Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 7/ KOKOUSAIKA Tiistai klo Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 7/2011 111 KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2011 klo 09.00-11.20. Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 7/ KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Laitila Markku, Forsström Kaarina, Heikkinen Veikko, Järvenpää Helvi, Kallio Seppo, Kauranen Erkki, Kemppinen Tiina, Niiranen Marko, Vikki Aaro, Huurinainen Seija, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Anja Tallgrenin varajäsen POISSA Tallgren Anja, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päivi Määttä, kaupunginhallituksen edustaja Eija Komulainen, perusturvajohtaja, esittelijä Pirkko Laitila, sihteeri Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT : t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Perusturvalautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Kaurasen ja Tiina Kemppisen. PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Markku Laitila Pirkko Laitila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tiistaina kokouksen jälkeen. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Erkki Kauranen Haapavedellä Tiina Kemppinen Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Laitila

2 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu Esko Leinosen oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan päätöksestä ,21 Vaatimus peruturvalautakunnan tekemän päätöksen 56 kumoamisesta Siikalatvan terveyskeskusten remontit Kuntouttavan vuodeosaston työryhmän selvitys Rantsilan tukikeskuksen ateriahinnat Helmen vuodeosastojen sairaanhoitajatilanne Vanhuspalveluiden kehittäminen - työryhmän selvitystyö Työryhmän nimeäminen / Vanhuspalvelujen strategia Palvelusetelituottajien hyväksyminen Häiriöitä Haapaveden asuinalueilla Tiedoksi tulleet asiat, kirjeet ja päätökset Muut asiat Suoritelaskenta ja hinnat Siikalatvan päivähoitoon Vastine Sairaankuljetus Juha Louet Ay:n oikaisuvaatimukseen 127 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ESKO LEINOSEN OIKAISUVAATIMUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ (valm. hallintojohtaja ) Esko Leinonen on tehnyt perusturvalautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on esityslistan liitteenä nro 19/2011. Perusturvalautakunnan pöytäkirjaan on merkitty 48 kohdalle valitusosoitukseksi: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (pöytäkirja on esityslistan oheislukemistona), koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Leinonen kuitenkin valituksessaan on sitä mieltä, että sairaankuljetussopimus ja sopimusten irtisanominen eivät kuulu valmisteluun tai täytäntöönpanoon, joten näistä olisi oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Hankintalain 76 :n mukaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimuksen tekeminen ei siis ole varsinaisesti itsenäinen hallintopäätös vaan se on osa hankintapäätöstä. Sama voidaan katsoa koskevan voimassa olevan sopimuksen irtisanomista, mikäli se tapahtuu hankintapäätöksen antamissa rajoissa. Kyseessä ei ole itsenäinen hallintopäätös, vaan kyseessä on aiemman hankintapäätöksen täytäntöönpano, joten tässä ei ole valitusoikeutta. Asia on vahvistettu Kuntaliiton asiantuntijalta. Valmistelijan esitys: Perusturvalautakunta jättää tutkimatta Esko Leinosen oikaisuvaatimuksen, koska päätökseen, jonka johdosta oikaisuvaatimus on tehty, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Merk. Maria Isosalo kuultavana asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

4 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VAATIMUS PERUTURVALAUTAKUNNAN TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN 56 KUMOAMISESTA (valm. hallintojohtaja ) Sairaankuljetus Juha Louet Ay (myöhemmin yritys) on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien perusturvalautakunnan päätöstä (Liite 20/2011). Kyseisessä päätöksessä perusturvalautakunta on todennut, että Sairaankuljetus Juha Louet Ay:n lähettämät laskut ajalle eivät perustu sopimukseen ja tällä perusteella Haapaveden kaupunki / Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ei maksa ko. laskuja. Oikaisuvaatimuksessaan yritys toteaa, että heidän kanssaan solmittu väliaikainen sairaankuljetussopimus olisi voimassa kunnes markkinaoikeuden päätös saa lainvoiman eli kunnes korkeimman hallinto-oikeuden lopullinen päätös on saatu. Yrityksen kanssa allekirjoitetussa väliaikaisessa sairaankuljetussopimuksessa todetaan voimassaolosta seuraavaa: Tämä sopimus on täten voimassa alkaen ja se on voimassa 3 kuukautta markkinaoikeuden päätöksestä. Kirjaus on yksiselitteinen eikä jätä tulkinnanvaraa. Allekirjoitettu sopimus sitoo molempia osapuolia. Allekirjoitettu sopimus on liitteenä nro 21/2011. Yhtenä seikkana yritys vetoaa johtavan ylilääkärin Pauliina Sarajärven lähettämään sähköpostiin, missä hän on kirjoittanut: Loppuun tulee vielä lause: Sopimus on voimassa, mikäli/kun saa lainvoiman tai suurin piirtein noin. Lause tulee kuulemma kaikkiin sopimuksiin jatkossa automaattisesti. Tämä lause tarkoittaa täysin yksiselitteisesti sitä, että sopimus on voimassa, mikäli sopimuksen hyväksymistä koskeva toimielimen päätös saa lainvoiman. Tällä lauseella ja sähköpostilla ei ole millään tavalla viitattu sopimuksen loppumisajankohtaan eikä tuosta sähköpostista voida mitenkään tällaisia johtopäätöksiä tehdä. Joka tapauksessa yrityksen allekirjoittama sopimus ei sisällä ko. lausetta. Yritys on myös tuonut oikaisuvaatimuksessaan esille sosiaali- ja terveyspiiri Helmen neuvottelukunnan päätöksen Neuvottelukunta on merkinnyt päätöksessään tiedoksi tilapäisten sairaankuljetussopimusten korvausten perusteet. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen neuvottelukunta on neuvotteleva ja keskusteleva elin, ei päättävä toimielin. Sopimusta tulkittaessa lähtökohtana on aina allekirjoitettu sopimus. Mikäli toinen osapuolen näkemys on, että allekirjoitettu sopimus ei vastaa neuvottelun lopputulosta, on tämän osapuolen todistettava tämä seikka. Yritys ei ole millään tavoin näyttänyt toteen sitä, että allekirjoitettu sopimus ei vastaisi neuvottelun lopputulosta. Tästä päätöksestä ei voi tehdä kuntalain mukaan kunnallisvalitusta. Kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia, joka käsitellään oikeudenkäymiskaaren mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Valmistelijan esitys:

5 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa alkuperäistä päätöstä. Perusturvalautakunta päättää, ettei perusturvalautakunnan päätöstä kumota. Merk. Maria Isosalo kuultavana asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

6 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SIIKALATVAN TERVEYSKESKUSTEN REMONTIT Siikalatvan Rantsilan terveyskeskuksessa on tehty vastaanottotiloissa remonttia. Näin on saatu lisää vastaanottohuoneita ja uudistettu hoitotiloja entistä toimivimmiksi. Kestilän terveyskeskuksen remontti alkaa kesällä ja on alustavien suunnitelmien mukaan tilat olivat valmiit tämän vuoden lokakuun alussa. Terveyskeskuksen alakertaan tulevat eläinlääkintätila; yläkerta ja entinen eläinlääkärintila jäävät terveyspalveluille. Mm. hammashoito siirretään alakerrasta yläkertaan. Pulkkilan terveyskeskuksen remontin osalta suunnittelu aloitetaan elokuussa ja remontti tehdään vuonna Suunnittelutyöryhmään osallistuu Sosiaali- ja terveyspiiri Helmestä terveyspalvelupäällikkö ja johtava ylilääkäri sekä heidän nimeämänsä henkilöt. Lautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Käsittely: Liitetään pöytäkirjaan Siikalatvan Kestilän kyläläisten kirje. Perusturvalautakunnan jäsenistä nimetään Pulkkilan terveyskeskuksen remontin suunnittelutyöryhmään Kaarina Forsström ja Seppo Kallio sekä lisäksi sosiaalipalvelupäällikkö

7 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi KUNTOUTTAVAN VUODEOSASTON TYÖRYHMÄN SELVITYS (valmistelija ma terveyspalvelupäällikkö, ) Perusturvalautakunta on perustanut / 8 Kuntouttava vuodeosasto- työryhmän. Työryhmän alkuperäinen toimeksianto on koskenut Haapaveden terveyskeskuksen peruskorjatun vuodeosaston uuden kuntouttavan toimintamallin valmistelua. Työryhmään on nimetty henkilökuntaa terveyspalveluista sekä koti- ja vanhuspalveluista. Syksyllä 2010 tehtiin päätös, jonka mukaan Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä siirryttiin kahden vuodeosaston malliin, Haapaveden vuodeosasto (29 paikkaa) ja Siikalatvan vuodeosasto (20 paikkaa). Tämän johdosta työryhmä laajensi kokoonpanoaan siten, että myös Siikalatvan vuodeosastolta kutsuttiin edustus työryhmään. Vuodeosastoratkaisun jälkeen vuodeosastoilla toimii yksi yhteinen osastonhoitaja, jonka sijoituspaikka on Haapaveden osasto ja apulaisosastonhoitaja, jonka sijoituspaikka on Siikalatvan osasto. Apulaisosastonhoitaja toimii molempien osastojen kotiutushoitajana. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut terveyspalvelupäällikkö ja sihteerinä vuodeosastojen osastonhoitaja. Jäseniä työryhmässä on ollut kaikkiaan 15. Työryhmä on kokoontunut 9 kertaa. Työryhmä on käsitellyt muun muassa seuraavia asioita: hyvän kotiuttamisen malli on käsitelty ja päivitetty Oulaisten kotiutushoitaja kävi kertomassa tehtävänkuvastaan suunniteltiin Helmen kotiutushoitajan tehtävänkuva sovittiin fysioterapeutin roolista ja tehtävistä vuodeosastolla sovittiin monista yhteisistä käytännöistä mm. kodin muutostöistä, hoitosuunnitelmasta, tiivistelmä-lehden kirjauksista, fysioterapialähetteestä syksyllä aloitetaan kuntouttavan vuodeosaston hoitoprosessin mallintaminen QPR-ohjelmalla Valmistelijan esitys: Lautakunta merkitsee tiedoksi Kuntouttava vuodeosasto-työryhmän selvityksen. Lautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Merk. Ritva Hantula kuultavana asiantuntija asian käsittelyn aikana.

8 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi RANTSILAN TUKIKESKUKSEN ATERIAHINNAT (valmistelija ma. terveyspalvelupäällikkö, ) Rantsilan tukikeskuksessa valmistetaan asiakkaille aamupala, lounas ja päivällinen. Nykyiset hinnat ovat: aamupala 2, lounas 5 ja aamupala sekä lounas yhteensä 6. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, minkä vuoksi on tullut tarve nostaa ateriahintoja. Valmistelijan esitys: Rantsilan tukikeskuksen ateriahinnat alkaen: Aamupala 2,50 Lounas 5,50 Aamupala + lounas 7 Lautakunta päättää, että Rantsilan tukikeskuksen ateriahinnat ovat alkaen: - Aamupala 2,50 - Lounas 5,50 - Aamupala + lounas 7

9 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi HELMEN VUODEOSASTOJEN SAIRAANHOITAJATILANNE (valmistelija ma. terveyspalvelupäällikkö, ) Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on ollut vaikeuksia rekrytoida sairaanhoitajia. Kevään ajan on ollut sairaanhoitajien sijaisuuksista ja toimista ilmoituksia työvoimahallinnon sivuilla ja terveydenhuolto-oppilaitosten ilmoitustauluilla; lisäksi on yritetty saada sairaanhoitajia rekrytointifirmojen kautta, mutta tuloksetta. Haapaveden vuodeosastolla riittää 1 sairaanhoitaja vuoroa kohti. Varahenkilön valintaprosessi on kesken, eikä vielä ole tietoa, milloin mahdollinen valittu voi aloittaa työt. Siikalatvan vuodeosastolta puuttuu alkaen kokonaan yhden sairaanhoitajan työpanos. Mikäli Haapaveden vuodeosaston varahenkilön toimi saadaan täytettyä, voidaan Haapaveden osastolta siirtää yksi sairaanhoitaja Siikalatvan osastolle. Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja ovat tehneet osastoilla sairaanhoitajan työvuoroja, minkä vuoksi heillä on kymmeniä tunteja lisä- ja ylitöitä, koska myös hallinnolliset työt täytyy tehdä. Osastojen sairaanhoitajilla on tuplavuoroja ja erittäin pitkiä työjaksoja, ilman vapaapäiviä. Valmistelijan esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen vuodeosastojen sairaanhoitajatilanteen sekä mahdollisuuden tarkistaa sairaanhoitajien palkkausta vuoden 2012 talousarviossa. Lautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Lisäksi lautakunta päättää merkitä tiedokseen sairaanhoitajien varahenkilöstöjärjestelmän kehittämisen. Merk. Ritva Hantula kuultavana asiantuntija asian käsittelyn aikana.

10 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN - TYÖRYHMÄN SELVITYSTYÖ (Valmistelija vanhuspalvelupäällikkö, ) Perusturvalautakunnan nimeämän vanhuspalvelujen kehittämiseen perustetun työryhmän selvitystyö on valmistunut. Työryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet perusturvalautakunnan nimeämät seuraavat henkilöt: Akbaba Arja, koti- ja asumispalveluohjaaja Fingerroos Marge, osastonhoitaja Kauranen Erkki, perusturvalautakunnan jäsen Keränen Maija-Helena, lääkäri Komulainen Eija, perusturvajohtaja Paakki Helena, koti- ja asumispalveluohjaaja (nyk. apulaisosastonhoitaja) Rajamäki Riitta, vanhuspalvelupäällikkö Sundman Leena, kotipalveluohjaaja Tolonen Tarja, asumispalveluohjaaja Työryhmä on kokoontunut välisenä aikana yhteensä kaksitoista (12) kertaa. Valmistelijan esitys: Selvitystyö esitellään kokouksessa. Kokouksessa ovat nähtävillä myös selvitystyöhön kuuluvat liitteet. Lautakunta päättää merkitä työryhmän selvityksen tietoonsa saatetuksi. Merk. Arja Akbaba kuultavana asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

11 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN / VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on koko alueen yhteinen työikäisten ja ikääntyvien strategia, mutta ei yhtenäistä vanhuspalvelujen strategiaa. Lautakunta päättää nimetä vanhuspalvelujen strategiatyöryhmään ( ). Vanhuspalvelujen strategian taustalla tulee käyttää Työikäisten ja ikääntyvien strategiaa. Strategian tulee ottaa kantaa vanhuspalveluiden tulevaisuuden haasteisiin: mm. siihen miten -kotihoidon ja asumispalvelujen toimintatapoja uudistetaan tulevaisuuden haasteita vastaaviksi -palvelusetelin käyttöä vahvistetaan -ryhmäkotiasumista kehitetään -teknologiaa hyödynnetään tulevaisuuden vanhuspalveluissa -ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa kehitetään ja toteutetaan -muistisairaiden hoitoa kehitetään -palvelut saadaan turvattua tilanteessa, kun työntekijöiden rekrytointi tulevina vuosina vaikeutuu. Vanhuspalvelujen strategiatyöryhmään nimetään: - vanhuspalvelupäällikkö - palveluohjaajat - lautakunnan edustajat - perusturvajohtaja Lisäksi palveluohjaajat nimeävät 1-4 henkilöä omista työyksiköistään. Työryhmän puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii vanhuspalvelupäällikkö ja sihteerinä Sirpa Vatjus. Perusturvalautakunnan edustajiksi työryhmään nimetään Marko Niiranen sekä Veikko Heikkinen.

12 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi PALVELUSETELITUOTTAJIEN HYVÄKSYMINEN (valm. vanhuspalvelupäällikkö ) Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vanhuspalveluissa on otettu palveluseteli käyttöön Haapaveden ja Siikalatvan alueella. Palveluntuottajien haku on jatkuva. Kokouksessa esitellään palvelusetelituottajaksi hakeva uusi yrittäjä: Suomen Dementiayhdistys ry / Karpalokoti, Pyhäsalmi Lautakunta päättää hyväksyä palvelusetelituottajaksi Suomen Dementiayhdistys ry:n Karpalokodin Pyhäsalmelta.

13 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi HÄIRIÖITÄ HAAPAVEDEN ASUINALUEILLA Perusturvalautakunnalle on toimitettu mm. adressi, jossa kerrotaan asuin alueen häiriöistä. Asian tiimoilta on pidetty kokous , jossa on ollut mukana mm. poliisin edustaja, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja perusturvajohtaja sekä sosiaalitoimen edustajat. Lautakunta päättää, että: - tekniselle lautakunnalle esitetään, että PAV-talolle etsitään tontti syrjemmältä alueelta ja se siirretään pois Oravatieltä - Haapa-asuntojen hallitukselle esitetään, että Haapa-asunnot lisää tiettyjen asuinalueiden vuokratalojen vartiointia - tiettyjen kohteiden kameravalvontaan panostetaan Lautakunnan päätös annetaan tiedoksi Haapaveden kaupunginhallitukselle.

14 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TIEDOKSI TULLEET ASIAT, KIRJEET JA PÄÄTÖKSET 1.Perusturvajohtajan ja entisen johtavan ylilääkärin vastuuvapauden rajoittaminen. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan päätös asiaan liittyen. Puheenjohtaja esittelee asian. 2. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvan muuttamista koskevat päätös ; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/epiglottis Oy. 3.Valviran luvan muuttamista koskeva päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/tutoris Oy. 4. PSAVI/883/ /2011. Asia: Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkistukset sosiaalihuollon toimintayksiköihin ilman ennakkoilmoitusta. 5. Valvira / Vanhustenhuollon valtakunnallinen selvitys. Asian siirto Dnro 7570/ /2010; siirto aluehallintovirastolle koskien Tähtelän dementiayksikköä. 6. Sairaankuljetus Juha Louet Ay:n sähköpostiviesti ; tiedoksi Markkinaoikeudelle jätetty hakemus selvittää perusturvalautakunnan tehdyn ensihoitopalvelusopimuksen oikeellisuus. Lautakunta päättää merkitä asiat tietoonsa saatetuksi. Perusturvajohtaja on esteellinen kohdan 1. aikana. Merk. Perusturvajohtaja poistui käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

15 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi MUUT ASIAT 1. Maisema-raportti esiteltiin päättäjille Lautakunta päättää merkitä muut asiat tietoonsa saatetuksi.

16 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi SUORITELASKENTA JA HINNAT SIIKALATVAN PÄIVÄHOITOON 2011 (valm.ruokapalvelupäällikkö Arja Mertala, ) Siikalatvan kunta ostaa päivähoidon aterioita Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen ruokapalveluilta. Siikalatvan kunta ostaa ateriat koulujen loma-aikoina Pulkkilassa Koivulehdon keittiöltä ja Kestilässä Pihlajiston keittiöltä sekä ympäri vuoden Piippolassa Vaarintalon keittiöltä. Valmistelijan esitys: Siikalatvan kunnan edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella esitetään käytettävän liitteellä 22/2011 olevia suoritekertoimia ja hintoja myytäessä päivähoidon aterioita Siikalatvan kunnalle vuonna Laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein. Lautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen mukaisesti liitteellä nro 22/2011 olevat hinnat.

17 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VASTINE SAIRAANKULJETUS JUHA LOUET AY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN Sairaankuljetus Juha Louet Ay on vaatinut perusturvalautakunnan tekemän päätöksen 56 kumoamista ja asian uudelleen käsittelyä. Liitteenä 23/2011 Markkinaoikeudelle lähetettävä vastine vaatimukseen. Lautakunta päättää hyväksyä Markkinaoikeudelle lähetettävän vastineen. Merk. Maria Isosalo kuultavana asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

18 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 58,59,60,61,63,64,67,68,69,71 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI faksi Pykälät 62,65,66,70 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

19 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

20 Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo 14.35-14.40 Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo 14.35-14.40 Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 9/2010 165 KOKOUSAIKA 17.5.2010 klo 14.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2011 114 KOKOUSAIKA 31.3.2011 klo 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 50

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 50 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 50 Perusturvalautakunta 08.05.2012 AIKA 08.05.2012 klo 10:30-11:05 PAIKKA Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot