Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30)"

Transkriptio

1 1 (30) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvistamisesta koskeviin valituksiin Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Metropolipolitiikka Hämeen liiton ja maakunnan näkökulmasta Lausunto Ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnosasiakirjasta Ruudun takaa. Hämeen yhdyskuntarakenne julkaisu Kanta-Hämeen muinaisrannat julkaisu Hämeen ennakoinnin kehittämishanke Lausunto Oikeusministeriölle Käräjäoikeusverkoston kehittäminen työryhmän mietinnöstä Ajankohtaiskatsaus ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan kehittäminen Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus ja osallistujien nimeäminen Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan matka Sloveniaan Maakuntahallituksen kokous- ja seminaariohjelma vuonna Ilmastointikoneen uusiminen Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Maakuntajohtajien opintomatka Pohjois-Amerikkaan Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..29

2 2 (30) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri - Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku Matti Lipsanen 4-10 X Heikki Pusa 4-10 X Hannu Raittinen 4-10 X Hannu Saarinen 4-11 X Anri Leveelahti X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Minna Lintonen Tapio Eerola Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (30) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Harri Laine) ja Tapio Eerola (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Lintonen ja Tapio Eerola 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 (30) 4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvistamisesta koskeviin valituksiin Korkein hallinto-oikeus on tehnyt (taltio 3417) ratkaisun Hämeen maakuntakaavasta 2006 syksyn vahvistamispäätöksestä jätettyihin seitsemään valitukseen. KHO hylkäsi ja jätti tutkimatta lähes kaikki vaatimukset. Ainoastaan eräiden turvetuotantoon varattujen alueiden osalta kaava kumottiin. Nyt maakuntakaava sai lopullisen lainvoiman. Maakuntakaava kuulutettiin valtioneuvoston tekemän vahvistamispäätöksen jälkeen siten, kuin kunnallisista kuulutuksista on säädetty. Tällöin maakuntakaava astui voimaan. Tällöin siitä tiedotettiin ja kaava-aineistot toimitettiin kunnille ja keskeisille viranomaisille ja toimijoille. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen maakuntakaavasta poistui edellä mainitut turvetuotantoalueet ja muilta osin vahvistamispäätös jäi voimaan. KHO:n päätös ei edellytä mitään erillisiä toimia. Maakuntakaava-asiakirjat korjattuna toimitetaan kunnille, eri viranomaisille ja toimijoille. Maakuntakaavaa koskevaa tietoa voivat eri toimijat tai kansalaiset saada liiton internet-sivuilta ja asiakirjoina tai kopioina liiton virastosta. Liitteenä nro 1/08 on muistio tehdystä päätöksestä. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa liiton internet-sivuilla. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen maakuntakaavan vahvistamista koskeviin valituksiin. Käsittelyn aluksi maakuntajohtaja esitti lisättäväksi päätösesityslauseen jatkoksi seuraavaa: ja saattaa tämän päätöksen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi. Maakuntajohtaja esitteli asiaa. Maakuntakaavan vahvistusmenettelyjen vaikeutumisen ja pitkittymisen vuoksi Etelä-Suomen liittouman valmistelutoimikunta on koonnut ajatuksia lakialoitteeksi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) muuttamiseksi (jaettu pöydälle) ja päättänyt saattaa aloitteen kaikkien liitojen maakuntajohtajien valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun maakuntajohtajien ja maatalousministerin tapaamiskutsun, missä käsitellään mm. maakuntakaavoja hallitusohjelman näkökulmasta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 5 (30) 5 Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan ja teki silloin merkittävän kannanoton asiasta. Kannanotto on saanut runsaasti julkisuutta ja aiheuttanut paljon keskustelua. Asian käsittelyn keskeisiä vaiheita lähitulevaisuudessa ovat mm. - Aluehallinnon uudistamisorganisaation työskentelyn 2. vaihe (ehdotukset ja mallit mennessä) - Etelä-Suomen liittouman kannanoton työstäminen (mm maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat) - Kaikkien maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat Asiaa ja sen nykyvaihetta esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta 3. Evästää Aarne Kaurasta ja Juhani Honkaa Etelä-Suomen liittouman ja kaikkien maakuntien kannanottojen valmisteluun 4. Merkitsee tiedokseen, että Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton edustajat (Risto Koivisto ja Jussi Niemi sekä Aarne Kauranen ja Juhani Honka) neuvottelevat asiasta Seuraa aktiivisesti aluehallinnon uudistuksen edistymistä ja ohjaa sitä osaltaan. Käsittely: Maakuntajohtaja selosti aluehallintouudistuksesta tilannekatsauksen sekä pöydälle jaetun seuraavan aineiston: 1) pääsihteerin luonnostelu Etelä-Suomen liittouman kannanotoksi, 2) Etelä-Pohjanmaan liiton kannanotto aluehallinnon uudistamishankkeesta, 3) lokakuussa 2007 suoritettuun kyselyyn perustuva kooste maakuntien liittojen tehtäväprofiilista ja 4) kooste hallituksen kannanottoa käsittelevistä sanomalehtiartikkeleista alueellamme. Asiasta keskusteltiin. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

6 6 (30) 6 Metropolipolitiikka Hämeen liiton ja maakunnan näkökulmasta Hallitusohjelma Hallitusohjelman mukaan pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka, jolla ratkaistaan alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmia, edistetään elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. --- Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä sekä valtion eri hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Edelleen hallitusohjelman mukaan tavoitteena on vahvoihin maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne, joka vahvistaa sekä kaupunkialueiden, että maaseudun elinvoimaisuutta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on sopinut metropolipolitiikan painopisteistä. Metropolipolitiikka kohdistuu muun muassa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen, elinkeinopolitiikan, kansainvälisen kilpailukyvyn ja monikulttuurisuuden kysymyksiin. Työryhmä vie ensimmäisenä eteenpäin asumista, maankäyttöä ja liikennettä koskevia asioita. OECD Helsinki Greater Metropolitan Area katsaus OECD:n laati vuonna 2002 katsauksen Helsingin metropolialueen (Helsinki Greater Metropolitan Area) kehittymisestä. Tarkastelualue käsitti myös Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen. Kestävän ympäristön ja julkisten infrastruktuuri-investointien sekä metropolialueen asuttavuuden säilyttämisen kannalta kasvu kannattaisi OECD:n katsauksen mukaan jatkossa keskittää Helsingistä etäämmällä oleviin kasvukeskuksiin, kuten Hämeenlinnaan ja Lahteen. Hämeen liiton suunnitelmat ja asiakirjat Hämeen liiton suunnitelmissa Kanta-Hämettä käsitellään johdonmukaisesti osa pääkaupunkiseudun metropolialuetta. Maakuntasuunnitelman mukaan Häme on osa Itämeren aluetta, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhykettä ja Helsingin metropolialuetta. Hyödynnämme täysimääräisesti Hämeen sijainnin kansainvälisillä ja kansallisilla kehityskäytävillä, jotka ovat erityisen hyvin saavutettavia, intensiivisiä asuin- ja työpaikka-alueita. Maakuntakaavaselostuksen mukaan taas alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä korostuukin laajemmat vyöhykkeet, pääkaupunkiseudun vaikutus, kehityskäytävien vaikutus, liikennejärjestelmien tuomat mahdollisuudet sekä kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus. Maakuntahallituksen kannanotto aluehallinnon uudistukseen Hämeen maakuntahallitus otti kantaa aluehallinnon uudistukseen. Kannanotossa maakuntahallitus korosti lähtökohtaisesti mm. seuraavia näkökulmia: Aluekehitystoimien linjan sanelevat luontaiset kasvukäytävät. Toiminnallisuus ja uudistuksella saatava lisäarvo muodostuu valtion ja aluehallintoviranomaisten yhteistyöstä Valtakunnallisen aluekehityksen tilanne ja maantieteelliset erot (samat mallit

7 7 (30) eivät välttämättä sovi koko valtakuntaan) Luontaiset aluekehityskeskukset syntyvät kehityskäytävien varrelle (säteittäin Helsingistä) päärata, päätiet (mm. 2.-tie, 3.-tie, päärata), huomioidaan syntynyt yhdyskunta- ja aluerakenne Helsinki-Turku-Tampere kolmion keskelle tarvitaan vahva aluekehityskeskus (Riihimäen- Hyvinkään seutukunta Forssan seutukunta Hämeenlinnan seutukunta) METKA-projekti METKA -projektin (METropolialueen Kestävä Aluerakenne) tavoitteena on tuottaa tietoa ja välineitä maakunnan liittojen, väyläviranomaisten ja ympäristöhallinnon suunnittelu-, ohjaus-, kehittämis- sekä vuorovaikutustyölle. METKA:ssa tarkastellaan metropolialueen kehitystä ja sen laajenemisen vaikutuksia viiden maakunnan Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät- Hämeen alueilla. Pääkaupunkiseudun aiesopimus Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat päättäneet allekirjoittaa yhteisen aiesopimuksen tontti- ja asuntotuotannon vauhdittamisesta. Sopimuksessa valtio lupaa muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia sujuvammaksi ja tukea vuokra-asuntojen sekä infrastruktuurin rakentamista. Vastaavasti valtio vaatii kuntia huolehtimaan, että uusista asunnoista viidennes on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Sopimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kirkkonummi, Kerava, Vihti, Sipoo, Mäntsälä ja Pornainen, mutta ei esimerkiksi Riihimäen-Hyvinkään seudun kunnat. Hämeen liiton ja maakunnan kannalta on olennaista, että metropolipolitiikkaa käsitellään riittävän laajana kokonaisuutena. Helsingin ja sen lähiympäristön kasvuja kustannuspaineet ovat enenevä ongelma. Kanta-Hämeen tulee olla mukana tarkasteltaessa pääkaupunkiseudun metropolialuetta. Kanta-Hämeen kaupungit ja maaseutu ovat osa alueen monikeskeistä aluerakennetta ja metropolialueen kehittymistä. Asian ajankohtaisuus Vertaa julkinen sana joulu tammikuussa (mm. Helsingin Sanomien artikkelisarja) Asiaa esitellään ja päätösesitystä mahdollisesti täydennetään kokouksessa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus keskustelee asiasta esittelyn pohjalta ja määrittelee Hämeen liiton toiminnan suuntaviivat ja lähiaikoina tarvittavat toimenpiteet metropolipolitiikkaan nähden. Keskustelussa korostettiin metropolialue käsitteen määrittelyn tärkeyttä valtakunnantasolla (OECD:n määritelmä). Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

8 8 (30) 7 Lausunto Ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnosasiakirjasta Ympäristöministeriö pyytää saapuneella kirjeellä mennessä lausuntoa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnoksesta. Lausuntopyyntö koskee valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne ohjaavat sekä valtion viranomaisten toimintaa että maakunnan suunnittelua ja muuta alueiden käytön suunnittelua. Laajan lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto tulee tekemään päätöksensä uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Asiaa viedään myös eduskuntaan selontekona. Erillisenä liitteenä nro 1/08 on tiivistelmä ja yhdistelmä tavoitteista, josta ilmenevät nykyiset ja uudet tavoitteet sekä muutokset korostettuna. Tavoitteiden tarkistamisasiakirja sisältää myös SOVA lain mukaisen ympäristöselostuksen. Asiakirjat ovat täydellisinä nähtävissä liitossa ja kokouksessa. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon: Lausunto (Dnro 274/07) Hämeen liitto esittää luonnoksesta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi seuraavaa: Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan toimivan aluerakenteen merkitystä ja sen kehittämisen rakentumista Helsingin seudun (aikaisemmin pääkaupunkiseudun), maakuntakeskusten, kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten verkkona. Uutena asiana korostetaan (tavoite 5) sitä, että maakuntien suunnittelussa aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Edelleen uutena asiana painotetaan Etelä-Suomen aluerakenteessa Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiä raideyhteyksiä. Muutoinkin tavoitteissa korostetaan joukkoliikenteen merkitystä aluerakenteelle ja liikennejärjestelmien kehittämistä kokonaisuutena. Hämeen liitto katsoo, että valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tulisi sisällyttää Helsingin seudun lisäksi sen laajempaan näkemykseen perustuvat kehittämisen linjaukset sisällyttämällä tavoitteisiin metropolialueen käsite. Tämä tukisi monikeskistä taajama-ajattelua ja aluerakenteen tasapainoista kehittämistä Suomen voimakkaimmalla kasvualueella. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhyke tulisi osana eteläisen Suomen aluerakennetta, vahvana nauharakenteena nostaa esiin valtakunnallisissa alueiden käytön tavoitteissa. Raideyhteyksien merkitystä korostetaan oikein Etelä-Suomen aluerakenteessa. Tavoitteessa 49 tulisi mainita myös pääradan Helsinki-Tampere merkittävä kehittämistarve, koska radan puutteellinen kapasiteetti vaikeuttaa metropolialueen

9 9 (30) kestävää aluerakenteen kehittämistä. Tavoitteessa 65 tulisi korostaa Helsinki- Vantaan lentoaseman kytkemistä osaksi päärataverkostoa. Helsingin seudun erityistavoitteissa 66 edellytetään varautumista Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä. Tavoitteessa 49 mainitaan vaatimus Helsingin seudun lentokentän sijoituspaikan osoittamisesta alueidenkäytön suunnittelussa. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan mainita Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteetin vaatimia mahdollisia uusia toimia ja tarpeita. Kanta-Hämeen seutukaavoituksen ja maakuntakaavoituksen puitteissa on HHTvyöhykkeellä selvitetty lentoliikenteen alueellisia kehittämistarpeita, joilla on ollut kytkentä myös Malmin kentän toimintojen mahdolliseen osittaiseen sijoittamiseen ja Helsinki-Vantaan lisäkapasiteettitarpeisiin. Hyvinkään-Riihimäen kaupunkiseudulla on osoitettu tarkoitukseen sopivia lentokentän sijoitusvaihtoehtoja. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Lopen Keihäsjärvellä tähän liittyen selvitysalue. Lisäksi nyt on parhaillaan käynnissä Humppilassa lentokenttäselvitys, joka mahdollistaisi toteutuessaan siirrettäväksi osan Helsinki-Vantaan toiminnoista. Tässäkin kohtaa tulisi korostaa Helsingin seudun sijaan metropolialueen tuomaa laajempaa näkökulmaa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja erityisolosuhteisiin varautuminen alueidenkäytössä ovat uusia haasteita, jotka tavoitteissa on oikealla tavalla nostettu esiin korostaen mm. raideliikenteen kehittämisen edellytyksiä ja merkitystä toimivalle aluerakenteelle. Kotimaisen energian merkitys energiataloudessa vahvistuu edelleen tulevaisuudessa. Turvetuotanto on osa tätä kokonaisuutta. Erityistavoitteen 43 mukaan turvetuotantoon voitaisiin varata vain jo ojitettuja soita. Turvetuotannon alueidenkäytöllisen suunnittelun edellytyksiä ei saisi valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla kuitenkaan heikentää. Luonnoksessa esitetty turvetuotannon aluevarausten reunaehtojen rajaaminen vaikeuttaisi huomattavasti kokonaisvaltaista alueidenkäytön suunnittelua. Soidensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden vaatimukset pitäisi voida hoitaa ilman kyseisiä reunaehtoja. Hämeen liitto pitää tärkeänä, että valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ajanmukaistetaan säännöllisesti ja niissä tukeudutaan uusimpiin aineistoihin. Hämeen liitto korostaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista valtion viranomaisten ja muiden valtakunnallisten toimijoiden päätöksenteossa. Esimerkiksi raideliikenteen merkityksen painottuessa alueiden käytön tavoitteissa tulee myös rautateiden palvelutaso ja junatarjonta turvata. Hämeen liitto toteaa, että yleis- ja erityistavoitteet ovat pääpiirteissään hyviä ja tarkennukset edellä mainituin varauksin ovat paikallaan. Käytännössä maakunnallisessa ja kuntatason suunnittelussa valtakunnalliset tavoitteet sovitetaan alueellisiin ja paikallisiin tavoitteisiin ja näiltä osin pääsääntöisesti tavoitteiden toteuttamisessa ei ole ollut erityisiä ongelmia. Käsittely: Pöydälle oli jaettu erillisestä liitteestä 1 puuttuvat ympäristöministeriön alueidenkäyttötavoitteet numerot 6-20.

10 10 (30) Keskustelussa tuotiin esille terminologian yhtenäistämistarve Helsingin seutu / pääkaupunkiseutu / metropolialue ja lausunnon selkeyttäminen esim. väliotsikoinnilla. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja oikeutti viraston tekemään lausuntoon keskustelussa esiintuodut muutokset. Lausunto toimitetaan sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille.

11 11 (30) 8 Ruudun takaa. Hämeen yhdyskuntarakenne julkaisu Hämeen liitto on julkaissut selvityksen Ruudun takaa. Hämeen yhdyskuntarakenne. Julkaisu jaettiin maakuntavaltuuston syyskokoukseen osallistuneille ja se on jaossa maakuntahallituksen kokouksessa Kuntiin ja muille yhteistyökumppaneille julkaisu toimitetaan postitse ja sitä esitellään kuntajohtajien kokouksessa Marraskuussa 2007 valmistuneen, A3- kokoisen ja 41-sivuisen julkaisun painos on 500 kpl. Ruudun takaa selvitys kertoo havainnollisin kartoin ja niihin liittyvin sanallisin kuvauksin Hämeen nykyisestä yhdyskuntarakenteesta ja sen kehityksestä kahden viime vuosikymmenen aikana. Käsiteltäviä teemoja ovat väestö, liikkuminen, asuminen sekä rakennukset ja maankäyttö. Selvityksen lähtöaineistona on Suomen ympäristökeskusten tuottama Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR), joka koostuu paikkatieto- ja tilastoaineistoista. Selvitystä on hyödynnetty ja sitä käytetään lähtöaineistona toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2007 ja 2008 sisältyvissä Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, kaupunkiseutujen kehityskuvissa, asumisen maakunnallisessa strategiassa, maaseutuasumisen selvityksessä sekä muun muassa seuraavassa maakuntakaavassa. Lisäksi selvitys sopii hyvin käytettäväksi lähtökohtana seutukuntien ja kuntien strategisessa suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa. Selvityksen laati Hämeen liittoon määräajaksi palkattu suunnittelumaantieteilijä, FM Henna Lindström (maakuntajohtajan päätös ). Työtä ohjasivat kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, maakunta-arkkitehti Minna Seppänen ja Hämeen liiton muut suunnittelijat. Määräaikaisen suunnittelijan palkkaan (2 230 /kk) saatiin tukea työvoimatoimistosta (n. 500 /kk). Julkaisun painatuskustannukset olivat (alv 0%). Muita kustannuksia ovat lisäksi liiton oman työn kulut (ohjaus ja julkaisun taitto), toimistokulut sekä jakelukustannukset. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen tai maakuntaarkkitehti Minna Seppänen Mkj: Maakuntahallitus merkitsee valmistuneen Ruudun takaa, Hämeen yhdyskuntarakenne -julkaisun tiedoksi ja hyväksyy sen kehitystyön tausta-aineistoksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 12 (30) 9 Kanta-Hämeen muinaisrannat julkaisu Hämeen liitto on julkaissut selvityksen Kanta-Hämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheiden visualisointi. Maakuntahallituksen jäsenille julkaisu jaetaan kokouksessa. Kuntiin ja muille yhteistyökumppaneille julkaisu toimitetaan postitse ja sitä esitellään kuntajohtajien kokouksessa Joulukuussa 2007 valmistuneen, A3-kokoisen ja 32-sivuisen julkaisun painos on 500 kpl. Selvitystä tullaan käyttämään lähtöaineistona maakunta- ja kuntakaavoituksessa ja muussa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisessa alueidenkäytön suunnittelussa, luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisessä ja ympäristönhoidon suunnittelussa. Niinikään se edesauttaa maisemaa, luonnonympäristöä, maantiedettä, historiaa ja arkeologiaa koskevaa tutkimusta Hämeessä. Lisäksi se sopii erinomaisesti sovellettavaksi opetus- ja matkailuaineistona. Selvitys havainnollistaa Itämeren varhaisvaiheita ja Hämeen geologishistoriallista kehitystä jääkauden jälkeisten vuosituhansien aikana. Maankohoamisen vaiheet on esitetty havainnollisella karttasarjalla, joka auttaa ymmärtämään nykymaiseman suuria rakenteita ja maisemakuvallisia piirteitä. Selvitys täydentääkin Hämeen liitossa vuonna 2003 tehtyä maakunnallista maisemaselvitystä. Nyt valmistunut, koko maakunnan kattava muinaisrantaselvitys on maassamme ensimmäinen laatuaan. Kanta-Hämeen muinaisrannat -selvityksen tekivät vuonna 2007 Hämeen liiton tilaamana Geologian tutkimuskeskus GTK:ssa Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen (maakuntajohtajan päätös ). Selvitys perustuu geologisen tutkimustiedon lisäksi paikkatietotekniikalla tehtyyn mallinnukseen. Vastaavaa menetelmää Hämeen liitto ja GTK kokeilivat menestyksellisesti vuonna 2005 kuuden kunnan alueella lounaisen Hämeen arkeologiahankkeen yhteydessä. Selvitykseen liittyvät maksetut kustannukset ovat (alv 0%), josta GTK:n osuus on ja painotyön osuus Muita kustannuksia ovat lisäksi liiton oman työn kulut (julkaisun toimitus ja taitto) sekä jakelukustannukset. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Minna Seppänen Mkj: Maakuntahallitus merkitsee valmistuneen Kanta-Hämeen muinaisrannat julkaisun tiedoksi ja hyväksyy sen kehitystyön tausta-aineistoksi. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

13 13 (30) 10 Hämeen ennakoinnin kehittämishanke Hämeen liiton strategian mukaan liitto kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteuttamisvoiman. Kehittämisnäkemys perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja yhteiseen, demokraattiseen päätöksentekoon. Ennakointi ja tehokas tietopalvelu ovat maakunnan kilpailu- ja vahvuustekijöitä. Aluehallinnossa tapahtuvat uudistukset edellyttävät maakuntien nostavan osaamistaan ja palvelukykyään uudelle, korkeammalle tasolle. Hämeen liitossa on valmisteltu ennakoinnin ja tietopalvelun kehittämishanketta, joka toteutetaan vuosina Hankkeen tavoitteet Ennakoinnin ja tietopalvelun nykytilan ja tarpeiden selvittäminen ja selkeyttäminen sekä tietoverkkojen soveltaminen tiedonhallinnan apuvälineenä. Analyysien laatiminen sovituista painopisteistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Ennakoinnin toimintamallin ja menetelmien kuvaaminen ja soveltaminen käytäntöön Ennakoinnin avainhenkilöiden organisoiminen verkostoksi koordinoimaan ennakointitiedon hallintaa Kanta-Hämeessä (päävastuu Hämeen liitolla, mutta tarvitaan muitakin) Maakunnan yhteisen kehittämisstrategian valmistelu (=maakuntasuunnitelma) Hankkeen tulokset: Ennakointi- ja tietopalvelun kehittämishankkeen tuloksena maakuntaan on luotu toimiva, aktiivinen ennakointiverkosto, joka tuottaa ennakointitietoa, jakaa sitä ja osaa hyödyntää sitä maakunnan strategisen suunnittelun välineenä. Varsinaista ennakointitietoa laaditaan sovituista painopisteistä ja analyysejä tuotetaan yhteistyössä alueen muiden ennakointitoimijoiden kanssa. Hämeen maakuntasuunnitelma on laadittu hankkeen tuottamien tietojen perusteella. Tietopalvelun tarjontaa on laajennettu paikkatietokannoilla ja sen yhteyteen on kehitetty tunnettu, nopeasti päivittyvä ja maakunnan toimijoiden seuranta- ja ennakointitarpeita palveleva verkkopalvelu. Hämeen ennakoinnin kehittämishanke toteutetaan osittain maakunnan kehittämisrahan avulla. Hanketta on esitelty maakuntahallitukselle syksyllä 2007 ja se on määritelty yhdeksi maakunnan kehittämisrahoituksen painopistehankkeeksi. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2008 on euroa, josta Hämeen liiton rahoitusosuus on suunnitelmien mukaisesti euroa, minkä lisäksi hankkeeseen sisällytetään euroa liiton omaa työtä. Vuosille tavoitellaan euron vuosibudjettia Hämeen liiton rahoitusosuuden säilyessä vuoden 2008 tasolla. Rahoitushakemus on jätetty vuoden 2007 lopulla, joten hyväksyttäviä kustannuksia voi syntyä alkaen. Maakuntahallitus tekee lopullisen rahoituspäätök-

14 14 (30) sen vuodelle 2008 helmi-maaliskuussa, kun maakunnan kehittämisrahan myöntövaltuudet on saatu. Rahoitushakemukseen sisältyvä hankekuvaus on erillisenä liitteenä nro 2/08. Hankekuvauksessa on esitetty pääosin vuoden 2008 toimia. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen Hämeen ennakoinnin kehittämishankkeen tilanteesta. Honka ja Lipsanen esittelivät asiaa. Hämeen Ammattikorkeakoulu on vetäytynyt rahoituksesta, mutta on muutoin mukana. Keskustelussa toivottiin hankkeeseen saatavan mahdollisimman laajapohjainen sitoutumien (esim. HämePro). Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tämän tultua käsitellyksi kokouksesta poistuivat Matti Lipsanen, Heikki Pusa ja Hannu Raittinen.

15 15 (30) 11 Lausunto Oikeusministeriölle Käräjäoikeusverkoston kehittäminen työryhmän mietinnöstä Oikeusministeriö on pyytänyt Hämeen liiton lausuntoa mennessä oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi maakuntapohjaiseksi siten, että joka maakunnassa olisi 1 3 käräjäoikeutta ja vähintään asukkaan väestöpohja. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus mahdollisista sivutoimipisteistä ja istuntopaikoista, arvioida käräjäoikeuksien toimitilatarpeet ja henkilöstörakenne ja määrä sekä arvioida uudistuksen kustannus- ja tuottavuusvaikutuksia. Tehtäväksiantonsa mukaisesti työryhmä on pyrkinyt esityksessään noudattamaan voimassa olevaa maakuntajakoa sekä että käräjäoikeuksissa työmäärät huomioiden olisi vähintään 10 tuomaria. Kansliatoimintojen osalta työryhmä on ottanut huomioon kiinteistöasioiden siirtymisen käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle vuoden 2010 alusta. Kiinteistöasiat muodostavat tällä hetkellä suurimman käräjäoikeuksien asioista (v kpl 62 %). Toiseksi suurin asiaryhmä ( kpl) on riita-asiat, joista vuonna 2006 oli ns. summaarisia 93 % ja joista jo yli puolet hoidettiin sähköisesti. Vuonna 2006 riita-asioista vain 4 % meni varsinaiseen istuntokäsittelyyn. Lisäksi työryhmä on arvioinut, että voimaan tulleen lainsäädäntöuudistuksen johdosta rikosasioiden istuntokäsittelyt tulevat edelleen vähentämään istuntoasioiden määrää 30 %:lla. Kansliatoimintojen osalta pääperiaatteena työryhmällä on ollut yhden kanslian malli ja istuntopaikkojen määrittelyssä vähintään 50 kilometrin etäisyys käräjäoikeuden päätoimipaikasta. Lisäksi työryhmä on tarkastellut ehdotustaan käräjäoikeuksille keskeisimpien sidosryhmien, syyttäjävirasto, poliisilaitos, ulosotto- ja oikeusaputoiminnot, kannalta. Kustannus- ja henkilöstövaikutuksina työryhmä arvioi esityksillään syntyvän rakennusohjelman toteutumisen jälkeen toimintamenojen kasvua 3,6 milj. euroa vuodessa ja henkilöstövaikutuksina 94 henkilötyövuoden vähennystä 2010-luvun alkupuolella, kustannusvaikutuksena - 3,3 milj. euroa vuodessa. Henkilöstön tarve vähenisi pääasiassa kansliahenkilökunnan osalta. Työryhmä on päätynyt esittämään, että nykyiset käräjäoikeudet (58 kpl) järjestettäisiin 25 käräjäoikeudeksi, jotka pääosin noudattaisivat nykyistä maakuntajakoa. Suurimmat poikkeukset maakuntapohjaisuudesta olisi Etelä-Suomessa. Kanta-Hämeen osalta esitys pitää sisällään siirtymisen nykyisestä kolmesta käräjäoikeudesta yhteen koko maakunnan kattavaan Hämeenlinnan käräjäoikeuteen. Muutoksen edellytyksenä on uuden oikeustalon rakentaminen Hämeenlinnan. Riihimäen ja Forssan käräjäoikeudet lakkaisivat. Samoin niiden kansliat ns. pääkanslioina, mutta jatkaisivat sivukanslioina kunnes Hämeenlinnan oikeustalo valmistuu. Forssassa tulisi olemaan istuntopaikka. Hämeenlinnan käräjäoikeus toimisi keskitettyjen asioiden osalta myös sotilas- ja maaoikeusasioiden käsittelypaikkoina. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen lausunnon oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen:

16 16 (30) Lausunto (Dno 264/07) Hämeen liitto esittää lausuntonaan oikeusministeriölle ministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen seuraavaa: Hämeen liitto katsoo, että työryhmän tavoite muodostamalla laajempia käräjäoikeuspiirejä, - ottaen huomioon käräjäoikeuksien tehtävissä ja asioinnissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset -, jotka mahdollistavat koko henkilöstön osalta ammattitaidon ja erikoistumisen kehittämisen, on oikean suuntainen. Hämeen liitto katsoo myös, että työryhmän näkemykset käräjäoikeuksien keskeisimpien sidosryhmien ja käräjäoikeuksien välisistä yhteistyötarpeista ovat niinikään oikeat. Työryhmä on esitystä laatiessaan aivan oikein lähtenyt tiedossa olevista muutoksista ja uudistuksista. Työryhmän keskeinen tehtäväksianto oli pyrkiä nykyistä maakuntajakoa noudattaviin käräjäoikeuspiireihin. Hämeen liitto haluaa kuitenkin kiinnittää ministeriön huomiota siihen, että Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy myös tavoite laajasta, koko aluehallintoa koskevasta uudistuksesta, johon yhtenä osana sisältyy selvitys maakuntajaon uudistamistarpeista ja maakuntien määrän mahdollisesta vähentämisestä. Aluehallinnon mahdollinen uudistaminen on varsin haastava tehtävä erityisesti Etelä-Suomessa. Hämeen maakuntahallitus on maakunnassa käydyn laajan keskustelun ja valmistelun tuloksena ottanut omalta osaltaan kantaa maakuntajaon uudistamiseen joulukuussa Kannanoton keskeinen sisältö on se, että maakuntahallitus näkee toimivimpana aluehallinnon pohjana nykyisen Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan muodostaman aluehallintoalueen. Maakuntahallituksen kannanotto kokonaisuudessaan on lausunnon liitteenä. Alueena tämä vastaa hyvin pitkälle nykyisen Kanta-Hämeen syyttäjäviraston toimialuetta. Hämeen liitto esittääkin, viitaten työryhmänkin esityksiin käräjäoikeuksien, syyttäjälaitosten ja poliisin yhteneväisistä toimialueista saataviin toiminnallisiin etuihin ja hyötyihin, että oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö harkitsisivat meneillään olevan aluehallinnon uudistushankkeen yhteydessä näiden toimialueiden yhdenmukaistamista mahdollisen uuden aluehallintojaotuksen kanssa. Hämeen liitto esittää myös, että uudessa Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan kattavassa toimialueessa voitaisiin päästä käräjäoikeuksien ja poliisin osalta sellaiseen yhteistyöhön, että Forssan, Riihimäen/Hyvinkään ja Järvenpään poliisiasemien yhteyteen varustettaisiin nykyajan vaatimukset vastaavat käräjäoikeuden istuntopaikat. Samoin käräjäoikeuspiirin haastemiehiä tulisi sijoittaa työtehtävien vaatimassa määrin poliisiasemien yhteyteen paikallistuntemuksen säilyttämiseksi. Samassa yhteydessä voitaisiin harkita, missä laajuudessa on syytä tarjota käräjäoikeuksien kansliapalveluja poliisin kanslian kanssa yhteispalveluna. Työryhmän esitys sinällään edellyttää myös hovioikeuksien toimialueiden tarkistamista, koska maakunnan nykyiset käräjäoikeudet jakaantuvat kahden hovioikeuden kesken. Hämeen liiton esittämän käräjäoikeuspiirin luontevin hovioikeus on Helsingin hovioikeus. Käsittely: Keskustelun kuluessa Juhani Nummela esitti lausunnon ensimmäisen kappaleen poistamista ja korvaamista seuraavalla kappaleella:

17 17 (30) Työryhmälle annettu rajaus kehittää käräjäoikeusverkosto maakuntajaon pohjalle on lähtökohtaisesti Etelä-Suomen yhdyskunta- ja aluerakenteeseen soveltumaton. Pääradan muodostama nauhakaupunkirakenne ja sen merkitys maan kansantalouden sekä väestön kehityksen painopistealueena vaatii kehittämisen perusteluiksi turvallisuuden ja oikeudenhoidon tarpeista lähtevää tarkastelua, jolloin korostuvat kansalaisten perusoikeuksina mm. oikeusturvan saatavuus ja nopeus. Työryhmä käsittelee lähinnä tuomioistuinlaitoksen sisäisiin tarpeisiin ja järjestelyihin liittyviä näkökohtia, joissa oikeudenhoidon kansalaispalvelun lähtökohdat ovat kokonaan sivuutettu. Maakuntaraja vinouttaa erityisesti Hyvinkään Riihimäen parikaupunkiseudun näitä koskevia järjestelyjä. Kaupunkiseudun turvallisuutta ja oikeudenhoitoa on kehitettävä yhtenä alueellisena kokonaisuutena. Väestöpohja kattaa työryhmän toimeksiannossa käräjäoikeudelle tavoitellun asukkaan väestöpohjan. Juhani Nummela jakoi kirjallisen esityksensä kokouksessa. Minna Lintonen esitti lisättäväksi lausunnon toiseksi viimeisimmäksi kappaleeksi seuraavaa: Siinä tapauksessa, että käräjäoikeusverkoston kehittämistä viedään mietinnön pohjalta eteenpäin, pitää Forssassa säilyttää istuntopaikan lisäksi sivukanslia pysyvästi eikä vain Hämeenlinnaan rakennettavan oikeustalon valmistumiseen saakka. Tällöin perustoimintaa jatkettaisiin hajautettuna, ja ammatilliset erityisosaajat olisivat käräjäoikeuden toimipisteiden yhteisessä käytössä. Juhani Nummela ja Eeva Nurmi kannattivat Minna Lintosen esitystä. Minna Lintonen kannatti Juhani Nummelan esitystä. Tapio Eerola tiedusteli perusteita lausunnossa esitetylle hovioikeuden sijoituspaikalle, mihin Hannu Saarinen vastasi. Maakuntajohtaja esitti, että lausunnon viimeinen hovioikeutta käsittelevä kappale poistetaan. Puheenjohtaja totesi muutosesitykset ja niiden kannatukset. Puheenjohtaja esitti, että lausunnon valmistelua varten nimetään työryhmä: Juhani Nummela, Ilkka Joenpalo ja Aarne Kauranen. Virasto valmistelee työryhmälle esityksen lausunnoksi. Työryhmän yksimielinen lausunto toimitetaan tiedoksi hallituksen jäsenille. Mikäli työryhmä ei päädy yksimielisyyteen, maakuntahallitus päättää annettavasta lausunnosta seuraavassa kokouksessa. Maakuntahallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen valmistelutyöryhmän nimeämisestä ja menettelystä lausunnon antamisessa käräjäoikeusverkon kehittämisestä. Päätöksen jälkeen Juhani Nummela varasi oikeuden eriävään mielipiteeseen Tämän tultua käsitellyksi neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen poistui kokouksesta.

18 18 (30) 12 Ajankohtaiskatsaus ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen Hallitusohjelman linjausten mukaisesti maassamme jatketaan ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista vahvoiksi kokonaisuuksiksi. Opetusministeriö on lähestynyt ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen järjestäjiä kirjeellä, jossa esitetään suositukset ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatioiden kokoamiseksi. Kanta-Hämeen maakunnassa toimivien koulutuksen järjestäjien osalta opetusministeriö esittää seuraavia suosituksia: 1. Kanta-Hämeen alueelle muodostetaan koulutuksen järjestäjäorganisaatio, joka kootaan Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, Forssan kaupungin ja Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ammatillisesta koulutuksesta. 2. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän metsäalan koulutus siirretään osaksi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän luonnonvara-alan koulutusta. 3. Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle muodostetaan osakeyhtiöpohjalta alueellinen ammattiopisto, joka kootaan Hyvinkään-Riihimän seudun ammattikoulutussäätiön, Hyvinkään kaupungin, Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän koulutustoiminnasta. 4. Valkeakosken seudun ammatillisten oppilaitosten kuntayhtymän toiminta kootaan joko osaksi Pirkanmaan koulutuskonsernia tai Kanta-Hämeen alueelle muodostettavaa koulutuksen järjestäjäorganisaatiota. 5. Perttulan erityisoppilaitos yhdistetään lukien ensisijaisesti osaksi ammatillisen erityisopetuksen järjestäjäorganisaatiota. 6. Harjun oppimiskeskus Oy:n koulutustehtävä yhdistetään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymään tai Harjun Oppimiskeskus Oy:n ja Hevosopisto Oy:n ammatillinen koulutus yhdistetään. Opetusministeriö korostaa, että tässä suositeltujen toimenpide-ehdotusten ohella kysymykseen voi tulla muitakin ratkaisuja järjestäjäverkon kokoamiseksi. Opetusministeriö on pyytänyt koulutuksen järjestäjiä esittämään mennessä seuraavan vaiheen suunnitelmat koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseksi vuosina sekä ilmoittamaan ennakkotiedot vuonna 2009 tapahtuvista yhdistymisistä. Järjestäjäverkon kehittämiskysymyksestä keskusteltiin Hämeen liitossa pidetyssä Koulutuksen ennakointi hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. Lähetekeskustelun perusteella koulutuksen järjestäjät lähestyvät järjestäjäverkon kehittämiskysymystä ensisijaisesti seudullisten ratkaisujen pohjalta. Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä on kutsunut Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtajat, hallitusten jäsenet ja johtavat viranhaltijat pidettävään keskustelutilaisuuteen, johon on tulossa mukaan edustaja opetusministeriöstä.

19 19 (30) Forssan seudulla seutuneuvosto antaa oman lausuntonsa asiasta. Forssan seutu haluaa ensisijaisesti tutkia nuorten ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhdistymistä. Forssan ammatti-instituutti suhtautuu avoimesti opetusministeriön esittämään fuusioehdotukseen, mutta ensisijaisesti selvitetään koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista seutukunnan sisällä. Hämeen ammatti-instituutin osalta ei ole suunnitteilla muutoksia nykyiseen tilanteeseen eli koulutuksen järjestäjänä toimii jatkossakin Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Riihimäen Hyvinkään talousalueella opetusministeriön suositus on herättänyt kovasti keskustelua etenkin siltä osin, että ministeriö on suoraan esittänyt osakeyhtiöpohjaisen alueellisen ammattiopiston muodostamista Hyvinkään Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiön, Hyvinkään kaupungin ja Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän koulutustoiminnasta. Kiipulasäätiö on vastannut järjestäjäverkon kokoamishaasteeseen yhdistämällä Kiipulan aikuiskoulutuskeskuksen ja Kiipulan ammattiopiston alkaen. Yhdistynyt oppilaitos toimii ammattiopistostrategian mukaisesti aikuisten ja nuorten koulutuksesta vastaavana erikoistuneena koulutusorganisaationa, jolla on myös opetusministeriön antamat erityisopetuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävät. Järjestäjäverkon kokoamishanke tuo muutoksia myös valtion ammatillisten erityisoppilaitosten asemaan. Valtio luopuu järjestäjänä toimimisesta vuoden 2009 alussa ja oppilaitoksille neuvotellaan uudet ylläpitäjät. Kanta-Hämeessä asia koskee Perttulan erityisammattikoulua, jonka osalta luontevin neuvottelukumppani tässä vaiheessa on Kiipulasäätiö. Kiipulasäätiön hallitus on ottanut yhdistymisasiaan myönteisen kannan ja kokonaisuudesta on neuvoteltu myös opetusministeriön kanssa. Järjestämisverkon kokoamishankkeen etenemisestä keskustellaan Hämeen kuntajohtajien kokouksessa Huom.: Erilaiset odotukset maakunnan liittojen roolista maakunnan sisällä ja eri maakunnissa. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta ja selkeyttää rooliaan otsikon asiassa 3. Seuraa aktiivisesti järjestäjäverkon kokoamishankkeen etenemistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin roolinsa edellyttämällä tavalla. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Erikoissuunnittelija Anri Leveelahti oli asiantuntijana paikalla pykälien 12 ja 13 käsittelyn ajan.

20 20 (30) 13 Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan kehittäminen Tilannekatsaus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakunnan yliopisto- /korkeakouluasiat pyritään ottamaan maakunnan seuraavaksi suureksi kärkihankkeeksi. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty mm. - useita kertoja maakuntahallituksen kokouksissa, seminaareissa sekä bechmarkkausmatkalla - Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksissa - Hämeen ammattikorkeakoulun hallituksen ja maakuntahallituksen yhteiskokouksessa. Asiaa on valmisteltu mm. virkamiestyönä ja koulutuksen neuvottelukunnan korkeakoulujaostossa. Siitä on asianmukaiset kirjaukset mm. maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. Hankkeelle ei ole tehty erillisiä määrärahavarauksia Hämeen liiton talousarviossa vuodelle Maakuntahallitus käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan ja päätti mm., että - maakuntahallitus seuraa miten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluestrategian ( ) arviointi- ja päivitystyö etenee (syntyykö siitä maakunnallinen korkeakoulustrategia) sekä - millaisen strategian Hämeen kesäyliopiston johtokunta tulee laatimaan vuoden 2008 aikana Em. aluestrategiatyön päivitystä on käsitelty viime viikkoina pienryhmissä ja aluestrategian ( ) allekirjoittaneiden edustajien yhteispalaverissa Kesäyliopiston strategian laadinnasta on neuvoteltu mm järjestetyssä palaverissa (mm. kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja, tiederehtori, rehtori, maakuntajohtaja ja erikoissuunnittelija). Asiaa ja sen nykyvaihetta esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee selvityksen tiedokseen 2. Käy asiasta tarvittavan keskustelun 3. Päättää seurata aluestrategian päivitystyön etenemistä sekä kesäyliopiston oman strategian laadintatyön etenemistä

21 21 (30) 4. Varautuu tarvittaessa osaltaan rahoittamaan em. strategioiden laadintaa erikseen laadittavan ja esiteltävän suunnitelman perusteella ja vuoden 2008 talousarvion/maakunnan kehittämisrahan puitteissa (mm. asiantuntijapalvelut - tili). Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

22 22 (30) 14 Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus ja osallistujien nimeäminen Suomen Kuntaliitto ja Hämeen liitto järjestävät yhteisen maakuntatilaisuuden Forssassa klo 13:00 16:00. Maakuntatilaisuuden teemana on kuntien tulevaisuuden haasteet ja miten Paras-hankkeen toimeenpano niihin vastaa. Ohjelma jaetaan kokouksessa pöydille. Tilaisuuteen kutsutaan alueen kuntien, kuntayhtymien ja TE-keskusten, yrittäjäjärjestöjen, ympäristökeskuksen ym. alueen toimijoiden edustajia. Organisaatiot voivat nimetä tilaisuuteen n. kolme edustajaa. Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee ohjelman tiedoksi, - käy keskustelun asiasta, - päättää, että hallituksen jäsenistä ne, jotka osallistuvat liiton edustajina tilaisuuteen, ilmoittavat osallistumisestaan liittoon Jouko Ylipaavalniemelle viimeistään Käsittely: Kokouksessa jaettiin Kutsu maakuntatilaisuuteen ja laitettiin osallistujalista kiertämään. Paikalla olevista kuusi ilmoitti osallistuvansa maakuntatilaisuuteen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 23 (30) 15 Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan matka Sloveniaan Etelä-Suomen liittouman (Elli) kokousaikataulun mukaisesti maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta tekevät kokousmatkan Aiheina ovat - Ellin TK Etelä-Suomen hyvinvointiklusteri (InnoELLI Senior -> EAKR) - liikennepoliittinen selonteko - aluehallinnon uudistaminen Matkakohteeksi on esitetty Sloveniaa (Ljubljana). Slovenia toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana ja on unioniin vuonna 2004 liittyneistä jäsenvaltioista ensimmäinen, josta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa. Puheenjohtajuuskauden tavoitteena on mm. Lissabonin sopimuksen ratifiointi, ilmasto- ja energiapaketin hyväksyminen sekä Länsi-Balkanin vakaus. Matkaajankohtana ( ) Sloveniassa järjestetään EU-maiden ulkoministereiden epävirallinen kokous. ELLI:n valmistelutoimikunta on hyväksynyt maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan (maakuntajohtajat) matkan kohteeksi Slovenian ja päättänyt, että kukin liitto maksaa omien edustajiensa matkakulut. Matkan arvioidut kustannukset ovat noin /osallistuja. Puheenjohtajan matkakulut maksetaan maakuntahallituksen ao. tileiltä ja maakuntajohtajan operatiivisen toiminnan ao. tileiltä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja Aarne Kaurasen ja maakuntajohtaja Juhani Hongan osallistumisen Etelä-Suomen liittouman kokousmatkalle Sloveniaan ja päättää maksaa matkasta aiheutuvat kustannukset. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

24 24 (30) 16 Maakuntahallituksen kokous- ja seminaariohjelma vuonna 2008 Maakuntahallituksen varsinaiset kokoukset Maakuntahallituksen varsinaiset kokoukset on päätetty pitää seuraavasti: 21.1., 25.2., 17.3., (kotimaisen benchmarkkausmatkan yhteydessä), 5.5., 16.6., 25.8., 22.9., , ja Kokoukset alkavat kello ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastossa. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Etelä-Suomen liittouma Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokous on Vierumäellä Seminaarit Alustavasti on suunniteltu pidettäväksi 1-2 työseminaaria/ benchmarkkaustilaisuutta/arviointiseminaaria talousarvion puitteissa. 1. Kevätseminaari: Vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2009 toimintasuunnitelma 2. Syysseminaari: Hallituskauden yhteenveto, hankearvioinnit, kansainvälinen yhteistyö, seuraavan hallituskauden linjausta Iltakoulut ja infot Maakuntahallituksen iltakouluja tai infoja pidetään tarpeen mukaan. Maakuntavaltuusto Kevätvaltuusto Seminaari Syysvaltuusto Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2008 kokous- ja seminaariohjelman ja päättää seminaaripaikoista kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta. Käsittely: Pöydälle oli jaettu ohjelma Mommilanjärven soutelutapahtumasta , mihin maakuntajohtaja ilmoitti osallistujiksi hallituksen jäsenet puolisoineen. Honka selosti maakuntahallituksen seminaarimatkaan käytettävissä olevat määrärahat ja edellisten matkojen toteutuneet kustannukset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja antoi virastolle tehtäväksi valmistella seuraavaan kokoukseen ehdotusta opinto- ja seminaarimatkasta ja sen kustannuksista (ystävyysmaakuntiin Puolaan tai Unkariin).

25 25 (30) 17 Ilmastointikoneen uusiminen Hämeen liiton toimitiloissa toimiva ilmastointikone on yli 23 vuotta vanha ja uusimisen tarpeessa. Laitteessa ei ole lämmön talteenottoa, joten se puhaltaa huoneiden lämmön suoraan ulos. Liitolla on oma kaukolämmön mittaus, joten uuden laitteen myötä lämmitystarve vähenee. Taloyhtiön lämmönvaihtimet on uusittu syksyllä Hämeen Insinöörikeskus Oy on tehnyt suunnitelmat ilmastointilaitteen uusimisesta. Suunnitelmien perustella pyydettiin tarjoukset yhdeksältä yritykseltä. Tarjouksen antoivat mennessä seuraavat yritykset: Hinta (alv 0%) YIT Kiinteistötekniikka Oy Vankanlähde 7, HML JL-Ilma Oy Eino Leinonkatu 27, HML YHR-putkitus Oy Myötämäentie 31,HML Kantaputki Oy Parolantie 68, HML Tarjouspyyntökirje ja saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä valtuusto hyväksyi euron investointivarauksen ilmastointikoneen hankintaan. Vuoden 2008 talousarvion investointiosaan ei sisälly ilmastointikoneen uusimista. Menettelystä on keskusteltu tilintarkastajan kanssa. Kiinteistö Oy Linnankreivin hallituksen kokouksessa käsitellään asiaa. Lisätietoja: Olli Vaunumäki Hallitus päättä hankkia ilmastointikoneen uusimisen halvimman tarjouksen tehneeltä YIT Kiinteistötekniikka Oy:ltä, jonka kokonaisurakkahinta on euroa (alv 0%). Hanke toteutetaan, sen jälkeen kun Kiinteistö Oy Linnankreivin hallitus on sen käsitellyt ja hyväksynyt omalta osaltaan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2008

KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2008 Esityslista 1/2008 Aika Tiistai 12.2.2008 klo 18.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 1-2 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 3/2009 Aika Tiistai 10.11.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 28.1.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II (klo 9-9.40) Kirkonkylän koulukeskus (klo 10 14) LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.1.2012 klo 9.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 10/2011 Aika Perjantai 16.12.2011 klo 14.00-15.30 Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2007 KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2007 Aika Tiistai 18.12.2007 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 55 KUUMA ympäristökeskuksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Työikäisten valmistelutoimikunta AIKA 21.08.2013 18:00-21:20 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 5 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTO 1 / 2015 PÖYTÄKIRJA KL/161/000208/2015 Aika: 9.3.2015 14:00-15:00 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot