SISÄLLYSLUETTELO. Yhtymähallitus pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Yhtymähallitus pöytäkirja 09.10.2013"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi saatettavat asiakirjat Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemus Ammattiopiston aloituspaikat vuodelle Esityslistojen jakelu Pellon toimipisteen vuokratilojen irtisanominen Kokouspalkkiot Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry:n kirje "Kaupunkijuna Jopparin maksujen uudelleen sopiminen" Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Tornion IT-konesalin kapasiteettilaajennus Opiskelijatilanne Erityisopiskelijat Kiinteistöomaisuuden kehittämissuunnitelma Metsäsuunnitelma Biokaasuvoimalan käyttöönotto OAJ:n Lappian opettajien paikallisyhdistyksen esitys, liikunta- ja kulttuurisetelien määrä osaaikaeläkeläisille Yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajien nimeäminen Siistijä Jenni Kreivin työsuhteen vakinaistaminen Muonion kiinteistönhoitajan työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi Viran nro muutos Talousarvio 2014 ja suunnitelma , talousarvio-ohjeet Koulutustakuufoorumi Irtisanoutumiset Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet Oikaisuohje ja valitusoikeus... 53

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kolarin toimipiste, Jokijalantie 43, Kolari Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo Kolarin toimipiste, Jokijalantie 43, Kolari LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, Rissanen Maritta jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen, Halonen Hilkka jäsen, Törmä Markus jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Keränen Hannele vs. rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 160 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 186 KÄSITELTÄVÄT ASIAT (oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko - Valvontakirje Koulutuskuntayhtymä Lappiassa on suunniteltu toteutettavaksi laiton työtaistelutoimi JUKO ry ja OAJ ry edellyttävät, että laittomat työtaistelutoimet keskeytetään viipymättä, ja että henkilöstö palaa töihinsä heti. Kuntaliitto - Yleiskirje 17/80/2013, Kuntarakennelaki. Yleiskirjeessä on selostettu kuntarakennelaissa kunnille säädettyä selvitysvelvollisuutta sekä valtionvarainministeriön ja valtioneuvoston toimivaltaa kuntarakenneuudistuksen toteutuksessa. Kuntatyönantajat - Kirje 11/2013, Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistoimintasääntelyn uudistaminen. Kunnille ja kuntayhtymille tarjotaan mahdollisuutta saada osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea. Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ESITYSLISTAN LIITE 2, SIIRTYMÄVAIHEEN YHTEISTYÖSOPIMUS ERÄIDEN TOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Opetushallitus - Kirje Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu. Laatupalkintotoimikunta on päättänyt niistä hakijoista, jotka jatkavat kilpailua. Lappian laatupalkintokilpailuhakemus ei yltänyt niiden seitsemän hakijan joukkoon, joihin tehdään kirjallisia hakemuksia täydentävä arviointikäynti. Opetus- ja kulttuuriministeriö valtionavustusta koskevassa asiassa: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu; Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, Tapahtumajohtaminen Above Ordinary. Viitaten hakemusten arviointikriteereihin ja määrärahan rajallisuuteen, opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä rahoitusta hakemuksen mukaiseen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen valtionavustusta koskevassa asiassa: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu; Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, Muistisairaan asiakkaan kuntoutuksen asiantuntija. Viitaten hakemusten arviointikriteereihin ja määrärahan rajallisuuteen, opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä rahoitusta hakemuksen mukaiseen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen valtionavustusta koskevassa asiassa: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu; Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, Suurhankeosaaja.

7 Sivu 6 Viitaten hakemusten arviointikriteereihin ja määrärahan rajallisuuteen, opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä rahoitusta hakemuksen mukaiseen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä sekä kuntayhtymän johtajan selonteko ajankohtaisista asioista Lappian toimeenpanosuunnitelman valmistelun työryhmä Lappian toimeenpanosuunnitelman valmistelun työryhmä Yhteistyötoimikunnan kokous Henkilöstötoimikunnan kokous ESITYSLISTAN LIITE 3, LAPPIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELUN TYÖRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE 4, LAPPIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELUN TYÖRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE 5, YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 5B, HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin.

9 Sivu Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemus D/465/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen periaatteena on vahvistaa valittuja vetovoimaisia ja hyvän läpäisyn koulutusohjelmia. Riittävän suuret ryhmäkoot varmistavat opetuksen laadun ja tehokkuuden, opetushenkilöstön asiantuntijuuden säilyttämisen ja kehittämisen sekä mahdollistavat korkeatasoisen TKI-toiminnan. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemuksen. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja koskien ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten valmistelua. Ammattikorkeakoululain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevat lait on vahvistettu Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on annettu Lapin ammattikorkeakoulun tuli jättää toimilupahakemus opetus- ja kulttuuriministeriöön mennessä. Lapin AMK Oy:n hallitus on linjannut kokouksessaan valmisteltavan toimilupahakemuksen keskeiset suuntaviivat ja linjaukset. Hallituksen tekemissä suuntaviivoissa ja linjauksissa todetaan: Vuonna 2013 toteutuvat opetus- ja kulttuuriministeriön päättämät aloituspaikkaleikkaukset sekä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin muutos aiheuttavat Lapin ammattikorkeakoululle tarpeen toteuttaa 5 miljoonan euron kustannusten leikkauksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tätä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen periaatteena on vahvistaa valittuja vetovoimaisia ja hyvän läpäisyn koulutusohjelmia. Riittävän suuret ryhmäkoot varmistavat opetuksen laadun ja tehokkuuden, opetushenkilöstön asiantuntijuuden säilyttämisen ja kehittämisen sekä mahdollistavat korkeatasoisen TKI-toiminnan. Toimilupahakemus myötäilee Lapin ammattikorkeakoulun omistajien kanssa ammattikorkeakoulun valmisteluvaiheessa sovittuja periaatteita koulutusaloja ei lakkauteta, 35 aloituspaikkaa siirretään Rovaniemeltä Tornioon, kaupunkien välillä ei tapahdu muita aloituspaikkasiirtoja. Toimilupahakemuksessa esitetään kolmen pienen koulutusohjelman lopettamista ja niiden aloituspaikkojen kohdentamista uudelleen vahvistamaan Kemin kaivosinsinöörikoulutusta ja Tornion liiketalouden koulutusta. Toimilupahakemukseen ei sisällytetä ns. kylmiä koulutusohjelmia, joissa ei ole ollut sisäänottoa enää vuonna 2013 (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on tehnyt linjauksen asiasta jo vuonna 2012 tai aiemmin olla ottamatta enää opiskelijoita).

10 Sivu 9 Näihin ns. kylmiin ohjelmiin ei haeta koulutusvastuuta, koska se edellyttäisi myös jatkuvaa sisäänottoa. Lapin ammattikorkeakoulun toimilupaesitysluonnoksessa ja koulutusohjelmien uudelleen järjestelyissä esitetään tapahtuvaksi seuraava muutos nuorisoasteen koulutuksen aloittajamääriin - Tornion aloituspaikkamäärä kasvaa 15 uudella aloittajalla o Liiketalouden aloittajamäärää lisätään 15 aloittajalla o Kulttuuri- ja viestintäalan koulutus jatkuu kuvataiteen koulutusohjelmassa o Viestinnän koulutusohjelma lopetetaan - Kemissä aloituspaikkamäärä kasvaa 2 uudella aloittajalla o Tuotantotalouden aikuiskoulutus lopetetaan ja aloituspaikat kohdennetaan kaivosinsinöörikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon perusopinto-ohjelmina toimiviin kone- ja sähkötekniikan koulutusohjelmiin - Rovaniemellä aloituspaikkamäärä laskee 35 aloittajalla o Liiketaloudesta siirretään Tornioon 15 aloituspaikkaa o Englanninkielinen tietotekniikan koulutusohjelma lakkautetaan ja aloituspaikat siirretään Tornioon Liiketalouden Yamk-koulutukseen Toimilupahakemuksella ei ole vaikutusta alkaneisiin koulutusohjelmiin ja opetukseen. Nykyiset tutkinnot on mahdollista suorittaa loppuun sovitusti. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ei jättänyt toimilupahakemusta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksen mukaisesti. ESITYSLISTAN LIITE 6, LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMILUPAHAKEMUS Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemuksen. Esitys hyväksyttiin.

11 Sivu Ammattiopiston aloituspaikat vuodelle 2014 D/405/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Yhtymähallituksen iltakoulussa sovitun menettelyn mukaisesti käsiteltiin ammattiopiston koulutuspaikkaleikkausten kohdentamispäätös aikataulusyistä sähköpostitse. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy koulutuspaikkaleikkausten suunnitelman liitteen mukaisesti tuli hyväksytyksi päätökseksi, koska yhtymähallituksen jäsenet eivät ilmaisseet hyväksymättömyyttään päätösesitykseen määräajan puitteissa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se vahvistaa päätöksen sähköpostikokouksesta. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallitus on aina tarpeen tullen käsitellyt asioita sähköpostin välityksellä. Yhtymähallituksen iltakoulussa sovitun menettelyn mukaisesti käsiteltiin ammattiopiston koulutuspaikkaleikkausten kohdentamispäätös aikataulusyistä sähköpostitse. Yhteistyötoimikunta käsitteli koulutuspaikkaleikkausten kohdentamisen kokouksessaan ja henkilöstötoimikunta Kummassakin toimikunnassa esitys merkittiin tiedoksi, eikä muita huomioita kirjattu. Liitteenä oleva koulutuspaikkaleikkausesitys on yhtymähallituksen iltakoulussa käsittelemän suunnitelman mukainen. Yhtymähallituksen jäsenille lähetettiin kuntayhtymän johtajan esitys sähköpostilla keskiviikkona Yhtymähallituksen jäsenten tuli ilmaista päätösesityksen hyväksymättömyys tiistaihin kello mennessä. Ilmaisut pyydettiin lähettämään osoitteeseen Yhtymähallitus hyväksyy koulutuspaikkaleikkausten suunnitelman liitteen mukaisesti tuli hyväksytyksi päätökseksi, koska yhtymähallituksen jäsenet eivät ilmaisseet hyväksymättömyyttään päätösesitykseen määräajan puitteissa. ESITYSLISTAN LIITE 7, KOULUTUSPAIKKALEIKKAUSESITYS, TOIMEENPANOSUUNNITELMA ESITYSLISTAN LIITE 8, AMMATTIOPISTO LAPPIAN KOULUTUSTARJONTA 2014 Yhtymähallitus vahvistaa päätöksen yllämainitusta sähköpostikokouksesta. Esitys hyväksyttiin.

12 Sivu Esityslistojen jakelu D/440/ /2013 Hallintosihteeri Maarit Kuure Yhtymähallitus päättää esityslistojensa jakelusta ennen kokousta sekä pöytäkirjojen jakelusta kokouksen jälkeen. Yhtymähallitus päättää, että esityslista liitteineen lähetetään tai järjestetään luettavaksi yhtymähallituksen kokouspiirille, kuntayhtymän johtajalle, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtorille ja ammattiopiston rehtorille. Yhtymähallitus päättää, että esityslista lähetetään ilman liitteitä jäsenkunnille ja työmarkkinajärjestöjen nimeämille luottamusmiehille, lehdistölle ja radiolle sekä järjestetään luettavaksi ilman liitteitä tulosyksiköiden johtajille. Julkiset liitteet annetaan tai järjestetään luettavaksi pyydettäessä. Pöytäkirja ilman liitteitä lähetetään jäsenkuntiin ja järjestetään luettavaksi henkilökunnalle sekä liitteineen tarkastuslautakunnalle. Kaikki edellä mainitut asiakirjat lähetetään sähköisesti. Esitys hyväksyttiin.

13 Sivu Pellon toimipisteen vuokratilojen irtisanominen D/456/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Pellon toimipaikan tilat on vuokrattu Biologistiikka Oy:ltä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että osana sopeuttamista ja toimeenpanosuunnitelmaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia irtisanoo Pellossa Biologistiikka Oy:ltä vuokraamansa tilat. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia toimii Pellossa vuokratiloissa, jotka ovat vuokrattu Biologistiikka Oy:ltä. Viimeisin opetustilojen vuokrasopimus on vuodelta 2011, jolla on korvattu edellinen sopimus. Sopimuksen alkamispäivä on toistaiseksi voimassa olevana ja sen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtymähallitus päättää, että osana sopeuttamista ja toimeenpanosuunnitelmaa Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia irtisanoo Pellossa Biologistiikka Oy:ltä vuokraamansa tilat. Esitys hyväksyttiin.

14 Sivu Kokouspalkkiot 2014 D/406/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 :ssä määrätään, että kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille yhtymävaltuuston vuosittain määräämät kokouspalkkiot. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokouspalkkioiden hyväksymistä vuodelle 2014 taulukon esitys 2014 sarakkeen mukaisesti:

15 Sivu esitys 2014 Yhtymävaltuusto puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Yhtymähallitus puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio muun jäsenen vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Tarkastuslautakunta puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna AMK:n hallitus ulkopuoliset hallituksen jäsenet viranhaltija- ja opiskelijajäsenet Toimikunnat jäsenten kokouspalkkio puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Opintotukilautakunta ja tutkintolautakunta puheenjohtaja vuosipalkkio jäsenen kokouspalkkio Muut palkkiot Palkkio muista luottamustoimeen liittyvistä tilaisuuksista, joista ei makseta erillistä korvausta ja joissa toimitaan kuntayhtymän edustajana tai esiintyjänä, ei vuosipalkkion saajalle Esitys hyväksyttiin.

16 Sivu D/457/ /2013 Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry:n kirje "Kaupunkijuna Jopparin maksujen uudelleen sopiminen" Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry (TEKK) toivoo kirjeessään että kaupunkijuna Jopparista tehtyä sopimusta ja maksusuunnitelmaa voitaisiin muuttaa siten, että kaupunkijuna pysyy osana Tornion kaupunkikuvaa jatkossakin. Yhtymähallitus , asiakohta 145 Lappian saatavan maksuaika Jaloterässtudio on rakentanut Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle (TEK ry) Joppari-kaupunkijunan. Junan ja lähinnä sen kahden vaunun rakentamisesta Lappialle on syntynyt n alv 23 % saatava, joka on erääntynyt Yhdistyksen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää, että yhdistys ei kykene maksamaan saatavaa kertasuorituksena. Yhdistyksen hallitus selvittää mahdollisuuksiaan saada maksu suoritettua ulkopuolisella lainalla. Yhdistys on myös ehdottanut, että se suorittaisi erääntyneen Lappian saatavan maksun 5 10 vuoden maksuajalla. Yhtymähallitus myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet neuvotella ja myöntää tarvittaessa Tornion elävä kaupunkikeskusta ry:lle 5 10 vuoden maksuaika kuntayhtymän saatavan suoritukseen. Esitys hyväksyttiin. Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry (TEKK) on lähettänyt Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle kirjeen liittyen kaupunkijuna Jopparin maksujärjestelyihin. TEKK toivoo, että tehtyä sopimusta ja maksusuunnitelmaa voitaisiin muuttaa siten, että kaupunkijuna pysyy osana Tornion kaupunkikuvaa jatkossakin. ESITYSLISTAN LIITE 9, YHTEISTYÖSOPIMUS: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA JA TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY ESITYSLISTAN LIITE 10, TORNION ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY:N KIRJE KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN HALLITUKSELLE Asiakohta valmistellaan yhtymähallituksen kokoukseen, koska TEKK:n kirje on saapunut koulutuskuntayhtymälle vasta

17 Sivu 16 Yhtymähallitus päättää siirtää maksusuunnitelman lokakuun lopun maksuerän eräpäivälle Muilta osin asia jätetään jatkovalmisteluun. Esitys hyväksyttiin.

18 Sivu Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2013 D/23/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Huom! Asiakohdan usean käsittelyn vuoksi varsinainen uusi asia löytyy alhaalta juuri ennen kuntayhtymän johtajan esitystä. Tiivistelmä: Henkilömuutosten takia hankintavaltuudet sekä hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet määritellään Pentti Koskelan ja Antti Päivärinnan osalta uudelleen loppuvuodeksi Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy muutoksen esittelyn mukaisesti. Yhtymähallitus , asiakohta 139: Yhtymähallitus , asiakohta 84: Yhtymähallitus , asiakohta 8: Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Näistä kaikista on aiemmin laadittu kolme erillistä päätöstä. Koska asiat limittyvät tiiviisti toisiinsa, on asiasisällöt liitetty nyt yhteen. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

19 Sivu 18 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Kuntayhtymän yleishallinto ja yhtymäpalvelujen tulosyksikön kehittämis- ja hanketoimintaan kohdistuvat laskut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän taloushallinto ja taloustoimisto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Sinikka Jänkälä Talousjohtaja Kuntayhtymän henkilöstöhallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Tietohallinto Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistöt ja kiinteistöhallinto Juha Kallo Kiinteistöjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori ja ammattikorkeakoulun rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

20 Sivu 19 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I K O R K E A K O U L U: Ammattikorkeakoulun hallinto Reijo Tolppi, Rehtori Hannele Keränen Vararehtori Amk Tekniikka Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk Kaupan ja kulttuurin ala Leena Alalääkkölä Toimialajohtaja Amk Sosiaali- ja terveysala Leena Leväsvirta Toimialajohtaja Sinikka Kähkölä vs. toimialajohtaja Amk TKI-yksikkö Eero Pekkarinen Kehitysjohtaja Amk Kirjasto, LUC Marjatta Puustinen Kirjastonjohtaja Amk Palvelukeskus, LUC Markku Tarvainen Konsernin johtaja Amk palvelukeskus, LUC Tki-palvelut Riitta Alajärvi-Kauppi Palvelupäällikkö Amk Jaloterässtudio Matti Uusimäki Toimialajohtaja Amk:n strategiaraha Lapin amk oy:n perustamiseen Jouko Tiirola Muutosjohtaja A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori Ao varalla Markku Niva Koulutusjohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat sekä Tornion asuntolatoimi, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Pentti Heikkilä Opintojohtaja Aikuiskoulutuspalvelut Anni Miettunen Aikouskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Teppo Frant Oppisopimuspäällikkö Kemin tulosyksikkö Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Sähköosasto, ict ja prosessi, nuoret ja aikuiset Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Metalliosasto, nuoret ja aikuiset Taisto Kuula Koulutuspäällikkö Rakennusosasto, nuoret Pekka Pitkänen Lehtori Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Kouluttaja

21 Sivu 20 Palvelu Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuri/vaatetus Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Aikuiskoulutuspäällikkö Keminmaa Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Auto- ja kuljetusala, nuoret Pertti Heinonen Lehtori Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Ravitsemis- ja talousala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Kemin asuntolatoiminta ja toimipisteen tukipalvelut, pl. ravintolat Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tornion tulosyksikkö Jussi Leponiemi Rehtori Ao Tekniikan ala, Tornio Jussi Leponiemi Rehtori Ao Sähköosasto ja prosessi, nuoret Markku Sandberg kouluttaja Sähköosasto, aikuiset Markku Sandberg kouluttaja Metalliosasto, nuoret Leo Ojala Tuntiopettaja Metalli, aikuiset Jouko Jussila Kouluttaja Rakennusosasto, nuoret Antti Päivärinta Koulutuspäällikkö Kaivos Ilkka Pukema Koulutttaja Palveluala Anitta Palokangas Koulutusjohtaja Matkailu, ravintola-ala ja ravintolat Sirpa Leinonen Koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus vs. Katja Jaako- Körkkö (Sanna Laihinen) Aikuiskoulutuspäällikkö Kulttuuriala Markku Niva Koulutusjohtaja Musiikki Jussi Leipälä Koulutuspäällikkö Viestintä ja kuvataide Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Vaatetus Mika Leinonen Koulutuspäällikkö Jokivarren tulosyksikkö Muonio Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Kolari ja Pello Eero Ylitalo Toimipaikkapäällikkö Otteen Luontoalan pöytäkirjasta yksikkö (Loue todistaa ja Simo) oikeaksi: Jarmo Saariniemi Koulutusjohtaja

22 Sivu 21 Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on kiinteistöjohtajalla, henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Kiinteistöjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti vastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtoreiden ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu 22 Yhtymähallitus on kokouksessaan asiakohdassa 73 nimittänyt Juha Kallon talousjohtajan virkaan Samassa kokouksessa yhtymähallitus on valinnut asiakohdassa 71 Kyllikki Kurjen koko Jokivarren toimipaikan toimipaikkapäälliköksi alkaen. Nämä toteutuneet tehtävämuutokset edellyttävät hankintavaltuuksien sekä hyväksymis- ja allekirjoitusoikeuksien uudelleen määrittelyä saakka seuraavasti: Kuntayhtymän taloushallinto ja taloustoimisto, vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Jokivarren tulosyksikkö Kolari ja Pello Juha Kallo Kyllikki Kurki Yhtymähallitus hyväksyy muutoksen esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Kirjastonjohtaja Marjatta Puustinen on virkavapaalla Kyseisenä aikana vs. kirjastonjohtajana toimii Annamari Pudas, joten hankintavaltuuksien sekä hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet määritellään uudelleen ajalle seuraavasti: Amk kirjasto, LUC Annamari Pudas Yhtymähallitus hyväksyy muutoksen esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Lehtori Pekka Pitkänen on virkavapaalla Kemin toimipisteestä ja irtisanoutunut alkaen. Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt, että Tornion toimipaikkapäällikkyys ja tekniikan alan esimiestehtävät Torniossa siirretään rakennusalan koulutuspäällikkö Antti Päivärinnalle.

24 Sivu 23 Näiden muutosten takia hankintavaltuudet sekä hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet määritellään uudelleen loppuvuodeksi 2013 seuraavasti: Ammattiopisto Kemin tulosyksikkö Tekniikka, Rakennusosasto, nuoret Tornion tulosyksikkö Tekniikan ala, Tornio Pentti Koskela Antti Päivärinta Antti Päivärinta Yhtymähallitus hyväksyy muutoksen esittelyn mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

25 Sivu Tornion IT-konesalin kapasiteettilaajennus D/460/ /2013 Tietojärjestelmäpäällikkö Esko Mathlein Tiivistelmä: Koulutuskuntayhtymä Lappian Kemin konesalissa oleva HP-EVA palvelinjärjestelmä (palvelin-,tallennus- ja varmistusjärjestelmät) on elinkaaren lopussa. Tällä esitettävällä laajennushankinnalla korvataan Kemistä käytöstä poistuvat HP-EVA resurssit Tornion konesaliin. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Virpi Liljan tekemään edellä esitetyn hankinnan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamalta toimittajalta. Koulutuskuntayhtymä Lappian Kemin konesalissa oleva HP-EVA palvelinjärjestelmä (palvelin-, tallennus- ja varmistusjärjestelmät) on elinkaaren lopussa. Tällä esitettävällä laajennushankinnalla korvataan Kemistä käytöstä poistuvat HP-EVA resurssit Tornion konesaliin (Urheilukatu 6). Koulutuskuntayhtymä Lappialla on käytössä erilliset tietojärjestelmätilat (konesalit) Kemissä ja Torniossa. Keskittämällä keskeiset tietojärjestelmät yhteen konesaliin Tornioon helpotetaan tieto-järjestelmien ja palvelinratkaisujen ylläpitoa ja hallintaa. Keskittämällä strategiset järjestelmät yhteen paikkaan säästetään kustannuksia, työaikaa ja saadaan tehostettua toimintaa: - vähentää hallinnan monimutkaisuutta (päivitys, valvonta ja ylläpito) - auttaa tietoteknistä henkilökuntaa olemaan tehokkaampi käyttämällä yhteistä järjestelmätyökalua laitteiden ja virtuaalisen perusrakenteen hallinnassa - parantaa konesalin yhtenäisyyttä käyttöönottoprotokollien standardoinnilla sekä selkeyttää laitteistoa, takuita ja huoltoa. - yksinkertaistaa konesalin toimintaa ja helpottaa uhkien tunnistamista integroidulla laitteisto- ja ohjelmistoraportoinnilla. Dell on valikoitunut laitetoimittajaksi, sillä Tornion Dell-ympäristössä on hyvä tekninen valmius laajentamiseen, johon laitesidonnaisuus edellyttää samaa toimittajaa, koska eri laitteet eivät ole teknisesti yhteensopivia (keskeinen sijainti, uudehko laitekanta sekä paikalla osaava IT-ylläpitohenkilökunta ym.) Edellä mainitun lisäksi toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi käytön ja ylläpidon osalta suhteettoman suuria teknisiä ja päällekkäisiä järjestelmiä. Lisäksi nykyisessä Dellpalvelinympäristössä olevia jo hankittuja lisensioituja ominaisuuksia voidaan hyödyntää vain, jos järjestelmää laajennetaan Dell-laitteilla. Hankinnan arvo on investointibudjetin mukainen

26 Sivu 25 Tornion Dell Blade kapasiteetin uushankintalaajennus: levytila/ levyhylly, muisti, DR4100 hinta Blade-kehikon VMware korttipalvelimiin muistien tuplaus 64 Gb -> 128 GB 4 416,00 1 levyhylly Comp. lisää, 4 x 600 GB SAS + 8 x 2TB nlsas = 18,4 Tb brutto ,00 Deduplikoiva levyvarmistuslaite Dell DR ,00 Arkistovarmistuslaitteisto ja nauhat ,00 Käyttööotto asennus 1pv 1 500,00 Olemassaoleville laitteille/ohjelmistoille ylläpitosopimuksien takuiden jatko pvm asti DellCompellent levyjärjestelmä ,16 Dell blade palvelinkortit 11kpl ,00 Dell blade palvelinkehikko, palvelin, blade (1kpl), nauhakirjasto, 4 990,00 VmWare 10*ESXi 3 789,00 v-center 1x 1 150,00 Hp ylläpitosopimuksen jatko ,58 Rahoitusleasing ratkaisun jatko pvm rahoitusleasing jatko ,00 Vmware lisenssin lunastus 1 000,00 Konesalin tietoliikennehankinnat: Tiedonsiirto optiikat 2 000,00 Runkolaitteet ja varalaite ,00 yhteensä alv 0 % ,74 Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Virpi Liljan tekemään edellä esitetyn hankinnan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamalta toimittajalta. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut palvelimet keväällä Kilpailutuksessa sopimusajaksi on määritelty 6/2012 5/2016. Tähän sopimukseen koulutuskuntayhtymä Lappia on liittynyt kuntayhtymän johtajan päätöksellä (hankintapäätös 31/2013 VL) missä kilpailutuksen voitti Businessforum Oy. Esitys hyväksyttiin.

27 Sivu Opiskelijatilanne D/355/ /2013 Taulukoissa on kuvattu ammattiopiston, aikuiskoulutuksen sekä ammattikorkeakoulun opiskelija- ja hakutilanne syyskuussa Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Opintosihteeri Merja Marttinen Ammattiopisto Lappia aloitusp. mukaan Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio oppilasmäärä (sis.alut) 4.alut 1. vsk paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Loue Tornio nuoret 1464 nuoret 249 nuoret 837 nuoret 1060 nuoret 2773 nuoret 2550 kutsuttu aiko 170 aiko 0 aiko 100 aiko aiko 170 aiko 270 Järjestämislupa 2740 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA

28 Sivu 27 Aikuiskoulutus: Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien kiintiötilanne 9/2013: Ammattiopisto Lappian ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien tilanne on vuositavoitteeseen nähden kohtuullinen: Ammatillinen lisäkoulutus Kiintiöiden täyttötilanne Opiskelijatyövuodet Budjetti Kiintiö Saavutusaste/budjetti Vos Perus, näyttötutkintona 247 Nuorten kiintiöstä Oppisopimus, perus 116 Ei kiintiötä ,3 % 107 vuoden keskiarvo Oppisopimus, lisä ,5 vuoden keskiarvo * tutkintotavoitteinen vuoden keskiarvo * ei tutkintotavoitteinen ,5 vuoden keskiarvo 92,2 % 96,2 % 93,4 % 101,6 % Vos Lisä ,7 % täyttyy vielä loppuvuoden ajan * omaehtoinen 231,5 204,4 130,7 56,5 % * henkilöstökoulutus 4,5 21,8 10,3 228,8 % HUOM! Vos Lisäkiintiö on 226 otv, saavutusaste kiintiöön nähden 62,3 % Lisäkoulutuksen oppisopimuksen kiintiö on 401 paikkaa, saavutusaste kiintiöön nähden 97,9 % Peruskoulutuksen (vos-kiintiö) aikuiset ovat pääsääntöisesti työttömiä ammatinvaihtajia ja vanhentuneen ammattitaidon uudistajia. Huono työmarkkinatilanne lisää oleellisesti aikuisopiskelijoiden määrää peruskoulutuksessa, kun omaehtoinen työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista. Muuttuvan yhteishaun ja aloituspaikkaleikkausten vuoksi aikuisia on jatkossa nykyistä vähemmän peruskoulutuksessa. Perustutkintojen oppisopimusten toteutumiseen vaikuttaa taloustilanne. Työnantajat odottavat aikuiselta valmista perusosaamista ja rekrytoivat vähemmän oppisopimuksen kautta. Budjettiin nähden toteutuma on kohtuullinen. Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuskiintiö täyttyi lähes tavoitteen mukaisesti, mutta budjettia ei saavutettu. Mm. lomautukset vähentävät työpaikkojen tarvetta ja mahdollisuutta kouluttaa oppisopimuksella olemassa olevaa henkilöstöä. Tämä koskettaa perustutkintoja ja lisäkoulutusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien valtionosuuden (vos lisä) käyttö on hiukan jäljessä tavoitteesta. Peruskoulutuksen volyymi ja työttömyys vähentävät

29 Sivu 28 omaehtoista kouluttautumista. Loppuvuoden aikana pyritään aloittamaan omaehtoisia koulutuksia kiin-tiön täyttämiseksi suuntaamalla koulutuksia omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeluun niin, että koulutukset eivät ole päällekkäin työvoimakoulutuksen kanssa. Perustutkinto-paikkojen vähetessä omaehtoisesta lisäkoulutuksesta muodostuu jatkossa mahdollisuus vastata koulutuskysyntään. Tämän kiintiön henkilöstökoulutusosuuden toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti työpaikkojen mahdollisuudet ja tarpeet sijoittaa koulutukseen taantuman aikana. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan on saatu ammatillisen lisäkoulutukseen 10 oppisopimuspaikkaa ja 12 opiskelijatyövuotta. Ohjelma on suunnattu vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ohjelman tavoitteiden täyttyminen on vaikeaa tämän hetkisen työmarkkinatilanteen vuoksi. Myös tutkintoa vailla olevien nuorten aikuisten tavoittaminen on haasteellista. Ohjelmaan on tullut mukaan muutamia nuoria aikuisia, joilla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken. Heidän on ohjattu suorittamaan perustutkinto loppuun nuorten perustutkinnon kiintiöön, jota ohjelman rahoitus ei kata. Ohjelman tilanne on samankaltainen kaikilla Pohjois-Suomen ja Lapin koulutuksen järjestäjillä. Ohjelman täyttymistä edistetään suuntaamalla yhä enemmän koulutuksesta tiedottamista sosiaaliseen mediaan. Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kiintiön täyttötilanne Opiskelijatyövuodet Kiintiö Vuotuinen määrä Oppisopimus, lisä 10 3 opiskelijaa 1,5 * tutkintotavoitteinen 9 3 opiskelijaa 1,5 * ei tutkintotavoitteinen 1 Vos Lisä, omaehtoinen 12 6 opiskelijaa 0,7

30 Sivu 29 Ammattikorkeakoulu: Vs. yhteishaku- ja tilastointivastaava Merja Korkeamaa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJATILANNE Nuorten koulutus vuos i 2013 KOULUTUSOHJELMAT PALPAT Läsnä Poissa Ei tiedossa Varalta Jonottaa Jälkihausta Täyttö%nyt Vies tinnä n ko ,74 % Kuva taiteen ko 0 1 Li iketa l ouden ko ,14 % Logi s tiika n s v DP in Bus ines s Informa tion Tech ,00 % Sä hköte kniika n ko ,00 % Kone- ja tuota ntoteknii ka n ko ,52 % Sos iaalialan ko ,55 % Hoi totyön ko, hoitotyön s v ,54 % Hoi totyön ko, terveydenhoitotyön s v ,00 % Va nhus työn ko ,00 % DP in Nurs ing ,00 % ,91 % Aikui s koulutus vuos i 2013 KOULUTUSOHJELMAT PALPAT Läsnä Poissa Ei tiedossa Varalta Jonottaa Jälkihausta Täyttö% nyt Hoi totyö kevä t ,67 % Sos iaaliala kevä t ,00 % Tietojenkä s ittely kevä t ,00 % Kuva ta iteen ko ,00 % Li iketa l ouden ko ,00 % Kone- ja tuota ntoteknii ka n ko ,00 % Sä hköte kniika n ko ,00 % Tuota ntota louden ko ,00 % Sos iaaliala s yks y ,67 % Va nhus työn ko ,00 % Teknologia os a a mis en joht. ko ,00 % Sos iaali ylempi ,00 % Yhteensä ,91 % KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄ LÄSNÄOLEVAT POISSAOLEVAT Nuoret Ai kuis et Yhteens ä Nuoret Aikuis et Yhtee ns ä KOULUTUSALA KOULUTUSALA Yhtei s kuntatiet.l iiket. Ja hallinnon ala Yhteis kunta tie t.lii ket. 24 Ja ha llinnon 12 a la 36 Kulttuuri a la Kulttuuria l a 5 5 Luonnontieteiden a la Luonnonti etei den a la Sos iaali-, te rveys - ja liikunta-ala Sos ia a li-, terveys - ja li69 ikunta -a l a24 93 Tekniika n ja li ikenteen a la Tekniika n ja liikenteen 29a la Yhteensä Yhteensä

31 Sivu 30 Yhtymähallitus merkitsee opiskelija- ja hakumäärätilanteen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

32 Sivu Erityisopiskelijat D/30/ /2013 Projektipäällikkö Merja Liuski Eritysopiskelijoiden määrittelykokous on pidetty Pöytäkirja esitetään kokouksessa. toimipaikan opiskelijat yhteensä erit.opisk yhteensä UUDET % tomip. opis kelijat % kaikista nuoret ( 2550 ) Tornio ,01 4,67 Kemi ,89 3,84 Keminmaa ,29 0,86 Simo ,69 0,04 Loue ,22 1,02 Pello 32 Kolari ,32 0,12 Muonio ,28 0,35 yhteensä ,90 Viime vuonna yhtymähallitus hyväksyi erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 235. Yhtymähallitus hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 278. Yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Esitys hyväksyttiin.

33 Sivu Kiinteistöomaisuuden kehittämissuunnitelma D/197/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Kiinteistöjen omistajapoliittiset linjaukset ovat strategisia valintoja toiminnallisista, taloudellisista ja teknisistä näkökulmista. Opetuksen näkökulmasta tilojen täytyy vastata kysyntää sekä määrällisesti että laadullisesti. Kuntayhtymän strategiatyötä sekä toimeenpanon suunnittelua tukemaan on laadittu kiinteistöomaisuuden kehittämissuunnitelma tuleville vuosille. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy kiinteistöomaisuuden kehittämissuunnitelman. Kiinteistöjen omistajapoliittiset linjaukset ovat strategisia valintoja toiminnallisista, taloudellisista ja teknisistä näkökulmista. Opetuksen näkökulmasta tilojen täytyy vastata kysyntää sekä määrällisesti että laadullisesti. Alimitoitetut tilat rajoittavat kehitystä ja ylimitoitetut rasittavat koulutustason ylläpitoa. Sekä laadullisesti että määrällisesti toimivat tilat on eräs keskeinen kilpailutekijä. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen näkyy omaisuuden eriyttämisessä keskeisesti. Toinen keskeinen muutostekijä on oppilasmäärien leikkaukset. Oppilasmäärien pudotuksen kohdentaminen ja tilojen kysynnän tarkentuminen ohjaavat vääjäämättä tilaratkaisuihin. Kiinteistöratkaisuissa täytyy huomioida Lappian näkökulmasta ydintehtävä ja toiminnalliset tarpeet, taloudelliset reunaehdot ja seuraukset sekä tekninen toteutettavuus. Samoin vastaavat asiaan liittyvät ongelmat ja riskit on tunnistettava. Kuntayhtymän strategiatyötä sekä toimeenpanon suunnittelua tukemaan on laadittu kiinteistöomaisuuden kehittämissuunnitelma tuleville vuosille. ESITYSLISTAN LIITE 11, KIINTEISTÖOMAISUUDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Yhtymähallitus hyväksyy kiinteistöomaisuuden kehittämissuunnitelman toimeenpantavaksi talousarvioiden puitteissa mahdollisimman nopeasti. Esitys hyväksyttiin.

34 Sivu Metsäsuunnitelma / /2013 Toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi Tiivistelmä: Metsäsuunnitelma kertoo, millaiset metsät Ao Lappian Louen toimipaikassa ovat nyt ja millaiset ovat sen käyttömahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Tilojen alkuvuosien ehdotetut toimenpiteet ovat hakkuissa sekä kasvatus- että uudistuskypsissä metsiköissä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi metsäsuunnitelman ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan toimeenpanemaan metsäsuunnitelman. Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikan metsistä tänä vuonna päättymässä olevan metsäsuunnitelman tilalle päätettiin tehdä uusi vuoteen 2023 ulottuva metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tekijät kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin Suomen Metsäkeskus, Metsäpalvelut Lappi. Metsäsuunnitelman tekijänä on ollut Jussi Heikkinen Metsäkeskuksen Tervolan toimistolta. Metsäsuunnitelma kertoo, millaiset metsät Ao Lappian Louen toimipaikassa ovat nyt ja millaiset ovat sen käyttömahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Suunnitelmasta selviävät tilan metsien kasvupaikat, kehitysvaiheet, puuston määrä ja kasvu sekä luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet. Metsäsuunnitelman maastotyöt on tehty kesän ja syksyn aikana Metsätalousmaata on yhteensä 296,5 hehtaaria ja se on jakautunut seuraavasti: metsämaata 207,5 ha, kitumaata 37,4 ha ja joutomaata 51,7 ha. Metsä- ja kitumaalla on kokonaispuustoa yhteensä m3. Hehtaarikohtainen puumäärä metsämaalla on 92 m3 ja metsä- ja kitumaalla yhteensä 81 m3, mikä osoittaa, että ammattiopisto Lappian Louen toimipaikan metsiä on hoidettu. Osalla tiloista on talven poikkeuksellisista olosuhteista johtuen lumituhoja, varsinkin tilojen mäntyvaltaisissa kasvatusmetsiköissä Louepalossa ja Varevaarassa. Lumituhopuut kannattaa korjata, jotta hyönteis- ja sienituhoilta vältyttäisiin terveiden puiden osalta. Pääosalla näistä kuvioista on järkevää suorittaa samalla kertaa myös terveiden puiden osalta ensiharvennus tai harvennus. Hakkuissa mahdolliset Metsokohteet (4 kohdetta) on jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle. Jos nämä kohteet eivät pääty suojeluun, kannattaa niiden osalta harkita hakkuiden suorittamista heti, koska puusto on pääosin vanhaa, hidaskasvuista ja turv la puuston lahoamisriski on suuri. Tilojen alkuvuosien ehdotetut toimenpiteet ovat hakkuissa sekä kasvatus- että uudistuskypsissä metsiköissä. Hoitotöissä alkuvuosien ehdotetut toimenpiteet ovat pääosin taimikon varhaishoitoa, nuoren metsän hoitoa ja kunnostusojitusta. Heti hakattavissa on kestävän kasvun mukaisen suosituksen mukaisesti m3. Hakkuista kertyvä kantorahatulo on euroa. Kantorahatuloista vähennettäviä metsänhoitotöitä on euron edestä, jolloin nettotulot hakkuista olisivat euroa. ESITYSLISTAN LIITE 12, MUUTAMIA SIVUJA METSÄSUUNNITELMASTA

35 Sivu 34 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi metsäsuunnitelman ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan toimeenpanemaan metsäsuunnitelman. Esitys hyväksyttiin.

36 Sivu Biokaasuvoimalan käyttöönotto D/445/ /2013 Toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi Tiivistelmä: Louen biokaasuvoimala on käynnistetty bakteerikannan kasvattamisella. Laitoksen kaasukattiloita koekäytetään sekä , mikäli metaanikaasu on riittävän väkevää. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Jarmo Saariniemen selostuksen biokaasuvoimalan käyttöönotosta. Louen biokaasulaitos käyttää ensimmäisenä toimintavuotenaan syötteenään lantalietettä. Putkistojen ja pumppujen tukkeutumisen ehkäisemiseksi biomassaa syötetään useassa erässä. Syöttö tapahtuu neljä kertaa vuorokaudessa ja syötön määrä on kullakin kerralla noin 2. Vuorokaudessa biomassaa syötetään yhteensä 8,5. Bioreaktorin koko on 169, jonka lisäksi reaktorin yläosassa on kaasutilaa 15. Biomassan kuiva-ainepitoisuus pidetään välillä 8-10 %. Viipymä reaktorissa on vuorokautta. Biokaasuvoimala on käynnistetty bakteerikannan kasvattamisella. - Biokaasuprosessille sopiva bakteerikanta löytyy lietelannasta, mutta metaania tuottavat bakteerit kasvavat kaikista hitaammin. Normaalisti lietelannassa on metanogeneesibakteereja 2 % ja ne tarvitsevat 5-15 päivää tuplaantumiseen. Kymmenen päivän jälkeen metanogeneesibakteerikanta on 4 %, 20 päivän jälkeen 8 %, 30 päivän jälkeen 16 % jne - Olosuhteet bakteereille ovat vakioitu: lämpötila 37 Cº ja säännöllinen sekoitus käynnissä. - Reaktori on täynnä (170 m3) m3 jälkikaasutussäiliössä on lietettä 300 m3. - Tarvittava taikinan juuri litraa käynnissä olevan biokaasulaitoksen lietettä on haettu Haapajärven ammattioppilaitokselta ja lisätty Louen biokaasulaitoksen reaktoriin.. - Louen biokaasulaitoksen kaasukattiloita koekäytetään sekä , mikäli metaanikaasu on riittävän väkevää. Haapajärveltä saadun ohjeistuksen mukaan biokaasun metaanipitoisuus pitää olla % luokkaa, jotta se palaa polttimessa. - Louen laitoksen koeajossa ovat mukana Ammattiopisto Lappian käyttöhenkilöstö, Metso Automation Oyj, Viessmann Oy ja Haapajärven ammattioppilaitoksen biokaasulaitoksen käyttöhenkilö. Yhtymähallitus tutustuu Louen toimipaikan biokaasuvoimalaan ja kuulee toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemeltä valmiusselostuksen ja toteaa vastauksen asiakohdan päätöksessä. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Jarmo Saariniemen selostuksen biokaasuvoimalan käyttöönotosta. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys

37 Sivu 36 Yhtymähallitus toteaa Jarmo Saariniemen sanoneen, että biokaasuvoimala on valmis käyttöönotettavaksi, kun kaasun metaanipitoisuus saadaan riittävän korkeaksi. Yhtymähallitus edellyttää, että käyttö- ja turvallisuusasiakirjat ovat kunnossa ennen käyttöönottoa. Esitys hyväksyttiin.

38 Sivu D/276/ /2013 OAJ:n Lappian opettajien paikallisyhdistyksen esitys, liikunta- ja kulttuurisetelien määrä osaaikaeläkeläisille Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari Tiivistelmä: OAJ:n Lappian paikallisyhdistys ry on lähettänyt Lappian hallitukselle kirjeen, jonka esityksenä on, että hallitus edistäisi työssä jaksamista tasapuolisesti kaikille työntekijöille ja että osa-aikaeläkeläiset saisivat hankkia saman määrän liikunta- ja kulttuuriseteleitä kuin muutkin työntekijät. Nykyisen käytännön mukaan pääsääntöisesti puolta työaikaa tekevät osa-aikaeläkeläiset saavat lunastaa puolet liikunta- ja kulttuuriseteleiden kokonaismäärästä eli 30 kpl/kalenterivuosi. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että nykyistä käytäntöä ei muuteta. OAJ:n Lappian opettajien paikallisyhdistys ry on lähettänyt Lappian hallitukselle kirjeen, jonka esityksenä on, että hallitus edistäisi työssä jaksamista tasapuolisesti kaikille työntekijöille ja että osa-aikaeläkeläiset saisivat hankkia saman määrän liikunta- ja kulttuuriseteleitä kuin muutkin työntekijät. Yhdistys katsoo, että kysymys on alle kahden tuhannen euron kuluista, mikä olisi pieni hinta työhyvinvoinnista. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä oli annettu aikaisemmin ilman omavastuuta 200 arvosta/hlö kalenterivuoden aikana. Palvelun tarjoajalta pyydetyn tutkimuksen mukaan seteleiden palautumisprosentti oli vain 86 % ja loput setelit olivat jääneet käyttämättä. Esim. v kustannukset Lappialle seteleistä ovat olleet Henkilöstöpäällikkö selvitti 10 eri koulutuskuntayhtymän käytäntöjä. Neljässä kuntayhtymässä ei ollut liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytössä lainkaan. Lappian henkilöstötoimikunta päätti 2 :n omavastuusta/liikuntaseteli kokouksessaan Nettokustannukset laskivat ollen v yhteensä Yhteistyötoimikunta nimesi kokouksessaan työryhmän ideoimaan Lappialle sopivan mallin, jolla tuetaan ja aktivoidaan henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusta. Työryhmä esitti omavastuun säilyttämistä ennallaan, mutta esitti seteleiden lunastusoikeuden nostamista 40:stä 60:een/kalenterivuosi. Uusi käytäntö otettiin käyttöön Työryhmän muistiossa ei ole esitetty muutosta vakiintuneeseen käytäntöön osa-aikaeläkeläisten liikuntaja kulttuuriseteleiden määrässä, mutta kokonaismäärän nostaminen 40:stä 60:een hyödytti myös osa-aikaeläkeläisiä. Liikunta- ja kulttuurisetelit -asiaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa , ja , joista kokouksessa asiaa käsiteltiin pelkästään osa-aikaeläkeläisten osalta. Kokouksen päätökseksi tuli, että nykyistä käytäntöä ei muuteta. Nykyisen, vakiintuneen käytännön mukaan pääsääntöisesti puolta työaikaa tekevät osa-aikaeläkeläiset saavat lunastaa puolet liikunta- ja kulttuuriseteleiden kokonaismäärästä eli 30 kpl/kalenterivuosi. Yksikään kolmesta läsnä olleesta pääluottamusmiehestä ei jättänyt päätökseen eriävää mielipidettä.

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 27.08.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 130 Yhtymähallituksen kokoonpano... 3 131 Yhtymähallituksen sihteeri... 6 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari)

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari) KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 17.8.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 23.8.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki

KOKOUSAIKA Tiistai klo Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 1.6.2017 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.6.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Ali-Ketolan tila, Ketolantie 176, Kokemäki 34 Ammatillisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 21.05.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 21.05.2013 SISÄLLYSLUETTELO pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 78 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 3 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 80 Tiedoksi saatettavat asiakirjat... 5 81 Toimikuntien

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 21.11.2014 1 KOKOUSAIKA Torstai 27.11.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie 42 Koulutusjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 19.2.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) 6 Vuoden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.1.2012 klo 9.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hallitus 2/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 2/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 5.3.2015 klo 15.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 30.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 30.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 30.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 186 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 187 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KALLE VIRTA KOKOUSKUTSU 6. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

KALLE VIRTA KOKOUSKUTSU 6. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.9.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 10.9.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs (Suoratie 1) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46)

Kokouskutsu 1/2013. Kokouspäivä 1(46) KOKOUSAIKA: 29.1.2013, klo 10.00 Kokouskutsu 1/2013 Kokouspäivä 1(46) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kokouskutsu 6/2012. Kokouspäivä 1(48)

Kokouskutsu 6/2012. Kokouspäivä 1(48) KOKOUSAIKA: 21.8.2012, klo 10.00 Kokouskutsu 6/2012 Kokouspäivä 1(48) KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 150 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.10.2016 1 AIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00-18.32 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kokoushuone (Kuninkaanlähteenkatu) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Kangasniemi Pöytäkirja 8/2017 1 (12) Aika 07.11.2017, klo 14:00-16:54 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsitellyt asiat 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Voimaan 1.9.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi Savon koulutuskuntayhtymä Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 3 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 KUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika Perjantaina klo

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 KUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika Perjantaina klo KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 Kokousaika Perjantaina 23.10.2015 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 2, Käsiteltävät asiat 63 Kokouksen avaus 3 64 Laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2017 Kokousaika 24. tammikuuta 2017 klo 15.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 10.12.2013 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 224 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 225 Toimikuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 AIKA PAIKKA Sivu / 9.6.2014 klo 18.00 (Huom! Muuttunut aika) Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie, 40900 Säynätsalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 27 Kokouksen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot