TYÖTURVALLISUUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTURVALLISUUSKESKUS"

Transkriptio

1 TYÖTURVALLISUUSKESKUS

2 TURVALLISUUS SÄILIÖALUKSILLA Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Merenkulkualan työalatoimikunta Käsikirjoitus: Sakari Häyrinen, Jouni Räty, Mikko Hurmola Toimittanut: Aulikki Penttinen, Työturvallisuuskeskus Kuvat: Taitto: Fortum Shipping, Sakari Häyrinen Sakari Häyrinen ISBN Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

3 JOHDANTO Säiliöaluksia koskevia määräyksiä Säiliöalusten suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niillä työskenneltäessä noudatetaan kansainvälisiä määräyksiä. Määräykset antaa kunkin aluksen lippuvaltion hallinto, ja ne perustuvat YK:n alaisen Kansainvälisen Merenkulkujärjestön IMO:n päätöksiin sekä kansainvälisiin standardeihin. Määräysten valvonta Lippuvaltion viranomaiset sekä aluksen luokituslaitoksen edustajat valvovat aluksen teknistä kuntoa säännöllisin, määrätyin väliajoin tehtävin tarkastuksin. Lisäksi alusta ja sen miehistön pätevyyttä valvotaan ennalta ilmoittamatta tehtävissä tarkastuksissa. Tarkastukset perustuvat Pariisissa merenkulkumaiden välillä solmittuun yhteistyösopimukseen (Paris Memorandum Of Understanding), ja sen perusteella myös tehdään Port State Control -tarkastuksia aluksen käydessä ulkomaisissa satamissa. Tarkastuksia suorittavat viranomaiset ylläpitävät tarkastuksista tietokantaa, joka on kaikkien käytössä. Tällä pyritään puutteiden korjaamisen tehokkaaseen valvontaan ja avoimeen julkaisemiseen kaikille tahoille. Kaikkien tarkastusten ja määräysten tarkoituksena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä turvata ihmishenkiä ja ympäristöä. Säiliöaluksilla viranomaisten tekemien tarkastusten lisäksi asiakkaan (öljy-yhtiöiden) tai mahdollisen asiakkaan (rahtaajan) tarkastaja suorittaa lukuisia ns. vetting tarkastuksia. Ne perustuvat OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) -teollisuuden standardiin. Tarkastuksilla öljy-yhtiöt pyrkivät varmistumaan siitä, että alus täyttää kansainvälisen standardin mukaiset turvallisuusvaatimukset, jotka saattavat poiketa viranomaisten vaatimuksista. Öljy-yhtiöillä on yhteinen SIREtietokanta vetting-tarkastusten tuloksista. Se on jäsenten sisäisessä käytössä. SIRE -raportoinnin kautta öljy-yhtiöt valvovat aluksien teknistä ja operatiivista kuntoa. Oppaan tarkoitus Tämä opas on tarkoitettu aluksen koko henkilökunnalle perehdyttämään heidät säiliöaluksella oleviin vaaratekijöihin. Opas ei ole kaiken kattava eikä kaikilta osin ehdotonkaan. Se perustuu vallitsevaan käytäntöön ja hyvään työsuojelukäyttäytymiseen. Lisätietoja saat aluksesi päällystöltä ja alan julkaisuista sekä laeista, asetuksista ja määräyksistä. Oppaan tarkoituksena on suojella sinua, alusta, ympäristöä ja lastia. Ohjeet auttavat sinua työskentelemään turvallisesti. Oppaan tiedot perustuvat suurelta osin ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) -julkaisuun. Sen ovat julkaisseet ICS, OCIMF ja IAPH. Siinä annettuja suosituksia ja määräyksiä voidaan pitää öljyteollisuuden kansainvälisinä standardeina, joten niitä on ehdottomasti noudatettava. Värikoodi Punainen väri tarkoittaa vaaraa. Vihreä väri tarkoittaa turvatoimenpiteitä. Musta väri tarkoittaa yleisinformaatiota. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

4 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 SÄILIÖALUKSIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ...2 MÄÄRÄYSTEN VALVONTA...2 OPPAAN TARKOITUS...2 Värikoodi...2 SISÄLLYSLUETTELO...3 MÄÄRITELMIÄ...5 PEREHDYTTÄMINEN...7 HUUME- JA ALKOHOLIPOLITIIKKA...8 SYTTYVYYS...8 SAVUKKEENSYTYTTIMET JA TULITIKUT...8 TASKULAMPUT...8 HENKILÖKOHTAISET LAITTEET...8 TUPAKOINTI...9 ALUMIINI...9 ALUMIINIMAALI...9 JÄTTEET...9 KATODINEN SUOJAUS...9 KÄSITYÖKALUT...10 SÄHKÖTYÖKALUT...10 STAATTINEN SÄHKÖ...10 TANKKIEN PUHDISTUS...10 SYTTYVÄT JA MYRKYLLISET KAASUT...10 KAASUJEN HAJAANTUMINEN...11 PYÖRTEET...11 SYTTYVÄT LASTIT...12 INERTKAASU...13 INERTKAASUN VAIKUTUS SYTTYVYYTEEN...13 RIKKIVETY...13 KUUMATYÖ...14 KUUMATYÖN SUUNNITTELU...14 KUUMATYÖN ESIVALMISTELUT...14 KUUMATYÖ SULJETUISSA TILOISSA / LASTITANKISSA...15 KUUMATYÖ KANNELLA...15 PUTKISTON KUUMATYÖ...15 KUUMATYÖN TURVALLISUUDESTA VASTAAVAN PÄÄLLYSTÖN JÄSEN...16 SULJETTUNA OLLUT TILA...16 VAROTOIMENPITEET ENNEN SULJETTUIHIN TILOIHIN MENOA...16 PUMPPUHUONEET...17 PUMPPUHUONEEN TUULETUS...17 PUMPPUHUONEESEEN MENO...18 PUMPPUHUONEEN SÄHKÖLAITTEIDEN HUOLTO...18 TUULETUSPUHALTIMIEN TARKASTUS JA HUOLTO...18 Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

5 YMPÄRISTÖN SAASTUMINEN...19 VUOTO...19 LETKUT JA LIITOKSET...19 SAASTUMINEN...19 TURVALLISUUS KEMIKAALISÄILIÖALUKSELLA...19 SYÖVYTTÄVÄT LASTIT...20 VAROTOIMENPITEET SYÖVYTTÄVIÄ LASTEJA KÄSITELTÄESSÄ:...20 MYRKYLLISET LASTIT...20 REAGOIVAT LASTIT...22 KASVIS- JA ELÄINÖLJYT...22 KAASUSÄILIÖALUSTYYPPEJÄ...23 TÄYSIN PAINEISTETUT ALUKSET (FULLY PRESSURISED SHIPS)...23 PUOLIKSI JÄÄHDYTETYT ALUKSET (SEMIREFRIGERATED SHIPS)...23 TÄYSIN JÄÄHDYTETYT LPG-ALUKSET (FULLY REFRIGERATED LPG-SHIPS)...23 ETYLEENIALUKSET...23 LNG-ALUKSET...23 PALELTUMAT - ERITYISONGELMA KAASUALUKSELLA...23 Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

6 MÄÄRITELMIÄ 1. Aluksen rungon ja lastitankin välinen tila (void space) Lastialueella oleva, yleensä ineroitu suljettu tila, joka ei ole lastitankki, painolastitankki, polttoainetankki, lastipumppuhuone, kompressorihuone tai kofferdami. 2. Haihtuminen (boil off) Kaasu, joka muodostuu lastina olevan nesteen pinnan yläpuolelle höyrystymällä. Höyrystymisen aiheuttaa lämpövuoto tankkien eristyksen läpi. 3. Höyrystyminen (evoporation) Kaikki nesteet voivat muuttua tai ovat muutettavissa höyryksi. Höyryksi muuttumista sanotaan höyrystymiseksi. 4. Intertointi (inerting) Inerttikaasun johtaminen tilaan tarkoituksena alentaa happipitoisuutta ja pitää se tasolla, jolla palamista ei voi tapahtua. 5. Inertkaasu (inert gas) Suojakaasu tai -höyry, joka ei ylläpidä palamista eikä myöskään elämää, koska se laskee ilman happipitoisuutta. Suojakaasuina käytetään mm. hiilidioksidia, typpeä jne. lastin mukaan. 6. Kaasuvapaa (gas free) Kaasuvapaa tarkoittaa, että tankki, osasto tai kontti on tutkittu tarkoituksenmukaisilla kaasupitoisuuden mittauslaitteilla ja todettu mittauksen ajankohtana riittävän puhtaaksi myrkyllisistä räjähtävistä tai inerttikaasuista tiettyä tarkoitusta varten. 7. Kaasuvapaaksi tekeminen (gas freeing) Puhtaan ilman johtaminen tankkiin, osastoon tai konttiin tarkoituksena poistaa myrkylliset tai inerttikaasut, jolloin saavutetaan tiettyyn tarkoitukseen (esim. tankkiin meno, kuuma työ) riittävä tai sopiva ilmanpuhtaus. 8. Kiehumispiste (boiling point) Lämpötila, jossa neste muuttaa olomuotoaan nesteestä kaasuksi tai höyryksi (tietyssä) paineessa. 9. Kynnysarvo; TVL (threshold value limit) Kaasujen jne. maksimipitoisuus, jolle altistumisen - toistuvasti päivittäin (8 tuntia/pv, 40 tuntia/viikko) - ei uskota aiheuttavan kenellekään aluksella haitallisia vaikutuksia. 10. LNG (liquefied natural gas) Nesteytetty luonnonkaasu, pääasiallinen aineosa metaani. 11. LPG (liquefied petroleum gas) Nesteytetty polttokaasu - pääasiallisesti propaania ja butaania, jotka kuljetetaan joko erikseen tai seoksina. Ne ovat öljynjalostusprosessin sivutuotteita, tai niitä saadaan raakaöljyn tai luonnonkaasun poraamisen yhteydessä. 12. Ppm (parts per million) Yleisimmin käytetty yksikkö pitoisuuksista puhuttaessa. Ilmoittaa esimerkiksi ilmassa olevan kaasun ja höyryn pitoisuuden tilavuuden miljoonasosina. 13. Sisäkerros (primary barrier) Kaksikerroksisen lastisäiliön sisempi kerros. 14. Syttymisalue (flammable range) Tarkoittaa niitä kaasun pitoisuuksia ilmassa, joissa muodostuu syttyviä seoksia. 15. Syttyvä (flammable) tai (inflammable) Sanasta flammable = syttyvä on tunnistettavissa sana flame = liekki. Syttyvä tarkoittaa kykyä syttyä. Set on fire = sytyttää asemesta käytetään ignite = sytyttää palamaan. 16. Syttyvä kipinä (incendive spark) Kipinä, jolla on riittävä lämpötila ja riittävästi energiaa sytyttämään tulenarka kaasu. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

7 17. Tukahduttava kaasu (asphyxiant gas) Kaasu, jolla on vähäinen tai vaikeasti selvitettävä myrkyllisyys mutta joka voi aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman, jos sitä pääsee ilmaan tai ilma korvaantuu sillä. Elimen tai elävän olennon hapensaanti estyy. 18. Tukehtuminen (asphyxation) Tilanne syntyy, kun riittävä hapensaanti vereen estyy, niin että seurauksena on tajuttomuus ja kuolema. 20. Uudelleennesteytys (reliquefaction) Lastista höyrystyneen kaasun muuttaminen takaisin nesteeksi lisäämällä painetta tai alentamalla lämpötilaa tai molemmilla tavoilla. 21. ( COW ) Raakaöljypesu Raakaöljyaluksilla, lastitankkien pesumenetelmä kiinteästi asennetulla laitteella, jossa aluksen lastia käytetään pesuliuoksena, irrottamaan öljyjäänteet tankin pinnoilta. 19. Ulkokerros (secondary barrier) Lastisäiliön nestettä pitävä ulompi kerros, joka on suunniteltu pitämään tilapäisesti sisällään nestemäisen lastin vuoto sisäkerroksen läpi ja estämään laivan rakenteen lämpötilan laskemisen turvallisuuden kannalta liian alhaiseksi. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

8 TURVALLISUUS SÄILIÖALUKSILLA julkaisun alussa. Jos jo ymmärrät ne, ole kärsivällinen - laivatoverisi ei ehkä ymmärrä. Huolellisuus ja varovaisuus ovat ehdottomia vaatimuksia - koko työskentelyn ajan. Kaikki lastit eivät ole vaarallisia, vaikka useimpiin liittyy jonkinasteinen vaaratekijä. Pysyviä ohjeita on noudatettava aina huolimatta siitä, onko lasti vaarallinen vai ei. Sinun on tiedettävä, mitä lasteja aluksellasi kuljetetaan. PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttäminen on ensimmäinen askel omaksua turvalliset työtavat aluksella. Lain mukaan työntekijä on perehdytettävä siihen tehtävään, johon hänet on valittu tai siirretty. Työntekijällä tulee olla voimassa olevat STCW- sopimuksen mukaiset pätevyyskirjat ja todistukset kyseessä olevalle alustyypille. Saavuttuaan alukseen työntekijä perehdytetään säiliöaluksen turvalliseen toimintaan ja turvallisuuskulttuuriin. Säiliöaluksilla on aina vaaratekijöitä. Turvallisuutta vaarantavat tekijät pyritään poistamaan jo aluksen suunnitteluvaiheessa. Jäljelle jääviä riskejä voi välttää huolellisuudella ja noudattamalla tarkoin aluksen turvallisuus- ja laatukäsikirjoja sekä päällystön antamia ohjeita. Aluksen päällystö on koulutettu oikeisiin työskentelytapoihin. Riskejä välttääksesi sinun on tunnettava ne. Tämä opas varoittaa sinua riskeistä. Oppaassa kerrotaan lastityypeistä ja kuljetettavien lastien ominaisuuksista sekä siitä, kuinka voit olla huolellinen. Käsitteet ja lyhenteet selvitetään Perehdyttäminen sisältää seuraavia osa-alueita: Turvallisuus- ja laatuvastuu Hälytysmerkit ja -tavat Hälytysasemat Suojavaatetus Aluksen hengenpelastus- ja palonsammutuslaitteisto Työtehtävät ja erityisvastuut Huume- ja alkoholipolitiikka. Työntekijä on perehdytettävä hälytysmerkkeihin ja hälytysasemiin sekä hengenpelastus- ja palonsammutuslaitteisiin ennen aluksen lähtöä satamasta. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

9 HUUME- JA ALKOHOLIPOLITIIKKA Öljy-yhtiöt ovat kansainvälisesti sopineet yhtenäisestä huume- ja alkoholipolitiikasta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että varustamo tai öljyyhtiö ei voi palkata sellaisia henkilöitä, jotka eivät suostu vapaaehtoiseen, huume- ja alkoholipolitiikan edellyttämään tarkkailuun. Savukkeensytyttimet ja tulitikut Säiliöaluksella savukkeensytyttimet tulee säilyttää tupakointitilassa. Sytyttimien vieminen aluksen asuintilojen ulkopuolelle ja lastikannelle on kielletty. Ota selvää yhtiösi huume- ja alkoholipolitiikasta. Saat siitä tietoa yhtiön turvallisuus- ja laatumanuaaleista sekä aluksen päällystöltä. SYTTYVYYS Raakaöljyn ja öljytuotteiden pääasiallinen vaaratekijä on niiden syttyvyys. Lisäksi vaaraa aiheuttaa haihtuvien kaasujen tiheys ja myrkyllisyys. Monet säiliöaluksilla kuljetettavista lasteista ovat syttyviä. Se voivat syttyä, tai niistä voi vapautua sellaisia kaasuja, jotka voivat muodostaa syttyvän seoksen. Nestemäisen hiilivetyseoksen esim. bensiinin näkyvällä liekillä palava osa on nesteestä haihtuvaa kaasua. Hiilivetykaasut syttyvät ja palavat ainoastaan silloin, kun niihin on sekoittunut tietty määrä ilmaa. Jos kaasua tai ilmaa on liian vähän tai liian paljon, seos ei pala. Tulipalon välttämiseksi on tehtävä kaikki varotoimenpiteet. Älä koskaan tupakoi muualla kuin tupakointia varten osoitetuissa paikoissa. Syttyvässä seoksessa on hiilivetykaasua 1-10 % tilavuudesta ja loput on ilmaa. Taskulamput Tavalliset taskulamput voivat aiheuttaa kipinöitä, ja ne pystyvät sytyttämään tulenarat kaasut. Käytä ainoastaan erikoisvalmisteisia taskulamppuja (EEX-hyväksytyt taskulamput). Niitä saat käyttöösi aluksen päällystöltä. Henkilökohtaiset laitteet Sellaisia henkilökohtaisia laitteita, jotka voivat aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää tulenaran kaasun ovat kaikki sähköiset laitteet, jotka eivät ole EEX-hyväksyttyjä radiot ja soittimet henkilökohtaiset GSM-puhelimet. Pidä kaikki henkilökohtaiset sähköiset laitteesi hytissäsi. Älä koskaan vie radiota tai muita kannettavia sähkölaitteita avoimelle kannelle, sillä, ne eivät ole EEX-hyväksyttyjä. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

10 Tupakointi Sinun on aina noudatettava kaikkia tupakointia koskevia ohjeita. Päällikkö ilmoittaa, missä ja milloin tupakointi sallitaan. mihinkään sellaiseen tilaan, johon voi kerääntyä syttyviä seoksia. Kun poistat kuonaa tai lietettä, älä koskaan käytä alumiinista tai alumiiniseoksista valmistettua kauhaa tai lapiota. Alumiinimaali Myös alumiinimaali ruosteen päällä on vaarallista. Jos sitä isketään tai hangataan, voi seurauksena olla kuuma hehku. ÄLÄ KOSKAAN VIE tupakointivälineitä avoimelle kannelle! Salaa tupakoiminen on vaarallisempaa kuin valvottu tupakointi. WC:ssä tai komeroissa saattaa olla syttyviä kaasuja ja niitä on saattanut vapautua ja joutua asuintiloihin ilmastointijärjestelmän kautta. Runsas tupakansavu on vaarallista, koska se voi peittää kaasun hajun. Älä koskaan tupakoi vuoteessa. Se on vaarallista kaikilla aluksilla ja säiliöaluksella se voi olla tuhoisaa. Älä koskaan anna raskaiden esineiden iskeytyä ruosteisia, alumiinimaalilla maalattuja pintoja vasten. Jätteet Likaiset jätteet, rievut, sahanpurut ja muut roskat ovat vaarallisia. Vaaran mahdollisuus lisääntyy, jos roskat jätetään lähelle höyryputkia. Myös jäteastiat ovat vaarallisia. Niissä saattaa muodostua lämpöä, joka riittää sytyttämään tulenarat seokset itsestään palamaan. Poista kaikki jätteet, rievut, sahanpurut ja muut roskat aina työkohteesta poistuttaessa. Alumiini Kun alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistettua työkalua isketään ruosteista pintaa vasten, saattaa seurauksena olla kuumeneminen. Se voi riittää sytyttämään tulenaran ilmaseoksen. Älä koskaan vedä alumiini- tai kevytmetalliesinettä kantta pitkin. Älä koskaan ota alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistettua työkalua mukaasi lastitankkiin pumppuhuoneisiin Katodinen suojaus Joidenkin alusten säiliöissä on syöpymisen estämiseksi katodinen suojaus, jolloin säiliössä olevien tukien päälle sijoitetaan anodeiksi kutsutut metallikappaleet. Jos tällaista anodia tai sen tukea lyödään tai liikutetaan paikaltaan, saattaa seurauksena olla kipinä. Älä koskaan lyö anodeja tai niiden kannattimia tankeissa. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

11 Käsityökalut Metalliset työkalut saattavat kipinöidä osuessaan toisiinsa osuessaan muuhun metalliin pudotessaan. Kipinöimättömät työkalut ovat vaarallisia, koska rautametallit voivat sitoutua näiden aineeseen. Kaikissa niissä paikoissa, joissa voi olla hiilivetykaasuja, estä metallisia työkaluja iskeytymästä toisiinsa ja toiseen metalliin älä pudota metallisia työkaluja laske metalliset käsityökalut tankkiin kangaspussissa tai -kassissa älä käytä kipinöimättömiä työkaluja. Sähkötyökalut Säiliöiden puhdistuksen tai kaasuvapaaksi tekemisen yhteydessä käytetyt sähkölaitteet ja -työkalut voivat aiheuttaa kipinöitä, jos ne eivät ole vaatimusten mukaisia ovat viallisia. Kun puhdistat säiliötä tai poistat kaasua, käytä vain määräysten mukaisia sähkölaitteita ilmoita kaikista niissä ilmenevistä vioista toimi päällystön ohjeiden mukaan. STAATTINEN SÄHKÖ Joissakin olosuhteissa saattaa tankissa kehittyä staattista sähköä. Se ei välttämättä ole vaarallista, koska sähkö voi maadoittua laivan runkoon. Jos varaus säilyy tankissa, voi sinne tuotu metalliesine aiheuttaa kipinän. Varauksen purkautumisesta saattaa aiheutua kipinöintiä, jonka seurauksena voi olla räjähdys. Mitään seuraavista laitteista ei saa viedä tankkiin ennen maadoituksen varmistamista: käsikäyttöiset metalliset pinnanmittausnauhat metalliset näytekannut metalliset mittatikut maadoittamattomat siirrettävät tankinpesukoneet. Sähköä johtavat materiaalit toimivat johtimina. Kun lastataan kaasuuntuvaa nestettä, on käsikäyttöisten pinnanmittausnauhojen metallisten näytekannujen metallisten mittatikkujen oltava johtamatonta ainetta. TANKKIEN PUHDISTUS Syttyvät kaasut jäävät tankkiin lastin purkauksen jälkeenkin. Ne ovat erityisen vaarallisia tankin pesun aikana, ellei asianmukaisiin toimenpiteisiin ole ryhdytty. Kun tankkien pesu on käynnissä pidä tankkiluukut kiinni, mikäli mahdollista älä laske metallisia esineitä tankkiin, lukuun ottamatta maadoitettua tankinpesukonetta älä irrota tankinpesuletkuja posteistaan (tai liitoksistaan), ennen kuin pesukoneet on poistettu tankeista. Näin varmistat, että ne pysyvät maadoitettuina, kunnes ne ovat ulkona räjähdysvaarallisesta kaasupitoisuudesta älä jätä työkaluja tai metallisia esineitä kannelle, etteivät ne vahingossa putoa tankkiin. SYTTYVÄT JA MYRKYLLISET KAASUT Syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja saattaa esiintyä haihtuvien tai myrkyllisten lastien lastauksen tai purkamisen jälkeenkin kaasuvapaaksi tekemisen jälkeenkin. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

12 Kaasuvapaaksi ilmoitettu tila on vapaa kaasuista mittaushetkellä. Tila ei kaikissa tapauksissa pysy kaasuista vapaana ja turvallisena. Tällöin ovat säännölliset mittaukset tarpeen. Syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja saattaa esiintyä, kun halkeilevaa tankkipinnoitemateriaalia liikutellaan lämmitysslingan avaamisen jälkeen kun putkisto tai venttiili avataan kun lastipumppu avataan kun lastin tuuletuslinja avataan milloin tahansa, kun lastijäänteitä on tankissa, ja erityisesti silloin, kun niitä liikutellaan. Syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja voi olla niissä tiloissa, joihin on saattanut vuotaa syttyvää tai myrkyllistä lastia, esim. pumppuhuoneissa kofferdameissa painolastitankeissa kaksoispohjatankeissa tyhjissä tiloissa lastitankkien läheisyydessä. Kuvateksti: Älä koskaan luota ainoastaan nenääsi. Ennen tankin avaamista on tankissa oleva paine päästettävä varovaisesti ulos. Aukot on suljettava mahdollisimman pian. Tilaa, jossa mittauslaitteiden avulla ei todeta olevan tulenarkoja tai myrkyllisiä kaasuja mittaushetkellä, sanotaan kaasuvapaaksi. Tarvittaessa tila voidaan mittauksin todeta kaasuvapaaksi ja antaa todistus, että se on turvallinen ihmiselle (on huomioitava riittävä happipitoisuus) ja kylmään työhön turvallinen kuumaan työhön. Tankin likaisissa osissa tehtävä kuumatyö, esim. hitsaaminen, voi vapauttaa syttyviä kaasuja. Syttyvien tai myrkyllisten kaasujen mittaukset suorittaa kulloinkin toimintaa johtava perämies. Kemikaali- ja kaasusäiliöaluksella on kiinteitä mittauslaitteita, joilla voidaan osoittaa lastien kaasupäästöjen esiintyminen haihtuvista lasteista vapautuneiden syttyvien kaasujen esiintyminen ilman prosentuaalinen happipitoisuus. Muista, että tilassa voi olla: myrkyllisiä kaasuja syövyttäviä kaasuja syttyviä kaasuja liian vähän happea. Kaasujen hajaantuminen Useimmat kaasut ovat ilmaa raskaampia. Tankkiaukoista ja poistoventtiileistä lastauksen aikana ulos päässeet kaasut jäävät usein leijumaan kansille, ja sieltä ne voivat ovien ja muiden aukkojen kautta päästä konetiloihin ja ilmastointilaitteiden sisääntuloihin. Heikolla tuulella, jonka nopeus on noin 2 m/s tai sitä pienempi, syttyvät tai myrkylliset seokset eivät hajaannu vaan kerääntyvät kansille. Kaasuja voi olla myös jonkin matkan päässä alkuperäisestä paikastaan. Pyörteet Aluksen kansirakenteiden ohi nopeasti virtaava ilma muodostaa pyörteitä rakenteiden ympärille. Näin tapahtuu erityisesti tuulen alapuolella. Ohi virtaava ilma aiheuttaa lievää paineen las- Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

13 kua, ja silloin osa liikkuvasta ilmasta vetäytyy sisään pyörteisinä virtoina. Ota huomioon, että pyörteiden muodostuminen riippuu tuulen suunnasta ja voimakkuudesta keulasta perään puhaltava tuuli voi edistää kaasun kertymistä tielleen osuvien kansirakenteiden perän puolella tuulen puhaltaessa aluksen poikkisuunnassa kaasu pyrkii kertymään tuulen alapuolelle. SYTTYVÄT LASTIT Kuvateksti: Pyörteitä Lastin käsittelyn aikana puhaltava tuuli saattaa sisältää syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja muodostaa pyörteitä, jotka sisältävät syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja aiheuttaa syttyvien tai myrkyllisten kaasujen kertymisen asuinhytteihin, keittiötiloihin, kansivarastoihin jne. Lastikaasujen pääsy sisätiloihin on estettävä. Jos kaasua kuitenkin pääsee sisätiloihin, ei sähkökäyttöisiä laitteita saa käyttää. Konetiloihinkaan ei kaasua saa päästä eivätkä syttyvät seokset saa joutua kosketuksiin konetilojen sähkölaitteiden kanssa. Yleensä pää- ja apukoneiden tulee olla lastinkäsittelyn aikana valmiina välittömään käyttöön. Jos joissakin ilmasto-olosuhteissa ei pystytä takaamaan, että kaasuja ei pääse konehuoneisiin, on lastinkäsittely keskeytettävä, kunnes sääolosuhteet muuttuvat. Aina kun suuria määriä lastikaasuja kertyy kansille, on lastinkäsittely lopetettava. Lastin käsittelyn aikana tai aina silloin, kun vaarallista kaasua saattaa esiintyä, noudata tarkasti ovien ja luukkujen sulkemista koskevia ohjeita noudata tarkasti tuuletus- ja ilmastointilaitteita koskevia ohjeita pidä ikkunat ja ovet suljettuina. Kaikki nesteet höyrystyvät, tai ne saadaan höyrystymään. Nesteen höyrystymistä kutsutaan haihtumiseksi ja nesteestä vapautuvaa höyryä kaasuksi. Useimmissa tapauksissa kaasut palavat. Itse neste ei yleensä pala. Nesteet haihtuvat eri nopeudella ja eri lämpötiloissa. Alhaisissa lämpötiloissa haihtuvat nesteet ovat vaarallisimpia. Useimmat kaasut palavat ainoastaan. jos niihin sekoittuu happea (O2). Ilma sisältää happea noin 21 %. Kun seoksessa on liian vähän ilmaa palamiseen, se on liian rikasta, ja kun siinä on liian paljon ilmaa palamiseen, se on liian köyhää. Seos palaa vain, jos se ei ole liian rikasta eikä liian köyhää eli seos on syttymisrajojensa välissä ja syttymisalueella. Rajoja kutsutaan alemmaksi syttymisrajaksi (tai alemmaksi räjähdysrajaksi) ja ylemmäksi syttymisrajaksi (tai ylemmäksi räjähdysrajaksi). Vastaavat lyhenteet ovat ASR ja YSR tai ARR ja YRR. Yleensä käytetään englannin kielestä tulevia lyhenteitä LEL (Lower Explosion Limit) = alempi räjähdysraja ja UEL (Upper Explosion Limit) = ylempi räjähdysraja. Syttyvien lastien leimahduspiste on alin lämpötila, jossa nesteestä haihtuu niin paljon kaasua, että siitä muodostuu syttyvä seos. Monista nesteistä vapautuu runsaasti kaasua jo normaalissa ilmanpaineessa ja lämpötilassa. Pienikin kipinä voi sytyttää kaasun. Kipinä voi olla peräisin Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

14 esim. taskulampusta, joka ei ole hyväksyttyä tyyppiä. Noudata varotoimenpiteitä ehkäistäksesi kipinöitä! INERTKAASU Inertkaasu on aluksen kattiloilla tuotettavaa pakokaasua, jonka happipitoisuus on n. 2-4 %. Inertkaasulla alennetaan lastitilan happipitoisuutta niin alhaiseksi, että palaminen ei ole mahdollista. Inertkaasu on hengitettynä vaarallista. Inertkaasun vaikutus syttyvyyteen Kun inertkaasua lisätään hiilivety - ilmaseokseen, alempi syttymisraja nousee ja ylempi syttymisraja alenee ja samalla paloalue kaventuu. Vaikutusta kuvataan kaaviossa xx (ISGOTT kuva 15-1). Se on ainoastaan periaatteellinen. Kuvateksti: Happipitoisuuden vaikutus syttyvyyteen. Jokaista pistettä kaaviossa vastaa tietty hiilivetykaasun, ilman ja inertkaasun muodostama seos. Kaavion x-akselilla näkyy hapen osuus ja y-akselilla hiilivetykaasujen osuus koko seoksen tilavuudesta prosentteina. Suora AB kuvaa seoksia, joissa ei ole inertkaasua. Hiilivetykaasun lisääntyessä hapen osuus vastaavasti pienenee. Suoran AB vasemmalla puolella olevien seosten happipitoisuutta on vähennetty lisäämällä seokseen inertkaasua. Alempi syttymisraja on merkitty C:llä ja ylempi D:llä. Kun inertkaasun pitoisuus kasvaa seoksessa, muuttuu paloalue suorien CE ja DE osoittamalla tavalla. Vain varjostetulla, CEDkäyrän rajaamalla alueella olevat seokset ovat syttyviä. Kun seokseen lisätään ilmaa tai inertkaasua, siirrytään kohti pistettä A (puhdas ilma) tai kohti x-akselilla olevaa pistettä, jonka määrää lisättävän inertkaasun happipitoisuus. Kaaviossa esitetylle seokselle pisteessä F. Kaaviosta näkee, että inertkaasua lisättäessä paloalue pienentyy, kunnes happipitoisuus on lopulta niin pieni ettei mikään seos voi enää palaa, eli noin 11 %. ISGOTT:ssa vaaditaan, että turvallisesti inertoidussa kaasuseoksessa on enintään 8 % happea. Kun inertoitua seosta (piste F) laimennetaan ilmalla, muuttuu sen koostumus suoran FA osoittamalla tavalla. Tällöin joudutaan varjostetulle, syttyvien seosten alueelle. Kaikki suoran GA yläpuolelle jäävät seokset ovat paloalueella, jos niihin sekoitetaan ilmaa esim. tankin kaasuvapaaksi tekemisen yhteydessä. Suoran GA alapuolella olevat seokset eivät missään vaiheessa ole palavia, jos ne laimennetaan ilmalla (esim. piste H). Pisteen F kaltainen seos on mahdollista muuttaa pisteen H kaltaiseksi, kun seokseen lisätään inertkaasua ennen ilmalla laimentamista (hiilivetypitoisuuden alentaminen inertkaasulla jo inertoidusta seoksesta = purging). Rikkivety Monissa raakaöljyissä on paljon rikkivetyä (H 2 S). Rikkivetypitoisuuksia lasketaan yleensä erityisellä stabilointimenetelmällä ennen öljyn lastaamista alukselle. Silti lastin rikkivetypitoisuus saattaa joskus olla odotettua suurempi, Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

15 esimerkiksi normaalia vähäisemmän stabiloinnin seurauksena. Joitakin raakaöljylaatuja ei stabiloida lainkaan, jolloin niiden rikkivetypitoisuus on aina suuri. Rikkivety haisee mädäntyneelle kananmunalle, ja se on hajukynnyksen yläpuolella tappava kaasu. Rikkivetyä voi olla raakaöljyn lisäksi myös naftoissa, polttoöljyissä, bitumeissa ja kaasuöljyissä. KUUMATYÖ Kuumatyötä on kaikki sellainen työ, johon liittyy hitsaamista tai polttamista. Kuumatyötä on myös poraaminen, hiominen, sähkötyö tai hyväksymättömien sähkölaitteiden käyttö, josta saattaa aiheutua sytyttävä kipinä. Jos kuumatyötä tehdään konetilojen ulkopuolella tai polttoainetankkeihin tai -putkiin liittyen niiden sisällä, täytyy ottaa huomioon hiilivetykaasujen syttymismahdollisuus. Konehuoneen ulkopuolella kuumatyötä tulisi suorittaa vain, jos mitään muuta korjauskeinoa ei ole. Vaihtoehtoja ovat korjaus kylmänä työnä tai osan irrotus ja korjaaminen konehuoneessa. Konetilojen ulkopuolista kuumatyötä voidaan suorittaa vain, jos alue on kaasuvapaa ja työ tehdään kansallisten ja kansainvälisten määräysten sekä sataman tai terminaalin vaatimusten mukaisesti erityistä kuumatyölupamenettelyä noudattaen. Kuumatyö, johon tarvitaan kuumatyölupa, on kiellettyä lasti-, painolasti-, tankinpesu-, inertkaasu- ja tuuletusoperaatioiden aikana myös konehuoneessa. Kuumatyön suunnittelu Aluksen päällikkö päättää, onko kuumatyön tekemiselle riittävän painavat syy, onko työ turvallista suorittaa ja mitkä ovat tarvittavat varotoimenpiteet. Kuumatyötä ei voida aloittaa konetilojen ulkopuolella, ennen kuin päällikkö on sopinut toimintatavoista varustamon tai operaattorin kanssa. Ennen kuumatyön aloittamista tulisi pitää päällikön johdolla turvallisuuskokous, jossa ovat läsnä kaikki kuumatyön suorittamiseen osallistuvat miehistön jäsenet. Kokouksessa käydään läpi huolellisesti suunniteltu työ ja siihen liittyvät varotoimenpiteet. Suunnitelmassa tulee selvästi nimetä yksi päällystön jäsen valvomaan työn suorittamista ja toinen vastaamaan varotoimenpiteistä, joihin sisältyy myös yhteydenpito eri osapuolten välillä. Kaikille työhön ja sen valmisteluun osallistuville tulee tehdä selväksi heidän omat tehtävänsä. Jokaisen on myös tiedettävä, kuka päällystön jäsenistä valvoo työtä ja kuka on vastuussa varotoimenpiteistä. Jokaista erillistä työtä varten tulee olla oma kirjallinen kuumatyölupa. Kuumatyölupa myönnetään vain tietylle ajanjaksolle ja tietyille henkilöille. Kuumatyölupa ei voi olla voimassa yhtä työpäivää pidempään. Kuumatyön esivalmistelut Koko kuumatyön suorittamisen ajan tulee keskeyttää ja pitää keskeytettynä kaikki sellaiset toiminnot, joissa käytetään aluksen lasti- tai painolastijärjestelmää, myös tankinpesu, inertointi ja tankkien kaasuvapaaksi tekeminen. Jos kuumatyö jostain syystä keskeytetään, täytyy kaikki varotoimenpiteet tarkastaa uudelleen ja uusi kuumatyölupa myöntää ennen kuumatyön jatkamista. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

16 Mitään kuumatyötä ei saa suorittaa polttoainetta sisältävien polttoainetankkien laipioille eikä 0,5 m:ä lähempänä niitä. Kuumatyö suljetuissa tiloissa / lastitankissa Osasto, jossa kuumatyö aiotaan suorittaa, tulee puhdistaa ja tuulettaa, kunnes mittaukset osoittavat, että tilan happipitoisuus on vähintään 21 % ja hiilivedyt alle 1 % alemmasta räjähdysrajasta. Kuumatyötä varten tulee puhdistaa viereiset lastitankit, myös kulmittain sijaitsevat, ja tehdä ne kaasuvapaiksi tai ne voidaan puhdistaa ja laskea niiden hiilivetykaasupitoisuudet alle 1 % tilavuudesta ja pitää ne inertoituna tai ne voidaan täyttää kokonaan painolastivedellä. Muiden ei-kaasuvapaiden tankkien hiilivetykaasujen pitoisuuksien tulee olla alle 2 % tilavuudesta, ja ne on pidettävä suljettuina ja inertoituina. Aluksella, jolla ei ole inertkaasulaitteistoa, kaikki tankit sloptankkeja lukuun ottamatta tulee puhdistaa ja tehdä kaasuvapaiksi. Slopit tulee sijoittaa sellaiseen tankkiin tai tankkeihin, jotka sijaitsevat mahdollisimman kaukana kuumatyöstä. Ne on pidettävä suljettuna. Viereiset painolastitankit ja muut viereiset osastot (muut kuin lastitankit) tulee tarkastaa, jotta varmistutaan niiden kaasuvapaudesta ja soveltuvuudesta kuumatyöhön. Jos nämä ovat lastin saastuttamia, saastumisen syy pitää selvittää ja tila puhdistaa sekä tehdä kaasuvapaaksi. Kaikki putket, jotka yhdistävät kuumatyön kohteena olevan tilan muihin osastoihin, täytyy huuhdella vedellä, tyhjentää, tuulettaa ja eristää työn kohteena olevasta tilasta. Eristämisen aikaansaamiseksi lastilinjat voidaan inertoida tai täyttää vedellä mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Myös höyry-, lastinlämmitys- ja inertkaasuputkistot tulee tuulettaa ja eristää. Kaikki lastijäämät, sedimentti ja muu materiaali, josta syttyviä höyryjä saattaa haihtua, poistetaan vähintään 10 metrin säteellä kuumatyöstä. Erityisesti tulee huomioida välittömästi työkohteena olevan paikan taka- ja alapuolella sijaitsevat alueet. Ne on myös puhdistettava. Vieressä sijaitsevaa raskasta polttoöljyä sisältävää polttoainetankkia voidaan pitää turvallisena, jos sen ullagetilasta tehdyt mittaukset osoittavat enintään 1 % poikkeamaa alemmasta räjähdysrajasta eikä kuumatyöstä siirry lämpöä tankin laipion läpi. Kuumatyö kannella Jos kannella suoritetaan kuumatyötä, on 30 m:n säteellä olevien lasti- ja sloptankkien oltava puhdistettuja. Niiden hiilivetykaasupitoisuuksien on oltava alle 1 % tilavuudesta, ja tankkien on oltava inertoituja. Muut lastitankit on pidettävä suljettuina ja inertoituina. Viereiset painolastankit ja muut tilat on tarkastettava ja todettava kaasuvapaiksi ja kuumatyölle turvallisiksi. Jos näistä löytyy lastin jäämiä tai lastihöyryjä, on tilat puhdistettava ja tehtävä kaasuvapaiksi. Aluksilla, joilla ei ole inertkaasujärjestelmää, on kaikki lastitankit sloptankkeja (tankkeja, joihin slopit on sijoitettu) lukuun ottamatta puhdistettava ja tuuletettava siten, että hiilivetykaasujen pitoisuus ei ylitä 1 %:a alemmasta syttymisrajasta. Sloptankit pidetään suljettuina, ja niiden on sijaittava yli 30 m:n etäisyydellä kuumatyöstä. Putkiston kuumatyö Venttiilejä ja putkistoa koskeva kuumatyö tulisi sallia ainoastaan siten, että korjausta vaativa osa irrotetaan ensin systeemistä kylmätyön keinoin ja paikalleen jäävä osa sokeoidaan. Korjattava osa puhdistetaan ja saatetaan kuumatyölle turvalliseksi, vaikka se olisikin siirretty kuumatyötä ajatellen turvalliselle alueelle, kuten esim. koneverstaaseen. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

17 Lastinlämmitysjärjestelmän osat tulee avata ja huuhdella niiden mahdollisesti sisältämien hiilivetyjen poistamiseksi. Kuumatyön turvallisuudesta vastaavan päällystön jäsen Varmistaa, että happipitoisuus on 21 % juuri ennen työn aloittamista syttyvien kaasujen pitoisuus ei ylitä 1 %:lla LEL:iä juuri ennen työn aloittamista riittävä palontorjuntakalusto on valmiina käyttöön palovahti on järjestetty kuumatyön ajaksi sekä riittävän pitkäksi ajaksi työn päättymisen jälkeen palovahti tarkkailee myös kuumatyöaluetta ympäröiviä, mahdollisesti vaarantuvia alueita mahdollisuuksien mukaan lähialueen suojauksesta hitsaamisesta aiheutuvilta kipinöiltä sekä kipinöiden sammutuksesta on huolehdittu työalue on jatkuvasti riittävästi tuuletettu happi ja syttyvät kaasut mitataan työn aikana säännöllisin väliajoin sekä työn keskeyttämisen jälkeen ennen sen uudelleen aloittamista. Jos kuumatyö on hitsausta, on hitsauslaitteiden kunto varmistettava. Erityisesti, jos hitsataan sähköllä, on varmistuttava siitä, että hitsauslaitteen sähkökytkennät ovat kaasuvapaassa tilassa sähköliitäntä riittää syöttämään laitteen vaatiman virran ilman ylikuormitusta ja kuumentumista kannella makaavien sähköjohtojen eristeet ovat kunnossa kaapelit on vedetty työkohteelle turvallisinta mahdollista reittiä ja kulkevat ainoastaan inertoitujen tai kaasuvapaiden tilojen yli hitsauslaite maadoitetaan asianmukaisesti. Jos kuumatyöluvan perusteena ollut tilanne tai olosuhde muuttuu, luvan voimassaolo lakkaa ja kuumatyö tulee keskeyttää. Työtä voidaan jatkaa vasta, kun kaikki turvallisuustarkistukset on tehty uudestaan ja uusi KUUMATYÖLUPA on myönnetty. SULJETTUNA OLLUT TILA Suljettuina olleissa tiloissa, esim. lastitankeissa, kofferdameissa, kaksoispohjatankeissa saattaa olla liian vähän happea, tai niissä voi olla hiilivetykaasuja tai myrkyllisiä kaasuja. Päällikön vastuulla on määritellä tällaiset tilat ja antaa toimintaohjeet siitä, millaisin edellytyksin niihin voidaan turvallisesti mennä. Varotoimenpiteet ennen suljettuihin tiloihin menoa Suljettuina olleisiin tiloihin meno on vaarallista, koska niissä voi olla syttyviä seoksia myrkyllisiä kaasuja syövyttäviä kaasuja viereisistä tiloista vuotaneita vaarallisia nesteitä tai kaasuja riittämättömästi happea. Ennen suljettuna olleeseen tilaan menoa vastuussa olevan päällystön jäsenen tulee tarkastaa tila hyväksytyillä laitteilla mahdollisten kaasujen tai hapenpuutteen havaitsemiseksi järjestää tuuletus ja varmistaa tilaan menevien henkilöiden turvallisuus ja annettujen toimintaohjeiden noudattaminen antaa kirjallinen lupa työskentelyä varten varmistaa, että tilaan johtavan aukon ulkopuolella on vahti, joka suorittaa hälytyksen, jos vaikeuksia ilmenee varmistaa, että tuuletuslaitteet ovat toiminnassa Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

18 varmistaa, että tilaan menevällä on pelastusköysi ja nostovaljaat yllään ja hengityslaite on valmiina käyttöön tilaan johtavan aukon ulkopuolella. Varmistu aina ennen työhön ryhtymistä turvalaitteiden kunnosta ja sijainnista! Jos vartioimasi henkilö joutuu suljetussa tilassa vaikeuksiin ajattele ja pysy rauhallisena älä mene suinpäin auttamaan vaan suorita hälytys ja ryhdy valmistelemaan pelastustoimia älä mene tilaan ilman hengityslaitteita! Älä ole itse seuraava uhri! On tapauksia, joissa tilaan tuupertunutta on lähdetty välittömästi auttamaan sillä seurauksella, että uhreja onkin tullut useampia. Jos suljettuun tilaan menneellä havaitaan esimerkiksi sekavuutta, huimausta tai hän menettää tajuntansa, pelastamiseen ryhtyvien henkilöiden on ehdottomasti ensin suojauduttava itse paineilmalaittein! Pumppuhuoneessa voi olla useita merkittäviä syttymislähteitä, jos tilan kunnossapitoa ei hoideta tarkasti laadittuja huolto- ja tarkastusohjeita noudattaen. Lastipumppuhuone vaatii henkilökunnan säännöllisiä tarkastuskäyntejä, joten niitä varten ovat tarpeen erityiset varotoimenpiteet. Pumppuhuoneen pilssit on pidettävä kuivina ja puhtaina, jotta pilsseistä ei aiheudu palovaaraa. Erityisesti tulee estää lastin ja lastihöyryjen pääsy pumppuhuoneeseen. Pumppujen ja putkiston pitävyys on erittäin tärkeää, joten vuodot on korjattava aina välittömästi. Putkisto tulee tarkastaa silmämääräisesti ja säännöllisin väliajoin myös koeponnistamalla. Putkiston kunto ja seinämien paksuudet voidaan järjestelmää purkamatta määrittää myös esim. ultraääniin perustuvilla mittauksilla, jos tällainen katsotaan tarpeelliseksi. Mittauksilla voidaan tarkastaa myös putkien seinämäpaksuudet. Mutaboksien ja suodattimien tiivistämisestä niiden avaamista vaativan huollon yhteydessä pitää olla toimintaohjeet. Venttiilien, tyhjennyssiikkien ja laipioihin tehtyjen läpivientien tiiviyttä pitää tarkkailla säännöllisesti. Lastipumppujen ja niihin liittyvien laitteiden tärkeimmät pultit tulee tarkastaa ennalta sovitun huolto-ohjelman mukaan. Suljettuna olleeseen tilaan ei koskaan saa mennä, ennen kuin tilan turvallisuus on varmistettu ja kirjallinen lupa on myönnetty! Pumppuhuoneet Pumppuhuoneessa on yhteen tilaan keskitetty eniten putkia koko aluksessa, jos haihtuvaa nestettä vuotaa putkiston jostakin kohtaa, se voi synnyttää nopeasti myrkyllisen ja syttyvän ilmatilan. Pumppuhuoneen tuuletus SOLAS (Kappale II-2) vaatii pumppuhuoneen koneellista tuuletusta, koska vaarana on hiilivetykaasujen esiintyminen. Tuuletuksen on oltava jatkuvasti päällä lastitoimintojen aikana, kunnes pumppuhuoneeseen ei enää tarvitse mennä tai toiminnot on saatettu päätökseen. Pumppuhuone on tuuletettava kunnolla, ennen kuin kukaan menee sinne. Ilmasta on mitattava happipitoisuus sekä varmistettava, että hiilivetykaasuja ja myrkyllisiä kaasuja ei esiinny. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

19 Pumppuhuoneeseen meno Pumppuhuoneeseen menon valvomiseksi on oltava omat toimintaohjeensa, vaikka tilassa olisikin kiinteä kaasunmittausjärjestelmä. Aluksella on oltava selkeät ohjeet ennen pumppuhuoneeseen menoa tarvittavista tarkastuksista ja kaasujen mittauksista sekä tämän jälkeen tehtävistä säännöllisistä ilmanlaadun tarkkailuista. Ohjeissa tulee myös vaatia henkilökohtaisten kaasuvaroittimien käyttöä kaikilta tilaan meneviltä. Yhteydenpitojärjestelmän täytyy sisältää yhteydet pumppuhuoneen, komentosillan, konehuoneen ja lastivalvomon välillä. Lisäksi tärkeimpien hälytysten, kuten yleishälytyksen, tulee olla sekä nähtävissä että kuultavissa pumppuhuoneesta käsin. Pumppuhuoneessa ja sen ulkopuolella olevien henkilöiden välillä täytyy olla tehokas yhteydenpito, ja sen toimivuus on testattava aina sovituin väliajoin. Jos pumppuhuoneessa olevilta ei saada vastausta kutsuun, on tehtävä hälytys. Kun arvioidaan lastitoimintojen aikana pumppuhuoneessa tehtävien säännöllisten tarkastuskierrosten tiheyttä, tärkein näkökohta on minimoida henkilökunnan altistuminen mahdollisille vaaratekijöille. Pumppuhuoneen ovelle tulee asettaa luvattoman sisään menon kieltävä varoituskyltti. Pumppuhuoneen sähkölaitteiden huolto Kaasutiiviiden sähkölaitteiden tiiviys saattaa vaarantua, jos sähkölaitteet huolletaan väärin. Yksinkertaisimmatkin huollot täytyy suorittaa tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan, jotta laite pysyy turvallisena. Erityisesti tämä koskee kaasutiiviitä valaisimia, sillä niiden väärä sulkemistapa polttimon vaihdon yhteydessä vaarantaa valaisimien tiiviyden. Laitteiden ja järjestelmien huoltamisen ja korjaamisen helpottamiseksi aluksella pitää olla yksityiskohtaiset huoltokäsikirjat asennetuista laitteista. Tuuletuspuhaltimien tarkastus ja huolto Pumppuhuoneen tuuletus vetää ilmaa ulos tilasta. Sen seurauksena mahdolliset kaasut tulevat ulos puhaltimen lapojen kautta ja ne voivat syttyä, jos lavat osuvat puhaltimen runkoon tai laakerit tai tiivisteet ylikuumenevat. Laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti, jotta kuluneet osat voidaan vaihtaa ajoissa uusiin. Pumppuhuoneen turvallisuuden parantamiseksi voidaan harkita mm. seuraavia laitteita ja toimenpiteitä: Kiinteää kaasunmittausjärjestelmää, joka jatkuvasti valvoo hiilivetykaasujen esiintymistä. Jos tällainen järjestelmä on asennettu, tulee laatia ohjeet laitteiston säännöllisestä testaamisesta ja kalibroinnista. Lisäksi täytyy antaa ohjeet hätätilanteiden varalle, erityisesti tilan evakuointia ja lastipumppujen pysäytystä varten. Kiinteää näytteenottojärjestelyä, joka mahdollistaa pumppuhuoneen happipitoisuuden mittaamisen kannettavalla happimittarilla kannelta käsin. Järjestelmän pitäisi varmistaa tehokas näytteenotto pumppuhuoneen kaukaisimmista osista. Lastipumppujen lämpötilanmittausjärjestelmää, jossa pumpun, laakerien ja laipiotiivisteiden lämpötilat voidaan lukea pumppuhuoneen ulkopuolelta. Lisäksi tulee laatia ohjeet hälytysten varalle. Pumppuhuoneen pilssihälytystä, jonka voi nähdä ja kuulla lastivalvomoon, konehuoneeseen ja komentosillalle. Kiinnitetään erityistä huomiota palontorjuntakalustoon lastipumppujen läheisyydessä. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

20 Pumppuhuoneeseen on sijoitettava toimintavalmiit ja helposti saatavat paineilmalaitteet hätätilanteessa poistumista varten. YMPÄRISTÖN SAASTUMINEN Vuoto Ylivuotanut lasti on vaarallista. Se voi kasaantua ja syttyviä seoksia saattaa muodostua nopeasti. Myös myrkyllisiä kaasuja saattaa vapautua suuriakin määriä. Seurauksena voi olla meren ja ilman saastuminen. Letkut ja liitokset Vialliset letkut voivat aiheuttaa vuotoja. Vialliset ja väärin suoritetut liitännät ovat myös vaarallisia. Äkillinen letkuihin kohdistuva paine voi vioittaa letkut ja liitokset. Huolimaton varastointi voi vioittaa laitteet. Lastinkäsittelylaitteet tulee tarkistaa aina ennen käyttöä mahdollisten vikojen havaitsemiseksi. Puutteista on ilmoitettava päällystölle, ja vuodoista, myös mitättömän tuntuisista, toimintaa valvovalle perämiehelle. Saastuminen Saastuminen ei vaaranna välittömästi aluksen miehistön terveyttä tai aluksen turvallisuutta Se on kuitenkin erittäin vakava uhka jokaisen elämän ja toimeentulon kannalta. Pienilläkin määrillä mereen, erityisesti rannikkovesiin, päässyttä kemikaalia voi olla tuhoisa vaikutus alueen eläimistöön ja kasvustoon. Saastumisen estämiseksi: Viallisia letkuja ei saa käyttää. Letkujen liiallista taivuttamista on vältettävä. Letkut pitäisi asettaa sopivien kannattimien varaan. Metalliset lastausvarret pitää tarkastaa säännöllisesti, jotta varmistutaan, ettei niveliin kohdistu liiallista jännitystä ja että liitokset ovat tiiviit. Letkujen ei saa koskaan antaa hankautua. Säiliöalusten kiinnitysköysien suhteen pitää olla erittäin huolellinen, jotta vältetään letkujen ja liitosten jännitykset ja murtumat. Jos lastiliitos vuotaa, ilmoita välittömästi vahdissa olevalle perämiehelle, jotta hän voi käynnistää korjaustoimenpiteet älä yritä itse keskeyttää lastitoimintoja älä yritä sulkea mitään venttiiliä lastaussysteemissä äläkä pane toimintaan sulkulaitteita. Lastauksen ja purkauksen aikana kaikkien valumisaukkojen täytyy olla oikein suljetut säännöllistä valvontaa on suoritettava vuotojen havaitsemiseksi. TURVALLISUUS KEMIKAALI- SÄILIÖALUKSELLA Kemikaalisäiliöalukset ovat monimutkaisempia kuin tavalliset säiliöalukset. Niissä on tavallisesti enemmän tankkeja, venttiilejä, pumppuja, sokealaippoja ja putkistoja. Ne voivat kuljettaa yhtä aikaa useita eri lastilaatuja, jotka voivat olla irtolastia, nestemäisiä kemikaaleja, liuotteita, voiteluöljyjä, kasvis- ja eläinöljyjä, jalostamotuotteita ja muita vastaavia nesteitä. Sinun ei tarvitse tehdä lasteja koskevia varsinaisia päätöksiä. Perämiehet kertovat lasteista, joita joudut käsittelemään tai kuljettamaan. Joka lastin yhteydessä ilmoitetaan varotoimenpiteet, joihin lastia käsiteltäessä on ryhdyttävä. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

21 Kemikaalisäiliöalukset kuljettavat monenlaisia lasteja, joiden aiheuttamat vaaratekijät poikkeavat huomattavasti lastin laadun mukaan. Tässä oppaassa on kerrottu muutamista erityyppisiin lasteihin liittyvistä vaaroista. Jos haluat tietää lasteista enemmän, tutustu lastitiedotteeseen. Lisäksi aluksella on aina oltava käytettävissä Tanker safety guide (chemicals). Teoksen julkaisija on The International Chamber of Shipping, ja se sisältää tietoja useimmista kemikaaleista, joita laivallasi kuljetetaan. Kysy päällystöltä, missä julkaisua pidetään laivalla, ja tutustu lasteihin, joita kuljetat ja käsittelet. Tanker safety guide (chemicals) osat II, III ja IV sisältävät seuraavat kohdat: olomuoto haju pääasialliset vaaratekijät hätätoimenpiteet onnettomuustapauksissa palo- ja räjähdystiedot kemialliset tiedot reaktiivisuustietoja terveystiedot nesteen vaikutus kehon eri osiin kaasun vaikutus kehon eri osiin fysikaaliset tiedot. SYÖVYTTÄVÄT LASTIT Syövyttävillä nesteillä on kolme erityisominaisuutta: ne vaurioittavat kehon kudoksia, joten seuraukset voivat olla vakavia ja pysyviä ne voivat syövyttää lastitankkien rakennemateriaaleja, putkistoja, pumppuja jne. ja vaarantavat siten lastien turvallisen käsittelyn ne voivat syttyä tai kaasuuntua joutuessaan kosketuksiin esim. metallien tai kuituisten aineiden kanssa. Metalli + syövyttävä neste = vetykaasu kuituinen materiaali + syövyttävä neste = tulipalo Varotoimenpiteet syövyttäviä lasteja käsiteltäessä: Tankkien rakenteiden ja lastilaitteistojen materiaalien on kestettävä syövyttävää lastia. Syttyviä lasteja käsiteltäessä on käytettävä oikeaa suojavaatetusta päällystön ohjeiden mukaan. Kaikki kehonosat, erityisesti silmät, on suojattava. Tankkiluukkua, lastitilaa, venttiiliä, putkistoa tai sokeaa avattaessa täytyy olla erittäin varovainen. Jos späilet, että syövyttävää ainetta saattaa esiintyä ja roiskua, on pukeuduttava suojavaatetukseen. Kangasrievuilla ei saa kuivata syövyttäviä nesteitä, sillä syövyttävät nesteet ja rievut voivat aiheuttaa tulipalon. Jos päälle roiskuu syövyttävää nestettä, on riisuuduttava ja peseydyttävä juoksevalla vedellä. Kannella on hätäsuihkut tätä varten. Ilmoita päällystölle kaikista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista! MYRKYLLISET LASTIT Tulipalo on yleisin vaaratilanne säiliöaluksilla. Kemikaalisäiliöaluksilla vaarana on myös lastin myrkyllisyys. Myrkyllisten aineiden vaikutus riippuu mm. elimistöön päässeen aineen määrästä ja sen myrkyllisistä ominaisuuksista. Ne kulkeutuvat elimistöön pääasiallisesti hengitysilmasta keuhkojen kautta. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

22 Hengitettynä myrkylliset lastit voivat heikentää hajuaistia aiheuttaa huimausta heikentää harkintakykyä aiheuttaa päänsärkyä ärsyttää silmiä aiheuttaa horjumista ja sekavuutta (päihtymisen kaltaista) aiheuttaa tajuttomuutta aiheuttaa hengityksen pysähtymisen aiheuttaa kuoleman. Seurauksena voi olla myös aivovaurio hermostovaurio maksan ja muiden elintärkeiden ruumiinosien vaurioituminen kuolema. Kun myrkyllisiä aineita lastataan tankkiin, kaasut poistetaan hyväksytyn järjestelmän kautta. Huomattavan suuren myrkyllisyysvaaran tai epämiellyttävän hajun vuoksi tulee käyttää suljettua lastausmenetelmää. Siinä kaasut palautetaan maihin kaasulinjaan kytketyllä kaasunpaluulinjalla (vapour return line). Avatessasi tankkeja esim. näytteenottoa tai muita tarkoituksia varten, jolloin myrkyllisiä kaasuja pääsee ulkoilmaan, odota ohjeita toimintaa johtavalta perämieheltä pukeudu täysin suojaavaan vaatetukseen ja hengityslaitteeseen päästä paine tankista hyvin varovaisesti sulje tankkiluukku niin pian kuin mahdollista. Irrottaessasi letkuja, joita on käytetty myrkyllisten lastien käsittelyssä, odota ohjeita päällystöltä pukeudu suojavaatetukseen ja hengityslaitteeseen varmista, että letku on tyhjennetty oikein, ennen kuin avaat kiinnityksen. Ennen kuin irrotat letkun, avaa näytehana varmistuaksesi, että linjassa ei ole painetta. Jos myrkyllistä lastia pääsee vuotamaan, pysy poissa vuotoalueelta suorita hälytys pyydä ohjeita lastinkäsittelyä johtavalta esimieheltä. Kuvateksti: Esimerkki suojavarustuksesta myrkyllisiä lasteja käsiteltäessä. Jotkin myrkylliset lastit voivat vaurioittaa ja läpäistä ihon. Seurauksena voi olla ihon ärsytystä ihottumaa ihosyöpää verenmyrkytystä vaurioita elintärkeisiin elimiin kuolema. Käsitellessäsi myrkyllisiä lasteja vältä kaikkea ihokosketusta lastin kanssa pukeudu päällystön osoittamaan suojavaatetukseen noudata huolellisesti päällystön ohjeita. Jos joudut kosketuksiin tällaisen lastin kanssa, riisu saastuneet vaatteet pese saastunut ihoalue runsaalla vedellä ilmoita aina päällystölle päällystö järjestää ensiavun. Myrkylliset aineet voivat vaikuttaa myös ruoansulatuselimistön kautta. Kun käsittelet näitä lasteja, älä vie käsiä suuhun tai kasvoille älä koskaan anna vaatteittesi joutua kosketukseen suusi kanssa Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

23 peseydy huolellisesti ennen työstä poistumista ja ennen ruokailua. Kun myrkyllisiä lasteja lastataan tai puretaan pumppuhuoneen putkistojen läpi, pumppuhuoneen tuuletus on käynnistettävä vähintään 15 minuuttia ennen toiminnan alkua pumppuhuoneen tuuletuksen on oltava toiminnassa koko lastinkäsittelyn ajan tällaiset lastit eivät saa kerääntyä pumppuhuoneen pilsseihin pumppuhuoneen ilmatilaa tulee tarkkailla jatkuvasti lastitoiminta on pysäytettävä välittömästi, jos vuotoja ilmenee pumppuja tulisi tarkkailla (mikäli mahdollista) pumppuhuoneen ulkopuolelta pumppuhuoneeseen ei koskaan saa mennä yksin, ellei se ole tarpeellista pumppuhuoneeseen mentäessä on noudatettava suojavaatetuksesta ja hengityslaitteesta annettuja ohjeita. REAGOIVAT LASTIT Tietyt lastit saattavat olla reaktiivisia. Ne voivat olla itsereagoivia reagoida ilman kanssa reagoida muiden lastien kanssa reagoida veden kanssa. Lastin reagointi voi aikaansaada lämpöä vapauttaa kaasuja aiheuttaa paineennousua tankissa vaikuttaa lastin laatuun aiheuttaa lisääntyvää palo- ja räjähdysvaaraa vaarantaa terveyttä jähmettyä (polymerisoituminen). Lastit eivät koskaan saa päästä kosketuksiin toistensa kanssa lastauksen, matkan tai purkauksen aikana, jotta vältettäisiin kahden tai useamman lastin välinen vaarallinen kemiallinen reagointi vältyttäisiin lastin pilaantumiselta. Reagointimahdollisuus voidaan poistaa seuraavilla tavoilla: Lisätään lastiin inhibiittoria, jotta se pysyy stabiilina ja turvallisena. Inhibiittoriksi kutsutaan ainetta, joka lastiin lisättäessä hidastaa tai pysäyttää kemiallisen muutoksen, esim. polymerisaation, hapettumisen tai syövyttämisen. Käytetään inertkaasua ullagetilassa lastitankkien yläosassa. Inertkaasu estää lastin joutumisen kosketuksiin ilman kanssa. Vältetään tiettyjen metallien ja muiden aineiden käyttöä lastijärjestelmässä, jossa lasti saattaa reagoida näiden kanssa. Sijoitetaan toistensa kanssa mahdollisesti reagoivat lastit, tiloihin, jotka on eristetty kofferdammilla, pumppuhuoneella tai muulla tyhjällä tilalla, tai sijoitetaan väliin lasti, joka ei reagoi kummankaan kanssa. Kuljetetaan veden kanssa reagoivat lastit tiloissa, jotka ovat kaksoislaidoituksen suojassa (double-skin). Sokeoidaan veden kanssa reagoivien lastien tankkeihin johtavat lämmitysslingat. Käytetään öljyä lämmitysväliaineena vedellä reagoivien lastien lämmitykseen. KASVIS- JA ELÄINÖLJYT Jotkin lasteista ovat kasvis- tai eläinkunnasta valmistettuja öljyä tai rasvoja. Ne ovat yleensä turvallisia, mutta ne voivat hapettua. Ne käyttävät ilman happea, jolloin happipitoisuus tankissa voi laskea vaarallisen alhaiseksi. Ennen menoa tankkiin tai tilaan, jossa on ollut kasvis- tai eläinöljyjen jäänteitä, tulee saada lupa valvovalta esimieheltä tilan happipitoisuus tulee mitata ja varmistaa tilan turvallisuus. Turvallisuus säiliöaluksilla Työturvallisuuskeskus / Fortum Shipping

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti Sivu: 1 (6) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Valmistaja Osoite Falkener Landstrasse 9 99830 Treffurt Saksa Puhelin +49 (0)36923 5290 Faksi +49 (0)36923 52913 Sähköposti

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PLANATOL 315 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SNatriumsulfaatti

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 28.12.2002 Edellinen päiväys: 4.8.2000 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS-viite: nv16 Versio: 01 Tarkastuspäivä: 241106 Hyväksyntäpäivä: TAMMIKUU 2011 Linemark (UK) Limited Units 1-2 Riverside Business Park Holme Lane Rawtenstall Lancs, BB4 6JB

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 950049; 950098; 950153; 1005077; 950048; 950054;

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden Sähköposti safety_data_sheet@scania.com

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala 22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Loctite 55 Sivu 1 / 5 SDB-nro : 168432 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 15.06.2011 Painatuspäivä: 03.08.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AGUM O Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

: DuPont SUVA 134a refrigerant

: DuPont SUVA 134a refrigerant Käyttöturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa käytettyjä standardeja ja säädösvaatimuksia. Se ei välttämättä vastaa muiden maiden asettamia säädösvaatimuksia. 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Puhdistusaine Tuotenumero 211801

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 12.1.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.134 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus(90) 4711klo 8.00-22.00 suora (90)414 392 Yleinen hätänumero 112.

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus(90) 4711klo 8.00-22.00 suora (90)414 392 Yleinen hätänumero 112. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982 Tarkistus 04.12.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 301023 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT VESIEN SIIRTÄMISEN SYYT Vesien siirtoa tehdään kahdesta syystä: 1. Rautafosfatointialtaasta ja huuhtelu 1:stä haihtuu runsaasti vettä koska nesteet ovat kuumia ja niitä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

NYKYAIKAISEN KAASUNVALVONNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT KAASUNVALVONNAN ASIANTUNTIJA

NYKYAIKAISEN KAASUNVALVONNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT KAASUNVALVONNAN ASIANTUNTIJA NYKYAIKAISEN KAASUNVALVONNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT KAASUNVALVONNAN ASIANTUNTIJA Sensorex Oy, Maskuntie 2, NAANTALI Perustettu v. 1978 Kaasunvalvonnan ammattilainen Kaasunilmaisimet (kiinteät/kannettavat)

Lisätiedot

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: EQUIPMENT SANITIZER TUOTEKOODIT: VES25 KEMIALLINEN TUOTENIMI: SEKOITUS KVATERNAARISIA

Lisätiedot

Kaasupullojen käsittely.

Kaasupullojen käsittely. Kaasupullojen käsittely. 2 Turvallinen käsittely Turvallinen käsittely. Kiitos, että valitsit AGAn! Autamme sinua turvallisessa kaasunkäsittelyssä, olitpa sitten aloittelija tai jo kokenut käyttäjä. Tärkein

Lisätiedot