EU-vaihde 1/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Valtiosihteeri Puro: EU-asioiden valmisteluun pitkäjänteisyyttä...s.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-vaihde 1/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Valtiosihteeri Puro: EU-asioiden valmisteluun pitkäjänteisyyttä...s.4"

Transkriptio

1 1/2005 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Valtiosihteeri Puro: EU-asioiden valmisteluun pitkäjänteisyyttä...s.4 Internetin turvallisuudelle jatko-ohjelma...s.5 Roskapostin vähentämiseksi yhteistyötä...s.7 Merenkulkijoiden pätevyysvaatimukset yhtenäisiksi...s. 8 Satamapalveludirektiivistä yllättävä ehdotus...s. 11 Luxemburg keskittyy turvallisuuteen...s.13 Kristiina Pietikäinen ja tietoturvaviraston rooli...s.17 Komissio lopetti liito-oravan valvontatoimet...s. 20

2 TOIMITUS Liikenne- ja viestintäministeriö/ tiedotus PL 31, Valtioneuvosto päätoimittaja Janne Hauta (JH) puhelin (09) Katariina Kivistö (KK) Eine Rossi (ER) Johanna Anttila (JA) Tilaukset ja osoitteenmuutokset faksi (09) puhelin (09) Lisätietojen antajat ovat liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, ellei toisin mainita. sähköposti: ULKOASU JA TAITTO Sinari Oy Minna Rekola KUVAT Antero Aaltonen (kansi) LVM ISSN (painotuote) ISSN (verkkolehti) EU-vaihde on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta osoitteesta Tekstin lainaaminen on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan.

3 EU-vaihde 1/2005 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Liikenteen ja viestinnän EU-tietoa NÄKÖKULMA Valtiosihteeri Perttu Puro: Uusi jäsjestelmä tuo EU-asioiden valmisteluun pitkäjänteisyyttä... 4 TELEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin teleministerit... 5 Internetiin turvallisuutta jatko-ohjelmalla... 5 ICT:n hyödyntäminen kytkettävä kilpailukykyyn... 6 WSIS-kokouksen valmistelu etenee... 7 Sääntelypaketin toimeenpanoa seurataan... 7 Roskapostin kimppuun yhteistyöllä... 7 Sähköisten viestinten terveysvaikutukset syyniin... 7 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin liikenneministerit... 8 Merenkulkijoiden pätevyydet tunnustetaan samoin joka maassa... 8 Junahenkilökunnalle yhtenäinen lupajärjestelmä... 8 Lennonjohtajien pätevyys ja koulutus yhtenäiseksi... 9 Öljyvahinkovastuut selkeämmiksi... 9 Lentoliikenteen teknisiä määräyksiä yhdenmukaistetaan...10 Turvallisuusjohtamissäännöt koskemaan useampia alustyyppejä Sisävesialuksille teknisiä vaatimuksia...10 Yllättävä ehdotus uudeksi satamapalveludirektiiviksi...11 Tieliikenteeseen turvallisuutta...11 Kestävään liikenteeseen mm. melua vähentämällä Galileo siirtymässä toteutusvaiheeseen Lentoliikennesopimuksiin neuvotteluvaltuuksia NEUVOSTON PUHEENJOHTAJUUS Liikenteen turvallisuus ja laatu Luxemburgin pääteemat...13 Luxemburgin neuvostot huhti- ja kesäkuussa eeurooppa 2010 ja WSIS Luxemburgin painopisteinä...13 Hollanti ynnäsi liikennealan saavutuksiaan...14 UUDET KOMISSAARIT Uusi liikennekomissaari Barrot tehostaisi rautatieliikennettä Uusi telekomissaari Viviane Reding tukee avointa tietoyhteiskuntaa...15 TIETOYHTEISKUNTA Teletietojen tallentamisesta ei pästy sopuun...15 Laajakaistayhteyksien hinnat laskussa Euroopassa Verkkotunnusten jälleenmyynnistä keskustellaan WSIS-kokouksessa Kansallista tietoturvapäivää vietetään 8. helmikuuta...16 Hallituksen puheenjohtaja Kristiina Pietikäinen: EU:n tietoturvaviraston perustaminen on paljastanut EU:n moninaisuuden AJONEUVOTEKNIIKKA Pienten bussien ja kevyiden kuorma-autojen nopeudenrajoitinpakkoa lykätään Digipiirtureiden käyttöönottoon valmistaudutaan Autojen teknisten vaatimusten yhtenäistäminen käyntiin TUOMIOISTUIN Komissio lopetti liito-oravan suojelua koskevia valvontatoimia Komissio haastamassa Suomea väylämaksuista oikeuteen Suomi vastasi alusjätteitä koskevaan huomautukseen Ulkomailla rekisteröidyn auton käyttöön muutoksia MERENKULKU Kauppa-alusluettelolaki EU:n suuntaviivojen mukaiseksi ILMAILU JA RAUTATIET Lentomelua koskeva EU-direktiivi astui voimaan Uusi ilmailuviranomainen perusteilla Turvallisuusvastaaville uudet vaatimukset TUTKIMUS Liikennetutkimuksen hakukierros käynnistyy maaliskuussa COST Transport -hankkeiden haku maaliskuussa ERA-NET-liikenneohjelman toiminta alkoi MATKAN VARRELTA Ministeriön EU-avustajat nimitetty Helena Vänskä jatkaa EU-sihteeristössä SVENSK RESUMÉ Lagen om förteckning över handelsfartyg bör förändras enligt EU:s riktlinier Sjöfararnas kompetens erkänns lika i varje land Finland svarade på anmärkningen om fartygsavfall Komissionen ämnar dra Finland inför rätta för farledsavgifterna Trafikens säkerhet och kvalitet är huvudteman för Luxemburg Nya transportkomissionären Barrot vill effektivera järnvägstrafiken eeuropa 2010 är tyngdpunkt för Luxemburg Regler för säkerhetsmanagement börjar gälla fler fartygstyper JULKAISUJA EU-vaihde

4 NÄKÖKULMA EU-vaihde 1/2005 Näkökulma Valtiosihteeri Perttu Puro: Uusi järjestelmä tuo EU-asioiden valmisteluun pitkäjänteisyyttä Suomen valtiontason päätöksentekokoneisto sai vuoden vaihteessa yhdeksän uutta toimijaa, kun uudet valtiosihteerit aloittivat toimintansa. Hallituksen esityksessä valtiosihteerien erääksi päätehtäväksi nousi EU-asioiden valmistelussa mukana oleminen. Myös liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen poliittisen valtiosihteerin Perttu Puron mielestä juuri EU-asioiden valmisteluun osallistuminen on yksi hänen keskeisimmistä tehtävistä. sa. Käytännössä osallistuminen valmisteluun on pelkistynyt siihen vaiheeseen, kun hallitus antaa tiedon komission esityksestä eduskunnalle ja ministerineuvoston kokousten valmistelun yhteyteen, Puro toteaa. - Nyt valtiosihteerinä minulla on paremmat mahdollisuudet osallistua myös näiden kahden vaiheen välillä tapahtuvaan valmisteluun. Mielestäni on tärkeää, että Suomen kannat hioutuvat jo varhaisessa vaiheessa sellaisiksi, että ne vastaavat niin hallituksen kuin eduskunnankin poliittisia näkemyksiä ja ovat linjassa Suomen yleisen EU-poliittisen linjan kanssa, Puro muistuttaa. - Se, että EU-asiat valmistellaan ajoissa huolellisesti myös poliittisesti vähentää riskiä siitä, että kantoja joudutaan myöhemmin muuttamaan. Tämä pitkäjänteisyys on entistä tärkeämpää, kun halutaan saada omat näkemykset esille laajentuneessa EU:ssa. Ministerin linja säilyy Suomen poliittisiin linjauksiin liikennetai viestintäsektoreilla ei valtiosihteerin myötä ole tulossa muutoksia. - Valtiosihteeri toimii ministerin apuna ministerin linjausten mukaisesti ja koska ministeri ei vaihdu niin jatkuvuus säilyy. Kaikista keskeisistä EU-asioista vastaa edelleen ministeri. EU-asioiden valmistelun koordinointi oli juuri uuden viran perustamisen tärkeimpiä perusteluita. Näkisin asian niin, että valtio- - Ministerin erityisavustajana toimiessani EU-asiat olivat vain yksi, toki iso ja vaativa, kokonaisuus muiden joukossihteeri antaa ministerille uusia työkaluja EU-asioiden hoitamiseksi, Puro miettii. Eduskunnan perustuslakivaliokunta muutti hallituksen esitystä niin, että poliittinen valtiosihteeri ei voi edustaa Suomea lakia säätävissä, äänivallan käyttöä edellyttävissä ministerineuvoston kokouksissa ministerin sijaisena. - Vielä ei ole tarkemmin linjattu sitä, mikä on valtiosihteerin rooli ministerineuvoston virallisissa ja epävirallisissa kokouksissa. Hallituksen alkuperäinen esitys olisi ollut selkeämpi juuri tämän roolin osalta, Puro sanoo. LVM:n asiat koskettavat monia Puro uskaltaa vajaan kahden vuoden kokemuksella arvioida, mitkä ovat liikenne- ja viestintäsektoreiden erityispiirteet. - Ministeriön lähes kaikissa EU-asioissa on vahvasti läsnä myös elinkeinopolitiikka. Siksi neuvostossa tehdyillä päätöksillä on vaikutusta suomalaisiin yrityksiin ja kansantaloutemme kilpailukykyyn. Tämä tuo valmisteluun oman ulottuvuutensa. Äärimmäisen tärkeänä liikenne- ja viestintäministeriön kautta aikojen ensimmäinen valtiosihteeri pitääkin sitä, että valmistelun kaikissa vaiheissa pyritään arvioimaan, miten päätökset vaikuttavat kansalaisiin ja yrityksiin. EU-vaihde 4

5 EU-vaihde 1/2005 NÄKÖKULMA, TELEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin teleministerit - Ministeriön vastuualueella tehdään sellaisia päätöksiä, joilla on hyvinkin suoria vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Lisäksi Suomea EU:ssa edustavien on muistettava, että olemme yhtenä osapuolena kantamassa vastuuta EU:n kilpailukyvystä globaalissa maailmantaloudessa, Puro miettii. Puheenjohtajuuskauden teemat tärkeitä Suomen kovaa vauhtia lähestyvä neuvoston puheenjohtajuuskausi on asia jota ministeriössä on suunniteltu jo pitkään. Kesällä 2006 alkavan puolivuotiskauden liikenteen ja viestinnän pääteemat ovat jo vahvasti hahmottumassa. Valtiosihteerin mielestä Suomen valitsemat aihealueet eli tietoturva ja logistiikka ovat EU-tasolla toimivia. - Viestintäpuolella tämän hetken suurimmat haasteet liittyvät siihen, voidaanko tietoyhteiskuntaan luottaa. Puheenjohtajuuskaudella Suomi järjestää epävirallisen ministeri-illallisen tähän teemaan liittyvän tietoturvallisuuden ympärille, Puro kertoo. - EU:lla on myös vastuu siitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus viestintäpolitiikassa ja tietoyhteiskuntakehityksessä toteutuu niin EU:n alueella kuin globaalistikin. YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous WSIS on tärkeä areena globaalin tasa-arvon lisäämisessä, Puro toteaa. Euroopan unionin teleministerit katsovat, että tieto- ja viestintäteknologiaa pitää hyödyntää paremmin Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn turvaamisessa. Euroopan teleministerit olivat koolla Brysselissä 9. joulukuuta. Myös liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen korosti puheenvuoroissaan telealan yhteyttä kasvuun ja kilpailukykyyn. Teleneuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen monivuotisen Internetin käyttöturvallisuutta parantavan Safer Internet Plus -ohjelman perustamisesta. Lisäksi neuvostossa hyväksyttiin päätelmät roskapostista ja YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksesta. Tämä kokous oli uuden tietoyhteiskuntakomissaarin Viviane Redingin ensimmäinen teleneuvosto. Internetiin turvallisuutta jatko-ohjelmalla Ministerit hyväksyivät nelivuotisen ohjelman, jolla parannetaan Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta. Ohjelmalla mm. torjutaan laittoman ja haitallisen sisällön leviämistä Internetissä. Erityisesti lapsia halutaan suojella haitoilta. Keinoina ovat mm. vihjepuhelimet ja tiedotuskampanjat. Hyväksytty ohjelma on jatkoa vuoden lopussa päättyvälle, hyviä tuloksia tuoneelle toimenpidekokonaisuudelle. Internet -ohjelman keskeistä merkitystä laittoman ja haitallisen sisällön, kuten lapsipornografian ja rasistisen materiaalin, leviämisen estämisessä. Ohjelman ansiosta on muun muassa perustettu vihjepuhelimia laittoman sisällön ilmoittamista varten. Suomessa Pelastakaa Lapset -yhdistys ja Helsingin kouluvirasto ovat saaneet rahoitusta ohjelmasta. (KK) JANNE HAUTA Safer Internet Plus -ohjelman budjetti on 45 miljoonaa euroa. Komission alkuperäinen esitys oli 50 miljoonaa euroa. Komissaari Reding käytti asiasta ainoan puheenvuoron. Hän korosti Safer neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto, puh. (09) EU-vaihde

6 TELEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2005 Euroopan unionin teleministerit kokoontuivat ensimmäisen kerran uuden komissaarin, luxemburgilaisen Viviane Redingin, kaudella (edessä vasemmalla). ICT:n hyödyntäminen kytkettävä kilpailukykyyn Ministerineuvosto keskusteli tieto- ja viestintäteknologian tulevaisuudesta ja hyväksyi asiaa koskevan päätöslauselman. Lähes kaikki valtuuskunnat käyttivät asiasta puheenvuoron. Puheenvuoroissa korostettiin tarvetta sitoa tietoja viestintäteknologian hyödyntäminen kiinteämmin unionin kilpailukykyyn. Päätöslauselma toimitetaan kevään Eurooppa-neuvostolle. Päätöslauselmassa painotetaan tieto- ja viestintäteknologian käytön merkitystä talouden tuottavuudelle ja Euroopan kilpailukyvylle sekä Lissabonin strategian tavoitteiden toteuttamiselle. Keskeisinä alueina nähdään mm. kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen parantaminen, julkisten palvelujen sähköistäminen ja tietoturva. Yleisesti kiinnitettiin huomiota siihen, ettei viestintäteknologiaa tulisi nähdä vain teknisenä asiana, vaan talouden kasvun moottorina. ICT-alan tulevaisuuden kannalta keskeisenä nähtiin muun muassa panostaminen sähköiseen hallintoon, yhteentoimivuuden edistäminen sekä T&K-toiminta. Ministerit toivat myös esiin jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat tieto- ja viestintäteknologian käytön ja hyödyntämisen kannalta, minkä vuoksi maiden prioriteetit väistämättä eroavat toisistaan. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen korosti kokouspuheessaan tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteiden kytkemistä tuottavuuden edistämiseen. Hän painotti rakenteellisten uudistusten ja ajantasaisen lainsäädännön tärkeyttä. Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen on Luhtasen mukaan erityisen tärkeää. Kun sähköisiin palveluihin voidaan luottaa, niiden käyttö lisääntyy. Luhtanen oli tyytyväinen siihen, että hyvin monen ministerin puheenvuoroissa tulivat esiin panostukset tutkimukseen ja innovaatioihin. Neuvostossa käytyä keskustelua pohjustettiin edeltävänä iltana järjestetyllä televiestintäministerien epävirallisella illallisella. Suomi piti tarpeellisena, että eeurooppa 2005 toimintasuunnitelmalle harkitaan jatkoa. Samalla kannalla olivat muutkin delegaatiot. Komissiolta odotetaan keväällä ehdotuksia jatko-ohjelmaksi. Nykyinen eeurooppa-ohjelma päättyy vuoden 2005 lopussa. Puheenjohtajavaltio Hollanti tiedusteli jäsenmaiden näkemyksiä myös siitä, tulisiko televiestintäasioiden käsittely sitoa tiiviimmin kilpailukykyneuvoston toimintaan. Moni jäsenvaltio Suomi mukaan lukien piti yhteistyön tiivistämistä neuvostojen välillä hyödyllisenä. (KK) viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, puh. (09) EU-vaihde 6

7 EU-vaihde 1/2005 WSIS-kokouksen valmistelu etenee TELEMINISTERINEUVOSTO Sääntelypaketin toimeenpanoa seurataan Teleneuvosto hyväksyi päätelmät YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) toisen vaiheen valmisteluista. Keskustelussa useat jäsenvaltiot korostivat, että EU:n tulisi esiintyä yhtenäisenä kokouksen valmisteluissa. YK:n seuraava tietoyhteiskunta-aiheinen huippukokous pidetään Tunisiassa marraskuussa Ensimmäinen kokous oli Genevessä joulukuussa Päätelmissä kehotetaan jäsenvaltioita sitoutumaan Genevessä hyväksyttyjen asiakirjojen toteuttamiseen. Useimmat jäsenvaltiot totesivat, että Internet-asioissa tietoyhteiskuntahuippukokouksessa tulisi keskittyä vakauteen ja nimihallintoon. Roskapostin kimppuun yhteistyöllä Kokouksessa ministerit antoivat evästyksiä kokousvalmisteluihin. Liikenneja viestintäministeri Leena Luhtanen painotti, että valmisteluihin tulee ottaa mukaan laajasti eri tahoja, myös yksityisen sektorin toimijoita. Suomi korosti myös viestinnän perusinfrastruktuurin ja koulutuksen merkitystä kehitysmaiden tietoyhteiskuntakehitykselle ja piti tärkeänä, että EU keskittyy Tunisian kokouksen valmisteluissa niihin asioihin, joissa sillä on muille maille annettavaa. Esimerkiksi verkkotunnusten haitalliseen käyttöön ja verkkotunnusten jälleenmyynnin haittoihin tulisi kiinnittää huomiota. (KK) ylitarkastaja Mari Herranen, puh. (09) , ulkoasiainneuvos Asko Nurminen, UM, puh. (09) Kokous sai komission tiedonannon sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna Raportissaan komissio käsittelee sitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön EU:n sähköisen viestinnän sääntelypaketin. Komissio kiinnitti kymmenennen implementointiraporttinsa esittelyssä huomiota siihen, että sääntelypaketin toimeenpano on edelleen kesken monissa jäsenvaltioissa. Komissio aikoo edetä valvontamenettelyssä näitä jäsenvaltioita vastaan. (KK) neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto, puh. (09) Sähköisten viestinten terveysvaikutukset syyniin Teleneuvosto hyväksyi päätelmät suoramarkkinointiin käytettävästä ei-toivotusta viestinnästä eli roskapostista. Neuvosto hyväksyi päätelmät roskapostista myös viime maaliskuussa, mutta puheenjohtajavaltio Hollanti korosti kuitenkin tarvetta uusia neuvoston poliittinen sitoutuminen roskapostin vastaiseen taisteluun. Kokousta johtanut Hollannin talousministeri Jan Brinkhorst painotti, että roskapostin eli spamin torjunnassa tarvitaan nopeita toimia. Päätelmissä painotetaan kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä roskapostin torjunnassa. Komissiota pyydetään arvioimaan, aiheuttavatko erot kansallisessa lainsäädännössä esteitä roskapostin tehokkaalle rajat ylittävälle torjunnalle. Kokous hyväksyi päätelmät ilman keskustelua. (KK) ylitarkastaja Mari Herranen, puh. (09) Muissa asioissa puheenjohtajavaltio Hollanti nosti esille uutena asiakohtana sähköisten viestintäverkkojen terveysvaikutukset. Asia saattaa tulla asialistalle tulevissa neuvostoissa, joskin sekä vuoden 2005 alun puheenjohtajavaltio Luxemburg että komissio korostivat, että kyseessä ei ole niinkään todellinen ongelma, vaan pikemminkin tarve reagoida julkisuudessa käytävään keskusteluun. (KK) 7 EU-vaihde

8 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2005 Euroopan unionin liikenneministerit Euroopan unionin liikenneministerit löysivät Brysselissä joulukuuta yhteisen näkemyksen merenkulkijoiden, veturinkuljettajien, lennonjohtajien ja alustavasti myös lentoemäntien pätevyystodistuksista ja lupakirjoista. Uudistukset helpottavat työvoiman liikkuvuutta ja parantavat turvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen esitti puheenvuoroissaan Suomen kannatuksen linjauksille. Euroopan liikenneministerit olivat koolla Brysselissä joulukuuta. Useimmat asiat esitteli uusi liikennekomissaari Jacques Barrot. EU:n liikenneministerit haluavat, että vastuu merellä sattuneesta öljyvahingosta jakautuu nykyistä tasaisemmin varustamojen ja öljyn vastaanottajien kesken. Vahingonkärsijöille on tärkeää taata riittävä korvaus. Ministerit hyväksyivät puheenjohtajamaa Hollannin päätelmät asiasta. Ministerit myös kuulivat komission esittelyn uudesta satamapalveludirektiivistä. Se on ehtinyt nostattaa runsaasti kritiikkiä. Merenkulkijoiden pätevyydet tunnustetaan samoin joka maassa Ministerikokous hyväksyi yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksesta, joka koskee jäsenvaltioiden myöntämien merenkulun pätevyysasiakirjojen tunnustamista. Direktiiviehdotuksella tahdotaan varmistaa, että kaikki merenkulkijat, jotka ovat hankkineet pätevyyden yhdessä jäsenvaltiossa ja joilla on siitä pätevyyskirjat, saavat palvella minkä tahansa jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla ilman lisäehtoja. Kaikissa jäsenvaltioissa tulee antaa oikeus myös muulle kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaiselle toimia aluksen päällikkönä tai yliperämiehenä silloin, kun aluksen päällikön tai yliperämiehen tehtävistä vain hyvin pieni osa on julkisen vallan käyttöä. (KK) hallitussihteeri Pekka Kouhia, puh. (09) Junahenkilökunnalle yhtenäinen lupajärjestelmä Neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen ehdotuksesta junahenkilökunnan lupajärjestelmäksi. Direktiivi on osa kolmatta rautatiepakettia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa yhteentoimivuutta ja helpottaa rautatieyritysten turvallisuussertifiointia. Lisäksi halutaan pitää yllä korkeaa turvallisuustasoa ja edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Direktiivin soveltamisalaan kuuluisivat ensi vaiheessa vain yhteisön rataverkolla liikennöiviä junia kuljettavat veturinkuljettajat. Direktiivin soveltamisala kattaisi yhteisön koko rataverkon ja koskisi sekä kansallista että kansainvälistä liikennettä. Myöhemmin direktiivi ulotettaisiin koskemaan muuta junaturvallisuushenkilöstöä. Tarkoituksena on soveltaa viranomaisen antaman luvan vastavuoroista tunnustamista. Veturinkuljettajan työnantajana toimiva rautatieyritys myöntäisi kelpoisuuden omalle rataverkolleen. (KK) hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) EU-vaihde 8

9 EU-vaihde 1/2005 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Lennonjohtajien pätevyys ja koulutus yhtenäiseksi Liikenneneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksesta, jolla yhtenäistettäisiin yhteisön lennonjohtajien lupakirjat. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa lennonvarmistustoiminnan turvallisuutta, yhtenäistää lennonjohtajien pätevyysvaatimuksia ja lisätä lennonjohtajien Euroopan laajuista liikkuvuutta. Direktiivin mukaisilla lupakirjoilla edistetään ylikansallisten toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamista. Koulutuspalveluiden tarjoamiseen luodaan lupajärjestelmä, jonka avulla voidaan kohottaa koulutuksen laatua ja antaa koulutuspalveluiden tarjoajille tasapuoliset toimintaedellytykset. Lupakirjoja koskevien vaatimusten taustalla ovat jäsenvaltioiden jo nyt soveltamat kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn ja Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin turvallisuusvaatimukset. Koulutuspalvelujen tarjoamisen lupavaatimukset pohjautuvat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan järjestämiseen liittyvän palveluntarjonta-asetuksen määräyksiin, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan. (KK) vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, puh. (09) lennonjohtotarkastaja Helena Tamminen, lentoturvallisuushallinto, puh. (09) Öljyvahinkovastuut selkeämmiksi Liikenneneuvosto keskusteli siitä, miten kohdistaa korvausvastuut tapauksissa, joissa öljykuljetusten vahinko pilaa vesistöjä. Kokous ei pystynyt hyväksymään yksimielisesti ehdotettuja päätelmiä. Niinpä puheenjohtajamaa Hollanti antoi päätelmät omissa nimissään. Asia on tärkeä Itämeren alueella. Öljykuljetukset Suomenlahdella ovat viisinkertaistuneet kymmenen viime vuoden aikana. Suomi tuki annettuja päätelmiä. Suomi kuitenkin haluaa, että öljyvahinkovastuujärjestelmän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Ministeri Luhtanen katsoi puheenvuorossaan, että hyvän ja nopean neuvottelutuloksen saamiseksi IOPC-rahastossa olisi keskityttävä muutamiin pääkysymyksiin. Niitä ovat varustamoelinkeinon ja öljyn vastaanottajien välisen rahoitustasapainon tarkistaminen sekä kannustimet hyväkuntoisten alusten käyttämiseksi öljykuljetuksissa. Myös eräitä järjestelmän toimivuuteen vaikuttavia menettelyjä tulisi tarkistaa. Puheenjohtajan päätelmissä korostetaan mm. sitä, että vahingonkärsijöiden on tärkeää saada korvaus ja että eri osapuolten tulee ottaa lisää vastuuta vahinkoja korvattaessa. Jäsenvaltioita kehotetaan ratifioimaan öljyvahinkovastuuta koskeva vuoden 2003 lisärahastopöytäkirja. Komissaari Barrot totesi, että viisi vuotta Erika- ja kaksi vuotta Prestige-onnettomuuksien jälkeen suurin osa jäsenmaista ei vieläkään ole ratifioinut öljyvahinkovastuujärjestelmän lisäpöytäkirjaa. Tämän pitäisi tulla kansainvälisesti voimaan maaliskuussa Komissaari mainitsi jo velvollisuutensa täyttäneet jäsenmaat, joihin kuului mm. Tanska, Ranska, Suomi ja Espanja. Komisaari vetosi jäsenmaihin kollektiiviseen vastuuseen asiassa. Suomi ratifioi öljyvahinkovastuuta koskevan vuoden 2003 lisärahastopöytäkirjan viime vuoden toukokuussa. Hollanti toivoi myös, että EU löytää yhteisen lähestymistavan IOPC-työryhmän kokoukseen helmikuussa Neuvoston päätelmiä vastustivat Kreikka, Kypros ja Malta. Nämä maat olisivat halunneet lievemmän muotoilun. (KK) merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) hallitusneuvos Lolan Eriksson, puh. (09) EU-vaihde

10 LIIKKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2005 Lentoliikenteen teknisiä määräyksiä yhdenmukaistetaan Liikenneministerit saavuttivat osittaisen poliittisen yhteisymmärryksen lentoliikenteen teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta (ns. EU-OPS-säännöistä). Asetusmuutoksella saatetaan Euroopan lentoturvallisuusviranomaisen yhteistyöelimen JAA:n JAR-OPS 1 normisto osaksi yhteisölainsäädäntöä. Määräykset ovat yksityiskohtaisia ja pääosin hyvin teknisiä. Asetukseen sisällytettäisiin uusi liite III, joka sisältäisi valtaosan JAR-OPS 1:n määräyksistä. Liite sisältäisi määräyksiä mm. lentotoiminnan harjoittajien hyväksymisestä ja valvonnasta, lentotoiminnasta eri sääolosuhteissa, lentokoneen massan ja massakeskiön määrittämisestä, mittareista, varusteista ja kommunikaatio- ja suunnistuslaitteista sekä ilmaaluksen huollosta. Liitteeseen sisältyy myös henkilökuntaan liittyviä määräyksiä. Tässä vaiheessa neuvostossa hyväksyttiin miehistön lento-, työ- ja lepoaikoja koskeva säännöstö sekä matkustamomiehistöä koskevat turvallisuusvaatimukset ja ammatillisen pätevyyden tunnustaminen. Muiden vaatimusten käsittelyä jatketaan neuvoston ilmailutyöryhmässä. (KK) hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) ylijohtaja Kim Salonen, lentoturvallisuushallinto, puh. (09) Turvallisuusjohtamissäännöt koskemaan useampia alustyyppejä Sisävesialuksille teknisiä vaatimuksia Liikenneneuvosto saavutti myös poliittisen yhteisymmärryksen asetusehdotuksista merenkulun kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä. Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on laajentaa järjestelmä koskemaan aiempaa useampia alustyyppejä. Ehdotetun asetuksen soveltamisala perustuu SO- LAS-yleissopimuksen määräyksiin. Asetusta sovellettaisiin tietyin rajoituksen kaikkiin SOLAS -yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin alustyyppeihin, jotka purjehtivat jonkin jäsenvaltion lipun alla. Sääntöjä sovelletaan, vaikka alukset liikennöisivät kotimaan reiteillä. Kotimaan reiteillä liikennöiviin matkustaja-aluksiin sääntöjä sovelletaan, roro-matkustaja-aluksia lukuun ottamatta, vain yli viiden meripeninkulman päässä rantaviivasta purjehtiviin aluksiin. Kotimaanliikenteessä on mahdollista myöntää poikkeuksia tietyistä säännöistä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi vuonna 1994 alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen johtamissäännöstön (ns.ism-säännöstön). Estonia-onnettomuuden jälkeen EU päätti soveltaa ISM-säännöstöä suunniteltua aikaisemmin yhteisön kansainvälisillä ja kotimaan reiteillä liikennöiviin ro-ro-matkustaja-aluksiin. (KK) hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) Neuvosto hyväksyi osittaisen poliittisen yhteisymmärryksen ehdotuksesta muuttaa direktiiviä, joka koskee sisävesialusten teknisiä vaatimuksia. Ehdotuksen tarkoituksena on, että kilpailu- ja turvallisuussyistä sisävesialusten tekniset vaatimukset yhdenmukaistetaan vastaamaan nykytekniikkaa. Samalla varmistetaan, että yhteisön sisävesialustodistukset ovat voimassa kaikilla yhteisön vesiväylillä. Suomella ei ole velvollisuutta panna direktiivin säännöksiä täytäntöön. (KK) hallitussihteeri Pekka Kouhia, puh. (09) EU-vaihde 10

11 EU-vaihde 1/2005 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Yllättävä ehdotus uudeksi satamapalveludirektiiviksi Tieliikenteeseen turvallisuutta Ministereille esiteltiin ehdotus uudeksi direktiiviksi, jolla määriteltäisiin satamapalvelujen markkinoille pääsy. Uusitussa ehdotuksessa satamapalveluihin tulisi mm. pakollinen toimilupajärjestelmä ja itsekäsittely tulisi sallia. Monet jäsenmaat olivat närkästyneitä siitä, että uusi ehdotus tehtiin näin pian edellisen, Euroopan parlamentissa kaatuneen säädöshankkeen jälkeen. Useimmat puheenvuoron käyttäneet maat pitivät ehdotusta huonompana kuin kaatunut ehdotus oli. Ministeri Luhtasen mukaan Suomi suhtautuu tässä vaiheessa esitykseen hyvin varauksellisesti. Aiempi ehdotus satamapalveludirektiiviksi raukesi, kun Euroopan parlamentti hylkäsi kompromissiesityksen marraskuussa Komissio katsoo, että yhteisössä tarvitaan edelleen säännöstöä satamapalveluiden markkinoille pääsystä ja on päätynyt esittämään uuden direktiiviehdotuksen. Perusteluna on muun muassa sisämarkkinoiden toteuttaminen myös satamissa ja ympäristöystävällisemmän meriliikenteen edistäminen. Uutta ehdotuksessa on mm. kaikki palvelut kattava toimilupajärjestelmä. Ehdotuksen mukaan huolitsija voi käyttää rahti- ja matkustajaliikenteen itsekäsittelyyn omaa maamiehistöään. Lyhyen matkan merenkulussa ja niin sanotun merten moottoritiekonseptin mukaisessa liikenteessä voidaan itsekäsittely tehdä myös merihenkilöstöllä. Ehdotukseen on sisällytetty säännöksiä, jotka koskevat rahoituksen avoimuusdirektiivin soveltamista ja komission antamia valtiontukien suuntaviivoja. Näillä muutoksilla pyritään ottamaan huomioon satamien välinen kilpailutilanne. Direktiiviehdotuksen käsittely on jo käynnistynyt neuvoston liikennetyöryhmässä. (KK) liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Kokous hyväksyi päätelmät tieliikenteen liikenneturvallisuudesta. Ministerit totesivat keskustelussa liikenneturvallisuuden olevan tärkeä liikennepolitiikan painopiste ja vaativan tuntuvia ponnisteluja nykyisen tilanteen parantamiseksi. Päätelmät perustuvat Veronassa lokakuussa 2004 pidetyssä epävirallisessa liikenneministerikokouksessa valmisteltuun tekstiin. Tavoitteena on puolittaa EU-alueella tapahtuvat liikennekuolemat. Päätelmissä nostetaan neljä osa-aluetta, joihin liittyvillä toimilla tavoitetta kohden edetään. Näitä olivat säännöstö ja parhaat toimintamuodot (best practices), ajoneuvojen ja teiden turvallisuus ja rahoitus. (KK) liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) Kestävään liikenteeseen mm. melua vähentämällä Kokouksen puheenjohtajana toiminut Alankomaiden liikenneministeri Karla Peijs selosti lyhyesti, mitä kestävän kehityksen mukaisen liikenteen edistämiseksi on tehty ja mitä pitäisi tehdä. että liikenteen meluhaittoja tulisi vähentää ja pyrkiä hiljaisempaan liikenteeseen. Neuvosto otti asian tiedoksi. (KK) Ministeri Peijs viittasi mm. lokakuun ympäristöneuvoston päätöksiin siitä, 11 EU-vaihde

12 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO EU-vaihde 1/2005 Galileo siirtymässä toteutusvaiheeseen Kokouksessa oli jälleen esillä Euroopan satelliittinavigointihanke Galileo. Se on tulossa toimeenpanovaiheeseen. Hankkeen toteuttajien kanssa on tarkoitus tehdä sopimukset vuoden 2005 aikana. Kokous hyväksyi päätelmät siirtymisestä Galileon rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönottovaiheen on määrä käynnistyä vuonna 2006 ja järjestelmän toiminnan Päätelmien mukaan toteutusvaiheeseen päästään siirtymään, koska yksityiseltä sektorilta on alustava tarjous osallistua järjestelmän toteuttamiseen ja toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vähintään 2/3 rahoitusosuudella. Lisäksi toteuttamisvaiheeseen siirtymistä puoltaa se, että Yhdysvaltojen kanssa on saavutettu neuvottelutulos Galileo- ja GPS-järjestelmien turvallisuuskysymyksistä ja yhteentoimivuudesta, järjestelmän hallintorakenteet on luotu ja päätös EGNOS-järjestelmän integroinnista Galileo-järjestelmään on tehty. Päätelmissä mainitaan, ettei Galileojärjestelmän toteuttaminen edellytä jäsenvaltioiden kansallista rahoitusta, vaan rahoitus hoidetaan yhteisön budjetista. Yhteisön rahoituksen kokonaismäärä on vielä auki. Siitä päättäminen liittyy yhteisön vuosien rahoituskehyksiin. Komissio on ehdottanut yhtä miljardia euroa. (KK) liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) Lentoliikennesopimuksiin neuvotteluvaltuuksia Neuvosto antoi komissiolle valtuudet neuvotella lentoliikennesopimuksista eräiden Välimeren alueen maiden ja Balkanin maiden kanssa. Komissio voi aloittaa neuvottelut EU:n ja Marokon välisen Euro-Välimeri -ilmailusopimuksen laatimisesta. Neuvotteluihin voidaan ryhtyä myös Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Makedonian, Kroatian, Serbian ja Montenegron kanssa. Komission saama mandaatti koskee lisäksi YK:n väliaikaisen Kosovonsiviilioperaation (UNMIK) edellyttämiä neuvotteluita. (KK) vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, puh. (09) jaostopäällikkö Susanna Metsälampi, Ilmailulaitos, puh. (09) EU-vaihde 12

13 EU-vaihde 1/2005 NEUVOSTON PUHEENJOHTAJUUS Neuvoston puheenjohtajuus Liikenteen turvallisuus ja laatu Luxemburgin pääteemat Luxemburgin neuvostot huhtija kesäkuussa Luxemburg keskittyy puheenjohtajuuskaudellaan yhteisöalueen liikenteen turvallisuuden ja laadun parantamiseen. Rautatieliikenteessä puheenjohtajamaa pyrkii saavuttamaan edistystä erityisesti nk. kolmannen rautatiepaketin avoinna olevissa kohdissa. Erityisesti huomiota kiinnitetään matkustajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä rahtiliikenteen laatuvaatimuksiin. Luxemburg aikoo myös käsitellä raskaan tavaraliikenteen tietullijärjestelmän uudistamista koskevaa esitystä. Neuvosto on yrittänyt löytää tähän nk. eurovinjettijärjestelmän uudistamiseen ratkaisua jo useaan otteeseen niin Hollannin kuin Irlannin puheenjohtajuuskausina. Lisäksi Luxemburg pyrkii maantieliikenteen sosiaalilainsäädännön harmonisointiin. Lentoliikenteessä puheenjohtajavaltio laittaa etusijalle mm. lentomatkustajien tietojärjestelmiin liittyvän lainsäädännön kehittämisen. Lisäksi Luxemburg aikoo kiinnittää huomiota EU:n ja kolmansien maiden lentoliikennesopimustilanteeseen. Luxemburgin erityisenä tavoitteena on edistää EU:n ja Yhdysvaltain välisiä sopimusneuvotteluita. Merenkulussa puheenjohtaja nostaa esille ainakin merenkulun ympäristöpäästöt ja niihin puuttumisen sekä satamaturvallisuuden varmistamisen. Luxemburg aikoo myös käsitellä puheenjohtajuutensa aikana direktiiviehdotusta, jonka tarkoituksena on satamapalvelumarkkinoille pääsyn yhdenmukaistaminen EU:n alueella. Viimeksi tämän nk. satamapalveludirektiivin ratkaisu kaatui Euroopan parlamentin äänestyksessä. (JH) tiedottaja Janne Hauta, puh. (09) Luxemburg pitää puheenjohtajuutensa aikana yhden teleministerineuvoston sekä kaksi liikenneministerineuvostoa. Ensimmäisen kerran liikenneministerit kokoontuvat huhtikuun 21. Luxemburgissa. Toisen kerran liikenneministerit kokoontuvat niin ikään Luxemburgissa kesäkuuta. Tässä samassa yhteydessä pidetään myös teleministerien virallinen ministerineuvosto. (JH) eeurooppa 2010 ja WSIS Luxemburgin painopisteinä Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella viestintäsektorin painopisteenä on eeurooppa 2010 toimintasuunnitelma. eeurooppa 2010 olisi jatkoa tämän vuoden lopussa päättyvälle eeurooppa toimintasuunnitelmalle. eeurooppa toimintasuunnitelmien tavoitteena on edistää tietoyhteiskuntakehitystä EU:ssa. Luxemburgin tavoitteena on, että eeurooppa-toimintasuunnitelma liitettäisiin jatkossa yhä tiiviimmin Lissabonin strategian tavoitteisiin. Lissabonin strategian tavoitteena on, että EU olisi vuonna 2010 maailman kilpailukykyisin tietoon ja osaamiseen perustuva talousalue. Luxemburg pyrkii puheenjohtajuutensa aikana käsittelemään myös digitaaliseen tv-toimintaan liittyviä teknisiä asioita. Ensi marraskuussa pidetään YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) toinen osa Tunisiassa. Luxemburgin tavoitteena on valmistella EU:n yhteisiä näkökantoja kokousta varten. Erityisesti Internetin hallinnointi ja tietoyhteiskunnan kehittämisen rahoittaminen nousevat esille kokouksen valmisteluvaiheessa. Tietoyhteiskuntahuippukokouksen ensimmäinen osa järjestettiin vuoden 2003 joulukuussa Genevessä. (JH) tiedottaja Janne Hauta, puh. (09) EU-vaihde

14 NEUVOSTON PUHEENJOHTAJUUS, UUDET KOMISSAARIT EU-vaihde 1/2005 Hollanti ynnäsi liikennealan saavutuksiaan EU:n neuvoston puheenjohtajuuden vuoden vaihteessa Luxemburgille luovuttanut Hollanti ynnäsi viime töikseen kautensa saavutukset myös liikennesektorilta. Hollanti totesi, että sen puheenjohtajakaudella neuvostossa vahvistettiin lyhyen matkan merenkulun toimintaedellytyksiä mm. vähentämällä rannikkoluotsauksen hallintoa. Lisäksi Hollannin puheenjohtajakaudella saavutettiin yhteisymmärrys jokiliikenteen tiedotuspalveluiden yhdenmukaistamisesta. Tällä Hollannille tärkeällä sektorilla päästiin myös yksimielisyyteen sisävesiliikenteen teknisen regulaation säätelystä. Lentoliikennesektorilla Hollanti mainitsee saavutuksikseen mm. lennontarkkailijoiden koulutuksen ja liikkuvuuden edistämisen. Hollanti onnistui myös ensimmäisessä liikenneneuvostossaan lokakuussa saamaan aikaan yhteisymmärryksen uudesta yhtenäisestä EU-ajokortista. Hollannin mukaan yksi ja yhtenäinen ajokortti selkiyttää EU:n nykytilannetta. Nykyään EU:n alueella on useita erilaisia ja tasoisia ajokortteja, joiden valvonta on vaikeaa ja väärentämisriski korkea. (JH) tiedottaja Janne Hauta, puh. (09) Uudet komissaarit Uusi liikennekomissaari Barrot tehostaisi rautatieliikennettä Uuden ranskalaisen liikennekomissaarin Jasques Barrotin päätavoite on vähentää maantieliikennettä. Tähän Barrot pyrkii lähinnä tehostamalla rautatieliikennettä ja merenkulkua, jotta ne voisivat olla aidosti kilpailukykyisiä kuljetusmuotoja. Euroopan parlamentin kuulustelussa uusi komissaari painotti, että komissio kartoittaa niin rautateiden, lyhyenmatkan merenkulun kuin sisävesiliikenteen kehitysmahdollisuudet. Rautateiden ja merenkulun kilpailuedellytysten parantamiseksi Barrot ehdottaa mm. verotuksen uudelleen kohdentamisen ja maksujärjestelmien uudistamista. Barrotin mukaan verotuksellisia keinoja voitaisiin käyttää hyväksi aina kun se vain on mahdollista. Tämä siitäkin huolimatta, että verotus ei kuulu EUtoimivaltaan. Komissaari lupasi tuoda myös jatkossa neuvoston ja parlamentin käsittelyyn esityksiä, joilla lisätään infrastruktuurin käyttäjän osuutta sen rakentamisja ylläpitokustannusten hoidossa. Ensimmäinen askel tällä tiellä on varmistaa se, että raskaan maantieliikenteen maksuja säätelevän eurovinjettidirektiivin sisällöstä saavutetaan neuvostossa yhteisymmärrys. (JH) neuvotteleva virkamies Vesa Häyrinen, puh. (09) Komission tulevan viiden vuoden painopisteet ympäristöystävällisen eli kestävän kuljettamisen kehittäminen matkustajien oikeuksien korostaminen yleiseurooppalaisen liikenteen infrastruktuuriverkon vahvistaminen globaalin lähestymistavan kehittäminen turvalliseen liikkumiseen EU-vaihde 14

15 EU-vaihde 1/2005 UUDET KOMISSAARIT, TIETOYHTEISKUNTA Uusi telekomissaari Viviane Reding tukee avointa tietoyhteiskuntaa Telekomissaari Viviane Reding pitää tärkeänä eeurooppa-toimintasuunnitelman jatkamista. Erityisinä haasteina ovat sähköisten palvelujen saatavuus sekä ikääntyvän väestön ja vammaisten palvelut. Luxemburgilainen Reding pitää eeurooppa-toimintasuunnitelmaa merkittävänä tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittajana. Redingin mielestä toimintasuunnitelman tavoitteena on kaventaa sekä alueellista että sosiaalista digitaalista kuilua, edistää laajakaistayhteyksien yleistymistä ja Internetin käyttökustannusten alentamista. Samalla ohjelman avulla on tarkoitus lisätä sekä verkkopalvelujen että Internetin käyttömahdollisuuksia. eeurooppa 2010 aloitteessa on Redingin mukaan määriteltävä päätoimintalinjat, joissa on taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioitava myös yhteiskunnalliset näkökohdat. eeuroopan tavoitteena on kaikille avoin tietoyhteiskunta. (JA) verkkopäätoimittaja Johanna Anttila, puh. (09) Tietoyhteiskunta Teletietojen tallentamisesta ei päästy sopuun Joulukuun alussa Brysselissä kokoontuneet EU:n sisä- ja oikeusministerit eivät päässeet yhteisymmärrykseen teletunnistetietojen tallentamisen yksityiskohdista. Asian selvittämistä jatketaan neuvoston alaisessa työryhmässä, jonka on tarkoitus löytää kompromissi tämän vuoden kesäkuuhun mennessä. Kokouksessa esiintyneen kahden päävaihtoehdon taloudelliset vaikutukset olivat suurin yksittäinen jäsenmaiden mielipiteitä jakanut tekijä. Suomi kannatti vaihtoehtoa, jossa teleoperaattorit velvoitettaisiin tallentamaan vain ne tiedot, jotka ne jo tallentavat laillisissa liiketoimintatarkoituksissa laskutusta varten. Näitä tietoja ovat mm. mistä ja milloin on soitettu ja kuinka kauan puhelu on kestänyt. Toisessa vaihtoehdossa teleoperaattorien tulee tallentaa tiedot huolimatta siitä, tallentavatko ne tietoja omiin tarkoituksiinsa. Näissä tapauksissa kysymykseen voivat tulla kaikki sähköisen viestinnän tunnistamistiedot mm. sähköpostiviestien yhteystiedot ja Internetin selailutiedot. Toisen vaihtoehdon mukainen ratkaisu lisäisi viranomaisten kustannuksia runsaasti, sillä sähköpostiviestien ja Internetin selailusta tulisi tallennettavaksi valtava määrä teknisiä tunnistamistietoja. Suomen mukaan liian laaja tunnistetietojen tallentamisvelvoite olisi taloudellisesti raskasta. Nykyisen viestintämarkkinalain mukaan valtion tulee korvata operaattoreille ns. viranomaistallentamisesta aiheutuvat kustannukset. Jos tallentamisvelvoite ulotetaan myös nk. IP-liikenteen tietoihin laajasti, saatavat valtiolle koituvat kustannukset nousta jopa 250 miljoonaan euroon vuodessa. neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, puh. (09) EU-vaihde

16 TIETOYHTEISKUNTA EU-vaihde 1/2005 Laajakaistayhteyksien hinnat laskussa Euroopassa Laajakaistayhteyksien hinnat ovat liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan laskeneet lähes kauttaaltaan Euroopan unionin alueella. Hintoja ovat laskeneet kiristynyt kilpailu ja uusien palveluntarjoajien hinnoittelu. Hinnoissa on kuitenkin suuria eroja eri maiden ja operaattoreiden välillä. Edullisimmat laajakaistayhteydet ovat tutkimuksen mukaan Virossa ja Belgiassa. Suomen sijoitus 25 vertailumaan joukossa on yhteysnopeudesta riippuen. Tutkimuksessa ei otettu huomioon ostovoimaa. Tutkimusajankohtana edullisin kaapelimodeemiyhteys Suomessa maksoi 24 euroa kuukaudessa ja edullisin ADSL-yhteys 29,9 euroa. Kansallista tietoturvapäivää vietetään 8. helmikuuta Julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistä kansallista tietoturvapäivää vietetään toisen kerran Päivän tavoitteena on nostaa kansalaisten tietoturvatietoisuutta. Seuraava tietoturvapäivä suunnataan erityisesti peruskoululaisille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen. Päivän tavoitteena on, että turvallinen Internetin käyttö on kouluissa näkyvästi esillä ja tietoturvatieto kulkee oppilaiden mukana myös koteihin. Internetissä avattiin marraskuussa verkkopalvelu, jota opettajat voivat käyttää tietoturvaopetuksen tukena. Tietoturvapäivänä verkkopalveluun avataan tietoturvakilpailu, johon voivat osallistua kaikki Suomen peruskoululaiset. Hintatutkimus tehtiin toisen kerran, ja siinä oli mukana ensimmäistä kertaa unionin kaikki 25 jäsenmaata. Kuluvan vuoden kesäkuussa Euroopan unionin jäsenmaissa oli kaikkiaan noin 30,2 miljoonaa laajakaistayhteyttä. Suomessa laajakaistayhteyksiä on ministeriön arvion mukaan yritykset mukaan lukien vähintään (JA) viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) EU-maiden laajakaistahintaselvitys (Julkaisuja 76/2004) saatavilla osoitteessa Tietoturvapäivän tavoitteena on saada käyttäjät suojaamaan koneensa verkon häiriköintiä vastaan. Tämän lisäksi on tärkeää muistaa pitää huolta omasta tietosuojastaan verkossa ja noudattaa Internetin pelisääntöjä. Keväällä 2004 ensimmäistä kertaa järjestetty tietoturvapäivä onnistui tavoitteessaan hyvin: Taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän tutkimuksen mukaan sekä virustorjunta että palomuuri olivat merkittävästi useammassa kotikoneessa kuin vielä edellisenä syksynä. Kansallinen tietoturvapäivä on yksi kansallisen tietoturvallisuusstrategian käytännön toimenpiteistä. Se on yksi strategian vuoden 2005 neljästä painopistehankkeesta. (JA) Verkkotunnusten jälleenmyynnistä keskustellaan WSIS-kokouksessa Internetin hallinnosta keskustellaan tällä hetkellä lukuisissa kansainvälisissä yhteyksissä, mm. YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen käynnistämissä projekteissa. Suomi aikoo tässä yhteydessä ottaa esille kysymyksen verkkotunnusten haitallisesta käytöstä. Yksityishenkilöille on voinut aiheutua haittaa, kun omasta nimestä muodostettu verkkotunnus onkin myöhemmin päätynyt uudelleen kauppatavaraksi. Suomen viranomaisilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta puuttua yksityishenkilön nimeen perustuvien kansainvälisten (esimerkiksi.com,.net tai.org) verkkotunnusten rekisteröintiperiaatteisiin tai jälleenmyyntiin. Tällaisia geneerisiä, maantieteelliseltä käyttöalaltaan rajoittamattomia tunnuksia hallinnoivat pääasiassa amerikkalaiset yksityisyritykset. Nämä yritykset määrittelevät vapaasti tunnusten rekisteröintipolitiikan. (JA) neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) verkkopäätoimittaja Johanna Anttila, puh. (09) EU-vaihde 16

17 EU-vaihde 1/2005 TIETOYHTEISKUNTA Hallituksen puheenjohtaja Kristiina Pietikäinen EU:n tietoturvaviraston perustaminen on paljastanut EU:n moninaisuuden Viime syksy on ollut liikenne- ja viestintäministeriön verkkoliiketoimintayksikön päällikölle Kristiina Pietikäiselle erityisen kiireinen. Jo se, että Suomessa on puhuttu ja keskusteltu runsaasti Pietikäisen yksikön asioihin kuuluvista asioista, kuten mm. tietosuojasta ja tietoturvasta, on työllistänyt. Tämän lisäksi Pietikäiselle on kiirettä aiheuttanut uuden eurooppalaisen keskusviraston, verkko- ja tietoturvaviraston ENISA:n ensimmäisenä johtokunnan puheenjohtajana toimiminen. Syksyn aikana tietoturvaviraston neljässä kokouksessa on suomalaisjohdolla lähinnä päätetty perustamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Pietikäinen on vienyt läpi mm. johtokunnan järjestäytymisen, ensimmäisen kansallisten asiantuntijoiden rekrytointikierroksen ja perustamiseen liittyviä hallinnollisia päätöksiä. Seuraavat isot toimenpiteet ovat viraston varsinaisen henkilökunnan rekrytointi sekä tämän ja ensi vuoden työohjelmista ja budjeteista sopiminen. - Tähän mennessä on koko viraston noin 44 henkilön henkilökunnasta valittu kahdeksan asiantuntijaa, Pietikäinen kertoo. Kokouksiin valmistauduttava Hallintoneuvostossa on jäsenmaiden lisäksi komission, neuvoston ja sidosryhmien edustajia. Yli kolmekymmenpäisen joukon puheen johtamisen vaatii keskittymisen lisäksi perusteellista valmistautumista. - Täytyy tunnustaa, että ensimmäisen kokouksen vetäminen oli aikamoinen homma. Se että pitää johtaa puhetta, ylläpitää puheenvuorolistaa, tehdä muistiinpanoja siinä samassa ja vetää johtopäätökset yleensä usean kymmenen puheenvuoron pohjalta vaatii kyllä vielä harjoittelua, Pietikäinen sanoo. - Päivän kokouksessa tehokasta työai- kaa on noin kuutisen tuntia. Se ei ole paljon, jos ajattelee pöydän ympärille kokoontuneiden eri tahojen määrää. Siksi kokouksen vetäminen vaatii etukäteen tarkkaan mietityn esityslistan, joka ei saa olla liian pitkä. Pari kolme päätöstä kokousta kohden on realistinen tavoite, Pietikäinen ynnää. Tarkoitus toimia asiantuntijana Tietoturvaviraston tavoitteena on lisätä yhteisön ja jäsenvaltioiden valmiutta torjua tietoturvaongelmia. EU:n tietoturvaviraston perustamisen yhteydessä keskusteltiin siitä, minkälainen muoto palvelisi parhaiten jatkuvassa muutok- 17 EU-vaihde

18 TIETOYHTEISKUNTA EU-vaihde 1/2005 sessa olevaa sähköisen viestinnän tietoturvakenttää. - Ensin ilmassa oli pysyvämmän muotoisen työryhmän eräänlaisen Task Forcen muodostaminen. Koska tämän tyyppistä organisaatiota ei EU:ssa ole, päädyttiin virastomalliin, Pietikäinen valottaa viraston taustaa. - Tärkeintä viraston toiminnan kannalta on se, että siinä ovat vahvasti edustettuina niin alan teollisuus kuin muukin elinkeinoelämä ja että toiminta on mahdollisimman mutkatonta ja vähäportaista. Viraston tehtävänä on toimia vahvana asiantuntijana tällä sektorilla, johtokunnan puheenjohtaja miettii. Viraston perustamisen yhteydessä keskusteltiin EU:n neuvostossa ja parlamentissa viraston oikeusperustasta. Suomen ehdotuksesta oikeusperustaksi valittiin perustamissopimuksen artikla 95, joka kytkee viraston paremmin sähköisen viestinnän direktiivien täytäntöönpanoon. Mallien monistaja, käytäntöjen kopioija Kun viraston perustamisesta päätettiin, toiveena oli, että virastosta tehtäisiin mahdollisimman joustava ja kevyt. Riittääkö 44 henkilöä toteuttamaan kovaa vauhtia kasvavan tietoturvatarpeen? - Suomen tietoturvapäivä kerää yhteen monia niin julkisen- kuin yksityisen sektorin toimijoita ja sen tarkoituksena on nostaa esille tietoturvaan liittyviä riskejä. Läheskään kaikissa EU-maissa ei vastaavaa teemapäivää ole, mutta tarvetta varmasti olisi, Pietikäinen arvioi. - Lisäksi viraston tehtävänä on toimia monilla kehittämistä vaativilla tietoturvan osa-alueilla. ENISA voi mm. edistää CERT-toimijoiden tai kriittisistä infrastruktuureista vastaavien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Virasto voi myös avustaa jäsenmaita ja komissiota tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. - Työohjelmaa sorvattaessa pyritään painottamaan ajatusta riippumattomasta asiantuntijaelimestä. Kun viraston perustehtävät on saatu toimimaan, niin seuraavana vaiheena on saada ENISA:sta eräänlainen metatason ennakoiva elin, joka pystyisi keräämänsä tiedon perusteella arvioimaan ja analysoimaan tulevia mahdollisia tietoturvallisuutta uhkaavia tekijöitä, Pietikäinen visioi. Lähestymistavassa eroja maittain Tietoturvaviraston puheenjohtajana toiminen on myös tuonut esille sen tosiasian, että EU:ssa on selviä maakohtaisia eroja ongelmien ratkaisussa. - Kun britit lähtevät pitkälti siitä, että ratkaisun avaimet ovat yrityksissä ja yksityisissä toimijoissa, niin Manner- Euroopan perinteisissä hallintokeskeisissä valtioissa julkinen sektori on se, jonka tehtävänä on hoitaa myös tietoturvaan liittyvät ongelmat, Pietikäinen miettii. - Silti tietoisuus tietoturvariskien hallinnan tärkeydestä on lisääntynyt myös niissä maissa, joissa yleinen tietoyhteiskuntakehitys ei ole kovinkaan pitkälle edistynyt, Pietikäinen sanoo. Suomen vuoden 2006 loppupuoliskolle sijoittuvalla EU:n puheenjohtajuuskaudella liikenne- ja viestintäministeriön yhdeksi pääteemaksi on suunniteltu juuri tietoturvaa. JANNE HAUTA - Viraston tehtävänä on mm. toimia eri maiden onnistuneiden kokemusten ja hyvien käytäntöjen kerääjänä ja välittäjänä. Tämänkaltainen tehtävä voidaan hoitaa hyvin varatuilla resursseilla, Pietikäinen sanoo. - Kuten perustamisen yhteydessä mainittiin, tulee toiminnan olla mahdollisimman käytännönläheistä ja yritysten sekä viranomaisten toimintaa tukevaa. Hyvänä esimerkkinä tietoturvaviraston tehtävistä voisi olla Suomessa viime vuonna ensi kertaa pidetyn kansallisen tietoturvapäivän mallin monistaminen muiden jäsenmaiden käyttöön. Tietokulma: Euroopan tietoturvavirasto ENISA aloitti toimintansa virallisesti 15. maaliskuuta ENISA työllistää vuoden 2006 loppuun mennessä noin 44 henkilöä. Viraston vuosibudjetti on noin 7 miljoonaa euroa ja sen koko viiden vuoden toimiajalle rahaa on varattu noin 33 miljoonaa euroa. Virasto tulee sijaitsemaan Kreikalle kuuluvan Kreetan saaren suurimassa kaupungissa Herakliossa. Kaupunki on koko Kreikan kolmanneksi suurin. Viraston pääjohtajana on italialainen Andrea Pirotti. EU-vaihde 18

19 EU-vaihde 1/2005 AJONEUVOTEKNIIKKA Ajoneuvotekniikka Pienten bussien ja kevyiden kuormaautojen nopeudenrajoitinpakkoa lykätään Digipiirtureiden käyttöönottoon valmistaudutaan Pelkästään kotimaassa käytettävien pienten bussien ja kevyiden kuormaautojen nopeudenrajoitinpakkoa lykätään vuodella. Liikenne- ja viestintäministeriön päätös koskee enimmäismassoiltaan 5-tonnisia busseja ja 7,5-tonnisia kuormaautoja. Myös EU:n direktiivi mahdollistaa kansallisen ylimenokauden. Nopeudenrajoittimien asennuspakko tällaisiin uusiin ajoneuvoihin tulee voimaan 1. tammikuuta Rajoittimet on kuitenkin asennettava jälkikäteen vuoden 2005 aikana käyttöön otettuihin ajoneuvoihin mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön lykkäyspäätös johtuu siitä, että auto- ja laitevalmistajilla ei ole heti vuoden 2005 alusta riittäviä valmiuksia toimittaa näiden kokoluokkien ajoneuvoihin nopeudenrajoittimia. (ER) Autojen teknisten vaatimusten yhtenäistäminen käyntiin Maailmanlaajuinen autojen teknisten vaatimusten yhtenäistäminen on saatu käyntiin. Ensimmäinen harmonisoitu ajoneuvon tekninen vaatimus (GTR = Global Technical Regulation) hyväksyttiin marraskuussa Genevessä. Maailmanlaajuisesti yhtenäiset tekniset vaatimukset tarkoittavat sitä, että niiden mukaisesti tyyppihyväksytty auto kelpaa sellaisenaan myyntiin kaikilla suurilla markkina-alueilla kuten mm. Euroopan unionissa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Venäjällä. Nykyisin tekniset vaatimukset poikkeavat toisistaan eri markkina-alueilla, ja autotehtaiden on valmistettava ja hyväksytettävä jokaista aluetta varten erilaiset mallit. liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) tai Automallin hyväksyntään tarvittavien kaikkien komponenttien ja osien maailmanlaajuisten vaatimusten sopimiseen arvioidaan vielä kuluvan useita vuosia, ehkä jopa vuosikymmen. Sopimus ajoneuvomääräysten maailmanlaajuisesta harmonisoinnista eli niin sanottu YK:n globaalisopimus solmittiin vuonna Euroopan unioni liittyi sopimukseen vuonna (ER) liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) tai Uusiin busseihin ja kuorma-autoihin on Euroopan unionin asetuksen mukaan asennettava digitaalinen ajopiirturi elokuusta 2005 lähtien. Aikataulu tosin vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän. Digipiirtureiden käyttöönotto edellyttää muutoksia Suomen tieliikenne- ja ajoneuvolakeihin sekä ajoneuvoliikennerekisteriä koskevaan lakiin. Hallitus teki esityksen muutoksista joulukuussa. EU:n digipiirturiasetus on sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä, joka tulee voimaan samaan aikaan kaikissa jäsenmaissa. Sitä ennen rekisteröidyissä ajoneuvoissa voi edelleen käyttää mekaanisia piirtureita. Mekaanisen piirturin rikkouduttua korjauskelvottomaksi on vanhempiin ajoneuvoihin kuitenkin asennettava tilalle digitaalinen ajopiirturi. (ER) vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) tai EU-vaihde

20 TUOMIOISTUIN EU-vaihde 1/2005 Tuomioistuin Komissio lopetti liito-oravan suojelua koskevia valvontatoimia Komissio on tehnyt lopettamispäätöksen kahdesta liito-oravan suojelua koskevasta valvontamenettelystä. Toinen valvontamenettely, joka käynnistyi vuonna 2002, liittyi rakenteilla olevaan E 18 -moottoritiehen. Komissio katsoi virallisessa huomautuksessaan, ettei tien suunnittelun yhteydessä ollut riittävästi huomioitu liito-oravan suojeluun liittyviä vaatimuksia. Vuonna 2003 komissio antoi Suomelle asiaa koskevan perustellun lausunnon. Vuonna 2004 komissio päätti nostaa Suomea vastaan kanteen. Tekemästään kannepäätöksestä huolimatta komissio ei missään vaiheessa nostanut Suomea vastaan kannetta. Suomi vastasi alusjätteitä koskevaan huomautukseen Suomi on muuttanut luonnonsuojelulain sanamuotoa vastamaan luontodirektiiviä sekä tarkentanut metsälakia ja luonnonsuojelulakia viranomaisten välisen yhteistyön tehostamiseksi. Lisäksi metsäja ympäristöviranomaisille annettiin ohje liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittämisestä ja turvaamisesta. Komissio on jo aiemmin ilmoittanut lopettaneensa liito-oravien suojelua koskevan valvontamenettelyn, joka liittyi Kerava Lahti -oikoradan rakentamiseen. (JH) hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) Komissio haastamassa Suomea väylämaksuista oikeuteen Komissio on nostanut kanteen Suomea vastaan sen väylämaksukäytännön takia. Komission mielestä Suomen malli periä eri suuruinen maksu kotimaanliikenteen ja ulkomaan liikenteen aluksilta on vastoin EU-lainsäädäntöä. Komissio toteaa, että EU-lakien mukaan jäsenvaltion sisällä harjoitettava ns. kabotaasiliikennettä ei saa kohdella eri lailla kuin sellaisia meriliikennepalveluja, jotka päättyvät toiseen EUvaltioon. Komissio huomauttaa perusteluissaan myös, että väylämaksuja koskeva Suomen lainsäädäntö ja vuonna 1986 annettu EU:n meriliikenteen sisämarkkinoita koskevan lainsäädäntö eivät ole harmoniassa keskenään. (JH) Suomi vastasi joulukuun alussa komission viralliseen huomautukseen koskien aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun direktiivin täytäntöönpanoa. Komissio esitti huomautuksessaan, että Suomi ei ole täyttänyt direktiivin mukaisia velvoitteitaan kokonaan. Vastauksessaan Suomi totesi, että Suomen lainsäädäntö on direktiivin mukainen lukuun ottamatta velvoitetta uudistaa jätehuoltosuunnitelma joka kolmas vuosi. Suomi painotti, että tältä osin lainsäädäntö on epätarkka, mutta käytännössä viranomaiset tulkitsevat lakia direktiivin mukaisesti. Kyseinen lainkohta tarkennetaan kuitenkin valmisteilla olevan alusjätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. (JH) ylitarkastaja Laura Eiro, puh. (09) ylitarkastaja Tuomo Suvanto, puh. (09) EU-vaihde 20

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Ylitarkastaja Pyry Takala 1 Käsittelyvaihe EU:ssa Euroopan komissio antoi toukokuussa 2017 ehdotuksensa

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet liikenteessä

Digitalisaation mahdollisuudet liikenteessä Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2017-00280 TIO Lehtilä Olli(LVM) 18.09.2017 JULKINEN Asia Luonnos neuvoston päätelmistä liikenteen digitalisaatiosta Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Asia EU-komission julkinen kuuleminen vinjettidirektiivistä ja Euroopan laajuisesta tietullipalvelusta

Asia EU-komission julkinen kuuleminen vinjettidirektiivistä ja Euroopan laajuisesta tietullipalvelusta Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201600274 PAO Takala Pyry(LVM) 02.09.2016 Asia EUkomission julkinen kuuleminen vinjettidirektiivistä ja Euroopan laajuisesta tietullipalvelusta Kokous U/E/UTPtunnus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.4.2017 1 Ehdotuksen tausta Direktiivi koskee kuorma- ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta

Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201700349 TIO Saari Kari 27.10.2017 JULKINEN Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta Kokous

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN VERKKO- JA TIETOTURVAVIRASTON PERUSTAMISESTA

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN VERKKO- JA TIETOTURVAVIRASTON PERUSTAMISESTA Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan verkkoja tietoturvaviraston perustaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00515 JulkICT Korhonen Juhani 02.10.2017 Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä Kokous Epävirallinen sähköisen hallinnon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM LPA Huhtanen Iida(LVM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM LPA Huhtanen Iida(LVM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00089 LPA Huhtanen Iida(LVM) 11.05.2015 Asia EU:n sisävesilainsäädännön uudistaminen: Komission ehdotus uudeksi sisävesidirektiiviksi, komission uusi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) 9523/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3544. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot