Metsänhoitajaliiton jäsenkysely 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsänhoitajaliiton jäsenkysely 2013"

Transkriptio

1 Metsänhoitajaliiton jäsenkysely 2013 Kysely Metsänhoitajaliiton toiminnasta ja jäsenpalveluista METSÄNHOITAJALIITTO RY September 18, 2013 Paavo Lyytikäinen

2 SISÄLLYS 1. Taustatietoa kyselystä Metsänhoitajaliiton toimihenkilöiden tavoittaminen Muu palaute liittyen liiton toimihenkilöiden tavoittamiseen? Jäsenviestintä Metsänhoitaja-lehti Sähköinen jäsenkirje Verkkosivut Miten Metsänhoitajaliiton jäsenviestintää tulisi mielestäsi kehittää? Metsänhoitajaliiton toiminta Miten Metsänhoitajaliiton toimintaa ja palveluja tulisi mielestäsi kehittää?

3 1. TAUSTATIETOA KYSELYSTÄ Metsänhoitajaliiton jäsenkyselyn tarkoituksena oli selvittää jäsenten käsityksiä liiton palveluista ja jäsenviestinnästä. Vastausten pohjalta on tarkoitus kehittää Metsänhoitajaliiton toimintaa vielä enemmän jäsenkuntaa palvelevaan suuntaan. 100% 80% 60% 40% 20% 13% 19% 15% 22% 16% 15% 0% < (Vastauksia: 811) Kuva 1. Jäsenkyselyn ikäjakauma 100% 80% 75% 60% 40% 20% 25% 0% Nainen Mies Vastauksia: 811 Kuva 2. Kyselyyn vastanneista miehiä oli 75 % ja naisia 25 %, mikä vastaa melko hyvin jäsenkunnan todellista sukupuolijakaumaa. Tällä hetkellä Metsänhoitajaliiton jäsenistä 27,6 % on naisia. 2

4 Kunta, kuntayhtymä tai 9% Valtio tai valtion 32% Yksityinen (yritys, järjestö, 46% Yliopisto Yrittäjä Jokin muu, mikä 3% 7% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (KA: 2.731, Hajonta: 1.444) (Vastauksia: 517) Kuva 3. Kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä Metsänhoitajaliiton jäsenistä lähes puolet työskenteli yksityisellä sektorilla ja valtion ja valtion tutkimuslaitosten palveluksessakin noin kolmannes kyselyyn vastanneista. Kysely lähetettiin kaikille Metsänhoitajaliiton jäsenille, joiden yhteystiedot löytyivät jäsenrekisteristä. Kyselyn vastausprosentti oli 30,3 ja ajallaan jäsenkyselyn lähetti 811 Metsänhoitajaliiton jäsentä. Metsänhoitajaliiton jäsenkyselyyn vastanneista 75 % oli miehiä ja 25 % naisia. Ikäjakauma oli hyvin tasainen, mikä viittaa suoraan siihen, että opiskelijat eivät ole vastanneet kyselyyn kovin aktiivisesti. aan kyselyyn vastasi ainoastaan 47 opiskelijaa, mikä johtuu osaltaan kyselyn elokuisesta ajankohdasta, jolloin opiskelijat eivät olleet vielä niin hyvin sähköpostin tavoitettavissa. Eläkeläiset sen sijaan vastasivat kyselyyn ahkerasti ja eläkeläisiä oli vastaajista 24 %. Kysymykset jakautuivat kahdeksaan pääkategoriaan, joissa oli selkeänä painoarvona jäsenviestintä. Ensimmäisessä kategoriassa eli taustatiedoissa kartoitettiin vastaajan ikäryhmä, työllisyystilanne sekä mahdollinen työnantajan sektori. Toisessa kategoriassa kysyttiin kokemuksia liiton toimihenkilöiden kanssa asioimisesta. 40 % kyselyyn vastanneista oli asioinut viimeisen kahden vuoden aikana Metsänhoitajaliitossa. Kolmas kategoria oli suunnattu työttömyyskassa ERKOn kanssa viimeisen kahden vuoden aikana asioineille, joita oli kyselyyn vastanneista ainoastaan 13 prosenttia. Neljännessä kategoriassa tiedusteltiin ihmisten mieltymyksiä Metsänhoitaja-lehden suhteen. Peräti 97 % kyselyyn vastanneista oli lukenut viimeisen kahden vuoden aikana Metsänhoitajaa, joten lehteä voidaan syystäkin pitää erittäin merkittävänä jäsenviestinnän kanavana. Samassa kategoriassa tiedusteltiin, mitä mieltä ihmiset olivat eri aihealueista ja miten hyvinä lehden eri osa-alueita pidettiin. 3

5 Viides kategoria oli sähköisen jäsenkirjeen eri osa-alueiden arviointia. Jäsenkirjettä oli viimeisen kahden vuoden aikana lukenut 89 % jäsenistä, joten lehden ohella myös jäsenkirjettä voidaan pitää erinomaisena jäsenviestinnän kanavana. Kuudes kategoria oli liiton verkkosivujen arviointia. Kategoriassa kysyttiin, miten tärkeinä liiton verkkopalveluiden eri sisältöalueet koettiin ja arvioitiin liiton verkkopalvelun eri osaalueita. Viimeisten kahden vuoden aikana Metsänhoitajaliiton verkkosivuilla oli vierailut 75 % prosenttia kyselyyn vastanneista. Seitsemäs kategoria oli oikeastaan kategorioiden 2-6 yhteenveto, jossa kysyttiin yleisesti eri jäsenviestintäkanavien tärkeydestä jäsenelle. Tärkeimpänä osana tässä kategoriassa oli kuitenkin avoin kenttä jäsenpalvelun kehittämisideoille. Kahdeksannessa kategoriassa arvioitiin ensin kuinka tärkeinä jäsenet pitävät Metsänhoitajaliiton eri toiminta-alueita edunvalvonnan kannalta. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka jäsenten mielestä liitto on näillä toiminta-alueilla onnistunut. Myös tässä kategoriassa tärkeimpänä kohtana oli avoimen palautteen kerääminen siitä, miten Metsänhoitajaliiton toimintaa ja palveluja tulisi kehittää. 2. METSÄNHOITAJALIITON TOIMIHENKILÖIDEN TAVOITTAMINEN Henkilökunnan tavoitettavuus 4,192 Henkilökunnan palvelualttius 4,265 Henkilökunnan asiantuntemus 4,284 Kuva 4. "Arvioi miten yhteydenottosi liiton toimihenkilöön onnistui." (1 - Erittäin huono, 5 - Erittäin hyvä) 2.1. MUU PALAUTE LIITTYEN LIITON TOIMIHENKILÖIDEN TAVOITTAMISEEN? Henkilökunnan kanssa asiointia pidettiin ystävällisenä, tehokkaana ja asiantuntevana. Palautetta tuli siitä, että usein työnantajat ajoittavat arveluttavat toimenpiteensä juuri lomaaikoihin, jolloin liiton toimihenkilöitäkin on vaikea tavoittaa. Sähköpostiviesteihin pyydettiin 4

6 kuittausta, jos ei ehdi saman tien vastaamaan, jotta lähettäjä ainakin tietää, että viesti on tullut perille. Joitakin palautteita tuli myös, että lähetettyihin viesteihin ei ole saatu vastausta. Saatuja ohjeita pidettiin yleisesti ottaen jämpteinä ja hyvinä. Opiskelijat kiittelivät sitä, että toimihenkilöt tulevat kampuksille juttelemaan opiskelijoiden kanssa asioista, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse erikseen ottaa liittoon yhteyttä ja liitto tuntuu helpommin lähestyttävältä. 3. JÄSENVIESTINTÄ Painettu Metsänhoitaja-lehti Liiton verkkosivut Liiton Facebook-sivut Liiton sähköinen jäsenkirje HALKO - Hae ja löydä kollega - Sektorikohtaiset jäsentiedotteet Kontaktit liiton toimihenkilöihin Kontaktit liiton hallinnon henkilöihin Liiton jäsenyhdistykset Liiton tilaisuudet 1,944 3,856 3,585 3,451 3,088 2,773 3,264 2,76 2,961 2,947 Kuva 5. Miten tärkeinä pidät itsellesi seuraavia liiton jäsenviestinnän kanavia? ( 1 Ei ollenkaan tärkeä, 5 Erittäin tärkeä) 5

7 3.2. METSÄNHOITAJA-LEHTI Työ- ja yksityiselämän Työelämän uudistushankkeet Työhyvinvointi Tasa-arvo työelämässä Työelämän oikeustapaukset, lakipalsta Pakinat Liittopalsta Jäsenyhdistysten toiminta Profiilit ja henkilöjutut Liiton työmarkkinatutkimukset Opiskelijapalsta Jäsenten merkkipäivät Ajankohtainen metsäpolitiikka Ajankohtainen koulutuspolitiikka Ajankohtainen tutkimus Metsäalan tulevaisuus ja innovaatiot Metsäalan kansainväliset aiheet Liiton palveluiden esittely Liiton jäsenetujen esittely 3,252 3,669 3,586 3,137 3,435 3,396 3,118 3,052 3,846 3,73 2,813 3,315 4,096 3,495 3,98 4,342 3,888 3,57 3,598 Kuva 6. Metsänhoitaja-lehden aihealueista pidettiin kiinnostavimpina metsäalan tulevaisuutta ja innovaatioita, ajankohtaista metsäpolitiikkaa sekä profiileita ja henkilöjuttuja. Opiskelijapalsta koettiin mielenkiintoiseksi lähinnä opiskelijoiden näkökulmasta, jäsenten merkkipäivät lähinnä eläkeläisten näkökulmasta ja tasa-arvo työelämässä sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen naisten näkökulmasta. 6

8 Sisällön kiinnostavuus Sisällön ajankohtaisuus Lehden ulkoasu Merkitys tiedonvälittäjänä Kyky herättää ajatuksia Merkitys jäsenkunnalle 3,416 3,499 3,538 3,142 3,029 3,489 Kuva 7. Arvosanat siitä, miten hyvinä Metsänhoitaja-lehden osa-alueita pidettiin SÄHKÖINEN JÄSENKIRJE Ilmestymistiheys Sisällön ajankohtaisuus Jäsenkirjeen ulkoasu Merkitys jäsenkunnalle Merkitys tiedonvälittäjänä Kyky herättää ajatuksia Sisällön kiinnostavuus 3,862 3,788 3,426 3,562 3,684 3,049 3,318 Kuva 8. Miten hyvinä pidät sähköisen jäsenkirjeen eri osa-alueita? (1 Erittäin huono, 5 Erittäin hyvä) 7

9 3.4. VERKKOSIVUT Uutiset työmarkkinoilta Uutiset metsäalalta Työelämän uudistukset Henkilöuutiset: Liiton esittelymateriaali Jäsenpalveluiden- ja etujen Liiton tapahtumakalenteri Työsuhde- ja sopimussivut Liiton tutkimukset Jäsenyhdistysten omat sivut Opiskelijoiden omat sivut Jäsentietojen hallinnointi Palkkanosturi Jäsentietopalvelu HALKO - Hae 3,478 3,751 3,565 3,152 3,1 3,648 3,344 3,624 3,627 3,041 2,572 3,458 3,468 3,653 Kuva 9. Miten tärkeitä sinulle ovat seuraavat liiton verkkopalvelun sisältöalueet? (1 Ei ollenkaan tärkeä, 5 Erittäin tärkeä) Sivujen selkeys Ajankohtaisuus Sisällön hyödyllisyys Sisällön kiinnostavuus Sisällön määrä Merkitys tietolähteenä Visuaalinen ilme Navigointimahdollisuudet ja 3,565 3,62 3,566 3,461 3,465 3,376 3,39 3,348 Kuva 10. Arvioit seuraavia liiton verkkopalvelun ominaisuuksia? (1 Erittäin huono, 5 Erittäin hyvä) 8

10 3.5. MITEN METSÄNHOITAJALIITON JÄSENVIESTINTÄÄ TULISI MIELESTÄSI KEHITTÄÄ? Metsänhoitaja-lehteen toivottiin paljon ajankohtaisia uusia innovaatioita, monipuolisia henkilötarinoita metsänhoitajista, jotka työskentelevät jollain muulla sektorilla, vanhojen merkittävien metsänhoitajien haastatteluja sekä laajasti koko jäsenkuntaa kiinnostavia artikkeleita. Toivottiin myös artikkeleita rahoitusalalta, mikä kuitenkin koskee monia Metsänhoitajaliiton jäseniä. Toiveena oli saada artikkeleita, jotka hyödyttävät jäsenkuntaa. Metsänhoitaja-lehteä pidetään yleisesti ottaen edelleen Metsänhoitajaliiton tärkeimpänä viestintäkanavana, koska se tavoittaa kaikki jäsenet. Paljon toivottiin uutisia ja selvityksiä metsäalan kehittymisestä, vetovoimasta ja osaamistarpeista. Ajankohtaiset aiheet tuntuivat olevan kautta linjan kovassa kysynnässä. Uusi jäsentietojärjestelmä HALKO (Hae ja löydä kollegasi) sai osakseen paljon kehittämistoiveita, kuten käytettävyyden selkeyttäminen, ulkoasun parantaminen ja kirjautumisen yksinkertaistaminen. Henkilöiden selaaminen ei ole HALKOlla mahdollista ja siihenkin toivottiin kehitystä. Nykyisellään HALKOon täytyy kirjautua vielä erikseen, vaikka onkin jo ennen sitä kirjautunut Metsänhoitajaliiton verkkosivuille. Sähköistä jäsenkirjeitä kiiteltiin lyhyinä ja tiiviinä tiedonlähteenä, josta pääsee linkkien kautta tarkemmin tutustumaan eri uutisiin. Toiveena oli, että jäsenkirje pysyy jatkossakin yhtä kompaktina. Koska lehti ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa, on jäsenkirjeellä suuri merkitys ajankohtaisessa tiedonvälityksessä. Sähköisen jäsenkirjeen merkitys todennäköisesti kasvaa jatkossa, joten sen sisältöön ja ulkoasuun tulee panostaa. Joidenkin palautteiden mukaisesti jäsenkirje aukeaa Outlookissa sekavasti, joten sitä kannattaa tarkastella jatkossa, jotta kirje aukeaa selkeästi riippumatta toiminta-alustasta. Hallituksen ja valtuuston päätöksistä haluttiin kuulla enemmän. Mahdollista olisi sisällyttää tärkeimpiä jäseniä koskevia päätöksiä esimerkiksi sähköiseen jäsenkirjeeseen. Myös internet-sivujen selkeyteen tulisi kiinnittää huomiota, jotta siellä olisi helpompi navigoida. Sivuille vähemmän tietoa ja linkkien keskittäminen tiettyihin paikkoihin eikä joka laitaan. Facebookia ei koettu merkittävimpänä Metsänhoitajaliiton viestintäkanavana, koska se tavoittaa jäsenkunnasta suhteellisen pienen osan, eikä Facebook välttämättä muutenkaan ole ammattijärjestön paras tiedotusalusta paitsi tapahtumien osalta. Jatkossakin Facebookin kautta tapahtumista tiedottamista ja myös merkittävien linkkien jakamista liiton sivuilla, jotta se kohderyhmä, jonka Facebook tavoittaa parhaiten saisi haluamansa informaation. Facebook-tiedottamisessakin on pyrittävä panostamaan edunvalvonnallisiin asioihin ja hengen luomiseen pelkkien uutisten toimittamisen sijaan. Jäsenetuja voisi nostaa facebookin kautta esille. Monet toivoivat, että jäsenyhdistykset tiedottavat omasta toiminnastaan paremmin Metsänhoitajaliitonkin kautta, jotta jäsenet saavat paremmin tietoa eri jäsenyhdistysten toimin- 9

11 nasta. Myös avoimista työpaikoista toivottiin enemmän tiedottamista, vaikka ongelmana tietenkin on se, etteivät kaikki yhtiöt ilmoita liitolle haussa olevista työpaikoistaan. Metsänhoitajaliiton jäsenviestinnässä voisi painottaa sitä millaisissa tilanteissa liittoon kannattaisi olla yhteydessä, jotta jäsenkunta ymmärtäisi missä asioissa liitosta voi olla suurikin apu. Jäsenkyselyä pidettiin tärkeänä jäsenviestinnän kehittämisfoorumina, joten toivottiin, että jatkossakin tiedustellaan jäsenkunnan toiveita ja kartoitetaan liiton toiminnan mielekkyyttä jäsenten näkökulmasta. Sähköinen jäsenkirje ja Metsänhoitaja-lehti ovat tärkeimmät viestintäkanavat mutta kaikista nykyisin käytössä olevista viestintäkanavista tulee huolehtia, koska jäsenkunnassa on paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Monet jäsenistä eivät ole päivittäneet sähköpostitietojaan, joten tämä jäsenkysely on mennyt heiltä ohi. Metsänhoitaja-lehdessä kannattaa huomauttaa kaikkia ihmisiä päivittämään sähköpostitietonsa, jotta sähköinen jäsenkirje menee oikeaan osoitteeseen jatkossa. Metsänhoitajaliiton jäsenviestintä sai kouluarvosanaksi METSÄNHOITAJALIITON TOIMINTA Työmarkkinoiden Työelämän neuvonta- ja Koulutus- ja urapalvelut Koulutuspoliittinen Metsäpoliittinen vaikuttaminen Liiton tutkimustoiminta Liiton opiskelijatoiminta Työttömyysturvaneuvonta 4,136 4,311 3,681 3,866 3,736 3,251 3,68 4,222 Kuva 11. Kerro miten tärkeinä pidät seuraavia Metsänhoitajaliiton toiminnan alueita jäsenten edunvalvonnan kannalta. (1 Ei ollenkaan tärkeä, 5 Erittäin tärkeä) 10

12 Työelämän neuvonta- ja Liiton koulutus- ja urapalvelut Koulutuspoliittinen Metsäpoliittinen vaikuttaminen Liiton tutkimustoiminta Liiton opiskelijatoiminta Liiton jäsenviestintä Työttömyysturvaneuvonta 3,338 3,653 3,288 3,044 3,033 3,237 3,572 3,663 3,643 Kuva 12. Kerro miten Metsänhoitajaliitto on mielestäsi onnistunut eri toiminta-alueillaan. (1 Erittäin huonosti, 5 Erittäin hyvin) 4.1. MITEN METSÄNHOITAJALIITON TOIMINTAA JA PALVELUJA TULISI MIELESTÄSI KE- HITTÄÄ? Monen mielestä Metsänhoitajaliiton pitäisi pyrkiä vaikuttamaan metsä- ja koulutuspolitiikkaan nykyistä vahvemmin. Erityisesti koulutuspolitiikan puolella toivottiin, että Metsänhoitajaliitto yrittäisi vaikuttaa yliopistojen suuntaan sisäänottomäärien pienentämiseen, jolloin samalla myös nuorten metsänhoitajien työnsaantimahdollisuudet paranisivat ja metsänhoitajuutta arvostettaisiin nykyistä enemmän. Metsänhoitajaliiton pitäisi monen mielestä näkyä paremmin ulospäin ja oltava aktiivisempi eri suuntiin, jotta pieni liitto ei hukkuisi massaan. Ehdotettiin yhteistyön tiivistämistä muiden akavalaisten liittojen kanssa tai jopa liittymistä isompaan liittoon. Toivottiin, että liitolta tulisi esimerkiksi entistä enemmän kannanottoja, mielipiteitä ja tiedotteita tiedotusvälineisiin. Jäsenten aktivoiminen päätöksentekoon on suuri haaste Metsänhoitajaliitolla. Ehdotettiin myös jotain ajankohtaisseminaaria jäsenille tai muuta vastaavaa jäsenkuntaa innostavaa aktiviteettia. Liitolla on kuitenkin viestinnälliset edellytykset tavoittaa jäsenkunta pohtimaan asioita yhdessä. Monet toivoivat liiton toimintojen karsimista ja parempaa keskittymistä ydinasioihin ja edunvalvontaan. Toivottiin jatkuvaa mukanaoloa päätöksenteossa ja metsäsektorin kehittämistä kuitenkin myös perinteitä vaalien. Palautteen perusteella Metsänhoitajaliitto on ollut aktiivisesti mukana opiskelijatoiminnassa, joten näkyvyys yliopistojen suuntaan on ollut hyvä. Metsänhoitajaliitolta toivottiin entistä enemmän tilaisuuksia joissa metsänhoitajat ja opiskelijat kohtaavat toisensa vapaammis- 11

13 sa merkeissä keskustellen. Vastavalmistuneiden työllistymiseen haluttiin Metsänhoitajaliitolta enemmän tukea. Haluttiin kuulla jo opiskeluaikana enemmän valmistumisen jälkeisen elämän haasteista. Opettajien kohdalla olisi tarpeellista täsmentää liiton ja OAJ:n yhteistyötä ja työnjakoa. Eli jäsenten olisi hyvä tietää, miten nämä liitot toimivat päällekkäin. Nykyisiin jäsenetuihin toivottiin parannuksia. Esimerkiksi alan lehtiin alennuksia, vakuutusetuja tai polttoaine-etuja. Myös jäsenille omaa kalenteria toivottiin. Nykyisellään jäsenedut eivät ole ilmeisesti tarpeeksi selkeästi esillä, joten jasenedut.fi -sivustolta voisi poimia hyviä tarjouksia esimerkiksi verkkosivustoille, facebookiin tai jäsenkirjeeseen. Metsänhoitajaliiton toiminta sai kokonaisarvosanan 7,5. 12

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot