Uusiutuvan energian yrityskeskus-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuvan energian yrityskeskus-hanke"

Transkriptio

1 1(29) Ruokohelven toimitus- ja vastaanottotapaselvitys Toppilan voimalaitokselle Osoite: Puh/fax PL 43 (Voudintie 6) OULU (08) V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\ Sähköposti:

2 2(29) Sisällysluettelo: 2.TAUSTA RUOKOHELVEN OMINAISUUDET Ruokohelven ja vertailupolttoaineiden lämpöarvo, aine- ja tuhkapitoisuudet sekä tuhkan sulamispiste /3/ Eri polttoaineiden lämpöarvo, kosteus, energiatiheys ja tuhkapitoisuus /2/ Ruokohelven erityisominaisuudet RUOKOHELVEN ENERGIAKÄYTTÖ RUOKOHELVEN KÄYTTÖPOTENTIAALI JA TUOTANTOALAT Toppilan voimalaitoksella Pelletin ja briketin ominaisuudet ja niiden tuotanto Muissa Pohjois-Pohjanmaan käyttökohteissa RUOKOHELVEN TUOTANTO Yleistä Korjuuaika Niitto ja karhotus Korjuu paaleina Korjuu irtosilppuna Ruokohelpilajikkeet Tarvittava viljelyala ja niiden alustava sijainti Ruokohelven viljelyn ja korjuun hinta Pohjois-Pohjanmaalla RUOKOHELVEN TOIMITUSKETJUT Yleistä Turveaumasekoitus Terminaali Voimalaitos Pelletointi ja briketointi Energiasisällön todentaminen TOIMITUSKETJUJEN KUSTANNUKSET Yleistä Turveaumasekoitus Vihreäsaaren terminaali Voimalaitos Yleistä Investointi- ja pääomakustannukset Pelletin ja briketin valmistus ja kuljetuskustannukset TOIMITUSKETJUJEN KUSTANNUSVERTAILU JOHTOPÄÄTÖKSET Yleistä Toimenpide-ehdotukset V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

3 3(29) 2. TAUSTA Tämä selvitys on tehty Oulunkaaren kuntayhtymän toimeksiannosta Planora Oy:ssä, jossa selvityksen tekijänä on ollut Mikko Heikkilä. Logistiikkaosion tähän selvitykseen ovat tehneet Teemu Perälä, Martti Perälä ja Mauri Myllylä Navico Oy:stä. Asiantuntijoina selvityksessä ovat olleet Markku Pyykköstä Vapo Oy:stä, Heikki Karppimaata Turveruukki Oy:stä sekä Heikki Harju-Auttia ja Pertti Vanhala Oulu Energiasta. Planora Oy kiittää saadusta toimeksiannosta. Nykytilanteessa ruokohelven tuotantoalat Oulun/Toppilan voimalaitoksen vaikutusalueella ovat Vapolla noin ha ja Turveruukilla noin 150 ha. Tuotantoalasta suhteellisen suuri osuus on tuotannosta poistuneilla turvetuotantoaloilla. Käytännössä silputtu ruokohelpi sekoitetaan turvetuotantopaikalla turveaumaan, sillä tällä alueella ei ole missään energiatuotantoyksikössä helven murskaus ja kuljetinlinjaa. Toppilan voimalaitos käyttää aumasekoitettua turvetta nykyisellään noin 10 GWh vuodessa. Muualla Suomessa on Kokkolan Voima Oy rakentanut helpipaalujen silppuamis- ja kuljetinlinjan sekä paaluille noin m2:n varastohallin ja Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitos käyttää helpiä hakkeeseen/turpeeseen sekoitettuna. Molempien laitosten käyttö on noin 10 GWh vuodessa ja kummallakin on käytössä tuotantoalaa noin 800 ha. Seinäjoen ja Kokkolan voimalaitokset ovat tehneet ruokohelven tuotantosopimukset suoraan tuottajien kanssa. Seinäjoki on ulkoistanut ruokohelpilogistiikan hoidon Metsäliitto Osuuskunnalle, Kokkolan voimalaitos vastaa logistiikasta itse. Vaskiluodon Voiman Vaasan voimalaitos oli teettänyt tanskalaisella konsultilla selvityksen 100 MW:n hiilikattilan muuttamiseksi pelkästään ruokohelpiä ja viljaolkea käyttäväksi olkikattilaksi. Vaikka Vaasan seudulla on pääosin viljanolkea saatavissa noin GWh vuodessa, on tästä kuitenkin hankkeesta luovuttu yksipuolisen polttoaineen aiheuttaman saatavuusriskin vuoksi. Nyt Vaasassa on selvitystyön alla kaasutustekniikka, missä olki ja hake kaasutetaan erillisessä kaasutusreaktorissa, kaasu johdetaan vanhaan hiilikattilaan ja poltetaan siinä. Ruokohelven käytön suurimpina esteinä on sen kilpailukykyinen hinta. Voimalaitokset toimivat liiketaloudellisesti ja käyttävät turvetta ja/tai haketta hinnanmuodostuksen vertailupolttoaineina. Vaikka ruokohelven energiahinta olisi sama kuin yleisesti vertailupolttoaineella käytettävällä hakkeella, hintapaineen hakkeeseen verrattuna aiheuttaa hakesähkön tuotannosta maksettava bioenergian tuotantotuki tuotetulle sähköenergialle, joka on noin 6,90 / MWh. Tämä vastaa polttoaineen hinnassa tuotantorakenteesta riippuen 2,00-3,00 / MWh. Tämän lisäksi helven pienet toimitusmäärät ja siitä johtuva logistiikan työläämpi hoitaminen etenkin turpeeseen verrattuna aiheuttaa ylimääräisen kustannuspaineen. Oman lisäpaineen V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

4 4(29) tuottajahintaan aiheuttaa myös vuoden 2010 alussa poistunut energiakasvituki 60,00 /ha mikä vastaa energiana noin 2,30 / MWh. Ruokohelven tuotannosta, korjuusta. kuljetuksesta ja käsittelystä sekä poltosta on tehty useita tutkimuksia ja käyttökokeita joiden tietoja on hyödynnetty tässä selvityksessä. Näitä selvityksiä ovat mm.: 1. MTT: Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten, Helsingin yliopisto, pro gradu-tutkielma: Bioenergiaa pellosta: Ruokohelpin mahdollisuudet energian tuotannossa 3. VTT: Ruokohelven käyttöselvitys voimalaitoksella. Tutkimusraportti VTT-R Metso Power: Peltobiomassan poltettavuus 5. Kokkolan Voima: Malliesimerkki ruokohelven vastaanotosta, käsittelystä ja poltosta 6. Kuopion Energia Oy: Ruokohelpin koepoltto Mika Säynäjäkagas: Bioenergiaa pellolta Olli Reinikainen: Ruokohelven ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus Samuli Rinne: Ruokohelven käsittely voimalaitoksella Turun ammattikorkeakoulu: Ruokoenergiaa järviruo on energian käyttömahdollisuudet Etelä-Suomessa 11. Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Ruokohelven korjuun kustannukset ja energiankäytön kannattavuus briketöitynä Kuortaneella Tässä kustannustasoselvityksessä ovat mukana kaikki kustannuserät pellon laidasta siihen saakka kun ruokohelpi on polttokelpoisena voimalaitoksen polttoaineen vastaanottoasemalla tai kattilaan menevällä syöttökuljettimella. Kohdassa 5.8 on myös selvitetty ruokohelven viljelykustannuksia ja ns. pellonlaitahintaa. Tässä logistiikka- ja kustannustasoselvityksessä käytetään demolaitoksena Toppilan voimalaitosta. 3. RUOKOHELVEN OMINAISUUDET V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

5 5(29) 3.1. Ruokohelven ja vertailupolttoaineiden lämpöarvo, aine- ja tuhkapitoisuudet sekä tuhkan sulamispiste /3/ Kuva 1. Ruokohelpin tehollisen lämpöarvon MWh/ tn riippuvuus kosteudesta. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

6 6(29) 3.2. Eri polttoaineiden lämpöarvo, kosteus, energiatiheys ja tuhkapitoisuus /2/ 3.3. Ruokohelven erityisominaisuudet Tavanomaisista viljely- ja käyttöolosuhteista saatujen tutkimustiertojen perusteella on kevätkorjatun ruokohelven tehollinen lämpöarvo 3,06 3,94 MWh /tn, satotaso 4,5 7,0 tn/ha ja helpisilpun irtotiheys 70 kg/i-m3. Keskiarvoluvuilla laskettuna on tehollinen lämpöarvo 3,5 MWh/tn, satotaso 5,75 tn/ha ja energiamäärä 20,1 MWh/ha sekä helpisilpun energiatiheys silpun pituudesta riippuen noin 0,15..0,33 MWh/i- m3 (laskelmissa 0,25 MWh/i- m3). Kuva 2. Helpisilpun energiatiheys keskipituuden mukaan /9/. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

7 7(29) Energia-, tilavuus- ja kokonaispainoja sekä tuotantoaloja laskettaessa käytetään tässä raportissa em. keskiarvolukuja kevätkorjatulle ruokohelvelle. Ruokohelven paalauksessa on tiloilla yleisesti käytössä oleva pyöröpaalain. Lisäksi on käytössä muutamia kalliita yli ja raskaita noin 7,0 tn suurpaalaimia. Kuva 3. Pyöröpaalain jä pyöröpaaluja /9/. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

8 8(29) Pyöröpaalu, pituus ja halkaisija noin 1,2 1,5 m, paino noin kg/ paalu. Kuva 4. Suurpaalain ja suurpaaleja /9/. Suurpaali, noin 0,8x0,8x 2,4 m, paino noin kg/ paalu Kuljetuksessa yksittäinen pyörö- tai suurpaali vaativat likimain saman tilavuuden, joten niitä mahtuu täysperävaunurekkaan noin kpl. Kuormapainot ja energiamäärät: pyöröpaaleilla, 14,0 18,0 tn/ kuorma ja energiamäärä MWh/ kuorma V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

9 9(29) suurpaaleilla, 24,0 28,0 tn/ kuorma ja energiamäärä MWh/ kuorma Ruokohelvestä voidaan valmistaa myös pellettiä tai brikettiä, valmistusta on selvitetty tarkemmin kohdassa 4.2 ja valmistuskustannuksia kohdassa RUOKOHELVEN ENERGIAKÄYTTÖ Ruokohelven energiakäyttöä suunnitellessa tulee muistaa, että; Sen energiatiheys on pieni, noin 0,2 0,3 MWh/ i-m3, joten suuria määriä käytettäessä ei turpeelle ja hakkeelle suunniteltujen kuljettimien ja syöttölaitteiden kapasiteetti riitä. Lisäksi varastointi vaatii huomattavasti paljon enemmän tilaa. Kuva 5. Helven laskennallinen tilavuusosuus polttoaineseoksessa /9/ Se on kuivaa, kosteus %, ja kevyttä, joten se pölyää herkästi ja kasvattaa paloturvallisuusriskiä sekä lisää puhtaanapitotarvetta. Turpeelle ja puulle suunnitelluissa kattiloissa poltto onnistuu vain seospolttoaineena. Kemiallisena maksimikäyttösuhteena pidetään puuseoksessa 10 % ja turveseoksessa enintään 20 %:n energiaosuutta. On hyvä muistaa, että 10 prosentin energiaosuus vastaa polttoainevirrassa noin 30 %:n tilavuusosuutta, ks. kuva 5. Runsasseosteisena kuiva ruokohelpi nostaa tulipesän lämpötilaa rasittaen arinoita ja muurauksia sekä aiheuttaa leijupetikattilassa petihiekan sintraantumisriskin Voi aiheuttaa pölyn ja homeen vaikutuksesta työntekijöille terveysriskin (vrt. hake). Liian kosteana tarttuu kiinni kolakuljettimiin. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

10 10(29) Kevätkorjattu pyöröpaaleissa oleva ruokohelpi, kun se on varastoitu peittämättä lappeellaan korkeisiin kasoihin aluspuiden päälle, ei olennaisesti lisää sen kosteutta poltossa sillä ylimmät paalut kastuvat vain pinnasta. 5. RUOKOHELVEN KÄYTTÖPOTENTIAALI JA TUOTANTOALAT 5.1. Toppilan voimalaitoksella Toppilan voimalaitos käyttää polttoturvetta noin GWh ja puupolttoaineita noin 700 GWh vuodessa. Vastaavat irtokuutiomäärät ovat; turvetta i-m3 (1,0 MWh/i-m3) ja puupolttoaineita i-m3 (0,74 MWh/i-m3) vuodessa. Kun voimalaitoksen huipun käyttöaika noin h/a ja kattiloiden lämpöteho yhteensä 582 MW, menee kattiloiden nimellisteholla biopolttoainetta laadusta riippuen yht i-m3 eli noin 5-6 rekkakuormaa tunnissa. Taulukossa 1 on esitetty helpin käyttömäärät, polttoainevirta ja tuotantoalat kun ruokohelven käyttöosuus on 3, 5 tai 10 % energiamäärästä. Voi todeta, että realistinen määrä Toppilan voimalaitoksella on korkeintaan noin 5 %:n energiaosuus. Tämä vastaa 4000 tunnin vuotuisella helpin polttoajalla helpivirtaa noin 160 i-m3 (paino 70 kg/i-m3) tunnissa, kokonaismäärä noin i-m3/a, energiamäärä noin 160 GWh/a ja tarvittava viljelyala noin hehtaaria. Taulukko 1. Ruokohelven käyttömäärät, polttoainevirta ja tuotantoalat Polttoaine Käyttö MWh/a RUOKOHELPI TuotantoHelpi osuus Lämpöarvo. Tilavuus Käyttö P.ainevirtaTuotanto ala % MWh/a MWh/i-m3 i-m3 tuntia/a i-m3/h MWh/ha ha Jyrsinturve Hake YHTEENSÄ ,25 0, ,0 21,0 96,0 20,1 20, Jyrsinturve Hake YHTEENSÄ ,25 0, ,0 35,0 160,0 20,1 20, Jyrsinturve Hake YHTEENSÄ ,25 0, ,0 70,0 320,0 20,1 20, Pelletin ja briketin ominaisuudet ja niiden tuotanto V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

11 11(29) Pelletti tai briketti on biopolttoaineesta kovassa paineessa puristettua raetta. Pelletin halkaisija on alle 10 mm ja pituus mm, briketti on taas riippuen briketointilaitteesta halkaisijaltaan mm ja pituus muutamasta sentistä noin senttimetriin. Pelletin irtokuutio painaa noin 600 kg ja briketti noin kg. Ruokohelvestä puristetun pelletin lämpöarvo on kosteudesta riippuen noin 4,2..4,6 MWh/ tn. Koetulosten perusteella voidaan ruokohelpiä käyttää ilman lisäaineita yksinään pelletti- tai brikettituotannon raaka-aineena. Kun kevätkorjatun helpin kosteus on vain %, tarvitaan sen lisäkuivaukseen kallista kuivausenergiaa hyvin vähän tai ei ollenkaan. Ruokohelpipelletin ja briketin käsittely ja säilytys vastaa MTT Timo Lötjösen mukaan puupohjaisen pelletin ja briketin ominaisuuksia. Voimalaitoksella voi näin ollen käsitellä ja säilyttää ruokohelpipellettiä ja brikettiä vastaavalla tekniikalla kuin puupellettiä ja puubrikettiä. Ruokohelven pelletoinnista ja briketoinnista esim. Vapo ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat tehneet useita testikokeita ja koemittaustuloksia. Kummankin tuotantotavan tekee haasteelliseksi helvellä murskainta käytettäessä suuri tehontarve hv ja silti pienehkö tuntituotos noin 4 10 tn tunnissa. Märkä helpi on hitaampaa murskata. Suuri tehontarve estää myös kapasiteetiltaan suuren yksikkökoon. Tällöin joudutaan kapasiteettia kasvattaessa rakentamaan rinnakkaislinjoja. Briketin valmistuksessa on vaihtoehto repiä paalut repijällä ja sen jälkeen silputa max cm:n silppuun, sillä se käy sellaisenaan briketin valmistukseen. Pelletin valmistus taas vaatii normaalioloissa silpun ajamisen ennen pelletöintiä vasaramyllyn läpi. Molemmat tuotantotavat vievät puristusvaiheessa likimain saman energiamäärän. Briketin etuna on se, ettei sitä tarvitse murskata (vasaramylly) vaan tuote voidaan tehdä suoraan silpusta. Tämä säästää investointi- ja kunnossapitokustannuksia. Kun pienen pellettilinjan tuotantokapasiteetti on tn ( MWh/a) vuodessa, tarvitaan raaka-aineeksi ruokohelpiä, (3,5 MWh/tn), tn eli noin i-m3 ja tuotantoalaa noin ha. Esimerkiksi pelletin tehdashinta raaka-ainekuluineen, ilman kuormaus- ja kuljetuskustannuksia asiakkaalle, suuressa yksikössä ja halvalla raaka-aineella on noin 104 / tn ja pienessä yksikössä noin 140 / tn eli 23,60 31,80 / MWh. Kun hakepolttoaine maksaa noin 16 18,00 / MWh ja jyrsinpolttoturve noin 9 10,00 / MWh, on aivan selvää, ettei korkean hinnan vuoksi pelletti voi olla kuin marginaalipolttoaine voimalaitos- ja kaukolämpökäytössä. Briketin poltto suurissa kattiloissa on liki samanlaista kuin pelletin poltto. Suurin ero on paloajoissa sillä suurempana kappaleena briketin paloaika on pidempi. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

12 12(29) Pientalokattiloissa briketti täytyy olla pienikokoista, jotta sen poltto onnistuu stokerisyöttimen kautta. Pelletille on kehitetty pientalokäyttöön täysin automaattinen pellettipoltin joka ei sovellu briketille. Kuva 6. Pellettikasa 5.3. Muissa Pohjois-Pohjanmaan käyttökohteissa Suurin yksittäinen polttoturpeen käyttökohde on Kanteleen Voima Oy:n lauhdelaitos Haapavedellä. Sen vuotuiset polttoaineen käyttömäärät ovat likimain samaa luokkaa kuin Toppilan voimalaitoksen. Käyttömäärät ovat 2,5 milj. i-m3 jyrsinturvetta ja noin 0,2 milj. i-m3 puupolttoaineita. Kun polttotekniikkana on pölypoltto, täytyy puupolttoaine jauhaa ennen kattilaan syöttämistä. Se rajoittaa puupolttoaineiden käyttöä. Kun Stora-Enson ja Laanilan Voiman vastapainelaitoksia ei huomioida ovat suurimmat käyttökohteet Kajaanin, Kuusamon ja Ylivieskan vastapainevoimalaitokset. Kainuun Voima Oy:n omistaman Kajaanin Tihisenniemen voimalaitoksen turvekattilan lämpöteho on 240 MW ja suurin mahdollinen turbiinin sähköteho 88 MW. Kun UPM lopetti Kajaanin tehtaiden tuotannon, on voimalaitos selvästi ylisuuri, sillä suurin vastapainelämpökuorma on 80 MW. Tällöin sähköteho on noin 30 MW. Kattila käy maksimi kaukolämpökuormallakin vain puoliteholla. Kun huipun käyttöaika on noin h/a voi jyrsinturpeen käyttö olla korkeintaan noin 0,6 milj. i-m3 vuodessa. Kuusamo ja Ylivieska käyttävät kumpikin noin i-m3 jyrsinturvetta vuodessa. Viiden prosentin ruokohelven käyttöosuudella ja h/ a ruokohelven käyttöajalla ovat sen käyttömäärät, polttoainevirrat ja tuotantoalat seuraavat; Paikkakunta Käyttö MWh/a i-m3/h i-m3/a Tuotantoala/ha Haapavesi Kajaani Kuusamo Ylivieska YHTEENSÄ V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

13 13(29) Jos Pohjanmaalla alettaisiin käyttämään ruokohelpeä maksimaalisesti paikallisena polttoaineena voisi viljelyala nousta noin hehtaariin. Pelletti- ja brikettituotannossa rajoittuu käyttöalue pääasiassa pohjoismaihin ja kilpailukykyisellä hinnalla ovat markkinat todella suuret, rajan asettaa vain tuotantomahdollisuudet. 6. RUOKOHELVEN TUOTANTO 6.1. Yleistä Laskennassa käytetyt ruokohelven energiatuotannon tunnusluvut on esitetty kohdassa Korjuuaika Energiakäyttöön menevä ruokohelpi korjataan keväällä huhti-toukokuussa lumien sulamisen jälkeen, jolloin ruokohelven kosteus on alhainen ja polttolaatu hyvä. Tavoiteltu korjuukosteus on %, johon päästään keväällä helposti. Optimiolosuhteissa ruokohelven korjuu voidaan suorittaa jo varhaiskeväällä heti lumien jälkeen, kun maa on vielä roudassa ja kantaa hyvin työkoneita. Jos routaa ei ole tai se sulaa yhtä aikaa lumien sulamisen kanssa, korjuu tehdään, kun maa kantaa korjuukaluston. Helpi on korjattava viimeistään, kun uusi kasvusto on enintään cm Niitto ja karhotus Talvella lumi painaa ruokohelpikasvuston maata vasten noin 20 cm paksuksi kerrokseksi, joten korjuutappioiden minimoimiseksi se täytyy niittää mahdollisimman lyhyeen sänkeen. Niiton onnistuminen edellyttää, että pellon pinta on tasattu ja kivet ja kannot on poistettu huolellisesti ja ruokohelpikasvuston perustamisvaiheessa. Vuosittaisten korjuiden aikana pellon pintaan ei saa tulla työkoneiden aiheuttamia uria, sillä seuraavina vuosina kasvustoa ei pystytä niittämään urien kohdilta millään koneella tarkasti. Ruokohelven kevätkorjuussa tapahtuu väistämättä korjuutappioita, koska kasvusto on laossa ja haurasta. Ruokohelven korjuuta pidetään onnistuneena, jos korjuutappiot jäävät 20 %:iin pellolla olevasta kasvustosta. Korjuutappiot voivat nousta %:iin, jos niittokoneen niittokorkeutta ei ole säädetty tarpeeksi matalalle. Ruokohelven niittoon sopivat lautasniittokoneet ja lautasniittomurskaimet. Lautasniittokoneen etuina ovat keveys, helppo sängen pituussäätö ja vähäiset varisemistappiot, koska murskainosaa ei ole. Lautasniittokoneella niitetty kasvusto on karhotettava ennen korjuuta. Karhotukseen käytetään samoja roottorikarhottimia kuin säiliörehullekin. Niittomurskain puolestaan tekee valmiit karhot, jolloin karhotustyövaihetta V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

14 14(29) ei välttämättä tarvita. Tärkeää on, että karhot ovat korjuukoneelle sopivan muotoiset ja kokoiset. Varsinkin isojen karhojen jäämistä sateeseen on vältettävä, sillä niiden keskusta kuivuu hitaasti korjuukuntoon ja uudelleen karhotus voi aiheuttaa merkittäviä tappioita. Kuva 7. Ruokohelven niittoa 6.4. Korjuu paaleina Tällä hetkellä ruokohelven korjuuseen käytetty yleisin paalaintyyppi on pyöröpaalain. Ne ovat halvempia ja kevyempiä kuin kanttipaalaimet. Kanttipaalainten etuina ovat pyöröpaalaimiin verrattuina suurempi kapasiteetti, tiiviimmät paalit, ja paalien parempi tilankäyttö kuljetusajoneuvoissa, koska paalit ovat suorakaiteen muotoisia. Kuljetusautoihin saadaan kanttipaaleilla % painavampia kuormia kuin pyöröpaaleilla, minkä vuoksi kanttipaalusta suositellaan. Kanttipaalaimet ovat kuitenkin pyöröpaalaimia selvästi kalliimpia ja raskaampia. Keväisin kanttipaalaimet voivat aiheuttaa kevätkostean pellon uriutumista, mikä puolestaan saattaa lisätä helven korjuutappioita. Pyöröpaalin mitat ovat: halkaisija 1,2 m tai 1,5 m ja leveys 1,2 m. Kanttipaalien mitat ovat: 1,2 m x 0,7 m x 2,4 m tai 1,2m x 0,9 m x 2,4 m Korjuu irtosilppuna Irtosilppukorjuun etuna on, että sillä saadaan tehtyä pellolla voimalaitosten kuljetuslinjoille sopivaa silppua. Tällöin ei erillistä paalien murskausta tai silppuamista tarvita. Irtosilppukorjuuta voidaan käyttää, jos viljelmä sijaitsee korkeintaan kilometrin päässä turvetuotantoalueesta tai polttoaineterminaalista, koska silpun kuormatiheys on pieni. Silpun tulee olla tasalaatuista ja pituuden alle 50 mm, jotta silppu sekoittuu hyvin pääpolttoaineeseen ja kulkee voimalaitoksen kuljettimissa ongelmitta. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

15 15(29) Kuva 8. Ruokohelven korjuu silppuna 6.6. Ruokohelpilajikkeet Energia- ja kuitutarkoituksiin kokeillut lajikkeet on lähes poikkeuksetta jalostettu rehukäyttöön. Suomessa yleisimmin energiakäyttöön käytettyjä ruokohelpilajikkeita ovat tällä hetkellä Palaton ja Chiefton. Kotimaista energia- ja kuitukäyttöön paremmin soveltuvaa lajiketta kehitetään parhaillaan Boreal Kasvinjalostus Oy:n toimesta. Ruokohelven kuivaainesato keväällä korjattuna on toisesta satovuodesta lähtien noin 5-8 tonnia hehtaarilta. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) vuosien virallisten lajikekokeiden tulokset eri ruokohelpilajikkeilla ilmenevät oheisesta taulukosta. Taulukko Ruokohelpilajikkeiden satoisuus ja talvituhoherkkyys MTT:n vuosien virallisten kokeiden mukaan Lajike Sato kg/ha Talvituho % Kevättiheys % PALATON ,4 84,2 CHIEFTON ,8 81,6 BOR RH ,4 85,4 Tarvittava viljelyala ja niiden alustava sijainti ProAgrian ja ELY-keskusten henkilöt eivät osanneet haastattelussa määritellä ruokohelven viljelyalueiden sijainnin kehittymistä vuoteen 2015 mennessä. Yleinen näkemys oli että pellolla ruokehelven viljely on melko kannattamatonta, viljely tulee keskittymään käytöstä poistetuille turvesoille. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

16 (29) Ruokohelven viljelyn ja korjuun hinta Pohjois-Pohjanmaalla MTT Timo Lötjösen mukaan ruokohelven viljely Pohjois-Pohjanmaalla maksaa noin / MWh maalajista ja sadosta riippuen. Viljely pitää sisällään pellon vuokran, perustamisen, kylvön ja lannoituksen. Korjuun hinta on korjuutavasta riippuen 8 9 / MWh. Viljelijä saa hehtaarikohtaista maataloustukea tällä hetkellä energiakasvituen poistuttua noin / MWh. Korjuukustannukset kasvavat hehtaarikohtaisen sadon kasvaessa, maataloustuki on kuitenkin hehtaarikohtainen. Näin viljelijän tulot saattavat jopa pudota satomäärän noustessa. Käytännössä viljelijälle maksetaan Pohjois-Pohjanmaalla ruokohelvestä korjattuna pellon laidassa 3 6 / MWh riippuen viljelmän sijainnista. Selvyyden vuoksi kuljetusvaihtoehtojen tarkastelussa käytetään ruokohelven pellonlaitahintaa 6 / MWh. Ruokohelven viljelyala on pysynyt samansuuruisena viimeiset kolme vuotta. Jotta ruokohelpiviljely saataisiin houkuttelevammaksi, pitäisi lopputuotteen hintaa saada nostettua jonkin tyyppisen syöttötariffin avulla. Pellonlaitahinta pitäisi saada kaksinkertaiseksi jotta viljely olisi pidemmällä aikavälillä viljelijälle mielekästä. 7. RUOKOHELVEN TOIMITUSKETJUT 7.1. Yleistä Tässä selvityksessä on perehdytty Toppilan voimalaitoksen osalta kolmeen eri toimitusketjuun; Ruokohelpi kuljetetaan mahdollisimman lähellä olevalle turvesuolle, siellä punnitaan ja sekoitetaan jyrsinturpeen joukkoon Ruokohelpi kuljetetaan paaleissa Vihreäsaaren hiili- ja puuterminaaliin, siellä revitään, silputaan ja kuljetetaan Toppilan voimalaitokselle Toppilan voimalaitokselle investoidaan helpipaalien vastaanottotilat ja tehdään puupolttoaineiden käsittelylinjan yhteyteen helpipaalien hajotus- ja silputuslinja kuljettimineen. Lisäksi on erikseen selvitetty briketti- tai pellettituotannon aiheuttamia lisäkustannuksia ja varastoinnissa sekä kuljetuksessa saatavia kustannussäästöjä. Ruokohelven käyttöä suunniteltaessa tulee muistaa, että viljelyn aloituksesta vasta kolmas kausi tuottaa täyden sadon. Ensimmäinen kevätkorjattu sato saadaan vasta 2 vuoden kuluttua kylvöstä. Tästä johtuen ei ensimmäisenä kannata rakentaa voimalaitoksen käsittely-ketjua, vaan siirtymävaihe hoidetaan turveaumasekoituksella tai terminaalikäsittelyssä. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

17 (29) Turveaumasekoitus Aumasekoituksen toimitusketju: Silppukorjuu Kuljetus turvesuolle Sekoitus ja näytteet Kuljetus voimalaitokselle tai Paalaus Kuljetus suolle Silppuaminen Sekoitus ja näytteet Kuljetus voimalaitokselle Kalusto: silppukorjuukalusto tai niitto ja paalaus kuljetuskalusto pellolta turvesuolle suolla siirrettävä murskausasema siirtopuhaltimin määrän todentaminen, esim.etukuormaajatraktori kauhavaa alla näytteenottolaitteet kuljetuskalusto suolta voimalaitokselle Lisäkustannukset aiheutuvat paalien kuljetuksesta turvesuolle, helpipaalien käsittelystä turvesuolla sekä kuormauksesta ajoneuvoon. Kuljetuskustannukset suoaumasta voimalaitokselle ovat likimain yhtä suuret kuin polttohakkeen kuljetuksessa. Kuva 9. Siirrettävä murskainasema toiminnassa. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

18 (29) Terminaali Terminaalimallissa on toimitusketju samanlainen kuin turvesuosekoituksessa. Erona on vain se, että suon tilalla on terminaali jossa ruokohelpi silputaan ja kuljetetaan silppuna voimalaitokselle muun polttoaineen joukkoon. Helpipaalien käsittelykustannukset ovat samat kuin turveaumasekoituksessa, mutta lisäkustannuksia aiheutuu pidemmästä kuljetusmatkasta johtuen paalien kuljetuksessa viljelykseltä voimalaitoksen lähellä olevaan terminaaliin Voimalaitos Toimitusketju: Niitto ja paalaus Kuljetus paaluina voimalaan Repijä ja silppuri Siirto kattilaan Viiden prosentin käyttöosuudella ja tunnin polttoajalla tulee ruokohelpivirta olla noin 160 i-m3 eli noin 11 tn tunnissa. Käytettäessä pyöröpaaluja jonka paino on kg/paalu palaa tunnin aikana noin paalua. Helpipaalujen varastokuljetinkapasiteetti mitoitetaan niin, että varastokuljettimella on ennen uuden kuorman tuloa noin tunnin varasto, tarvitaan varastokuljetinkapasiteettia noin 140:lle pyöröpaalulle. Kun pyöröpaaluja on kaksi rinnakkain ja yksi niiden päällä, tarvitaan varastokuljetin, jonka pituus on noin 70 metriä. Koska helpipaaluille ei järjestetä välivarastoa, tulee helpikuorma purkaa pyöräkuormaajalla varastokuljettimelle keskimäärin 1,5 tunnin välein Pelletointi ja briketointi Briketti- ja pellettituotannon kustannuksia on selvitetty mobiililaitteisto- tai pelletti/ brikettitehdastuotannossa Energiasisällön todentaminen Energiasisältö tulee aina todeta siinä vaiheessa, kun ruokohelpeä toimitetaan voimalaitokselle. Kun ruokohelpeä kuljetetaan pellolta tai terminaalista paaleina tai irtosilppuna suoraan voimalaitokselle, selvitetään energiasisältö voimalaitoksella kuorman massan ja helvestä otettavan näytteen perusteella. Suon kautta kulkevien turve/puu helpi seosten osalta selvitetään helven massa (kg) seostamisen yhteydessä suolla, ja puhtaasta helpinäytteestä määritellyn energiasisällön ja helven massan kautta lasketaan kuormassa oleva helpienergiamäärä. Seoskuorman kokonais V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

19 19(29) massasta ja energiamäärästä vähennetään helven osuus ja loppu osa on sitten toista seosainetta. Energiasisällön selvittämisen kustannukset ovat vähäiset verrattuna toimitusketjujen kokonaiskustannuksiin. 8. TOIMITUSKETJUJEN KUSTANNUKSET 8.1. Yleistä Ruokohelven kaukokuljetus voi tapahtua silppuna, paaleina tai sekoituksena turpeen tai hakkeen kanssa. Paalien kaukokuljetuskustannusiin vaikuttavat olennaisesti paalin tyyppi, tiiviys ja energiasisältö. Erityisesti pyöröpaalissa paalin tiheys ja sen seurauksena energiasisältö vaihtelee Suomessa erittäin paljon. Ruokohelvestä ei ole mahdollista saada täyttä kuormaa, eli paino jää aina alle sallitun maksimin. Suurkanttipaaleista saa paalien muodon takia paremman täyttöasteen verrattuna pyöröpaaleihin. Suurkanttipaalaimia on Suomessa käytössä kuitenkin varsin vähän. Pohjois-Pohjanmaalla paalaus tapahtuu pyöröpaalaimilla. Mikäli rekka-auton kuormakoko on 140 m³, turve ei maksimikuormalla täytä koko kuormatilaa. Tällöin matalamman energiatiheyden omaavaa keveämpää ruokohelpisilppua voi tehokkaasti kuljettaa turpeen seassa. Varastoinnille pellolla tai suolla ei lasketa erillistä kustannusta. Varastossa tapahtuvat laatutappiot jätetään myös huomiotta. Kuljetusten ohjaukseen ja siihen liittyvän kehitystyöhön liittyvät kulut jätetään huomioimatta. Logistiikkaselvityksessä käytetyt välimatkat on mitattu kartta-aineistosta. Viljelysten sijainti ilmaistiin pääasiassa kuntatasolla, välimatkat on mitattu kunnan arvioidusta keskipisteestä määränpäähän. Kuljetuskustannuksissa on käytetty VTT:n vuonna 2008 selvitettyjä yleisiä ruokohelven kuljetuskustannuksia. Kustannukset sisältävät ajoneuvo- matka-aika, onnettomuus- ja ympäristökustannukset. Polttoaineen hinnassa on tapahtunut vuoden 2008 ja 2009 välillä keskimäärin 18 sentin alenema litraa kohden. Polttoaineen hinnan osuus kokonaiskuljetuskustannuksista on noin 48 %. Polttoaineen hinnassa on tapahtunut kuitenkin nousua vuoden 2010 aikana, näin ollen vuoden 2008 kuljetuskustannuksia ei korjata polttoaineen hinnan osalta. Kuljetuskustannukset perustuvat lisäksi seuraaviin olettamiin: kuljetuskaluston koko, paalikuljetuksissa 126 m³ ja seoskuljetuksissa 120 m³ 1,2 m ja 1,5 m pyöröhelpipaalin tiheys on noin 130 kg/m³ suurkanttipaalin tiheys on noin 150 kg/m³ silpun kuljetuskustannukset pitävän sisällään lastauksen ruokohelven kosteus 20% V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

20 (29) Turveaumasekoitus Turvesuolla tapahtuvaan murskaukseen ja seostukseen liittyy aina siirtokuljetus pellolta suolle. Ruokohelven siirtokuljetusten kustannukset kappaleessa 7.1. mainituilla perusolettamilla ovat seuraavat: 6,00 5,00 h W M / s u n n 3,00 a ts u k s u t 2,00 je l u K Irto Ppaali, d=1,2 m Ppaali, d=1,5 m Sk-paali 1,00 0, M atka, km Kuva 10. Siirtokuljetuskustannukset Suolla tapahtuvassa ruokohelven murskauksessa ja seostuksessa käytetään seuraavia olettamia: Murskaus 3 /MWh - 9 /MWh, Hyötymurskaus Oy:n hinta 4,30..8,60 /MWh, laskelmissa käytetään 4 /MWh seostaminen /MWh, seossuhde 15 % V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

21 21(29) Kuva 11. Aumasekoitusta Ruokohelven kuljettamisen, murskauksen ja seostamisen, sekä turve- ruokohelpiseoksen kuljettamisen logistiikkakustannukset koko ketjulle ovat seuraavat: Taulukko 3 Suo Erittely kuljetus, murskaus ja seostuskustannusten muodostumisesta toimitusketjussa pelto suo voimalaitos. Pelto suo km Hakasuo Hakasuo Hakasuo Hakasuo Pehkeensuo Pehkeensuo Jouttenoinen Jouttenoinen Jouttenoinen Jouttenoinen Jouttenoinen Jouttenoinen Jouttenoinen Jouttenoinen Taulukko Kuljetuskustannukset pelto - suo Suo Toppila /MWh Ppaali, Ppaali, Irto d=1,2 m d=1,5 m Sk-paali 8,42 4,94 4,65 3,34 9,72 5,77 5,43 3,89 8,54 5,02 4,72 3,38 5,51 3,09 2,90 2,08 4,89 2,69 2,53 1,82 6,90 3,98 3,74 2,68 8,08 4,72 4,44 3,19 6,42 3,67 3,45 2,48 7,08 4,09 3,84 2,76 5,08 2,81 2,64 1,90 5,88 3,32 3,12 2,24 4,64 2,53 2,38 1,71 6,36 3,63 3,41 2,45 6,30 3,59 3,38 2,42 Murskaus Seostus Kuljetuskustannukset km /MWh /MWh suo - Toppila /MWh RintaKuorma 120 m³, suhde menet. 15%, tiiviys 75 kg/m³ 62 6,8 62 6,8 62 6,8 62 6,8 76 7,5 76 7,5 49 6,1 49 6,1 49 6,1 49 6,1 49 6,1 49 6,1 49 6,1 49 6,1 Toimituskustannukset /MWh Ppaali, Ppaali, Irto d=1,2 m d=1,5 m Sk-paali 15,80 16,32 16,03 14,72 17,10 17,15 16,81 15,27 15,92 16,40 16,10 14,76 12,89 14,47 14,28 13,46 12,97 14,77 14,61 13,90 14,98 16,06 15,82 14,76 14,76 15,40 15,12 13,87 13,10 14,35 14,13 13,16 13,76 14,77 14,52 13,44 11,76 13,49 13,32 12,58 12, ,80 12,92 11,32 13,21 13,06 12,39 13,04 14,31 14,09 13,13 12,98 14,27 14,06 13,10 Yhteenveto aumasekoituksen toimituskustannuksista (pellon laita - suo- voimalaitos) V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

22 Kunta Yli-II Pudasjärvi Haukipudas Ylikiimiki Utajärvi Vaala Kestilä Oulunsalo Siikajoki Liminka Tyrnävä Ruukki Rantsila Vihanti 22(29) Toimituskustannukset /MWh Ppaali, Ppaali, Irto d=1,2 m d=1,5 m Sk-paali 15,80 16,32 16,03 14,72 17,10 17,15 16,81 15,27 15,92 16,40 16,10 14,76 12,89 14,47 14,28 13,46 12,97 14,77 14,61 13,90 14,98 16,06 15,82 14,76 14,76 15,40 15,12 13,87 13,10 14,35 14,13 13,16 13,76 14,77 14,52 13,44 11,76 13,49 13,32 12,58 12, ,80 12,92 11,32 13,21 13,06 12,39 13,04 14,31 14,09 13,13 12,98 14,27 14,06 13,10 Taulukon 4 kustannuksiin täytyy lisätä vielä ruokohelven pellonlaitahinta, noin 6 / MWh. Turvesuolla tapahtuva murskaus ja seostus on kallis menetelmä. Soiden sijainti on epäedullinen lähtöpisteen ja määränpään näkökulmasta. Suot ovat pääkuljetussuunnista sivussa, siirto pellolta suolle on melko pitkä. Poikkeuksen tähän muodostavat Utajärvi, Liminka ja Ruukki joissa turvesuo on noin 10 kilometrin päässä viljelyksistä. Näistä tapauksista ainoastaan ketju Ruukki Jouttenoinen Toppilan voimalaitos on edullisempi Vihreäsaaren kautta kulkevaan toimitusketjuun verrattuna. Laskennallisesti irtosilpun toimittaminen turvesuolle on pyöröpaalia edullisempaa, mikäli viljelmä on alle 35 kilomerin etäisyydellä turvesuosta. Tässä oletetaan että irtosilppua ei tarvitse murskata erikseen. Toppilan voimalaitos ei voi kuitenkaan ottaa puhdasta irtosilppua vastaan, vaan se on aina seostettava joko hakkeeseen tai turpeeseen Vihreäsaaren terminaali Kuljetuskustannukset terminaaliin rinnastetaan siirtokuljetuksiin pellolta turvesuolle. Tässä käytetään myös samoja lähtöolettamia. Murskaus terminaalissa mobiilimurskaimella / MWh Terminaalista lämpölaitokselle tehtävä ruokohelpisilpun siirtokuljetus oletetaan toteutettavan 120 m³:n ajoneuvoyhdistelmällä. Kuljetuskustannus välille Vihreäsaari Toppilan Voimalaitos, matkan ollessa 4 km, on 4,80 / MWh sisältäen lastauksen terminaalissa. Kustannustarkastelussa on otettu huomioon se, että myös silppu kulkisi terminaalin kautta, vaikkei sitä siellä silputakaan. On selvää, että käytännössä kannattaa silppu ajaa suoraan voimalaitokselle muun polttoaineen joukkoon. Kuljetuskustannukset sisältävät varsinaisen V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

23 23(29) kuljetustyön lisäksi paalien osalta murskauksen tai silppuamisen / MWh sekä lastausja siirtokustannukset Vihreäsaaresta Toppilaan 4,80 / MWh. Terminaalivaihtoehdon kuljetuskustannukset kunnittain ovat seuraavat: Taulukko 5. Terminaalivaihtoehdon kuljetus- ja silppuamiskustannukset (pelto terminaali - voimalaitos) Kunta Matka, km Yli-II Pudasjärvi Haukipudas Ylikiimiki Utajärvi Vaala Kestilä Oulunsalo Siikajoki Liminka Tyrnävä Ruukki Rantsila Vihanti Toimituskustannukset /MWh Ppaali, Ppaali, Irto d=1,2 m d=1,5 m Sk-paali 12,06 13,00 12,75 11,64 14,30 14,43 14,09 12,60 10,43 11,97 11,78 10,94 11,34 12,55 12,32 11,33 12,53 13,30 13,03 11,84 14,41 14,50 14,16 12,65 14,52 14,57 14,23 12,69 9,75 11,53 11,37 10,64 12,88 13,52 13,24 11,99 10,68 12,12 11,92 11,04 11,22 12,47 12,25 11,28 12,76 13,45 13,17 11,94 12,70 13,41 13,14 11,91 13,34 13,82 13,52 12,18 Taulukon 5 kustannuksiin täytyy lisätä vielä ruokohelven pellonlaitahinta, noin 6 / MWh. Lyhyillä kuljetusmatkoilla irtosilpun kuljettaminen voi olla perusteltua. Korkeampien korjuukustannusten takia silputun helven pellonlaitahinta on kuitenkin paalia kalliimpi. Terminaalin kautta tapahtuva kuljetus pitää sisällään ylimääräisen siirron. Kokonaiskustannuksista tämä siirto on suhteettoman suuri, noin 30 %. Toimitusketjun tarkastelussa on otettava huomioon että Toppilan voimalaitos ei voi ottaa puhdasta irtosilppua vastaan, vaan se on aina seostettava vihreäsaaressa joko hakkeeseen tai turpeeseen Voimalaitos Yleistä Voimalaitoksella tapahtuvassa ruokohelven käsittelyvaihtoehdossa Toppilan voimalaitokselle rakennetaan ruokohelven varastokuljetin sekä paalujen repimis-, silppuamis- ja siirtolaitteet ruokohelpisilpun siirtämiseksi välivarastolta voimalaitokselle menevään kuljettimeen. Hake- ja ruokohelpilaitteista on liitteenä laskennan perusteena oleva suunnitelmaluonnos 2258-R-01, lay-out ja PI-kaavio 2258-R-30. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

24 24(29) Kun ruokohelpipaalukuorma on purettu noin 140 pyöröpaaluun varastokuljettimelle, tapahtuu paalun siirto kummallekin repijä- ja silppuamislinjalle ja siitä edelleen kuljetus nykyisille kuljettimille täysin automaattisesti joko hakkeen seassa tai ilman sitä. Automaatiosta huolimatta arvioidaan, että kuitenkin ruokohelpilinjan käyttö vaatii kahden henkilön työpanoksen. Hakelaitteiden mitoituksessa on käytetty noin 1500 GWh:n vuosikulutusta ja helpilaitteilla noin 160 GWh/a. Nämä vastaa kuljettimilla hakkeella noin 350 ja ruokohelpillä noin 160 im3 polttoainevirtaa. Edellä mainituilla vuosimäärillä ja kuljetinkapasiteetilla tulee polttoaineiden käsittelylaitteiden vuotuisiksi käyttöajoiksi, joka sisältää vajaakäytön ja huollot, hakkeella 5700 ja ruokohelvellä 5100 tuntia, vaikka huipun käyttöaika esim. ruokohelvellä on vain 4000 tuntia vuodessa. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

25 (29) Investointi- ja pääomakustannukset Taulukko 6 Toppilan voimalaitoksen investoinnit hake- ja ruokohelpi- tai vain ruokohelpilinjaan Kohde Positio Ala m2 HAKKEEN JA HELPIN YHTEISET LAITTEET: VOA 4x175 m3 Kolakuljetin Hihnakuljetin Kiekkoseula VOA 01 KK 02 HK Tekniset tiedot Muita Kapasiteetti Leveys Patjan Nopeus tietoja m3/h m paksuus/m m/s Noin 700 m3 hake 350 m3/h hake 350 m3/h ,3 1,8 2,3 0,3 0,13 0,26 1,0 Hake- ja HelpiPituus Tehon tarve helpilaitteet laitteet m kw x1000 x ,5 2 x ,5 5 YHTEENSÄ 1075 HELPILAITTEET: Kapasiteetti 2 x 5 tn/h Varastokuljetin VK 01 Hydr.koneikko ja sylinterit Syötin repijälle SY 01 Repijät 2 kpl R1.1 ja 1.2 Silppurit, 2 kpl S1.1 ja 1.2 Kolakuljetin ja jakopelti KK 01 Siirtopuhallin putkistoineen Sykloni Sähköistys ja automaatio YHTEENSÄ 182 Max. kolapohja säppilaite hydraulinen 2x30 paalua/h 2x30 paalua/h 2,6 0, x ,5 0,2 0,2 15 2x50 2x Varaosat KONEET JA LAITT., YHT. PERUSTUKSET JA RAKENNUKSET: VOA 01 Vastaanottoasema Seulomo Paalivarasto Murskausasema PER. JA RAKENNUKSET, YHT. ASF.ALUEET /m Pääomakustannukset eri vaihtoehdoissa Vain helpilaitos Helpi ja hakelaitos Helpi Laina-aika Korko Annuiteetti ,5 4,5 4,5 0, , , Investointi Käyttö Kustannus MWh/a /MWh , , Voidaan olettaa, että vaikka Toppilan voimalaitokselle rakennetaan Ruokohelven käsittelylaitteet jää keskimääräinen vuotuinen käyttömäärä alle 160 GWh:n. Kustannuslaskelmissa on käytetty ruokohelpilaitteistojen pääömakuluina 0,87 / MWh joka vastaa 120 GWh:n vuotuista käyttömäärää. Myös kaikki muut kustannukset on kohdistettu 120 GWh:n vuotuista käyttömäärää vastaavaksi. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\ YHTEENSÄ Taulukko

26 26(29) Ruokohelven käsittelystä aiheutuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset: paalikuormien purku, noin 56 MWh/ kuorma, pyöräkuormaajalla 30 min, noin 50 / h eli noin 0,50 /MWh. sähkökustannukset 8 kwh/ polttoaineen MWh, 6 sent/ kwh, 0,48 / MWh kunnossapito, 5 % inv. kuluista on /a, eli 0,42 / MWh käytön henkilöstökulut 2 henkilötyövuotta sos.kuluineen, yht /a, eli 0,50 / MWh Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat yhteensä 1,90 / MWh ja pääomakustannukset 0,87 / MWh eli kokonaiskustannukset kuorman purusta polttoon ovat 2,77 / MWh. Taulukko 8 Kunta Kuljetus- ja Toppilan voimalaitoksen kokonaiskustannukset (2,77 / MWh) yhteensä Matka, km Yli-II Pudasjärvi Haukipudas Ylikiimiki Utajärvi Vaala Kestilä Oulunsalo Siikajoki Liminka Tyrnävä Ruukki Rantsila Vihanti Toimituskustannukset /MWh Ppaali, Ppaali, Irto d=1,2 m d=1,5 m Sk-paali 7,26 6,97 6,72 5,61 9,50 8,40 8,06 6,57 5,63 5,94 5,75 4,91 6,54 6,52 6,29 5,30 7,73 7,27 7,00 5,81 9,61 8,47 8,13 6,62 9,72 8,54 8,20 6,66 4,95 5,50 5,34 4,61 8,08 7,49 7,21 5,96 5,88 6,09 5,89 5,01 6,42 6,44 6,22 5,25 7,96 7,42 7,14 5,91 7,90 7,38 7,11 5,88 8,54 7,79 7,49 6,15 Taulukon 8 kustannuksiin täytyy lisätä vielä ruokohelven pellonlaitahinta, noin 6 / MWh. Lyhyillä kuljetusmatkoilla irtosilpun kuljettaminen voi olla perusteltua. Mikäli matka Toppilan voimalaitokselle on vähemmän kuin 10 kilometriä, kannattaa korjuu toteuttaa silppuamalla. Toppilan voimalaitos ei voi kuitenkaan ottaa puhdasta irtosilppua vastaan, vaan se on aina seostettava joko hakkeeseen tai turpeeseen. Muussa tapauksessa paalaus on edullisempi vaihtoehto. Hintaero näyttäytyy tarkastelemalla esim. Oulunsalon kustannuksia. Korkeampien korjuukustannusten takia silputun helven pellonlaitahinta on kuitenkin paalia kalliimpi. Irtosilpun toimituskustannukset eivät sisällä voimalaitoksella ruokohelven käsittelystä aiheutuvia kokonaiskustannuksia 2,77 / MWh. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

27 27(29) Verrattaessa toimitusketjujen kustannuksia toisiinsa on hyvä huomioida toimitusketjujen kustannuselementtien vaikutukset. Taulukkoon on kerätty vertailun vuoksi pyöröpaalien eri kustannuselementtien vaihteluvälit. Taulukko 9 Pyöröpaalien käsittelyn kustannuselementit eri toimitusketjuilla Toimitusketju Pyöröpaalien käsittelyn kustannuselementit /MW h Yhteensä /MW h Siirto suo / Mobiili Siirto Murskaus terminaali murskaus Seostus Toppilaan Toppilassa Pelto - Suo - Voimalaitos Pelto - Vihreäsaari - Voimalaitos Pelto - Voimalaitos Pelletin ja briketin valmistus ja kuljetuskustannukset Pelletin ja briketin valmistushinnat eivät sisällä erillistä ruokohelven kuivausta, joka maksaa energiahinnasta ja raaka-aineen kosteudesta riippuen 2,50 / MWh. Taulukko 10 Tehdaspelletöinnin kustannusjakauma, / MWh, alv 0 % Tehdaspelletöinti Tuotanto 5000 tn/a Siirto tehtaalle Syöttö repijään ja Vasaram. ja pelletointi Käyttö- ja kupi Pääoma- Varastointikulut kustannukset silppuriin Kuljetus YHTEENSÄ laitokselle (laitos 50 km etäisyydellä) km 2,5-5,00 Keskiarvo 3,75 3,50 5,80 2,60 0,5 2 16,15 Taulukko 11 Pelletöinnin tai briketoinnin kustannusjakauma mobiiliyksiköllä, /MWh, alv 0% Pelletöinti tai briketointi mobiiliyksiköllä Helpipaalut ovat pellolla Paalujen syöttö Repijä- Käyttö- ja kupi ja silppuamis Pelletti kustannus Pelletti, repijä ja vasara 3,50 0,65 Briketti, repijä ja silppuri 3,50 0,65 Briketti 5,80 Pääoma- Varastointikulut kustannukset Kuljetus laitokselle (yksikkö km etäisyydellä) 1-2,5 YHTEENSÄ 2,10 0,5 1,75 14,30 1,60 0,5 1,75 12,00 Taulukon 10 ja 11 lukuihin täytyy sisällyttää vielä ruokohelven pellonlaitahinta, noin 6 / MWh. Mobiilituotannossa on yksikön kapasiteetti 2,0 tn pellettiä tunnissa, tehollinen käyttöaika h/ a ja vuosituotanto 8000 tn/ a. Tehollisen käyttöajan lisäksi on laskettu siirtoihin ja huoltoihin käytettävän noin 2000 h/ a. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

28 28(29) 9. TOIMITUSKETJUJEN KUSTANNUSVERTAILU Toimitusketjun kustannukset ovat suon kautta kulkevassa ketjussa erittäin korkeat. Tarkastelussa olevista toimitusvaihtoehdoista suon kautta tapahtuva kuljetus tulee kysymykseen, mikäli ruokohelpiviljelmä on suon välittömässä läheisyydessä. Vaihtoehtoina olevat suot eivät yleensä olleet matkan varrelle, suolle on poikettava suoralta reitiltä Toppilan voimalaitokselle. Tämä tekee ketjusta kustannustehottoman. Ainoastaan Ruukissa ja Utajärvellä olevat viljelmät voisivat olla potentiaalisia tämän toimitusketjun hyödyntämiselle. Vihreäsaaren terminaalin kautta kulkeva toimitusketju on melko tehokas vaihtoehto verrattuna suolla tapahtuvaan murskaukseen. Ylimääräiset siirrot ovat kuitenkin turha kuluerä, tässä tapauksessa 4,80 eur / MWh. Logistiikkaketjut täytyy saada eheäksi, terminaalivaihtoehto ei ole mielekäs pitkä aikavälin ratkaisu. Lisäksi Vihreäsaarta tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon Vihreäsaaren pidemmän aikavälin kehittäminen sekä mittavasta liikenteestä alueen asutukselle aiheutuvat haitat. Kuljetus suoraan Toppilan voimalaitokselle on edullisin vaihtoehto. Erilliset siirrot turvesuolle tai terminaaliin lisäävät kustannuksia. Ruokohelven käsittely Toppilan voimalaitoksen tontilla edellyttää kuitenkin huomattavia investointeja. Voimalaitostontilla ruokohelven käytön vaatimat investointikustannukset on otettu laskelmissa huomioon. Laskennalliset investointikustannukset ovat pienemmät verrattuna mobiilin murskauksen kustannuksiin. Lisäksi ylimääräisten siirtojen osuus jää toimitusketjusta kokonaan pois. Tarkastelu on toteutettu kappaleessa 7.4. Kun tehdaspelletin hintaan lisätään pellonlaitahinta, tässä käytetty 6,00 / MWh, on kokonaishinta noin 22 2 /MWh voimalaitoksella, missä pelletti voidaan hyödyntää sellaisenaan nykyisissä polttoaineen käsittelylaitteissa. 10.JOHTOPÄÄTÖKSET Yleistä Tarkastellut vaihtoehdot olivat suon ja terminaalin kautta kulkevien toimitusketjujen osalta varsin kalliita. Toppilan tontilla tapahtuva ruokohelpipaalujen käsittely vaikuttaa alustavassa tarkastelussa kustannustehokkaalta. Tämä vaatisi kuitenkin melko mittavia investointeja. Toteutuakseen investoinneille olisi löydettävät kestävät perusteet niin energiatalouden ja alueen kehittämisenkin näkökulmasta. Pelletöinti ja briketöintivaihtoehdot vaikuttavat, ruokohelven pienestä irtotiheydestä ja kalliista kuljetuskuluista johtuen mielenkiintoisimmilta toteutusvaihtoehdoilta. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

29 29(29) Toimenpide-ehdotukset Toppila ja Vihreäsaari Toppilan voimalaitoksen ja Vihreäsaaren terminaalin suunnittelussa on huomioitava käytössä olevien polttoaineiden kuljetusreitit, kuljetusautojen pysäköintitilat sekä niihin tarvittavat muutokset mahdollisten uusien polttoaineiden varalta. Tehdaspelletöinti Ruokohelven pelletöinti erillisessä tehtaassa vaikuttaa alustavan tarkastelun pohjalta mahdolliselta ruokohelven toimitusvaihtoehdolta. Muiden vaihtoehtojen epätaloudellisuus ja investointien sisältämät riskit puoltavat pellettitehtaan perusteellista toimintamahdollisuuksien selvittämistä. Tässä yhteydessä tulee huomioida tehtaan mahdollisuudet pelletöidä myös puupohjaisia aineita. Mobiilipelletöinti tai briketöinti Ruokohelven briketöinti pellonlaidassa mobiililla kalustolla vaikuttaa alustavan tarkastelun pohjalta pelletöintiäkin edullisemmalta vaihtoehdolta, sillä silppu voidaan murskaamatta briketöidä. Tekniikka tähän on kuitenkin kehitysvaiheessa. Murskaava kalusto ei sovellu kohtuuttoman tehontarpeen takia ruokohelven silppuamiseen ja murskaukseen sillä sen tehontarve on suuri hv ja tuotanto vain noin käytännön syistä hakemurskauksen kanssa korkeintaan noin 200 pyöröpaalua päivässä. Murskaimen suuri tehontarve on rajoite kapasiteetin kasvattamiseen. Ruokohelven mobiilikaluston kehittämisessä on tarve siirtyä murskaamisesta leikkaaviin teriin, hyödyntäen leikkuupuimureissa yleisesti käytettyä silppuritekniikkaa. Irtohelpi tulee voida syöttää sellaisenaan silppuriin, mutta paalut vaativat erillisen repijän ennen silppuria. Mobiilikaluston kehittämisessä tulisi tavoitteena olla, korkeistä työvoimakustannuksista johtuen, yhdellä yksiköllä tuotantotaso vähintään 3 4,0 tonnia pellettiä tai brikettiä tunnissa. Tällöin esim. kuukauden korjuuaikana voitaisiin irtoolkea suoraan briketoida tai pelletöidä noin hehtaarin alalta. V\Ruokohelpi\Kaikki tekstit\luov.raporttitekstit\

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08729-11 Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä Kirjoittajat: Esa Alakoski, Ari Erkkilä Luottamuksellisuus: julkinenn 2 (38) Alkusanat

Lisätiedot

Bioetanolista businesta - loppuraportti

Bioetanolista businesta - loppuraportti Bioetanolista businesta - loppuraportti Heikki Korpi 31.10.2011 0 Tiivistelmä Bioetanolista businesta-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa investointihalukkuutta ja toteuttamismalleja bioetanoli-investoinnille

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä

Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Esiselvitys VEPU-projekti 29.3.2013 NELI hanke Ahlberg Arto Mylläri Mikko Kallionpää Kalle Cursor Oy NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

Säilörehun korjuumenetelmät ja kustannukset

Säilörehun korjuumenetelmät ja kustannukset Säilörehun korjuumenetelmät ja kustannukset Tuomo Siljanen Raportti Huhtikuu 2013 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke SISÄLTÖ 1 TAULUKOT... 3 1 Työn lähtökohdat... 4 2 Säilörehunurmi...

Lisätiedot

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla Aaltoyliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Markus Nurmiainen 2010 Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2245-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Anssi Niskanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2271-5 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Lauri Sikanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Peltoenergian tuotanto- ja käyttöpotentiaali Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella

Peltoenergian tuotanto- ja käyttöpotentiaali Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella Peltoenergian tuotanto- ja käyttöpotentiaali Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella ProAgria Häme ry. Arto Laine p: 020 747 3065 arto.laine@proagria.fi 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Peltoenergia ja sen tuotanto

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

Bioetanolia maatalouden selluloosavirroista

Bioetanolia maatalouden selluloosavirroista ESPOO 2007 ESPOO 2007 ESPOO 2007 ESPOO 2007 ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2412 Bioetanolia maatalouden selluloosavirroista VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2412 Bioetanolia maatalouden selluloosavirroista

Lisätiedot

Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa. Boiler Options for Bio Fuels under 5 MW Thermal Power

Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa. Boiler Options for Bio Fuels under 5 MW Thermal Power LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE 4.12.2013 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan pellettihanke 2003-2005 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Pohjanmaan pellettihanke 2003-2005 LOPPURAPORTTI Kärsämäen kehityskeskus Oy Pohjois-Pohjanmaan pellettihanke 2003-2005 LOPPURAPORTTI 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa 1.2 Päätavoite 1.3 Kohderyhmä 2 PROJEKTIN KUVAUS 2.1 Vastuullinen toteuttaja 2.2 Projektihenkilöstö

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Metsäkeskukset. Juha Hiitelä

Metsäkeskukset. Juha Hiitelä Metsäkeskukset Päätoimittaja: Toimitusryhmä: Taitto: Kannen kuva: Takakannen kuva: Painatus: ISBN: Juha Viirimäki Urpo Hassinen, Juha Hiitelä, Veli-Pekka Kauppinen, Esa Koskiniemi, Pekka Moilanen, Jussi

Lisätiedot

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Lappeenranta Prosessitekniikan koulutusohjelma Matti Karppinen Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ruokoenergiaa. järviruo on energiakäyttömahdollisuudet Etelä-Suomessa MARTTI KOMULAINEN, PÄIVI SIMI, EIJA HAGELBERG, IIRO IKONEN & SAMI LYYTINEN

Ruokoenergiaa. järviruo on energiakäyttömahdollisuudet Etelä-Suomessa MARTTI KOMULAINEN, PÄIVI SIMI, EIJA HAGELBERG, IIRO IKONEN & SAMI LYYTINEN Turun ammattikorkeakoulun raportteja 66 MARTTI KOMULAINEN, PÄIVI SIMI, EIJA HAGELBERG, IIRO IKONEN & SAMI LYYTINEN Ruokoenergiaa järviruo on energiakäyttömahdollisuudet Etelä-Suomessa 1 Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot