1 (10) Yhtiökokouspuhe 2008 Mikael Lilius Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) Yhtiökokouspuhe 2008 Mikael Lilius 1.4.2008. Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat"

Transkriptio

1 Yhtiökokouspuhe (10) Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Bästa aktieägare, mina damer och herrar Kuva 1. Vuosi 2007 oli jälleen erinomainen vuosi Fortumille. Edistyimme hyvin strategiamme toteuttamisessa ja otimme merkittäviä askelia kohti visiotamme "Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä". Kasvustrategiamme toteuttaminen eteni kaikilla ydinmarkkinoillamme. Pohjoismaisen investointiohjelmamme eteni suunnitellusti. Ruotsin Avestassa otettiin käyttöön uusi vesivoimalaitos. Hankkeet Suomenojan sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksen ja Ruotsin jäteja biomassapohjaisten yhteistuotantolaitosten rakentamiseksi edistyivät. Loppuvuonna saimme ympäristöluvan Tukholman Värtanin uudelle biovoimalaitokselle ja Suomessa käynnistimme ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kolmannesta ydinvoimalaitosyksiköstä, joka rakennettaisiin Loviisaan jo olemassa olevien kahden yksikön yhteyteen. Baltian maissa ja Puolassa kasvumme eteni sekä yritysostoin että uusien, bio-polttoaineiden hyödyntämisen mahdollistavien laitosinvestointien muodossa. Olemme kehittäneet asiakaspalvelujamme. Ruotsissa jatkoimme automaattisten mittarinluentajärjestelmien asentamista, ja ensimmäinen järjestelmää hyödyntävä palvelu tuotiin asiakkaitten ulottuville. (Energiapaneeli-palvelun avulla asiakas voi seurata omaa sähkönkulutustaan Internetsivuillamme, ja esimerkiksi vertailla kulutusta eri ajanjaksoilla.) Ruotsissa on vastaanotettu hyvin niin sanottu Energihjälpen asiakkaille annettava energiapalvelu, joka otetaan käyttöön myös Suomessa kuluvan vuoden aikana. Fortum on myös perustanut uuden yksikön, joka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja yrityksille. Venäjällä teimme strategisen päätöksen keskittyä tuotantoon ja myimme osuutemme Pietarin alueella toimivassa sähkön jakeluyhtiö Lenenergossa. Haluan nyt vielä tässä painottaa, että myynti tapahtui tyystin Fortumin tahdosta, kun halukas ostaja ilmaantui ja hinta oli sopiva. Myyntitulo vastasi koko Fortumin aiemmin sijoittamaa pääomaa Venäjälle ja myynnin jälkeen Fortumille jäi edelleen arvokas määrävähemmistöosuus alueellisesta tuotantoyhtiö TGC-1:stä. Osallistuimme myös TGC-1:en osakeantiin, ja säilytimme hieman yli neljänneksen osuutemme yhtiöstä. Olemme edelleen sen toiseksi suurin omistaja. Osakeannilla rahoitetaan mittavaa investointiohjelmaa ja yhtiö vahvistaa näin asemaansa Venäjän kehittyvällä sähkömarkkinalla. FORTUM OYJ PL 1, FORTUM Puhelin , faksi Internet: FORTUM CORPORATION POB 1, FIN FORTUM, Finland Tel , Fax Internet: Y-tunnus ALV rek Business ID VAT No. FI Kotipaikka/Domicile: Espoo

2 Yhtiökokouspuhe (10) Kuva 2. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme toteuttamisen sekä operatiivisen toimintamme tehokkuuden ansiosta vuosi 2007 oli myös taloudellisesti hyvin menestyksellinen. Erittäin haasteellisissa markkinaolosuhteissa teimme kautta historiamme parhaan tuloksen. Joustavan tuotantoportfoliomme, tuotantolaitostemme korkean käytettävyyden ja onnistuneiden hintasuojausten ansiosta saavuttamamme sähkön tukkumyyntihinta oli 7 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Tämä siitäkin huolimatta, että pohjoismainen sähkön pörssihinta oli 43 prosenttia alle vuoden 2006 hintatason. Hyvän tuloksemme ansiosta hallitus ehdottaa osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tähän palataan myöhemmin tässä kokouksessa. Sen lisäksi, että teimme vuonna 2007 erinomaisen tuloksen, ylitimme myös tärkeimmät taloudelliset tavoitteemme ja kassavirtamme säilyi vahvana. Kuva 3. Kilpailu asiakkaista oli kireää koko vuoden. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että Fortum kohensi asemaansa kuluttajien silmissä ja lisäsi selvästi asiakasmääräänsä Suomessa. Erityisesti Fortumin ympäristömerkitty sähkö on löytänyt tiensä asiakkaille Fortumin Norppasähkön osuus on 90 % kaikesta Suomessa myydystä ympäristömerkitystä sähköstä, ja Ruotsissa Fortumin Bra Miljöval - sähkön osuus on jopa 95 % kaikesta ympäristömerkitystä sähköstä. Kuva 4. Asiakkaamme voivat siis sähkösopimustaan valitessaan selkeästi havaita, että Fortum on toiminnassaan sitoutunut kestävään kehitykseen. Tällä sitoutumisella on ollut vaikutusta ja viime vuonna tavoitteemme selkiytyivät entisestään. Lisäsimme visioomme pyrkimyksen olla kestävän kehityksen edelläkävijänä. Tiukensimme sekä sähkön että lämmön tuotannon päästötavoitteitamme Euroopan Unionin alueella. Sitouduimme myös energiatehokkuuden lisäämiseen ja siten päästöjen vähentämiseen myös EU:n ulkopuolella. Olemme perustaneet uuden yksikön uusiutuvaan energiaan, alkuvaiheessa lähinnä tuulivoimaan, perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Olemme vahvistaneet kestävää kehitystä tukevia toimintojamme. Olemme myös käynnistäneet ja toteuttaneet useita toimenpiteitä ei-tuotannollisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muun muassa kaikki kiinteistömme käyttävät nykyään hiilidioksidivapaasti tuotettua sähköä. Ilmastomyötäinen investointiohjelmamme lisää lähivuosina hiilidioksidivapaata tuotantoa noin 9 terawattituntia Olemme vakuuttuneita siitä, että panostaminen kestävään kehitykseen tuo menestystä. Siitä meillä on jo todisteita.

3 Yhtiökokouspuhe (10) Kuva 5. Norjalainen pankkikonserni Storebrand julkisti vuoden 2006 lopussa maailmanlaajuisen raporttinsa vastuullisimmista sähköyhtiöistä. Arvioiduista neljästäkymmenestäneljästä Fortum oli paras ja saimme tunnustuksen Best in Class. Erityisesti saimme kiitosta ympäristömyötäisestä tuotantorakenteestamme. Viime syyskuussa Fortum lunasti paikkansa maailmanlaajuisessa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä nyt jo viidennen kerran. Indeksiin on valittu vain neljä muuta suomalaisyhtiötä ja Fortum on indeksin ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö. Fortum valittiin myös ainoana pohjoismaisena sähkö- ja lämpöyhtiönä maailman laajuiseen Carbon Disclosure Leadership Indexiin. Valitut yhtiöt ovat alansa parhaita ilmastonmuutoksen hillintään sitoutuneita ja ilmastoasioistaan raportoivia yhtiöitä. Tämän vuoden alussa saimme tiedon, että Fortum on valittu maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalle. Valitsijana on Carbon Disclosure Project, joka on maailmanlaajuinen satojen institutionaalisten sijoittajien yhteisö. Fortumin lisäksi listalle pääsi neljä muuta suomalaisyritystä ja vain neljä muuta energiayhtiötä koko maailmassa. Kuva 6. Fortumin pitkän aikavälin tavoite on olla energiayhtiö, jonka tuotannosta ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Aiempaa tiukemmat päästötavoitteemme ja rakenteellisen ja orgaanisen kasvun tavoitteemme lisäävät tutkimus- ja kehitystoiminnan merkitystä. Fortumia on moitittu siitä, ettei se panosta tarpeeksi tutkimukseen ja kehitykseen. Olemme viime vuosina kasvattaneet panostustamme. Sen voi mitata vaikkapa suhteessa liikevaihtoon. Olemme hyvällä eurooppalaisella tasolla ja täysin vertailukelpoinen muihin alan yhtiöihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että tapamme toteuttaa tutkimus- ja kehitystyötä on oikea. Verkostoitumalla johtavien yhteistyökumppanien kanssa, esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen, sekä laite- ja laitosvalmistajien kanssa, varmistamme huippuasiantuntemuksen hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämän lisäksi toki ylläpidämme ja tarvittaessa lisäämme myös omia resurssejamme valikoiduilla strategisilla avainalueilla. Viime vuonna laadimme uuden tutkimus- ja kehitysstrategian. Siihen liittyen käynnistimme useita uusia teknologian kehitysohjelmia. Teimme myös päänavauksia tulevaisuuden teknologioihin. Esimerkkeinä mainittakoon metsäteollisuudessa sivutuotteena syntyvän ligniinin käytön tutkiminen osana bioenergiavaihtoehtoja, panostukset aaltovoimaa kehittäviin yhtiöihin ja päätös sijoittaa puhtaan teknologian rahastoihin. Yksi erittäin lupaava tulevaisuuden teknologia-alue on hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Omalla Tukholman Värtanin laitoksellamme hiilidioksidin talteenottokokeilu oli onnistunut. Tämän lisäksi käynnistimme yhteistyöprojekteja sekä Norjassa että Suomessa. Tavoitteemme on, että Meri-Porin voimalaitos on mukana vuonna 2015 käynnistyvässä EU:n hiilidioksidin talteenottodemonstraatio-ohjelmassa.

4 Yhtiökokouspuhe (10) Kuva 7. Edellä kuvaamani asiat kertovat johdonmukaisesta työstä, jota olemme Fortumissa toteuttaneet jo pitkään. Tämä työ perustuu vahvaan näkemykseemme siitä, mihin suuntaan EU:n energiamarkkina kehittyy ja minkälainen toimija on tällä markkinalla kilpailukykyinen. Olemme jo pitkään puhuneet markkinoiden yhdentymisestä ja miten siitä hyötyvät sekä asiakkaat että koko yhteiskunta. Markkinoiden yhdentyminen johtaa siihen, että voimme tehokkaammin vastata toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaatimuksiin. Viimeaikainen kehitys EU:ssa on osoittanut komission vahvan tahdon energiasisämarkkinan edelleen kehittämiseksi. Useat Euroopan unionin viime ja tänä vuonna tekemät lainsäädäntöehdotukset osoittavat, että EU:n energia- ja ilmastopolitiikka on kehittymässä oikeaan suuntaan. Selkeä tavoite on nyt energian sisämarkkinat. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaan ja kilpaillun toisin sanoen toimivan markkinan luominen. Tämä saavutetaan kun sekä sähkön tukkumarkkinat että vähittäismyyntimarkkinat yhdentyvät. Pari viikkoa sitten Fortum saavutti merkittävän voiton, kun Markkinoikeus totesi, ettei Fortum ole määräävässä markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeus kumosi Kilpailuviraston antaman ehdollisen päätöksen, joka koski Fortumin E.ON Finland-kauppaa. Virasto asetti toissa vuoden kesäkuussa yrityskaupan ehdoksi Fortumin luopumisen osasta tuotantokapasiteetistaan. Sen ehdon täytimme aikailematta, mutta valitimme asiasta Markkinaoikeuteen. Nyt oikeus on todennut, että sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinat ovat ainakin Suomen ja Ruotsin laajuiset. Tämä oli meille merkittävä periaatteellinen voitto. Ruotsissa sikäläinen kilpailuviranomainen Konkurrensverket totesi jo noin vuosi sitten, ettei ole olemassa kansallisia markkinoita. Markkina on jo tällä hetkellä pohjoismainen, eikä kenelläkään ole määräävää markkina-asemaa. Tähän samaan tulokseen on nyt myös täällä Suomessa Markkinaoikeus tullut. Kuva 8. Tammikuussa 2007 julkaisemassaan energiapaketissa EU sitoutui etsimään ratkaisua Euroopan kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämiseksi. EU:n tavoitteiden mukaan hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 20 %, energiatehokkuutta on lisättävä 20 % ja uusiutuvien energianlähteiden osuuden oltava loppukulutuksesta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Kun samanaikaisesti uuden tuotannon tarve on arviolta TWh vuoteen 2020 mennessä, on edessä oleva haaste valtava. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman alhaisin kustannuksin edellyttää toimivia, tehokkaita sähkömarkkinoita. Kuva 9. Kantaverkkoyhtiöiden tulevaisuuden omistussuhteet ovat tällä hetkellä tarkasteltavana. Kantaverkkoyhtiöiden välisen yhteistyön katsotaan yleisesti olevan markkinoiden yhdentymiskehityksen edellytys. Syyskuussa komissio esitteli energiasisämarkkinapaketin, jonka tavoitteena on vauhdittaa energiamarkkinoiden yhdentymiskehitystä. Paketissa on useita toimenpide-ehdotuksia. Keskusteluissa suurimmaksi ja mitä ilmeisimmin hankalimmaksi toteuttaa on osoittautunut komission ehdotus kantaverkkotoiminnan täydellisestä omistajaeriytyksestä.

5 Yhtiökokouspuhe (10) Mikäli täydelliseen omistajaeriytykseen päädytään, ei Fortumilla ole mitään sitä vastaan, kunhan kaikkia toimijoita kohdellaan samalla tavalla. Tärkeintä on löytää ratkaisu, joka varmistaa energiamarkkinoiden yhdentymiskehityksen etenemisen ja takaa kantaverkkotoiminnan puolueettomuuden, läpinäkyvyyden ja tehokkaan kehittämisen. Ryhmä jäsenmaita on Saksan ja Ranska johdolla vastustanut komission esitystä. Sähkön osalta omistajaeriyttämiseen on kuitenkin löydettävissä kompromissi. Pallo on saksalaisen E.ONin ilmoituksen myötä lähtenyt pyörimään. E.ON ilmoitti muutama viikko sitten myyvänsä kantaverkko-omistuksena Saksassa. Kuva 10. Nopein tapa luoda Eurooppaan sähkösisämarkkinat on edetä alueellisten markkinoiden kautta. Meneillään oleva Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistyminen on tästä hyvä esimerkki. Sen edetessä syntyy pohjoiseurooppalainen sähkömarkkina. Siirtoyhteyksien kehittäminen ja yhteyksien markkinaehtoinen hyödyntäminen yhteisillä pelisäännöillä on tuonut selkeitä tehostamishyötyjä kuten integraation tavoitteena onkin. Kuva 11. Tämän vuoden tammikuussa komissio täsmensi EU:n energia- ja ilmastopoliittisia ja lainsäädännöllisiä tavoitteita. Päästökauppa on myös vuoden 2012 jälkeen ilmastopolitiikan kulmakivi. Päästöoikeudet jaetaan keskitetysti ja sähköntuotannon kohdalla siirrytään oikeuksien täysimääräiseen huutokauppajärjestelmään. Sähkötuotanto ei siis jatkossa tule saamaan ilmaisia päästöoikeuksia lainkaan. Päästökauppasektoria koskeva ilmastopolitiikka siirtyy täysin EU:n vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisia päästökauppasektoria koskevia toimenpiteitä, esimerkiksi kaukolämmön polttoaineiden verotusta, ei voida enää perustella ilmastopolitiikalla. Ilmastopolitiikassa ensisijainen tavoite on oltava hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Keskeistä on energiatehokkuuden parantaminen, päästöoikeuksien huutokauppa sekä hiilidioksidivapaan siis myös ydinvoiman ja uusiutuvan energian käytön edistäminen. Kuva 12. Uusiutuvaa energiaa tulee edistää, mutta tavoitteet ovat todella haastavat. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää lisätukea. Suomen tavoitteen saavuttaminen uusiutuvien osuuden nostaminen vertailutilanteen 28,5 prosentista 38 prosenttiin vaatii vuositasolla arviolta lähes miljardin euron lisäkustannukset energiajärjestelmään. Jotta tuki olisi mahdollisimman kustannustehokasta, tulisi sen olla markkinaehtoista. Paras ratkaisu on mielestämme vihreiden sertifikaattien kauppa mieluiten EU:n laajuisena. Näemme ristiriidan siinä, että päästökaupan kehityksen myötä ilmastopolitiikka on EU:n laajuista, mutta uusiutuvien tavoitteet ja lisäämisvelvoitteet kansallisia. Kuva 13 EU:n energiapaketti asettaa tavoitteita niin energiatehokkuudelle kuin energiateknologian kehittämiselle ja hiilidioksidin talteenotolle. Fortum on valmis kohtaamaan nämä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet.

6 Yhtiökokouspuhe (10) Fortum on jo vuosia ottanut ilmastonmuutoksen tosissaan ja panostanut osaltaan sen hillitsemiseen. Olemme edelläkävijänä panostaneet hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Voimme hyvissä asemissa kohdata tulevaisuuden niin osakkeenomistajien kuin kuluttajien edessä. Myös Fortumin omat, ympäristövaikutuksia koskevat tilastot osoittavat, että olemme onnistuneet edelläkävijänä. Viime vuonna 89 % sähköstä tuotettiin ilman hiilidioksidipäästöjä, uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta oli 40 % ja lämmöntuotannosta 34 %. Fortum Markets on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä. Kuva 14 Osallistumme ilmastotalkoisiin myös Euroopan Unionin ulkopuolella. Tämän vuoden puolella teimme sopimuksen TGC-1:n kanssa Kioton mekanismien hyödyntämisestä Luoteis-Venäjällä. Fortum saa päästövähennysyksiköitä noin viiden miljoonan tonnin arvosta mikä vastaa noin puolta Fortumin yhden vuoden hiilidioksidipäästöistä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin, jotka toteutetaan TGC-1:n tuotantolaitoksilla EU:n päästökauppajärjestelmän Kioto-kaudella Näihin projekteihin sisältyy muun muassa vesivoimalaitosten uudistuksia, sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitosten laajennuksia ja uudistuksia sekä kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parantamista. Näillä projekteilla saavutamme taloudellista hyötyä saatujen päästöoikeuksien myötä. Fortum voi käyttää saamansa päästövähennysyksiköt kattamaan osan omista päästöistään EU:ssa, kun projektit on saatu päätökseen ja päästövähenemät on todennettu. TGC-1:n kanssa solmittu sopimus oli suurin koskaan Venäjällä toteutettu päästövähennysyksiköiden kauppa ja uskon, ettei se suinkaan jää meidän viimeiseksi. Fortum vastuullisena energiantuottajana haluaa kantaa vastuuta ympäristöstä myös laajemmassa mittakaavassa. Strateginen kasvu ei sulje pois vastuuta puhtaammasta tulevaisuudesta. Kuva 15 Kuten kaikki kehittyvät tulevaisuuteen tähtäävät yritykset, myös Fortum on viime vuosina pyrkinyt johdonmukaisesti kasvamaan määrittelemillään ydinmarkkinoilla. Olemme selvästi myös tuoneet julki sen, että haluamme vahvistaa asemiamme nopeasti kehittyvillä ja kasvavilla Venäjän sähkömarkkinoilla. Laajentumisemme Venäjällä varmistui tämän vuoden helmikuussa, kun Fortum voitti huutokaupan, ja ostimme venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön TGC-10:n. Kuva 16 TGC-10 on merkittävä askel strategiamme toteutuksessa. Tämä yritysosto luo Fortumille ainutlaatuisen mahdollisuuden saavuttaa vahva asema maailman suurimpiin kuuluvalla energiamarkkinalla.

7 Yhtiökokouspuhe (10) Venäjän sähkömarkkina on tänään neljänneksi suurin maailmassa kooltaan kaksi ja puolikertainen pohjoismaiseen sähkömarkkinaan verrattuna. Venäjän sähkön kysynnän arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä lähes kaksinkertaiseksi siis kahden pohjoismaisen markkinan kulutuksen verran. Tämä edellyttää valtavia uusinvestointeja ja olemassa olevan tuotannon tehostamista. Venäjällä on määrätietoisesti viety läpi sähkömarkkinan uudistusta. Sen myötä tukkumarkkina vapautuu ja merkittävä osa sähköntuotantokapasiteetista yksityistetään. Tavoitteena on luoda suotuisat olosuhteet investoinneille. Ne ovat välttämättömiä nopeasti lisääntyvään kysyntään vastaamiseksi. Markkinakehitys on edennyt suunnitelmien mukaan, ja realistisena tavoitteena on, että markkinan avautuminen on viety läpi vuonna Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainon kiristyminen, suunnitellut kaasun hinnankorotukset sekä uuden tuotantokapasiteetin tarve on johtanut siihen, että sähkön hinnan odotetaan yleisesti Venäjällä nousevan. Markkinoiden vapautuminen ja positiiviset hintanäkymät sekä TGC-10:n sijainti alueella, jossa sähkön kysyntä kasvaa erityisen voimakkaasti, luovat Fortumille ainutlaatuisen mahdollisuuden saavuttaa strategiansa mukaista kannattavaa kasvua. Kuva 17 TGC-10 sijaitsee siis alueella, jossa sähkön kysyntä kasvaa Venäjällä kaikkein nopeimmin, kuudesta kahdeksaan prosenttia vuodessa Uralin alue on Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden sekä energiaintensiivisen teollisuuden ydinaluetta. Alueellinen tuotantoyhtiö TGC-10 on ainutlaatuinen mahdollisuus myös siksi, että se on yksi maan tehokkaimmista tuotantoyhtiöistä. Kapasiteetin käyttöaste on alueellisista tuotantoyhtiöistä paras ja tuotanto on tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. TGC-10 hankinta lisää puolella Fortumin sähköntuotantoa muutaman vuoden sisällä. Lämmöntuotanto kaksinkertaistuu kertaheitolla. Yritysoston ja vuoteen 2013 mennessä toteutetun TGC-10:n investointiohjelman sekä Fortumin pohjoismaisten kasvuinvestointien jälkeen Fortum on merkittävä "keskikastin" toimija ajan mittaan toisiaan lähentyvillä Euroopan ja Venäjän sähkömarkkinoilla. Vaikka TGC-10:n tuotanto on jo nykyisellään varsin tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, uskomme, että voimme osaamisellamme tehostaa toimintaa vielä merkittävästi. Ja esimerkiksi päästöjen vähentäminen mahdollistaa Kioton mekanismien hyödyntämisen ja myös siten lisäarvon luonnin. TGC-10 aikaansaama arvonmuodostus perustuu sähkön kysynnän ja -tuotannon nopeaan kasvuun, hintakehitykseen sekä vuositasolla vähintään 30 miljoonan euron toiminnan tehostamiseen. Kuva 18 Kaupan ensimmäinen vaihe on saatettu loppuun omistamme nyt 76 prosenttia yhtiöstä. Tavoitteemme on päästä sadan prosentin omistukseen vielä tänä vuonna. Kaupan kokonaisarvo nousee enintään 2,7 miljardiin euroon. Osa tästä kaupan arvosta 1,3 miljardin euron osakepääomankorotus kohdistuu yhtiön noin 2,2 miljardin euron investointiohjelman rahoitukseen. Osakepääoman korotus jää siis Fortumille sovitun investointiohjelman toteuttamista varten.

8 Yhtiökokouspuhe (10) Tämän jälkeen emme havittele uusia investointeja Venäjällä. Fortumin integraatioryhmä suuntaa johtaja Tapio Kuulan johdolla jo huomenna Chelyabinskiin. Hänen tiiminsä tehtävänä on yhtiön haltuunotto, integroinnin toteuttaminen ja toiminnan tehostaminen. Integraatioryhmän tehtävänä on myös varmistaa investointiohjelman menestyksekäs toteuttaminen. Tämän vuoden loppuun mennessä noin viitisenkymmentä vanhaa fortumlaista työskentelee eri TGC-10:n laitoksissa. Kauppa rahoitetaan täysimääräisesti lainalla. Yritysoston jälkeen säilytämme edelleen hyvän taloudellisen joustavuutemme mahdollisuuden rahoittaa tulevia kasvuhankkeita ja pääomarakenteemme säilyy tehokkaana. Vaikka yritysosto näillä näkymin jonkun verran laimentaa Fortumin osakekohtaista tulosta seuraavan kahden vuoden ajan, uskomme Venäjän yleisen markkinakehityksen, tehostamistoimenpiteiden ja investointiohjelman mahdollistavan varsin positiivisen jatkokehityksen. Kuva 19 Fortumilla on pitkäaikainen, yli 50 vuoden kokemus menestyksekkäästä yhteistyöstä Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa. Olemme vuosien varrella toteuttaneet yhteishankkeita, hankkineet polttoaineita ja sähköä, vieneet Fortumin osaamista ja hankkineet osakkuuden Pietarin alueen sähköyhtiö Lenenergosta ja sittemmin Luoteis-Venäjän alueellisesta tuotantoyhtiö TGC-1:stä. Olemme myös saaneet osallistua Venäjän käynnissä olevan sähkömarkkinareformin valmisteluun ja toteutukseen. Pitkäaikaista kokemustamme vapaista sähkömarkkinoista on haluttu kuunnella ja meidän osaamistamme alan asiantuntijana arvostetaan Venäjällä. Olen tästä erittäin ylpeä. Fortum on kiistattomasti maailmanluokan osaaja tuotantolaitosten operoinnissa ja kunnossapidossa. Useat tuotantotyyppikohtaiset vertailuselvitykset osoittavat, että laitoksemme ovat huippuluokkaa. Kun sitoudumme Venäjällä parantamaan voimalaitosten energiatehokuutta ja siten alentamaan ominaispäästöjä, uskon, että voimme yhtiönä aikaansaada merkittävää parannusta. Eikä tämä tarkoita pelkästään ympäristövaikutuksiin liittyvää tehostamista, vaan myös selvää taloudellista hyötyä. Olemme valmiita ottamaan TGC-10:n haltuumme. Uskomme, että kasvustamme Venäjällä koituu hyötyä omistajillemme, yhtiölle ja ympäristölle. Olemme Fortumin johdossa vakuuttuneita, että tästä tulee osa Fortumin menestystarinaa. Kuva 20 Yritysostomme Venäjällä ei rajoita uusien kannattavien kasvuhankkeiden toteutusta, jos ja kun sellaisia ilmaantuu. Viemme määrätietoisesti eteenpäin myös pohjoismaista investointiohjelmaamme. Kun se on toteutettu, olemme lisänneet tuotantokapasiteettiamme noin megawattia ja tuotantoa noin 10 terawattituntia, josta 90 % on hiilidioksidivapaata. Tämän lisäksi valmistelemme muiden muassa ympäristövaikutusten selvitystä Loviisan kolmannesta ydinvoimalaitosyksiköstä.

9 Yhtiökokouspuhe (10) Arvioimme jatkuvasti myös muita kasvumahdollisuuksia, erityisesti mahdollisuuksia kasvaa uusiutuvaan energiaan perustuvassa sähkön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kuva 21 Lopuksi haluan hieman muistuttaa siitä työstä, jota Fortumissa on ansiokkaasti tällä vuosituhannella tehty ja jonka hedelmistä te osakkeenomistajat olette voineet nauttia luvulla Fortum on johdonmukaisesti keskittynyt strategiassaan kehittämään asemaansa vahvana toimijana Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. Olemme kehittyneet kansallisesta toimijasta kansainväliseksi yhtiöksi. Asema ydinliiketoiminnoissamme on vahva. Tuotantorakenteemme on viritetty kilpailukykyisesti kohtaamaan EU:n ympäristötavoitteet. Osakkeenomistajillemme on luotu merkittävää lisäarvoa luvulla olemme määrätietoisesti fokusoineet ja kehittäneet liiketoimintaamme valitun strategiamme mukaisesti. Olemme läpikäyneet valtavan teollisen muodonmuutoksen, 18 miljardin euron yritysjärjestelyt. Kuvat 22 Kymmenen miljardin euron yritysostoista valtaosa on kohdistunut strategiamme mukaiseen tavoitteeseen luoda johtava sähkö- ja lämpöyhtiö. Tänään Fortum on Pohjoismaissa johtava toimija ja sähkö- ja lämpöliiketoimintojen erityisosaaja. Alueellisen painopistestrategiamme mukaisesti olemme kehittäneet markkina-asemaamme Luoteis- Venäjällä, Puolassa ja Baltian maissa ja nyt aivan viime aikoina myös laajemmin Venäjällä. Tänä päivänä olemme merkittävä toimija ei vain Luoteis-Venäjällä vaan koko Venäjällä Kuva 23 Olemme tällä vuosituhannella investoineet noin 7 miljardia euroa hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Volyymiä siis on tullut lisää ja laatu on parantunut. Tämä pitkäjänteinen panostus on kantanut hedelmää. Tuotantosalkkumme on tänään Euroopan puhtaimpia siis kilpailukykyisimpiä. Olemme lisänneet kaikkien hiilidioksidivapaiden tuotantomuotojen osuutta: vesivoimaa, ydinvoimaa, tuulivoimaa ja biopolttoaineita. Kuva 24 Vaikka päästöttömän vesivoiman saatavuus vaihtelee, olemme viimeisten vuosien aikana pysyneet EU:n vähäpäästöisimpien sähköntuottajien joukossa. Siitä on meille selvää kilpailuetua. EU:ssa olemme siirtyneet muutama vuosi sitten päästökauppakauteen. Se tarkoittaa sitä, että päästötöntä sähköntuotantoa palkitaan ja päästöllistä rokotetaan. Kilpailijoillamme on siis meitä kalliimmat tuotantokustannukset, ja Fortumilla näin paljon paremmat edellytykset tuloksen tekemiseen. Nämä investoinnit ja muu strategiamme johdonmukainen toteuttaminen 2000-luvulla ovat myös mahdollistaneet vahvan kurssikehityksen, omistaja-arvon kasvun sekä pääomanpalautukset omistajille. Kuva 25 Fortum on ylpeä saavutuksistaan. Tavoitteemme on tulevaisuudessa olla hiilidioksidivapaa sähkönja lämmöntuottaja ainakin EU-maissa. Nämä asettamamme korkeat tavoitteet luovat pohjan

10 Yhtiökokouspuhe (10) tavoitteillemme myös muualla kuten Venäjällä, jonne viemme ennen muuta osaamista. Fortumilla on paljon annettavaa Venäjän energiateollisuudelle olemme luotettava kumppani ja tuomme mukanamme edistyksellistä teknologiaa sekä käyttö- ja kunnossapito-osaamista. Sen avulla voimme parantaa tehokkuutta ja siten vähentää ympäristövaikutuksia. Fortum haluaa aidosti ja vakavalla mielellä olla mukana rakentamassa parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta. Fortumin laajentuminen jatkuu nyt myös itään. Viemme sinne sellaista osaamista, josta on hyötyä niin Venäjälle, Suomelle kuin laajemminkin. Olemme saavutuksistamme ylpeitä ja ne vakuuttavat meidät fortumlaiset ja uskon, että myös teidät hyvät osakkeenomistajat siitä, että olemme valinneet oikean tien kohti kestävää kehitystä. Välitämme ja kannamme vastuuta ympäristöstä. Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta emme halua olla osa ongelmaa, haluamme olla osa ratkaisua.

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Sisältö. Fortum Vuosikertomus 2005

Vuosikertomus 2005. Sisältö. Fortum Vuosikertomus 2005 Fortum Vuosikertomus 25 Vuosikertomus 25 Fortum toimittaa sähköä Koivuniemen Puutarhalle, joka on Suomen suurimpia ympärivuotisia ruusunkasvattajia. Fortum Oyj Keilaniemi, Espoo PL 1 48 FORTUM puh. 1 4511

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Yhtiökokous 2010 1 (8) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Tänä vuonna minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi

Lisätiedot

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta 24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 Kestävä kehitys osana strategiaa Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta fortum kestävän kehityksen raportti

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Katseet sähkönhintaan. Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta. Fortum 1 2007. Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus.

Katseet sähkönhintaan. Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta. Fortum 1 2007. Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus. Katseet sähkönhintaan Fortum 1 2007 Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus kylpylän lämpöön 15 18 On aika ryhtyä toimiin Eurooppa on saanut todellisen energiaherätyksen.

Lisätiedot

Meren pohjasta. aaltoenergiaa. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan sijoituskohteena? Fortum 1 2008. Innovatiivisin.

Meren pohjasta. aaltoenergiaa. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan sijoituskohteena? Fortum 1 2008. Innovatiivisin. Meren pohjasta aaltoenergiaa Fortum 1 2008 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan sijoituskohteena? Innovatiivisin askelin eteenpäin Innovoiden ilmastonmuutosta vastaan Tulevaisuuden haasteisiin

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004 Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004 Herra Ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Fortumin hieno vuosi 2003 oli samalla yhtiön ensimmäisen

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014 klo 9.00 Neljättä neljännestä rasitti lämmin sää ja vähäinen

Lisätiedot

Yhtiökokous 3 (5) Toimitusjohtajan puhe 31.3.2011

Yhtiökokous 3 (5) Toimitusjohtajan puhe 31.3.2011 Yhtiökokous 1 (5) Toimitusjohtaja Tapio Kuulan puhe Fortumin yhtiökokouksessa 2011 Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Sähköä luotettavasti

Sähköä luotettavasti Monipuolinen tuotanto turvaa energiansaannin Fortum 2 2008 Sijoittaja punnitsee Venäjän riskit ja mahdollisuudet Sähköä luotettavasti joka niemeen, notkoon ja saarelmaan Monipuolisuus on tulevaisuuden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 Osavuosikatsaus 19.7.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 klo 9.00 Hyvä operatiivinen tulos toisella neljänneksellä Huhti-kesäkuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 298 (284) miljoonaa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot