Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

2 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät 11 2 Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 11 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot 17 4 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 19 5 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 23 6 Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 24 Tarkastuslautakunta 24 Tarkastustoimi 24 Kaupunginhallitus 25 Yleishallinto 25 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 29 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 29 Varhaiskasvatus 30 2 (96)

3 Peruskoulutus 33 Toisen asteen koulutus 35 Kirjastopalvelut 38 Vapaa-aikapalvelut 40 Perusturvalautakunta 43 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 43 Sosiaali- ja perhepalvelut 44 Terveyspalvelut 46 Ikäihmisten palvelut 50 Ympäristölautakunta 52 Rakentaminen ja ympäristön valvonta 52 Tekninen lautakunta 54 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut 54 Toimitilat 57 Kuntatekniikka 60 Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimintatulot ja menot toimielimittäin Toimintatulot ja menot tulosalueittain Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 72 7 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat 77 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 81 9 Allekirjoitus ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 96 3 (96)

4 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kiteen kaupungin asukasluku pieneni 159 asukkaalla ollen vuoden 2013 lopussa. Teollisia työpaikkoja oli vuoden 2013 lopussa 926 kpl, missä vähennystä on 26 eli 2,7 % edellisestä vuodesta. Työttömyysaste joulukuussa oli 17,4 %, missä kasvua edellisestä vuodesta on 2,8 %-yksikköä. Vuosi 2013 oli uuden Kiteen ensimmäinen toimintavuosi. Kahden eri kunnan toimintakulttuurin yhteensovittamista vauhditettiin Tartu ruoriin muuta kurssi! hankkeen ja muiden hankkeiden avulla. Kaupungin organisaatio selkiintyi vuoden 2013 alusta. Helli-liikelaitoksen purkauduttua perusturvan palvelut järjestettiin perusturvalautakunnan alaisena toimintana. Tilike kuntatilitoimisto -liikelaitoksen purkauduttua talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö ja toiminta ovat kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Muu yhteistoiminta eri kuntien ja kuntayhtymien kanssa toteutui entisellä tavalla. Kaupungin viranhaltijajohto muuttui olennaisesti vuoden 2013 aikana. Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja irtisanoutuivat. Yhteiskuntasuhdejohtaja ja perusturvajohtaja jäivät loppuvuodesta pois viranhoidosta ja siirtyivät eläkkeelle Lisäksi kehitysjohtaja ja talousjohtaja jäivät vuorotteluvapaalle. Johtavien viranhaltijoiden tehtäviä hoidettiin sijaisjärjestelyin. Toimialat saavuttivat toiminnalliset tavoitteet pääosin hyvin. 16 tulosalueesta 12 saavutti myös taloudelliset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovat käyttötalouden nettomenojen ylitykset olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat 0,5 milj. euroa budjetoitua parempina. Tämä johtui siitä, että korkomenot toteutuivat arvioitua huomattavasti pienempinä. Valtionosuudet, 34,9 milj. euroa, kasvoivat 3,6 % edellisestä vuodesta. Kasvuun sisältyi yhdistymisavustus 0,8 milj. euroa. Verotulot, 34,3 milj. euroa, kasvoivat 1,4 %. Kaupunki laski tuloveroprosenttia 0,25 %-yksiköllä 21,5 %:iin. Se oli sama kuin Kesälahden kunnan tuloveroprosentti vuonna Verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot) kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 % eli 1,7 milj. euroa. Toimintakate, - 66,3 milj. euroa, heikkeni 1,7 %. Vuosikate oli 2,9 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 0,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,8 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi, mutta 2,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Investoinnit lähtivät kasvuun viime vuonna. Kiteen terveyskeskuksen uudisrakentaminen ja Arppen koulun saneeraustyöt käynnistyivät. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 4,6 milj. euroa. Kaupungin velkamäärä vuoden lopussa oli 24,4 milj. euroa, euroa/asukas. Kiteen kaupungin kertynyt alijäämä vuoden lopussa oli 11,1 milj. euroa eli 991 euroa/asukas. Kaupungin taloustilanne on vakava. Viime kädessä on kysymys kaupungin itsenäisyydestä. Kyse ei ole vain siitä, haluammeko me pysyä itsenäisinä vaan myös siitä, katsooko valtiovalta, että meillä on edellytyksiä toimia itsenäisenä. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen, kaupunginjohtaja 4 (96)

5 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Kaupunginvaltuuston päätökset valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallitus, jossa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee tilintarkastajan, jäsenet kaupunginhallitukseen sekä lauta- ja johtokuntiin. Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2013 Kansallinen Kokoomus 6 Suomen Keskusta 13 Suomen Kristillisdemokraatit 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 7 Perussuomalaiset 7 YHTEENSÄ 35 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Sinikka Musikka (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sami Palviainen (PS) ja toisena varapuheenjohtajana Kari Sutinen (KOK). Valtuusto kokoontui päätöskokoukseen 8 kertaa vuonna (96)

6 Kaupunginhallituksen kokoonpano Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pj. Esa Lahtela (SDP) I varapj. Ari Asikainen (KESK) II varapj. Osmo Pirhonen (PS) Jäsenet: Kirsi Hirvonen (KESK) Birgitta Muukkonen (SDP) Seija Pajatie (PS) Timo Päivinen (KOK) Kaisa Saari (KOK) Unto Väkeväinen (KESK) Vesa Parviainen (SDP) Raimo Oksman (KESK) Marko Koskinen (PS) Liisa Ratilainen (KESK) Tuula Sarvi (SDP) Arja Havukainen (PS) Timo Rahunen (KOK) Susanna Wilén (KOK) Kari Pennanen (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen 18.3 saakka, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen alkaen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Ulla Huhtilainen 6.5. saakka, vt. hallintojohtaja Eija Hämäläinen ja vt. hallintojohtaja Jari Tuononen alkaen. Valtuuston valitsemat muut toimielimet: Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Perusturvalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Lisäksi valtuusto on nimennyt valtuustokaudeksi: - Kiinteistötoimitusten uskotut miehet - Käräjäoikeuden lautamiehet Tilivelvolliset Kiteen kaupungissa v Luottamushenkilöt: Kaupunginhallituksen jäsenet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Perusturvalautakunnan jäsenet Ympäristölautakunnan jäsenet Teknisen lautakunnan jäsenet 6 (96)

7 Viranhaltijat: Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen saakka Vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen alkaen Hallintojohtaja Ulla Huhtilainen saakka Vt. hallintojohtaja Eija Hämäläinen Talousjohtaja Eija Hämäläinen saakka Vs. Talousjohtaja, vt. hallintojohtaja Jari Tuononen alkaen Kehitysjohtaja Nina Holopainen saakka Vs. kehitysjohtaja Tiina Eskelinen 1.8. alkaen Maaseutupäällikkö Katja Turtiainen Arppen Koulun rehtori Erkki Kontro Vs. sivistysjohtaja Erkki Kontro 1.8. Lukion rehtori Kyösti Värri Varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen Kirjastotoimenjohtaja Sinikka Panttila Vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen Perusturvajohtaja Airi Turunen Sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar Terveyspalvelujen päällikkö Sirpa Kojo Ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väistö-Honkanen Tekninen johtaja Antti Asikainen Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen Kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen Kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Valtiovarainministeriön ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote laski noin 1,4 prosenttia vuonna Vuosi oli kokonaisuudessaan talouskehityksessä heikko, sillä yhdelläkään neljänneksellä ei kertynyt kasvua. Vuonna 2012 bruttokansantuote laski noin prosentin, vaikka käännettä parempaan odotettiin jo silloin. Vienti kääntyi vuonna 2013 lievään nousuun ja se kasvoi ennakkotiedon mukaan 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2012 vienti oli laskenut 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2011 vienti kasvoi lähes kolme prosenttia. Tuonti väheni vuonna ,8 prosenttia edellisvuodesta. Tuonnin vähenemisen seurauksena kansantalouden tilinpidon mukainen kauppatase palasi vuonna 2013 ylijäämäiseksi kahden alijäämävuoden jälkeen. Talouden taantuminen oli viime vuonna laaja-alaista, sillä kaikkien päätoimialojen tuotanto supistui metsätaloutta lukuun ottamatta. Teollisuuden ja rakentamisen tuotannon laskut olivat jyrkimmät, 2, 5 prosenttia. Palvelualojen tuotanto supistui runsaan prosentin ja maatalouden puoli prosenttia. Talouden resurssit olivat viime vuonnakin laajalti vajaakäytössä. Tehdasteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste laski noin prosenttiyksikön alle 80 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen osuus kotimaisesta kysynnästä on yli puolet. Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kehitys on jäänyt vaatimattomaksi viime vuosien aikana ja vuonna 2013 reaalitulot olivat lähes samalla tasolla kuin kolme vuotta ai- 7 (96)

8 emmin. Vuonna 2013 yksityinen kulutus supistui 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen määrä lisääntyi v vajaan prosentin eli vähemmän kuin pitkän ajan keskiarvo. Julkiset investoinnit lisääntyivät v ennakkotietojen mukaan liki 7 % ja niin valtion, kuntien kuin sosiaaliturvarahastojenkin investoinnit kasvoivat tavanomaista enemmän. Julkisista investoinneista noin neljännes on valtion investointeja ja kolme neljäsosaa kuntien investointeja. Investoinneista merkittävä osa johtui kiinteistöjen peruskorjauksen tarpeesta ja kasvukeskusten suurista hankkeista. Julkisyhteisöjen talous on ollut jo kauan alijäämäinen. Heikko suhdannetilanne on heijastunut luonnollisesti myös julkisyhteisöjen talouteen. Vuonna 2013 julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,4 prosenttia kokonaistuotannosta. Ennakkotietojen mukaan kuntatalouden alijäämä pieneni vuonna Pääosin kertaluontoisista tekijöistä aiheutunut, yleiseen taloustilanteeseen nähden vahva verotulojen kasvu ja samaan aikaan kulutusmenojen hitaampi kasvu kohensivat rahoitusasemaa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vuoden 2013 lopussa peräti 16,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan työttömyysaste vuoden 2013 lopussa oli 12,6 prosenttia Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Väkiluvun ja yritystoiminnan kehitys Kiteen väkiluku vuoden 2013 lopussa oli henkilöä. Vuoden 2012 lopussa Kiteen ja Kesälahden yhteenlaskettu väkiluku oli väestörekisterikeskuksen mukaan henkilöä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Keski-Karjalan väkiluku vuoden 2013 lopussa oli henkilöä, eli yhden prosentin edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2012 lopussa väkiluku oli henkilöä eli 188 henkilöä enemmän. Koko Pohjois- Karjalan väkiluku laski 0,2 prosenttia Joensuun seutukunnan väkiluvun kasvettua 0,1 prosenttia ja Pielisen Karjalan väkiluvun laskettua hieman yli prosentin. Työttömien osuus työvoimasta vuoden 2013 lopussa oli Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen mukaan Kiteellä 17,4 prosenttia. Työttömiä oli 845 henkilöä eli 107 henkilöä (14,5 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2012 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli 14,6 prosenttia ja työttömien lukumäärä 738 henkilöä. Kiteellä työttömyys oli kuitenkin vuoden 2013 lopussa Keski-Karjalan seutukunnan alhaisin, sillä Rääkkylässä työttömien osuus työvoimasta oli 19,1 prosenttia ja Tohmajärvellä 19,9 prosenttia. Koko Keski-Karjalan seutukunnan työttömyysaste vuoden 2013 lopussa oli 18,3 prosenttia ja Pohjois-Karjalan 16,7 prosenttia. Keski-Karjalan seutukunnassa oli vuoden 2013 lopussa työttömänä henkilöä, mikä on 184 henkilöä (14,5 %) enemmän kuin joulukuussa %). Keski-Karjalaan syntyi vuoden 2013 aikana 153 uutta työpaikkaa, joista 102 Kiteelle. Uusia yrityksiä syntyi 57, joista 32 Kiteelle. 8 (96)

9 1.3.3 Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys Tp 2012 Ta 2013 Tp 2013 Verotulot yhteensä josta Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet yhteensä josta Harkinnanvarainen Valt.osuuksien vähenemiskorvaus Yhdistymisavustus Tp 2012 sisältää Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan verotulot ja valtionosuudet Vuonna 2013 Kiteen kaupungin verotulot kasvoivat noin euroa eli 1, 4 prosenttia edellisvuodesta, kun huomioon otetaan Kiteen kaupungin ja Kesälahden yhteenlasketut vuoden 2012 verotulot. Kunnan tulovero kasvoi ainoastaan noin euroa eli 0,4 prosenttia. Kiinteistöverotulot kasvoivat euroa eli 12,6 prosenttia. Yhteisöveron tuotto parani kolme prosenttia eli euroa. Vuonna 2013 verotilitysjärjestelmä muuttui niin, että joulukuussa kunnille tilitettiin sellaisia jäännösveroja, jotka vanhalla järjestelmällä olisi tilitetty vasta vuoden 2014 puolella. Valtionosuudet lisääntyivät 3,6 prosenttia eli 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tulee kuitenkin huomioida, että vuonna 2012 Kitee sai miljoonan euron harkinnanvaraisen avustuksen. Vuonna 2013 sen sijaan Kitee sai yhdistymisavustuksen kuntaliitoksen vuoksi. Yhdistymisavustuksen lisäksi Kitee sai kuntaliitoksesta johtuvaa valtionosuuksien vähenemiskorvausta euroa. 1.4 Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Vuosi 2013 oli yhdistyneen uuden Kiteen ensimmäinen toimintavuosi. Kahden kunnan henkilöstö ja toiminnat yhdistettiin. Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginjohtajaksi Eeva-Liisa Auvisen, joka aloitti tehtävässään Alkuvuoden 2014 aikana laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Tarvittaessa kohdistetaan toimia myös vuodelle 2014, koska syksyllä asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Talouden tasapainottamiseen liittyen henkilöstön määrää pyritään vähentämään jo vuoden 2014 aikana hyvän henkilöstösuunnittelun avulla. Yhteiskuntasuhdejohtajan virka lakkautettiin lukien ja tehtävät järjesteltiin uudelleen. 9 (96)

10 1.5 Kunnan henkilöstö Kiteen kaupungin henkilöstömäärä oli 732 henkilöä yhteenlaskettu Kiteen kaupungin (sisältäen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli - liikelaitoksen ja Tilike-kuntatilitoimisto liikelaitoksen) ja Kesälahden kunnan henkilöstömäärä oli 872 henkilöä Kesälahden kunnasta siirtyi 82 henkilöä Kiteen kaupungin palvelukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen henkilöstöstä siirtyi Tohmajärven kunnan / Attendo Oy:n palvelukseen yhteensä 104 henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle siirtyi 18 henkilöä (keski-ikä 63,1 vuotta) ja osaaikaeläkkeen aloitti 2 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä, joista kuntoutustuelle siirtyi 5 henkilöä. Sairauspoissaolot on esitetty oheisessa taulukossa. Keskimäärin henkilöä kohti sairauspoissaoloja kertyi 11,4 työpäivää. Sairauspoissaolot kalenteri- ja työpäivittäin 2013 ja 2012 Kalenteripäivät 2013 Työpäivät 2013 Kalenteripäivät 2012 Työpäivät 2012 Hallintokeskus Sivistyskeskus Perusturvakeskus Tekninen keskus Kaikki yhteensä * 8983* *) Luvuissa mukana Tilike- ja Helli -liikelaitokset sekä Kesälahden kunta Kiteen kaupungin henkilöstöstä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Se sisältää tarkempia henkilöstöä kuvailevia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin pitkään jatkunut heikko taloudellinen tilanne on riski, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin kykyyn selviytyä pitkällä aikavälillä sille kuuluvien palvelutehtävien hoitamisesta sekä mahdollisuuksiin osallistua kaupungin ja koko Keski- Karjalan seudun kehittämiseen. Kaupungissa ei ole kuntalain tarkoittamaa talouden tasapainottamisohjelmaa ja toimenpideohjelmaa. Tänä keväänä kaupungissa laaditaan suunnitelmat ja ne ovat valtuuston käsittelyssä kesäkuun loppuun mennessä. Valtionosuusjärjestelmän uudistus aiheuttaa valtionosuuden menetyksiä Kiteelle. Kiteen kaupunki saa vielä vuosina kuntaliitoksen mukaista yhdistymisavustusta. Syrjäisyyskerroin nosti Kiteen valtionosuuksia vuodesta 2012 alkaen. Päätös on määräaikainen. 10 (96)

11 Kaupungin velkamäärä on jo nyt korkealla tasolla, 24,4 milj. euroa, ja se kasvaa lähivuosina jo päätettyjen ja aloitettujen investointien johdosta. Investointisuunnitelman mukaan nettoinvestoinnit ovat vuosina yhteensä yli 23 milj. euroa, keskimäärin 5,8 milj. euroa vuodessa. Lainamäärä kasvaa väistämättä. Taseessa ei ole ylijäämäpuskureita ja investointeja vastaaviin ylijäämiin ei ole mahdollista päästä. Lainamäärän kasvaessa kasvavat korkomenot ja korkoriski. Tällä hetkellä korkotaso on erittäin alhainen, mutta tilanne voi muuttua. Investointiohjelmaa on välttämättä tarkasteltava kriittisesti tasapainottamisohjelman yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointi lisää työn tuottavuutta. Kaupungilla on käytössä varhaisen puuttumisen malli, jonka avulla on pystytty tunnistamaan ja ehkäisemään henkilöstön kuormitustekijöitä ajoissa sekä ehkäisemään ennenaikaisia eläköitymisiä. Tätä toimintaa jatketaan. Henkilöstökustannuksia hallitaan sekä hyödyntämällä luontaista poistumaa että ehkäisemällä edellä mainittuja ennenaikaisia eläköitymisiä, joista seuraa usein suuria varhaiseläkemenoperusteisia maksuja. Kaupungin omistama kiinteistömassa on tarpeeseen nähden liian suuri. Siitä aiheutuu kaupungille tarpeettomia käyttökustannuksia. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavat tilat tulisi päättää talouden tasapainottamisen yhteydessä ja lopuista luopua joko myynnin, purkamisen tai vuokraamisen kautta. Sisäilmaongelmat tai niiden epäilyt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat kaupungille vuosittain merkittäviä kustannuksia. Tavanomaisiin kiinteistöihin kohdistuviin riskeihin on varauduttu vakuutuksin. Kaupunki suojautui vakuutuksin riskeiltä eurolla vuonna Ympäristötekijät Kiteen kaupungin ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöpäällikkö, joka valvoo ympäristösuojelulain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien noudattamista. Ympäristölautakunta on antanut toiminnastaan erillisen toimintakertomuksen. 2 Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupungin toiminnan ohjauksessa noudatetaan voimassa olevaa hallintosääntöä ja Kuntalakia sekä erityislainsäädäntöä ja kunnan omia ohjeita. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat kunnan viranomaisina vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kiteen kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Toimialajohtajat sekä talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat antaneet pyydetyt selonteot toimialansa vuoden 2013 sisäisen valvonnan suunnitelmasta, toteutetusta sisäisestä valvonnasta, keskeisistä havainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä kaupunginjohtajalle. Perusturvakeskus on toteuttanut vuonna 2013 perusturvalautakunnan hyväksymää kaupungin sisäisen valvonnan ohjeeseen perustuvaa sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmaa. Muut toimialat eivät ole hyväksyneet erillistä sisäisen valvonnan toi- 11 (96)

12 mintasuunnitelmaa v. 2013, mutta ovat noudattaneet kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja vuonna 2012 hyväksymäänsä erillistä ohjetta. Suoritetuissa valvontatoimenpiteissä, joilla varmistetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja sekä varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, on korjattu vähäiset virheelliset menettelyt heti kun ne on havaittu. Talousarvion toteutumisen raportoinnissa oli puutteita ja ensimmäinen osavuotiskatsaus vietiin valtuustoon vasta elokuussa. Kaupunginhallitukselle ei viety talouden toteumaa kuukausittain kuten sisäisen valvonnan ohje edellyttää. Hallintokunnat seurasivat talousarvion toteutumista raportoinnin valmistumisen tahdissa. Toteutumatiedot olivat myöhässä jopa yli puoli vuotta, jolloin tiedot eivät palvelleet talouden seurannassa. Talousarvion muutostarpeet on pääosin tuotu esille ja esitetty valtuustolle hyväksyttäväksi tilivuoden aikana. Sitovan tason nettomenoylityksiä oli yhteensä 0,4 milj. euroa, 0,6 %, valtuuston hyväksymistä sitovista käyttötalouden nettomenoista. Investointeihin ja käyttötalouden hankkeisiin on haettu ulkopuolista rahoitusta, mikäli saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Käytössä olevat esimiesten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi tiedottaa ajankohtaisista asioista esimiehille sekä kuulla ja tukea heitä tehtävässään. Toimialoilla oli käytössä säännölliset palaverit. Vuoden 2014 talousarvion laadintaan kiinnitettiin huomiota, koska vuonna 2013 talousarviosta oli jäänyt pois joitakin määrärahoja. Vuonna 2014 on kehitetty talousarvion toteutumisen seurantaa ja raportointia edellisestä vuodesta. Kirjanpito on nyt ajan tasalla. Talousarvion seurantaraportit viedään kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi. Palvelussuhdelainsäädäntöön liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen kiinnitetään kasvavaa huomiota vuonna Henkilöstön perehdytysmateriaali valmistellaan vuoden 2014 aikana. 12 (96)

13 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma kuvaa tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettujen menojen kattamiseen. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poisto ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/kulut% 14,2 Vuosikate/Poistot% 133,2 90,0 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä (96)

14 3.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 14 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen Vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 237 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 59,7 57,0 Toiminnan ja investointien rahavirta Lainanhoitokate 0,6 0,5 Kassan rittävyys, pv 7 19 Asukasmäärä (96)

15 3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 3 3 Ennakkomaksut ja keskener. Hank Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Liittymismaksut ja muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 1 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset (96)

16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten kausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 3 Lahjoitusrahastojen pääomat 9 10 Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 21 Saadut ennakot Liittymämaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 33,8 31,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,1 54,4 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä/asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä (96)

17 3.4 Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kunnan kokonaistulot ja -menot 2013 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut 466 Valtionosuudet Muut rahoituskulut 22 Korkotuotot 22 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 511 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) Investoinnit - Pysyvien vastaavien Rahoitusosuudet investointeihin 416 hyödykkeiden luovutustapp. -9 Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustulot 285 Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 21 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset 237 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulot Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos (96)

18 4 Kuntakonsernin toiminta ja talous 4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Muut yhtiöt 2 Osakkuusyhteisöt 1 4 Kuntayhtymät 5 Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jossa määritellään Kiteen kaupungin sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan toimintaperiaatteet. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen määrittelemää toimintalinjausta. Konserniohjeessa kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin ohjauksen periaatteista. Kiteen kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat Kitee-konsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. 4.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kiteen kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen tehtävänä on muun muassa valvoa kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, antaa ohjeita kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisessa käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus on ohjeistanut yhtiökokouksiin osallistuvia Kiteen kaupungin edustajiksi nimettyjä henkilöitä. Ohjeistus on ollut riittävää, koska päätökset ovat olleet kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia. Tiedonkulku konserniyhteisöjen ja konsernijohdon välillä on varmistettu esimerkiksi siten, että konserniyhteisöjen hallituksiin ja johtokuntiin on valittu kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginjohtaja on käynyt säännöllisesti keskusteluja Keti Oy:n toimitusjohtajan kanssa yhtiön ajankohtaisista asioista ja taloudellisesta tilanteesta. 18 (96)

19 4.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 41 Muut rahoitustuotot 428 Korkokulut -834 Muut rahoituskulut -73 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset 0 Suunnnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 5 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot -337 Vähemmistöosuudet -36 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 34,7 Vuosikate/Poistot, % 140,5 Vuosikate, euroa/asukas 515,0 Asukasmäärä (96)

20 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -204 Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 438 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 325 Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta -971 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23 Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 807 Lainakannan muutokset yhteensä -53 Oman pääoman muutokset 333 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset 95 Vaihto-omaisuuden muutos 35 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -603 Rahoituksen rahavirta -346 Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 84,1 Lainanhoitokate 1,03 Kassan riittävyys (96)

21 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 5 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhtyaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ (96)

22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 26,9 24,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,0 58,9 Kertynyt ylimäämä (alijäämä), Kertynyt ylimäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä (96)

23 5 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 5.1 Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,56 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,73 euroa - Tuloutetaan rahaston vähennystä 842,80 euroa - Siirretään tilikauden ylijäämä ,09 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 5.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä. Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman tarkistamisen. Se oli laadittu vuosille Ohjelma ei ole toteutunut vuosina suunnitellun mukaisesti ja on epärealistinen vuosina Elokuussa hyväksytty raami ja talousarvioesitys poikkesivat merkittävästi (yli 5 milj. euroa) valtuuston hyväksymästä tasapainottamisohjelmasta. Talousarvioesitys vuodelle 2014 avattiin marraskuussa ja valmisteltiin uudelleen. Tavoitteena oli 2,5 milj. euron tulos vuodelle 2014, jota ei saavutettu. Vuoden 2014 hyväksytyn talousarvion tulos on 1,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä vuodelta 2013 on 0,8 milj. euroa. Aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää on taseessa 11,9 milj. euroa. Näin ollen Kiteen kaupungin kattamaton alijäämä on 11,1 milj. euroa. Valtuuston päätöksen mukaisesti valmistellaan talouden tasapainottamissuunnitelma ja yksilöity toimenpideohjelma taseen mukaisen alijäämän 11,1 milj. euroa kattamiseksi. Esitys saatetaan valtuuston käsittelyyn mennessä. 23 (96)

24 6 Talousarvion toteutuminen 6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tarkastustoimi TA 2013 TAmuutos TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA - TP Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos , Perustelut Toimintakulut alittuivat lähes euroa, koska tilintarkastuspalveluiden osto toteutui huomattavasti talousarvioon varattua pienempänä. Henkilöstökulut, jotka muodostuvat pääosin kokouspalkkioista, toteutuivat suunnitellusti (noin 9000 euroa). VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalueen tavoite Kehitetään tehokas ja asiakaslähtöinen toimintatapa Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso Toteutuminen asiakastyytyväisyys tyytyväisyystaso hyvä ei toteutunut TUNNUSLUVUT Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP Tunnusluku 1 Tunnusluku 2 TULOKSELLISUUSMITTARIT Tuloksellisuusmittari: Tuloksellisuustavoite Tavoitetaso Toteuma Toimialan sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelmaa on noudatettu 24 (96)

25 Kaupunginhallitus Yleishallinto TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleishallinto TA 2013 TA-muutos TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA - TP Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Perustelut Toimintatuotot ylittyivät 1,3 prosentilla ja toimintakulut alittuivat 1,3 prosentilla. Henkilöstökulut alittuivat noin eurolla talousarviossa arvioidusta. Palvelujen ostot ylittyivät muun muassa atk-, asiantuntija-, terveys-, koulutus- ja palveluiden ostoissa. Avustukset yhteisöille jäivät talousarviossa arvioitua pienemmäksi. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso Toteutuminen 1. Vahva yritys- ja elinkeinoelämän sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö uudessa kunnassa Mielikuvamittaus Kiteen yritys- ja elinkeinoelämästä Lähtötason mittauksen tulokset ovat käytössä syksyllä 2013 Ei varsinaista mielikuvamittausta, osana P-K:n yritysbarometria toteutettu 2. Yleishallinnon palveluprosessit ovat kunnossa ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet huomioiden Sisäisten palveluprosessien arviointi- ja seuranta/palautejärjestelmä Yleishallinnon arviointijärjestelmä on valmis vuoden 2013 loppuun mennessä Prosesseja kehitetty, arviointijärjestelmä ei toteutunut 3. Uuden kunnan talous on tasapainossa suunnittelukauden lopussa Kumulatiivisten alijäämän määrä pienenee 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2013 Alijäämät on katettu vuoden 2016 Kulumatiivinen alijäämä pieneni 0,8 miljoonaa euroa Kaupungin omistamista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu Tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset Vuoden 2013 aikana tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset pienenevät euroa Ei toteutunut 25 (96)

26 Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso Toteutuminen 4. Onnistunut muutosprosessi esimiesten ja henkilöstön näkökulmasta Henkilöstöbarometrin (ml. luottamushenkilöt) kautta saatava palaute Muutosprojektin työpaketit Esimiehet muutoksen tekijöinä ja tukijoina sekä Uudet työyhteisöt ovat toteutuneet vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden mukaisesti Palautetta on kerätty Henkilöstöbarometria ei tehty 5. Vuorovaikutteisempi ja osallistavampi luottamushenkilöiden, työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhteistoiminnan malli Uuden Kiteen kaupunkiviestintä ja markkinointi on jäsentynyt TUNNUSLUVUT Esimiesten toiminnasta annettava palaute Yleishallinnon palveluprosesseihin liittyvä palaute ja seurantatiedot Henkilöstöbarometri (ml. luottamushenkilöt) Kaupunkiviestinnän ja markkinoinnin vuosikello (demoversio) ja sen testauksen tulokset Henkilöstöbarometri valmis ja lähtötasomittaus tehty Esimiespalautejärjestelmä valmis Yleishallinnon arviointijärjestelmä on valmis vuoden 2013 loppuun mennessä Muutosprojektin työpaketit Luottamushenkilöt muutoksen suunnannäyttäjinä ja Samassa veneessä ovat toteutuneet Viestinnän ja markkinoinnin vuosikello on viimeistelty vuoden 2013 loppuun mennessä. Ei toteutunut Ei toteutunut Samassa veneessä työpaketti toteutui Vuosikello toteutui Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 Alijäämä/asukas 991 / asukas Lainakanta/asukas /asukas Elinkeinoelämän kehittämiseen käytetty määräraha euroa/asukas TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP 60,2 / asukas 26 (96)

27 Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 Yleishallinnon kustannukset /asukas Maaseututoimen kautta maksetut tuet, milj. eur Eu-tukea hakeneet tilat, kpl TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP 649,0 / asukas 20,8 20,3 98 % -0, % 4 Hankerahoitukset /tila % -36 Vakituiset työntekijät/ palvelussuhteiden lkm Täydennyskoulutus päivää/hlö (pakollinen) Koulutuspäivät lkm/työntekijä Työterveyshuollon nettokustannukset /työntekijä Henkilöstöetuudet /työntekijä Sairauspoissaolojen kustannukset/työterveys huollon kustannukset Työllistämiseen käytetyt resurssit /asukas TULOKSELLISUUSMITTARIT Tuloksellisuusmittari: 549 0,3 1, % , , josta kelakorvaus ,49 71,90 99 % -0,59 Tuloksellisuustavoite Tavoitetaso Toteuma Sähköiset tukihakemukset lisääntyvät Yleishallinnon työ- ja palveluprosessit palvelevat tehokkaasti sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita Työssäjaksamisen tukeminen Henkilöstöresurssin tehokkaampi käyttö 70 % 67,2 % Itsearviointijärjestelmä on luotu vuoden loppuun mennessä Sairauspoissaolot: alle 10 työpäivää/henkilö Sijaiskustannusten lasku 2 % Arviointijärjestelmä ei toteutunut 11,4 työpäivää / henkilö 27 (96)

28 Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen Henkilöstöpalveluiden vaikuttavuuden parantaminen Kuntaosuuden pysyminen ennallaan Palaute- ja seurantajärjestelmän kehittäminen ja lähtötasotiedot Ei toteutunut Toimialan sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelmaa on noudatettu TULOSALUEEN MUU TOIMINTA Erityisesti alkuvuodesta kuntaliitos vaikutti toimintaan merkittävästi. Tartu Ruoriin muuta kurssi! hankkeen avulla edistettiin sopeutumista kuntaliitoksen aiheuttamiin muutoksiin. Loppuvuodesta toiminta oli jo monilta osin vakiintunutta. Taloudenseuranta ei ollut ajantasaista. Tulosalueella tapahtui vuoden kuluessa useita henkilöstövaihdoksia. Tilikekuntatilitoimiston purkauduttua vuoden 2012 lopussa talous- ja henkilöstöpalvelut tuotettiin kaupunginhallituksen alaisena toimintana vuoden 2013 alusta alkaen. 28 (96)

29 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto TA 2013 TAmuutos TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA - TP Toimintatuotot 0 Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Perustelut KuEl-eläkemenoperusteisten eläkemaksujen toteuma on euroa talousarvioon varattua määrärahaa suurempi. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso Toteutuminen Uuden kunnan sivistystoimen hallinnon tehokkaat palveluprosessit Työ- ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen ja kuvaaminen Sivistystoimen hallinnon prosessit on yhdenmukaistettu vuoden 2013 loppuun mennessä. On toteutunut TUNNUSLUVUT Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon kustannukset / asukas (11 341) 12,77 12,77 14,07 110,1 % -1,3 TULOKSELLISUUSMITTARIT Tuloksellisuusmittari: Oikea-aikaisesti tuotetut opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon palvelut Tuloksellisuustavoite Toteuma Tavoitetaso Hallinto toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Sivistysjohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin Hallinnossa keskitytään perustehtäviin Toimialan sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelmaa on noudatettu 29 (96)

30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Varhaiskasvatus TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatus TA 2013 TAmuutos TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA - TP Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Perustelut Leikkitoiminnan laajeneminen ja tuntiperusteisen päivähoitomaksun käyttöönotto syksyllä ovat vähentäneet päivähoitopalvelujen käyttöä ja lasten hoidossa oloaikaa, mistä johtuen henkilöstömenot ja palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso Toteutuminen Sähköisen läsnäolokirjauksen käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa Sähköistä kirjausta käyttävien yksiköiden määrä Kaikki ryhmät Kaikki ryhmät käyttävät sähköistä kirjausta Vaihtoehtoisten varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen päivähoitopalvelujen rinnalle Vaihtoehtoisten palvelujen määrä varhaiskasvatuksessa Yksi uusi vaihtoehto Tuntiperusteisen päivähoitomaksun käyttöönotto syksystä on luonut perheille mahdollisuuden erilaisiin vaihtoehtoihin päivähoitopalvelujen sisällä Palveluprosessien avaaminen Palveluprosessit on kuvattu vuoden loppuun mennessä Sujuvat palvelut Valinta-, maksupäätös- ja laskutusprosessit sekä perhepäivähoidon varahoito- ja palkanmaksuprosessit kuvattu TUNNUSLUVUT 30 (96)

31 Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 Päivähoidossa olevien lasten lkm Esiopetuksessa olevien määrä Leikkitoiminnassa olevien määrä Kotihoidontuella olevien määrä lkm Päivähoidon bruttomenot /31.12.hoidossa oleva lapsi Esiopetuksen bruttomenot /31.12 esiopetuksessa oleva lapsi Leikkitoiminnan bruttomenot /31.12 leikkitoiminnassa oleva lapsi Kotihoidon tuki /31.12 tuen piirissä oleva lapsi Läsnäolopäivien määrä päivähoidossa Päiväkotihoito /hoitopäivä Perhepäivähoito /hoitopäivä Leikkitoiminta /hoitopäivä TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP , , , , , , , , ,79 104,10 + 2, ,02 92,02-5, ,38 68,76-15,62 TULOKSELLISUUSMITTARIT 31 (96)

32 Tuloksellisuusmittari: Lasten ja henkilöstön suhdeluku Tuloksellisuustavoite Tavoitetaso Toteuma Lain ja asetuksen mukainen lasten ja henkilöstön suhdeluku toteutuu eri palveluissa Suhdeluku toteutuu perhepäivähoidossa ja alle 3-v päiväkotihoidossa 4 lasta/tt, yli 3 v. kokopäivähoito pk:ssa 7lasta/tt ja osapäivähoito 13 lasta/tt Perhepäivähoito: toteutunut varattujen hoitopaikkojen mukaisesti Päiväkotihoito: alle 3-v toteutunut suhdeluku 2,66 4 lasta/tt yli 3-v kokopäivähoito toteutunut suhdeluku 5 7 lasta/tt ja osapäivähoito 7 13 lasta/tt Toimialan sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelmaa on noudatettu Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 32 (96)

33 Peruskoulutus TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Peruskoulutus TA 2013 TAmuutos TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA - TP Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Perustelut Tiukan menokurin ja tarkan talouden seurannan johdosta taloudelliset tavoitteet saavutettu. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalueen tavoite Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa Arviointikriteeri / mittari Hankkeiden määrä / hankerahoitus Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot Tavoitetaso Toteutuminen 8 hanketta / hanketta / Poikkeama max 10 % Kustannuserot ovat edelleen olemassa: erot ovat kaventuneet TUNNUSLUVUT Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP Perusopetuksen kustannukset / oppilas ,6 62 Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet / 9.lk Hankerahan määrä / oppilas 122 /100 % 122 / 100 % 122 / 100 % TULOKSELLISUUSMITTARIT 33 (96)

34 Tuloksellisuusmittari: Perusopetuksen kustannusten nousua hillitään Tuloksellisuustavoite Toteuma Tavoitetaso Perusopetuksen kustannukset / oppilas pysyvät kurissa Toteuma alla olevassa taulukossa Perusopetuksen koulukohtaiset kustannukset ilman koulukuljetuskustannuksia: Koulun nimi Oppilasmäärä Kustannukset / oppilas / v Arppen Rantala Hutsi Kesälahti (1-6 lk) Puhos Villala Arppen koulu (7-9 lk) Kesälahden koulu (7-9 lk) Toimialan sisäisen valvonnan toteuttamissuunnitelmaa on noudatettu 34 (96)

35 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Toisen asteen koulutus TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toisen asteen koulutus TA 2013 TAmuutos TA + muutos 2013 TP 2013 Tot % Poikkeama TA - TP Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Perustelut Toisen asteen koulutuksessa sopeutettiin toimintaa kurssitarjonnan puitteissa sekä hyödyntämällä myös eläköitymistä. Kansalaisopiston matalammat myyntituotot kompensoituivat lukion lisättyä myyntitoimintaansa henkilöstön osalta erityisesti Tohmajärven lukion ja OAJ Pohjois-Karjalan kanssa. Toisen asteen koulutuksessa on säästetty myös tilapalvelukustannuksissa tiivistämällä omaa toimintaa ja luovuttamalla tiloja muuhun käyttöön. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso Toteutuminen Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia. Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Kyselyissä välivuosi. Tavoite toteutunut. TUNNUSLUVUT Tunnusluku TA 2013 TA + muutos 2013 Asukaskohtaiset bruttokustannukset ( /asukas) TP 2013 Tot % Poikkeama TA- TP ,9 30 Kansalaisopiston tuntikohtaiset bruttokustannukset ( /tunti) ,8 8 Lukion opiskelijakohtai , (96)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2015

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2015 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2015 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2015... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot