JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT"

Transkriptio

1 LUOKANVALVOJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

2 SISÄLTÖ LUOKANVALVOJAN TEHTÄVÄT... 3 PALKKIO LUOKANVALVOJANA TOIMIMISESTA... 3 ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN ASIAT... 3 MUITA UUSILLE OPPILAILLE SELVITETTÄVIÄ ASIOITA... 5 POISSAOLOT... 7 POISSAOLOJEN SEURAAMINEN HELMESTÄ... 8 MOPOAUTOT... 9 ARVIOINTI LUOKKAHENKI JA SEN LUOMINEN VANHEMPAINILLAT LEIRIKOULUT JA OPINTORETKET OAJ:N OHJEET TURVALLISEN RETKEN JÄRJESTÄMISELLE LUOKANVALVOJAN ROOLI OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ OPPILASKOHTAISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISET SUUNNITELMAT TUEN PROSESSIT JA LOMAKKEET LIITTEET OPETTAJAHUONEESSA JA KOTISIVUILLA (Opesivut) Julkaisulupa + uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen Mopoauton siirtolupa Luokanvalvojan ohje arviointikeskusteluun Kutsu arviointikeskusteluun Itsearviointi 7-luokkalaisten arviointikeskustelun pohjaksi Itsearviointi 8-luokkalaisten arviointikeskustelun pohjaksi Itsearviointi 9-luokkalaisten arviointikeskustelun pohjaksi 2

3 LUOKANVALVOJAN TEHTÄVÄT voimaan astuneessa opetusalan virkaehtosopimuksessa todetaan luokanvalvontatyöstä seuraavasti: Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle määrätyn luokan oppilaiden kasvatuksellisista asioista. Tehtävä edellyttää yhteistyötä toisten opettajien ja koulun muun henkilökunnan kesken sekä kodin ja koulun välillä. Tärkeätä on myös luottamuksellisten suhteiden aikaansaaminen luokan oppilaiden kanssa. Luokanvalvoja on oman luokkansa edustaja opetusta ja järjestyksenpitoa koskevissa asioissa. Luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja mahdollisuuksien mukaan heidän kasvuympäristöönsä ottaen erityisesti huomioon oppilaan persoonallisuuden kehittymiseen ja koulunkäyntimotivaatioon sekä oppimisvaikeuksiin liittyvät tekijät, neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa koulunkäyntiä koskevista asioista, osallistua luokan yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin ja olla niissä mukana, esittää tarvittaessa rehtorille neuvottelu yms. tilaisuuksien järjestämistä luokan toisten opettajien ja muiden oppilaita koulussa ohjaavien henkilöiden kanssa ja osallistua niiden järjestelyihin, osallistua oppilashuoltotoimintaan, tarkkailla luokan oppilaiden poissaoloja ja niiden syitä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ym. PALKKIO LUOKANVALVOJANA TOIMIMISESTA voimaan astuneen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle (lehtori/luokanopettaja) maksetaan luokanopettajan ( ) vuosiviikko-ylituntipalkkiota vastaava korvaus siten, että vuosiluokan 6 luokanvalvojalle maksetaan 1 vuosiviikkotunti ja vuosiluokkien 7-9 luokanvalvojille maksetaan 1,4 vuosiviikkotuntia. ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN ASIAT 1. Ilmoita oppilasmäärä Ilmoita oppilasmäärä kansliaan ensimmäisen kouluviikon aikana. Ilmoita poikien lukumäärä, tyttöjen lukumäärä ja oppilaiden lukumäärä yhteensä. Ilmoita myös puuttuvat oppilaat kirjallisesti kansliaan. 2. Kerää todistukset 3. Jaa lomakkeet Oppilastietojen tarkistuslomake - tiedot tarkistetaan kotona, molempien huoltajien allekirjoitukset - luokanvalvoja palauttaa pe mennessä aakkostettuna kansliaan 3

4 Koulun tarvitsemat luvat (7. luokat ja uudet oppilaat) - huoltajan allekirjoitukset - kooste näistä exceliin ja täytetyn excel-lomakkeen palautus sähköpostilla Saaralle Allekirjoitukset kuulakärkikynällä! 4. Käy läpi jaksojärjestelmä ja lukujärjestykset Lukuvuosi on jaettu neljään eri jaksoon. Jokaisessa jaksossa on oma lukujärjestys. Jaksojärjestelmä ja lukujärjestyksen muuttuminen saattavat aluksi tuntua uusista seiskaluokkalaisista monimutkaisilta. Ohjaa ja neuvo oppilaista, mutta kannusta samalla myös omatoimisuuteen ja täsmällisyyteen tässä asiassa. Käy valvontaluokkasi oppilaiden kanssa lukujärjestykset huolellisesti läpi heti ensimmäisenä koulupäivänä: - opettajakoodit - ainekoodit - luokkien numerot ja sijainnit - valinnaisainepalkit (mitä, missä, milloin) 5. Tarkista bussimatkatilanne Listat bussimatkalaisista on jaettu luokanvalvojille keväällä. Tarkista kuitenkin mahdollisten uusien oppilaiden lipputarve. Huomaa, että julkisesti ei saa sanoa ääneen, keille oppilaille on myönnetty yksi ja keille kaksi matkaa. Tarvittaessa huoltaja täyttää e-lomakkeen netissä. 6. Käy läpi järjestyssäännöt Noudatamme Tammelan koulun kanssa yhteisiä järjestyssääntöjä: 1 Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet. 2 Koulualueena pidetään koulurakennusta ja pihaa. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa. 3 Oppilaan huoltajan on ilmoitettava oppilaan mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin luvalla. Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon. 4 Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Oppituntien aikana ei saa syödä eikä juoda. Energiajuomien käyttö on koulussa kielletty. 5 Turvallisuussyistä lumipallojen heittely, ajoneuvojen käyttö sekä muut vastaavat vaaroja aiheuttavat toiminnot välituntien aikana on kielletty. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä. 6 Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ei saa käyttää tai pitää esillä oppituntien aikana ilman lupaa. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittu vain asianomaisten henkilöiden luvalla. 4

5 7 Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kielletty. 8 Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun. 9 Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle. 10 Kouluaikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä, toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös on ehdottomasti kielletty. MUITA UUSILLE OPPILAILLE SELVITETTÄVIÄ ASIOITA Muistilista muista uusille oppilaille selvitettävistä asioista. Muistilistan vieressä olevaan ruutuun voit merkitä asian käsitellyksi. Koulupäivän aikataulut - päivänavaukset - välitunnit / siirtymisvälitunnit - välipalamyynti Turvallisuusohjeet - liikenneturvallisuus (koulumatkat, liikuntapaikoille siirtyminen ym.) - psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus (luokkahenki, koulun pelastussuunnitelma ym.) Luokanvalvojan tunnit ja kotiluokka - miten luokanvalvojan rooli eroaa luokanopettajasta? - mitä asioita hoitaa luokanvalvoja, mitä aineenopettajat? - kuinka luokanvalvoja-asiat hoidetaan, missä ja koska? - luokanvalvojan yhteystiedot ja tapa pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä (opettajan ei tarvitse antaa omaa puhelinnumeroa oppilaille/huoltajille) Yleisiä toimintaohjeita - ulkovaatteet naulakkoon, ei päähineitä sisätiloissa - nimi takeissa, laukuissa ym. helpottaa kadonneiden tavaroiden löytymistä oikealle omistajalle - laukkuihin ei pidä jättää vartioimatta arvokasta tavaraa (lompakot, puhelimet ym.) - käytävillä käyttäydytään rauhallisesti, portailla ja muilla kulkureiteillä ei istuta - oppilaskaappien käyttö - koulun alue ja kulkuvälineiden paikat Oppilashuolto - kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan sijainti ja vastaanottoajat 5

6 - koululääkärille terveydenhoitajan kautta Ruokailu - ruokalaan meno ja siellä jonottaminen tapahtuvat rauhallisesti - ei ulkovaatteita, päähineitä tai laukkuja, kännykän käyttö ruokapöydässä ei kuulu hyviin ruokatapoihin - pois lähtiessä siivotaan oma paikka ja nostetaan tuoli ylös - ruuasta on kohteliasta kiittää - ruokalassa toimimista harjoitellaan yhdessä - erityisruokavaliot ilmoitetaan terveydenhoitajan kautta - ruokalasta ei viedä ruokaa muualle koulun tiloihin Salipäivänavaus - yleensä kuukauden ensimmäinen perjantai klo 9.50, edellinen tunti loppuu tuolloin poikkeuksellisesti jo salissa istutaan suorissa riveissä luokkien mukaan aakkosjärjestyksessä - kengät jätetään salin ulkopuolelle (jos mahdollista, niin jätetään jo luokkaan) - saliin järjestäytymistä on syytä harjoitella etukäteen Liikuntatuntien ohjeistus - liikuntapaikkojen sijainnit, siirtyminen, tiedon kulku, yhteisliput, varusteet - liikunnan ilmoitustaulut - kysy, jos et tiedä! Tietokoneiden käyttö - koulun oppilasverkon koneille kirjaudutaan omilla tunnuksilla, tunnukset tulee pitää aina mukana - mistä/keneltä unohtuneet tunnukset - tutustuminen koulun kotisivuihin ja Helmeen Oppilaiden, opettajien ja huoltajien oikeudet ja velvollisuudet - löytyvät opettajan ja oppilaan ABC:stä sekä koulun kotisivuilta Tukioppilastoiminta - tukioppilaiden valinta ja tehtävät - MLL:n koulutus - ohjaava opettaja/ohjaavat opettajat Oppilaskuntatoiminta - kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan - oppilaskunnan hallituksen muodostaminen vaaleilla - oppilaskunnan hallituksen tehtävät - ohjaava opettaja/ohjaavat opettajat Kerhot/ HIP-esite - ilmoittautuminen kerhoihin yläkoulun oppilaille tarjolla shakki-, kokki- ja bändikerho 6

7 Oppikirjat - valtaosa kirjoista kierrätetään, joten niistä täytyy pitää hyvää huolta - uudet kirjat päällystetään mielellään kotona - kirjaan merkitään nimi, luokka ja lukuvuosi Kokeet - kokeiden ajankohdat ja arvosanat merkitään Helmi -ohjelmaan, johon myös oppilaat ja huoltajat saavat tunnukset - ei uusintamahdollisuutta - rästikokeen (esim. sairauden johdosta väliin jäänyt koe) tekemisen ajankohdan sopimisessa on oppilaan oltava itse aktiivinen ja mielellään itse kysyä kyseisen aineen opettajalta sopivaa ajankohtaa, muutoin opettaja määrää ajankohdan. - rästikokeen voi niin sovittaessa tehdä myös toisen opettajan tunnilla/koulunkäynninohjaajan valvonnassa Luokan isäntä ja emäntä - Luokanvalvojan tehtäviin kuuluu mm. tiedotteiden jakamisen hoitaminen oppilaille itse tai jonkun toisen opettajan välityksellä. Luokanvalvojan työn helpottamiseksi valitaan luokasta syksyisin isäntä ja emäntä. Isännän ja emännän tehtäviin voi kuulua mm. taksvärkkirahojen kerääminen. On hyvä antaa heidän hoitaa myös erilaisten lippusten ja lappusten kerääminen ja palauttaminen keskitetysti luokanvalvojalle. Arviointi - ks. lisää s. 10 Poissaolot - sairastumisesta johtuvat poissaolot - loman anominen ja läksylista - ks. lisää s. 7 Kiusaamistilanteet - Perusopetuslain mukaan jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen on sitä, että aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä tai harmia toiselle, jonka on vaikea puolustautua. Koulussamme ei suvaita kiusaamista ja siihen puututaan aina. POISSAOLOT Loma-anomus ja läksylista Oppilaat anovat kouluaikana tapahtuvaa lomaa loma-anomuksella, joita on opettajahuoneen ilmoitustaulun alla olevassa hyllykössä ja kotisivulla. Loma-anomuksen täyttävät oppilaan vanhemmat. Loma-anomuksen liitteeksi tulee läksylista, johon oppilaan tulee omatoimisesti kerätä läksyt niiltä opettajilta, joiden tunneilta hän joutuu lomansa aikana olemaan poissa. Kun hakemus ja liite on täytetty, voidaan hakemus palauttaa. Luokanvalvoja myöntää korkeintaan 5 päivää kestävät lomat. Yli viisi päivää kestävät lomat käsittelee rehtori. 7

8 Käsiteltyään loma-anomuksen, tulee luokanvalvojan ottaa siitä kaksipuolinen kopio. Kopio mapitetaan Opettajainhuoneen ilmoitustaulun alla olevasta hyllystä löytyvään kansioon. Alkuperäinen loma-anomus annetaan takaisin oppilaalle. Luvaton poissaolo Mikäli oppilas on luvattomasti poissa esim. aamutunnilta, tulee hänen korvata poissaolo tunti tunnista. Poissaolon voi korvata joko yleisessä jälki-istuntotilaisuudessa tai halutessaan opettaja ja oppilas voivat sopia tunnin korvaamisesta toisin. Toistuvasti pinnaavista oppilaista välitetään tieto oppilashuoltoryhmään. Oppilaalla ei ole oikeutta saada tukiopetusta poissaolon aiheuttamien tietoaukkojen täyttämiseksi. Poissaolo sairauden johdosta Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, voi hän poistua koulusta kesken koulupäivän joko opettajan, terveydenhoitajan tai rehtorin luvalla. Jos oppilas sairastuu kotona eikä voi tulla kouluun, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta kouluun heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Mikäli poissaolosta ei ole tullut seuraavaan päivään mennessä selvitystä, ole yhteydessä huoltajaan. POISSAOLOJEN SEURAAMINEN HELMESTÄ Luokanvalvoja seuraa valvontaluokkansa poissaoloja Helmestä. Yksittäisten poissaolojen lisäksi tulee seurata myös poissaolojen kokonaisuutta (epämääräiset syyt, aamutunnit, pitkät sairaudet jne.). Jakson päätyttyä luokanvalvoja ottaa Helmestä poissaolotulosteen ja toimittaa sen rehtorille sekä luokkatasojohtajalle: yli 100 tuntia poissaoloja/jakso menee OH -ryhmälle tiedoksi, mikäli poissaolot herättävät huolta. Lukukausien päätteeksi tulee koko lukukauden poissaolotilasto toimittaa koulusihteerille. Helmessä ovat käytössä seuraavat merkintätavat: Poissaolo Kun oppilas on poissa tunnilta, eikä poissaolon syystä ole ennakkotietoa, merkitään poissaolo punaisella rastilla. Luokanvalvoja muuttaa punaisen poissaolonrasti vihreäksi tai sairauspoissaoloa osoittavaksi punaiseksi ristiksi, kun poissaolon syy selviää, mikäli syy on hyväksyttävä. Jos kyseessä on esim. lintsaus, pommiin nukkuminen tai luvaton loma, poissaolomerkintä jää punaiseksi rastiksi eli luvattomaksi poissaoloksi. Luvallinen poissaolo Kun oppilas on luvallisella lomalla, merkitään poissaolo vihreällä rastilla. Luokanvalvoja voi merkitä vihreät rastit Helmeen jo ennakolta, jos oppilas on esim. luvallisella lomamatkalla. Poissaolo, mutta koulun toimintaa/ terveydenhoitajalla, lääkärissä 8

9 Kun oppilas edustaa koulua esim. jossakin urheilutapahtumassa tai osallistuu esim. oppilaskunnan toimintaan oppituntien aikana, merkitään tunnilta poissaolo vihreällä ympyrällä. Merkinnän tekee kyseisestä koulun toiminnasta vastaava opettaja. Merkinnän voi tehdä jo ennakolta, kun ajankohta tapahtumaa organisoivalle opettajalle selkiytyy. Kouluterveydenhoitaja merkitsee poissaolon, mikäli oppilas antaa luvan. Ei muuteta missään vaiheessa vihreäksi rastiksi. Myöhässä Kun oppilas saapuu oppitunnille myöhässä, merkitään Helmeen myöhästymismerkintä. Myöhästymisen oheen Helmeen voi syöttää tiedon siitä, miten paljon oppilas oli myöhässä. Jos myöhästymiseen vaikutti ulkopuolinen tekijä, esim. rikkoutunut linjaauto, opettaja voi oman harkinnan mukaan poistaa myöhästymismerkinnän. Luokanvalvoja voi poistaa toisen opettajan tekemän myöhästymismerkinnän, jos jälkeenpäin käy ilmi, että myöhästyminen ei johtunut oppilaan omasta toiminnasta. Sairaana Ei muuteta missään vaiheessa vihreäksi rastiksi. Hammaslääkäri Hammaslääkärikäynnit merkitään Helmeen, kun opettaja on varma oppilaan käynnistä (oppilas esittää ajanvarauskortin tms. tai huoltaja on ilmoittanut käynnistä). Muissa tapauksissa poissaolosta merkitään punainen rasti. MOPOAUTOT Täytettyään 15 vuotta saa osa oppilaistamme käyttöönsä mopoauton. Riippumatta siitä, käyttääkö oppilas kulkuvälinettään pitkän koulumatkan takia, harrastuksiin ehtimisen takia tai ilman mitään erityistä syytä, koskee kaikkia oppilaita samat säännöt. Koulumme pihassa ei ole parkkitilaa mopoautoille. Mikäli oppilas pysäköi mopoautonsa koulun läheisyydessä sijaitseville maksuttomille kiekkopaikoille, syntyy tarve siirtää mopoautoa myös kesken koulupäivän. Järjestyssääntöjen mukaisesti koulualueelta poistuminen ilman lupaa on rangaistava teko eli myös mopoautoa siirtääkseen oppilas tarvitsee luvan koulualueelta poistumiseen. Oppilas voi anoa koululta mopoauton siirtolupaa, joka oikeuttaa poistumaan koulun alueelta siirtämään mopoautoa välituntien aikana. Mopoauton siirtolupahakemus pyydetään luokanvalvojalta. Oppilaan ja huoltajan allekirjoittama mopoauton siirtolupahakemus ja pieni kuva palautetaan käsiteltäväksi rehtorille. Rehtorin hyväksyttyä hakemuksen, oppilas saa kuvallisen laminoidun kortin, josta käy ilmi nimi, luokka, 9

10 mopoauton rekisterinumeron. Mopoautoa siirrettäessä lupaan oikeuttava kortti tulee pitää aina mukana ja se tulee esittää kysyttäessä. Oppilas ei saa mopoauton siirtämisen vuoksi poistua aiemmin tai myöhästyä oppitunneilta. Epäasiallinen käytös mopoautoa siirrettäessä johtaa ilman varoitusta kuukauden mittaiseen luvan hyllyttämiseen. Luokanvalvoja tiedottaa hyllyttämisestä oppilaan huoltajia. ARVIOINTI Arviointikeskustelut Arviointikeskustelut pidetään 9. luokalla marraskuussa tai viimeistään jouluun mennessä. 7. ja 8. luokalla keskustelut käydään marras-tammikuun välisenä aikana. Niihin varataan aikaa riittävästi/oppilas. Pyrkimyksenä on, että tapaamisissa ovat paikalla oppilas ja huoltaja(t). Tapaamisaikoja sovittaessa huoltajalle ei tarjota vaihtoehtoa olla poissa tapaamisesta. Jos kuitenkin jollekin ei mitenkään tapaaminen sovi, niin suoritetaan keskustelu puhelimitse ja oppilaan kanssa keskustellaan silloin kahden kesken. (Perusopetuksen johdon linjaus). Luokanvalvoja kerää kaikilta luokan oppilaita opettavilta opettajilta kommentit haluamallaan tavalla (esim. netti, vihko). Voi myös käyttää oppilaskohtaista lomaketta. Oppilaille voi myös jakaa kyselylomakkeen etukäteen täytettäväksi. Lomake palautetaan ennen keskustelua, jotta luokanvalvoja voi tutustua vastauksiin. Edellä mainitut lomakkeet ovat opettajan apuna ja oppilaslomakkeen kysymyksiä voi toki käyttää ilman etukäteistäyttämistäkin. Jatko-opinnoista oppilas keskustelee opinto-ohjaajan kanssa. Tämä on syytä mainita varauskirjeessäkin. Kts. liite Luokanvalvojan ohje arviointikeskusteluun Käyttäytymisen arviointi Opettajat arvioivat jokaisen opettamansa oppilaan käytöstä ja huolellisuutta. Mikäli opettaja opettaa oppilasta useissa aineissa, arvioi hän oppilaan jokaisessa aineessa erikseen. Käytösnumerot annetaan samanaikaisesti muun arvioinnin kanssa ja ne kirjataan Helmeen. Annettujen käytösnumeroiden perusteella oppilaalle lasketaan keskiarvo, jota luokanvalvoja voi halutessaan pyöristää ylös- tai alapäin. Luokanvalvojan pelivara on +/- 0,2 eli tämän verran voi luokanvalvoja halutessaan lisätä tai vähentää annettujen käytösarvosanojen keskiarvoon. Tämän jälkeen hän pyöristää numeron pyöristyssääntöjä käyttäen. Epäselvistä tai pyöristyssäännön valtuuden ylittävistä tapauksista keskustellaan arviointia koskevissa opettajainkokouksissa. Käyttäytymisen arvioinnissa käytettävät arviointiperusteet löytyvät sekä opetussuunnitelmasta että opettajan ABC:sta. 10

11 LUOKKAHENKI JA SEN LUOMINEN Luokkahengen luomiseen kannattaa panostaa heti seitsemännen luokan alussa, sillä tehty työ palkitsee monin tavoin kolmivuotisen pestin aikana. Ryhmäytyminen on edellytys kannustavan oppimisympäristön syntymiselle. Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta, viihtymistä ja tuntemista kehitetään ja tuetaan tietoisesti. Ryhmän kehittyminen toimivaksi ja yhteistyökykyiseksi vaatii aikaa ja tutustumista. Jokainen luokka on erilainen ja ainutlaatuinen, mutta niiden taustalla vaikuttavat samat ryhmätoiminnan ilmiöt. Turvallinen ryhmä ei synny hetkessä vaan ryhmän vuorovaikutus vaatii tietoista kehittämistä pitkin lukuvuotta. Lukuvuoden alku on merkittävä vaihe ryhmän turvallisuuden muodostumiselle. Ryhmäyttämiseen ei kuitenkaan riitä yksi tutustumispäivä, vaan turvallisen ryhmän muodostumiseksi on tehtävä töitä jatkuvasti. Luokanvalvojan tehtävänä on tukea ja edistää hyvää luokkahenkeä. Ryhmä tarvitsee toimiakseen jonkun, joka ottaa vetovastuun ryhmästä. Luokanvalvojan on tärkeää arvostaa oppilaita ja auttaa heitä arvostamaan toisiaan. Tärkeä osa arvostuksen, turvallisuuden ja luottamuksen rakentamista on auttaa oppilaita ratkomaan keskinäisiä erimielisyyksiä luovasti ja rakentavasti. Aikuisen vastuu luokan vuorovaikutussuhteista ja ryhmään kuulumisen tuesta ovat nousseet koulussa syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä keskeisimpinä esiin. Opettaja voi ratkaisevasti vaikuttaa luokan koheesioon kannustamalla myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun ja toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Ryhmäyttävien harjoitteiden ohella todelliset vuorovaikutustilanteet (esim. päätöksenteko, konfliktit) ovat paras rakennusalusta sekä turvallisuudelle että vuorovaikutustaitojen oppimiselle. Opettaja tarvitsee herkkyyttä havaita tilanteet, jotka tarvitsevat purkamista ja keinoja, miten se tehdä. Erilaiset toiminnalliset harjoitukset ovat hyvä tapa edistää hauskasti ryhmän keskinäistä tuntemista ja vuorovaikutusta. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla voidaan edistää hyvän ryhmähengen syntymistä ja ryhmäviestinnän taitojen kehittymistä sekä opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Harjoitusten avulla voidaan tarjota kaikille oppilaille positiivisia vuorovaikutuksen kokemuksia. Tutustumis- ja ryhmäyttämisleikit Erilaisten leikkien avulla pyritään hyvän luokkahengen syntymiseen, säilyttämiseen ja edistämiseen, jotta kaikilla olisi hyvä olla ryhmässä ja tuntea itsensä hyväksytyksi ryhmän jäsenenä. On tärkeää, että luokassa kaikki pystyvät tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa, vaikka sydänystäviä ei oltaisikaan. Myös oppilaille on tärkeä kertoa, miksi leikkejä leikitään. Kaikkien leikkien jälkeen on hyvä keskustella oppilaiden kanssa ja myös kysyä palautetta leikeistä ja niiden toimivuudesta. On tärkeää, että edes muutama palaute käydään yhdessä läpi. Näin oppilaat tuntevat tulevansa kuulluiksi. Jokaisen vetäjän tulee harkita 11

12 leikkien sopivuus omalle ryhmälleen. Vetäjän vastuulla on aina kaikkien turvallisuus niin fyysinen kuin psyykkinenkin! Tutustuminen: Tarua vai totta Jaa luokka 3 5 hengen ryhmiin. Kukin kertoo vuorollaan omassa ryhmässään itsestään kaksi tosiasiaa ja yhden valheen. Asiat voivat olla mitä tahansa: ikä, pituus, paino, perheenjäsenten lukumäärä, sisarukset, ulkomaanmatkat, haave, lempiväri, automerkki, harrastus jne. Oppilaan kerrottua kolme asiaa kerrotaan satunnaisessa järjestyksessä, jonka jälkeen muut alkavat arvata, mikä niistä oli valhe. Kun valhe on löytynyt, siirrytään seuraavaan valehtelijaan. Tutustuminen: Sisäpiiritietoa Käydään piiriin seisomaan. Käännetään selkä keskustaan päin. Opettaja aloittaa sanomalla lempiharrastuksensa ja kääntyy kasvot keskustaan. Ne, joilla on sama harrastus, kääntävät myös kasvonsa keskustaan päin. Ne, joilla on yhteinen vastaus, saavat nähdä toisensa. Sen jälkeen ryhmän jäsenet voivat sanoa järjestyksessä jonkin mielenkiinnon kohteen tai lempiasiansa ja saman mielenkiinnon kohteen tai lempiasian omaavat näkevät toisensa. Mielenkiinnon kohteina voivat olla erilaiset harrastukset, vapaaajan toiminnot, musiikkityylit. Lempiasioina voi käyttää, esimerkiksi lempiväriä, lempibändiä, mieliväriä, tv-ohjelmaa, lätkä-, futis- tai muuta joukkuetta. 12

13 Ryhmäytyminen: Autiolle saarelle 1) Jokainen miettii ja listaa 10 asiaa, jotka haluaa ottaa mukaan autiolle saarelle. 2) Muodostetaan neljän hengen ryhmät. Vene, jolla mennään autiolle saarelle, on pieni, joten rannassa huomataan, että mukaan voidaan ottaa yhteensä vain 10 tavaraa. Tehkää yhteinen lista mukaan otettavista tavaroista. 3) Muodostetaan kaksi isoa ryhmää. Veneemme haaksirikkoutuu. On heitettävä tavaroita yli laidan mereen. Mitkä 5 tavaraa jää mukaan otettavaksi autiolle saarelle? 4) Ryhmät esittelevät listansa toisilleen. Takaisin tulevaisuuteen Oppilaat kirjoittavat kirjeen, jossa kertovat itsestään, koulunkäynnistään (miten sujui vuosiluokilla 1 6 ja miten se on käynnistynyt vuosiluokilla 7 9) sekä pohtivat tulevaisuuttaan ja suunnitelmiaan perusopetuksen jälkeen. Luokanvalvoja lukee kirjeet, jonka jälkeen ne suljetaan oppilaiden nimillä varustettuihin kirjekuoriin. Kirjeet jaetaan oppilaille takaisin 9. vuosiluokan keväällä, kun koulu on loppumassa. VANHEMPAINILLAT Vuosiluokka 6 Keväällä (tammikuussa): Tuleville yläkoululaisille paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja, kuvataiteen ja latinan opettajat, oppilaiden edustajat oppilaaksiottoalueittain sekä tukioppilaiden ja oppilaskunnan edustajat salissa tilaisuuden lopussa mahdollisuus kysellä asioista yksityiskohtaisesti paikalla olevilta opettajilta kutsun tekee tiedotusvastaava opastekyltit järjestää luokkatason opinto-ohjaaja 13

14 Vuosiluokka 7 Alkusyksystä: Yläkoulun yleiset asiat paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja, vuosiluokan 7 luokanvalvojat sekä kaikki vuosiluokkia 7 opettavat aineenopettajat ja erityisopettajat, oppilaiden edustajia oppilaskunnasta ja tukioppilaista tukiyhdistyksen edustaja voi halutessaan pitää puheenvuoron ilta jatkuu yhteisen salitilaisuuden jälkeen luokittain aineopetusluokissa kutsusta ja opastekylteistä vastaavat vuosiluokkien 7 luokkatasovastaava ja luokanvalvojat Keväällä (tammikuussa): Valinnaisaineilta paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja ja valinnaisaineiden opettajat salissa tilaisuuden lopussa mahdollisuus kysellä asioista yksityiskohtaisesti paikalla olevilta opettajilta kutsun tekee tiedotusvastaava opastekyltit järjestää luokkatason opinto-ohjaaja Vuosiluokka 8 Syksyllä: Ajankohtainen teema/kasvatuksellinen ilta paikalla rehtori/apulaisrehtori ja vuosiluokkien 8 luokanvalvojat mahdollisesti ulkopuolinen luennoitsija tms. salissa tarpeen mukaan voidaan siirtyä luokittain aineopetusluokkiin vetovastuu vuosiluokkien 8 luokanvalvojilla kutsusta ja opastekylteistä vastaavat vuosiluokkien 8 luokkatasovastaava ja luokanvalvojat Vuosiluokka 9 Alkusyksystä: Tietoa tulevasta paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja ja vuosiluokkien 9 luokanvalvojat salissa yhteisen salitilaisuuden jälkeen voidaan tarpeen mukaan voidaan siirtyä luokanvalvojien johdolla luokittain aineopetusluokkiin kutsusta ja opastekylteistä vastaa luokkatason opinto-ohjaaja Myöhemmin syksyllä: Jatko-opintoilta jonkun toisen asteen oppilaitoksen tiloissa paikalla opinto-ohjaajia ja tulevien oppilaitosten edustajia organisoinnista vastaa luokkatason opinto-ohjaaja 14

15 LEIRIKOULUT JA OPINTORETKET Leirikoulu on koulun työsuunnitelmaan merkitty opiskelujakso, joka toteutetaan koulun ulkopuolella. Vanhemmat voivat osallistua leirikoulun suunnitteluun. Vastuu leirikoulun toteuttamisesta on koululla. Opintoretki on koulun työsuunnitelmaan merkitty kouluaikana tehtävä retki, joka syventää ja täydentää opiskeltavia asioita. Vastuu opintoretkestä on koululla ja se edellyttää opettajan mukanaoloa. Vanhemmat voivat osallistua opintoretken järjestämiseen ja toteuttamiseen. Luokkaretki on oppilaiden ja/tai vanhempien suunnittelemaretki tai matka, josta koulu ei ole vastuussa. Joskus puhekielessä käytetään ilmaisua luokkaretki, kun tarkoitetaan koulun järjestämää opintoretkeä, joka tehdään tietyllä luokka-asteella. Opetushallitus on tiedottanut retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämisestä perusopetuksessa seuraavasti: Perusopetuksen maksuttomuuden lainsäädännöllinen perusta Suomen perustuslain 16 :n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuksen maksuttomuudessa on kyse subjektiivisesta oikeudesta, ei periaatteesta. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia. Perustuslaki (6 ) sisältää myös säännökset yhdenvertaisuudesta ja kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Taloudellisesta asemasta riippumatta kaikilla lapsilla on oikeus perusopetuslaissa tarkoitettuun opetukseen. Mikä on opetusta? Perusopetusta koskevat säädökset edellyttävät, että opetuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy perusopetusta varten opetussuunnitelman. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on myös laatia opetussuunnitelmaan perustuva vuotuinen suunnitelma, jossa määrätään muun muassa opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä annettavasta muusta toiminnasta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta. Opetuksen käsite kattaa näin myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää. Kouluissa järjestettävä rahankeruu Koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. 15

16 Huoltajien suorittama varojenkeruu voi tapahtua itsenäisesti siten, että koulu ei ole keruussa mukana lainkaan. Tällöin huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varojen keruun itse ja päättävät, miten varat annetaan oppilaiden toimintaa varten. Varojen käytön periaatteet on kuitenkin hyvä selkeyttää heti alussa koulun kanssa neuvotellen, sillä valmistautuminen esimerkiksi leirikouluhankkeisiin saattaa kestää useamman vuoden. Huoltajien varojenkeruu voi tapahtua myös yhteistyössä koulun kanssa, jolloin huoltajat ja koulu yhdessä päättävät varojen keruun ja käytön periaatteista. Molemmissa tapauksissa koulu kuitenkin viime kädessä vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Koulun ulkopuolella annettava opetus pedagogisesti tärkeää Lainsäädäntö ei estä kouluja järjestämästä retkiä, leirikouluja vierailuja tai muita tapahtumia. Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Retkien ja vierailujen avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Oppilaidenaktiivisuutta ja oppimismotivaatiota parantaa se, että asioita päästään oppimaan ja harjoittelemaan autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Koulun ulkopuolella annettava opetus on myös omiaan lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja osallistuvaa kansalaisuutta. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kaikkien näiden seikkojen tärkeyttä opetuksen toteuttamisessa. OAJ:N OHJEET TURVALLISEN RETKEN JÄRJESTÄMISELLE Vastuu Opettajan vastuu oppilaistaan on jakamaton. Koulun toimintaa Retken tai leirikoulun on oltava koulun toimintaa. Tämä edellyttää, että ne on merkitty vuosisuunnitelmaan. Kohde Kohde on valittava siten, että se on oppilaat ja heidän käyttäytymisensä huomioon ottaen turvallinen. Vältä kohteita, joissa vaara on ilmeinen ja valvonta vaikeaa, esim. kylpylöitä. Pelisäännöt Sovi hyvissä ajoin käyttäytymissäännöt selviksi yhdessä oppilaiden kanssa. Tiedota pelisäännöistä myös vanhemmille. Suunnittelu Hyvä suunnittelu estää vahinkoja. Suunnittele siis retki ajoissa ja huolellisesti. Tiedosta riskit ennalta, jotta voit hallita ne. 16

17 Vanhemmat Vanhempien mukanaolo on tärkeää, mutta heidän mukanaolonsa ei vähennä opettajan vastuuta. Kaikkien vanhempien on oltava selvillä retken yksityiskohdista ja heiltä on saatava kirjallinen suostumus siitä, että heidän lapsensa voi osallistua retkelle. Vakuutukset Vakuutukset kuntoon. Onko koulu vakuuttanut oppilaat myös luokkaretken ajaksi? Ellei ole, tarvitaan erillinen vakuutus. Ota mukaan vakuutusyhtiön ympärivuorokautinen yhteysnumero, josta saat neuvoja oikeista toimintatavoista. Raha Valitettavasti retkien ja leirikoulun toteuttaminen vaatii itse hankittua rahaa. Opettajilla ei ole velvollisuutta osallistua rahan hankintaan eikä vastuuta retkikassasta. Johtajan ja opettajan täytyy kuitenkin olla selvillä vastuuhenkilöistä ja rahanhankinnasta. Toteutus Huolellisen valmistelun ohella suunnitelman mukainen toteutus on paras tae siitä, että retkestä tulee onnistunut ja turvallinen. Valvonta on aukotonta ja vahingoittumisvaara vähäinen. Vaikka opettaja on varmasti tehnyt voitavansa, vahinkoja voi sattua, mutta sattuuhan niitä luokkahuoneessakin. Viikonloppuretket ja retket koulun loma-aikoina Vuosisuunnitelmaan kuulumattomat retket eivät ole koulun toimintaa. Nämä retket eivät ole opettajan työtä, vaan opettaja osallistuu niihin yksityishenkilönä. Hän vastaa vahingoista joukon johtajana, mutta vahingon tapahtuessa korvausvelvollisuus ei kuulu työnantajalle. Vapaaehtoisuus Opettajaa ei voi velvoittaa järjestämään retkeä tai leirikoulua. Nämä ovat vain yksi vaihtoehto koulun toiminnassa. Opettaja voi pelkästään vastuuseen ja turvallisuusuhkiin vedoten todeta, ettei retkeä tai leirikoulua voida järjestää. Tätä mielipidettä on kunnioitettava ja yhdessä etsittävä muita toimintavaihtoehtoja. Korvaukset Vuosisuunnitelmaan merkitty retki tai leirikoulu on opettajalle virkamatka, josta maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Latinistien leirikoulu Roomassa 17

18 LUOKANVALVOJAN ROOLI OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ Koulussamme toimivat sekä luokkatasoiset pedagogiset tiimit että koko koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Luokkatasoisessa pedagogisessa tiimissä ovat paikalla rehtori (pj), luokkatasojohtaja (siht), luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori sekä psykologi ja lääkäri. Luokkatasoinen pedagoginen tiimi kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä paikalla ovat rehtori, apulaisrehtori, luokkatasovastaavat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattorit, psykologi sekä tarvittaessa koululääkäri. Ryhmän tehtävänä on käsitellä koko koulua koskevat yleiset periaatteet, koordinoida, suunnitella ja arvioida koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. Luokanvalvoja osallistuu luokkatasoisen ja koko koulun yhteisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin aina silloin, kun käsitellään hänen valvontaluokkansa oppilaiden asioita. Lisäksi luokanvalvoja on velvollinen kokoamaan monialaisen asiantuntijaryhmän tarvittaessa yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi jos hänellä herää huoli oppilaasta tai ryhmästä. OPPILASKOHTAISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista, tuen suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa oppilaan luokanvalvoja. Oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilasta opettavat opettajat, koulun oppilashuollon työntekijät ja tarvittaessa muut asiantuntijat. Luokanvalvoja tiedottaa tarvittavia tahoja ja vastaa huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä oppilaan tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaalle annettava tuki kirjataan, jotta sitä voidaan arvioida ja suunnitella. Jos oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi oppilaan saamilla yleisen tuen tukitoimilla, oppilaan tilannetta kartoitetaan pedagogisella arviolla tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi. Jos oppilaan tukeminen tehostetun tuen tukitoimilla ei ole riittävää, oppilaan tilannetta kartoitetaan pedagogisella selvityksellä erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Pedagogisessa arviossa ja selvityksessä kartoitetaan oppilaan eteneminen opinnoissaan, oppilaan tukitoimet ja suunnitellaan millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Pedagogisen arvion tai selvityksen laadinnasta vastaa luokanvalvoja. Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Pedagoginen arvio käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä, jossa sovitaan oppilaalle järjestettävästä yleisestä tai tehostetusta tuesta. Kun oppilaasta on laadittu pedagoginen arvio, luokanvalvoja tekee suosituksen oppilaan tukitoimien järjestämiseksi yleisen tai tehostetun tuen piirissä arviointiin osallistuneiden opettajien ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Rehtori 18

19 vastaa moniammatillisen käsittelyn toteutumisesta ja hyväksyy pedagogisen arvion ja siihen sisältyvän suosituksen oppilaan tukitoimiksi. Pedagoginen arvio tehdään aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Pedagogisessa selvityksessä oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat laativat selvityksen oppilaan etenemisestä. Selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä suositus erityisen tuen päätökseksi tehdään moniammatillisesti. Pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä. Kun oppilaasta on laadittu pedagoginen selvitys, luokanopettaja tai -valvoja tekee suosituksen erityisen tuen päätökseksi ja oppilaan tukitoimien järjestämiseksi tehostetun tai erityisen tuen piirissä arviointiin osallistuneiden opettajien ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Rehtori vastaa moniammatillisen käsittelyn toteutumisesta ja hyväksyy suosituksen erityisen tuen päätökseksi. Edellä mainittujen selvitysten ja suosituksen perusteella oppilaalle tehdään hallintopäätös erityisen tuen järjestämisestä. Oppilaan erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tarvittaessa ja ainakin perusopetuksen alkaessa sekä ennen kolmannelle ja seitsemännelle luokalle siirtymistä. Erityisen tuen tukitoimet Tehostetun tuen tukitoimet Yleisen tuen tukitoimet Pedagoginen selvitys Pedagoginen arvio HENKILÖKOHTAISET SUUNNITELMAT Pedagogiseen arvion tai selvityksen perusteella oppilaalle tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien ja opettavien opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Rehtori hyväksyy oppimissuunnitelman tai HOJKS:n. Oppimissuunnitelma ja HOJKS päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t annetaan tiedoksi koulun oppilashuoltoryhmälle lukukausittain. Koulun pedagogisen tuen ryhmä koordinoi oppilaskohtaisen tuen järjestämistä ja yksilöllisten suunnitelmien tasaarvoista toteutumista. Oppimissuunnitelma laaditaan aina, kun on tarvetta tehostettuun tukeen tai erityisiin opetusjärjestelyihin. Oppimissuunnitelma laaditaan myös oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Yleisen tuen oppimissuunnitelma tulee laatia oppilaalle aina, kun se on pedagogisesti tarpeellista. Se suositellaan laadittavaksi lapselle esiopetuksessa tehtyyn oppimissuunnitelmaan pohjautuen kaikille luokan oppilaille. 19

20 Oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen pedagogisena arviona käytetään valmistavassa opetuksessa oppilaalle tehtyä oppilaan opinto-ohjelmaa ja siinä olevaa arviota taidoista ja tuen tarpeesta. TUEN PROSESSIT JA LOMAKKEET TEHOSTETTU TUKI VAIHE 1: Lomake PO11 (Loorassa ja luokanvalvojan kansiossa opettajienhuoneessa) eli toteutuneet tukitoimet ja arvio tarvittavista tukitoimista pedagogista arvioita varten Kun oppilaasta herää huoli, luokanvalvojan lähettää kaikille oppilasta opettaville opettajille paperiversiona lomakkeen PO11. Opettajien lomakkeeseen kirjoittaman tekstin tulee olla ammatillista, oppilasta arvostavaa, asiakirjaan kirjoitettavissa ja huoltajalle esitettävissä olevaa. Lomake palautetaan takaisin luokanvalvojalle noin viikon kuluessa. Vaikka huolta ei olisi, tulee opettajien kuitata luokanvalvojalle huomioineensa asian. Näin palaute saadaan kerättyä tiiviissä aikataulussa. VAIHE 2: Lomake PO10 eli pedagoginen arvio Luokanvalvoja vastaa pedagogisen arvion laatimisesta. Apua voi tarvittaessa pyytää erityisopettajalta. Luokanvalvoja ja rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Huoltajien ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta heidän kanssa tehty yhteistyö ja näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopio huoltajalle annetaan pyydettäessä. Luokanvalvoja vie pedagogisenarvion käsiteltäväksi luokkatasoiseen oppilashuoltoryhmään. Mikäli siellä päätetään, että yleisen tuen muodot eivät enää riitä, voidaan tarvittavat toimenpiteet aloittaa. Pedagogisen arvion alkuperäinen versio jää koululle. Luokanvalvoja toimittaa sen oppilashuollon kansion liitteeksi kansliaan lukkojen taakse. VAIHE 3: Lomake PO20 eli oppimissuunnitelma Mikäli PO10 johtaa tehostettuun tukeen, luokanvalvoja laatii oppilaalle oppimissuunnitelman yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa pedagogisen arvion pohjalta. Oppimissuunnitelman allekirjoittavat kaikki sitä laatimassa olleet henkilöt. Huoltajien ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta heidän kanssa tehty yhteistyö ja näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. 20

21 Oppimissuunnitelmaan kirjataan sen tarkistamisajankohta. Tarkistamisen koollekutsujaksi merkitään luokanvalvoja. Luokanvalvojan tulee antaa oppimissuunnitelma luokkatasoiselle oppilashuoltoryhmälle tiedoksi lukukausittain. Oppimissuunnitelman paperiversiota säilytetään oppilashuollon kansion liitteenä kansliassa lukkojen takana. Ne opettajat, joita oppimissuunnitelma koskee, kopioivat itselleen työkappaleen, jossa näkyy ainoastaan oman oppiaineen osuus. Henkilötietoja ei saa oppilaan oikeusturvan vuoksi kopioida työkappaleeseen. Myös oppilaskorttikansio on ehdottomasti säilytettävä kansliassa eikä sitä saa jättää työpöydille lojumaan! ERITYINEN TUKI Erityisen tuen prosessi lähtee liikkeelle vasta, kun tehostettua tukea on annettu niin kauan, että voidaan todeta, ettei se riitä. Erityiseen tukeen voidaan siirtyä asiantuntijan lausunnolla suoraan ilman tehostetun tuen porrasta. VAIHE 1: Lomake PO11 eli toteutuneet tukitoimet ja arvio tarvittavista tukitoimista pedagogista arvioita varten Kun oppilaasta herää huoli, luokanvalvojan lähettää kaikille oppilasta opettaville opettajille paperiversiona lomakkeen PO11. Opettajien lomakkeeseen kirjoittaman tekstin tulee olla ammatillista, oppilasta arvostavaa, asiakirjaan kirjoitettavissa ja huoltajalle esitettävissä olevaa. Lomake palautetaan takaisin luokanvalvojalle noin viikon kuluessa. Vaikka huolta ei olisi, tulee opettajien kuitata luokanvalvojalle huomioineensa asian. Näin palaute saadaan kerättyä tiiviissä aikataulussa. VAIHE 2: Lomakkeet PO10 eli pedagoginen selvitys ja PO16 eli suositus erityisen tuen päätökseksi 1) Mikäli yksilöllistetään oppiaineita tai tehdään selvitys nivelvaiheessa, täytetään pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi täytetään yhtä aikaa. 2) Mikäli haetaan erityisluokkapaikkaa, täytetään PO16 vasta paikan löydyttyä. PO10:n eli pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa luokanvalvoja. Luokanvalvoja ja rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Asia käsitellään ensin luokkatasoisessa oppilashuoltoryhmässä ja vasta tämän jälkeen esitellään huoltajille. Huoltajien ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta huoltajan kanssa tehty yhteistyö 21

22 ja huoltajan näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopio huoltajalle annetaan pyydettäessä. PO16 eli suosituksen erityisen tuen päätökseksi täyttää eritysopettaja tai rehtori. Lomakkeeseen tulee huoltajien allekirjoitukset (huoltajuus selvitettävä). Rehtori toimittaa lomakkeiden alkuperäiset versiot aluekoordinaattorille, kopiot koulun kansliaan. Päätöksen tekee aluejohtaja. Aluejohtajan päätös postitetaan koululle ja huoltajille valitusohjeineen. VAIHE 3: Lomake PO25 eli HOJKS Erityisopettaja voi yhdessä luokanvalvojan kanssa aloittaa HOJKS:n valmistelun jo edellisen vaiheen rinnalla. Yksilöllisten oppimäärien tavoitteet on kirjattava selkeästi, sillä se on arvioinnin peruste ja tiedonsiirron väline. HOJKS talletetaan sekä paperi- että sähköisenä versiona. HOJKS:n allekirjoittavat kaikki sitä laatimassa olleet henkilöt. Sähköinen versio: Tallennus Doc tiedostona, nimeämisesimerkkinä PO A Matti Meikäläinen. Lomakkeiden sähköistä tallennusta EI tehdä koneille. Kanslian holvista löytyy muistitikku lomakkeiden PO 16 / PO 25 tallentamista varten sekä muistitikku lomakkeiden PO 10 / PO 20 tallentamista varten. Erityisopettajilla on käytössään omat muistitikut tuen lomakkeita. Myös erityisopettajien on tietoturvasyistä säilytettävä muistitikkujaan lukittavassa tilassa. Paperiversio: Alkuperäinen paperiversio toimitetaan kansliaan lukkojen taakse. Erityisopettaja toimittaa huoltajille kopion. Oppilaan opettajat kopioivat HOJKS:sta itselleen työkappaleen, jossa näkyy ainoastaan oman oppiaineen osuus. Henkilötietoja ei saa oppilaan oikeusturvan vuoksi kopioida työkappaleeseen. ERITYISEN TUEN PURKU VAIHE 1: Lomakkeet PO10 eli pedagoginen selvitys ja PO16 eli suositus erityisen tuen päätökseksi Oppilaan erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tarvittaessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi täytetään yhtä aikaa. Rehtori toimittaa lomakkeiden alkuperäiset versiot aluekoordinaattorille, kopiot koulun kansliaan. Päätöksen tekee aluejohtaja. Aluejohtajan päätös postitetaan koululle ja huoltajille valitusohjeineen. 22

23 PO10:n eli pedagogisen selvityksen täyttää luokanvalvoja. Luokanvalvoja ja rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Asia käsitellään ensin luokkatasoisessa oppilashuoltoryhmässä ja vasta tämän jälkeen esitellään huoltajille. Huoltajan ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta huoltajan kanssa tehty yhteistyö ja huoltajan näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopio huoltajalle annetaan pyydettäessä. PO19 eli suosituksen erityisen tuen päätökseksi täyttää eritysopettaja, koulupsykologi tai rehtori. Huoltajien tulee allekirjoittaa lomake (huoltajuus selvitettävä). VAIHE 2: Lomake PO20 eli oppimissuunnitelma Mikäli aluejohtaja päättää erityisen tuen lopettamisesta, oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea ja luokanvalvoja laatii hänelle oppimissuunnitelman yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa pedagogisen selvityksen pohjalta. Oppimissuunnitelman allekirjoittavat kaikki sitä laatimassa olleet henkilöt. Oppimissuunnitelmaan kirjataan sen tarkistamisajankohta. Tarkistamisen koollekutsujaksi merkitään luokanvalvoja. Oppimissuunnitelman paperiversiota säilytetään oppilashuollon kansion liitteenä kansliassa lukkojen takana. Ne opettajat, joita oppimissuunnitelma koskee, kopioivat itselleen työkappaleen, jossa näkyy ainoastaan oman oppiaineen osuus. Henkilötietoja ei saa oppilaan oikeusturvan vuoksi kopioida työkappaleeseen. TEHOSTETUN TUEN PURKU VAIHE 1: PO10 eli pedagoginen arvio Oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään uuteen pedagogiseen arvioon perustuen luokkatasoisessa oppilashuoltoryhmässä. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa luokanvalvoja. Apua voi tarvittaessa pyytää erityisopettajalta. Sekä luokanvalvoja että rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Huoltajan ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta huoltajan kanssa tehty yhteistyö ja huoltajan näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopiota huoltajalle annetaan pyydettäessä. Pedagogisen arvion alkuperäinen versio jää koululle. Luokanvalvoja toimittaa sen oppilashuollon kansion liitteeksi kansliaan lukkojen taakse. 23

24 Antoisia vuosia luokanvalvojana! 24

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot