Matemaattisluonnontieteellinen. aikakauslehti. 69. vuosikerta 5/05. Irtonumero 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matemaattisluonnontieteellinen. aikakauslehti. 69. vuosikerta 5/05. Irtonumero 10"

Transkriptio

1 Dimensio Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 69. vuosikerta 5/05 Irtonumero 10

2 sivu 2 Ajasto-ilmoitus 1/1, 4-väri

3 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL rf HALLITUS Osoite Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Telefax (09) Kotisivut *) Puheenjohtaja Pentti Parviainen*) (050) I vpj. talous Lauri Pippola*) (044) II vpj. koulutus Päivi Lehtomäki (0400) III vpj. Dimensio, tiedotus Päivi Ojala*) (040) fysiikka ja kemia Jouni Björkman (040) edunvalvonta Eeva Heikkilä (050) oppilastoiminta Matti Korteniemi (040) ops-työ Leena Mannila (050) kansainväliset asiat Anne Rantanen (0400) kerhotoiminta Jarmo Sirviö (040) matematiikka, tietot. Helena Tuomainen (050) ruotsinkiel. palvelut Jonas Waxlax (044) lk matematiikka 6 lk matematiikka 9 lk matematiikka Fysiikka Kemia TOIMISTO Toiminnanjohtaja Juha Sola *) (09) Järjestösihteeri Hanna Meriluoto*) (09) Toimistosihteeri Anne Hyytiäinen*) (09) DIMENSION TOIMITUS Toimitussihteeri Jukka Noponen*) (09) MFKA-Kustannus Oy Puheenjohtaja Irma Iho*) (050) Vpj. markkinointi Päivi Ojala (040) Opetusvälinepalv. Markku Parkkonen (050) Peruskoulun Tytti Kiiski (040) matematiikka Koepalvelu Jarmo Sirviö (040) Ulkosuhteet Hannele Levävaara (0400) ja kehitys Toimisto Toimitusjohtaja Juha Sola*) (09) (050) Tuotepäällikkö Lauri Stark*) (09) (050) Myyntisihteeri Piia Vilkki*) (09) (050) MEILTÄ EDULLISESTI Texas Instruments -laskimet. Pyydä tarjous! MFKA-Kustannus Oy Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Puh. (09) Telefax (09)

4 Dimensio Matemaattisluonnontieteellinen 69. vuosikerta aikakauslehti 5/ Pääkirjoitus Pentti Parviainen 6 Kestävä kehitys opetussuunnitelmissa Marja-Leena Loukola 8 Kasvatus kestävään kehitykseen Mauri Åhlberg 11 Kestävä kehitys ja kilpailukyky Riitta Larnimaa 13 Mitä tutkimus kertoo perusopetuksen matematiikan osaamisesta 18 Kansallinen matematiikan koe Kevään 2005 valtakunnallinen 9. luokan matematiikan koe 27 Vuoden opettaja: Lohipiirakoita 28 Matemaattinen lausekepeli 30 Fysiikkaa ja kemiaa on kaikkialla 35 MAOLin Mikkelin talvipäivät 36 Maanjärjestyksen voimakkuus 38 MFKA-Kustannus Oy 41 MFKA:n nykytila 43 Lauri Stark ja Piia Vilkki, MFKA-Kustannuksen työpari 45 MFKA:n koepalvelu 46 Opetusvälinepalvelua ajan hermolla 47 Matematiikan tutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta 50 Tietomaa Oulussa II: Opettajien näkemyksiä tiedekeskuksesta 53 Valtakunnalliset LUMA-viikot 54 MAOL-Keski-Pohjanmaan kerho kävi pohjalla 57 Arjen fysiikkaa 58 Matematiikkaa, myrskyjä ja maya-kulttuuria 60 Kansainväliset fysiikkaolympialaiset 61 Kansainväliset kemian olympialaiset Taiwanilla 62 Suomelle hopeaa tietotekniikan olympialaisissa 64 Edunvalvonta: OAJ:n valtuustovaalit maaliskuussa IMO-85 muistolaatan paljastus Joutsassa 66 KappAbel-matematiikkakilpailu Pulmasivu Kansikuva: Timo Suvanto. Kansikysymys: Miksi Kuu vaikuttaa enemmän vuorovesi-ilmiössä kuin Aurinko, vaikka Maan ja Kuun välinen gravitaatiovoima on vain murto-osa Maan ja Auringon välisestä gravitaatiovoimasta? Vastaus s. 12. JULKAISIJA: Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, Helsinki PÄÄTOIMITTAJA Päivi Ojala Puh VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Pentti Parviainen Puh. (09) TOIMITUSSIHTEERI: Jukka Noponen Puh. (09) Telefax (09) PAINO: Forssan Kirjapaino Oy ISSN ISO 9002 TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: MAOL:n toimisto Puh. (09) TILAUSHINTA: Vuosikerta 40, irtonumero 10, ilmestyy 6 numeroa vuodessa TOIMITUSKUNTA: Päivi Ojala, pj., Maija Aksela, Kalle Juuti, Pasi Ketolainen, Jari Koivisto, Hannu Korhonen, Juha Oikkonen, Marjut Ojala, Kaisa Vähähyyppä, Jukka Noponen, siht. NEUVOTTELUKUNTA: prof. Maija Ahtee Op.neuvos Marja Montonen prof. Kaarle Kurki-Suonio prof. Aatos Lahtinen prof. Ilpo Laine dos. Tapio Markkanen rehtori Jukka O. Mattila prof. Esko Valtaoja prof. Erkki Pehkonen joht. Kari Purhonen prof. Pekka Pyykkö prof Jorma Merkoski toim.joht. Hannu Vornamo 4 D i m e n s i o 5/2005

5 Pääkirjoitus Pentti Parviainen Ainereaali hämmentää Keväällä 2006 ainereaalikoe kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa ensimmäisen kerran. Uudessa koemallissa opiskelija voi kunakin tutkintokertana suorittaa kahden eri reaaliaineen kokeen. Hän voi esimerkiksi samalla tutkintokerralla eri päivinä kirjoittaa sekä fysiikan että kemian. Tutkinnon hajauttamalla hän voi halutessaan osallistua useammankin reaaliaineen kokeeseen. Ilmoittautumisilla ensi vuonna järjestettävään tutkintoon on jo kiire. Opiskelijan on viimeistään viikon 47 keskiviikkona ilmoitettava, mihin kokeisiin hän aikoo keväällä osallistua, minkä tasoisina hän nämä kokeet suorittaa sekä mitkä näistä kokeista hän suorittaa pakollisina ja mitkä ylimääräisinä. Ainereaalikokeen tulo on aiheuttanut opiskelijoissa epävarmuutta ja myös kritiikkiä. Ehkä tästä syystä viimeistä nykymuotoista reaalikoetta on tänä syksynä kirjoitettu poikkeuksellisen paljon. Opiskelijat myöntävät ainereaalikokeen antavan mahdollisuuksia opiskella lukion kurssimäärän puitteissa muitakin kuin kirjoitettavia oppiaineita. Samanaikaisesti he ovat arvostelleet uutta koemuotoa siitä, että opiskelija joutuu jo ensimmäisenä lukiovuonnaan vaikean, pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän oppiainevalinnan eteen. Fysiikkaa ja kemiaa pidetään usein vaativina oppiaineina, ja siksi ne on helposti jätetty pois oppiainevalinnoista. Uskotaan, että vähemmällä vaivalla voi saada parempia arvosanoja muista reaaliaineista. Aineenopettajien onkin syytä hyvissä ajoin korostaa opiskelijoille fysiikan ja kemian arvoa ja merkitystä sekä jokapäiväisessä elämässä että jatko-opinnoissa. Myös opettajissa uusi koemuoto on aiheuttanut hämmennystä. On muun muassa pelätty oman aineen opiskelijamäärän laskua, koska opiskelija valinnee reaaliaineiden kurssimäärät ainereaali tähtäimessään. Lukio on kuitenkin jo pitkään ollut valinnainen ja sallinut opiskelijoiden valita aineensa suhteellisen vapaasti ja myös keskittyä tiettyihin oppiaineisiin. Uusi tilanne ei tätä muuta. Opiskelusta tulee vain entistä tavoitteellisempaa. Ylioppilastutkinnon kehittämisessä ainereaali on merkittävä ja erittäin tarpeellinen uudistus. Reaalikokeen rakenne on pysynyt lähes samanlaisena liian kauan, vuodesta 1919 lähtien. Vaikka nyt päätetty uusi koemalli on kompromissi, se kuitenkin on selkeä ainereaali. Uudistuva koe lisää reaaliaineiden painoarvo lukio-opiskelussa ja vahvistaa yleissivistyksen arvoa. Ainereaalin etu on, että se antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää reaalikokeen tuloksia yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Jo nyt yliopistot ja korkeakoulut ovat kiitettävällä tavalla päätyneet painottamaan ainereaalissa saavutettuja tuloksia ensi vuoden valinnoissaan. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa fysiikan tai kemian opiskeluoikeuden saa suoraan jokainen fysiikan tai kemian ylioppilaskokeessa vähintään arvosanaan eximia yltänyt kokelas. Muissakin yliopistoissa harkitaan vastaavia ratkaisuja. On jopa keskusteltu siitä, että arvosana magna voisi riittää takaamaan oikeuden opiskella fysiikkaa tai kemiaa. Opiskelijat on syytä etukäteen perehdyttää tuleviin koetyyppeihin. Ylioppilastutkintolautakunta on omalta osaltaan auttanut tässä ohjeistuksessa laatimalla ainekohtaisia mallikokeita, joiden avulla opiskelijat voivat rauhassa tutustua tulevaan ainereaalikokeeseen. Opiskelijoille on myös vakuutettava, että kunkin reaaliaineen tehtävien määrä tarjoaa riittävästi valinnanvaraa. Esimerkiksi fysiikassa on 13 tehtävää, joista on ratkaistava maksimissaan 8. Kemiassa ratkaistaan 8 tehtävää kahdestatoista. Mahdollisuudet hyvään arvosanaan ovat siis olemassa. Mitään syytä paniikkiin ei ole. On vain jaettava asiallista tietoa niin opettajille kuin oppilaillekin. D i m e n s i o 5/2005 5

6 Kestävä kehitys opetussuunnitelmauudistuksessa MARJA-LEENA LOUKOLA, Opetusneuvos, Opetushallitus YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen ensimmäisenä vuotena myös Suomessa on valmisteltu monella rintamalla kestävän kehityksen kasvatuksen aseman vahvistamista kaikissa koulumuodoissa ja kaikilla asteilla. Opetussuunnitelmauudistus, kansalliset ja kansainväliset strategiat painottavat koulutuksen keskeistä asemaa pyrittäessä muuttamaan ihmiskunnan toimintaa kestävään suuntaan. Ihmiskunnan hyvinvointi luonnon monimuotoisuutta vähentämättä ja luonnonjärjestelmien kantokykyä ylittämättä on vaativa haaste, mutta siihen on kyettävä tarttumaan. Koulun tehtävä on kehittää ymmärrystä ihmisen hyvinvoinnin, talouden ekotehokkuuden ja ympäristönsuojelun välisestä yhteydestä ja kehittää valmiuksia kestävien valintojen ja ratkaisujen tekoon. Oppimispolku kestävän elämäntavan oppimisprosessille Opetussuunnitelmien perusteissa määritellään aihekokonaisuuksille Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta perusopetuksessa ja Kestävä kehitys lukiossa, tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja sanotaan, että opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Kasvatuksen päämääränä on ympäristötietoinen, kestävään elämäntapaan sitoutunut kansalainen, joka osaa tehdä kestäviä valintoja ja rakentaa tulevaisuutta kaikkia kestävän kehityksen ulottuvuuksia samaan aikaan tarkastellen. Kestävään elämäntapaan tähtäävä prosessi lähtee arvojen tiedostamisesta, ympäristönsuojelun, talouden ja ihmisen hyvinvoinnin välisen yhteyden ymmärtämisestä, kyvystä havaita ympäristössä ja hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, kyvystä ja halusta selvittää syitä ja seurauksia, ajatella kriittisesti ja innovatiivisesti ja muuttaa käytäntöjä. Kansalaisten ympäristötietoisuus, ymmärrys omien valintojen merkityksestä ratkaisee erilaisten kestävyyteen tähtäävien kansainvälisten ja kansallisten ohjausjärjestelmien tuloksellisuuden. Opetussuunnitelmatyössä opetussuunnitelman perusteiden yleiset tavoitteet tarvitsevat konkretisointia. Työyhteisö päättää, millaisten teemojen kautta omassa koulussa kestävyyden problematiikkaan tartutaan. Kestävämmän elämäntavan oppiminen on pitkä oppimisprosessi. Oppimisprosessin suunnitelmallisuus toteutuu parhaiten, kun opiskelun etenemisestä laaditaan koko työyhteisön voimin oppimispolku esi- ja alkuopetuksesta läpi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen. Tehdään konkreettinen suunnitelma, mistä ympäristönlukutaitoa, kestävää elämäntapaa ja tulevaisuusajattelua lähdetään opiskelemaan ja miten ymmärrystä ja valmiuksia kartutetaan eri vuosiluokkien aikana. Kirjoitettu oppimispolku takaa, että ylempien luokkien opettajat tietävät, mitä jo osataan ja mistä jatketaan. Oppimispolun hahmottumisen jälkeen eri aineiden opettajien on helppo jakaa vastuita teemojen sisältöjen opettamisesta. Kun kokonaisuus on näkyvillä, on myös luontevia yhteistyönpaikkoja helpompi löytää. Yhteiset tutkimuskohteet koulussa tai koulun ulkopuolella tarjoavat kokemuksia moniammatillisesta toiminnasta. Opetus ja toimintakulttuuri tukemaan toisiaan Oppimisen kannalta on tärkeää, että sekä opetus että toimintakulttuuri tukevat kestävään elämäntapaan kasvamista. Toimintakulttuurin luovat koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot ja periaatteet. On tärkeää oppia tiedostamaan, miten ja missä työyhteisön arjen ratkaisuista päätetään ja millaisia rakenteita arjen pyörittäminen edellyttää. Oman koulun toiminnan ymmärtäminen on hy- 6 D i m e n s i o 5/2005

7 vä lähtökohta muiden organisaatioiden ja yhteiskunnan toiminnan hahmottamiselle. Kestävän kehityksen näkökulmasta esimerkiksi kiinteistön hoitoon, teknologiaan, koulun materiaalivirtoihin, energian kulutukseen, viihtyisyydestä ja puhtaudesta huolehtimiseen, terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen, oppilaskuntatoimintaan ja konfliktien ratkaisutapoihin perehtyminen auttavat hahmottamaan koulua toimintayksikkönä, jonka arkipäivän ratkaisuilla on kauaskantoisia merkityksiä. Toimintatapojen arvioiminen ja kehittäminen ja yhä laajemman joukon vastuuttaminen eri tehtäviin tarjoaa uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kaikkien oppilaiden tulisi saada kouluaikana kokemuksia vastuunotosta yhteisten asioiden hoidossa. Koulun oma kestävän kehityksen toimintaohjelma Sekä Opetushallitus että monet kunnat ovat kannustaneet kouluja tekemään oman kestävän kehityksen toimintaohjelmansa. Toimintaohjelman rakentaminen lähtee nykytilan kartoituksesta kaikkien kestävän kehityksen osa-alueiden suhteen. Toimintaohjelma kattaa suunnittelun, opetuksen ja arkikäytännöt. Kartoitus tuo esiin niitä asioita, joissa jo ollaan hyviä ja niitä, joiden kehittämiseen pitää panostaa. Kehittämiskohteiden ja toimenpiteiden valinta on tärkeä vaihe ja se pitää tehdä koko työyhteisön voimin. Kehittämiskohteita valittaessa on tärkeää kuulla oppilaita, vanhempia ja niitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa työhön ryhdytään. Toimintasuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kehittämiskohteille, määritellään vastuut ja työnjako, aikataulu ja työn menettelyt toimintaohjelman tulosten arvioimiseksi. Opetushallituksen kestävän kehityksen verkkopalveluun on koottu pilottikoulujen kokemusten pohjalta kuvaus prosessista, jonka kautta kestävän kehityksen toimintaohjelmaa voi rakentaa. Kuvaus löytyy osoitteesta kohdasta OPETUS JA ARKI. Palvelu löytyy myös edu.fi:stä perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksista (perusopetus/ aihekokonaisuudet/ vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta ja lukio/aihekokonaisuudet/kestävä kehitys). Koulujen käyttöön on kehitetty ympäristöjärjestelmiä, jotka muodostavat työvälineen ympäristöasioiden hallintaan. Niiden oppaita, lomakkeita ja kriteereitä kannattaa hyödyntää kehittämistyössä. Vihreä lippu ja oppilaitosten ympäristösertifiointi koulujaymparisto.fi ovat kouluja varten suunniteltuja. Strategioista ja ohjelmista tukea kehittämistyöhön Tietoisuutta ympäristönsuojelun ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä yritetään lisätä kouluissa ympäri maapalloa. YK on julistanut vuosikymmenen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi. Tavoitteena on kääntää kasvatuksen ja koulutuksen keinoin yksilöiden, yhteisöjen, kansakuntien ja koko ihmiskunnan elämäntapa kestävämmälle kehitysuralle. Suomessa kestävän kehityksen toimikunta on käynnistänyt työn Kansallisen kestävän kehityksen strategian laatimiseksi. Strategia on valmis kesäkuussa 2006 ja se tulee sisältämään kannanottoja koulutuksen keskeisestä merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto valmistelee Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiaa. Strategia sisältää toimenpide-ehdotuksia kestävän kehityksen aseman vahvistamiseksi koulutuksessa, osaamisen kehittämiseksi ja oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Strategialla yritetään yhdistää eri hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen voimavaroja koulujen työn tueksi. Strategia käsitellään kestävän kehityksen toimikunnassa maaliskuussa Opetusministeriö on laatimassa ohjelmaa Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa ja tutkimuksessa Baltic 21E -ohjelman mukaisesti sekä kansallista strategiaa YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten. Itämeren maiden opetusministereiden tammikuussa 2002 hyväksymällä ja allekirjoittamalla Baltic 21E -ohjelmalla pyritään siihen, että kestävän kehityksen näkökohdista muodostuu Itämeren maiden koulutusjärjestelmien luonteva ja pysyvä osa. Baltic 21E -ohjelman kansallinen käynnistyssuunnitelmavaihe on päättymässä ja alkuvuodesta opetusministeriö julkaisee omaa hallinnonalaa koskevan jatkosuunnitelman. D i m e n s i o 5/2005 7

8 Luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden opetuksen näkökulma Kasvatus kestävään kehitykseen MAURI ÅHLBERG, Biologian ja kestävän kehityksen didaktiikan professori, Helsingin yliopisto Maailman valtiot, Suomi mukaan lukien, ovat monin kansainvälisin sopimuksin sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä kaikilla hallinnonaloilla ja siten myös kasvatuksessa päiväkodeista yliopistolliseen tutkimukseen. On heti aluksi selkeytettävä käsitteet: Ympäristökasvatus on eri asia kuin kestävää kehitystä edistävä kasvatus. Uusi kestävää kehitystä edistävä kasvatus on määritelty paljon laajemmin kuin 1960-luvulta alkaen voimakkaasti kehittynyt perinteinen ympäristökasvatus. YK on antanut UNESCOlle vastuun Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmen ( ) käytännön järjestelyistä. UNESCO (2004) on useasti ja viimeksi todennut YK:n yleiskokoukselle esittämässään dokumentissa nimeltä Draft International Implementation Scheme for the UN Decade of Education for Sustainable Development sivulla 16, että ympäristökasvatus (Environmental Education) ja Kestävää kehitystä edistävä kasvatus (Education for Sustainable Development) ovat eri asioita. Perinteinen ympäristökasvatus korosti ja korostaa ekologisesti kestävää kehitystä. Perinteinen ympäristökasvatus pyrkii edistämään oppimista ympäristöstä, ympäristössä, ympäristöä varten. Se on mitä arvokkainta toimintaa, mutta se ei ole kestävää kehitystä edistävää kasvatusta UNES- COn ja YK:n tarkoittamassa mielessä. Luonnontieteet kestävässä kehityksessä Perinteinen ympäristökasvatus liittyi ja liittyy selkeästi erityisesti biologian ja muiden luonnontieteiden opetukseen. Aatehistoriallisesti ympäristökasvatuksen perusta oli ja on ympäristöongelmissa ja niiden lieventämiseen liittyvässä ajattelussa ja toiminnassa. Kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa puolestaan päähuomion kohteena on ihmiskunnan tulevaisuus ja erityisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen integroiminen. Jos tätä integrointia ei ole havaittavissa, niin kyse ei ole kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta, Ympäristökasvatus Ekologisesti kestävä kehitys Tukee, mutta on paljon kapea-alaisempaa Sosiaalisesti kestävä kehitys Luonnehtii Kestävän kehityksen eri aspektien integroiminen ajattelussa ja toiminnassa esim. Kulttuurisesti kestävä kehitys vaan jostain muusta, esim. ympäristökasvatuksesta. Luonnontieteellisellä opetuksella on tärkeä tehtävä etenkin taloudellisesti kestävän kehityksen edistämisessä. Se on jäänyt vanhassa ympäristökasvatuksessa aivan liian vähälle huomiolle. Luonnontieteitä ja teknologiaa monet ympäristökasvattajat yhä pitävät virheellisesti ympäristöongelmien perussyinä. Ympäristökasvattajien puheita ja kirjoituksia analysoimalla voi nopeasti vakuuttua siitä, että monet ympäristökasvattajat eivät ymmärrä, miten vain ekologisesti kestävä kilpailukykyinen talous voi tuottaa riittävät taloudelliset resurssit myös ym- Kestävää kehitystä edistävä kasvatus Edistää mm. Luo tarvittavat resurssit pitää huolta CmpaTools vers. 4 Taloudellisesti kestävä kehitys Parannettu Vee-heuristiikka -menetelmä! s. 10 Parannettu käsitekartta -menetelmä Voidaan soveltaa mm. a) yksilölliseen ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen sekä b) verkosta tiedon etsimiseen ja käsitekarttaan liittämiseen käyttämällä Kuvio 1. Ympäristökasvatuksen ja kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ero. Huomaa: 1) taloudellisesti kestävän kehityksen tärkeys resurssien tuottajana kaikille muille kestävän kehityksen aspekteille. Siitä huolehtiminen on tästä näkökulmasta erityisen tärkeää. 2) Syyskuusta 2005 alkaen on käytettävissä ilmainen CmapTools versio 4 -ohjelma, jolla kestävän kehityksen edellyttämää ajatuksellista integraatiota voidaan edistää tehokkaasti ja havainnollisesti. (Soveltaen Åhlberg 2004). 8 D i m e n s i o 5/2005 M

9 DERIVE Matematiikkaohjelma peruskoulun ylempien luokkien ja lukion matematiikan opetukseen. Derivellä voi tehdä niin numeerisia kuin symbolisia tehtäviä. Ohjelmalla voi sieventää, ratkaista sekä havainnollistaa 2- ja 3-ulotteisia kuvioita graafisesti. Derive soveltuu hyvin polynomien, yhtälöiden, trigonometrian, vektorien ja matriisien käsittelyyn, samoin graafisten kuvioiden parametrien merkityksen tutkimiseen. Hae ohjelmasta demoversio osoitteesta SPARTAN STUDENT EDITION FOR WINDOWS Vihdoinkin vakavasti otettava molekyylimallinnusohjelmisto kemian opetukseen ja oppimiseen. Ohjelma yhdistää Spartanin helppokäyttöisen käyttöliittymän laskennallisiin toimintoihin ja mahdollistaa näin ollen molekyylimallintamisen aivan uudella tavalla. Ohjelma avaa uusia mahdollisuuksia kemian opetuksen havainnollistamiseen. Ohjelman helppokäyttöistä käyttöliittymää oppii nopeasti käyttämään. Molekyylien rakentaminen ja käsittely, molekyyliliikkeiden suorittaminen ja kemian kvanttilaskut. Tulokset nähtävissä tekstinä, taulukoina ja kaavioina. Ohjelmasta saatavana lisenssit yksittäiselle koneelle ja verkkokäyttöisesti useammalle koneelle. Verkkokoneissa ohjelma voidaan asentaa useammalle koneelle kuin mitä lisenssejä on. Lisenssioikeus tarkastetaan HASP-avaimelta joka sijoitetaan koulun palvelimelle. Lisenssiä oikeuttava määrä ohjelmia saa olla samanaikaisesti käytössä. Esim. luokkaan on asennettu 14 koneelle ohjelma mutta lisenssi on vain Lab10. Tällöin vain 10 konetta voi yhtä aikaisesti käyttää ohjelmaa. Ohjelmalisenssejä on saatavilla lukioon, ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. CABRI GEOMETRY II PLUS Geometriaohjelma soveltuu opetukseen peruskoulusta lukioon. Saatavana suomenkielisenä! Cabrin avulla geometrian käsitteiden ja peruslauseiden havainnollistaminen käy helposti. Matemaatikkojen kehittämä Cabri on täydellinen työväline geometrian opiskeluun. Hae ohjelmasta demoversio osoitteesta ODYSSEY Uusi Odyssey ohjelma tarjoaa opettajille ja oppilaille aivan uudenlaisen interaktiivisen ohjelmiston kemian opiskeluun ja ymmärtämiseen. Ohjelmalla voidaan tutkia molekyylien käyttäytymistä eri olosuhteissa. Kaikkia arvoja voidaan muuttaa lennossa ja näin nähdä mitä muutokset aiheuttavat aineen käyttäytymisessä. Lisätietoja kotisivuillamme MFKA-Kustannus Oy p. (09)

10 YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmen ( ) Perustuu mm. Ekologisesti kestävä kehitys Voi havainnollistaa erityisesti Konkreetti esimerkki n:o 1 Biodiversiteetin (elävän luonnon monimuotoisuuden) väheneminen On englanniksi Kestävän kehityksen aihekokonaisuus On kansainvälisten sopimusten mukaan integroitava kaikessa opetuksessa Taloudellisesti kestävä kehitys Olisi oppilaiden kanssa rakennettava yhteydet Oman oppiaineen teema, esim. ilmastonmuutos, biodiversiteetti jne. On aihetta havainnollistaa Konkreetti esimerkki n:o 2 Maatalouden rakennemuutos Kuvio 2. Esimerkki siitä, miten CmapTools (versio 4) -tiedonrakentamisohjelmalla voidaan luoda käsitekartta, jossa moniin käsitteisiin on liitetty dokumentteja. Huomaa, että ohjelman tekemiä dokumenttien ikoneita on erilaisia. Ylimmässä käsitteessä vasemmalla on sekä pelkän kuvan ikoni että kuvan ja tekstin ikoni. Ikonista klikkaamalla pääsee lukemaan dokumenttia, joka käsitteeseen on liitetty.! s:lta 8 päristöstä huolehtimiseen. Käytännössä kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen edellyttämää oppimisen ja ajattelun integrointia voidaan havainnollisesti UN Decader of Education for Sustainable Development ( ) Sosiaalisesti kestävä kehitys Voi havainnollistaa erityisesti Konkreetti esimerkki n:o 3 esim. esim. esim. Vaikuttaa Kaupungistuminen monine seuraamuksineen esim luvulta alkaen Vaikuttaa ja tehokkaasti toteuttaa tekemällä käsitekarttoja joko kynällä ja paperilla tai tehokkaammin tietokoneella, uudella ja ilmaisella Cmap- Tools Versio 4 -ohjelmalla. Ohjelmaa kokeilemaan ja edelleen kehittämään tarvitaan asiasta kiinnostuneita opettajia. Kuvioissa 1 ja 2 on esimerkkejä siitä, miten käsitekartoilla voidaan monimutkaisista asioista esittää sekä tärkeimmät osat että niiden muodostama kokonaisuus. Olen etenkin vuosina 2004 ja 2005 monissa julkaisuissani analysoinut sitä, mitä kestävää kehitystä edistävä kasvatus on ja miten sitä parhaiten edistetään. Monet näistä julkaisuista ovat luettavissa ja tallennettavissa omalle tietokoneelle osoitteesta: helsinki.fi/ people/mauri.ahlberg. Publications -painikkeen kautta esille tulee alan vuosien julkaisuja. Suomen koulujen opettajien on noudatettava Perusopetuksen ja Lukion opetussuunnitelmia, jotka OPH:n mukaan ovat määräyksiä. Toisaalta Suomen hyvin koulutetuilla akateemisilla opettajilla on paljon valtaa sen suhteen, miten opetustaan tosiasiassa toteuttavat ja kehittävät. Esimerkiksi valtakunnallisen LUMA-keskuksen yhteyteen voisi kehittää ryhmät: 1) Kestävän kehityksen opetuksellisten innovaatioiden testaamiseksi, esim. ideani autiomaiden makean veden tuottamisesta suolaisesta merivedestä luonnon prosesseja matkivalla tavalla. 2) Ilmaisen vallankumouksellisen yksilöllisen ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen verkkoympäristön CmapTools Versio 4:n testaaminen käytännön kouluopetuksessa. Olen kiinnostunut osallistumaan ja koordinoimaan tätä tutkimus- ja kehittämisryhmien työskentelyä. Yhteys sähköpostitse: ki.fi 10 D i m e n s i o 5/2005

11 Käsi kädessä Kestävä kehitys ja kilpailukyky RIITTA LARNIMAA, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kestävä kehitys on kehitystä, joka turvaa ihmisten tarpeet viemättä tätä mahdollisuutta tulevilta sukupolvilta. Tämä ympäristön ja kehityksen maailmankomission määritelmä vuodelta 1987 on edelleen ajankohtainen. Kestävälle kehitykselle ominaista on, että sen aikajänne ulottuu yli sukupolvien. Se on näkökulma yhteiskunnan kehitykseen eikä tietty pysyvä olotila. Kestävä kehitys on usein samaistettu virheellisesti ympäristösuojeluun. Ympäristönsuojelu on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuudesta, jossa on ainakin kolme ulottuvuutta: talous, ihmiset ja ympäristö. Kysymys on tasapainon ja toisiaan tukevien piirteiden etsimisestä ja löytämisestä näiden ulottuvuuksien välille. Käytännössä kysymys on terveen järjen käytöstä varsin arkipäiväisissä asioissa. Taloudellinen kestävyys on sitä, että ei eletä yli varojen eikä jätetä velkaa lapsille. Sosiaalinen kestävyys on muista ihmisistä huolehtimista ja muiden huomioon ottamista. Ekologinen kestävyys on puolestaan sitä, että mitään ei haaskata eikä pilata. Kansallista vai maailmanlaajuista? Jokaisella maalla on vastuu omasta toiminnastaan ja siitä, että se edistää osaltaan kestävää kehitystä. Haasteet ovat kuitenkin erilaisia eri maissa, EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti. Globaalissa taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Näin ollen kestävä kehitys on kuin tuhansien palojen palapeli, jossa kuva on kokonainen vasta, kun KUVAT: ELINKEINOELMÄN KESKUSLIITTO Kestävän kehityksen rakentuminen kaikki palat ovat paikallaan. Vaikka yksittäinen maa toimisi esimerkillisesti, se ei takaa, että kestävä kehitys etenee globaalisti. Jos esimerkiksi luonnonvarojen käyttö supistuu yhdessä maassa, mutta kasvaa enemmän toisessa maassa, suunta ei ole kestävän kehityksen mukainen. Toinen esimerkki kestämättömästä kehityksestä on tilanne, jossa päästöjä vähennetään esimerkiksi EU:ssa, mutta vastaavat tuotteet tehdään suuremmin päästöin muualla maailmassa. Samalla kun esimerkiksi Suomi hoitaa oman osansa kestävästä kehityksestä, on välttämätöntä ymmärtää, mitä tehdyt ratkaisut tarkoittavat maailmanlaajuisesti. Kestävyys Suomen valttikorttina? Maailmanlaajuinen kestävä kehitys Vahva talous Kestävä kehitys Suomessa Ihmisten hyvinvointi Hyvä ympäristö Kilpailukykyinen toimintaympäristö Suomessa Suomi on kansainvälisten vertailujen perusteella monella tapaa kestävän kehityksen mallimaa. Edistyminen ympäristönsuojelussa on tuonut Suomelle jo useana vuonna peräkkäin johtopaikan kansainvälisissä vertailuissa. Suomalaisten hyvinvointi on kokonaisuutena korkealla tasolla, joskin hyvinvoinnin säilyttäminen edellyttää rahoituksen turvaamista myös tulevaisuudessa. Suomi on sijoittunut hyvin myös kilpailukykyvertailuissa, joskin Suomen asema on niissä ristiriitainen eikä Suomi näy esimerkiksi kiinnostavien investointikohteiden joukossa. Tämän päivän tulokset eivät kerro huomisesta. Myös jatkossa on viime kädessä kysymys Suomen pärjäämisestä, siitä, että Suomi löytää maailmantaloudessa sellaisen roolin, että se kykenee kehittämään vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä. Edellytyksenä hyvä toimintaympäristö Edellytyksenä sille, että Suomi kykenee kehittämään ja hyödyntämään vahvuuksiaan on, että Suomi on kilpailukykyinen talous. Siis että Suomi on yrityksille ja työnteolle suotuisa toimintaympäristö D i m e n s i o 5/

12 Hyvä hallinto ja päätöksenteko ja houkutteleva investointikohde. Kilpailukykyinen talous mahdollistaa myös sen, että Suomessa on työtä, kattavat peruspalvelut ja sosiaaliturva sekä terveellinen ja viihtyisä ympäristö. Hyvään toimintaympäristöön kuuluu olennaisena osana tehokas innovaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa tuottavan tutkimus- ja kehitystoiminnan. Tärkeää on myös, että yrityksillä ei ole kilpailijoihin verrattuna suurempaa kustannusrasitusta, kuten korkeampia veroja ja maksuja, ympäristövaatimuksia tai muita velvoitteita. Vertailukohdaksi ei riitä Euroopan unioni vaan asiaa on välttämätöntä tarkastella globaalisti. Kun toimintaympäristö on kunnossa, Suomella on edellytykset edistää kestävää kehitystä myös maailmanlaajuisesti. Suomen vahvuuksia ovat muun muassa hyvä hallinto, korkea osaaminen ja teknologian taso sekä vastuulliset yritykset. Vuosien varrella Suomessa on kehitetty paljon kestävän kehityksen osaamista. Hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa energia-, ympäristö- ja tietoteknologian aloilta. Suomen vahvuuksille on kysyntää, kun ratkotaan sellaisia kestävän kehityksen maailmanlaajuisia haasteita kuin ilmaston muutoksen hallinta, kestävien kulutusja tuotantotapojen edistäminen ja köyhyys. Yhteistyöllä on mahdollista kehittää hankkeita, jotka tukevat muun muassa kehitysmaiden kehitystä sekä teknologian ja osaamisen siirtoa. Samalla lisääntyvät yritysten vientimahdollisuudet. Oikein kohdistettuna Suomen toiminta maailmalla voikin edistää myös suomalaisten yritysten menestymistä kansainvälisillä markkinoilla. Kaikkia tarvitaan Kestävä kehitys ei ole jonkun vaan kaikkien asia. Siihen vaikuttavat kansalaiset, valtioiden hallinto ja yritykset. Kansalaisen roolina on toimia vastuullisesti kaikissa niissä rooleissa, joissa hän yhteiskunnassa toimii. Valtion hallinnon roolina on muu muassa edistää hyvää hallintoa ja päätöksentekoa. Yritysten roolina on luoda vastuullisella toiminnallaan talouskasvua ja rakentaa siten kestävän kehityksen Kestävän kehityksen vaikuttajat Kilpailukykyiset ja vastuulliset yritykset Vastuulliset kansalaiset perustaa. Yritysten on oltava kannattavia ja kilpailukykyisiä, jotta ne voivat luoda lisäarvoa yhteiskunnalle ja huolehtia sosiaalisista ja ympäristövastuistaan. Kilpailukyvyn ja kannattavuuden lisäksi yritysten painopisteitä ovat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, toimivat yhteistyöverkostot ja ekotehokkuuden parantaminen. Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisen kannalta on välttämätöntä, että Suomi ja suomalaiset yritykset pärjäävät maailmalla. Kestävä kehitys ja yritysten menestyminen eivät ole toistensa vastakohtia tai toisiaan poissulkevia. Päinvastoin: Ne kuuluvat yhteen ja voivat tukea toinen toisiaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että kestävän kehityksen politiikka kannustaa innovaatioihin eikä rajoittamisella ja sääntelemisellä aiheuta yrityksille sellaisia lisäkustannuksia, joita kilpailijoilla ei ole. Kansikysymyksen vastaus Vuorovesi-ilmiön kannalta olennaista ei ole Auringon ja Kuun vetovoimien keskinäiset suuruudet, vaan niiden muutos Maan pinnan ja keskipisteen välillä. Auringon vetovoima Maahan on noin 200 kertainen verrattuna Kuun vetovoimaan, mutta Kuun vetovoimaan muutos Maan pinnan ja keskipisteen välillä on taas noin kaksinkertainen Auringon vetovoiman vastaavaan muutokseen verrattuna. Hyvän kuvan, kuinka vaatimaton ilmiö vuorovesi on koko maapallon mittakaavassa saa siitä, että parhaimmillaankin Auringon ja Kuun vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys Kaan pinnalla on vain neljä miljoonasosaa Maan omasta massasta aiheutuvasta kiihtyvyydestä. 12 D i m e n s i o 5/2005

13 Mitä tutkimus kertoo perusopetuksen matematiikan osaamisesta HANNU KORHONEN, Erkko-lukio, Orimattila Matematiikan oppimistuloksista on viime aikoina esitetty ristiriitaisia näkemyksiä. Yhtäältä on ihasteltu PISA 2003 tutkimuksessa saavutettua ensimmäistä sijaa. Toisaalta on väitetty, että osaamisessa on puutteita, joita PISA ei pyrkinytkään kartoittamaan. Tietomme ei kuitenkaan ole vain PISAn tulosten eikä epäilijöiden mielipiteiden varassa, vaan lisävalaistusta saadaan monista muista arviointitutkimuksista. Näistä kauimmaksi aina 1960-luvun alkupuolelle asti ulottuvat UNES- COn suojissa käynnistetyt IEAtutkimukset. Käsitystä tämän vuosituhannen alun tilanteesta tarkentavat Opetushallituksen kansalliset arvioinnit. PISA 2003 tutkimuksessa suomalaiset peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset olivat OECD-maista parhaita sekä matematiikassa, lukutaidossa että luonnontieteissä ja toiseksi parhaita ongelmanratkaisussa. Vertailulukuna tässä oli suorituspisteiden keskiarvo (kuva 1). *Suomi Suomi (ruotsink.) Korea Alankomaat Japani Thaimaa Indonesia Tunisia Brasilia Keskiarvo Sijoituksesta on aihetta olla ylpeä, mutta mitä PISA kertoo matematiikan osaamisesta. Ensinnäkin siinä arvioitiin nuorten kykyä soveltaa matematiikan tietojaan ja taitojaan erilaisissa tilanteissa. Tähtäimessä olivat erityisesti matematiikan taidot suhteessa oppilaiden tulevaisuuden haasteisiin (Kupari & Välijärvi 2005). Toiseksi PISA-tutkimuksen matematiikan jäsentely ei lähde kansallisista opetussuunnitelmista, vaan tehtävätilanteista (oppilaan arkipäivä, työelämä, tiede), sisältökokonaisuuksista (määrällinen ajattelu, tila ja muoto, muutos ja yhteydet, epävarmuus) ja matemaattisista prosesseista. Vaikka tällainen moniulotteinen jäsennys poikkeaa tavanomaisesta opetussuunnitelmallisesta ajattelusta, niin esimerkiksi määrällinen ajattelu sisältää tavanomaisia opetussuunnitelman tavoitealueita: lukumäärä, mittayksiköt, lukujen merkintätavat, laskutoimitusten merkityksen ymmärtäminen, päässälasku, likiarvot jms. Kuva 1. Matematiikan suorituspisteiden keskiarvot eräissä maissa PISA tutkimuksessa (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta). ka kh PISAn matematiikkakäsitys onkin lähellä meidän perusopetuksemme opetussuunnitelman perusteiden päämääriä, joista sanotaan näin (Opetushallitus 2004): Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun ja toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tässä samanmielisyydessä on ehkä yksi selitys suomalaisten menestymiseen. Yhtenäinen tulos Tärkein menestyksen selittäjä on kuitenkin se, että Suomessa on erittäin vähän heikosti suoriutuvia oppilaita (kuva 2, seur. sivu). Vertailua varten matematiikassa menestyminen jaettiin seitsemään tasoon. Heikosti suoriutuvia oppilaita (taso 1 tai sen alle jääneet) oli Suomessa vain kuusi prosenttia, kun vastaava luku OECD-maissa oli keskimäärin 21 % ja heikoimmin selviytyneessä maassa 78 %. Kansallisissa kokeissa tämä prosenttiluku on vaihdellut neljästä kahteentoista tulkintatavasta riippuen (Korhonen 2001, Mattila 2005). Kun kiitettäviä ja erinomaisia suorituksia (tasot 5 ja 6) oli Suomessa lähes yhtä paljon (24 %) kuin parhaissa maissa (25 %), niin on ymmärrettävää, että menestyimme hyvin ja että tulosten hajonta on pienimpien joukossa. Edelleen koulujen välisen vaih- D i m e n s i o 5/

14 Suomi Korea Alankomaat Kanada Japani Brasilia Tunisia Indonesia Prosenttiosuus Alle tason 1 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Kuva 2. Oppilaiden sijoittuminen matematiikan osaamisen suoritustasoille eräissä maissa PISA tutkimuksessa. telun osuus pistemäärien kokonaisvaihtelusta oli Suomessa tutkimuksen toiseksi pienin ( 5 %); vain Islannissa päästiin vielä pienempään lukemaan (4 %). Tämä todistaa yhtäältä alueellisesta tasa-arvosta, mutta ennen kaikkea koulujen työn yleisestä tuloksellisuudesta. Useimmissa kouluissa on siis sekä hyvin että heikosti suoriutuvia oppilaita, eikä tietyn koulun keskimääräinen osaaminen poikkea paljonkaan useimmista muista kouluista. Puhuminen hyvistä ja huonoista suomalaisista kouluista on siten kansainvälisessä katsannossa yleisesti pohjaa vailla. Suurimmillaan koulujen välisen vaihtelun osuus oli Unkarissa (58 %). Rinnakkaiset koulumuodot tai ohjelmat Koulujen välinen vaihtelu on suurta niissä maissa, joissa koulujärjestelmä perustuu rinnakkaisiin koulumuotoihin tai ohjelmiin. Sen pienuutta Suomessa olen itsekin pitänyt peruskoulun ja sen pohjana olevien koulutuspoliittisten ratkaisujen ansiona. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa selitys, jos on selitys ollenkaan, sillä jo rinnakkaiskoulujärjestelmän aikaan suomalaisten koululaisten (keskikoulun 3:nnella ja kansalaiskoulun 7:nnellä luokalla vuonna 1964) matematiikan oppimistulosten hajonta oli ensimmäisen IEA-matematiikkatutkimukseen (FIMS) osallistuneiden maiden pienimpiä (Kangasniemi 2004, 113). Selitystä on haettava siis myös muualta kuin nykyisestä koulujärjestelmästämme. Opettajankoulutuksen laatua ja tasaisuutta on tarjottu eräänä selityksenä. Suomalaisen koulutuksen tasaarvoisuutta todistaa myös se, että tyttöjen ja poikien ero on kansallisten arviointiaineistojen perusteella ollut pienenemässä jo pitkään. Vuosituhannen vaihteessa tytöt olivat saavuttaneet pojat (Korhonen 2001). Viimeisessä kansallisessa arvioinnissa, jota opetusneuvos Leena Mattila Opetushallituksesta esittelee sivulla 22, tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (Mattila 2005, 61). PISA tutkimuksessa pojat olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia, mutta ero oli hyvin pieni: 7 pistettä (tytöt 541 ja pojat 548 pistettä). Mielenkiintoiseksi ja ehkä enemmän toimintatavasta kuin matematiikan osaamisesta johtuvaksi eron tekee se, että pojat olivat parempia monivalintatehtävissä, kun sen sijaan avoimissa tehtävissä eroa ei ollut. Ongelmanratkaisu Ongelmaratkaisulla on viimeisten vuoden aikana ollut keskeinen osa matematiikan opetuksen tavoitteissa. PISA tutkimuksessa ongelmanratkaisutaitoja mitattiin omana oppiainerajat ylittävänä osa-alueenaan, sillä ongelmanratkaisuprosessit ovat tavalla tai toisella läsnä kaikessa kouluopetuksessa: niin matematiikassa, luonnontieteissä, kielissä, yhteiskunnallisissa aineissa kuin muissakin oppiaineissa (Reinikainen 2005, 83). Ongelmaratkaisulla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa oppilaan kykyä käyttää kognitiivisiä prosesseja (tiedon soveltaminen, olennaisten piirteiden hahmottaminen, kuvaileminen, ratkaiseminen, pohdinta, esittäminen) aitojen, so. tosielämän tilanteisiin perustuvien 14 D i m e n s i o 5/2005

15 ongelmien ratkaisemiseen. Ratkaisutaitoja testattiin päätöksenteossa, järjestelmän analysoinnissa ja suunnittelussa sekä vianmäärityksessä. Merkittäväksi osatutkimuksen tekee se, että ongelmanratkaisutaitoja kartoitettiin nyt ensimmäistä kertaa laajasti kansainvälisessä tutkimuksessa. Suomalaisten oppilaiden keskimäärin erinomainen menestyminen selittyy samalla tavalla kuin matematiikan osaamisessa: heikoimmat oppilaat selviytyivät olennaisesti paljon paremmin kuin muissa maissa. Nelitasoisen luokituksen alimmalle tasolle jäi Suomessa vain 5 prosenttia oppilaista, kun vastaava luku heikoimmassa maassa oli 77. Ylimmälle tasolle pääsi Suomessa 30 prosenttia, kun luvut muissa parhaissa maissa olivat Koreassa 32 ja Japanissa 36. Vielä selvempänä suomalaisten keskiarvon hyvyyden perustuminen heikompien oppilaiden suhteelliseen paremmuuteen näyttäytyy, kun tarkastellaan esimerkiksi heikoimman ja parhaan viiden prosentin suoritusta: heikoimpien pistemäärä oli 80 pistettä parempi kuin OECD-maissa keskimäärin (noin 330 pistettä), kun taas parhaat olivat vain 20 pistettä parempia kuin OECD-maiden keskiarvo (noin 650 pistettä). Parhaiten sijoittuneista maista Japanissa selitys on päinvastainen, sillä parhaat japanilaiset erosivat edukseen muiden maiden parhaista enemmän kuin heikoimmat. Tyttöjen paremmuus ongelmanratkaisussa on yhteydessä lukutaitoon, sillä tytöt olivat parempia ongelmanratkaisussa juuri niissä maissa, joissa he olivat poikia parempia myös lukutaidossa, Suomen ohella mm. Islanti ja Norja. Olimmeko hyviä Edellisistä esimerkeistä on toivottavasti käynyt ilmi, että ensimmäinenkään sija keskiarvoihin perustuvassa sijoitusluettelossa ei kerro osaamisesta paljonkaan, ehkä enemmänkin koulujärjestelmistä, koulun ulkopuolisista yhteiskunnallisista oloista ja kansakunnan yleisestä koulutustasosta. Matematiikassa Suomen kanssa yhtä hyviä maita (ts. ei tilastollisesti merkitsevää eroa) oli viisi ja ongelmanratkaisussa kolme; Korea, Japani ja Hongkong Suomen lisäksi molemmissa kärkijoukoissa. Matematiikan osa-alueittain tarkasteltuna suomalaiset olivat parhaita vain määrällisessä ajattelussa, siis numeerisissa laskuissa ja mittaamisessa, vaikka muillakin osa-alueilla olimme kärkiviisikossa. Suhteellisesti heikoimpia olimme tilaan ja muotoon liittyvissä tehtävissä, siis geometriassa. Tässäkään ei ole mitään uutta, sillä tulos oli samansuuntainen jo ensimmäisessä IEA-matematiikkatutkimuksessa vuonna 1964 (Kangasniemi 2004, 106). Tutkimuksien sisällöt ja tulkinnat Esimerkki Fysiikan vuoden 2005 tapahtumasta Vantaalla Martinlaakson koulun ja lukion auditoriossa saa perjantaina ensi-iltansa näytelmä, joka käsittelee kahdesti Nobel-palkitun tutkijan, Marie Curien, elämää. Teatteriesitys toteutetaan yhteistyössä eri oppiaineiden ja koulumuotojen (Laajavuoren ja Martinlaakson koulu sekä Martinlaakson lukio) kanssa. Oppiaineista ovat edustettuina erityisesti fysiikka, ilmaisutaito, kemia, historia ja kuvataide. Uusi opetussuunnitelma korostaa yhteistyötä ja nostaa esiin nykyajan haasteita, aihekokonaisuuksia. Tässä yhteistyöprojektissa korostuu aihekokonaisuuksista ainakin teknologiakasvatus, media sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Fysiikka on luonteva yhteistyöoppiaine, koska vuosi 2005 on nimetty kansainväliseksi fysiikan vuodeksi. Näytelmä ja sen ympärille rakennetut tietoiskut tuovat elämyksellisesti valaistusta lukujen vaiheen, erityisesti kultaisten vuosien, fysiikan kehitykseen ja kehityksen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Muut esitysajat löytyvät lukion kotisivuilta. Sekä opettajat että oppilaat/opiskelijat ovat tervetulleita esityksiin. Kotisivu: www. edu.vantaa.fi/martinlu/ PISA-menestystä on yritetty mitätöidä sillä perusteella, että sen tehtäviä ei ole valittu opetussuunnitelma-analyysin perusteella ja se ei siksi mittaisi tärkeitä matematiikan taitoja. Vertailukohtina on käytetty tällöin pienimuotoista Kassel-hanketta ja metodisesti PISAn vertaisia IEA-tutkimuksia, joissa tehtävien valinnassa otettiin huomioon osallistujamaiden opetussuunnitelmien sisältö. Hyvän kuvan siitä, miten varovainen tulosten tulkinnassa on oltava, saa tarkastelemalla PISA ja TIMSS tutkimuksia (IEAn kolmas kansainvälinen matematiikka- ja luonnontiedetutkimus). PISAssa olimme parhaita, mutta TIMSS tutkimuksessa vain hyvää keskitasoa. Arvioivatko PISA ja TIMSS siis eri asioita? Ei, sillä suoran sijoitusvertailun tekee mahdottomaksi jo se, että otantateknisistä syistä TIMSS tutkimukseen osallistuneet suomalaiset olivat peruskoulun seitsemäsluokkalaisia, kun taas useimmissa muissa maissa kahdeksasluokkalaisia, vaikkakin samanikäisiä (Kupari & Reinikainen 2004, 308). TIMSS tutkimuksen antama kuva on tätä tasoeroa lukuunottamatta yksityiskohdissaan hyvin samankaltainen kuin PISAn ja kansallisten arviointienkin.! D i m e n s i o 5/

16 ! Sijalukuun perustuva vertailu ei anna tuloksista oikeaa kuvaa senkään takia, että varsinkaan sijoitusluettelon keskivaiheilla useiden maiden tulokset eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, vaikka sijaluvuissa on suuriakin eroja. Informatiivisempaa olisikin ilmoittaa sijoitus sijalukuväleinä eikä yksittäisinä arvoina. Tämä saattaisi muuttaa olennaisestikin esimerkiksi sen tulkintaa, miten hyvin mitäkin osa-aluetta osataan suhteessa muihin maihin. Esimerkkinä olkoon Suomen sijoittuminen TIMSS tutkimuksessa. Seitsemännellä luokalla keskeisellä alueella luvut ja laskutoimitukset Suomi oli kymmenes (väli ) ja heikoimmalla alueellamme algebrassa kahdeskymmenes ( ) (Törnroos 2004, ). Taustoja Isoissa kansainvälisissä tutkimuksissa on jo pitkään koottu olennaisesti enemmän taustatietoja kuin kansallisissa arvioinneissa. Huomionarvoinen on PISA tutkimuksen kotitaustan, erityisesti vanhempien koulutuksen ja ammatillisen aseman, vaikutuksen selvittäminen. Suomessa korkeaasteen koulutuksen saaneiden äitien osuus oli osallistujamaiden korkein. Selitysosuutta ei ole raportoitu, mutta paremmin koulutettujen äitien lapset menestyivät selvästi paremmin. Alimman ja ylimmän neljänneksen ero oli kaikissa osallistujamaissa keskimäärin 74 pistettä eli runsaan suoritustason verran (aikaisemmin mainitulla seitsenportaisella asteikolla), kun se Suomessa oli vain 35 pistettä (vähän yli puoli suoritustasoa). Muita pienten erojen maita olivat Islanti, Australia ja Saksa. Suurimmillaan ero oli Slovakiassa (126 pistettä, yli kaksi suoritustasoa). Vanhempien ammatillista asemaa kuvattiin kansainvälisesti vertailukelpoisella ISEI-asteikolla, jonka vaihteluväli on Oppilaan sosioekonominen luokka määräytyi sen vanhemman mukaan, jonka ammattiasema oli korkeampi. Tässä luokituksessa Suomi sijoittui juuri OECD-maiden keskiarvon kohdalle. Sosioekonomisen taustan vaikutus oli keskimäärin vielä suurempi kuin äidin koulutuksen (93 pistettä, puolitoista suoritustasoa). Suomessa ero oli keskimääräistä pienempi (61 pistettä, yksi suoritustaso). Suurin ero oli Belgiassa ja Saksassa (yli 100 pistettä) sekä pienin jälleen Islannissa (runsaat 30 pistettä). Jos suorituspistemäärien muutosta mitataan sosioekonomisen tason keskihajonnalla, niin Suomi osoittautuu hyvin tasa-arvoiseksi ja sijoittuu toiseksi heti Islannin jälkeen. Suurimmat erot tällä tavalla mitattuna olivat Belgian ja Saksan ohella Unkarissa ja Turkissa. Suomalaisten seitsemäsluokkalaisten saaman opetuksen sisältö vaihtelee käytetyn oppikirjan mukaan, mutta kokonaistuloksessa ei ole eroja, vaikka osa-alueilla kylläkin (Törnroos 2004). Tulos perustuu vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden mukaisten oppikirjojen sisällön analyysin ja TIMSS tutkimuksen tulosten vertailuun. Oppikirjan merkitys arvioinnin kannalta on siinä, että nimenomaan se eikä opetussuunnitelma useimmiten ratkaisee, onko oppilaalla ollut mahdollisuus oppia kyseessä oleva asia tai kuinka paljon sitä on opetettu. Niinpä algebran huonoja tuloksia TIMSS tutkimuksessa selittää se, että meillä algebran pääpaino on vähän myöhemmin kuin useimpien muiden maiden opetuksessa ja että juuri algebran kohdalla suomalaisissa seitsemännen luokan oppikirjoissa oli erittäin suuria eroja (Törnroos 2004, 149, 177). Lähteet: Kangasniemi, E Matematiikalla se alkoi. Julkaisussa Leimu, K. (toim.) Kansainväliset IEA-tutkimukset Suomi-kuvaa luomassa, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Korhonen, H Perusopetuksen päättövaiheen matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi Oppimistulosten arviointi 3/2001, Opetushallitus. Helsinki: Yliopistopaino. Kupari, P. ja Reinikainen, P Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen Suomessa vuosituhannen vaihteessa: TIMSS tutkimus. Julkaisussa Kupari, P. ja Välijärvi, J Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Gummerus Oy. Kupari, P. ja Välijärvi, J Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Gummerus Oy. Saatavissa myös verkosta osoitteesta RAPORTTI.pdf Mattila, L Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset Oppimistulosten arviointi 2/2005, Opetushallitus. Helsinki: Yliopistopaino. Reinikainen, P Ongelmanratkaisutaidot uutena alueena. Julkaisussa Kupari, P. ja Välijärvi, J Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Törnroos, J Opetussuunnitelma, oppikirjat ja oppimistulokset seitsemännen luokan matematiikan osaaminen arvioitavana. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 16 D i m e n s i o 5/2005 M

17 UUSITTU Aatos Lahtinen, Lauri Myrberg MATEMATIIKAN YLIOPPILASTEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Matematiikan ylioppilastehtävien oikeat, perusteelliset ja selkeät ratkaisut. Kirjoittajat ovat ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksen puheenjohtajia. Kevään 2000 tehtävistä lähtien on useissa ratkaisumalleissa myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) huomioihin perustuvia lisähuomautuksia. Näiden huomautusten tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään tehtyjä ratkaisuja. Kirja soveltuu erinomaisesti oheismateriaaliksi koko lukion ajan mutta erityisesti sen avulla voi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Ratkaisumalleilla pyritään ohjaamaan tehtävien oikeaan matemaattiseen käsittelyyn. Tehtävien ratkaisut ja kommentit auttavat lukijaa ymmärtämään millaisia asioita YTL kussakin tehtävässä on halunnut tuoda esille. Ylioppilastehtävät ratkaisuineen kirjat sisältävät ylioppilastutkinnon tehtävät malliratkaisuineen. Keväästä 2000/2001 lähtien useissa tehtävissä myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) huomioihin perustuvia lisähuomautuksia. Kirjat soveltuvat erinomaisesti oheismateriaaliksi koko lukion ajan mutta erityisesti niiden avulla voi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Tehtävien ratkaisut ja kommentit auttavat lukijaa ymmärtämään millaisia asioita YTL kussakin tehtävässä on halunnut tuoda esille. FYSIIKAN YLIOPPILASTEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Erkki Arminen UUSITTU Fysiikan ylioppilastehtävien oikeat, perusteelliset ja selkeät ratkaisut. Kirjoittaja on ylioppilastutkintolautakunnan fysiikan jaoksen puheenjohtaja. KEMIAN YLIOPPILASTEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Heikki Saarinen Kemian ylioppilastehtävien oikeat, perusteelliset ja selkeät ratkaisut. Kirjoittaja on ylioppilastutkintolautakunnan kemian jaoksen puheenjohtaja. UUSITTU KOEPAKETIT Koepaketit on saatavilla Pitkästä matematiikasta yhteensä 13 pakettia, Lyhyestä matematiikasta yhteensä 8 pakettia, Fysiikasta yhteensä 9 pakettia ja Kemiasta yhteensä 4 pakettia (lukuvuonna , 5 pakettia). Kaikki paketit on saatavilla myös CD-ROM levyllä johon ne on tallennettu Word tiedostoina. Tiedostoina myytävät paketit ovat aina täysiä paketteja eli levy sisältää joko kaikki tai yhden seuraavista vaihtoehdoista. kaikki pitkän matematiikan kokeet kaikki lyhyen matematiikan kokeet kaikki fysiikan kokeet kaikki kemian kokeet. Viimeisimmät tiedot ja tilauslomakkeen löydät kotisivuiltamme MFKA-Kustannus Oy p. (09)

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot