WMSqC Henkinen valmennus ja valmennus henkisesti. Suomen Eurocup-joukkueet kymmenen parhaan joukossa. - unelma maapallon toisella puolella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WMSqC 2008. Henkinen valmennus ja valmennus henkisesti. Suomen Eurocup-joukkueet kymmenen parhaan joukossa. - unelma maapallon toisella puolella"

Transkriptio

1 WMSqC unelma maapallon toisella puolella Henkinen valmennus ja valmennus henkisesti Lajin persoonat ovat naisia miesten kentällä Suomen Eurocup-joukkueet kymmenen parhaan joukossa

2

3 Päätoimittajalta Juha Saarentaus Tiedotetaan Mikä ihmeen Squash? Vieläkö sitä pelataan? Eikö se ole jo kuollut laji? Nämä kommen t ovat aika tu uja jos erehtyy mainitsemaan harrastuksestaan tutuille. Tietoisuus Squashista ja sen lanteesta on jäänyt tämän päivän monikanavavies nnän jalkoihin. Tilanteen korjaamiseksi on ryhdy y toimenpiteisiin ja jotain valoa on jo näkyvissä putken päässä. Posi ivisen lajikuvan vies ntään tarvitaan koko ken ää. Puuhaihmisten panokset ovat kullan arvoisia, jo a pääsemme tavoi eeseemme ja saamme päämme esille tässä lajien ja harrastusten kasvavassa meressä. Squash on käynyt aallonpohjassa ja harrastajamäärät ovat nyt kasvamassa siitä terveestä päästä eli junioreista. Lajin esilletuominen ei vaadi suurta vaivaa. Seuroissa tehtävään onkin hyvä nimetä edotusvastaava, joka hoitelee mediasuhteet alueella. Koska lajimme on edelleen levinnyt hyvin pitkin Suomenniemeä, saamme mediaka avuu a paikallisten kanavien kau a varsin helpos. Varsinkin paikallislehdet o avat kiitollisuudella vastaan pieniä edo eita harrastustoiminnasta ja tapahtumista. Muistakaa siis seuroissa edo aa kilpailuista ajoissa ja toimi aa myös tulokset toimituksiin he kilpailujen jälkeen. Kilpailujen finaalit on syytä pelata oikealla ajallaan ja kutsua media paikalle. Näin ainakin kaikissa 1-tason kisoissa. Paikallisten kykyjen menestys muilla kansallisilla kisa-areenoilla on myös edo amisen arvoinen asia. Leh en lisäksi etoa voi paikallisella tasolla toimi aa myös muihinkin medioihin. Internet edotuskanavana tarjoaa myös uusia lähestymiskulmia. Kilpailukalenterin ja tulospalvelun osalta liiton edotus on nyt siirtynyt kokonaan ne in, eikä kilpailutuloksia enää juurikaan paineta tähän lehteen. Squash.Fi ne sivusto onkin selkeälukuinen ja tallenne una jo kaikkien ak ivikössäreiden suosikkilistalle. Ne stä voi löytää vielä muutakin. Eri ne yhteisöissä löytyy kössiryhmiä ja jonkinlaisena uutuutena on sivusto, johon voi kirjautua etsimään pelikaveria maailmanlaajuises. Juha Saarentaus Lehden vapaaehtoinen vakiotoimituskunta on laajentunut. Kari Laurikainen on ottanut puikot Nicksinurkasta ja Heikki Kononen aloi aa kolumnis na. Tuomisen Olli on myös lupautunut kirjoi amaan profiileja PSA:n top kympin pelaajista. Vanhoina konkareina jatkaa Markku Kaistinen Senioripalstassa, Petteri Repo Lajin persoonissa sekä Jari Tuomi, joka Päivyrissä on luonut jälleen mainion poikkileikkauksen lajin tapahtumiin meillä ja muualla. Kiitokset vanhoille ja uusille ak iveille panoksesta suomalaisen Squashtiedottamisen eteen! Squash.fi -lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja Juha Saarentaus Taitto Tomi Niinimäki Tätä numeroa avustivat Laura Aalto-Setälä, Toivo Askonen, Jari Heinänen, Markku Hyrske, Jarkki Jaakkola, Markku Kais nen, Krister Koivula, Heikki Kononen, Kari Laurikainen, Jari Mether, Klaus Mäntysaari, Tomi Niinimäki, Eira Oinonen, Juha Pekonen, Per Pöysä, Pe eri Repo, Juha Söderström, Jari Tuomi, Olli Tuominen, Harri Valasma, Oskari Valtola, Lo a Vuorela. Julkaisija Suomen Squashlii o ry, Radiokatu 20, SLU puh. (09) fax (09) Ilmoitukset, aineistot ja osoitteenmuutokset Suomen Squashlii o Tj Markku Hyrske Juttuehdotukset Päätoimi ajalle Paino Paintek Pihlajamäki Oy, Helsinki ISSN Etukansi Ma as Tuomi ja Olli Tuominen Tallberg cupin finaalissa Esport Centerissä. Kuva: Pe eri Repo. Seuraava numero postiluukuista maaliskuussa Tässä numerossa Päätoimi ajalta 3 Suomen Squashlii o edo aa 4 Uu sia 5 Puheenjohtajalta 6 Toiminnanjohtajalta 7 Päivyri 8-9 Miehiä huipulla 10 Naisia huipulla 11 Konosen kolumni vuo a sisusquashia 13 Euro Cup Nicksinurkka 16 Squash-uu set 25 vuo a si en 17 World Masters Henkisen valmennuksen seminaari 23 Lajin persoonat Oululaiset harjoituksissa ja liigassa Puskaradio Speed Badminton / 08

4 Squashliitto tiedottaa Urheilevien lasten ja nuorten liikunta liian vähäistä Squashjunioreilla lanne lienee sama? kuva: Timo Simpanen LL, LitM ja valmentaja Harri Hakkarainen tiivisti 8-18-vuotiaiden urheilevien lasten ja nuorten harjoitteluselvityksen tuloksia Hyvä harjoittelu- seminaarissa Heurekassa Selvitys on tehty yhteistyössä Suomen Olympiakomitean, Nuoren Suomen ja Valmentajat ry: n kanssa. Olympiakomitea, Nuori Suomi ja Suomen Valmentajat ovat tehneet laajan selvityksen 8 18-vuo aiden urheilevien nuorten liikuntamääristä ja harjoi elun karkeasta laadusta. Hyvä harjoittelu -selvitystyön johtopäätöksenä nähdään urheilevien nuorten kokonaisliikuntamäärän laskevan iän myötä jopa huolestuttavan paljon. Tämä suunnanmuutos on ollut nähtävissä squashissakin ja lajimme valmentajat ovat panneet asian merkille tehdessään käytännön valmennustyötä. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikkuminen on vähentynyt radikaalis, jolloin valmennuksen pariin tulevien lasten peruskunto, taito-ominaisuudet sekä lihasvoima ovat aikaisempia vuosia heikommat. Tie yjen ominaisuuksien puute asettaa juniorityölle aivan uudenlaisia haasteita, joita tulee kaikkien squashin parissa toimivien poh a vakavas. Kokonaisliikuntamäärä vähenee iän mukana Tutkimuksen alkusysäys tuli toisaalta Suomen Olympiakomitean huolesta huippu-urheilun tulevaisuudesta ja toisaalta Nuori Suomi ry:n huolesta lasten ja nuorten harjoittelun mahdollisesta yksipuolisuudesta. Selvitystyön kohteiksi seuloutuivat 8-18-vuotiaat urheilevat lapset ja nuoret, jotka lopullisessa selvitystyössä edus vat 14 eri lajia. Selvitystyö toteutettiin lajiliittojen organisoimalla harjoituspäiväkirjojen pitämisellä. Lajiliitot valitsivat harjoituspäiväkirjaa pitävät jäsenensä tavoi eena mahdollisimman laaja ja monipuolinen otos. Harjoituspäiväkirjaa pidettiin eri vuodenaikoina yhteensä kolme viikon mi aista jaksoa. Harjoi elupäiväkirjassa oli kolme pääsarake a: Omaan päälajiin lii yvä harjoi elu, päälajiksi nime yyn lajiin lii yvä omatoiminen harjoi elu ja kolmantena kohtana muu kuin omaan päälajiin lii yvä harjoi elu. Myös ikäluokat jae in kolmeen ryhmään: 8-11-vuo aat, vuo aat ja vuotiaat. Jokaisessa ikäluokassa tarkasteltiin sekä poikien että tyttöjen liikuntamääriä. Lopulliseen selvitykseen saa in yhteensä 2646 harrastajan edot, jotka jakautuivat lähes tarkalleen tasan poikien (1320) ja ty öjen (1329) kesken. Selvityksessä pyri in saamaan vastauksia kysymyksiin: harjoi eleeko urheileva lapsi ja nuori paljon vai vähän, onko harjoi elu yksipuolista vai monipuolista ja kuinka harjoi elua tulisi jatkossa kehi ää. Omaehtoinen liikkuminen vähenee iän myötä Selvitystyön tulokset kuvaavat tutkimuskohteiden yleisiä linjoja, mu a sekä lajien sisällä, e ä yksilöiden välillä harjoitusmäärien erot ovat suuret. Yleises o aen viikoi aiset kokonaisliikuntamäärät ovat suurimmillaan ikäluokassa 8-11 vuo a. Tässä ikäluokassa muun kuin oman päälajin liikuntamäärät olivat selvästi suurimmillaan vanhempiin ikäluokkiin verra una. Yli puolet selvityksessä mukana olleista liikkuivat terveytensä kannalta rii äväs. Huippu-urheilun tarpeita ajatellen kuitenkin vain harvojen liikuntamäärät ovat rii äviä. 4

5 12 15-vuotiailla viikoittainen kokonaisliikuntamäärä vähenee edellisestä ikäluokasta, vaikka urheiluseurojen organisoiman harjoi elun määrä lisääntyykin. Näy ää siltä, e ä tässä vaiheessa oman päälajinsa ohja uun harjoi eluun panostavat nuoret vähentävät varsinkin muuta kuin omaan päälajiin lii yvää harjoi eluaan. Osa harjoi elee päälajiaan omatoimisesti, mutta huolestuttavan moni jättää omaehtoisen harjoittelun kokonaan tekemä ä, toteaa selvityksen asiantun jaksi kutsu u lääkäri ja valmentaja Harri Hakkarainen. Tätä taustaa vasten on hiukan yllä ävää, e ä terveytensä kannalta rii äväs liikkuvien prosentuaalinen osuus kuitenkin kasvaa sekä tytöillä e ä pojilla edelliseen ikäluokkaan verra una. Tämä seli yy liikuntasuosituksen minimimäärän laskulla aikuisikää lähesty äessä eikä suinkaan liikunnan absoluu sen määrän kasvulla, muistu aa Hakkarainen. Toisaalta lajitekniikkaan lii yvä harjoittelu on tässä ikäluokassa suurimmillaan koko tutkimusjoukossa. Se on hyvä asia, koska oppimisen herkkyyskausitietämyksen mukaan tässä iässä tekniikoiden oppiminen on suhteellises helpompaa kuin vanhemmalla iällä. Tutkimuksen vanhimmassa ikäluokassa vuo ailla viikoi ainen kokonaisliikuntamäärä on pienimmillään. Omaan lajiin lii yvien harjoitusten määrä on suu- rimmillaan, mu a kokonaisliikuntamäärä pienimmillään. Selitys on se, e ä muun kuin omaan lajiin kuuluva liikunta vähenee edellisestä ikäluokasta edelleen. Jos selvityksen antamia tuloksia tarkastelee huippu-urheilunäkökulmasta, niin eri äin pieni joukko tutkimukseen osallistuneista, 15 %, urheilee huippu-urheilun vaa musten näkökulmasta rii äväs. Johtopäätöksiä Liian aikainen erikoistuminen omaan lajiharjoi eluun voi johtaa elinjärjestelmien yksipuoliseen kuormi umiseen, joka voi jatkossa rajoi aa lajissa kehi ymistä tai pahimmillaan aiheu aa erilaisia rasitus loja. Monipuolinen harjoi elu tulisi nostaa kunniaan ja monipuolisuus pitäisi mieltää nimenomaan fyysisten ominaisuuksien monipuolisena kehi ämisenä. Niin nopeutta, aineenvaihduntaa kuin lihaskuntoa ja voimaa pitäisi kaikkia kehi ää monipuolises, muistu aa asiantun ja Harri Hakkarainen. Sama pätee luuston ja tukielinten, taidon ja tekniikan kuin myös liikkuvuuden monipuoliseen kehi ämiseen. Yli 12-vuo ailla on tavoi eena vähintään 18 tun a harjoi elua viikossa. Tämän selvityksen tutkimusjoukon keskiarvo oli 13,4 tun a. Tämä tarkoi aa käytännössä sitä, e ä kilpaurheilua harrastavalle nuorelle on 16 ikävuoteen mennessä kertynyt jo 2000 tunnin harjoi elullinen vaje tavoi eeseen nähden. Tätä vaje a on eri äin vaikea paikata myöhemmin ja harjoi elun lisääminen esimerkiksi urheilulukiossa voikin pahimmillaan johtaa rasitusvammojen syntyyn tai ylirasitus laan. 18 viikkotunnin harjoi elutavoi eeseen päästään 12-vuo ailla ja siitä vanhemmilla ohja ua harjoi elua reilus lisäämällä, mikäli omaehtoinen liikkuminen vähenee niin rajusti kuin selvityksestä käy ilmi. Toinen vaihtoehto olisi omaehtoisen harjoi elun tai liikkumisen lisääminen vuo aiden harjoi elussa näyttää olevan eniten korja avaa. Tämä on etsikkoaikaa urheilijaksi kasvamiseksi ja nuoren olisi jo tässä iässä ote ava suurta vastuuta omasta harjoi elustaan ja löyde ävä sisäinen kipinä harjoi eluun. Ellei näin käy, millään ulkopuolisilla tukitoimilla tuskin päästään halu uun tulokseen. Seminaareja aiheesta squashväki aktiivisesti mukaan! Aiheesta tullaan järjestämään valtakunnallisia seminaareja kevään 2009 aikana, joihin toivotaan runsasta osallistujamäärää squashin junioritoiminnan parissa olevilta. Seminaareista tulee myöhemmin lisä etoa niin Nuoren Suomen kuin squashliitonkin sivuille. Lo a Vuorela Liiton juniorikuulumiset Liiton juniorikampanja jatkaa edelleen kulkua ympäri Suomen. Kevään 2009 kampanjapäivät ovat aikataulutuksessa ja kampanjapäiviä tullaa pitämään mm Tampereella, Espoossa ja Turussa. Uusina kampanjapaikkakun na mukana ovat ovat Joensuu (Joensuun Squashkerho ry), Kuopio (Squash- Kuopio ry ) ja Kuusamo (Squash Club Ruka ry). Kuopion tapahtuma pide in jo syksyn 2008 aikana ja kokemukset tapahtumapäivistä olivat todelle posi iviset. Toivotaan, e ä Kuopion squashseura saa lisää innokkaita junioreita mukaan toimintaansa. Espoossa (Espoo Squash Rackets Club) kevään kampanjan myötä squash pyritään saamaan vakiintuneeksi liikuntatapahtumaksi Espoon kouluihin. Lähialueen, jo kampanjan myötä tutuksi tulleiden, koulujen ja opettajien kanssa pyritään sopimaan e y ajankohta, jolloin seura jatkossa järjestää jokavuo sena tutustumiskerran uusille 2.luokkalaisille. Näin seuran on helppo järjestää omatoimises koululaistapahtumia liiton toimivaksi havai ua konsep a käy äen. Tarvi aessa seura saa myös yhden vetäjän avuksi tapahtumapäiviin. Juniorikampanjasta kiinnostuneet seurat voivat olla yhteydessä lii oon lo a. tai Peetu Punttila (1,5v) treenaa rystyä. kuva: Lotta Vuorela 5 4 / 08

6 Puheenjohtajalta Jari Mether Valintoja Olin marraskuun 19. päivänä valitsemassa Olympiakomitealle puheenjohtajaa, kahta varapuheenjohtajaa ja joukkoa hallituksen jäseniä. Se on puheenjohtajan valinnan osalta vekkulia puuhaa, mu a samalla oikeastaan myös aika valite avaa. Neljä vuo a si en, kun Roger Talermo oli ensi kertaa ehdolla, hän ei ollut työkiireiltään edes paikalla. Ilkka Kanerva oli ja haastoi Talermon puheenjohtajakilvassa ja kuten edämme, Talermo voi. Tällä kertaa Talermo oli paikalla ja ainoa ehdokas. Valite avaksi puheenjohtajan valinnan tekee se, e ä häviämisen pelko näy ää olevan suomalaisten urheilujohtajien parissa suurempi kuin halu tuoda esille henkilökohtaiset huippu-urheilun linjaukset, tarjota mahdollisuus avoimeen keskusteluun asioista jo ennen vaalia ja ase ua si en rehdis ehdolle ja tarjota valitsijoille vaihtoehto. Ai niin, soi han minulle yksi suomalainen urheiluvaikuttaja valintapäivän aamuna ja kehui yhtä varapuheenjohtajaehdokasta ja kolmea hallitusehdokasta. Kolme tunnis n nimeltä, yhdestä en ollut kuullutkaan. Tämän perusteella ja kokouksessa pidetyn kolmen minuu n suitsutuspuheenvuoron perusteella pitäisi si en pystyä arvioimaan, ketkä olisivat parhaat henkilöt edistämään suomalaista huippuurheilua! Olympiakomitean olisi todella aika o aa mallia vaikkapa SLU:sta, jossa erillinen Ehdollepanotoimikunta seuloo ehdokkaat ja tarjoaa näin hyvissä ajoin valitsijoille mahdollisuuden dialogiin. Kevään 2007 Squashliiton Lii okokous valitsi minut puheenjohtajaksi kolmannelle kaksivuo skaudelle. Muita ehdokkaita ei ollut, vaikka lämpimäs toivoin, e ä olisi ollut. Ilmoi n silloin julkises, e ä tämä olkoon viimeinen kauteni puheenjohtajana, enkä ole mieltäni muu anut. Syy ei ole väsyminen tai kyllästyminen, päinvastoin. Mu a kun on toiminut neljä vuo a varapuheenjohtajana ja kuusi puheenjohtajana, on vain yksinkertaises hyvä tehdä laa seuraavalle. Uudet ajatukset ja tuulet ovat tervetulleita viemään omaa lajiamme eteenpäin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kartoitustyö uuden puheenjohtajan löytymiseksi on meneillään ja toivon, että saisimme Liittokokoukseen hyviä ehdokkaita niin puheenjohtajistoon kuin hallitukseenkin. Ja kuin pisteenä i:n päällä toivon, e ä squash ensi vuonna valitaan kansainväliseen olympiaperheeseen. Squashin valinta olympialajiksi olisi suuri voitto lajille ja maailman 15 miljoonalle pelaajalle. Se merkitsisi squashin huoma avaa arvostuksen nousua ja näkyvyyden selkeää kasvua. Ja ko maassa squashin vaikutusmahdollisuudet paranisivat keskusteltaessa mm. suomalaisesta liikuntaja urheilupoli ikasta. Olkoon ensi vuosi posi ivisten muutosten vuosi niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä squashissa. Kiitos teille kaikille kuluneesta vuodesta ja siitä työstä, jota ole e kentällä ja sen ulkopuolella lajimme eteen tehneet. Hyvää Joulua ja Onnellista Uu a Vuo a! Jari Mether 6

7 Toiminnanjohtajalta Markku Hyrske Edistääkö suomalainen urheilu hyvinvointia? Suomi on itsemurhaluvuissa häly ävän korkealla ja koulujen lisäksi pyssyt ovat paukkuneet järky äväs myös perheissä. Urheilujärjestöjen piirissä on koe u erityinen laus Reilun Pelin seuratoiminnalle ja urheilun toivoisi edistävän nyt erityises- myös henkistä hyvinvoin a. Mediassa näemme kuitenkin ris riitaisia viestejä urheilusta ja erityises junioriurheilusta. Mihin uskoa? Tutkimuksin on tode u, e ä liikunta edistää fyysistä tervey ä, poistaa stressiä ja parantaa mielialaa, mu a edistääkö nuorisourheilu näitä asioita ja vielä lisäksi itsetuntoa, sosiaalista hyvinvoin a ja kykyä toimia ryhmässä? Missä iässä pitää tehdä lajivalinta ja kuinka paljon treenata? Lasten eli alle vuo ai en yhteen lajiin keski yminen ja suuret harjoitusmäärät sopivat harvoille. Kun roudataan saman lajin treenistä treeniin, voi kyllästyminen tulla kehityksen esteeksi. Vaarana on myös, että puuttuvat kokemukset eri lajeista ja valmentajista estävät monipuolisen taidon, fysiikan ja aja elun kehityksen. Erityises 7-10-vuo as haluaa käyttää vauhdilla kehittyvää älyään ja luovuu aan ja se vaa i aikaa leikkiä ja leikinomaisuu a, jota ei ohjelmoidussa toiminnassa useinkaan ole. Jo a lapsen kipinä säilyy, valmentajilta vaaditaan sitä enemmän, mitä suurempi on harjoitusmäärä ja amatöörivoimin se ei yleensä onnistu. Voittaminen vai nuorisuomihenkinen kaikki pelaa periaate? Onko urheilussa kasvatuksellisuus menestyksen este? Hyvässä ja menestyksellisessä seuraohjauksessa huomioidaan yksilön kehityksen kannalta olennainen ja toiminnassa yhdistyvät harjoi elu, oppiminen, kilpailu, monipuolisuus, kannustavuus ja kasvatuksellisuus. Otsikossa mainitut tavoitteet eivät siis ole toisiaan pois sulkevia. Ihanteellista on, jos seurassa vuoden - kahden jälkeen eri suoritustasolle tulleet lapset voivat vaihtaa treeniryhmää, jossa määrä ja vaa vuus nousee tai laskee. Jos tähän ei ole mahdollisuu a, voi harkita seuran vaihtoa. Lapsen viihtyminen ja hyvinvoin on ykkösasia, ja jos sitä ei ole, ei tule myöskään menestystä. Millainen on voittava joukkue? Höpötys voi amisesta ja häviämisestä häiritsee. Analyysit tyyliin: Se joukkue halusi enemmän voittaa tai se osaa voi aa. Samoin häiritsee kannustukseksi tarkoite u kehotus voita, joka aiheuttaa usein vain paineita ja on yhtä vähän edistävä kuin pikajuoksuvalmentajan ohje: Juokse kovempaa! Lopputulos on harvoin pelkästä halusta kiinni. Menestyvässä ryhmässä tai imissä on hyvä ilmapiiri. Yksilö huomioidaan ihmisenä, joukkueen jäsenenä, jota halutaan kuunnella, kannustaa ja tukea. Luovaan ja vuosia kestävään kehi ymiseen ja menestykseen lii yy selkeät valvotut pelisäännöt, yksilön hyvinvoin a edistävä reilu, rehellinen, turvallinen, jopa epäitsekäs henki, joka sallii epäonnistumisen. Esim. saa hyökätä, vaikka välillä oma häkki heilahtaa. Lisäksi on äly, kova työnteko, tsemppi ja niitä seuraava lepo. Kri ikki eli palaute on tarvi aessa ukkaa, mu a älykkään rakentavaa. On iloa ja pe ymyksiä, naurua ja joskus itkua. Menestyvän ryhmän keskusteluissa haetaan keinoja: Miten kehi yä? Miten kannustaa ja tukea kaveria? Miten ohjata suoritusta? Voi amisesta ja häviämisestä ei höpötetä, tuloksenhan kertoo tuomari. Hyvät mallit ovat päällimmäisinä ja virheet esillä vain, jos niistä voi saada jotain konkree sta oppia. Haukutuksi tai kiusatuksi tulemisen pelkoa ei ole. Sehän tuo tekijälleenkin huonon mielen ja alentaa koko ryhmän henkeä. Joukkuepalloilussa kehi ynyt pelaajaryhmä ohjaa kentällä toisiaan koko ajan lyhyin suorin ohjein: Laitaan!, Varo takana!, Kiinni! Vastaan! jne. Ei-sanaa ei siis kuulu, koska sen jälkeen pitäisi kuitenkin sanoa mitä pitää tehdä, joka on liian hidasta ja sekoi aa ja nakertaa fiilistä. Kyse on taloudellisesta posi ivisesta puheesta, kielestä, josta yksilölajien valmentajien ja meidän jokaisen myös arjen puuhissa kanna aisi oppia. Millainen on ns. voittajatyyppi - mitä on voittamisen taito? Hyvin paine a sietävä urheilija keski yy suoritukseen, mikä vie koko keski ymisen. Se on haaste, kiinnostava asia, joka estää ahdistuksen ja häiritsevien seikkojen mieleen tulon. Huippusuorituksessa ei mie tä voi oa tai häviötä vaan tekniikkaa, rytmiä, tunne a jne.. Huippusuori aja pitää voi amisesta, mu a arvostaa ennen kaikkea hyvää suoritusta, joka on nau nto sinänsä. Sitä kanna aa hakea, oppia ja parantaa yhä uudestaan ja usein se johtaa menestykseen. Menestyjä keski yy uuteen suoritukseen he, kun edellinen on ohi. Jos se oli onnistuminen, se on ohi he, mu a epäonnistuminen vaatii lyhyen analysoinnin ja kui auksen. Mailapeleissä se on monilla pelaajilla saman lyönnin teko korja una ihanteellisena varjolyön nä. Näin joka palloralli pää yy hyvään ju uun ja siitä jää hyvä jälki, malli ja tulee kipinä uudelle hyvälle suoritukselle. Mieli on myös nopeasti valmis uuteen palloon. Huono lyön ei myöskään pilaa harjoitusta, o elua eikä päivää. Koska taistelija on yri änyt kaikkensa, voi häviön tunnustaa. Taistelija kuro aa viimeiseen as ja voi yltää palloon, mutta vain pokalla, josta seuraa tunnetus pahoja nikkejä. Tämä saattaa kääntää ottelun jopa voittoksi. Taistelija ei siis tarvitse tsäkää. Hyvää Joulua ja Onnellista Uu a Vuo a 2009! Markku Hyrske 7 4 / 08

8 Päivyri meiltä ja muualta Kesäkuu Kesäkuun uudessa kansallisessa rankingissa miesten kärkikolmikon muodostavat edelleen Olli Tuominen, Matias Tuomi ja Henrik Mustonen. Hyvän nousun on tehnyt Aleksi Leskinen, joka aikaisemmalta 17. sijalta eteni nyt valioon. Naisten puolella koettiin historian siipien havinaa, kun Tuula Minetti (Myllyniemi) nousi takaisin valioluokkaan ja suoraan kolmanneksi. Pitkään pelaamaton Mikkelin Ju a Tuunanen putosi pois kärkikuvioista. (www.squash.fi) PSA-rankingissa alkoi Egyp n Amr Shabanan 27. peräkkäinen kuukausi ykköspallilla. Kärkimiehistössä ei ollut suurempia vaihdoksia, kymmenentenä ollut Malesian Ong Beng Hee sai antaa laa Englannin Peter Barkerille, joka kuukauden tauon jälkeen palasi tuolle himoitulle paikalle. Olli Tuominen löytyi hänelle viime vuosina niin tutuksi käyneeltä 17. sijalta. Ma as Tuomi keikkui parinsadan paremmalla puolella ja Henrik Mustonen puolestaan 250 paikkeilla. (www.psa-squash.com) WISPA-rankingissa jatkuu Malesian Nicol Davidin yksinvalta. Tyttö on ollut ykkösenä nyt 23 kuukau a putkeen - eikä putki näytä katkeavan. Uusi mielenkiintoinen nimi kymppisakissa on Englannin Laura Lengthorn- Messaro. (www.wispa.net) Matias ja Heke jatkoivat yhteistä ammattilaismatkailuaan. Hollannissa Hemubo Squash Trophy -turnauksessa Ma as hävisi he ensimmäisellä kierroksella, mu a Heke ylsi aina finaaliin. Siinä usein testa u juniorivastustaja Gregoire Marché oli taas vahvempi. (www.squashsite.co.uk) Alex Gough lope kilpauransa ja siirtyi PSA:n Chief Opera ng Officeriksi. Komea titteli kattaa PSA Tourin kilpailujen hallinnoimisen ja kehi ämisen. (www.psa-squash.com ja Helsingissä pelatuissa ensimmäisissä, vielä epävirallisissa nelinpelin SM-kisoissa mestareiksi kruunattiin Hameed Ahmed ja Tomi Niinimäki. Kakkoseksi ylsivät Matias Tuomi ja Heke Mustonen. Varsinaiseksi loppuo eluksi muodostuneessa loppulohkon keskinäisessä välienselvi elyssä nämä parit joutuivat venymään viidenteen erään, jonka mestarit voi vat niukas 9-7. Seniorien luokista mestarilistoilta löytyi sellaisia nimiä kuin Kale Leskinen, Risto Pen lä, Markku Hyrske ja Poku Salo. (www.squash.fi) Vuodesta 2004 saakka, kun Euroopan henkilökohtaisia mestaruuksia on taas ratko u, on miesten tuloslista ollut yksitoikkoista lue avaa. Niinpä tänä vuonna Bra slavassa Ranskan Gregory Gaul er pokkasi viidennen peräkkäisen Euroopan mestaruutensa. Ranskaan meni myös naisten mestaruus, viejänä Isabelle Stoehr. (www.squashsite.co.uk ja sk/eicc2008) Henrik Mustonen matkus yksinään Budapes in Primavera Openiin, jossa koki pääsarjan ensimmäisellä kierroksella 0-3-tappion Tanskan Morten Sörensenille. (www.squash.fi ja co.uk) Australian kansallinen eli ei todellakaan houkutellut paikallisia squashammattilaisia, sillä loppukilpailuvastustajat Sco Arnold ja Steve Finitsis ovat PSA-listoilla vasta maansa 8. ja 10. pelaaja. Arnold vei tällä kertaa pitemmän korren. Naisten puolella tilanne on vähän toinen, kun Grinhamin sisarukset lasketaan pois. Nataliehan vaihtoi paperinsa Hollan in ja Rachaelkaan ei vanhoista kaunoista johtuen osallistu Australian liiton koitoksiin. Niinpä loppupeleissä vastakkain olivat parhaat saatavilla olevat WISPA-pelaajat eli [18] Kasey Brown ja [29] Donna Urquhart. Brown myös voi mestaruuden. (www.squashsite.co.uk) Heinäkuu PSA-ranking oli kärkikymmenikön osalta muu umaton ja Ollikin edelleen 17. ja Ma as 187. kuten kesäkuussa. Heke oli harpponut komeat 50 pykälää ylöspäin ja oli nyt sijalla 205. (www.psa-squash.com) Pioneer Junior Openin parhaasta suomalaissijoituksesta vastasi Heke Mustonen kaappaamalla pronssia, hävi yään välierässä Sveitsin Nicolas Müllerille. Muitakin suomalaisnuoria oli mukavas mukana. (www.squash.fi ja co.uk) Lahden Heke Mustonen vastasi myös Dutch Junior Openin mahtavimmasta tuloksesta ylle yään aina finaaliin saakka. Kölnin turnauksen tapaan Heken kompastuskiveksi koitui Sveitsin Nicolas Müller, joka o toisen ESF-circuit-voi onsa viikon sisään. (www.squash.fi ja co.uk) Maailman suurimpiin unisex -turnauksiin (eli sekä mieheille e ä naisille saman verran palkintorahaa jakaviin laisuuksiin) kuuluvat malesialaiset Kuala Lumpur Open ja Malaysian Open. Viimemainittu käydään näin kesällä ja järjestäjien kannalta sopivas sekä miesten e ä naisten elit jäivät ko maahan. Miesten mestari oli Ong Beng Hee ja naisten ikuinen maailman ykkönen Nicol David. Ja niin, ne palkintosummat: naiset saivat dollaria, kun taas miesten oli tyytyminen vain :een. (www.squashsite.co.uk) Elokuu Elokuussa Egyptin neljäs mies Wael El-Hindi pah lapäises ulos kärkikymmeniköstä jä äen laa taas Ong Beng Heelle. Olli säilyi 17: ntenä ja Ma as harppoi kaksi sijaa, Heke kolme. (www.psa-squash.com) Englannin Jenny Duncalf alkaa vakiinnu aa paikkaansa WISPAlistan huipun tuntumassa, nyt hän on jo viides, he absoluu sen kärjen eli Davidin, Grinhamien ja Graingerin jälkeen. (www.wispa.net) Eräs Egyp n lukuisista isorahaisista turnauksista, Petrosport Open käytiin elokuussa Kairossa. Välierät eivät varmaankaan olleet yleisön mieleen, sillä kummassakin toinen vastustajista joutui luovu amaan pelin jo aikaisessa vaiheessa vammojen vuoksi. Loppuo elu oli paikalliskamppailu ja huonommin sijoite u Wael El-Hindi vei voiton. Olli Tuominen selvisi toiselle kierrokselle, mu a jäi si en tulevan mestarin jalkoihin. (www.squashsite.co.uk) Poikien MM-kisoissa Zürichissä Suomen nelimiehisen joukkueen parhaasta tuloksesta vastasi Henrik Heke Mustonen, joka hävisi vasta neljännesvälierässä, Englannin Adrian Wallerille. Heken sijoitus oli näin ollen Mestaruuden vei Egyp n 17-vuo- as Mohamed El-Shorbagy. Joukkuekilpailussa Suomi sijoi ui sijalle 16 ja o matkalla päänahat Ecuadorilta ja Walesilta. Yhteensä maita oli mukana 31. Joukkuemestariksi kruuna in Pakistan, Egyp n ollessa kakkosena. (www.squash.fi ja co.uk) Suomen pitkäaikainen ykköspelaaja Olli Tuominen allekirjoi sopimuksen espoolaisen ESRC:n kanssa ja edustaa näin seuraa tulevan kauden SM-sarjassa. (www.esrc.fi) Suomen Mikko Kärkkäinen ja Michaela Björnström saavuttivat racketlonin sekanelinpelin maailmanmestaruuden Lontoossa. Michaela voitti myös samalla pelatun World Tourin naisten kaksinpelikisan. (www.racketlon.fi) Suomen Olli Tuominen ja Ma as Tuomi osallistuivat ensimmäistä kertaa PSA:n listoilla olevaan Black Sea Open -turnaukseen Odessassa Ukrainassa. Olli Tuominen vei koko turnauksen voiton nimiinsä, Matias taas hävisi jo toisella kierroksella Tsekin Jan Koukalille. (www.squashsite.co.uk) Lah Junior Openia kisa in jo toista kertaa ja poikien kuninkuusluokan, alle 19-vuo ai en voiton vei kaupungin oma Henrik Mustonen. Vielä toistaiseksi hieman suomalaisvoi oiseen osano ajajoukkoon alkaa ilmaantua myös muiden Euroopan maiden edustajia, ja mukana oli tällä kertaa jopa yksi pakistanilainen pelaaja. (www.squash.fi) Suomen squashpiirienkin hyvin tuntema Michaela Björnström voi kahden viikon sisään jo toisen racketlonin eli mailapelien World Tour -turnauksensa kukiste uaan Austrian Openin loppuo elussa Tsekin Mar na Kakosován. Myös Mikko Kärkkäinen oli hyvin mukana miesten puolella, vaikka saikin tunnustaa Ruotsin Magnus Eliassonin paremmakseen. (www.squash.fi ja Syyskuu Syyskuun PSA-rankingissa oli alkanut Egyp n Karim Darwishin pikku hiljaa etenevä nousu koh kärkeä, sija paremmaksi ohi Nick Matthewn oli hyvä alku. Meidän poikamme olivat sijan tarkkuudella en sellään. (www.psa-squash.com) Syksyn perinteises aloi avan Nääs-cupin loppuo elussa ESRC: n Olli Tuominen o mi aa Ylivieskan Henrik Mustosesta, voittaen tämän suoraan kolmessa erässä. Pronssiottelussa Helsingin Heikki Kononen pehmi Mikkelin Lauri Valtolan. (www.squash.fi) Ruotsin squash-mekassa Malmössä pelatuissa European Masters Games -kisoissa kaksi suomalaista selvisi aina pronssiotteluun saakka. Ylivieskalaiset Ma Saarela ja Tommi Ryyppö pelasivat omissa sarjoissaan M45 ja M35 loistavas ja Ryyppö selviytyi lopulta pronssipallille Saarelan jouduttua puolestaan luovuttamaan oman o elunsa. (www.squash.fi ja co.uk) Lahden Henrik Mustonen on aloittanut loistavasti uuden ESF- Tourin. Heke o jo kauden toisen osakilpailuvoi onsa Malmössä pelatussa Nordic Junior Openissa. Aikaisemmin paljonkin suomalaisia houku aneessa Ruotsin juniorikisassa oli tänä vuonna mukana Heken lisäksi vain kaksi muuta meikäläistä. (www.squash.fi ja co.uk) Pienehkössä Sweet Home Chicago Openissa Olli Tuominen ei pystynyt etenemään toiselta kierrokselta hävittyään Egyptin Hisham Ashourille. Olli varmaan kuitenkin tunsi olonsa kotoisaksi, sillä turnauksen välipäivänä lauantaina Chicagossa satoi ennätykselliset 18 cm, enemmän kuin 137 vuoteen... (www.squashsite.co.uk) Squashliigan miesten SMsarjan aloi vahvimmin Mikkeli viemällä aloituskierroksella seitsemän piste ä kahdeksasta tarjolla olleesta. ESRC ja HSRC saalis vat kummatkin viisi ja jakavat toisen sijan. Naisten sarjassa ESRC:n joukkue hävisi vain yhden pelin ja johtaa, Mikkeli on 8

9 toisena neljällä pisteellä. (www.squash.fi) European Na ons Challenge Cupissa Budapes ssa kohtasivat Euroopan huonommin menestyneet maat. Miesten mestariksi selvisi Kroa a, naisten taas isäntämaa Unkari. Maini akoon, e ä kisa käy in suomalaisillekin junioreille takavuosina tutuksi tulleessa Griff-hotellissa. (www.squashsite.co.uk) Euroopan joukkuemestaruuskisoihin Itävallassa osallistuivat Suomesta viime kauden runkosarjavoi ajat eli Mikkelin miesten ja ESRC: n naisten joukkueet. Kumpikin joukkue selvisi pelaamaan sijoista 7-8 ja vielä samaa seuraa eli espanjalaista Can Melichiä vastaan. Mikkeli oli lopulta seitsemäs ja ESRC kahdeksas. Miesten mestaruuden vei saksalainen Paderborn ja naisten val kan englan lainen Pontefract. (www.squash.fi ja co.uk, kaikki tulokset: squash.or.at/ecc2008) Koska Pariisista puuttui kansainvälisen luokan squashturnaus, pi sellainen keksiä. Tässä tausta Interna onaux de Francelle dollarin turnauksen voiton vei Ranskan oma poika Gregory Gaul er. (www.squashsite.co.uk) Tiukkaan tahtiin kisatun Tallink-cupin vei nimiinsä ESRC:n Ma- as Tuomi. Päivän aikana pelatuissa viidessä o elussa Ma as mene vain yhden erän. Kakkoseksi selviytyi HSRC: n Aleksi Leskinen ja kolmoseksi TSK:n Henri Kronlund. Kakkoskaavion paras oli JSK:n Kai Stöör. (www.squash.fi) Bal moren dollarin turnauksessa Suomen Olli Tuominen voi ensimmäisellä kierroksella karsijan Jon Harfordin, sai si en luovutuksen Hisham Ashourista ja hävisi välierässä David Palmerille. Palmer puolestaan hävisi finaalissa Englannin nousukuntoiselle Peter Barkerille. (www.squash.fi ja co.uk) Lokakuu PSA-rankingissa jatkui Karim Darwishin hiljainen nousu. Olli nykäisi itsensä 15. sijalle, Ma as kaikkien aikojen parhaalleen eli 183:nneksi ja Hekekin nousi kahdensadan joukkoon. (www.psa-squash.com) Uuden Seelannin Shelley Kitchenin lähtölaskenta näyttää alkaneen, sen sijaan Englannin Alison Waters jyrää jo kuudentena. (www.wispa.net) Syksyn ensimmäinen Juniori- ja seniori-gp-sarjan osakilpailu käy in Järvenpäässä. Paikalla oli ilahdu avan paljon osano ajia, jopa nuorten sarjoissa alle 17/19 vuo a. (www.squash.fi) Yhteispalkintopotiltaan maailman suurimmassa turnauksessa (miehet: $, naiset $) World Openissa Manchesterissa miesten kaavion voi kuntoutuva Egyp n Ramy Ashour. Olli Tuominen koki yllätystappion he avauskierroksella sijoittamattomalle Englannin Daryl Selbylle. Naisten kisan voi Malesian Nicol David. (www.squashsite.co.uk) Manchesterissa pelatun World Openin yhteydessä saa in kuulla kahden huippuluokan pelaajan lopettavan kilpauransa. Englannin Vicky Botwright ja Skotlannin John White jatkavat lajin parissa, mu a jä ävät kilpailemisen muille. (www.worldopensquash.com) Miesten SM-sarjan toisella kierroksella Mikkeli jatkoi tasaista tah- aan vieden taas seitsemän piste ä. Kierroksen joukkue oli kuitenkin Ylivieska, joka o Henrik Mustosen johdolla täyden pistepo n. ESRC:lle herui kierrokselta vain yksi vaivainen piste. Naisten SM-sarjassa ESRC teki lisää eroa muihin. Myös Järvenpää innostui pelaamaan ja nappasi viisi pistettä. Tampere on jo tukalassa lanteessa. (www.squashsite.co.uk) Seniorien MM-kisat eli World Masters -turnaus Uudessa Seelannissa oli kerännyt peräti 750 ilmoi autunu a. Mukana oli myös 16 suomalaista. Meikäläisistä parhaiten menesty ESP:n Bertil Walli, joka oli sarjassaan M65 kymmenes. (www.squash.fi, ja sekä vielä World Openin yhteydessä julkiste in myös kolmas ikävä lopetusvies, kun SquashSite:n ylläpitäjät Steve Cummins ja Framboise Gommendy ilmoittivat sivuston sulkeutumisesta taloudellisten ongelmien vuoksi. Järkyttyneiden squashpiirien huojennukseksi saa in viikkoa myöhemmin kuulla, e ä Steve ja Framboise jatkavatkin Squash- Siten toimintaa ja taloudellisten toimintaedellytysten varmistamiseksi mukaan saadaan promoo ori ja squashvalmentaja Mick Todd. (www.squashsite.co.uk) Qatar Classicin miesten dollarin turnauksen loppuottelussa Egyptin Karim Darwish osoi kuntonsa olevan nousukiidossa voi amalla maanmiehensä ja pitkäaikaisen maailman ykköspelaajan Amr Shabanan, suoraan kolmessa erässä, kulu aen siihen vain 27 minuu a. Olli Tuominen hävisi Darwishille toisella kierroksella. Naisten maailman ykkösellä Nicol Davidilla oli hänelläkin helppo työ korjata osuutensa dollarin palkintosummasta. Vastassa ollut Hollannin Natalie Grinham kaatui myös luvuin 3-0 ja vain 29 minuu ssa. (www.squashsite.co.uk) Marraskuu Perä kahdeksan miespelaajaamme säilyi samassa järjestyksessä, yhdeksäs eli Mikkelin Erno Tei putosi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan valion ulkopuolelle, yhdeksänneksitoista. Naisten puolella valiojoukko säilyi samana, mu a en nen ykkönen, Mikkelin Saara Valtola jäi nyt kolmanneksi. Uusi val atar on HSRC:n Elina Kononen. (www.squash.fi) Marraskuussa näh in taas egyp läisten kaksoisjohto, kun Karim Darwish nousi jo PSA-rankingin toiseksi. Piste-eroa Shabanaan oli kuitenkin enemmän kuin tarpeeksi. Olli pah vuoden aikana alhaisimmalle sijoitukselleen eli kahdeksanneksitoista. Ma aksen ja Hekenkään kohdalla ei edistystä tapahtunut. (www. psa-squash.com) Olli Tuominen voi uuden seuransa ESRC:n järjestämän Tallbergcupin, saman seuran Ma as Tuomi oli kakkosena. Pronssio elussa Mikkelin Tuomas Häkkinen vei ukan 3-2-voiton Helsingin Aleksi Leskisestä. (www.squash.fi ja Olli Tuomisen ko maisten kisojen sarja sai jatkoa Kuopiossa, jossa hän voitti SquashKuopion 30- vuotisjuhlaturnauksen Asics-cupin. Loppuo elussa kukistui Mikkelin Erno Tei suoraan 3-0. Pronssille selviytyi TSK:n Ar u Moisio. Naisten ykkönen oli Mikkelin Saara Valtola. (www.squash.fi) Matias Tuomi ja Henrik Mustonen olivat matkustaneet Ro erdamiin Q-Sourcing Squash Trophyyn. Molemmat pelaajamme selvittivät 1. kierroksen vastustajansa, mutta Hekelle 3-sijoite u Piedro Schweertman oli si en liikaa. Ma as eteni aina välierään, jossa koki 0-3-tappion USA: n Gilly Lanelle. (www.squash.fi ja co.uk) Squashin kamppailu uudeksi olympialajiksi alkoi taas alusta, kun vuoden 2016 kisojen seitsemän ehdokaslajia julkistettiin virallisesti. Mukana kössin ohella taistelemassa kahdesta vapaasta paikasta ovat baseball, so ball, golf, karate, rugby sevens sekä rullaluistelu. Tältä listalta valitaan kaksi lajia, joista IOC äänestää Kööpenhaminassa lokakuussa Voi o hel ää tällä kertaa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. (www.squashsite.co.uk) ESRC:n Ma as Tuomi voi Tampere Openin laadukkaassa loppuo elussa Ylivieskan Henrik Mustosen. Kolmoseksi nousi TSK:n Henri Kronlund. Naisten sarjan paras oli niinikään TSK:ta edustava Tuula Mine. (www.squash.fi) Mikkelin Härkä, Erno Teitti Squashliigan miesten SMsarjan kolmannella kierroksella Mikkeli vahvis johtoaan saalistaen taas seitsemän arvokasta piste ä. ESRC:n mestaruussuunnitelmille tuli melkoinen takaisku, kun espoolaisjoukkue pystyi nappaamaan vain yhden pisteen. (www.squash.fi) Ruotsin Elitserienissä pela in ensimmäinen kierros vasta nyt. Koko sarja oli kokoontunut viikonlopuksi Malmöhön. Suomalaisista mukana oli Växjöhön siirtynyt Ma as Tuomi. Intersquashin Heikki Kononen ei pelannut. Sarjajohdossa on viikonlopun jälkeen hallitseva mestari Intersquash, Malmö pitää kakkospaikkaa. Naisten sarjaahan ei Ruotsissa tällä hetkellä ole lainkaan, kertokoon se osaltaan maan naissquashin tasosta. (www.squash.se) HongKong Openissa kokemus oli val a, sillä sekä Amr Shabana e ä Nicol David o vat jo neljännen peräkkäisen HongKong Open -voittonsa. Olli Tuomisen pelit loppuivat lyhyeen, kun sijoittamaton Alistair Walker päihi hänet he ensimmäisellä kierroksella. (www.squash.fi ja co.uk) Nettivinkki Tspor Toni Wallin rakentaa valmennuskeskusta Viroon. Näiltä sivuilta voit lukea, miten homma etenee. (www.tspor.com) Jari Tuomi kuva: Michael Bische 9 4 / 08

10 miehiä huipulla James Willstrop Isokokoinen hahmo löntystelee laiskasti pitkin Kuwaitilaisen hotellin käytäviä, kuka mahtaa olla tuo lähes kaksimetrinen rauhallisen, mutta vetelän oloinen ilmestys? kuva: Tommi Tapola Hän on tietenkin Englannin kauttaaikain menestynein juniori pelaaja, nyt jo 25-vuo as, James Willstrop, joka on muiden huippujen tapaan pelaamassa yhtä maailma rahakkainta squashin amma laisturnausta Kuwait Openia. Mies oli 19-vuotias siirtyessään ammattilaiseksi ja nousi maailman listan kakkoseksi jo 23 vuoden ikäisenä. Huippu-urheilijaksi häntä ei aivan ensisilmäyksellä erehtyisi luulemaan, eikä etenkään yhdeksi, ehkä fyysisesti vaativimman, lajin huipuksi. Kokoisekseen hän on toki sopusuhtainen, mu a ke erä kehäke u -imagon luomiseen tarvitaan jo mielikuvitusta. Pituus tuo etenkin ulo uvuu a, mikä taas lisää mielenkiintoa selvittää millä ihmeellä hänestä on jo näin nuorena tullut yksi maailma kirkkaimpia squashtäh ä? Valmentajana toimii hänen isänsä Malcolm Willstrop, joka on onnistunees- luotsannut myös Lee Beachilliä. Lee on niin ikään kuulunut Englannin maajoukkuekalustoon useamman vuoden ja pitänyt hetkellises hallussaan maailman ykköspaikkaa. Malcolm kuuluu perinteiseen englantilaistyyliseen valmentajakoulukuntaan, jotka paino avat selkeää yksinkertaista lyön ä ja liikkumista. Hän ei myöskään puutu kentän ulkopuolella tapahtuvaan oheisharjoi eluun vaan on nimenomaan erikoistunut kentällä tehtäviin harjoi eisiin ja itse pelin analysoin in. Myös velipuoli David Campion osallistuu valmennukseen palloa passaten, tuoden näin oman mausteensa soppaan. Siirrytään siis seuraavaksi itse peliin ja katsotaan miten parivaljakon neuvot toimivat kentällä ja kuinka Jamesista on tullut maailman ehdoton top 10. Miehen todellinen poten aali paljastuu vasta omin silmin tosi lanteessa. Hyvä pelin lukeminen yhdiste ynä yhteen huippusquashin suurimmista ulo uvuuksista saa pelin näy ämään naure avan helpolta ja vähätöiseltä. Si en vastustaja lyö yht äkkiä pokalla säkälyönnin ja 90 kiloa englan laista nuoruuden huumaa o aa pari räjähtävää askelta, jotka tuntuvat kantavan pidemmälle kuin pikku-ollin 10 vauhditon 5 loikka, ja pallo nousee rauhallisella käden liikkeellä lobiksi. Jaloista siis tarvittaessa löytyy kuin löytyykin resursseja sähäkkäänkin toimintaan. Entä si en taitopuoli? Hetken o elua seura uaan ymmärtää varsin nopeasti miksi miehen ranking tilasto on juniori-iän jälkeen noussut, suomalaisten mäkivetorinteiden tapaan, jyrkäs ylöspäin. Mailankäsi ely, pelitak- ikka ja aiemmin jo maini u pelinluku ovat ihailtavaa seura avaa. Lyön lähtee nä s ja tasapainoises ilman mitään ylimääräistä. Aivan kuin jokainen lyön olisi se pelin tärkein ja eniten keski ymistä sekä tähtäämistä vaa va huippusuoritus. Ja tatsista löytyy. Myös taktiikka ja pelikuvio alkavat hiljalleen kiinni ämään huomiota. Kurinalaisuus on kunniassa, joskin etuken ää käytetään aina laisuuden tullen. Aggressiivinen, mu a mal llinen kokonaisuus yhdiste ynä tehokkaaseen volleypeliin varmistavat vastustajan työllistämisen määri ämä ömäksi ajaksi. Eli pelin tak- ikka pysyy tavallises kasassa juuri niin pitkään kuin peli kulloinkin kestää. Mu a hetkinen, kauankohan peliä pitää katsella, e ä pääsee todistamaan ensimmäisen epäonnistumisen tai virheen? Kaikki tuntuu siis olevan kohdallaan ja sil ranking ei ole edelleenkään yltänyt sijalle numero 1. On to a, e ä miehen iso koko al staa satunnaiseen kömpelyyteen nopeissa suunnan vaihdoissa sekä pelin virhearvioinneissa. Myös hyökkäävä ja aggressiivinen pelityyli saa avat toisinaan johtaa turhiin virheisiin (nimimerkillä kokemusta löytyy) pelin edetessä pidemmäksi. Nämä ovat kuitenkin heikkouksia, joita vain kourallinen maailman pelaajista kykenee todella käy ämään hyväkseen otellessaan yhtä squashin lahjakkainta pelaajaa vastaan. Olli Tuominen

11 Vanessa Atkinson naisia huipulla Ikä: 32 Ko maa: Hollan Asuinpaikka: Englan, Leeds Maailmanrankig: 10 Korkein listasijoitus: 1 (2005, 2006) Uran paras saavutus: Maailmanmestari 2004 Vanessa Atkinson kuuluu ehdo omas maailman huippunaisten elii in, vaikka tämän hetkinen amma laisten listasijoitus ei kerrokaan totuu a tämän naispelaajan tasosta. Yhdeksän vuo aana squashin pelaamisen aloi anut, Hollannin mestaruuden seitsemän kertaa voi anut, alankomaalainen nousi jo vuonna 1997 maailman 30: n parhaan pelaajan joukkoon ja voi ensimmäisen amma laisturnauksen New Yorkissa vuonna Tämän jälkeen Vanessan ura olikin nousujohteinen ja vuosi 2004 toi tullessaan maailmanmestaruuden ja kahdeksan turnausvoi oa ympäri maailmaa. Joulukuun 2005 WISPA-ranking nos hänet lopulta maailman ykköspelaajan paikalle ja vuoden 2006 aikana hän mm. voi kaksi kertaa nykyisen listaykkösen Malesian Nicol Davidin. kuva: WISPA Vuoden 2007 aikana Vanessa kärsi olkapääongelmista, jotka hai asivat hänen harjoi eluaan ja kilpauraansa. Lisäksi englan laisnaiset Tania Bailey, Jenny Duncalf ja Laura Lengthorn-Massaro antoivat liian kovan vastuksen kilpailuissa ja muutamat tappiot turnausfinaaleissa vaikuttivat ratkaisevasti Atkinsonin rankingsijoitukseen. Uskoa kuitenkin voi, e ä tämä Hollannin naissquashin ylpeys palaa jälleen tavoittelemaan turnausvoittoja ja hätyyttelemään rankingkärkeä, kunhan loukkaantumiset jäävät taakse ja turnausru ini palaa en selle tasolleen. Vapaa-aikanaan tämä häkelly ävän punaiset hiukset omaava pelaajatar viihtyy lukemisen ja muodin parissa. Ja jonkin verran myös poikaystävänsä James Willstropin kanssa... silloin kun pariskunnan kilpailut sen sallivat. kuva: WISPA Lo a Vuorela 11 4 / 08

12 Kolumni Heikki Kononen Eläimellistä menoa Katselin tässä männä päivänä Kung Fu Pandaa kälyni ty ären kanssa. Siinä animaa oeläimet mi elevät toisiaan vastaan niin e ä tanner tu see. Joskus en sessä elämässäni tuli kokeiltua kungfun sukulaislajia taijia. Moni taiji-liike on saanut nimensä eläinkunnan puolelta. Kung Fu Panda ja kumppanit olivatkin aikamoisia taitureita erikoisliikkeissään. Aloin hiljaa mielessäni poh a, mistä eläimestä voisi o aa oppia kössikentälle. Mikä eläin olisi paras squashinpelaaja? Suomen pandakanta on hieman harva, mu a entäs ihan tavis karhu si en. Karhumaista voimaa toki tarvitaan, mu a kisakausi ajoi uu ikäväs samaan aikaan talviunten kanssa. Lisäksi sana karhu liidä ää ajatukset liiaksi panimoteollisuuden suuntaan. Mesikämmenen voimasta on toki osoituksena Ylivieskan karhun huikea squashura. Leijona? Tjaa, Leijonistakin tu u Teemu kyllä lätkii squashia vapaa-ajalla, mu a lajimme on enemmänkin suunna u yksinäisille susille. Susihukka si en? Varsinainen yksinäinen susi oli Sami Elopuro, jonka kulkemia polkuja voi vain yri ää seurata, jos aikeissa on pääsy maailman huipulle. Suden serkkupoika löytyy Turusta: lajiltansa ajokoira ja nimeltänsä Mää änen. Ajokoiran vainua ja kin uja tarvitaan, varsinkin jos vastustajana on Kelju Kojoo. Sian sanotaan olevan viisas eläin. Ja to ahan se on, e ä joskus pitää pistää sikaa kössikopissakin. Sikaa vastaan pu- Määttäsen Anssilla on ajokoiran vainu... kyytiä saamassa Henri Kronlund. huu kuitenkin erään ystäväni, Wagnerin, laiska luonne. Kenguru si en? Squashlii o taisikin jo o aa kengurun masko kseen junnuille. Ihan osuva valinta, sillä onhan tämän kimmoisuusihmeen alkukoto Australia squashin mah maita. Alkaa jo kyllästy ää koko eläinkunnasta jutustelu, mu a Kung Fu Panda oli ihan hyvä raina. Eikä taijikaan eläimellisine liikkeineen hullumpaa ole. Squashiin näistä elukkaideoista ei liene suoranaista apua, mu a haukan katseella, sikamaisilla lyönneillä ja ke umaisella luonteella pääsee jo au avas alkuun. Edellisen pelaajapolven tuulat, rambot, mikat, ollet, kaitsut, levot ja villet olivat petoja jo syntyessään. Tulevaisuus näyttää, millaisia eläimellisiä attribuutteja nykypäivän junnut lisäävät suomalaiseen squashiin. Hyvää joulua kaikille! Heikki Kononen kuva: Juha Saarentaus 12

13 25 vuotta Suomalaista Sisusquashia Helsingissä vaiku ava squashseura Salmisaaren Sisu syntyi, kuten moni muukin, muutaman ak ivisen harrastajan pelitaitojen kar uessa ja halusta päästä mukaan kilpasquashin pariin. Seuran epävirallinen perustaminen tapahtui jo vuonna 1983 ja 1985 tapahtui virallinen rekisteröin. Ensimmäinen ja pitkäaikaisin (15 v.) puheenjohtaja oli Timo Lampila, joka 1980-luvulla toimi mm. pelitarvikkeiden maahantuojana ja oli hän myös mukana squashliiton hallituksessa. Timon jälkeen on pj:n toimikaudet rajoite u pariin vuoteen ja nykyisin kerhon toimintaa ohjaa Arto Kaikkonen. Varhaisimmat pelimuistot seuran jäsenillä ovat jo 60-luvun lopulta, jolloin Helsingissä oli mahdollisuus tutustua pelin saloihin Salojen (Sakari ja Poku) Lönkan varrella sijainneessa hallissa. pelaajien esiinmarssi, jolloin nuoruuden into, kunto ja tekninen taito alkoivat merkitä enemmän kuin seuran jäsenten mi ava kokemus ja tak nen etevämmyys. Mestaruus selvitetään sekä syksyllä, että keväällä Nykyisin seuran toiminnan pääpaino on kahdessa viikottaisessa peli-illassa ja kevät- sekä syyskauden kruunaavissa sisäisissä kilpailuissa. Keväällä ratko in paremmuus Tallinnassa Metro Squashin loissa ja nyt syksyllä hotelli Pasilan ken- llä. Muutamien jäsenten mielestä juuri pelatussa syysturnauksessa saa in pelaajien todellinen järjestys selville useamman pelaajan osallistuessa kisoihin. Toiset taas olivat sitä mieltä e ä vain todelliset pelurit uskaltautuivat vaikeutetuissa olosuhteissa (merimatka, vastatuuli jne.) järjeste yyn kisaan, joten kevään kisat olivat vuoden tärkein tapahtuma. Keväällä voiton vei Ari Hokkanen. kaikille tuli vähintään kaksi o elua ja jolla myös jäsenten paremmuus saa in ratkaistua tasapuolises. Kunnia finalisteiile jotka hieman yli kolmen tunnin aikana jaksoivat pelata, Juha 15 ja Tommi 17, ukkaa erää. Uudet jäsenet liian kovia Syksyn kisan perusteella ei seuran jäsenhankinnan voi sanoa tänä vuonna osuneen täysin kohdalleen, sillä uudet seniorijäsenet Tommi Solansuu ja Jari Pur lo nimi äin veivät toisen ja jaetun kolmannen sijan. Tämä siitä syystä, e ä seuran jäsenten mielestä ei uusien jäsenten pelitaito saisi yli ää seuran vanhojen jäsenten keskimääräistä tasoa. Uudet jäsenet pitäisi mieluummin pystyä nujertamaan 9-0, koska kirjoi ama oman säännön mukaan nollilla erän hävinneellä on kunnia tarjota voi ajalle juoma peliillan pää eeksi. Juha Rintanen ja Tommi Solansuu finaalin jälkeen. Ensimmäinen kotihalli Salmisaaressa Seuran perustamisen aikoina pelasivat tulevat jäsenet Salmisaaressa nykyisen Kemiran pääkon orin paikalla olleessa hallissa, jossa myös osa perustajista oli osakkaana. Oma halli jäi kun vanhoja rakennuksia pure in Salmisaareen nousseiden toimistojä en eltä. Sen jälkeen on ko halli vaihtunut useaan kertaan joidenkin hallien lope aessa ja uusien aloittaessa. Tällä kaudella pelataan viiko ain sekä Merihaassa e ä Pasilassa yhteensä 19 ak ivisen jäsenen voimin. Liigassa seura oli mukana vuodesta 1985 alkaen toistakymmentä vuo a. Liigapelit kuitenkin loppuivat kun mahdollisuudet ak iviseen harjoi eluun ja pelaamiseen pääosin senioriluokkiin siirtyneiltä harrastajilta ajanpuu een takia vähenivät. Tällöin oli myös näkyvissä uusien nuorten Salmisaaren Sisun perustajajäseniä: Tapani Haartti, Pertti Värtö ja Timo Lampila. Lauantaina pelatussa kinkku-kisassa oli mukana yhteensä 11 pelaajaa, joka lukumäärä oli arvonnan ja pelisysteemin kannalta vaikea. Kilpailutoimikunta (=Kalle Winter) oli kuitenkin yksimielises luonut onnistuneen pelijärjestyksen, jolla Juha Rintanen venytteli itsensä kilpailun voittoon. Finaalia seurasi runsaslukuinen yleisö. Junioriohjelmaan löytyi ratkaisu Kuten kaikissa seuroissa niin myös sisulaisten joukossa on herännyt huoli juniorijäsenten vähyydestä seurassa. Tähän ongelmaan ovat seuran jäsenet suhtautuneet asian vaa malla vakavuudella ja seurailtojen yhteydessä käydyissä keskusteluissa parhaaksi lapäiseksi ratkaisuksi on tode u juniori/seniori-ikärajan nosto 55 ikävuoteen. Tämä lapäinen ratkaisu on voimassa siihen saakka kunnes jostain taas löytyy yllämainitut valintakriteerit täyttäviä lupaavia kehityskelpoisia pelaajia. Peli-iloa oli ken llä näkyvissä kiite ävästi kisojen aikana ja vielä enemmän katsomossa, josta käsin tak sia ja teknisiä neuvoja jakse in antaa kaikille pelaajille jokaisella erätauolla. Markku Kais nen 13 4 / 08

14 Euro Cup Esrc:n Ja Misq:n kisaraportit suomikössi nousussa Viimeisenä kisapäivänä pelasimme sijoitusottelun Espanjaa vastaan. Ensimmäisessä o elussa Laura ei päässyt yllä ämään kokenu a vastustajaansa ja o elusarja ratkesi, kun seuraavaksi pelatussa kakkospelaajien o elussa Hanna ei löytänyt muiden kisapäivien kaltaista vire ä. Parempana päivänä (ja etenkin ensi vuonna!) voi o olisi voinut olla mahdollinen. Pian tehtäväksi jäi kaunistella luvut 1-2:een, eikä hänellä ollut vaikeuksia espanja aren kanssa. kuva: Laura Aalto-Setälä Sijoituksemme oli siis lopulta 8. Naisten puolella turnausvoiton vei englan lainen Pontefract Squash Club kun taas miehissä elin uusi saksalainen Paderborner Squash Club. Kisojen pää ävää banke a vie mme mikkeliläisessä seurassa. Laura Aalto-Setälä Mikkelin miehet omin voimin kymmenen joukkoon Eurocupissa Esrc:n Euro Cup -edustajat: Hanna Rusila, Pia Ojala ja Laura Aalto-Setälä. Espoon ladyt jälkiruokajahdissa Tänä vuonna seurojen välinen Eurocup pela in Itävallan Linzissä. ESRC:n joukkueen naisvahvuus koki kolauksia jo ennen pelejä, kun loukkaantumisten ja muiden esteiden vuoksi varapelaajaa ei saatu matkaan. Onneksi pahempia takaiskuja ei enää kisoissa sa unut, vaan naisistamme Laura Aalto-Setälä, Hanna Rusila ja Pia Ojala selvi o elunsa kunnialla. Pelien lomassa tutustuimme Linzin kaupunkiin, joka tarjosi nykytaidetta ja natsiajan museoita, sekä jäljitimme kahviloista aitoa apfelstrudeliä tulkkimme Hannan johdolla. Jännitystä saatiin jo ensimmäisessä o elusarjassa Irlan a vastaan, kun loukkaantumisherkkä Laura muiden kauhuksi teloi jalkojaan. Selvisimme kuitenkin säikähdyksellä; Laura oli pelikunnossa vielä samana päivänä. Irlannin joukkue oli odotetun kova, eikä Lauralla ja kakkospelaaja Hanna Rusilalla ollut mahdollisuuksia voi oon (vielä tänä vuonna). Kolmosten o elussa Pia Ojala sen sijaan jyräsi vastustajansa kovalla peruspelillään. Seuraavassa o elussa Tanskaa vastaan Laura ja Hanna olivat jälleen kovan paikan edessä: edellinen sai vastaansa WISPA #27 Line Hansenin ja jälkimmäinen Ruotsin ykköspelaajan Anna-Carin Forstadiuksen. Tappioista huolimatta joukkueemme taisteli hyvin, eivätkä erävoitotkaan olleet kaukana. Pia pelasi tiukan viisieräisen oman vastustajansa kanssa, mu a voi o jäi harmi avan lähelle. Toisena päivänä kohtasimme ensimmäisessä o elussamme Sveitsin, jonka kolmospelaaja oli loukkaantunut edellispäivänä. Laura lepuutti jalkojaan ja kentälle pääste in Hanna ja Pia. Hannan kokenut vastustaja ei päästänyt Hannaa rikkomaan omaa pelirytmiään vaan voi o elun selvin numeroin. O elusarjan ratkaisuo elussa Pia oli järjestää melkoisen yllätyksen Gabriela Hegiä vastaan ja saikin erävoiton, mu a sveitsiläinen väänsi o elun itselleen. Päivän toisessa o elussa vastaamme asettui Belgia, jonka joukkue kärsi logis ikkaongelmista ja joutui pelaamaan kaksihenkisellä joukkueella. Lepovuorossa ollut Hanna kannus joukkueensa voi oon: ensiksi Laura varmis voitollaan ottelusarjan ESRC:lle ja Pia viimeisteli lukemat 3-0. Mikkelin Squash edus Suomea Euroopan seurajoukkueiden mestaruuskilpailuissa, jotka pela in Linzissä Itävallassa syyskuun lopussa. Joukkueen Lauri Valtola, Tuomas Häkkinen, Erno Tei, Oskari Valtola ja Markus Vanhanen tavoi eena ennen turnausta oli päästä 10 parhaan joukkueen joukkoon. Nyt kaikki taivaan merkit olivatkin suosiollisia. Arpaonni alkulohko arvonnoissa toi samaan lohkoon Tanskan, Itävallan ja Sveitsin joukkueet. Tankan joukkue oli sijoite u ja armo oman kova, mu a Itävalta ja Sveitsi olisivat lyötävissä. Lisäksi pelijärjestys, kuten edellä lueteltu Suomen ranking listan mukaan, antoi mahdollisuuksia tak koin in. Ensimmäisessä alkulohkon ottelussa vastaan ase ui isäntäkaupungin joukkue Pueblo Linz. Ykkösten pelissä Lauri hävisi Jakob Dirnbergerille 3-1, onnistuen kuitenkin viemään kolmannen erän tak ikan muutoksella. Kaksi ensimmäistä erää meni kovavauh sessa pelissä itävaltalaiselle. Kolmannessa erässä Lauri o vauhdin pois ja sai näin sekoite ua vastustajan rytmiä. Kuitenkaan neljännessä erässä tak ikka ei enää tehonnut ja matsi meni Itävallalle. Kakkosten pelissä Tuomas aloi David Huckia vastaan hiukan hermostunees ja erää ede in tasaises, mu a Tuomas oli lopussa tarkempi vieden erän. Lopulta o elu selväs Tuomakselle. Tämä o elu 14

15 osoi autui lopulta kullan arvoiseksi taistelussa 10 joukkoon pääsystä. Kolmosten pelissä Erno ei antanut Michael Gruberille mahdollisuuksia, vieden jokaista erää oman mielensä mukaan. Nelosten matsissa tulessa oli Markus Alexander Duftneria vastaan. Markus hermoili ensimmäisessä erässä, vastustajan pelatessa unelmapeliä ja sai kaikkien yllätykseksi vietyä erän. Lopuissa kolmessa erässä Markus ei antanut vastustajalle mitään mahdollisuuksia. Näin meille yllätyksenä 3-1 voi o avauso elusta tasapelin sijaan. Päivän toisessa o elussa vastaan tuli lohkon 1. sijoitettu Odense Tanskasta. Pelasimme samalla joukkueella kuin ensimmäisen o elun ja tavoi eena oli tasapeli. Lauri aloi o elun pelillä Azlan Iskenderia (maailmanlistan 11.) vastaan. Lauri sai kokea maailman luokan vauh a ja o elu oli nopeas ohitse. Tämän jälkeen Tuomas joutui nöyrtymään Odensen II pelaajalle suoraan kolmessa erässä. 3. ja 4. pelaajien o eluista tuli taas huikean jänni ävät. Erno pelasi amma laistaustan omaavaan Mikael Hansenia vastaan aloi aen hieman ailahtelevas. O elun jatkuessa peli tasoi ui ja pallot pitenivät. Erno sai mahtavalla vireellä vietyä o elun viidenteen erään. Ernolla oli jo kaksi o elupalloa, mu a vastustajalla oli ehkä enemmän onnea ja ukka vääntö pää yi kahden o elupallon jälkeen vastustajalle. Markus aloitti oman pelinsä hieman haparoiden ja teki paljon virheitä. Markus ei pystynyt nousemaan alun virheiden jälkeen ja Tanskalainen vei ensimmäisen erän. Tämä jälkeen Markus pelasi tarkemmin jä äen virheet pois, lyöden paremmin taakse, ottaen keskikentän haltuunsa ja käy äen vastustajaa edessä hyvillä stoppareilla. Aloi een siirtyessä Markukselle vastustaja joutui juoksemaan enemmän ja teki virheitä. 3 erän viimeisessä pallossa vastustaja juoksi Markuksen mailaan. Erä Markukselle, mu a leuan teippailuun meni paljon aikaa ja Markuksen ote herpaantui. 4. erä tanskalaiselle varsin puhtaas. Markus kuitenkin o viidennessä erässä taas aloi een ja vei erä hyvällä pelillä helpos. 1-3 tappio vähän harmi, mu a pisteitä laskiessa huomasimme Markuksen voiton olleen todella tärkeä, koska viimeisessä o elussa Sveitsin Wohlenia vastaan meille rii äisi 2-2 tasapeli alkulohkon toiseen sijaan ja kahdeksan parhaan joukkoon pääsemiseen. Tasapelin varmistamiseksi jatkettiin edelleen vahvalla alakerralla eli Erno ja Markus 3. ja 4. pelaajina. Ottelu menikin käsikirjoituksen mukaan. 1. pelaajien o elussa Lauri Valtola hävisi suoraan 0-3 David Evansille. 2. pelaajat Itävallan Pietro Del Tonno ja Tuomas häkkinen väänsivät tiukan o elun, mu a virheet ratkaisivat o elun Itävaltalaiselle. Kahden ensimmäisen pelin jälkeen siis lanne kutku ava 0-2. Markus ja Erno kuitenkin hoi vat omat pelinsä ilman suuria ongelmia antaen vastustajille vain muutamia pisteitä per erä. Näin unelma toteutui ja paikka kahdeksan parhaan Euroopan seurajoukkueen joukossa oli meidän. Ensimmäinen peli sijoista oli englantilaista Collets-joukkuetta vastaan. Colletsilla pelasivat maailmanlistan 18. Cameron Pilley ykkösenä ja viime vuoden MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon yltänyt Alex Gough kakkosena. Lauri pelasi ennakkoluulo omas Pilleytä vastaan ja oli viedä ensimmäisen erän. Tämän jälkeen kuitenkin Laurin vauh hyytyi ja Pilley vei o elun 0-3. Laurin ei kuitenkaan tarvitse hävetä o eitaan vaan o elu oli eri äin ennakkoluuloton ja hyvä. Tuomas Häkkinen tarjosi jännitystä koko katsomolle. Tuomas liikkui joka puolelle kentällä hakien lähes kaiken mitä Gough löi. Tuomas sai vietyä kaksi erää ja viidennessä erässä oli jännitystä loppuun saakka, mu a kokemus voi tällä kertaa. O elu Goughille 2-3!. Markus Vanhanen pelasi hyvin ja sai hiilloste ua kokenu a vastustajaa, mu a merkitykse ömässä o elussa voi o ukas englan laiselle 0-3. Oskari Valtola ei kisojen ensimmäisessä pelissään saanut uha ua Mark Cairnsia, joka hänkin on oleskellut maailman 20. parhaan joukossa amma laisaikoinaan. 0-4 tappion myötä pelit jatkuivat sijoista Espanjan Can Melichiä vastaan. Viimeisessä o elussa Lauri Valtola hävisi 1. pelaajien o elun suoraan 0-3 hakukone Oliver Salvialle. Nelospelaajien o elussa Markus Vanhanen voi oman o elunsa 1-3. Markuksella pelissä näkyi jo, e ä kyseessä oli 5. o elu 3 päivän sisällä. Välillä irvistykset kipeän pakaran vuoksi olivat Tuomas Häkkinen hoiti Itävalta- ottelun kotiin ja ratkaisi Mikkeliläisille pääsyn 10-parhaan joukkoon. muikeita. Onneksi Markus sai kuitenkin vietyä ottelun. 3. pelaajien ottelussa Erno ei antanut mitään mahdollisuuksia vastustajalleen. O elusta teki vaikean vain eto siitä, e ä pitää antaa vastustajalle mahdollisimman vähän pisteitä, joka teki pelistä hieman väkinäistä. Viimeisessä o elussa lanteessa 2-1 Tuomas Häkkinen pääsi ratkaisemaan seitsemännen sijan kohtalon. Tuomas aloi vahvas ensimmäisen erän päästen jo 6-0 johtoon, mu a vastustaja sai si en 9 piste ä putkeen. Tämän jälkeen Tuomas kuitenkin rupesi taas pelaamaan ja vei lopulta ensimmäisen erän ja si en toisenkin, joka ratkaisi o elun Mikkelille 3-1. Seitsemäs sija oli parasta mitä Mikkelin Squash on eurocupissa koskaan saavuttanut. Kolmas kerta toden sanoi. Taakse jäi monta kovaa joukkue a. Suorituksen arvoa nostaa se että olimme liikkeellä pelkästään Mikkelin omilla pojilla. Edellä olevissa joukkueissa kaikissa oli 1-2 amma kseen ken ä kiertäviä vahvistuksia pelaajat Erno Tei ja Markus Vanhanen pelasivat loistavasti ja nostivat joukkueen tason aivan uudelle portaalle tuoden paljon arvokkaita voi oja. Markus ja Erno olisivat olleet vahvistuksia mille tahansa Euroopan huippu seurajoukkueelle. Lisäksi Tuomas pelasi loistavasti tärkeät o elut tuoden muutaman tosi tärkeän voiton. Laurilla vastus joukkueen ykköspelaajana oli liian kovaa. Tällä kertaa Oskari Valtolan osana oli seurata pelejä lähes täysin sivusta akillesjänteen vamman vuoksi. Banke in Oskari sen sijaan pääsi osallistumaan kapteenin roolissa ihaillen joukkueensa hyvää käytöstä. Oskari Valtola 15 4 / 08

16 Nicksinurkka Kari Laurikainen Harjoittelun johdonmukaisuus Nuoren pelaajan suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen harjoi elu vaa i paitsi innostusta ja aikaa, myös paljon etoa ja taitoja, joita ei kentällä voi oppia. Onkin mukavaa havaita, e ä yhä useampi nuori lupaus alkaa tehdä läheistä yhteistyötä valmentajan kanssa esimerkiksi yksityistun en muodossa muun harjoi elun ohella. Kaikilla tätä mahdollisuu a ei kuitenkaan ole ja riskinä yksinyri ämisessä onkin harjoittelun määrätietoisuuden ja laadun kärsiminen. Hyvä harjoi elija haastaa aja eluun valmentajansa lisäksi itsensä ja pyrkii jatkuvasti löytämään paranne avaa tekemisestään. Squash on kova yksilölaji, jonka kilpatasolla vaaditaan kovan fyysisen kunnon ja hiotun tekniikan lisäksi hyvää peliälyä ja usein myös sosiaalisia ominaisuuksia. Onkin mahdotonta rakentaa kaikenkattavaa pohjaa harjoittelulle, joka sopisi kaikille nuorille kilpapelaajille. On kuitenkin olemassa muutamia lainalaisuuksia, joita on hyvä poh a omaa tekemistään suunnitellessa: 1. Pyri ottamaan harjoittelussasi huomioon kaikki pelin osa-alueet Squash on peli, jota oppii parhaiten pelaamalla. Sil on sääli, jos viidennessä erässä ei enää kunto kestä tai jos puolet kaudesta kuluu loukkaantuneena puutteellisen lihashuollon takia. Kokeile analysoida peliäsi videolta ja vertaa sitä ammat- laisten peliin. Käy läpi ukkoja paikkoja ja mie miksi onnistuit ja miksi et. 2. Tee harjoituksista pelinomaisia Pitkät peruskuntoa ja kestävyyttä lisäävät lenkit eivät paranna väl ämä ä nopeuskestävyyttä. Suljettujen drillien tekeminen voi viedä lyön äsi eteenpäin, mu a näkyykö se pelissä? Harjoi elun päätarkoituksena tulisi olla valmistautuminen o eluihin. Kokeile tuoda harjoituksiisi mukaan temponvaihteluja, lyöntivaihtoehtoja, rajoitettuja pelejä ja yllätysmomen eja. Pyri haastamaan itsesi ärsykkeillä jotka vaa vat reagoin a ja päätöksentekokykyä. 3. Kehitä sekä heikkouksiasi, että vahvuuksiasi On tärkeää edostaa omat puu eensa ja tunnustaa, e ä niiden kehi ämiseen on uhra ava aikaa. Kovatempoinen peli harvemmin sallii täydellisiä osaamisen aukkoja. Mutta riittäkö se, ettei ole missään huono? Olisiko kuitenkin välillä mielekkäämpää harjoitella asioita, joissa on hyvä? Itse uskon, e ä juuri nämä vahvuudet ovat se tekijä, joilla voitetaan o eluita ja tehdään ero muihin. 4. Määrä ei korvaa laatua Jos viikoi aiseen ohjelmaasi ei mahdu kaikkea yllä olevaa, tee huolella ne harjoitukset, jotka ehdit. Keskity myös viimeiseen suoritukseen ja varaa aikaa harjoituksen analysoin in. Syvenny tekemääsi antaumuksella ja mie itsellesi sopivat tavoi eet joiden avulla tulevaisuudessa harjoi elet en stä täyspainoisemmin. On myös muiste ava, e ä urheilijan kehitys tapahtuu levossa ja sille on pyhite ävä oma aikansa. Harjoittelu tuottaa parhaan tuloksen herkkyyskausina Nuoren pelaajan harjoi elussa tapahtuu valtavia muutoksia ennen aikuisten sarjoihin siirtymistä. On tärkeää muistaa ja edostaa lapsen oppimisen herkkyyskaudet ja käy ää näitä hyväkseen harjoituksia suunniteltaessa. Alle 12-vuo ailla lapsilla herkkyy ä oppimiseen on ennen kaikkea motoriikassa, liikkuvuudessa ja koordinaatiossa. Tästä syystä erilaiset lyön - ja liikkumistekniikkaan keski yvien harjoi eiden tulisi olla etusijalla. Murrosikään tultaessa voi harjoituksiin alkaa ottaa mukaan sopivassa määrin kimmoisuu a ja nopeusvoimaa lisääviä harjoituksia. Alle 16-vuo aiden tulisi jo sopivassa määrin valmistaa itseään kestävyyden ja voiman harjoi eluun kehon omaa painoa käyttäen. Kaikkien ominaisuuksien kehi ämistä ei kuitenkaan voi ajoi aa pelkästään herkkyyskausille. Esimerkiksi lihaskestävyyden ja liikenopeuden kehittäminen vaatii jatkuvaa harjoi elua ja ylläpitoa näistä ikävuosista alkaen. Urheilijan uran kannalta kovimmat harjoi eluviikot ovatkin edessä jo murrosiän loppuvaiheessa ja he sen jälkeen. Tällöin herkkyy ä löytyy erityises kestävyyden ja voiman harjoi eluun. Kun näihin harjoi eisiin lisää lajiharjoi elun, kertyy viikkotyötunteja huipulle pyrkivältä usein yli kaksikymmentä. Siinä vaiheessa kun ura on pisteessä, jossa kilpailuja on melkein joka viikonloppu eikä loukkaantumisiin ole varaa ei enää ole mielekästä harjoitella näin kovia määriä. Kari Laurikainen kuva: Juha Saarentaus Tulevaisuuden lupauksia kilpailemassa Järvenpäässä lokakuussa. 16

17 Squash-Uu set 25 vuo a si en 17 4 / 08

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos 3 / 07 Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos Päätoimittajalta Krister Koivula 3 / 07 Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu,

Lisätiedot

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Squash 1 2014 Seppo pääkkönen Teatteri on kingi SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Kivenlahti Squash on avannut taas ovensa 2 3 Jari Mether Pääkirjoitus

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA

KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA SUOMEN PALLOLIITON JÄSENLEHTI 2/2014 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA HELMARIT JULIETTE KEMPPI HUUHKAJAT KARI ARKIVUO PIKKUHUUHKAJAT TOMMI KAUTONEN YKSI MEISTÄ TONI KALLIO Kotimaiset

Lisätiedot

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella VOIKKARI Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014 Tervetuloa mukaan voimistelukouluihin tai esivalmennusryhmiin! s. 6 Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella s. 16-17 Voimistelu vaatii ahkeraa

Lisätiedot

HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta

HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.) HAMPAAT IRVESSÄ? Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 39, 2011. HAMPAAT

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

/TIGPs. Stiga Yasaka Mark V: StigaCamp.

/TIGPs. Stiga Yasaka Mark V: StigaCamp. vrf* \\rvo % «arg StigaCamp. ALKUPERAINEN Luotu Neroudella ja Nakemyksella. Valmistettu tiedolla ja taidolla. Pelin herkkyyteen. Mestariteos. Alkuperainen. Alkuperaista kopioidaan, mutta kopiot eivat koskaan

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

MIKSI. tähtiä ei tule?

MIKSI. tähtiä ei tule? MIKSI tähtiä ei tule? Suomen menestys nuorten ja poikien MM-kisoissa on romahtanut. Fiaskon syyt selviävät, kun vertaa juniorilupausten valmennusjärjestelmiä meillä ja muualla. Tekstit: Juho Pekka Mikola

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 Puheenjohtajan palsta Tämän otsikon lanseerasin syksyllä 2012, kun olimme saaneet strategiatyön valmiiksi vuosille 2012-2017. Olemme toimineet

Lisätiedot

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011 Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle Keväällä futsalin 4 divisioonaan noussut Valo jatkoi syksyllä hyviä otteita futsalin Suomen cupissa pudottamalla 2.divisioonassa pelaavat LeKin ja KaVon. Joukkue

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

15. NIIN HYVIÄ KOKEMUKSIA.

15. NIIN HYVIÄ KOKEMUKSIA. 15. NIIN HYVIÄ KOKEMUKSIA. LAHDEN DOPINGKÄRYN YMMÄRRETTÄVÄ TULKINTA Oma dopingtarinani 1 Hopea ei ole häpeä Lauantaiaamuisin kymmenestä yhteentoista vedin poikani jalkapallojoukkueelle harjoitukset. Niin

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

www.kotosalla.kuolajarvi.fi

www.kotosalla.kuolajarvi.fi 1 www.kotosalla.kuolajarvi.fi Seimen keskellä valo hohtaa, Joulun lämpöön se meidät johtaa. 2 Pääkirjoitus Kulkee kuin kuningas, vaeltaa kuin valtaherra arvoitus tunnetaan eri puolilla Suomea. Kuka on

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot