1 (10) Yhtiökokouspuhe 2008 Mikael Lilius Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) Yhtiökokouspuhe 2008 Mikael Lilius 1.4.2008. Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat"

Transkriptio

1 Yhtiökokouspuhe (10) Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Bästa aktieägare, mina damer och herrar Kuva 1. Vuosi 2007 oli jälleen erinomainen vuosi Fortumille. Edistyimme hyvin strategiamme toteuttamisessa ja otimme merkittäviä askelia kohti visiotamme "Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä". Kasvustrategiamme toteuttaminen eteni kaikilla ydinmarkkinoillamme. Pohjoismaisen investointiohjelmamme eteni suunnitellusti. Ruotsin Avestassa otettiin käyttöön uusi vesivoimalaitos. Hankkeet Suomenojan sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksen ja Ruotsin jäteja biomassapohjaisten yhteistuotantolaitosten rakentamiseksi edistyivät. Loppuvuonna saimme ympäristöluvan Tukholman Värtanin uudelle biovoimalaitokselle ja Suomessa käynnistimme ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kolmannesta ydinvoimalaitosyksiköstä, joka rakennettaisiin Loviisaan jo olemassa olevien kahden yksikön yhteyteen. Baltian maissa ja Puolassa kasvumme eteni sekä yritysostoin että uusien, bio-polttoaineiden hyödyntämisen mahdollistavien laitosinvestointien muodossa. Olemme kehittäneet asiakaspalvelujamme. Ruotsissa jatkoimme automaattisten mittarinluentajärjestelmien asentamista, ja ensimmäinen järjestelmää hyödyntävä palvelu tuotiin asiakkaitten ulottuville. (Energiapaneeli-palvelun avulla asiakas voi seurata omaa sähkönkulutustaan Internetsivuillamme, ja esimerkiksi vertailla kulutusta eri ajanjaksoilla.) Ruotsissa on vastaanotettu hyvin niin sanottu Energihjälpen asiakkaille annettava energiapalvelu, joka otetaan käyttöön myös Suomessa kuluvan vuoden aikana. Fortum on myös perustanut uuden yksikön, joka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja yrityksille. Venäjällä teimme strategisen päätöksen keskittyä tuotantoon ja myimme osuutemme Pietarin alueella toimivassa sähkön jakeluyhtiö Lenenergossa. Haluan nyt vielä tässä painottaa, että myynti tapahtui tyystin Fortumin tahdosta, kun halukas ostaja ilmaantui ja hinta oli sopiva. Myyntitulo vastasi koko Fortumin aiemmin sijoittamaa pääomaa Venäjälle ja myynnin jälkeen Fortumille jäi edelleen arvokas määrävähemmistöosuus alueellisesta tuotantoyhtiö TGC-1:stä. Osallistuimme myös TGC-1:en osakeantiin, ja säilytimme hieman yli neljänneksen osuutemme yhtiöstä. Olemme edelleen sen toiseksi suurin omistaja. Osakeannilla rahoitetaan mittavaa investointiohjelmaa ja yhtiö vahvistaa näin asemaansa Venäjän kehittyvällä sähkömarkkinalla. FORTUM OYJ PL 1, FORTUM Puhelin , faksi Internet: FORTUM CORPORATION POB 1, FIN FORTUM, Finland Tel , Fax Internet: Y-tunnus ALV rek Business ID VAT No. FI Kotipaikka/Domicile: Espoo

2 Yhtiökokouspuhe (10) Kuva 2. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme toteuttamisen sekä operatiivisen toimintamme tehokkuuden ansiosta vuosi 2007 oli myös taloudellisesti hyvin menestyksellinen. Erittäin haasteellisissa markkinaolosuhteissa teimme kautta historiamme parhaan tuloksen. Joustavan tuotantoportfoliomme, tuotantolaitostemme korkean käytettävyyden ja onnistuneiden hintasuojausten ansiosta saavuttamamme sähkön tukkumyyntihinta oli 7 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Tämä siitäkin huolimatta, että pohjoismainen sähkön pörssihinta oli 43 prosenttia alle vuoden 2006 hintatason. Hyvän tuloksemme ansiosta hallitus ehdottaa osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tähän palataan myöhemmin tässä kokouksessa. Sen lisäksi, että teimme vuonna 2007 erinomaisen tuloksen, ylitimme myös tärkeimmät taloudelliset tavoitteemme ja kassavirtamme säilyi vahvana. Kuva 3. Kilpailu asiakkaista oli kireää koko vuoden. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että Fortum kohensi asemaansa kuluttajien silmissä ja lisäsi selvästi asiakasmääräänsä Suomessa. Erityisesti Fortumin ympäristömerkitty sähkö on löytänyt tiensä asiakkaille Fortumin Norppasähkön osuus on 90 % kaikesta Suomessa myydystä ympäristömerkitystä sähköstä, ja Ruotsissa Fortumin Bra Miljöval - sähkön osuus on jopa 95 % kaikesta ympäristömerkitystä sähköstä. Kuva 4. Asiakkaamme voivat siis sähkösopimustaan valitessaan selkeästi havaita, että Fortum on toiminnassaan sitoutunut kestävään kehitykseen. Tällä sitoutumisella on ollut vaikutusta ja viime vuonna tavoitteemme selkiytyivät entisestään. Lisäsimme visioomme pyrkimyksen olla kestävän kehityksen edelläkävijänä. Tiukensimme sekä sähkön että lämmön tuotannon päästötavoitteitamme Euroopan Unionin alueella. Sitouduimme myös energiatehokkuuden lisäämiseen ja siten päästöjen vähentämiseen myös EU:n ulkopuolella. Olemme perustaneet uuden yksikön uusiutuvaan energiaan, alkuvaiheessa lähinnä tuulivoimaan, perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Olemme vahvistaneet kestävää kehitystä tukevia toimintojamme. Olemme myös käynnistäneet ja toteuttaneet useita toimenpiteitä ei-tuotannollisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muun muassa kaikki kiinteistömme käyttävät nykyään hiilidioksidivapaasti tuotettua sähköä. Ilmastomyötäinen investointiohjelmamme lisää lähivuosina hiilidioksidivapaata tuotantoa noin 9 terawattituntia Olemme vakuuttuneita siitä, että panostaminen kestävään kehitykseen tuo menestystä. Siitä meillä on jo todisteita.

3 Yhtiökokouspuhe (10) Kuva 5. Norjalainen pankkikonserni Storebrand julkisti vuoden 2006 lopussa maailmanlaajuisen raporttinsa vastuullisimmista sähköyhtiöistä. Arvioiduista neljästäkymmenestäneljästä Fortum oli paras ja saimme tunnustuksen Best in Class. Erityisesti saimme kiitosta ympäristömyötäisestä tuotantorakenteestamme. Viime syyskuussa Fortum lunasti paikkansa maailmanlaajuisessa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä nyt jo viidennen kerran. Indeksiin on valittu vain neljä muuta suomalaisyhtiötä ja Fortum on indeksin ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö. Fortum valittiin myös ainoana pohjoismaisena sähkö- ja lämpöyhtiönä maailman laajuiseen Carbon Disclosure Leadership Indexiin. Valitut yhtiöt ovat alansa parhaita ilmastonmuutoksen hillintään sitoutuneita ja ilmastoasioistaan raportoivia yhtiöitä. Tämän vuoden alussa saimme tiedon, että Fortum on valittu maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalle. Valitsijana on Carbon Disclosure Project, joka on maailmanlaajuinen satojen institutionaalisten sijoittajien yhteisö. Fortumin lisäksi listalle pääsi neljä muuta suomalaisyritystä ja vain neljä muuta energiayhtiötä koko maailmassa. Kuva 6. Fortumin pitkän aikavälin tavoite on olla energiayhtiö, jonka tuotannosta ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Aiempaa tiukemmat päästötavoitteemme ja rakenteellisen ja orgaanisen kasvun tavoitteemme lisäävät tutkimus- ja kehitystoiminnan merkitystä. Fortumia on moitittu siitä, ettei se panosta tarpeeksi tutkimukseen ja kehitykseen. Olemme viime vuosina kasvattaneet panostustamme. Sen voi mitata vaikkapa suhteessa liikevaihtoon. Olemme hyvällä eurooppalaisella tasolla ja täysin vertailukelpoinen muihin alan yhtiöihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että tapamme toteuttaa tutkimus- ja kehitystyötä on oikea. Verkostoitumalla johtavien yhteistyökumppanien kanssa, esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen, sekä laite- ja laitosvalmistajien kanssa, varmistamme huippuasiantuntemuksen hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämän lisäksi toki ylläpidämme ja tarvittaessa lisäämme myös omia resurssejamme valikoiduilla strategisilla avainalueilla. Viime vuonna laadimme uuden tutkimus- ja kehitysstrategian. Siihen liittyen käynnistimme useita uusia teknologian kehitysohjelmia. Teimme myös päänavauksia tulevaisuuden teknologioihin. Esimerkkeinä mainittakoon metsäteollisuudessa sivutuotteena syntyvän ligniinin käytön tutkiminen osana bioenergiavaihtoehtoja, panostukset aaltovoimaa kehittäviin yhtiöihin ja päätös sijoittaa puhtaan teknologian rahastoihin. Yksi erittäin lupaava tulevaisuuden teknologia-alue on hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Omalla Tukholman Värtanin laitoksellamme hiilidioksidin talteenottokokeilu oli onnistunut. Tämän lisäksi käynnistimme yhteistyöprojekteja sekä Norjassa että Suomessa. Tavoitteemme on, että Meri-Porin voimalaitos on mukana vuonna 2015 käynnistyvässä EU:n hiilidioksidin talteenottodemonstraatio-ohjelmassa.

4 Yhtiökokouspuhe (10) Kuva 7. Edellä kuvaamani asiat kertovat johdonmukaisesta työstä, jota olemme Fortumissa toteuttaneet jo pitkään. Tämä työ perustuu vahvaan näkemykseemme siitä, mihin suuntaan EU:n energiamarkkina kehittyy ja minkälainen toimija on tällä markkinalla kilpailukykyinen. Olemme jo pitkään puhuneet markkinoiden yhdentymisestä ja miten siitä hyötyvät sekä asiakkaat että koko yhteiskunta. Markkinoiden yhdentyminen johtaa siihen, että voimme tehokkaammin vastata toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaatimuksiin. Viimeaikainen kehitys EU:ssa on osoittanut komission vahvan tahdon energiasisämarkkinan edelleen kehittämiseksi. Useat Euroopan unionin viime ja tänä vuonna tekemät lainsäädäntöehdotukset osoittavat, että EU:n energia- ja ilmastopolitiikka on kehittymässä oikeaan suuntaan. Selkeä tavoite on nyt energian sisämarkkinat. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaan ja kilpaillun toisin sanoen toimivan markkinan luominen. Tämä saavutetaan kun sekä sähkön tukkumarkkinat että vähittäismyyntimarkkinat yhdentyvät. Pari viikkoa sitten Fortum saavutti merkittävän voiton, kun Markkinoikeus totesi, ettei Fortum ole määräävässä markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeus kumosi Kilpailuviraston antaman ehdollisen päätöksen, joka koski Fortumin E.ON Finland-kauppaa. Virasto asetti toissa vuoden kesäkuussa yrityskaupan ehdoksi Fortumin luopumisen osasta tuotantokapasiteetistaan. Sen ehdon täytimme aikailematta, mutta valitimme asiasta Markkinaoikeuteen. Nyt oikeus on todennut, että sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinat ovat ainakin Suomen ja Ruotsin laajuiset. Tämä oli meille merkittävä periaatteellinen voitto. Ruotsissa sikäläinen kilpailuviranomainen Konkurrensverket totesi jo noin vuosi sitten, ettei ole olemassa kansallisia markkinoita. Markkina on jo tällä hetkellä pohjoismainen, eikä kenelläkään ole määräävää markkina-asemaa. Tähän samaan tulokseen on nyt myös täällä Suomessa Markkinaoikeus tullut. Kuva 8. Tammikuussa 2007 julkaisemassaan energiapaketissa EU sitoutui etsimään ratkaisua Euroopan kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämiseksi. EU:n tavoitteiden mukaan hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 20 %, energiatehokkuutta on lisättävä 20 % ja uusiutuvien energianlähteiden osuuden oltava loppukulutuksesta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Kun samanaikaisesti uuden tuotannon tarve on arviolta TWh vuoteen 2020 mennessä, on edessä oleva haaste valtava. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman alhaisin kustannuksin edellyttää toimivia, tehokkaita sähkömarkkinoita. Kuva 9. Kantaverkkoyhtiöiden tulevaisuuden omistussuhteet ovat tällä hetkellä tarkasteltavana. Kantaverkkoyhtiöiden välisen yhteistyön katsotaan yleisesti olevan markkinoiden yhdentymiskehityksen edellytys. Syyskuussa komissio esitteli energiasisämarkkinapaketin, jonka tavoitteena on vauhdittaa energiamarkkinoiden yhdentymiskehitystä. Paketissa on useita toimenpide-ehdotuksia. Keskusteluissa suurimmaksi ja mitä ilmeisimmin hankalimmaksi toteuttaa on osoittautunut komission ehdotus kantaverkkotoiminnan täydellisestä omistajaeriytyksestä.

5 Yhtiökokouspuhe (10) Mikäli täydelliseen omistajaeriytykseen päädytään, ei Fortumilla ole mitään sitä vastaan, kunhan kaikkia toimijoita kohdellaan samalla tavalla. Tärkeintä on löytää ratkaisu, joka varmistaa energiamarkkinoiden yhdentymiskehityksen etenemisen ja takaa kantaverkkotoiminnan puolueettomuuden, läpinäkyvyyden ja tehokkaan kehittämisen. Ryhmä jäsenmaita on Saksan ja Ranska johdolla vastustanut komission esitystä. Sähkön osalta omistajaeriyttämiseen on kuitenkin löydettävissä kompromissi. Pallo on saksalaisen E.ONin ilmoituksen myötä lähtenyt pyörimään. E.ON ilmoitti muutama viikko sitten myyvänsä kantaverkko-omistuksena Saksassa. Kuva 10. Nopein tapa luoda Eurooppaan sähkösisämarkkinat on edetä alueellisten markkinoiden kautta. Meneillään oleva Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistyminen on tästä hyvä esimerkki. Sen edetessä syntyy pohjoiseurooppalainen sähkömarkkina. Siirtoyhteyksien kehittäminen ja yhteyksien markkinaehtoinen hyödyntäminen yhteisillä pelisäännöillä on tuonut selkeitä tehostamishyötyjä kuten integraation tavoitteena onkin. Kuva 11. Tämän vuoden tammikuussa komissio täsmensi EU:n energia- ja ilmastopoliittisia ja lainsäädännöllisiä tavoitteita. Päästökauppa on myös vuoden 2012 jälkeen ilmastopolitiikan kulmakivi. Päästöoikeudet jaetaan keskitetysti ja sähköntuotannon kohdalla siirrytään oikeuksien täysimääräiseen huutokauppajärjestelmään. Sähkötuotanto ei siis jatkossa tule saamaan ilmaisia päästöoikeuksia lainkaan. Päästökauppasektoria koskeva ilmastopolitiikka siirtyy täysin EU:n vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisia päästökauppasektoria koskevia toimenpiteitä, esimerkiksi kaukolämmön polttoaineiden verotusta, ei voida enää perustella ilmastopolitiikalla. Ilmastopolitiikassa ensisijainen tavoite on oltava hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Keskeistä on energiatehokkuuden parantaminen, päästöoikeuksien huutokauppa sekä hiilidioksidivapaan siis myös ydinvoiman ja uusiutuvan energian käytön edistäminen. Kuva 12. Uusiutuvaa energiaa tulee edistää, mutta tavoitteet ovat todella haastavat. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää lisätukea. Suomen tavoitteen saavuttaminen uusiutuvien osuuden nostaminen vertailutilanteen 28,5 prosentista 38 prosenttiin vaatii vuositasolla arviolta lähes miljardin euron lisäkustannukset energiajärjestelmään. Jotta tuki olisi mahdollisimman kustannustehokasta, tulisi sen olla markkinaehtoista. Paras ratkaisu on mielestämme vihreiden sertifikaattien kauppa mieluiten EU:n laajuisena. Näemme ristiriidan siinä, että päästökaupan kehityksen myötä ilmastopolitiikka on EU:n laajuista, mutta uusiutuvien tavoitteet ja lisäämisvelvoitteet kansallisia. Kuva 13 EU:n energiapaketti asettaa tavoitteita niin energiatehokkuudelle kuin energiateknologian kehittämiselle ja hiilidioksidin talteenotolle. Fortum on valmis kohtaamaan nämä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet.

6 Yhtiökokouspuhe (10) Fortum on jo vuosia ottanut ilmastonmuutoksen tosissaan ja panostanut osaltaan sen hillitsemiseen. Olemme edelläkävijänä panostaneet hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Voimme hyvissä asemissa kohdata tulevaisuuden niin osakkeenomistajien kuin kuluttajien edessä. Myös Fortumin omat, ympäristövaikutuksia koskevat tilastot osoittavat, että olemme onnistuneet edelläkävijänä. Viime vuonna 89 % sähköstä tuotettiin ilman hiilidioksidipäästöjä, uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta oli 40 % ja lämmöntuotannosta 34 %. Fortum Markets on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä. Kuva 14 Osallistumme ilmastotalkoisiin myös Euroopan Unionin ulkopuolella. Tämän vuoden puolella teimme sopimuksen TGC-1:n kanssa Kioton mekanismien hyödyntämisestä Luoteis-Venäjällä. Fortum saa päästövähennysyksiköitä noin viiden miljoonan tonnin arvosta mikä vastaa noin puolta Fortumin yhden vuoden hiilidioksidipäästöistä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin, jotka toteutetaan TGC-1:n tuotantolaitoksilla EU:n päästökauppajärjestelmän Kioto-kaudella Näihin projekteihin sisältyy muun muassa vesivoimalaitosten uudistuksia, sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitosten laajennuksia ja uudistuksia sekä kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parantamista. Näillä projekteilla saavutamme taloudellista hyötyä saatujen päästöoikeuksien myötä. Fortum voi käyttää saamansa päästövähennysyksiköt kattamaan osan omista päästöistään EU:ssa, kun projektit on saatu päätökseen ja päästövähenemät on todennettu. TGC-1:n kanssa solmittu sopimus oli suurin koskaan Venäjällä toteutettu päästövähennysyksiköiden kauppa ja uskon, ettei se suinkaan jää meidän viimeiseksi. Fortum vastuullisena energiantuottajana haluaa kantaa vastuuta ympäristöstä myös laajemmassa mittakaavassa. Strateginen kasvu ei sulje pois vastuuta puhtaammasta tulevaisuudesta. Kuva 15 Kuten kaikki kehittyvät tulevaisuuteen tähtäävät yritykset, myös Fortum on viime vuosina pyrkinyt johdonmukaisesti kasvamaan määrittelemillään ydinmarkkinoilla. Olemme selvästi myös tuoneet julki sen, että haluamme vahvistaa asemiamme nopeasti kehittyvillä ja kasvavilla Venäjän sähkömarkkinoilla. Laajentumisemme Venäjällä varmistui tämän vuoden helmikuussa, kun Fortum voitti huutokaupan, ja ostimme venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön TGC-10:n. Kuva 16 TGC-10 on merkittävä askel strategiamme toteutuksessa. Tämä yritysosto luo Fortumille ainutlaatuisen mahdollisuuden saavuttaa vahva asema maailman suurimpiin kuuluvalla energiamarkkinalla.

7 Yhtiökokouspuhe (10) Venäjän sähkömarkkina on tänään neljänneksi suurin maailmassa kooltaan kaksi ja puolikertainen pohjoismaiseen sähkömarkkinaan verrattuna. Venäjän sähkön kysynnän arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä lähes kaksinkertaiseksi siis kahden pohjoismaisen markkinan kulutuksen verran. Tämä edellyttää valtavia uusinvestointeja ja olemassa olevan tuotannon tehostamista. Venäjällä on määrätietoisesti viety läpi sähkömarkkinan uudistusta. Sen myötä tukkumarkkina vapautuu ja merkittävä osa sähköntuotantokapasiteetista yksityistetään. Tavoitteena on luoda suotuisat olosuhteet investoinneille. Ne ovat välttämättömiä nopeasti lisääntyvään kysyntään vastaamiseksi. Markkinakehitys on edennyt suunnitelmien mukaan, ja realistisena tavoitteena on, että markkinan avautuminen on viety läpi vuonna Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainon kiristyminen, suunnitellut kaasun hinnankorotukset sekä uuden tuotantokapasiteetin tarve on johtanut siihen, että sähkön hinnan odotetaan yleisesti Venäjällä nousevan. Markkinoiden vapautuminen ja positiiviset hintanäkymät sekä TGC-10:n sijainti alueella, jossa sähkön kysyntä kasvaa erityisen voimakkaasti, luovat Fortumille ainutlaatuisen mahdollisuuden saavuttaa strategiansa mukaista kannattavaa kasvua. Kuva 17 TGC-10 sijaitsee siis alueella, jossa sähkön kysyntä kasvaa Venäjällä kaikkein nopeimmin, kuudesta kahdeksaan prosenttia vuodessa Uralin alue on Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden sekä energiaintensiivisen teollisuuden ydinaluetta. Alueellinen tuotantoyhtiö TGC-10 on ainutlaatuinen mahdollisuus myös siksi, että se on yksi maan tehokkaimmista tuotantoyhtiöistä. Kapasiteetin käyttöaste on alueellisista tuotantoyhtiöistä paras ja tuotanto on tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. TGC-10 hankinta lisää puolella Fortumin sähköntuotantoa muutaman vuoden sisällä. Lämmöntuotanto kaksinkertaistuu kertaheitolla. Yritysoston ja vuoteen 2013 mennessä toteutetun TGC-10:n investointiohjelman sekä Fortumin pohjoismaisten kasvuinvestointien jälkeen Fortum on merkittävä "keskikastin" toimija ajan mittaan toisiaan lähentyvillä Euroopan ja Venäjän sähkömarkkinoilla. Vaikka TGC-10:n tuotanto on jo nykyisellään varsin tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, uskomme, että voimme osaamisellamme tehostaa toimintaa vielä merkittävästi. Ja esimerkiksi päästöjen vähentäminen mahdollistaa Kioton mekanismien hyödyntämisen ja myös siten lisäarvon luonnin. TGC-10 aikaansaama arvonmuodostus perustuu sähkön kysynnän ja -tuotannon nopeaan kasvuun, hintakehitykseen sekä vuositasolla vähintään 30 miljoonan euron toiminnan tehostamiseen. Kuva 18 Kaupan ensimmäinen vaihe on saatettu loppuun omistamme nyt 76 prosenttia yhtiöstä. Tavoitteemme on päästä sadan prosentin omistukseen vielä tänä vuonna. Kaupan kokonaisarvo nousee enintään 2,7 miljardiin euroon. Osa tästä kaupan arvosta 1,3 miljardin euron osakepääomankorotus kohdistuu yhtiön noin 2,2 miljardin euron investointiohjelman rahoitukseen. Osakepääoman korotus jää siis Fortumille sovitun investointiohjelman toteuttamista varten.

8 Yhtiökokouspuhe (10) Tämän jälkeen emme havittele uusia investointeja Venäjällä. Fortumin integraatioryhmä suuntaa johtaja Tapio Kuulan johdolla jo huomenna Chelyabinskiin. Hänen tiiminsä tehtävänä on yhtiön haltuunotto, integroinnin toteuttaminen ja toiminnan tehostaminen. Integraatioryhmän tehtävänä on myös varmistaa investointiohjelman menestyksekäs toteuttaminen. Tämän vuoden loppuun mennessä noin viitisenkymmentä vanhaa fortumlaista työskentelee eri TGC-10:n laitoksissa. Kauppa rahoitetaan täysimääräisesti lainalla. Yritysoston jälkeen säilytämme edelleen hyvän taloudellisen joustavuutemme mahdollisuuden rahoittaa tulevia kasvuhankkeita ja pääomarakenteemme säilyy tehokkaana. Vaikka yritysosto näillä näkymin jonkun verran laimentaa Fortumin osakekohtaista tulosta seuraavan kahden vuoden ajan, uskomme Venäjän yleisen markkinakehityksen, tehostamistoimenpiteiden ja investointiohjelman mahdollistavan varsin positiivisen jatkokehityksen. Kuva 19 Fortumilla on pitkäaikainen, yli 50 vuoden kokemus menestyksekkäästä yhteistyöstä Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa. Olemme vuosien varrella toteuttaneet yhteishankkeita, hankkineet polttoaineita ja sähköä, vieneet Fortumin osaamista ja hankkineet osakkuuden Pietarin alueen sähköyhtiö Lenenergosta ja sittemmin Luoteis-Venäjän alueellisesta tuotantoyhtiö TGC-1:stä. Olemme myös saaneet osallistua Venäjän käynnissä olevan sähkömarkkinareformin valmisteluun ja toteutukseen. Pitkäaikaista kokemustamme vapaista sähkömarkkinoista on haluttu kuunnella ja meidän osaamistamme alan asiantuntijana arvostetaan Venäjällä. Olen tästä erittäin ylpeä. Fortum on kiistattomasti maailmanluokan osaaja tuotantolaitosten operoinnissa ja kunnossapidossa. Useat tuotantotyyppikohtaiset vertailuselvitykset osoittavat, että laitoksemme ovat huippuluokkaa. Kun sitoudumme Venäjällä parantamaan voimalaitosten energiatehokuutta ja siten alentamaan ominaispäästöjä, uskon, että voimme yhtiönä aikaansaada merkittävää parannusta. Eikä tämä tarkoita pelkästään ympäristövaikutuksiin liittyvää tehostamista, vaan myös selvää taloudellista hyötyä. Olemme valmiita ottamaan TGC-10:n haltuumme. Uskomme, että kasvustamme Venäjällä koituu hyötyä omistajillemme, yhtiölle ja ympäristölle. Olemme Fortumin johdossa vakuuttuneita, että tästä tulee osa Fortumin menestystarinaa. Kuva 20 Yritysostomme Venäjällä ei rajoita uusien kannattavien kasvuhankkeiden toteutusta, jos ja kun sellaisia ilmaantuu. Viemme määrätietoisesti eteenpäin myös pohjoismaista investointiohjelmaamme. Kun se on toteutettu, olemme lisänneet tuotantokapasiteettiamme noin megawattia ja tuotantoa noin 10 terawattituntia, josta 90 % on hiilidioksidivapaata. Tämän lisäksi valmistelemme muiden muassa ympäristövaikutusten selvitystä Loviisan kolmannesta ydinvoimalaitosyksiköstä.

9 Yhtiökokouspuhe (10) Arvioimme jatkuvasti myös muita kasvumahdollisuuksia, erityisesti mahdollisuuksia kasvaa uusiutuvaan energiaan perustuvassa sähkön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kuva 21 Lopuksi haluan hieman muistuttaa siitä työstä, jota Fortumissa on ansiokkaasti tällä vuosituhannella tehty ja jonka hedelmistä te osakkeenomistajat olette voineet nauttia luvulla Fortum on johdonmukaisesti keskittynyt strategiassaan kehittämään asemaansa vahvana toimijana Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. Olemme kehittyneet kansallisesta toimijasta kansainväliseksi yhtiöksi. Asema ydinliiketoiminnoissamme on vahva. Tuotantorakenteemme on viritetty kilpailukykyisesti kohtaamaan EU:n ympäristötavoitteet. Osakkeenomistajillemme on luotu merkittävää lisäarvoa luvulla olemme määrätietoisesti fokusoineet ja kehittäneet liiketoimintaamme valitun strategiamme mukaisesti. Olemme läpikäyneet valtavan teollisen muodonmuutoksen, 18 miljardin euron yritysjärjestelyt. Kuvat 22 Kymmenen miljardin euron yritysostoista valtaosa on kohdistunut strategiamme mukaiseen tavoitteeseen luoda johtava sähkö- ja lämpöyhtiö. Tänään Fortum on Pohjoismaissa johtava toimija ja sähkö- ja lämpöliiketoimintojen erityisosaaja. Alueellisen painopistestrategiamme mukaisesti olemme kehittäneet markkina-asemaamme Luoteis- Venäjällä, Puolassa ja Baltian maissa ja nyt aivan viime aikoina myös laajemmin Venäjällä. Tänä päivänä olemme merkittävä toimija ei vain Luoteis-Venäjällä vaan koko Venäjällä Kuva 23 Olemme tällä vuosituhannella investoineet noin 7 miljardia euroa hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Volyymiä siis on tullut lisää ja laatu on parantunut. Tämä pitkäjänteinen panostus on kantanut hedelmää. Tuotantosalkkumme on tänään Euroopan puhtaimpia siis kilpailukykyisimpiä. Olemme lisänneet kaikkien hiilidioksidivapaiden tuotantomuotojen osuutta: vesivoimaa, ydinvoimaa, tuulivoimaa ja biopolttoaineita. Kuva 24 Vaikka päästöttömän vesivoiman saatavuus vaihtelee, olemme viimeisten vuosien aikana pysyneet EU:n vähäpäästöisimpien sähköntuottajien joukossa. Siitä on meille selvää kilpailuetua. EU:ssa olemme siirtyneet muutama vuosi sitten päästökauppakauteen. Se tarkoittaa sitä, että päästötöntä sähköntuotantoa palkitaan ja päästöllistä rokotetaan. Kilpailijoillamme on siis meitä kalliimmat tuotantokustannukset, ja Fortumilla näin paljon paremmat edellytykset tuloksen tekemiseen. Nämä investoinnit ja muu strategiamme johdonmukainen toteuttaminen 2000-luvulla ovat myös mahdollistaneet vahvan kurssikehityksen, omistaja-arvon kasvun sekä pääomanpalautukset omistajille. Kuva 25 Fortum on ylpeä saavutuksistaan. Tavoitteemme on tulevaisuudessa olla hiilidioksidivapaa sähkönja lämmöntuottaja ainakin EU-maissa. Nämä asettamamme korkeat tavoitteet luovat pohjan

10 Yhtiökokouspuhe (10) tavoitteillemme myös muualla kuten Venäjällä, jonne viemme ennen muuta osaamista. Fortumilla on paljon annettavaa Venäjän energiateollisuudelle olemme luotettava kumppani ja tuomme mukanamme edistyksellistä teknologiaa sekä käyttö- ja kunnossapito-osaamista. Sen avulla voimme parantaa tehokkuutta ja siten vähentää ympäristövaikutuksia. Fortum haluaa aidosti ja vakavalla mielellä olla mukana rakentamassa parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta. Fortumin laajentuminen jatkuu nyt myös itään. Viemme sinne sellaista osaamista, josta on hyötyä niin Venäjälle, Suomelle kuin laajemminkin. Olemme saavutuksistamme ylpeitä ja ne vakuuttavat meidät fortumlaiset ja uskon, että myös teidät hyvät osakkeenomistajat siitä, että olemme valinneet oikean tien kohti kestävää kehitystä. Välitämme ja kannamme vastuuta ympäristöstä. Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta emme halua olla osa ongelmaa, haluamme olla osa ratkaisua.

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 31.1.2008

Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Hyvä vuosi Hyvä taloudellinen tulos Korkeampi sähkön tukkumyyntihinta haastavassa markkinaympäristössä 39,7 euroa/mwh vuonna 2007 (+7 %) vs. Nordpool 27,9 euroa/mwh (-43 %) Fortumin

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Mika Paloranta Sijoittajasuhdejohtaja Fortum Oyj Pörssi-ilta 11.11.28 Espoo, Hanasaari Globaali voimakkaasti kasvava energian ja sähkön kysyntä Primäärienergian

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 20. lokakuuta 2005 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä kolmannen neljänneksen tulos. Vahva kassavirta ja selkeästi kohonnut liikevoitto Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi 10.11.2009 Ilmastonmuutos maksaa Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 10.11.2009

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 EK:n kannat Lähtökohdat Globaali toimintaympäristö on muuttunut 5 vuodessa rajusti; EU:n nykyisiä 2020-tavoitteita ei voi kopioida uudelle kaudelle. Vuoteen 2030

Lisätiedot

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Prof. Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto Siemensin energia- ja liikennepäivä 13.12.2012 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Sähkövisiointia vuoteen 2030

Sähkövisiointia vuoteen 2030 Sähkövisiointia vuoteen 2030 Professori Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto SESKO:n kevätseminaari 20.3.2013 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä vaatimuksena voivat

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2007 18.10.2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä tulos kolmannella neljänneksellä Territorial Generating Company 1:n osakeanti Fortum säilytti omistusosuutensa (25,4 %) Lenenergon

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007

Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007 Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä tulos toisella neljänneksellä Erittäin vahva kassavirta Selvästi parantunut Marketsin tulos toisella neljänneksellä Paremmat

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Ajankohtaista Fortumissa Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Oyj Sijoitus-Invest 2009, Wanha Satama 11. - 12.11.2009 Helsinki Fortum johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa Listattu

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Venäjä yrityksen investointikohteena - venäläiset kuluttajina

Venäjä yrityksen investointikohteena - venäläiset kuluttajina Venäjä yrityksen investointikohteena - venäläiset kuluttajina Tapio Kuula, toimitusjohtja, Fortum Oyj 10.11.2009 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Pohjola-Norden Johtava pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Vastuullisuus osana yritys- ja työnantajakuvaa

Vastuullisuus osana yritys- ja työnantajakuvaa Vastuullisuus osana yritys- ja työnantajakuvaa Henry Foorumi 9.11.2010 Vice President Corporate Internal and Sustainability Communications 1 Pohjoismaiden johtavia energiayhtiöitä Painopiste Pohjoismaissa,

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy Integroitu bioöljyn tuotanto BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy 1 Fortum ja biopolttoaineet Energiatehokas yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) on keskeinen

Lisätiedot

Euroopan energialinjaukset Hiilitieto ry:n seminaari 26.3.2014

Euroopan energialinjaukset Hiilitieto ry:n seminaari 26.3.2014 Euroopan energialinjaukset Hiilitieto ry:n seminaari 26.3.2014 Sanna Syri Professori, energiatalous Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos EU:n 2020 tavoitteet 20-20-20-10 tavoitteet -20% kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys Fortumissa Kestävä kehitys Fortumissa Fortum For a cleaner world 2 3 Fortum luo arvoa Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG) Tärkeimmät vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin 4 Tekojamme vuonna

Lisätiedot

Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008

Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Suomen ilmasto ja energiastrategia Maakaasupäivät Turussa 26.11.2008 Taisto Turunen Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Päästöoikeuden hinnan kehitys vuosina 2007 2008 sekä päästöoikeuksien forwardhinnat

Lisätiedot

- TILINPÄÄTÖS Power Heat Russia Distribution Electricity Sales

- TILINPÄÄTÖS Power Heat Russia Distribution Electricity Sales TILINPÄÄTÖS 2012 1 Tilinpäätös 2012 Konsernin liiketoimintarakenne Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD) Liiketoiminta Divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

Toimintavuosi

Toimintavuosi Toimintavuosi 2008 5.2.2009 Hyvä vuosi Hyvä tulos haastava liiketoimintaympäristö suuret vaihtelut polttoaineiden ja sähkön tukkuhinnassa vuoden aikana Merkittävä asema kasvaville Venäjän sähkömarkkinoille

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

- johtava energiayhtiö - kestävän kehityksen edelläkävijä

- johtava energiayhtiö - kestävän kehityksen edelläkävijä - johtava energiayhtiö - kestävän kehityksen edelläkävijä Mikael Lilius Toimitusjohtaja, Fortum Oyj Sijoitusmessut 27, Helsinki 14.11.27 Energian kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti Globaali kasvu primäärienergiassa......

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008 Sähkömarkkinat kehittyvät EU-jäsenvaltiot poliittiseen yhteisymmärrykseen energian sisämarkkinoista Sähkömarkkinoiden integraatio etenee Nord Poolin ja EEX:n

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Fortum

Toimintaympäristö: Fortum Toimintaympäristö: Fortum SAFIR2014 Strategiaseminaari 22.4.2010, Otaniemi Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Sisältö Globaali haastekuva Fortum tänään Fortumin T&K-prioriteetit Ajatuksia SAFIRin

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori

Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori Viimeiset 10 vuotta ovat olleet isoa muutosta Muutos on ollut politiikkavetoista ja pääajurit ovat

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin. Ympäristöakatemia 2014 1.8.2014

Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin. Ympäristöakatemia 2014 1.8.2014 Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin Ympäristöakatemia 201 1 Energiateollisuus ry energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen järjestö edustaa kattavasti yrityksiä, jotka harjoittavat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta 9.2.2017 A8-0003/151 151 Johdanto osan 11 kappale (11) Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet

Lisätiedot

Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo

Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma on osa Euroopan laajuista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (TYNDP) -Miksi tehdään -Miten

Lisätiedot

Energia-alan näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kalajokilaakson suurhankeseminaari

Energia-alan näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kalajokilaakson suurhankeseminaari Energia-alan näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kalajokilaakson suurhankeseminaari 15.9.2017 Viimeiset 10 vuotta ovat olleet isoa energia-alan muutosta Muutos on ollut politiikkavetoista ja pääajurit

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen 1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys 3.5.2012 Juha Lindholm Oma henkilökuva lyhyesti: DI, ikä 58 Energia-alalla

Lisätiedot

Ainutlaatuinen kasvumahdollisuus Fortum ostaa enemmistön venäläisestä TGC-10 tuotantoyhtiöstä

Ainutlaatuinen kasvumahdollisuus Fortum ostaa enemmistön venäläisestä TGC-10 tuotantoyhtiöstä Ainutlaatuinen kasvumahdollisuus Fortum ostaa enemmistön venäläisestä TGC-10 tuotantoyhtiöstä 29.2.2008 1 Tavoitteina kasvu ja omistaja-arvon nousu Fortum hankkii enemmistön alueellisesta tuotantoyhtiöstä

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle 22.3.2017 Pasi Kuokkanen Suomen ElFi Oy ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry Esityksen sisältö 1. Direktiivi: 1. Sähkön fyysiset markkinapaikat

Lisätiedot

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Neste Oil strategia ja liiketoiminta Neste Oil strategia ja liiketoiminta Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja 26.11.2012 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Aloitusseminaari 29.5.2013 Pasi Holm Lähtökohdat Tiekartta 2050: Kasvihuonepäästöjen vähennys 80-90 prosenttia vuodesta 1990 (70,4

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö ja kilpailukyky Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Säteilevät Naiset -seminaari Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö tuotannontekijänä Sähkö tuotteena Sähköön liittyvä cleantech-liiketoiminta

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot