Kohti kevään valoa! Liitto on internetissä, mukana runsaasti palvelulinkkejä. ja terveysministeriö, Apuvälinealan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti kevään valoa! Liitto on internetissä, mukana runsaasti palvelulinkkejä. ja terveysministeriö, Apuvälinealan"

Transkriptio

1 nro 1/2005 huhtikuu Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti Kohti kevään valoa! Tässä numerossa aiheina mm: Hoitotakuu tuli, mutta rahaa se vaatii, sanoo Veijo Puhjo Sivu 3 Liittokokous otti reippaasti kantaa ja teki lakialoitteen Tällaiset olivat kevään enteet TSIL:n liittokokouksen aikoihin Vähäjärvellä. Nyt ollaan jo paljon pidemmällä. Nautitaan päivittäin enenevästä valosta ja katsellaan lähestyvän kesän merkkejä luonnossa. Liitto on internetissä, mukana runsaasti palvelulinkkejä Tapaturma- ja Sairausinvalidien liitto on ottanut reippaan askeleen tietotekniikan tiellä. Liitossa määräaikaisena mikrotukihenkilönä työskennellyt Miika Salo on saanut valmiiksi TSIL:n kotisivut, jotka internetissä löytyvät osoitteessa Samalla on muuttunut liiton sähköpostiosoite, joka on Sähköinen työkalupakki Sivut palvelevat liiton sisäistä tiedotusta, sillä netin kautta voi tutustua nyt liiton perustoimintaan sekä ajankohtaisiin tehtäviin, Vähäjärven lomakotiin sekä Uusi Invalidi lehteen, joka tästä lähin on luettavissa myös sähköisessä muodossa. Tällä hetkellä ajankohtainen asia sivuilla on Asukasliiton ja Totu-liikkeen käynnistämä kampanja toimeentulotukiasiakkaiden asumistuen omavastuuosuuden poistamiseksi. Vetoomuksen voi allekirjoittaa internetissä, josta voi myös tulostaa keräyslistan. IKMO-sivusto on todellinen työkalupakki. Sitä kautta löytyvät mm. Kela, Stakes, Sosiaali- ja terveysministeriö, Apuvälinealan Apudata, Valtakunnallinen vammaisneuvosto ja valtion säädöstietopankki Finlex. Sivuilta voi tulostaa TSIL:n tuottamat hoitotakuumuistutuslomakkeen ja itsearviointilomakkeen, ne löytyvät myös suoremmin osoitteesta Sivut ja tekijä, eli TSIL:n pääsivu ja Miika Salo. tsil.fi.hoitotakuu. Myös muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin voi noutaa ja tulostaa IKMO:n kautta. Osoitteessa on tarjolla mm. suomi.fi-linkki, joka on julkishallinnon verkkopalvelun osoite. Siellä voi piipahtaa tutkimaan vaikka potilaan oikeuksia, tilastoja, kuluttaja-asioita ja karttoja. Asiointioppaan kautta löytyvät monet lomakkeet tulostettaviksi. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästämään Kaikki sivut eivät välttämättä vielä aukene, mutta aikaa myöten palvelut paranevat. Jo nyt internetin kautta pääsee käsiksi niin moneen tietoon ja palveluun, että kun tietokone ja internet-yhteys ovat olemassa, säästää asioiden hoidossa aikaa, vaivaa ja rahaa....sekä puheenjohtajavaihdoksen Sivut 4-5 Yhdistykset työn tuoksinassa ja reissun päällä Sivu 5 Paavon kitara soi - olipa ostettu tai itse tehty Sivu 8 Porilaisten rauhanlaulu - oikein nuottien kanssa Sivu 8

2 2 Pääkirjoitus Jorma Eloranta Pohjoismainen malli hyvinvointivaltiosta, joka perustuu mm. laajaan yhteiskunnalliseen palveluverkostoon ja yhteiskunnalliseen talouden säätelyyn, on rajun hyökkäyksen kohteena niin Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa. Vaatimukset julkisten palvelujen kilpailuttamiselle ja yksityistämiselle ovat kasvamassa myös maailman laajuisesti, ei vain EU:n alueella. Kyse on globaalista uusliberaalisesta markkinataloudesta, jonka tarkoituksena on alistaa kaikki pääoma saalistuksen alaiseksi hävittämällä yhteiskunnallisten palvelujen turvaverkot. Tarkoituksena on sekä kansainvälisesti että kunkin maan sisällä jakaa varallisuus yhä enemmän siten, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. *** Tähän politiikkaan on myös pääministeri Vanhasen hallitus sitoutunut EU:n perustuslakia ja erityisesti palveludirektiiviä puolustaessaan. Tämä siitä huolimatta, että suuri enemmistö suomalaisista pitää yhteiskunnallisten palvelujen turvaamista tärkeimpänä asiana Suomen EU- politiikassa. Kansan suuri enemmistö ei halua antaa EU:lle päätösvaltaa yhteiskunnallisten perus- ja hyvinvointipalvelujen osalta. *** Ranskan kaadettua EUkomission ehdotuksen palvelukauppaa ohjaavasta direktiivistä, pääministeri Vanhasen pahoittelu ja huoli palveludirektiivin kaatumisesta oli omalaatuista. Vanhaselle tämä ei ole kuitenkaan mikään korjaamaton ongelma, TV-uutisille antamassaan haastattelussaan hän totesi, että asia voidaan hoitaa hallitusten tehdessä palveludirektiivin mukaisesti kansalliset strategiansa ja näin saadaan asia sitä kautta toteutettua. Uusi Invalidi Kamppailu julkisten palvelujen puolesta yksityistämistä vastaan jatkuu KÖYHYYTTÄ VASTAAN TODELLISILLA TEOILLA Valtakunnallinen vetoomus toimeentulotukilain 7 muuttamiseksi siten, että toimentulotukeen sisältyvä 7 % omavastuuosuus tulisi poistaa. Hallituksen tulisi tehdä esitys eduskunnalle toimeentulotukilain muuttamiseksi ja varata tämän vuoden syksyllä aloitettavissa budjettivalmisteluissaan lakimuutoksen edellyttämä menolisäys budjettiin. Lakimuutoksen varmistamiseksi ASUKASLIITTO RY ja TOTU verkosto on aloittanut kampanjan ja päättää sen syksyllä 2005 budjettineuvottelujen ratkettua. Valtakunnallinen vetoomuskampanjan voi allekirjoittaa Asukasliiton internetsivulla: Me allekirjoittaneet vaadimme, että toimeentulotuen perusosasta poistetaan 7 %:n asumismenojen omavastuuosuus. Vaatimuksemme perustelut: Asumismenojen omavastuu ei palvele lainlaatimisen yhteydessä sille asetettuja tavoitteita. Toimeentulotuen saajat eivät ole pystyneet muuttamaan pienempiin ja edullisempiin asuntoihin, koska niitä ei ole saatavilla. Myös jo nyt kohtuullista vuokraa maksavilta vähennetään 1ähes aina asumisen omavastuuosuus, vaikka laki antaa mahdollisuuden olla tätä tekemättä. Toimeentulotukilain edellyttämä yksilökohtainen harkinta ja tuki eivät toteudu. Maaliskuussa 1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain sisältämä 7 %:n asumisen omavastuu on lisännyt köyhyyttä 1ähes seitsemän vuoden ajan kohdistuen rajuimmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. Toimeentulotuen piirissä on yli kansalaista eli noin Lisätiedot: Vesterinen MarJatta p s-posti: sekä lisäksi: Asukasliitto ry yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja Hernesniemi Herkku Puh / Fax (03) , Pääsihteeri Töyri Hannu (09) työ, työ S-posti: Toimisto: Vuorikatu 22 A 11, Helsinki ja kampanjatietoa kotisivuilta Lisäksi hän totesi, että ne maat jotka eivät näin menettele, joutuvat tosiasioiden eteen silloin kun muut ovat jo asian hyväksyneet. (Tämä oli epäsuora lainaus pääministerin lausunnosta.) Missä muissa EU-maissa näin tehdään, jäi Vanhaselta kertomatta? Asiasta on jo joidenkin kesken ilmeisesti sovittu. Jos Vanhasta on uskominen, niin huolimatta EU:n palveludirektiivin kaatumisesta sen henki ja tarkoitus julkisten palvelujen alas ajamiseksi aiotaan toteuttaa tehtävän kansallisen strategian avulla. Eikö nyt olisi hallituksen aika asettaa tavoitteeksi julkisten yhteiskunnallisten palvelujen puolustaminen ilmoittamalla, että julkisten palvelujen säilyminen kansallisessa päätösvallassa on meille ehdoton kynnyskysymys, josta emme enää jatkossa neuvottele. Suomen hallituksen ja eduskunnan toimet ovat osoitus EU-politiikan epädemokraattisuudesta. kotitaloutta. Köyhyys on yhä harvemmin tilapäinen elämänvaihe. Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan köyhät ovat köyhtyneet samanaikaisesti kun yhteiskunnan kahtiajakautuminen on syventynyt. Asumisen omavastuuosuus vähentää päivittäiseen kulutukseen tarkoitettua toimeentulotuen perusosaa, joka sisältää puhelin-, matka-, tv-lupa-, ruoka-, vaate-, hygienia-, harrastus-, virkistys-, sanomalehti- ja pankkipalvelumaksut sekä ilman reseptiä hankittavat 1ääkkeet. Köyhyyttä on lisännyt se, että perusosalla katettavat maksut ovat nousseet nopeammin kuin vain indeksikorotuksilla kasvava perusosa. Asumisen omavastuun poistamisen kustannukset ovat 45 miljoonaa euroa, kun hallituksen esityksen varallisuusveron poistamisesta on arvioitu maksavan 93 miljoonaa euroa. Toimeentulotuen bruttomenot ovat koko Suomen valtion budjetista vain noin 1,3 %. Asumisen omavastuuosuuden poistamisen jälkeen kotitalouksien käyttöön jäävä raha ohjautuisi suoraan paikalliseen arkipäivän kulutukseen ja kansantalouden kiertoon. Koko Suomen EU historian ajan ovat hallituksemme ja kansanedustajamme vähätelleet tai suorastaan valehdelleet liittymisen vaikutuksista tai sen todellisista tavoitteista. *** EU:n perustuslaista äänestetään useassa EU:n jäsenvaltiossa, mutta ei Suomessa. Paavo Lipponen totesi, että EU:n perustuslaista voidaan äänestää kun ollaan varmoja tuloksesta, ja Vanhasen mielestä EU:n perusluonne ei olennaisesti muutu. Tämä hänen tultuaan pääministeriksi, ennen tätä virkaa Vanhanen oli täysin toista mieltä ja vaati kansanäänestyksen pitämistä. Vaatimus kansanäänestyksestä ja EU:n perustuslain hylkäämisestä on entistä tärkeämpää nostaa esille. Samalla on seurattava hallituksen ja eduskunnan toimia estääksemme Ranskan kaataman palveludirektiivin toteuttamisen kaavaillun kansallisen Porin Sairaus- ja tapaturmainvalidien tiistaikerhon vieraana oli kunnallisneuvos, kaupunginvaltuutettu Leo Marmio. Hän on myös Porin kaupungin valitsema vanhustyön neuvoston uusi puheenjohtaja. Juuri neuvoston asioita hänet oli kutsuttu selvittämään. Vanhustyön neuvosto on perustettu Poriin Koko maassa näitä neuvostoja on 312. Porin neuvoston tehtäväksi kaupunki on antanut toimia lähinnä keskustelukerhona. Sellaisena se on toiminutkin. Leo Marmio, joka on vedonnut toiminnassaan lähinnä ikäihmisten asioiden ajamiseen, ei ole tyytyväinen neuvoston tä- Jorma Eloranta toteaa pääkirjoituksessaan, että kamppailu EU:n palveludirektiiviä vastaan ja kamppailua myös vammaisten ja sairaiden oikeuksien puolesta. strategian kautta palvelujen yksityistämiseksi ja kaupallistamiseksi. *** Jatkamme yhdessä kamppailua hyvien ja turvallisten yhteiskunnallisten palvelujen puolesta yksityistämistä vastaan. Kyseessä on vammaisten, sairaiden ja terveiden ihmisten perusoikeuksista ja niiden turvaamisesta. Vanhusneuvosto puhutti Porissa Kuva: Leo Marmio Anja Mäkelä (vas.) syventyneenä yhteislauluun, Antti Lehtola säestää, puheenjohtaja Aili Pärnä valvoo kaiken sujumista ja sihteeri Ismo Vainio omissa tehtävissään. hänastiseen toimintaan. Marmio toimii neuvoston aseman parantamiseksi, että se muodostuisi asiantuntijaelimeksi ja aktiiviseksi vaikuttajaksi, joka nostaisi vanhusten ja vammaisten asioita alhaalta päin päättäjien päätettäväksi. Hänet tuntiessani luotan siihen, että vanhustyön neuvoston toimintaan tulee uudenlaista eloa. Porin vanhustyön neuvosto koostuu 22:sta järjestöjen valitsemasta edustajasta ja kaupungin valitsemasta puheenjohtajasta. Marmion mukaan Porissa on tehty paljon vanhusten hyväksi, mutta parantamisen varaa on. Kaupunki on hyväksynyt van-

3 Uusi Invalidi 3 Hoitotakuu aiheena liittokokousseminaarissa Julkisen vallan on taattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kansalaisten terveydenhoidossa. Tästä on kysymys tämän vuoden maaliskuun alusta voimaan tulleessa hoitotakuussa. Näin tiivisti asian kansanedustaja Veijo Puhjo (vas), joka oli alustamassa aiheesta Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton liittokokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa. Yksityinen kuorii kermat myös hoitotakuusta Laki on hyvä ja vastaa kansalaisten palvelutarpeisiin, mutta valtion ja kuntien budjettiraamit uhkaavat vähintäänkin viivästyttää hoitotakuun toteutumista. Puhjon mukaan terveysalan yksityiset yritykset käyttävät lain ja rahoituksen välistä kuilua hyväkseen. Jo nyt on ministeritasolta väläytetty mahdollisuutta, että yksityinen sektori hoitaa sen mihin julkisen terveydenhuollon rahoitus ei riitä. Tämä voi johtaa kermankuorintaan, eli yksityinen sektori ottaa itselleen edulliset leikkaukset, mutta ei hoidosta aiheutuvia vastuita. Voi syntyä jopa oikeusprosesseja potilaan oikeuksien täyttymättä jäämisestä, arvioi Veijo Puhjo, siviiliammatiltaan lääkäri. Koska yksityisellä puolella ei ole velvollisuutta mm. tehohoitoon ja päivystykseen, tuleva kilpailutilanne on sille varsin edullinen. Kuntien puolestaan tulee velvoitteistaan huolimatta pärjätä kehysten puitteissa, koska valtionosuuksia ei ole aikomusta korottaa. Näyttää siis siltä, että hoitotakuustakin tehdään osa paisuvia terveysmarkkinoita. Hoitotakuun toteutumisen vaatiman lisärahoituksen suuruudesta on erilaisia arvioita Vähäjärven lomakodissa Tarjolla korkeatasoista ohjelmaa, iki-ihanien kädentöiden näyttelyä, yhdistysten välistä viisiottelua,tämän runon/laulun haluaisin kuulla, boccia-kisaa. Hinnat: koko paketti (la-su) 42 yhden päivän paketti 12 Varaukset ja lisätietoja Vähäjärven lomakodista puh (03) , sähköposti Tervetuloa! Kansanedustaja, lääkäri Veijo Puhjo selvitti hoitotakuun perusteita, ongelmia ja ratkaisumalleja TSIL:n seminaarissa Vähäjärvellä. Laki on hyvä, mutta rahoitus ei ole kunnossa. hustyölle melko hyvän tavoiteohjelman, mutta se on toistaiseksi arvoton paperi, sillä rahapulaan vedoten uudet virat on jäädytetty. Kaupungilla on kuitenkin ollut varaa virkahenkilöiden palkkojen mittaviin korotuksiin. Vanhustyön neuvoston puheenjohtaja Leo Marmio piti Tanskan vanhustyön toimintaa esimerkillisenä. Tanskassa on vanhustyön neuvostoilla jopa lakisääteisiä tehtäviä, ja niiden jäsenet valitaan vaaleissa. Aiheesta tietenkin keskusteltiin. Ikärasismia harrastavat, kuten eläkeläisten äänioikeuden poistamista esittävät, saivat huutia. Jäädytetyt virat on sulatettava, vaadittiin. Eläkeläisten ja vammaisten kerhotoimintaan on saatava nykyistä avarammat tilat. Todettiin, että yksityisiä palveluja on toki saatavissa, mutta pienituloisten eläkeläisten ja vammaisten rahat eivät riitä niiden käyttämiseen. Liittokokouksessa ollut Anja Mäkelä selvitti kokouksen päätöksiä. Oleellista on, että TSIL toimii edelleenkin vammaisten aseman parantamiseksi. Tilaisuuden musiikkipuolesta vastasi Antti Lehtola, joka soitteli pariinkin otteeseen haitariaan. Aarre Mäkelä Kuopiolaiset kokoontuivat, kalastivat - ja liikkuvat Vuosikokouksessa saimme uusia naamoja hallitukseen. Se tuo aina uusia ajatuksia kerhomme toimintaan. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin rahaston hoitajaksi Liisa Perämaa. Pentti Koponen muutti Kotkaan, minkä takia vaihto oli pakollinen. Marjatta Jaatinen ja Salme Holopainen valittiin Kankaan Teuvon ja Eilan tilalle. Kankaat muuttivat myös Kaakkois-Suomeen Pyhtäälle. Puheenjohtajana jatkaa toista vuotta Paavo Antikainen. Kerhot aloitamme syyskuussa joka toinen tiistai. Retkiä teemme talvella ja kesällä lähisaaristoon. Jokavuotiset pilkkikilpailut järjestämme Palolaitoksen majalla. Siellä paistamme myös makkaraa ja vietämme iloisen päivän. Musiikki kuuluu tietysti ohjelmaan. Tämän vuotisen kilpailun voitti Hämäläisen Reijo (1180g ), toinen oli Sinisalon Eeva (1120g) kolmas Paavo Antikainen (950g), neljäs Pentti Koponen (610g). Osanottajia kilpailussa oli 12. Mukana oli 37 jäsentä ja sää suosi päiväämme. Syksyllä aloitimme vapaaajan keskuksen ohjaamana kuntokurssin. Kokoonnuimme torstaisin klo 8.30 Kuopio-hallin eteen, jossa pidimme pienen Kuntaliitto on arvioinut rahan tarpeen jopa 100 miljoonaa euroa hallituksen arviota suuremmaksi. Vuoteen 2007 ulottuvalla jaksolla kuntien rahoitusvaje on 350 miljoonaa euroa. Virallisen optimismin mukaan siitä 200 miljoonaa euroa saadaan koottua terveydenhuoltoa rationalisoimalla. Mutta kun rahat eivät riitä, yritetään ongelma hoitaa tiukentamalla hoitoindikaatiota. Tällöin hoitoon pääsyä ei ratkaise tarve vaan raha, totesi Puhjo. Hän muistutti, että hoidon tärkeysjärjestyksestä tulee edelleenkin päättää lääkärien, ei kamreerien ja poliitikkojen. Kuvassa kuntoryhmä lähdössä. Vasemmalla Paavo Antikainen ja keskellä pylvään kohdalla mainio vetäjämme, Carita Randelin. verryttelyjumpan, minkä jälkeen kiersimme Puijon maisemia ihaillen sauvakävelynä. Se oli samalla sosiaalinen tapahtuma, sillä kukaan ei saanut ottaa sitä liian vakavasti. Pääasia oli, että meillä oli hauskaa. Kerhon pyrkimys on välittää ihmisistä. Kukaan ei saa jäädä yksin murjottamaan ja miettimään elämän murheita. Niitä riittää kyllä kaikille. Mutta kerhossa voit purkaa asioita ja saada tukea itsellesi. Toivotamme kaikille Suomen kerholaisille hyvää kevättä ja välittäkää toisistanne. Paavo Antikainen puheenjohtaja Uhkakuvat torjuttava lisärahoituksella Mikäli näin onnettomasti pääsee käymään, on Puhjon mukaan vaarassa että ihmiset menettävät entisestään uskoaan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Myös veronmaksuhalu voi vähentyä ja koko julkinen terveydenhuoltojärjestelmä vaarantua. Jotta näin ei kävisi, tulisi kuntien ja valtion lisätä rahallista panostustaan terveydenhuoltoon hoitotakuun käynnistys- ja siirtymävaiheessa. Tavoitteena voisi olla terveydenhuollon bruttokansantuoteosuuden 0,5 prosenttiyksikön nousu. Tähänastiset korotukset ovat olleet riittämättömiä, sanoi Puhjo. Hän totesi vielä, että väestön ikääntyminen tuo omat lisäpaineensa terveydenhuollon rahoitukseen. Korotuksen tulisikin olla 2 prosenttiyksikköä, sillä jo väestön ikääntyminen aiheuttaa vuotuisen 1 prosenttiyksikön korotustarpeen. Hannu Oittinen Kuopion pilkkikilpailun tulokset Reijo Hämäläinen 1180 g 2. Eeva Sinisalo 1120 g 3. Paavo Antikainen 950 g 4. Pentti Koponen 610 g 5. Raija Koponen 490 g 6. Martti Hassinen 420 g Aulis Heinonen 420 g 7. Elina Hassinen 390 g 8. Erkki Perämaa 190 g 9. Unto Saren 100 g Terttu Simonen 100 g 10.Kyösti Könönen 20 g

4 4 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitossa vaihtui vetovastuu, sillä 15 vuotta liiton puheenjohtajana toimineen Olli Salinin tilalle valittiin Jorma Eloranta. Kokematon ei Elorantakaan liiton asioissa ole, sillä hän on toiminut Turun yhdistyksessä sekä puheenjohtajana että toiminnanjohtajana. Millä mielellä otat vastaan haasteen liiton puheenjohtajana? Tositarkoituksella. Kun pyydettäessä lupauduin puheenjohtajan tehtävään, pidin tärkeänä turvata että liiton toiminta jatkuu vahvalla edunvalvontalinjalla. Olen lupautunut puheenjohtajaksi vain yhdeksi kaudeksi, mutta kolmessa vuodessa ehtii tapahtua paljon, sanoi Jorma Eloranta heti valintansa jälkeen. - On tärkeää, että tehtäviä jaetaan oikein ja kaikki voimavarat käytetään. Toivottavasti Olli Salin voi edelleenkin antaa vankan asiantuntemuksensa liiton käyttöön, hän jatkaa. Uusi Invalidi TSIL jatkaa tiukkaa edunvalvontalinjaa Tapaturma- ja Sairausinvalidien liiton 28. liittokokous pidettiin Vähäjärven lomakodissa Hauholla. Kokouksessa oli edustettuna 17 liiton jäsenyhdistystä. Puhetta kokouksessa johti liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka ja pöytäkirjan laati Tarja Västilä. Liittokokousta edeltävänä päivänä pidettiin hoitotakuuta käsittelevä seminaari, jossa alustajana oli kansanedustaja Veijo Puhjo. Liitossa tapahtui puheenjohtajavaihdos, sillä vuonna 1990 puheenjohtajaksi valitun Olli Salinin tilalle liiton johtoon valittiin Jorma Eloranta. Liittovaltuusto ja liittohallitus uudistuivat jonkin verran, mutta TSIL:n uusi liittohallitus ryhmäkuvassa heti valintansa jälkeen, tarkemmin sanoen kahta vaille kaikki varsinaiset ja varajäsenet. Eturivissä vasemmalla uusi puheenjohtaja Jorma Eloranta. Jorma Eloranta valittiin TSIL:n johtoon TSIL:n uusi puheenjohtaja Jorma Eloranta. Vastavoimaa EU-kehitykselle Yleisen edunvalvonnan lisäksi Jorma Eloranta pitää TSIL:n päätehtävinä neuvontaa, valistusta ja kaikenlaista apua yhdistyksille ja yksittäisille jäsenille. Hän muistuttaa, että etuja ja oikeuksia ei saa, ellei niitä osaa vaatia. Käynnissä olevia projekteja on syytä jatkaa ja laajentaa. Kansalaisten aktivoiminen liittovaltuuston puheenjohtajan jatkaa Pauli Toikka. Liittohallituksen aiemman päätöksen mukaisesti toiminnanjohtaja Markku Sundellin työsuhde päättyy. Liittokokous hyväksyi neljä julkilausumaa ja yhden lakialoitteen. Julkilausumat koskevat hoitotakuuta, vammaisten kuljetuspalveluita, vammaisrakentamisen määräyksiä ja julkisten liikennevälineiden käyttöä sekä vaatimusta kansanäänestyksen järjestämiseksi EU:n perustuslaista. Vanhustensuojelulakialoite vaatii oikeutta ihmisarvoiseen elämään, ja siinä vaaditaan korjausta palveluihin, kuntoutukseen, toimeentuloon ja tasaarvoon sekä edellytetään hyväksikäytön estämistä. Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa vuosille liitto painottaa vammaisten edunvalvontaa monin tavoin. Erityisen tärkeää on julkisten palvelujen tason ja saatavuuden turvaaminen sekä olemassa olevien hyvinvoinnin rakenteiden puolustaminen. Liitto on mukana julkisten palvelujen yksityistämistä ja kilpailuttamista vastustavassa kampanjassa. Syrjäytymisen estämiseksi ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi liitto jatkaa Aktiivinen kansalainen projektia sekä Ikääntyvät monivammaiset projektia. tulee sitä tärkeämmäksi mitä laajemmalle EU:n vaikutus ihmisten arkeen ulottuu. Nythän jopa vallitseva kuntarakenne on uhattuna suurempien hallintoyksiköiden tehdessä tuloaan, sanoo Eloranta muistuttaen syrjäytymisen ehkäisemisen tärkeydestä. Mutta myös harrastus- ja virkistystoiminnalla tulee edelleen olemaan tärkeä sija liiton toiminnassa. Erityisen tärkeää tuoreen puheenjohtajan Liittokokouksen valinnat Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pauli Toikka ja varapuheenjohtajaksi Tuure Hietanen sekä jäseniksi varajäseniksi Antti Paananen Konrad Järvinen Helsinki Senja Räsänen Pirkko Katainen Maija-Liisa Nurminen Eino Jaakkola Hämeenlinna Erkki Matikainen Raija Nylund Jyväskylä Liisa Perämaa Kuopio Veijo Hirvonen Ritva Korhonen Lahti Aulis Salin Sirkka Haiko Lappeenranta Eeva Ronkainen Paavo Lehto Nokia Tuomo Keltamäki Oulu Anna Valtonen Taimi Roini Pieksämäki Aili Pärnä Pentti RuohoniemiPori Raija Vikstedt Taisto LamminenRauma Anja Kivipensas Riitta Halonen Tampere Lilja Nurmi Ritva Reunanen Turku Pentti Viinanen Matti Arpiainen Vaajakoski Esa Aittonen Pentti Kivinen Vilppula. Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eloranta ja jäseniksi: Paavo Antikainen, Voitto Huldén, Toini Höylä, Aino Laine, Mauno Laitinen, Elma Mikkonen, Anja Mäkelä, Timo Piippo, Aarre Pulkkinen ja Matti Soini sekä varajäseniksi: Jorma Kisamaa, Matti Koivu, Pentti Riekkola ja Anja Ylä-Ajos. Kiitokset Ollille työrupeamasta! Jorma Elorannan tultua valituksi liiton uudeksi puheenjohtajaksi, esitti valtuuston puheenjohtaja Pauli Toikka kiitokset Olli Salinille yli 20 vuoden työrupeamasta liiton tehtävissä. Kun nyt ennätyksellisen 15- vuotisen puheenjohtajuuden jälkeen jäät asiantuntija-reserviksemme ymmärrän tunteesi, vaikka sainkin itse lähteä hyvän sään ja seuraajan aikana. Muutos ja luopuminen on aluk- mukaan on Vähäjärven lomakodin toiminnan turvaaminen ja kehittäminen jäsenistön tarpeiden mukaan. Kurssit ja sosiaalilomat ovat erityisen tärkeitä jäsenistöllemme, sillä tietoa ja virkistystä ei vähävaraisille, vammaisille ja sairaille ole muuten liiemmin tarjolla. Jälleen kesäkuussa pidettävät vammaisten kulttuuripäivät on tärkeä tapahtuma, joka pitää yllä liiton merkitystä myös kulttuurijärjestönä, sanoo Jorma Eloranta. Kaikessa toiminnassa on Elorannan mukaan muistettava ja jaksettava vaalia liiton sisäistä yhtenäisyyttä, sillä ilman sitä liitto on ennen pitkää kykenemätön hoitamaan perustehtäväänsä eli vammaisten edunvalvontaa. Monitoimimies on lukenut lakiakin Nyt 61-vuotias Jorma Eloranta on ehtinyt ennen TSIL:n puheenjohtajuutta tarttua si vaikeaa, mutta nyt voit suunnata energiasi uusiin asioihin. Sinulla on mahdollisuus nähdä liiton tila ja kriittisetkin asiat päävastuusta vapaana. Kiitokseen liitolle ja vammaisille antamastasi mittavasta työpanoksesta yhtyy koko valtuustomme, hallitus ja vähäinen mutta sitäkin tärkeämpi työntekijäkunta. Työ vammaisten hyväksi jatkuu. Tapaamisiin tulevilla kursseilla ja seminaareissa! moneen toimeen niin työelämässä kuin yhteiskunnallisessa toiminnassakin. Alastarolla asuva Eloranta ei asu suinkaan syrjässä, vaan Helsingin, Turun ja Tampereen keskipisteessä. Matka taittuu autolla ja viesti kulkee sähköpostilla. Olin alkuun reissuhommissa levyseppä-hitsaajana, jonka jälkeen olin rekkakuskina parikymmentä vuotta. Siinä ohessa olen ollut maanviljelijänä noin 15 vuotta. Turun yhdistyksen toiminnanjohtajana toimiessani luin avoimessa yliopistossa varanotarin tutkintoon johtavia oppiaineita lakituntemusta parantaakseni, kertoo Eloranta. Kunnanvaltuustossa Eloranta on nyt kahdeksatta kautta, joten tuntumaa kunnallishallintoon hänellä myös on. Tällä monipuolisella elämänkokemuksella hän lupautui ottamaan TSIL:n puheenjohtajan tehtävät yhdeksi kolmivuotiskaudeksi. Hannu Oittinen

5 Hoitotakuu turvattava koko maassa Viisi vuotta sitten voimaan astunut peruslakimme turvaa jokaiselle oikeudet toimeentuloon ja huolenpitoon sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nämä palvelut tulee turvata valtiovallan ja kuntien toimin kansalaisten perusoikeuksina. Jokaisella kansalaisella on oikeus myös puhtaaseen, terveelliseen ja viihtyisään asumiseen sekä esteettömään elinympäristöön. Ikääntyneiden monivammaisten oikeudet kiireettömään hoitoon, ehkäisevään terveydenhuoltoon, kiireelliseen sairaanhoitoon, oikea-aikaiseen kuntoutukseen ja monenlaiseen apuun kotona voidaan turvata parhaiten kuntien omina sosiaali- ja terveyspalveluina. Ne tulee rahoittaa verovaroin ilman kohtuuttomia maksuja ja omavastuuosuuksia. Omavastuuosuuksien matala yhtenäinen maksukatto tarvitaan jo vuonna 2006 paljon sairastavien syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hoitotakuun edellyttämien hoitoaikojen toteutumien elokuun loppuun mennessä edellyttää valtiolta, kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä nopeasti päätöksiä lisäpanostusta hoitojonojen lyhentämiseksi. Suoranaisia säästöjä saadaan, kun turhat odotus- ja makuuttamisajat lyhenevät, toimintakyky ja omatoimisuus palatuvat nykyistä oleellisesti nopeam- min. Hyvän hoidon kriteerit tarkoittavat myös oikeaaikaista ja viivytyksetöntä hoitoon pääsyä. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän henkilökunnan ja palveluiden varmistamiseksi tarvitaan vielä noin 350 miljoonaa euroa hoitotakuun ja 150 miljoonaa euroa sosiaalialan kehittämiskohteiden toteuttamiseen vuosina Valtionosuuksien indeksikorotuksen maksamiseksi ajallaan on saatava 350 miljoonaa euroa edellisten lisäksi valtion budjettiin vuosille Kuntien kuluvan vuoden talousarviot on korjattava vastaamaan mm. hammashoidon, psykiatrian, vammaisten kuljetuspalvelun ja vanhuspalvelujen koko ajan kasvavaa tarvetta, Valmistelussa olevien kuntien vuosien talousarvioiden ja -suunnitelmien tulee sisältää omalta osaltaan hoitotakuun vaatimat henkilöstölisäykset ja määrärahat täysimääräisinä. Vammais- ja vanhusneuvostoja on kuultava asiantuntijoina palvelujen järjestämisen valmistelussa. Ihmisten tulee saada itse osallistua sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon että toimeenpanoon omissa asioissaan - pohjoismaisen demokratian parhaiden perinteiden mukaisesti. Uusi Invalidi 5 Liittokokouksen hyväksymät julkilausumat ja lakialoite Vammaisten on saatava itse päättää kuljetuspalveluistaan Kunnilla on vammaispalvelulain nojalla velvollisuus taata vaikeavammaisille perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen saattamalla heidät tässä suhteessa yhdenvertaiseen asemaan. Valtiovallan ohjeen mukaan on kuitenkin eri puolilla maata ryhdytty matkojen yhdistämistoimiin. Niiden keskeinen tavoite ei ole vammaisten oikeus toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, vaan palvelut nähdään ohjeessa logistisina suorituksina ja tavoitellaan yksinomaan kustannussäästöjä. Arkipäivässä vammaiselta edellytetään useiden asioiden hoitamista samalla kertaa. Tulee hoitaa kauppa-asiat, apteekissa käynnit ja muut erilaiset asioinnit samalla kertaa. Tarve eri toimintojen yhdistämiseen on suurempi vammaisilla jo pelkästään siksi, että käytössä on enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Mahdollisuus saada lupa lisämatkoihin on lähinnä teoreettinen. Usein nämä kuljetukset edellyttävät avustajan käyttöä niin ajoneuvoon siirtymisessä kuin erilaisten asioiden hoidossa. Matkojen yhdistelyssä eli ns. kimppakyydeissä on unohdettu käyttäjän yksilölliset tarpeet ja haluttu erottaa toisistaan kuljetuspalvelu ja avustustarve eri kohteissa. Matkojen yhdistely ja keskitetyt järjestelmät eivät kykene vastaamaan vammaisten yksilöllisiin kuljetustarpeisiin niin kuin ohjeessa sanotaan yhdenmukaisella tavalla koko maassa, jolloin kansalaiset ovat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa asuinpaikasta riippumatta Matkojen yhdistelykokeilut ovat osoittautuneet vaikeavammaisten asianmukaisten kuljetusten järjestämisessä erittäin huonosti toimiviksi. Meidän vaatimuksemme on, että palataan aikaisempaan käytäntöön, jossa palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus välittömästi arvioida saamansa palvelun laatua. Se edellyttää käyttäjälle valtuutta itse valita kuten aikaisemminkin - kuljetuspalvelunsa. Vammaisrakentamisen määräykset rakentamiseen Nykyiset rakentamismääräykset koskevat vain ns. julkista rakentamista. TSIL ry:n mielestä laatumääräysten tulee koskea kaikkea rakentamista. Välittömästi tulee ryhtyä toimiin, jotta asetukset kattavat kaiken julkista tukea saavan asunto- ja muun rakentamisen. Esimerkiksi asuintalojen portaikoissa tulee olla kaiteet molemmin puolin sekä sisällä että ulkona. Huoneistoon vievän oven tulee olla vähintään 90 cm leveä samoin kuin saniteettitilojen ovet itse asunnoissa ja nämä tilat on jo alun alkaen suun niteltava pyörätuolin käyttäjälle. Yksinkertaisilla määräyksillä säästytään yhteisiä varoja jälkikäteen vaativilta vaivalloisilta ja kalliilta muutostöiltä. Julkisten liikennevälineiden käyttö tulee tehdä lainsäädännöllä vammaisille mahdolli- Yhteiskunnan politiikan suunta on jatkuvasti muuttunut markkinavetoisempaan suuntaan. Heikompiosaisten oikeudet on turvattava lailla, koska muutoin ne jäävät kunnallisen tahdon varaan. Esitämme, että säädettäisiin vanhustensuojelulaki, jolla turvattaisiin ikäihmisille ihmisarvoinen elämä. Oikeus palveluihin Ikääntymisen myötä ihmisen toimintakyky heikkenee ja palvelujen tarve kasvaa. Yhteiskunnan tulee järjestää ikäihmisten tarvitsemat palvelut. Terveyspalvelujen omavastuuosuudet on alennettava luomalla yksi yhteinen pohjoismaisen mallin mukaan maksukatto, joka käsittää lääkkeet, julkisen terveydenhuollon maksut kuin matkatkin. Palvelujen turvaamiseksi korkealaatuisina on huolehdittava riittävän koulutetun henkilökunnan saamisesta laitoksiin, sairaaloihin kuin muihin palveluihin. Toimivat kunnalliset seksi. Julkisten liikennevälineiden määräykset on saatettava ajan tasalle siten, että pyörätuolilla liikkuva voi omin avuin siirtyä kuljetusvälineeseen. Matkustamista on kehitettävä siten, että se antaa myös vammaisille mahdollisuuden eri liikennevälineiden käyttöön. Se tarkoittaa, että esimerkiksi junien ovet ja asemalaiturit rakennetaan ja suunnitellaan esteetöntä liikkumista varten. Korjaukset on tehtävä jo rakennettuihin tiloihin ja alueisiin ja varmistettava, että liikkuminen voi tapahtua ilman ulkopuolista apua. Yhteiskunnan tulee varmistaa, että pyörätuolilla liikkuva on tasa-arvoisessa asemassa ja voi käyttää julkista liikennettä matkustaessaan paikkakunnille, joille ei ole junaliikennettä. TSIL:n liittokokous hyväksyi neljä julkilausumaa ja yhden lakialoitteen. TSIL:n lakialoite: Oikeus ihmisarvoiseen vanhuuteen palvelut luovat turvallisuutta selvitä arkipäivästä. Kuntoutus kuntoon Toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan kuntoutusta ja kuntoutukseen tulisi päästä vuosittain. Toimeentulon turvaaminen Ostovoiman turvaamiseksi on määriteltävä vähimmäistoimeentulo, joka on nettona 900 euroa kuukaudessa. Tämä turvaisi päivittäisen toimeentulon. Tasa-arvoinen kohtelu Itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on ihmisen perustarpeita ja oikeuksia, joten niin kauan kun henkilö pystyy ilmaisemaan tahtonsa, sitä on myös kunnioitettava. Hyväksikäytön estäminen Kaikkinainen fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen väkivalta ja kaltoinkohtelu on pyrittävä estämään ja auttamaan tilanteesta pois. EU:n perustuslaista on järjestettävä kansanäänestys Euroopan unionin perustuslaki tai niin kuin meillä Suomessa halutaan sanoa perustuslaillinen sopimus - on tarkoitus saattaa voimaan l. marraskuuta Vaikka meillä onkin keskustelu perustuslain sisällöstä ollut varsin vähäistä, niin jo ennen lopullisen tekstin muotoilua ja parafointia hallituspuolueiden keskeiset ministerit kiirehtivät tyrmäämään vaatimukset perustuslain alistamisesta kansanäänestykseen. Tämän jälkeen on eduskunnassa valmisteltu lakialoite kansanäänestyksen järjestämiseksi. Se julkaistiin viime syksynä ja jätettiin eduskunnalle nyt kevätistuntokaudella. Kansanäänestys onkin varsin tehokas keino saattaa perustuslaki keskusteluun ja ehkä jopa laajemminkin kansalaiskäsittelyyn maassamme. Demokratiakysymys liittyy Euroopan unioniin yleensä ja nyt erityisesti suunniteltuun perustuslakiin. Voidaan kysyä pakotetaanko perustuslailla EU:n kansalaiset samaan muottiin ja hyväksymään annettuina politiikat. Onko ihmisten tahdottava jatkuvaa kasvua ja kovan rahan sanelemaa kaiken kaupallistavaa politiikkaa, joka uhkaa myös meille kaikille välttämättömiä julkisia palveluita. Perustuslaissa kaavaillaan EU:n sotilaspolitiikan, militarisoinnin jatkamista Nyt listalle on seuraavaksi tulossa yksiselitteisesti esitys EU:n omista yhteisistä puolustusvoimista. Jäsenmaiden sisäpolitiikka ja oikeuslaitokseen liittyvät asiat ovat entistä enemmän alisteisia EU:lle. Kokonaan oman lukunsa kehityksessä muodostaa EU:lle kaavailtu oikeushenkilö-asema, joka mahdollistaa EU:lle esiintymisen jäsenmaiden mandaatilla. Sen seurauksena saatetaan enemmistöpäätöksien nojalla antaa EU:lle valtuudet solmia sopimuksia, jotka ovat jäsenmaita sitovia. Kysymys Euroopan unionin tulevaisuudesta ja erityisesti sen tulevaisuuden suunnasta on esillä perustuslain ratifioinnin yhteydessä. Se Euroopan unioni, johon Suomikin aikanaan liittyi, oli varsin erilainen kuin nyt. Kansalaisten kannalta on varsin kohtuullista, että heille tarjotaan monipuolista informaatiota ja vaikutusmahdollisuutta itseään koskevassa asiassa. Haluamme asiasta kansanäänestyksen.

6 6 Porilaiset sopuisasti uudelle kaudelle Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien vuosikokous sujui sopuisasti, kuten aiempinakin vuosina. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Raila Aho ammattitaitoisesti. Liiton tervehdyksen ja kiitokset Porin yhdistyksen mittavasta toiminnasta vammaistyön hyväksi toi Vähäjärven lomakodin johtaja Tarja Västilä. Västilä selvitteli vammaisille ajankohtaisia asioita. Hän paheksui niitä sosiaalialan virkailijoita, jotka toiminnassaan elävät täysin toisessa maailmassa kuin vähätuloiset vammaiset. Valtiovallan toiminta veronalennuksineen on rikkaita suosivaa ja köyhää kansaa kyykyttävää, totesi Västilä puheenvuorossaan. Yhdistyksen sihteeri Ismo Vainio esitti seikkaperäisen toimintakertomuksen. Yhdistyksen toiminta on ollut vilkasta, monipuolista ja menestyksekästä. Kerhotilaisuuksissa on käynyt keskimäärin lähes 40 jäsentä. Tietoa ja virkistystä Vähäjärveltä Ei oppi ojaan kaada eikä taito tieltä työnnä. Näissä mietteissä yli 30 innokasta jäsentämme lähti viettämään kurssipäiviä Vähäjärven lomakeskukseen. Lomakodin johtaja Tarja Västilä oli laatinut kurssiohjelman. Hän taisi tuntea voimavaramme ja kiinnostuksemme kohteet, sitä osoitti porukan aktiivinen osallistuminen asioiden käsittelyyn. Saimme hyvää tietoa mahdollisuuksista helpottaa elämäämme sekä fyysisen hyvinvoinnin että talouden kannalta. Kelan antamat mahdollisuudet olivat esillä, samoin sosiaaliturva, jonka avulla myös huonokuntoiset ja vähävaraiset pääsevät elämään ihmisarvoista elämää. Uusi laki kuntia sitovasta hoitotakuusta puhutti. Kiinnostavan opiskelun ohella meillä oli mahdollisuudet vapaaajanviettoon: oli hyvä sauna ja uima-allas, jossa porskuteltiin harva se päivä. Kuntosalista monet hakivat puhtia, toiset taas kirjaston runsaasta valikoimasta. Kaikki nauttivat kevättalven ihanasta säästä kävelylenkillä. Aamujumppa teki hyvää kropalle, eikä sitä saisi unohtaa kotonakaan. Lyhyestä valmistautumisesta huolimatta iltaohjelmasta saatiin Tilikertomuksen esitti taloudenhoitaja Anja Mäkelä. Talouskin on ollut tasapainossa. Toimintasuunnitelman mukaan tulevan kauden toiminta tulee olemaan yhtä monipuolista. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Aili Pärnä. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Anja Mäkelä, Ismo Vainio, Anna-Liisa Pahkuri, Pentti Ruohoniemi, Eila Martti ja Raimo Huhmarniemi, varalle valittiin Maiju Lehtonen, Pirjo-Riitta Lindholm ja Kyllikki Wallin. Yhdistystä edustaa liittokokouksessa Aili Pärnä, varamiehenään Pentti Ruohoniemi, heitä esitetään myös liittovaltuustoon. Liittohallitukseen esitetään Anja Mäkelää. Raila Aho kiitti lopuksi kokousväkeä sopuisasta kokouksesta, joka jatkui tiistaikerho merkeissä Esa Kalskeen säestäessä haitarilla yhteislauluja. Aarre Mäkelä Julkaisija: Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. ja fax (09) , faksi (09) Pankkiyhteys Sampo Toimituskunta päätoimittaja Jorma Eloranta, Rita Lipponen, Timo Piippo, Pentti Riekkola Toimisto avoinna arkisin klo Toimitus ja taitto Hannu Oittinen, puh s-posti: Paino Kangasalan Lehtipaino Oy Ilmoitukset TSiL ry (09) hauska ja mukaansatempaava, ainakin yleisön helakoista nauruista päätellen. Viikon aikana tarjoiltua hyvää ruokaa emme unohda, emmekä sen valmistajaa Pekkaa. Myös muu henkilökunta on aina osaltaan vaikuttamassa loma- ja kurssipäivien onnistumiseen. Kiitos siitä! Lopettajaistilaisuudessa saimme todistukset, eikä kukaan jäänyt luokalleen, vaikka joku taisi leikkimielellä jopa toivoa sitä. Erikseen haluan kertoa, että mukanamme lomalaisena ollut Aino Pyysalo oli mukana jokaisella luennolla. Muutkin lomalaiset olivat voimiensa mukaan läsnä, se osoittaa joukkomme aktiivisuutta ja asioidemme tärkeyttä. Mukaan kotiin saimme tietoa myös painetussa muodossa, joten kaikkea ei tarvitse muistista etsiä. Materiaalia voimme käyttää apuna omien ja toisten asioiden hoidossa. Lopuksi kiitos kaikille viikon onnistumiseen vaikuttaneille! Lappeenrannan Tapaturma- ja Sairausinvalidit r.y. Toimeksi saaneena Aino Grönvall UUSI INVALIDI Uusi Invalidi Tamperelaiset iloisella kylpylälomalla Pärnussa Iloisella mielellä lähdettiin aamuhämärissä matkalle Hervannasta. Saarijärven Irmeli ja Eino olivat järjestäneet tästä juhlamatkan, kun tälle viikolle sattui Irmelin syntymäpäivä. Meitä oli Irmelin ja Einon lisäksi matkassa Hilkka, Pauli, Kerttu, Irja, Aili ja Raili. Saavuimme hyvissä ajoin Helsinkiin, siitä jatkettiin Rosellalla Tallinnaan ja jälleen autolla Pärnuun. Majoituimme kylpylähotelli Estonian vihreään taloon, jossa alkoi tapahtua yllätyksiä. Kaikki olivat iloisia yllätyksiä, joista saimme nauttia ja pitää hauskaa koko porukka. Kylpylän henkilökuntakin oli mukana aina ylilääkäriä myöten. Hoitoja saatiin joka päivä, jokainen tarpeensa mukaan. Lappeenrannan yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Sirkka Haiko Lappeenrannan Tapaturmaja sairausinvalidit ry:n vuosikokous pidettiin 16. helmikuuta Perillistenkatu 3:n kokoustiloissa. Kronikka Iloinen sorina kerho on koossa puheen porina ja iloa riittää kovasti Irmeli joukkoa kiittää. Esitteli Irmeli myös Vähäjärven matkaa siellä taas keväällä tavataan voisi siitä juttua jatkaa. Sitten tuli luettelo kerhojen jutut niitä meille esittivät vieraat sekä tutut. Neljä tulee valtuustosta politiikkaa riittää ehkä siitä joukostamme joku myöskin kiittää. Poliisikin paikalla on edes yhden kerran neuvoo varmaan, opastaa toverin ja herran. Teatterikulttuurista kertoo Auran Erkki ehkäpä se joukolle on selvä kevään merkki. Vähäjärven rantamalla kulttuurin on päivät kesäkuussa todetaan vain muistot mieleen jäivät. Muisteltiin myös vähän aikaa sodan kauhuja Tampereella muistellaan vielä niitä sauhuja. Viikon päästä uudet ovat jutut uudestaan taas tavataan vieraat sekä tutut. Tampereen Tapaturma- ja sairausinvalidien kerhossa kirjoitti Taavi Lintunen. Paikalla oli 34 henkeä, puhetta johti Irmeli Saarijärvi. Tamperelaiset kylpylämatkalla Pärnussa. Matka oli kaikin puolin hyvä ja matkalaisten ilmeet ovat sen mukaiset. Viikko vierähti ja oli kotiinlähdön aika. Irmeliä odottivat johdosta. Myös me mukana ol- muistaneet syntymäpäivän lapset perheineen ja muut leet muistamme Irmeliä ja läheiset iloisine yllätyksineen. Einoa kiitoksella ja ystävyydellä. Irmeli haluaa sydämellisesti kiittää kaikkia, jotka ovat häntä Malviina Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Sirkka Haiko, varapuheenjohtajana Eeva Björkholm, sihteerinä Hilkka Smolander ja rahastonhoitajana Elma Mikkonen. Liiton edustajana vuosikokouksessa oli Tarja Västilä Vähäjärveltä. VIRKISTY VÄHÄJÄRVELLÄ Lomailuun, kokouksiin, seminaareihin, perhejuhliin Viihtyisä lomakoti Hauholla, keskellä kauneinta Hämettä. Hinnat: A-puoli B-puoli 35,50 /vrk/hlö 32,00 /vrk/hlö täysihoidolla, sisältäen aamupalan, lounaan, kahvin ja päivällisen. Saunat lämpiävät keskiviikkoisin ja lauantaisin. Uima-allas ja kirjasto tarjoavat virkistystä ja rentoutusta. Tervetuloa! VÄHÄJÄRVEN LOMAKOTI Vähäjärventie 19, Alvettula. Puh. (03) , faksi (03) sähköposti: Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit r.y:n Upea kesämatka KESKI-NORJAAN Hinta liiton jäseniltä 750 e ja muilta 800 e. Majoitukset kahden hengen huoneissa puolihoidolla. Matkatoimiston opas mukana koko ajan. Asiasta kiinnostuneet ottakaa pikaisesti yhteys Turkuun, Ritva Normasto puh ,

7 Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto ry:n jäsenyhdistyksiä Uusi Invalidi 7 Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. (09) , faksi (09) Sähköposti: Kotisivut:www.tsil.fi Pankkiyhteys: Sampo Forssan Seudun Tapaturmaja Pj. Heikki Henriksson Vapaudenkatu 4 as Forssa Vpj. Elvi Kurikka Siurilankatu 18 A Forssa Tal.hoit. Eila Henriksson Vapaudenkatu 4 as Forssa Helsingin Seudun Sairausja Toimisto: Kulmavuorenkatu Helsinki ark sähköp. Sos.sihteeri Päivi Koivunen fax Pj. Timo Piippo Pankki: Nordea Hämeenlinnan Tapaturmaja Pj. Maija-Liisa Nurminen Verhonkatu HML Vpj. Helmi Virtanen Louhimokatu Hämeenlinna Siht. Airi Markkanen Anttilankatu 1 as Hämeenlinna Jyväskylän seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry Toimisto: Puistokatu Jyväskylä Pj. Erkki Matikainen Saihokatu 4, Jyväskylä Vpj. Raija Nylund Valmetinkuja Jyskä Siht. Ritva Vatanen Hauskalantie 4 A Jyväskylä Taloudenhoitaja Aarre Pulkkinen Varppaaja 3 as Jyväskylä , Opintov. Tuula Kankaanperä Suotie 12, Jyväskylä Keravan Sairaus- ja Pj.Keijo Kortelampi Sibeliuksentie 19 A Kerava , Varapuheenjohtaja Jouko Syrjämäki Sampolankaari 4 B Kerava Siht. Kerttu Hiltula Kuopion Seudun Sairausja Pj.Paavo Antikainen Luolatie 21, Kuopio , Vpj. Timo Koponen Niiralankatu 14 B Kuopio Siht.Leena Turunen Lahden Seudun Sairaus- ja Tapaturma-invalidit ry Pj Mauno Laitinen Riihelänk.72, Lahti Vpj Veijo Hirvonen Riimukatu 3 D Lahti Siht. Irja Laitinen Riihelänk.72, Lahti Tal.hoitaja Terttu Etholen Metsät. 35 B, Lahti Lappeenrannan Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry Kokoontuu Vammaisten Tuki Säätiön talossa Perillistenkatu 3 joka toinen torstai. Pj Sirkka Haiko Savonkatu b Lappeenranta Vpj Eva Björkholm Hallituskatu as Lappeenranta Siht. Hilkka Smolander Marjankatu 6 B Lappeenranta Tal.hoit. Elma Mikkonen Pirtintie Lappeenranta , Lopen Tapaturma- ja Sairausinvalidien Yhdistys ry Pj. Toivo Vainio Launonen Nokian Tapaturma- ja Pj. Veijo Salmi Ruskeepäänkatu Nokia Vpj. Eino Mäkinen Kankaantaankatu 29 A Nokia Siht. Pentti Riekkola Sorvantie Nokia Oulun Sairaus- ja Jäsenasiat ja muut toimintapäivänä tiistaisin kello Aleksinkulmassa Aleksanterinkatu 9 Pohjansali Kesäkoti Lammela Haukipudas p Pj Matti Soini Lehmikentäntie Kempele Vpj. Tuomo Keltamäki Intiönpolku 6 as Oulu Tal.hoitaja Kyllikki Kaleva Heikinkatu 24 A Oulu Oriveden Sairaus- ja Pj. Antero Nieminen Orivedentie Orivesi Siht. Irja Nieminen Orivedentie 705,35100 Orivesi Pieksämäen Seudun Sairaus- ja Pj.Toini Höylä Palvalammintie Neuvola Vpj. Taimi Roini Kenttäkatu 9 B Pieksämäki Siht.Sirkka Tikkanen Hämeenkatu Pieksämäki Tal.hoit. Raili Putkonen Häyrisentie 5-7 C Pieksämäki Porin Sairaus- ja Pj. Aili Pärnä Koivulantie 4, Pori Vpj. Pentti Ruohoniemi Vihurintie 9, Pori Siht. Ismo Vainio Kirvesmiehenkatu Pori Tal.hoit. Anja Mäkelä Kartanontie 19, Pori Rauman Seudun Tapaturmaja Tsto: Vanhankirkonkatu Rauma puh.+fax Avoinna lauantaisin Pj. Taisto Lamminen Vilkuntie 9, Rauma , Vpj. Jorma Kisamaa Pitkäjärvenkatu Rauma , Siht. Aatto Heine Tuomolantie 17 B Rauma , Tal.hoit. Kalevi Tuominen Sepänkatu 1 B Rauma , Matkavastaava Keijo Varho Karjalankatu Rauma Emäntä Aune Varho Tampereen Tapaturma- ja Toimisto: Näsilinnankatu 22 A Tampere Puh.joht. Anja Kivipensas Karhunkatu Tampere , Matkav. Irmeli Saarijärvi Ruovedenkatu 13 A Tampere , Tal.hoit. Aino Laine Kolunkatu 3 D Tampere Turun Tapaturma- ja Toimisto: Yliopistonkatu 11 a E Turku fax Avoinna ma ja ke Pj. Lilja Nurmi Valpuri Innamaankatu 11C Turku Vpj. Jorma Eloranta Nokiankaivontie Virttaa Siht. Eija Rautio Vaajakosken Tapaturmaja Pj. Pentti Viinanen Nujulant Jyskä , Vpj. ja matkavastaava Voitto Huldén Kipparintie Haapaniemi Siht ja tal.hoitaja Aune Ikonen Kirkkotie 13 A Vaajakoski Valkeakosken Ammattitautija Pj Tuure Hietanen Harjukatu Valkeakoski , Vpj. Pekka Lehtinen Innalantie 20 as Valkeakoski Siht. Aini Vikman Salonkatu 17 A Valkeakoski Varkauden Vammaiset ry Pj. Saara Tuovinen Näreikönkatu Varkaus Vpj. Taisto Tuovinen Luttilantie Varkaus Siht. Eila Pöllänen Kartasalonkuja Varkaus Tal.hoitaja Milja Tuovinen Luttilantie Varkaus Vilppulan Sairaus- ja Pj. Anja Ylä-Ajos Kitusuontie Vilppula Siht Esa Aittonen Tal.hoitaja Aili Alanen Kitusuontie Vilppula

8 8 Uusi Invalidi Kitara soi ja soitin syntyy Antikaisen Paavon käsissä Ihan pienestä lähtien olen musiikkia harrastanut, perintönä se taito on tullut. Isä soitti huuliharppua ja itselläni on konserttihuuliharppu. Soitan myös mandoliinia, pan-huilua ja urkuja, mutta kitara on pääsoittimeni, sillä se on niin monipuolinen soitin, vastaa Vähäjärvenkin illanviettojen säestäjä ja yhteislaulun vetäjä Paavo Antikainen kysymykseen musiikkitaustastaan. Yhdessä kerhon kanssa oppien Monipuolinen on siis Paavo soittajana, mutta ei tässä kaikki. Monet soittimet ovat syntyneet hänen käsissään. Itse olen rakentanut mandoliinit ja kitarat, hän kertoo. Armeijassa kehotettiin jatkamaan harrastusta, ja onhan sitä tullut harrastettua. Käyn soittamassa häissä ja muissakin tilaisuuksissa, minulla on tarvittava tekniikka omasta takaa. Ja oman yhdistyksen kerhoissa lauletaan paljon. Antikainen kehuu kerhoaan, jonka hän on saanut laulamaan hyvin. Perinteisestä yhteislaulusta on edetty jo kaksiääniseen lauluun. Vanhusten kodeissa olen käynyt joka viikko 13 vuoden ajan soittamassa ja laulamassa. Rahaa minä en näistä keikoista ota, vanhusten hyvä mieli on paras kiitos, hän tuumii. Kerran Paavo ja kumppanit ovat olleet Kiinan television ohjelmassa, mutta valitettavasti he eivät ole omaa esitystään nähneet. Tämä sattui, kun oltiin Pietarissa keikalla vuonna Putin ja Halonen vihkivät jotain rakennusta ja hotellissamme oli Kiinan television ryhmä. - Kiinalaiset kiinnostuivat esityksestämme ja hankkivat laitteet paikalle. Niin päästiin Kiinan televisioon. Ei sentään pelkkää laulua ja soittoa Paavo Antikainen on tehnyt elämäntyönsä palomiehenä Kuopion palo- ja pelastuslaitoksella, jossa ehti kertyä 30 työvuotta. Innostus liikuntaan ja hyvä kunto on peräisin työvuosilta, mutta kunto ei pysy automaattisesti yllä. Olen hyvässä kunnossa ja Kitara soi Paavon käsissä, mutta hän on myös rakentanut monet kitarat ja mandoliinit. - Oman yhdistyksen kerhossa lauletaan paljon ja porukka on kehittynyt kovasti, sanoo Paavo Antikainen. Musiikin lisäksi kuopiolaisten kerhossa pidetään kuntoa yllä liikkumalla. olen sitä mieltä, että liikuntaa kannattaa harrastaa joka päivä. Viime syksystä saakka kerhomme on ottanut liikunnan ohjelmaansa. Joka torstaiaamu meillä on tunnin jumppa ja sauvakävelyä. Antikainen kertoo, että kaupungin liikuntakeskuksen perimä taksa rasittaa kuitenkin kerhon taloutta, joten hän on päättänyt itse ryhtyä vetämään liikuntakerhoa. Jäsenistö kasvaa koko ajan Mutta käydään kerhossa läpi myös vammaisten edunvalvonnan asioita. Luennoitsijoitakin on käynyt, aiheinaan mm. vammaiskuljetukset ja sosiaaliset etuudet. Kesä- ja talvipäivät kuuluvat ohjelmaan, on käyty palolaitoksen mökillä Vaajasalossa sekä tutustuttu lehtipainoon ja palo-opistoon. Jäsenistö on lisääntynyt koko ajan, varsinkin miehiä on tullut uusiksi jäseniksi, kertoo Paavo Antikainen. Hannu Oittinen Toive yhteinen Sävel: Reijo Vesterholm Sanat: Anna-Liisa Anttila Jos vain maailmassa mulla oisi valtaa, monta asiaa mä täällä muuttaisin. Uusi aikakausi voisi silloin alkaa, aiheet tuskan kyyneleihin poistaisin. Katso kuinka kaunis maailmamme onkaan, katso rikkautta maitten, vesien. Ne ei laiskureitten olla saisi koskaan, ne on sinun, minun, meidän ihmisten. Ihmistyö se saisi täällä arvon uuden, tulokset sen pääsis uuteen kunniaan. Kasvais kansat tielle rauhanomaisuuden, kaikkialla auroiks aseet taotaan. Poistuis rotusorto, nälkä maailmasta, hyvinvointi tasan kun se jaetaan. Eikä sodan vuoksi yhtään orpolasta löytyis tästä maailmasta milloinkaan. Piirros:Aila Valkonen Kansat niinkuin veljet ystäviä oisi, toiveet yhteiset myös parhaaks ihmisen. Yhteistyössä sama sävel meille soisi, sama tahti, sama suunta askelten. Tarmo ihmisen vain vastukset voi poistaa, ihminen on myöskin ken tuhoaa. Tahto parempaan jos täällä pahan voittaa, ihmiselle uusi elo aukeaa.

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 4/2012 17.9.2012 Asiat VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 VANH 24 VANHUSTENVIIKON 7.-14.10.2012 SUUNNITTELUA 24 VANH 25 FINNENTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset

Oulun Kunnalliset Eläkeläiset Oulun Kunnalliset Eläkeläiset OULU 25 vuotta Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry. Oulun Kunnalliset Eläkeläiset ry. kuuluu jäsenjärjestönä valtakunnalliseen Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat

Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Solhörnan Helmiina Solgård Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Julkaisija: Mustasaaren vanhusneuvosto 2007 Layout: Johnny Lahti,

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari 23.9.2017, Tampere Vammaispalvelut ja vammaisten ihmisten oikeudet Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri Vasemmiston

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 1 liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI. CYGNAEUSTALOLLA klo 9-16

MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI. CYGNAEUSTALOLLA klo 9-16 MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI CYGNAEUSTALOLLA 30.10. klo 9-16 AIKATAULU 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09:30 Tervetuloa! 09:45 Yhteiskuntasimulaattori -peli alkaa 10:30 Maakuntauudistus -mitä, missä,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 9

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 9 Ikäihmisten neuvosto 14.03.2017 Aika 14.03.2017 klo 16:00 Paikka Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus/puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot