Lämpötila: 0 50 ºC. EN : 2001 (Häiriöpäästö) EN : 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle"

Transkriptio

1 V1.1.3 ( ) 1 (22) Tämä ohje on tarkoitettu säätimille, joiden ohjelmistoversio on tai uudempi. Huonesäädin on monipuolinen huonekohtaiseen lämpötila- ja ilmamääräsäätöön tarkoitettu säädin, joka voidaan liittää RS-485- liitännän kautta mihin tahansa Modbus RTU -protokollaa käyttävään järjestelmään. Väylä on galvaanisesti erotettu säätimen muusta elektroniikasta. Säätimessä on näyttö ja painikkeet, joiden avulla säädin voidaan ottaa käyttöön ja joiden avulla käyttäjä voi muuttaa omia asetuksiaan, esim. lämpötilan asetusarvoa. Säätimellä voidaan ohjata 0 10 V -toimilaitteita ja termomoottoreita sekä päälle/pois-ohjattavia peltimoottoreita (lähtö B1) ja valaistusta (lähtö B2). Lähtö Y1 on varattu ilmamääräsäätöön (IMS). Säätimen Y2-lähdöllä ohjataan puhaltimen nopeutta: 1. EC-moottori: suoraan V -signaalilla 2. 3-nopeuspuhallin: FCRY 3 -relemoduulin avulla Vaihtoehtoisesti Y1- ja Y2 -lähdöt voidaan ottaa V -venttiilitoimilaitteiden ohjauskäyttöön. Säätimessä on päivä- ja yötilat. Toimintatiloja voidaan ohjata ulkoisella korttikytkimellä, läsnäoloanturilla, Modbus-väylän kautta tai valikosta. Yötilasta voidaan siirtyä tilapäiseen päivätilaan painamalla Läsnäolo -painiketta. Tarpeenmukainen, energiaa säästävä ilmanvaihto voidaan toteuttaa erillisen, U1-tuloon kytkettävän hiilidioksidimittauksen avulla. TEKNISET TIEDOT Syöttö 24 Vac/dc (20 28 V), < 1 VA HUOM: Käytettäessä tasajännitesyöttöä 24 Vac -lähdöt eivät ole käytössä. Asetusarvo Päivätila: C, ±3 C, tehdasasetus 21 C Yötila: jäätymisen esto 8 50 C, tehdasasetus 17 C Tarkkuus (mittausvirhe) ±0,5 C Kuollut alue (Dz) Päivätila: 0,2 3 C, tehdasasetus 0,2 C Yötila: 0 10 C, tehdasasetus 6 C Suhdealue (Xp) 1 32 C, tehdasasetus 1 C Integrointiaika (Tn) Tulot s, tehdasasetus 300 s Sisäänrakennettu lämpötila-anturi 1 x ulk. NTC10 tai potentiaalivapaa kosketintulo (ikkuna-, ovi- tai kondenssikytkin) 1 x DI, potentiaalivapaa kosketintulo (päivä-/yötilan ohjaus) 1 x V (CO 2 -mittaus, ulkoinen V asetusarvo tai V lämpötilalähetin) Lähdöt 2 x 0 10 Vdc (IMS tai puhaltimen ohjaus) 2 x 24 Vac triac-lähtö, < 1 A/lähtö (termiset toimilaitteet) 2 x 24 Vac triac-lähtö, < 0,5 A/lähtö (on/off tuloilman tehostus ja valojen ohjaus) Kommunikointi RS-485 Modbus RTU, 9600/19200/38400/56000 bps, 8 databittiä, pariteetti none/odd/even, 1 stop-bitti (enintään 247 laitetta segmentissä) Näyttö LCD-näyttö Painikkeet 4 kosketusherkkää painiketta Liittimet 1.5 mm 2 Käyttöolosuhteet Kosteus: 0 85 % rh ei tiivistyvä Lämpötila: 0 50 ºC Standardit 2004/108/EY(EMC) EN : 2001 (Häiriöpäästö) EN : 2001 (Immuniteetti) Asennus Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle Kotelointi IP20, ABS-muovi Mitat (l x k x s) 87 x 86 x 32 mm HUOM: Säädin on saatavana myös erilaisilla näppäinvaihtoehdoilla.

2 2 (22) KYTKENTÄ Laitteen kytkentä ja käyttöönotto on tarkoitettu vain ammattilaisille. Laite kytketään aina jännitteettömänä. HUOM: Syöttöjännitteen potentiaalin pitää olla sama sekä säätimessä että siihen kytkettävissä 24 Vac -toimilaitteissa. TOIMINTA SÄHKÖKATKOSSA Triac-lähtöjä voidaan kuormittaa enintään 1 A virralla. Esimerkiksi A4004-termomoottoreita voidaan kytkeä yhteen lähtöön enintään neljä. Tällöin laitteiden yhteenlaskettu virrankulutus ei ole yli 1 A. Triac-lähdöt on suojattu sulakkeilla, jotka voidaan vaihtaa vain tehtaalla. HUOM: Käyttämättömiä tuloja ja lähtöjä voidaan käyttää myös erillisten mittaus- ja ohjaustietojen siirtämiseen väylän kautta. Säätimen asetukset säilyvät sähkökatkossa. Väylän kautta tehdyt pakko-ohjaukset nollautuvat sähkökatkon aikana. Nollautuvat ohjaukset on mekitty Modbus-rekisterilistaukseen sivulta 20 alkaen. KÄYTTÄJÄTILA A. Merkkivalo o punainen = lämmitys o vihreä = jäähdytys B. Näyttö o lämpötila tai asetusarvo o puhaltimen nopeus C. Asetusarvon muutospainikkeet Asetusarvon muutosnopeus kasvaa kun painiketta painetaan nopeasti useita kertoja peräkkäin. D. Puhaltimen nopeuden ohjauspainike o 0 = SEIS o 1 = Nopeus 1 o 2 = Nopeus 2 o 3 = Nopeus 3 o A = AUTO E. Läsnäolo -painike

3 3 (22) KÄYTTÖÖNOTTO HUOM: Laitteen käyttöönoton yhteydessä kaikki asetukset ja muuttujat on käytävä läpi. Näin varmistetaan laitteen oikea toiminta valitussa sovelluksessa. A. Ulkoisen anturin / DI-tulon liitin B. Väylän terminointi (120 Ω) o kiinni = terminointi o auki = ei terminointia C. Käyttöönottotilan valitsin o kiinni = käyttöönottotila o auki = käyttäjätila (tehdasasetus) D. Liitin HLS 44-SER -käyttöönottotyökalulle E. Merkkivalot o vihreä PWR = jännite ok o keltainen TX = lähetys säätimeltä o keltainen RX = väylällä liikennettä Jokaiselle säätimelle on annettava oma yksilöllinen väyläosoitteensa ( ). Kaikkia samassa segmentissä olevia säätimiä voidaan ohjata osoitteeseen nolla lähetettävällä yleiskäskyllä (broadcast), jota voidaan käyttää esim. käyttöönottotestauksessa tai päivä-/yötilan yleisohjaukseen. Säätimen asetukset voidaan syöttää säätimen painikkeilla valikon kautta tai käyttämällä HLS 44-SER -työkalua. Käyttöönottotyökalulle etukäteen tehdyt asetukset voidaan syöttää käyttöönotettavalle säätimelle tai säätimessä jo olevat asetukset voidaan kopioida työkaluun ja siirtää edelleen uuteen säätimeen. Asetusten syöttö valikon kautta: 1. Poista kansi. 2. Aseta käyttöönottotilavalitsin (= kiinni). 3. Tee prosessin edellyttämät asetukset valikossa. 4. Poista käyttöönottotilavalitsin (= auki). Laite palaa käyttäjätilaan. Asetusten syöttö HLS 44-SER -käyttöönottotyökalulla: katso erillinen ohje. HLS 44-SER Työkalussa on neljä esiohjelmoitua muokattavaa sovellusta, yksi kiinteästi ohjelmoitu sovellus (= tehdasasetukset) ja viisi tallennuspaikkaa omille sovelluksille. Sovellukset toimivat HLS 44 ja -säätimissä ja sovellus neljä vain -säätimessä. Esiohjelmoidut sovellukset ovat: 1. Lämmitys patterilla ja jäähdytys jäähdytyspalkilla 2. Lämmitys ja jäähdytys puhallinkonvektorilla 3. Lämmitys patterilla, jäähdytys IMS sekä jäähdytyspalkilla, tarpeenmukainen ilmanvaihto (CO 2 ) 4. Lämmitys patterilla, jäähdytys jäähdytyspalkilla, on/off-tehostuspelti ja valojen ohjaus

4 4 (22) VALIKKO Valikko aktivoidaan asettamalla käyttöönottotilan valitsin kiinni. Valikossa edetään - ja -painikkeilla. Asetuksia muutetaan tai -painikkeilla. Asetus hyväksytään ja tallennetaan painamalla - painiketta. Alla olevassa valikkorakenteessa näkyvät tehdasasetukset.

5 5 (22) SÄÄTÖTAVAT Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys Kuvaus valitse Cramp Jäähdytysportaiden lkm 1St FAN Puhaltimen käyttö 3 Lämmitys ja kaksiportainen jäähdytys Kuvaus valitse Cramp Jäähdytysportaiden lkm 2St CSEq Jäähdytysportaiden järjestys Valve FAN Puhaltimen käyttö 3 Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys, venttiilin avaus ensin, sitten puhaltimen nopeuden nosto Kuvaus valitse Cramp Jäähdytysportaiden lkm 1St Fan= Puhallinporras yhtaikaisesti venttiiliportaan kanssa OFF FAN Puhaltimen käyttö 3 FANLO Puhallinlähdön alueen esim. alaraja *) 20% IMS lämmitys ja jäähdytys Kuvaus valitse HVAV IMS lämmityksellä on Hramp Lämmitysportaiden lukumäärä HUOM: Lämmitysportaiden järjestys kaksiportaisena on 2St aina: 1. Venttiili 2. IMS Cramp Jäähdytysportaiden lkm 2St CSEq Jäähdytysportaiden järjestys Valve Vmin% esim. IMS-lähdön minimiarvo *) 20% FAN Puhaltimen käyttö OFF

6 6 (22) PROFIILI 1: LÄMMITYS PATTERILLA JA JÄÄHDYTYS PALKILLA Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Termomoottori x x Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta MJAM 22 Venttiilin jumiutumisen esto OFF ON OFF Venttiileillä, oltuaan pitkään samassa asennossa, voi olla taipumusta jumiutua. Tällöin voidaan ottaa käyttöön jumiutumisen estotoiminto. MJAM-parametrin ollessa ON -tilassa, venttiilejä ajetaan kiinni ja auki viideksi minuutin ajaksi kerran päivässä.

7 7 (22) PROFIILI 2: LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS PUHALLINKONVEKTORILLA Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Termomoottori x x FCRY 3 -rele tai ECpuhallin x EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta CSEq 18 Jäähdytysportaiden järjestys Valve Valve VAV Valve = venttiili ensin, VAV = ilmamääräsäätö (IMS) ensin Fan= 19 Puhallinporras yhtaikaisesti venttiiliportaan kanssa On Off On On = venttiili- ja puhallinporras toimivat yhtä aikaa, Off = ensin venttiili- sitten puhallinporras Fmax% Puhallinlähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Melun välttämiseksi puhallinlähdölle voidaan asettaa yläraja (EC-puhallin) FANHi Puhallinlähdön alueen yläraja EC-puhaltimen skaalatun ohjausviestin loppupiste (0 10 V) FANLO Puhallinlähdön alueen alaraja EC-puhaltimen skaalatun ohjausviestin alkupiste (0 10 V) FAn 23 Puhaltimen tyyppi 3coil 3coil EC 3coil = 3-nopeuspuhallin, EC = EC-puhallin FAN Puhaltimen käyttö OFF OFF 3 OFF=OFF, 1= jäähdytys, 2= lämmitys, 3= sekä jäähdytys että lämmitys FANLI 24 Puhaltimen 3-nopeuden esto OFF OFF ON Kun FANLI=ON, on puhaltimen automaattinen toiminta 3-nopeudella estetty (esim. melun takia). Käyttäjä voi kuitenkin käsiohjauksella ohjata myös 3- nopeuden päälle. Kun FANLI=OFF on puhaltimen 3-nopeus sallittu myös automaattikäytössä. Puhaltimen ohjaus Puhallin voi olla kolminopeusohjattu tai 0 10 V -ohjattu (EC-moottori). Käsiohjauksella EC-moottori toimii siten että kytkimen asento on 0 = 0 %, 1 = 33 %, 2 = 66 % ja 3 = 100 % skaalatusta alueesta. Säätimen Y2-lähtöön liitetyn FCRY 3 -relemoduulin avulla voidaan ohjata puhallinkonvektorin 3-nopeuspuhaltimen nopeutta. Esimerkiksi kun FAN-parametri on 2 ja Fan=-parametri on ON, puhallin toimii seuraavasti: o Lämpötila saavuttaa asetusarvon (DZ:n alarajan), venttiili sulkeutuu ja 5 minuutin kuluttua puhallin pysähtyy o Lämpötila alittaa DZ:n alarajan, venttiili alkaa avautua ja puhallin ohjataan nopeudelle 1 (Y2 = 3 V) o Lämpötila alenee edelleen, venttiili avautuu yli 70 %. Puhallin ohjataan nopeudelle 2 (Y2 = 6 V) o Lämpötila alenee edelleen, venttiili avautuu yli 90 %. Puhallin ohjataan nopeudelle 3 (Y2 = 10 V) Jäähdytystilanteessa, kun FAN-parametri on 1, säädin toimii vastaavasti jäähdytystarpeen (lämpötilan nousun) mukaan. Katso sivu 5, Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys Venttiilin avaus ensin, sitten puhaltimen nopeuden nosto Kun Fan=-parametri on ON', Y2-lähtöön kytketty EC-puhallin toimii samanaikaisesti lämmitys- ja/tai jäähdytysventtiilin rinnalla. Puhallin käynnistyy venttiilin alkaessa avautua ja venttiilin ollessa täysin auki myös puhallin toimii täydellä teholla. Ala- ja ylärajojen välillä puhaltimen kierrosnopeutta säädetään lineaarisesti. Venttiilin sulkeuduttua puhallin toimii vielä 5 minuutin ajan FANLO-parametrin mukaisella nopeudella. Katso sivu 5, Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys Kun Fan=-parametri on OFF, 3- nopeuspuhallin toimii aluksi nopeudella 1 ja venttiili ohjataan täysin auki. Sen jälkeen puhallin ohjataan tarvittaessa nopeudelle 2 (66 %) tai 3 (100 %). Katso sivu 5, Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys, venttiilin avaus ensin, sitten puhaltimen nopeuden nosto

8 8 (22) PROFIILI 3: LÄMMITYS PATTERILLA, JÄÄHDYTYS IMS JA PALKILLA, CO 2 -POHJAINEN ILMANVAIHDON SÄÄTÖ Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 HDH CO 2 -lähetin x Termomoottori x x (Läsnäolotunnistin) (x) IMS x Jos käytät CO 2 -mittausta tai läsnäolotunnistimia, huomioi lisäksi seuraavat parametrit: Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta CSEq 18 Jäähdytysportaiden järjestys Valve Valve VAV Valve = venttiili ensin, VAV = ilmamääräsäätö (IMS) ensin MJAM 22 Venttiilin jumiutumisen esto OFF ON OFF Venttiileillä, oltuaan pitkään samassa asennossa, voi olla taipumusta jumiutua. Tällöin voidaan ottaa käyttöön jumiutumisen estotoiminto. MJAM-parametrin ollessa ON tilassa, venttiilejä ajetaan kiinni ja auki viideksi minuutin ajaksi kerran päivässä. Vmin% IMS-lähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Alaraja ulkoilman määrälle Tuloilman määrälle voidaan asettaa alaraja ja näin tilaan voidaan varmistaa riittävä ilmanvaihto, esim. kosteuden poistamiseksi, myös silloin kun tilassa ei oleskella. U1mod U1-tulon toiminta =ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V -lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) CO2LO CO 2 -säädön suhdealueen alaraja CO 2 -suhdealueen alaraja CO2HI CO 2 -säädön suhdealueen yläraja CO 2 -suhdealueen yläraja F Air Ulkoilman käyttö =CO 2 / T, 1=DAY/T, 2=CO 2 3=DAY DI1bst IMS:n minimilähtö kun läsnäolo päällä 0 % 0 % 100 % Ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa Ulkoilman käytön tehostus hiilidioksidipitoisuuden mukaan Säätimellä voidaan toteuttaa CO 2 -pitoisuuden (ja lämpötilan) ohjaama tarpeenmukainen ilmanvaihto kytkemällä U1-tuloon CO 2 -lähetin. Suhdealue, jonka puitteissa ilmanvaihtoa säädetään, asetellaan antamalla CO 2 -suhdealueen alaraja (CO2LO; oletus 700 ppm) ja yläraja (CO2HI; oletus 1250 ppm). CO 2 -pitoisuuteen perustuva ulkoilman käytön tehostaminen vaatii: F Air -parametri on 0 tai 2 U1mod-parametri on 1 (CO 2 -mittaus) CO 2 -lähetin on kytketty U1-tuloon HUOM: Kun F Air -parametri on 0, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko CO 2 -pitoisuuden tai lämpötilan perusteella. Ulkoilman käytön tehostus päivätilan ohjaamana Vaihtoehtoisesti tuloilmaa voidaan tehostaa päivätilan ohjaamana. Päivätilaan perustuva ulkoilman käytön tehostaminen vaatii: F Air -parametri on 1 tai 3 Päivätilan ohjaus: PIR, korttikytkin, Modbus-väylä tai läsnäolo -painike DI1bst-parametrilla (ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa) on nollasta poikkeava arvo (esim. 80 %) HUOM: Kun F Air -parametri on 1, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko edellä mainittujen ohjausten tai lämpötilan perusteella.

9 9 (22) PROFIILI 4: LÄMMITYS PATTERILLA, JÄÄHDYTYS PALKILLA, TEHOSTUSPELLIT (ON/OFF) JA VALOJEN OHJAUS Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 HDH CO 2 -lähetin (x) Termomoottori x x PIR, läsnäolo-/liiketunnistin x Tehostuspellit (ON/OFF) x EXT.S RYVA 16 -rele Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta F Air Ulkoilman käyttö =CO 2 / T, 1=DAY/T, 2=CO 2 3=DAY DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no DI1 d DI1 vetoviive Vetoviive, minuuttia, siirryttäessä yötilasta päivätilaan DI1 d DI1 päästöviive Päästöviive, minuuttia, siirryttäessä päivätilasta yötilaan ext t Väliaikaisen päivätilan kesto, minuuttia DI1bst IMS:n minimilähtö kun läsnäolo päällä 0% 0% 100% Ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa U1mod U1-tulon toiminta =ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V -lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) CO2 LO CO 2 -säädön suhdealueen alaraja CO2 HI CO 2 -säädön suhdealueen yläraja x Ulkoilman käytön tehostus hiilidioksidipitoisuuden mukaan Säätimellä voidaan toteuttaa ON/OFF-tyyppinen CO 2 -pitoisuuden (ja lämpötilan) ohjaama tarpeenmukainen ilmanvaihto kytkemällä U1-tuloon CO 2 -lähetin. Suhdealue, jonka puitteissa ilmanvaihtoa säädetään, asetellaan antamalla CO 2 -suhdealueen alaraja (CO2LO; oletus 700 ppm) ja yläraja (CO2HI; oletus 1250 ppm). Tehostuspeltejä ohjataan CO 2 -pitoisuuden mukaan seuraavasti: Kun CO 2 -pitoisuus ylittää CO2HI-arvon, tehostuspellit aukeavat. Kun CO 2 -pitoisuus alittaa CO2LO-arvon, tehostuspellit sulkeutuvat. CO 2 -pitoisuuteen perustuva ulkoilman käytön tehostaminen vaatii: F Air -parametri on 0 tai 2 U1mod-parametri on 1 (CO 2 -mittaus) CO 2 -lähetin on kytketty U1-tuloon HUOM: Kun F Air -parametri on 0, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko CO 2 -pitoisuuden tai lämpötilan perusteella. Valaistuksen ohjaus ja ulkoilman käytön tehostus päivätilan ohjaamana Vaihtoehtoisesti tuloilman tehostusta ja valaistusta voidaan ohjata päivätilan mukaan. Päivätilaan perustuva ohjaus vaatii: F Air -parametri on 1 tai 3 Päivätilan ohjaus: PIR, korttikytkin, Modbus-väylä tai läsnäolo -painike DI1bst-parametrilla (ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa) on nollasta poikkeava arvo (esim. 80 %) Valaistus on kytketty B2-lähtöön kytkettyyn RYVA 16 -releeseen HUOM: Kun F Air -parametri on 1, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko edellä mainittujen ohjausten tai lämpötilan perusteella.

10 10 (22) TERMOSTAATTITOIMINTO Toimilaitteita voidaan ohjata termostaattityyppisesti käyttämällä termostaattitoimintoa. Termostaattitoiminta voidaan valita joko jäähdytys- tai lämmityspuolelle tai molemmille. Käytettäessä termostaattitoimintoa lämmityspuolella, lämmitysventtiili avautuu täysin auki lämpötilan alittaessa kuolleelle alueelle (Dz) asetellun alarajan. Lämmitysventtiili sulkeutuu lämpötilan ylittäessä asetusarvon (SP). Käytettäessä termostaattitoimintoa jäähdytyspuolella, jäähdytysventtiili avautuu täysin auki lämpötilan ylittäessä kuolleelle alueelle (Dz) asetellun ylärajan. Jäähdytysventtiili sulkeutuu lämpötilan alittaessa asetusarvon (SP). Yötilassa säädin toimii valitun toiminnan mukaisesti, joko termostaattina tai jäätymisvaaratermostaattina. Termostaattitoiminto vaikuttaa lähtöihin A1 ja A2. ON/OFF-toimilaitteen toiminta: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Termomoottori x x IMS FAN (x) (x) EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen NTC10-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) SPcnt Asetusarvoalueen keskipiste 21,0 18,0 26,0 Käyttäjän asetusarvoalueen keskipiste ±SP C Asetusarvoalueen rajat ±3,0 ±0 ±16 Rajat, joiden sisällä käyttäjä voi muuttaa asetusarvoa DZ C Kuollut alue 0,2 0,0 3,0 Käytetään termostaattisäädössä hystereesinä nl Op 20 Toiminta yötilassa DZ DZ FG DZ = kuollut alue, FG = jäätymisvaaratermostaatti FAN Puhaltimen käyttö OFF OFF 3 OFF=OFF, 1= jäähdytys, 2= lämmitys, 3= sekä jäähdytys että lämmitys Fmin% Puhallinlähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Fmax% Puhallinlähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Vmin% IMS-lähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Vmax% IMS-lähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 ThrmC 29 Jäähdytyksen termostaattitoiminta OFF OFF On OFF = P/PI säädin, On = termostaattitoiminta ThrmH 30 Lämmityksen termostaattitoiminta OFF OFF On OFF = P/PI säädin, On = termostaattitoiminta

11 11 (22) SÄHKÖLÄMMITTIMEN OHJAUS Säätimellä voidaan ohjata sähkölämmitintä käyttämällä A2-lähdön ja sähkölämmittimen välissä puolijohderelettä PR 50/440. Puolijohderele pitää varustaa PRMK-apukortilla. TÄRKEÄÄ: Säätimessä ei ole toimintoa, joka suojaisi sähkölämmitintä ylikuumenemiselta. Lämmittimessä itsessään täytyy olla ylikuumenemissuojaus, joka katkaisee tehonsyötön. Hälytystieto ylikuumenemisesta voidaan lukea DI-tuloon, mutta se ei katkaise tehonsyöttöä lämmittimeen. Hälytystieto sähkölämmittimen ylikuumenemisesta kytketään DI1- tai DI2-tuloon, jolloin se voidaan lukea väylän kautta. DI-tulo asetetaan tällöin ei käytössä asentoon (DI1mod = 0 tai EXT.S = OFF). Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Hälytys ylikuumenemisesta (x) (x) Termomoottori x 24 Vac -ohjattu puolijohderele x EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) DI2dir 28 DI2:n toiminta (nc/no) = nc, 1 = no DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no

12 12 (22) DI1-DIGITAALITULON KÄYTTÖ JA TOIMINTA DI1-tuloa voidaan käyttää säätimen ohjaamiseen päivä-/yötilaan kotona/poissa-kytkimen, kortinlukijan tai liiketunnistimen avulla. Jos DI1-tuloa ei tarvita ohjaamaan huonesäädintä, sitä voidaan käyttää muiden laitteiden tilatietojen lukemiseen väylän kautta. DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no DI1 d DI1 vetoviive Vetoviive, minuuttia, siirryttäessä yötilasta päivätilaan DI1 d DI1 päästöviive Päästöviive, minuuttia, siirryttäessä päivätilasta yötilaan S/DI2-TULON KÄYTTÖ JA TOIMINTA DI2-tuloa voidaan käyttää säätimen ohjaamiseen ovi-/ikkunakoskettimen tai relelähtöisen kastepistevahdin avulla. Ovi-/ikkunakoskettimen tapauksessa säädin estää jäähdytyksen ja lämmityksen ikkunan tai oven ollessa auki. Näin estetään ylimääräinen lämmitys- tai jäähdytysenergian kulutus ja mahdollinen kosteuden tiivistyminen jäähdytyspalkkeihin. Kondenssikytkimen tapauksessa jäähdytys estetään kytkimen aktivoituessa. Jos DI2-tuloa ei tarvita ohjaamaan huonesäädintä, sitä voidaan käyttää muiden laitteiden tilatietojen lukemiseen väylän kautta. EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä OFF OFF 3 kosketintulo lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) DI2dir 28 DI2:n toiminta (nc/no) = nc, 1 = no TE ºC Lämpötilamittauksen viritys 0,0-3,0 +3,0 Tarvittaessa säätimen lämpötilamittausta voidaan virittää. HUOM: Sulje pois kaikki lämpötilamittaukseen vaikuttavat muut virhetekijät ennen tämän parametrin muuttamista. a ei voi palauttaa tehdasasetukseen.

13 13 (22) OHJAUS PÄIVÄ- JA YÖTILAAN NIGHT-parametri on OFF : Säädin on kiinteästi päivätilassa. NIGHT-parametri on On : Säädin siirtyy päivätilaan kun ensimmäinen ohjauksista ohjaa säätimen päivätilaan. Säädin siirtyy yötilaan kun viimeinen ohjauksista ohjaa säätimen yötilaan. Esimerkki: Kun säädin siirtyy päivätilaan, tapahtuu seuraavaa: 1. Ulkoilman käyttöä tehostetaan Y1-lähdön kautta (DI1bst-parametrin avulla määritetään tehostuksen suuruus, %). Ulkoilman käytön tehostamisen voi estää asettamalla DI1bst-parametrin arvoksi 0 %. 2. B1-lähtöön kytketty tehostuspelti aukeaa. 3. B2-lähtöön liitetyt valot kytketään päälle. 4. Lämpötilan asetusarvoksi asetetaan SP:nd-parametrin mukaan määräytyvä asetusarvo. 5. Päivätilan kuollut alue otetaan käyttöön ja mahdollisesta jäätymisvaara-toimitilasta siirrytään säätötilaan. EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 DI2dir 28 DI2:n toiminta (nc/no) = nc, 1 = no OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no DI1 d DI1 vetoviive Vetoviive, minuuttia, siirryttäessä yötilasta päivätilaan DI1 d DI1 päästöviive Päästöviive, minuuttia, siirryttäessä päivätilasta yötilaan ext t Väliaikaisen päivätilan kesto, minuuttia DI1bst IMS:n minimilähtö kun läsnäolo päällä 0 % 0 % 100 % Ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa SP:nd 21 Yötilasta päivätilaan siirtymisen OFF = Käyttäjän viimeksi asettama arvo OFF OFF On jälkeen käyttöön otettava asetusarvo On = Väylän asettama arvo NIGHT 14 Yö/päivätilan valinta OFF OFF On OFF = säädin on kiinteästi päivätilassa, On = säädin on yötilassa, jos sitä ei ohjata erillisellä ohjauksella päivätilaan

14 14 (22) LAAJENNETUN KUOLLEEN ALUEEN KÄYTTÖ YÖTILASSA Yötilan laajennetun kuolleen alueen avulla voidaan säästää energiaa sallimalla alempi lämpötila ja vähäisempi ilmanvaihto. Tarvittaessa yötilan kuollut alue voidaan asettaa myös päivätilan kuollutta aluetta pienemmäksi. nl OP -parametrin ollessa DZ, säädin toimii kuten päivätilassa, mutta käyttää yötilan kuollutta aluetta. Yötilan kuollut alue määritetään NDZ C-parametrilla. Päivätila: Yötila: EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) nl OP 20 Yöaikainen toiminta DZ DZ FG DZ = kuollut alue, FG = jäätymisvaaratermostaatti NDZ C Yöaikainen kuollut alue 6,0 0,0 10,0 EPÄSYMMETRINEN KUOLLUT ALUE Kuolleen alueen keskipisteen suhdetta lämpötilan asetusarvoon voidaan säätää SP_Dz-parametrin (0 100 %) avulla seuraavan kuvan mukaisesti.

15 15 (22) TOIMINTA JÄÄTYMISVAARATERMOSTAATTINA YÖTILASSA Lämpötilan alittaessa jäätymisvaaratermostaatin asetusarvon (FG C -parametri), lämmitysventtiili avautuu ja puhallin käynnistyy (FANparametrin täytyy olla 2 tai 3 ) nopeudella 1. EC-moottorille menevä ohjausviesti on 33 %. Lämpötilan noustessa 2 C yli asetusarvon (FG C -parametri) lämmitysventtiili sulkeutuu ja puhallin pysähtyy. Tämä toistuu, kunnes säädin ohjataan takaisin päivätilaan. Päivä: Yö: EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) ni OP 20 Yöaikainen toiminta DZ DZ FG DZ = kuollut alue, FG = jäätymisvaaratermostaatti FG C Jäätymisvaaratermostaatin asetusarvo 17,0 8,0 50,0

16 16 (22) LÄMPÖTILASÄÄDÖN ASETUSARVO Lämpötilasäädön asetusarvo voi olla jokin seuraavista: 1. Säätimen omilla painikkeilla asetettu (parametrit SPcnt ja ±SP C). 2. Ulkoisella U1-tuloon kytketyllä V viestillä asetettu (U1mod-parametrin oltava 2 ). Ulkoisen asetusarvon V viesti vastaa valikossa käyttäjälle määriteltyä asetusarvoaluetta (parametrit SPcnt ja ±SP C). 3. Modbus-väylän kautta asetettu. 4. Jäätymisvaaratermostaatin asetusarvo (FG C -parametri) yötilassa, jos yötilaan on valittu jäätymisvaaratermostaattitoiminta (nl OP -parametri on FG ). Lisäksi lämpötilan asetusarvoon vaikuttaa muutos yötilasta päivätilaan. Sp:nd-parametrilla voidaan valita asetusarvoksi väylän kautta annettu verkkoasetusarvo tai käyttäjän viimeksi antama asetusarvo. Käyttäjän antama asetusarvo voi olla U1-tuloon kytketty V -viesti tai säätimen painikkeilla syötetty asetusarvo. Säädin käyttää asetusarvonaan viimeksi syötettyä arvoa (käyttäjän asettamaa tai Modbus-väylän kautta annettua). Käytössä olevan asetusarvon saa näkyviin näytölle painamalla - tai +-painiketta. Asetusarvo näkyy näytöllä pysyvästi, jos parametrin disp arvoksi asetetaan SP. Kun asetusarvoalueen keskipistettä (parametri SPcnt) muutetaan Modbus-väylän kautta, käyttäjän mahdollinen asetusarvon poikkeutus pidetään ennallaan. Esimerkki: 1. SPcnt-parametrin arvo on 21 C ja käyttäjä on muuttanut asetusarvoksi 23 C (poikkeutus on + 2 C). 2. SPcnt-parametrin arvo muutetaan Modbus-väylän (rekisteri 40011) kautta arvoon 22 C. Voimaan tuleva asetusarvo on 24 C (22 C + 2 C = 24 C). Esimerkkisovelluksia Asetusarvon halutaan palaavan vakioarvoon (esim. 21 C), kun siirrytään yötilasta päivätilaan (esim. hotellit). Aseta parametrit seuraavasti: Kuvaus Yötilasta päivätilaan siirtymisen jälkeen käyttöön otettava asetusarvo Arvo On Lämpötilan Modbus-asetusarvo 210 Asetusarvon halutaan palaavan käyttäjän asettamaan arvoon, kun siirrytään yötilasta päivätilaan (esim. toimistot). Aseta parametrit seuraavasti: Kuvaus Yötilasta päivätilaan siirtymisen jälkeen käyttöön otettava asetusarvo Arvo Off Asetusarvon halutaan pysyvän Modbus-väylän määrittämässä arvossa (esim. 21 C). Aseta parametrit seuraavasti: SPcnt Asetusarvoalueen keskipiste 21,0 18,0 26,0 Asetusarvoalueen keskipiste ±SP C Asetusarvoalueen rajat ±3,0 ±0 ±16 Rajat, joiden sisällä käyttäjä voi muuttaa asetusarvoa SP_Dz Asetusarvon paikka kuolleella alueella FG C Jäätymisvaaratermostaatin asetusarvo 17,0 8,0 50,0 SP:nd 21 Yötilasta päivätilaan siirtymisen OFF = Käyttäjän viimeksi asettama arvo OFF OFF On jälkeen käyttöön otettava asetusarvo On = Väylän asettama arvo 0=ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V U1mod U1-tulon toiminta lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) disp 27 Näytöllä näkyvä arvo TE TE SP TE = lämpötila, SP= asetusarvo SP:nd 21 SP:nd 21 Kuvaus Arvo SPcnt Asetusarvoalueen keskipiste 21,0 ±SP C Asetusarvoalueen rajat 0 HUOM: Tässä tapauksessa asetusarvo voidaan kirjoittaa myös rekisteriin Tällöin - ja + painikkeita painettaessa näytöllä näkyy kuitenkin rekisterin arvo.

17 17 (22) PUHALTIMEN NOPEUS Puhaltimen nopeutta (lähtö Y2) voidaan ohjata seuraavilla tavoilla (näistä viimeksi muutettu arvo on käytössä): 1. Käyttäjän asettama arvo säätimen -painikkeella ( A, A = automaattinen). 2. Modbus-väylän kautta asetettu arvo. FANND-parametrilla valitaan, kumpi edellä mainituista arvoista otetaan käyttöön yötilasta päivätilaan siirryttäessä. FANLI 24 Puhaltimen 3-nopeuden esto ON OFF ON FANND OFF OFF On Kun FANLI=ON, on puhaltimen automaattinen toiminta 3-nopeudella estetty (esim. melun takia). Käyttäjä voi kuitenkin käsiohjauksella ohjata myös 3- nopeuden päälle. Kun FANLI=OFF on puhaltimen 3-nopeus sallittu myös automaattikäytössä. OFF = Käyttäjän viimeksi asettama arvo On = Väylän asettama arvo =off, 1=nopeus 1, 2=nopeus 2, 3=nopeus 3, 4=automaattinen Puhaltimen nopeutta voidaan ohjata väylän kautta myös yliohjausten avulla, katso sivu Error! Bookmark not defined., Lähtöjen yliohjaukseterror! Reference source not found.. ANTURIVALINNAT Lämpötilatieto voidaan tuoda säätimelle seuravilla tavoilla: 1. Säätimen sisäinen lämpötilamittaus (EXT.S-parametri on 0, 2 tai 3 ) 2. Ulkoinen lämpötilamittaus NTC10-anturilla (EXT.S-parametri on 1 ) 3. Ulkoinen 0 10 V -lämpötilamittaus (U1mod-parametri on 3 ) HUOM: Ulkoisen 0 10 V -lämpötilalähettimen alue voi olla vain C. Jos samassa tilassa on useampi säädin, voidaan yhden säätimen asetusarvo lukea väylän kautta ja välittää edelleen väylän kautta toisten säätimien asetusarvoksi. Yötilasta päivätilaan siirtymisen jälkeen käyttöön otettava puhaltimen nopeus Puhaltimen nopeuden Modbusasetusarvo EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 TE ºC Lämpötilamittauksen viritys 0,0-3,0 3,0 U1mod U1-tulon toiminta OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) Tarvittaessa säätimen lämpötilamittausta voidaan virittää. HUOM: Sulje pois kaikki lämpötilamittaukseen vaikuttavat muut virhetekijät ennen tämän parametrin muuttamista. a ei voi palauttaa tehdasasetukseen. 0=ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V -lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) LÄHTÖJEN RAJOITUKSET Kaikkien lähtöjen minimi- ja maksimiarvot voidaan rajoittaa haluttuun raja-arvoon, jolloin säädin ei missään tapauksessa ohjaa lähtöjä annettujen rajojen ulkopuolelle. Esimerkiksi lämmityslähdön minimirajoitus on yksi keino estää ikkunoista aiheutuvaa epämiellyttävää vedontuntua. Rajat voidaan ohittaa vain väylän kautta annetuilla suorilla ulostulon ohjauksilla (Modbus overdrive). Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 x x x x x x Cmin% Jäähdytyslähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Cmax% Jäähdytyslähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Hmin% Lämmityslähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Hmax% Lämmityslähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Fmin% Puhallinlähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Fmax% Puhallinlähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Vmin% IMS-lähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Vmax% IMS-lähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0

18 18 (22) LÄHTÖJEN YLIOHJAUKSET Kaikkia lähtöjä voidaan yliohjata erikseen Modbus-komennolla väylän kautta. Coils Register Parameter description Data Type Value Range Default 1 Cooling PWM overdrive enable (A1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 3 Heating PWM overdrive enable (A2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 5 VAV overdrive enable (Y1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 6 FAN overdrive enable (Y2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 7 On/Off damper overdrive enable (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 8 Light control overdrive enable (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 9 Overdrive On/off damper by Modbus (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 10 Overdrive Light control by Modbus (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 Input registers Register Parameter description Data Type Value Range Default Current Cooling (controller) Signed V Current Heating (controller) Signed V Current FAN Speed (controller) Signed FAN speed (connector Y2) Signed V VAV control (connector Y1) Signed V Cooling control (connector A1) Signed ,00 100,0 % Heating control (connector A2) Signed ,00 100,0 % Holding registers Register Parameter description Data Type Value Range Default FAN speed by Modbus Signed Overdrive Cooling PWM by Modbus (A1) Signed ,00 100,0 % Overdrive Heating PWM by Modbus (A2) Signed ,00 100,0 % Overdrive VAV by Modbus (Y1) Signed V Overdrive FAN by Modbus (Y2) Signed V Minimum of cooling actuator Signed ,0 50,0 % Maximum of cooling actuator Signed ,0 100,0 % Minimum of heating actuator Signed ,0 50,0 % Maximum of heating actuator Signed ,0 100,0 % Minimum of FAN Output Signed ,0 50,0 % Maximum of FAN Output Signed ,0 100,0 % Minimum of VAV Output Signed ,0 50,0 % Maximum of VAV Output Signed ,0 100,0 % 1000

19 19 (22) HÄLYTYS Jos säädin ei kertaakaan 120 tunnin aikana saavuta tasapainotilaa (lämpötila ei saavuta kuollutta aluetta), Modbus-rekisterin bitti SERVICE ALARM nostetaan tilaan ON. Tämä hälytys on luonteeltaan informatiivinen, eikä vaikuta muuhun toimintaan. Hälytyksen voi kuitata Modbusväylän kautta. VERKKOKUVAUS Yhteen haaraan voidaan kytkeä kaikkiaan 247 säädintä. Seuraava kaavio kuvaa asennusta, jossa huonesäätimet on kytketty palvelimeen kerrostasolla.

20 20 (22) MODBUS REGISTERS AND FUNCTION CODES The device supports the following Modbus registers and function codes. The parameter memory durability allows at least 1 million writing cycles. The controls marked with * are stored in the volatile memory. These controls are returned to factory defaults after a power failure. Supported MODBUS functions: 0x01 Read Coils 0x02 Read Discrete Inputs 0x03 Read Holding Registers 0x04 Read Input Registers 0x05 Write Single Coil 0x06 Write Single Register 0x0F Write Multiple Coils 0x10 Write Multiple Registers 0x17 Read/Write Multiple Registers NOTE: If you try to write a parameter value that is beyond the parameter value range, the value will be replaced by the nearest acceptable value. For example, if you write 270 to the register 40011, the value will be replaced by 260. Register Parameter description Data Type Value Range Default COILS 1 *Cooling PWM overdrive enable (A1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 2 Not in use Bit Off=0, On=1 Off - On 0 3 *Heating PWM overdrive enable (A2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 4 Not in use Bit Off=0, On=1 Off - On 0 5 *VAV overdrive enable (Y1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 6 *FAN overdrive enable (Y2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 7 *On/Off damper overdrive enable (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 8 *Light control overdrive enable (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 9 *Overdrive On/off damper by Modbus (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 10 *Overdrive Light control by Modbus (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 11 SERVICE ALARM RESET Bit Off=0, On=1 Off - On 0 12 *Cooling disabled Bit Off=0, On=1 Off - On 0 13 *Heating disabled Bit Off=0, On=1 Off - On 0 14 NIGHT MODE Bit Off=0, On=1 Off - On 0 15 Cooling output mode (0:DIR, 1:REV) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 16 Heating output mode (0:DIR, 1:REV) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 17 Number of cooling stages (0:1 stage, 1:2 stages) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 18 Sequence of cooling stages (0:Valve first, 1:VAV first) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 19 Fan stage simultaneously with valve stage Bit Off=0, On=1 Off - On 1 20 Night operation mode (0:Dead zone, 1:Frost guard) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 21 Effective set point after night mode to day mode change (0:User, 1:Modbus) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 22 Valve jam prevention Bit Off=0, On=1 Off - On 0 23 Fan type (0: 3-speed, 1:EC) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 24 Fan speed 3 disabled Bit Off=0, On=1 Off - On 0 25 Effective fan speed after night mode to day mode change (0:User, 1:Modbus) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 26 VAV for heating Bit Off=0, On=1 Off - On 0 27 Display (0:temperature, 1:Set point) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 28 DI2 operation direction (0:NC, 1:NO) Bit Off=0, On=1 Off - On 1

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

A. S1-painike HUOM: M-malleissa näytöllä näkyvä mittaustieto voidaan valita myös Modbus-väylän kautta.

A. S1-painike HUOM: M-malleissa näytöllä näkyvä mittaustieto voidaan valita myös Modbus-väylän kautta. V1.0.0 (20.03.2014) 1 (8) ASENNUS Laite voidaan asentaa ruuveilla kuiviin sisätiloihin (I20) seinälle tai upporasian päälle. Sopiva asennuskorkeus on 1 180 cm. Laitteen asennuspaikka tulisi valita huolella.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

FLTA LANGATTOMAN VERKON TUKIASEMA

FLTA LANGATTOMAN VERKON TUKIASEMA 9.03 0.06.200 FLTA LANGATTOMAN VERKON TUKIASEMA FLTA on 868.30MHz taajuudella toimiva langattomien lähettimien ja IO-moduulien tukiasema. Lähettimien keräämä tieto voidaan siirtää edelleen säätö/valvontajärjestelmään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Fläkt Woods huonesäädin STRA-14

Fläkt Woods huonesäädin STRA-14 Fläkt Woods huonesäädin STRA-14 Huonesäätimen STRA-14 toiminnot Lämpötilan säätö Hiilidioksidipitoisuuden säätö Vapaajäähdytys Läsnäolon tunnistus Kondenssiriskin tunnistus Tiedonsiirto: Modbus tai Bacnet

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC Patentoidulla ilmamäärän säädöllä IMS ilmavirtaa voidaan säätää helposti hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Uusi toiminto sallii useita virtauskuvioita (kahteen suuntaan, yhteen suuntaan ja niiden välimuoto).

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

IHC Sovellusesimerkkejä

IHC Sovellusesimerkkejä IHC Sovellusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esitelty esimerkinomaisesti IHC-yksiköiden kytkentöjä valaistuksen ohjaukseen. Esimerkit ovat yhtä lukuunottamatta ns stand alone -kytkentöjä eli yksiköt toimivat

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Huonesäädin STRA-24 Tärkeimmät ominaisuudet Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Tekniset tiedot Näyttö Sisäinen lämpötila-anturi Tulot: ulkoinen huoneanturi, CO2-anturi, läsnäolotunnistin, kondenssianturi

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

07.02.2006 Nokeval Oy. Käyttöohje 7181

07.02.2006 Nokeval Oy. Käyttöohje 7181 07.02.2006 Nokeval Oy Käyttöohje 7181 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 3 2 Tekniset tiedot... 4 3 Käyttöönotto... 5 3.1 Jumpperiasetukset... 5 3.2 Riviliitinkytkennät... 6 3.3 Asettelut... 7 3.3.1 Sarjaliikenne...

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas Hotellien ja -vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. 900584 90584 9605 965 96055 9655. Kytkin, antaa virran kauko-ohjaukselle. Kytkin, oikosulkee kauko-ohjauksen. Rajoitinkello 7 -... - 04 74 -... - 04 05 -...

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Nokeval No 100211 v1.2 Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Johdanto Nokeval PME600/PME610 on helppokäyttöinen paneelimittari. Käyttöjännitealue on 21..265 VAC/DC. Mittariin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2011 12.10.2011 NI Days 2011 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot