen puitteissa. Kilpailutoiminta. Kuluneen vuoden kilpailutoiminta muodostui edellä ~a~nituis.t.a syistä tavallista laimeammaksi. Kaikkiaan JarJestetttm liiton alaisia kilpailuja seuraavasti: 1) Maaotteluja ) Kansainvälisiä kilpailuja ) Sllomen mestaruuskilpailuja ) Aluemestaruuskilpailuja ) Kansallisia kilpailuja Yhteensä 67. ~isäksi toimeenpantiin melko runsaasti piirikunnalli SIa Ja seurojenvälisiä kilpailuja. Suomalaiset urheilijat osallistuivat mieskohtaisesti u~ei~in ul~omailla pidettyihin kansainvälisiin kilpailuihm Ja useita ulkomaalaisia urheilijoita nähtiin vuorostaan maassamme jä:jestetyissä kilpailuissa. Propagandamielessä oli maallemme varsin merkityksellinen se kilpailumatka, jonka ennätysmiehemme Taisto Mäki seuranaan Paavo Nurmi teki Amerikkaan sodan parhaillaan riehuessa maassamme. 1) Maaottelut. Ruotsin Urheiluliiton kanssa käytyjen neuvottelujen päätteeksi sovittiin, että maiden välinen A- ja B-maaottelu suoritettaisiin syyskuun 7 ja 8 p:nä, A-ottelu Helsingissä ja B-ottelu Tukholmassa. Myöhemmin Saksan Urheiluliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa onnistuttiin vielä saamaan Saksa mukaan k.o. A-otteluun, josta muodostuikin sitten "täys'osuma" täpötäyteisen stadionkatsomon ollessa läsnä tässä suurkamppailussa. Kolmi-maaottelun lopputulokset: Ruotsi 147, Saksa 141 ja Suomi 134 pistettä. Ruotsi-Suomi pisto Suomi-Unkari maaottelu järjestettiin Budapestissa syyskuun 21 ja 22 p:nä ja voitti ottelun Suomi 90 pisteellä Unkarin 82 vastaan. Tulokset. Suomi-Ruotsi-Saksa kolmiottelu. La.uantai maitajuoksu: 1) Bertel Storskrubb, Suomi, 53,2; 2) Sixten Larsson, Ruotsi, 53,9; 3) Erkki Virta, Suomi, 54,3; 4) Rune öhman, Ruotsi, 55,2; 5) Heinz Brand, Saksa, 55,3; 6) Max Mayr, Saksa, 55, m juoksu: 1) Harald Mellerowicz, Saksa, 10,7; 2) Lennart Strandberg, Ruotsi, 10,8; 3) Nils Kronqvist, Suomi, 10,9; 4) Willy Bönecke, Saksa, 11,0; 5) Ivar Nilsson, Ruotsi, 11,0; 6) Tyko Vanne, Suomi, 11,l. 1,500 m juoksu: 1) Ake J ansson, Ruotsi, 3.52,4; 2) Arne Andersson, Ruotsi, 3.53,4; 3) Toivo Sarkama, Suomi, 3.54,8; 4) Ludvig Kaindl, Saksa, 3.57,8; 5) Kauko Pekuri, Suomi, 3.58,6; 6) Dieter Giesen, Saksa, 4.04,4. Kuulantyöntä: 1) Hans Woellke, Saksa, 16.06; 2) Heinz Trippe, Saksa, 16.03; 3) Gunnar Bergh, Ruotsi, ; 4) Sulo Bärlund, Suomi, ; 5) Yrjö Lehtilä, Suomi, 14,57; 6) Arvid Fernström, Ruotsi, Pituushyppy: 1) Rudolf Glötzner, Saksa, 737; 2) Stig Håkansson, Ruotsi, 721; 3) Birger Lindberg, Suomi, 716; 4) Sakari Toi-

13 64 vonen, Suomi, 703 ; 5) Ake Stenqvist, Ruotsi, 700 ; 6) Gtinther König, Saksa, ,000 m juoksu: 1) Gunder Hägg, Ruotsi, 14.38,2; 2) Henry Kälarne, Ruotsi, 14.38,4; 3) Otto Eitel, Saksa, 14.38,6; 4) Veikko Tuominen, Suomi, 14.39,6; 5) Taisto Mäki, Suomi, 14.47,2; 6) H ermann Eberlein, Saksa, 14.47,2. Moukarinheitto: 1) Karl Storch, Saksa, ; 2) Uuno Veirilä, Suom i, 55.40; 3) Erwin Blask, Saksa, ; 4) Gösta H annula, Suomi, ; 5) östen Thryvelli, Ruotsi, 49.63; 6) Göran Ba cklund, Ruotsi, m juoksu: 1) Rudolf Harbig, Saksa, 47,9; 2) Er ich L innhoff, Saksa, 48,4; 3) Bertel Storskrubb, Suomi, 49,1; 4) Aki Tammisto, Suomi, 49,1; 5) Sven Ljunggren, Ruotsi, 49,8; 6) Arne Eriksson, Ruotsi, 49,9. Korkeushyppy: 1) Nils Nicklen, Suomi, 196; 2) Ake Ödmar k, Ruotsi, 193 ; 3> Lauri Kalima, Suomi, 190; 4) Assae Duregård, Ruotsi, 190; 5) Herma nn Nacke, Saksa, 185 ; 6) Hans Schlegel, Saksa, X 100 m viestinjuoksu : 1) Saksa (Scheuring, Mellerowicz, Bönecke ja Kersch) 41,8; 2) Ruotsi (Håkansson, Sten qvist, Nilsson ja Strandberg) 42,4; 3) Suomi (Virta, Kvist, Vanne ja Kronqvist) 42,5. Sunnuntai maitajuoksu: 1) H. Lidman, Ruotsi, 14,4; 2) V. Suvivuo, Suomi, 14,9; 3) H. Nilsson, Ruotsi, 15,3; 4) E. L eitner, Saksa, 15,4; 5) V. Jussila, Suomi, 15,4; 6) E. Becker, Saksa, 15, m juoksu: 1) R. Ha rbig, Saksa, 1.52,1; 2) L. Nilsson, Ruotsi, 1.54,1; 3) H. Brandscheidt, Saksa, 1.54,6; 4) A. Kainlauri, Suomi, 1.55,4; 5) O. Jonsson, Ruotsi, 1.56,1; 6) R. L ehti, Suomi, 1.58, m juoksu: 1) H. Mellerowicz, ' Saksa, 21,8; 2) L. Strandberg, Ruotsi, 21,9; 3) N. Kronqvist, Suomi, 22,1; 4) J. SCheurmg, Saksa, 22,1; 5) A. Tammisto, Suom i, 22,3; 6) 1. Nilsson, Ruotsi, 22,4. Kiekonheitto: 1) G. Bergh, Ruotsi, ; 2) H. Trippe, Saksa, 47.45; 3) J. Wotapek, Saksa, 47.25; 4) A. H edvall, Ruotsi, ; 5) V. Hänninen, Suomi, 44.24: 6) V. Nyqvist, Suomi, ,000 m juoksu: 1) B. Hellström, Ruotsi, 30.41,2; 2) M. Syring, Saksa, 30.41,4; 3) V. Tuominen, Suomi, 30.43,2; 4) E. Heinström, Suomi, 30.44,6; 5) G. ö stbrink, Ruotsi, 30.45,0; 6) T. Haushofer, Saksa, 30.53,0. Kolmiloikka: 1) O. Rajasaar i, Suomi, ; 2) A. Hallgr en, Ruotsi, 15.10; 3) J. Noren, Suom i, ; 4) L. Andersson, Ruotsi, 14.47; 5) H. Mähnert, Saksa, ; 6) F. Gleim, Saksa, ,000 m estejuoksu: 1) L. La rsson, Ruotsi, 9.16,0; 2) E. Arvidsson, Ruotsi, 9.16,4; 3) R. Seidenschnur, Saksa, 9.18,2; 4) K. Tuom inen, Suomi, 9.20,0; 5) L. K aindl, Saksa, 9.20,2; 6) K. Pek ur i, Suomi, 9.20,4. Keihäänheitto: 1) M. Järvinen, Suom i, 73.79; 2) Y. Nikkanen, Suomi, ; 3) R. Tegstedt, Ruotsi, ; 4) K. H. Berg, Sa ksa, ; 5) G. Pettersson, Ruotsi, ; 6) H. Loose, Saksa, Seiväshyppy: 1) E. Lähdesmäki, S uomi, 400; 3) R. Glötzner, Saksa, 400; 3) A. Reinikka, Suomi, 390; 4) B.. Gustafsson, RUOtsi, 390' 5) N. Västberg, Ruoisi, 380; 6) J. Hauzwlckel, Sa~s~, X100 m viestinjuoksu: 1) Saksa 3.12,3; 2) RUOtSI 3.18,2, 3) Suomi 3.19, t Lopputulos: Ruotsi 147, S~ksa 141 ja Suomi pls. R uotsi-suomi: PISt. Saksa-Suomi: pist. B- ottelu Ruotsi-Suomi. 100 m: 1) H. Nilsson, R uotsi, 10,9; 2) L. No.rdin, Ruotsi, 11,0; 3) G. Högnäs, Suomi, 11,1; 4) T. Tuulan, Suomi, 11, m: 1) H. Nilsson, Ruotsi, 22,5; 2).L. LID~gren, RuotSI, 22,7, 3) G. Högnäs, Suomi, 22,8; 4) T. Tuulan, Suom~, 23, m: 1) Sjögren, Ruotsi, 50,1; 2) Tonten, SuomI, 50,3, 3) Feldt Ruotsi, 50,6; 4) Aarniala, Suomi, 51,0.... t. 800 m: 1) S. Malmberg, Ruotsi, 1.53,4; 2). O.. RISlov,. R uo 51, 1538' 3) R Björklöf Suomi, 1.55,2; 4) J. Valllkan, Suomi, 1.5~~.. i 500 m '1) M. Salovaara, Suomi, 3.54,0; 2) H. Eriksso~, Ruo ~, 3.54,4; 3) A. Durkfeldt, Ruotsi, 3.54,8; 4) S. JousenlahtI, Suomi, ,2 0 '00 m' 1) T' Nil son Ruotsi, 14.45,4; 2) M. JärVinen: Suomi,. JoJ.,.. b" k S oml ' 3) Olander, Ruotsi, 14.50,8; 4) V. Strom ac) 'V u St:' b"c'k' m' 1) M. Järvinen, Suomi, 30.44,8: 2. ron: a, Suo~i, 30.46,6; 3) T. Tillman, Ruotsi, ; 4) T. Essmger, Ruotsi, 32.01,6. 6s ts 1- O' 2) V Pällo Suomi. 110 m aidat: 1) K. Arnberg, Ruo 1. ;J", 15,3dog) mn ai~~~~i~;u~. S~~~~h~~,; ~uo~~i,l~~~~~g, N~u:!~~i~:~~: Suomi, 55,7; 3) T. Heliö, Suomi, 55.7; 4) K. E. Karlsson, Ruo SI, 56, m esteet: 1) N. Ollande~, Ruotsi,. 9.14,8; 2) T. Sö?e~strö~, R uotsi, 9.20,8; 3) V. Iso-Hollo, SuomI, 9.30,0; 4) A. Lm - blad, Suomi, 9.36,2.. 4X100 m: 1) Ruot i 42,8; 2) Suomi.44,2. r. 4X400 m: 1) Ruotsi 3.19,2;.. 2) SUOmI 3.~ 1 ';)19 7' 2) K af Ursin k h Y' 1) V Perasalo, Suomi, ", Kor eus ypp.. t. 180' 4) H Bågenholm Ruot- Suomi, 185; 3) Andersson, Ruo SI, ", si, 18~.... 1) G Johansson. Ruotsi, 390; 2) P. Ko~pela, Se~vash~ppy. n'e Ruotsi, 380; 4) V. Kairento, Suomi, 380. Suomi, 380, 3) V. La g, S. 708'?) L Eliasson Ruotp t hyppy' 1) V Lehtonen, uoml, ~. '. 690 I uus ' 4) H. J. Johansson, RUOtSI,. si, 708; 3) H. Sonck, Suomi, R' tsi 14 80' 2) V Savola, Suomi, 3-loikka: 1) B. J ohnsson,. uo.' L 'Eliass~n Ruotsi, ; 3) K. Ilovaara, SUOn: I, 14,57, 4) : 7360' 2)' L. Attervall, h... h tto 1) M Mlkkola Suomi,., Kel aan ei.. '. 6317' 4) V Strömquist, Ruotsi, 70.54; 3) E. Autonen, SuomI,.,. Ruotsi,

14 66 Kiekonheitto: 1) E. Westlin Ruotsi, 45.81; 2) H. Andersson, Ruotsi, 44.55; 3) I. Penttinen: Suomi, 42.19; 4) K. Arivaara, Suomi, K~ulantyöntö: 1) R. Kuntsi, Suomi, 14.98; 2) K. Hagman, SuomI, 14.87; 3) L. Andersson, Ruotsi 14.33' 4) A. Hellberg, Ruotsi, ', M~ukarinheitto:.1) Sulo Heino, Suomi, 51.67; 2) Eriksson, RuotSI, 51.10; 3) Anvaara, Suomi, 48.78' 4) Malmbrandt Ruotsi ", Lopulliset pisteet: Ruotsi 114,5, Suomi 99,5. Pituushyppy: 1) Gyuricza, Unkari, 726 ; 2) Vermes, Unkari, 714; 3) Sakari Toivonen, Suomi, 713; 4) Birger Lindberg, Suomi, ,000 m juoksu: 1) Jenö Szilagyi, Unkari, 30.37,8; 2) Veikko Tuominen, Suomi, 30.37,8; 3) Kelen, Unkari, 30.37,8; 4) Matti Järvinen, Suomi, 31.27,6. Maaotteluviesti: 1) Unkari (Sir, Gyenes, Gobi, Bolgar) 1.55,4; 2) Suomi (Vanne, Kronqvist, Tammisto, Virta) 1.56,3. Loppupisteet: Suomi 90; Unkari Suomi-Unkari maaottelu Budapestissa 21-22/9. Lauantaina m ~ita~uoksu: 1) Erkki Virta, Suomi, 54,5; 2) Nils Fabri ClUS, SuomI, 50,6; ~) B olg~r, Unka:.i, 55,8; 4) Nadasdi, Unkari, 56,4. 1 Korkeushyppy. 1) Veikko Perasalo, Suomi, 195; 2) Nils Nicken, SuomI.' 188; 3) Cserna, Unkari, 188; 4) Gaspar, Unkari, ~. m JUO~su: 1) Berte~ Storskrubb, Suomi, 1.53,4; 2) Szabo, Unkau, 1.54,1, 3) HarsanYI, Unkari, 1.546' 4) Aarne Kainlauri Suomi, 1.56,1. ',, K~ekOnheitto: ~) ~orvarth, Unkari, 48.08; 2) Kulitzy, Unkari, 47:30, 3) VIlho Hanmnen, Suomi, 47.12; 4) Veikko Nyqvist SuomI, ' 20~ m juoksu: 1) Aki Tammisto, Suomi, 22,3; 2) Nils Kronqvist, SUOmI, 22,3;.3).Gyenes, Unkari, 22,3; 4) Pelsöczi, Unkari, 22,4. Ku'!lantyonto: 1) Veikko Nyqvist, Suomi, 15.05; 2) Nemeth, Unkan, 14.94; 3) Daranyi, Unkari, ' 4) Risto Kuntsi SuomI' ", 5,00.0 m juoksu: 1) Veikko Tuominen, Suomi, 14.33,2; 2) Kelen, Unkan, 14.33,3; 3) Kauko Pekuri, Suomi ' 4) Nemeth Unkari, 14.52,6. ',,, Sunnuntaina maitajuoksu: Hidas, Unkari, 14,9; 2) Väinö Suvivuo SuomI, 1~.~; 3) Szabo, Unkari, 15,3; 4) Veikko Jussila, Suomi: 15,3.. Selvashyppy: 1) Eero Lähdesmäki, Suomi, 416; 2) Aulis Reimkka, Su~mI, 400; 3) ZSuffka, Unkari, 400; 4) Kovacs, Unkari, m Juoksu: 1) Gyenes, Unkari, 107' 2) Sir Unkari 107' 3) Nils Kron~vist, Suomi, 10,8; 4) Tyko V~~e, Su~mi, 10,8: " 400 m JUO~su: 1) Aki Tammisto, Suomi, 48,8; 2) Bertel Storskrubb: ~~OmI. 49,0; 3) Vadas, Unkari, 50,0; 4) Gobi, Unkari, 50,3.. Keihaanh~ltto: 1) Matti Mikkola, Suomi, 75.61; 2) Matti JärvlO~n, SuomI, 72.22; 3) Varszeghi, Unkari, 65.56' 4) Raghely Unkan, " 1,500 m juoksu: 1) Miklos Szabo Unkari, 3.52,8; 2) Toivo Sarkama, Suomi, 3.54,0; 3) HarsanYi: Unkari, 3.55,2; 4) Martti Salovaara, Suomi, 4.01,6. 2) Suomalaiset urheilijat ulkomailla. Suomalaiset urheilijat ovat kilpailleet ulkomailla seuraavasti ja saavuttaneet kilpailuissaan allamainittuja tuloksia. R uot issa: Tukholma 14/ 6: korkeushyppy, 1) N. Nicklen, 197; keihäänheitto, 1) Y. Nikkanen 71.61; käsikranaatinheitto, 1) Y. Nikkanen 73.52; 3,000 m juoksu, 2) E. Heinström 8.31,8; kuulantyöntö, 4) L. Kallio Tukholma 21/6: moukarinheitto, 1) U. Veirilä 54.01; 5,000 m juoksu, 2) Matti Järvinen 14.35,2; 3,000 m juoksu, 3) K. Pekuri 8.34,8; 800 m juoksu, 6) T. Sarkama 1.57,8. Tukholma 2/ 8: 400 maitajuoksu: 1) E. Virta 53,9; 200 m aitajuoksu, 2) E. Virta 24,9; 1,500 m juoksu, 4) T. Sarkama 3.51,2. Tukholma 14/ 8: keihäänheitto, 1) M. Järvinen 71.70; 200 m aitajuoksu, 1) B. Storskrubb 24,6 (uusi Suomen ennätys); 3,000 m juoksu, 3) Veikko Tuominen 8.15,2; mailin juoksu, 5) N. Hartikka 4.22,0. Tukholma 13/ 9: korkeushyppy, 1) N. Nicklen 194, 2) V. Peräsalo 194; 3,000 m estejuoksu, 3) K. Tuominen Gävle 15/ 9: korkeushyppy, 2) V. Peräsalo, 196; 3,000 m estejuoksu, 4) K. Tuominen Söderhamn 22/ 9: 5,000 m juoksu, 1) V. Strömbäck 15.02,8. Tukholma 27 / 9: seiväshyppy, 1) Aulis Reinikka 401; 400 m juoksu, 1) A. Tammisto 49,1; moukari, 2) U. Veirilä Göteborg 29/ 9: korkeushyppy, 1) V. Peräsalo 190; 400 m juoksu, 0) A. Tammisto 49,7; moukarinheitto, 3) U. Veirilä Norrköping 6/ 10: moukarinheitto, 1) U. Veirilä ' Italiassa: Como 30/ 9: korkeushyppy, 1) N. Nicklen 193; keihäänheitto, 1) M. Mikkola ; seiväshyppy, 1) E. Lähdesmäki 4 m; 400 m juoksu, 3) B. Storskrubb 49,2; 100 m juoksu, 5) N. Kronqvist; 200 m juoksu, 5) N. Kronqvist. Bologna 21 / 10: maratonjuoksu, 1) V. Muinonen ,

15 68 Am erikassa: Taisto Mäki kilpaili Amerikan kiertueellaan useilla paikkakunnilla ja sijoittautui kilpailussaan seuraavasti: I. 4/ 3 San Fransisco, 3 mailia; I. 15/ 3 Buffalo, 3 mailia; II. Kansas City, 2 mailia; II. New York, 2 mailia; III. New York, 3 mailia; II. 3/ 5 Minneapolis, 3,000 m. Ruotsalaiset. 3) Ulkomaiset u7 heilijat Suomessa.. Helsingissä 217: 100 m juoksu, 1) H. Lidman 11,1; 1,500 m Juoksu, 1) A. Andersson 3.52,8; 3,000 m juoksu, 1) L. Nilsson 8.22,0; 110 maitajuoksu, 1) H. Lidman 15,0; moukarinheitto 1) G. Backlund Helsingissä 2/ 8: mailin juoksu, 1) Ake Jansson l.09,4, 2) Henry Kälarn~ 4.10,6, 3) A. Andersson 4.10,8; 5,000 m juoksu, 1) B. Hellstrom 14.20,6; 1,500 m tulosrajajuoksu, 1) J. Andö ~elsingissä 16/ 8: 200 m juoksu, 1) L. Sirandberg 22,0; 2,000 m Juoksu, 1) H. Kälarne 5.29,8; 3,000 m estejuoksu, 2) E. Arvidsson , 4) L. Larsson 9.22,8; pituushyppy, 1) A. Stenqvist 718. Lalhlalla 18/ 8: 100 m juoksu, 1) L. Strandberg 11,0. Turussa 10/ 9: 200 m juoksu, 2) H. Lidman 23,1; pituushyppy ~) A. Hallgren 715; 800 m juoksu, 1) L. Nilsson 1.55,6; 3,000 ~ Juoksu, 1) G. Hägg 8.34,4, 2) H. Kälarne 8.34,8; moukarinheitto, ~) G. Backlund 48.71, 5) ö. Thryvelli 48.46; 400 m juoksu, 2) R. öhman 51,4. Tampereella 10/ 9: 5,000 m juoksu, 1) B. Hellström Helsingissä 6/ 10: Kaivopuiston maraton n. 25 km, 4) 0.' Lindström ,2. Unkarila iset Helsingissä 2/ 8: 5,000 m juoksu, 4) J. Kelen 14.23,0 (uusi Unkarin ennätys). Kouvolas a 11 / 8: 5,000 m juoksu, 4) J. Kelen 14.45,0. Kaatuneiden Urheilijain Muistokilpailut. SVUL :n, TUL:n ja Suomen Palloliiton yhteisesti järjestämiin Kaatuneiden Urheilijain Muistokilpafiuihin 20/22/7-40 yleisurheilulajeihin osallistui yhteensä 323 osanottajaa, näistä Suomen Urheiluliitosta 247. Suomen mestaruuskilpailut. Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin kuluneen a vuonna seuraavasti: a) mur tomaajuoksumestaruuskilpailut Turussa 9/ 6 Turun Urheiluliiton ja Turun Riennon yhteisesti järjestäminä. Mestaruuden voitti 8 km matkalla K. Pekuri, HPV, ajalla 29.38,0, ja joukkuemestaruuden Helsingin Poliisivoimailijat 9 pisto (K. Pekuri 29.38,0, 8) T. Sarkama 30.38,8, 10) E. Pekuri 3D.48). b) viestinjuok u- ja n uorten v. yleisurheilumestaruuskilpailut pidettiin Helsingissä 28-29/7 Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämlnä. Viestinjuoksumestaruuskilpailujen tulokset: 4X I00 m: 43,7, Tampereen Pyrintö (T. Sjöholm, V. Vainio, A. Tokoi ja H. KvisO. 4X 400 m: 3.28,8, Helsingin Kisa-Veikot (L. Henriksen, P. Eskola, S. Aarniala ja E. Virta). 4X 800 m: 7.57,6, Helsingin Poliisivoimailijat (M. Merisavo, K. Pekuri, E. Pekuri ja T. Sarkama). 4Xl,500 m: 16.31,6, Helsingin Poliisiurheilijat (K. Nikkanen, E. Pekuri, K. Pekuri ja T. Sarkama). Nuorten v. yleisurheilumestaruuskilpailujen tulokset: 100 m: T. Sjöholm, Tampereen Pyrintö, 11, m: o. Vuorensola, Helsingin Toverit, 37,7. 1,500 m: R. Väliaho, Ahtärin Urheilijat, 4.09,6. 3,000 m: O. Koskinen, Siilinjärven Ponnistus, 9.16, maitajuoksu: H. Sonck, Viipurin Urheilijat, 15,5. Pituushyppy: H. Sonck, Viipurin Urheilijat, 671. Korkeushyppy: K. af Ursin, Helsingin Kisa-Veikot, 187. Seiväshyppy: O. Uotila, TOijalan Vauhti, 350. Kiekonheitto: E. Ahokas, Paimion Ns. Urheilijat, Kuulantyöntö: J. Kauppinen, Lieksan Urheilijat, Keihäänheitto: P. Salminen, Porvoon Urheilijat, c) Yleisurheilumestaruuskilpailut järjesti Tampereen Pyrintö Tampereella 24-26/ 8. Tulokset olivat: 100 m: N. Kronqvist, IK Hellas, m: A. Tammisto, Turun UL, 22, m: A. Tonteri, Karhulan Katajaiset, 50, m: A. Kainlauri, Kouvolan Urheilijat, 1.57,8. 1,500 m: T. Sarkama, Helsingin Poliisivoimailijat, 3.56,0. 5,000 m: V. Tuominen, Helsingin Kisa-Veikot, 14.31,8. 10,000 m: T. Mäki, Helsingin Kisa-Veikot, 30.39,4. Maratonjuoksu: V. Muinonen, Vuoksenniskan Urh., , maitajuoksu: V. Jussila, Riihimäen Kisko, 15, maitajuoksu: B. Storskrubb, Helsingin IFK, 24, maitajuoksu: B. Storskrubb, Helsingin IFK, 53,8. 3,000 m estejuoksu, K. Pekuri, H:gin Poliisivoimailijat, 9.17,6. 30,000 m kävely: H. Ruotsalainen, Salon Viesti, ,6. 69

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Seurojen pisteet jakaantuivat:

Seurojen pisteet jakaantuivat: 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat............ 23 Vioipurin VO.imailijat..................... 6 Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet................. 3 Helsingin Torv.erit............

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen Rintamaveteraanien kuntoutuksessa suuret vaihtelut (sivut 8 9) N:o 4/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Syyskuun 17. päivänä 2014 Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti sivu 13 Äyräpään kenttähautausmaa

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN

KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN KANSAKOULULAITOKSEN PERUSTAMINEN 1800- LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 1900-LUVUN LOPPUUN Kuntakokouksen suhtautuminen kansakoulukysymykseen tasa-arvon ja alueellisuuden kannalta Tero Parkkonen Suomen historian pro

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29

Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 Jatkosotatapahtumia loppuvuodesta 1943, sivut 16-29 N:o 6/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 11. päivänä 2013 Naisjärjestön historiallinen kokous sivu 10 Uudet hallituksen jäsenet sivu 11 Kuntien

Lisätiedot

POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND

POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND POYTAT E N NIS SUOMEN POYTATENNISLIITTO FINLANDS BORDTENNISFORBUND 4.1977 Kiinalaiset poytatennistaiturit valloittivat Suomen sivu 6-11 Suomi saavutti kaksi PM-kultaa sivu 15 17 Harjoittele kuln kllpailetkin,

Lisätiedot