Lämpötila: 0 50 ºC. EN : 2001 (Häiriöpäästö) EN : 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle"

Transkriptio

1 V1.1.3 ( ) 1 (22) Tämä ohje on tarkoitettu säätimille, joiden ohjelmistoversio on tai uudempi. Huonesäädin on monipuolinen huonekohtaiseen lämpötila- ja ilmamääräsäätöön tarkoitettu säädin, joka voidaan liittää RS-485- liitännän kautta mihin tahansa Modbus RTU -protokollaa käyttävään järjestelmään. Väylä on galvaanisesti erotettu säätimen muusta elektroniikasta. Säätimessä on näyttö ja painikkeet, joiden avulla säädin voidaan ottaa käyttöön ja joiden avulla käyttäjä voi muuttaa omia asetuksiaan, esim. lämpötilan asetusarvoa. Säätimellä voidaan ohjata 0 10 V -toimilaitteita ja termomoottoreita sekä päälle/pois-ohjattavia peltimoottoreita (lähtö B1) ja valaistusta (lähtö B2). Lähtö Y1 on varattu ilmamääräsäätöön (IMS). Säätimen Y2-lähdöllä ohjataan puhaltimen nopeutta: 1. EC-moottori: suoraan V -signaalilla 2. 3-nopeuspuhallin: FCRY 3 -relemoduulin avulla Vaihtoehtoisesti Y1- ja Y2 -lähdöt voidaan ottaa V -venttiilitoimilaitteiden ohjauskäyttöön. Säätimessä on päivä- ja yötilat. Toimintatiloja voidaan ohjata ulkoisella korttikytkimellä, läsnäoloanturilla, Modbus-väylän kautta tai valikosta. Yötilasta voidaan siirtyä tilapäiseen päivätilaan painamalla Läsnäolo -painiketta. Tarpeenmukainen, energiaa säästävä ilmanvaihto voidaan toteuttaa erillisen, U1-tuloon kytkettävän hiilidioksidimittauksen avulla. TEKNISET TIEDOT Syöttö 24 Vac/dc (20 28 V), < 1 VA HUOM: Käytettäessä tasajännitesyöttöä 24 Vac -lähdöt eivät ole käytössä. Asetusarvo Päivätila: C, ±3 C, tehdasasetus 21 C Yötila: jäätymisen esto 8 50 C, tehdasasetus 17 C Tarkkuus (mittausvirhe) ±0,5 C Kuollut alue (Dz) Päivätila: 0,2 3 C, tehdasasetus 0,2 C Yötila: 0 10 C, tehdasasetus 6 C Suhdealue (Xp) 1 32 C, tehdasasetus 1 C Integrointiaika (Tn) Tulot s, tehdasasetus 300 s Sisäänrakennettu lämpötila-anturi 1 x ulk. NTC10 tai potentiaalivapaa kosketintulo (ikkuna-, ovi- tai kondenssikytkin) 1 x DI, potentiaalivapaa kosketintulo (päivä-/yötilan ohjaus) 1 x V (CO 2 -mittaus, ulkoinen V asetusarvo tai V lämpötilalähetin) Lähdöt 2 x 0 10 Vdc (IMS tai puhaltimen ohjaus) 2 x 24 Vac triac-lähtö, < 1 A/lähtö (termiset toimilaitteet) 2 x 24 Vac triac-lähtö, < 0,5 A/lähtö (on/off tuloilman tehostus ja valojen ohjaus) Kommunikointi RS-485 Modbus RTU, 9600/19200/38400/56000 bps, 8 databittiä, pariteetti none/odd/even, 1 stop-bitti (enintään 247 laitetta segmentissä) Näyttö LCD-näyttö Painikkeet 4 kosketusherkkää painiketta Liittimet 1.5 mm 2 Käyttöolosuhteet Kosteus: 0 85 % rh ei tiivistyvä Lämpötila: 0 50 ºC Standardit 2004/108/EY(EMC) EN : 2001 (Häiriöpäästö) EN : 2001 (Immuniteetti) Asennus Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle Kotelointi IP20, ABS-muovi Mitat (l x k x s) 87 x 86 x 32 mm HUOM: Säädin on saatavana myös erilaisilla näppäinvaihtoehdoilla.

2 2 (22) KYTKENTÄ Laitteen kytkentä ja käyttöönotto on tarkoitettu vain ammattilaisille. Laite kytketään aina jännitteettömänä. HUOM: Syöttöjännitteen potentiaalin pitää olla sama sekä säätimessä että siihen kytkettävissä 24 Vac -toimilaitteissa. TOIMINTA SÄHKÖKATKOSSA Triac-lähtöjä voidaan kuormittaa enintään 1 A virralla. Esimerkiksi A4004-termomoottoreita voidaan kytkeä yhteen lähtöön enintään neljä. Tällöin laitteiden yhteenlaskettu virrankulutus ei ole yli 1 A. Triac-lähdöt on suojattu sulakkeilla, jotka voidaan vaihtaa vain tehtaalla. HUOM: Käyttämättömiä tuloja ja lähtöjä voidaan käyttää myös erillisten mittaus- ja ohjaustietojen siirtämiseen väylän kautta. Säätimen asetukset säilyvät sähkökatkossa. Väylän kautta tehdyt pakko-ohjaukset nollautuvat sähkökatkon aikana. Nollautuvat ohjaukset on mekitty Modbus-rekisterilistaukseen sivulta 20 alkaen. KÄYTTÄJÄTILA A. Merkkivalo o punainen = lämmitys o vihreä = jäähdytys B. Näyttö o lämpötila tai asetusarvo o puhaltimen nopeus C. Asetusarvon muutospainikkeet Asetusarvon muutosnopeus kasvaa kun painiketta painetaan nopeasti useita kertoja peräkkäin. D. Puhaltimen nopeuden ohjauspainike o 0 = SEIS o 1 = Nopeus 1 o 2 = Nopeus 2 o 3 = Nopeus 3 o A = AUTO E. Läsnäolo -painike

3 3 (22) KÄYTTÖÖNOTTO HUOM: Laitteen käyttöönoton yhteydessä kaikki asetukset ja muuttujat on käytävä läpi. Näin varmistetaan laitteen oikea toiminta valitussa sovelluksessa. A. Ulkoisen anturin / DI-tulon liitin B. Väylän terminointi (120 Ω) o kiinni = terminointi o auki = ei terminointia C. Käyttöönottotilan valitsin o kiinni = käyttöönottotila o auki = käyttäjätila (tehdasasetus) D. Liitin HLS 44-SER -käyttöönottotyökalulle E. Merkkivalot o vihreä PWR = jännite ok o keltainen TX = lähetys säätimeltä o keltainen RX = väylällä liikennettä Jokaiselle säätimelle on annettava oma yksilöllinen väyläosoitteensa ( ). Kaikkia samassa segmentissä olevia säätimiä voidaan ohjata osoitteeseen nolla lähetettävällä yleiskäskyllä (broadcast), jota voidaan käyttää esim. käyttöönottotestauksessa tai päivä-/yötilan yleisohjaukseen. Säätimen asetukset voidaan syöttää säätimen painikkeilla valikon kautta tai käyttämällä HLS 44-SER -työkalua. Käyttöönottotyökalulle etukäteen tehdyt asetukset voidaan syöttää käyttöönotettavalle säätimelle tai säätimessä jo olevat asetukset voidaan kopioida työkaluun ja siirtää edelleen uuteen säätimeen. Asetusten syöttö valikon kautta: 1. Poista kansi. 2. Aseta käyttöönottotilavalitsin (= kiinni). 3. Tee prosessin edellyttämät asetukset valikossa. 4. Poista käyttöönottotilavalitsin (= auki). Laite palaa käyttäjätilaan. Asetusten syöttö HLS 44-SER -käyttöönottotyökalulla: katso erillinen ohje. HLS 44-SER Työkalussa on neljä esiohjelmoitua muokattavaa sovellusta, yksi kiinteästi ohjelmoitu sovellus (= tehdasasetukset) ja viisi tallennuspaikkaa omille sovelluksille. Sovellukset toimivat HLS 44 ja -säätimissä ja sovellus neljä vain -säätimessä. Esiohjelmoidut sovellukset ovat: 1. Lämmitys patterilla ja jäähdytys jäähdytyspalkilla 2. Lämmitys ja jäähdytys puhallinkonvektorilla 3. Lämmitys patterilla, jäähdytys IMS sekä jäähdytyspalkilla, tarpeenmukainen ilmanvaihto (CO 2 ) 4. Lämmitys patterilla, jäähdytys jäähdytyspalkilla, on/off-tehostuspelti ja valojen ohjaus

4 4 (22) VALIKKO Valikko aktivoidaan asettamalla käyttöönottotilan valitsin kiinni. Valikossa edetään - ja -painikkeilla. Asetuksia muutetaan tai -painikkeilla. Asetus hyväksytään ja tallennetaan painamalla - painiketta. Alla olevassa valikkorakenteessa näkyvät tehdasasetukset.

5 5 (22) SÄÄTÖTAVAT Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys Kuvaus valitse Cramp Jäähdytysportaiden lkm 1St FAN Puhaltimen käyttö 3 Lämmitys ja kaksiportainen jäähdytys Kuvaus valitse Cramp Jäähdytysportaiden lkm 2St CSEq Jäähdytysportaiden järjestys Valve FAN Puhaltimen käyttö 3 Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys, venttiilin avaus ensin, sitten puhaltimen nopeuden nosto Kuvaus valitse Cramp Jäähdytysportaiden lkm 1St Fan= Puhallinporras yhtaikaisesti venttiiliportaan kanssa OFF FAN Puhaltimen käyttö 3 FANLO Puhallinlähdön alueen esim. alaraja *) 20% IMS lämmitys ja jäähdytys Kuvaus valitse HVAV IMS lämmityksellä on Hramp Lämmitysportaiden lukumäärä HUOM: Lämmitysportaiden järjestys kaksiportaisena on 2St aina: 1. Venttiili 2. IMS Cramp Jäähdytysportaiden lkm 2St CSEq Jäähdytysportaiden järjestys Valve Vmin% esim. IMS-lähdön minimiarvo *) 20% FAN Puhaltimen käyttö OFF

6 6 (22) PROFIILI 1: LÄMMITYS PATTERILLA JA JÄÄHDYTYS PALKILLA Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Termomoottori x x Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta MJAM 22 Venttiilin jumiutumisen esto OFF ON OFF Venttiileillä, oltuaan pitkään samassa asennossa, voi olla taipumusta jumiutua. Tällöin voidaan ottaa käyttöön jumiutumisen estotoiminto. MJAM-parametrin ollessa ON -tilassa, venttiilejä ajetaan kiinni ja auki viideksi minuutin ajaksi kerran päivässä.

7 7 (22) PROFIILI 2: LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS PUHALLINKONVEKTORILLA Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Termomoottori x x FCRY 3 -rele tai ECpuhallin x EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta CSEq 18 Jäähdytysportaiden järjestys Valve Valve VAV Valve = venttiili ensin, VAV = ilmamääräsäätö (IMS) ensin Fan= 19 Puhallinporras yhtaikaisesti venttiiliportaan kanssa On Off On On = venttiili- ja puhallinporras toimivat yhtä aikaa, Off = ensin venttiili- sitten puhallinporras Fmax% Puhallinlähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Melun välttämiseksi puhallinlähdölle voidaan asettaa yläraja (EC-puhallin) FANHi Puhallinlähdön alueen yläraja EC-puhaltimen skaalatun ohjausviestin loppupiste (0 10 V) FANLO Puhallinlähdön alueen alaraja EC-puhaltimen skaalatun ohjausviestin alkupiste (0 10 V) FAn 23 Puhaltimen tyyppi 3coil 3coil EC 3coil = 3-nopeuspuhallin, EC = EC-puhallin FAN Puhaltimen käyttö OFF OFF 3 OFF=OFF, 1= jäähdytys, 2= lämmitys, 3= sekä jäähdytys että lämmitys FANLI 24 Puhaltimen 3-nopeuden esto OFF OFF ON Kun FANLI=ON, on puhaltimen automaattinen toiminta 3-nopeudella estetty (esim. melun takia). Käyttäjä voi kuitenkin käsiohjauksella ohjata myös 3- nopeuden päälle. Kun FANLI=OFF on puhaltimen 3-nopeus sallittu myös automaattikäytössä. Puhaltimen ohjaus Puhallin voi olla kolminopeusohjattu tai 0 10 V -ohjattu (EC-moottori). Käsiohjauksella EC-moottori toimii siten että kytkimen asento on 0 = 0 %, 1 = 33 %, 2 = 66 % ja 3 = 100 % skaalatusta alueesta. Säätimen Y2-lähtöön liitetyn FCRY 3 -relemoduulin avulla voidaan ohjata puhallinkonvektorin 3-nopeuspuhaltimen nopeutta. Esimerkiksi kun FAN-parametri on 2 ja Fan=-parametri on ON, puhallin toimii seuraavasti: o Lämpötila saavuttaa asetusarvon (DZ:n alarajan), venttiili sulkeutuu ja 5 minuutin kuluttua puhallin pysähtyy o Lämpötila alittaa DZ:n alarajan, venttiili alkaa avautua ja puhallin ohjataan nopeudelle 1 (Y2 = 3 V) o Lämpötila alenee edelleen, venttiili avautuu yli 70 %. Puhallin ohjataan nopeudelle 2 (Y2 = 6 V) o Lämpötila alenee edelleen, venttiili avautuu yli 90 %. Puhallin ohjataan nopeudelle 3 (Y2 = 10 V) Jäähdytystilanteessa, kun FAN-parametri on 1, säädin toimii vastaavasti jäähdytystarpeen (lämpötilan nousun) mukaan. Katso sivu 5, Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys Venttiilin avaus ensin, sitten puhaltimen nopeuden nosto Kun Fan=-parametri on ON', Y2-lähtöön kytketty EC-puhallin toimii samanaikaisesti lämmitys- ja/tai jäähdytysventtiilin rinnalla. Puhallin käynnistyy venttiilin alkaessa avautua ja venttiilin ollessa täysin auki myös puhallin toimii täydellä teholla. Ala- ja ylärajojen välillä puhaltimen kierrosnopeutta säädetään lineaarisesti. Venttiilin sulkeuduttua puhallin toimii vielä 5 minuutin ajan FANLO-parametrin mukaisella nopeudella. Katso sivu 5, Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys Kun Fan=-parametri on OFF, 3- nopeuspuhallin toimii aluksi nopeudella 1 ja venttiili ohjataan täysin auki. Sen jälkeen puhallin ohjataan tarvittaessa nopeudelle 2 (66 %) tai 3 (100 %). Katso sivu 5, Lämmitys ja yksiportainen jäähdytys, venttiilin avaus ensin, sitten puhaltimen nopeuden nosto

8 8 (22) PROFIILI 3: LÄMMITYS PATTERILLA, JÄÄHDYTYS IMS JA PALKILLA, CO 2 -POHJAINEN ILMANVAIHDON SÄÄTÖ Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 HDH CO 2 -lähetin x Termomoottori x x (Läsnäolotunnistin) (x) IMS x Jos käytät CO 2 -mittausta tai läsnäolotunnistimia, huomioi lisäksi seuraavat parametrit: Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta CSEq 18 Jäähdytysportaiden järjestys Valve Valve VAV Valve = venttiili ensin, VAV = ilmamääräsäätö (IMS) ensin MJAM 22 Venttiilin jumiutumisen esto OFF ON OFF Venttiileillä, oltuaan pitkään samassa asennossa, voi olla taipumusta jumiutua. Tällöin voidaan ottaa käyttöön jumiutumisen estotoiminto. MJAM-parametrin ollessa ON tilassa, venttiilejä ajetaan kiinni ja auki viideksi minuutin ajaksi kerran päivässä. Vmin% IMS-lähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Alaraja ulkoilman määrälle Tuloilman määrälle voidaan asettaa alaraja ja näin tilaan voidaan varmistaa riittävä ilmanvaihto, esim. kosteuden poistamiseksi, myös silloin kun tilassa ei oleskella. U1mod U1-tulon toiminta =ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V -lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) CO2LO CO 2 -säädön suhdealueen alaraja CO 2 -suhdealueen alaraja CO2HI CO 2 -säädön suhdealueen yläraja CO 2 -suhdealueen yläraja F Air Ulkoilman käyttö =CO 2 / T, 1=DAY/T, 2=CO 2 3=DAY DI1bst IMS:n minimilähtö kun läsnäolo päällä 0 % 0 % 100 % Ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa Ulkoilman käytön tehostus hiilidioksidipitoisuuden mukaan Säätimellä voidaan toteuttaa CO 2 -pitoisuuden (ja lämpötilan) ohjaama tarpeenmukainen ilmanvaihto kytkemällä U1-tuloon CO 2 -lähetin. Suhdealue, jonka puitteissa ilmanvaihtoa säädetään, asetellaan antamalla CO 2 -suhdealueen alaraja (CO2LO; oletus 700 ppm) ja yläraja (CO2HI; oletus 1250 ppm). CO 2 -pitoisuuteen perustuva ulkoilman käytön tehostaminen vaatii: F Air -parametri on 0 tai 2 U1mod-parametri on 1 (CO 2 -mittaus) CO 2 -lähetin on kytketty U1-tuloon HUOM: Kun F Air -parametri on 0, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko CO 2 -pitoisuuden tai lämpötilan perusteella. Ulkoilman käytön tehostus päivätilan ohjaamana Vaihtoehtoisesti tuloilmaa voidaan tehostaa päivätilan ohjaamana. Päivätilaan perustuva ulkoilman käytön tehostaminen vaatii: F Air -parametri on 1 tai 3 Päivätilan ohjaus: PIR, korttikytkin, Modbus-väylä tai läsnäolo -painike DI1bst-parametrilla (ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa) on nollasta poikkeava arvo (esim. 80 %) HUOM: Kun F Air -parametri on 1, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko edellä mainittujen ohjausten tai lämpötilan perusteella.

9 9 (22) PROFIILI 4: LÄMMITYS PATTERILLA, JÄÄHDYTYS PALKILLA, TEHOSTUSPELLIT (ON/OFF) JA VALOJEN OHJAUS Periaatekuva: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 HDH CO 2 -lähetin (x) Termomoottori x x PIR, läsnäolo-/liiketunnistin x Tehostuspellit (ON/OFF) x EXT.S RYVA 16 -rele Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) Cramp 17 Jäähdytysportaiden lkm 1St 1St 2St 1St = 1 porras, 2St = 2 porrasta F Air Ulkoilman käyttö =CO 2 / T, 1=DAY/T, 2=CO 2 3=DAY DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no DI1 d DI1 vetoviive Vetoviive, minuuttia, siirryttäessä yötilasta päivätilaan DI1 d DI1 päästöviive Päästöviive, minuuttia, siirryttäessä päivätilasta yötilaan ext t Väliaikaisen päivätilan kesto, minuuttia DI1bst IMS:n minimilähtö kun läsnäolo päällä 0% 0% 100% Ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa U1mod U1-tulon toiminta =ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V -lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) CO2 LO CO 2 -säädön suhdealueen alaraja CO2 HI CO 2 -säädön suhdealueen yläraja x Ulkoilman käytön tehostus hiilidioksidipitoisuuden mukaan Säätimellä voidaan toteuttaa ON/OFF-tyyppinen CO 2 -pitoisuuden (ja lämpötilan) ohjaama tarpeenmukainen ilmanvaihto kytkemällä U1-tuloon CO 2 -lähetin. Suhdealue, jonka puitteissa ilmanvaihtoa säädetään, asetellaan antamalla CO 2 -suhdealueen alaraja (CO2LO; oletus 700 ppm) ja yläraja (CO2HI; oletus 1250 ppm). Tehostuspeltejä ohjataan CO 2 -pitoisuuden mukaan seuraavasti: Kun CO 2 -pitoisuus ylittää CO2HI-arvon, tehostuspellit aukeavat. Kun CO 2 -pitoisuus alittaa CO2LO-arvon, tehostuspellit sulkeutuvat. CO 2 -pitoisuuteen perustuva ulkoilman käytön tehostaminen vaatii: F Air -parametri on 0 tai 2 U1mod-parametri on 1 (CO 2 -mittaus) CO 2 -lähetin on kytketty U1-tuloon HUOM: Kun F Air -parametri on 0, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko CO 2 -pitoisuuden tai lämpötilan perusteella. Valaistuksen ohjaus ja ulkoilman käytön tehostus päivätilan ohjaamana Vaihtoehtoisesti tuloilman tehostusta ja valaistusta voidaan ohjata päivätilan mukaan. Päivätilaan perustuva ohjaus vaatii: F Air -parametri on 1 tai 3 Päivätilan ohjaus: PIR, korttikytkin, Modbus-väylä tai läsnäolo -painike DI1bst-parametrilla (ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa) on nollasta poikkeava arvo (esim. 80 %) Valaistus on kytketty B2-lähtöön kytkettyyn RYVA 16 -releeseen HUOM: Kun F Air -parametri on 1, Y1- ja B1-lähdöt määräytyvät maksimivalintana joko edellä mainittujen ohjausten tai lämpötilan perusteella.

10 10 (22) TERMOSTAATTITOIMINTO Toimilaitteita voidaan ohjata termostaattityyppisesti käyttämällä termostaattitoimintoa. Termostaattitoiminta voidaan valita joko jäähdytys- tai lämmityspuolelle tai molemmille. Käytettäessä termostaattitoimintoa lämmityspuolella, lämmitysventtiili avautuu täysin auki lämpötilan alittaessa kuolleelle alueelle (Dz) asetellun alarajan. Lämmitysventtiili sulkeutuu lämpötilan ylittäessä asetusarvon (SP). Käytettäessä termostaattitoimintoa jäähdytyspuolella, jäähdytysventtiili avautuu täysin auki lämpötilan ylittäessä kuolleelle alueelle (Dz) asetellun ylärajan. Jäähdytysventtiili sulkeutuu lämpötilan alittaessa asetusarvon (SP). Yötilassa säädin toimii valitun toiminnan mukaisesti, joko termostaattina tai jäätymisvaaratermostaattina. Termostaattitoiminto vaikuttaa lähtöihin A1 ja A2. ON/OFF-toimilaitteen toiminta: Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Termomoottori x x IMS FAN (x) (x) EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen NTC10-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) SPcnt Asetusarvoalueen keskipiste 21,0 18,0 26,0 Käyttäjän asetusarvoalueen keskipiste ±SP C Asetusarvoalueen rajat ±3,0 ±0 ±16 Rajat, joiden sisällä käyttäjä voi muuttaa asetusarvoa DZ C Kuollut alue 0,2 0,0 3,0 Käytetään termostaattisäädössä hystereesinä nl Op 20 Toiminta yötilassa DZ DZ FG DZ = kuollut alue, FG = jäätymisvaaratermostaatti FAN Puhaltimen käyttö OFF OFF 3 OFF=OFF, 1= jäähdytys, 2= lämmitys, 3= sekä jäähdytys että lämmitys Fmin% Puhallinlähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Fmax% Puhallinlähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Vmin% IMS-lähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Vmax% IMS-lähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 ThrmC 29 Jäähdytyksen termostaattitoiminta OFF OFF On OFF = P/PI säädin, On = termostaattitoiminta ThrmH 30 Lämmityksen termostaattitoiminta OFF OFF On OFF = P/PI säädin, On = termostaattitoiminta

11 11 (22) SÄHKÖLÄMMITTIMEN OHJAUS Säätimellä voidaan ohjata sähkölämmitintä käyttämällä A2-lähdön ja sähkölämmittimen välissä puolijohderelettä PR 50/440. Puolijohderele pitää varustaa PRMK-apukortilla. TÄRKEÄÄ: Säätimessä ei ole toimintoa, joka suojaisi sähkölämmitintä ylikuumenemiselta. Lämmittimessä itsessään täytyy olla ylikuumenemissuojaus, joka katkaisee tehonsyötön. Hälytystieto ylikuumenemisesta voidaan lukea DI-tuloon, mutta se ei katkaise tehonsyöttöä lämmittimeen. Hälytystieto sähkölämmittimen ylikuumenemisesta kytketään DI1- tai DI2-tuloon, jolloin se voidaan lukea väylän kautta. DI-tulo asetetaan tällöin ei käytössä asentoon (DI1mod = 0 tai EXT.S = OFF). Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 Hälytys ylikuumenemisesta (x) (x) Termomoottori x 24 Vac -ohjattu puolijohderele x EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) DI2dir 28 DI2:n toiminta (nc/no) = nc, 1 = no DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no

12 12 (22) DI1-DIGITAALITULON KÄYTTÖ JA TOIMINTA DI1-tuloa voidaan käyttää säätimen ohjaamiseen päivä-/yötilaan kotona/poissa-kytkimen, kortinlukijan tai liiketunnistimen avulla. Jos DI1-tuloa ei tarvita ohjaamaan huonesäädintä, sitä voidaan käyttää muiden laitteiden tilatietojen lukemiseen väylän kautta. DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no DI1 d DI1 vetoviive Vetoviive, minuuttia, siirryttäessä yötilasta päivätilaan DI1 d DI1 päästöviive Päästöviive, minuuttia, siirryttäessä päivätilasta yötilaan S/DI2-TULON KÄYTTÖ JA TOIMINTA DI2-tuloa voidaan käyttää säätimen ohjaamiseen ovi-/ikkunakoskettimen tai relelähtöisen kastepistevahdin avulla. Ovi-/ikkunakoskettimen tapauksessa säädin estää jäähdytyksen ja lämmityksen ikkunan tai oven ollessa auki. Näin estetään ylimääräinen lämmitys- tai jäähdytysenergian kulutus ja mahdollinen kosteuden tiivistyminen jäähdytyspalkkeihin. Kondenssikytkimen tapauksessa jäähdytys estetään kytkimen aktivoituessa. Jos DI2-tuloa ei tarvita ohjaamaan huonesäädintä, sitä voidaan käyttää muiden laitteiden tilatietojen lukemiseen väylän kautta. EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä OFF OFF 3 kosketintulo lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) DI2dir 28 DI2:n toiminta (nc/no) = nc, 1 = no TE ºC Lämpötilamittauksen viritys 0,0-3,0 +3,0 Tarvittaessa säätimen lämpötilamittausta voidaan virittää. HUOM: Sulje pois kaikki lämpötilamittaukseen vaikuttavat muut virhetekijät ennen tämän parametrin muuttamista. a ei voi palauttaa tehdasasetukseen.

13 13 (22) OHJAUS PÄIVÄ- JA YÖTILAAN NIGHT-parametri on OFF : Säädin on kiinteästi päivätilassa. NIGHT-parametri on On : Säädin siirtyy päivätilaan kun ensimmäinen ohjauksista ohjaa säätimen päivätilaan. Säädin siirtyy yötilaan kun viimeinen ohjauksista ohjaa säätimen yötilaan. Esimerkki: Kun säädin siirtyy päivätilaan, tapahtuu seuraavaa: 1. Ulkoilman käyttöä tehostetaan Y1-lähdön kautta (DI1bst-parametrin avulla määritetään tehostuksen suuruus, %). Ulkoilman käytön tehostamisen voi estää asettamalla DI1bst-parametrin arvoksi 0 %. 2. B1-lähtöön kytketty tehostuspelti aukeaa. 3. B2-lähtöön liitetyt valot kytketään päälle. 4. Lämpötilan asetusarvoksi asetetaan SP:nd-parametrin mukaan määräytyvä asetusarvo. 5. Päivätilan kuollut alue otetaan käyttöön ja mahdollisesta jäätymisvaara-toimitilasta siirrytään säätötilaan. EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 DI2dir 28 DI2:n toiminta (nc/no) = nc, 1 = no OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) DI1mod DI1:n käyttö = ei käytössä, 1= ohjaus päivätilaan DI1:een kytketyllä nc / no kytkimellä DI1dir DI1:n toiminta (nc/no) Yötilassa: 0 = nc, 1 = no DI1 d DI1 vetoviive Vetoviive, minuuttia, siirryttäessä yötilasta päivätilaan DI1 d DI1 päästöviive Päästöviive, minuuttia, siirryttäessä päivätilasta yötilaan ext t Väliaikaisen päivätilan kesto, minuuttia DI1bst IMS:n minimilähtö kun läsnäolo päällä 0 % 0 % 100 % Ilmamääräsäädön alaraja säätimen ollessa päivätilassa SP:nd 21 Yötilasta päivätilaan siirtymisen OFF = Käyttäjän viimeksi asettama arvo OFF OFF On jälkeen käyttöön otettava asetusarvo On = Väylän asettama arvo NIGHT 14 Yö/päivätilan valinta OFF OFF On OFF = säädin on kiinteästi päivätilassa, On = säädin on yötilassa, jos sitä ei ohjata erillisellä ohjauksella päivätilaan

14 14 (22) LAAJENNETUN KUOLLEEN ALUEEN KÄYTTÖ YÖTILASSA Yötilan laajennetun kuolleen alueen avulla voidaan säästää energiaa sallimalla alempi lämpötila ja vähäisempi ilmanvaihto. Tarvittaessa yötilan kuollut alue voidaan asettaa myös päivätilan kuollutta aluetta pienemmäksi. nl OP -parametrin ollessa DZ, säädin toimii kuten päivätilassa, mutta käyttää yötilan kuollutta aluetta. Yötilan kuollut alue määritetään NDZ C-parametrilla. Päivätila: Yötila: EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) nl OP 20 Yöaikainen toiminta DZ DZ FG DZ = kuollut alue, FG = jäätymisvaaratermostaatti NDZ C Yöaikainen kuollut alue 6,0 0,0 10,0 EPÄSYMMETRINEN KUOLLUT ALUE Kuolleen alueen keskipisteen suhdetta lämpötilan asetusarvoon voidaan säätää SP_Dz-parametrin (0 100 %) avulla seuraavan kuvan mukaisesti.

15 15 (22) TOIMINTA JÄÄTYMISVAARATERMOSTAATTINA YÖTILASSA Lämpötilan alittaessa jäätymisvaaratermostaatin asetusarvon (FG C -parametri), lämmitysventtiili avautuu ja puhallin käynnistyy (FANparametrin täytyy olla 2 tai 3 ) nopeudella 1. EC-moottorille menevä ohjausviesti on 33 %. Lämpötilan noustessa 2 C yli asetusarvon (FG C -parametri) lämmitysventtiili sulkeutuu ja puhallin pysähtyy. Tämä toistuu, kunnes säädin ohjataan takaisin päivätilaan. Päivä: Yö: EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) ni OP 20 Yöaikainen toiminta DZ DZ FG DZ = kuollut alue, FG = jäätymisvaaratermostaatti FG C Jäätymisvaaratermostaatin asetusarvo 17,0 8,0 50,0

16 16 (22) LÄMPÖTILASÄÄDÖN ASETUSARVO Lämpötilasäädön asetusarvo voi olla jokin seuraavista: 1. Säätimen omilla painikkeilla asetettu (parametrit SPcnt ja ±SP C). 2. Ulkoisella U1-tuloon kytketyllä V viestillä asetettu (U1mod-parametrin oltava 2 ). Ulkoisen asetusarvon V viesti vastaa valikossa käyttäjälle määriteltyä asetusarvoaluetta (parametrit SPcnt ja ±SP C). 3. Modbus-väylän kautta asetettu. 4. Jäätymisvaaratermostaatin asetusarvo (FG C -parametri) yötilassa, jos yötilaan on valittu jäätymisvaaratermostaattitoiminta (nl OP -parametri on FG ). Lisäksi lämpötilan asetusarvoon vaikuttaa muutos yötilasta päivätilaan. Sp:nd-parametrilla voidaan valita asetusarvoksi väylän kautta annettu verkkoasetusarvo tai käyttäjän viimeksi antama asetusarvo. Käyttäjän antama asetusarvo voi olla U1-tuloon kytketty V -viesti tai säätimen painikkeilla syötetty asetusarvo. Säädin käyttää asetusarvonaan viimeksi syötettyä arvoa (käyttäjän asettamaa tai Modbus-väylän kautta annettua). Käytössä olevan asetusarvon saa näkyviin näytölle painamalla - tai +-painiketta. Asetusarvo näkyy näytöllä pysyvästi, jos parametrin disp arvoksi asetetaan SP. Kun asetusarvoalueen keskipistettä (parametri SPcnt) muutetaan Modbus-väylän kautta, käyttäjän mahdollinen asetusarvon poikkeutus pidetään ennallaan. Esimerkki: 1. SPcnt-parametrin arvo on 21 C ja käyttäjä on muuttanut asetusarvoksi 23 C (poikkeutus on + 2 C). 2. SPcnt-parametrin arvo muutetaan Modbus-väylän (rekisteri 40011) kautta arvoon 22 C. Voimaan tuleva asetusarvo on 24 C (22 C + 2 C = 24 C). Esimerkkisovelluksia Asetusarvon halutaan palaavan vakioarvoon (esim. 21 C), kun siirrytään yötilasta päivätilaan (esim. hotellit). Aseta parametrit seuraavasti: Kuvaus Yötilasta päivätilaan siirtymisen jälkeen käyttöön otettava asetusarvo Arvo On Lämpötilan Modbus-asetusarvo 210 Asetusarvon halutaan palaavan käyttäjän asettamaan arvoon, kun siirrytään yötilasta päivätilaan (esim. toimistot). Aseta parametrit seuraavasti: Kuvaus Yötilasta päivätilaan siirtymisen jälkeen käyttöön otettava asetusarvo Arvo Off Asetusarvon halutaan pysyvän Modbus-väylän määrittämässä arvossa (esim. 21 C). Aseta parametrit seuraavasti: SPcnt Asetusarvoalueen keskipiste 21,0 18,0 26,0 Asetusarvoalueen keskipiste ±SP C Asetusarvoalueen rajat ±3,0 ±0 ±16 Rajat, joiden sisällä käyttäjä voi muuttaa asetusarvoa SP_Dz Asetusarvon paikka kuolleella alueella FG C Jäätymisvaaratermostaatin asetusarvo 17,0 8,0 50,0 SP:nd 21 Yötilasta päivätilaan siirtymisen OFF = Käyttäjän viimeksi asettama arvo OFF OFF On jälkeen käyttöön otettava asetusarvo On = Väylän asettama arvo 0=ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V U1mod U1-tulon toiminta lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) disp 27 Näytöllä näkyvä arvo TE TE SP TE = lämpötila, SP= asetusarvo SP:nd 21 SP:nd 21 Kuvaus Arvo SPcnt Asetusarvoalueen keskipiste 21,0 ±SP C Asetusarvoalueen rajat 0 HUOM: Tässä tapauksessa asetusarvo voidaan kirjoittaa myös rekisteriin Tällöin - ja + painikkeita painettaessa näytöllä näkyy kuitenkin rekisterin arvo.

17 17 (22) PUHALTIMEN NOPEUS Puhaltimen nopeutta (lähtö Y2) voidaan ohjata seuraavilla tavoilla (näistä viimeksi muutettu arvo on käytössä): 1. Käyttäjän asettama arvo säätimen -painikkeella ( A, A = automaattinen). 2. Modbus-väylän kautta asetettu arvo. FANND-parametrilla valitaan, kumpi edellä mainituista arvoista otetaan käyttöön yötilasta päivätilaan siirryttäessä. FANLI 24 Puhaltimen 3-nopeuden esto ON OFF ON FANND OFF OFF On Kun FANLI=ON, on puhaltimen automaattinen toiminta 3-nopeudella estetty (esim. melun takia). Käyttäjä voi kuitenkin käsiohjauksella ohjata myös 3- nopeuden päälle. Kun FANLI=OFF on puhaltimen 3-nopeus sallittu myös automaattikäytössä. OFF = Käyttäjän viimeksi asettama arvo On = Väylän asettama arvo =off, 1=nopeus 1, 2=nopeus 2, 3=nopeus 3, 4=automaattinen Puhaltimen nopeutta voidaan ohjata väylän kautta myös yliohjausten avulla, katso sivu Error! Bookmark not defined., Lähtöjen yliohjaukseterror! Reference source not found.. ANTURIVALINNAT Lämpötilatieto voidaan tuoda säätimelle seuravilla tavoilla: 1. Säätimen sisäinen lämpötilamittaus (EXT.S-parametri on 0, 2 tai 3 ) 2. Ulkoinen lämpötilamittaus NTC10-anturilla (EXT.S-parametri on 1 ) 3. Ulkoinen 0 10 V -lämpötilamittaus (U1mod-parametri on 3 ) HUOM: Ulkoisen 0 10 V -lämpötilalähettimen alue voi olla vain C. Jos samassa tilassa on useampi säädin, voidaan yhden säätimen asetusarvo lukea väylän kautta ja välittää edelleen väylän kautta toisten säätimien asetusarvoksi. Yötilasta päivätilaan siirtymisen jälkeen käyttöön otettava puhaltimen nopeus Puhaltimen nopeuden Modbusasetusarvo EXT.S Ulkoinen lämpötila-anturi / DI2- kosketintulo OFF OFF 3 TE ºC Lämpötilamittauksen viritys 0,0-3,0 3,0 U1mod U1-tulon toiminta OFF=ei käytössä, 1= ulkoinen ntc-anturi, 2=DI2 ovi/ikkuna kosk. (estää sekä lämmityksen että jäähdytyksen), 3=DI2 kondens. kosketin (estää jäähdytyksen) Tarvittaessa säätimen lämpötilamittausta voidaan virittää. HUOM: Sulje pois kaikki lämpötilamittaukseen vaikuttavat muut virhetekijät ennen tämän parametrin muuttamista. a ei voi palauttaa tehdasasetukseen. 0=ei käytössä, 1=CO 2 -mittaus, 2= ulkoinen lt-asetusarvo, 3= lt-mittaus 0 10 V -lähettimellä (HUOM: Ulkoinen anturi Ext. S ei ole käytettävissä jos on valittu 3 = 0 10 V -lähetin) LÄHTÖJEN RAJOITUKSET Kaikkien lähtöjen minimi- ja maksimiarvot voidaan rajoittaa haluttuun raja-arvoon, jolloin säädin ei missään tapauksessa ohjaa lähtöjä annettujen rajojen ulkopuolelle. Esimerkiksi lämmityslähdön minimirajoitus on yksi keino estää ikkunoista aiheutuvaa epämiellyttävää vedontuntua. Rajat voidaan ohittaa vain väylän kautta annetuilla suorilla ulostulon ohjauksilla (Modbus overdrive). Tulo DI1 U1 S/DI2 Lähtö Y1 Y2 A1 A2 B1 B2 x x x x x x Cmin% Jäähdytyslähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Cmax% Jäähdytyslähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Hmin% Lämmityslähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Hmax% Lämmityslähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Fmin% Puhallinlähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Fmax% Puhallinlähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0 Vmin% IMS-lähdön minimiarvo 0,0 0,0 50,0 Vmax% IMS-lähdön maksimiarvo 100,0 50,0 100,0

18 18 (22) LÄHTÖJEN YLIOHJAUKSET Kaikkia lähtöjä voidaan yliohjata erikseen Modbus-komennolla väylän kautta. Coils Register Parameter description Data Type Value Range Default 1 Cooling PWM overdrive enable (A1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 3 Heating PWM overdrive enable (A2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 5 VAV overdrive enable (Y1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 6 FAN overdrive enable (Y2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 7 On/Off damper overdrive enable (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 8 Light control overdrive enable (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 9 Overdrive On/off damper by Modbus (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 10 Overdrive Light control by Modbus (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 Input registers Register Parameter description Data Type Value Range Default Current Cooling (controller) Signed V Current Heating (controller) Signed V Current FAN Speed (controller) Signed FAN speed (connector Y2) Signed V VAV control (connector Y1) Signed V Cooling control (connector A1) Signed ,00 100,0 % Heating control (connector A2) Signed ,00 100,0 % Holding registers Register Parameter description Data Type Value Range Default FAN speed by Modbus Signed Overdrive Cooling PWM by Modbus (A1) Signed ,00 100,0 % Overdrive Heating PWM by Modbus (A2) Signed ,00 100,0 % Overdrive VAV by Modbus (Y1) Signed V Overdrive FAN by Modbus (Y2) Signed V Minimum of cooling actuator Signed ,0 50,0 % Maximum of cooling actuator Signed ,0 100,0 % Minimum of heating actuator Signed ,0 50,0 % Maximum of heating actuator Signed ,0 100,0 % Minimum of FAN Output Signed ,0 50,0 % Maximum of FAN Output Signed ,0 100,0 % Minimum of VAV Output Signed ,0 50,0 % Maximum of VAV Output Signed ,0 100,0 % 1000

19 19 (22) HÄLYTYS Jos säädin ei kertaakaan 120 tunnin aikana saavuta tasapainotilaa (lämpötila ei saavuta kuollutta aluetta), Modbus-rekisterin bitti SERVICE ALARM nostetaan tilaan ON. Tämä hälytys on luonteeltaan informatiivinen, eikä vaikuta muuhun toimintaan. Hälytyksen voi kuitata Modbusväylän kautta. VERKKOKUVAUS Yhteen haaraan voidaan kytkeä kaikkiaan 247 säädintä. Seuraava kaavio kuvaa asennusta, jossa huonesäätimet on kytketty palvelimeen kerrostasolla.

20 20 (22) MODBUS REGISTERS AND FUNCTION CODES The device supports the following Modbus registers and function codes. The parameter memory durability allows at least 1 million writing cycles. The controls marked with * are stored in the volatile memory. These controls are returned to factory defaults after a power failure. Supported MODBUS functions: 0x01 Read Coils 0x02 Read Discrete Inputs 0x03 Read Holding Registers 0x04 Read Input Registers 0x05 Write Single Coil 0x06 Write Single Register 0x0F Write Multiple Coils 0x10 Write Multiple Registers 0x17 Read/Write Multiple Registers NOTE: If you try to write a parameter value that is beyond the parameter value range, the value will be replaced by the nearest acceptable value. For example, if you write 270 to the register 40011, the value will be replaced by 260. Register Parameter description Data Type Value Range Default COILS 1 *Cooling PWM overdrive enable (A1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 2 Not in use Bit Off=0, On=1 Off - On 0 3 *Heating PWM overdrive enable (A2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 4 Not in use Bit Off=0, On=1 Off - On 0 5 *VAV overdrive enable (Y1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 6 *FAN overdrive enable (Y2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 7 *On/Off damper overdrive enable (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 8 *Light control overdrive enable (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 9 *Overdrive On/off damper by Modbus (B1) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 10 *Overdrive Light control by Modbus (B2) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 11 SERVICE ALARM RESET Bit Off=0, On=1 Off - On 0 12 *Cooling disabled Bit Off=0, On=1 Off - On 0 13 *Heating disabled Bit Off=0, On=1 Off - On 0 14 NIGHT MODE Bit Off=0, On=1 Off - On 0 15 Cooling output mode (0:DIR, 1:REV) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 16 Heating output mode (0:DIR, 1:REV) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 17 Number of cooling stages (0:1 stage, 1:2 stages) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 18 Sequence of cooling stages (0:Valve first, 1:VAV first) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 19 Fan stage simultaneously with valve stage Bit Off=0, On=1 Off - On 1 20 Night operation mode (0:Dead zone, 1:Frost guard) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 21 Effective set point after night mode to day mode change (0:User, 1:Modbus) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 22 Valve jam prevention Bit Off=0, On=1 Off - On 0 23 Fan type (0: 3-speed, 1:EC) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 24 Fan speed 3 disabled Bit Off=0, On=1 Off - On 0 25 Effective fan speed after night mode to day mode change (0:User, 1:Modbus) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 26 VAV for heating Bit Off=0, On=1 Off - On 0 27 Display (0:temperature, 1:Set point) Bit Off=0, On=1 Off - On 0 28 DI2 operation direction (0:NC, 1:NO) Bit Off=0, On=1 Off - On 1

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit EH105 Ilmastoinninsäädin Käsikirja Ouman EH105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset säätöratkaisut

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Single "SES" -ohjaus

Käyttöohjeet Single SES -ohjaus Sivu 1/23 Käyttöohjeet Single "SES" -ohjaus Single Temperiertechnik GmbH Ostring 17-19 D-73269 Hochdorf Puhelin (07153) 30 09-0 Telekopio (07153) 30 09 50 E-Mail: Internet: info@single-temp.de http://www.single-temp.de

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L .09.6F..008 Tyyppi B 500 SE VALLOX Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero B 500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Asetteluvalikko (Asettelu AKA21:llä) Säätimet 114A, 115A ja 116A höyrystimen ohjaukseen. Sivu 1 Asettelu AKA 21 AKC 11xA Versio 1.

Asetteluvalikko (Asettelu AKA21:llä) Säätimet 114A, 115A ja 116A höyrystimen ohjaukseen. Sivu 1 Asettelu AKA 21 AKC 11xA Versio 1. Asetteluvalikko (Asettelu AKA21:llä) Säätimet 114A, 115A ja 116A höyrystimen ohjaukseen Sivu 1 Asettelu AKA 21 AKC 11xA Versio 1.5x Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kuvaus AKC 11xA ADR:XXX MON hh:mm AKC 11xA ADR:XXX

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Vallox 150SE EFFECT 1.09.378Fb 21.1.2013 Tyyppi A3530 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX 150 Effect SE VALLOX 150 Effect SE VKL

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

REITTIPISTELUETTELO...49 GEOKÄTKÖLUETTELO...51 JÄLKILUETTELO. MATKA(TRIPPI)MITTARI NÄKYMÄ...59 OruxMaps INTEGRAATIO

REITTIPISTELUETTELO...49 GEOKÄTKÖLUETTELO...51 JÄLKILUETTELO. MATKA(TRIPPI)MITTARI NÄKYMÄ...59 OruxMaps INTEGRAATIO Sisältö PIKAOHJE... 2 KARTAT... 5 JÄLJET/REITIT... 15 REITTIPISTEET... 17 KERROKSET...19 KARTTASELAIN... 20 JÄLJEN NAUHOITUS...25 KARTTOJEN LUONTI... 28 ASETUKSET...29 KARTTASELAIN...45 Näppäimet...45

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot