MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 4/2010

2 MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 4/2010

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 4/2010 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 4/2010 MEE Publications Employment and entrepreneurship 4/2010 Tekijät Författare Authors Julkaisuaika Publiceringstid Date Tammikuu 2010 Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Puheenjohtaja: työmarkkinaneuvos Teija Felt Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppurraportti Tiivistelmä Referat Abstract Työministeri Tarja Cronbergin asettaman naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän tehtävänä oli selvittää naisyrittäjyyden nykytila ja laatia ehdotuksia naisyrittäjyyden edistämiseksi. Työn lähtökohtana oli pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma ja hallituksen strategia-asiakirjassa 2007 Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmalle linjatut naisyrittäjyyden edistämistavoitteet, joiden mukaan naisyrittäjyyttä tulisi rohkaista turvaamalla erityisrahoituksen riittävyys. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli kartoittaa, mitkä asiat edistävät tai estävät naisyrittäjyyden syntyä sekä löytää uusia keinoja naisyrittäjyyden kasvattamiseksi. Erityisen tärkeää on nuorten naisyrittäjien määrän lisääminen ja työnantajayrittäjyyden lisääminen. Työryhmän kärkitavoitteena on edistää naisten yrittäjyyttä uudistamalla yritysympäristöä siten, että ympäristö tukee menestyvää yritystoimintaa ja syntyy uusia työpaikkoja. Kehittämisehdotuksilla pyritään edistämään naisten yritysten kasvua ja kasvuhalukkuutta ja saamaan työelämään lisää nuoria naisyrittäjiä. Tämä edellyttää myös yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen vahvistamista. Naisyrittäjät tulee saada nykyistä paremmin mukaan alueellisiin innovaatioverkostoihin ja yrityspalveluja tulee räätälöidä niin, että tunnistetaan yrittäjien ja yrittäjyyden monimuotoisuus ja erilaiset palvelutarpeet. Työryhmän toimenpide-ehdotukset: 1. Turvataan riittävät resurssit ja osaaminen naisyrittäjille suunnattuihin neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluihin 2. Valtakunnallistetaan yksinyrittäjäntuki (avustus ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin) 3. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta 4. Tuetaan naisyrittäjien työssä jaksamista ja jatkamista sekä työkykyä 5. Laajennetaan julkisen matkailualan pääomasijoitusrahaston toimialaa palvelu- ja luovan yritystoiminnan alalle tai perustetaan palvelualan ja luovien alojen yritystoimintaa rahoittava julkinen pääomasijoitusrahasto 6. Tuetaan meneillään olevia STM:n yrittäjyyden ja perhe-elämän kehittämishankkeita 7. Parannetaan naisyrittäjyyden tilastointia ja toiminnan seurantaa sekä kehitetään naisyrittäjätutkimusta Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilöt: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/teija Felt, p , Anna-Liisa Levonen p Asiasanat Nyckelord Key words naisyrittäjyys, yrittäjä, yritystoiminta, yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 104 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 20 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

5

6 Esipuhe Uuden yrityksen Suomessa perustaa entistä useammin nuori ja koulutettu nainen. Naisyrittäjien määrä on kasvanut tällä vuosituhannella tasaisesti. Naisten osuus yrittäjistä on Suomessa eurooppalaisittain korkea. Vuoden 2008 lopussa naisyrittäjiä oli noin Naisissa on vielä paljon yhteiskuntaa hyödyttävää yrittäjäpotentiaalia ja osaamista. Naisyrittäjien määrän kasvu on painottunut lähes kokonaan yksinyrittäjyyteen. Arviolta 80 prosenttia naisten yrityksistä on yritysmuodoltaan toiminimiä. Naisten perustamista yrityksistä useampi on perustettu luoville aloille miesten perustamiin yrityksiin verrattuna. Tulevaisuuden kantavia voimia ovat palvelualat, joilla naisyrittäjät toimivatkin jo nykyisin vahvasti. Naisyrittäjyyden vahvistamiselle on selkeä tilaus Suomen siirtyessä palveluyhteiskuntaan. Naisyrittäjyys ja yritystoiminnassa mukana olevat naiset ovat kansallinen voimavara pyrittäessä vakaaseen taloudelliseen kasvuun. Yritykset ovat haasteellisessa tilanteessa maailmantalouden tilan synkistyttyä. Talouskriisin seurauksena suomalaiseen elinkeinoelämään kohdistuu kovia haasteita. Tavoitteena on tukea naisten menestyvää yritystoimintaa sekä lisätä naisyrittäjien määrää ja naisten työnantajayrittäjyyttä. Kasvua ja uutta yrittäjyyttä etsitään nuorista naisista, alueellisten innovaatioverkostojen hyödyntämisestä sekä naisyrittäjille tarjottavien rahoitus-, neuvonta- ja koulutuspalvelujen kehittämisestä. Tärkeätä on kasvu- ja innovaatiohakuisen yrittäjyyskulttuurin vahvistaminen. Kehittämiskohteita on yrittäjyysosaamisessa, riskinoton ja aloitteellisuuden lisäämisessä sekä yksilöllisen menestyksen tukemisessa. Tärkeällä sijalla ovat myös yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Varhaiskasvatuksesta alkava monipuolinen ja toiminnallinen yrittäjyyskasvatus sekä korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen lisäävät rohkeutta lähteä yrittäjäksi. Naisten kasvuhakuista yrittäjyyttä tukevan toimintaympäristön ja palvelujen kehittäminen edellyttää naisyrittäjyyden erityistarpeiden sekä yrittäjäkentän monimuotoisuuden tunnistamista. Sukupuolisensitiivistä neuvontaa ja tukea tarvitaan erityisesti alkuvaiheen ohjauksessa sekä siirtymävaiheessa työnantajayrittäjyyteen. Yrityksille työllistämiseen liittyvän tiedon ja tuen suuntaamisessa on hyödynnettävä muun muassa uutta tutkimustietoa. Naisyrittäjien käytettävissä on paljon palveluja, joilla yrittäjät voivat kehittää omaa yritystoimintaansa, mutta tieto niistä ei ole levinnyt riittävästi. Tiedottamista on lisättävä, jotta naisyrittäjät löytävät tarvitsemansa palvelut. Tulevaisuudessa tärkeää on naisyrittäjyyden eri muotojen edistäminen. Olemassa olevaan liikeideaan perustuva yrittäjyys monipuolistuu. Yrittäjätyön ja palkkatyön rajalle kehittyy uudentyyppistä toimintaa. Perinteinen ajattelu yksinään yrittämisestä on saamassa rinnalleen kumppanuusyrittämisen. Näiltä osin voi olla palvelujen kehittämistarpeita, sillä kumppanuusyrittämisen palvelumallit eivät ole vielä kehittyneet.

7

8 Sisällys Esipuhe... 5 Yhteenveto Työryhmän asettaminen ja tehtävät Naisyrittäjyyden määritelmiä Yleistä Naisyrittäjyyden määrittely ja tilastointi Naisyrittäjyyden profiili Yleistä Naisten yrittäjyysaktiivisuus Naisyrittäjyyden edistäminen Yleistä Naisyrittäjyyttä edistävät palvelut ja keskeiset toimijat Neuvontapalvelut Mentorointi, kummitoiminta, vertaistuki ja verkostoituminen Koulutus-, valmennus- ja konsultointipalvelut Yrityshautomot ja jalostamot Omistajanvaihdospalvelut Yrittäjyyskasvatus ja nuorten yrittäjyyden tukeminen Erasmus nuorille yrittäjille Sähköiset palvelut Yrittäjien sijaispalvelu Naisyrittäjien edunvalvonta TEM konsernin yritysrahoitus Yritysrahoitus maaseudun yrityksille Pääomasijoittajat rahoittajina Työryhmän selvitys TE-keskuksittain naisyrittäjyyden edistämiseksi toteutetuista toimenpiteistä Selvitysten tulosten taustaa Naisyrittäjyyshankkeiden rahoitus Alueelliset erot Työryhmän selvitys Naisten resurssikeskusten nykytilasta ja kehittämistarpeista Naisyrittäjyyttä edistävät keskeiset hankkeet ja toimintamallit TEM:n strategiset kehittämishankkeet TYKES

9 7.3 Innovatiivisen kasvuyrittäjyyden edistäminen Naisyrittäjien työhyvinvointi- ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen -hanke Osuustoiminnallista yrittäjyyttä edistävä hanke Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) Yrittäjien sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön kehittäminen 65 9 Naisyrittäjyyden moninaisuus Maaseutualueet yritysympäristönä Maahanmuuttajanaisten yrittäjyyden edistäminen Osatyökykyisten ja vammaisten naisten yrittäjyyden edistäminen Naiset pienosuuskunnissa Naisyrittäjyys yrityspolitiikan kansallisissa ja alueellisissa strategioissa Uudistuva naisyrittäjyys työryhmän esitykset Lisää naisia yrittäjiksi ja työnantajiksi Lisää innovaatioita, kasvua ja kansainvälisyyttä Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen Naisyrittäjyyden tilastointi ja tutkimus Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä , toimenpide-esitykset Lähteet Liite 1 Työryhmän toimeksiantoa ja esityksiä kuvaava taulukko Liite 2 Nordia Management muistio Palvelualan pääomasijoitusrahasto naisyrittäjyyden edistämisessä Liite 3 KTM:n työryhmän toimenpide-esitysten seurantataulukko Liite 4 Naisyrittäjyyshankkeiden rahoitus Liite 5 Naisten resurssikeskukset Liite 6 Kuullut asiantuntijat

10 Yhteenveto Työministeri Tarja Cronbergin asettaman naisyrittäjyyden edistämistä koskevan työryhmän tehtävänä oli selvittää naisyrittäjyyden nykytila ja laatia ehdotuksia yrittäjyyden edistämiseksi. Työn lähtökohtana oli pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma ja hallituksen strategia-asiakirjassa 2007 työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmalle linjatut naisyrittäjyyden edistämistavoitteet, joiden mukaan naisyrittäjyyttä tulisi rohkaista turvaamalla erityisrahoituksen riittävyys. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää naisyrittäjyyden nykytila ja kartoittaa, mitkä asiat edistävät tai estävät naisyrittäjyyden syntyä sekä löytää uusia keinoja naisyrittäjyyden kasvattamiseksi. Erityisen tärkeä on nuorten naisyrittäjien määrän lisääminen ja työnantajayrittäjyyden lisääminen. Naisyrittäjien määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti 2000-luvulla. Vuoden 2008 lopussa naisyrittäjiä oli noin eli kolmannes kaikista yrittäjistä, mikä on EU-vertailussa suhteellisen korkea osuus. Naisten yritykset toimivat usein kotimaan palvelumarkkinoilla ja asiakkaat koostuvat lähinnä yksityisistä kotitalouksista. Yleisiä toimialoja ovat kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut ja henkilökohtaiset palvelut kuten kampaamot ja kotitalouspalvelut. Luovien alojen yrittäjyys on yleisempää naisilla kuin miehillä. Naisyrittäjät toimivat harvemmin työnantajina kuin miehet. Naisyrittäjyys on tärkeä kansallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Vaikka naisten osuus yrittäjistä onkin Suomessa eurooppalaisittain korkea, yrittämisen reservissä on kuitenkin paljon potentiaalia ja osaamista. Edistämällä naisyrittäjyyttä voidaan vaikuttaa työllisyyteen sekä parantaa alueellista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Elinkeinorakenteen muutos ja palveluyrittäjyyden kasvava kysyntä luovat mahdollisuuksia naisten yrittäjyydelle. Jo nyt on näkyvissä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden kasvu. Myös kotitalouspalveluissa on paljon kasvupotentiaalia. Yrittäjyyden tukeminen liittyy laajapohjaiseen innovaatiopolitiikkaan, jossa korostetaan sosiaalisiin palveluihin liittyviä innovaatioita ja toimintamalleja. Naisilla on ideoita, mutta he eivät ole tottuneet hyödyntämään niitä kaupallisesti. Työryhmän kärkitavoitteena on edistää naisten yrittäjyyttä uudistamalla yritysympäristöä siten, että ympäristö tukee menestyvää yritystoimintaa ja syntyy uusia työpaikkoja. Kehittämisehdotukset kohdennetaan tavoitteisiin, joilla saadaan lisää nuoria naisyrittäjiä ja edistetään naisten yritysten kasvua ja kasvuhalukkuutta. Tämä edellyttää myös yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen vahvistamista. Naisyrittäjät tulee saada nykyistä paremmin mukaan alueellisiin innovaatioverkostoihin ja palveluja tulee räätälöidä tunnistaen yrittäjien ja yrittäjyyden monimuotoisuus. Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettava. Lisäksi on tuettava naisyrittäjien työkykyä, työssä jaksamista ja jatkamista. 9

11 Kehittämistavoitteet ja työryhmän ehdotukset: 1 Lisää naisia yrittäjäksi ja työnantajiksi Turvataan riittävät resurssit ja osaaminen naisyrittäjille (ml. maahanmuuttajat ja muut erityisryhmät) suunnattuihin neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluihin Valtakunnallistetaan ja vakiinnutetaan yksinyrittäjäntuki (avustus ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin) Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta Tuetaan naisyrittäjien työkykyä sekä työssä jaksamista ja jatkamista Yrittäjä haluaa neuvontapalvelut kattavasti yhdestä paikasta helposti. Haasteeseen vastaa seudullisten yrityspalvelujen toimintamalli, jota naisyrittäjyyden kehittämisen näkökulmasta tulee kehittää siten, että neuvonta tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeissa sukupuolten välisiä eroja sekä naisyrittäjien moninaisesta kirjosta, kuten erilaisesta kulttuuritaustasta, osatyökykyisyydestä tai vammaisuudesta juontuvia erityisvaateita. Seudullisten yrityspalvelujen verkostossa tulee varmistaa, että seudun palvelutarjonta kattaa naisyrittäjyyden erityiskysymyksiin koulutetut neuvojat, jolloin naisyrittäjillä on mahdollisuus yksilölliseen omiin erityistarpeisiin suunnattuun neuvontaan niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Samalla on kuitenkin huolehdittava, ettei naisille tarjottavaa yritysneuvontaa lokeroida omaksi kokonaisuudekseen, koska eriyttäminen voi johtaa siihen, että esimerkiksi naisten potentiaaliset kasvuyritykset jäävät tunnistamatta ja ilman tukitoimenpiteitä. Yrityksen menestyminen on vahvasti sidoksissa yrittäjän liiketoimintaosaamiseen, joten on tärkeätä tarjota aloittaville yrittäjille liiketoimintaosaamista kehittäviä palveluja. Naisyrittäjien työkykyyn ja työssä jaksamiseen ja jatkamiseen voidaan vaikuttaa positiivisesti parantamalla työterveyshuoltopalvelujen saatavuutta ja korvattavuutta sekä kehittämällä työterveyshuoltoa vastaamaan entistä paremmin naisyrittäjien tarpeita. Naisyrittäjien työssä jaksamista palvelee yrittäjien työterveysmalli, jota kehitetään toimivaksi käytännöksi. Yksinyrittäjäntuki on osoittautunut toimivaksi menettelyksi rohkaista naisyrittäjiä työnantajayrittäjyyteen. Tuen valtakunnallistaminen käynnissä olevan kokeilun aikana ja vakinaistaminen vuoden 2012 alusta on erittäin tärkeää naisten työnantajayrittäjyyden kasvun näkökulmasta. Työnantajaksi ryhtyminen vaatii lisäksi tehokasta neuvontaa ja alkuvaiheen ohjausta. Työnantajana toiminen edellyttää osaamista, jota voidaan kartuttaa naisyrittäjille suunnatussa koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatuksella lisätään myönteisiä asenteita, kehitetään yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja, saadaan aikaan uutta yrittäjyyttä, kehitetään yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaamista sekä yrittäjämäistä toimintatapaa. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Tavoitteena on yrittäjämäisen asenteen vahvistuminen ja yrittäjyyden 10

12 houkuttelevuuden lisääntyminen yhtenä uravaihtoehtona. Yrittäjyyden vahvistaminen kattaa koko koulutusjärjestelmän. Kansantalouden kannalta on tärkeätä, että naisten osaaminen ja innovaatiot onnistutaan jalostamaan entistä tehokkaammin maailmalle. Kun yrittäjyyden koko kasvupotentiaali saadaan käyttöön, syntyy toimiva ja aktiivinen alkavien yritysten kriittinen massa, joka toimii alustana kasvuhakuisille edelläkävijäyrityksille. Huomattavaa on, että kasvuyrittäjyys ei ole toimialasidonnaista, vaan potentiaalia on kaikilla toimialoilla ja kaikkien kokoluokkien yrityksissä. Keskeiset menestystekijät ovat innovatiivisuus ja edelläkävijyyden tavoittelu. 2 Lisää innovaatioita, kasvua ja kansainvälisyyttä Laajennetaan julkisen matkailualan pääomasijoitusrahaston toimialaa palvelu- ja luovan yritystoiminnan alalle tai Perustetaan palvelualan ja luovien alojen yritystoimintaa rahoittava julkinen pääomasijoitusrahasto Palvelusektorin pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkisen pääomasijoitusrahaston, palvelurahaston, perustamiselle on olemassa selkeä tarve. Pkyrityksille tarkoitettu, kärsivällistä sijoituspolitiikkaa harjoittava julkinen palvelurahasto toimisi siemenrahoituksen ja täysin markkinaehtoisen sijoitustoiminnan välisellä alueella kuin myös uudenlaista palvelua tai palvelukonseptia kehittävien yritysten kehittäjänä ja sijoittajana. Perustettava palvelurahasto voi olla erillinen rahasto tai se voi olla jo toimintansa vakiinnuttaneen toimijan toimialan laajennus. Palvelurahaston oman pääomaehtoisen rahoituksen täydentäjäksi tarvitaan kohdeyrityksiin myös yksityisiä pääomasijoittajia, joiden kanssa rahoitus syndikoidaan. On erityisen toivottavaa, että julkisen palvelurahaston sijoitus kannustaa yksityisiä sijoittajia sijoittamaan entistä enemmän myös palvelualojen yrityksiin. Verokannusteet yksityisten sijoittajien kannustamiseksi olisivatkin nyt tärkeitä saada käyntiin, jotta yhä kasvavalle palvelusektorille saataisiin kannustettua myös yksityisiä henkilöitä sijoittajiksi täydentämään julkista sijoitustoimintaa. Korkeakoulujen teknologian ja osaamisen siirtoa yritystoimintaan on tehostettava. Korkeakouluissa on runsaasti potentiaalia hyvien ideoiden synnyttämisessä, mutta hyvät keksinnöt ja ideat eivät kaupallistu yleensä yksin niiden kehittäjän voimin. Innovaatioiden synnyttäminen vaatii osaamista ja resursseja esimerkiksi patentoinnin ja lisensoinnin osalta. Vaihtoehtona voi olla myös uuden yrityksen perustaminen yritystoiminnan ammattilaisten kanssa, mikä vaatii osaamista. 3. Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen Tuetaan meneillään olevia STM:n yrittäjyyden ja perhe-elämän kehittämishankkeita 10 11

13 Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut sekä työn ja perheen yhteensovittaminen vaikeuttavat erityisesti naisyrittäjien toimintaa. Perhevapaita käsittelevän työryhmän tulee saada aikaiseksi ratkaisu, joka yhteisvastuullisesti ja laajalta veropohjalta kattaa vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset. Naisvaltaisia aloja rasittaa esimerkiksi raskauden aikaisista poissaoloista aiheutuvat kustannukset. Raskaudesta johtuvat poissaolot tulisi voida laskea yhteen siten, että omavastuu tulisi otettavaksi vain kerran raskauden aikana. Yksityisen elinkeinonharjoittajan lapsen sairastuessa hoidon järjestäminen on välttämätöntä, koska yrittäjällä ei ole useinkaan mahdollista jäädä pois työstä. STM:n yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistä käsitellyt työryhmä esitti muistiossaan (Yrittäjät työryhmä, STM 2009:39), että sairaan lapsen hoitokulujen verovähennysoikeus laajennettaisiin koskemaan yksityisiä elinkeinonharjoittajia. 4. Naisyrittäjyyden tilastointi ja tutkimus Kehitetään naisyrittäjyyden tilastointia ja toiminnan seurantaa sekä naisyrittäjätutkimusta Tarvitaan yhtenäisiin määrittelyihin perustuvaa tietopohjaa, koska tilastoaineiston puute vaikeuttaa naisyrittäjyyden kehittämis- ja tutkimustoimintaa. 12

14 1 Työryhmän asettaminen ja tehtävät Työministeri Tarja Cronberg asettaman naisyrittäjyyden edistämistä koskevan työryhmän tehtävänä oli selvittää naisyrittäjyyden nykytila ja laatia ehdotuksia naisyrittäjyyden edistämiseksi. Työryhmän työn lähtökohtana oli pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma ja hallituksen strategia-asiakirjassa 2007 työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmalle linjatut naisyrittäjyyden edistämistavoitteet, joiden mukaan naisyrittäjyyttä tulisi rohkaista turvaamalla erityisrahoituksen riittävyys ja seuraamalla naisyrittäjyyden edistämistä käsitelleen työryhmän (KTM 05/2005) esittämien toimenpide-ehdotusten toteutumista. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää naisyrittäjyyden nykytila ja kartoittaa, mitkä asiat edistävät tai estävät naisyrittäjyyden syntyä sekä löytää uusia keinoja naisyrittäjyyden kasvattamiseksi. Erityisen tärkeä on nuorten naisyrittäjien määrän lisääminen ja työnantajayrittäjyyden lisääminen. Työryhmän toimeksianto sisälsi seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 1. Naisyrittäjyyden edistämiseksi toteutetut toimenpiteet TE-keskusalueittain. Tulee myös kartoittaa naisyrittäjyyden edistämistoiminnan ja -hankkeiden julkisen rahoituksen määrä ja rahoituslähteet. 2. On kartoitettava naisyrittäjyyden rahoituksen kehittämisen tarpeet sekä se, kuinka pääomasijoittajia voitaisiin houkutella naisyrittäjien tukijoiksi. 3. Naisten resurssikeskuksien toiminnan tulokset ja niiden tämän hetkinen toiminnallinen ja rahoituksellinen tilanne sekä tarvittavat toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. 4. Naisyrittäjyyden edistämisen kytkeminen yrityspolitiikan kansallisiin ja alueellisiin strategioihin sekä alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin huomioiden uudistuneen työ- ja elinkeinohallinnon mahdollisuudet. 5. Naisyrittäjyyden aseman vahvistaminen Yritys Suomi -palvelujärjestelmän kehittämisessä ja naisyrittäjyyden edistämisen voimavarojen ja toiminnan kytkeminen osaksi Yritys Suomi -palvelujärjestelmää. 6. Toimenpiteet, jotka rohkaisevat yksinyrittäjien kehittymistä työnantajayrityksiksi; kuinka sijaispalvelujärjestelmä ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen tukimalli toimivat naisyrittäjyyden tukena. 7. Nuorten naisten yrittäjyyden tukeminen; siihen liittyen tulee selvittää perheen ja työn yhdistämistä naisyrittäjän näkökulmasta sekä vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten (vanhempainvapaat, sairaan lapsen hoito) vaikutuksia naisyrittäjyyteen. 8. Naisyrittäjien sosiaaliturvassa piilevien kannustinloukkojen selvittäminen ja mahdollisten muutosehdotusten esittäminen sosiaaliturvan uudistamiskomitealle (SATA-komitea)

15 9. Naisten yrittäjyyskoulutuksen ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointi ja sitä koskevien mahdollisten muutosesitysten tekeminen aikuiskoulutuksen uudistusta valmistelevalle johtoryhmälle (AKKU-ryhmä). 10. Naisyrittäjyyden erityisryhmien tarpeiden tarkastelu, erityisesti maahanmuuttajanaiset. Työryhmän tehtävänä on miettiä, tarvitaanko erityisiä instrumentteja maahanmuuttajanaisten yrittäjyyden kehittämiseksi. Sen osana tulee tarkastella, miten kotoutumisohjelmissa toteutuu yrittäjyyskasvatus ja kannustus yrittäjyyteen sekä arvioida informaatio- ja neuvontapalvelujen toimivuutta. Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin työmarkkinaneuvos Teija Felt työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän jäseniksi nimitettiin kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Jarmo Palm työ- ja elinkeinoministeriöstä, projektipäällikkö Tuulikki Laine-Kangas työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylitarkastaja Kari Alanko työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetusneuvos Jussi Pihkala opetusministeriöstä, hallitusneuvos Esko Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä, yritysneuvoja ja toimialapäällikkö Riitta Kettunen Etelä-Savon TE-keskuksesta, apulaisaluejohtaja Seija Leppänen Finnvera Oyj:n Joensuun aluekonttorista, professori Anne Kovalainen Turun kauppakorkeakoulusta, toiminnanjohtaja Eppie Eloranta TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:stä, toimitusjohtaja Leena Teräs SINNI voimavarakeskus Oy:stä, puheenjohtaja Kaarina Jokinen Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:stä, toimitusjohtaja Ritva Nyberg Naisyrittäjyyskeskus ry:stä, toiminnanjohtaja Sanna Lento-Kemppi Etelä-Karjalan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta, yritysneuvoja Pirjo Kuusela Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:stä ja toimitusjohtaja Timo Onnela Helsingin Uusyrityskeskus ry:stä. Työryhmän sihteereiksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Marja Taskinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ylitarkastaja Natalia Härkin työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän päätöksin kokoonpanoa on muutettu seuraavasti: Naisyrittäjyyskeskus ry:n toimitusjohtaja Ritva Nyberg siirtyessä eläkkeelle toimitusjohtaja Taru Päivike tuli työryhmän jäseneksi huhtikuussa Syyskuussa 2008 asiantuntijajäseneksi nimitettiin Suomen naisresurssikeskusten yhdistyksen puheenjohtaja Marja- Leena Haataja. Lisäksi työryhmässä ovat toimineet yritysneuvoja Kristiina Kuparinen Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:stä, yritysneuvoja Katariina Rantanen YritysHelsingistä sekä erikoissuunnittelija Pertti Linkola työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän väliraportin on kirjoittanut projektisuunnittelija Iina Leporanta ja loppuraportin suunnittelija Marianne Toiskallio yhteistyössä työryhmän kanssa. Työryhmä on kuullut kokouksissa 18 asiantuntijaa työryhmän toimeksiannon eri osa-alueilta. Asiantuntijaluettelo on liitteessä 6. Lisäksi sihteeristö on ollut yhteydessä nuorten naisten yrittäjyyttä edistävien sekä osatyökykyisten ja vammaisten yrittäjyyttä edistävien tahojen asiantuntijoihin. 14

16 Työryhmä asetettiin toimikaudeksi , jonka aikana se kokoontui 13 kertaa tehdyllä päätöksellä työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Jatkokauden aikana työryhmä kokoontui kolme kertaa. Työryhmä järjesti kolme Naisyrittäjyysfoorumia. Ensimmäisen pidetyn Naisyrittäjyys tänään ja huomenna -foorumin keskeisimmät teemat olivat työryhmän väliraportti, johtajuus, yritystoiminnan rahoitus ja pääomasijoittaminen. Toisessa pidetyssä Uudistuva naisyrittäjyys -foorumissa keskeiset teemat olivat naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän kehittämislinjaukset ja alustavat toimenpide-esitykset, yksinyrittäjyydestä työnantajayrittäjäksi, naisyrittäjien työhyvinvointi, mentorointi ja yrityskummit naisyrittäjyyden edistäjinä. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuseminaarissa MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys esiteltiin työryhmän toimenpide-esitykset. Työryhmä teki selvityksen vuosina toteutetuista naisyrittäjyyttä edistävistä hankkeista ja niiden rahoituksesta TE-keskusalueittain sekä kartoituksen naisyrittäjien ja naisyrittäjyyttä edistävien tahojen näkemyksistä ja tarvittavista kehittämistoimista. Selvitysten tulokset on raportoitu työryhmän väliraportissa Naisyrittäjyys tänään ja huomenna. Väliraportti löytyy sähköisesti osoitteesta: julkaisut muut julkaisut ja raportit Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän väliraportti

17 2 Naisyrittäjyyden määritelmiä 2.1 Yleistä Naisyrittäjyydelle ei ole virallista määritelmää ja tämän vuoksi naisyrittäjyys määritellään eri tavalla eri yhteyksissä. Naisyrittäjyyden määrittely on tärkeää, jotta eri tahot voivat omassa toiminnassaan tuoda esille naisyrittäjyyden kannalta olennaisia seikkoja. Määritelmien lukuisuuden ja eriperustaisen tilastoinnin vuoksi on vaikea saada naisyrittäjyydestä yhtenäistä kuvaa helposti. Erilaisista tiedonkeruutavoista johtuen tilastoja on vaikea verrata toisiinsa. Myös EU:n alueella on tuotu esiin maailmanlaajuisena ongelmana tiedonkeruun ja sen raportoinnin erilaisuus. Kaiken kaikkiaan naisyrittäjyyden tilanteesta voidaan sanoa hyvin vähän, sillä naisyrittäjyyttä on tutkittu vain noin 30 vuotta. (Kyrö & Torikka 2002,18,64.) Tarvetta on mm. siihen, että tilastojen ja raporttien avulla on mahdollista säännöllisesti, kattavasti sekä pitkäjänteisesti arvioida ja kehittää naisyrittäjyyden toteutumista ja kehitystä. 2.2 Naisyrittäjyyden määrittely ja tilastointi Yrittäjyyden määrittämistä lähestytään monesta eri näkökulmasta. Määrittäminen voi liittyä esimerkiksi liiketoimintaan, yritystoiminnan käynnistämiseen, omistamiseen ja johtamiseen tai yrittäjään näiden toimintojen käynnistäjänä ja toteuttajana. Lähtökohtana on yrittäjän ja liiketoiminnan välinen suhde ja siihen liittyvät prosessit ja toimijat. Nykyisissä yrittäjyyden määrittelypyrkimyksissä painotetaan uuden liiketoiminnan synnyttämistä ja omistamista, ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien havaitsemista, voimavarojen yhdistämistä innovoimaan, uutta synnyttävään toimintaan sekä näihin liittyvään kasvuun ja riskinottoon. (Kyrö & Torikka 2002, ) Tilastokeskuksen mukaan yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä ja oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen yhdistys ja avoin yhtiö) sekä julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset. Työvoimatilastossa yrittäjä on itsensä työllistävä henkilö, jolla voi olla työntekijöitä. Hän johtaa itse tai puolisonsa kanssa omaa yritystään, maatilaa tai vuokrattua tilaa, tai harjoittaa ammattia tai toimii nk. freelancerina. Yrittäjä työskentelee omalla riskillään ansaitakseen toimeentulonsa. Yrittäjän perheen jäsen voi toimia yrityksessä joko palkallisena tai palkattomana työntekijänä ja jos hän toimii muussa roolissa kuin pelkästään työntekijänä, hänet luokitellaan yrittäjäksi. Työttömyysturvalaissa (1290/2002) yrittäjäksi määritellään henkilö, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL) tai maatalousyrittäjien maatalouden eläkevakuutuksen (MYEL). Yrittäjäksi katsotaan myös 16

18 yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään henkilöä, joka työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. Lisäksi osaomistajana pidetään henkilöä, joka ei ole johtavassa asemassa, mutta työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. Finnvera Oyj:n määritelmän mukaan naisyrittäjyys on eri yhtiömuotojen kohdalla määritetty seuraavasti: yksityinen elinkeinonharjoittaja on nainen, avoimessa yhtiössä vähintään puolet yhtiömiehistä on naisia sekä yli puolet yhtiöpanoksista naisten sijoittamia, kommandiittiyhtiössä vähintään puolet vastuunalaisista yhtiömiehistä on naisia ja yli puolet vastuunalaisten yhtiömiesten yhtiöpanoksista on naisten sijoittamia, osakeyhtiössä yli 50 prosentin yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on naisilla, yksi naispuolisista omistajista johtaa yritystä päätoimisesti. Työryhmä on pohjannut tarkastelunsa KTM:n naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän (KTM Julkaisuja 11/2005, 21) määritelmään, jonka mukaan naisyrittäjyydellä tarkoitetaan naisen tai naisten perustamaa yritystä tai/ja yritystä, joissa naisilla on yli 50 prosentin omistus tai/ja joissa nainen on johtajana. Yrittäjyyttä kuvaavien tilastojen tuottamisessa merkittävimmät hyödynnettävät rekisterit ja tietolähteet ovat verohallinnon rekisterit; ennakkoperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteri sekä patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä Kaupparekisteri. (Kyrö & Torikka 2002, 22.) KTM:n raportissa on esitelty miten eri tilastoissa, rekistereissä ja tutkimuksissa määritellään yrittäjyys ja samalla myös naisyrittäjyys. (KTM Julkaisuja 11/2005, ) Vuonna 2002 Suomen naisyrittäjyyden tiedonkeruun kehittäminen -raportissa kartoitettiin keinoja naisten yritystoimintaa koskevan tilastoinnin kehittämiseksi. Yleisesti ottaen Pohjoismaissa, Norjaa lukuun ottamatta, tilastot pyritään jaottelemaan sukupuolten mukaisesti. Selvityksen tulosten perusteella Suomessa tilastojen tuottamisessa ja saatavuudessa ilmenee puutteita suhteessa joihinkin vertailumaihin. Tiedonkeruun kehittämiseksi naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä teki toimenpide-ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi vuonna (Kyrö & Torikka, 2002, ) Työryhmän ehdotus tilastoinnin kehittämiseksi ei ole toteutunut. Tämän vuoksi TEM:n naisyrittäjyyden työryhmä pitää tärkeänä naisyrittäjyyden tilastoinnista ja seurannasta vastaavan työryhmän perustamista, joka arvioisi myös naisyrittäjyyden tutkimustarpeita

19 3 Naisyrittäjyyden profiili 3.1 Yleistä Naisyrittäjien määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti 2000-luvulla. Myönteistä on, että kaikista uusista yrittäjistä moni on nainen. Vuoden 2008 lopussa naisyrittäjiä oli noin eli kolmannes kaikista yrittäjistä. Edelliseen vuoteen verrattuna naisyrittäjien lukumäärä on kasvanut viidellä tuhannella. Toimialoittain tarkasteltuna naisyrittäjien määrä on kasvanut vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, joissa naisyrittäjiä on jo yli puolet yrittäjistä. Sosiaalipalvelujen osalta verotuksen kotitalousvähennys on edistänyt yksityisen kodinhoitopalveluja tuottavan yritystoiminnan kasvua. Maataloudessa tapahtunutta yrittäjien määrän vähenemistä korvaa naisyrittäjien määrän kasvu muussa yrittäjätoiminnassa. Vuonna 2007 naisten yrityksistä noin 90 prosenttia toimi kaupan alalla ja muilla palvelualoilla. Jalostusaloilla (teollisuus, energiahuolto ja rakentaminen) ja alkutuotannossa yrityksistä toimi vain 10 prosenttia. Naisten yleisiä toimialoja ovat kauppa, sosiaali- ja terveyspalvelut ja henkilökohtaiset palvelut kuten kampaamot ja kotitalouspalvelut. (TEM 2008, 86,89; 2009a, 103, ,111.) Naisten perustamista yrityksistä useampi on perustettu luoville aloille (taidealat, kulttuurialat, viestintä, design, mainonta, viihdealat ja käsityöalat) miesten perustamiin yrityksiin verrattuna. (GEM 2009, 5.) Taulukko 1. Naisyrittäjien määrä ja osuus kaikista yrittäjistä (pois lukien alkutuotanto ja yrittäjäperheenjäsenet) päätoimialoittain Naisyrittäjiä, lkm Osuus kaikista yrittäjistä, % Henkilökohtaiset palvelut ,1 Liike-elämän palvelut ,8 Vähittäiskauppa ,9 Terveyspalvelut ,7 Sosiaalipalvelut ,1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,5 Kulutustavarateollisuus ,5 Kiinteistöpalvelut ja siivous ,4 Kuljetus ,4 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ,8 Rakentaminen ,8 Koulutus ,4 Erittelemätön teollisuus ,4 Erittelemättömät palvelualat ,1 Yhteensä ,9 Lähde: Yrittäjyyskatsaus

20 Kun alkutuotantoa ja avustavia perheenjäseniä ei oteta lukuun, noin 30 prosenttia naisyrittäjistä toimii Uudellamaalla suurissa asutuskeskuksissa. Alueellisesti tarkasteltuna naisten osuus yrittäjistä on keskimääräistä korkeampaa monissa Itä- Suomen maakunnissa: Kainuussa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä ruotsinkielisillä seuduilla Pohjanmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. (TEM 2008, 93; 2009a, 108.) Uudet naisyrittäjät ovat keskimäärin paremmin koulutettuja kuin pitkään toimineet yrittäjät. Koulutustason nousu ei siten vähennä naisten halukkuutta ryhtyä yrittäjiksi. Nuoret koulutetut naiset näkevät yrittäjyyden kiinnostavana uramahdollisuutena. Vuonna 2007 aikuisväestöön kuuluvista naisista viisi prosenttia oli perustamassa tai juuri perustanut oman yrityksen. Naisilla yrittäjiksi ryhtyminen on yleisintä palvelualan koulutuksen saaneilla. Naisvaltaisia palvelualan toimialoja ovat fysioterapia ja muu terveyspalvelu, johon tilastoituu ammatinharjoittajina toimivia naisyrittäjiä, kuten jalkojenhoitajia, kuntohoitajia, puheterapeutteja sekä sairaan- ja terveydenhoitajia. Naisten yritykset ovat usein palvelualoilla toimivia pieniä toiminimimuotoisia yrityksiä, joiden perustaminen ei vaadi suurta pääomapanosta. Noin 70 prosenttia naisyrittäjistä toimii yksinyrittäjinä, kun vastaava luku miehillä on alle 60 prosenttia. (TEM 2008, 91; 2009a, 106,107,112.) Suomalaisilla naisyrittäjillä on usein takanaan pitkä ura palkkatyössä ennen yrittäjäksi ryhtymistä ja monilla heistä liikeidea liittyi koulutuksella hankittuun ammattitaitoon ja aikaisempiin työtehtäviin. Iältään naisyrittäjät ovat keskimäärin nuorempia kuin miesyrittäjät. Lähes viidennes naisyrittäjistä on alle 35-vuotiaita. Kansainvälisissä vertailuissa naisyrittäjät ovat Suomessa hieman iäkkäämpiä kuin naisyrittäjät EU:ssa keskimäärin. (TEM 2008, ) Korkeasta koulutuksestaan huolimatta naisyrittäjät toimivat harvemmin työnantajina kuin miehet. Erot miesten ja naisten työnantajina toimimisessa kasvuyrittäjyydessä johtuvat erilaisista toimialoista ja niiden taustalla olevista toimintaedellytyksistä. Pienet ravitsemisliikkeet ja henkilökohtaisia palveluita tuottavat yritykset työllistävät yrittäjän itsensä, mutta niiden toimintaedellytykset eivät monesti tarjoa kasvupotentiaalia. Naisten yritykset toimivat usein kotimaan palvelumarkkinoilla ja asiakkaat koostuvat lähinnä yksityisistä kotitalouksista. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan naiset työskentelevät usein julkisella sektorilla, jolloin heillä on vähemmän yrittämiseen tarvittavia esikuvia, tukihenkilöitä ja verkostoja sekä heille on usein kertynyt vähemmän pääomaa yrityksen kasvua tukemaan. Tutkimusten johtopäätöksenä on ollut se, että kasvaakseen naisten yritykset tarvitsevat enemmän ulkopuolista rahoitusta. (TEM 2008, 92-93; 2009a, ) Naisten vetämistä yrityksistä osakeyhtiötä oli 11 prosenttia. Yli kymmenen työntekijää työllistäviä yrityksiä on vain neljä prosenttia naisten yrityksistä. Toimialoittain naisten kasvuyritykset painottuvat kaupan toimialoille, liike-elämän palvelualoille ja yksityisiin hyvinvointipalveluihin. Näiden toimialojen osuus naisten nopean kasvun yrityksistä on kaksi kolmasosaa. (TEM 2009a, 110,112.) 18 19

21 Kuvio 1. Naisten työnantaja- ja yksinyrittäjien määrän kehitys vuosina , 1000 yrittäjää henkeä 70 Työnantajayritykset 60 Yksinyrittäjät Lähde: Yrittäjyyskatsaus Yritystoiminnan voimakas jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin toimialoihin on tasaantumassa, sillä naisyrittäjien määrä ja osuus yrittäjistä on kasvussa esimerkiksi kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, kustannustoiminnassa sekä kuljetuksen toimialoilla. (TEM 2008, 90.) Global Entrepreneurship Monitor1 (GEM) -tutkimuksen (2009) mukaan Suomessa on kyetty luomaan vakaa ja ennustettava liiketoimintaympäristö, joka ei kuitenkaan näytä edistävän kunnianhimoista, kasvuhakuista ja innovatiivista yrittäjyyttä. Varhaisvaiheen ja vakiintuneiden yrittäjien kasvuhakuisuus ja voimakkaan innovatiivinen uusi yritystoiminta on Suomessa edelleen suhteellisen vähäistä. (GEM 2009, 6-8.) Nuorilla naisilla ja miehillä on selvästi ikääntyneitä enemmän haluja kasvattaa yritystoimintaansa Akolan, Heinosen, Kovalaisen ja Suvannon tutkimuksen tulosten mukaan. Toisaalta yritystoiminta on nuorilla kaikkein pienintä, joten tutkijoiden mukaan kasvun varaa myös on (Akola, Heinonen, Kovalainen, Suvanto 2008, 111). Vuodesta 2001 maahanmuuttajataustaisten yrittäjien määrä Suomessa on kaksinkertaistunut. Etenkin naiset ovat aktivoituneet ja vastaavat noin 29 prosenttia 1 Kansainvälinen GEM-tutkimus (2009) vertailee yrittäjyysaktiivisuutta 42 maan välillä. Tutkimuksen mittareina ovat alkuvaiheen yrittäjyysaktiivisuus ja vakiintunut yrittäjyys. Alkuvaiheen yrittäjyyttä ja vakiintunutta yrittäjyyttä kuvaavat kolmas mittari, kokonaisyrittäjyysaktiivisuus. Tutkimusta varten haastatellaan Suomessa vuosittain noin 2000 henkilöä sekä noin 50 asiantuntijaa. Tutkimuksen kohderyhmänä on vuotiaat henkilöt. Yrittäjyysaktiivisuus määritellään niiden henkilöiden osuutena työikäisestä aikuisväestöstä ( vuotiaat), jotka joko aktiivisesti ovat perustamassa omaa yritystä tai toimivat yrittäjänä omassa, uudessa yrityksessä. 2 Akola Heinonen Kovalainen Suvanto (2008): Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjyyttä yksilön työuran osana nuorten ( vuotiaat) ja ikääntyneiden (55 vuotta täyttäneet) keskuudessa. Tutkimuksessa analysoitiin nuorten ja ikääntyneiden erilaisia siirtymiä yrittäjyyteen ja siitä pois, palkkatyön ja yrittäjyyden vuorottelua ja peräkkäisyyttä heidän työurallaan sekä heidän motiiveitaan ja kokemuksiaan yrittäjänä toimimisesta. Tutkimuksen aineisto koostuu useista, eri kohdejoukkoihin suunnatuista kyselytutkimusaineistoista sekä laajasta Tilastokeskuksen työssäkäynnin pitkittäistilastosta vuosilta

22 maahanmuuttajayrittäjistä. Maahanmuuttajataustaisten naisten yritykset vastaavat profiililtaan eli toimialajakaumaltaan ja yrityskooltaan kaikkia naisten yrityksiä. (TEM 2008, ; TEM 2009; 111.) Maahanmuuttajien yritykset keskittyvät palvelualoille. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus yrityksistä on lähes 30 prosenttia. Yrityksiä on paljon myös liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla: maassamme joka kymmenes majoitus- ja ravitsemisalan yritys on maahanmuuttajien omistama. Alan liikevaihdosta he vastaavat kuitenkin alle kolmesta prosentista, sillä toimiala on suurten hotelli- ja ravintolaketjujen hallinnassa. Kasvavia toimialoja ovat kauppa, rakentaminen, tavarakuljetus ja erilaiset henkilökohtaiset palvelut. Vaikka suurin osa maahanmuuttajien yritystoiminnasta on yksin- ja mikroyrittäjyyttä, maahanmuuttajayrittäjät muodostavat erittäin heterogeeniseen ryhmän, jonka kulttuurinen, kielellinen ja sosioekonominen tausta vaihtelee suuresti. (KTM 2007.) Virolaisten ja venäläisten omistamia naisten yrityksiä oli 35 prosenttia ja aasialaisten hallussa oli lähes 30 prosenttia yrityksistä. (TEM 2009a,111.) Kaiken kaikkiaan Suomessa toimii noin maahanmuuttajayritystä, mikä on vajaat kolme prosenttia koko yrityskannasta. Ne työllistävät noin työntekijää (TEM 2008,120). Kuvio 2. Toimintansa aloittaneiden naisten yritykset toimialoittain 3 vuonna 2007 (esimerkkivuosina , prosenttia yrityksistä, PRH, verohallinto ja Pekka Lith) Henkilöpalvelut 26,2 Liike-elämän palvelut 20,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kauppa 15,3 16,2 Jalostusalat 8,3 Majoitus- ja ravitsemisala Muut palvelualat 6,3 5,8 Alkutuotanto 1,7 Lähde: Yrittäjyyskatsaus Prosenttia Työryhmä kuuli Vates-säätiötä maaliskuussa Tällöin Vates-säätiöltä saatujen tietojen mukaan kaikista osatyökykyisistä yrittäjistä yksittäisinä suurimpina 3 Kuviossa muita palvelualoja edustavat kuljetus ja tietoliikenne, kiinteistöpalvelut, rahoitustoiminta ja koulutus

23 yrittäjäryhminä ovat näkövammaiset ja liikuntavammaiset. Suuri osa liikuntavammaisista toimii freelancereina, kielen kääntämisen tai IT-alan tehtävissä. Osatyökykyiset toimivat yrittäjinä useimmiten taide-, kulttuuri- ja käsityön sekä tietotyöntehtävissä, monet kotona etätyötä tehden. Yritykset työllistävät pääosin yrittäjän itsensä, jolloin yritysmuotona on toiminimi. Jotkut näistä yrityksistä toimivat yhteisissä verkostoissa. Näkövammaisten keskusliitto arvioi työryhmälle syyskuussa 2009 näkövammaisia naisyrittäjiä olevan noin Tarkkoja lukuja osatyökykyisistä ei ole saatavilla. Näkövammaisten keskusliiton mukaan perinteisten näkövammaisia työllistäneiden alojen hieronta- ja käsityöalan lisäksi näkövammaisten naisyrittäjien toimialoja ovat fysioterapia-, matkailu- ja kaupanala. IT-ohjaajina näkövammaiset naisyrittäjät toimivat vammaisten apuvälineohjaajina. Kielenkääntämisen, tulkin sekä koulutuksen ja konsultoinnin tehtävät työllistävät monia näkövammaisia naisyrittäjiä. 3.2 Naisten yrittäjyysaktiivisuus GEM-tutkimuksen mukaan naisten alkuvaiheen yrittäjyysaktiivisuus on lisääntynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan vuoteen 2007 saakka, jonka jälkeen kasvu pysähtyi (TEM 2009a,115). Varhaisvaiheen yrittäjien osuus työikäisten naisten keskuudessa saavutti tähänastisen huippunsa (4.8 %, vuonna 2007), josta osuus putosi hieman vuonna 2008 (GEM 2009,4). Naisten alkuvaiheen yrittäjyysaktiivisuus oli vuonna 2008 samalla tasolla kuin Euroopan maissa keskimäärin. Vakiintuneen yrittäjyyden osalta naisten yrittäjyysaktiivisuus on jopa hieman Pohjoismaiden ja Euroopan keskiarvojen yläpuolella. Miesten alkuvaiheen yrittäjyysaktiivisuus on kuitenkin kaksinkertaistunut naisiin verrattuna Suomessa. Naisten yrittäjyysaktiivisuus, yrittäjien osuus työllisistä (6,5 %) oli vuonna 2008 melkein puolet alhaisempi kuin miesten yrittäjyysaktiivisuus (12,2 %). GEM-tutkimuksen mukaan asiaa selittää osittain suomalaisten naisten kansainvälisesti korkea työllisyysaste ja tasa-arvoinen asema. (GEM 2009, 4,6; TEM 2008, 95; TEM 2009a, 104,115.) Suomessa on noin akateemista yrittäjää, ja akateemisten yrittäjien määrä on kasvussa. Korkeasti koulutetuista palkansaajista 69 prosenttia ilmoittaa harkinneensa tai voivansa harkita yrittäjäksi ryhtymistä. Vastaavasti 61 prosenttia muista palkansaajista suhtautuu positiivisesti yrittäjyyteen. Akateeminen yrittäjä pyrkii muita yleisemmin kasvuyrittäjäksi. Akateemisten yksinyrittäjien osuus on 44 prosenttia, kun yksinyrittäjien osuus muiden yrittäjien keskuudessa oli 66 prosenttia. Koulutettujen yrityksistä 45 prosenttia on kasvanut niin, että niistä on tullut 2 9 työntekijän yrityksiä. Muilla yrittäjillä vastaava luku on vain 13 prosenttia. Akateemista naisyrittäjyyttä tarvitaan. Suomessa on yli yritystä, joista naisten omistamien yritysten osuus on noin 33 prosenttia (vrt. palkansaajista puolet on naisia). Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on erittäin yrittäjämyönteinen, mutta halukkuus ryhtyä yrittäjäksi on vähäistä. Erityisesti korkeakoulutettujen naisten yrittäjäaktiivisuus on Suomessa alhaisella tasolla. 22

24 Naisten matalampaa yrittäjyysaktiivisuutta Suomessa on selitetty Suomessa naisten erilaisella käyttäytymisellä. (Tervo & Haapanen 2007.) Naisia yrittäjyyteen kannustaa riittävä toimeentulo yhdistyneenä muihin positiivisiin asioihin. Sekä puolisolla että perheellä on suhteellisesti suurempi vaikutus naisten kuin miesten yrittäjyyteen. Miehiä yrittäjyyteen kannustaa odotettavissa olevat korkeammat tulot. Naisten on todettu pyrkivän yhdistämään perhe-elämä itsensä työllistämisen tarjoamaan ajankäytön joustavuuteen ja yrittäjän vapauteen. Yksinhuoltajuus vähentää erityisesti naisten yrittäjyysaktiivisuutta. (TEM 2008,88; 2009a,105.) Naisten toimintaan liittyy piirteitä, jotka selvitysten mukaan poikkeavat merkittävästi miesten toiminnasta. Keskeistä naisille on paikallisuus ja yhteisöllinen yrittäjyys, jossa naiset yhdistävät sosiaalisuuden ja itsenäisen elämän sekä minimoivat riskejä. Myös Tervon & Haapasen tutkimuksessa (2007) havaittiin, että alueilla, joilla palkkatyömahdollisuudet ovat huonot, työntö yrittäjyyteen on miehillä suurempi kuin naisilla. Naiset hakevat muita ratkaisuja, kuten muuttavat toiselle paikkakunnalle tai jäävät työelämän ulkopuolelle. Roolimalleilla, kuten vanhempien tai puolison yrittäjyydellä tai alueellisella pienyritysvaltaisuudella näyttää olevan suurempi merkitys miehiin kuin naisiin. Pojille isän yrittäjyyden vaikutus on suurempi kuin äidin yrittäjyyden, tytöille taas äidin yrittäjätaustalla on suurempi vaikutus (Tervo & Haapanen 2007; TEM 2008, 88 89). Tulokset Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa (2007) naisten ja miesten välisistä eroista yrittäjyysalttiudessa osoittavat, että yrittäjyyden taustalla vaikuttavat tekijät ja siihen johtavat syyt eroavat naisten ja miesten kesken ja johtavat eriäviin yrittäjyysasteisiin. GEM-tutkimuksen4 mukaan liiketoimintamahdollisuuden havainneita ja kyvykkäitä potentiaalisia yrittäjiä oli vuonna 2008 yhteensä 24 prosenttia. Ainoastaan 8 prosentilla heistä oli tosiasiallinen aikomus ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana. (GEM 2009, 3 4.) Suomessa vuonna 2007 tehty mittava tutkimus5 osoittaa, että naisten johtamat yritykset menestyvät paremmin kuin miesten johtamat. Naistoimitusjohtoiset yritykset ovat keskimäärin reilun prosenttiyksikön käytännössä noin kymmenisen prosenttia vastaavia miestoimitusjohtoisia yrityksiä kannattavampia. Näin myös sen jälkeen, kun yritysten toimialaja kokoerot sekä kymmenet muut kannattavuuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät on huomioitu. Tervon ja Haapasen tutkimus osoittaa, että naisten aloilla, kuten hoiva- ja palvelusektorilla yrittämisen mahdollisuudet ovat nopeassa kasvussa, mikä voi edistää naisten yrittäjyyttä (Tervo ja Haapanen 2007,39). Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat yrittäjänä menestymisenä tärkeimpiä asioita. Naisyrittäjyyden kasvusta huolimatta edelleen moni henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan yrittäjäksi sopiva nainen 4 Globaali talouskriisi ei näy vielä vuoden 2008 Suomen aineistossa esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien vähäisyytenä. 5 Kotiranta Kovalainen Rouvinen (2007): Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus. Tutkimuksen aineistona ovat olleet suomalaiset, vuonna 2003 vähintään kymmenen henkilöä työllistäneet osakeyhtiöt, joita Tilastokeskuksen määrittämässä kohdejoukossa oli kappaletta. Analyysissa käytetty otos ( yritystä) kattaa yli 90 prosenttia, vuonna 2003 vähintään kymmenen henkilöä työllistäneistä yrityksistä. Tutkimus on julkaistu EVA-raportteja-sarjassa

25 valitsee yrittäjän uran miehiä harvemmin. (TEM 2009a,105.) Naisyrittäjyyden edistämisen ja lukumäärän kasvattamisen kannalta nämä yrittäjyyspotentiaaliset naiset ovat tärkeitä. Määrän kasvattamisen sijaan tärkeämpää kuitenkin on saada aikaan kannattavaa yritystoimintaa (GEM 2009). Koulutuksen kautta saadulla tiedolla on havaittu olevan erityisesti merkitystä naisten yritystoiminnan aloittamiseen Pohjoismaissa (Arenius & Kovalainen 2006). Koulutus on auttanut havaitsemaan omien kyvykkyyksien sopivuuden liiketoimintaosaamisessa. 24

26 4 Naisyrittäjyyden edistäminen 4.1 Yleistä Kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä tarkastellessa huomataan, että kaikissa maissa yrittäjinä toimii selvästi enemmän miehiä kuin naisia. Suomessa naisyrittäjiä on koko yrittäjäkunnasta kolmasosa, mikä on EU-vertailussa suhteellisen korkea osuus (Tervo & Haapanen 2007). Vuonna 2007 naisyrittäjien lukumäärä lisääntyi suhteellisesti enemmän kuin miesyrittäjien. Vaikka naisten osuus yrittäjistä onkin Suomessa eurooppalaisittain korkea, yrittämisen reservissä on kuitenkin vielä paljon koko yhteiskuntaa hyödyttävää potentiaalia ja osaamista. Naisyrittäjyys on tärkeä kansallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Edistämällä naisyrittäjyyttä voidaan vaikuttaa työllisyyteen sekä parantaa alueellista kilpailukykyä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Väestön ikääntyminen on liiketoiminnallinen mahdollisuus, sillä vanhenevan väestön hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Palveluyrittäjyyden kasvava kysyntä antaa oivan mahdollisuuden erityisesti naisten yrittäjyydelle, sillä kyse on juuri perinteisistä naisten toimialoista. Jo nyt on näkyvissä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden kasvu sekä yritysten naisvaltaisuus (Kovalainen & Österberg-Högstedt 2008). Myös kotitalouspalveluissa on paljon kasvupotentiaalia. Elinkeinorakenteen muutos vahvistaa Suomessa palvelualoja. Palveluita tuottavien yritysten voidaan olettaa kasvavan jatkossa myös yleisen tulotason nousun sekä yhteiskunnassa lisääntyvän yksilöllisyyden myötä. Myös siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä kasvavat tulevaisuudessa, joten on oletettavaa, että naisten yritystoiminnan kasvu kohdistuu erityisesti niille korkean osaamisen aloille, joissa palkkatyömarkkinat eivät kasva (Akola et al. 2007). Hyvinä viimeaikaisina esimerkkeinä naisyrittäjyyttä edistävistä elinkeino- ja sosiaalipoliittista toimista ovat mm. kotitalousvähennyksen laajeneminen ja julkisen sektorin palvelujen ulkoistamisesta syntyvät uudet elinkeinomahdollisuudet. Myös parturi- ja kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokannan alentaminen väliaikaisesti kahdeksaan prosenttiin on parantanut naisyrittäjien toimintaedellytyksiä6. EU:n Lissabonin strategian päätekijänä ovat loppuun saatetut, moitteettomasti toimivat eurooppalaiset markkinat. Talouskasvu edellyttää kilpailuesteiden poistamista ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien yritysten päästämistä kansallisille markkinoille yhdenvertaisin ehdoin. Tämän vähitellen etenevän eurooppalaisen strategian viimeisin merkkipaalu on palveludirektiivi, joka annettiin palvelujen todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi vuoteen 2010 mennessä. Sillä edistetään palveluntarjoajien vapautta sijoittautua toisiin jäsenvaltioihin ja palvelujen vapaata 6 Laki tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja on voimassa vuoden 2010 loppuun

UUDISTUVA NAISYRITTÄJYYS Naisyrittäjyysfoorumi

UUDISTUVA NAISYRITTÄJYYS Naisyrittäjyysfoorumi UUDISTUVA NAISYRITTÄJYYS Naisyrittäjyysfoorumi Työmarkkinaneuvos Teija Felt 11.6.2009 Foorumin ohjelma (1/2) 10.00 Foorumin avaus Työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö 10.15 Minun tarinani

Lisätiedot

ASETTAMISPÄÄTÖS LIITE 1. 26.05.2008 TEM189:00/2008

ASETTAMISPÄÄTÖS LIITE 1. 26.05.2008 TEM189:00/2008 ASETTAMISPÄÄTÖS LIITE 1. 26.05.2008 NAISYRITTÄJYYDEN EDISTÄMISTYÖRYHMÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotukset naisyrittäjyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Ajankohtaista maahanmuuttajayrittäjyydestä yritysasiantuntijan näkökulmasta

Ajankohtaista maahanmuuttajayrittäjyydestä yritysasiantuntijan näkökulmasta Ajankohtaista maahanmuuttajayrittäjyydestä yritysasiantuntijan näkökulmasta Seija Varis 22.9.2015 Seija Varis, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Maahanmuuttajayrittäjien määrä kasvussa Maahanmuuttajayrittäjien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 Yrittäjyys tilastojen takana Lähde: Suomen Yrittäjät ry Suomessa on noin 270 000 yritystä Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1. Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.2008 Turun kauppakorkeakoulu ja TSE Entre Anne Kovalainen, Jarna Heinonen,

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Yritysneuvonnan asiakkaiden monet kasvot

Yritysneuvonnan asiakkaiden monet kasvot EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Yritysneuvonnan asiakkaiden monet kasvot Katariina Rantanen, yritysneuvoja YritysHelsinki Työ- ja elinkeinoministeriön naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä Maahanmuuttajayrittäjyys

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen 2 31.10.2017 Jari Huovinen Työnantajayritykset elinkaaren eri vaiheissa* 56 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi MTT taloustutkimus 31.5.2011 Taustaa Siitä huolimatta, että maailma kaupungistuu nopeasti, maaseutualueet

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Sari Rissanen, professori laitosjohtaja, varadekaani Terveyshallinnon ja - talouden laitos (1.1.2010 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) - määrittelyä

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen

Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan kehittäminen Yrittäjänaisten Keskusliitto & Työterveyslaitos yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Helena Palmgren, vastuututkija,

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 1.1.2017 Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta 2014-2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 mahdollistaa yritysten tukemista maaseudulla.

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö TERVEYSPALVELUT Sanna Hartman Toimialapäällikkö Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä Toimialan kannattavuus tunnuslukujen valossa Toimintaympäristö nyt Menestymisen mahdollisuudet Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Naisissa on mieletön voimavara, joka pitäisi saada hyödynnetyksi.

Naisissa on mieletön voimavara, joka pitäisi saada hyödynnetyksi. Naisissa on mieletön voimavara, joka pitäisi saada hyödynnetyksi. VARSINAIS-SUOMEN NAISRESURSSIKESKUKSEN ESISELVITYS ESISELVITYS NAISTEN YRITTÄJYYDEN, TYÖLLISYYDEN, TASA-ARVON JA ALUEKEHITYKSEEN OSALLISTUMISEN

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset

Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset Terveyspalvelut kansantaloudessa Terveyspalvelujen tuotos, eli tuotettujen palvelujen arvo

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017 EK:n Yrittäjäpaneeli Tulokset Marraskuu 2017 Yrittäjäpaneelin tulokset tiivistetysti REKRYTOINTI- AIKOMUKSET HENKILÖSTÖN VÄHENNYKSET NETTOMUUTOS TYÖLLISYYTEEN 28% 28 % yrityksistä arvioi kasvattavansa

Lisätiedot