Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola Yksityistieliittymäselvitys 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola Yksityistieliittymäselvitys 2013"

Transkriptio

1 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 2013 AffectoGenimap Oy, Lupa L4356

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖAINEISTO JA TYÖMENETELMÄT 4 3 NYKYTILANNE Liikenteelliset tiedot Tien varren maankäyttö Liittymät Onnettomuustarkastelu 9 4 TAVOITETILA 13 5 SUUNNITTELURATKAISUT Liittymäjärjestelyt Tieosa Tieosa Tieosa Tieosa KUSTANNUKSET Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 28 7 JATKOTOIMENPITEET 28 LIITTEET 29

3

4 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 3 JOHDANTO JOHDANTO Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja se palvelee laajasti niin Suomen vientiteollisuuden tarpeita kuin ihmisten jokapäiväistä liikkumista. Valtatieverkostoa on tarpeen kehittää mahdollisimman nopeaksi ja turvalliseksi, jotta tieverkon korkea palvelutaso säilyy. Pitkäjänteinen maankäytön suunnittelu on paras tapa rakentaa tulevaisuuden liikkumisympäristöä. Liikenteen turvallisuusvision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Euroopan komission vuosia koskevan liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti Suomen liikennekuolemia tulee vähentää noin 50 % ja liikenteessä loukkaantumisia noin 25 % vuoteen 2020 mennessä. Liittymien parantaminen on tehokkaimpia keinoja parantaa liikenneturvallisuutta valtateillä. (Liikennevirasto 2012) Yksityistieliittymien ja liittymäjärjestelyiden taso riippuu tien liikenteellisestä merkityksestä. Tämä tiejakso luokitellaan tärkeisiin pääteihin, joiden liittymäpaikat osoitetaan tiesuunnitelmassa. Liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisteiden liittämisestä maantiehen. Maatalousliittymälupa on myönnettävä, jollei siitä ole haittaa liikenneturvallisuudelle. Yksityistieliittymäselvityksessä tarkastellaan tiejakson liittymät ja niihin liittyvät tiejärjestelyt. Tarkasteltavana on myös liikenteen toimivuus, turvallisuus sekä kehittämismahdollisuudet. Yksityistieliittymien uudelleenjärjestely auttaa kehittämään päätien palvelutasoa, johon liittyy sujuva ja nopea liikenne sekä konfliktitilanteiden minimointi. mahdollistaa ongelmakohtiin puuttumisen maankäytön suunnittelussa. Selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet ins. Vesa Savola Kaakkois- Suomen ELY-keskuksesta sekä DI Risto Pitkänen, ins. Arja Pentinniemi ja ins. opp. Saila Toorikka TL-Suunnittelu Oy:stä.

5 4 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola LÄHTÖAINEISTO JA TYÖMENETELMÄT 2 LÄHTÖAINEISTO JA TYÖMENETELMÄT Selvityksen lähtöaineistona on käytetty Liikenneviraston tie- ja onnettomuusrekistereitä sekä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelua. Näiden avulla alueesta on koottu nykytilan kuvaus liikenteestä, tien geometriasta, onnettomuuksista, yksityistieliittymistä ja asutuksesta. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu Liikenneviraston Tarva-ohjelmalla. Kustannusarviointiin on käytetty Rapal Oy:n Fore-palvelun hankeosalaskentaa. Liittymien luvallisuutta sekä tarkempia tietoja on täydennetty suunnittelualueelle vuonna 1995 hyväksytystä tiesuunnitelmasta Valtatien 6 parantaminen välillä uudenmaan läänin raja Suvioja. Lisäksi käytössä on ollut rakennussuunnitelma Vt 6 parantaminen välillä UPR - Suvioja vuodelta Suunnittelualueen loppumiskohdasta Hevossuolta alkaen on tehty vuonna 2010 tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola ja vuonna 2008 yksityistieliittymäselvitys Valtatie 6 välillä Kouvola - Lappeenranta. Olemme tässä selvityksessä käyttäneet samoja karttamerkkejä ja merkintätapoja kuin vuoden 2008 yksityistieliittymäselvityksessä, jotta selvitysten tutkiminen jatkossa olisi vaivatonta. Suunnittelualueeseen on tutustuttu maastossa. Maastotarkastelun pohjana käytettiin Maanmittauslaitoksen peruskarttaa sekä edellä mainittujen lähteitä. Maastokäynnillä tarkastettiin yksityistie- ja maatalousliittymät ja kaikista yksityistieliittymistä ja merkittävimmistä maatalousliittymistä otettiin myös valokuvat. Maastossa tutkittiin teihin liittyvät järjestelyt, teiden kunto, näkemät, turvallisuus ja käyttötarkoitukset sekä tierekisterin yksityistieliittymätietojen ajanmukaisuus ja oikeellisuus. Lisäksi maastokäynnillä tarkasteltiin kiinteistöiltä kulkemista valtatielle sekä Helsingin että Kouvolan suuntaan. Suunnitelmaratkaisujen toimivuutta on tarkasteltu maastossa. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin maanomistajille ja muille asianosaisille Alppiruusussa Elimäellä. Suunnitelmaratkaisuja on tarkennettu tilaisuudesta annetun palautteen perusteella.

6 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 5 NYKYTILANNE NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungissa. Se alkaa Kimonkylästä Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalta ja päättyy Hevossuolle, valtatien leveäkaistaosuuden loppuun. Tieosuuden pituus on noin 20 km. AffectoGenimap Oy, Lupa L4356 Kuvat 1-2. Suunnitteluosuus Suunnitteluosuus

7 6 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE 3.1 Liikenteelliset tiedot Suunnittelujakso on ns. leveäkaistatie, jonka ajoradan leveys on 11 metriä ja pientareiden leveys 1,25 metriä. Nopeusrajoitus valtatiellä 6 vaihtelee 80 km/h ja 100 km/h välillä. Suunnittelualueella ei ole käytössä talvinopeusrajoitusta. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on %. Valtatielle 6 liittyvien maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikenteet ovat ajoneuvoa. Vilkkaimmat maanteiden liittymät ovat Elimäentien (KVL ajon./vrk) ja Koriantien (KVL ajon./vrk) tasoliittymät sekä Alppiruusuntien (KVL ajon./vrk) eritasoliittymä. 3.2 Tien varren maankäyttö Suunnittelualue sijoittuu Kymenlaaksoon Kouvolan kaupungin alueelle. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Kymenlaakson maakuntakaava vuodelta 2006 sekä Elimäen kunnan vahvistamat Elimäen Kirkonkylän ja Korian osayleiskaavat. Osayleiskaava-alueiden rajat on esitetty liitteissä 1 ja 2. Suunnittelualueella valtatie ohittaa Elimäen ja Korian taajamat. Elimäen kirkonkylä on kulttuurimaisema-aluetta ja kirkonkylän kohdalla valtatien pohjoispuolelle jää luonnonsuojelulailla suojeltu Mustilan Arboretumin alue. Valtatien 6 varrella on muinaismuistokohteita Elimäen kirkonkylän sekä Vähä- Tuohimäen alueilla. Valtatien 6 geometria on suunnittelualueella suhteellisen tasainen. Tiellä on pääsääntöisesti hyvät näkemät. Alueen ympäristö on tyypillistä maalaismaisemaa metsä- ja peltoalueineen. Useilla tiloilla on peltoja valtatien 6 molemmin puolin, mikä täytyy ottaa huomioon liittymäjärjestelyjä suunniteltaessa. Kuva 3. Suunnittelualue Kymenlaakson maakuntakaavassa.

8 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 7 NYKYTILANNE Liittymät Suunnittelualueella on 8 maanteiden tasoliittymää sekä 1 eritasoliittymä, 31 yksityistieliittymää ja 37 maatalousliittymää tai maatalouskäyttöön tarkoitettua vähäliikenteistä yksityistieliittymää. Suunnittelualueen liittymiä on järjestelty edellisen kerran 2000-luvun alussa valtatien parantamishankkeen yhteydessä. Alueen yksityistieliittymät on lueteltu taulukossa 1. Taulukko 1. Suunnittelualueen yksityistieliittymät TIE- OSA ETÄI- SYYS TIEN PUOLI NIMI HUOM oik vas. Vanhahelsingintie vas. vastapäätä mt vas oik. Niemenmäentie oik vas. Taimitarhantie vastapäätä mt oik. Kesolantie vas. Huitilankuja vas. Mattilantie vastapäätä mt oik. Hongistonkuja vas. Einontie oik. Alakuja vas oik oik. Kissamäentie vastapäätä mt oik. Sarkapalontie vas. Metsoilantie vas. Nurkanojantie vastapäätä mt vas oik. Ritasuontie oik. Suppalantie vas. Palokorventie oik vas. Välimäki oik. Pärnäojantie vastapäätä mt vas. vastapäätä mt oik vas. Hevossuontie oik oik. Karisuontie

9 8 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE Alueen liittymistä valtaosa on nelihaaraisia X-liittymiä, joissa on vastakkain kaksi yksityistietä, yksityistie ja maantie tai yksityistie ja maatalousliittymä. Alueella on 28 avointa ja kolme tulpallista yksityistieliittymää. Yksittäisen kiinteistön tonttiliittymiä lukuun ottamatta kaikissa yksityistieliittymissä on kärkikolmio tai stop-merkki ohjaamassa liikennettä. Useissa liittymissä on päällystevaurioita ja muutaman liittymän muotoa on korjattava. Näkemät liittymissä ovat yleensä ottaen hyvät ja odotustasanteet ovat riittävät. Kolmesta tierekisteriin merkitystä yksityistieliittymästä ei löytynyt havaintoja maastokäynnillä. Lisäksi maastotarkastelussa löytyi kuusi yksityistietä ja useita maatalousliittymiä, joista ei ollut merkintää tierekisterissä. Kuva 4. Nurkanojantien stop-merkillinen kanavoitu liittymä, jota vastapäätä sijaitsee mt (Vähämoisiontie). Kuvat 5-6. Alueelle tyypilliset yksityistien (vas.) ja maatalouden (oik.) liittymät.

10 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 9 NYKYTILANNE Onnettomuustarkastelu Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia 94 kpl. Onnettomuuksista 58 kpl, eli 62 % on tapahtunut talviaikana ( ). Suunnittelualueella ei ole käytössä talvinopeusrajoituksia. Kun rajataan eläinonnettomuudet pois, suunnittelualueella on sattunut 57 onnettomuutta, joista 34 kpl tapahtui liittymäalueilla. Onnettomuuksista 13 kpl johti henkilövahinkoihin ja yksi onnettomuus johti kuolemaan. Henkilövahinko-onnettomuudet tapahtuivat kolmea lukuun ottamatta liittymäalueilla. Suunnittelualueen liittymissä ja niiden läheisyydessä tapahtuneet onnettomuudet on kuvattu kartalla liitteissä 1 ja 2. Alueen suurimmat turvallisuusriskit kohdistuvat valtatieltä vasemmalle kääntymisiin ilman kääntymiskaistaa. Varsinkin leveäkaistatiellä sattuu usein vaaratilanteita, joissa edellä ajava kulkuneuvo on kääntymässä vasemmalle, mutta takana ajava tulkitsee tilanteen ohittamiseksi, eikä varaudu hiljentämään vauhtia. Tienkäyttäjien kokemuksien mukaan leveäkaistatiellä ohitellaan ohituskielloista huolimatta. Kaikkien yksityisteiden liittymien kohdilla ei ole ohituskieltoja. Maantien (Teuroistentie) ja Kissamäentien nelihaaraliittymässä on sattunut viisi onnettomuutta. Onnettomuuksista kaksi on tapahtunut risteävien ajolinjojen vuoksi, muut onnettomuudet ovat johtuneet peräänajosta liikenne-esteen takia, kohtaamisesta suoralla ja tieltä suistumisesta. Onnettomuuksissa ei ole sattunut henkilövahinkoja. Kuva 7. Näkymä Kissamäentieltä Helsingin suuntaan. Maantien 364 (Koriantie) ja yksityistien (tieosoite 6/128/0) nelihaaraliittymässä on sattunut neljä onnettomuutta, joista yhdessä on kuollut yksi henkilö ja yhdessä on loukkaantunut kaksi henkilöä. Kaksi onnettomuutta on tapahtu-

11 10 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE nut käännyttäessä vasemmalle, yhdessä onnettomuudessa risteävät ajolinjat ovat törmänneet ja yksi onnettomuus on ollut peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon. Tämän liittymän onnettomuusriski on suunnittelualueen vakavin, mutta tapahtuneet onnettomuudet ovat johtuneet maantien 364 ja valtatien 6 välisestä liikenteestä. Kuva 8. Näkymä Koriantien nelihaaraliittymästä Helsingin suuntaan. Mattilantien ja maantien (Hongistonkylätie) nelihaaraliittymässä on sattunut kolme onnettomuutta. Onnettomuuksissa on käännytty vasemmalta toisen eteen tai kylkeen sekä suistuttu tieltä kaksi kertaa. Toinen suistuminen johti loukkaantumiseen. Kuva 9. Näkymä Mattilantieltä Kouvolan suuntaan.

12 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 11 NYKYTILANNE Hongistonkujan ja Einontien nelihaaraliittymässä on sattunut myös kolme onnettomuutta vuosina Onnettomuudet ovat johtuneet kaksoisohituksesta ja tieltä suistumisista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vastaanottanut liikenneturvallisuusaloitteen koskien tätä nelihaaraliittymää. Kuva 10. Näkymä Einontieltä Kouvolan suuntaan Suppalantien ja Palokorventien nelihaaraliittymässä on tapahtunut ohitusonnettomuus sekä kaksi tieltä suistumista, joista toisessa loukkaantui viisi ihmistä. Kuva 11. Näkymä Palokorventieltä Kouvolan suuntaan.

13 12 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE Pärnäojantien ja maantien (Kukonojantie) nelihaaraliittymässä on sattunut kaksi tieltä suistumista ja yksi risteysonnettomuus käännyttäessä vasemmalle toisen ajoneuvon eteen tai kylkeen. Kuva 12. Näkymä Pärnäojantieltä Kouvolan suuntaan. Maantiestä (Kukonojantie) noin 900 metriä Helsingin suuntaan sijaitsevassa yksityisteiden nelihaaraliittymässä (tieosoitteet 6/127/4758 ja 6/127/4768) on sattunut yksi ohitusonnettomuus ja kaksi kohtaamisonnettomuutta, joista toinen on aiheuttanut loukkaantumisen. Yksityisteiltä on lyhyehkö liittymisnäkemä Helsingin suuntaan maaston korkeuserojen vuoksi. Kuva 13. Näkymä yksityistieliittymästä (tieosoite 6/127/4768) Helsingin suuntaan.

14 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 13 TAVOITETILA Suunnittelualueella on sattunut yksi risteysonnettomuus viidessä liittymässä. Alueen ensimmäisessä yksityistieliittymässä (tieosoite 6/125/200) on sattunut törmäys käännyttäessä oikealle. Niemenmäentien liittymässä on sattunut loukkaantumiseen johtunut peräänajo-onnettomuus. Maanteiden ja 360 eritasoliittymän rampin alkamiskohdalla on tapahtunut loukkaantumiseen johtanut U-käännös. Maantiestä (Kukonojantie) noin 200 metriä Helsingin suuntaan sijaitsevan maatalousliittymän kohdalla (tieosoite 6/127/4960) on sattunut loukkaantumiseen johtava peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon. Hevossuontien ja sitä vastapäätä sijaitsevan yksityistien (tieosoite 6/128/470) nelihaaraliittymässä on sattunut onnettomuus risteävien ajolinjojen kohtaamisen vuoksi. Lisäksi alueella on sattunut yksi suistumisonnettomuus viidessä liittymässä. 4 TAVOITETILA Suunnittelualueen pitkän tähtäimen tavoitetilassa valtatiellä 6 on ainoastaan tärkeimpien maanteiden eritasoliittymiä ja muut liittymät korvataan tiejärjestelyillä. Kymenlaakson maakuntakaavassa on esitetty eritasoliittymät maanteiden 354 ja 364 kohdille, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on ajoneuvoa. Tässä selvityksessä pyritään kehittämään päätien palvelutasoa ja turvaamaan sujuva ja nopea liikenne sekä minimoimaan konfliktitilanteet. Tavoitteena on, että yksityisteille kääntyminen ja niiltä valtatielle liittyminen on turvallista ja maatalousliittymiä on tarpeellisissa kohdissa. Liittymissä tarkastellaan turvallisuutta, ajo-ominaisuuksia ja liittymien sijoittelua. Suunnitteluratkaisut on jaoteltu kahteen vaiheeseen ja ne esitetään suunnitelmakartoilla (liitteet 1-2) ja toimenpideluettelossa (liite 3). Tavoitteena on, että alueelle jää vain sellaisia yksityistieliittymiä, jotka ovat vastapäätä vähäliikenteisiä maanteitä ja joilla on valtatiellä yksityistien suuntaan vasemmalle kääntymiskaista. Maatalousliittymien käyttö on vähäistä ja kohdistuu muutamiin kuukausiin vuodesta. Ne jäävät suurimmaksi osaksi nykyisille paikoilleen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa maanomistajien suostumuksilla ilman tiesuunnitelmaa. Toimenpiteitä ovat mm. ns. espanjalaiset silmukkakäännökset. Toiseen vaiheeseen sijoitetaan tiesuunnitelmaa vaativat kohteet, kuten liittymien katkaisut ja yksityistiejärjestelyt.

15 14 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT 5 SUUNNITTELURATKAISUT Liittymäjärjestelyjen parantamistarvetta on tarkasteltu sekä yksityistie-, että maatalousliittymien kohdalla. Tämän selvityksen toimenpiteisiin on päädytty maasto- ja karttatarkastelun pohjalta huomioon ottaen teiden käyttötarkoitus ja liikennemäärä. Liittymän poistaminen tai muut suuremmat muutokset vaativat aina tiesuunnitelman laatimisen tai maanomistajan suostumuksen. Suunnittelualue alkaa Uudenmaan rajalta (Lapinjärven kunnan alueelta). Tässä selvityksessä on esitetty muutamia toimenpiteitä myös Lapinjärvelle. Vuosien onnettomuuksista 62 % on tapahtunut vuosittain välisenä aikana, jolloin liukkaus tyypillisesti vaikeuttaa liikenneolosuhteita. Talvinopeusrajoitusten käyttöönottoa alueella tulisi harkita. Valtatie 6 suunnittelualueella on päällystetty viimeksi leveäkaistatieksi muuttamisen yhteydessä. Päällysteen uusiminen on ajankohtaista. Tässä selvityksessä on painotettu nopeita pieniä toimenpiteitä, joita voidaan osaksi toteuttaa päällystämistöiden yhteydessä. 5.1 Liittymäjärjestelyt Liittymien parantamiseksi ehdotetut toimenpiteet on esitelty taulukossa 2. Toimenpiteiden numerointi on yhteneväinen välin Kouvola Lappeenranta yksityistieliittymäselvityksen kanssa. Liittymäjärjestelyt on kuvattu myös kartalla liitteissä 1-2 ja toimenpideluettelossa (liite 3). Taulukko 2. Yksityisteiden liittymäjärjestelyjen toimenpiteet. ESITETYT TOIMENPITEET 1. Pienet toimenpiteet + selite 2. Liittymän katkaisu, on olemassa yhteys toiseen liittymään 3. Liittymän katkaisu, rakennetaan uusi yhteys toiseen liittymään 6. ns. espanjalainen silmukkakäännös 13. Suuntaisliittymä 14. Liittymän katkaisu ja maatalousliittymän rakentaminen Useissa yksityistieliittymissä on raskasta liikennettä, jolle liittymien mitoitus on ollut puutteellinen. Päällyste ja tien rakenne ovat monin paikoin murtuneet liikennekuorman alla. Liittymät tulisi mitoittaa ja parantaa raskaalle liikenteelle. Osassa liittymistä on tarpeen parantaa liittyvän tien odotustasannetta.

16 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 15 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 14. Yksityistien 6/125/2200 liittymässä näkyy liikenteen päällysteelle tuoma rasitus sekä liittymänkaarien puutteellinen mitoitus. Kuva 15. Niemenmäentien liittymässä tien päällyste on murtunut ajoneuvojen painon alla. Yleisin ensimmäisen vaiheen toimenpide on liittymien turvallisuuden parantaminen rakentamalla ns. espanjalaistyyppinen oikealta kiertävä silmukka (periaatekuva 16). Tällöin vasemmalle kääntyminen muutetaan joustavan oikealle erkanemisen kautta tapahtuvaksi päätien kohtisuoraksi ylitykseksi. Kuva 16. Periaatekuva ns. espanjalaisesta silmukkakäännöksestä.

17 16 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa liittymän parantamisena ilman tiesuunnitelmaa. Kohteisiin haetaan maanomistajien suostumukset ja tehdään tietoimitus. Ilman tiesuunnitelmaa maanomistajien suostumuksella voidaan toteuttaa ns. espanjalaiset silmukkakäännökset ja liittymien muuttaminen suuntaisliittymiksi nykyisten alikulkujen kohdalla. Toiseen vaiheeseen sijoitetaan tiesuunnitelmaa vaativat toimenpiteet. Tiesuunnitelmaa vaativia toimenpiteitä ovat mm. liittymien katkaisut ja yksityistiejärjestelyt Tieosa 125 Tieosalla 125 sijaitsee seitsemän yksityistieliittymää. Liittymistä katkaistaan neljä ja niistä kaksi korvataan uudella yksityistieyhteydellä. Yhteen liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja yhteen liittymään muodostetaan valtatielle vasemmalle kääntymiskaista sekä liikenteenohjausportaali. Liittymissä tehdään myös paikallisia parantamistoimia. Lisäksi tieosalla katkaistaan kaksi maatalouskäyttöön tarkoitettua liittymää. 6/125/200 (I vaihe) Tieosan 125 alussa on asuinkäytössä oleva yksityistieliittymä oikealle. Kiinteistöille on jo olemassa korvaava yhteys maantien ja yksityistien kautta, joten liittymä voidaan katkaista. Yksityistieltä on yhteys linjaautopysäkille, jota käytetään luvattomana liittymänä. Linja-autopysäkille rakennetaan reunakivi ja yhteys kavennetaan 3 metriin laittoman ajon estämiseksi. Kuvat Yksityistieliittymä ja yksityistie kuvattuna Helsingin suuntaan (vas.) ja linja-autopysäkki, jolta läpiajoa yksityistielle (oik.). Vanhahelsingintie (II vaihe) Uudenmaan puolella, noin 700 metriä ennen suunnittelualueen alkua sijaitsee Rajatöyryntien liittymä, jossa on nykyinen ns. espanjalainen silmukkakäännös. Samaan liittymään voidaan ohjata Vanhahelsingintien, sekä noin 30 metriä ennen suunnittelualueen alkamista sijaitsevan Tuulennousun liikenne. Molemmilla teillä on valmis yhteys Rajatöyryntien liittymään. Vanhahelsingintien liittymä katkaistaan ja Tuulennousun liittymään asetetaan valtatielle vasemmalle kääntymiskielto. Rajatöyryntien liittymässä haittaa valtatien sivussa sijaitseva meluvalli näkemää valtatielle Kouvolan suuntaan. Meluvallia tulee muotoilla tai korvata se osittain meluaidalla paremman liittymisnäkemän saamiseksi.

18 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 17 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 19. Näkymä ns. espanjalaisesta silmukkakäännöksestä Kouvolan suuntaan. Oikealla sijaitseva meluvalli on näkemäesteenä. 6/125/1730 (Toteutettu v. 2013) Maantietä (Soiniityntie) vastapäätä sijaitsevaan yksityistieliittymään (tieosoite 6/125/1730) tehdään päällystystyön yhteydessä valtatielle vasemmalle kääntymiskaista sekä yläpuoliset opasteet ohjaamaan Helsingin suunnasta saapuvaa liikennettä. Valtatiellä 6 on nykyisellään liittymän kohdalla riittävästi tilaa kääntymiskaistaa varten, joten kaistan muodostaminen onnistuu ajoratamaalausten avulla. Yksityistien liittymässä myös parannetaan tien rakennetta ja liittymän muotoa. Kuva 20. Yksityistien liittymä (tieosoite 6/125/1730) näkyy kuvassa vasemmalla. Liittymässä on nykyisellään yläpuoliset opasteet ainoastaan Kouvolan suunnasta tullessa.

19 18 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT 6/125/2200 (II vaihe) Soiniityntien ja Niemenmäentien välissä, toisella puolella valtatietä sijaitsee yhdelle kiinteistölle vievän yksityistien liittymä (tieosoite 6/125/2200). Liittymä katkaistaan ja muutetaan maatalousliittymäksi periaatekuvan 21 mukaisesti. Kiinteistöltä rakennetaan yksityistieyhteys maantietä (Soiniityntie) vastapäätä sijaitsevaan yksityistieliittymään (tieosoite 6/125/1730). Rakennettavaa tietä on noin 460 metriä. Kuva 21. Periaatekuva yksityistieliittymän muuttamisesta maatalousliittymäksi. Niemenmäentie (I vaihe) Niemenmäentien liittymän kohdalle rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös. Näin Helsingin suunnasta ajavat voivat kääntyä Niemenmäentielle oikealle valtatieltä ja Kouvolan suunnasta saapuvat pääsevät espanjalaisen käännöksen kautta kulkemaan Niemenmäentielle turvallisemmin, kun heidän ei tarvitse kääntyä valtatieltä vasemmalle. Niemenmäentien liittymässä myös parannetaan liittymäkaaria ja tien rakennetta. Kuva 22. Niemenmäentie näkyy kuvassa oikealla. Valtatien vasemmalle puolelle rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ohjaamaan Kouvolan suunnan liikenne turvallisemmin Niemenmäentielle.

20 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 19 SUUNNITTELURATKAISUT /125/2930 (II vaihe) Niemenmäentiestä noin 400 metriä Kouvolan suuntaan sijaitseva yksityistieliittymä (tieosoite 6/125/2930) katkaistaan ja kiinteistöltä rakennetaan yksityistieyhteys Niemenmäentielle. Yksityistieliittymä sijaitsee juuri ennen valtatien mutkaa ja liittymä on hankala havaita Helsingin suunnasta ajettaessa. Rakennettavaa tietä tulee noin 310 metriä, tie rakennetaan osittain tilojen rajaa pitkin ja osittain tilan läpi. Kuva 23. Yksityistieliittymä 6/125/2930 sijaitsee hirvivaroitusmerkin jälkeen oikealla. Liittymä katkaistaan ja kiinteistöltä rakennetaan korvaava yhteys Niemenmäentielle. 6/125/4060 oik.+vas. (II vaihe) Elimäentien liittymästä noin metriä Helsingin suuntaan sijaitsevat maatalousliittymät poistetaan. Kiinteistöltä on korvaava yhteys valtatien 6 yli Taimitarhantien kautta. Taimitarhantie Taimitarhantien kanavoitu yksityistieliittymä sijaitsee vastapäätä maantietä 354 (Elimäentie). Taimitarhantietä pitkin kulkee raskaita ajoneuvoja Mustilan alueen laajoille metsäpalstoille. Liittymässä on nykyisellään valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin. Liittymä jää nykyiselle paikalleen.

21 20 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 24. Näkymä Taimitarhantien liittymästä Helsingin suuntaan. Liittymä jää nykyiselle paikalleen Tieosa 126 Tieosalla 126 sijaitsee kahdeksan yksityistieliittymää, joista neljään liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös, kaksi liittymää muutetaan suuntaisliittymiksi ja yksi liittymä muutetaan maatalousliittymäksi. Kesolantie, Huitilankuja, Hongistonkuja ja Einontie (I vaihe) Toisiaan vastapäätä sijaitseviin Kesolantien ja Huitilankujan sekä Einontien ja Hongistonkujan liittymiin rakennetaan ns. espanjalaiset silmukkakäännökset. Liittymissä parannetaan liittymien muotoilua ja rakennetta. Kuvat Kesolantien (vas.) ja Huitilankujan (oik.) liittymiin rakennetaan espanjalaiset käännökset.

22 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 21 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 27. Hongistonkujan liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös. Samalla parannetaan liittymän muotoa ja päällystettä. Kuva 28. Einontien liittymän puolelle rakennetaan Einontietä vastapäätä sijaitsevan Hongistonkujan ns. espanjalainen silmukkakäännös. Käännöksen kohdalla on kiinteistö lähellä valtatietä, joka rajoittaa silmukkakäännöksen kokoa. Mattilantie Mattilantien kanavoitu yksityistieliittymä sijaitsee vastapäätä maantietä (Hongistonkylätie). Valtatiellä on vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin, joten Mattilantien liittymä jää nykyiselle paikalleen.

23 22 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Alakuja ja 6/126/3779 vas. (I vaihe) Alakujan ja sitä vastapäätä sijaitsevan yksityistien (tieosoite 6/126/3779) nelihaaraliittymän yhteydessä on alikulkukäytävä, jonka kautta osa päivittäisliikenteestä tälläkin hetkellä kulkee. Molemmin puolin tietä olevat yksityisteiden avoimet liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi periaatekuvan 29 mukaisesti. Suuntaisliittymän kautta mahtuu kulkemaan alle 4 metriä korkeat ajoneuvot. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa tarkasteluun mahdollisuus suurentaa alikulkukorkeutta. Kuvat Periaatekuva suuntaisliittymästä ja Alakujan alikulkukäytävä. 6/126/4230 (II vaihe) Alakujan ja Kissamäentien välissä sijaitsevan yksityistien liittymä (tiesoite 6/126/4230) katkaistaan ja paikalle rakennetaan maatalousliittymä. Yksityistieltä on olemassa oleva tieyhteys Kissamäentielle Tieosa 127 Tieosalla 127 sijaitsee 11 yksityistieliittymää. Liittymistä neljään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös, kaksi liittymää muutetaan suuntaisliittymiksi ja kahteen liittymään asetetaan vasemmalle kääntymiskielto. Muihin liittymiin tehdään paikallisia parannustoimia. Lisäksi tieosalta katkaistaan kaksi maatalousliittymää. Kissamäentie (I vaihe) Kissamäentie sijaitsee vastapäätä maantietä (Teuroistentie). Molemmat liittymät ovat kanavoituja ja niihin on valtatiellä vasemmalle kääntymiskaistat. Tässä nelihaaraliittymässä on sattunut viisi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta vuosina Liittymän turvallisuutta lisätään asettamalla Kissamäentielle stop-merkit ohjaamaan liikennettä. Liittymäalueella on autoilijan näkökentässä paljon erilaisia rakenteita, joista poistetaan tulppasaarekkeissa oleva liikenteenjakajan sinivalkoraidallinen tolppa valtatien puolelta. Lisäksi maantien puolella tehdään näkemäraivaus.

24 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 23 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 31. Kissamäentien liittymään asetetaan stop-pysähtymismerkit ja poistetaan liikenteenjakajan paksu tolppa valtatien puolelta. 6/127/408 oik.+vas. (II vaihe) Kissamäentiestä noin 400 metriä Kouvolan suuntaan sijaitsevat maatalousliittymät (tieosoitteet 6/127/408 oik. ja vas.) katkaistaan ja korvaavat yhteydet ovat nykyisen yksityistieverkon kautta. Maatalousliikenne pystyy kulkemaan Ruhamäentietä pitkin Kissamäentien liittymään tai Metsoilantietä pitkin Teuroistentielle. Sarkapalontie ja Metsoilantie (I vaihe) Sarkapalontien liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja liittymän rakennetta ja muotoa parannetaan. Sarkapalontietä vastapäätä sijaitsevaan Metsoilantien liittymään asetetaan vasemmalle kääntymiskielto. Helsingin suunnan liikenne kulkee jatkossa Metsoilantielle maantien (Teuroistentie) kautta ja Kouvolan suunnan liikenne pääsee Metsoilantielle Sarkapalontietä varten rakennettavan ns. espanjalaisen silmukkakäännöksen kautta. Kuva 32. Näkymä Sarkapalontien liittymästä Kouvolan suuntaan. Liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös valtatien vasemmalla puolella näkyvän metsän kohdalle.

25 24 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Nurkanojantie Nurkanojantien liittymä sijaitsee vastapäätä maantietä (Vähämoisiontie). Liittymissä on nykyisellään valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin. Liittymä jää nykyiselle paikalleen ja sen rakennetta parannetaan. Kuva 33. Nurkanojantien liittymä näkyy kuvassa vasemmalla. Liittymä on kanavoitu ja siinä on stop-merkit ja valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista. Ritasuontie ja 6/127/3099 (I vaihe) Ritasuontien liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja liittymän rakennetta ja muotoa parannetaan. Ritasuontietä vastapäätä sijaitsevaan yksityistientien liittymään (tieosoite 6/127/3099) asetetaan vasemmalle kääntymiskielto, jonka seurauksena Helsingin suunnasta saapuva liikenne kulkee yksityistielle jatkossa Nurkanojantien kautta. Ritasuontien liittymää siirretään noin 10 metriä Helsingin suuntaan, jotta liittymä saadaan kohdakkain ns. espanjalaista silmukkakäännöstä, joka rakennetaan vastapäätä sijaitsevan yksityistien kohdalle. Kuva 34. Näkymä Ritasuontien liittymästä Helsingin suuntaan. Liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja liittymää siirretään noin 10 metriä Helsingin suuntaan.

26 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 25 SUUNNITTELURATKAISUT Suppalantie ja Palokorventie (I vaihe) Suppalantien ja Palokorventien liittymien yhteydessä on alikulkukäytävä ja liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi periaatekuvan 29 mukaisesti. Alikulkukäytävään voidaan ohjata alle 4 metriä korkea ajoneuvoliikenne. Kuva 35. Suppalantien ja sitä vastapäätä sijaitsevan Palokorventien liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi leventämällä liittymää ja rakentamalla lohenpyrstö. Alikulkutunneli sijaitsee kuvassa näkyvän rekan alla. 6/127/4758 ja 6/127/4768 (I vaihe) Suppalantien ja Pärnäojantien välissä sijaitsevaan nelihaaraiseen yksityistieliittymään (tieosoitteet 6/127/4758 ja 6/127/4768) rakennetaan espanjalaiset käännökset. Valtatien 6 tasauksessa on kupera taite liittymien eteläpuolella, mikä on otettava huomioon espanjalaisten käännösten valtatien ylittävän osan sijoittelussa. Liittymien muotoilu ja rakenne vaatii parantamista. Kuva 36. Yksityisteiden liittymät 6/127/4758 ja 6/127/4768 sijaitsevat kuvassa tiekaiteiden loppumiskohdassa. Alueella on muinaismuistokohteita valtatien molemmin puolin.

27 26 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Pärnäojantie (II vaihe) Pärnäojantien liittymä sijaitsee vastapäätä maantietä (Kukonojantie). Liittymissä on nykyisellään valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin. Liittymä jää nykyiselle paikalleen. Liittymään rakennetaan tulppasaareke parantamaan liikenneturvallisuutta. Kuva 37. Näkymä Pärnäojantieltä valtatielle 6. Oikealla näkyy Kukonojan alikulkukäytävä ja Korialle johtava kevyen liikenteen väylä Tieosa 128 Tieosalla 128 on viisi yksityistieliittymää, joista neljä poistetaan yksityistiejärjestelyin ja yhteen muodostetaan kääntymiskaista. 6/128/0 (II vaihe) Koriantietä vastapäätä sijaitsevaan yksityistieliittymään (tieosoite 6/128/0) muodostetaan vasemmalle kääntymiskaista valtatielle. Liittymien yhteydessä on nykyisellään molemmista suunnista tultaessa yläpuoliset opasteet ohjaamassa liikennettä. Valtatielle maalataan vasemmalle kääntymiskaista ja portaaliin liikennemerkit muutetaan liittymää vastaaviksi. Kuva 38. Näkymä yksityistien liittymästä 6/128/0 Helsingin suuntaan. Valtatielle maalataan vasemmalle kääntymiskaista.

28 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 27 SUUNNITTELURATKAISUT Hevossuontie (II vaihe) Hevossuontien liittymä katkaistaan ja Hevossuontieltä rakennetaan uusi yksityistieyhteys Koriantien nelihaaraliittymään. Kuva 39. Hevossuontien liittymä katkaistaan. 6/128/470, 6/128/758 ja Karisuontie (II vaihe) Maantiestä 364 (Koriantie) noin 500 metriä Kouvolan suuntaan sijaitseva yksityistieliittymä katkaistaan (tieosoite 6/128/470). Yksityistieltä on olemassa oleva tieyhteys Koriantielle. Karisuontieltä rakennetaan yksityistieyhteys maantielle 364 (Koriantie), rakennettavaa tieosuutta on noin 800 metriä. Yksityistien osuudella on yksi kiinteistölle johtava liittymää (tieosoite 6/128/758) ja kolme maatalousliittymää, jotka katkaistaan. Kuva 40. Näkymä Karisuontien liittymästä Kouvolan suuntaan. Valtatien vasemmalla puolella näkyy Hevossuon levähdysalue. Suunnittelualue päättyy vuoden 2008 yksityistieselvityksen alkamiskohtaan, liittymään 6/128/1544. Aiemmassa selvityksessä yksityistieliittymä on esitetty muutettavaksi espanjalaiseksi käännökseksi.

29 28 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola KUSTANNUKSET 6 KUSTANNUKSET Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvioinnissa on käytetty Forepalvelun hankeosalaskentaa. Laskennassa käytetty maanrakennuskustannusindeksi on 136,40 (2005=100). Liittymäkohtainen kustannusarvio on liitteessä 4. Taulukko 3. Kustannusarviointi TIEOSA 1. VAIHE 2. VAIHE YHT YHT Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Toimenpiteiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen on laskettu Tarva MT 5.1 -ohjelmalla siten, että liittymien toimenpiteiden vaikutusalue on 200 metriä molempiin suuntiin. Laskentatulokset ovat suuntaa antavia, koska yksityistieliittymien liikennemääristä ei ole tietoa. Toimenpiteiden ansiosta suunnittelualueen onnettomuudet vähenevät laskennallisesti 0,2 henkilövahinkoonnettomuudella vuodessa. Kuolemaan johtavat onnettomuudet vähenevät laskennallisesti 0,04 onnettomuudella vuodessa. 7 JATKOTOIMENPITEET Yksityistien liittymän poistaminen ja laajemmat yksityistiejärjestelyt vaativat aina tiesuunnitelman laatimisen tai muun niin yksityiskohtaisen suunnitelman, että maanomistajien ja tienkäyttäjien suostumus voidaan saada. Pyrkimyksenä on, että ensimmäisen vaiheen toimenpiteet suoritetaan maantielle 6 toteutettavan päällysteurakan yhteydessä. Päällystetöitä tehdään vuosina

30 LIITTEET Liite 1 Suunnitelmakartta 1 Liite 2 Suunnitelmakartta 2 Liite 3 Liite 4 Toimenpideluettelo Kustannusarvio

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 välillä Haaransilta-Kempele TARVESELVITYS

Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 välillä Haaransilta-Kempele TARVESELVITYS Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 TARVESELVITYS Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 TARVESELVITYS Tiehallinto

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tasoristeysten turvallisuus Turun ympäristön satamaradoilla

Tasoristeysten turvallisuus Turun ympäristön satamaradoilla ESPOO 2003 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 1295/03 Kuva: Erkki Ritari Tasoristeysten turvallisuus Turun ympäristön satamaradoilla Jouni Hytönen & Erkki Ritari VERKKOVERSIO ILMAN KARTTOJA JA KUVALIITETTÄ VTT RAKENNUS-

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

01.10.2009. Valtatie 7 (E18) välin Koskenkylä Vaalimaa väyläestetiikka. Esiselvitys

01.10.2009. Valtatie 7 (E18) välin Koskenkylä Vaalimaa väyläestetiikka. Esiselvitys 01.10.2009 Valtatie 7 (E18) välin Koskenkylä Vaalimaa väyläestetiikka Esiselvitys 2 Sisällysluettelo: 1. Esipuhe 3 2. Selvityksen lähtökohdat 4 2.1. Tiehallinnon tavoitteet 4 2.2. Kuntien tavoitteet 4

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot