Huom! Katso hankesuunnitelman täyttöohje Hakuoppaasta tai internetistä osoitteesta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Katso hankesuunnitelman täyttöohje Hakuoppaasta tai internetistä osoitteesta: http://global.finland.fi/jarjestoille/"

Transkriptio

1 1(12) HANKESUUNNITELMA vuosille 26 hankekoodi Huom! Katso hankesuunnitelman täyttöohje Hakuoppaasta tai internetistä osoitteesta: x uusi hanke jatkohanke, merkitse UM:n hankekoodi_33861_, alkamisvuosi_2_ hankkeen taustalla muita yhteistyövaiheita, vuosina hankkeen valmisteluun on saatu UM:n hankevalmistelumatkatukea, vuonna Järjestö: 1. Hankkeen perustiedot 1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi medicuba-finlandia ry (mcf) 1.2 Hankkeen nimi suomeksi Lääkkeiden raaka-aineita Kuubaan 1.3 Hankkeen nimi englanniksi 1.4 Hankkeen nimi mahdollisella muulla Materias primas para Cuba (esp) kielellä 1.5 Hankkeen sijainti (maa, maakunta, Kuuba (koko maa) kylä/kunta) 1.6 Yhteistyökumppanin nimi Sociedad Cubana de Ciencias Farmaceuticas (SCCF), kuubalainen kansalaisjärjestö, joka toimii yhteistyössä ulkomaisten lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitysprojektien kanssa; Kuuban terveysministeriö (Ministerio de Salud Publica de Cuba) MINSAP ja sen kanssa yhteistyössä toimiva lääketeollisuusosasto (El Grupo Empresarial de la Industria Médico- Farmaceutica) QUIMEFA joka on perusteollisuusministeriön MINBAS:n (Ministerio de la Industria Basica) alainen; valtiovarainministeriötä vastaava MINVEC (Ministerio para la Inversion Extranjera y la Colaboracion Economica) ja lääkkeiden tutkimus- ja kehityskeskus CIDEM (Centro de Investigacion y Desarrollo de Medicamentos) 1.7 Yhteistyökumppanin yhteystiedot Dra Eneida Perez Santana, Calle L #46, Vedado, 14 La Habana, Cuba tel ja fax / 56 Dr Angel Echevarria Puentes, MINSAP, kansainvälisten asioiden päällikkö, Carmen Campillo Chalu, MINVEC,

2 2(12) Beatriz Landa Cabrera, MINBAS, Gerardo M. Raimirez Camino,CIDEM, 1.8 Yhteistyökumppanin hankkeesta vastuulliset henkilöt sekä heidän yhteystietonsa, jos eri kuin yhteistyökumppanin yhteystiedot 1.9 Yhteistyökumppanin ja/tai hankkeen mahdollisten kotisivujen osoite 1.1 Hankkeen suunnitellut aloitus- ja päättymisajankohdat Raaka-aineprojekti alkoi v. 2 ja sitä on tarkoitus jatkaa kauppasaarron purkuun saakka Vastaa seuraavaan kysymykseen sekä täytä budjettitiivistelmä (1.13) vasta, kun olet vastannut muihin kysymyksiin: 1.11 Hankkeen perusidean tiivistelmä. Kirjoita tähän lyhyesti (max. 7 merkkiä) ongelma, johon hankkeella pyritään vaikuttamaan, hankkeen välitön tavoite, sekä konkreettiset toimenpiteet, jotka sen saavuttamiseksi on tarkoitus tehdä: Hanke on osa v Kuuban pyynnöstä aloitettua yhteiseurooppalaista kansalaisjärjestöhanketta, jonka tarkoituksena on tukea Kuuban perusterveydenhuoltoa (pth), joka on julkista, ilmaista ja kaikkien saavutettavissa olevaa. Tällä hetkellä terveydenhuolto kärsii Yhdysvaltain asettamasta kauppasaarrosta. Kansalaisjärjestöjen perustaman kattojärjestön (medicuba-europa) ja Kuuban terveysministeriön solmiman sopimuksen mukaisesti Kuubaan tullaan toimittamaan tärkeimmät perusterveydenhuoltoon kuuluvien lääkkeiden raaka-aineet n. 5 euron edestä. Kuuba huolehtii lääkkeiden valmistuksesta ja jakelusta kaikkiin sairaaloihin. Tavoitteena on parantaa kuubalaisten terveyden tasoa, mahdollistaa sairauksien lääkehoito ja lievittää inhimillistä kärsimystä, sekä turvata myös Kuuban lääketeollisuuden ja sen tietotaidon säilyminen ja kehittäminen. MediCuba-Finlandian tavoitteena on tukea lääkkeiden raaka-aineiden (kefaleksiini) hankintaa järjestöiltä ja yksityisjäseniltä saamillaan varoilla yhteensä n.1 eurolla/vuosi. MCF tilittää sekä omavastuuosuutensa että KEO:n hanketuen Sveitsiin medicuba-europan yhteisrahastoon, johon tulleella summalla ostetaan ja lähetetään lääkkeiden raaka-aineita Kuubaan Jos kysymyksessä on jatkohanke, kerro tässä hankkeen tähänastisten vaiheiden keskeiset tulokset. MediCuba-Finlandia on lähettänyt lääkkeiden raaka-aineita Kuubaan jo vuodesta 2 (betametasoni, tiopentaali sekä kefaleksiini). Tänä aikana tehdyistä terveysindikaattoreista (ks. raportit 21-4) on voitu todeta pysyvänä suuntauksena terveyden eri osa-alueiden myönteinen kehitys Kuubassa.

3 3(12) 1.13 Budjettitiivistelmä. vuosi 26 Järjestön omarahoitus 4 Haettava hanketuki 1 Kulut yhteensä Hankkeen mahdollinen muu rahoitus. Jos hanke saa muuta rahoitusta, mainitse rahoituksen määrä ja lähde. Määrä Lähde 2. Yhteistyökumppani ja kumppanuus 2.1. Millä perusteella yhteistyökumppani on valittu? MediCuba-Europa otti 199-luvun lopulla yhteyttä silloiseen Suomi-Kuuba-seuran (SKS) sihteeriin Merit Vainioon tiedustellen Suomen kiinnostusta osallistua Kuuban terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan oman kansallisen järjestön kautta. MCF:n nykyinen pj Pirjo Lindfors selvitti asiaa ja varmistuttuaan asian tärkeydestä esitteli raaka-aineprojektin SKS:lle sekä Lääkäriliitolle. Näiden tahojen tukemana päätettiin perustaa medicuba-finlandia. Yhdistys on siitä lähtien toiminut perustamisajatuksensa mukaisesti Kuuban terveydenhuoltoa tukien. 2.2 Onko yhteistyökumppanin kanssa tehty aiemmin yhteistyötä, jos niin milloin ja millaista? MediCuba-Finlandia aloitti raaka-aineprojektin vuonna 2, ja sitä on tarkoitus jatkaa kauppasaarron purkuun ja olojen normalisoitumiseen saakka. Suomesta vuonna 24 kerätyt varat mahdollistivat yhden kefalosporiinien ryhmään kuuluvan antibiootin kefaleksiinin toimittamisen Kuubaan (6,7 % koko tarpeesta Suomesta, loput muilta mailta). Kefaleksiini on yleisimpiä Euroopassa käytettyjä suonensisäisesti annettuja antibiootteja, joita käytetään tulehduksien estossa esim. leikkauksien aikana ja monenlaisien tulehduksien hoidossa. 2.3 Lisätietoja yhteistyökumppanista Kattojärjestö medicuba-europan webbisivut, joilla järjestö esittäytyy, ovat osoitteessa Kuubalaiset kumppanit on esitelty jo edellä, ks. 1.6 ja Millainen on yhteistyökumppanin oma panos hankkeen toteuttamisessa (työvoima, taloudellinen panos, muu)? MINSAP on esittänyt raaka-aineprojektin alkaessa v medicuba-europalle luettelon tarvittavista peruslääkkeistä, jotka ovat WHO:n välttämättömien lääkekiden listalla (antibiootit, kipulääkkeet, astmalääkkeet ja muut kortikoidit, nukutusaineet, lihasrelaksantit, skitsofrenialääkkeet, verenpainelääkkeet). MINSAP tarkistaa listan vuosittain ja toimittaa sen MINVEC:n kautta medicuba- Europalle. MediCuba-Europa hankkii yhteisrahastoon kerätyillä varoilla tarvittavat lääkkeiden raakaaineet vuosittain tarkistetun priorisoinnin mukaisesti. Laaduntarkastuksen jälkeen raaka-aineet

4 laivataan tai lennätetään Kuubaan. Vuonna 23 medicuba-europan kautta saatiin projekteihin varoja 5 USD, mikä vastaa 7 lääkkeen raaka-aineita. Varat on kerätty eri maiden medicubayhdistyksiltä medicuba-europan yhteisrahastoon (Fondo Comun) Sveitsiin. Kuuban lääkehuollosta vastaavan QUIMEFAn toimesta tarkistetaan saapuneiden raaka-aineiden laatu ja toimitetaan raaka-aineet lääketehtaille. QUIMEFA vastaa lääkkeiden tuotannosta ja työvoimasta. Raaka-aineprojekti työllistää Kuubassa vajaa 1 työntekijää. Valmiiden lääkkeiden jakelusta sairaaloihin vastaa valtiollinen La Empresa de Suministros Farmaceuticos (ENSUFARMA). Kuuba lähettää vuosittainraportin medicuba-europalle raaka-aineista valmistettujen lääkeaineiden määrästä, mahdollisista logistisista menetyksistä ja terveysindikaattoreissa tapahtuneista muutoksista. MediCuba-Europa lähettää medicuba-finlandialle varmistuksen ostetun ja lähetetyn raaka-aineen laadusta ja määrästä. 4(12) 2.5 Mitkä muut tahot osallistuvat yhteistyöhön? Mikä on heidän roolinsa ja panoksensa hankkeessa (esim. suomalaiset, paikalliset tai kansainväliset järjestöt tai viranomaiset)? Teemme järjestöyhteistyötä Suomi-Kuuba-seuran ja KEPA:n kanssa esimerkiksi kulttuuritapahtumiin yhteisesti osallistumalla sekä niitä yhdessä järjestämällä. Yhteistyön kautta tiedottaminen ja jäsenhankinta helpottuvat. 3. Hankkeen tausta ja kestävyys 3.1 Miten hankkeen idea sai alkunsa? Onko se esimerkiksi osa jotain suurempaa hankekokonaisuutta? Hanke on osa vuonna 1997 Kuuban pyynnöstä aloitettua yhteiseurooppalaista kansalaisjärjestöhanketta, jonka tavoitteena on tukea Kuuban perusterveydenhuoltoa, joka kärsii USA:n kauppasaarrosta. Kauppasaarron kansainvälistyttyä Torricelli- ja Helms Burton-lakien myötä kuubalaisten terveydentila romahti lääkkeiden omavaraisuusasteen laskiessa 87 %:sta 4 %:iin, sillä Kuuba ei saanut enää ostaa lääkkeiden raaka-aineita eurooppalaisilta lääketehtailta niiden pelätessä USA:n sanktioita. Eurooppalaiset jo Kuuban terveydenhuoltoa tukeneet kansalaisjärjestöt päättivät kuubalaisten lääkärien hätäavunpyyntöjen johdosta perustaa yhteiseurooppalaisen kattoorganisaation medicuba-europan (mceu) tukemaan Kuuban terveydenhuoltoa aluksi raakaaineprojektin, sitten astma- ja laitteiden korjausprojektin ja sytostaattiprojektin muodossa. Ensimmäinen sopimus Kuuban terveysministeriön (MINSAP) kanssa kirjoitettiin Suomen alajärjestö medicuba-finlandia perustettiin Kerro lyhyesti hankkeen toimintaympäristöstä. Kuubassa vallitsee sosialistinen yksipuoluejärjestelmä. Keskipalkka on noin 1e/kk (lääkäreillä 2e). Naisten asema on periaatteessa tasa-arvoinen, rasitteena on päivätyön jälkeisen kotityön kaksoistaakka. Eläkkeelle päästään keskimäärin 55-vuotiaana. Terveydenhuolto on julkista, ilmaista ja kaikkien saatavissa. Terveydenhuollon painopiste on perusterveydenhuollossa (7 % kauppasaarron kansainvälistymisen jälkeen). Kuuban lapsikuolleisuus on maailman alhaisimpia, noin 7 promillea ja siten alhaisempi kuin Yhdysvalloissa. Kuuba onkin kehitysmaiden esimerkkimaa terveydenhuollossa. Hiv/aids-potilaiden määrä on latinalaisen Amerikan alhaisin. Kuubalaisten keskiikä oli 76 vuotta Millainen on hankkeen toimialan yleinen kehitystaso kohdealueella? Miten paikallinen hallinto

5 tällä alalla ja näissä asioissa toimii? Miten paikallinen hallinto osallistuu hankkeen toteutukseen tai rajoittaa sitä? Terveydenhuolto Kuubassa on julkista ja kaikille maksutonta, koulutusmahdollisuudet ovat hyvät. Kuuballa on hyvä lääketeollisuuden infrastruktuuri ja lääketieteellinen tietotaito. Se on kehittänyt mm. uuden tyypin aivokalvontulehdus- ja maksatulehdusrokotteet sekä kolesterolilääkkeen. Kuuba on saanut lääketieteen innovaatioistaan useita WHO:n palkintoja. Ongelma on se, että sillä ei ole omasta takaa kaikkia raaka-aineita ja kauppasaarto estää niiden vapaan ostamisen. Kuubalaiset eivät myöskään saa käsiinsä englanninkielisiä lääketieteellisiä julkaisuja muuta kuin kolmannen maan esim. Uruguayn välityksellä (lehti tilataan Uruguayhin ja lähetetään sieltä Kuubaan). Internetyhteyksiä saattaa olla muutama/sairaala, jos lainkaan, eikä silloinkaan kaikille sivuille pääsyä. 5(12) 3.4 Miten hanketta on suunniteltu? Raaka-aineprojektissa MINSAP selvittää vuosittain, mistä WHO:n välttämättömien lääkeaineiden listalla olevista sairaalassa annettavista lääkeaineista on eniten pulaa. Se lähettää mceu:lle prioriteettilistalla olevat lääkeaineet, joka tiedustelee alajärjestöiltä, mitä lääkeainetta varten kukin haluaisi kerätä varoja. Usea maa saattaa kerätä varoja samaan lääkeaineeseen, jotta sitä saataisiin kattavasti kaikkiin sairaaloihin. Seuraavana vuonna listan lääkitys arvioidaan myös edellisen vuoden terveysindikaattoreiden perusteella (mcf otti kefaleksiinin hankkiakseen, kun äitien synnytysten jälkeinen kuolleisuus infektioihin alkoi nousta uudelleen). Astmaprojekti on loppumassa ja sytostaattiprojekti alkamassa, mutta meillä ei valitettavasti ole tähän päivään mennessä kylliksi tietoa sen suunnitteluprosessista. 3.5 Mitkä ovat ne hyödynsaajien kannalta keskeiset ongelmat, joihin hankkeella pyritään vaikuttamaan? Lääkkeiden saatavuus, kuolleisuus, terveydentila, sairastavuus, kipu, kärsimys 3.6 Millaiset riskit voivat vaikuttaa hankkeen onnistumiseen? Miten näiden riskien toteutumista pyritään ennaltaehkäisemään? Riskinä on lääkkeiden joutuminen vääriin käsiin esim. mustaan pörssiin. Siksi lääkeaineet lähetetään jauhemaisena ja ne on annettava tietyn ajan kuluessa oikein sekoitettuna infuusiona suoneen, jotta niistä olisi tehoa (poikkeuksena astmainhalaattorit). Ennaltaehkäisevästi vaikuttavat hankkeen eri osa-alueiden jako kunkin kuubalaisen järjestön vastuulle, mceu:n tarkastuskäynnit kohteissa sekä terveysindikaattorit vuosittain (jotka tulevat Kuubasta vuoden myöhässä, mutta osoittavat suunnan). 3.7 Luoko hanke jonkin uuden rakenteen tai toimintatavan, vai tuetaanko sen avulla jo olemassa olevaa? Selvitä. Raaka-ainehankkeessa tuetaan ja ylläpidetään jo olemassa olevaa rakennetta. Astmaprojektiin kuului uudentyyppisen ympäristöystävällisen (freoniton) kapselikoneen suunnittelu, rakentaminen ja tieteellinen yhteistyö ja tutkijavaihto. Kestävän kehityksen kriteerien täyttyminen on suunnitteilla myös sytostaatti- eli solumyrkkyprojektissa. 3.8 Miten ja milloin vastuu hankkeesta siirretään paikalliselle hallinnolle, paikalliselle järjestölle tai hyödynsaajille itselleen? Vastuu raaka-aineprojektista siirtyy kuubalaisille, kun raaka-aine saapuu Kuubaan. Lääkäri ja sairaanhoitaja vastaavat siitä, että potilas saa lääkkeen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna sairaalassa. Potilaan vastuu on saapua sairaalaan sovittuna aikana. Tukea on tarkoitus jatkaa kunnes kauppasaarto puretaan ja olot normalisoituvat.

6 4. Hyödynsaajat 6(12) 4.1 Keitä ovat hankkeen välittömät hyödynsaajat? Paljonko heitä on (arvio)? Välittömiä hyödynsaajia ovat kaikki kuubalaiset terveydenhuollon ja sairaanhoidon asiakkaat Keitä ovat hankkeen välilliset hyödynsaajat? Välillisinä hyödynsaajina ovat mahdollisten terveydenhuoltopalvelujen asiakkaina kaikki kuubalaiset, noin 12 milj. Hyötyä on kaikille BKT:n noustessa kansalaisten terveydentilan kohentuessa, kuten myös terveydenhoidon painopisteiden siirtyessä muihin tarpeisiin. Erityinen välillinen hyöty kohdistuu sairaiden omaisiin ja heidän työnantajilleen ja työtovereilleen. Jos haettava avustus on alle 2., vastaa seuraavaan kysymykseen: 4.3 Miten hyödynsaajat itse osallistuvat hankkeeseen? Välilliset hyödynsaajat, kuubalaiset koordinaattorit ja sairaanhoidon edustajat raportoivat ja vastaavat lääkkeiden logistiikasta ja saatavuudesta sekä menekistä. Jos haettava avustus on 2. tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen: 4.4. Erittele hankkeeseen osallistumisen tavat kunkin hyödynsaajaryhmän osalta erikseen Hankkeen tavoite, toteutussuunnitelma ja seuranta Tavoitteet 5.1 Mikä on hankkeen pitkän tähtäimen kehitystavoite? Pitkällä tähtäimellä tarkoituksena on lääkkeiden puutteesta johtuvan kuolleisuuden sekä inhimillisen kärsimyksen vähentäminen. Lisäksi ylläpidetään kuubalaisen lääkehuollon infrastruktuuria sekä tietotaitoa, eli autetaan näiden vaikeiden taloudellisten aikojen yli, joihin Kuuban poiittinen tilanne on johtanut. 5.2 Mikä on hankkeen välitön tavoite? (Alueellisesti ja hyödynsaajien osalta rajattu) Välitön tavoite on tietyn raaka-aineen toimittaminen kaikkiin sairaaloihin vuodeksi, jotta kaikki potilaat voitaisiin hoitaa viipymättä ja kärsimystä pitkittämättä, turhaa kuolleisuutta välttäen. Jos haettava avustus on 2. tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen: (myös pienempää hanketukea hakevat voivat halutessaan vastata tähän) 5.3. Mitkä ovat hankkeella tavoiteltavat tulokset? ---

7 7(12) Toteutus 5.4 Millaisilla toimenpiteillä hankkeen tuloksiin ja välittömään tavoitteeseen pyritään? Mikäli mahdollista, merkitse tähän myös toimenpiteiden karkea (vuositason) toteutusaikataulu. Keräämällä varoja, joilla pyritään takaamaan säännölliset ja riittävät raaka-ainetoimitukset. Raakaaineita lähetetään vuosittain ja toiminta jatkuu toistaiseksi, sillä Kuuban poliittisen ja siitä seuraavan taloudellisen tilanteen parantumisesta ei ole lähitulevaisuudessa tietoa. Jos haettava avustus on alle 2., vastaa seuraavaan kysymykseen: 5.5. Mitä hankkeen toteutuksen vastuunjaosta on kumppanin kanssa sovittu? MediCuba-järjestöt keräävät rahat ja hankkivat raaka-aineet ja toimittavat ne Kuubaan, kuubalaiset toteuttavat eli valmistavat lääkkeet ja hoitavat jakelun sairaaloihin ja potilaille. Jos haettava avustus on 2. tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen: 5.6 Kuvaa hankkeen toteutus- ja seurantaorganisaatio ja vastuunjako --- Seuranta 5.7 Millä tavoin suomalaisen järjestön vastuuhenkilöt seuraavat hanketta ja sen varainkäyttöä sekä osallistuvat hankkeen toteutukseen? Kattojärjestön medicuba-europan kokouksiin osallistutaan ja toimintaa seurataan, myös varainkäytön osalta. Lisäksi suomalaiset tekevät seurantamatkoja hankkeen evaluoimiseksi ja olemalla yhteydessä kuubalaiseen osapuoleen. 5.8 Miten paikalliset yhteistyökumppanit seuraavat hanketta ja sen varojenkäyttöä? Paikallisilla on oma tilintarkastuskäytäntönsä hankkeen seuraamiseksi. Lisäksi kumppani raportoi hankkeesta medicuba-europalle sekä tarvittaessa vastaa kysymyksiin paikan päällä. 5.9 Millaista sanallista tai numerotietoa hankkeen etenemisestä kerätään? Raportissa kerrotaan lääkkeiden tuotantomäärät, lähetettyjen raaka-aineiden määrästä lähetetään myös kuittaus. 5.1 Missä ja miten hankkeen paikalliskulujen kirjanpito ja tarkastus järjestetään? Kuubassa, valtion omien kirjanpitokäytäntöjen ja lakien mukaisesti Onko hankkeelle suunniteltu väliarviointia tai evaluointia sen päätyttyä? Jos, niin miten arviointi tai arvioinnit toteutetaan? Tarkoitus on järjestää seurantamatka Kuubaan hankkeen arvioimiseksi.

8 8(12) 6. Vapaamuotoinen selostus hankkeesta ja sen toimintatavasta (vapaaehtoinen: jos hankesuunnitelmalomakkeen muut kysymykset eivät sovi tai riitä hankkeen kuvailemiseen, kerro tässä lisätietoja.) Vuosina on perinteisen raaka-aineprojektin lisäksi osa medicuba-europan rahoista (8 euroa/23) osoitettu mceu:n uuteen kestävän kehityksen hankkeeseen, astmalääketehtaan perustamiseen Kuubaan. Vuonna 26 on tarkoitus tukea myös solumyrkkytehtaan ja solumyrkkyjen kehittelyä ja valmistamista sekä tutkijanvaihtoa ja tieteellistä yhteistyötä. Myös medicuba-finlandia pyrkii tulevaisuudessa siirtämään painopistettä kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin ja erityisesti syöpäkuolemien kasvun johdosta syövän hoitamista edistävään solumyrkkytehtaan kehitysprojektiin.

9 9(12) 7. Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma Hankkeen budjetti Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstökulut (Liite 1) Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sivukulut Suomalaisten asuminen ja matkakulut Paikallisen henkilöstön palkka- ja sivukulut Muut henkilöstökulut Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 2 2 Henkilöstökulut yhteensä Toimintokulut (esimerkiksi koulutus) (Liite 2) Ostetut asiantuntijapalvelut (koulutus) 1 1 Muut kulut Toimintokulut yhteensä Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (Liite 3) Laite- ja materiaalihankinnat 1 1 Rakentaminen Muut hankinnat Tavaralahjoitusten arvo Materiaalit, hankinnat ja investoinnit yhteensä Käyttö ja kunnossapito (Liite 4) Käyttökulut Kunnossapitokulut Käyttö ja kunnossapito yhteensä 5. Seuranta- ja arviointikulut (Liite 5) Ulkopuoliset palvelut (sis. Asiantuntijakulut) Matka- ja majoituskulut Muut kulut Seuranta- ja arviointikulut yhteensä TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 6. Hallintokulut (Liite 6) Hallinnon palkka- ja sivukulut Toimistokulut 4 4 Suomalaisen järjestön lakisääteiset tilintarkastuskulut Varainhankinta ja tiedottaminen 5 5 Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo Hallintokulut yhteensä HANKKEEN KOKONAISKULUT YHTEENSÄ Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 8,21 8,21

10 1(12) Hankkeen rahoitussuunnitelma Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Järjestön omarahoitus (Liite 7) Rahallinen osuus 2 2 Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitus 2 2 Järjestön omarahoitus yhteensä 4 4 Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 28,57 2. Ulkoasiainministeriön hanketuki Aiempi hanketuen myöntö HAETTAVA HANKETUKI 1 1 HANKKEEN KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ Hankkeen kehityspoliittiset päämäärät ja läpileikkaavat teemat 8.1. Mikä on tai ovat hankkeen kehityspoliittinen päämäärä tai päämäärät? Merkitse yksi päätavoite ja korkeintaan kolme merkittävää osatavoitetta: Päätavoite Osatavoite Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen Peruskoulutuksen ulottaminen kaikille Sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantaminen x Lapsikuolleisuuden vähentäminen Odottavien äitien terveyden parantaminen HIV/AIDS:in vastainen työ x Malarian ja muiden merkittävien tautien vastustaminen Ympäristön kestävä kehitys Puhtaan veden saanti Slummien olojen kohennus Yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen Demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistäminen Rauhantilan ja turvallisuuden edistäminen x Oikeudenmukaisen ja sääntöperusteisen kansainvälisen kauppa- ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen Kehitysmaiden velkaongelman ratkaiseminen kansallisin ja kansainvälisin toimin x Uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattaminen kehitysmaiden käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa Ei mikään edellä mainituista. Muu, mikä? Jos haettava avustus on 2. tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen, muuten siirry kysymykseen Miten hankkeen suunnittelussa on huomioitu kehitysmaan köyhyydenvähentämisohjelma (PRSP) tai vastaava? Jos sitä ei ole huomioitu, perustele miksi: HUOM! Mielestämme terveydenhuollon aspekti puuttuu seuraavista läpileikkaavista teemoista. Kansalaisten terveydentilan parantuessa BKT nousee.

11 11(12) 8.3. Kehityspolitiikan läpileikkaavat teemat Kehityspoliittiseen ohjelmaan sisältyy joukko ns. läpileikkaavia teemoja, joiden totetumiseen pyritään kehtiyspolitiikassa kautta linjan. Vastausohje: merkitse kohtaan "vaikutus" alla olevan taulukon mukainen merkki sen mukaan, millaisia vaikutuksia arvioit hankkeella olevan. Perustele yhdellä virkkeellä tärkeimmät myönteiset ja haitalliset vaikutukset Vastausvaihtoehdot: ++ merkittävä myönteinen vaikutus + myönteinen vaikutus ei vaikutusta - haitallinen vaikutus Teemat Vaikutus Perustelu/lisätiedot Ympäristövaikutukset: Puhtaan veden saanti ja haku sekä sanitaatio Ympäristökuormitus (maa, vesi, + uuden teknologian käyttäminen ilma(sto), jäte) Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Luonnonvarojen kestävä käyttö (ml. energia, kulutus, eroosio) Sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentäminen Työn jakaantuminen sukupuoleen perustuen Naisten tulonhankinta, omistusoikeudet Naisten osallistuminen päätöksentekoon Lisääntymisterveys, lisääntymisoikeudet ++ infektioiden hoito, sairauksien hoito raskauden aikana Väkivallan vähentyminen Yhtäläiset koulutusmahdollisuudet Helposti syrjäytyvien ryhmien tukeminen (vammaiset, etniset tai uskonnolliset vähemmistöt, alkuperäisväestö, lapset) Helposti syrjäytyvät ryhmät yhteisön jäseninä (asennoituminen helposti syrjäytyviin ryhmiin) Helposti syrjäytyvien ryhmien osallistaminen Helposti syrjäytyvien ryhmien yhtäläiset oikeudet Hyvä hallinto ja demokratian edistäminen Korruption väheneminen

12 Paikallisen hyvän hallinnon osaamisen edistäminen Taloushallinnon avoimuus ja tiedonjako (toteuttajien välillä) Kansalaisyhteiskunnan tiedonsaannin paraneminen Kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisääminen 12(12) (+) hankkeeseen on sidottu viisi eri osapuolta sitä hoitamaan, seuranta- ja tarkastusmatkojen vaikutus 9. Allekirjoitukset Paikka ja päivämäärä Hki Paikka ja päivämäärä Hki Allekirjoitus Nimen selvennys Pirjo Lindfors Tehtävä medicuba-finlandian puheenjohtaja Allekirjoitus Nimen selvennys Miia Pasuri Tehtävä medicuba-finlandian sihteeri Liitteet: Mahdolliset sopimukset, avustuspyynnöt ja toimiluvat

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2004

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2004 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2004 Järjestön nimi suomeksi: medicuba-finlandia ry Järjestön nimi englanniksi: medicuba-finlandia Hankkeen nimi: Raaka-aineita Kuuban

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2003

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2003 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2003 Järjestön nimi suomeksi: medicuba-finlandia ry Järjestön nimi englanniksi: medicuba-finlandia Hankkeen nimi: Raaka-aineita Kuuban

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2001

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2001 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2001 Järjestön nimi suomeksi: MediCuba-Finlandia ry. Järjestön nimi englanniksi: MediCuba-Finland Hankkeen nimi: Raaka-aineita Kuuban

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2002

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Vuodelta 2002 1 KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYHANKKEEN VUOSIRAPORTTI Vuodelta 2002 Järjestön nimi suomeksi: MediCuba-Finlandia ry. Järjestön nimi englanniksi: MediCuba-Finland Hankkeen nimi: Raaka-aineita Kuuban

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Minne menet Post 2015- kehitysagenda?

Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Kepan syyskokous, Aino Pennanen, Kehityspoliittinen asiantuntija 21/11/2014 Ohjelma Klo 9.30-10.45 tilaisuuden avaus Aino Pennanen Johdatus Post 2015 agendaan ja siihen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Finnpartnership: Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) ja suorat kehitysvaikutukset. Kehityspoliittinen osasto / KEO-20 Ulkoasiainministeriö

Finnpartnership: Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) ja suorat kehitysvaikutukset. Kehityspoliittinen osasto / KEO-20 Ulkoasiainministeriö Finnpartnership: Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) ja suorat kehitysvaikutukset Kehityspoliittinen osasto / KEO-20 Ulkoasiainministeriö Suorat kehitysvaikutukset ja niihin vaikuttavia osa-alueita Työ

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmät - meillä ja muualla Markku Pekurinen Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Varsinainen rahoittaja Rahoitustapa

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967

Taksvärkki ry. Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Taksvärkki ry Suoraa toimintaa nuorelta nuorelle vuodesta 1967 Suoraa toimintaa KEO-30 Kansalaisjärjestöseminaari Hankehallinnon työkalut Nuorelta nuorelle Taksvärkki ry - 6 palkattua työntekijää - budjetti

Lisätiedot

Hankevalmistelumatkatuki Infotilaisuus Kepassa 10.10.2013

Hankevalmistelumatkatuki Infotilaisuus Kepassa 10.10.2013 Hankevalmistelumatkatuki Infotilaisuus Kepassa 10.10.2013 Kuka voi hakea? Suomessa rekisteröity, oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon järjestö tai säätiö (väh. 1 vuosi rekisteröitymisestä) Järjestöllä

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Hankehakemus, uusi hanke. Lomakkeen thumbnail täyttöohjeet :40

Hankehakemus, uusi hanke. Lomakkeen thumbnail täyttöohjeet :40 Hankehakemus, uusi hanke Lomakkeen thumbnail täyttöohjeet 11.11.2011 12:40 1. Järjestön tiedot (OTSIKKO- ei ohjetta) 1.1. Hakijajärjestön täydellinen virallinen nimi 1.2. Hakijajärjestön yhdistysrekisteritunnus

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI VUODELTA 2006 HANKEKOODI 28813501 1. Hankkeen perustiedot 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi Käymäläseura Huussi

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Aki Lindén Vallitseeko laiton tila?

Aki Lindén Vallitseeko laiton tila? Vallitseeko laiton tila? TOTEUTUVATKO SUOMEN TERVEYDENHUOLLOSSA KÄYTÄNNÖSSÄ TÄLLÄ HETKELLÄ LAINSÄÄTÄJÄN TARKOITTAMAT PERIAATTEET? Vastaukseni on: 1) osin toteutuvat aika hyvin, 2) osin eivät toteudu, mikä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Paperittomuus lääkärin näkökulmasta

Paperittomuus lääkärin näkökulmasta Paperittomuus lääkärin näkökulmasta Global Clinic Ari Mönttinen 18.4.2013 Oma sivuraiteen kehitys Lääketieteen lisensiaatti, TaU -89, yleislääket. el -95 Terveyskeskuslääkäri, Lohja ETRA-liitto pj -02,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Jussi Viitanen, metsäalan neuvonantaja, kehityspoliittinen osasto, toimialapolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Metsähallitus Luontopalvelut

Metsähallitus Luontopalvelut Metsähallitus Luontopalvelut Luonnon monimuotoisuuden suojelu Suomessa ja kansainväliset sitoumukset 18.03. KARI LAHTI Mitkä ihmeen kansainväliset sitoumukset? Kansallisen oikeuden mukaan sitovia valtioiden

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Finnfund numeroina

Finnfund numeroina Finnfund lyhyesti Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 93,4 %, Finnvera 6,5 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 Toimisto Helsingissä, henkilökunnan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Lähtökohdat Briitta Koskiaho Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa Ilmestyy 2012 alussa

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (6) KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot