Joukkovoimalla leikkauspolitiikkaa vastaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkovoimalla leikkauspolitiikkaa vastaan"

Transkriptio

1 Uusi Invalidi 3/ T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ Joukkovoimalla leikkauspolitiikkaa vastaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto oli yksi liki sadasta järjestäjästä, kun mielenosoittajan kulkue osoitti mieltään hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan Helsingissä 22. elokuuta. Kuvassa Tampereen yhdistyksen Irmeli ja Eino Saarijärvi kantavat tunnusta Vanhuksista ja vammaisista pidettävä huolta. Kuva: Hannu Oittinen. Tässä numerossa: Teemana sosiaaliset perusoikeudet ja ihmisoikeudet Uusi Invalidi 60 vuotta! Sivut 7 10 Yhteisöllisyyden voimaa kulttuuripäivillä Sivut Yhdistykset toimivat Sivut 11 ja 14 Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton liittohallitus : Hallituksen suunnittelemat vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten oikeuksien heikennykset ovat Suomen perustuslain ja Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vastaisia Alle 1000 euron kuukausieläkkeen varassa eläville vammaisille ja ikäihmisille julkiset terveyspalvelut, lääke- ja matkakorvaukset sekä vammais- ja muut sosiaalipalvelut ja -tuet ovat välttämättömiä arjessa selviytymiselle. Maksujen korotukset ja tukien heikennykset merkitsisivät heille yhä pahempaa syrjäytymistä ja kurjistumista suoranaista heitteillejättöä. Takuueläkkeen korotuskin kohdistuu vain osalle pientä eläkettä saavista, eikä se heilläkään korvaa eläkkeensaajan asumistuesta luopumista, suunniteltuja maksujen korotuksia ja muiden tukien heikkenemistä. Vammaislainsäädännön uudistamista, muita lainsäädäntöhankkeita ja kuntien velvoitteita on arvioitava ensi si- jassa maamme perustuslain edellyttämän yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuksen näkökulmasta, sillä sosiaaliset perusoikeudet ovat perustuslaissa turvattuja. Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksen mukaan Suomen perusturvan taso ei täytä Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii, että maan hallitus ottaa vakavasti huomioon Euroopan Neuvoston huomautuksen ja toimii maamme perustuslain sosiaalisia perusoikeuksia koskevien säädösten mukaisesti. Näiden mukaisesti on korjattava hallitusohjelmassa suunnitellut, pienituloisia vammaisia ja vanhuksia koskevat toimet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja ja lääke- ja matkakulujen omavastuuosuuksia ei saa korottaa seuraukset olisivat sekä inhimillisesti että taloudellisesti vakavia: pienituloisille jäämistä ilman tarpeellisia palveluja, hoitoja ja lääkkeitä ja yhteiskunnalle lisäkustannuksia toimeentulotuen tarpeen kasvun ja palvelujen lykkääntymisestä johtuvien raskaampien hoitojen ja palvelujen myötä. Tavoitteena on oltava perusterveydenhuollon maksuttomuus. Hoitoonpääsyn määräaikoja on väljentämisen sijasta tiukennettava terveyspalvelujen ja hoitoketjujen tehostamiseksi ja raskaampien hoitojen välttämiseksi. Ruokavaliokorvaus keliaakikoille on säilytettävä, koska keliakiaan ei ole lääkehoitoa, johon voisi saada Kela-korvausta muiden vakavien pitkäaikaissairauksien tapaan. Eläkkeensaajan asumistuki on säilytettävä sitä heikentämättä välttämättömänä täydennyksenä kaikkein pienimpiin työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeisiin. Vanhus- ym. palvelujen henkilöstömitoituksia on syytä tarkistaa, mutta esitetty suunta on väärä: ammattihenkilöstön minimimäärä ja koulutustaso on määritettävä niin, että se takaa apua tarvitsevien ihmisten turvallisuuden ja inhimillisen hoivan. Palvelusuunnitelmien laatimisesta vammaisille ja vanhuksille ei saa tinkiä niitä tehdään jo nyt aivan liian vähän siihen nähden mitä tarve ja lainsäädäntö edellyttävät. Leikkausten ja heikennysten sijasta hallituksen on viipymättä korjattava perusturvan puutteet Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan mukaisiksi sekä korjattava vammais- ja itsemääräämislainsäädäntö sellaiseksi, että Suomi voi ratifioida YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen. Kannanotto osoitettiin pääministeri Juha Sipilälle, peruspalveluministeri Juha Rehulalle ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle sekä eduskuntaryhmille ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

2 2 Uusi Invalidi 3/2015 Pääkirjoitus 3/2015 Vammaisten oikeuksien puolustamista 60 vuotta Uusi Invalidi-lehti pääsee ihmisen elämänkaarella mitattuna myöhemmän keski-iän vaiheeseen. Lehden vanhoja numeroita selaamalla tulee vaikutelma, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeuksien puolustamisessa asiat etenevät todella hitaasti. Koko lehden historia on ollut tarve nostaa ongelmia esille joukkovoimaan turvautumalla. Tapaturma- ja sairausinvalidien ja muiden vammaisjärjestöjen kannanotot, lausunnot ja yhteydenotot viranomaisiin eivät nouse esille virkamiesten ja johtavien poliitikkojen työpöydillä tai sähköpostitulvissa, ellei epäkohdista ja ongelmista tehdä joukkoesiintymisillä julkisia. Tässä toiminnassa Tapaturma- ja sairausinvalidien liitolla ja sen Uusi Invalidi-lehdellä on kunniakas historia. Uskon, että tehtävämme ei tule loppumaan tulevina vuosikymmeninä. Päinvastoin: joukkovoima-mielenosoitus osoitti, että maassamme on kasvava joukko väestöryhmiä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin virkatietä tai vaaleilla valitun edustuksellisen poliittisen koneiston kautta. Heitä ovat erityisesti vähemmistöt, kuten eri vammaisryhmät, pitkäaikaissairaat ja kasvava ikäihmisten joukko etnisestä taustastaan riippumatta. Vammaisten ja niukalla sosiaaliturvalla elävien pitkäaikaissairaiden asia ei nouse kovin korkealle poliittisten puolueidenkaan tavoitehierarkiassa paitsi vaalien edellä, kun kaikki kansanedustajapaikoistaan kilpailevat puolueet julistavat yhteen ääneen olevansa heikoimpien asialla ja korjaavansa esille nostetut epäkohdat. YK:n Vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin toteutumatta jättäminen menneellä eduskuntakaudella on tyyppiesimerkki siitä, miten vähän vammaisten aseman ja oikeusturvan edistäminen kiinnostaa poliittista eliittiämme puolueisiin katsomatta. Kun Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea antaa Suomelle huomautuksen maan ratifioiman sosiaalisen peruskirjan noudattamatta jättämisestä, ei mitään konkreettista peruskirjan noudattamisen suuntaan näy hallitusohjelmassa. Päinvastoin, pienituloisimpiin kohdistettavia leikkauksia on tulossa kasapäin. Räikeimpänä niistä on eläkettä saavien asumistuen leikkaussuunnitelmat. Kelan arvioiden mukaan ihmistä menettää euroa ja noin ihmistä euroa kuukausitulostaan. Yksittäistapauksissa menetykset nousevat jopa 300 euroon kuukaudessa. Yhteenkään toiseen väestöryhmään hallitus ei ole kohdistamassa näin raskasta elintasoa alentavaa täsmäiskua. Monet pienituloisiin kohdistuvat maksujen korotukset täydentävät vielä hallituksen suunnittelemaa köyhien kyykyttämistä. Keskustelimme kolmen vartin verran SSS-hallituksen peruspalveluministerin Juha Rehulan kanssa. Rehula on nykyhallituksessa ministeri, jonka vastuulla on pitkälti sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskeva lain valmistelu yhdessä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän kanssa. Ministerinä hän virkansa puolesta joutuu sitoutumaan hallitusohjelman yleislinjauksiin eli kaikkeen siihen, jolle vastavoimaksi on heräämässä hallituksen leikkauksia vastustava kansanliike. Rehula tuntui ymmärtävän, mitkä voimat jarruttavat jo vuosikymmenen jumissa ollutta sote-uudistusta. Ne ovat voimia, jotka jarruttamisesta hyötyvät. Niitä ovat rahanvallan ja terveys- ja hoivabisneksen hämärämiehet ja -naiset, jotka takovat ennätysvoittoja sairaiden, vammaisten, kuntien hädän ja veronmaksajien kustannuksella. Rehulan esimiehet, Sipilä, Soini ja Stubb ovat sitoutuneet leikkauslinjaan, jossa peruspalveluministeri joutuu tekemään likaisen työn kuten peruspalveluministeri Terttu Huttu-Juntunen (vas.) Lipposen hallituksessa 1990-luvun puolivälissä. Kansa kosti suomussalmelaisministerille seuraavissa vaaleissa. Rehula totesi, että suomalaisessa yhteiskunnassa oli vielä 1970-luvun alussa selvä yhteinen visio hyvinvointivaltion rakentaminen, jonka vision toteuttamiseksi säädettiin mm. julkiset terveyspalvelut syrjäseuduille tuonut kansanterveyslaki. Nyt visio puuttuu niin hallitukselta kuin muiltakin voimilta tässä yhteiskunnassa paitsi näköalattomuudella voittoa takovalta rahan vallalta. Joukkovoima-kansanliikkeellekään ei pitkän päälle riitä uskottavan muutosvoiman rakentamiseksi leikkauspolitiikan vastustaminen niin välttämätöntä ja mobilisoivaa kuin se tässä vaiheessa onkin. Visioksi ei riitä myöskään yksin meillä on unelma, joka nousi kesän toisen suuren mielenilmauksen tunnelmaksi. Kansanliikkeet ovat historian kuluessa luoneet visiot ja unelmat paremmasta yhteiskunnasta. Uskon, että niin tulee nytkin tapahtumaan. Uusi Invalidi-lehden 60-vuotinen työ vammaisten oikeuksien puolesta on ollut panoksemme hyvinvointivaltion rakentamisessa. Lehteämme ja liittoamme tarvitaan edelleen syrjittyjen ja sorrettujen oikeuksien puolustajana ja kansanliikkeen osana syrjinnästä ja sorrosta vapaan yhteiskunnan rakentamiseksi. Antti Holopainen Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton puheenjohtaja Lue myös puheenjohtajan blogi Näkökulma: Juha Kovanen YK:n vammaisten oikeuksien sopimus: ihmisoikeudet talouden edelle YK-sopimuksen ratifiointia ei ole Suomen osalta vieläkään toteutettu. Syy piilee kehitysvammalain 42. pykälässä, joka sallii kehitysvammahuollossa kaikki toimenpiteet ilman valvontaa ja valitusoikeutta, mikä ei ole sopusoinnussa ihmisoikeuksien kanssa. Piileskelystä on kyse senkin vuoksi, että tätä syytä ei ole missään myönnetty eikä pykälästä 42 ole juuri muutenkaan puhuttu. Laki säädettiin vuonna 1977 ja hyvinvointivaltion lainsäädännön kehittämisen pysähdyttyä sen modernisointi jäi toteuttamatta. Piilottelu juontuu lääkehoidon nopeasta kehityksestä 1960-luvun jälkeen. Uudet lääkkeet tulivat käyttöön paitsi hoidossa myös laitosja muussa asumisessa. Niiden käytöllä ryhdyttiin korvaamaan valitettavasti myös inhimillistä panosta niin kehitysvammahuollossa kuin myös vanhustenhoidossa, mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa sekä lastensuojelussa. Syntyi taloudellinen intressi olla kyseenalaistamatta lääkkeiden laajennettua käyttöä. Keskustelun vaientamisessa rakenteellisen korruption piirteitä YK:n vammaisten oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, jossa pakkokeinojen määrittelyllä ja valvonnalla on osansa. Pakkokeinoja ovat muiden muassa fyysinen ja kemiallinen sitominen ja tapaamisoikeuksien rajoittaminen. Kemiallisen eli lääkkeillä sitomisen määrittely pakkokeinoksi vaikeuttaisi taloudellisesti motivoituja rutiineja edellä mainittuja ryhmiä koskien. Vaikeneminen pykälästä 42 palvelee em. määrittelyn välttämistä, taloutta ja lääketeollisuutta, mutta ei asiakasta. YK-sopimuksen ratifiointi oli tarkoitus mahdollistaa viime syksynä annetulla lakiesityksellä sosiaali- ja terveystoimen asiakkaan itsemääräämisoikeudesta. Lakiesitys ei sisältänyt kemiallista sitomista pakkokeinona. Lakiesityksen käsittely pysähtyi perustuslakivaliokuntaan. Miksi pysähtyi, siitä valiokunta vaikeni. Vuosikymmeniä kestänyt keskustelun vaientaminen pykälästä 42 on merkittävä suoritus vaikea vaan sanoa keneltä. Jos pyrkimyksenä olisi yleinen etu, voisi puhua hyvästä suorituksesta. Nyt kyseessä on pikemminkin rakenteellinen korruptio: suuri määrä toimijoita on saatu oman etunsa nimissä unohtamaan heikompiensa ihmisoikeudet. Verkosto ei onneksi yllä Yhdistyneisiin Kansakuntiin. Oikea ratkaisu on säätää kemiallisen sitomisenkin kattava laki itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Tätä

3 Uusi Invalidi 3/ Suurmielenosoitus keräsi paljon vammaisia Mielenosoituksen 22. elokuuta järjesti puoluepoliittisesti sitoutumaton kansanliike Joukkovoima. Olen huomannut, että liikkeessä toimivat eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset, sanoo Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidien yhdistyksen puheenjohtaja Juha Kovanen. Mielenosoituksessa oli osastoja omin tunnusvärein varustettuina globaalista solidaarisuudesta eläkeläisiin. Vammaisryhmän kylteissä luki mm.: Älä leikkaa vammaisen ihmisarvoa, Stop vammaissimputus, Aihetta kyyneliin. Hakaniemen torilla puhui Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela: Ketään ei tässä yhteiskunnassa kohdella epätasa-arvoisemmin kuin vammaisia. Meitä ei oteta töihin. Kohtalona on joutua pienelle eläkkeelle jo 18-vuotiaana, eikä sillä elä. Ja sitäkin ollaan nyt leikkaamassa! Tuista sekä palveluista saa taistella. Kuljetuspalvelujen lain minimi yhdeksän edestakaista matkaa kuukaudessa on käytännössä maksimimäärä: kuka aikuinen pärjää sillä, että pääsee kaksi kertaa viikossa kotoaan hoitamaan asioitaan saatikka harrastamaan? Köyhä maksaa yksityistämisvimmaa Banderollitalkoot Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidien toimistolla, jossa aikoinaan on toiminut myös vammaisten ihmisoikeuksia ajava Kynnys ry. Juha Kovanen oikealla, Kallion kirkon diakoni Nina Klemmt vasemmalla. set Juha Kovanen, Raisa Lehtomäki ja Aura Kaskisydän ihmettelevät, miksi hallitus yrittää maksattaa valtion menoja ihmisillä, joilla ei rahaa ole: köyhät, työttömät, eläkeläiset, lapset, sairaat, vammaiset. Huolestuttavin suuntaus on yksityistäminen, joka varmasti sai monet kaduille, useimmat ensimmäistä kertaa elämässä. Yksityistämisen seurauksena maksamme enemmän ja saamme vähemmän. Ihmeellistä on myös valtamedian yksipuolisuus. Esimerkiksi elokuun suurmielenosoituksesta eivät Helsingin Sanomat ja YLE uutisoineet käytännössä mitään etukäteen. Ja kun päivä koitti, uutisoitiin mellakoista, joita ainakaan vammaisryhmässä ei nähty yhtään! Valtamedialta tuntuu puuttuvan niin poliittiset toimittajat, tutkiva journalismi kuin käsitys siitä, et- Vammaisryhmän vapaaehtoitä myös vastapuolen ääni olisi saatava kuuluviin. Mielenosoitus osoitti joukkovoimansa Suurmielenosoituksessa ihmiset olivat energisiä, päättäväisiä ja positiivisia. Aivan kuin suuri perhe olisi ollut liikkeellä. Mielenosoittajat huusivat: Soini, Stubb ja Sipilä - emme alistu ikinä! Kadunvarrella kukaan ei huudellut takaisin vaan katsoi melkein myötäjärkyttynein ilmein pyörätuoliarmeijaa. Katselijat näyttivät miettivän onko Suomi todella menossa huonoon suuntaan. Tuntui kuin ihmettelijöille suuren kansanosan, köyhien, asemasta ei olisi ollut mitään käsitystä, kuinka kädestä suuhun eletään. Tämä kahtiajakautuminen konkretisoitui, kun lähes kaksi kilometriä pitkä kulkue sumusireenimerkistä istui varttitunniksi alas pääministerin työaikapidennyskaavailujen kunniaksi. Vammaisryhmän ja kasvatuksen (lasten) piti pysäyttää raitiovaunu, joka oli hääseurueella yksityiskäytössä. Ulos tuli vihaisia juhlijoita, jotka sitten lauhtuivat. Häävieraista kuitenkin näki, miten tarpeettomana he moista mielenosoitusmanööveriä pitivät. Tilannetta myös kuvasi Helsingin Sanomien videokuvaaja ja haastattelija, joka kysyi, miksi ratikka piti pysäyttää. Raiteilla istunut kertoi ol- Mielenosoittajat pysäyttivät Helsingin keskustan vartiksi istahtamalla Unioninkadulle. Edessä oikealla Arvo Lehtomäki, jonka kyltissä lukee pelimaailman käsittein: Game over, level 130 (Peli loppunut, taso 130) - Tuhosit Suomen kansan 100 %. leensa vammaisaktivisti poikansa takia. Istuja kertoi Suomen olevan tuhon tiellä, jos elvytyksen sijasta leikataan: Suomi on Euroopan vähiten velkaantuneita maita. Vaikka ottaisimme velkaa 40 miljardia, yltäisimme vasta Saksan tasolle. Nythän kaavailuissa on ottaa velkaa viisi miljardia. Kun lisäisimme ostovoimaa, talous kohenisi ja Suomi pääsisi nousuun. Teksti ja kuvat: Raisa Lehtomäki Monelta taholta muistutettiin, että Suomi ei ole ratifioinut YK:n vammaissopimusta eikä saattanut lainsäädäntöään sopimuksen tasolle. Eduskuntaa on kiirehdittävä hoitamaan asia pikimmiten kuntoon. Kuva: Hannu Oittinen. Potilasjärjestöt: Pitkäaikaissairaiden maksutaakka uhkaa nousta kohtuuttomasti Juha Kovanen myös Eduskunnan oikeusasiamies on edellyttänyt raportissaan vanhustenhoidon tilasta vuonna Näin hoituvat YK-sopimuksen ratifiointi ja suuren ihmisjoukon ihmisoikeudet. Sekä vammaisten että muiden asianosaisten suhteen on syytä selvittää, miten korjataan vuosikymmenien aikana syntyneiden väärien käytäntöjen aiheuttamia vahinkoja. Juha Kovanen Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n puheenjohtaja Tsil ry:n liittohallituksen jäsen Hallitusohjelma tuo erityisesti pitkään sairastaville entistäkin raskaamman maksutaakan, totesi Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen muodostama POT- KA-verkosto jo kesän alussa. Valtion budjettiesitys ensi vuodelle lisäsi potilasjärjestöjen huolta pienituloisten pitkäaikaissairaiden kasvavasta maksutaakasta. Budjettiesityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia ja tuntuvia leikkauksia lääke- ja matkakorvauksiin. Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee heihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Osa sairastavista jättää lääkkeet ostamatta ja sairaalakäynnit tekemättä, koska rahat eivät riitä edes peruselämiseen, kuten ruokaan ja asumiseen. Tämä uhkaa pitkittää sairauskierrettä ja näin välillisesti kasvattaa hoidon kustannuksia niin po tilaal le itselleen kuin yhteiskunnallekin. Suomessa terveydenhuollon palvelujen käyttömaksut ja omavastuut ovat kansainvälisesti katsoen korkeita. Yksi keino pienituloisten, paljon sairastavien maksujen kohtuullistamisessa olisi POTKAn mukaan maksukattojen yhdistäminen ja tuntuva alentaminen, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on tehty. Potilasjärjestöt ovat hyvin huolissaan myös hallituksen aikeista keventää hoitosuunnitelmien laadintavelvollisuutta. Hoitosuunnitelmien tekoa on laiminlyöty jo nyt, mikä heikentää potilaan oikeuksia, hoidon onnistumista ja potilasturvallisuutta. Jos laki ei velvoita kirjalliseen hoitosuunnitelmaan, se tarkoittaa käytännössä lupaa jättää suunnitelma tekemättä. SOSTEn koordinoima Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA kokoaa yhteen 39 järjestöä, mukana mm. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto.

4 4 Uusi Invalidi 3/2015 Lait kuntoon ja palvelut lakien tasolle Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja Tsil ry:n puheenjohtaja Antti Holopainen kohtasivat avoimessa keskustelussa sosiaalisen turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden merkeissä. Lakeja laaditaan ja uudistuksia tehdään, mutta ongelmat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Hyvätkin lait saavat kuntatasolla huonoja käytäntöjä. Sote-uudistus, vanhuspalvelulaki, YK:n vammaissopimuksen ratifiointi, omaishoito, lastensuojelu, toimeentulotuki, eläkkeiden taso ja monet muut todella isot asiat odottavat kestävää ratkaisua. Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton puheenjohtaja Antti Holopainen haastoi perheja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) vääntämään kättä asiasta. Miksi on käynyt niin kuin on käynyt, eli palvelut eivät toimi kansalaisten arjessa? Olen ollut lainsäätäjänä mukana jo useissa uudistuksissa, esimerkkinä vuoden 2006 lastensuojelulaki, joka on rakenteeltaan hyvin moderni. Lapsen etu ja huostaanottotilanne on huomioitu siinä varsin hyvin. Mutta hyväkään laki ei poista ongelmia, se antaa vain raamit, Rehula avaa keskustelun. Rehula jatkaa, että palvelutarpeet kasvavat ja muuttuvat niin hurjaa vauhtia, että lainsäätäjä ja kuntien käytännöt eivät pysy perässä. Ministeri toteaa, että viime vaalikaudella uudehkoon lastensuojelulakiin tehtiin 54 toimenpide-ehdotusta. Palvelut on nähtävä sosiaalisena pääomana Kansanterveyslaki 70-luvun alussa on ollut viimeisin iso kansallinen tavoite. Nyt on aika luoda uusia visioita ja pysyä mukana kansainvälisessä kehityksessä, sanoo ministeri Juha Rehula. Tullaan siis siihen, mihin sairaiden, vammaisten ja vanhusten arjessa on totuttu, eli laki ja käytäntö elävät kumpikin omaa elämäänsä. Avun tarvitsija, palvelun tuottaja ja kunta kipuilevat siinä kukin tavallaan. Pahimmassa tapauksessa ylikansallinen firma vetää välistä. Liiton näkökulmasta vallankin vanhuspalvelulaki on edistyksellinen, siinä on monia hyviä elementtejä. Laki sinänsä ei ratkaise, vaan se mikä on yhteiskunnan yleinen ilmapiiri. Kansalaisaktiivisuuden kautta haluamme luoda sellaisia rakenteita, jotka edistävät lainsäädännön toteutumista käytännössä, valottaa Holopainen liittonsa näkökulmaa. Lakien toteutumattomuus käytännössä ei ole mutu-tuntumaa, sillä kansalaisten lisäksi ely-keskukset ja jopa Euroopan neuvosto ovat joutuneet huomauttamaan asiasta. Raha tai rahan puute ei sinällään vaikuta, mutta ne joko mahdollistavat tai estävät tekevien käsien palkkaamisen. Inhimillinen herkkyys on pidettävä sillä tavoin voimassa, että lainsäädännön toteutuminen nähdään sosiaalisena pääomana. Toimivat palvelut ovat oleellisia asioita ihmisarvon kannalta. Markkinoilla on oma ja erilainen näkemyksensä, jatkaa Holopainen. Holopainen ja Rehula näkevät rahavallan mahdin eri tavalla, mutta jotain yhteistäkin löytyy keskustelussa. Väärässä kohdassa säästäminen käy kalliiksi ja oikeassa kohdassa sijoittaminen tuo moninkertaisen hyödyn. Rehula ottaa esille paljon käytetyn esimerkin syrjäytyneen nuoren hinnasta. Vielä tulee päivä, että numeroilla pystyy tarkkaan osoittamaan yhden asian vaikutuksen toiseen asiaan. Esimerkiksi että montako kakkostyypin diabeetikkoa meillä on vuonna 2025, mitä sen hoito maksaa tai mitä ennaltaehkäisy maksaa ja vaikuttaa. Onko perustuslain suoja uhattuna? Mutta entä jos valtio kuntien tehtäviä lisätessään pitäisi valtionosuudet edes ennallaan? Nythän niitä on leikattu toistamiseen, miljardi toisensa perään. Eikö tällä seikalla ole vaikutusta siihen, miten lait muuttuvat käytännöiksi? Joo, noin on. Mutta muitakin esimerkkejä on, kuten Imatran kaupungin esimerkki lastensuojelussa osoittaa. Kun seinä tuli vastaan, Imatran päättäjien oli pakko ajatella palvelurakenteensa uusiksi, erityisesti hoitoketjut. Se malli on toiminut niin hyvin, että siitä otetaan mallia muuallakin. Rahaa toki tarvitaan, mutta samalla rahalla voidaan saada enemmän aikaan tekemällä toisin, Rehula vastaa. Holopaisella on samanlaisia kokemuksia oman työnsä eli päihdehuollon kautta. Palveluketjun rakenteiden muutoksilla voidaan saada aikaan myönteisiä muutoksia myös vanhuspalveluissa. Kotona asumisen ihanne ja palvelujen saatavuus käytännössä eivät usein kohtaa. Kun apua ei ole riittävästi tarjolla, varsin vähän syyn takia voidaan joutua menemään ambulanssilla sairaalaan kalliiseen hoitoon, toteaa Holopainen kehottaen kuuntelemaan asiakkaita ja työntekijöitä. Hän muistuttaa, että poliittisista suhdanteista riippumatta sosiaalisella turvallisuudella on perustuslain takaama suoja. Nyt tuo suoja on monen kohdalla uhattuna tekeillä olevien hallituksen toimien, kuten eläkeläisten asumistuen leikkausten johdosta. Tämä leikkaus ei ole maan hallitukselta loppuun saakka ajateltu asia. Yleinen asumistuki ei voi paikata leikkauksen jättämää aukkoa, vaan vie ikäihmisiä toimeentulotuen piiriin ja kasvattaa kuntien menoja. Holopainen toteaa ja Rehula myöntää, että nämä erityisryhmien ongelmat ovat ministeriön tiedossa ja lainvalmistelijoiden pöydillä. Ja kun kuntien rahoituspohja ohenee suorilla valtionosuusleikkauksilla ja kiertoteitse esimerkiksi asumistuen heikennysten kautta, ollaan itseään ruokkivassa kierteessä. Päälle kaatuva sote-uudistus ja tulossa oleva toimeentulolain muutos ovat esimerkkejä siitä, että on tulossa todella suuria muutoksia, koska rahoitus ei toimi nykyisen tasolla on viime aikoina ollut voimia, joiden kanssa tuota tavoitetta on vaikea löytää. Suuri tavoite on pantava hakuun Kansalaisaktiivisuuden kautta haluamme luoda sellaisia rakenteita, jotka edistävät lainsäädännön toteutumista käytännössä, valottaa puheenjohtaja Antti Holopainen liittonsa näkökulmaa. Heitän hiukan lisää löylyä, kun kysyn, mihin ovat kadonneet suuret positiiviset tavoitteet - muut kuin pakon edessä tehdyt - suomalaisesta yhteiskunnasta ja miksi Suomi on monessa asiassa jäänyt jälkeen muista pohjoismaista. Tässä maassa on edellisen kerran ollut iso tavoite 70-luvun alussa, kun säädettiin kansanterveyslaki. Ison vision puute häiritsee, sitä ei ole määritelty vuosikymmeniin. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa vain kahdella puolueelta oli edes maininta mistään suuresta tavoitteesta, Rehula vastaa. Osuustoimintamallin integroiminen sote-uudistukseen on yksi juttu, josta pitää avata keskustelu. Se voisi olla sellainen iso asia, jonka avulla tuodaan uusi tekijä palvelutuotantoon ja vastavoimakkuntarakenteen pohjalta. Lopullinen sote-malli on auki, mutta kohti isompia yksikköjä mennään, Rehula sanoo. Holopainen ei asetu poikkiteloin, jos tuleva malli on lähelläkään sitä, mitä sosiaalialan järjestöissä on puhuttu jo vuosikymmenien ajan. Jos päädytään itsehallinnollisiin sote-alueisiin, joilla on suorilla vaaleilla valittavat päättäjät ja kestävä rahoituspohja, ollaan oikeilla jäljillä. Keskustelijat löytävät ilmeisesti jotain yhteistä säveltä tältä pohjalta. Yhtä mieltä he ovat myös siitä, että hallitussi palvelumarkkinoiden rahastukselle, heittää Holopainen ideanaan. Muiden pohjoismaiden tasolle tavoittelusta ministeri Rehulalla on vielä mielipiteensä. Minimitason tulee olla sellainen, ettei Suomen toimista tarvitse huomauttaa kansainvälisesti. Pohjoismaista Ruotsilla on positiivisesti poikkeava asenne EU:n laajuisesti, ja siitä meidän Suomessa on otettava mallia. Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen

5 Perustuslaki on voimassa, mutta laillisuuden valvontaa tarvitaan Uusi Invalidi 3/ Nykyinen Sipilän hallitus sekä sitä edeltäneet Stubbin ja Kataisen hallitukset ovat olleet läheltä piti-törmäystilanteissa perustuslain kanssa, vaikka suoranaisilta kolareilta on vältytty. Onneksi suomalainen malli, jossa vaikutukset on arvioitava ennakkoon, on pelastanut kohtuuttomalta käräjöinniltä. Perustuslakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja, varatuomari Annika Lapintie (vas) toteaa, että joidenkin Sipilän hallituksen ohjelmaan liittyvien toimien laillisuutta joudutaan puntaroimaan tarkkaan. Tällaisena Lapintie mainitsee työsuhteen purkamisen edellytysten määrittelyn paikallisesti sopien, joka tuskin toteutuu juuri perustuslain suojan vuoksi. Sosiaalipolitiikassa keskeiseksi noussee rajujen leikkausten arviointi perusoikeusnäkökulmasta. Perustuslaki tai kansainväliset ihmisoikeussopimukset eivät suoraan kiellä leikkauksia, mutta ne asettavat suuntaviivat ja rajat. Leikkausvaikutukset on aina arvioitava, leikkaukset eivät saa olla syrjiviä eivätkä kohdistua erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, Lapintie sanoo. Hän jatkaa, että näistä asioista Suomi on jo saanut huomautuksia EU:n perusoikeusvirastolta ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta. Valiokunta on pohtinut perusoikeusheikennyksiä Vastauksena politiikan nykytilaa koskevaan kysymykseen Lapintie vastaa, että emme elä jälkidemokraattista aikaa, johon laillisuus ei enää mahdu, vaan tilaa jossa perustuslain 2 :n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kunkin toimen laillisuus tullaan arvioimaan siinä vaiheessa, kun kirjaus konkretisoituu hallituksen lakiesitykseksi, jota eduskunta lähtee käsittelemään. Laillisuuden valvonta on keskeisessä osassa lainsäädäntöprosessia. Lapintie kavahtaa jo ennakkoon eduskuntaan mahdollisesti tulevia yhteiskuntasopimuksen korvaavia hallituksen esityksiä. Pahimmaksi esimerkiksi hän nostaa eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisen, joka toteutuessaan johtaisi valtaisan iäkkäiden köy- hien joukon todelliseen kurimukseen. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että järjestelmä ei ole aukoton. Perusoikeuksia rikotaan säästöjen nimissä, kuntien käytännöt ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa ja yksityistämisen nimissä jopa virkavastuulla olevat palvelut hipovat laillisuuden rajoja. Onko perustuslakivaliokunnalla käytännössä sille kuuluvaa valtaa? Kyllä perustuslakivaliokunnalla on tehtäviensä mukainen valta - tai vastuu - ja Suomessa on etupainotteista, on asiantuntijoiden ja järjestöjen kuulemisella valiokunnassa suuri merkitys. Kansalaisjärjestöillä on oltava vahva asema yhteis- Perustuslaki on pääpiirteissään hyvä, valiokunnan ja kansalaisyhteiskunnan tulee valvoa sen toteutumista. Säästöjen ja leikkauksien nimissä ei saa kävellä lain yli, sanoo perustuslakivaliokunnan tuore puheenjohtaja Annika Lapintie. se myös käyttää sitä. Tämän osoitti viime kaudella sote-uudistuksen pysähtyminen perustuslakivaliokunnan kantaan. Toinen esimerkki on yhdenvertaisuuslaki, johon perustuslakivaliokunta edellytti merkittäviä muutoksia. Lapintien mukaan valtion talousarvioesityksen perusoikeustarkastelu on perinteisesti tarkoittanut yksinomaan sen yhteydessä annettujen budjettilakien käsittelyä eduskunnassa. Kun talousarvioesitys edellyttää lainsäädäntömuutoksia, talousarvion esiinnostamat perusoikeuskysymykset tulevat käsitellyiksi normaalin lakiehdotusten perusoikeuskontrollin puitteissa valiokunnassa. Valiokunta on joutunut budjettilakeja käsitellessään pohtimaan esimerkiksi lapsilisäjärjestelmään kohdistuvia perusoikeusheikennyksiä. Onneksi perustat ovat kunnossa Koska laillisuuden valvonta laisaloitetta ja pitää vaadittavaa allekirjoituksen rajaa hyvänä Suomen asukaslukuun suhteutettuna. Raja karsii kepoisin perustein tehdyt aloitteet, mutta ei ole kohtuuton saavuttaa. Tuore ja paljon kritiikkiä herättänyt maan hallituksen menettely yhteiskuntasopi- kunnassamme. Lainsäädännön valmisteluun ne voivat vaikuttaa esimerkiksi tuomalla epäkohtia päättäjien tietoon ja julkiseen keskusteluun, tuomalla näkemyksensä hallitukselle lakiesityksen valmisteluun liittyen sekä valiokuntakäsittelyn aikana ja kansalaisaloitteen muodossa. Lapintie arvostaa kansamuksen saaavuttamiseksi ei saa kehuja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta. Niin sanotun yhteiskuntasopimuksen kariutuminen ei suoranaisesti yllättänyt. Neuvottelujen lähtökohta ei ollut aito, vaan palkansaajilta odotettiin mukautumista ennalta ilmoitettuun lopputulokseen. Työelämän uudistamista tarvitaan, ja se on mahdollista reilulta ja tasa-arvoiselta pohjalta. Mikäli yhteiskuntapolitiikkaa yleensäkin sävyttäisi reilu ja tasa-arvoinen suhtautuminen ihmisiin ja asioihin, oltaisiin luultavasti matkalla kohti parempaa Suomea. Ratifiointi vahvistaa vammaisten asemaa Suomi on Hollannin ja Irlannin ohella viimeisiä maita, jossa YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimusta ei ole vielä ratifioitu, vaikka itse sopimus on hyväksytty tämän vuoden maaliskuussa. Ratifiointia on jarruttanut se, että vammaisten itsemääräämisoikeutta koskevat lait eivät ole yhdenmukaiset sopimuksen artikloiden kanssa. Tähän liittyvä hallituksen esitys on parhaillaan työn alla Sosiaali- ja terveysministeriössä. Luonnoksesta pidettiin kuulemistilaisuus 21. elokuuta, joten eduskunta saa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen melko pian. Lapintie toivoo, että laki saataisiin voimaan ensi vuoden alusta, mutta luonnoksen mukaan lain voimaantulo olisi vasta ensi vuoden maaliskuun alussa. Ratifiointi voitaisiin tehdä välittömästi sen jälkeen. Sen myötä Suomi saa riippumattoman toimielimen, joka valvoo vammaisten yhdenvertaista kohtelua. Onneksi yleissopimus on vaikuttanut lainsäädäntöömme jo ennakkoon. Kotikuntalakia muutettiin 2011 siten, että laitoshoidossa oleville sekä asumispalvelujen piirissä oleville vammaisille henkilöille tulisi tuli mahdolliseksi vaihtaa kotikuntaa, kuten yleissopimus edellyttää. Toinen muutos oli vammaispalvelulain uudistus 2009, jonka myötä henkilökohtaisesta avusta tuli vaikeavammaiselle subjektiivinen oikeus. Yleissopimuksen artiklassa 33 määritellään rakenteet, joiden turvin valtio toimeenpanee, edistää, suojelee ja valvoo vammaisten oikeuksien toteutumista kansallisella tasolla. Samassa artiklassa edellytetään, että kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset ja heitä edustavat järjestöt on osallistettava ja heidän on osallistuttava valvontaprosessiin täysimääräisesti. Ratifiointi tulee vahvistamaan vammaisten osallisuutta. On tärkeää, että vammaisjärjestöt ovat vahvasti mukana yleissopimuksen toimeenpanossa ja sen seurannassa. Kansalaisvalvontaa tarvitaan, sillä käynnissä oleva normien purku hirvittää. Normithan on tehty juuri heikoimpien suojaksi, muistuttaa Annika Lapintie lopuksi. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Eläkeläisten asumistuen leikkaamista vastustava kansalaisadressi keräsi yli allekirjoittajaa. Adressin luovuttivat 8.9. peruspalveluministeri Juha Rehulalle ja sosiaaliministeri Hanna Mäntylälle adressin alullepanija Leena Perttu, eläkeläisaktiivi ja Tsil ry:n liittohallituksen jäsen Kaija Kiessling sekä Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela. Kuva: Jouni Saltbacka.

6 6 Uusi Invalidi 3/2015 Vielä ehtii osallistua: Kansalaisaloitteita arvokkaan vanhuuden puolesta Keväällä käynnistyi kannatusilmoitusten kerääminen kansalaisaloitteisiin, joissa vaaditaan korjauksia vanhuspalvelulakiin vanhusten turvallisen, inhimillisen ja arvokkaan elämän turvaamiseksi. Kun aloitteelle kertyy puolessa vuodessa vähintään kannatusilmoitusta, on eduskunnalla velvollisuus ottaa se käsittelyyn lakialoitteena. Iäkkäille henkilöille taattava mahdollisuus valita kotona järjestettävän hoidon ja ympärivuorokautisen hoitopaikan välillä - aloitteessa vaaditaan, että kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito hänen kotiinsa, muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa tai ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan laitoksessa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla niin, että ne sisällöltään ja määrältään vastaavat hänen tarpeitaan. Aloitteen kannatusten määräaika päättyy Arvokas vanhuus -aloite vaatii vanhuspalvelulakiin viime joulukuussa tehdyn hei- Nimienkeruu arvokkaan vanhuuden ja iäkkäiden henkilöiden hoitopaikan valinnan mahdollistamiseksi jatkuu mm. Porissa. Kuvassa Liisa Söderman allekirjoittamassa kansalaisaloitteita, ja yhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Marmela toimittaa eteenpäin aloitteet, joita hän onkin jo kerännyt toista sataa. kennyksen korjaamista ja riittävästi turvallisia laitoshoitopaikkoja niitä tarvitseville: Me vaadimme oikeutta niil- le huonokuntoisille, yksinäisille ja turvattomille ikääntyneille henkilöille, joiden elämä kotona ei ole arvokasta ja kunnioittavaa, sekä niille joiden palvelutarpeisiin ei ole tarpeeksi kotipalvelun henkilöstöllä resursseja. Tämän toukokuussa käynnistetyn aloitteen määräaika menee umpeen Kansalaisaloitteita voi jokainen äänioikeutettu Suomen kansalainen kannattaa joko sähköisesti netissä tai paperilomakkeella. Ilmoituslomake on täytettävä huolellisesti, ja samaa aloitetta voi kannattaa vain yhden kerran. Aloitteen kannattaminen Kansalaisaloite-nettipalvelussa (www.kansalaisaloite.fi) edel lyttää sähköistä tunnistautumista nettipankki- tai mobiilitunnisteilla. Yhdellä tunnistautumiskerralla voi kannattaa useampia aloitteita. Paperilomakkeita voi tulostaa em. nettisivuilta, ja niitä saa myös mm. liiton toimistosta tai lomakodista, joihin täytettyjä lomakkeita voi myös palauttaa tai lähettää ko. nettisivulla ilmoitettuun osoitteeseen. Teksti: Marja-Leena Kalkkinen Kuva: Terttu Elomaa Vammaisjärjestöt: Hallitusohjelma iskee kipeimmin pienituloisiin vammaisiin Suomen vammaisjärjestöt vaativat kesäkuussa hallitusta perumaan ohjelman tavoitteen, joka siirtäisi eläkkeensaajat yleisen asumistuen piiriin. Kannanotossa todettiin hallitusohjelman iskevän kipeimmin pienituloisiin, kansaneläkkeen varassa eläviin vammaisiin kansalaisiin. Indeksijäädytys, lääkekorvausten pienentäminen, matkakorvausten omavastuun suurentaminen, sähkö-, kiinteistö- ja lämmityspolttoaineiden verojen korotukset sekä palvelumaksujen nostot ovat pienituloisille kohtuuttomia. Kun eläkkeensaajien asumistukea pitäisi elämisen kustannus ten nousun vuoksi nostaa, on hallitus sitä heikentämässä. Asumistuen leikkaus vähentäisi takuueläkettä saavien ja vuokralla asuvien käytettävissä olevia tuloja jopa /kk. Eniten häviävät ne, joilla on pienimmät tulot suhteessa asumiskustannuksiin. Leikkaus johtaa vammaiset eläkkeensaajat pysyvästi toimeentulotuelle, mikä ei ole ihmisarvon eikä ihmisoikeuksien mukaista. Leikkaus on järjetön, koska itsenäinen asuminen ja sen tukeminen ovat keskeisiä keinoja kalliin laitosasumisen purkamisessa. Se johtaa myös kuntien sosiaalityön ja hallintokustannusten kasvuun, kun eläkkeensaajat joutuvat entistä Suomen Diabetesliitto on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun ensi vuoden alussa käyttöön otettavasta lääkkeiden alkuomavastuusta. Sairausvakuutuslaki muuttuu edellisen eduskunnan tekemän päätöksen mukaisesti ensi vuoden alusta mm. niin, että kaikilla 18 vuotta täyttäneillä on kalenterivuosittainen korvattavien lääkkeiden alkuomavastuu, joka vuonna 2016 on 45 enemmän turvautumaan kunnalliseen toimeentulotukeen. Suomi on ratifioimassa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen. Vammaisjärjestöt vetosivatkin Juha Sipilän hallituksen sosiaaliseen omatuntoon, jotta hallitus ottaa asumistukiasian uuteen tarkasteluun ja Diabetesliitto kanteli lääkekorvausten omavastuusta peruu tavoitteensa asumistukien yhdistämisestä. Kannanoton olivat allekirjoittaneet Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, joihin kuuluu yhteensä yli 40 vammaisia edustavaa järjestöä ja säätiötä, mm. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto. euroa. Diabetesliiton kantelun perusteena on, että perustuslain mukaan oikeus elämään on ihmisen perusoikeus. Osalle diabeetikoista insuliinihoito on elämän ehto, ja hoidon keskeyttäminen johtaa nopeaan menehtymiseen. Alkuomavastuun käyttöönotto voi ääritilanteissa vaarantaa elämälle välttämättömän lääkityksen saamisen. Ongelma koskee myös muiden sellaisten sairauksien hoitoa, joissa lääkitys on välttämätön elämän ylläpitämiseksi tai lääkityksen keskeyttäminen johtaa vakaviin terveydellisiin haittoihin. Tällä hetkellä elämää välittömästi ylläpitävät lääkkeet kuuluvat Kelan ylimpään erityiskorvausluokkaan (100 %), jossa omavastuuosuus on kolme euroa ostokerralta, vuositasolla 12 euroa. SOSTE: Valtion budjettiesitys kasvattaa eriarvoisuutta Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2016 on arvioitu vain lyhyen aikavälin säästöjä, ei pitkän aikavälin vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja taloudelliseen kasvuun, toteaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöjärjestö SOSTE. Pidemmällä aikavälillä leikkaukset tulevat kuitenkin kalliimmiksi kuin ongelmien hoitaminen ajoissa hyvin toimivilla palveluilla ja riittävillä tuilla. On odotettavissa, että pieni- ja keskituloisten toimeentulovaikeudet lisääntyvät, mikä lisää mm. riippuvuutta toimeentulotuesta. Eriarvoisuuden kasvu tulee Suomelle kalliiksi. OECD:n mukaan Suomen talouskasvusta menetettiin kasvaneen eriarvoisuuden vuoksi vuosina yhdeksän prosenttiyksikköä.

7 Uusi Invalidi 60 vuotta 7 Lehti on ollut tärkeä organisaattori Entinen puheenjohtajatoiminnanjohtaja-päätoimittaja Olli Salin muistaa takavuosikymmenien kovat sosiaalipoliittiset kamppailut Sosiaalinen uudistuslehti ei ole tyhjä määritelmä Uusi Invalidi-lehden nimen alla. Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton julkaisu on pitänyt nimensä, määritelmänsä ja linjansa yhteiskuntapolitiikan tuulissa ja tuiskuissa, voitoissa ja tappioissa. Tämän tietää ja muistaa hyvin Olli Salin, Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, joka on ollut liiton puheenjohtajana ja toiminnanjohtajana sekä lehden päätoimittajana eri vaiheissa ja 1990-luvuilla ja vielä 2000-luvun alkupuolella. Lehdellä oli liittoa ja sen jäsenistöä laajempi vaikutus, sillä vedimme kamppailuihin mukaan eläkeläisiä ja eri sosiaalialan järjestöjä. Lehteä myös jaettiin paljon tapahtumissa ja asuinalueilla, jakelulevikki oli moninkertainen tilaajalevikkiin nähden. Uusi Invalidi on ollut tosi merkittävä organisaattori näissä kamppailuissa, sanoo Salin. Lehti on pitänyt henkeä yllä Yhtenä merkittävänä saavu- tuksena Salin pitää vammaispalvelulakia, joka tuli voimaan vuonna Viime vuosien suurta puheenaihetta eli vanhuspalvelulakia liitto lähti ajamaan jo 1990-luvun alussa. Vammaispalvelulailla pyrimme kokoamaan ja korvaamaan aiemmat sirpaleiset lait ja siten vahvistamaan vammaisten asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Se oli suuri saavutus, jossa keskeiset kumppanimme olivat Kynnys ry, Näkövammaisten keskusliitto ja Kehitysvammaliitto. Lain säätämisen jälkeen keskityimme näiden palvelujen toteutumisen turvaamiseen valtakunnallisesti ja paikallisesti. Vuosikymmenet ja hallitukset vaihtuivat, mutta vanhat ja uudet ongelmat jatkuivat. Salin kertoo miten 90-luvulla taistelu jatkui Ahon ja Lipposen (käytännössä Sailaksen) säästöpolitiikkaa vastaan. Liitto ja sen lehti olivat paikalla aina kun kamppailuja käytiin. Vuoden 1993 Murrostorstai sekä muu toiminta tuoreen työttömien liikkeen kanssa oli tärkeä vaihe joukkoliikkeen kehittymisen kannalta. Sieltä on suora yhteys tämän päivän Joukkovoiman mielenosoitukseen, jossa Tsil ry ja Uusi Invalidi ovat mukana. Salin arvioi, että lehdellä on ollut kaikkien vuosikymmenten ajan suuri merkitys siihen, että toiminnallinen rohkeus on elänyt ja vahvistunut, vaikka jäsenistö on ikääntynyt. Yhteinen julkisuus luo yhteisen hengen. Rohkeasti kohti uusia avauksia Ex-päätoimittaja on ilolla seurannut lehden kehittymistä viime vuosina. Uusi tekniikka on tietenkin helpottanut lehden tekoa, mutta muitakin syitä Salin näkee. Jäsenyhdistyksissä on selvästi aktivoiduttu ja uusia paikallisia avustajia on tullut mukaan. Se tuo elävyyttä ja monipuolisuutta lehteen. Olen iloinen, että lehti on Internetissä. Ammattilaisten palkkaaminen taloudellisten mahdollisuuksien mukaan on vienyt lehteä pitkän harppauksen eteenpäin. Henkilöhaastatteluihin satsaaminen on lisännyt lehden kiinnostavuutta. Toista oli lehdenteko 1980-luvulla, jolloin tehtiin mustavalkoista lehteä filmikameroiden ja kirjoituskoneiden aikaan. Valokuvien ottaminen oli vähäistä ja käsittely hankalaa nykyaikaan verrattuna. Mutta onneksi liitolla oli yhteyksiä eri puolille Eurooppaa, joten sieltä saimme artikkeleja ja valokuvia käyttöömme. Myös pilapiirtäjien kuvia oli tarjolla. Aineisto koottiin lehdeksi kirjapainossa leikkaa ja liimaamenetelmällä, mutta aika varhain siirryttiin sähköiseen taittoon. Salin seuraa lehteä hyvillä mielin sekä toivoo uusia avauksia ja kaikinpuolista menestystä seitsemännelle vuosikymmenelle. Juttuaiheista ei ole pulaa, siitä pitää huolen maan hallitus. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Uusi Invalidi on eri vaiheissaan ollut merkittävä liiton toiminnan organisaattori, yhteyksien luoja ja hengen ylläpitäjä. On ollut ilo seurata lehden uudistumista, sanoo Olli Salin. Hän oli liiton toiminnanjohtaja sekä puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Tästä se lähti Uusi Invaliidi N:o 1/1955: UUSI INVALIIDI esittäytyy Siemen on heitetty, odotamme vain sen itämistä ja sitä odotellessamme uskomme, että siitä tuleva tulos osoittautuu sellaiseksi jollaiseksi me invaliidit sen toivomme tulevan. Nämä ajatukset ovat varmasti jokaisen jäsenemme mielessä, kun UUSI INVALIIDI nyt ensimmäistä kertaa ilmestyy kaikkien toivomana. Tämän oman lehden saaminen sairaus- ja tapaturmainvaliideille on suuri edistysaskel yhdistyksemme historiassa. UUSI INVALIIDI tulee pyrkimään siihen, että kaikkien invaliidien tärkeimmät yhteiskunnalliset kysymykset saadaan ratkot- tua ja selviteltyä. Tämä on siis lehti invaliidien käsissä, mutta ollakseen tehokas ja käyttökelpoinen, sitä pitää myöskin osata oikein käyttää, siitä ei saa tulla yhdistyksen valitseman lehtijaoston oma tekele vaan sen pitää olla sellainen, että sen kautta jäsenistömme ja ystävämme saavat ajatuksensa ja invaliideja koskevat asiat julkisuuteen. Se käy parhaiten siten, että jokainen ottaa lehden omakseen ja pyrkii kaikella tavalla sitä tukemaan, lähettämällä asiallisia huomautuksia lehtemme sisällöstä, hankkii siihen hyviä kirjoituksia ja pyrkii myös itsekin niitä kirjoittamaan, ajankohtaiset kysymykset mitä kulloinkin on, on saatava tämän lehden kautta nopeasti julkisuuteen. Kun me yhdessä toimimme niin voimme olla aivan varmoja siitä, että esteet jotka tällä hetkellä vallitsevat esim. sosiaalisessa lainsäädännössä kuin myöskin kunnallisissa oloissa, tulevat tämän lehden avulla meidän yhteisillä ponnistuksillamme poistettua. Tässä on aivan selvästi sanottu lehtemme tarkoitus ja yhdistyksemme päämäärä. Sen vuoksi vetoammekin kaikkiin meidän jäsenistöömme kuin myöskin ystäviimme, olkootpa he sitten pelloilla, tehtaissa, konttoreissa, myymäläpöytien takana, kaupunginvaltuustoissa ja kaikissa kunnallisissa elimissä kuin myös maamme parlamentissa ja valtion alaisissa elimissä taikka missä vaan, ottakaamme yhdessä asia omaksemme ja tehkäämme lehti sellaiseksi joka vie invaliidien asiaa eteenpäin. Toimitus

8 8 Uusi Invalidi 60 vuotta Uusi Invalidi-lehti 60 vuotta vuosikymmenten varrelta Lehtemme on liiton periaatteiden heijastuma ja näiden periaatteiden tunnetuksitekijä. Eikä vain tunnetuksitekijä, vaan myös kollektiivinen organisaattori näiden periaatteiden käytännössä toteuttamisessa, todettiin Uusi Invaliidi-lehden etusivulla vuonna 1956 (UI 1/1956). Valtakunnallinen Uusi Invalidi-lehti syntyi, kun vuoden 1955 liittokokouksessa päätettiin yhdistää Turun yhdistyksen Tapaturmainvalidi ja Sairaus- ja tapaturmainvalidien eli Helsingin yhdistyksen Uusi invaliidi koko liiton yhteiseksi lehdeksi. Valtakunnallinen liittohan oli perustettu marraskuussa 1948 nimellä Tapaturmainvaliidien Liitto ry (TIL). Ei lehti tosin ihan yhdeltä istumalta ollut syntynyt: Kovia kokouksia pidettiin monena iltana. Aikaa ja tupakkaa kulutettiin, kunnes vihdoin saatiin aikaan enemmistöpäätös lehden julkaisemisesta. Siitä seurasi jälleen monet illanistujaiset lehden nimen, koon ja muodon sekä sisällön, painoajan ja -paikan, hinnan ja levikin ym. seikkojen järjestämiseksi ja toimittajien saamiseksi, muisteli lehden suunnittelutyössä ja sittemmin toimituskunnassa ja pitkään aktiivisena avustajana toiminut Hemmo Huotari (UI 4/1965). Lehden ensimmäisenä päätoimittajana toimi vuosina yksi lehden perustajista, Olavi Vilenius. Ensimmäiseen toimitukseen kuuluivat lisäksi Hemmo Huotari ja E. Virtanen. Sivumäärä vaihtelee, nimi säilyy Alkuun lehti tuli jäsenille pääsääntöisesti kuusi kertaa vuodessa yleensä nelisivuisena luvun alkupuolella ilmestymistiheys harvennettiin neljään numeroon vuodessa, mutta samalla lehden sivumäärää päätettiin lisätä. Sen jälkeenkin lehden sivumäärä oli kuitenkin vaihteleva, 4 12 sivua, liiton kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Vaikka sisältö syntyy paljolti talkoopohjalla, ovat lehden paino- ja jakelukulut muodostaneet ison kolon liiton budjettiin. Resurssien niukkuudesta johtuva palstatilan rajallisuus onkin ollut leh- distaa sen nimikin. Muutamia ehdotuksia uudeksi nimeksi jäseniltä tulikin, mutta nimen säilyttämistäkin kannatettiin monella taholla. Niinpä liittokokous päätti säilyttää nimen ennallaan. (UI 2 3/1990). Ylimääräinen i-kirjain invaliidi-sanasta oli tosin pudotettu pois jo vuonna 1961 ajanmukaisia oikeinkirjoitussääntöjä noudattaen. Vuodesta 1956 alkaen on lehden etusivulla ollut myös lisämääre sosiaalinen uudistuslehti. Miksi sitten juuri uusi invalidi? Alkuperäisistä nimivalinnan perusteluista ei toistaiseksi ole löytynyt dokumentoitua tietoa jos jollakulla on, kertokoon. Itse olen lehden nimeä selittänyt sitä ihmetelleille siihen tapaan, että uusi invalidi ei alistu vammaisuutensa vuoksi sääliteltäväksi eikä syrjäytettäväksi objektiksi vaan on aktiivinen toimija, joka ottaa selvää asioista ja järjestäytyy yhdessä muiden kanssa kamppailemaan voimiensa mukaan vammaisten ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten taloudellisten, sosiaalisten ja ihmisoikeuksien puolesta. Lakitietoa, opastusta, yhdistystoimintaa temme pysyvä ongelma. Vuoden 2011 syksystä alkaen ovat toki kaikki lehden numerot olleet 12-sivuisia. Uusi Invalidi on ollut lehtemme nimenä kaikki vuosikymmenet, vaikka nimen vaihtaminen on vuosien varrella ollut keskustelussa useampaankin otteeseen, mm luvun alkuvuosina. Vuonna 1990 julistettiin lehdessä nimikilpailukin kun lehden sisältö oli vuosien mittaan uudistunut, ajateltiin uulaki, tapaturma-asiat, ammattitaudit, eläkkeiden korotustarpeet, potilasmaksut, invalidien työnsaantivaikeudet siinä tyypillisiä, toistuvia teemoja alkuvuosien Uusi Invalidi-lehdissä. Ja uudemmissakin. Terminologia vain on vuosien mittaan vähän muuttunut. Lehden keskeisenä tehtävänä ovat alusta lähtien olleet ohjeet invalidien asioiden hoitamisessa tarvittavan lainsäädäntömme ajankohtaisesta Invalidihuolto, kansaneläketilasta ja tulkinnasta sekä menettelytavoista apua anottaessa tai haettaessa. Haasteellisen tehtävän toteutuksessa on toimitukselle saattanut tulla joskus riittämättömyyden epäilyksiäkin: Onko tämä opastustyö kyllin selkeää ja yksityiskohtaista, kun maamme sosiaalinen lainsäädäntö on hajanaista, rajoitettua ja passiivista sekä eräänlaista osa- ja palapelijärjestelmää (V.L.=Väinö Laitinen? UI 4/1965). Miten tuo tuntuukin niin tutulta huolenaiheelta vielä tänäkin päivänä! Keskeisellä sijalla ovat lehdessä aina olleet myös liiton toiminta, kokous- ja tapahtumaraportit, kannanotot, tiedotteet ja ilmoitukset, Vähäjärven lomakodin kuulumiset kuin myös liiton paikallisyhdistysten neuvonta- ja opastustoiminnan, retkien, vuosijuhlien ja -kokousten kuvaukset. Olipa lehdessä aikoinaan erityisesti naislukijoille suunnattu palstakin, Naisten nurkka, jossa annettiin ohjeita arjen ongelmiin ja kerrottiin naisten kokemuksista ja toiminnasta meillä ja muualla. Todettakoon, että lehden toimituskunta oli pitkään varsin miehinen: 1900-luvun mittaan ei toimitukseen kuulunut kaikkiaan kuin pari nais- ta, mutta eipä naisia tuolloin monta ollut liiton luottamustehtävissäkään. Lehden avustajina on toki naisia aina ollut, niin erityisteemojen asiantuntijoina kuin yhdistysten toiminnan esittelijöinäkin. Jäsenten talkootyöllä ja tuella Pääosin liiton jäsenten ja ystävien talkoovoimin on Uusi Invalidi-lehti aina tehty, kuten edelleenkin. Vapaaehtoisia lehden avustajia, niin sosiaali-, terveys- ja työsuojelualan ja lainsäädännön asiantuntijoita kuin yhdistysaktiivejakin eri puolilta maata on vuosikymmenten mittaan ollut useita kymmeniä, ehkä satoja. Mainittakoon, että vuonna 1990 asetettiin tavoitteeksi saada lehdelle kirjoittava avustaja liiton jokaisesta yhdistyksestä. Tarkoituksena oli kehittää lehteä tukemaan jäsenyhdistysten työtä, kun toiminnan painopiste oli tuoreen vammaispalvelulain ja kunnallisten vammaisneuvostojen myötä siirtymässä liittotasolta yhä enemmän paikallistasolle ja yhdistysten keskinäinen kokemustenvaihto nähtiin lehden tärkeänä tehtävänä ja työsarkana (Pääkirjoitus, UI 2/1990). Vaikka ihan kaikista yhdistyksistä ei tuolloin tainnut säännöllistä kirjoittajaa löytyä, on jäsenten aktiivinen panos lehden sisällössä ollut hyvin merkittävä kautta vuosikymmenten. Erityismaininnan ansaitsevat nimimerkki Aapo eli Allen Järvenpää, jonka asiantuntevista artikkeleista ja ajan hermoon iskevistä pakinoista saivat lukijat nauttia useiden vuosikymmenten ajan, sekä Nokian PeRi eli Pentti Riekkola, joka asiajuttujen ja pakinoiden ohella rikasti lehden sivuja runoin, aforismein ja lauluin (ks. Aapon ja PeRin esittelyt viereisellä sivulla). Lukijoita on alusta lähtien kannustettu osallistumaan lehden kehittymiseen ja leviämiseen myös antamalla palautetta sekä levittämällä lehteä ei vaan naapureilleen vaan myös uusille väestöpiireille (UI 2/1960). Lehden irtonumeromyynnistä aikoinaan maksettu myyntipalkkio antoi vielä mahdollisuuden hankkia vähän lisäansioita invalidien niukkaan toimeentuloon. Lukijoiden palaute on niin ikään koettu tervetulleeksi ja hyödylliseksi: Kuluneiden vuosien aikana lehteä on kiitetty ja arvosteltu, kuten ainakin uutta tulokasta. Esitetty arvostelu on auttanut parantamaan lehteä, monipuolistamaan sen muotoa ja sisältöä, valaisemaan sen palstoilla invaliideja ja normaalikansalaisia kiinnostavia kysymyksiä (Hemmo Huotari, UI 2/1960). Edelleenkin lehden toimitus ottaa lehden kehittämiseksi mielellään vastaan lukijoilta paitsi kirjoituksia, kuvia, runoja ja muuta sisältöä myös palautetta, kommentteja lehden sisällöstä ja ehdotuksia tuleviksi aiheiksi. Teksti: Marja-Leena Kalkkinen Aineiston koonnut: Minna Nieminen Kuva: Hannu Oittinen Porin Sairaus- ja onnittelee 60-vuotiasta Uusi Invalidi lehteä

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen Uusi Invalidi 1/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 1 4 liitto vaatii: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä

Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/09 Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä Tässä numerossa: Mitä ministeri Risikko muistaa ja mitä ei Sivu 2 Raastekeittoa ja talkkunamarjapiirakkaa Sivu 2 Asunnon muutostyöt

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Uusi Invalidi 3/2013 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Kulttuuripäivät 2013 oiva näyte liiton väen

Lisätiedot

Liikuntakin on kulttuuria

Liikuntakin on kulttuuria Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 3/2010 Liikuntakin on kulttuuria TÄSSÄ NUMEROSSA: Teemana muisti ja mielenterveys Sivut 6-7 Takuueläke ei tule ilman omaa hakemusta

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA MARSSITTIIN KARKAUSPÄIVÄNÄ

SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA MARSSITTIIN KARKAUSPÄIVÄNÄ Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/08 SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA MARSSITTIIN KARKAUSPÄIVÄNÄ Sisäsivuilla: Tavoitteena turvallinen vanhuus Sivu 2 Vilkasta toimintaa

Lisätiedot

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/06 Liitteenä Terveysrintama 1/06 sivut 5-8 Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Kesänumeron aiheita: Vammaisten oikeudet/ pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta!

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 4/2011 Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tässä numerossa: Tiedonkulku takkuaa terveydenhuollossa Sivu 2 Kansalaisliikkeet yhdessä

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Oikeutta vanhuksille, päättäjät!

Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 4/2010 Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tässä numerossa: Timo Piippo purkaisi ay-pamppujen eläkepommit Sivu 2 Seminaari kannusti kamppailuun

Lisätiedot

3/2015. Eduskuntavaalit Koti & Puutarha KYMI, POHJANMAA JA UUSIMAA ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015

3/2015. Eduskuntavaalit Koti & Puutarha KYMI, POHJANMAA JA UUSIMAA ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015 ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015 Kuva:: Aaro Peuraniemi 3/2015 TEEMASIVUT 4 15 Eduskuntavaalit Koti & Puutarha Kuvat: Valtioneuvoston kanslia Älä unohda äänestää! Vaalien ennakkoäänestys

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

hyvän ja onnellisen elämän

hyvän ja onnellisen elämän Valtakunnallinen, puolueisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin sitoutumaton asiantuntijalehti www.senioriliike.fi 1/2014 Suurin kasvava markkinapotentiaalimme ovat 65 vuotta täyttäneet ihmiset. Maamme tulevaisuus

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/06 TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Perinteisesti Vähäjärvellä pidetyt 22. vammaisten kulttuuripäivät kokosivat reilut sata Tapaturma-

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous 5. 2009 Talousosaaminen ja kolmas sektori Voitto verottajasta Palvelutalon tarkan talouden reseptit Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Pohjoismainen

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet Seppo Niemelä Toteutumattomat umattomat oikeudet Edita Prima, Helsinki, 2007 Esipuhe 5 1.Yhdenvertaisuus 7 1.1. Lainsäädäntö ja sopimukset 7 1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Skootterilla vammaisten asialla

Skootterilla vammaisten asialla liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 3/2011 Skootterilla vammaisten asialla Tässä numerossa teemana: Vammaiset ja tietotekniikka Sivut 6-7 ja pääkirjoitus sivu 2 Köyhyystutkimus patistelee kunnallisia

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot