MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana"

Transkriptio

1 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika klo Paikka Puistolan kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo KOSKELAINEN Laura vara MARJAMÄKI Pipsa Lotta VESAMÄKI Aarne vara PENKARI Joni PITKÄNEN Pirkko PONTELA Tuula SAARELA Veronica SALMI Kauko SALOMAA Pekka SYRJÄLÄ Marjaana YLÄNKÖ Arja vara UGUR Hannele YLINEN Antti sihteeri Vesamäki Reetta opiskelija 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (16/17). 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Kuikanmäki ja Laura Koskelainen. 4 Esityslistan hyväksyminen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2 2 5 Ilmoitusasiat: 1. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan antanut pastori Petra Kuivalalle viranhoitomääräyksen Malmin seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi Arkkipiispa Kari Mäkinen on lähettänyt seurakuntien luottamushenkilöille liitteenä olevan seurakuntavaaleja koskevan kirjeen. 3. Kirkkohallituksen täysistunto on 0n myöntänyt Helsingin seurakuntayhtymälle kirkon ympäristödiplomin. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt antaa asian seurakuntaneuvostoille tiedoksi ja perustaa seurakuntayhtymään ympäristötyöryhmän, liite B. Ympäristödiplomi luovutetaan seurakuntayhtymälle Malmin kirkossa tuhkakeskiviikkona Kohtuullisuustapahtuman yhteydessä 5.3. klo Merkittiin tiedoksi. 6 Kirkkoherran päätökset Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran päätökset 13-20/2014 Merkittiin tiedoksi. 7 Pöytäkirjat Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten: Jakomäen piirineuvoston pöytäkirja Malmin piirineuvoston pöytäkirja Puistolan piirineuvoston pöytäkirja Pukinmäen piirineuvoston pöytäkirja Siltamäen piirineuvoston pöytäkirja Tapanilan piirineuvoston pöytäkirja Viikin piirineuvoston pöytäkirja Lähetyksen yhteistyöryhmän muistio Merkittiin tiedoksi. 8 Vuoden 2013 toimintakertomukset Seurakuntaneuvoston tulee lähettää yhteiselle kirkkovaltuustolle toimintakertomus, jossa on annettujen otsikoiden mukainen kuvaus ja arvio seurakunnan toiminnasta ja vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä tilasto-osio, liitteet A ja B.

3 3 Seurakunnan omaan käyttöön jäävä toimintakertomus on liitteessä C. Se rakentuu kirkkoherran lyhyestä vuoden 2013 yhteenvedosta sekä työalojen ja seurakuntapiirien arvioivista toimintakertomuksista. Kirkkovaltuustolle lähetettävä toimintakertomus voi olla yhden sivun laajuinen. Siksi kertomukseen joudutaan valitsemaan laajasta toiminnasta joitakin näkökulmia ja arvioimaan tavoitteita, jotka on sisällytetty valtuustolle lähetettyyn toimintasuunnitelmaan. Seurakunnan toiminnan olennaisia piirteiden kuvauksessa on nostettu esiin seurakunnan organisaatio ja strategian painopisteet. Vuoden 2013 erityisiä painopisteitä oli viisi, joiden toteutumista arvioidaan seuraavasti: 1. Vapaaehtoistoiminnan strategian laatiminen. Strategia valmistui lokakuussa. Loppuvuodesta tehtiin suunnitelma sen toteuttamiseksi ja päätettiin irrottaa yksi papeista vuonna 2014 seitsemän kuukauden ajaksi vapaaehtoistyön koordinaattoriksi. 2. Seurakunnan 60 -vuotisjuhlat tammi- helmikuussa. Tavoitteena on luoda myönteistä kuvaa seurakunnan monimuotoisesta toiminnasta ja avata väyliä seurakunnan yhteyteen. Tavoite toteutettiin järjestämällä seurakunnan toimipisteissä eri työalojen kutsutilaisuuksia. Juhlamessuun osallistui noin 800 seurakuntalaista. Messussa saarnasi piispa Eero Huovinen 3. Pienelle parasta -hankkeiden toteuttaminen seurakuntayhtymässä laadittujen suunnitelmien mukaan. Seurakunnan papeille järjestettiin Pienelle parasta -koulutus. Seurakunnassa oli kaksi kertaa hankkeeseen liittyvä yhteiskastetilaisuus kutsutilaisuutena niille perheille, joissa lapsi oli jäänyt kastamatta. Kouluun siunaamiset järjestettiin kaikissa seurakunnan kirkoissa, kymppisynttärit yhteisesti Malmin kirkossa. Seurakunta osallistui myös muihin Jäsenelle parasta -hankkeen yhteisiin projekteihin, mm. kaikki kahdeksan seurakuntapiiriä toteuttivat joulukuun piparkakkujen jaon työhön lähtijöille. Lahja lapselle -tapahtuma toteutettiin seurakunnassa kolmannen kerran. 4. Piispantarkastus syyskuussa. Päämääränä oli käydä aktiivista, avointa ja rakentavaa keskustelua seurakunnan toiminnasta ja tavoitteista. Piispantarkastuksen aikana piispa osallistui 17 tilaisuuteen, jossa tavattiin seurakunnan työalojen ja ammattiryhmien edustajia, luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia vastuunkantajia. Dekaani ja muita tuomiokapitulin työntekijöitä oli mukana useissa tilaisuuksissa. Tarkastuksen huipentumana olivat piispanmessu ja piispan osallistuminen kutsuttuna Pihlajiston - Viikinmäen asukasyhdistysten järjestämään ulkoilmatapahtumaan. Tarkastustoimi suoritti seurakunnan sisäisen tarkastuksen. Piispantarkastuksen pöytäkirja valmistui lokakuussa ja dekaani Reijo Liimatainen kävi esittelemässä piispantarkastuksen havaintoja seurakuntaneuvostolle marraskuussa. Tarkastukselle asetettu tavoite toteutui. 5. Osallistuminen Helsingissä järjestettäviin lähetysjuhliin. Lähetysjuhlat olivat seurakunnan painopisteenä kevätkaudella, jolloin järjestettiin kaikissa seurakuntapiireissä ja monilla työaloilla erilaisia lähetystapahtumia. Osa seurakuntapiireistä järjesti retken lähetysjuhlille. Muuten juhlille osallistuttiin omaehtoisesti. Luotet-

4 4 tavaa kuvaa osallistumisesta ei ole. Lähetystyö oli kuitenkin vahvasti esillä keväällä Arviossa resurssien käytöstä todetaan, että Malmin seurakunnan resurssit ovat hyvät. Tulevaisuuden näkymät pakottavat kuitenkin lähivuosina tasapainottamaan talousarvioita vähentämällä henkilöstöä 2-4 henkilötyövuotta. Ympäristötoimintaa arvioitaessa nostetaan esille seurakunnan ympäristöohjelma, lajittelu, paaston aikaa varten valmistettu 7viikkoa kohtuullisuutta vihkonen sekä seurakunnassa toteutetut kahdeksan vihreää rippikoulua. Johtopäätösosiossa todetaan kolme asiaa: Seurakunnan on tärkeä osallistua yhtymän yhteisiin hankkeisiin. Vapaaehtoistoiminta on pidettävä lähivuosien erityisenä painopisteenä. Väestöpohjan muuttumisen vuoksi monikulttuurisuustyötä on kehitettävä. Tilasto-osuudessa näkyy, että seurakunnan määrä, joka vuoden 2013 päättyessä oli , on vuoden aikana vähentynyt 564 ellä. Kirkkoon kuuluvuus alueen asukkaista on 60,2 %. Helsingin suomenkielisten seurakuntien keskiarvo on Toimintatilastoissa ei ole nähtävissä suuria muutoksia. Työalojen ja seurakuntapiirien toimintakertomuksista nousee esiin moni-ilmeinen seurakuntatoiminta. Toiminnan arviointi on tärkeä lähtökohta uuden toiminnan suunnittelussa. 1) lähettää liitteiden A ja B mukaisen toimintakertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle; 2) hyväksyä seurakuntapiirien ja työalojen liitteen C mukaiset toimintakertomukset. 9 Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Liitteessä A on yhteenveto vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta. Seurakunta sai käyttöönsä toimintarahaa euroa ja vuokrarahaa euroa yhteensä euroa. Lisäksi seurakunnan käyttöön annettiin talousarvion muutoksella edellisen vuoden säästö euroa. Talousarvion käyttökate (tulojen ja menojen erotus) oli talousarvion muutoksen jälkeen euroa. Toteutuneen talousarvion käyttökate on euroa. Seurakunnalle jäi säästöä euroa. Vuonna 2014 talousarvioissa säästöä on arvioitu käytettävän euroa. Näin säästöä siirtyisi vuoden 2015 talousarvioita varten euroa. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa säästöä arvioitiin siirtyvän 646.ooon euroa. Siirtyvä säästö on euroa arvioitua suurempi, mikä helpottaa huomattavasti tulevien vuosien talousarvioiden tasapainottamista.

5 5 Toimintatuottoja kertyi euroa, mikä on euroa talousarviota enemmän. Henkilöstökuluihin oli varattu euroa. Henkilöstökulut jäivät euroa pienemmiksi. Henkilöstökulut toteutuivat 98,7 %:n tarkkuudella, varsinaiset palkkakulut 99,9 %:n tarkkuudella. Palvelujen ostoissa syntyi säästöä , vuokrakulut ylittyivät euroa, tarvikkeiden ostot euroa ja avustukset euroa. Liitteessä B on yhteenveto työalojen ja seurakuntapiirien toimintamäärärahojen käytöstä. Useimmilla työaloilla ja seurakuntapiireillä on jäänyt rahaa käyttämättä. Yhteensä toimintamäärärahoja jäi käyttämättä euroa. Seurakuntaneuvosto on aiemmin päättänyt, että musiikkitoiminnan, iltapäiväkerhon, päiväkerho-, pyhäkoulu-, varhaisnuorisotyön, partion, nuorisotyön, erityisnuorisotyön, diakoniantyön, lähetystyön, perhetyön ja piiritoiminnan määrärahat ovat siirtomäärärahan luonteisia siten, että edellisen vuoden säästö lisätään ja ylitys vähennetään seuraavan vuoden määrärahasta kuitenkin niin, että siirrettävä säästö voi olla enintään 500 euroa tai 5 % työalan määrärahasta. merkitä tiedoksi selvityksen vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta. 10 Vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmän asettaminen Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategian lokakuussa Strategian toteuttamiseen sisältyi kahden vuoden projekti jalkauttamisesta. Strategian mukaisesti vapaaehtoistyön koordinaattoriksi nimettiin tätä varten pastori Laura-Elina Koivisto siten, että hän hoitaa vuonna 2014 seitsemän kuukautta päätoimisesti koordinaattorin tehtävää ja viisi kuukautta (huhti-, kesä-, heinä-, elo- ja joulukuun) papin tehtäviä. Vuoden 2014 lopussa arvioidaan koordinaattorin tehtävän jatko vuodelle Toteuttamista varten seurakuntaan perustetaan vapaaehtoistoiminnan työryhmä, johon tulee edustajat eri seurakuntapiireistä ja työaloilta. Toteuttamisen seurantaa ja linjauksia varten esitetään perustettavaksi ohjausryhmä vuosille Ohjausryhmän on tarkoitus kokoontua 2-4 kertaa vuodessa. Puheenjohtajaksi esitetään kirkkoherraa ja iksi yhtä seurakuntaneuvoston tä, seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hanna Lipasti-Raulusta ja vapaaehtoistoiminnan strategiatyöryhmään kuulunutta Heikki Vahantaniemeä. Ohjausryhmän sihteerinä toimisi Laura-Elina Koivisto. 1) asettaa vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmäksi toimikunnan vuosille ; 2) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran sekä iksi Hanna Lipasti-Rauluksen, Heikki Vahantaniemen ja kaksi seurakuntaneuvoston tä, jotka ovat Laura Koskelainen ja Kimmo Kuikanmäki sekä sihteeriksi Laura-Elina Koiviston.

6 6 11 Seurakuntapastori Esko M. Laineen virkavapaus Esko M. Laine anoo palkatonta virkavapautta ajalle tieteellistä tutkimustyötä varten, liite A. Virkavapauden papille myöntää tuomiokapituli. Virkavapausanomukseen on liitettävä seurakuntaneuvoston lausunto. Esko M. Laine toimii Puistolan seurakuntapiirin pappina. Piirissä on neljä pappia. Koska Laura-Elina Koivisto on esitetyn virkavapauden ajan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävässä, edellyttää virkavapaus sijaisen ottamista. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa mahdollista sijaista. Siksi esitetään, että seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran pyytämään viranhoitomääräystä tehtävään sopivalle papille. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoherra ottaa muissa viroissa päätöksellään sijaiset enintään kuuden kuukauden ajaksi. Kirkkoherran näkemyksen mukaan virkavapauden puoltamiselle ei ole estettä. 1) puoltaa Esko M. Laineen anomusta palkattomasta virkavapaudesta ajalle ; 2) että virkavapauden ajaksi seurakuntaan otetaan sijainen, 3) valtuuttaa kirkkoherran pyytämään tehtävään sopivalle papille viranhoitomääräystä. 12 Nuorisotyönohjaaja Niina Alatalon sivutoimilupa Niina Alatalo anoo sivutoimilupaa toimiakseen yksityisen vartiointiliikkeen tehtävissä järjestyksenvalvoja noin kymmenen kertaa vuoden aikana. Työ on ilta- ja yötyötä. Liite A Kirkkolaki edellyttää viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa sivutoimilupaa palkallisen tehtävän hoitamiseen(kl 6:30): Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Niina Alatalon esittämä sivutoimilupa ei aiheuta kohtuutonta haittaa nuorisotyönohjaajan viran hoitamiselle. Sivutoimilupa on syytä myöntää määräaikaisena ja edellyttää, että työntekijä antaa määrävälein kirkkoherralle selvityksen sivutoimeen käytetystä työajasta. Selvitys on tarpeen sekä seurakunnan edun että työntekijän oikeusturvan kannalta.

7 7 1) myöntää Niina Alatalolle sivutoimiluvan vuosille työskentelyyn järjestyksenvalvojana noin kymmenen kertaa vuoden aikana siten, että työtehtävät sijoittuvat vapaapäiviin tai vapaapäivää edeltävään yöhön, 2) että Niina Alatalon on annettava kirkkoherralle kolmen kuukauden välein selvitys sivutoimeen käytetystä ajasta. 13 Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen A mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Pertti Simola puheenjohtaja Antti Ylinen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kimmo Kuikanmäki Laura Koskelainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Kunnantie 1 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla laitetulla ilmoituksella.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Laulun juhlaa 90 vuotta

Laulun juhlaa 90 vuotta Hyvinkään seurakuntalehti 4 21.9.2006 Hyvinkään Kirkkokuorolla juhlavuosi Laulun juhlaa 90 vuotta Seppo Ylönen Kansalaisten alkoholinkäyttö teettää poliisilla töitä - sivu 12 Sari Vajavaara - on harrastanut

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot