JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT"

Transkriptio

1 LUOKANVALVOJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

2 SISÄLTÖ LUOKANVALVOJAN TEHTÄVÄT... 3 PALKKIO LUOKANVALVOJANA TOIMIMISESTA... 3 ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN ASIAT... 3 MUITA UUSILLE OPPILAILLE SELVITETTÄVIÄ ASIOITA... 5 POISSAOLOT... 7 POISSAOLOJEN SEURAAMINEN HELMESTÄ... 8 MOPOAUTOT... 9 ARVIOINTI LUOKKAHENKI JA SEN LUOMINEN VANHEMPAINILLAT LEIRIKOULUT JA OPINTORETKET OAJ:N OHJEET TURVALLISEN RETKEN JÄRJESTÄMISELLE LUOKANVALVOJAN ROOLI OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ OPPILASKOHTAISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISET SUUNNITELMAT TUEN PROSESSIT JA LOMAKKEET LIITTEET OPETTAJAHUONEESSA JA KOTISIVUILLA (Opesivut) Julkaisulupa + uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen Mopoauton siirtolupa Luokanvalvojan ohje arviointikeskusteluun Kutsu arviointikeskusteluun Itsearviointi 7-luokkalaisten arviointikeskustelun pohjaksi Itsearviointi 8-luokkalaisten arviointikeskustelun pohjaksi Itsearviointi 9-luokkalaisten arviointikeskustelun pohjaksi 2

3 LUOKANVALVOJAN TEHTÄVÄT voimaan astuneessa opetusalan virkaehtosopimuksessa todetaan luokanvalvontatyöstä seuraavasti: Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle määrätyn luokan oppilaiden kasvatuksellisista asioista. Tehtävä edellyttää yhteistyötä toisten opettajien ja koulun muun henkilökunnan kesken sekä kodin ja koulun välillä. Tärkeätä on myös luottamuksellisten suhteiden aikaansaaminen luokan oppilaiden kanssa. Luokanvalvoja on oman luokkansa edustaja opetusta ja järjestyksenpitoa koskevissa asioissa. Luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja mahdollisuuksien mukaan heidän kasvuympäristöönsä ottaen erityisesti huomioon oppilaan persoonallisuuden kehittymiseen ja koulunkäyntimotivaatioon sekä oppimisvaikeuksiin liittyvät tekijät, neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa koulunkäyntiä koskevista asioista, osallistua luokan yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin ja olla niissä mukana, esittää tarvittaessa rehtorille neuvottelu yms. tilaisuuksien järjestämistä luokan toisten opettajien ja muiden oppilaita koulussa ohjaavien henkilöiden kanssa ja osallistua niiden järjestelyihin, osallistua oppilashuoltotoimintaan, tarkkailla luokan oppilaiden poissaoloja ja niiden syitä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ym. PALKKIO LUOKANVALVOJANA TOIMIMISESTA voimaan astuneen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle (lehtori/luokanopettaja) maksetaan luokanopettajan ( ) vuosiviikko-ylituntipalkkiota vastaava korvaus siten, että vuosiluokan 6 luokanvalvojalle maksetaan 1 vuosiviikkotunti ja vuosiluokkien 7-9 luokanvalvojille maksetaan 1,4 vuosiviikkotuntia. ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN ASIAT 1. Ilmoita oppilasmäärä Ilmoita oppilasmäärä kansliaan ensimmäisen kouluviikon aikana. Ilmoita poikien lukumäärä, tyttöjen lukumäärä ja oppilaiden lukumäärä yhteensä. Ilmoita myös puuttuvat oppilaat kirjallisesti kansliaan. 2. Kerää todistukset 3. Jaa lomakkeet Oppilastietojen tarkistuslomake - tiedot tarkistetaan kotona, molempien huoltajien allekirjoitukset - luokanvalvoja palauttaa pe mennessä aakkostettuna kansliaan 3

4 Koulun tarvitsemat luvat (7. luokat ja uudet oppilaat) - huoltajan allekirjoitukset - kooste näistä exceliin ja täytetyn excel-lomakkeen palautus sähköpostilla Saaralle Allekirjoitukset kuulakärkikynällä! 4. Käy läpi jaksojärjestelmä ja lukujärjestykset Lukuvuosi on jaettu neljään eri jaksoon. Jokaisessa jaksossa on oma lukujärjestys. Jaksojärjestelmä ja lukujärjestyksen muuttuminen saattavat aluksi tuntua uusista seiskaluokkalaisista monimutkaisilta. Ohjaa ja neuvo oppilaista, mutta kannusta samalla myös omatoimisuuteen ja täsmällisyyteen tässä asiassa. Käy valvontaluokkasi oppilaiden kanssa lukujärjestykset huolellisesti läpi heti ensimmäisenä koulupäivänä: - opettajakoodit - ainekoodit - luokkien numerot ja sijainnit - valinnaisainepalkit (mitä, missä, milloin) 5. Tarkista bussimatkatilanne Listat bussimatkalaisista on jaettu luokanvalvojille keväällä. Tarkista kuitenkin mahdollisten uusien oppilaiden lipputarve. Huomaa, että julkisesti ei saa sanoa ääneen, keille oppilaille on myönnetty yksi ja keille kaksi matkaa. Tarvittaessa huoltaja täyttää e-lomakkeen netissä. 6. Käy läpi järjestyssäännöt Noudatamme Tammelan koulun kanssa yhteisiä järjestyssääntöjä: 1 Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet. 2 Koulualueena pidetään koulurakennusta ja pihaa. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa. 3 Oppilaan huoltajan on ilmoitettava oppilaan mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin luvalla. Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon. 4 Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Oppituntien aikana ei saa syödä eikä juoda. Energiajuomien käyttö on koulussa kielletty. 5 Turvallisuussyistä lumipallojen heittely, ajoneuvojen käyttö sekä muut vastaavat vaaroja aiheuttavat toiminnot välituntien aikana on kielletty. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä. 6 Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ei saa käyttää tai pitää esillä oppituntien aikana ilman lupaa. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittu vain asianomaisten henkilöiden luvalla. 4

5 7 Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kielletty. 8 Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun. 9 Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle. 10 Kouluaikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä, toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös on ehdottomasti kielletty. MUITA UUSILLE OPPILAILLE SELVITETTÄVIÄ ASIOITA Muistilista muista uusille oppilaille selvitettävistä asioista. Muistilistan vieressä olevaan ruutuun voit merkitä asian käsitellyksi. Koulupäivän aikataulut - päivänavaukset - välitunnit / siirtymisvälitunnit - välipalamyynti Turvallisuusohjeet - liikenneturvallisuus (koulumatkat, liikuntapaikoille siirtyminen ym.) - psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus (luokkahenki, koulun pelastussuunnitelma ym.) Luokanvalvojan tunnit ja kotiluokka - miten luokanvalvojan rooli eroaa luokanopettajasta? - mitä asioita hoitaa luokanvalvoja, mitä aineenopettajat? - kuinka luokanvalvoja-asiat hoidetaan, missä ja koska? - luokanvalvojan yhteystiedot ja tapa pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä (opettajan ei tarvitse antaa omaa puhelinnumeroa oppilaille/huoltajille) Yleisiä toimintaohjeita - ulkovaatteet naulakkoon, ei päähineitä sisätiloissa - nimi takeissa, laukuissa ym. helpottaa kadonneiden tavaroiden löytymistä oikealle omistajalle - laukkuihin ei pidä jättää vartioimatta arvokasta tavaraa (lompakot, puhelimet ym.) - käytävillä käyttäydytään rauhallisesti, portailla ja muilla kulkureiteillä ei istuta - oppilaskaappien käyttö - koulun alue ja kulkuvälineiden paikat Oppilashuolto - kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan sijainti ja vastaanottoajat 5

6 - koululääkärille terveydenhoitajan kautta Ruokailu - ruokalaan meno ja siellä jonottaminen tapahtuvat rauhallisesti - ei ulkovaatteita, päähineitä tai laukkuja, kännykän käyttö ruokapöydässä ei kuulu hyviin ruokatapoihin - pois lähtiessä siivotaan oma paikka ja nostetaan tuoli ylös - ruuasta on kohteliasta kiittää - ruokalassa toimimista harjoitellaan yhdessä - erityisruokavaliot ilmoitetaan terveydenhoitajan kautta - ruokalasta ei viedä ruokaa muualle koulun tiloihin Salipäivänavaus - yleensä kuukauden ensimmäinen perjantai klo 9.50, edellinen tunti loppuu tuolloin poikkeuksellisesti jo salissa istutaan suorissa riveissä luokkien mukaan aakkosjärjestyksessä - kengät jätetään salin ulkopuolelle (jos mahdollista, niin jätetään jo luokkaan) - saliin järjestäytymistä on syytä harjoitella etukäteen Liikuntatuntien ohjeistus - liikuntapaikkojen sijainnit, siirtyminen, tiedon kulku, yhteisliput, varusteet - liikunnan ilmoitustaulut - kysy, jos et tiedä! Tietokoneiden käyttö - koulun oppilasverkon koneille kirjaudutaan omilla tunnuksilla, tunnukset tulee pitää aina mukana - mistä/keneltä unohtuneet tunnukset - tutustuminen koulun kotisivuihin ja Helmeen Oppilaiden, opettajien ja huoltajien oikeudet ja velvollisuudet - löytyvät opettajan ja oppilaan ABC:stä sekä koulun kotisivuilta Tukioppilastoiminta - tukioppilaiden valinta ja tehtävät - MLL:n koulutus - ohjaava opettaja/ohjaavat opettajat Oppilaskuntatoiminta - kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan - oppilaskunnan hallituksen muodostaminen vaaleilla - oppilaskunnan hallituksen tehtävät - ohjaava opettaja/ohjaavat opettajat Kerhot/ HIP-esite - ilmoittautuminen kerhoihin yläkoulun oppilaille tarjolla shakki-, kokki- ja bändikerho 6

7 Oppikirjat - valtaosa kirjoista kierrätetään, joten niistä täytyy pitää hyvää huolta - uudet kirjat päällystetään mielellään kotona - kirjaan merkitään nimi, luokka ja lukuvuosi Kokeet - kokeiden ajankohdat ja arvosanat merkitään Helmi -ohjelmaan, johon myös oppilaat ja huoltajat saavat tunnukset - ei uusintamahdollisuutta - rästikokeen (esim. sairauden johdosta väliin jäänyt koe) tekemisen ajankohdan sopimisessa on oppilaan oltava itse aktiivinen ja mielellään itse kysyä kyseisen aineen opettajalta sopivaa ajankohtaa, muutoin opettaja määrää ajankohdan. - rästikokeen voi niin sovittaessa tehdä myös toisen opettajan tunnilla/koulunkäynninohjaajan valvonnassa Luokan isäntä ja emäntä - Luokanvalvojan tehtäviin kuuluu mm. tiedotteiden jakamisen hoitaminen oppilaille itse tai jonkun toisen opettajan välityksellä. Luokanvalvojan työn helpottamiseksi valitaan luokasta syksyisin isäntä ja emäntä. Isännän ja emännän tehtäviin voi kuulua mm. taksvärkkirahojen kerääminen. On hyvä antaa heidän hoitaa myös erilaisten lippusten ja lappusten kerääminen ja palauttaminen keskitetysti luokanvalvojalle. Arviointi - ks. lisää s. 10 Poissaolot - sairastumisesta johtuvat poissaolot - loman anominen ja läksylista - ks. lisää s. 7 Kiusaamistilanteet - Perusopetuslain mukaan jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen on sitä, että aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä tai harmia toiselle, jonka on vaikea puolustautua. Koulussamme ei suvaita kiusaamista ja siihen puututaan aina. POISSAOLOT Loma-anomus ja läksylista Oppilaat anovat kouluaikana tapahtuvaa lomaa loma-anomuksella, joita on opettajahuoneen ilmoitustaulun alla olevassa hyllykössä ja kotisivulla. Loma-anomuksen täyttävät oppilaan vanhemmat. Loma-anomuksen liitteeksi tulee läksylista, johon oppilaan tulee omatoimisesti kerätä läksyt niiltä opettajilta, joiden tunneilta hän joutuu lomansa aikana olemaan poissa. Kun hakemus ja liite on täytetty, voidaan hakemus palauttaa. Luokanvalvoja myöntää korkeintaan 5 päivää kestävät lomat. Yli viisi päivää kestävät lomat käsittelee rehtori. 7

8 Käsiteltyään loma-anomuksen, tulee luokanvalvojan ottaa siitä kaksipuolinen kopio. Kopio mapitetaan Opettajainhuoneen ilmoitustaulun alla olevasta hyllystä löytyvään kansioon. Alkuperäinen loma-anomus annetaan takaisin oppilaalle. Luvaton poissaolo Mikäli oppilas on luvattomasti poissa esim. aamutunnilta, tulee hänen korvata poissaolo tunti tunnista. Poissaolon voi korvata joko yleisessä jälki-istuntotilaisuudessa tai halutessaan opettaja ja oppilas voivat sopia tunnin korvaamisesta toisin. Toistuvasti pinnaavista oppilaista välitetään tieto oppilashuoltoryhmään. Oppilaalla ei ole oikeutta saada tukiopetusta poissaolon aiheuttamien tietoaukkojen täyttämiseksi. Poissaolo sairauden johdosta Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, voi hän poistua koulusta kesken koulupäivän joko opettajan, terveydenhoitajan tai rehtorin luvalla. Jos oppilas sairastuu kotona eikä voi tulla kouluun, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta kouluun heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Mikäli poissaolosta ei ole tullut seuraavaan päivään mennessä selvitystä, ole yhteydessä huoltajaan. POISSAOLOJEN SEURAAMINEN HELMESTÄ Luokanvalvoja seuraa valvontaluokkansa poissaoloja Helmestä. Yksittäisten poissaolojen lisäksi tulee seurata myös poissaolojen kokonaisuutta (epämääräiset syyt, aamutunnit, pitkät sairaudet jne.). Jakson päätyttyä luokanvalvoja ottaa Helmestä poissaolotulosteen ja toimittaa sen rehtorille sekä luokkatasojohtajalle: yli 100 tuntia poissaoloja/jakso menee OH -ryhmälle tiedoksi, mikäli poissaolot herättävät huolta. Lukukausien päätteeksi tulee koko lukukauden poissaolotilasto toimittaa koulusihteerille. Helmessä ovat käytössä seuraavat merkintätavat: Poissaolo Kun oppilas on poissa tunnilta, eikä poissaolon syystä ole ennakkotietoa, merkitään poissaolo punaisella rastilla. Luokanvalvoja muuttaa punaisen poissaolonrasti vihreäksi tai sairauspoissaoloa osoittavaksi punaiseksi ristiksi, kun poissaolon syy selviää, mikäli syy on hyväksyttävä. Jos kyseessä on esim. lintsaus, pommiin nukkuminen tai luvaton loma, poissaolomerkintä jää punaiseksi rastiksi eli luvattomaksi poissaoloksi. Luvallinen poissaolo Kun oppilas on luvallisella lomalla, merkitään poissaolo vihreällä rastilla. Luokanvalvoja voi merkitä vihreät rastit Helmeen jo ennakolta, jos oppilas on esim. luvallisella lomamatkalla. Poissaolo, mutta koulun toimintaa/ terveydenhoitajalla, lääkärissä 8

9 Kun oppilas edustaa koulua esim. jossakin urheilutapahtumassa tai osallistuu esim. oppilaskunnan toimintaan oppituntien aikana, merkitään tunnilta poissaolo vihreällä ympyrällä. Merkinnän tekee kyseisestä koulun toiminnasta vastaava opettaja. Merkinnän voi tehdä jo ennakolta, kun ajankohta tapahtumaa organisoivalle opettajalle selkiytyy. Kouluterveydenhoitaja merkitsee poissaolon, mikäli oppilas antaa luvan. Ei muuteta missään vaiheessa vihreäksi rastiksi. Myöhässä Kun oppilas saapuu oppitunnille myöhässä, merkitään Helmeen myöhästymismerkintä. Myöhästymisen oheen Helmeen voi syöttää tiedon siitä, miten paljon oppilas oli myöhässä. Jos myöhästymiseen vaikutti ulkopuolinen tekijä, esim. rikkoutunut linjaauto, opettaja voi oman harkinnan mukaan poistaa myöhästymismerkinnän. Luokanvalvoja voi poistaa toisen opettajan tekemän myöhästymismerkinnän, jos jälkeenpäin käy ilmi, että myöhästyminen ei johtunut oppilaan omasta toiminnasta. Sairaana Ei muuteta missään vaiheessa vihreäksi rastiksi. Hammaslääkäri Hammaslääkärikäynnit merkitään Helmeen, kun opettaja on varma oppilaan käynnistä (oppilas esittää ajanvarauskortin tms. tai huoltaja on ilmoittanut käynnistä). Muissa tapauksissa poissaolosta merkitään punainen rasti. MOPOAUTOT Täytettyään 15 vuotta saa osa oppilaistamme käyttöönsä mopoauton. Riippumatta siitä, käyttääkö oppilas kulkuvälinettään pitkän koulumatkan takia, harrastuksiin ehtimisen takia tai ilman mitään erityistä syytä, koskee kaikkia oppilaita samat säännöt. Koulumme pihassa ei ole parkkitilaa mopoautoille. Mikäli oppilas pysäköi mopoautonsa koulun läheisyydessä sijaitseville maksuttomille kiekkopaikoille, syntyy tarve siirtää mopoautoa myös kesken koulupäivän. Järjestyssääntöjen mukaisesti koulualueelta poistuminen ilman lupaa on rangaistava teko eli myös mopoautoa siirtääkseen oppilas tarvitsee luvan koulualueelta poistumiseen. Oppilas voi anoa koululta mopoauton siirtolupaa, joka oikeuttaa poistumaan koulun alueelta siirtämään mopoautoa välituntien aikana. Mopoauton siirtolupahakemus pyydetään luokanvalvojalta. Oppilaan ja huoltajan allekirjoittama mopoauton siirtolupahakemus ja pieni kuva palautetaan käsiteltäväksi rehtorille. Rehtorin hyväksyttyä hakemuksen, oppilas saa kuvallisen laminoidun kortin, josta käy ilmi nimi, luokka, 9

10 mopoauton rekisterinumeron. Mopoautoa siirrettäessä lupaan oikeuttava kortti tulee pitää aina mukana ja se tulee esittää kysyttäessä. Oppilas ei saa mopoauton siirtämisen vuoksi poistua aiemmin tai myöhästyä oppitunneilta. Epäasiallinen käytös mopoautoa siirrettäessä johtaa ilman varoitusta kuukauden mittaiseen luvan hyllyttämiseen. Luokanvalvoja tiedottaa hyllyttämisestä oppilaan huoltajia. ARVIOINTI Arviointikeskustelut Arviointikeskustelut pidetään 9. luokalla marraskuussa tai viimeistään jouluun mennessä. 7. ja 8. luokalla keskustelut käydään marras-tammikuun välisenä aikana. Niihin varataan aikaa riittävästi/oppilas. Pyrkimyksenä on, että tapaamisissa ovat paikalla oppilas ja huoltaja(t). Tapaamisaikoja sovittaessa huoltajalle ei tarjota vaihtoehtoa olla poissa tapaamisesta. Jos kuitenkin jollekin ei mitenkään tapaaminen sovi, niin suoritetaan keskustelu puhelimitse ja oppilaan kanssa keskustellaan silloin kahden kesken. (Perusopetuksen johdon linjaus). Luokanvalvoja kerää kaikilta luokan oppilaita opettavilta opettajilta kommentit haluamallaan tavalla (esim. netti, vihko). Voi myös käyttää oppilaskohtaista lomaketta. Oppilaille voi myös jakaa kyselylomakkeen etukäteen täytettäväksi. Lomake palautetaan ennen keskustelua, jotta luokanvalvoja voi tutustua vastauksiin. Edellä mainitut lomakkeet ovat opettajan apuna ja oppilaslomakkeen kysymyksiä voi toki käyttää ilman etukäteistäyttämistäkin. Jatko-opinnoista oppilas keskustelee opinto-ohjaajan kanssa. Tämä on syytä mainita varauskirjeessäkin. Kts. liite Luokanvalvojan ohje arviointikeskusteluun Käyttäytymisen arviointi Opettajat arvioivat jokaisen opettamansa oppilaan käytöstä ja huolellisuutta. Mikäli opettaja opettaa oppilasta useissa aineissa, arvioi hän oppilaan jokaisessa aineessa erikseen. Käytösnumerot annetaan samanaikaisesti muun arvioinnin kanssa ja ne kirjataan Helmeen. Annettujen käytösnumeroiden perusteella oppilaalle lasketaan keskiarvo, jota luokanvalvoja voi halutessaan pyöristää ylös- tai alapäin. Luokanvalvojan pelivara on +/- 0,2 eli tämän verran voi luokanvalvoja halutessaan lisätä tai vähentää annettujen käytösarvosanojen keskiarvoon. Tämän jälkeen hän pyöristää numeron pyöristyssääntöjä käyttäen. Epäselvistä tai pyöristyssäännön valtuuden ylittävistä tapauksista keskustellaan arviointia koskevissa opettajainkokouksissa. Käyttäytymisen arvioinnissa käytettävät arviointiperusteet löytyvät sekä opetussuunnitelmasta että opettajan ABC:sta. 10

11 LUOKKAHENKI JA SEN LUOMINEN Luokkahengen luomiseen kannattaa panostaa heti seitsemännen luokan alussa, sillä tehty työ palkitsee monin tavoin kolmivuotisen pestin aikana. Ryhmäytyminen on edellytys kannustavan oppimisympäristön syntymiselle. Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta, viihtymistä ja tuntemista kehitetään ja tuetaan tietoisesti. Ryhmän kehittyminen toimivaksi ja yhteistyökykyiseksi vaatii aikaa ja tutustumista. Jokainen luokka on erilainen ja ainutlaatuinen, mutta niiden taustalla vaikuttavat samat ryhmätoiminnan ilmiöt. Turvallinen ryhmä ei synny hetkessä vaan ryhmän vuorovaikutus vaatii tietoista kehittämistä pitkin lukuvuotta. Lukuvuoden alku on merkittävä vaihe ryhmän turvallisuuden muodostumiselle. Ryhmäyttämiseen ei kuitenkaan riitä yksi tutustumispäivä, vaan turvallisen ryhmän muodostumiseksi on tehtävä töitä jatkuvasti. Luokanvalvojan tehtävänä on tukea ja edistää hyvää luokkahenkeä. Ryhmä tarvitsee toimiakseen jonkun, joka ottaa vetovastuun ryhmästä. Luokanvalvojan on tärkeää arvostaa oppilaita ja auttaa heitä arvostamaan toisiaan. Tärkeä osa arvostuksen, turvallisuuden ja luottamuksen rakentamista on auttaa oppilaita ratkomaan keskinäisiä erimielisyyksiä luovasti ja rakentavasti. Aikuisen vastuu luokan vuorovaikutussuhteista ja ryhmään kuulumisen tuesta ovat nousseet koulussa syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä keskeisimpinä esiin. Opettaja voi ratkaisevasti vaikuttaa luokan koheesioon kannustamalla myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun ja toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Ryhmäyttävien harjoitteiden ohella todelliset vuorovaikutustilanteet (esim. päätöksenteko, konfliktit) ovat paras rakennusalusta sekä turvallisuudelle että vuorovaikutustaitojen oppimiselle. Opettaja tarvitsee herkkyyttä havaita tilanteet, jotka tarvitsevat purkamista ja keinoja, miten se tehdä. Erilaiset toiminnalliset harjoitukset ovat hyvä tapa edistää hauskasti ryhmän keskinäistä tuntemista ja vuorovaikutusta. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla voidaan edistää hyvän ryhmähengen syntymistä ja ryhmäviestinnän taitojen kehittymistä sekä opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Harjoitusten avulla voidaan tarjota kaikille oppilaille positiivisia vuorovaikutuksen kokemuksia. Tutustumis- ja ryhmäyttämisleikit Erilaisten leikkien avulla pyritään hyvän luokkahengen syntymiseen, säilyttämiseen ja edistämiseen, jotta kaikilla olisi hyvä olla ryhmässä ja tuntea itsensä hyväksytyksi ryhmän jäsenenä. On tärkeää, että luokassa kaikki pystyvät tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa, vaikka sydänystäviä ei oltaisikaan. Myös oppilaille on tärkeä kertoa, miksi leikkejä leikitään. Kaikkien leikkien jälkeen on hyvä keskustella oppilaiden kanssa ja myös kysyä palautetta leikeistä ja niiden toimivuudesta. On tärkeää, että edes muutama palaute käydään yhdessä läpi. Näin oppilaat tuntevat tulevansa kuulluiksi. Jokaisen vetäjän tulee harkita 11

12 leikkien sopivuus omalle ryhmälleen. Vetäjän vastuulla on aina kaikkien turvallisuus niin fyysinen kuin psyykkinenkin! Tutustuminen: Tarua vai totta Jaa luokka 3 5 hengen ryhmiin. Kukin kertoo vuorollaan omassa ryhmässään itsestään kaksi tosiasiaa ja yhden valheen. Asiat voivat olla mitä tahansa: ikä, pituus, paino, perheenjäsenten lukumäärä, sisarukset, ulkomaanmatkat, haave, lempiväri, automerkki, harrastus jne. Oppilaan kerrottua kolme asiaa kerrotaan satunnaisessa järjestyksessä, jonka jälkeen muut alkavat arvata, mikä niistä oli valhe. Kun valhe on löytynyt, siirrytään seuraavaan valehtelijaan. Tutustuminen: Sisäpiiritietoa Käydään piiriin seisomaan. Käännetään selkä keskustaan päin. Opettaja aloittaa sanomalla lempiharrastuksensa ja kääntyy kasvot keskustaan. Ne, joilla on sama harrastus, kääntävät myös kasvonsa keskustaan päin. Ne, joilla on yhteinen vastaus, saavat nähdä toisensa. Sen jälkeen ryhmän jäsenet voivat sanoa järjestyksessä jonkin mielenkiinnon kohteen tai lempiasiansa ja saman mielenkiinnon kohteen tai lempiasian omaavat näkevät toisensa. Mielenkiinnon kohteina voivat olla erilaiset harrastukset, vapaaajan toiminnot, musiikkityylit. Lempiasioina voi käyttää, esimerkiksi lempiväriä, lempibändiä, mieliväriä, tv-ohjelmaa, lätkä-, futis- tai muuta joukkuetta. 12

13 Ryhmäytyminen: Autiolle saarelle 1) Jokainen miettii ja listaa 10 asiaa, jotka haluaa ottaa mukaan autiolle saarelle. 2) Muodostetaan neljän hengen ryhmät. Vene, jolla mennään autiolle saarelle, on pieni, joten rannassa huomataan, että mukaan voidaan ottaa yhteensä vain 10 tavaraa. Tehkää yhteinen lista mukaan otettavista tavaroista. 3) Muodostetaan kaksi isoa ryhmää. Veneemme haaksirikkoutuu. On heitettävä tavaroita yli laidan mereen. Mitkä 5 tavaraa jää mukaan otettavaksi autiolle saarelle? 4) Ryhmät esittelevät listansa toisilleen. Takaisin tulevaisuuteen Oppilaat kirjoittavat kirjeen, jossa kertovat itsestään, koulunkäynnistään (miten sujui vuosiluokilla 1 6 ja miten se on käynnistynyt vuosiluokilla 7 9) sekä pohtivat tulevaisuuttaan ja suunnitelmiaan perusopetuksen jälkeen. Luokanvalvoja lukee kirjeet, jonka jälkeen ne suljetaan oppilaiden nimillä varustettuihin kirjekuoriin. Kirjeet jaetaan oppilaille takaisin 9. vuosiluokan keväällä, kun koulu on loppumassa. VANHEMPAINILLAT Vuosiluokka 6 Keväällä (tammikuussa): Tuleville yläkoululaisille paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja, kuvataiteen ja latinan opettajat, oppilaiden edustajat oppilaaksiottoalueittain sekä tukioppilaiden ja oppilaskunnan edustajat salissa tilaisuuden lopussa mahdollisuus kysellä asioista yksityiskohtaisesti paikalla olevilta opettajilta kutsun tekee tiedotusvastaava opastekyltit järjestää luokkatason opinto-ohjaaja 13

14 Vuosiluokka 7 Alkusyksystä: Yläkoulun yleiset asiat paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja, vuosiluokan 7 luokanvalvojat sekä kaikki vuosiluokkia 7 opettavat aineenopettajat ja erityisopettajat, oppilaiden edustajia oppilaskunnasta ja tukioppilaista tukiyhdistyksen edustaja voi halutessaan pitää puheenvuoron ilta jatkuu yhteisen salitilaisuuden jälkeen luokittain aineopetusluokissa kutsusta ja opastekylteistä vastaavat vuosiluokkien 7 luokkatasovastaava ja luokanvalvojat Keväällä (tammikuussa): Valinnaisaineilta paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja ja valinnaisaineiden opettajat salissa tilaisuuden lopussa mahdollisuus kysellä asioista yksityiskohtaisesti paikalla olevilta opettajilta kutsun tekee tiedotusvastaava opastekyltit järjestää luokkatason opinto-ohjaaja Vuosiluokka 8 Syksyllä: Ajankohtainen teema/kasvatuksellinen ilta paikalla rehtori/apulaisrehtori ja vuosiluokkien 8 luokanvalvojat mahdollisesti ulkopuolinen luennoitsija tms. salissa tarpeen mukaan voidaan siirtyä luokittain aineopetusluokkiin vetovastuu vuosiluokkien 8 luokanvalvojilla kutsusta ja opastekylteistä vastaavat vuosiluokkien 8 luokkatasovastaava ja luokanvalvojat Vuosiluokka 9 Alkusyksystä: Tietoa tulevasta paikalla rehtori/apulaisrehtori, luokkatason opinto-ohjaaja ja vuosiluokkien 9 luokanvalvojat salissa yhteisen salitilaisuuden jälkeen voidaan tarpeen mukaan voidaan siirtyä luokanvalvojien johdolla luokittain aineopetusluokkiin kutsusta ja opastekylteistä vastaa luokkatason opinto-ohjaaja Myöhemmin syksyllä: Jatko-opintoilta jonkun toisen asteen oppilaitoksen tiloissa paikalla opinto-ohjaajia ja tulevien oppilaitosten edustajia organisoinnista vastaa luokkatason opinto-ohjaaja 14

15 LEIRIKOULUT JA OPINTORETKET Leirikoulu on koulun työsuunnitelmaan merkitty opiskelujakso, joka toteutetaan koulun ulkopuolella. Vanhemmat voivat osallistua leirikoulun suunnitteluun. Vastuu leirikoulun toteuttamisesta on koululla. Opintoretki on koulun työsuunnitelmaan merkitty kouluaikana tehtävä retki, joka syventää ja täydentää opiskeltavia asioita. Vastuu opintoretkestä on koululla ja se edellyttää opettajan mukanaoloa. Vanhemmat voivat osallistua opintoretken järjestämiseen ja toteuttamiseen. Luokkaretki on oppilaiden ja/tai vanhempien suunnittelemaretki tai matka, josta koulu ei ole vastuussa. Joskus puhekielessä käytetään ilmaisua luokkaretki, kun tarkoitetaan koulun järjestämää opintoretkeä, joka tehdään tietyllä luokka-asteella. Opetushallitus on tiedottanut retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämisestä perusopetuksessa seuraavasti: Perusopetuksen maksuttomuuden lainsäädännöllinen perusta Suomen perustuslain 16 :n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuksen maksuttomuudessa on kyse subjektiivisesta oikeudesta, ei periaatteesta. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia. Perustuslaki (6 ) sisältää myös säännökset yhdenvertaisuudesta ja kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Taloudellisesta asemasta riippumatta kaikilla lapsilla on oikeus perusopetuslaissa tarkoitettuun opetukseen. Mikä on opetusta? Perusopetusta koskevat säädökset edellyttävät, että opetuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy perusopetusta varten opetussuunnitelman. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on myös laatia opetussuunnitelmaan perustuva vuotuinen suunnitelma, jossa määrätään muun muassa opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä annettavasta muusta toiminnasta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta. Opetuksen käsite kattaa näin myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää. Kouluissa järjestettävä rahankeruu Koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. 15

16 Huoltajien suorittama varojenkeruu voi tapahtua itsenäisesti siten, että koulu ei ole keruussa mukana lainkaan. Tällöin huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varojen keruun itse ja päättävät, miten varat annetaan oppilaiden toimintaa varten. Varojen käytön periaatteet on kuitenkin hyvä selkeyttää heti alussa koulun kanssa neuvotellen, sillä valmistautuminen esimerkiksi leirikouluhankkeisiin saattaa kestää useamman vuoden. Huoltajien varojenkeruu voi tapahtua myös yhteistyössä koulun kanssa, jolloin huoltajat ja koulu yhdessä päättävät varojen keruun ja käytön periaatteista. Molemmissa tapauksissa koulu kuitenkin viime kädessä vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Koulun ulkopuolella annettava opetus pedagogisesti tärkeää Lainsäädäntö ei estä kouluja järjestämästä retkiä, leirikouluja vierailuja tai muita tapahtumia. Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Retkien ja vierailujen avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Oppilaidenaktiivisuutta ja oppimismotivaatiota parantaa se, että asioita päästään oppimaan ja harjoittelemaan autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Koulun ulkopuolella annettava opetus on myös omiaan lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja osallistuvaa kansalaisuutta. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kaikkien näiden seikkojen tärkeyttä opetuksen toteuttamisessa. OAJ:N OHJEET TURVALLISEN RETKEN JÄRJESTÄMISELLE Vastuu Opettajan vastuu oppilaistaan on jakamaton. Koulun toimintaa Retken tai leirikoulun on oltava koulun toimintaa. Tämä edellyttää, että ne on merkitty vuosisuunnitelmaan. Kohde Kohde on valittava siten, että se on oppilaat ja heidän käyttäytymisensä huomioon ottaen turvallinen. Vältä kohteita, joissa vaara on ilmeinen ja valvonta vaikeaa, esim. kylpylöitä. Pelisäännöt Sovi hyvissä ajoin käyttäytymissäännöt selviksi yhdessä oppilaiden kanssa. Tiedota pelisäännöistä myös vanhemmille. Suunnittelu Hyvä suunnittelu estää vahinkoja. Suunnittele siis retki ajoissa ja huolellisesti. Tiedosta riskit ennalta, jotta voit hallita ne. 16

17 Vanhemmat Vanhempien mukanaolo on tärkeää, mutta heidän mukanaolonsa ei vähennä opettajan vastuuta. Kaikkien vanhempien on oltava selvillä retken yksityiskohdista ja heiltä on saatava kirjallinen suostumus siitä, että heidän lapsensa voi osallistua retkelle. Vakuutukset Vakuutukset kuntoon. Onko koulu vakuuttanut oppilaat myös luokkaretken ajaksi? Ellei ole, tarvitaan erillinen vakuutus. Ota mukaan vakuutusyhtiön ympärivuorokautinen yhteysnumero, josta saat neuvoja oikeista toimintatavoista. Raha Valitettavasti retkien ja leirikoulun toteuttaminen vaatii itse hankittua rahaa. Opettajilla ei ole velvollisuutta osallistua rahan hankintaan eikä vastuuta retkikassasta. Johtajan ja opettajan täytyy kuitenkin olla selvillä vastuuhenkilöistä ja rahanhankinnasta. Toteutus Huolellisen valmistelun ohella suunnitelman mukainen toteutus on paras tae siitä, että retkestä tulee onnistunut ja turvallinen. Valvonta on aukotonta ja vahingoittumisvaara vähäinen. Vaikka opettaja on varmasti tehnyt voitavansa, vahinkoja voi sattua, mutta sattuuhan niitä luokkahuoneessakin. Viikonloppuretket ja retket koulun loma-aikoina Vuosisuunnitelmaan kuulumattomat retket eivät ole koulun toimintaa. Nämä retket eivät ole opettajan työtä, vaan opettaja osallistuu niihin yksityishenkilönä. Hän vastaa vahingoista joukon johtajana, mutta vahingon tapahtuessa korvausvelvollisuus ei kuulu työnantajalle. Vapaaehtoisuus Opettajaa ei voi velvoittaa järjestämään retkeä tai leirikoulua. Nämä ovat vain yksi vaihtoehto koulun toiminnassa. Opettaja voi pelkästään vastuuseen ja turvallisuusuhkiin vedoten todeta, ettei retkeä tai leirikoulua voida järjestää. Tätä mielipidettä on kunnioitettava ja yhdessä etsittävä muita toimintavaihtoehtoja. Korvaukset Vuosisuunnitelmaan merkitty retki tai leirikoulu on opettajalle virkamatka, josta maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Latinistien leirikoulu Roomassa 17

18 LUOKANVALVOJAN ROOLI OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ Koulussamme toimivat sekä luokkatasoiset pedagogiset tiimit että koko koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Luokkatasoisessa pedagogisessa tiimissä ovat paikalla rehtori (pj), luokkatasojohtaja (siht), luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori sekä psykologi ja lääkäri. Luokkatasoinen pedagoginen tiimi kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä paikalla ovat rehtori, apulaisrehtori, luokkatasovastaavat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattorit, psykologi sekä tarvittaessa koululääkäri. Ryhmän tehtävänä on käsitellä koko koulua koskevat yleiset periaatteet, koordinoida, suunnitella ja arvioida koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. Luokanvalvoja osallistuu luokkatasoisen ja koko koulun yhteisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin aina silloin, kun käsitellään hänen valvontaluokkansa oppilaiden asioita. Lisäksi luokanvalvoja on velvollinen kokoamaan monialaisen asiantuntijaryhmän tarvittaessa yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi jos hänellä herää huoli oppilaasta tai ryhmästä. OPPILASKOHTAISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista, tuen suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa oppilaan luokanvalvoja. Oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilasta opettavat opettajat, koulun oppilashuollon työntekijät ja tarvittaessa muut asiantuntijat. Luokanvalvoja tiedottaa tarvittavia tahoja ja vastaa huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä oppilaan tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaalle annettava tuki kirjataan, jotta sitä voidaan arvioida ja suunnitella. Jos oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi oppilaan saamilla yleisen tuen tukitoimilla, oppilaan tilannetta kartoitetaan pedagogisella arviolla tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi. Jos oppilaan tukeminen tehostetun tuen tukitoimilla ei ole riittävää, oppilaan tilannetta kartoitetaan pedagogisella selvityksellä erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Pedagogisessa arviossa ja selvityksessä kartoitetaan oppilaan eteneminen opinnoissaan, oppilaan tukitoimet ja suunnitellaan millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Pedagogisen arvion tai selvityksen laadinnasta vastaa luokanvalvoja. Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Pedagoginen arvio käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä, jossa sovitaan oppilaalle järjestettävästä yleisestä tai tehostetusta tuesta. Kun oppilaasta on laadittu pedagoginen arvio, luokanvalvoja tekee suosituksen oppilaan tukitoimien järjestämiseksi yleisen tai tehostetun tuen piirissä arviointiin osallistuneiden opettajien ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Rehtori 18

19 vastaa moniammatillisen käsittelyn toteutumisesta ja hyväksyy pedagogisen arvion ja siihen sisältyvän suosituksen oppilaan tukitoimiksi. Pedagoginen arvio tehdään aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Pedagogisessa selvityksessä oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat laativat selvityksen oppilaan etenemisestä. Selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä suositus erityisen tuen päätökseksi tehdään moniammatillisesti. Pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä. Kun oppilaasta on laadittu pedagoginen selvitys, luokanopettaja tai -valvoja tekee suosituksen erityisen tuen päätökseksi ja oppilaan tukitoimien järjestämiseksi tehostetun tai erityisen tuen piirissä arviointiin osallistuneiden opettajien ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Rehtori vastaa moniammatillisen käsittelyn toteutumisesta ja hyväksyy suosituksen erityisen tuen päätökseksi. Edellä mainittujen selvitysten ja suosituksen perusteella oppilaalle tehdään hallintopäätös erityisen tuen järjestämisestä. Oppilaan erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tarvittaessa ja ainakin perusopetuksen alkaessa sekä ennen kolmannelle ja seitsemännelle luokalle siirtymistä. Erityisen tuen tukitoimet Tehostetun tuen tukitoimet Yleisen tuen tukitoimet Pedagoginen selvitys Pedagoginen arvio HENKILÖKOHTAISET SUUNNITELMAT Pedagogiseen arvion tai selvityksen perusteella oppilaalle tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien ja opettavien opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Rehtori hyväksyy oppimissuunnitelman tai HOJKS:n. Oppimissuunnitelma ja HOJKS päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t annetaan tiedoksi koulun oppilashuoltoryhmälle lukukausittain. Koulun pedagogisen tuen ryhmä koordinoi oppilaskohtaisen tuen järjestämistä ja yksilöllisten suunnitelmien tasaarvoista toteutumista. Oppimissuunnitelma laaditaan aina, kun on tarvetta tehostettuun tukeen tai erityisiin opetusjärjestelyihin. Oppimissuunnitelma laaditaan myös oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Yleisen tuen oppimissuunnitelma tulee laatia oppilaalle aina, kun se on pedagogisesti tarpeellista. Se suositellaan laadittavaksi lapselle esiopetuksessa tehtyyn oppimissuunnitelmaan pohjautuen kaikille luokan oppilaille. 19

20 Oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen pedagogisena arviona käytetään valmistavassa opetuksessa oppilaalle tehtyä oppilaan opinto-ohjelmaa ja siinä olevaa arviota taidoista ja tuen tarpeesta. TUEN PROSESSIT JA LOMAKKEET TEHOSTETTU TUKI VAIHE 1: Lomake PO11 (Loorassa ja luokanvalvojan kansiossa opettajienhuoneessa) eli toteutuneet tukitoimet ja arvio tarvittavista tukitoimista pedagogista arvioita varten Kun oppilaasta herää huoli, luokanvalvojan lähettää kaikille oppilasta opettaville opettajille paperiversiona lomakkeen PO11. Opettajien lomakkeeseen kirjoittaman tekstin tulee olla ammatillista, oppilasta arvostavaa, asiakirjaan kirjoitettavissa ja huoltajalle esitettävissä olevaa. Lomake palautetaan takaisin luokanvalvojalle noin viikon kuluessa. Vaikka huolta ei olisi, tulee opettajien kuitata luokanvalvojalle huomioineensa asian. Näin palaute saadaan kerättyä tiiviissä aikataulussa. VAIHE 2: Lomake PO10 eli pedagoginen arvio Luokanvalvoja vastaa pedagogisen arvion laatimisesta. Apua voi tarvittaessa pyytää erityisopettajalta. Luokanvalvoja ja rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Huoltajien ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta heidän kanssa tehty yhteistyö ja näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopio huoltajalle annetaan pyydettäessä. Luokanvalvoja vie pedagogisenarvion käsiteltäväksi luokkatasoiseen oppilashuoltoryhmään. Mikäli siellä päätetään, että yleisen tuen muodot eivät enää riitä, voidaan tarvittavat toimenpiteet aloittaa. Pedagogisen arvion alkuperäinen versio jää koululle. Luokanvalvoja toimittaa sen oppilashuollon kansion liitteeksi kansliaan lukkojen taakse. VAIHE 3: Lomake PO20 eli oppimissuunnitelma Mikäli PO10 johtaa tehostettuun tukeen, luokanvalvoja laatii oppilaalle oppimissuunnitelman yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa pedagogisen arvion pohjalta. Oppimissuunnitelman allekirjoittavat kaikki sitä laatimassa olleet henkilöt. Huoltajien ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta heidän kanssa tehty yhteistyö ja näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. 20

21 Oppimissuunnitelmaan kirjataan sen tarkistamisajankohta. Tarkistamisen koollekutsujaksi merkitään luokanvalvoja. Luokanvalvojan tulee antaa oppimissuunnitelma luokkatasoiselle oppilashuoltoryhmälle tiedoksi lukukausittain. Oppimissuunnitelman paperiversiota säilytetään oppilashuollon kansion liitteenä kansliassa lukkojen takana. Ne opettajat, joita oppimissuunnitelma koskee, kopioivat itselleen työkappaleen, jossa näkyy ainoastaan oman oppiaineen osuus. Henkilötietoja ei saa oppilaan oikeusturvan vuoksi kopioida työkappaleeseen. Myös oppilaskorttikansio on ehdottomasti säilytettävä kansliassa eikä sitä saa jättää työpöydille lojumaan! ERITYINEN TUKI Erityisen tuen prosessi lähtee liikkeelle vasta, kun tehostettua tukea on annettu niin kauan, että voidaan todeta, ettei se riitä. Erityiseen tukeen voidaan siirtyä asiantuntijan lausunnolla suoraan ilman tehostetun tuen porrasta. VAIHE 1: Lomake PO11 eli toteutuneet tukitoimet ja arvio tarvittavista tukitoimista pedagogista arvioita varten Kun oppilaasta herää huoli, luokanvalvojan lähettää kaikille oppilasta opettaville opettajille paperiversiona lomakkeen PO11. Opettajien lomakkeeseen kirjoittaman tekstin tulee olla ammatillista, oppilasta arvostavaa, asiakirjaan kirjoitettavissa ja huoltajalle esitettävissä olevaa. Lomake palautetaan takaisin luokanvalvojalle noin viikon kuluessa. Vaikka huolta ei olisi, tulee opettajien kuitata luokanvalvojalle huomioineensa asian. Näin palaute saadaan kerättyä tiiviissä aikataulussa. VAIHE 2: Lomakkeet PO10 eli pedagoginen selvitys ja PO16 eli suositus erityisen tuen päätökseksi 1) Mikäli yksilöllistetään oppiaineita tai tehdään selvitys nivelvaiheessa, täytetään pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi täytetään yhtä aikaa. 2) Mikäli haetaan erityisluokkapaikkaa, täytetään PO16 vasta paikan löydyttyä. PO10:n eli pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa luokanvalvoja. Luokanvalvoja ja rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Asia käsitellään ensin luokkatasoisessa oppilashuoltoryhmässä ja vasta tämän jälkeen esitellään huoltajille. Huoltajien ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta huoltajan kanssa tehty yhteistyö 21

22 ja huoltajan näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopio huoltajalle annetaan pyydettäessä. PO16 eli suosituksen erityisen tuen päätökseksi täyttää eritysopettaja tai rehtori. Lomakkeeseen tulee huoltajien allekirjoitukset (huoltajuus selvitettävä). Rehtori toimittaa lomakkeiden alkuperäiset versiot aluekoordinaattorille, kopiot koulun kansliaan. Päätöksen tekee aluejohtaja. Aluejohtajan päätös postitetaan koululle ja huoltajille valitusohjeineen. VAIHE 3: Lomake PO25 eli HOJKS Erityisopettaja voi yhdessä luokanvalvojan kanssa aloittaa HOJKS:n valmistelun jo edellisen vaiheen rinnalla. Yksilöllisten oppimäärien tavoitteet on kirjattava selkeästi, sillä se on arvioinnin peruste ja tiedonsiirron väline. HOJKS talletetaan sekä paperi- että sähköisenä versiona. HOJKS:n allekirjoittavat kaikki sitä laatimassa olleet henkilöt. Sähköinen versio: Tallennus Doc tiedostona, nimeämisesimerkkinä PO A Matti Meikäläinen. Lomakkeiden sähköistä tallennusta EI tehdä koneille. Kanslian holvista löytyy muistitikku lomakkeiden PO 16 / PO 25 tallentamista varten sekä muistitikku lomakkeiden PO 10 / PO 20 tallentamista varten. Erityisopettajilla on käytössään omat muistitikut tuen lomakkeita. Myös erityisopettajien on tietoturvasyistä säilytettävä muistitikkujaan lukittavassa tilassa. Paperiversio: Alkuperäinen paperiversio toimitetaan kansliaan lukkojen taakse. Erityisopettaja toimittaa huoltajille kopion. Oppilaan opettajat kopioivat HOJKS:sta itselleen työkappaleen, jossa näkyy ainoastaan oman oppiaineen osuus. Henkilötietoja ei saa oppilaan oikeusturvan vuoksi kopioida työkappaleeseen. ERITYISEN TUEN PURKU VAIHE 1: Lomakkeet PO10 eli pedagoginen selvitys ja PO16 eli suositus erityisen tuen päätökseksi Oppilaan erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tarvittaessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi täytetään yhtä aikaa. Rehtori toimittaa lomakkeiden alkuperäiset versiot aluekoordinaattorille, kopiot koulun kansliaan. Päätöksen tekee aluejohtaja. Aluejohtajan päätös postitetaan koululle ja huoltajille valitusohjeineen. 22

23 PO10:n eli pedagogisen selvityksen täyttää luokanvalvoja. Luokanvalvoja ja rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Asia käsitellään ensin luokkatasoisessa oppilashuoltoryhmässä ja vasta tämän jälkeen esitellään huoltajille. Huoltajan ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta huoltajan kanssa tehty yhteistyö ja huoltajan näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopio huoltajalle annetaan pyydettäessä. PO19 eli suosituksen erityisen tuen päätökseksi täyttää eritysopettaja, koulupsykologi tai rehtori. Huoltajien tulee allekirjoittaa lomake (huoltajuus selvitettävä). VAIHE 2: Lomake PO20 eli oppimissuunnitelma Mikäli aluejohtaja päättää erityisen tuen lopettamisesta, oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea ja luokanvalvoja laatii hänelle oppimissuunnitelman yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa pedagogisen selvityksen pohjalta. Oppimissuunnitelman allekirjoittavat kaikki sitä laatimassa olleet henkilöt. Oppimissuunnitelmaan kirjataan sen tarkistamisajankohta. Tarkistamisen koollekutsujaksi merkitään luokanvalvoja. Oppimissuunnitelman paperiversiota säilytetään oppilashuollon kansion liitteenä kansliassa lukkojen takana. Ne opettajat, joita oppimissuunnitelma koskee, kopioivat itselleen työkappaleen, jossa näkyy ainoastaan oman oppiaineen osuus. Henkilötietoja ei saa oppilaan oikeusturvan vuoksi kopioida työkappaleeseen. TEHOSTETUN TUEN PURKU VAIHE 1: PO10 eli pedagoginen arvio Oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään uuteen pedagogiseen arvioon perustuen luokkatasoisessa oppilashuoltoryhmässä. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa luokanvalvoja. Apua voi tarvittaessa pyytää erityisopettajalta. Sekä luokanvalvoja että rehtori allekirjoittavat lomakkeen. Huoltajan ei tarvitse välttämättä olla samaa mieltä lomakkeen sisällöstä, mutta huoltajan kanssa tehty yhteistyö ja huoltajan näkemys asiasta kirjataan lomakkeeseen. Kopiota huoltajalle annetaan pyydettäessä. Pedagogisen arvion alkuperäinen versio jää koululle. Luokanvalvoja toimittaa sen oppilashuollon kansion liitteeksi kansliaan lukkojen taakse. 23

24 Antoisia vuosia luokanvalvojana! 24

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE Yleistä Peruskoululain 26 :n 3.momentin ja lukiolain 18 2 momentin mukaan peruskoulun ja lukion opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella.

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA Työryhmä Vesa Anttila, Anne Järvelä, Seppo Rantahalvari, Sirkka Riepula, Päivi Salmela (2010) Ohjaus ennen peruskoulun alkua Esioppilaan

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Vuosiluokkien 0-6 ohjaustoimia

Vuosiluokkien 0-6 ohjaustoimia MAahMUut Sos. toimi NUor.toimi PSykologi Lääkäri TervHoit Kuraattori KKohjaaja PeErOpe LuokOpe EsiOpettaja RehtJoht. KOODI. OHJAUSTOIMI 0- Siirtopalaverit (mm. esi/alkuopetus) B C D G H I 0- Työskentelytaitojen

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot