Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola Yksityistieliittymäselvitys 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola Yksityistieliittymäselvitys 2013"

Transkriptio

1 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 2013 AffectoGenimap Oy, Lupa L4356

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖAINEISTO JA TYÖMENETELMÄT 4 3 NYKYTILANNE Liikenteelliset tiedot Tien varren maankäyttö Liittymät Onnettomuustarkastelu 9 4 TAVOITETILA 13 5 SUUNNITTELURATKAISUT Liittymäjärjestelyt Tieosa Tieosa Tieosa Tieosa KUSTANNUKSET Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 28 7 JATKOTOIMENPITEET 28 LIITTEET 29

3

4 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 3 JOHDANTO JOHDANTO Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja se palvelee laajasti niin Suomen vientiteollisuuden tarpeita kuin ihmisten jokapäiväistä liikkumista. Valtatieverkostoa on tarpeen kehittää mahdollisimman nopeaksi ja turvalliseksi, jotta tieverkon korkea palvelutaso säilyy. Pitkäjänteinen maankäytön suunnittelu on paras tapa rakentaa tulevaisuuden liikkumisympäristöä. Liikenteen turvallisuusvision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Euroopan komission vuosia koskevan liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti Suomen liikennekuolemia tulee vähentää noin 50 % ja liikenteessä loukkaantumisia noin 25 % vuoteen 2020 mennessä. Liittymien parantaminen on tehokkaimpia keinoja parantaa liikenneturvallisuutta valtateillä. (Liikennevirasto 2012) Yksityistieliittymien ja liittymäjärjestelyiden taso riippuu tien liikenteellisestä merkityksestä. Tämä tiejakso luokitellaan tärkeisiin pääteihin, joiden liittymäpaikat osoitetaan tiesuunnitelmassa. Liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisteiden liittämisestä maantiehen. Maatalousliittymälupa on myönnettävä, jollei siitä ole haittaa liikenneturvallisuudelle. Yksityistieliittymäselvityksessä tarkastellaan tiejakson liittymät ja niihin liittyvät tiejärjestelyt. Tarkasteltavana on myös liikenteen toimivuus, turvallisuus sekä kehittämismahdollisuudet. Yksityistieliittymien uudelleenjärjestely auttaa kehittämään päätien palvelutasoa, johon liittyy sujuva ja nopea liikenne sekä konfliktitilanteiden minimointi. mahdollistaa ongelmakohtiin puuttumisen maankäytön suunnittelussa. Selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet ins. Vesa Savola Kaakkois- Suomen ELY-keskuksesta sekä DI Risto Pitkänen, ins. Arja Pentinniemi ja ins. opp. Saila Toorikka TL-Suunnittelu Oy:stä.

5 4 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola LÄHTÖAINEISTO JA TYÖMENETELMÄT 2 LÄHTÖAINEISTO JA TYÖMENETELMÄT Selvityksen lähtöaineistona on käytetty Liikenneviraston tie- ja onnettomuusrekistereitä sekä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelua. Näiden avulla alueesta on koottu nykytilan kuvaus liikenteestä, tien geometriasta, onnettomuuksista, yksityistieliittymistä ja asutuksesta. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu Liikenneviraston Tarva-ohjelmalla. Kustannusarviointiin on käytetty Rapal Oy:n Fore-palvelun hankeosalaskentaa. Liittymien luvallisuutta sekä tarkempia tietoja on täydennetty suunnittelualueelle vuonna 1995 hyväksytystä tiesuunnitelmasta Valtatien 6 parantaminen välillä uudenmaan läänin raja Suvioja. Lisäksi käytössä on ollut rakennussuunnitelma Vt 6 parantaminen välillä UPR - Suvioja vuodelta Suunnittelualueen loppumiskohdasta Hevossuolta alkaen on tehty vuonna 2010 tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola ja vuonna 2008 yksityistieliittymäselvitys Valtatie 6 välillä Kouvola - Lappeenranta. Olemme tässä selvityksessä käyttäneet samoja karttamerkkejä ja merkintätapoja kuin vuoden 2008 yksityistieliittymäselvityksessä, jotta selvitysten tutkiminen jatkossa olisi vaivatonta. Suunnittelualueeseen on tutustuttu maastossa. Maastotarkastelun pohjana käytettiin Maanmittauslaitoksen peruskarttaa sekä edellä mainittujen lähteitä. Maastokäynnillä tarkastettiin yksityistie- ja maatalousliittymät ja kaikista yksityistieliittymistä ja merkittävimmistä maatalousliittymistä otettiin myös valokuvat. Maastossa tutkittiin teihin liittyvät järjestelyt, teiden kunto, näkemät, turvallisuus ja käyttötarkoitukset sekä tierekisterin yksityistieliittymätietojen ajanmukaisuus ja oikeellisuus. Lisäksi maastokäynnillä tarkasteltiin kiinteistöiltä kulkemista valtatielle sekä Helsingin että Kouvolan suuntaan. Suunnitelmaratkaisujen toimivuutta on tarkasteltu maastossa. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin maanomistajille ja muille asianosaisille Alppiruusussa Elimäellä. Suunnitelmaratkaisuja on tarkennettu tilaisuudesta annetun palautteen perusteella.

6 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 5 NYKYTILANNE NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungissa. Se alkaa Kimonkylästä Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalta ja päättyy Hevossuolle, valtatien leveäkaistaosuuden loppuun. Tieosuuden pituus on noin 20 km. AffectoGenimap Oy, Lupa L4356 Kuvat 1-2. Suunnitteluosuus Suunnitteluosuus

7 6 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE 3.1 Liikenteelliset tiedot Suunnittelujakso on ns. leveäkaistatie, jonka ajoradan leveys on 11 metriä ja pientareiden leveys 1,25 metriä. Nopeusrajoitus valtatiellä 6 vaihtelee 80 km/h ja 100 km/h välillä. Suunnittelualueella ei ole käytössä talvinopeusrajoitusta. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on %. Valtatielle 6 liittyvien maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikenteet ovat ajoneuvoa. Vilkkaimmat maanteiden liittymät ovat Elimäentien (KVL ajon./vrk) ja Koriantien (KVL ajon./vrk) tasoliittymät sekä Alppiruusuntien (KVL ajon./vrk) eritasoliittymä. 3.2 Tien varren maankäyttö Suunnittelualue sijoittuu Kymenlaaksoon Kouvolan kaupungin alueelle. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Kymenlaakson maakuntakaava vuodelta 2006 sekä Elimäen kunnan vahvistamat Elimäen Kirkonkylän ja Korian osayleiskaavat. Osayleiskaava-alueiden rajat on esitetty liitteissä 1 ja 2. Suunnittelualueella valtatie ohittaa Elimäen ja Korian taajamat. Elimäen kirkonkylä on kulttuurimaisema-aluetta ja kirkonkylän kohdalla valtatien pohjoispuolelle jää luonnonsuojelulailla suojeltu Mustilan Arboretumin alue. Valtatien 6 varrella on muinaismuistokohteita Elimäen kirkonkylän sekä Vähä- Tuohimäen alueilla. Valtatien 6 geometria on suunnittelualueella suhteellisen tasainen. Tiellä on pääsääntöisesti hyvät näkemät. Alueen ympäristö on tyypillistä maalaismaisemaa metsä- ja peltoalueineen. Useilla tiloilla on peltoja valtatien 6 molemmin puolin, mikä täytyy ottaa huomioon liittymäjärjestelyjä suunniteltaessa. Kuva 3. Suunnittelualue Kymenlaakson maakuntakaavassa.

8 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 7 NYKYTILANNE Liittymät Suunnittelualueella on 8 maanteiden tasoliittymää sekä 1 eritasoliittymä, 31 yksityistieliittymää ja 37 maatalousliittymää tai maatalouskäyttöön tarkoitettua vähäliikenteistä yksityistieliittymää. Suunnittelualueen liittymiä on järjestelty edellisen kerran 2000-luvun alussa valtatien parantamishankkeen yhteydessä. Alueen yksityistieliittymät on lueteltu taulukossa 1. Taulukko 1. Suunnittelualueen yksityistieliittymät TIE- OSA ETÄI- SYYS TIEN PUOLI NIMI HUOM oik vas. Vanhahelsingintie vas. vastapäätä mt vas oik. Niemenmäentie oik vas. Taimitarhantie vastapäätä mt oik. Kesolantie vas. Huitilankuja vas. Mattilantie vastapäätä mt oik. Hongistonkuja vas. Einontie oik. Alakuja vas oik oik. Kissamäentie vastapäätä mt oik. Sarkapalontie vas. Metsoilantie vas. Nurkanojantie vastapäätä mt vas oik. Ritasuontie oik. Suppalantie vas. Palokorventie oik vas. Välimäki oik. Pärnäojantie vastapäätä mt vas. vastapäätä mt oik vas. Hevossuontie oik oik. Karisuontie

9 8 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE Alueen liittymistä valtaosa on nelihaaraisia X-liittymiä, joissa on vastakkain kaksi yksityistietä, yksityistie ja maantie tai yksityistie ja maatalousliittymä. Alueella on 28 avointa ja kolme tulpallista yksityistieliittymää. Yksittäisen kiinteistön tonttiliittymiä lukuun ottamatta kaikissa yksityistieliittymissä on kärkikolmio tai stop-merkki ohjaamassa liikennettä. Useissa liittymissä on päällystevaurioita ja muutaman liittymän muotoa on korjattava. Näkemät liittymissä ovat yleensä ottaen hyvät ja odotustasanteet ovat riittävät. Kolmesta tierekisteriin merkitystä yksityistieliittymästä ei löytynyt havaintoja maastokäynnillä. Lisäksi maastotarkastelussa löytyi kuusi yksityistietä ja useita maatalousliittymiä, joista ei ollut merkintää tierekisterissä. Kuva 4. Nurkanojantien stop-merkillinen kanavoitu liittymä, jota vastapäätä sijaitsee mt (Vähämoisiontie). Kuvat 5-6. Alueelle tyypilliset yksityistien (vas.) ja maatalouden (oik.) liittymät.

10 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 9 NYKYTILANNE Onnettomuustarkastelu Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia 94 kpl. Onnettomuuksista 58 kpl, eli 62 % on tapahtunut talviaikana ( ). Suunnittelualueella ei ole käytössä talvinopeusrajoituksia. Kun rajataan eläinonnettomuudet pois, suunnittelualueella on sattunut 57 onnettomuutta, joista 34 kpl tapahtui liittymäalueilla. Onnettomuuksista 13 kpl johti henkilövahinkoihin ja yksi onnettomuus johti kuolemaan. Henkilövahinko-onnettomuudet tapahtuivat kolmea lukuun ottamatta liittymäalueilla. Suunnittelualueen liittymissä ja niiden läheisyydessä tapahtuneet onnettomuudet on kuvattu kartalla liitteissä 1 ja 2. Alueen suurimmat turvallisuusriskit kohdistuvat valtatieltä vasemmalle kääntymisiin ilman kääntymiskaistaa. Varsinkin leveäkaistatiellä sattuu usein vaaratilanteita, joissa edellä ajava kulkuneuvo on kääntymässä vasemmalle, mutta takana ajava tulkitsee tilanteen ohittamiseksi, eikä varaudu hiljentämään vauhtia. Tienkäyttäjien kokemuksien mukaan leveäkaistatiellä ohitellaan ohituskielloista huolimatta. Kaikkien yksityisteiden liittymien kohdilla ei ole ohituskieltoja. Maantien (Teuroistentie) ja Kissamäentien nelihaaraliittymässä on sattunut viisi onnettomuutta. Onnettomuuksista kaksi on tapahtunut risteävien ajolinjojen vuoksi, muut onnettomuudet ovat johtuneet peräänajosta liikenne-esteen takia, kohtaamisesta suoralla ja tieltä suistumisesta. Onnettomuuksissa ei ole sattunut henkilövahinkoja. Kuva 7. Näkymä Kissamäentieltä Helsingin suuntaan. Maantien 364 (Koriantie) ja yksityistien (tieosoite 6/128/0) nelihaaraliittymässä on sattunut neljä onnettomuutta, joista yhdessä on kuollut yksi henkilö ja yhdessä on loukkaantunut kaksi henkilöä. Kaksi onnettomuutta on tapahtu-

11 10 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE nut käännyttäessä vasemmalle, yhdessä onnettomuudessa risteävät ajolinjat ovat törmänneet ja yksi onnettomuus on ollut peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon. Tämän liittymän onnettomuusriski on suunnittelualueen vakavin, mutta tapahtuneet onnettomuudet ovat johtuneet maantien 364 ja valtatien 6 välisestä liikenteestä. Kuva 8. Näkymä Koriantien nelihaaraliittymästä Helsingin suuntaan. Mattilantien ja maantien (Hongistonkylätie) nelihaaraliittymässä on sattunut kolme onnettomuutta. Onnettomuuksissa on käännytty vasemmalta toisen eteen tai kylkeen sekä suistuttu tieltä kaksi kertaa. Toinen suistuminen johti loukkaantumiseen. Kuva 9. Näkymä Mattilantieltä Kouvolan suuntaan.

12 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 11 NYKYTILANNE Hongistonkujan ja Einontien nelihaaraliittymässä on sattunut myös kolme onnettomuutta vuosina Onnettomuudet ovat johtuneet kaksoisohituksesta ja tieltä suistumisista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vastaanottanut liikenneturvallisuusaloitteen koskien tätä nelihaaraliittymää. Kuva 10. Näkymä Einontieltä Kouvolan suuntaan Suppalantien ja Palokorventien nelihaaraliittymässä on tapahtunut ohitusonnettomuus sekä kaksi tieltä suistumista, joista toisessa loukkaantui viisi ihmistä. Kuva 11. Näkymä Palokorventieltä Kouvolan suuntaan.

13 12 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola NYKYTILANNE Pärnäojantien ja maantien (Kukonojantie) nelihaaraliittymässä on sattunut kaksi tieltä suistumista ja yksi risteysonnettomuus käännyttäessä vasemmalle toisen ajoneuvon eteen tai kylkeen. Kuva 12. Näkymä Pärnäojantieltä Kouvolan suuntaan. Maantiestä (Kukonojantie) noin 900 metriä Helsingin suuntaan sijaitsevassa yksityisteiden nelihaaraliittymässä (tieosoitteet 6/127/4758 ja 6/127/4768) on sattunut yksi ohitusonnettomuus ja kaksi kohtaamisonnettomuutta, joista toinen on aiheuttanut loukkaantumisen. Yksityisteiltä on lyhyehkö liittymisnäkemä Helsingin suuntaan maaston korkeuserojen vuoksi. Kuva 13. Näkymä yksityistieliittymästä (tieosoite 6/127/4768) Helsingin suuntaan.

14 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 13 TAVOITETILA Suunnittelualueella on sattunut yksi risteysonnettomuus viidessä liittymässä. Alueen ensimmäisessä yksityistieliittymässä (tieosoite 6/125/200) on sattunut törmäys käännyttäessä oikealle. Niemenmäentien liittymässä on sattunut loukkaantumiseen johtunut peräänajo-onnettomuus. Maanteiden ja 360 eritasoliittymän rampin alkamiskohdalla on tapahtunut loukkaantumiseen johtanut U-käännös. Maantiestä (Kukonojantie) noin 200 metriä Helsingin suuntaan sijaitsevan maatalousliittymän kohdalla (tieosoite 6/127/4960) on sattunut loukkaantumiseen johtava peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon. Hevossuontien ja sitä vastapäätä sijaitsevan yksityistien (tieosoite 6/128/470) nelihaaraliittymässä on sattunut onnettomuus risteävien ajolinjojen kohtaamisen vuoksi. Lisäksi alueella on sattunut yksi suistumisonnettomuus viidessä liittymässä. 4 TAVOITETILA Suunnittelualueen pitkän tähtäimen tavoitetilassa valtatiellä 6 on ainoastaan tärkeimpien maanteiden eritasoliittymiä ja muut liittymät korvataan tiejärjestelyillä. Kymenlaakson maakuntakaavassa on esitetty eritasoliittymät maanteiden 354 ja 364 kohdille, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on ajoneuvoa. Tässä selvityksessä pyritään kehittämään päätien palvelutasoa ja turvaamaan sujuva ja nopea liikenne sekä minimoimaan konfliktitilanteet. Tavoitteena on, että yksityisteille kääntyminen ja niiltä valtatielle liittyminen on turvallista ja maatalousliittymiä on tarpeellisissa kohdissa. Liittymissä tarkastellaan turvallisuutta, ajo-ominaisuuksia ja liittymien sijoittelua. Suunnitteluratkaisut on jaoteltu kahteen vaiheeseen ja ne esitetään suunnitelmakartoilla (liitteet 1-2) ja toimenpideluettelossa (liite 3). Tavoitteena on, että alueelle jää vain sellaisia yksityistieliittymiä, jotka ovat vastapäätä vähäliikenteisiä maanteitä ja joilla on valtatiellä yksityistien suuntaan vasemmalle kääntymiskaista. Maatalousliittymien käyttö on vähäistä ja kohdistuu muutamiin kuukausiin vuodesta. Ne jäävät suurimmaksi osaksi nykyisille paikoilleen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa maanomistajien suostumuksilla ilman tiesuunnitelmaa. Toimenpiteitä ovat mm. ns. espanjalaiset silmukkakäännökset. Toiseen vaiheeseen sijoitetaan tiesuunnitelmaa vaativat kohteet, kuten liittymien katkaisut ja yksityistiejärjestelyt.

15 14 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT 5 SUUNNITTELURATKAISUT Liittymäjärjestelyjen parantamistarvetta on tarkasteltu sekä yksityistie-, että maatalousliittymien kohdalla. Tämän selvityksen toimenpiteisiin on päädytty maasto- ja karttatarkastelun pohjalta huomioon ottaen teiden käyttötarkoitus ja liikennemäärä. Liittymän poistaminen tai muut suuremmat muutokset vaativat aina tiesuunnitelman laatimisen tai maanomistajan suostumuksen. Suunnittelualue alkaa Uudenmaan rajalta (Lapinjärven kunnan alueelta). Tässä selvityksessä on esitetty muutamia toimenpiteitä myös Lapinjärvelle. Vuosien onnettomuuksista 62 % on tapahtunut vuosittain välisenä aikana, jolloin liukkaus tyypillisesti vaikeuttaa liikenneolosuhteita. Talvinopeusrajoitusten käyttöönottoa alueella tulisi harkita. Valtatie 6 suunnittelualueella on päällystetty viimeksi leveäkaistatieksi muuttamisen yhteydessä. Päällysteen uusiminen on ajankohtaista. Tässä selvityksessä on painotettu nopeita pieniä toimenpiteitä, joita voidaan osaksi toteuttaa päällystämistöiden yhteydessä. 5.1 Liittymäjärjestelyt Liittymien parantamiseksi ehdotetut toimenpiteet on esitelty taulukossa 2. Toimenpiteiden numerointi on yhteneväinen välin Kouvola Lappeenranta yksityistieliittymäselvityksen kanssa. Liittymäjärjestelyt on kuvattu myös kartalla liitteissä 1-2 ja toimenpideluettelossa (liite 3). Taulukko 2. Yksityisteiden liittymäjärjestelyjen toimenpiteet. ESITETYT TOIMENPITEET 1. Pienet toimenpiteet + selite 2. Liittymän katkaisu, on olemassa yhteys toiseen liittymään 3. Liittymän katkaisu, rakennetaan uusi yhteys toiseen liittymään 6. ns. espanjalainen silmukkakäännös 13. Suuntaisliittymä 14. Liittymän katkaisu ja maatalousliittymän rakentaminen Useissa yksityistieliittymissä on raskasta liikennettä, jolle liittymien mitoitus on ollut puutteellinen. Päällyste ja tien rakenne ovat monin paikoin murtuneet liikennekuorman alla. Liittymät tulisi mitoittaa ja parantaa raskaalle liikenteelle. Osassa liittymistä on tarpeen parantaa liittyvän tien odotustasannetta.

16 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 15 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 14. Yksityistien 6/125/2200 liittymässä näkyy liikenteen päällysteelle tuoma rasitus sekä liittymänkaarien puutteellinen mitoitus. Kuva 15. Niemenmäentien liittymässä tien päällyste on murtunut ajoneuvojen painon alla. Yleisin ensimmäisen vaiheen toimenpide on liittymien turvallisuuden parantaminen rakentamalla ns. espanjalaistyyppinen oikealta kiertävä silmukka (periaatekuva 16). Tällöin vasemmalle kääntyminen muutetaan joustavan oikealle erkanemisen kautta tapahtuvaksi päätien kohtisuoraksi ylitykseksi. Kuva 16. Periaatekuva ns. espanjalaisesta silmukkakäännöksestä.

17 16 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa liittymän parantamisena ilman tiesuunnitelmaa. Kohteisiin haetaan maanomistajien suostumukset ja tehdään tietoimitus. Ilman tiesuunnitelmaa maanomistajien suostumuksella voidaan toteuttaa ns. espanjalaiset silmukkakäännökset ja liittymien muuttaminen suuntaisliittymiksi nykyisten alikulkujen kohdalla. Toiseen vaiheeseen sijoitetaan tiesuunnitelmaa vaativat toimenpiteet. Tiesuunnitelmaa vaativia toimenpiteitä ovat mm. liittymien katkaisut ja yksityistiejärjestelyt Tieosa 125 Tieosalla 125 sijaitsee seitsemän yksityistieliittymää. Liittymistä katkaistaan neljä ja niistä kaksi korvataan uudella yksityistieyhteydellä. Yhteen liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja yhteen liittymään muodostetaan valtatielle vasemmalle kääntymiskaista sekä liikenteenohjausportaali. Liittymissä tehdään myös paikallisia parantamistoimia. Lisäksi tieosalla katkaistaan kaksi maatalouskäyttöön tarkoitettua liittymää. 6/125/200 (I vaihe) Tieosan 125 alussa on asuinkäytössä oleva yksityistieliittymä oikealle. Kiinteistöille on jo olemassa korvaava yhteys maantien ja yksityistien kautta, joten liittymä voidaan katkaista. Yksityistieltä on yhteys linjaautopysäkille, jota käytetään luvattomana liittymänä. Linja-autopysäkille rakennetaan reunakivi ja yhteys kavennetaan 3 metriin laittoman ajon estämiseksi. Kuvat Yksityistieliittymä ja yksityistie kuvattuna Helsingin suuntaan (vas.) ja linja-autopysäkki, jolta läpiajoa yksityistielle (oik.). Vanhahelsingintie (II vaihe) Uudenmaan puolella, noin 700 metriä ennen suunnittelualueen alkua sijaitsee Rajatöyryntien liittymä, jossa on nykyinen ns. espanjalainen silmukkakäännös. Samaan liittymään voidaan ohjata Vanhahelsingintien, sekä noin 30 metriä ennen suunnittelualueen alkamista sijaitsevan Tuulennousun liikenne. Molemmilla teillä on valmis yhteys Rajatöyryntien liittymään. Vanhahelsingintien liittymä katkaistaan ja Tuulennousun liittymään asetetaan valtatielle vasemmalle kääntymiskielto. Rajatöyryntien liittymässä haittaa valtatien sivussa sijaitseva meluvalli näkemää valtatielle Kouvolan suuntaan. Meluvallia tulee muotoilla tai korvata se osittain meluaidalla paremman liittymisnäkemän saamiseksi.

18 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 17 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 19. Näkymä ns. espanjalaisesta silmukkakäännöksestä Kouvolan suuntaan. Oikealla sijaitseva meluvalli on näkemäesteenä. 6/125/1730 (Toteutettu v. 2013) Maantietä (Soiniityntie) vastapäätä sijaitsevaan yksityistieliittymään (tieosoite 6/125/1730) tehdään päällystystyön yhteydessä valtatielle vasemmalle kääntymiskaista sekä yläpuoliset opasteet ohjaamaan Helsingin suunnasta saapuvaa liikennettä. Valtatiellä 6 on nykyisellään liittymän kohdalla riittävästi tilaa kääntymiskaistaa varten, joten kaistan muodostaminen onnistuu ajoratamaalausten avulla. Yksityistien liittymässä myös parannetaan tien rakennetta ja liittymän muotoa. Kuva 20. Yksityistien liittymä (tieosoite 6/125/1730) näkyy kuvassa vasemmalla. Liittymässä on nykyisellään yläpuoliset opasteet ainoastaan Kouvolan suunnasta tullessa.

19 18 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT 6/125/2200 (II vaihe) Soiniityntien ja Niemenmäentien välissä, toisella puolella valtatietä sijaitsee yhdelle kiinteistölle vievän yksityistien liittymä (tieosoite 6/125/2200). Liittymä katkaistaan ja muutetaan maatalousliittymäksi periaatekuvan 21 mukaisesti. Kiinteistöltä rakennetaan yksityistieyhteys maantietä (Soiniityntie) vastapäätä sijaitsevaan yksityistieliittymään (tieosoite 6/125/1730). Rakennettavaa tietä on noin 460 metriä. Kuva 21. Periaatekuva yksityistieliittymän muuttamisesta maatalousliittymäksi. Niemenmäentie (I vaihe) Niemenmäentien liittymän kohdalle rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös. Näin Helsingin suunnasta ajavat voivat kääntyä Niemenmäentielle oikealle valtatieltä ja Kouvolan suunnasta saapuvat pääsevät espanjalaisen käännöksen kautta kulkemaan Niemenmäentielle turvallisemmin, kun heidän ei tarvitse kääntyä valtatieltä vasemmalle. Niemenmäentien liittymässä myös parannetaan liittymäkaaria ja tien rakennetta. Kuva 22. Niemenmäentie näkyy kuvassa oikealla. Valtatien vasemmalle puolelle rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ohjaamaan Kouvolan suunnan liikenne turvallisemmin Niemenmäentielle.

20 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 19 SUUNNITTELURATKAISUT /125/2930 (II vaihe) Niemenmäentiestä noin 400 metriä Kouvolan suuntaan sijaitseva yksityistieliittymä (tieosoite 6/125/2930) katkaistaan ja kiinteistöltä rakennetaan yksityistieyhteys Niemenmäentielle. Yksityistieliittymä sijaitsee juuri ennen valtatien mutkaa ja liittymä on hankala havaita Helsingin suunnasta ajettaessa. Rakennettavaa tietä tulee noin 310 metriä, tie rakennetaan osittain tilojen rajaa pitkin ja osittain tilan läpi. Kuva 23. Yksityistieliittymä 6/125/2930 sijaitsee hirvivaroitusmerkin jälkeen oikealla. Liittymä katkaistaan ja kiinteistöltä rakennetaan korvaava yhteys Niemenmäentielle. 6/125/4060 oik.+vas. (II vaihe) Elimäentien liittymästä noin metriä Helsingin suuntaan sijaitsevat maatalousliittymät poistetaan. Kiinteistöltä on korvaava yhteys valtatien 6 yli Taimitarhantien kautta. Taimitarhantie Taimitarhantien kanavoitu yksityistieliittymä sijaitsee vastapäätä maantietä 354 (Elimäentie). Taimitarhantietä pitkin kulkee raskaita ajoneuvoja Mustilan alueen laajoille metsäpalstoille. Liittymässä on nykyisellään valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin. Liittymä jää nykyiselle paikalleen.

21 20 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 24. Näkymä Taimitarhantien liittymästä Helsingin suuntaan. Liittymä jää nykyiselle paikalleen Tieosa 126 Tieosalla 126 sijaitsee kahdeksan yksityistieliittymää, joista neljään liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös, kaksi liittymää muutetaan suuntaisliittymiksi ja yksi liittymä muutetaan maatalousliittymäksi. Kesolantie, Huitilankuja, Hongistonkuja ja Einontie (I vaihe) Toisiaan vastapäätä sijaitseviin Kesolantien ja Huitilankujan sekä Einontien ja Hongistonkujan liittymiin rakennetaan ns. espanjalaiset silmukkakäännökset. Liittymissä parannetaan liittymien muotoilua ja rakennetta. Kuvat Kesolantien (vas.) ja Huitilankujan (oik.) liittymiin rakennetaan espanjalaiset käännökset.

22 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 21 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 27. Hongistonkujan liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös. Samalla parannetaan liittymän muotoa ja päällystettä. Kuva 28. Einontien liittymän puolelle rakennetaan Einontietä vastapäätä sijaitsevan Hongistonkujan ns. espanjalainen silmukkakäännös. Käännöksen kohdalla on kiinteistö lähellä valtatietä, joka rajoittaa silmukkakäännöksen kokoa. Mattilantie Mattilantien kanavoitu yksityistieliittymä sijaitsee vastapäätä maantietä (Hongistonkylätie). Valtatiellä on vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin, joten Mattilantien liittymä jää nykyiselle paikalleen.

23 22 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Alakuja ja 6/126/3779 vas. (I vaihe) Alakujan ja sitä vastapäätä sijaitsevan yksityistien (tieosoite 6/126/3779) nelihaaraliittymän yhteydessä on alikulkukäytävä, jonka kautta osa päivittäisliikenteestä tälläkin hetkellä kulkee. Molemmin puolin tietä olevat yksityisteiden avoimet liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi periaatekuvan 29 mukaisesti. Suuntaisliittymän kautta mahtuu kulkemaan alle 4 metriä korkeat ajoneuvot. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa tarkasteluun mahdollisuus suurentaa alikulkukorkeutta. Kuvat Periaatekuva suuntaisliittymästä ja Alakujan alikulkukäytävä. 6/126/4230 (II vaihe) Alakujan ja Kissamäentien välissä sijaitsevan yksityistien liittymä (tiesoite 6/126/4230) katkaistaan ja paikalle rakennetaan maatalousliittymä. Yksityistieltä on olemassa oleva tieyhteys Kissamäentielle Tieosa 127 Tieosalla 127 sijaitsee 11 yksityistieliittymää. Liittymistä neljään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös, kaksi liittymää muutetaan suuntaisliittymiksi ja kahteen liittymään asetetaan vasemmalle kääntymiskielto. Muihin liittymiin tehdään paikallisia parannustoimia. Lisäksi tieosalta katkaistaan kaksi maatalousliittymää. Kissamäentie (I vaihe) Kissamäentie sijaitsee vastapäätä maantietä (Teuroistentie). Molemmat liittymät ovat kanavoituja ja niihin on valtatiellä vasemmalle kääntymiskaistat. Tässä nelihaaraliittymässä on sattunut viisi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta vuosina Liittymän turvallisuutta lisätään asettamalla Kissamäentielle stop-merkit ohjaamaan liikennettä. Liittymäalueella on autoilijan näkökentässä paljon erilaisia rakenteita, joista poistetaan tulppasaarekkeissa oleva liikenteenjakajan sinivalkoraidallinen tolppa valtatien puolelta. Lisäksi maantien puolella tehdään näkemäraivaus.

24 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 23 SUUNNITTELURATKAISUT Kuva 31. Kissamäentien liittymään asetetaan stop-pysähtymismerkit ja poistetaan liikenteenjakajan paksu tolppa valtatien puolelta. 6/127/408 oik.+vas. (II vaihe) Kissamäentiestä noin 400 metriä Kouvolan suuntaan sijaitsevat maatalousliittymät (tieosoitteet 6/127/408 oik. ja vas.) katkaistaan ja korvaavat yhteydet ovat nykyisen yksityistieverkon kautta. Maatalousliikenne pystyy kulkemaan Ruhamäentietä pitkin Kissamäentien liittymään tai Metsoilantietä pitkin Teuroistentielle. Sarkapalontie ja Metsoilantie (I vaihe) Sarkapalontien liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja liittymän rakennetta ja muotoa parannetaan. Sarkapalontietä vastapäätä sijaitsevaan Metsoilantien liittymään asetetaan vasemmalle kääntymiskielto. Helsingin suunnan liikenne kulkee jatkossa Metsoilantielle maantien (Teuroistentie) kautta ja Kouvolan suunnan liikenne pääsee Metsoilantielle Sarkapalontietä varten rakennettavan ns. espanjalaisen silmukkakäännöksen kautta. Kuva 32. Näkymä Sarkapalontien liittymästä Kouvolan suuntaan. Liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös valtatien vasemmalla puolella näkyvän metsän kohdalle.

25 24 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Nurkanojantie Nurkanojantien liittymä sijaitsee vastapäätä maantietä (Vähämoisiontie). Liittymissä on nykyisellään valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin. Liittymä jää nykyiselle paikalleen ja sen rakennetta parannetaan. Kuva 33. Nurkanojantien liittymä näkyy kuvassa vasemmalla. Liittymä on kanavoitu ja siinä on stop-merkit ja valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista. Ritasuontie ja 6/127/3099 (I vaihe) Ritasuontien liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja liittymän rakennetta ja muotoa parannetaan. Ritasuontietä vastapäätä sijaitsevaan yksityistientien liittymään (tieosoite 6/127/3099) asetetaan vasemmalle kääntymiskielto, jonka seurauksena Helsingin suunnasta saapuva liikenne kulkee yksityistielle jatkossa Nurkanojantien kautta. Ritasuontien liittymää siirretään noin 10 metriä Helsingin suuntaan, jotta liittymä saadaan kohdakkain ns. espanjalaista silmukkakäännöstä, joka rakennetaan vastapäätä sijaitsevan yksityistien kohdalle. Kuva 34. Näkymä Ritasuontien liittymästä Helsingin suuntaan. Liittymään rakennetaan ns. espanjalainen silmukkakäännös ja liittymää siirretään noin 10 metriä Helsingin suuntaan.

26 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 25 SUUNNITTELURATKAISUT Suppalantie ja Palokorventie (I vaihe) Suppalantien ja Palokorventien liittymien yhteydessä on alikulkukäytävä ja liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi periaatekuvan 29 mukaisesti. Alikulkukäytävään voidaan ohjata alle 4 metriä korkea ajoneuvoliikenne. Kuva 35. Suppalantien ja sitä vastapäätä sijaitsevan Palokorventien liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi leventämällä liittymää ja rakentamalla lohenpyrstö. Alikulkutunneli sijaitsee kuvassa näkyvän rekan alla. 6/127/4758 ja 6/127/4768 (I vaihe) Suppalantien ja Pärnäojantien välissä sijaitsevaan nelihaaraiseen yksityistieliittymään (tieosoitteet 6/127/4758 ja 6/127/4768) rakennetaan espanjalaiset käännökset. Valtatien 6 tasauksessa on kupera taite liittymien eteläpuolella, mikä on otettava huomioon espanjalaisten käännösten valtatien ylittävän osan sijoittelussa. Liittymien muotoilu ja rakenne vaatii parantamista. Kuva 36. Yksityisteiden liittymät 6/127/4758 ja 6/127/4768 sijaitsevat kuvassa tiekaiteiden loppumiskohdassa. Alueella on muinaismuistokohteita valtatien molemmin puolin.

27 26 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola SUUNNITTELURATKAISUT Pärnäojantie (II vaihe) Pärnäojantien liittymä sijaitsee vastapäätä maantietä (Kukonojantie). Liittymissä on nykyisellään valtatiellä vasemmalle kääntymiskaista molempiin suuntiin. Liittymä jää nykyiselle paikalleen. Liittymään rakennetaan tulppasaareke parantamaan liikenneturvallisuutta. Kuva 37. Näkymä Pärnäojantieltä valtatielle 6. Oikealla näkyy Kukonojan alikulkukäytävä ja Korialle johtava kevyen liikenteen väylä Tieosa 128 Tieosalla 128 on viisi yksityistieliittymää, joista neljä poistetaan yksityistiejärjestelyin ja yhteen muodostetaan kääntymiskaista. 6/128/0 (II vaihe) Koriantietä vastapäätä sijaitsevaan yksityistieliittymään (tieosoite 6/128/0) muodostetaan vasemmalle kääntymiskaista valtatielle. Liittymien yhteydessä on nykyisellään molemmista suunnista tultaessa yläpuoliset opasteet ohjaamassa liikennettä. Valtatielle maalataan vasemmalle kääntymiskaista ja portaaliin liikennemerkit muutetaan liittymää vastaaviksi. Kuva 38. Näkymä yksityistien liittymästä 6/128/0 Helsingin suuntaan. Valtatielle maalataan vasemmalle kääntymiskaista.

28 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola 27 SUUNNITTELURATKAISUT Hevossuontie (II vaihe) Hevossuontien liittymä katkaistaan ja Hevossuontieltä rakennetaan uusi yksityistieyhteys Koriantien nelihaaraliittymään. Kuva 39. Hevossuontien liittymä katkaistaan. 6/128/470, 6/128/758 ja Karisuontie (II vaihe) Maantiestä 364 (Koriantie) noin 500 metriä Kouvolan suuntaan sijaitseva yksityistieliittymä katkaistaan (tieosoite 6/128/470). Yksityistieltä on olemassa oleva tieyhteys Koriantielle. Karisuontieltä rakennetaan yksityistieyhteys maantielle 364 (Koriantie), rakennettavaa tieosuutta on noin 800 metriä. Yksityistien osuudella on yksi kiinteistölle johtava liittymää (tieosoite 6/128/758) ja kolme maatalousliittymää, jotka katkaistaan. Kuva 40. Näkymä Karisuontien liittymästä Kouvolan suuntaan. Valtatien vasemmalla puolella näkyy Hevossuon levähdysalue. Suunnittelualue päättyy vuoden 2008 yksityistieselvityksen alkamiskohtaan, liittymään 6/128/1544. Aiemmassa selvityksessä yksityistieliittymä on esitetty muutettavaksi espanjalaiseksi käännökseksi.

29 28 Valtatien 6 yksityistieliittymäselvitys välillä Kimonkylä Hevossuo, Kouvola KUSTANNUKSET 6 KUSTANNUKSET Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvioinnissa on käytetty Forepalvelun hankeosalaskentaa. Laskennassa käytetty maanrakennuskustannusindeksi on 136,40 (2005=100). Liittymäkohtainen kustannusarvio on liitteessä 4. Taulukko 3. Kustannusarviointi TIEOSA 1. VAIHE 2. VAIHE YHT YHT Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Toimenpiteiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen on laskettu Tarva MT 5.1 -ohjelmalla siten, että liittymien toimenpiteiden vaikutusalue on 200 metriä molempiin suuntiin. Laskentatulokset ovat suuntaa antavia, koska yksityistieliittymien liikennemääristä ei ole tietoa. Toimenpiteiden ansiosta suunnittelualueen onnettomuudet vähenevät laskennallisesti 0,2 henkilövahinkoonnettomuudella vuodessa. Kuolemaan johtavat onnettomuudet vähenevät laskennallisesti 0,04 onnettomuudella vuodessa. 7 JATKOTOIMENPITEET Yksityistien liittymän poistaminen ja laajemmat yksityistiejärjestelyt vaativat aina tiesuunnitelman laatimisen tai muun niin yksityiskohtaisen suunnitelman, että maanomistajien ja tienkäyttäjien suostumus voidaan saada. Pyrkimyksenä on, että ensimmäisen vaiheen toimenpiteet suoritetaan maantielle 6 toteutettavan päällysteurakan yhteydessä. Päällystetöitä tehdään vuosina

30 LIITTEET Liite 1 Suunnitelmakartta 1 Liite 2 Suunnitelmakartta 2 Liite 3 Liite 4 Toimenpideluettelo Kustannusarvio

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset 20.11.2013 Palvelutasopuutteiden analyysi Tarkastellaan palvelutasopuutteita ja ongelmia

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille Esiselvitys 8/2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Inkoonportin liikenneselvitys

Inkoonportin liikenneselvitys INKOON KUNTA Inkoonportin liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 Raportti 1 (9) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA 16T2 FCG Finnish Consulting Group Oy VLTTIE 15, KELTKNKN LIITTYMÄN PRNTMINEN ERITSOLIITTYMÄKSI, KOUVOL TIESUUNNITELM Liikenteelliset tarkastelut KaakkoisSuomen ELYkeskus FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot